FarmTest - Kvæg nr CIP-vaskeanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg"

Transkript

1 FarmTest - Kvæg nr CIP-vaskeanlæg

2 CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

3 Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Review: Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Layout: Sekretær Marianne Mikkelsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave 2003 Oplag: 50 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN: CIP-vaskeanlæg 3

4 Forord De seneste år er opmærksomheden på energibesparende og miljøvenlige driftsanlæg steget markant. Der kan være mange penge at spare ved at vælge et besparende anlæg. Vask af malkeanlæg og køletank er meget ressourcekrævende. Strangko har derfor udviklet Milk-Cip vaskeanlægget, som genbruger store dele af vaskevandet og rengøringsmidlerne. Strangko lover besparelser på op til 70 % på vand og 20 % på el. Målet har været, at undersøge om de oplyste besparelser holder stik i praksis. Undersøgelsen indeholder afprøvning af et 125 og 250 liters CIP-anlæg, som sammenlignes med afprøvning af to konventionelle vaskeanlæg af tilsvarende størrelse. Testen indeholder også hygiejneundersøgelser og beregning på anlæggenes totaløkonomi. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil gerne takke de brugere, som har stillet vaskeanlæg og erfaringer til rådighed. Endvidere en stor tak til malkemaskinefirmaet Strangko for deres aktive deltagelse i FarmTesten. Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, kan de rettes til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Tormod Overby Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Skejby, oktober 2003 CIP-vaskeanlæg 4

5 Indhold Forord Sammendrag og konklusion Undersøgelsens resultater Tilfredshed med anlæggene Anlæggenes vaskeevne Økonomi Hygiejne Indledning og baggrund Tidligere undersøgelser Metoder og analyser Forbrug CIP-anlæg Konventionelle anlæg Daglig betjening Vaskekvalitet Driftsomkostninger Anskaffelsesomkostninger Totaløkonomi Fordele og ulemper Afvigelser og mulige fejlkilder i FarmTesten Beskrivelser af forsøgsanlæg Teknisk beskrivelse af Milk-Cip Hvad er Milk-Cip Resultater fra undersøgelsen Besparelser ved CIP-anlæg Forbrug i forhold til antal årskøer og kilo mælk pr. årsko Brugerinterview Økonomi Økonomi for vaskeanlæg i praksis Økonomi for vaskeanlæg på baggrund af teoretiske tal fra Strangko Delkonklusion på økonomi Litteraturliste...33 CIP-vaskeanlæg 5

6 1. Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af CIP-anlæg indeholder en afprøvning af fire vaskeanlæg til malkestalde og køletanke. To CIP-anlæg i to størrelser på henholdsvis 125 og 250 liters vandbeholdere. To konventionelle vaskeanlæg, der svarer til størrelsen af malkestaldene, hvor CIP-anlæggene er installerede. Det er en praktisk undersøgelse, hvor vand-, el- og kemikalieforbruget blev registreret. Undersøgelsen viste, at der er en økonomisk gevinst på CIP-anlæggene i forhold til de konventionelle vaskeanlæg. Gevinsten afhænger af anlægsstørrelse, men ligger mellem ca kr. årligt, set over en 10-årig afskrivningsperiode. Det skal dog bemærkes, at investeringsomkostningerne på CIP-anlægget er ca. tre gange højere end på det konventionelle anlæg. 1.1 Undersøgelsens resultater Figur 1 og 2 viser vand- og elforbruget pr. vask til malkestalden. CIP 125 liter 218 CIP 125 liter 15 Konventionelt anlæg svarende til CIP 125 liter 619 Vandforbrug Konventionelt anlæg svarende til CIP 125 liter 17 Elforbrug CIP 250 liter 220 CIP 250 liter 19 Konventionelt anlæg svarende til CIP 250 liter 552 Konventionelt anlæg svarende til CIP 250 liter liter kwh Figur 1. Vandforbruget pr. vask til malkestalden. Figur 2. Elforbruget pr. vask til malkestalden. Det ses, at vandforbruget for CIP-anlægget ligger betydeligt lavere end det tilsvarende konventionelle anlæg. Der opnås en besparelse på henholdsvis 65 % og 60 %. Elforbruget ligger relativt tæt med en fordel til det lille CIP-anlæg og det store konventionelle. Her skal der tages højde for mindre afvigelser i måleresultaterne på de konventionelle anlæg. Det bør bemærkes, at vand- og elforbruget ikke har nogen sammenhæng med malkestaldens størrelse. CIP-vaskeanlæg 6

7 Figur 3 og 4 viser vand- og elforbruget pr. vask til køletanken. CIP 125 liter, liters tank 94 CIP 125 liter, liters tank 9 Konventionelt anlæg svarende til CIP 125 liter, liters tank 288 Vandforbrug Konventionelt anlæg svarende til CIP 125 liter, liters tank 11 Elforbrug CIP 250 liter, liters tank 180 CIP 250 liter, liters tank 12 Konventionelt anlæg svarende til CIP 250 liter, liters tank 483 Konventionelt anlæg svarende til CIP 250 liter, liters tank liter kwh Figur 3. Vandforbruget pr. vask til køletanken. Figur 4. Elforbruget pr. vask til køletanken. Der opnås også store vandbesparelser på tankvasken. Her ligger forskellen på henholdsvis 58 % og 63 %. Tages der højde for tankstørrelsen, bliver besparelserne på henholdsvis 48 % og 78 % for et CIP-anlæg i forhold til et konventionelt anlæg. Elforbruget er stort set identisk for alle fire anlæg. Der skal tages højde for mindre afvigelser i elmålingerne på de konventionelle anlæg. Der ses en sammenhæng mellem vandforbrug og størrelse på tanken ved CIP-anlægget. På den konventionelle tankvask er der ingen sammenhæng mellem vandforbruget og tankstørrelsen. Med et vandforbrug på 483 liter til en liters tank kan det antages, at der med stor sandsynlighed er fejl i vaskeprogrammet på det konventionelle anlæg. Figur 5 viser forbruget af rengørings- og desinfektionsmidler pr. dag med to gange vask af malkeanlægget og én tankvask (afhentning hver dag). CIP 125 liter 0,45 0,53 Konventionelt anlæg svarende til CIP 125 liter CIP 250 liter 0,19 0,25 1,18 2,11 Desinfektionsmiddel, Sur 1,0 Rengøringsmiddel, Alk 13 Konventionelt anlæg svarende til CIP 250 liter* ,5 1 1,5 2 2,5 Kg pr. dag * Ikke muligt at måle på grund af brugen af 500 liters beholdere. Figur 5. Forbrug af rengørings- og desinfektionsmidler pr. dag med to vaske af malkeanlæg og én tankvask (afhentning hver dag). CIP-vaskeanlæg 7

8 Ved forbruget af rengørings- og desinfektionsmidler er der heller ikke nogen sammenhæng mellem anlægsstørrelse og forbrug. Tværtimod bruger det lille CIP-anlæg den dobbelte mængde af det store. Dette skyldes, at CIP-anlægget måler på genbrugsvandet og nøjagtig tilsætter den nødvendige mængde kemikalier for at opnå en ren vask. Forbruget afhænger meget af doseringspumpernes kalibrering. Tabel 1. Procentvis besparelse ved sammenligning mellem CIP- og et konventionelt anlæg. Anlæg Vask af malkestald Vask af køletank Kemikalieforbrug (i forhold til tankstørrelse) pr. dag Vand total El total Vand total El total Sæbe Desinfektion CIP 125 liter +65 % +12 % +48 % -20 % +75 % +62 % liter Konventionelt % -12 % -48 % +20 % -75 % -62 % liter CIP 250 liter +60 % -19 % +78 % +68 % liter Konventionelt % +19 % -78 % -68 % liter Tilfredshed med anlæggene Interviews af brugerne viser, at der er stor tilfredshed med begge anlægstyper. Der har dog været nogle mindre indkøringsproblemer med CIP-anlæggene. Fejlene blev rettet inden for 6-12 måneder. Servicen fra Strangko var tilfredsstilende gennem hele forløbet. Der har ikke været større defekter på anlæggene efter indkøringsperioden. CIP-anlæggene skal afkalkes to til fire gange årligt afhængig af kalkmængden i vandet. Alle brugerne vil anbefale deres anlæg og ville foretage samme valg af anlæg ved genkøb. Brugerne af CIP-anlæggene har dog det forbehold, at en økonomisk besparelse skal kunne dokumenteres inden genkøb Anlæggenes vaskeevne Ingen af brugerne har større problemer med at holde kimtallet nede på grund af dårlig vask af malkeanlæg. Anlæg nr. 4 (konventionelt, 2 14, liter) vasker jævnligt køletanken manuelt og desinficerer med klor. Ingen af brugerne med CIP-anlæg har mærket en forskel i kimtallet efter skiftet til CIP Økonomi Der er beregnet en gennemsnitlig årlig omkostning ved en afskrivningsperiode på ti år og en kalkulationsrente på 7 %. Der er regnet på totaløkonomien i praksis og teori. De praktiske tal er baseret på måleresultaterne fra afprøvningen. Der er taget udgangspunkt i to daglige vaske af malkeanlægget og tankvask henholdsvis dagligt eller hver anden dag. CIP-vaskeanlæg 8

9 Praktisk Tankvask: Dagligt Hver anden dag Årlige udgifter på 125 liter CIP alt inkl.: kr kr. Årlige udgifter på konventionelt anlæg (2 10) alt inkl.: kr kr. Årlige udgifter på 250 liter CIP alt inkl.: kr kr. Årlige udgifter på konventionelt anlæg (2 16) alt inkl.: kr kr. Årlige besparelser ved Milk-Cip kontra konventionelt anlæg Mindre anlæg: kr kr. Større anlæg: kr kr. Teoretisk Den teoretiske beregning er baseret på forbrugstal oplyst af Strangko. Her er regnet med to daglige vaske af malkeanlæg og vask af tank hver anden dag. Tankvask: Årlige udgifter på 125 liter CIP alt inkl.: Årlige udgifter på konventionelt anlæg (2 10) alt inkl.: Årlige udgifter på 250 liter CIP alt inkl.: Årlige udgifter på konventionelt anlæg (2 16) alt inkl.: Hver anden dag kr kr kr kr. Årlige besparelser ved Milk-Cip kontra konventionelt anlæg Mindre anlæg: Større anlæg: kr kr. Ud fra de økonomiske beregninger kan det konkluderes, at der opnås en gennemsnitlig årlig gevinst over en 10-årig periode ved brug af CIP-anlægget. Gevinsten afhænger af anlægsstørrelse og forbruget, men ligger typisk mellem kr. årligt. Besparelsen tager udgangspunkt i den praktiske afprøvning Hygiejne Gennemsnittet af kimtalsmålingerne for de to CIP-anlæg ligger begge under Tallene er fra januar 2002 til september På baggrund af de lave kimtalsmålinger, er der ikke foretaget yderligere hygiejneundersøgelser. Det må antages, at kvaliteten af vaskeprocessen er tilfredsstillende. CIP-vaskeanlæg 9

10 2. Indledning og baggrund Der stilles større og større miljømæssige krav til landbruget, og reglerne skærpes år for år. Samtidig er vand, el- og kemikaliepriserne konstant stigende. Der er derfor penge at spare, hvis produktionsanlægget er ressourcebesparende. På denne baggrund er der kommet besparende vaskeanlæg på markedet, hvor salgsparametrene omfatter det lave forbrug af vand, el og kemikalier. Strangkos Milk-Cip vaskeanlæg til vask af malkestald og køletank er en ny type, hvor der loves besparelser på helt op til 70 % på vand og rengøringsmidler, samt 20 % på el. Målet med denne FarmTest har været, at undersøge om der er en økonomisk og miljømæssig gevinst ved at investere i et CIP-anlæg frem for et konventionelt vaskeanlæg. Ved at måle forbruget i praksis på to forsøgsanlæg og sammenligne disse med forbruget fra to konventionelle anlæg, har det været muligt at vurdere, om CIP-anlæggene er besparende. En anden vigtig faktor, som har betydning, er vaskekvaliteten. Kimtallet er en god indikator for denne faktor. Hvis kimtallet er lavt, betyder det, at anlægget er rent, og dermed, at vaskeprocessen er tilstrækkelig grundig. Der er derfor fokuseret på kimtallet i denne FarmTest. Derudover er der foretaget en økonomisk vurdering og efterfølgende en sammenligning af anlæggene. 2.1 Tidligere undersøgelser Anlæg af denne type er helt nye på markedet. Der er derfor tidligere ikke foretaget nogle danske eller udenlandske undersøgelser. CIP-vaskeanlæg 10

11 3. Metoder og analyser Denne FarmTest af Strangkos Milk-Cip vaskeanlæg består af resultater fra fire forsøgsanlæg. Der er tale om to CIP-anlæg af forskellig størrelse, som genbruger vand og rengøringsmiddel, samt to almindelige vaskeanlæg, som størrelsesmæssigt svarer til hvert af de to CIP-anlæg. Data på forsøgsanlæggene: 1. Strangko Milk-Cip 125 liter. Vask af 2 10 parallel med mælkemåler. Packo liter tank. 2. Strangko konventionelt. Vask af 2 10 parallel med mælkemåler. Packo liter tank. 3. Strangko Milk-Cip 250 liter. Vask af 2 16 parallel uden mælkemåler. Packo liter tank. 4. Strangko konventionelt. Vask af 2 14 parallel uden mælkemåler. Mueller liter tank. I forsøget har vi sammenlignet forbruget på et CIP-anlæg med forbruget på et størrelsesmæssigt identisk konventionelt vaskeanlæg, som ikke genbruger vand eller rengøringsmidler. Testperioden for hvert CIP-anlæg er to til fire uger. For de konventionelle anlæg er testperioden minimum fire uger. Sammenligningen er foretaget på følgende områder: Forbruget af vand, el og rengøringsmidler. Daglig betjening: Brugervenlighed og tidsforbrug. Vaskekvalitet: Analyse af kimtal og hygiejne. Driftsomkostninger: Udgifter til rengøringsmidler og service/reparationer. Anskaffelsesomkostninger: Udgifter til indkøb, montering og indkøring. Totaløkonomi: Hvilket princip er mest rentabelt. Fordele og ulemper. 3.1 Forbrug CIP-anlæg Der er monteret to vandure på vaskeanlæggets vandtilførsel. Et til registrering af forbruget på malkeanlægsvask og et til tankvasken. Vandurene er koblet ind via en kuglehane afhængig af, hvilket anlæg der vaskes. Forbruget blev noteret efter hver vask af såvel malkeanlæg som tank for at finde totalforbruget pr. vask samt eventuelt udsving i forbruget. Forbruget er målt i liter. CIP-vaskeanlæg 11

12 Figur 6. Vandure til måling af forbrug på CIP. Elforbruget blev kontrolleret på samme vis ved hver vask. Her er elmåleren monteret på vaskeanlæggets eltilslutning. Forbruget er målt i kilowatt-time. Inden forsøget blev sat i gang, vejede vi dunkene med sæbe og kemikalier. Da forsøget blev afsluttet, vejede vi dunkene igen, og forbruget i testperioden blev beregnet. I resultaterne bliver forbruget opgivet i kg pr. dag. Her er tale om en gennemsnitsværdi, hvor såvel tank- som malkeanlægsvask er indbefattet. Forbruget pr. dag tager udgangspunkt i to gange malkeanlægsvaske og en tankvask. Figur 7. Elmåler til måling af forbruget på CIP. CIP-vaskeanlæg 12

13 3.1.2 Konventionelle anlæg På de konventionelle anlæg blev der monteret vandure på varmt- og koldtvandstilførslen på både malkeanlægsvask og tankvask. Forbruget blev registreret dagligt efter hver vask. Elforbruget blev målt på selve vaskeanlægget samt på varmtvandsbeholderen. Kemikalieforbruget er målt på samme vis som ved CIP-anlægget. 3.2 Daglig betjening Brugervenligheden og tidsforbruget på rengøring og vedligeholdelse er vurderet på baggrund af et interview med brugeren. 3.3 Vaskekvalitet Vurdering af vaskekvaliteten på CIP-anlæggene er foretaget ved hjælp af kimtallet i mælken. Oversteg det gennemsnitlige kimtal inden for det seneste år ikke , blev der ikke blive foretaget yderligere undersøgelser, fordi det så konkluderes, at anlægget vasker rent. Hvis der var store udsving i kimtallet, eller hvor gennemsnittet lå over , var det planlagt at gennemføre yderligere undersøgelser. 3.4 Driftsomkostninger Omkostninger til rengøringsmidler er bestemt ud fra det reelle forbrug og salgsprisen. Driftsomkostninger på reparationer og service er bestemt ud fra interview med brugeren. Driftsomkostningerne er derfor baseret på antagelser og vurderinger. 3.5 Anskaffelsesomkostninger Udgifter til indkøb, montering og indkøring er indhentet hos Strangko. Her er der indhentet tilbud på henholdsvis Milk-Cip og et almindeligt anlæg til den samme stald. Tallene er derfor sammenlignelige. Der er opstillet to beregningseksempler med en 2 10 og en 2 16 malkestald inklusive tankvask. 3.6 Totaløkonomi De årlige totalomkostninger for de fire anlæg er beregnede. Her er afskrivning, forrentning, driftsomkostninger, vand-, el- og kemikalieforbrug medregnet. De årlige totaludgifter er beregnet ud fra det faktiske forbrug fra forsøgene. Der er også beregnet en årlig totaludgift på baggrund af Strangkos teoretiske forbrugstal. 3.7 Fordele og ulemper Et interview med brugerne belyser fordele og ulemper ved begge vaskeprincipper. Desuden indeholder afsnittet gode råd i forbindelse med indkøb og indkøring. CIP-vaskeanlæg 13

14 3.8 Afvigelser og mulige fejlkilder i FarmTesten Staldanlæggene er ikke helt ens, derfor skal sammenligningen foretages med visse forbehold. Det er forsøgt at finde fire stalde, som størrelses- og malkningsmæssigt svarer til hinanden to og to, men der er en række punkter, hvor de afviger fra hinanden. Disse afvigelser er dog ikke større, end at tallene kan give en indikation af, hvordan anlæggenes forbrug er i forhold til hinanden. Elforbruget til vandopvarmning på de konventionelle anlæg er svære at måle, idet der måles på elforbruget på varmtvandsbeholderen. Der bruges varmt vand til andet end vask, så det oplyste elforbrug til vaskeanlægget er delvist teoretisk beregnet med henblik på at ramme så præcist som muligt. Resultatet af de økonomiske beregninger afhænger meget af den vurderede levetid, som er oplyst af Strangko. Prisen på vand og el kan også svinge og dermed påvirke totaløkonomien i begge retninger. CIP-vaskeanlæg 14

15 4. Beskrivelser af forsøgsanlæg I denne FarmTest deltog der fire forskellige anlæg. Her følger en kort beskrivelse med alle relevante data på anlæggene. Nr. 1 CIP-anlæg Vaskeanlæg: 125 liters Milk-Cip med vask af malkeanlæg og køletank Malkeanlæg: Strangko 2 10 parallel med mælkemåler Mælkekøletank: Packo liter Installationsår: Maj 2001 Antal årskøer: 110 Ydelse pr. ko: liter Kimtal: Figur liter Milk-Cip. Figur parallel med mælkemåler. CIP-vaskeanlæg 15

16 Nr. 2 Konventionelt anlæg Vaskeanlæg: Konventionelt med vask af malkeanlæg og køletank Malkeanlæg: Strangko 2 10 parallel med mælkemåler Mælkekøletank: Packo liter Installationsår: Juni 1999 Antal årskøer: 151 Ydelse pr. ko: liter Kimtal: Figur 10. Konventionelt anlæg til vask af 2 10 malkestald. Figur 11. Vandurene til måling af forbrug på køletanken. CIP-vaskeanlæg 16

17 Nr. 3 CIP-anlæg Vaskeanlæg: 250 liters Milk-Cip med vask af malkeanlæg og køletank Malkeanlæg: Strangko 2 16 parallel uden mælkemåler Mælkekøletank: Packo liter Installationsår: Marts 2001 Antal årskøer: 258 Ydelse pr. ko: liter Kimtal: Figur liter Milk-Cip. Figur parallel uden mælkemåler. CIP-vaskeanlæg 17

18 Nr. 4 Konventionelt anlæg Vaskeanlæg: Konventionelt med vask af malkeanlæg og køletank Malkeanlæg: Strangko 2 14 parallel uden mælkemåler Mælkekøletank: Mueller liter Installationsår: 1998 Antal årskøer: 262 Ydelse pr. ko: liter Kimtal: Figur 14. Vaskeanlæg til vask af 2 14 parallel. Figur 15. Mueller liter køletank. CIP-vaskeanlæg 18

19 5. Teknisk beskrivelse af Milk-Cip 5.1 Hvad er Milk-Cip Grundlæggende er Milk-Cip et vaskeanlæg, der har nogle flere funktioner end det konventionelle vaskeanlæg. Forskellen ligger fortrinsvist i Milk-Cip s ressourcebesparelser. Der spares på (ifølge producenten): Vand Kemikalier El Afledte besparelser på gylleopbevaring og udkørsel. Vandforbruget reduceres ved at genbruge store dele af vandet. Reduktionen i kemikalieforbruget er afledt af et væsentligt mindre forbrug af vand. Derudover måles koncentrationerne kontinuerligt og holdes automatisk ved lige, derved undgås overdosering. Elforbruget bliver reduceret, fordi der kun varmes på det vand, der bruges i forbindelse med vask ifølge producenten. Det er ikke som ved en varmtvandsbeholder, hvor en given mængde vand bliver holdt ved en høj temperatur hele tiden. Den klassiske vask i et konventionelt anlæg foregår på følgende måde: Fase Beskrivelse Spild 1 (forskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med rent vand. Dette 100 % vand har en temperatur på C. Vandet recirkulerer ikke og bliver sendt til kloak efter endt brug. 2 (vask) Malkeanlægget bliver vasket igennem med alkalisk vaske- 100 % middel i vandig opløsning. Dette vand har en temperatur på C. Vandet recirkulerer og bliver sendt i kloak efter endt brug. 3 (mellemskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med rent vand. Vandet 100 % bliver ikke opvarmet og recirkulerer ikke. Det sendes i kloak efter endt brug. 4 (desinfektion) Malkeanlægget bliver desinficeret med surt desinfektions- 100 % middel i vandig opløsning. Dette vand bliver ikke opvarmet, men recirkulerer. Det sendes i kloak efter endt brug. 5 (slutskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med rent vand. Dette 100 % vand bliver ikke opvarmet og recirkulerer ikke. Det sendes i kloak efter endt brug. CIP-vaskeanlæg 19

20 Figur 16. Konventionelt vaskeanlæg. Ved vask med Milk-Cip foregår det efter samme fremgangsmåde, bort set fra at visse faser genbruger vandet. Vandprocessen bliver styret af Milk-Cip. Milk-Cip s vask foregår på følgende måde: Fase Beskrivelse Spild 1 (forskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med vand, der er op- 100 % samlet i forbindelse med slutskyl ved den foregående vask. Dette vand bliver opvarmet til C. Vandet recirkulerer ikke og bliver sendt til kloak efter endt brug. 2 (vask) Malkeanlægget bliver vasket igennem med alkalisk vaske- 10 % middel i vandig opløsning. Vandet kommer fra en opsamlingstank på Milk-Cip, hvor det bliver opsamlet fra den forrige vask. Dette vand har en temperatur på C. Vandet recirkulerer, og der bliver sendt 10 % af vandet i kloak efter endt brug. Resten genbruges. 3 (mellemskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med rent vand. Vandet 100 % bliver ikke opvarmet og recirkulerer ikke. Det sendes i kloak efter endt brug. 4 (desinfektion) Malkeanlægget bliver desinficeret med surt desinfektions- 10 % middel i vandig opløsning. Vandet kommer fra en opsamlingstank på Milk-Cip, hvor det bliver opsamlet fra den forrige vask. Dette vand bliver ikke opvarmet. Vandet recirkulerer, og der bliver sendt 10 % af vandet i kloak efter endt brug. Resten genbruges. 5 (slutskyl) Malkeanlægget bliver skyllet igennem med rent vand. Dette 0 % vand bliver ikke opvarmet og recirkulerer ikke. Alt vandet ledes tilbage til Milk-Cip tanken, hvor det genbruges til forskyllet på næste vask. CIP-vaskeanlæg 20

21 I den første periode med Milk-Cip kan det forekomme, at der er et meget stort forbrug af rengøringskemikalier. Dette er et udtryk for, at doseringspumperne er opstartet med standardværdier. Dette bliver korrigeret ved det første kontrolbesøg, hvor pumperne kalibreres. Dette skyldes, at pumperne kræver en indkøringsperiode, før de kører optimalt. Denne periode vil typisk forløbe over en til fire uger. Figur 17. Teknikken i CIP-anlægget er mere kompliceret end på det konventionelle anlæg. For en dybdegående teknisk beskrivelse af anlæggets opbygning og funktion henvises der til Strangko. CIP-vaskeanlæg 21

22 6. Resultater fra undersøgelsen Følgende måleresultater er registreret under afprøvningen: Tabel 2. El- og vandforbrug ved Strangkos Milk-CIP-anlæg og konventionelt vaskeanlæg til malkestald. Anlæg Vandforbrug pr. vask (liter) Elforbrug pr. vask (kwh) Varmt Koldt Totalt Opvarmning Vask Totalt CIP 125 liter 2 10 parallel med mælkemåler ,0 1,0 15,0 Konventionelt 2 10 parallel med mælkemåler ,5 0,5 17,0 CIP 250 liter 2 16 parallel uden mælkemåler ,0 3,0 19,0 Konventionelt 2 14 parallel uden mælkemåler ,0 0,5 15,5 Vandbesparelsen ved CIP-anlægget er 65 % for det lille anlæg og 60 % ved det store. Elbesparelsen er begrænset for det lille, nemlig 12 %. På det store anlæg benytter det konventionelle anlæg 19 % mindre el end CIP-anlægget. Det er bemærkelsesværdigt, at forbruget ikke direkte afhænger af anlæggets størrelse. Selv om de store malkeanlæg er ca. 40 % større, benyttes der ca. lige meget vand til vasken. Elforbruget til vandopvarmning er næsten ens på CIP og konventionelt, selv om CIPanlægget kun bruger den halve mængde vand. Dette kan forklares ved, at CIP-anlægget opvarmer på genbrugsvandet, som allerede befinder sig i anlægget. Den samlede mængde vand, som skal opvarmes, er derfor af samme størrelsesorden på begge anlægstyper. Elforbruget til selve vaskeprocessen er en relativ lille del af det samlede elforbrug. Hovedparten går til vandopvarmning. Tabel 3. El- og vandforbrug ved Strangkos Milk-Cip-anlæg og konventionelt vaskeanlæg til tankvask. Anlæg Vandforbrug pr. vask (liter) Elforbrug pr. vask (kwh) Varmt Koldt Totalt Opvarmning Vask Totalt CIP 125 liter liter Konventionelt liter * 0,5 11,5 * CIP 250 liter liter Konventionelt liter ,5 21,5 * Værdien er fundet ved en beregning. Det var ikke muligt at foretage en nøjagtig måling. Der opnås vandbesparelser på 68 % på det lille CIP-anlæg og 63 % på det store i forbindelse med tankvask. Ses besparelsen i forhold til tankstørrelsen, er tallene henholdsvis 48 % og 78 %. CIP-vaskeanlæg 22

23 Forskellen i elforbruget er 22 % på de små anlæg til CIP-anlæggets fordel. Tages tankstørrelsen i betragtning, er tallet 20 % mindre elforbrug på det konventionelle anlæg. På de store anlæg er forskellen 45 % besparelse på CIP-anlægget, og tages tankens størrelse i betragtning 67 %. Sammenholdes tallene på de to konventionelle anlæg, må det konkluderes, at liters tanken ikke har en optimal vaskeproces. I princippet burde forbruget ligge under 280 liter, men er på hele 483 liter pr. vask. Der er ikke væsentlige fejlkilder på afmålingen, så det må antages, at det store forbrug skyldes fejl i vaskeprogrammet. Figur 18. Der var problemer med at holde tanken ren på det konventionelle anlæg. Der ses en klar sammenhæng mellem vandforbruget og tankstørrelsen på CIP-anlæggene. Elforbruget følger ikke vandforbruget. Dette skyldes, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem vand- og elforbrug i tankvaskprocessen. Vandforbruget på både de konventionelle og CIP-anlæggene svinger højest 20 liter fra vask til vask. 90 % af alle vaske ligger inden for en forskel på 10 liter. Elforbruget svinger højest 5 kw fra vask til vask. Her ligger 90 % af målingerne inden for 3 kw. Forskellene er gældende for både malkeanlægsvasken og tankvasken. Tabel 4. Anlæg Kemikalieforbrug ved Strangkos Milk-Cip-anlæg og konventionelt vaskeanlæg. Forbruget er baseret på to daglige malkeanlægsvaske og en tankvask. Kemikalieforbrug (kg pr. dag) Rengøringsmiddel Desinfektionsmiddel CIP 125 liter 2 10 parallel med mælkemåler 0,53 (Alk 13) 0,45 (Sur 1,0) Konventionelt 2 10 parallel med mælkemåler 2,11 (Alk 14) 1,18 (Desinfektion) CIP 250 liter 2 16 parallel uden mælkemåler 0,25 (Alk 13) 0,19 (Sur 1,0) Konventionelt 2 14 parallel uden mælkemåler Ikke målt* Ikke målt* *Kemikalier var opbevaret i 500 liters beholder, som bevirker, at måling af forbruget ikke var muligt. CIP-vaskeanlæg 23

24 CIP-anlæggets forbrug ligger under det konventionelle anlægs forbrug med 75 % for rengøringsmiddel og 62 % for desinfektionsmiddel. Det var ikke muligt at måle forbruget på det store konventionelle anlæg på grund af brugen af 500 liters tønder. Der er ikke en sammenhæng mellem malkeanlægsstørrelsen og kemikalieforbruget. Det store CIP-anlæg bruger kun det halve af det lille. Der kan heller ikke findes sammenhæng mellem vandforbrug og kemikalieforbrug. CIP-anlægget tilfører vandet kemikalier på baggrund af målinger på vaskevandet. Der tilføres altså netop den nødvendige mængde kemikalier til at vaske anlægget rent. 6.1 Besparelser ved CIP-anlæg Tabel 5. Procentvis besparelse ved sammenligning mellem CIP- og konventionelt anlæg. Anlæg Vask af malkestald Vask af køletank Kemikalieforbrug pr. dag (ift. tankstørrelse) Vand total El total Vand total El total Sæbe Desinfektion CIP 125 liter liter +65 % +12 % +48 % -20 % +75 % +62 % CIP 250 liter liter +60 % -19 % +78 % +67 % % betyder, at CIP bruger 65 % mindre vand end det konventionelle. 20 % betyder, at CIP har et 20 % højere forbrug end det konventionelle. 6.2 Forbrug i forhold til antal årskøer og kilo mælk pr. årsko Forbruget er beregnet på baggrund af antal årskøer og kilo mælk pr. årsko på den pågældende bedrift. Tabel 6. El- og vandforbrug ved Strangkos Milk-Cip-anlæg og konventionelt vaskeanlæg til malkestald. Forbrug Pr. malkning Pr. årsko pr. vask Pr. døgn Pr. kg mælk Vand El Vand El Vand El Vand El (liter) (kwh) (liter) (kwh) (liter) (kwh) (liter) (kwh) CIP 125 liter opvarm. 1,98 0, opvarm. 0,16 0,011 parallel med mælkemåler 1 vask 2 vask Konventionelt * 4,10 0, * 0,31 0,008 parallel med mælkemåler CIP 250 liter opvarm. 0,85 0, opvarm. 0,08 0,007 parallel uden mælkemåler 3 vask 6 vask Konventionelt ,10 0, ,20 0,005 parallel uden mælkemåler * Værdien er teoretisk og fundet delvis ved hjælp af beregning. Det var ikke muligt at foretage en nøjagtig måling. CIP-vaskeanlæg 24

25 Der er en sammenhæng mellem antal køer og forbruget. Tendensen viser, at vandforbruget pr. ko falder, jo større besætningen er. Tabel 7. El- og vandforbrug ved Strangkos Milk-Cip-anlæg og konventionelt vaskeanlæg til tankvask. Forbrug Pr. malkning Pr. ko Pr. døgn Pr. kg mælk Vand El Vand El Vand El Vand El (liter) (kwh) (liter) (kwh) (liter) (kwh) (liter) (kwh) CIP 125 liter liter ,85 0, ,07 0,007 Konventionelt liter * 1,91 0, * 0,14 0,005 CIP 250 liter liter ,70 0, ,8 0,06 0,005 Konventionelt liter ,84 0, ,17 0,008 * Værdien er teoretisk og fundet delvis ved hjælp af beregning. Det var ikke muligt at foretage en nøjagtig måling. Forbruget til vask af køletanken afhænger af tankens størrelse. Det antages, at der er fejl i vaskeprogrammet på det konventionelle anlæg med liters tank. 483 liter pr. vask er for højt for en tank af denne størrelse. CIP-vaskeanlæg 25

26 7. Brugerinterview De fire brugere har svaret på en række spørgsmål omkring brugen og tilfredsheden på deres vaskeanlæg. I nogle af spørgsmålene er der givet karakter på en skala fra 1-5. Definition af karaktererne: 1 = dårlig 2 = under middel 3 = middel 4 = over middel 5 = udmærket Besvarelserne fra hver enkelt bruger læses efter spørgsmålet.! Overvejede du andre vaskeanlæg end CIP/konventionelt? " CIP 125: Nej, de store vandbesparelser gjorde valget let. Konv. 2 10: Nej, jeg havde gode erfaringer med det konventionelle anlæg. CIP 250: Nej, besparelserne gjorde udslaget. Konv. 2 14: Nej, konventionelt anlæg var et naturligt valg.! Hvorfor valgte du CIP? - Ny teknik/miljø/økonomi/vaskekvalitet/god sælger? " CIP 125: Økonomiske besparelser på vand og el. CIP 250: Økonomiske årsager, samt det er miljøvenligt.! Hvor lang tid var du om at vælge anlægstype? - Beslutningsperiode? " Alle: Det var en hurtig beslutning.! Var du alene om beslutningen? - Fik du uvildig rådgivning? " Alle: Alene, men havde Strangko med på råd.! Tilfredshed i forbindelse med indkøring (1-5). - Tekniske problemer med anlægget? " CIP 125: 3: Gerne hurtigere. Første år var det indstillet forkert på ventil. Udbedret efter 12 måneder. Konv. 2 10: 4: Ingen problemer. CIP 250: 3: Småproblemer. Fejl i programmet, varmelegeme brændte af. Konv : Ingen problemer.! Tilfredshed i forbindelse med levering/indkøring (1-5)? - Service fra leverandørens side? " CIP 125: 4: Meget tilfreds. Indkøringsperiode ca. 3 måneder. Konv. 2 10: 4: Meget tilfreds. CIP 250: 3: Meget tilfreds. Konv : Meget tilfreds.! Har der efter indkøring været problemer med anlægget? " CIP 125: To gange nyt software. Skidt i rør, luftpulsator monteret. Defekt svømmer i tank. Konv. 2 10: Problemer med mælkemåler, vaskeprogram opdateret, vaskevandstemperaturen er hævet. CIP 250: Brugte for meget rengørings- og desinfektionsmiddel. Konv. 2 14: Intet. Køletanken skal dog jævnligt rengøres manuelt. CIP-vaskeanlæg 26

27 ! Hvor stor er arbejdsbyrden på vedligehold? " CIP 125: Skal afkalkes tre til fire gange årligt. Ca. en time pr. gang. Konv. 2 10: Intet. CIP 250: Skal afkalkes hver anden måned. Ca. en time pr. gang. Konv. 2 14: Intet.! Kan du se forskel på el- og vandregningen efter skiftet til CIP? " CIP 125: Ikke umiddelbart. Rengøringsmiddel er dyrere, men mere effektiv/besparende. CIP 250: Nej, ikke direkte.! Er der sket ændringer i kimtallet, siden CIP-anlægget blev taget i brug? " CIP 125: Nej, ligger konstant på samme niveau som tidligere CIP 250: Nej, ligger på samme niveau.! Er der større udsving i kimtallene end før, CIP-anlægget blev taget i brug? " CIP 125: Nej, svinger lidt mellem , men er generelt stabilt CIP 250: Nej, det svinger lidt, men ikke noget faretruende.! Brugervenlighed. Er anlægget let at betjene (1-5)? - Tog det lang tid at lære? " CIP 125: 4: Ikke det store problem, og det var let at lære. Konv. 2 10: 4: Ingen problemer. CIP 250: 5: Meget let at betjene. Konv. 2 14: 4: Let at betjene.! Er du generelt tilfreds med anlægget (1-5)? - Nogle forbehold? " CIP 125: 4: Kører upåklageligt nu. Lidt problemer første år. Konv. 2 10: 4: Ingen problemer. CIP 250: 4: Meget godt tilfreds. Konv. 2 14: 4: Kører uden problemer.! Nogle ændringsforslag? " CIP 125: Flere forskellige vaskeprogrammer. Hvis fejl opstår, starter programmet forfra. Konv. 2 10: Intet CIP 250: Varmelegemer brænder ofte af. Vandet er færdig opvarmet længe inden brug. Dette bør optimeres. Konv. 2 14: Intet! Ville du foretage samme valg i dag, efter dine erfaringer med anlægget? " CIP 125: Ja, hvis besparelser kan påvises. Hvis ikke: Nej! Skal kunne vælge mellem flere vaskeprogrammer som konventionel type. Konv. 2 10: Ja, uden forbehold. CIP 250: Ja, hvis besparelser kan påvises. Konv. 2 14: Ja, uden forbehold.! Vil du anbefale anlægget til andre? " CIP 125: Dyrt i indkøb, rengøringsmiddel dyrt, skal afkalkes. Det skal være besparende for at opveje ulemper. Konv. 2 10: Ja, uden forbehold. CIP 250: Ja, uden forbehold. Konv. 2 14: Ja, uden forbehold. CIP-vaskeanlæg 27

28 ! Er der foretaget ændringer i omgivelserne eller indgreb på anlægget, som kan påvirke de indsamlede kimtals data i positiv/negativ retning? (Nye anlæg, ombygning, bedre rengøring) " Alle: Nej, intet er ændret! Gøres der en stor indsats for at holde kimtallet nede. Eventuelt hvad? " CIP 125: Nej, ikke udover almindelig rengøring. Konv. 2 10: Nej, ikke udover almindelig rengøring. CIP 250: Nej, ikke udover almindelig rengøring. Konv. 2 14: Køletanken vaskes manuelt og desinficeres med klor af og til. Det gøres, hvis kimtallet stiger markant en uge.! Hvordan og hvor omhyggeligt rengøres koen inden malkning? " CIP 125: En klud pr. ko. Der bruges patteskum til rengøring af yver. Konv. 2 10: Tre klude til fire køer. Vask i specialvaskemaskine. CIP 250: En klud til to køer. Tilsat klor. Konv. 2 14: En klud pr. ko. Kludene lægges i varmt klorvand før og efter malkning.! Hvordan foregår rengøring af mælkerum. " CIP 125: Med spuleslange to gange dagligt. To gange årligt rengøres grundigt med højtryksrenser. Konv. 2 10: Spules to gange dagligt. Regelmæssig rengøring. CIP 250: Spules ugentligt. Månedlig rengøring. Konv. 2 14: Spules dagligt. Ugentlig rengøring. CIP-vaskeanlæg 28

29 8. Økonomi Der er udregnet to eksempler, som er baseret på henholdsvis Dansk Landbrugsrådgivnings indsamlede tal og Strangkos teoretiske tal. Med udgangspunkt i det praktiske forbrug på de fire forsøgsanlæg er der udregnet en samlet årlig udgift på hvert af anlæggene. Derefter er en tilsvarende beregning lavet på baggrund af Strangkos teoretiske tal, som bruges i forbindelse med salg af vaskeanlæg. Alle uforudsete udgifter til vedligehold og service er ikke medregnet. Strangko oplyser, at disse udgifter vil være stort set identiske for alle fire anlæg. Udgifterne er baseret på to daglige vaske af malkeanlægget og vask af tank dagligt samt hver anden dag. Beregningen er baseret på måleresultaterne fra testen. Idet anlæggene ikke er helt identiske, er priserne heller ikke helt sammenlignelige. Der skal tages forbehold for mindre afvigelser i tallene. 8.1 Økonomi for vaskeanlæg i praksis Generelle udgiftspriser Vandpris egen boring: 0,25 kr. pr. m 3 Elpris: 0,52 kr. pr. kwh Kemikaliepriser: Sæbe Alk 13 (CIP): 16,20 kr. pr. kg Desinfektion Sur 1,0 (CIP): 42,54 kr. pr. kg Sæbe Alk 14 (konv.): 17,24 kr. pr. kg Desinfektion Sur 2,5 (konv.): 23,28 kr. pr. kg Gylleudbringning: 14 kr. pr. m 3 Gylleopbevaring: 15 kr. pr. m 3 Kalkulationsrente: 7 % Årlige udgifter Daglig vask af tank Vask af tank hver anden dag CIP 125 liter, 2 10 parallel, liter køletank Vandpris: 48 kr. 44 kr. Elpris: kr kr. Sæbe Alk 13: kr kr. Desinfektion Sur 1, kr kr. Gylleudbringning: kr kr. Gylleopbevaring: kr kr. Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: kr. 10 år kr. Samlede årlige udgifter: kr kr. CIP-vaskeanlæg 29

30 Årlige udgifter Daglig vask af tank Vask af tank hver anden dag Konventionelt anlæg, 2 10 parallel, liter køletank Vandpris: 140 kr. 126 kr. Elpris: kr kr. Sæbe Alk 14: kr kr. Desinfektion Sur 2,5: kr kr. Gylleudbringning: kr kr. Gylleopbevaring: kr kr. Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: kr. 10 år kr. Samlede årlige udgifter: kr kr. Årlige udgifter Daglig vask af tank Vask af tank hver anden dag CIP 250 liter, 2 16 parallel, liter køletank Vandpris: 57 kr. 48 kr. Elpris: kr kr. Sæbe Alk 13: kr kr. Desinfektion Sur 1,0: kr kr. Gylleudbringning: kr kr. Gylleopbevaring: kr kr. Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: kr. 10 år kr. Samlede årlige udgifter: kr kr. Årlige udgifter Daglig vask af tank Vask af tank hver anden dag Konventionelt, 2 14 parallel, liter køletank Vandpris: 145 kr. 123 kr. Elpris: kr kr. Alk 14: (Teoretiske ca. værdi) kr kr. Sur 2,5: (Teoretiske ca. værdi) kr kr. Gylleudbringning: kr kr. Gylleopbevaring: kr kr. Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: kr. 10 år kr. Samlede årlige udgifter: kr kr. Årlig økonomisk gevinst på de undersøgte CIP-anlæg med praktiske værdier fra afprøvning: Lille anlæg: kr kr. Stort anlæg: kr kr. CIP-vaskeanlæg 30

31 8.2 Økonomi for vaskeanlæg på baggrund af teoretiske tal fra Strangko I den teoretiske beregning er alle forbrugstal oplyst af Strangko. Udgiftspriserne er opgivet fra Dansk Landbrugsrådgivning. Udgifterne er baseret på to daglige vaske af malkeanlægget og tankvask hver anden dag. Tallene er teoretiske værdier, som Strangko skønner at være realistiske for disse anlæg. Generelle udgiftspriser Vandpris egen boring: 0,25 kr. pr. m 3 Elpris: 0,52 kr. pr. kwh Kemikaliepriser: Sæbe Alk 13 (CIP): 16,20 kr. pr. kg Desinfektion Sur 1,0 (CIP): 42,54 kr. pr. kg Sæbe Alk 14 (konventionel): 17,24 kr. pr. kg Desinfektion Sur 2,5 (konventionel): 23,28 kr. pr. kg Gylleudbringning: 14 kr. pr. m 3 Gylleopbevaring: 15 kr. pr. m 3 Kalkulationsrente: 7% Årlige udgifter CIP 125 liter, 2 10 Vandpris: Elpris: Sæbe Alk 13: Desinfektion Sur 1,0: Gylleudbringning: Gylleopbevaring: Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: Samlede årlige udgifter: Vask af tank hver anden dag 38 kr kr kr kr kr kr kr. 10 år kr kr. Årlige udgifter Konventionelt anlæg, 2 10 Vandpris: Elpris: Sæbe Alk 14: Desinfektion Sur 2,5: Gylleudbringning: Gylleopbevaring: Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: Samlede årlige udgifter: Vask af tank hver anden dag 113 kr kr kr kr kr kr kr. 10 år kr kr. CIP-vaskeanlæg 31

32 Årlige udgifter CIP 250 liter, 2 16 Vandpris: Elpris: Sæbe Alk 13: Desinfektion Sur 1,0: Gylleudbringning: Gylleopbevaring: Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: Samlede årlige udgifter: Vask af tank hver anden dag 70 kr kr kr kr kr kr kr. 10 år kr kr. Årlige udgifter Konventionelt, 2 16 Vandpris: Elpris: Sæbe Alk 14: Desinfektion Sur 2,5: Gylleudbringning: Gylleopbevaring: Anlægspris: Anslået levetid: Årlig forrentning og afskrivning: Samlede årlige udgifter: Vask af tank hver anden dag 207 kr kr kr kr kr kr kr. 10 år kr kr. Årlig økonomisk gevinst på de undersøgte CIP-anlæg med teoretiske værdier fra Strangko: Lille anlæg: Stort anlæg: kr kr. 8.3 Delkonklusion på økonomi Beregningerne viser, at der opnås en besparelse ved CIP-anlægget på mellem kr. årligt set over en 10-årig periode. Dette beløb er beregnet ud fra de faktiske forbrugstal fra afprøvningen. Regnes der efter Strangkos forbrugstal, er besparelserne mellem kr. årligt over en 10-årig periode. Fælles for begge beregninger gælder, at jo mere anlægget vasker, jo større bliver besparelserne på CIP-anlægget. Dette skyldes den høje anskaffelsespris på CIP-anlæggene og det efterfølgende lave forbrug. CIP-vaskeanlæg 32

33 9. Litteraturliste Gravsholt, Hans Håndbog til driftsplanlægning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. CIP-vaskeanlæg 33

Ligger der penge gemt i dine malkeklude?

Ligger der penge gemt i dine malkeklude? Ligger der penge gemt i dine malkeklude? NYHED! Nu med SuperSpin! ELECTROLUX PROFESSIONAL 7493 Malkeklud_Rev.indd 1 02/11/09 10:04:59 Vask, desinfektion og opvarmning i én arbejdsgang Malkekludsmaskinerne

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-01919-0088 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 7. april 2006 Ejendommens BBR nr.: 261 020580 001 Byggeår: 1965 Anvendelse: Sommerhus Ejendommens adresse:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Automatiske klovvaskere

Automatiske klovvaskere FarmTest Kvæg nr. 73 2010 Automatiske klovvaskere KVÆG Automatiske klovvaskere FarmTest nr. 73 august 2010 Forfatter Kamilla Bertelsen Review Mads Urup Gjødesen Layout Inger Camilla Fabricius Grafik Henrik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning FarmTest - Kvæg nr. 17-2004 El- og vandforbrug ved malkning El- og vandforbrug ved malkning Af Jan Brøgger Rasmussen og Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel:

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber 1 HftJ Energimærkn ng for følgende ejendom: 1 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: GyldigtSårfra: Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 Jens Larsen Firma: Blomber Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Banevænget 11 Postnr./by: 6973 Ørnhøj BBR-nr.: 657-904270 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Azaleavej 38 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk Buffertanke Installering og brug December 2013 vfl.dk Buffertanke Installering og brug Overvejer du at installere en buffertank og opnå tillæg for uafhængig afhentning, er der flere ting, du skal overveje

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blåbærsvinget 7 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-033257 Energikonsulent: Ole Strøm Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 23

Energimærkning SIDE 1 AF 23 SIDE 1 AF 23 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Herluf Trolles Vej 158 5220 Odense SØ 461-689760-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER.

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. 1 2 EN SKARP HJERNE FIK EN GENIAL IDÉ. Vores historie begyndte i 70 erne, da den første patentansøgning blev indleveret. Året efter var

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere