El-vandvarmere. Test. September vfl.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-vandvarmere. Test. September 2013. vfl.dk"

Transkript

1 El-vandvarmere Test September 2013 vfl.dk

2 Testen er gennemført i foråret 2013 af Benny Kirkeby og Helge Kromann, VFL Kvæg - Råvarekvalitet Side 2 Test af el-vandvarmere 2013

3 El-vandvarmere Test September 2013 Tekst Review Layout Grafik Korrektur Foto Udgiver Benny Kirkeby og Helge Kromann, Videncentret for Landbrug, Kvæg Per Justesen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug, Kvæg Christian E. Christensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Marlene Balle Andersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benny Kirkeby, Helge Kromann Videncentret for Landbrug, Kvæg Test af el-vandvarmere 2013 Side 3

4 Indhold Sammendrag og konklusion... 5 Baggrund og formål... 6 Testens gennemførelse... 6 Resultater... 7 Diskussion... 8 Testrapporter Test af DeLaval to x 300 l el-vandvarmere Test af DeLaval tre x 300 l el-vandvarmere Test af DeLaval 300 l el-vandvarmer Test af Nibe 300 l el-vandvarmer Test af DeLaval 300 l el-vandvarmer Test af Metro to x 300 l og en x 300 l el-vandvarmere Test af DeLaval to x 300 l el-vandvarmere Test af Metro 200 l og 160 l el-vandvarmere Test af KB Køleteknik 575 l el-vandvarmer Bilag 1 Markedsoversigt over de testede el-vandvarmere Bilag 2 Markedsoversigt over leverandører af malkeanlæg og mælkekøletanke, der har leveret oplysninger i forbindelse med testen Side 4 Test af el-vandvarmere 2013

5 Sammendrag og konklusion Kapaciteten på de tjekkede el-vandvarmere svinger fra liter for en 300 liters beholder med en starttemperatur på 90 o C Rapporten viser, at der er stor forskel på den mængde af varmt vand, der er til rådighed fra den enkelte el-vandvarmer. Forskellen på en 300 liters beholder varierer fra 150 liter op til 238 liter varmt vaskevand dvs. med en temperatur over 60 o C. Variationen er konstateret på beholdere af samme fabrikat. Der ses en tendens til, at alderen er en afgørende faktor, når vi taler om defekter og fejl. De fejl og defekter, vi har set i projektet kommer allerede efter firefem år. Projektet har omfattet en række test af el-vandvarmere hos danske mælkeproducenter. Erfaringerne fra disse forsøg viser, at der næsten alle steder har været ting, der kunne optimeres. Hvor de typiske fejl og defekter grupperer sig således: Defekte blandeventiler Defekte varmtvandsbeholdere, varmelegemer eller vandtilførsel i beholderen Utilstrækkeligt med varmt vand i forhold til størrelse af malke- og køleanlæg Uheldigt valg af vasketidspunkter sammenholdt med tidspunkt for afhentning af mælk til mejeriet. Test af el-vandvarmere, der er monteret i serie med to eller tre beholdere, viser en bedre udnyttelse af kapaciteten, end hvis beholderne er opstillet enkeltvis. Figur 2. En 300 liter el-vandvarmer enkeltopstilling. På baggrund af erfaringerne fra projektet er det derfor en god idé at tjekke kapaciteten på sin varmtvandsforsyning fra tid til anden. Det kræver bare et tappested med slange, en 20 liters spand og et termometer. Termometeret stikkes i slangen og spanden bruges til at måle den mængde vand, der aftappes. Når temperaturen kommer under 60 o C, har vandet ikke længere nogen rengøringsværdi, og så kender vi beholderens kapacitet. Der kan være mange penge at hente, og man kan opdage eventuelle fejl, inden skaden er sket, og man får et fradrag i mælkeafregningen på grund af et for højt kimtal. Har varmtvandsbeholderen ikke den korrekte volumen, er indstillet forkert eller ikke vedligeholdt, kan dette medføre øgede udgifter til el- og vandforbrug, samt tab i kvalitetsindtægter på mange tusinde kroner pr. år. Anbefalingerne herfra vil være at tjekke op på din vandvarmer, få den eventuelt med i et Leansystem/TPM, så der undgås nedsat kvalitetstillæg, og unødigt forbrug til opvarmning af mange hundrede liter vand pga. overkalkede varmelegemer. Figur 1. Tre x 300 liter el-vandvarmere opstillet i serie. Test af el-vandvarmere 2013 Side 5

6 Baggrund og formål Flere projekter har vist, at det svage punkt i forbindelse med rengøring af malkeanlæg samt mælkekøletanke er varmtvandsforsyningen. Mange af de store stalde og AMS-anlæg er ved at være mejerilignende med lange, komplicerede rørføringer, filteranlæg mv. Hvilket kræver en optimal forsyning med varmt vand i forbindelse med rengøring af anlæggene. Hvorfor er det sådan, og hvordan kan vi sikre os varmt vand nok hos alle danske mælkeproducenter i fremtiden? Rapporten tager udgangspunkt i praktiske forsøg. Tilstrækkeligt med varmt vand er som oftest også en kompliceret opgave, som de fleste landmænd, der inden for de sidste fem år har bygget nyt anlæg, regner med er en selvfølge, og som man regner med, er i orden. Mest pga. det var deres opfattelse, at firmaet, der tilbyder anlæggene, havde styr på dette område. Det er desværre bare ikke altid sandheden. Skal den størst mulige besparelse hives hjem på forbrugs- og kvalitetssiden, så kræver det også, at vi begynder at fokusere på, at der er tilstrækkeligt med varmt vand. Et andet spændende perspektiv kunne være andre opvarmningsmetoder end de nuværende dyrere el-opvarmede vandbeholdere. Kvalitetsrådgiverne konstaterer ofte i forbindelse med et kimtalsbesøg, at der ikke er tilstrækkeligt med varmt vand eller at temperaturen på det varme vand er for lav. Da kvalitetsrådgiverne ofte ikke har mulighed for at kontrollere den enkelte besætnings varmtvandsforsyning til bunds, er der foretaget test af 10 forskellige el-vandvarmere fordelt på fire forskellige forhandlere/fabrikater af el-vandvarmere. Målet med opgaven er at indsamle de forskellige udstyrsleverandørers kravspecifikationer til varmtvandsforsyningen på deres forskellige typer af malkeanlæg og mælkekøletanke. Denne oversigt kan ses som bilag 1. Udarbejde markedsoversigt på de mest anvendte el-vandvarmere til landbruget med hensyn til funktion, volumen, ydelse, kapacitet og forbrug. Testkapaciteten på et antal udvalgte el-varmere af forskellige fabrikater og montage (f.eks. enkelt- og serieopstillede beholdere). Denne markedsoversigt kan ses som bilag 2. En anden del af projektet er at undersøge markedet for alternative varmekilder f.eks. gas, olie, biobrændsler til kontinuerlig produktion af varmt vand evt. få en eller flere typer i test. Testens gennemførelse Der er foretaget test af 10 forskellige el-vandvarmere fordelt på fire forskellige forhandlere/fabrikater af el-vandvarmere. Forsøgsbesøgene blev gennemført i ugerne 15-17, 2013 og den første test blev gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter. KFC malker med tre DeLaval VMS malkerobotter og har ligeledes el-vandvarmere fra DeLaval. Endvidere er der for- Figur 3. Temperaturlogger. Side 6 Test af el-vandvarmere 2013

7 taget test i Lely-besætninger med A3 & A4 malkerobotter, og test af varmtvandsforsyningen i besætninger med konventionel malkning med forskellige typer af malkestalde som karruseller, side by side og sildeben af fabrikater fra SAC, DeLaval og Boumatic. Der blev testet el-vandvarmere fra De Laval, Metro, Nibe og KB Køleteknik, se bilag 1. Under disse besøg blev følgende procedure fulgt: Gennemgang af VVS-installationerne, placering af elvandvarmerne og anlæggenes vaskeautomater Vurderet, hvor der skal foretages forsøg, og hvad der skal tages højde for i forsøget Indstilling og montering af temperaturloggere i form af model: TESTO 175T3 Indstilling og montering af vandur Tømning af beholderen til den ønskede temperatur og/ eller mængde vand/beholdere er opnået Udfyldelse af referat fra forsøget og en beskrivelse af varmtvandsforsyningen hos den enkelte mælkeproducent Resultatet heraf er baggrunden for denne rapport. Resultater El-vandvarmerne er typisk opstillet enkeltvis eller flere beholdere monteret i serie. Ved at montere i serier opnås en bedre udnyttelse af den enkelte beholders volumen. Beholdere opstillet enkeltvis vil som oftest kun forsyne en enkelt installation f.eks. malkeanlæggets vaskeautomat med varmt vand, mens større anlæg typisk vil være forsynet af to eller flere el-vandvarmere monteret i serie. Der er i testen gennemført afprøvninger af både enkeltstående beholdere samt to og tre beholdere monteret i serie. Der ses en meget stor forskel mellem de afprøvede beholdere, hvor kapacitetsudnyttelsen ligger mellem 52 og 92 %. Der ses ikke umiddelbart nogen forskel mellem de enkelte fabrikater. Den store forskel ligger i beholdernes alder. Der er en meget tydelig sammenhæng mellem beholderes alder og deres evne til at udnytte kapaciteten. Allerede efter fire år begynder kapaciteten på beholderne at falde. Det er derfor en god ide jævnligt at tjekke el-vandvarmernes ydelse. Resultater fra de afprøvede el-vandvarmere Størr., el-vandvarmer, l og opstilling Enkeltopstilling Starttemp., o C Kapacitet, l > 60 o C Udnyttelse, % 1 x x x x varmelegm. def. 0 1 x Dobbeltopstilling 1 x x x x x Tripelopstilling 3 x Der er for hver afprøvning lavet en testrapport. Figur 4. Vandmåler. Test af el-vandvarmere 2013 Side 7

8 Vandmængder og temperatur ved vask af malkeanlæg Specifikationer stillet til rådighed af leverandørerne. Gns.forbrug ved vask af malkeanlæg med mælkemålere Forskyl, liter / temperatur Hovedvask, liter / temperatur Efterskyl, liter / temperatur 40 punkts udv. karrusel l o C l +85 o C l 8 10 o C 2 x 14 sildeben l o C l +85 o C l 8 10 o C 2 x 24 side by side l o C l +85 o C l 8 10 o C AMS 8 30 l o C l o C l 8 40 o C Se bilag 2 med de enkelte firmaers egne specifikationer. En enkelt af de afprøvede beholdere viste sig at være defekt. Beholderen var enkeltopstillet, men skulle egentlig have været serieforbundet med de andre beholdere på ejendommen. Men pga. en fejl i vvs-installationen blev denne beholder koblet alene til buffertanken. På forsøgsdagen blev denne vandforsyning også afprøvet. Efter to minutter blev forsøget stoppet, da der ikke kunne opnås højere temperatur end 33 o C. Vandet var tilligemed meget rødt og ildelugtene. Anlægget er to år gammelt, men da buffertanken ikke har været anvendt i perioden, har der heller ikke været tappet vand af el-vandvarmeren. For at kunne vurdere om der er tilstrækkeligt med varmt vand til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke, har vi bedt alle udstyrsleverandører om at indsende deres kravspecifikationer på vandforbrug og temperatur i forbindelse med rengøring af deres anlæg. Diskussion Mange problemer med manglende rengøring af malkeanlæg og køletanke skyldes mangel på varmt vand. Det har været et tema gennem flere år, og mange har da også fået opgraderet deres varmtvandsforsyning med en ekstra el-vandvarmer. Men hvor stor en kapacitet har en el-vandvarmer egentlig? Det spørgsmål har vi i Teknik på Gården forsøgt at teste gennem en række afprøvninger af forskellige fabrikater og stør- Figur l el-vandvarmer fra KB Køleteknik. Side 8 Test af el-vandvarmere 2013

9 Vandmængde ved vask af mælkekøletanke Specifikationer stillet til rådighed af leverandørerne af malkeudstyr. Gns. forbr., l /v. vask af mælkekøletanke Forskyl, liter og temperatur Et varmt forskyl l liggende liter liter 5-10 o C o C l liggnede liter liter 5-10 o C o C l silotank liter liter 8-10 o C o C l silotank liter liter 8-10 o C o C l silotank liter liter 8-10 o C o C l silotank liter liter 8-10 o C o C Se bilag 2 med de enkelte firmaers egne specifikationer. To varme forskyl 0-60 liter 0-85 o C 0-95 liter 0-85 o C 55 liter 85 o C 65 liter + 85 o C 75 liter + 85 o C 75 liter + 85 o C Hovedvask liter o C liter o C liter + 85 o C liter + 85 o C liter 85 o C liter 85 o C Efterskyl liter 8-30 o C liter 8-30 o C liter 8-10 o C liter 8-10 o C liter 8-10 o C liter 8-10 o C relser på el-vandvarmere. Altså hvor mange liter varmt vand kan man hente ud af en el-vandvarmer af en given størrelse, inden temperaturen begynder at falde. Beholderne er bygget op så det varmevand tages ud i toppen og det kolde vand ledes ind i bunden. Man udnytter den effekt, at varmt og koldt vandt i en periode holder sig lagdelt, inden der sker en opblanding. Spørgsmålet er så bare, hvor længe denne lagdeling kan opretholdes. Resultaterne er lidt forskellige mellem de forskellige fabrikater af beholdere, men størst indflydelse på kapaciteten er tilsyneladende beholderens alder. Hvor nyere el-vandvarmere holder temperaturen rimelig konstant i lang tid, begynder temperaturen på vandet i en ældre vandvarmer at falde kort tid efter man er begyndt at tappe af beholderen. Kapaciteten på de tjekkede el-vandvarmere svinger fra 160 l til 250 l for en 300 liters beholder med en start temperatur på mellem 88 o og 91 o C. Det er derfor en god idé at tjekke kapaciteten på sin varmtvandsforsyning fra tid til anden. Det kræver bare et tappested med slange, en 20 liters spand og et termometer. Termometret stikkes i slangen og spanden bruges til at måle den mængde vand, der aftappes. Når temperaturen kommer under 60 o C, har vandet ikke længere nogen rengøringsværdi, og så kender vi beholderens kapacitet. Figur 6. Ældre blandeventil på beholder. Test af el-vandvarmere 2013 Side 9

10 Test af DeLaval to x 300 liters el-vandvarmere Forsøget fortaget af: Helge Kromann & Benny Kirkeby Dato: Onsdag den 10. april 2013 Tømning af 2 x 287 l. pro 300 DeLaval, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i tankrummet. Anlæg: 3 x DeLaval mælkerobotter inkl. buffertank og liter mælkekøletank. Varmtvandskrav via markedsoversigten på = Mælkekøletank/buffer: 165 liter + 85 o C = 165 liter Vandforsyning fra: Genvinding: X Brønd: Afkalker: JA Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandursdata: Blev ikke benyttet Vandforbrug i forsøget = 700 l Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 o C = 353 liter Denne test forløb således: Indstilling af testologger, log pr. 45 sek. = pr. 20 liter vand, på baggrund af flowmåling Montere temperaturloggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Lede vandet over i beholdere, så der er mulighed for at følge op på antallet af liter, løbende Forsøget startes. Konklusion Dette forsøg gjaldt de to beholdere, der er opstillet i tankrummet. De bliver brugt til vask af udstyr og håndhygiejne i dyrlæge-/inseminørrummet, vask af buffertank samt mælkekøletank. Konklusionen på dette er, at der er tilstrækkeligt med varmt vand til rådighed i tankrummet, når de to beholdere er forbundne. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 2,5. LOG: LOG: ,5. LOG: LOG: ,5. LOG: LOG: LOG: LOG: ,5. LOG: LOG: ,5. LOG: LOG: ,5. LOG: LOG: Grafik over forsøget fra loggerudstyret Side 10 Test af el-vandvarmere 2013

11 Test af DeLaval tre x 300 liters el-vandvarmere Forsøget fortaget af: Helge Kromann & Benny Kirkeby Dato: Onsdag den 10. april 2013 Anlæg: 3 x DeLaval mælkerobotter inkl. buffertank & liter mælkekøletank. Varmtvandskrav via markedsoversigten på = Malkerobotter: 180 liter +85 grader C = 180 liter Tømning af 3 x 287 liter pro 300 DeLaval, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i robot-rummet. Vandforsyning fra: Genvinding: X Brønd: Afkalker: JA Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: 162 liter 872 liter Vandforbrug i forsøget: 710 liter Antal liter, inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 600 Denne test forløb således: Indstilling af Testologger, log pr. 9 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperaturloggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Lede vandet over i beholdere, så vi har mulighed for at følge op på antal liter, løbende. Konklusion Dette forsøg gjaldt tre beholdere, der står placeret over robotrummet. De tre beholdere er serieforbundne og yderligere påsat en cirkulationspumpe. Varmtvandsbeholderne bliver brugt til vask af de tre malkerobotter samt til forsyning af varmt vand til hverdagsbrug, vask og lignende i robotrummet. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: LOG: Konklusionen på dette er, at der er tilstrækkeligt med varmt vand til rådighed i robotrummet på ejendommen. Grafik over forsøget fra loggerudstyret Test af el-vandvarmere 2013 Side 11

12 Test af DeLaval 300 liters el-vandvarmer Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby Dato: Tirsdag den 16. april 2013 Tømning af gammel 1 x 287 liter pro 300 DeLaval, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i tankrummet. Anlæg: 3 x DeLaval mælkerobotter inkl. buffertank & liter mælkekøletank Varmtvandskrav via markedsoversigten på = Mælkekøletank/buffer: 165 liter, +85 grader C = 165 liter Vandforsyning fra: Genvinding: X Brønd: Afkalker: JA Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: 872 liter liter Vandforbrug i forsøget = 345 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 157 Denne test forløb således: Indstilling af testologger, log pr. 9 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperaturloggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: 50 87,9 21LOG: ,4 30. LOG: ,3 40. LOG: LOG: ,5 60. LOG: ,7 70. LOG: ,7 Konklusion Dette forsøg gjaldt en beholder, der blev isoleret og tømt under forsøget. Normalt er denne beholder forbundet med en anden beholder af samme størrelse og specifikationer. De to, serieforbundne beholdere står sammen i tankrummet på KFC, og bliver brugt til vask af udstyr og håndhygiejne i dyrlæge-/inseminørrummet, vask af buffertank samt mælkekøletank. Konklusionen på dette forsøg er, at der er tilstrækkeligt med varmt vand til rådighed i tankrummet når de to beholdere er forbundne. Men den ene beholder alene leverer ikke et tilfredsstillende resultat. Vandtemperaturen falder til under 60 grader allerede efter 157 liter. Der kan være tale om en defekt beholder. Grafik over forsøget fra loggerudstyret Side 12 Test af el-vandvarmere 2013

13 Test af Nibe 300 liters el-vandvarmer Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby Dato: Tirsdag den 16. april 2013 Tømning af 1 x 300 liter NIBE compact - E, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i teknikrummet. Anlæg: 2 x 11 DeLaval sildebensstald & liter liggende mælkekøletank. Varmtvands krav via markedsoversigten på = Malkestald: 140 liter Mælkekøletank: 135 liter = 275 liter Vandforsyning fra: Genvinding: Vandværket: X Afkalker: NEJ. Afkalkes manuelt en gang årligt. Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: liter liter Vandforbrug i forsøget = 310 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 230 liter Denne test forløb således: Indstilling af testo logger, log pr. 9 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperatur loggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: 50 79,8 22 LOG: ,7 30. LOG: ,7 40. LOG: ,8 50. LOG: ,0 60. LOG: ,7 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Efter forsøget på ejendommen viser det sig, at varmvandsforsyningen er alt for lille. Malkestalden vasker efter hver endt malkning, mens tanken vasker efter hver afhentning hver anden dag kl Det kritiske punkt her er, om den gamle varmvandsbeholder kan varme tilstrækkeligt med varmt vand op fra endt vask af malkeanlægget om aftenen indtil afhentningstidspunktet og dermed vask af mælkekøletank. Som det fremgår i toptabellen af rapporten, er det samlede varmtvandsbehov de dage, der skal vaskes både anlæg og tank på 275 l + 85 o C varmt vand. Dette behov bliver ikke opfyldt ude på ejendommen. Test af el-vandvarmere 2013 Side 13

14 Test af DeLaval 300 liters el-vandvarmer Forsøget fortaget af: Helge Kromann & Benny Kirkeby Dato: Mandag den 22. april 2013 Tømning af en nyere 1 x 287 liter pro 300 DeLaval, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i tankrummet. Anlæg: 3 x DeLaval mælkerobotter inkl. buffertank & liter mælkekøletank. Varmtvands krav via markedsoversigten på = Mælkekøletank/buffer: 165 liter = 165 liter Vandforsyning fra: Genvinding: X Brønd: Afkalker: JA Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: liter liter Vandforbrug i forsøget = 302 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 250 Denne test forløb således: Indstilling af testo logger, log pr. 13 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperatur loggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: 50 91,2 20 LOG: ,1 30. LOG: ,7 40. LOG: ,1 50. LOG: ,6 60. LOG: ,6 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Dette forsøg var af en beholder, der blev isoleret og tømt under forsøget. Normalt er denne beholder forbundet med en anden beholder af samme størrelse og specifikationer. De to serieforbundne beholdere står sammen i tankrummet på KFC, og bliver brugt til vask af udstyr og håndhygiejne i dyrlæge-/inseminørrummet, vask af buffertank samt mælke- køletank. Konklusionen på dette forsøg er, at der er tilstrækkeligt med varmt vand til rådighed i tankrummet, når de to beholdere er forbundne. Den ene beholder alene leverer også et tilfredsstillende resultat. Vandtemperaturen faldt først til under 60 o C efter 250 liter. Side 14 Test af el-vandvarmere 2013

15 Test af Metro to x 300 og en x 300 liters el-vandvarmere Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby Dato: Tirsdag den 30. april 2013 Tømning af 2 x 300 l METRO 2003, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C Anlæg: 50 plads udvendig SAC karrusel & l silo KB mælkekøletank. Varmtvands krav via markedsoversigten på = Malkestald: 365 l (2xdagligt) Mælkekøletank: 250 l = 615 l Vandforsyning fra: Genvinding: X Vandværket: Afkalker: NEJ. Afkalkes manuelt en gang årligt. Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: l l Vandforbrug i forsøget = 701 l Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 550 Denne test forløb således: Indstilling af testo logger, log pr. 11 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperatur loggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: ,8 21 LOG: ,7 30. LOG: ,7 40. LOG: ,8 50. LOG: ,0 60. LOG: ,7 70. LOG: ,3 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Efter forsøget på ejendommen viser det sig at varmvandsforsyningen er tilstrækkelig. Malkestalden vasker efter hver endt malkning, dvs. kl og kl Mens tanken efter hver afhentning, hver dag kl. ca , vasker. Disse tidspunker er nøje udvalgte, så varmtvandsbeholderne kan nå at varme vand op ind imellem. Dette fungerer efter hensigten. Det samlede varmtvandsbehov i døgnet til vask af både anlæg og tanken (foruden buffer) på 980 l + 85 o C varmt vand. Dette behov bliver opfyldt på ejendommen, men kunne gøres mere hensigtsmæssigt, hvis alle tre Metro-beholdere blev koblet på og brugt dagligt. Test af el-vandvarmere 2013 Side 15

16 OBS! Der blev under næste forsøg fundet en fejl ved den af beholderne, der ikke er serieforbundet med de andre. Dennes kapacitet var oprindeligt tiltænkt den store mælkekøletank. Men pga. en fejl i vvs-installationen blev denne beholder koblet til buffertanken. På forsøgsdagen blev denne vandforsyning også afprøvet. Resultatet ses herunder. Efter to minutter stoppes forsøget, da der ikke opnås højere temperatur end 33 o C. Vandet er tilligemed meget rødt og ildelugtende. Status er den 1. maj 2013, at landmanden er kontaktet, og beholderen vil blive efterset. Vores mistanke er, at beholderens varmelegeme er brudt sammen pga. for lidt brug. Side 16 Test af el-vandvarmere 2013

17 Test af DeLaval 2 x 300 liters el-vandvarmere Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby Dato: Onsdag den 1. maj 2013 Tømning af 1 x 287 liter & 1 x 300 liter serieforbundne Delaval, 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i tankrummet. Anlæg: 2 x 11 DeLaval sildebensstald & liter liggende mælkekøletank. Varmtvands krav via markedsoversigten på = Malkestald: 140 liter Mælkekøletank: 135 liter = 275 liter Vandforsyning fra: Genvinding: X (VØLUND) Vandværket: Afkalker: NEJ. Afkalkes manuelt årligt. Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: liter liter Vandforbrug i forsøget = 594 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 479 Denne test forløb således: Indstilling af testo logger, log pr. 9. sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperatur loggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: ,7 C LOG: ,8 30. LOG: ,4 40. LOG: ,7 50. LOG: ,4 60. LOG: ,1 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Efter forsøget på ejendommen viser det sig, at varmvandsforsyningen er tilstrækkelig. Men der skal nok kigges på den ældste af de to varmtvandsbeholdere. Vi står over for en ejendom, hvor der har været store problemer med kimtallet det sidste stykke tid. For blot et halvt år siden var kimtallet på Delaval har længe prøvet at få bugt med problemet. Det er i dag væsentligt bedre med et kimtal svingende mellem og Nogle af tiltagende fra DeLavals side, er, at da vandets hårdhed var lidt højere end først antaget, blev kemikalierne udskiftet og skruet op i dosis. Derudover blev der indsat en ny 300 liters varmtvandsbeholder, serieforbundet. Malkestalden vasker efter hver endt malkning kl og kl Mens tanken vasker efter hver afhentning, hver anden dag kl Umiddelbart er det kritiske punkt her, om den gamle varmvandsbeholder er gået i stykker. Under forsøget tømtes beholderne og der kunne tydeligt høres en hvislen af vand i den gamle beholders top. Dette kunne tyde på, at forsyningsrøret, der skal lede nyt, koldt vand ind i beholderens bund, ikke er korrekt tilkoblet længere. Eller, at det pga. temperatursvingninger har bøjet sig inde i beholderen. Dermed fører det koldt vand op i beholderens top i stedet for til bunden. Som det fremgår i toptabellen af rapporten, er det samlede varmtvandsbehov de dage, der skal vaskes både anlæg og tank på 275 l + 85 o C varmt vand. Dette behov bliver opfyldt ude på ejendommen, da forsøget viser, at der er 479 l vand med en temperatur over 60 o C. Test af el-vandvarmere 2013 Side 17

18 Test af Metro 200 og 160 liters el-vandvarmere Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby Dato: Onsdag den 1. maj 2013 Tømning af 1 x 200 liter & 1 x 160 Metro, serie. 3 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere, 88 grader C, i teknikrummet. Anlæg: 5 Lely Malkerobotter & liter Røka, liggende mælkekøletank. Varmtvands krav via markedsoversigten på = Mælkekøletank: 200 liter = 200 liter Vandforsyning fra: Genvinding: X (NIBE) Vandværket: Afkalker: NEJ. Afkalkes manuelt en gang årligt. Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: liter liter Vandforbrug i forsøget = 388 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 313 Denne test forløb således: Indstilling af testo logger, log pr. 14 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperaturloggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: 50 93,4 23. LOG: ,3 30. LOG: ,5 40. LOG: ,5 50. LOG: ,6 60. LOG: ,7 70. LOG: ,3 80. LOG: ,8 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Efter forsøget på ejendommen viser det sig, at varmvandsforsyningen er tilstrækkelig. Da de fem Lely malkerobotter vasker selv, er den målte varmtvandsforsyning kun kilde til vask af tanken. Der bli- ver hentet mælk hver dag kl. 11. Hvorefter tanken hver dag vasker. Ved ankomst til gården kl kunne det konstateres at begge varmtvandsbeholdere var fuldt opvarmede. Ud over tanken bruges det varme vand til håndhygiejne og badefaciliteter. Og varmt vand til rengøring af robotrum. Side 18 Test af el-vandvarmere 2013

19 Test af KB-Køleteknik 375 liters el-vandvarmer Forsøget fortaget af: Benny Kirkeby og Helge Kromann Dato: Onsdag den 29. maj 2013 Tømning af 1 x 375 liter, 6 kw, 400 volt varmtvandsbeholdere fra KB Køleteknik, 88 grader C, i teknikrummet. * ) Anlæg: SAC 2 x o med fast exit & liter Røka udendørs silotank, liter buffertank Varmtvands krav via markedsoversigten på = Anvendes til vask af både malkeanlæg og silotank. Vandforsyning fra: Genvinding: X Vandværket: Afkalker: NEJ. Afkalkes manuelt en gang årligt. Blødgøreningsanlæg: NEJ Vandurs data: liter liter Vandforbrug i forsøget = 530 liter Antal liter inden temperaturen faldt til under 60 grader C = 355 Denne test forløb således: Indstilling af testologger, log pr. 10 sek. = pr. 5 l vand, på baggrund af flowmåling ved udtapningshane Montere temperatur loggers følepunkt i slangen tættest på vandudløbspunktet Montere vandur Forsøget startes. Resultat af forsøg Liter Temperatur, o C 10. LOG: 50 88,4 24 LOG: ,3 30. LOG: ,3 40. LOG: ,2 50. LOG: ,1 60. LOG: ,7 70. LOG: ,6 80. LOG: ,3 90. LOG: , LOG ,1 Grafik over forsøget fra loggerudstyret Konklusion Efter forsøget på ejendommen viser det sig, at varmvandsforsyningen er tilstrækkelig! Den målte varmtvandsforsyning er varmekilde til rengøring af både malkeanlæg og mælkekøletank. Der bliver hentet mælk hver anden dag, hvorefter tanken vaskes. Ved ankomst til gården kl kunne det konstateres, at varmtvandsbeholderen var fuldt opvarmet. *) Vandvarmeren er en kombibeholder, der udover selve elvandvarmeren på 375 l også indeholder 200 l vand fra varmegenvinding. Der er ikke nogen fysisk adskillelse i beholderen. Beholderens el-patron er monteret, så den kun opvarmer de øverste 375 l og på den måde sikres der en optimal udnyttelse af el-vandvarmerens kapacitet. Test af el-vandvarmere 2013 Side 19

20 Bilag 1 VARMTVANDSbeholdere Markedsoversigt Effekt (Volumen, kw, volt, Termostat) Mest anvendte i dansk landbrug Kontaktoplysninger Vølund varmeteknik (NIBE) COMPACT - E 300 L = 3 / 6 kw, 3 x 400 V, 78 grader C, standard 300 liter Brogårdsvej Videbæk T METRO THERM 300 L = 3 x 3 kw, 3 x 400 V, 88 grader C 450 L = 3 x 5 kw, 3 x 400 V, 88 grader C 300 L samt 450 L Hvis der er yderligere behov serieforbindes disse Rundinsvej Helsinge T KN beholder fabrik A/S 500, 750 & L Oftest isat 1 eller 2 stk. el-patroner på mellem 5 til 9 kw. 90 grader C 500, 750 & L specialbeholder med el-opvarmning til landbrugsløsninger Hjømegårdsvej Ll. Skensved T Harald Nyborg (CARLSBAD) 50 L = 1,5 kw, 230 V 75 grader C Den største i sortiment Tilst Søndervej Tilst T DeLaval Den mest solgte pt. er 300 pro.= 287 L, 3 kw, 400 V, 88 grader C Den nye 500 L pro = 500 L, 11 kw,? V, 88 grader C 200 L pro. (gamle) 300 L pro 500 L (nye) Tårnvej Vejle T KB-Køleteknik 575 L Rustfri combibeholder Isat kw el-patron. Kan tilsluttes køleanlæg 575 L Rustfri combibeholder 375 L, 90 grader C brugsvand 200 L Varmegenindvindig Langgade Gadbjerg T Side 20 Test af el-vandvarmere 2013

21 Bilag 2 GEA Mælkeanlæg med mælkemålere / AMS: Forskyl, l Hovedvask, l Efterskyl, l 40 plads udvendig karussel 2 x 14 sildebensstald 2 x 24 side by side stald AMS OBS: Gea s vaskeautomater kører vand ind på mængden, men har en maks. tidsbegrænsning på 15 min. før anlægget går i alarm. Kravene til forsyningslinjen er minimum 2 bar og maks. 8 bars tryk, eller en minimumsdimension på 22 mm. Derudover skal vandet være af drikkevandskvalitet og have en hårdhedsgrad på under 30. Problemstillingen for at kunne besvare spørgeskemaet er følgende: Gea har tre forskellige vaskeautomater. Den billige Compas. Amerikanerprincip. Overflyder anlægget med varmt vand og kemi. Tretrins vekselvask. Billig i indkøb dyr i brug. Den dyrere ZIP Envystar. 2 x 300 L kar med koldt og varmt vand. 14 cyklusvaske. Doserer og genbruger vand. Doserer kemi meget nøje. Dyr i indkøb billig i drift. Den gamle Ziniterm. Manuel dosering af kemi. Udover tre forskellige modeller gøres der også en del forarbejde på de steder, hvor der monteres anlæg: Der fortages en vandprøve for at få et billede af, hvor meget skidt vandet kan tage med på den konkrete ejendoms vandforsyning. Der måles ph-værdier mange steder for at sikre det rigtig forhold imellem syre og base. Der fortages målinger af sluttemperaturer. Der indgås en del forskellige aftaler om landmændenes ønsker fra anlæg til anlæg. Disse forhold gør det svært for GEA at svare konkret på spørgeskemaet. Men vi er meget velkommne til at finde et anlæg og teste det. Kontaktperson: Hans Schulz, GEA. Test af el-vandvarmere 2013 Side 21

22 Delaval Mælkeanlæg med mælkemålere / AMS Forskyl, l Hovedvask, l Efterskyl, l 40 plads udvendig karussel 225 liter 40 grader C 225 liter 225 liter 8 grader C 2 x 14 sildebensstald 140 liter 40 grader C 140 liter 140 liter 8 grader C 2 x 24 side by side stald 110 liter 40 grader C 110 liter 110 liter 8 grader C AMS / VMS Anbefales en 287 L pro 300 varmtvandsbeholder pr. enhed. 3 kw, 400 volt. 30 liter 40 grader C 60 liter 30 liter 8 grader C AMS og mælkeanlæg tager vand ind til vasken på mængde. Der er pt. intet krav til dimension eller tryk på vandforsyningen (Anbefaler 1 ). Kontaktperson: Kristian Duedahl. Side 22 Test af el-vandvarmere 2013

23 Boumatic Mælkeanlæg med mælkemålere Forskyl, l Hovedvask, L Efterskyl, l 40 plads udvendig karussel 240 liter 43 grader C 240 liter 240 liter Koldt vand. 2 x 14 sildebensstald 195 liter 43 grader C 195 liter 195 liter Koldt vand 2 x 24 side by side stald 355 liter 43 grader C 355 liter 355 liter Koldt vand Informationerne er anbefalingerne til de enkelte anlæg. Om vaskeautomaten er CIP eller standard har ingen betydning. Besparelserne ved et CIP-anlæg kan ses på næste side. Jørgen Frederiksen, Boumatic. OBS: Boumatic vaskeautomat kører vand ind under vask på mængde. De krav, der er til forsyningslinjer, er kun til varmt vand. Men min. 350 L, 40 grader C og 375 L, 88 grader C varmt vand til alle anlæg. Kontaktperson: Jørgen Frederiksen. Test af el-vandvarmere 2013 Side 23

24 LELY AMS/ HOVED- VASK Forskyl l Varm vask, L Efterskyl, L Krav til vandforsyningen VARMTVANDS- BEHOLDERspecifikationer A2 & A3 90 sek. (15 liter). 38 grader C 30 / 45 liter 95 grader C 120 sek. (20 liter) 38 grader C Min L pr. minut. 45 liters beholder. 3 kw. 95 grader C. termostat. Mix er vaskekemi & børste desinficering skiftevis. Buffertank til børste decinficeringen, under vask. A4 op til 2 robotter til en central unit Maks. 30 m. mellem unit og robot (Pga. vakuumslange) 90 sek. (15 L) 38 grader C 30 / 45 liter + 95 grader C 120 sek. (20 L) 38 grader C Min. 20 L pr. minut 120 L beholder til 2 robotter (60 L pr. robot). 2,5 kw, 95 grader C termostat. Kemi og desinficering tilsættes i ledning fra beholder til robot. Det er et krav fra LELY, at alle test skal foregå under tilstedeværelse af en af deres folk, da der kan være tale om forældet software eller forkerte indstillinger af den pågældende robot. Forkølning skal tømmes ved hver hovedvask! Ved en hovedvask vaskes robot, pumpeledning og evt. buffertank. Minimum 77 grader C i minimum 2 minutter ved udløb. Hovedvaskene består som standard af 2 x base- + 1 x syrehovedvask i døgnet. LELY vaskeautomat kører vand ind på tid ( sek.) og har et krav til vandforsyningen på henholdsvis: minimum 13 L pr. A2 og A3, og minimum 20 L pr. A4-robotten. Kontaktperson: Villads Kristensen. SAC Mælkeanlæg med mælkemålere + AMS Forskyl, L Hovedvask, L Efterskyl, L 40 plads udvendig karussel 132 liter 40 grader C 264 liter 132 liter 10 grader C 2 x 14 sildebensstald 154 liter 40 grader C 308 liter 154 liter 10 grader C 2 x 24 side by side stald 100 liter 40 grader C 200 liter 100 liter 10 grader C AMS / VMS: Anbefales en 287 L pro 300 varmtvandsbeholder pr. enhed. 3 kw, 400 volt. 8 liter 40 grader C 24 liter + 95 grader C 13 liter 25 grader C SAC kommentar: Det er landmandens pligt at sørge for tilstrækkelig med varmvandsforsyning både i form af mængde og temperatur. SAC vaskeautomater kører vand i på mængden og har ingen krav til vandforsyningslinjen. Kontaktperson: Per Sandholdt. Side 24 Test af el-vandvarmere 2013

25 spørgsmål / svar vaskeautomater til malkeanlæg Delaval Boumatic Sac Lely Ca. hvor meget koster omstilling fra 5- til 3-trins vaskeprogram i jeres anlæg? 500 kr kr kr. Har altid kørt med 3-trins vask Hvilke af jeres vaskeautomater kan ikke omstilles fra 5- til 3-trins vaskeprogram? Ingen Wash tronic Den kræver en ekstern switch, Milk Cip Ingen Ingen Ca. procentandel af jeres vaskeanlæg, der vasker med 3-trins vaskeprogram p.t Kilde: Informationer fra farmtest nr. 61, Forfatter Morten Lindgaard Jensen. Test af el-vandvarmere 2013 Side 25

26 Oversigt over mælkekøletanke ADA Mælkekøletanke Forskyl, L 1. Varme forskyl, L temp. 2. Varme forskyl, L temp. Hovedvask, L Efterskyl, L Liters liggende 50 liter Min. 10 grader C 50 liter Min. 50 grader C 50 liter +85 grader C 25 liter 10 grader C Liters liggende 80 liter Min. 10 grader C 90 liter Min. 50 grader C 90 liter 80 liter 10 grader C Liter silo 100 liter Min. 10 grader C 125 liter 125 liter 100 liter 10 grader C Liters silo 120 liter Min. 10 grader C 140 liter 140 liter 120 liter 10 grader C Liters silo 125 liter Min. 10 grader C 175 liter 175 liter 85 grader C 125 liter 10 grader C Liters silo 160 liter Min. 10 grader C 210 liter 210 liter 85 grader C 160 liter 10 grader C Kontaktperson: Lasse Ellegaard. Side 26 Test af el-vandvarmere 2013

27 Agrima OBS: Alle O - tankene øverst i skemaet er amerikanske modeller og mængden er angivet i galons. Så tallet skal derfor ganges med fire. Agrima s vaskeautomat kører vand ind på mængden (L). Og har ingen krav til vandforsyningslinjen. Kontaktperson: Johannes Jensen. Som en tommelfingerregel kan man sige at cycle 1 er kolde, cycle 2 er lunkne, mens 3 og 4 er varme skyl. Test af el-vandvarmere 2013 Side 27

28 A-Z trading MæLKEkøletanke Forskyl, l 1. Varme forskyl, l temp. 2. Varme forskyl, l temp. Hovedvask, l Efterskyl, l Liters liggende 50 liter Min. 10 grader C 50 liter Min. 50 grader C 50 liter +85 grader C 25 liter 10 grader C Liters liggende 80 liter Min. 10 grader C 90 liter Min. 50 grader C 90 liter 80 liter 10 grader C Liters silo 100 liter Min. 10 grader C 125 liter 125 liter 100 liter 10 grader C Liters silo 120 liter Min. 10 grader C 140 liter 140 liter 120 liter 10 grader C Liters silo 125 liter Min. 10 grader C 175 liter 175 liter 85 grader C 125 liter 10 grader C Liters silo 160 liter Min. 10 grader C 210 liter 210 liter 85 grader C 160 liter 10 grader C OBS: På nye tanke er der indbygget flowmåler på vaskevandet som bliver kørt ind på mængde, gamle liggende tanke kører kun på mængde. Silotankens vaskeautomater kører vand ind i vasken på tid. Kravet til vandforsyningen er min. En 1 tilgang af både varmt og kold vand. Kontaktperson: Arly Wolf. Side 28 Test af el-vandvarmere 2013

29 Delaval MælkekøLEtanke Forskyl, L 1. Varme forskyl, l temp. 2. Varme forskyl, L temp. Hovedvask, L Efterskyl, L Liters liggende 25 liter 8 grader C 25 liter 40 grader C 25 liter 50 liter +85 grader C 25 liter 8 grader C Liters liggende 45 liter 8 grader C 45 liter 40 grader C 45 liter 89 liter 30 liter 8 grader C Liters silo 55 liter 8 grader C 55 liter 40 grader C 55 liter 85 grader C 110 liter 55 liter 8 grader C Liters silo 65 liter 8 grader C 65 liter 40 grader C 65 liter 125 liter 65 liter 8 grader C Liters silo 75 liter 8 grader C 75 liter 40 grader C 75 liter 150 liter 85 grader C 75 liter 8 grader C Liters silo 75 liter 8 grader C 75 liter 40 grader C 75 liter 150 liter 85 grader C 75 liter 8 grader C Alle køletanke kører vand ind til vasken på tid. Der er pt. ingen krav til vandforsyningen (anbefaler 1 ). Kontaktperson: Kristian Duedahl. Test af el-vandvarmere 2013 Side 29

30 KB-Køleteknik MæLKEkøletanke Forskyl, l 1. Varme forskyl, l temp. 2. Varme forskyl, l temp. Hovedvask, l Efterskyl, l Liters liggende 30 liter 37 grader C 40 liter 88 grader C 40 liter 88 grader C 50 liter 88 grader C 40 liter Koldt vand OBS! I mælkekøletanke, der er kølet med isvand, skal der lægges 20 % til alle de varme vandmængder (88 grader C). I mælkekøletanke, der er kølet med direkte fordampning, er vandmængderne uændrede (88 grader C). Det vigtigste er vandets sluttemperatur ved afslutning af vasken: Er der problemer med kimtallet skal sluttemperaturen være højere end 42 grader C. Er problemet termokim skal sluttemperaturen være højere end 50 grader C. Da KB-Køleteknik arbejder med alle fabrikater og former for køletanke, er der tale om vaskeautomater, der tager vand ind på både tid og mængde. I krav til vandforsyningen forudsættes det, at der skal være min. 250 L, 88 grader C varmt vand med godt og stabilt tryk. Endvidere er firmaet begyndt at sætte sine egne vandvarmere op til monteringen af nye køletanke. Varmeren er specielt fremstillet og er på 750 L. Kontaktperson: Kaj Busk. Wedholms MæLKEkøletanke Forskyl (Liter) 1. Varme forskyl (Liter) temp. 2. Varme forskyl (Liter) temp. Hovedvask (Liter) Efterskyl (Liter) Liters liggende 20 liter 5 grader C 60 liter 30 grader C 60 liter 45 grader C 60 liter 60 grader C 60 liter 30 grader C Liters liggende 20 liter 5 grader C 95 liter 30 grader C 95 liter 45 grader C 95 liter 60 grader C 95 liter 30 grader C Kontaktperson: Tommy Nielsen. Side 30 Test af el-vandvarmere 2013

31 spørgsmål / svar vaskeautomater til mælkekøletanke Delaval Ada Wedholms A Z trading KB - Køleteknik Ca. hvor meget koster omstilling fra 5- til 3-trins vaskeprogram i jeres anlæg? kr kr kr Hvilke af jeres vaskeautomater kan ikke omstilles fra 5- til 3-trins vaskeprogram? Ingen Ingen Alle fra før år 2003 Ingen Ca. procentdel af jeres vaskeanlæg, der vasker med 3-trins vaskeprogram p.t Test af el-vandvarmere 2013 Side 31

32 Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T F vfl.dk

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning FarmTest - Kvæg nr. 17-2004 El- og vandforbrug ved malkning El- og vandforbrug ved malkning Af Jan Brøgger Rasmussen og Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel:

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Mælke kølingssystemer. Mælke kølingssystemer

Mælke kølingssystemer. Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælkekøletanke udgør omkring 30% af de samlede energiomkostninger ved at drive et landbrug. Fabdec tilbyder en række energieffektive mælkekølesystemer

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Indretning af mælkerum Vejledning

Indretning af mælkerum Vejledning Indretning af mælkerum Vejledning 2010 vfl.dk Indretning af mælkerum med servicerum, 3. udgave Vejledning Redaktør Faglig review Layout Grafik Fotos Udgiver Udgivelse Oplag Netversion ISBN Helge Kromann

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Nordisk Byggetræf 2011

Nordisk Byggetræf 2011 Tjener teknikken sig hjem? Nordisk Byggetræf 2011 V/ Mads Urup Gjødesen Teamleder, Videncentret For Landbrug, KVÆG Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 2 - Maj 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Så kom foråret endelig og det lod vente på sig i lang tid. Hvis du er kommet i forårshumør, så er vores forhandlere altid klar med et godt tilbud,

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner:

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner: PROGRAM 4481-K-38: God mælkekvalitet - sunde dyr To kursusdage og en temadag Tid og sted 2 kursusdage den 26. og 27. september 2006 1 temadag den 28. september 2006 På Danparcs Søhøjlandet, Lille Amerika

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning hver dag Vælg den automatisering som fungerer bedst for dig DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatiserede løsninger gør din gård mere

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Absoprtionsvarmepumpe se

Absoprtionsvarmepumpe se Absoprtionsvarmepumpe se Den italienske absorptionsvarmepumpe Robur virker ved gas som energikilde. Hvis opstillingen optager energi i lunken vand som er 8 c som køles til 3 c vil opstillingen kunne afsætte

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Malkning Traditionel malkning omfatter Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering af nykælvere og antibiotikabehandlede køer Rengøring af malkeanlæg og

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

hurtigt, sundt, enkelt

hurtigt, sundt, enkelt hurtigt, sundt, enkelt Og sådan fungerer den: drikketemperatur. praktiske køretøj. mælken præcist. komælk uden risiko for at overføre sygdomme til kalven. tilvalgsmuligheder i MælkeTaxa en såsom vandopvarmning,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com LØSNINGER MED SOLENERGI T I L B O L I G E N www.irfts.com IRFTS, LØSNINGER TIL HELE HUSET EASY ROOF EVOLUTION Integrationssystem til parcelhuset EASY ROOF SOLUTION FOR VELUX Integration af et tagvindue

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Vinter 2011/2012 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Klovvask reducerer digital dermatitis Når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme, har DeLaval klovvasker HCS vist rigtige gode

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug Som led i aktiviteterne i demonstrationsprojektet Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere