UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog"

Transkript

1 UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning Politiske standpunkter Strategi og planlægning Temadag 6. marts

2 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Ligeledes skal den offentliggøre en redegørelse for kommunalbestyrelsens strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Temamødet den 6. marts 2007 Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune tog det første skridt arbejdet med planstrategierne på et temamøde den 6. marts Her blev kommunalbestyrelsens medlemmer stillet en række spørgsmål og bedt om at komme med deres politiske udmeldinger og visioner for kommunens udvikling frem til år Spørgsmålene kan findes i det til lejligheden udarbejdede oplæg. Der blev arbejdet i grupper med fem forskellige temaer, nemlig levevilkår, infrastruktur, erhverv, by og land. Hvert kommunalbestyrelsesmedlem deltog i tre ud af de fem temaer. I denne gengives politikernes anonymiserede udmeldinger i stort set ubearbejdet form. Der er således ikke tale om vedtagne politikker, men alene om ønsker og visioner fra de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen, og derfor forekommer der visse steder modsatrettede udmeldinger. Det videre arbejde Svarene skal danne baggrund for det videre arbejde med at udforme forslag til planstrategierne på de to områder. Politikernes visioner vil også danne grundlag for forslag til handleplaner og indsatsområder. Det er medarbejdere i Norddjurs Kommunes Udviklingsafdeling, der forestår det praktiske arbejde med strategierne. Den 6. juni 2007 vil indholdet i strategierne blive præsenteret for kommunalbestyrelsen på et nyt temamøde, og derefter vil udviklingsafdelingen udarbejde udkast til planstrategierne. Disse forelægges for politikerne i 4. kvartal 2007, hvorefter udkast til kommuneplanstrategier kan vedtages i december I 1. kvartal 2008 fremlægges strategierne for offentligheden, og en endelig vedtagelse af strategierne kan ske i april Herefter indleder Udviklingsafdelingen arbejdet med selve kommuneplanen, som skal være færdig med udgangen af Udarbejdet af Udviklingsafdelingen Kontaktperson Jesper Due Tlf Udsendt april 2007 Strategi og planlægning

3 - i 2021 På temamødet den 6. marts 2007 besvarede alle politikerne spørgsmålet: Hvad fortæller omverdenen om os i 2021? Her er en række bud på det. Naturen Vi fortæller, at vi har det store rum og nærhed til skov og strand. Vi bor i et bæredygtigt åbent land, som er i harmoni med omgivelserne. Vi vægter naturen højt, vi bor i et fristed en naturpark. Der er vand i Kolindsund, Jyllands største sø, og dermed skabt attraktive byggegrunde og en øget tilstrømning af turister. Tilgængelighed til stilhed vigtig at bevare de naturskønne områder. Omverdenen vil synes, det er attraktivt at bo i Norddjurs! Bygningsmassen er generelt forbedret i Norddjurs. I 2021 er Havets Hus i Grenaa etableret. Sammenlignet med de andre Kommunen tilbyder noget, der giver os en gennemsnitlig højere levealder i 2021, end de har alle andre steder! Yderområdestatus er forandret. Yderområde er vi også i Befolkningsmæssigt er det status quo, men det er godt at bo i et yderområde. Norddjurs og Syddjurs er sammenlagt, og rådhuset ligger i Tirstrup Omverdenen tror, der skal madpakke med. Udvikling I år 2021 er vi tidsmæssigt tæt på at være den spændende Guldkyst ligesom Nordsjælland. Vi rummer et stort efteruddannelsescenter. Der tilbydes uddannelser mange steder, centralt koordineret, men ude på virksomhederne. (Uddannelsen er rykket ud til borgerne). Vi har gratis telefoni (bredbånd). Vi har IKT på højt niveau i hele kommunen. Valgmulighed for det enkelte menneske med alsidige tilbud til alle inden for alt: kultur, natur, bomuligheder. Norddjurs kommune er en attraktiv kommune med plads til og mulighed for udvikling. Man skal kunne give og modtage. Man skal bidrage til fællesskabet med det, man kan, og man skal have forventninger til hinanden. Omvendt må man kunne forvente at få hjælp, hvis man har behov. Bo og bygge Der er etableret boliger omkring (med udsigt over) golfbanerne i Allingåbro og Grenaa. Strategi og planlægning

4 Levevilkår Introduktion Gode levevilkår er et vigtigt element for det gode liv for alle borgere i Norddjurs Kommune. Rygtet om det gode liv er et godt incitament der uvilkårligt vil tiltrække nye borgere og dermed øge bosætningen. Politiske standpunkter Det gode liv Sikre fritidstilbud, som fordrer, at man selv er aktiv. Lugtfri miljø. Afsætning af midler til landsbyforskønnelse. Tryghed for børn sikker skolevej med cykelstier (så man slipper for, at forældre kører deres børn i skole). At møde mennesker af forskellig slags. At gøre det godt for dem, der er her, i stedet for at gøre det godt for dem, der ikke er her. Understøt, hvor der er liv og gejst. Tilgængelighed til stilhed vi skal værne om naturen. Grimme huse og bygninger skal saneres. Vi har det hele og dermed mulighederne for det gode liv. Borgernes kultur- og oplevelsestilbud Vigtigt med kulturelle fyrtårne, men også at støtte op om forsamlingshusene. Gode kultur- og oplevelsestilbud. Vigtigt at holde balance mellem fyrtårnene og foreningslivet. Strategi og planlægning

5 Hvis noget nyt skal leve, må noget andet dø! Udvikle eksisterende forenings- og fritidstilbud. Måske skal vi på grund af den øgede mobilitet have færre forsamlingshuse? Hvor og hvordan uddanner vi os? Et elitetilbud som f.eks. et håndboldhold som løftestang for foreningsidrætten og finansieret ved sponsorstøtte. Filialer af uddannelsessteder rundt på Djursland, som kan højne uddannelsesniveauet. Vi vil have bedre skole end de andre til og med gymnasial uddannelse. Skabe et uddannelsesmiljø omkring en række uddannelsesinstitutioner. Der skal være bedre muligheder for at bygge i det åbne land. At være en yderkommune bør give større muligheder for dette. Ombygge de store stuehuse fra de nedlagte landbrug, evt. ved hjælp af byfornyelsesmidler. Der skal ske vækst i landsbyerne, men kun i en grad, så præget af landsby bevares. Nærheden til nabokommunerne og regionen Vi skal være gode venner med Århus og Randers og tilbyde bosætningsmuligheder og erhvervsgrunde. Den mentale afstand til Århus er blevet kortere. Kæmpe mod den regionale udvikling ved at støtte op om private initiativer og ved at stimulere udviklingen. Voksenuddannelse i samarbejde med virksomhederne. Tænk lidt frem og lyt til, hvad virksomhederne mangler. Ikke alle skal være pendlere. Lokale virksomheder er nødvendige, da de er gode sponsorer. Vi skal kunne tilbyde alle typer af arbejdspladser. Nicheproduktion et vigtigt element i Norddjurs Kommune. Hvordan bor vi? Vores nærhed til fjord og hav (Randers Fjord og Kattegat) bør udnyttes. Udvikle et boligområde med udsigtsvillaer ved Stensmark Grenaas svar på Egå! Placere boliger som en intergreret del af golfbanen i Grenaa - til velhavere. Byggeriets koncentration vil være størst omkring Auning/Allingåbro og Grenaa. Udlægge jordbrugsparceller, hvor det er muligt. Strategi og planlægning

6 Infrastruktur Introduktion til infrastruktur Infrastrukturen bliver altid indblandet i diskussionerne om kommunens udviklingsmuligheder og i hvilken retning, den skal udvikles. Vi har ingen motorveje og lufthavne i kommunen, men de er meget tæt på. De øvrige transportveje som statsveje, jernbane, færger og erhvervshavne findes i kommunen. Det forventes, at det sydlige hængsel (Søften-Løgten) åbner i 2008, og at det nordlige hængsel (Sdr. Borup-Assentoft) vil blive etableret umiddelbart efter Sammen med nabokommunerne Syddjurs, Randers og Favrskov arbejdes på en endnu bedre vejstruktur i fremtiden, blandt andet med etablering af en tunnel under Randers Fjord. Infrastruktur omfatter også IT, hvor der findes et delvis udbygget net i kommunen, men der er stadig store områder med begrænsede dækningsmuligheder. Ønskerne er ikke altid lige forenelige med mulighederne, når det gælder hurtig og direkte adgang til og fra kommunen, sikre skoleveje, fartdæmpning i byer, cykelstier, stiforbindelser, som er vigtige punkter under infrastrukturen. Det samme gælder den kollektive trafikbetjening i al almindelighed samt internt i kommunen mellem de overordnede knudepunkter som Grenaa, sommerhusområderne ved Fjellerup og Bønnerup samt Auning og Allingåbro mod vest. Politiske standpunkter Behov og bosætning Bedre interne vejforbindelser. Bedre muligheder for pendling begge veje (over kommunegrænsen). Bedre vejforbindelser internt i kommunen. De skjulte luksusboliger (nedlagte) skal fremelskes for at højne befolkningssammensætningen. Der skal skaffes trendfolk til Norddjurs. Det kan blive decentrale arbejdspladser både på land og i by, der skal have udvekslet arbejdskraft. Det, der laves, skal også vedligeholdes, øget drift. Fokus bør rettes mod Århus. Forskelligheden er vigtig/mangfoldigheden. Ikke kun en bosætningskommune, også en erhvervskommune. Kvalitet i service betyder centralisering og behov for tilgængelighed Muligheden for boliger i det åbne land skal undersøges. Natur og miljøhensyn skal varetages. Næste generation tager forhåbentlig ud for at blive uddannet og så hjem igen. Overnatningsmuligheder skal oprettes. Trafikregulering skal være med til at bestemme udbygning. Allemandsretten skal indføres i Danmark. Kollektiv Trafik Bedre forbindelser for busser specielt ud af kommunen. Brændstofmuligheder kan blive influerende. De interne kollektive transportlinier skal optimeres. Der skal være kollektiv trafik, specielt til de store større byer. Kollektiv trafik betyder meget, men ikke nær så meget som den individuelle. Der skal være to ben: Et med direkte og hurtige linier ud og ind af kommunen samt et internt net med varierede muligheder. Hurtigere gennemgående busser/tog med tilkoblingsmuligheder. Strategi og planlægning

7 Fri parkering skal bibeholdes. Gerne videre rammer for bilister m.v. Koblinger til landsforbindelser Mere direkte veje nord og syd på Djursland. Motortrafikvej fra Tirstrup til Grenaa. Motorvej til Tirstrup Motorveje gerne både til Århus og Randers Nord/syd forbindelse i den vestlige del Nordlige hængsel skal bygges Primære veje skal særligt fremskyndes. Bløde trafikanter Cykelstier kan være en løsning men er dyre. Hurtige adgangsforhold stier m.v. Naturstier for cyklister. Sikre skoleveje kombineret med cykelstier. Hurtigtog og letbane til Tirstrup lufthavn. Kollektiv trafik vil ikke udvikle sig. Det skal være billigere at bruge kollektiv trafik. Energibesparende brændsler transportform. IKT - informations- og kommunikationsteknologi Bosættere må selv afgøre, om stedet er sikker nok til IT-infrastruktur. Stiforbindelser adgang til naturen. Lufthavnen Et nyt Bellacenter ved Tirstrup. Flere centrale ting ved lufthavnen. Flere flyafgange. Lufthavnen skal forbindes bedre med omverdenen også i luften. Lufthavnen skal styrkes. Der bør være en mulighed for, at den enkelte bolig, uanset beliggenhed, kan få optimal IT-forbindelse. En IT-by vil være tiltrækkende (tiltrække bosættere). IT-infrastruktur skal som minimum frem til landsbyerne. IT-infrastruktur-muligheder til alle boliger i kommunen. er vigtig for al bosætning. Færgedrift Grenaa-Hundested genoprettes åben for alle typer. Sverigesforbindelsen er vigtig og skal opretholdes. Veje og p-pladser Flere p-pladser. Strategi og planlægning

8 Erhverv Introduktion I Norddjurs Kommune er der ca arbejdspladser. Kommunen har en del store virksomheder, specielt inden for håndværks-, forarbejdnings-, stål-, transport- og emballageindustri samt det grafiske område. Norddjurs Kommune er samtidig en stor land- og skovbrugskommune. Fiskerierhvervet er det største på den jyske østkyst. Cirka halvdelen af arbejdspladserne i kommunen er placeret i Grenaa, der som følge heraf er et væsentligt udviklingsområde ikke kun for Norddjurs Kommune, men for hele Djursland. Auning, Allingåbro, Ørsted og Vivild i den vestlige del af kommunen er de største byer efter Grenaa med den korteste afstand til motorvejen og Århus-/Randersområdet, og her ligger kommunens næststørste koncentration af arbejdspladser. Kommunen har to fiskerihavne i hhv. Grenaa og Bønnerup samt en stor erhvervshavn i Grenaa, hvor der er plads til udbygning. For begge havne foregår netop nu et udviklingsarbejde, der er igangsat for at udvikle og fremtidssikre mulighederne for brugerne af havnearealerne. I den hidtige planlægning er der åbnet mulighed for at opføre nye erhvervsvirksomheder i erhvervsområder med en geografisk spredning, der dækker de fire tidligere kommuner. De udlagte områder er ikke kun forskellige med hensyn til geografisk placering, men også i forhold til de virksomhedstyper, der kan etablere sig på områderne: For eksempel erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, erhvervsområde med mulighed for blandet bolig og erhverv, etc. Politiske standpunkter Erhvervsstruktur Det væsentligste erhverv i kommunen er, hvor produkterne sendes let og langt, og det endelige produkt produceres andre steder. Turismen i Norddjurs Kommune er stor. Norddjurs Kommune satser på biobrændstof. Landbruget er leverandør til industrien (biobrændstof-industrien). I 2021 har vi et golf-turist koncept i Norddjurs (Underforstået: Som Lübker golf-resort), det er godt for vores turister og naturen. Alternativ energi - Norddjurs Kommune skal være et område, hvor der er forsøgsmuligheder og muligheder for helt nye ideer. Glatved er et særligt område for deponi det skal dog ikke markedsføres. Endnu flere virksomheder på Djursland. Håndværkserhvervene og de små liberale erhverv er vigtige. Vi skal have fokus på udvikling af bygge- og anlægsvirksomhederne i Norddjurs Kommune. Vi skal have plads til mange mindre virksomheder. Strategi og planlægning

9 Arbejdsstyrken Vi har husket, at en del af vores borgere er arbejdere, ikke alle er akademikere. Kommunens erhvervspolitik Norddjurs Kommune har en særlig erhvervsservice: Hurtig sagsbehandling og parathed i det offentlige system. Priserne på erhvervsgrunde er gode (billige). Vi skal være fremme i skoene med efteruddannelse af vores arbejdskraft: Vi skal være fremsynede, i dialog med vores virksomheder osv. (eks. Terma der skal bruge mindst 200 nye medarbejdere, kan vi skaffe det?) Kommunen har en parathed og åbenhed over for nye ideer. Nye virksomheder skal ikke bruge en masse tid på at finde frem til hjælpen, når de ønsker at etablere sig i Norddjurs Kommune. Indsats omkring iværksættere Der skal gøres en indsats (markedsføring) for at tiltrække virksomheder. Erhvervsområdernes placering Auning som center for grafiske virksomheder. Tung industri skal placeres ved Grenaa. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal placeres i Grenaa. Markedsføringen skal målrettes udvalgte virksomhedstyper. Der skal være en jobmesse - årligt. Vi skal satse bredt have mange muligheder (at byde på). Der skal være en enklere sagsbehandling og en Der skal være mulighed for udlæg af erhvervsarealer andre steder end Grenaa. Samspil mellem natur, turisme, bosætning og erhverv Der skal stadig være højt til loftet. Det er svært at ødelægge naturen i kommunen p.g.a. den store mængde. Den særlige industri i Grenaa skal fungere i samspil med turisme og bosætning. Vi skal have erhverv uden støj, røg og møg - virksomhederne må ikke være en hindring for udviklingen (bosætningen). Der skal være balance mellem erhverv og bosætning der skal være attraktiv mulighed for bosætning for medarbejderne i vores virksomheder. Der skal være gode levevilkår i kommunen: Daginstitutioner, skoler, musikskoler, kulturtilbud. Strategi og planlægning

10 bedre rådgivning en enkelt indgang til oplysninger, rådgivning og sagsbehandling, når der kommer nye iværksættere, virksomheder. Infrastruktur Infrastrukturen skal på alle områder være god til Århus og Randers. Vi skal sikre færgeruten til Sverige. Udfordringen består i at udnytte vores beliggenhed. Infrastrukturen skal udvikles: Bedre offentlig transport, udvikling af vore veje, udvikling af søtransporten. Eksternt erhvervssamarbejde Vi ser på Djursland samlet erhvervsmæssigt der er opbakning og samarbejde kommunerne imellem. Norddjurs Kommune støtter erhvervsudviklingen ved Tirstrup Lufthavn. Vi skal have et erhvervspolitisk samarbejde med Syddjurs Kommune. Auning skal være porten til nabokommunerne. Vi skal samarbejde med Halmstad og Varberg om erhvervs- og turistpolitik. Vi skal udføre lobbyisme i forhold til innovationsmiljøer som eks. Århus Universitet for at tiltrække nye initiativer til kommunen. Landbrugets vilkår Nye miljøteknologier inden for landbruget skal udnyttes (Underforstået: - til at mindske miljømæssige gener for mennesker og natur). Det skal være muligt at etablere virksomheder i de overflødige landbrugsbygninger, men det er vigtigt med en god dialog (med det offentlige), så virksomhederne også får mulighed for at flytte i tide, inden pladsen bliver for trang og udviklingsmulighederne begrænsede. Landbruget skal bevares for at sikre bl.a. bio-energien og leverancer hertil. Samspil mellem natur, turisme, bosætning og landbrug De store landbrug skal placeres i god afstand (mindst en km) fra byerne. Der skal være mulighed for bosætning i landsbyerne. Mindre virksomheder skal kunne etableres i de overflødiggjorte landbrugsbygninger. Virksomhederne i landområderne skal tilpasses landområderne. Bedre muligheder for etablering af erhverv i forbindelse med boliger. Strategi og planlægning

11 Grenaa Havn Havnen i Grenaa skal være i fortsat vækst. Uddannelse Der skal være så bred en vifte af uddannelser til rådighed i Norddjurs Kommune, at vi kan servicere vores virksomheder. Det er vigtigt at bevare satellituddannelser, som f.eks. JCVU (også selvom det koster kommunen penge hvert år). Uddannelsesinstitutionerne i Grenaa skal støttes. Markedsføring af Norddjursland som attraktivt erhvervsområde Der skal være synligt, at der er mange små virksomheder i Norddjurs Kommune - og plads til flere (Eks. markedsføring med streamere på biler etc.) Lokal forsyning Landbrug og fiskeri skal bevares lokal forsyning. Muligheder for at udvikle de små virksomheder i landzonen hvem ved, om her ligger et nyt Grundfos! Fremtidens virksomheder er serviceerhverv, der kan indpasses i landzonen. Fremtidens detailhandel Detailhandlen skal udvikles og afvikles i takt med efterspørgslen. Der skal være bedre vilkår for at etablere detailhandel/butikker i landzone, men udbud og efterspørgsel må regulere antallet. Strategi og planlægning

12 By Introduktion I kommunen er der en større by, Grenaa, med ca indbyggere og et opland på ca indbyggere. Byen er center for overordnet offentlig og privat service (egnscenter), og byen har en del egnscenterfunktioner. Grenaa har store erhvervsarealer, herunder som noget særligt et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og et område med trafik-, fiskeri- og færgehavn. Byens status som egnscenter betyder, at byen også i fremtiden i videst muligt omfang skal udbygges med egnscenterfunktioner på lige fod med egnscentre som Silkeborg og Randers, dog tilpasset et mindre opland end disse. Det er planlagt, at Grenaa skal kunne vokse sig større, såvel erhvervs- som indbyggermæssigt. De øvrige byer i kommunen er langt mindre end Grenaa. I den gældende planlægning skiller byerne Auning og Allingåbro sig ud ved at være kommunecentre med en vis grad af offentlig og privat service, industri samt dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Auning har indbyggere, mens Allingåbro har indbyggere. Ørsted med indbyggere er kommunens 4. største by og er tidligere sygehusby. I dag rummer den flere regionale og kommunale specialinstitutioner samt har adskillige udvalgs- og dagligvarebutikker. Et større antal af kommunens byer har mellem 200 og indbyggere. Det er byer som Vivild, Glesborg, Fjellerup, Bønnerup og Trustrup, som hver rummer flere butikker. Byer som Holbæk, Nørager, Ørum, Gjerrild, Lyngby og Voldby har kun en dagligvarebutik. Byer som Fausing, Gjesing, Øster Alling og Ålsø har derimod ingen dagligvarebutikker. I alle byerne i gruppen indbyggere er det planlagt, at der kan ske en byvækst. Spredt i det åbne land ligger ud over de nævnte byer et større antal mindre bebyggelser. Det kommer hele kommunen til gode, at Grenaa er egnscenter. Det er vigtigt, at vi har byfyrtårne i Auning og Grenaa. Hvad der nærmere skal være tale om, må man finde ud af. Auning er en by, som med sin størrelse og beliggenhed kan komme til at betyde meget for kommunen. Byvækst Der skal være mulighed for at erhverve byggegrunde i alle byer i kommunen, også i de små byer. På denne måde får folk den største valgfrihed med hensyn til, hvor de vil bo. Det vil være spændende, hvis man kan planlægge særlige og anderledes boligområder rundt omkring i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen kan tilbyde billige grunde. Der skal være alsidige boligtilbud i hele kommunen. Vi skal satse på at gøre Auning mere attraktiv, hvis vi vil have tilflyttere fra Randers. Der skal være mulighed for moderat vækst i landsbyerne. Det kan ske ved, at der skabes mulighed for udstykning af et mindre antal byggegrunde i hver landsby. Hvor meget de enkelte byer skal kunne vokse, skal afgøres af dem, der bor der. Der er mindre byer, hvor beboerne ikke ønsker, at deres by vokser. Politiske standpunkter Bystruktur Det er en fordel, at vi har en lidt større by som Grenaa i kommunen, og det skal vi benytte os af. Det giver mulighed for, at man kan tage ind til byen for at få en oplevelse. Landområderne skal have sit, og Grenaa skal have sit. Man skal finde ud af, hvordan man vil prioritere Grenaa i forhold til resten af kommunens byer. Strategi og planlægning

13 Der skal planlægges mulighed for at lave jordbrugsparceller i landsbyer, hvor det kan passes ind. Forskønnelse af byer Auning er indgangsportal til Norddjurs, og byen bør derfor forskønnes. Som det er nu, får de gennemkørende ikke noget godt indtryk. Skrammel skal væk, og kommunen skal i det hele taget arbejde med forskønnelse af landsbyerne. Der bør gøres mere for renholdelsen i byerne. Skolebørnene kan evt. hjælpe med at samle papir og affald op langs vejene. Måske er det en god idé, at der laves bysyn. Infrastruktur Skolebuskørsel er vigtig. Vi skal have så god en kollektiv trafik som muligt. Men der skal være forskel mellem serviceniveauet på landet og i byen. Den kollektive trafik er vigtig i forholdet mellem by og land. Telebusser kan være det helt rigtige. Auning et trafikalt knudepunkt, og det danner god basis for videre udvikling. En motorvej til lufthavnen i Tirstrup vil være en god ting. Måske bør der satses på en motorvej helt til Grenaa. Erhverv Vi skal tænke over, hvilke muligheder for udøvelse af erhverv vi vil kunne tilbyde i de mindre byer. Bl.a. skal kommunen se på mulighederne for at drive erhverv i tomme landbrugsbygninger. Vi skal være mere fleksible med hensyn til muligheden for at drive erhverv i de enkelte byer. Det er et ønske, at der er højere til loftet i de mindre byer med hensyn til vilkårene. Kommunen skal lægge vægt på servicere det lokale erhvervsliv. Kommunen skal bl.a. satse på erhverv, der kan forenes med turisme. F. eks. i Sydhavnen (Grenaa) og Bønnerup. Måske er der også et potentiale for erhvervsudvikling i Udbyhøj. Detailhandel Indkøbsmulighederne må ikke centraliseres for meget. Der skal være mulighed for købe ind i hele kommunen. Det er vigtigt, at kommunen har to byer som Grenaa og Auning med større butikscentre. Men der skal også være 2 3 steder mellem disse byer, hvor der er butikscentre. Der skal skabes mulighed i de små byer for, at der kan placeres en købmandsforretning. Om butikkerne så kommer, afgøres af de frie markedskræfter. Kulturtilbud Tilstedeværelsen af kultur og fritidstilbud er vigtigt for byernes mulighed for at udvikle sig. Strategi og planlægning

14 Kulturhuset i Grenaa er vigtig for kommunen, og folk kører dertil fra hele Djursland. Offentlig service Skoler og daginstitutioner er vigtige for byernes udvikling. Der er en gruppe af borgere, der bevidst har placeret sig uden for byerne, men som gerne vil bruge byernes tilbud. Uddannelsestilbud Rammer for udformning af byggeri i byerne Der skal skabes mulighed for, at der kan bygges højere i midten af Auning. Der skal generelt kunne bygges højere i byerne i kommunen. Landsbyer Det er vigtigt for landsbyerne, at kommunen støtter op om alle de mange forsamlingshuse. Man skal fastholde forskellen på by og land. Kommunen skal satse på, at der bliver flere uddannelsesmuligheder for de unge, så de i højere grad bliver i lokalområdet. Man skal lave et uddannelsesmiljø for unge i Grenaa, hvor der er mange uddannelser. Hvis man skal gøre sig håb om at få nye uddannelser til, kræver det, at der er byer af en vis størrelse i kommunen. Derfor skal man fortsat satse på, at Grenaa udvikler sig. Image/markedsføring/identitet Vi er kun en time fra Danmarks næststørste by Århus, hvor man kan tilbyde alt, og det skal bruges i markedsføringen. Det er vigtigt med en god markedsføring, så folk ved, hvad kommunen rummer og kan tilbyde. Rundkørslen ved Fausing bør udformes, så man får en oplevelse af, at man kører ind i fremtidens kommune. Grenaa og Auning er indgangsbyer til Norddjurs, og det er derfor vigtigt, at de præsenterer sig godt. Strategi og planlægning

15 Land Introduktion Adgang til skov og til at færdes i frisk luft i grønt, indbydende landskab har en meget stor rekreativ betydning. Det er en ressource, som tiltrækker både turister og fastboende. Mere end 85 procent af Norddjurs Kommunes areal er landområde uden for bymæssig bebyggelse, det vil blandt andet sige skove, strande, udyrkede arealer og landbrugsland. Med et samlende ord kalder vi det for naturen. Turistorganisationerne fremhæver Djurslands natur som attraktion i deres markedsføring, ligesom naturen bruges som trækplaster for nye fastboende i kommunen. På den ene side ønsker vi, at naturen bevares uforandret og forbliver ren, på den anden side er naturen under stadig udnyttelse som erhvervsgrundlag for land- og skovbrugerne. Men især forandringer og menneskelige indgreb i naturen vurderes at kunne bruges i udviklingen og som trækplaster for nye borgere: Hvis vi udstykker flere smukt beliggende grunde med udsigt, vil der (måske) komme folk udefra og bosætte sig der. Hvis vi etablerer flere golfbaner og udstykker flere grunde omkring dem, vil endnu flere (måske) flytte til området. Hvis vi vælger at oversvømme inddæmmede arealer, vil det (måske) tiltrække endnu flere turister og nye bosættere. Der skal altså ske en afvejning imellem hensynet til arealernes nuværende status som natur eller produktionsjord og behovet for at øge befolkningstallet. Dertil kommer, at folk, der bor på landet, har foretaget et bevidst valg ved at bosætte sig der, men at de formentlig i stigende grad fremover vil udtrykke behov og stille krav om serviceydelser, IKT og infrastruktur, der svarer til dem, folk i byerne har eller kan få. Politiske standpunkter Hvordan det åbne land ser ud Landet skal bevare sit nuværende udseende åbent land med landsbyer, grønne marker med korn. Der skal være forskel på land og by. Der skal ikke være byting på landet. Landskabet skal bevares rent, flot og forskelligartet. Landskabet skal ses, formidles og passes. Kommunalpolitikere skal sammen med landspolitikerne tage et medansvar for landskabet. Luftledninger i det åbne land skal graves ned, så vidt muligt. Afliv myten: Det her er for langt ude på landet! Mere æstetik på landet. Tilgængelighed i naturen Standarden på vejene i det åbne land skal være rimelig. Vejnettet må gerne gradueres i A- og B-veje (nogle for de langsomme og nogle for de hurtigkørende). Udbyg stier og tilgængelighed til naturen og sæt skilte op. Strategi og planlægning

16 Der skal være p-pladser, hvor folk kan sætte bilen, inden de begiver sig ud i landskabet til fods. Flere stier i landskabet plus mere skovrejsning plus mere oplysning om tilgængelighed. Kommunen skal informere om regler for færdsel i det åbne land. Det åbne land skal ikke udlægges som lukket reservat, men der skal tages hensyn til naturen. Der skal etableres områder uden publikumstryk af hensyn til dyrelivet. Både jægere og publikum skal tilgodeses, der skal skabes balance. Måske skal områder lukkes af for færdsel i perioder. Hensyn til drikkevand skal kombineres med skovrejsning. Færdsel på Anholt skal fortsat reguleres. Norddjurs skal være foregangskommune inden for sundhed ved hjælp af naturen. Indfør allemandsretten. Strukturudviklingen Flere landbrug bliver nedlagt, og det giver færre, men rigtig store landbrug. Kommunen skal respektere, at landbruget centraliserer erhvervet. Grisefarme skal holdes i særlige områder. Nybyggeri skal placeres i afstand fra lugtgener. Strategien skal være, at kommunen er dialogpartner med erhvervene og borgerne på landet, og at interesseorganisationerne skal medvirke til at skabe balance mellem parterne. De tomme landbrugsbygninger Det åbne lands tomme bygninger skal saneres drifts- og beboelsesbygninger samt ejendomme, der ikke er i brug, skal fjernes. Riv de gamle faldefærdige huse ned og byg nye lavenergihuse. Overflødiggjorte landbrugsbygninger skal kunne ombygges til boliger eller rives ned og genopføres til erhverv eller bolig på samme grund. Der skal kunne etableres erhvervsvirksomheder i tomme landbrugsbygninger. Kommunen skal medvirke til motivation til sanering af forfaldne landbrug. Gamle bevaringsværdige stuehuse på landet skal bevares og saneres. Incl. evt. bevaringsværdige tomme landbrugsbygninger. Understøt, at folk flytter ind i de store stuehuse på nedlagte landbrug, de har kvaliteter, som kan rumme interessante boliger. Bosætning i landdistrikter Her er mulighed for mere plads og mere rum end i de andre kommuner. Vi er lidt anderledes end de andre. Vi skal sælge os på vores natur. Åben holdning til bosætning på landet. Strategi og planlægning

17 Lav et område kun til de rigtig dyre huse, hvor det nybyggede hus kan bevare sin værdi. Store, dyre huse tiltrækker særlige købere. Beboerne i landdistriktet og landbruget skal indrette sig efter hinanden. Tilflyttere skal kende betingelserne, inden de bosætter sig. Gennem dialog mellem beboere og landbrug på landet skal skabes gensidig respekt og rum for begge parters interesser. Der skal skabes plads til bosætning af borgere, der vil væk fra de store byer og ud på landet. Etablér flere golfcentre super- og helårs. Helårsboliger ved golfbaner vil tiltrække efterlønnere fra Århus. Nybyggeri på landet Der skal være plads til spændende nybyggeri i landsbyerne. Særligt kvalitetsbyggeri og bosætning skal placeres i udvalgte områder. Der skal bygges nye boliger i nyudlagte områder. Byg IT-superhuse med alt det nyeste elektronik indbygget og plads til hjemmearbejdsplads. Nybyggeri i naturnære rammer, det trækker århusianere til. Prioriter moderne nybyggeri, lav spræl i boligerne og erhvervsbyggeriet. Udnyt naturen ved udlæg af nye grunde og giv lidt videre rammer. Højere grad af frihed til nybyggeri knap så snævre grænser for arkitekturen. Overordnet for hele kommunen: Knap så snævre grænser for byggeri og lokalplaner. Der skal skabes øgede muligheder for yderligere nybyggeri til helårsbeboelse på landet. Overflødiggjorte landbrugsbygninger skal kunne bruges til liberale erhverv eller til produktion, der ikke skaber problemer for omgivelserne. Der må ikke bygges for tæt på naturområder. Skydeterrænet ved Hevring skal udlægges som turistområde, men uden sommerhuse. Skydeterrænet ved Hevring skal lukkes som skydeterræn, heden skal bevares, og der skal indrettes vandrehjem i bygningerne. Nye hoteller skal væk fra vandet (strandbeskyttelseslinien). Strategi og planlægning

18 Hav opmærksomhed på at forskønne og rydde op i landsbyerne. Sammen med omverdenen Tog til lufthavnen 40 minutter til Århus. Byg det sydlige hængsel. Bosætning i en naturpræget kommune, men der skal nem vej til arbejde (ex. Århus). Prioriter offentlige transportmidler. Norddjurs og Syddjurs skal rykke tættere sammen, forudsætter mere samarbejde. Nabokommunerne er også Sverige genopbygge og styrke samarbejdet. Samarbejde med turist- og kulturpolitik over for Sverige. Støtte forsøget med modulvogntog til Grenaa. Om Kolindsund Der skal vand i Kolindsund, og landsbyerne omkring sundet skal kunne vokse. Der er hav og vand nok omkring os, så der skal ikke vand i Kolindsund. Landsbyer - udvidelse Landsbyer er kulturmiljøer, som skal bevares. Landsbyerne skal kunne udvikle sig, og der skal skabes plads til, at flere kan bosætte sig der. Landsbyernes beboere skal tages med på råd vedrørende planer for udvikling i deres landsby. Landsbyerne skal have mulighed for vækst og udlæg af nye byggegrunde, men landsbyens beboere skal være medbestemmende. Bevar landbrugsjorden. Om økologi Der vil være øget bevågenhed på naturen, incl. hvad man fodrer dyrene med. Men der vil ikke være flere økologer i 2021 end i dag. Økologi hænger sammen med velfærd det svinger op og ned og styres af købekraft. Landsbyerne må gerne vokse med flere huse, det giver mere liv. Hvis man har stor tilknytning til sin landsby, skal der også være mulighed for at oprettet en lille virksomhed i landsbyen. Landsbyer sanering og udsmykning Politisk indsats for at støtteordninger for bysanering også kommer til at gælde på landet (Folketinget). Kommunen skal arbejde politisk for at opnå støttemidler til landsbysanering. Helhedssanering i landsbyer. Kommunen skal ikke yde kontant støtte til landsbyudvikling, men gerne moralsk støtte. Strategi og planlægning

19 Appendix Emner, som ikke omhandles af hvidbogen en beskæftiger sig fortrinsvis med de fem emner, - levevilkår, infrastruktur, erhverv, land og by - som grupperne blev anmodet om at komme med politiske standpunkter til på temamødet. Kommuneplanlægningen vedrører også emner som kulturmiljø, energi, grundvand, overfladevand miljøbeskyttelse m.m., ligesom Anholt indgår i planlægningen. Derfor skal der også arbejdes med disse emner i relation til planstrategien. Udviklingsafdelingen vil inddrage disse emner i det materiale, som kommer til at danne basis for det næste temamøde den 6. juni Strategi og planlægning

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag 1, KU punkt 4

Bilag 1, KU punkt 4 Bilag 1, KU 06.10.08 punkt 4 Kommunikationsplan for Kommuneplan09 Åbenhed, gennemsigtighed og dialog Dato: 19.09.2008 Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: 89 59 40 75 E-mail: kirsten.helby@norddjurs.dk

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Her følger status over arbejdet med at omsætte de enkelte elementer i handlingsplanen til praksis.

Her følger status over arbejdet med at omsætte de enkelte elementer i handlingsplanen til praksis. o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: 89 59 40 75 E-mail: Kirsten.helby@norddjurs.dk Journalnr.: 01.02.00 P 22 12/23210 Landdistriktspolitik - redegørelse for

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune - udkast til landdistriktspolitik, 2010-2012 DRØMMEN OM DET GODE LIV PÅ LANDET TILTRÆKKER OG FASTHOLDER Det, som trækker og fastholder borgere i et landdistrikt,

Læs mere

Dato: 13. august 2017

Dato: 13. august 2017 Dato: 13. august 2017 qweqwe Halsnæs Kommune har i sammenligning med resten af landet en overvægt af små virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen. Denne type virksomheder er ofte startet på hjemadressen

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere