WORKSHOP OM FREMTIDENS MILJØ- OG ENERGIINDSATS PÅ NORDFYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP OM FREMTIDENS MILJØ- OG ENERGIINDSATS PÅ NORDFYN"

Transkript

1 Til Workshopdeltagerne Dokumenttype Logbog Dato Mandag den 31. august 2015 Afholdt på adressen Søndersø Rådhus - Tingstedet 1, Vesterled 8, Søndersø LOGBOG WORKSHOP OM FREMTIDENS MILJØ- OG ENERGIINDSATS PÅ NORDFYN

2 LOGBOG WORKSHOP OM FREMTIDENS MILJØ- OG ENERGIINDSATS PÅ NORDFYN Revision A Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Nanna Becher, Rambøll Kirsten Ramskov Galamba, Rambøll Godkendt af Beskrivelse Logbog for workshop om fremtidens miljø- og energiindsats på Nordfyn Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. INTRODUKTION TIL LOGBOGEN 4 2. DELTAGERLISTE 4 3. VELKOMST OG PRÆSENTATION 5 4. GRUPPEARBEJDE 6 5. PRÆSENTATIONER FRA GRUPPEARBEJDE Reduktion i CO 2 udledning kollektiv forsyning Reduktion i CO 2 udledning - biogas Reduktion i vandforbrug Bæredygtigt materialevalg Øget genanvendelse af affald Erhvervslivets rolle Afslutning TAK FOR INDSATSEN 12

4 1. INTRODUKTION TIL LOGBOGEN Logbogen er en samling af det materiale, der blev udarbejdet på workshoppen om fremtidens miljø- og energiindsats på Nordfyn afholdt den 31. august Indholdet og strukturen er sammenlignelig med dagsordenen den pågældende dag. 2. DELTAGERLISTE Politikere Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Anne-Lise Sievers (F) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Franz Jul Rohde (C) Palle Yndgaard (V) Eksterne Allan Stilhøj Henning Rask Klaus Hummelhoff Line Hummelhoff Lillian Hansen Mogens Michael Møller Per Olesen Lene Sebald Hansen Solveig Vesterholm Hansen Kirsten Ramskov Galamba Nanna Becher Interne Anette Tolderlund Bo Volder Hans Jørgen Nielsen Poul Jørgensen Louise Rasmussen Jacob Preil Andersen Henrik Boesen Marianne Greve Hans Rasmussen Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Formand for Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Formand for Miljø- og Teknikudvalget Teknik- og Miljøudvalget Fjernvarme Fyn Energi Fyn Hjadstrup/Lunde Lokalråd Hjadstrup/Lunde Lokalråd Landdistriktsrådet Nordfyns Unge Udvikling Fyn Nordfyn Erhverv og Turisme Nature Energy Nature Energy Rambøll Rambøll Energikonsulent Energikonsulent Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold Driftschef Chef for Natur og Miljø Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Projektleder Task Force Erhverv Genbrug og Renovation

5 3. VELKOMST OG PRÆSENTATION Nordfyns Kommune indbød for anden gang interessenter til en workshop, hvor Kommunens fremtidige politik og strategi for miljø- og energiindsats var omdrejningspunkt. Siden første dialogmøde afholdt den 5. marts 2015, har kommunen udarbejdet og formuleret en strategi, og hovedformålet med dagen var derfor at drøfte konkrete mulige samarbejder blandt interessenter i på Fyn. Efter velkomst ved udvalgsformand Franz Rohde, introducerede Kirsten Ramskov Galamba udkast til Miljø- og energipolitik og strategi, hvorefter der var en kort drøftelse af temaerne (nedenfor). Figur 1: Strategiens fire strategiske indsatsområder. Efter en præsentation og kort drøftelse af politik og strategi, gik deltagerne i grupper for at drøfte konkrete, mulige handlinger og samarbejder.

6 4. GRUPPEARBEJDE Gruppearbejde på tværs af faggrupper og interesser var i fokus på workshoppen, og deltagerne inddelte sig i de 4 indsatsområder, hvor de diskuterede mulige strategiske samarbejder.

7 5. PRÆSENTATIONER FRA GRUPPEARBEJDE Hver af de 6 grupper udarbejdede plancher, som efter 1 times gruppesamarbejde blev præsenteret og diskuteret i plenum. Disse bliver præsenteret i det følgende. 5.1 Reduktion i CO 2 udledning kollektiv forsyning Zone 1 Kollektiv forsyning i videst muligt omfang Udnyttelse af industrioverskudsvarme Zone 4 Blokvarme varmepumper, halm/flis, biogas Individuel varmepumpe Individuel solvarme Finansiering af konverteringer Energibesparelser Uddanne miljøsagsbehandlere i energireduktion Effektiv energi Uddannelse af håndværkere Motivering af boligejere Besparelser i kommunale bygninger Første prioritet er at reducere selve energiforbruget. Herefter skal energiindsatsen tilpasses afhængig af lokalitet, men grundlæggende skal udviklingen bevæge sig mod kollektiv forsyning. I de tættere bysamfund (zone 1) kan overskudsvarme fra industri udnyttes. I landområder (zone 4) kan der samarbejdes omkring blokvarmecentraler, eventuelt med overtagelse af halmfyr fra landbrug. Skab grøn erhvervsvækst ved samarbejde med og uddannelse af lokale håndværkere. Især boligejere er en svær målgruppe at motivere, derfor skal lokale håndværkere være ambassadører for energivenlige produkter. Ydermere kunne kommunen fungere som bindeled mellem virksomheder og energiselskaber, med formålet at motivere til energirenoveringer.

8 5.2 Reduktion i CO 2 udledning - biogas Nordeuropas nyeste og mest moderne anlæg biogas. Etableret på Nordfyn + Midtfyn Gasnet - eksisterer CO 2 -neutral eller CO 2 -reducerende Øjeblikkelig målbar/styrbar CO 2 -reduktion Input i anlæg er madaffald fra Coop og landbruget. 95% kommer fra lokalområdet For at profilere Nordfyn på baggrund af Nordeuropas største biogasanlæg, skal der samarbejdes med universiteter i videreudvikling af grøn energi, eks. undersøge mulighederne for at lagre strøm fra fluktuerende kilder som gas. Interessante profiler skal tiltrækkes området. Skab positiv branding i Nordfyns Kommune ved at undersøge mulighederne for, at kommunens kollektive trafik kan køre på gas. Videnscenter ved evt. etablering af laboratorium på biogasanlægget, for at tiltrække/udvikle projekter og studerende (SDU forskningsenhed)

9 5.3 Reduktion i vandforbrug Samarbejdsparter Vandråd/vandværker NEET Landbrugsorganisation Motivation Børnehaver og skoler - adfærd Økonomi Målinger/sammenligning Konkurrencer/leg Engagement af lokale kræfter Dialog med f.eks. energirådgiverne omkring vand Fokuser på spild af brugsvand ved at måle og synliggøre forbruget. Kommunen går forrest og offentliggør forbrug i kommunale bygninger. Kom vandspildet i industrien til livs ved at samarbejde med vandværker om vandrådgivning. Energirådgivere skal blive ressourcerådgivere, så der arbejdes på tværs af faggrupper. Forslag - graduerede priser på vand = sidste dråbe er dyrest??

10 5.4 Bæredygtigt materialevalg Opstille kriterier for bæredygtighed udover mærkninger Løsningen ligger i udbuddet udvikling sammen med leverandøren (lokal vidensopbygning) Kriterier ind i fælleskommunale indkøb Byggeri stil krav om certificering/diplom og brug Miljøforum Fyn Hylder med økologi i byggemarkeder Søg de positive business cases Fordel indkøbsområder på ressourcepersoner (fagspecifikt) Dette er et vanskeligt emne, da indkøb er præget af vaner, som er svære at ændre. Derfor skal der fokuseres på udbuddet ved at samarbejde med leverandører og skabes en proces, hvor de bæredygtige produkter afsøges og udvælges, hvormed leverandøren bliver eksperten. Fokuser på totaløkonomien ved bæredygtige byggeprojekter, idet løsningen ligger i både anlægsog driftsfasen.

11 5.5 Øget genanvendelse af affald Miljøambassadører på de enkelte skoler/institutioner Skraldiaden Kasser til design og håndværk Samarbejdspartnere andre kommuner, MST. SDU Nordfynsk profil branding, bosætning, sammenhæng, erhverv (Nordfyn Erhverv og Turisme, skoler, gymnasium og produktionshøjskolerne For at fremme genanvendelse af affald samt skabe engagement udpeges sundheds- og miljøambassadører på skoler og i øvrige institutioner. Ydermere gennemføres affaldskampagnen skraldiaden på skoler hvor børn skaber kunst af affald og samtidig lærer at affald er ressourcer, der kan tjene andre formål end blot udsmidning. 5.6 Erhvervslivets rolle Partnerskaber/samskabelse Bundlinje fremmer (grøn erhvervsvækst, no cure no pay) Eksempelprojekter/fyrtårne Eks. Nordfyns Synergi (innovationsprojekt) Ved større projekter skal der skabes samarbejder på tværs af aktører og kommunegrænser, hvormed et større geografisk område afdækkes og flere ressourcer bliver tilgængelige. 5.7 Afslutning Workshoppen blev afsluttet med, at de væsentligste pointer fra dagen i plenum blev opsummeret i stikordsform af deltagerne. Samarbejder Gang på jord Konkret Risikovillighed Pral Mål og målbarhed Evaluer og lær Ansvar Afslutningsvis takkede Louise Rasmussen, Nordfyns Kommune, de fremmødte deltagere og informerede om den videre politiske proces.

12 6. TAK FOR INDSATSEN

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag LBs 10 byer 10 bud Samlet rapport fra, Byernes bidrag Indhold Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Procesbeskrivelse... 3 Resultaterne fra de enkelte byer... 4 Frederikshavn... 5 Skive... 9 Sønderborg...

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Referat fra Energimødet hos Varde Kommune

Referat fra Energimødet hos Varde Kommune Til deltagerne i mødet 22. april 2014 Referat fra Energimødet hos Varde Kommune Den 27. marts 2014 blev der afholdt Energimøde hos Varde Kommune med repræsentanter fra en række energiproducenter, interessenter,

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere