i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale."

Transkript

1 Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes med Hobro og Hadsund kommuner i den kommende Mariagerfjord Kommune. Erhvervsudvikling gennem øget bosætning De eksisterende virksomheder skal fastholdes og styrkes. Der skal satses på nyetablering af mindre og mellemstore virksomheder, der etableres af lokale. Erhvervssektoren i Mariager Kommune skal udvikles gennem øget bosætning og dermed også gennem en styrkelse af de serviceområder, der har størst betydning for den erhvervsaktive del af befolkningen. Med udgangspunkt i ovennævnte målsætninger er det Byrådets ønske, at der udarbejdes en samlet erhvervspolitik for de nye kommuner. i forhold til sammenligningskommunerne i Ny Randers Kommune, adskiller Mariager Kommune sig, positivt på især to områder: Arbejdspladser og udpendling (jf. Figur 6.1.). En forskel der gør Mariager til en erhvervsmæssig stærk landkommune. Handlinger Der skal tilbydes grunde til såvel almindelige industriformål som til blandet bolig- og erhvervsformål. Der skal til enhver tid være ledige erhvervsarealer i Mariager, Assens og Havndal. Industriområdet ved Klostermarken skal udbygges Området syd for Himmelkol udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. På Dania udlægges arealer til blandet bolig- og erhvervsformål. Gennem de senere år har udviklingen på t dog været begrænset. Mariager Kommunes til den overordnede infrastruktur har ikke haft tiltrækningskraft på virksomheder uden for kommunens grænser. Derfor vil Byrådet rette fokus mod at styrke og fastholde de eksisterende virksomheder i kommunen. De nye virksomheder, der er opstået i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. På den baggrund er det Byrådets vurdering, at en øget bosætning mellemstore virksomheder ud fra den antagelse, at de der bor i kommunen og ønsker at etablere en virksomhed, etablerer den i kommunen. Denne vurdering støttes af erhvervslivet, der i højere grad end tidligere prioriterer gode bosætningsforhold. Det sker ud fra den holdning, at det er nemmere at rekruttere arbejdskraft til et område, hvor de erhvervsaktive gerne vil boætte sig. Virksomhederne Som det fremgå af Figur 6.3. er virksomhedsstrukturen i Mariager Kommune præget af brancherne of- Mariagerfjord Kommuner Sammenligningskommuner i Ny Randers Kommune Mariager Arden Hadsund Hobro Langå Nørhald Purhus Sønderhald Arbejdspladser Beskæftigede med bopæl i kommunen Udpendlingspct Indpendligspct og sammenligningskommuner i Ny Randers Kommune Kilde: Danmarks Statistik

2 Antal ansatte Hele landet Århus Amt Mariager Kommune Antal virksomheder I alt Figur 6.2. Den procentvise fordeling af virksomhedsstørrelserne i Mariager Kommune, Kilde: Danmarks Statistik 2004 Offentlige og personlige tjenesteydelser og uoplyste Finansiering og forretningsservice Transport, post og tele Handel, hotel og restauration Bygge og anlæg Energi- og vandforsyning Industri Hele landet Århus Amt Mariager Kommune fentlige og personlige tjenesteydelser og uoplyste, industri samt handel, hotel og restauration, der tilsammen udgør ca. 70% af kommunens i alt 461 virksomheder. Landbrug, fiskeri og råstofudvinding I forhold til lands- og amtsgennemsnittet tegner der sig imidlertid et billede af en landkommune, der har forholdsvis mange virksomheder i Figur 6.3. Branchernes procentvise fordeling af det samlede antal virksomheder, Kilde: Danmarks Statistik 2004 dingssektoren og i industrisektoren. I forhold til fordelingen af arbejdsstyrken (Figur 6.4.) er der altså ingen direkte sammenhæng. Således udgør landbrugssektoren ca. 28% af det samlede antal virksomheder, mens den kun beskæftiger ca. 12% af arbejdsstyrken. Derfor er det også relevant at se på størrelsen af kommunens virksomheder. Her skiller Mariager Kommune sig ikke markant ud fra lands- og amtsgennemsnittet, men som det fremgår af Figur 6.2. er der dog en tendes til at Mariager Kommune har heder, færre mellemstore og lige så mange store. Offentlige og personlige tjenesteydelser og uoplyste Finansiering og forretningsservice Figur 6.4. Branchernes procentvise fordeling af den samlede arbejdsstyrke Kilde: Danmarks Statistik 2004 Transport, post og tele Handel, hotel og restauration Bygge og anlæg Energi- og vandforsyning Sammenholdt med, at kommunen har forholdsvis mange arbejdspladser, Industri Hele landet Århus Amt hedsområdet betragtes som en fordel, da følsomheden overfor lukning af en enkelt eller få virksomheder dermed er begrænset. Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Mariager Kommune

3 Arbejdsstyrken Som det fremgår af Figur 6.4. er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor en stor del er ansat indenfor brancherne offentlige og personlige tjenesteydelser. Også brancheområderne handel, hotel og restauration, råstofudvikling beskæftiger en væsentlig del af arbejdsstyrken. I forhold til lands- og amtsgennemsnittet, adskiller Mariager Kommune sig markant ved at have relativt få ansatte indenfor brancheområdet mens der er relativt mange ansatte inog råstofudvinding. Derimod er udpendlingsprocenten ca. 20% lavere end sammenligningskommunerne i Ny Randers Kommune, mens den i forhold til Mariagerfjord Kommunerne ligger tæt på gennemsnittet. De vigtigste pendlingsbyer er Randers, Hobro og Hadsund, der samlet udgør ca. 55% af udpendlerne og ca. 50% af indpendlerne. Derefter kommer Nørhald, Purhus, Århus og Aalborg, der samlet udgør ca. 25% af udpendlerne og ca. 30% af indpendlerne. Ledige Antallet af ledige i Mariager Kommune er i lighed med gennemsnittet for resten af landet og Århus Amt faldet markant gennem de seneste 10 år. Som det fremgår af Figur 6.5. har arbejdsløshedsprocenten stort set ligget på samme niveau som i resten af landet og i Århus Amt. Erhvervsområder Assens og Havndal er i dag velforsynet med erhvervsarealer, og det er Byrådets vurdering, at der frem til 2016 vil være tilstrækkeligt med erhvervsarealer i de to byer. I Havndal er der erhvervsarealer af begge typer, mens der i Assens mangler arealer til blandet bolig- og erhvervsformål. I forbindelse med ændring af planlægningen for Dania- Mariager Kommune har relativt mange arbejdspladser. I forhold til gennemsnittet i sammenligningskommunerne har Mariager mere end Figur 6.6. Erhvervsområder i Mariager ste antal, Nørhald. Ud- og indpendling Af Figur 6.1. fremgår, at indpendlingsprocenten i Mariager Kommune ligger på nogenlunde samme niveau, som i sammenligningskommunerne i Ny Randers Kommune og kommunerne i den kommende Mariagerfjord Kommune, når der ses bort fra Hobro. Fremtidige ønskede Hele landet Århus Amt Mariager Figur 6.5. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten - faktiske tal. Kilde: Danmarks Statistik

4 området, vil der blive udlagt arealer til blandet bolig og erhverv. I Mariager er industrien samlet i Klostermarken. Dette er en særdeles hensigtsmæssig placering, da området ligger langt fra Mariager By. Området er dog ved at være udbygget, og Byrådet vurderer, at der i løbet af planperioden frem til 2014, vil være behov for at udlægge nye industriarealer. Nye mulige Den nuværende planlægning lægger op til, at de nye industriarealer skal placeres i området syd for Himmelsigtsmæssigt. Byrådet ønsker i stedet at udvide Klostermarken mod vest langs Hobrovej eller mod øst på den anden side af Randersvej som vist på Figur 6.6. Arealerne er dog ikke udlagt i Regionplan 2005 og derfor har Mariager Figur 6.7. Erhvervsområder i Assens Figur 6.8. Erhvervsområder i Havndal Nye mulige 29

5 Byråd ligeledes ikke udlagt dem i denne kommuneplan. I stedet peger Byrådet på arealerne som fremtidige ønskeområder, som i den fremtidige planlægning i Mariager Fjord Kommune kan udlægges til industri. Der har gennem de senere år været en stigende efterspørgsel på grunde til blandet bolig- og erhvervsformål. Mariager Kommune har hidtil ikke kunne efterkomme behovet, og Byrådet har derfor i sommeren 2005 vedtaget Lokalplan M.1.60., der ændrer anvendelsen af området syd for Himmelkol fra industri til blandet bolig- og erhvervsformål. Området syd for Himmelkol er ideelt til dette formål, da det ligger i passende afstand til Mariager By og der samtidig allerede er placeret enkelte erhverv med tilhørende boliger i området. 30

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Erhvervsplanlægning. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsplanlægning

Erhvervsplanlægning. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsplanlægning Erhvervsplanlægning Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsplanlægning Odense Kommune, april 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om erhvervsplanlægning i kommuneplanen 2013-2025 Kortlægning

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere