Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. 1-16-02-431-12 1-16-02-431-12"

Transkript

1 jr. nr Projektets titel: Prospektiv validering af prognostiske markører i blærecancer (UROMOL) Projektets formål: Formålet med projektet er at kombinere de bedste markører til diagnose og prognose af blærekræft i et prospektivt multicenter valideringsundersøgelse omfattende tumorer fra 1200 patienter med blærekræft på tidlige stadier indsamlet på de forskellige centre i Europa. Projektet omfatter validering af molekylære og inflammatoriske genmarkører til prognose af blærekræft samt urin baseret diagnose af tilbagefald. Fra hver patient som indgår i undersøgelsen bliver der indledningsvist taget en blodprøve og biopsier af blæretumorer bliver herefter løbende indsamlet. Kliniske og histopatologiske oplysninger vil blive registreret ved hvert opfølgende besøg for at registrere patientens sygdomsforløb. Dette vil fortsætte i mindst tre år efter den første registrering af patienten. Der oprenses DNA, RNA og mirna fra tumorprøver og DNA fra blodprøver. SNP data fra hver patient bliver bestemt fra DNA fra blodprøver. Fuld genom ekspressionsprofilen af den første indsamlede tumor fra hver patient bliver generet med RNA-Seq mens alle tumorer bliver analyseret ved hjælp af qpcrassays, samt mutation status i udvalgte gener af særlig interesse. Hvor opbevares data: Kliniske data opbevares i forbindelse med vores blærecancer biobank. Hosting af databasen leveres af CARMA Group ApS, Thunøgade 32B, 8000 Århus C. Server er placeret på AU-IT, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus (Biobanken er anmeldt særskilt med journalnummer ). Kliniske data opbevares desuden i en database som er leveret af Ditmer A/S, Trindsøvej Aarhus C. Kopi af aftale om hosting er vedlagt. Desuden opbevares molekylære og kliniske data som anvendes i projektet på Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N. Projektansvarlig: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N, tlf , eller Kontaktperson: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N, tlf , eller Indgår der en biobank i projektet? ja Regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N Urinvejskirurisk Afdeling K, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N Projektets Data slettes: 1

2 starttidspunkt: Den Den Den

3 jr. nr Projektets titel: Opfølgning af patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser Projektets formål: Standardiserede interviews og spørgeskemaer udfyldes før behandlingsstart, under behandling, ved afslutning og ved opfølgning 5 og 10 år efter behandlingsstart mhp. at kvalitetssikre behandlingen samt at optimere behandlingen generelt og de enkelte behandlingstilbud specifikt. Spørgeskemaer udfyldes af patienter, mens interview udfyldes af behandlere eller forskningsassistenter. Derudover indsamles centrale kliniske og parakliniske parametre. Ud over kvalitetssikringer ønskes mulighed for at danne grundlag for kliniknær relevant forskning. Hvor opbevares data: Data opbevares anonymiseret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, 8240 Risskov, Aarhus i aflåste rum. Kodeliste med CPR-nr og anonymiseret kode opbevares separat Projektansvarlig: Overlæge Kristian Rokkedal, Center for Spiseforstyrrrelser, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Harald Selmersvej 66, 8240 Risskov. Tlf Kontaktperson: Loa Clausen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Harald Selmersvej Risskov Tlf Indgår der en biobank i projektet? nej Regionens eget journalnummer: Projektet er tidligere anmeldt og godkendt som et privat projekt af Datatilsynet under jr. Nr Der er indsendt ansøgning om at overgå til et offentligt projekt, jf. persondatalovens 10 stk. 3 Hvor gennemføres projektet? Center for Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Harald Selmersvej Risskov Samt underafdelingen Center for Spiseforstyrrelser TeamHerning Bryggergade Herning 3

4 Projektets starttidspunkt: Den Den Data slettes: Den

5 jr. nr Projektets titel: DEMCA 9801 Dansk Endometriecancer. Rekommandationer for behandling og kontrol af endometriecancer Projektets formål: At opgøre overlevelsen, recidivraten og helbredelsen efter recidiv af danske endometriecancer patienter. 10 års opgørelse Hvor opbevares data: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Projektansvarlig: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Kontaktperson: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Indgår der en biobank i projektet? nej Regionens eget journalnummer: Oprindelig godkendt som et privat projekt af Datatilsynet under jr. Nr Hvor gennemføres projektet? Aarhus Universitetshospital Gynækologisk Obs. Afdeling Y Brendstrupgårdsvej Århus N Projektets starttidspunkt: Den 3. juli 2009 Den 1. juli 2014 Data slettes: Den juli

6 Nedenstående projekt vurderes at være omfattet af Region Midtjyllands anmeldelse af jr. nr Projektets titel: Blærecancer vævsbanken ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital Skejby Projektets formål: At samle og opbevare vævsprøver samt tilhørende kliniske, onkologiske og patologiske data fra patienter med blærecancer. Dette med henblik på analyse af cancerrelaterede cellulære molekyler, herunder arveanlæg (DNA), gen ekspression (RNA) og proteiner. Der er tale om en forskningsbiobank til brug for fremtidige projekter Hvor opbevares data: Aarhus Universitetshospital Molekylær Medicinsk Afdeling Urinvejskirurisk Afdeling K Brendstrupgaardsvej Århus N Hosting af databasen leveres af SUNDATA.DK CARMA Group ApS Thunøgade 32 B 8000 Aarhus C Projektansvarlig: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen Molekylær Medicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N tlf , Kontaktperson: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen Molekylær Medicinsk Afdeling Århus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N tlf , Indgår der en biobank i projektet? Ja 6

7 Regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Aarhus Universitetshospital Molekylær Medicinsk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling K Brendstrupgårdsvej Århus N Projektets starttidspunkt: Den 1. januar 1994 Forventet sluttidspunkt: Den 31. december 2035 Data slettes: Den 31. december

8 Projektets titel : Randomiseret, dobbelt blindet placebokontrolleret undersøgelse af subkutan immunglobulinbehandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati. OBS: Forlænget m.h.t. opbevaring, jf. tilladelse af december Formål: CIDP er en autoimmun sygdom der rammer det perifere nervesystem, og som responderer godt på immunmodulerende behandling med intravenøs immunglobulin (IVIG-behandling). IVIGbehandling er associeret med nedsat autonomi og fleksibilitet pga. Gentagne hospitalsindlæggelser. Desuden er der en del bivirkninger i forbindelse med behandlingen. Formålet med forsøget er at vurdere effekt, tolerabilitet og sikkerhed af hyppige små doser af immunglobulin administreret subkutant i forhold til placebo i CIDP. Samtidig sammenlignes effekten af subkutan behandling med vanlig IVIG-behandling. Hvor opbevares data: læge Lars Høj Markvardsen, på 7. sal på PhD-gangen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: Projektansvarlig: Professor, overlæge, dr.med. Johannes Jakobsen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: , Kontaktperson: læge Lars Høj Markvardsen, på 7. sal på PhD-gangen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: e- mail: Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Den 15. december 2009 Den 31. december 2011 Data slettes: Den 31. december 2016, jf. GCP reglerne bekendtgørelsens 16 stk. 8

9 3 9

10 Projektets titel: Den endokrine effekt af enten r-lh eller lav dosis r-hcg tilskud til r-fsh stimulering hos normogonadotrope kvinder som gennemgår IVF/ICSI behandling efter en lang GnRHagonist nedreguleringsprotocol Formålet med forsøget er at sammenligne effekten af 2 godkendte præparater ved lodtrækning i to grupper af patienter. En gruppe, hvor man benytter sig af r-hcg som tilskud til stimuleringen med FSH, og en anden, hvor man benytter sig af r-lh som tilskud til stimuleringen med FSH. Undersøgelsens fokus vil være rettet mod mængden af kvindeligt kønshormon ved fuldendt stimulering, hormonforbrug, ægkvalitet, og graviditet. Hvor opbevares data: Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive Projektansvarlig: Peter Humaidan, klinikchef, overlæge, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive, Tlf , Kontaktperson: Peter Humaidan, klinikchef, overlæge, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive, Tlf , Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: ( /081) Hvor gennemføres projektet? Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive Den 1. januar 2009 (forlænget fra 1/7-09) Den 30. juni 2011 Data slettes: Den 30. juni

11 Projektets titel : Udarbejdelse af videnskablig artikel til Vård i Norden med titlen: Effekt af akupunktur til pleje og behandling af postoperativ kvalme og opkastning af patienter i opvågningsfasen. Formål med undersøgelsen er at vurdere effekten af akupunktur til behandling og pleje af PONV blandt patienter i opvågningsfasen. Hvor opbevares data: Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers, tlf /2238 (Afdelingssygeplejerske Lise Elsbergs kontor) Projektansvarlig: Annette Vennegaard, Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers Kontaktperson: Annette Vennegaard, Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers, tlf /2238 Den 1. februar 2009 Den 1. maj 2010 Data slettes: Den 1. maj

12 Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen: 10-års-opfølgning på projektet Prognostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specielt med henblik på kronisk rejektion Formål Evaluering af projekt Prognostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specielt med henblik på kronisk rejektion Ph.D.-projekts konklusion var, at der fandtes faktorer i nyre-transplanterede patienters baseline-biopsier, som var prognostiske for nyre-transplantatets funktion og virketid. Nogle af faktorerne viste svagere tendens, og længere opfølgningstid fandtes nødvendig. Hvor opbevares data Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, og Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Projektansvarlig Læge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Kontaktperson Læge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JA Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.) / 055 jf Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er): Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Data slettes Projektet forlænget til 31. december 2014 Projektet er afsluttet, og oplysningerne er slettet, anonymiseret eller overført til arkiv (hvis ja, sæt kryds): Data slettes den 31. december

13 Projektets titel: Gruppetræning af overaktiv blære hos voksne Et klinisk, randomiseret, komparativt, ikke blindet studie til afprøvning af effekten af blæretræning i grupper hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære mod effekten af blæretræning individuelt hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære. Formål: Har blæretræning i gruppeundervisning af overaktiv blære bedre effekt end individel træning hos voksne kvinder med overaktiv blære syndrom og hvilken form for indhold skal der være i træningen? Hvor opbevares data: Urogynækologisk Klinik, Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kirsten Kaysen, tlf og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup, Marianne Iversen, tlf og Regions Hospitalet Viborg, Inkontinensklinikken, Heiberg Alle 4, 8800 Viborg, Klaus Rasmussen, tlf og Gynækologisk ambulatorium, Sønderborg Sygehus,Sydvang 1, 6400 Sønderborg, Lisbeth Freiberg, tlf og Kolding Sygehus, Fredericia- Kolding Urogynækologiske klinik, Skovvangen 2, 6000 Kolding, tlf og Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y,Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Brendstrupgaardsvej Århus N og Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Projektansvarlig: Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Kontaktperson: Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Urogynækologisk Klinik, Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kirsten Kaysen, tlf og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup, Marianne Iversen, tlf og 13

14 Regions Hospitalet Viborg, Inkontinensklinikken, Heiberg Alle 4, 8800 Viborg, Klaus Rasmussen, tlf og Gynækologisk ambulatorium, Sønderborg Sygehus,Sydvang 1, 6400 Sønderborg, Lisbeth Freiberg, tlf og Kolding Sygehus, Fredericia- Kolding Urogynækologiske klinik, Skovvangen 2, 6000 Kolding, tlf og Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y,Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Brendstrupgaardsvej Århus N og Den 28. november 2009 (Den 1. oktober 2010) Forlænget til 1. okt Data slettes: Den 1. oktober

15 Projektets titel: Sygemeldte med bevægeapparatproblemer Formålet er at undersøge konsekvenserne af at omlægge den ambulante behandling og rehabilitering af sygemeldte med bevægeapparat problemer fra den nuværende mangelfuldt koordinerede til en tidlig sammenhængende indsats koordineret af et multidisciplinært team i Center for Bevægeapparatlidelser tilknyttet sygehusvæsenet med henblik på tidligere tilbagevenden til arbejde og arbejdsfastholdelse. Første del af projektet omhandlede specifikt lænderygproblemer, men da vi i år afprøver samme intervention for sygemeldte med nakkeskulder problemer ønsker vi anmeldelsen udvidet til at gælde for bevægeapparatproblemer generelt og forlænget tidsperioden fra det nuværende 2010 til Udvidelsen gælder anmeldelse med journal nr hos Datatilsynet. Hvor opbevares data: MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed. P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus. Oplysninger skal også behandles og opbevares ved Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg og Center for Folkesundhed, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N. Projektansvarlig: Claus Vinther Nielsen, Afdelingsleder, Socialoverlæge, MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus C tlf Kontaktperson: Chris Jensen, seniorforsker, MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus C. Tlf: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: (tidl. Jr. Nr. Hos datatilsynet: ) Hvor gennemføres projektet? Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg og MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed. P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus. Den 1. marts 2009 Første fase dog 2004 Den 1. april 2016 Data slettes: Den 1. april

16 Projektets titel: Elektromagnetisk guidet bronkoskopi: vurdering af ny teknologi: Formål: Superdimension bronkoskopi er en ny bronkoskopi metode, hvor man under elektromagnetisk navigation kan opnå biopsier perifert i lungerne hos patienter som, på baggrund af dårlig lungefunktion, ikke kan få foretaget nålebiopsi igennem brystvæggen. Metoden er som det første sted i Danmark indført i sommeren De første 20 undersøgelser blev gennemført uden registrering (oplæringsfase). Der ønskes nu registrering af de enkelte undersøgelser med henblik på kvalitetssikring. Der registreres parametre som navigationsnøjagtighed, metoder til bioptering, komplikationer og sensitivitet / specificitet. Hvor opbevares data: Data opbevares af undertegnede på sygehusets lukkede netværk, samt på ekstern harddisk som findes aflåst (dobbelt lås) på kontor på sygehuset. Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Projektansvarlig: Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Kontaktperson: Projektansvarlig: Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Medicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg Den 15. december 2009 Den 1. oktober 2011 Data slettes: 1. oktober

17 17

18 Projektets titel: Opfølgning på tilbagefald til kriminalitet vedrørende ungdomssanktionsdømte, som har haft ophold på ungdomsinstitutionen Grenen. Formål: Undersøgelsen skal afdække ungdomssanktionsdømtes tilbagefald til fornyet kriminalitet (recidiv) efter domstidspunktet ved hjælp af et dataudtræk fra det Centrale Kriminalregister (CKR). Formålet med projektet er at undersøge, om der er forskel på recidivet hos to grupper af unge, som begge har haft ophold på Grenen i løbet af ungdomssanktionens fase 1 og 2. Den ene gruppe har haft hele fase 1 og 2 i Grenens sammenhængende socialpædagogiske rammer på sikrede og åbne afdelinger, mens den anden gruppe har haft ikke-sammenhængende ungdomssanktionsforløb i flere forskellige regi, herunder bl.a. Grenen. Det er dokumenteret, at unge landet over generelt har et meget stort recidiv i forlængelse af idømte ungdomssanktioner. En CKR-baseret opgørelse foretaget i efteråret 2007 af Center for Kvalitetsudvikling (CfK) viste imidlertid et betydeligt mindre recidiv i forbindelse med Grenens sammenhængende forløb sammenlignet med ikke-sammenhængende forløb fra Grenen (og sammenlignet med nationale data). Grenen er den sikrede institution i Danmark, der har arbejdet længst og mest konsekvent ud fra et sammenhængende socialpædagogisk koncept på tværs af sikrede og åbne afdelinger, og man er her af den opfattelse, at styrket kontinuitet i anbringelsen vil kunne forbedre resultatet af indsatsen. CfK-rapporten styrker denne formodning, men datasættet var så forholdsvis lille, at konklusionerne er behæftet med meget stor usikkerhed. Grenen ønsker derfor nu at få en ny samlet opgørelse med det ovennævnte sigte vedrørende det væsentligt større antal unge, som i dag har haft hele eller dele af deres ungdomssanktionsanbringelse i Grenens regi. Rapporten fra undersøgelsen kan blive et tungtvejende bidrag til den aktuelle diskussion om, hvorvidt ungdomssanktionen skal afskaffes eller snarere justeres på baggrund af de hidtidige erfaringer. Hvor opbevares data: Data indhentes, opbevares og behandles af: Morten Greve, Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Projektansvarlig: Forstander Lars Emil Andersen, Den sikrede institution Grenen, Mogensgade 1A, 8500 Grenå, tlf Kontaktperson: Morten Greve, Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, tlf og Lene Mosegaard Søbjerg, Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, , 18

19 Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Dataudtræk fra det Centrale Kriminalregister samt data fra Grenen, samles og behandles i Center for Kvalitetsudvikling, Regionshuset Århus, Oluf Palmes Alle 15, 8200 Århus N, tlf Den 29. oktober 2009 Den 31. marts 2010 Data slettes: Den 31. marts

20 Projektets titel: Forekomsten af m-rna i cervixcytologiske prøver fra patienter med svære præmaligne forandringer før og efter conisatio. Projektets formål: - at finde en metode der i forbindelse med conisatio er egnet til at skelne imellem de kvinder der har behov for et særligt kontrolforløb for at undgå at udvikle livmoderhalskræft senere i livet og de kvinder der har samme risiko som baggrundsbefolkninger, og dermed ikke behøver at blive fastholdt i et særligt kontrolforløb, derfor ønsker vi at belyse, om anvendelse af HPV E6 & E7 detektionsmetode for mrna (Aptima HPV assay), kan anvendes til at finde de kvinder, der i forbindelse med conisatio bliver deres onkogene HPV-infektion kvit, og dermed kan gå tilbage til den almindelige screeningsundersøgelse(en undersøgelse hvert 3. år) Hvor opbevares data: Der vil for hver patient blive udfyldt et dataskema med resultaterne af de 3 HPV test samt resultaterne fra operationen og den efterfølgende patologiske undersøgelse. Original skemaet vil forblive i patientens journal. Kopier af dataskemaet vil i anonymiseret form blive opbevaret i en mappe hos den dataansvarlige: Overlæge, Estrid Stæhr Hansen, Patologisk Institut, Århus Sygehus; tlf.nr.: ; mail: Projektansvarlig: Estrid Stæhr Hansen og Lone Kjeld Petersen Overlæge Overlæge Patologisk Institut Gynækologisk Afd. Arhus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universiteshosp tlf tlf Kontaktperson: Overlæge Estrid Stæhr Hansen, Patologisk Institut, Arhus Universitetshospital, Århus Sygehus tlf Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Celleprøverne udtages Gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus; kontaktperson: projektsygeplejerske Annette Skak på tlf.nr

21 Celleprøverne undersøges på Udviklingslaboratoriet, Patologisk institut, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C; kontaktperson: Afdelingsbioanalytikere Tine Meyer på tlf. nr Den 15. november 2009 Den 15. november 2010 Data slettes: 15. november

22 Projektets titel: Kortlægning af særforanstaltninger for psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd i Danmark Formålet med undersøgelsen er at kortlægge blandt andet antal, udgiftsniveau og organiseringsform ved særforanstaltninger etableret for psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd. Det er også et mål at få belyst, hvilke problematikker (herunder bl.a. diagnoser og forskellige former for problemskabende adfærd), der gør sig gældende for de borgere, der etableres særforanstaltninger for. Hvor opbevares data: Dataindsamlingen foregår via et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner. Kortlægningen foretages af Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf med konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Data opbevares derfor både hos: Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Projektansvarlig: Formidlingskonsulent Hanne Marie Kristensen, Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf , Kontaktperson: Formidlingskonsulent Hanne Marie Kristensen, Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Dataindsamlingen foregår via et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner. Kortlægningen foretages af Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, med konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 22

23 Den 24. november 2009 Den 1. november 2010 Data slettes: Den 1. november

24 Projektets titel: To stykker frugt til type 2 diabetikere Formålet er at undersøge om en anbefaling om at begrænse indtagelsen af frugt reducerer HbA1c hos type 2 diabetikere, der diætbehandles hos klinisk diætist. Hvor opbevares data: Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, , Projektansvarlig: Klinisk diætist, stud scient san, Allan Stubbe Christensen, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, , Kontaktperson: Klinisk diætist, stud scient san, Allan Stubbe Christensen, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Den 16. november 2009 Den 1. februar 2011 forlænget til den 1. november 2011 den 20. oktober 2010 Data slettes: 1. februar 2011 jf. forlængelsen, ændret til den 1. november

25 Projektets titel: Intensivpatienters ernæringstilstand Faktorer der har indflydelse på om de ernæringsmæssige mål opnås Formål : Formålet er at undersøge, hvor stor en andel af patienterne på en intensivafdeling der får opfyldt de ernæringsmæssige mål samt beskrive prædiktorer herfor. Hvor opbevares data: Data som indeholder personfølsomme/personhenførbare oplysninger, i dette projekt en liste i papirform som angiver koblingen mellem patientnumre og cpr numre, vil blive opbevaret i en aflåst skuffe af klinisk sygeplejespecialist Helle Svenningsen på hendes kontor. Århus Sygehus Nørrebrogade, bygning 21, 8000 Århus C. Helle Svenningsen har tlf De indsamlede data, som ikke kommer til at indeholde personfølsomme/personhenførbare oplysninger, vil blive opbevaret på en bærbar pc af Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Projektansvarlig: Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Kontaktperson: Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? ITA, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C Den 9. november 2009 Den 1. juli 2011 Data slettes: Den 1. juli

26 Projektets titel: Bestemmelse af leverens omsætning af galaktose og galaktose-analogen FDGal hos leversyge og raske. Formål: Vi undersøger leverens omsætning af sukkerstoffet galaktose og analogen FDGal, der kan benyttes til PET-studier af leverens funktionsniveau samt forholdet mellem omsætningen af de to stoffer i den humane lever. Dette vil optimere mulighederne for undersøgelse af den humane lever vha. PET. Desuden vil forsøget give os grundlæggende viden om leverens omsætning af galaktose, hvilket har betydning for den kliniske anvendelse af galaktose til undersøgelse af leverens funktionsniveau. Hvor opbevares data: Michael Sørensen, læge, Ph.d. PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: Projektansvarlig: Michael Sørensen, læge, Ph.d., PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Kontaktperson: Michael Sørensen, læge, Ph.d., PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Den 22. oktober 2009 Den 31. december 2011 Data slettes: 31. december

27 Projektets titel: Collagenstruktur i hornhinder. Formål Hornhindebanken har modtaget et sæt donorhornhinder, som tidligere har været transplanteret for øjensygdommen keratoconus. Hornhinderne kan derfor ikke anvendes til transplantation af patienter. Undersøgelse af hornhindens overflade antyder, at donor har udviklet re-keratocous. Samtykke til donation er givet via Donorregistret. Hornhindedonorer er afdøde personer! Materialet er unikt. En engelsk kollega, professor Keith Meek fra Cardiff University er derfor interesseret i at undersøge strukturen af kollagenfibrene i hornhinderne ved hjælp af røntgendiffraktion. Resultat af undersøgelsen må forventes at frembringe ny viden om øjensygdommen med publicering i et videnskabeligt tidsskrift som følge. I forbindelse med en eventuel publicering skal der skrives et klinisk oplæg om patienten (f.eks. alder, øjendiagnoser, beskrivelse af den tidligere hornhindetransplantation). Oplægget vil i givet fald blive skrevet af overlæge Jesper Hjortdal og teknisk chef Kim Nielsen. Hvor opbevares data: Donors journaler opbevares på Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørregade 44, 8000 Århus C, tlf Vævet sendes til professor Keith Meek, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Maindy Road, Cardiff, CF24 4LU, England Projektansvarlig: teknisk chef Kim Nielsen, Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Telefon Kontaktperson: teknisk chef Kim Nielsen, Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Telefon Indgår der en biobank i projektet? Nej men et sæt hornhinder Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørregade 44, 8000 Århus C, tlf Vævet sendes til Keith Meek, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Maindy Road, Cardiff, CF24 4LU, England Den 13. oktober 2009 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

28 nyt skema til indberetning til Datat Projektets titel: Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion - et klinisk randomiseret kontrolleret studie. Formålet med studiet er at undersøge effekten af IT-teknologi til understøttelse af hjemmetræningen i rehabiliteringen af geriatriske patienter med svimmelhed. Derudover er formålet at undersøge effekten af IT-teknologi til vedligeholdelse af de geriatriske patienters opnåede funktionsniveau når rehabiliteringsforløbet er afsluttet. Endelig undersøger studiet, hvilke forhold der har indflydelse på om den pågældende patient accepterer og gør brug af ITteknologien. Hvor opbevares data: Data vil blive opbevaret aflåst i Geriatrisk Forskningsenhed på kontor tilhørende Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , Projektansvarlig: Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , Kontaktperson: Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , og Else Marie Damsgaard; professor og ledende overlæge Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1., 8000 Århus C Tlf , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Projektet udføres på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus P.P. Ørumsgade Århus C, Og på Faldklinikken Geriatrisk afdeling G 28

29 Århus Sygehus Tage Hansens Gade Århus C Projektets starttidspunkt: Den 1. januar 2010 Den 31. december 2013 Data slettes: Den 31. december

30 Projektets titel: Betydningen af præ og peri-operative variabler for det post-operative forløb hos personer, der gennemgår en knæ eller hofte alloplastik i fast track regi. Formål Det er endnu uafklaret hvorfor nogle patienter, som gennemgår en hofte eller knæ-alloplastik ikke i de post-operative forløb opnår samme gunstige resultat som hovedparten af patienterne. Formålet med etablering af en database i regi af Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi er at opnå yderligere viden om hvilke præ og peri-operative variabler såsom co-morbiditet, alkohol, rygning, civil status, blodtransfusion, operationsteknik etc, der har betydning for det postoperative forløb. Den nye vil gøre det muligt at optimere behandlingen indenfor fast hofte og knæ-alloplastik i i fast track regi og dermed forbedre det postoperative forløb for patienterne. Hvor opbevares data: Personhenførbare data i skemaform opbevares i en brandsikret boks i Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, bygning 9a, 8000 Århus C. tlf: For kontakt se punkt 5. Elektroniske personhenførbare data vil blive opbevaret på en database lokaliseret hos ActiveWebs A/S, Nørre Allé 22, Århus C, Danmark, Tlf:: Enhed for kirurgisk Patofysiologi afdeling 4074 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Projektansvarlig: Professor overlæge dr.med Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, 8000 Århus C. Tlf: ; og Professor dr. med Henrik Kehlet, Enhed for Kir. Patofysiologi, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø; Tlf: ; Kontaktperson: De projektansvarlige eller Tore Christiansen, Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus. Tlf: ; Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Projektet ledes fra Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, bygning 9a, 8000 Århus C. tlf: ; Indsamlingen af databasen er tilrettelagt således at en række sygehuse skal indtaste i denne: Følgende sygehuse er planlagt at deltage: Århus Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro, Ortopædkirurgisk Afdeling 30

31 Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling Ålborg Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Gentofte Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk sygehus Grindsted/Esbjerg. Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk afdeling Viborg Sygehus. Ortopædkirurgisk afdeling. Projektets starttidspunkt: Den 1. december 2009 Den 1. januar 2019 Data slettes: Den 1. januar

32 Projektets titel: THE BANDIM TB COHORT BIOBANK Formål (kortfattet): AT GEMME SERUM, PLASMA, DNA OG SPUTUM PRØVER INDSAMLET I FORBINDELSE MED FORSKNINGSPROJEKTER INVOLVERENDE TUBERKULOSE PATIENTER I GUINEA BISSAU MHP SENERE ANALYSE AF BIOMARKØRER OG GENETISKE POLYMORFIER OGSÅ EFTER ENDNU IKKE BESKREVNE PROTOKOLLER. Hvor opbevares data: : BANDIM HEALTH PROJECT I GUINEA BISSAU SAMT 1.RLG, PHD, CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK FORSKNINGSENHED, SKEJBY SYGEHUS Projektansvarlig: ): CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY, BRENDSTRUPGAARDSVEJ 100, 8200 ÅRHUS N, TLF /MOB Kontaktperson: ): CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY, BRENDSTRUPGAARDSVEJ 100, 8200 ÅRHUS N, TLF /MOB Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? : BANDIM HEALTH PROJECT I GUINEA BISSAU SAMT 1.RLG, PHD, CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK FORSKNINGSENHED, SKEJBY SYGEHUS Den 1. august 2008 Den 1. januar 2015 Data slettes: Den 1. januar

33 Projektets titel: Forbedring af graviditetschancer ved IVF: Undersøgelse af genexpression, timelapse og near infrared spectroscopy (NIR) til at identificere forskelle i humane blastocysters implantationspotentiale Forål: Formålet er at undersøge om der er sammenhæng mellem expressionen af udvalgte gener og 1) embryonets implantationspotentiale, 2) morfologiske udvikling samt 3) metaboliske profil. Projektet udformes ud fra en hypotese om, at embryonets kvalitet og levedygtighed, og dermed mulighed for implantation og graviditet, udviser sammenhæng med genekspressionen. Særligt arbejdes ud fra en betragtning om, at embryoner af lav kvalitet vil udvise en anderledes transkription af gener end embryoner af høj kvalitet, en anden delingskinetik og/eller metabolisk profil, og at disse parametre derfor vil være prædiktive for embryonets implantationspotentiale. Den samtidige analyse af disse tre parametre muliggør desuden en nærmere analyse af deres indbyrdes relation. Hvor opbevares data: Data opbevares af Kirstine Kirkegaard, cand.med., fertilitetsklinikken/center for præimplantationsdiagnostik, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Projektansvarlig: Jakob Ingerslev, Professor, Overlæge, dr. med. Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kontaktperson: Kirstine Kirkegaard, cand.med., Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, mail: tlf Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 33

34 Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Den 1. november 2009 Den 31. december 2012 Data slettes: Den 31. december

35 Projektets titel: Lungefibrose: Oprettelse af register til retrospektiv undersøgelse af lungefibrose (interstitiel lung disease): ( A real-world, retrospective observational cohort study in interstitiel lung disease patients in Denmark) Formålet er at undersøge behandlingen af lungefibrosepatienter ved Lungemedicinsk Afdeling i Århus i perioden 2003 til 2009 Formålet er specifikt at udlede prognostiske faktorer for forskellige interstitielle lungesygdomme, vurdere behandlingseffekter, vurdere økonomiske forhold. Data opnås ved journalgennemgang på patienter, der har været i Lungemedicinsk Afdelings regí i undersøgelsesperioden. Der vil desuden, via register fra Sundhedsstyrelsen, blive foretaget sundhedsøkonomiske udtræk over ressourcer på de pågældende i primær sektoren. Hvor opbevares data: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: Projektansvarlig: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: og Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: tlf Kontaktperson: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus. Den 1. december 2009 Den 1. december 2012 Data slettes: Den 1. april

36 36

37 Projektets titel: Effekten af en kompressionsstrømpe efter total knæalloplastik. Formål: At undersøge om anlæggelse af høj elastisk kompressionsstrømpe 1. postoperative dag kan reducere smerter og forbedre funktion i et fast-track forløb efter total knæalloplastik Hvor opbevares data: Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Hospitalsenheden vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Projektansvarlig: Overlæge Stig Munk,Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden vest Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Kontaktperson: Overlæge Stig Munk,Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden vest Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Projektets starttidspunkt: Den 8. oktober 2009 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

38 Projektets titel: Relationen mellem ekstern springhofte, fodfejlstilling og muskelstyrke over hofteleddet Forskningsprojektets formål At undersøge om der er forskel i muskelstyrke over hofteleddet hos patienter med ekstern springhofte sammenlignet med en rask frekvens matchet kontrolgruppe. At sammenligne hyppigheden af fodfejlsstilling hos patienter med ekstern springhofte og en rask frekvens matchet kontrolgruppe. Hvor opbevares data: Projektansvarlig Julie Sandell Jacobsen opbevarer data elektronisk på sygehusets R-drev. Drevet er personligt og omfattet af sygehuset sikkerhedsbeskyttelse. Projektansvarlig: Projektansvarlig Julie Sandell Jacobsen Tage-Hansens Gade Tv., 8000 Århus C, Pr : Vestergaardsvangen 133, 8260 Viby J og telefon: Kontaktperson: Julie Sandell Jacobsen, Tage-Hansens Gade Tv., 8000 Århus C, Pr : Vestergaardsvangen 133, 8260 Viby J, og telefon: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Fysioterapien, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C,Telefon: Den 1. januar 2009 Den 1. februar 2011 Data slettes: 1. februar

39 Projektets titel: Evaluering af MUNIX og longitudinal follow-up af MUNE hos ALS patienter, international multicenter studie English title: A novel neurophysiological measurement (MUNIX) in neuromuscular disorders; test-retest reliability and longitudinal follow up measurements in ALS patients in a multicentre study Formål: Dette er det første internationale multicenter studie som evaluerer en ny elektrofysiologisk teknik (MUNIX) til måling af aktive muskel-nerve forbindelser hos raske kontroller og ALS patienter. Formålet er at vise hvorvidt MUNIX kan benyttes som en pålidelig og reproducerbar surrogat markør i kliniske undersøgelser omfattende ALS og andre sygdomme med udgangspunkt i den motoriske forhornscelle. På kortere sigt vil den viden der genereres i projektet føre til forbedret og tidligere diagnostik af ALS. På længere sigt vil en bedre forståelse af sygdommens natur være en forudsætning for videre udforskning af patogenesen ved ALS og udvikling af fremtidig behandling. ALS er en sjælden og alvorlig neurodegenerativ sygdom, med et samlet antal patienter i Danmark på ca. 400 og ca. 100 nye tilfælde om året. Sygdommen medfører udbredte lammelser, muskelsvind, tab af gang-, tale- og synkefunktion og vejrtrækningsproblemer. ALS er dødelig og den gennemsnitlige overlevelse fra sygdomsdebut er i flere studier opgjort til år, men der findes store individuelle variationer i sygdomsforløb og i overlevelseslængde. Trods mange års forskning ved man stadig ikke hvorfor sygdommen opstår, dog er det velkendt at den hos ca. 10% er genetisk betinget. Hvor opbevares data: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , Projektansvarlig: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , og Anders Fuglsang-Frederiksen, professor, dr.med., Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , Kontaktperson: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , og Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? International multicenter studie med ledelse ved Christoph Neuwirth, MD, Markus Weber, MD, Neuromuscular Diseases Unit/ ALS clinic, Kantonsspital 39

40 St.Gallen, Switzerland OBS først når data er anonymiserede/slettede samles resultater der. Projektet i Danmark gennemføres ved Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C. Tlf.: Projektets starttidspunkt: Den 1. oktober 2009 Den 30. juni 2010 Data slettes: 31. maj

41 Projektets titel: Dermal vasodilatation og proteinekstravasation hos patienter med langvarig diabetes kompliceret med proteintabende nefropati. Formål: Formålet med disse forsøg er at sammenligne vasodilatation og proteinekstravasation i huden efter stimulation med acetylkolin, natrium nitroprusid hos diabetikere med proteintabende neforpati og raske aldersmatchede forsøgspersoner. Desuden måles cytokin koncentration i plasma samt mikrodialysat, som indikator for inflammation. Hvor opbevares data: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg. Data lagres på den af hospitalets udleverede computer, der findes på projektansvarliges kontor. Adgang er sikret med password Projektansvarlig: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle Viborg. Telefon Kontaktperson: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle Viborg. Telefon Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg. Den 1. september 2009 Den 30. juni 2010 Data slettes: Den 30. juni

42 42

43 Projektets titel: Effekten af GLP-1-recepor aktivering på glucoseoptagelsen i CNS og hjertet hos patienter med type 2 diabetes under hyperglykæmi vurderet ved Positron Emissions Tomografi. At undersøge sukkermetabolismen i hjernen ved infusion af hhv. GLP-1 under hyperglykæmiskclamp vha. PET-scanning. Projektet blevet lagt sammen med et andet studie og sammenkoblet således, at der gennemføres både PET-undersøgelse på Hjertet og CNS. Der er 20 patienter i studiet, hvoraf halvdelen skal have undersøgt CNS, halvdelen hjertet Hvor opbevares data: Forskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebrogade, 8000 Århus C. Projektansvarlig: læge Michael Gejl Jensen, Maren Smeds Gyde Århus Kontaktperson: læge Michael Gejl Jensen, Maren Smeds Gyde Århus Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Oprindelig anmeldt under /046 med ændring af titel, projektansvarlig og kontaktperson pr. den 23. februar 2010 og nu ændret på ny for så vidt angår titel, projektansvarlig og kontaktperson. Nu nyt jr. Nr Hvor gennemføres projektet? Forskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebrogade, 8000 Århus C. Den 1. august 2008 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

ET ÅR FRI TIL FORSKNING?

ET ÅR FRI TIL FORSKNING? HEALTH PUBLIKATIONSNAVN 1 ET ÅR FRI TIL FORSKNING? En mulighed for studerende på medicinstudiet Forskningsåret Når du læser på medicinstudiet, kan du vælge at tage et år fri til forskning. De fleste studerende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data Mette Krag 27.04.2015 Opdatering af punkt 15: 23.11.2015 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS:

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

1. 1-16-02-443-12 1-16-02-443-12

1. 1-16-02-443-12 1-16-02-443-12 1. 1-16-02-443-12 1-16-02-443-12 jr. nr. 2007-58-0010 Projektets titel: Interview af patienter med depression Projektets formål: I forbindelse med udarbejdelsen af forløbsprogrammet for depression i Region

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Repræsentant Misan Stehouwer Jordemoder Lena Mariann Eriksen Jordemoder Anne-Mette Schroll Jordemoder Christina Rørbye

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data Anmeldelse af behandling af data 1. Skema udfyldt af: Marie Oxenbøll-Collet Dato: 17.03.2016 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det?

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Ved cand.jur. specialkonsulent Kirsten Ingrid Lindeblad, Sekretariat &

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Pernille Heyckendorff Lilholt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, AAU 18.11.2015, Afslutningskonference Navn Pernille Heyckendorff Lilholt Uddannelser

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Deltagerinformation Undersøgelse af Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Den originale titel: Evalueringsplan for Pulserende ElektroMagnetiske Felter (PEMF) i et kohorte studie for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH)

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH) Enheden for Tværsektorsamarbejde, Amager Hospital, Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang P5 Afsnit P503 Telefon 3862 3862 Direkte 3862 1684 Web www.hvidovrehospital.dk 1 Ansøger Hvidovre

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Deltagerinformation_regionmidtjylland. Version 2.1 Dato 01.11.2014

Deltagerinformation_regionmidtjylland. Version 2.1 Dato 01.11.2014 DELTAGERINFORMATION TIL PATIENTER MED FORHØJET STOFSKIFTE OM VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE Projekttitel: Betydningen af D-vitamintilskud til patienter med Graves sygdom: en randomiseret kontrolleret undersøgelse

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation

Dansk Center for. Organdonation Dansk Center for Organdonation best practice for organdonation 2014 Indledning Handlingsplanen for organdonation, som Regeringen sammen med en række af Folketingets partier udsendte i juli 2014, angiver,

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere