Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål."

Transkript

1 Grundskolen (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål DKK Inkl. moms Teksterne i bogen tematiserer en bred vifte af forskellige emner fra livets små og store begivenheder. Teksterne lægger op til diskussion og personlig stillingtagen. Bogen kan både bruges som rygrad og som supplerende materiale i et undervisningsforløb. Bogen henvender sig primært til tyskundervisningen på landets ungdomsuddannelser, men kan uden problemer også bruges til voksenundervisning og i grundskolens overbygning. A new start - Introduktion til engelsk grammatik 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Poul Tornøe En grundlæggende grammatikbog med begrebsforklaringer, der ikke forudsætter et forudgående kendskab til grammatik DKK Inkl. moms Bogen indeholder: Øvelser på tre niveauer, fra begynder til let øvet Øvelser baseret på korte tekstuddrag fra moderne engelsksprogede tekster Systematisk oversigt over den grammatiske terminologi Stikordsregister der gør det let at bruge bogen som opslagsbog. A New Start er beregnet til undervisningen i engelsk grammatik for første år af ungdomsuddannelserne og i grundskolens overbygning.

2 Altid Online 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Brug konto (Maria Vestergaard Eriksen), Marie Bloch Jespersen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet. 14 videoklip 7 oplæsninger 20 interaktive opgaver 10 primærtekster 60 illustrationer 90 opgaver 95 sider Altid Online - 3 måneder Altid Online - 6 måneder Altid Online - 1 år Altid Online - 2 år Altid Online - 3 år Altid Online - 4 år Altid Online - Skolelicens 1 år DKK DKK 9.00 DKK I Altid online skal eleverne på en legende måde arbejde med autentiske tekster, både egenproducerede og tekster fra nettet. Ved at undersøge kommunikationsforhold, modaliteter, sprog og læsning sætter eleverne de digitale kommunikationsformer ind i en danskfaglig sammenhæng, og eleverne lærer at analysere og reflektere over deres egen og andres brug af digitale kommunikationsformer på en mere kritisk måde. Altid online henvender sig til eleverne i klasse og kan med fordel anvendes i enkeltstående forløb om digital kommunikation eller integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet. Altid online har en lærervejledning integreret. At læse tegneserier - At lave tegneserier - Ina Korneliussen læser Persepolis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ina Korneliussen Forlag: Cobolt At læse tegneserier - At lave tegneserier - Ina Korneliussen læser Persepolis er et opgavehæfte til elever i gymnasiet, HF og folkeskolens ældste klasser DKK Inkl. moms At læse tegneserier er en praksisorienteret indføring i tegneseriens virkemidler. Der arbejdes med layout, billeder og ord, sekvens m.m. Gennem en kombination af læsning, praktiske øvelser samt diskussioner af tekster og billeder opnår eleverne en bedre analyseevne. At læse tegneserier tager udgangspunkt i PERSEPOLIS, en graphic novel af Marjane Satrapi. Herudover viser Ina Korneliussen gennem sine egne illustrationer hvordan tegneserier fungerer. Der er øvelser til alle afsnit og eleverne får mulighed for at lave deres egne tegneserier. At læse tegneserier er skrevet af Ina Korneliussen, tegneserietegner og ophavskvinde til blandt andre Små dyr og Fortællingen om dengang jeg fik en bamse. Ina Korneliussen er herudover gymnasielærer i billedkunst og dansk, hvor tegneserier indgår som et centralt punkt i hendes undervisningsforløb.

3 AVU Samf - G-niveau 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow Et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til AVU. 3 videoklip 60 interaktive opgaver 20 fokusspørgsmål 25 eksempler 80 diskussionsspørgsmål 60 figurer 50 billeder 265 ordforklaringer 165 sider ebog AVU Samf - G-niveau - 3 måneder AVU Samf - G-niveau - 6 måneder AVU Samf - G-niveau - 1 år AVU Samf - G-niveau - 2 år AVU Samf - G-niveau - 3 år AVU Samf - G-niveau - 4 år 5.50 DKK 6.50 DKK DKK DKK DKK DKK Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til AVU. AVU Samf ibog har været genstand for en grundig sproglig bearbejdelse, blandt andet med bistand fra en læsevejleder og med inddragelse af undervisere. Teksten åbnes med spørgsmål som fx Skal man blande sig i Kinas og andre landes menneskerettigheder, eller skal man blande sig uden om? Der er ordforklaringer, som bliver vist, når man holder musen hen over ordet. Hvert kapitel og afsnit denne ibog indledes med fokusspørgsmål, der lægger op til diskussion og motiverer til refleksion. Hvert kapitel har en opsummering af vigtige begreber. Materialet følger bekendtgørelsen nøje og rummer følgende kapitler: Demokrati Det politiske system Kriminalitet Velfærdsstaten Sociale og kulturelle forskelle. Der kommer også en ibog til samfundsfag på AVU på D-niveau. Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Ole Nedergaard, Rob Friedrich, Jesper Hauge En grundbog, der udvikler spillernes basketball-færdigheder og glæden ved at spille DKK Inkl. moms Basketball ABC gennemgår de fundamentale teknikker i basketball gennem detaljerede emnebeskrivelser. Desuden indeholder bogen et stort udvalg af øvelser og småspil til indlæring af gode tekniske færdigheder. Angrebs- og forsvarsspillet udvikler spillernes taktiske forståelse i spilsituationer fra»1 mod 1«til»5 mod 5«. Bogen fokuserer særligt på»3 mod 3«- spillet, som giver en perfekt blanding af indlæring og intensitet i spillet. Hvert af bogens afsnit opsamler nyttige tips til underviseren i tipsbokse. Basketball ABC gør ligeledes idrætsundervisningen lettere gennem afsnit om begynderregler og forslag til undervisningsforløb. Her på siden kan man finde supplerende materiale til bogen i form af forslag til forløb, vægttræningsprogram samt en række interessante links. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

4 Begreb om analyse og metode 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Peter Heller Lützen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Kort og anvendelsesorienteret ebog om metoder og metodisk arbejde i danskfaget. Begreb om analyse og metode - 4 år DKK ebogen er elevhenvendt og handler om danskfagets metoder, forstået som de måder man arbejder med tekster på i dansk. Grundideen i ebogen er at 'metodisk bevidsthed' helt basalt er evnen til at se at en tekst kan læses, analyseres og forstås på mere end én måde. I ebogen sættes et bevidst skel mellem videnskabsfaget dansk og det gymnasiale undervisningsfag, og fokus er på sidstnævnte. Med en simpel model der illustrerer forskellene i de måder man arbejder med tekster på, giver bogen et bud på hvordan man kan arbejde med tekstanalytisk praksis på gymnasialt niveau. Modellen svarer til den model der optræder i vejledningerne for stx og hf. I ebogens sidste kapitel, der er et appendiks om danskfagets identitet og historie, drages paralleller til videnskabsfaget, således at ebogens metodegreb knyttes an til nogle af de videnskabsfaglige begreber som eleverne kan møde i fx AT, studieområdet eller andre tværfaglige sammenhænge. ebogen er til danskfaget på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. En udgivelse fra Systime og Dansklærerforeningens Forlag. Berliner Leben - Del 1 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Elke Meierjohann 150 interaktive opgaver 35 Lydklip 25 skabeloner 60 Opgaver 30 aktiviteter 40 tekster 120 illustrationer ca ordforklaringer 140 sider ebog Berliner Leben - Del 1-1 måned Berliner Leben - Del 1-3 måneder Berliner Leben - Del 1-6 måneder Berliner Leben - Del 1-1 år Berliner Leben - Del 1-2 år Berliner Leben - Del 1-3 år Berliner Leben - Del 1-4 år DKK 3.00 DKK 4.00 DKK DKK DKK DKK Berliner Leben præsenterer unges livsstil i Berlin og dækker emner såsom: Ausbildung, Transport und Führerschein, Musik, Freizeit. Teksterne er indtalt af native speakers, rigt gloserede, suppleret med grammatikafsnit og interaktive opgaver til tekstforståelse og grammatik. Til lærerne er der forslag til aktiviteter. Grundbogen indeholder niveauerne FED.

5 Berliner Leben - Del udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Elke Meierjohann Indeholder Berliner Leben 1+2: 340 interaktive opgaver 120 opgaver 65 lydklip 35 skabeloner 40 aktiviteter 80 tekster 210 illustrationer ca ordforklaringer 310 sider Berliner Leben - Del måned Berliner Leben - Del måneder Berliner Leben - Del måneder Berliner Leben - Del år Berliner Leben - Del år Berliner Leben - Del år Berliner Leben - Del år DKK 4.50 DKK 6.00 DKK DKK DKK DKK DKK Berliner Leben ibog indeholder: korte, interessante tekster, der er relevante for unge mennesker og bliver oplæst af native tysktalende et grammatikkursus, der forklarer reglerne på en letforståelig måde og giver brugeren mulighed for at øve reglerne gennem mange, interaktive opgaver mange elevaktiverende opgaver i tilknytning til teksterne, der gør indlæringen aktiv og sjov testopgaver i ordforråd, grammatik og Landeskunde. De første tekster er på basisniveau, men sværhedsgraden stiger til niveau G i den første tredjedel af udgivelsen og slutter med tekster på niveau D. Alle teksterne er rigt forsynet med gloser, så de kan læses af alle. Desuden kan de kombineres på tværs af de emner, der er angivet. Næsten alle tekster har en forbindelse til Berlin i form af personlige beretninger, seværdigheder, politikere, unge punkere eller fodbold. Berliner Leben - Del 2 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Elke Meierjohann 190 interaktive opgaver 60 opgaver 30 lydklip 10 skabeloner 10 aktiviteter 40 tekster 90 illustrationer ca ordforklaringer 170 sider ebog Berliner Leben - Del 2-1 måned Berliner Leben - Del 2-3 måneder Berliner Leben - Del 2-6 måneder Berliner Leben - Del 2-1 år Berliner Leben - Del 2-2 år Berliner Leben - Del 2-3 år Berliner Leben - Del 2-4 år DKK 3.00 DKK 4.00 DKK DKK DKK DKK Teksterne i Berliner Leben Del 2 ibog handler om Berlins og murens historie, en ung handicappet Berliners liv, berømte mennesker med tilknytning til Berlin og et lille indblik i det politiske liv. Emnerne belyses med informative tekster. Der er også tekster om fodbold, hverdagshistorier m.m. Alle teksterne er indtalt af native, tyske speakere. Der er mange interaktive opgaver til test af tekstforståelse og grammatik. Sværhedsgraden ligger gennemsnitligt på niveau E, men der er også en del tekster på niveau D. Teksterne er rigt glosseret, så alle kan læse dem. Til lærerne er der aktivitetsforslag og testopgaver.

6 Dansk som andetsprog - pædagogiske og didaktiske perspektiver 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lars Holm, Helle Pia Laursen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Bogen præsenterer en række centrale faglige temaer inden for fagområdet dansk som andetsprog og belyser nogle af de problemstillinger, der knytter sig hertil. Dansk som andetsprog - pædagogiske og didaktiske perspektiver - 4 år DKK Hensigten med bogen er at give en faglig viden, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af en andetsprogspædagogisk praksis og for en kvalificeret deltagelse i den løbende videreudvikling af fagområdet. I bogens første del introduceres og diskuteres en række centrale begreber og teorier, der er knyttet til dansk som andetsprog som et sprogligt vilkår og som et særligt fagområde. I bogens anden del flyttes det primære fokus fra individets andetsprogstilegnelse og sprogbrug til den andetsprogspædagogiske praksis. Heri introduceres en række sprogpædagogiske temaer, der eksemplificeres i forskellige andetsprogspædagogiske kontekster. Heri indgår en række eksempler på forskellige undervisningsaktiviteter. I bogens tredje del rettes opmærksomheden mod forskellige temaer, der relaterer sig til institutioners måder at håndtere den situation, at der i institutionerne er et stigende antal individer, for hvem dansk er et andetsprog. Her sættes fokus på nogle af de udfordringer i forhold til håndtering af sproglige forskellighed, som denne situation stiller institutionerne over for. Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver henvender sig til studerende, undervisere, pædagoger og andre interesserede, der arbejder med dansk som andetsprog samt alle andre med en professionel interesse i faget. Danske forfattere 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Udgivelsen giver et overblik over danske forfattere fra 60'erne frem til nutiden. 400 videoklip 165 interaktive opgaver 90 primærtekster 125 illustrationer 200 ordforklaringer ca. 805 sider Danske forfattere - 3 måneder Danske forfattere - 6 måneder Danske forfattere - 1 år Danske forfattere - 2 år Danske forfattere - 3 år Danske forfattere - 4 år DKK DKK Kernestoffet i Danske forfattere er omfattende introduktioner til mere end 60 ældre, nyere og nye forfattere suppleret med en repræsentativ primærtekst pr. forfatter. Forfatterintroduktionerne understøttes af oplæsninger og videointerviews med mere end 30 forfattere. Danske forfattere henvender sig primært til udskolingen samt til elever og kursister på ungdomsuddannelserne. Lærerne kan med dette materiale selv sammensætte såvel fordybelses- og oversigtslæsning som periode- og temaforløb.

7 Début 1 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne første del af Début-seriens begyndersystem i tre dele. 22 Inkl. moms Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 1 præsenterer kommunikative hverdagssituationer og opbygger et centralt ordforråd og en elementær samtalekompetence på fransk. Début 1 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig. 100 lydklip 18 videoklip 110 interaktive opgaver 45 opgaver 90 sider Tilhørende ordbog ebog Début 1-1 måned Début 1-3 måneder Début 1-6 måneder Début 1-1 år Début 1-2 år Début 1-3 år Début 1-4 år DKK 4.00 DKK 5.00 DKK DKK DKK DKK Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. ibogen samler grundgramamtik, øvelser og oplæsninger på samme platform Début 1 præsenterer kommunikative hverdagssituationer og opbygger et centralt ordforråd og en elementær samtalekompetence på fransk. Med Debut 1 får du: Bogens tekster Opgaver som tidligere var i øvebogen Opgaver som tidligere var på websitet Oplæsninger

8 Début 1 - CD 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Dobbelt cd-audio med oplæsning af teksterne fra Début Inkl. moms Teksterne er indtalt af indfødte franskmænd og giver dermed et meget autentisk lydbillede af det franske sprog. Début 3 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne sidste del af Début-seriens begyndersystem i tre dele. 18 Inkl. moms Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 3 udbygger ordforrådet og den sproglige kompetence fra de to foregående bøger, og mange af temaerne genoptages og udbygges. Derudover præsenterer bogen også nogle nye temaer herunder kunst, design, musik, poesi, højtider, frankofone områder og Europa. Début grammatik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Grammatik til Début-bøgerne DKK Inkl. moms Début-serien er et begyndersystem i tre trin, der gør din debut i fransk grammatik lidt sjovere. Bøgerne giver et godt indblik i det moderne Frankrig gennem et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder. Denne grammatikbog understøtter det daglige arbejde med Début-seriens tekstbøger, men kan også bruges selvstændigt.

9 Début grammatik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet En grundgrammatik med en letforståelig og kortfattet gennemgang af ordklasserne, tidernes brug samt en oversigt over verbernes bøjning. Début grammatik - 4 år DKK Début-serien er et begyndersystem i tre trin, der gør din debut i fransk lidt sjovere. Bøgerne giver et godt indblik i det moderne Frankrig gennem et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder. Bogen introducerer til ordklasser, tider, og bøjningsformer og beskriver derudover også udtale og intonation. Derudover indeholder bogen forslag til ordbogsbrug og selvretning. Det kan ikke ske i Danmark 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Herbert Pundik Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie DKK Inkl. moms Det kan ikke ske i Danmark - og så skete det alligevel. Jøderne skulle fanges og sendes ud af landet i 1943, hvor tyskerne havde besat Danmark. Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie. Denne bog har appel til både voksne og unge i dag. Det er en historie om eventyr og spænding, men også om pligtfølelse og offervilje. Bogen er udstyret med et "Pædagogisk efterord" af Carl- Johan Bryld, der bl.a. kommer med konkrete forslag til, hvordan de personlige beretninger bliver relevante i undervisningen, og hvordan nære oplevelser af de dramatiske begivenheder kan sættes ind i en større historisk sammenhæng.

10 Dit samfund - samfundsfag i udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Rasmus Ulsøe Kær, Peter Nyborg System til samfundsfag i grundskolen DKK Inkl. moms Dit samfund - samfundsfag i 8. er sammen med Dit samfund - samfundsfag i 9. et komplet undervisningssystem til samfundsfag med udgangspunkt i slutmålene for 9. klasse. Forfatterne lægger et højt fagligt niveau og præsenterer de faglige begreber, der hører til de områder, der arbejdes med. Samtidig er bogen er skrevet i et tilgængeligt sprog, og svære begreber forklares løbende i margen. Hvert kapitel slutter med opgaver, som er varierede både i form, indhold og sværhedsgrad. Opgaverne lægger op til både gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner og øvelser, skriftlige afleveringer og rollespilsøvelser. Opgaverne består fx i at skrive forslag til skolebestyrelsen, skrive læserbreve, undersøge deres egne familiers vaner og bruge internettet og de sociale medier i deres arbejde. Til bøgerne er der udarbejdet mere end 500 PowerPoints med bl.a. aktuelle uddybninger og diskussionsoplæg. PowerPoints ligger på samf8.systime.dk. Dit samfund - samfundsfag i udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Rasmus Ulsøe Kær, Peter Nyborg System til samfundsfag i grundskolen DKK Inkl. moms Dit samfund - samfundsfag i 9. bygger videre på Dit samfund - samfundsfag i 8. De to bøger udgår et komplet undervisningssystem til samfundsfag med udgangspunkt i slutmålene for 9. klasse. Forfatterne lægger et højt fagligt niveau og præsenterer de faglige begreber, der hører til de områder, der arbejdes med. Samtidig er bogen er skrevet i et tilgængeligt sprog, og svære begreber forklares løbende i margen. Hvert kapitel slutter med opgaver, som er varierede både i form, indhold og sværhedsgrad. Opgaverne lægger op både gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner og øvelser, skriftlige afleveringer og rollespilsøvelser. Opgaverne består fx i at skrive forslag til skolebestyrelsen, skrive læserbreve, undersøge deres egne familiers vaner og holdninger samt bruge internettet og de sociale medier i deres arbejde. Til bøgerne er der udarbejdet mere end 500 PowerPoints med fx aktuelle uddybninger og diskussionsoplæg. PowerPoints ligger på samf8.systime.dk.

11 Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chalotte Hagelskjær En udgivelse der besvarer alle dine basisspørgsmål om engelsk grammatik 425 interaktive opgaver 40 lydfiler 85 tabeller 9 skabeloner 45 øvelser 40 illustrationer 180 gloser 170 sider ebog Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 1 måned Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 3 måneder Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 6 måneder Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 1 år Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 2 år Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 3 år Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers - 4 år DKK 4.00 DKK DKK DKK DKK Engelsk grundgrammatik Questions and Answers er opbygget som spørgsmål og svar, baseret på de konkrete spørgsmål, eleverne stiller i engelsk grammatik. Ved at formulere grammatikken som svar på spørgsmål, som eleverne typisk selv stiller i deres arbejde med grammatikken, forsøger Questions & Answers at imødekomme elevernes egen undren overfor engelsk grammatik i stedet for at opstille et regelsæt, der skal læres for sin egen skyld. Hvert kapitel indeholder en række opgaver. Grundgrammatikken er første del af Questions and Answersserien, som bygger på en differentieret tilgang og bliver udbygget med en parallel udgivelse på højere niveau. Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chalotte Hagelskjær Giver en grundlæggende, grammatisk platform, der bygger bro mellem forudsætninger fra folkeskolen og de krav, der stilles på gymnasialt niveau. 22 Inkl. moms Engelsk grundgrammatik Questions and Answers er opbygget som spørgsmål og svar, baseret på de konkrete spørgsmål, eleverne stiller i engelsk grammatik. Ved at formulere grammatikken som svar på spørgsmål, som eleverne typisk selv stiller i deres arbejde med grammatikken, forsøger Questions & Answers at imødekomme elevernes egen undren overfor engelsk grammatik i stedet for at opstille et regelsæt, der skal læres for sin egen skyld. Kapitlerne indeholder en række opgaver, og der er supplerende opgaver på det tilhørende website. Grundgrammatikken er første del af Questions and Answersserien, som bygger på en differentieret tilgang og bliver udbygget med en parallel udgivelse på højere niveau.

12 Flipped Classroom 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henning Romme Lund Boost elevaktiviteten i klassen med Flipped Classroom. 11 eksempler 26 videoeksempler 8 videoinstruktioner Flipped Classroom - 3 måneder Flipped Classroom - 6 måneder Flipped Classroom - 1 år Flipped Classroom - 2 år Flipped Classroom - 3 år Flipped Classroom - 4 år Flipped Classroom - Skolelicens 1 år DKK DKK 6.00 DKK Flipped classroom kom godt i gang giver inspiration til, hvordan du kan vende din undervisning på hovedet med video for at skabe mere elevaktivitet. Bogen giver dig svar på hvad flipped classroom er, og så giver bogen dig praktiske anvisninger til, hvordan du rent faktisk kan flippe" din undervisning. Flipped classroom kom godt i gang er skrevet af en underviser til undervisere. Den er skrevet som en hurtig læst praktisk brugsbog, der trin for trin gør dig i stand til at flippe din undervisning enten med egne eller andres videoer. Du kan læse udgivelsen sammenhængende eller meningsfyldt nøjes med at lave nedslag i de afsnit, som har din interesse. Flipped Classroom kom godt i gang redegør for teori, viser hvordan du opbygger lektier og lektioner, forklarer hvordan du opbygger en video samt viser de tekniske muligheder, du har. Udgivelsen handler også om, hvordan du og dine elever kan anvende video i lektioner, projektperioder, under opgaveskrivning og som repetition til eksamen. Flipped Classroom kom godt i gang er krydret med praktiske eksempler, billeder, fotos, illustrationer og figurer, der giver overblik og lynhurtigt sammenfatter de vigtigste pointer.

13 Flipped Classroom 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henning Romme Lund En praktisk, overskuelig håndbog om brugen af Flipped Classroom i undervisningen DKK Inkl. moms Flipped classroom kom godt i gang giver inspiration til, hvordan du kan vende din undervisning på hovedet med video for at skabe mere elevaktivitet. Bogen giver dig svar på hvad flipped classroom er, og så giver bogen dig praktiske anvisninger til, hvordan du rent faktisk kan flippe" din undervisning. Flipped classroom kom godt i gang er skrevet af en underviser til undervisere. Den er skrevet som en hurtig læst praktisk brugsbog, der trin for trin gør dig i stand til at flippe din undervisning enten med egne eller andres videoer. Du kan læse udgivelsen sammenhængende eller meningsfyldt nøjes med at lave nedslag i de afsnit, som har din interesse. Flipped Classroom kom godt i gang redegør for teori, viser hvordan du opbygger lektier og lektioner, forklarer hvordan du opbygger en video samt viser de tekniske muligheder, du har. Udgivelsen handler også om, hvordan du og dine elever kan anvende video i lektioner, projektperioder, under opgaveskrivning og som repetition til eksamen. Flipped Classroom kom godt i gang er krydret med praktiske eksempler, billeder, fotos, illustrationer og figurer, der giver overblik og lynhurtigt sammenfatter de vigtigste pointer. Fransk NU 2 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Hardy Andersen, Anna Andersen 230 Interaktive opgaver 40 Lydfiler 50 Illustrationer 60 Sider Fransk NU 2-3 måneder Fransk NU 2-6 måneder Fransk NU 2-1 år Fransk NU 2-2 år Fransk NU 2-3 år Fransk NU 2-4 år 3.50 DKK 4.50 DKK DKK 9.50 DKK DKK DKK På 4 niveauer giver FranskNu et indblik i fransk sprog, kultur og de forskellige områder af Frankrig. Materialet er overført fra den tidligere cdrom Tour de Perles og indeholder mange interaktive træningsopgaver. De fire niveauer kan købes enkeltvist eller samlet.

14 Franskbogen 6. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet En grundlæggende introduktion til den franske sprog og den franske kultur. Bogen indeholder 2 cd-audioer. 38 Inkl. moms En nyredigeret udgave af Franskbogen. Det er ikke et helt nyt system, men en gennemgribende og samtidig nænsom ajourføring af den tidligere udgave. Sprog og indhold i teksterne er tilpasset til samfundet i Der er mere fokus på det kommunikative aspekt, som er understøttet af kommunikative og task-baserede opgaver umiddelbart efter de tekstnære spørgsmål til hvert tekststykke. Grundbogen indeholder et bredt udvalg af autentiske franske tekster med dagligdagen som omdrejningspunkt såsom digte, sange, drama, tegneserier m.m. De mange illustrationer indgår som en del af undervisningsmaterialet, idet de er forsynet med gloser og opgaver. Franskbogen 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet En opdatering af Fransksbogen (2010) 250 interaktive opgaver 90 lydklip 50 tekster 50 opgaver 30 aktiviteter 180 illustrationer ca ordforklaringer 225 sider ebog Franskbogen - 3 måneder Franskbogen - 6 måneder Franskbogen - 1 år Franskbogen - 2 år Franskbogen - 3 år Franskbogen - 4 år 5.00 DKK 7.00 DKK DKK DKK DKK DKK Den seneste udgave af Franskbogen (2010) bliver nu udgivet som ibog. Brugeren får hermed udgivelsens mange fordele og nye muligheder: Oplæsning af bogens tekster anbragt i forhold til teksterne Interaktive opgaver til træning af grammatik Notefunktion Mange billeder Kort sagt: Man har hele undervisningsmaterialet + egne noter samlet et sted.

15 Franskbogen - løsningsforslag til 6. udgave 3. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Løsningsforslag til den trykte udgave af Franskbogen øvehæfte 5. udgave. Franskbogen - løsningsforslag til 6. udgave - 4 år DKK Løsningsforslag til den trykte udgave af Franskbogen øvehæfte 5. udgave. Franskbogen - løsningsforslag til øvelserne 2. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Løsningsforslag til 3. og 4. udgave af Franskbogen - Øvelser DKK Inkl. moms Løsningsforslag til Franskbogen - Øvelser. Leveres som kopiark. Franskbogen - øvehæfte 5. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Dette øvehæfte knytter sig til Franskbogen 6. udgave og indeholder øvelser til de enkelte kapitler. 20 Inkl. moms Øvelserne dækker følgende områder: udtale og intonation oversættelser grammatik klokken ordstilling ordforrådsindlæring tekstforståelse. Øvehæftet indeholder desuden et kapitel med en kortfattet fransk grammatik, en liste over de grammatiske betegnelser på dansk, latin og fransk og en dansk-fransk ordliste.

16 Franskbogen 4. udgave - øvelser 4. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Øvelseshæfte til Franskbogen 5. udgave. OBS. passer ikke til 6. udgave. 28 Inkl. moms I denne øvebog er der øvelser, der nøje følger strukturen i tekstbogen, og derudover her bogen også et grammatikafsnit på godt 30 sider med en pædagogisk og overskuelig indføring i de væsentligste grammatiske regler samt en gloseliste. Denne 4. udgave af øvelseshæftet kan både bruges til 3., 4. og 5. udgave af Franskbogen. Fuld forvandling Fiktionslæsning i overbygningen 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen Profession En ny antologi til skolens ældste elever. Bogen er bygget op omkring ældre og nyere fiktionstekster i samspil med andre udtryksformer og nye medier og rummer arbejdsspørgsmål og reflektioner til eleverne. 26 Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen er en ny antologi til skolens ældste elever. Antologien består af ældre og nyere fiktionstekster, der spænder over alt fra folke- eventyr og HC Andersen, til nyere udtryksformer, som for eksempel wikipediaopslag og læserbreve. Teksterne er ledsaget af korte oplæg, blandt andet om intertekstualitet, billedsprog og fantastik. Bogen har 5 dele: Nyttige begreber Gennem byen og henover heden Tid og sprog Fantasi og fantastik Liv og værk Til bogen hører en lærervejledning med grundige analyser af antologiens tekster og forslag til, hvordan du kan arbejde med dem i din klasse ved hjælp af for eksempel skriveøvelser, meddigtning eller litteraturchat. Lærervejledningen har desuden læsemodeller for udvalgte analysetilgange. På bogens facebookside finder du en masse ekstramateriale til at printe ud samt en masse links til video og andre steder på nettet, der spiller sammen med bogens tekster.

17 Fuld forvandling. Lærervejledning 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen Profession Lærervejledning til bogen Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse DKK Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen handler om analytisk læsning af fiktion i skolens ældste klasser. Materialet består af lærervejledning en antologi med ældre og nyere læsetekster, facebookside, hvor lærere og elever kan finde supplerende materiale i form af links, skemaer, øvelser og litteraturlister med forslag til yderligere læsning. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse. Hvis man vil fokusere på bestemte læsemåder og analysetilgange, kan man arbejde med bogens kapitler et ad gangen, eller man kan læse på tværs af kapitlerne, hvis man vil rette fokus mod analytiske grundbegreber. Det gennemgående pædagogiske sigte er en fortolkningens diversitet: At få eleverne til at opdage, at gode fiktionstekster kan læses på mange måder. Og at et bevidst valg af tilgang kan være nøgle til forståelse og fortolkning. På bogens tilhørende Facebook-side findes supplerende materiale til bogen.

18 Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Lars Ljungqvist Et komplet undervisningsmateriale til faget Grafisk Præsentation. 60 opgaver 50 eksempler 50 videopræsentationer Ordbog med beskrivelse af 25 grafiske begreber ebog Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 3 måneder Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 6 måneder Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 1 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 2 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 3 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 4 år 4.50 DKK 6.00 DKK DKK DKK DKK DKK Grafisk præsentation og billedbehandling er et komplet undervisningsmateriale til faget Grafisk præsentation. Samtidig er det en generel introduktion til grafisk arbejde, og hvordan man producerer pæne brochurer, plakater og lignende. Udgivelsen er opdelt i en teori- og øvelsesdel. Teoridelen giver en introduktion til grafisk præsentation efterfulgt af en gennemgang af de vigtigste emner. Undervejs præsenterer udgivelsen relevante grafiske udtryk og begreber. Øvelsesdelen indledes med Publisher. Dernæst følger en del med de grafiske muligheder i de øvrige Office-programmer. Excel er god til at vise tal i diagrammer, og PowerPoint kan fx lave organisationsdiagrammer. Ellers handler øvelsesdelen om billedbehandling i GIMP. GIMP er et gratis men professionelt program til billedbehandling. GIMP er samtidig et gratis alternativ til Adobes Photoshop. Der er video til alle eksemplerne i udgivelsen - sammenlagt mere end en times video. Grafisk præsentation henvender sig til version 2.6.x. af GIMP. Hen over bjerget. Arbejdshæfte 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Fokus ligger på den del af læsningen, der omhandler forståelsen af skønlitterære tekster. 28 sider med spændende opgaver til tekstbogen DKK Inkl. moms Eleverne i indskolingen skal gøres bevidste om, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at forstå det, de læser. Omdrejningspunktet er aktive elever, der går i dialog med teksterne. Arbejdshæftet findes udelukkende i en trykt udgave.

19 Hen over bjerget. Lærerpakke 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Vinder af Silver Award ved BELMA Læseforståelsesstrategier 6 modelleringstekster 7 modelleringsopgaver 14 oplæsninger 18 kopiark 7 tekster 17 oplæsningsklip 60 illustrationer 50 interaktive opgaver Hen over bjerget. Lærerpakke - 3 måneder Hen over bjerget. Lærerpakke - 6 måneder Hen over bjerget. Lærerpakke - 1 år Hen over bjerget. Lærerpakke - 2 år Hen over bjerget. Lærerpakke - 3 år Hen over bjerget. Lærerpakke - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK Målet med Hen over bjerget er, at eleverne allerede i de første skoleår lærer, hvordan de kan tænke og arbejde for at skabe mening i en tekst. Eleverne skal gennem arbejdet med tekster og opgaver i Hen over bjerget blive bevidste om de processer, der indgår i læseforståelse, og de skal opdage, at udbyttet og glæden ved at læse bliver større, når de selv er aktive og inddrager deres egen viden. Eleverne arbejder med forskellige strategier, som på hver sin måde bidrager til at styrke forståelsen og dermed skaber grobund for at kunne analysere og fortolke teksterne. Som en del af lærerpakken kan du bruge online tekstbogens navigation og oplæsningsfaciliteter aktivt sammen med eleverne, fx på en interaktiv tavle. Dette kan fx være anvendeligt, hvis I i klassen anvender tekstbogen i den trykte udgave. Hen over bjerget har vundet sølv ved Best European Educational Materials Awards Hen over bjerget. Online tekstbog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Vinder af Silver Award ved BELMA tekster 17 oplæsningsklip 60 illustrationer 50 interaktive opgaver Hen over bjerget. Online tekstbog - 1 måned Hen over bjerget. Online tekstbog - 3 måneder Hen over bjerget. Online tekstbog - 6 måneder Hen over bjerget. Online tekstbog - 1 år Hen over bjerget. Online tekstbog - 2 år Hen over bjerget. Online tekstbog - 3 år Hen over bjerget. Online tekstbog - Skolelicens 1 år Hen over bjerget. Online tekstbog - 4 år DKK 2.50 DKK 3.00 DKK DKK 5.50 DKK 6.50 DKK 1.50 DKK DKK Eleverne i indskolingen skal gøres bevidste om, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at forstå det, de læser. Omdrejningspunktet er aktive elever, der går i dialog med teksterne. I online tekstbogen er tekster og illustrationer placeret og indgår i samspil, så de tilsammen understøtter elevernes læseoplevelse. Indlæsningen af teksterne er ligeledes instrueret med henblik på at give eleverne gode oplevelser med teksterne og deres figurer og universer. Hen over bjerget har vundet sølv ved Best European Educational Materials Awards 2014.

20 Hen over bjerget. Tekstbog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime De syv tekster i denne bog er alle originaltekster, der lader eleven smage på litteraturen allerede fra skolestart DKK Inkl. moms Eleverne i indskolingen skal gøres bevidste om, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at forstå det, de læser. Omdrejningspunktet er aktive elever, der går i dialog med teksterne. Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4 år Kinesisk 1-1 år DKK 20 Til indlæring af korrekt udtale har websitet en lang række faciliteter og interaktive øvelser. Der er bl.a. en oversigt over alle lyde på moderne standardkinesisk med lyd og øvelser til indlæring og træning af udtale. I tilknytning til hver lektion indeholder websitet bl.a. flashcards med lyd til gloseindlæring og glosetræning. En speciel facilitet ved disse flashcards er, at man kan skifte mellem skrifttegn, pinyin transskription og dansk oversættelse. Desuden indeholder siden oplæsning ved indfødte kinesere af kinesiske tekster og dialoger. Endvidere omfatter sitet øvelser og spil, der fokuserer på forskellige indlæringsaspekter samt lytteøvelser, læseøvelser, tekstforståelse, grammatiske øvelser, visuelle øvelser m.v. Materialet på websitet supplerer bogen Kinesisk 1 og er særdeles velegnet til alle ungdomsuddannelser, til grundskolens overbygning og til selvstudium. Desuden er websitet anvendeligt til videregående uddannelser.

21 Kinesisk 1 - CD 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen CD tilknyttet Kinesisk DKK Inkl. moms På CD erne er alle tekststykker fra Kinesisk 1 indtalt i to forskellige taletempi af indfødte kinesere: først et langsomt tempo, hvor lyde og toner udtales klart og tydeligt og dernæst et hurtigere og mere flydende tempo. Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Alle bogens gloser og deres danske oversættelse er også oplæst på CD erne. CD erne kan dermed også benyttes til gloseindlæring uden brug af tekstbogen, en facilitet som erfaringsmæssigt er meget befordrende for indlæring af sproget. Alle ekstra gloser og deres danske oversættelse er også læst op på CD erne og er markeret med et lydikon i tekstbogen. Kinesisk 1 er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet. Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere er et nyudviklet, dansk baseret undervisningsmateriale, der henvender sig til alle, der vil lære kinesisk. 38 Inkl. moms Lærebogen er baseret på indlæring af transskriptionssystemet hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og øvelser. Tekstbogens mange illustrationer og fotos underbygger de enkelte tekststykkers indhold og vil kunne fungere som udgangspunkt for konversationsøvelser. Bogen tilsigter at give dig såvel et grundlag for at kunne føre en elementær mundtlig samtale på kinesisk som en basal viden om kinesisk kultur og levevis. Hvert kapitel indeholder tekststykker udformet som dialog, sproglige øvelser, gloser og grammatik. Kapitlerne er rigt forsynet med kulturelle informationer om såvel klassisk som moderne kinesisk levevis og kultur. Teksterne introducerer dig for basale og relevante kommunikative situationer og omhandler temaer og situationer, som man som rejsende i Kina typisk vil komme ud for. På CD erne, som skal indkøbes separat, er der oplæsninger af bogens tekster ved indfødte kinesere. På det selvstændige website, som ligeledes skal indkøbes separat, findes interaktive opgaver til træning af gloseindlæring og sprogfærdighed samt oplæsninger. Materialet er velegnet til både klasseundervisning og til selvstudium og henvender sig til både grundskolens overbygning, ungdomsuddannelserne og alle andre, der ønsker at lære kinesisk fra bunden. Desuden kan udgivelsen også bruges på videregående uddannelser. Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere er udgivet med støtte fra Thomas B. Thriges Fond, Laurits Andersens Fond, S.C. Van Fonden og Undervisningsministeriet. Nomineret til undervisningsmiddelprisen 2007.

22 Kinesisk 1 - tekstbog, øvebog og cd (sampak) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Hele pakken til Kinesisk Inkl. moms Denne pakke består af: Kinesisk 1 Kinesisk 1 - øvebog Kinesisk 1 - cd Kinesisk 1 - øvebog 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 1 - Øvebog er et supplement til lærebogen Kinesisk 1 - Kinesisk Sprog for Begyndere og følger lærebogen lektion for lektion DKK Inkl. moms Kinesisk 1 - øvebog lægger vægt på at stimulere brugernes talefærdighed lige fra begyndelsen og er derfor særligt centreret omkring kommunikative øvelser. Kinesisk 1 - øvebog indeholder et bredt spektrum af både mundtlige og skriftlige øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Til hver lektion findes udtaleøvelser, toneøvelser, gloseøvelser, kommunikationsøvelser og andre mere frie øvelsestyper. Øvelserne træner evnen til at tale, skrive, læse og forstå moderne standardkinesisk (mandarin). For at øge brugervenligheden er der fra og med andet oplag af øvebogen nummerering af samtlige øvelser i bogen, ligesom der er gjort ekstra plads til at løse de mange opgaver.

23 Kinesisk 2 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Websitet indeholder en lang række interaktive øvelser til indlæring og repetition af lærebogens temaer. Kinesisk 2-4 år Kinesisk 2-1 år DKK 20 Øvelserne på dette website træner evnen til at forstå kinesisk både mundtligt og skriftligt. Websitet er derfor opdelt i lytteøvelser, videoøvelser, øvelser i tekstforståelse m.v. På websitet finder man samtlige lærebogens gloser som flashcards, beregnet til både gloseindlæring og repetition. En speciel facilitet ved disse flashcards er, at man kan skifte mellem kinesiske skrifttegn, pinyin-transskription og dansk oversættelse. Alle flashcards er forsynet med lyd. Websitet, der løbende bliver opdateret og udvidet, indeholder desuden supplerende materiale, som f.eks. videointerviews samt løsningsforslag til opgaver i tekstbogen og links til relevante hjemmesider. Materialet på websitet supplerer bogen Kinesisk 2 - Kinesisk Sprog for Begyndere, men er tillige særdeles velegnet til selvstudium. Desuden er det også anvendeligt på videregående uddannelser. Kinesisk 2 - CD 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen CD tilknyttet Kinesisk DKK Inkl. moms På CD'erne er alle tekststykker fra Kinesisk 2 indtalt i to forskellige taletempi af indfødte kinesere: først et langsomt tempo, hvor lyde og toner udtales klart og tydeligt og dernæst et hurtigere og mere flydende tempo. Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Alle bogens gloser og deres danske oversættelse er også oplæst på CD'erne. CD'erne kan dermed også benyttes til gloseindlæring uden brug af tekstbogen, en facilitet som erfaringsmæssigt er meget befordrende for indlæring af sproget. Kinesisk 2 er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet.

24 Kinesisk 2 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen En grundlæggende introduktion til det kinesiske sprog, som henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd og en basal grammatikforståelse på kinesisk. Kinesisk 2 - Kinesisk sprog for begyndere - 4 år 25 Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af transskriptionssystemet Hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og gloser. Kinesisk 2 indfører dig i det kinesiske sprog og den kinesiske kultur på en levende måde. Bogen introducerer temaer som sport og fritid, det kinesiske køkken, uddannelse, kommunikation og underholdning. Hver lektion består af dialoger, gloser, grammatik, danske oversættelser af alle tekststykker og mange pædagogisk tilrettelagte øvelser samt opgaver til styrkelse af den kommunikative kompetence. Desuden indeholder Kinesisk 2 uddrag af kinesiske tekststykker. Kinesisk 2 har et stort billedmateriale og indeholder en righoldig introduktion af det moderne Kinas kultur og samfund. Bogen er en selvstændig del af et nyudviklet begyndersystem i kinesisk sprog. Bogen indeholder en udvidet gloseliste, der også medtager gloserne fra Kinesisk 1. Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge underviser og forsker i kinesisk sprog og kultur. Begge forfattere har rejst og boet i Kina i længere perioder. CD er og adgang til til Kinesisk 2 website skal indkøbes separat. Kinesisk 2 er udgivet med støtte fra Laurits Andersens Fond, S.C. Van Fonden og Undervisningsministeriet.

25 Kinesisk 2 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen En grundlæggende introduktion til det kinesiske sprog, som henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd og en basal grammatikforståelse på kinesisk. 38 Inkl. moms Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af transskriptionssystemet Hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og gloser. Kinesisk 2 indfører dig i det kinesiske sprog og den kinesiske kultur på en levende måde. Bogen introducerer temaer som sport og fritid, det kinesiske køkken, uddannelse, kommunikation og underholdning. Hver lektion består af dialoger, gloser, grammatik, danske oversættelser af alle tekststykker og mange pædagogisk tilrettelagte øvelser samt opgaver til styrkelse af den kommunikative kompetence. Desuden indeholder Kinesisk 2 uddrag af kinesiske tekststykker. Kinesisk 2 har et stort billedmateriale og indeholder en righoldig introduktion af det moderne Kinas kultur og samfund. Bogen er en selvstændig del af et nyudviklet begyndersystem i kinesisk sprog. Bogen indeholder en udvidet gloseliste, der også medtager gloserne fra Kinesisk 1. Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge underviser og forsker i kinesisk sprog og kultur. Begge forfattere har rejst og boet i Kina i længere perioder. CD er og adgang til til Kinesisk 2 website skal indkøbes separat. Kinesisk 2 er udgivet med støtte fra Laurits Andersens Fond, S.C. Van Fonden og Undervisningsministeriet. Kinesisk 2 - øvebog 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 2 - Øvebog er et supplement til lærebogen Kinesisk 2 - Kinesisk Sprog for Begyndere og følger lærebogen lektion for lektion DKK Inkl. moms Kinesisk 2 - Øvebog lægger vægt på at stimulere brugernes talefærdighed og er derfor særligt centreret omkring kommunikative øvelser. Kinesisk 2 - Øvebog indeholder et bredt spektrum af både mundtlige og skriftlige øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Til hver lektion findes toneøvelser, gloseøvelser, kommunikationsøvelser, interviews, rollespil, oversættelsesøvelser, korte ekstemporaltekster, samt andre mere frie øvelsestyper. Øvelserne træner evnen til at tale, skrive, læse og forstå moderne standardkinesisk. Kinesisk 2 - Øvebog anvender transskriptionssystemet Hanyu Pinyin, men indeholder tillige skrifttegn til samtlige gloseøvelser, ligesom alle nye gloser angives både med skrifttegn og med Hanyu Pinyin.

26 Kinesisk 3 - kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Lær at kommunikere på moderne kinesisk med fokus på indlæring af kinesiske originaltekster. Kinesisk 3 - kinesisk sprog for begyndere - 4 år 25 Denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere forudsætter et basalt kinesisk ordforråd. Kinesisk 3 henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd på kinesisk. Med denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere, vil du lære at læse og forstå lettere kinesiske originaltekster og derudfra øge evnen til at kunne kommunikere på kinesisk. Kinesisk 3 giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse og læsefærdighed. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af kinesiske skrifttegn, men indeholder tillige transskriptionssystemet Hanyu pinyin til alle tekster og gloser. Kinesisk 3 er opdelt i otte lektioner, hver bestående af en længere kinesisk originaltekst og to relevante dialoger. Originalteksterne er skrevet af kinesiske studerende fra Beijing og teksterne introducerer temaer som miljø, kunst og kultur, filosofi og religion, kinesiske mærkedage og forandringerne i det moderne Kina. Tilknyttet hver lektion er relevant kulturstof, som belyser og perspektiverer teksternes tematik, samt gloser, grammatik, sproglige og skriftlige øvelser mv. Kinesisk 3 er en selvstændig del af Systimes prisvindende begyndersystem i kinesisk sprog. Kinesisk 3 er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge i en lang årrække har forsket og undervist i kinesisk sprog og kultur. Kinesisk 3 udgives med støtte fra Laurits Andersens Fond og S.C. Van Fonden.

27 Kinesisk 3 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Lær at kommunikere på moderne kinesisk med fokus på indlæring af kinesiske originaltekster. 38 Inkl. moms Denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere forudsætter et basalt kinesisk ordforråd. Kinesisk 3 henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd på kinesisk. Med denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere, vil du lære at læse og forstå lettere kinesiske originaltekster og derudfra øge evnen til at kunne kommunikere på kinesisk. Kinesisk 3 giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse og læsefærdighed. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af kinesiske skrifttegn, men indeholder tillige transskriptionssystemet Hanyu pinyin til alle tekster og gloser. Kinesisk 3 er opdelt i otte lektioner, hver bestående af en længere kinesisk originaltekst og to relevante dialoger. Originalteksterne er skrevet af kinesiske studerende fra Beijing og teksterne introducerer temaer som miljø, kunst og kultur, filosofi og religion, kinesiske mærkedage og forandringerne i det moderne Kina. Tilknyttet hver lektion er relevant kulturstof, som belyser og perspektiverer teksternes tematik, samt gloser, grammatik, sproglige og skriftlige øvelser mv. Kinesisk 3 er en selvstændig del af Systimes prisvindende begyndersystem i kinesisk sprog. Kinesisk 3 er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge i en lang årrække har forsket og undervist i kinesisk sprog og kultur. Kinesisk 3 udgives med støtte fra Laurits Andersens Fond og S.C. Van Fonden. Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog træner evnen til at læse og skrive de kinesiske skrifttegn DKK Inkl. moms Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog indeholder et bredt spektrum af øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Øvelserne træner skrifttegnsgenkendelse gennem skrivning, læsning og oversættelse. En række øvelser fokuserer på skrifttegnenes opbygning, med særlig vægt på de streger og komponenter, der udgør tegnene. Der er også øvelser, der træner forståelsen af skrifttegnenes form, udtale og betydning, og øvelser, der fokuserer på skrifttegnenes betydning i ord og sætninger. Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog er et supplement til lærebogen Kinesiske skrifttegn for begyndere og følger lærebogen lektion for lektion.

28 Kinesiske skrifttegn for begyndere lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Systematisk og pædagogisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn. 38 Inkl. moms Kinesiske skrifttegn for begyndere er en analytisk og systematisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Bogens bærende idé er at den mest holdbare og effektive måde at lære at skrive og læse tegnene er at forstå dem. Der er tusindvis af skrifttegn, men de er ikke tilfældigt skabt. Der ligger et logisk system bag deres design og at forstå dette system gør det betydeligt nemmere at lære tegnene og aktivt at kunne anvende dem. Kinesiske skrifttegn for begyndere er opdelt i to hovedafsnit. Første afsnit: Følger opbygningen af det kinesiske skriftsprog fra de basale streger til hele sætninger Præsenterer udviklingen fra de første primitive billedtegn til de skrifttegn, som anvendes i dag Introducerer de byggeklodser, som tegnene er sammensat af, reglerne for at skrive tegn og streger, den historiske udvikling af skrifttegn og skrifttyper, kinesisk kalligrafi og endelig kinesisk orddannelse Andet afsnit: Præsenterer 300 basale skrifttegn, fordelt på 15 lektioner med hver 20 nye skrifttegn og gloser, som indeholder de nye eller allerede indlærte skrifttegn Viser hvordan tegnene skrives streg for streg og angiver deres udtale og betydning Informerer om tegnets etymologiske oprindelse, dets traditionelle form, et diagram der illustrerer dets opbygning, antal streger der indgår i tegnet, hvilke komponenter der indgår i tegnet, og hvilken komponent (radikal) der skal anvendes til ordbogsopslag Giver eksempler på, hvordan tegnet indgår i ord og sætninger i det kinesiske sprog

29 Kognitiv litteraturdidaktik 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Thomas Illum Hansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Kognitiv litteraturdidaktik handler om kognitiv tilgang til litteraturundervisningen. Kognitiv litteraturdidaktik - 4 år DKK Kognitiv litteraturdidaktik handler om hvordan en kognitiv tilgang til litteraturundervisningen kan styrke elevernes tilgang til og læsning af litterære tekster gamle som nye. Med afsæt i en diskussion af brugen af kanontekster tager forfatteren læseren med på en rundtur i danskfagets litteraturundervisning lige fra hvorfor, hvad og hvordan undervisningen skal foregå til en pointering af den pædagogiske fordel ved et kognitivt afsæt. Og videre fra en præsentation af kognitiv sprog- og litteraturteori til en litteraturdidaktik med fokus på den lærerfaglige analyse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen igen med et kognitivt afsæt. Bogen har til hensigt at styrke litteraturundervisningen ved at byde ind med en kognitiv tilgang til tekster både i lærerens forberedelse og elevernes møde med og læsning af dem. Den henvender sig til lærerstuderende og dansklærere der underviser i litteratur og litteraturhistorisk læsning og som søger nye veje at tænke, planlægge og gennemføre litteraturundervisningen på. Forfatteren har tidligere udgivet Procesorienteret litteraturpædagogik (2004), der introducerede en procesorienteret tilgang til litteraturundervisningen. Kognitiv litteraturdidaktik præsenterer med afsæt i den procesorienterede tilgang en ny, kognitiv litteraturdidaktik. Læs mere om kognitiv sprog- og litteraturteori i Thomas Illum Hansens ph.d.-afhandling nedenfor. Læs også artiklen "It og multimodalitet i litteraturundervisningen - i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik" der også kan hentes nedenfor. Bogen findes også som ebog.

30 Masser af medier 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lisa Marie Henderson Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Markedskommunikation er oplysninger fra virksomhederne til samfundet - og dermed til os alle sammen i kraft af vores rolle som forbrugere. 10 videoklip 25 interaktive opgaver 75 opgaver 20 arbejdsark 90 illustrationer ca. 110 sider Masser af medier - 1 måned Masser af medier - 3 måneder Masser af medier - 6 måneder Masser af medier - 1 år Masser af medier - 2 år Masser af medier - 3 år Masser af medier - Skolelicens 1 år Masser af medier - 4 år 1.50 DKK 2.50 DKK 4.00 DKK DKK 9.00 DKK DKK 1.50 DKK DKK Masser af medier inddrager og udvider på én gang elevernes umiddelbare erfaringer med medier og kommunikation. I arbejdet med kapitlerne opbygges et relevant og brugbart fagsprog om medier, kommunikation, hjemmesider, animationsfilm, reklamer og billeder. Eleverne skal opleve, undersøge og eksperimentere med de forskellige medieudtryk og derved få blik for forskellige virkemidler og muligheder. Eleverne udvikler deres analytiske og kritiske it- og mediekompetencer der kan anvendes til kommunikation, informationssøgning, formidling og produktion. I alle kapitler er der videoforklaringer, ligesom der i alle kapitler lægges op til elevernes egenproduktioner. Der anvises relevante digitale værktøjer, og der linkes direkte til Skoletubes mest relevante produktionsværktøjer.

31 Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Annette Ambrosius-Olesen 132 bogsider 56 opgaver 11 videoklip 26 quizzer 27 billeder Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 6 måneder Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 1 år Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 2 år Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 3 år Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 3 måneder Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 1 måned Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - Skolelicens 1 år Myter til tiden - fantasy og religion (grundskolen) - 4 år 3.00 DKK DKK 5.50 DKK 6.50 DKK 2.50 DKK 2.00 DKK 1.50 DKK DKK Religion er vendt stærkt tilbage i det senmoderne samfund. Fantasyuniverser som Twilight, Star Wars og Ringenes Herre tiltrækker kæmpe fanskarer. Måske er der en sammenhæng mellem de to fænomener? Nogle vælger at forvandle sig fra fans til troende og udvikler deres foretrukne fantasyunivers til religion. Fantasy bearbejder kristne og spirituelle myter. Leverer fantasy i særlig grad tidssvarende myter? Hvilke træk skal en myte have for at opnå gennemslagskraft? Hvilke behov skal den opfylde? Med afsæt i disse spørgsmål, lader Myter til tiden, eleverne reflektere over tilværelsens religiøse dimension. Myter til tiden henvender sig til de ældste elever i grundskolen. Genrevalget fantasy gør det muligt for læreren at trække på et betydeligt forhåndskendskab hos eleverne. Materialet falder i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab, hvor det bl.a. hedder, at eleverne skal kunne udtrykke viden om centrale fortællinger fra det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv samt give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

32 Netværker. Digitale medier i dansk 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen, Dorthe Wang Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime 13 videoklip 25 lydfiler ca. 90 opgaver 5 wiki-opgaver ca. 50 illustrationer 134 bogsider ebog Netværker. Digitale medier i dansk - 4 år DKK Hvad er digitale medier? Hvordan skal vi læse dem? Og hvordan skal vi arbejde med dem i dansk? Hvilke analysemetoder og fortælleteknikker kan vi bruge til at forstå og begå os blandt de digitale værker og netværker? Det giver Netværker et bud på. Via tre indgangsvinker fortælling, sprog og kommunikation bliver digitale medier og medietekster underlagt danskfaglige metoder og sat ind i en mediedannelsesmæssig kontekst. Udgivelsens ærinde er ikke at World of Warcraft skal afløse Holberg. Formålet er at aktivere metoder og begreber som gør det muligt for eleverne at arbejde med digitale medier i et danskfagligt, analytisk perspektiv. Ambitionen har været at skabe en værktøjskasse der rækker ud over de konkrete eksemplers forventede levetid. NetværkeriBog er forsynet med videoer, billeder og oplæsning og screencasts. Materialet er rettet mod htx, men kan benyttes på alle gymnasiale uddannelser. Bogen vandt Undervisningsmiddelprisen En udgivelse fra Systime og Dansklærerforeningens Forlag. Netværker findes også som ebog og trykt bog.

33 Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Pinyin tekstværktøj Interaktivt lydpanel 140 videoer 400 audiofiler 120 gloser og ordforklaringer 45 opgaver 240 interaktive øvelser 26 lytteøvelser 220 sider Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-3 måneder Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-6 måneder Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-1 år Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-2 år Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-3 år Ni hao Zhongguo - Kinesisk for begyndere Modul 1-4 år DKK DKK DKK DKK DKK Ni Hao Zhongguo - Kinesisk sprog og kultur for begyndere - ibog indeholder både video, lyd, tekster og interaktive øvelser samlet i et og samme materiale. Ni Hao Zhongguo - Kinesisk sprog og kultur for begyndere - ibog tilbyder en basal indføring i moderne kinesisk sprog og kultur. Alle kapitler er centreret omkring temaer, som er relevante for at kunne begå sig i det moderne Kina. Indlæringen er baseret på transskriptionssystemet Hanyu pinyin, men samtlige tekster findes også med kinesiske skrifttegn og i danske oversættelser. Alle udgivelsens tekster findes som videoer, optaget i Kina med indfødte kinesere. Teksterne suppleres af en stor mængde interaktive øvelser til træning af udtale, ordforråd, tekstforståelse og grammatiske regler, hvor man får direkte feedback på sine besvarelser. Hvert kapitel giver en gennemgang af den grammatik, som kapitlet indeholder og præsenterer de vigtigste kulturelle og samfundsmæssige temaer. Porte-Paroles 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Peter Jensen En spændende øjenåbner for den kulturelle diversitet, der er at finde i verdens fransksprogede lande. Porte-Paroles - 4 år DKK I Danmark er vi vant til, at vores sprog er tæt knyttet til vores nationale kultur - men sådan er det ikke med det franske sprog, der tales i mange lande verden over. At rejse i fransksprogede lande er derfor som at åbne en dør til fremmede kulturer, som man på én gang kan kommunikere med og kun har meget lidt til fælles med. Porte-Paroles giver gennem interviews med ti unge fra seks fransktalende lande et indtryk af meget forskellige livsvilkår, traditioner, familieliv og drømme om fremtiden. Til hvert af de seks lande hører en række opgaver, hvor flere lægger op til en sammenligning med danske forhold. Der findes desuden en oversættelse til hvert afsnit. Teksterne er tæt glosserede så de kan læses fra begyndelsen af 2. år på ungdomsuddannelserne eller tilsvarende niveau. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i form af faktatekster og arbejdsspørgsmål med links.

34 Procesorienteret litteraturpædagogik. 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Thomas Illum Hansen, Martin Reng Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Bogen rummer en teoridel, der præsenterer en litteraturpædagogik på et fænomenologisk grundlag, og en praksisdel, der præsenterer lærerfaglige analyser af fem nyere, danske ungdomsbøger med tilhørende eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i de analyserede romaner. Procesorienteret litteraturpædagogik. - 4 år 14 Hvad er det, litteraturen kan tilbyde os? Hvilket pædagogisk potentiale har den? Hvorledes kan en lærerfaglig analyse være med til at sikre, at litteraturens særlige kvaliteter bliver udnyttet i undervisningen? Procesorienteret litteraturpædagogik giver en række mulige svar på disse spørgsmål. Bogen kan læses både som en litteraturpædagogisk introduktion og som et bud på en litteraturpædagogik, der løser konkrete problemer i litteraturundervisningen. Redskabsgymnastik ibog. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Taarsted Jørgensen Profession Et digitalt læremiddel til idrætslærere, studerende og andre, der arbejder med spring- og redskabsgymnastik og med parkour, bygget op omkring 175 videoklip med spring, øvelser, lege og meget mere. 29 videoklip med forslag til basisøvelser og lege 93 videoklip af forskellige færdigheder 40 videoklip med parkour 223 sider Redskabsgymnastik ibog - 4 år Redskabsgymnastik ibog - 3 måneder Redskabsgymnastik ibog - 6 måneder Redskabsgymnastik ibog - 1 år Redskabsgymnastik ibog - 2 år Redskabsgymnastik ibog - 3 år DKK Den teoretiske del i Redskabsgymnastik ibog tager i stort omfang udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i relevante teorier og bidrager med ideer til organisering, differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante trin- og slutmål. En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle, håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i sammensætninger og koreografier. Denne ibog inddrager som noget nyt parkour, en forholdsvis ny bevægelseskultur, og giver forslag til, hvordan man kan arbejde med flow, intensitet og kreativitet i parkour-undervisningen.

35 Relations 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen Relations ibog er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D. 190 lydklip 180 interaktive opgaver 270 opgaver 16 vendespil 50 primærtekster 120 dokumenter til download 120 illustrationer 1200 ordforklaringer ca. 360 sider ebog Relations - 1 måned Relations - 3 måneder Relations - 6 måneder Relations - 1 år Relations - 2 år Relations - 3 år Relations - Skolelicens 1 år Relations - 4 år DKK 6.00 DKK DKK DKK 2.00 DKK DKK Relations ibog er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D - dvs. avu, hg og grundskolens overbygning. Relations ibog indeholder mange forskellige tekstgenrer, oplæsning ved native speakers, indføring i kognitive læse- og kommunikationsstrategier, interaktive opgaver til træning af bl.a. grammatik, tekstforståelse, ordforråd, stavning og meget mere. Det er et varieret og omfangsrigt materiale med mange anvendelsesmuligheder. Teksterne indeholder emnerne: Manners and respect Children and parents Friends and bullies Singles and couples

36 Relations 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen En tekst- og opgavebaseret udgivelse med forskellige teksttyper henvendt til unge og voksne på niveauerne F, E og D DKK Inkl. moms Relations er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D - dvs. avu, hg og grundskolens overbygning. Relations indeholder mange forskellige tekstgenrer så som artikler, noveller, digte, eventyr mm. Teksterne ledsages af mange varierede og aktiverende opgaver. Teksterne er niveaumæssigt opdelt i tre niveauer. Teksterne omhandler emnerne: Manners and respect Children and parents Singles and couples Friends and bullies Det er et varieret og omfangsrigt materiale med mange anvendelsesmuligheder. Retskrivningsordbogen + 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dansk Sprognævn Forlag: Dansk Sprognævn En avanceret digital udgave af Retskrivningsordbogen, der kan bruges både online, offline og på mange forskellige mobile enheder opslagsord 62 paragraffer med retskrivningsregler Retskrivningsordbogen måneder Retskrivningsordbogen måneder Retskrivningsordbogen år Retskrivningsordbogen år Retskrivningsordbogen år Retskrivningsordbogen + - Skolelicens 1 år Retskrivningsordbogen år 4.00 DKK 5.50 DKK DKK 8.00 DKK 9.50 DKK 1.50 DKK Retskrivningsordbogen Plus, RO+, er den mest avancerede elektroniske udgave af Retskrivningsordbogen - den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Dansk Sprognævn. Ordbogen indeholder opslagsord, og i Retskrivningsreglerne findes de gældende regler for bl.a. stavning, orddeling og tegnsætning. Næsten 40 % af opslagsordene er forsynet med betydningsforklaringer. Det drejer sig om ord hvor der kan være tvivl om betydningen. Søgemulighederne er meget avancerede. Ord kan findes både ved forlæns og baglæns søgning, man kan indskrænke søgningen til bestemte ordklasser, og man kan søge på mønstre af vokaler og konsonanter osv. Få et overblik over RO+. Læs om cookies m.m. og privatlivspolitik.

37 Ridder Ras og det farlige vandfald 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorthe Eriksen, Hans Ole Herbst, Henriette Langkjær Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Dette er historien om Ridder Ras, hans tjener Bette Rolf og Prinsesse Liv. 13 kapitler - læst op 21 opgaver til bogen - læst op introduktion til bogen og opgaver - læst op lærervejledning 20 illustrationer nem og logisk navigation Ridder Ras og det farlige vandfald - 6 måneder Ridder Ras og det farlige vandfald - 1 år Ridder Ras og det farlige vandfald - 2 år Ridder Ras og det farlige vandfald - 3 år Ridder Ras og det farlige vandfald - Skolelicens 1 år Ridder Ras og det farlige vandfald - 3 måneder Ridder Ras og det farlige vandfald - 4 år 1.50 DKK DKK 6.00 DKK 5.00 DKK 1.00 DKK Dette er historien om Ridder Ras, hans tjener Bette Rolf og Prinsesse Liv. Ridder Ras bliver inviteret op på slottet af prinsessen og han køber en masse fint tøj af Frede Fidus. Prinsesse Liv griner af tøjet. Ridder Ras vil vise hende, at han er dygtig med bue og pil. Men han snyder med hjælp fra Frede Fidus. Hvad skal Ridder Ras gøre - måske Prinsesse Liv opdager det? Alle kapitler og opgaver er læst op, hvilket lægger et ekstra lag til den litterære oplevelse og arbejdet med litteraturen. Tekst, opgaver og lærervejledning er samlet i samme ibog. Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorthe Eriksen, Hans Ole Herbst, Henriette Langkjær Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Historien om Ridder Ras, der bor på borgen ude i søen. 13 kapitler - læst op 15 opgaver til bogen - læst op introduktion til bogen og opgaver - læst op lærervejledning 25 illustrationer nem og logisk navigation Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 6 måneder Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 1 år Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 2 år Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 3 år Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 3 måneder Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - Skolelicens 1 år Ridder Ras og kampen om Det gyldne sværd - 4 år 1.50 DKK DKK 6.00 DKK 1.00 DKK 5.00 DKK Historien om Ridder Ras, der bor på borgen ude i søen. En dag får han et brev fra kongen. Ridder Ras skal kæmpe om Det gyldne sværd på Kong Knuds slot. Ved slottet opdager Ridder Ras, at hans tjener, Bette Rolf, har sneget sig med. Ridder Ras opdager også, at Prinsesse Liv ikke er en helt almindelig prinsesse. Ved turneringen stifter Ridder Ras bekendtskab med Den Sorte Ridder. Den Sorte Ridder griner højt af Ridder Ras og vil meget gerne vinde kampen om Det gyldne sværd. Det vil Ridder Ras også, men måske vinder han noget helt andet efter en tur til Tågeskoven. Alle kapitler og opgaver er læst op, hvilket lægger et ekstra lag til den litterære oplevelse og arbejdet med litteraturen. Tekst, opgaver og lærervejledning er samlet i samme ibog.

38 Sammenspilsbogen - klassesæt á 16 stk. 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz Bogen til undervisere og elever som ønsker en sjov, fri og kommunikerende sammenspilsform. Sælges i portioner á 16 eller 32 stk 1,80 Inkl. moms Sammenspil kan være en udfordrende disciplin for både lærere og elever. Med Sammenspilsbogen er der nu hjælp at hente, så alle forhåbentlig kan få en endnu bedre oplevelse ved at spille sammen. Kernen er 10 stærke pop- og rocknumre. Alle aktiveres fra start, og sammenspilsholdet kan sagtens være på op til 30 personer. Med rotation, boost, sammenspil med krop og stemme, flowindstudering og leadsheet-/rolleark-arrangementer får alle elever mulighed for at komme på banen i sammenspilstimerne. Ventetiden er reduceret til et minimum, og fokus ligger på det at spille sammen og kommunikere med hinanden. Sammenspilsbogen henvender sig til undervisere og elever i grundskolen, i musikskolen, i gymnasieskolen og på højere læreanstalter. Sammenspilsbogen - klassesæt á 32 stk. 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz Beskrivelse er på vej. 3,20 Inkl. moms Beskrivelse er på vej. SDS - Sang, Dans og Spil 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Kirsten Juul Sørensen En god blandning af musisk og fysisk aktivitet, som kan få smilet frem hos de fleste DKK Inkl. moms Med denne bog er der lagt op til mange timers god undervisning. Bogen indeholder SDS-øvelser om puls, periodefornemmelse, polyrytmik, polymetrik, improvisationsteknik, imitation og komposition. Bogen indeholder SDS-arrangementer, der kan bruges af hold fra 3-40 personer, gerne flere. Nogle arrangementer fokuserer på kor, andre på stomp og andre igen på sammenspil. Bogen henvender sig til lærere i gymnasiet og folkeskolen, musikskolelærere, seminarielærere eller andre, der vil inspireres inden for SDS.

39 ShowKemi 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Hald Kemi er sjovt, kemi er spændende, og der er kemi overalt i vores dagligdag. Denne bog gør det daglige arbejde med kemi til en fest. ShowKemi - 4 år DKK Siden 1998 har Kemishow turneret landet over og underholdt med kemiens fantastiske verden. Showkemi indeholder 95 gennemtestede opskrifter på spektakulære kemiske eksperimenter og demonstrationsforsøg. Langt de fleste af forsøgene kan udføres med husholdningskemikalier og kræver ikke specialudstyr. Bogen henvender sig både til undervisere, der ønsker at bruge demonstrationsforsøg i deres undervisning og alle andre, der har lyst til at lave underholdende eksperimenter. Starters 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rene Bühlmann, Dick Webb Starters indeholder bogens materiale suppleret med oplæsninger af bogens dialoger og en meget stor mængde interaktive træningsopgaver. 50 lydfiler 1000 interaktive opgaver 210 opgaver 80 illustrationer ebog Starters - 3 måneder Starters - 6 måneder Starters - 1 år Starters - 2 år Starters - 3 år Starters - 4 år 4.00 DKK 5.00 DKK DKK DKK Starters indeholder bogens materiale suppleret med oplæsninger af bogens dialoger og en meget stor mængde interaktive træningsopgaver. Med Starters får du: Bogens materiale Oplæsning af bogens teksteksempler Interaktive opgaver til træning af grammatiske problemstillinger, herunder helt grundlæggende kendskab til ordklasser

40 Starters 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Rene Bühlmann, Dick Webb En bog, der stimulerer og øger elevens læreevne gennem opgaver, øvelser og oversættelser. 22 Inkl. moms Starters er en bog, der fokuserer på den enkelte elevs læreevne gennem aktiverende opgaver, oplæg til selvstændig formulering af sprogregler, øvelser, oversættelser samt korte grammatiske regler, der kan være en ekstra hjælp for eleven. Starters skal bruges til at øge elevernes sprogbevidsthed ved at udnytte den sprogfærdighed og sprogfornemmelse eleverne allerede har ved indgangen til ungdomsuddannelserne. Bogen indeholder 50 opslag med faste elementer: en sproglig brugssituation, aktiverende opgaver, oplæg til selvstændig formulering af sprogregler, øvelser der fæstner de sproglige mønstre, oversættelser samt korte grammatiske regler som ekstra hjælp. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Stjernebilleder 1 - Børnelitteratur - teori og me 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Johannes Fibiger, Anna Karlskov Skyggebjerg, Line Beck Rasmussen, Ayoe Quist Henkel Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime I Stjernebilleder går en række af Danmarks fremmeste litterater til litteraturteori og -metode ud fra et børnelitterært fokus. Stjernebilleder 1 - Børnelitteratur - teori og me - 4 år 10 Gennem de allernyeste børnelitterære tekster introduceres forskellige vinkler til læsning af børnelitteratur, og alle læsninger er orienterede mod litteraturundervisning. Stjernebilleder 1 er en præsentation af teori om og metoder til læsning af børnelitteratur. I bogen udpeges en række af de positioner som det er relevant at bevæge sig mellem når man arbejder med børnelitteratur i en undervisningsmæssig sammenhæng: genrer, æstetik, litteraturpædagogik og litterære tilgange og metoder. Stjernebilleder er skrevet af Anna Karlskov Skyggebjerg, Ayoe Quist Henkel (red.), Johannes Fibiger, Karen Lise Søndergaard, Brandt, Line Beck Rasmussen og Lone Billeskov Jansen. De børnelitterære tekster som er omtalt i Stjernebilleder, er skrevet af Cecilie Eken, Christina Hesselholdt, Hanne Kvist, Jakob Martin Strid, Kim Fupz Aakeson, Louis Jensen, Marianne Iben Hansen, Peter Mouritzen og Søren Jesse.

41 Stjernebilleder 2 - Børnelitteratur - analyse og fortolkning 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Johannes Fibiger, Anna Karlskov Skyggebjerg, Line Beck Rasmussen, Ayoe Quist Henkel, Karen Lise Søndergaard Brandt, Lone Billeskov Jansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime I Stjernebilleder går en række af Danmarks fremmeste litterater til litteraturteori og -metode ud fra et børnelitterært fokus. Stjernebilleder 2 - Børnelitteratur - analyse og fortolkning - 4 år 12 Gennem de allernyeste børnelitterære tekster introduceres forskellige vinkler til læsning af børnelitteratur, og alle læsninger er orienterede mod litteraturundervisning. Stjernebilleder II rummer analyser og fortolkninger af nyere børnelitteratur som kan danne fundament for det videre arbejde med børnelitteratur. I de enkelte kapitler formidles centrale analytiske begreber, og de demonstreres anvendt ved hjælp af en række børnelitterære tekster. Stjernebilleder er skrevet af Anna Karlskov Skyggebjerg, Ayoe Quist Henkel (red.), Johannes Fibiger, Karen Lise Søndergaard Brandt, Line Beck Rasmussen og Lone Billeskov Jansen. De børnelitterære tekster som er omtalt i Stjernebilleder, er skrevet af Cecilie Eken, Christina Hesselholdt, Hanne Kvist, Jakob Martin Strid, Kim Fupz Aakeson, Louis Jensen, Marianne Iben Hansen, Peter Mouritzen og Søren Jessen. Stjernebilleder 3 - Ungdomslitteratur - indføring og læsninger 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Martin Blok Johansen, Anna Karlskov Skyggebjerg, Ayoe Quist Henkel, Karen Lise Søndergaard Brandt, Rasmus Fink Lorentzen, Conni Hesel Rickmann, Inger-Lise Lund, Lisa Marie Henderson, Jimmi Michelsen, Helle Friis Mikkelsen, Mette Schousboe, Lene Sørensen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Henvender sig til alle der ønsker at orientere sig i den nye danske ungdomslitteratur. Stjernebilleder 3 - Ungdomslitteratur - indføring og læsninger - 4 år DKK I de indledende kapitler beskrives den nye ungdomslitteratur på et overordnet teoretisk plan. Herefter følger en række læsninger af ungdomsromaner, efterfulgt af didaktiske overvejelser og konkrete bud på, hvordan man kan bruge dem i undervisningen. Læs anmeldelse af Stjernebilleder på Folkeskolen.dk

42 Sæt læsespor 1. Læsestrategier og fiktive tekster 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Mette Teglers Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Et indbydende elevmateriale med fokus på læsestrategier og fiktionstekster særligt målrettet udskolingen ( klasse) DKK Inkl. moms I Sæt læsespor 1 er der fokus på læsekompetence. Eleverne skal læse og nærlæse fiktionstekster og i den forbindelse afprøve forskellige læsestrategier og teknikker, der kan styrke deres forståelse af teksterne. I 6 kapitler gennemgås en række genrer inden for fiktion, og kapitlerne er tænkt som eksemplariske forløb, som viser hvordan eleverne kan arbejde med en fiktionstekst ved hjælp af læsestrategier og teknikker. Som afrunding på hvert kapitel skal eleverne evaluere deres oplevelse og brug af læsestrategier, og mellem hvert kapitel sættes der spot på typiske karakteristika for fiktionsgenren. Her skal eleverne med læreren som det gode eksempel arbejde i dybden og få styrket deres brug af læsestrategier.

43 Sæt læsespor 2. Læsestrategier og sagtekster 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Mette Teglers Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Et indbydende elevmateriale med fokus på læsestrategier og sagtekster særligt målrettet udskolingen ( klasse) DKK Inkl. moms Sæt læsespor 2 sætter fokus på læsestrategier og den del af faglig læsning, der omhandler sagtekster. Eleverne skal læse, genlæse og undersøge hensigt, genre, indhold og sprog i en række sagtekster. Bogen tager udgangspunkt i "den fortsatte læsning" og er tilrettet udskolingselever, der kan læse, men som mangler strategier til at få den fulde forståelse af en sagtekst. Et arbejde der kan understøtte eleverne frem til selv at kunne skrive sagtekster. Sæt læsespor 2 sætter spot på: Læsestrategier og teknikker Reportage Dramadokumentarisk beretning Kronik Essay Portrætartikel Typiske karakteristika for sagtekster Ved at synliggøre læseprocessen og inddrage læsestrategier i klassens arbejde med sagtekster, bliver eleverne bevidste om at læsestrategier kan give en dybere forståelse af sagtekster og som giver eleverne mulighed for at imitiere en sagtekst, når de selv skal i gang med at skrive. Materialet er tænkt til elever i klasse. Sæt læsespor: Sæt læsespor 1 Sæt læsespor 2 Sæt læsespor plakatsæt Digital lærervejledning til Sæt læsespor 2 kommer efter sommerferien 2014.

44 Sæt skrivespor 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Yvonne Roug-Andersen, Jørgen Larsen, Roland Hachmann Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Sæt skrivespor er et moderne og lettilgængeligt materiale. 14 videoklip 19 lydfiler 130 opgaver 40 kopiark 20 skriftlige opgaver 70 illustrationer 30 primærtekster 280 sider ebog Sæt skrivespor - 3 måneder Sæt skrivespor - 6 måneder Sæt skrivespor - 1 år Sæt skrivespor - 2 år Sæt skrivespor - 3 år Sæt skrivespor - 1 måned Sæt skrivespor - Skolelicens 1 år Sæt skrivespor - 4 år 3.00 DKK 4.50 DKK DKK 8.00 DKK 2.50 DKK 1.50 DKK DKK Sæt skrivespor er et moderne og lettilgængeligt materiale, hvor samspillet mellem sprog, genre og sprogrigtighed er et væsentligt omdrejningspunkt. Eleverne skal læse fagtekster, undersøge og diskutere sprog og genretræk, arbejde med sproglig korrekthed og grammatik, og de skal selv skrive fagtekster. Arbejdet med grammatik er funktionelt, og sproglig korrekthed er koblet direkte på skriveprocessen, tekstproduktioner og tilhørende korrekturlæsning. Denne ibog indeholder alt materiale fra bøgerne Sæt skrivespor 1-2, Sæt skrivespor til prøven og Lærervejledning og mere end det. Den har bogens kvaliteter, men udnytter også internettets muligheder. Denne ibog kombinerer bogens struktur med notatfunktion, oplæsninger og skærmfilm. Sæt skrivespor behandler genrerne: portræt, dagbog, kommentar, nyhedsartikel, interview, novelle, erindring, essay, reportage og feature. Sæt skrivespor er udarbejdet til elever i klasse. De enkelte skrivespor peger frem mod elevernes skriftlige prøve efter 9. klasse. En udgivelse fra Systime og Dansklærerforeningens Forlag.

45 Talking Grammar 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen Talking Grammar ibog præsenterer engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde. 10 grammatiske oversigter 51 quizzer med i alt 175 interaktive opgaver 10 ordlister med i alt 1700 ord 35 ordforklaringer 84 billeder tilvisuel formidling 25 forklarende videoer 22 henvisninger til yderligere oplysninger. Talking Grammar - 1 måned Talking Grammar - 3 måneder Talking Grammar - 6 måneder Talking Grammar - 1 år Talking Grammar - 2 år Talking Grammar - 3 år Talking Grammar - 4 år DKK DKK Talking Grammar ibog præsenterer engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde. Talking Grammar gennemgår ordklasser, ordstilling, kommatering og staveregler. Reglerne kan efterprøves og trænes grundigt igennem i de mange niveaudelte, interaktive opgaver. En del af de grammatiske regler præsenteres desuden i flere korte, pædagogiske videoer, som brugerne kan se og høre så ofte, de har behov for. Præsentationerne tager udgangspunkt i oversigtsplancher med farveopdelte ordklasser og illustrerede eksempler. IBogsmediet gør det nemt for læreren at variere, differentiere og evt. flippe undervisningen, fordi eleverne kan arbejde med netop de grammatiske problemer, som de har mest brug for, såvel individuelt som sammen med andre. Dette kan de gøre uanset hvornår, hvor og hvor tit, de har brug for det altså teaching just in time. Det er muligt, fordi de ud over de allerede nævnte tavlecasts bliver stilladseret og støttet på forskellig vis via fx: feedback ved interaktive opgaver overskuelige illustrationer masser af tavlecasts. Udgivelsen henvender sig til niveauerne G, F, E og D på avu, udskolingen i folkeskolen og hg. Talking Grammar 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen Beskrivelse er på vej. 18 Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk

AVU. Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk AVU Dansk Engelsk Fransk Matematik Naturvidenskab Ordblindeundervisning Pædagogik og didaktik Samfundsfag Screening Tysk Indholdsfortegnelse 03 Kom godt i gang 04 Hvad er en? 05 NemLæs 06 Oplæsning 07

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid Fransk og fremtid Informationsteknologi/IT ibog det ultimative studieværktøj Innovation 2014 HHX Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig?

EUD EUX. Systimes ibøger til. Ligger der en forfatter gemt i dig? Systimes ibøger til Ligger der en forfatter gemt i dig? Hos Systime er vi altid på udkig efter nye og kreative forfattere, som vil være med til at udvikle undervisnings materiale af høj kvalitet. Ring

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Historie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk: Lærervejledning Kolofon KonteXt +4, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Michael Wahl Andersen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION. 3 1.1. Hvad er Content and Language Integrated Learning?. 3 1.2 Hvordan kan tools for clil teachers projektet hjælpe dig?. 4 1.3 Et hurtigt overblik over Clilstore,

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere