Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. 1-16-02-431-12 1-16-02-431-12"

Transkript

1 jr. nr Projektets titel: Prospektiv validering af prognostiske markører i blærecancer (UROMOL) Projektets formål: Formålet med projektet er at kombinere de bedste markører til diagnose og prognose af blærekræft i et prospektivt multicenter valideringsundersøgelse omfattende tumorer fra 1200 patienter med blærekræft på tidlige stadier indsamlet på de forskellige centre i Europa. Projektet omfatter validering af molekylære og inflammatoriske genmarkører til prognose af blærekræft samt urin baseret diagnose af tilbagefald. Fra hver patient som indgår i undersøgelsen bliver der indledningsvist taget en blodprøve og biopsier af blæretumorer bliver herefter løbende indsamlet. Kliniske og histopatologiske oplysninger vil blive registreret ved hvert opfølgende besøg for at registrere patientens sygdomsforløb. Dette vil fortsætte i mindst tre år efter den første registrering af patienten. Der oprenses DNA, RNA og mirna fra tumorprøver og DNA fra blodprøver. SNP data fra hver patient bliver bestemt fra DNA fra blodprøver. Fuld genom ekspressionsprofilen af den første indsamlede tumor fra hver patient bliver generet med RNA-Seq mens alle tumorer bliver analyseret ved hjælp af qpcrassays, samt mutation status i udvalgte gener af særlig interesse. Hvor opbevares data: Kliniske data opbevares i forbindelse med vores blærecancer biobank. Hosting af databasen leveres af CARMA Group ApS, Thunøgade 32B, 8000 Århus C. Server er placeret på AU-IT, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus (Biobanken er anmeldt særskilt med journalnummer ). Kliniske data opbevares desuden i en database som er leveret af Ditmer A/S, Trindsøvej Aarhus C. Kopi af aftale om hosting er vedlagt. Desuden opbevares molekylære og kliniske data som anvendes i projektet på Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N. Projektansvarlig: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N, tlf , eller Kontaktperson: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N, tlf , eller Indgår der en biobank i projektet? ja Regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital - Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N Urinvejskirurisk Afdeling K, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus N Projektets Data slettes: 1

2 starttidspunkt: Den Den Den

3 jr. nr Projektets titel: Opfølgning af patienter behandlet på Center for Spiseforstyrrelser Projektets formål: Standardiserede interviews og spørgeskemaer udfyldes før behandlingsstart, under behandling, ved afslutning og ved opfølgning 5 og 10 år efter behandlingsstart mhp. at kvalitetssikre behandlingen samt at optimere behandlingen generelt og de enkelte behandlingstilbud specifikt. Spørgeskemaer udfyldes af patienter, mens interview udfyldes af behandlere eller forskningsassistenter. Derudover indsamles centrale kliniske og parakliniske parametre. Ud over kvalitetssikringer ønskes mulighed for at danne grundlag for kliniknær relevant forskning. Hvor opbevares data: Data opbevares anonymiseret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, 8240 Risskov, Aarhus i aflåste rum. Kodeliste med CPR-nr og anonymiseret kode opbevares separat Projektansvarlig: Overlæge Kristian Rokkedal, Center for Spiseforstyrrrelser, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Harald Selmersvej 66, 8240 Risskov. Tlf Kontaktperson: Loa Clausen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Harald Selmersvej Risskov Tlf Indgår der en biobank i projektet? nej Regionens eget journalnummer: Projektet er tidligere anmeldt og godkendt som et privat projekt af Datatilsynet under jr. Nr Der er indsendt ansøgning om at overgå til et offentligt projekt, jf. persondatalovens 10 stk. 3 Hvor gennemføres projektet? Center for Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Harald Selmersvej Risskov Samt underafdelingen Center for Spiseforstyrrelser TeamHerning Bryggergade Herning 3

4 Projektets starttidspunkt: Den Den Data slettes: Den

5 jr. nr Projektets titel: DEMCA 9801 Dansk Endometriecancer. Rekommandationer for behandling og kontrol af endometriecancer Projektets formål: At opgøre overlevelsen, recidivraten og helbredelsen efter recidiv af danske endometriecancer patienter. 10 års opgørelse Hvor opbevares data: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Projektansvarlig: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Kontaktperson: Overlæge Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N Indgår der en biobank i projektet? nej Regionens eget journalnummer: Oprindelig godkendt som et privat projekt af Datatilsynet under jr. Nr Hvor gennemføres projektet? Aarhus Universitetshospital Gynækologisk Obs. Afdeling Y Brendstrupgårdsvej Århus N Projektets starttidspunkt: Den 3. juli 2009 Den 1. juli 2014 Data slettes: Den juli

6 Nedenstående projekt vurderes at være omfattet af Region Midtjyllands anmeldelse af jr. nr Projektets titel: Blærecancer vævsbanken ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital Skejby Projektets formål: At samle og opbevare vævsprøver samt tilhørende kliniske, onkologiske og patologiske data fra patienter med blærecancer. Dette med henblik på analyse af cancerrelaterede cellulære molekyler, herunder arveanlæg (DNA), gen ekspression (RNA) og proteiner. Der er tale om en forskningsbiobank til brug for fremtidige projekter Hvor opbevares data: Aarhus Universitetshospital Molekylær Medicinsk Afdeling Urinvejskirurisk Afdeling K Brendstrupgaardsvej Århus N Hosting af databasen leveres af SUNDATA.DK CARMA Group ApS Thunøgade 32 B 8000 Aarhus C Projektansvarlig: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen Molekylær Medicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N tlf , Kontaktperson: Lektor Lars Dyrskjøt Andersen Molekylær Medicinsk Afdeling Århus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Århus N tlf , Indgår der en biobank i projektet? Ja 6

7 Regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Aarhus Universitetshospital Molekylær Medicinsk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling K Brendstrupgårdsvej Århus N Projektets starttidspunkt: Den 1. januar 1994 Forventet sluttidspunkt: Den 31. december 2035 Data slettes: Den 31. december

8 Projektets titel : Randomiseret, dobbelt blindet placebokontrolleret undersøgelse af subkutan immunglobulinbehandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati. OBS: Forlænget m.h.t. opbevaring, jf. tilladelse af december Formål: CIDP er en autoimmun sygdom der rammer det perifere nervesystem, og som responderer godt på immunmodulerende behandling med intravenøs immunglobulin (IVIG-behandling). IVIGbehandling er associeret med nedsat autonomi og fleksibilitet pga. Gentagne hospitalsindlæggelser. Desuden er der en del bivirkninger i forbindelse med behandlingen. Formålet med forsøget er at vurdere effekt, tolerabilitet og sikkerhed af hyppige små doser af immunglobulin administreret subkutant i forhold til placebo i CIDP. Samtidig sammenlignes effekten af subkutan behandling med vanlig IVIG-behandling. Hvor opbevares data: læge Lars Høj Markvardsen, på 7. sal på PhD-gangen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: Projektansvarlig: Professor, overlæge, dr.med. Johannes Jakobsen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: , Kontaktperson: læge Lars Høj Markvardsen, på 7. sal på PhD-gangen, Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Tlf.: , mobil: e- mail: Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Neurologisk Afdeling F, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Danmark. Den 15. december 2009 Den 31. december 2011 Data slettes: Den 31. december 2016, jf. GCP reglerne bekendtgørelsens 16 stk. 8

9 3 9

10 Projektets titel: Den endokrine effekt af enten r-lh eller lav dosis r-hcg tilskud til r-fsh stimulering hos normogonadotrope kvinder som gennemgår IVF/ICSI behandling efter en lang GnRHagonist nedreguleringsprotocol Formålet med forsøget er at sammenligne effekten af 2 godkendte præparater ved lodtrækning i to grupper af patienter. En gruppe, hvor man benytter sig af r-hcg som tilskud til stimuleringen med FSH, og en anden, hvor man benytter sig af r-lh som tilskud til stimuleringen med FSH. Undersøgelsens fokus vil være rettet mod mængden af kvindeligt kønshormon ved fuldendt stimulering, hormonforbrug, ægkvalitet, og graviditet. Hvor opbevares data: Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive Projektansvarlig: Peter Humaidan, klinikchef, overlæge, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive, Tlf , Kontaktperson: Peter Humaidan, klinikchef, overlæge, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive, Tlf , Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: ( /081) Hvor gennemføres projektet? Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive Den 1. januar 2009 (forlænget fra 1/7-09) Den 30. juni 2011 Data slettes: Den 30. juni

11 Projektets titel : Udarbejdelse af videnskablig artikel til Vård i Norden med titlen: Effekt af akupunktur til pleje og behandling af postoperativ kvalme og opkastning af patienter i opvågningsfasen. Formål med undersøgelsen er at vurdere effekten af akupunktur til behandling og pleje af PONV blandt patienter i opvågningsfasen. Hvor opbevares data: Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers, tlf /2238 (Afdelingssygeplejerske Lise Elsbergs kontor) Projektansvarlig: Annette Vennegaard, Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers Kontaktperson: Annette Vennegaard, Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers, tlf /2238 Den 1. februar 2009 Den 1. maj 2010 Data slettes: Den 1. maj

12 Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen: 10-års-opfølgning på projektet Prognostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specielt med henblik på kronisk rejektion Formål Evaluering af projekt Prognostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specielt med henblik på kronisk rejektion Ph.D.-projekts konklusion var, at der fandtes faktorer i nyre-transplanterede patienters baseline-biopsier, som var prognostiske for nyre-transplantatets funktion og virketid. Nogle af faktorerne viste svagere tendens, og længere opfølgningstid fandtes nødvendig. Hvor opbevares data Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, og Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Projektansvarlig Læge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Kontaktperson Læge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JA Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.) / 055 jf Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er): Patologisk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Data slettes Projektet forlænget til 31. december 2014 Projektet er afsluttet, og oplysningerne er slettet, anonymiseret eller overført til arkiv (hvis ja, sæt kryds): Data slettes den 31. december

13 Projektets titel: Gruppetræning af overaktiv blære hos voksne Et klinisk, randomiseret, komparativt, ikke blindet studie til afprøvning af effekten af blæretræning i grupper hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære mod effekten af blæretræning individuelt hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære. Formål: Har blæretræning i gruppeundervisning af overaktiv blære bedre effekt end individel træning hos voksne kvinder med overaktiv blære syndrom og hvilken form for indhold skal der være i træningen? Hvor opbevares data: Urogynækologisk Klinik, Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kirsten Kaysen, tlf og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup, Marianne Iversen, tlf og Regions Hospitalet Viborg, Inkontinensklinikken, Heiberg Alle 4, 8800 Viborg, Klaus Rasmussen, tlf og Gynækologisk ambulatorium, Sønderborg Sygehus,Sydvang 1, 6400 Sønderborg, Lisbeth Freiberg, tlf og Kolding Sygehus, Fredericia- Kolding Urogynækologiske klinik, Skovvangen 2, 6000 Kolding, tlf og Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y,Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Brendstrupgaardsvej Århus N og Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Projektansvarlig: Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Kontaktperson: Projektleder kontinenssygeplejerske Mette Hulbæk, Nederbyvej 119, Rinkenæs, 6300 Gråsten , mail Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Urogynækologisk Klinik, Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kirsten Kaysen, tlf og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup, Marianne Iversen, tlf og 13

14 Regions Hospitalet Viborg, Inkontinensklinikken, Heiberg Alle 4, 8800 Viborg, Klaus Rasmussen, tlf og Gynækologisk ambulatorium, Sønderborg Sygehus,Sydvang 1, 6400 Sønderborg, Lisbeth Freiberg, tlf og Kolding Sygehus, Fredericia- Kolding Urogynækologiske klinik, Skovvangen 2, 6000 Kolding, tlf og Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y,Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Brendstrupgaardsvej Århus N og Den 28. november 2009 (Den 1. oktober 2010) Forlænget til 1. okt Data slettes: Den 1. oktober

15 Projektets titel: Sygemeldte med bevægeapparatproblemer Formålet er at undersøge konsekvenserne af at omlægge den ambulante behandling og rehabilitering af sygemeldte med bevægeapparat problemer fra den nuværende mangelfuldt koordinerede til en tidlig sammenhængende indsats koordineret af et multidisciplinært team i Center for Bevægeapparatlidelser tilknyttet sygehusvæsenet med henblik på tidligere tilbagevenden til arbejde og arbejdsfastholdelse. Første del af projektet omhandlede specifikt lænderygproblemer, men da vi i år afprøver samme intervention for sygemeldte med nakkeskulder problemer ønsker vi anmeldelsen udvidet til at gælde for bevægeapparatproblemer generelt og forlænget tidsperioden fra det nuværende 2010 til Udvidelsen gælder anmeldelse med journal nr hos Datatilsynet. Hvor opbevares data: MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed. P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus. Oplysninger skal også behandles og opbevares ved Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg og Center for Folkesundhed, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N. Projektansvarlig: Claus Vinther Nielsen, Afdelingsleder, Socialoverlæge, MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus C tlf Kontaktperson: Chris Jensen, seniorforsker, MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus C. Tlf: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: (tidl. Jr. Nr. Hos datatilsynet: ) Hvor gennemføres projektet? Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg og MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed. P.P. Ørumsgade 11, bygn. 1B, 8000 Århus. Den 1. marts 2009 Første fase dog 2004 Den 1. april 2016 Data slettes: Den 1. april

16 Projektets titel: Elektromagnetisk guidet bronkoskopi: vurdering af ny teknologi: Formål: Superdimension bronkoskopi er en ny bronkoskopi metode, hvor man under elektromagnetisk navigation kan opnå biopsier perifert i lungerne hos patienter som, på baggrund af dårlig lungefunktion, ikke kan få foretaget nålebiopsi igennem brystvæggen. Metoden er som det første sted i Danmark indført i sommeren De første 20 undersøgelser blev gennemført uden registrering (oplæringsfase). Der ønskes nu registrering af de enkelte undersøgelser med henblik på kvalitetssikring. Der registreres parametre som navigationsnøjagtighed, metoder til bioptering, komplikationer og sensitivitet / specificitet. Hvor opbevares data: Data opbevares af undertegnede på sygehusets lukkede netværk, samt på ekstern harddisk som findes aflåst (dobbelt lås) på kontor på sygehuset. Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Projektansvarlig: Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Kontaktperson: Projektansvarlig: Overlæge Frank Dyekjær Andersen, Lungemedicinsk Afdeling / Medicinsk ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg, Tlf / , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Medicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Silkeborg, Falke Alle 1-3, 8600 Silkeborg Den 15. december 2009 Den 1. oktober 2011 Data slettes: 1. oktober

17 17

18 Projektets titel: Opfølgning på tilbagefald til kriminalitet vedrørende ungdomssanktionsdømte, som har haft ophold på ungdomsinstitutionen Grenen. Formål: Undersøgelsen skal afdække ungdomssanktionsdømtes tilbagefald til fornyet kriminalitet (recidiv) efter domstidspunktet ved hjælp af et dataudtræk fra det Centrale Kriminalregister (CKR). Formålet med projektet er at undersøge, om der er forskel på recidivet hos to grupper af unge, som begge har haft ophold på Grenen i løbet af ungdomssanktionens fase 1 og 2. Den ene gruppe har haft hele fase 1 og 2 i Grenens sammenhængende socialpædagogiske rammer på sikrede og åbne afdelinger, mens den anden gruppe har haft ikke-sammenhængende ungdomssanktionsforløb i flere forskellige regi, herunder bl.a. Grenen. Det er dokumenteret, at unge landet over generelt har et meget stort recidiv i forlængelse af idømte ungdomssanktioner. En CKR-baseret opgørelse foretaget i efteråret 2007 af Center for Kvalitetsudvikling (CfK) viste imidlertid et betydeligt mindre recidiv i forbindelse med Grenens sammenhængende forløb sammenlignet med ikke-sammenhængende forløb fra Grenen (og sammenlignet med nationale data). Grenen er den sikrede institution i Danmark, der har arbejdet længst og mest konsekvent ud fra et sammenhængende socialpædagogisk koncept på tværs af sikrede og åbne afdelinger, og man er her af den opfattelse, at styrket kontinuitet i anbringelsen vil kunne forbedre resultatet af indsatsen. CfK-rapporten styrker denne formodning, men datasættet var så forholdsvis lille, at konklusionerne er behæftet med meget stor usikkerhed. Grenen ønsker derfor nu at få en ny samlet opgørelse med det ovennævnte sigte vedrørende det væsentligt større antal unge, som i dag har haft hele eller dele af deres ungdomssanktionsanbringelse i Grenens regi. Rapporten fra undersøgelsen kan blive et tungtvejende bidrag til den aktuelle diskussion om, hvorvidt ungdomssanktionen skal afskaffes eller snarere justeres på baggrund af de hidtidige erfaringer. Hvor opbevares data: Data indhentes, opbevares og behandles af: Morten Greve, Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Projektansvarlig: Forstander Lars Emil Andersen, Den sikrede institution Grenen, Mogensgade 1A, 8500 Grenå, tlf Kontaktperson: Morten Greve, Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, tlf og Lene Mosegaard Søbjerg, Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, , 18

19 Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Dataudtræk fra det Centrale Kriminalregister samt data fra Grenen, samles og behandles i Center for Kvalitetsudvikling, Regionshuset Århus, Oluf Palmes Alle 15, 8200 Århus N, tlf Den 29. oktober 2009 Den 31. marts 2010 Data slettes: Den 31. marts

20 Projektets titel: Forekomsten af m-rna i cervixcytologiske prøver fra patienter med svære præmaligne forandringer før og efter conisatio. Projektets formål: - at finde en metode der i forbindelse med conisatio er egnet til at skelne imellem de kvinder der har behov for et særligt kontrolforløb for at undgå at udvikle livmoderhalskræft senere i livet og de kvinder der har samme risiko som baggrundsbefolkninger, og dermed ikke behøver at blive fastholdt i et særligt kontrolforløb, derfor ønsker vi at belyse, om anvendelse af HPV E6 & E7 detektionsmetode for mrna (Aptima HPV assay), kan anvendes til at finde de kvinder, der i forbindelse med conisatio bliver deres onkogene HPV-infektion kvit, og dermed kan gå tilbage til den almindelige screeningsundersøgelse(en undersøgelse hvert 3. år) Hvor opbevares data: Der vil for hver patient blive udfyldt et dataskema med resultaterne af de 3 HPV test samt resultaterne fra operationen og den efterfølgende patologiske undersøgelse. Original skemaet vil forblive i patientens journal. Kopier af dataskemaet vil i anonymiseret form blive opbevaret i en mappe hos den dataansvarlige: Overlæge, Estrid Stæhr Hansen, Patologisk Institut, Århus Sygehus; tlf.nr.: ; mail: Projektansvarlig: Estrid Stæhr Hansen og Lone Kjeld Petersen Overlæge Overlæge Patologisk Institut Gynækologisk Afd. Arhus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universiteshosp tlf tlf Kontaktperson: Overlæge Estrid Stæhr Hansen, Patologisk Institut, Arhus Universitetshospital, Århus Sygehus tlf Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Celleprøverne udtages Gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus; kontaktperson: projektsygeplejerske Annette Skak på tlf.nr

21 Celleprøverne undersøges på Udviklingslaboratoriet, Patologisk institut, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C; kontaktperson: Afdelingsbioanalytikere Tine Meyer på tlf. nr Den 15. november 2009 Den 15. november 2010 Data slettes: 15. november

22 Projektets titel: Kortlægning af særforanstaltninger for psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd i Danmark Formålet med undersøgelsen er at kortlægge blandt andet antal, udgiftsniveau og organiseringsform ved særforanstaltninger etableret for psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd. Det er også et mål at få belyst, hvilke problematikker (herunder bl.a. diagnoser og forskellige former for problemskabende adfærd), der gør sig gældende for de borgere, der etableres særforanstaltninger for. Hvor opbevares data: Dataindsamlingen foregår via et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner. Kortlægningen foretages af Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf med konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Data opbevares derfor både hos: Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Projektansvarlig: Formidlingskonsulent Hanne Marie Kristensen, Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf , Kontaktperson: Formidlingskonsulent Hanne Marie Kristensen, Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, Engtoften 5, 8260 Viby, tlf , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Dataindsamlingen foregår via et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner. Kortlægningen foretages af Vidensteamets sekretariat, Region Midtjylland, med konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 22

23 Den 24. november 2009 Den 1. november 2010 Data slettes: Den 1. november

24 Projektets titel: To stykker frugt til type 2 diabetikere Formålet er at undersøge om en anbefaling om at begrænse indtagelsen af frugt reducerer HbA1c hos type 2 diabetikere, der diætbehandles hos klinisk diætist. Hvor opbevares data: Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, , Projektansvarlig: Klinisk diætist, stud scient san, Allan Stubbe Christensen, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, , Kontaktperson: Klinisk diætist, stud scient san, Allan Stubbe Christensen, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Den 16. november 2009 Den 1. februar 2011 forlænget til den 1. november 2011 den 20. oktober 2010 Data slettes: 1. februar 2011 jf. forlængelsen, ændret til den 1. november

25 Projektets titel: Intensivpatienters ernæringstilstand Faktorer der har indflydelse på om de ernæringsmæssige mål opnås Formål : Formålet er at undersøge, hvor stor en andel af patienterne på en intensivafdeling der får opfyldt de ernæringsmæssige mål samt beskrive prædiktorer herfor. Hvor opbevares data: Data som indeholder personfølsomme/personhenførbare oplysninger, i dette projekt en liste i papirform som angiver koblingen mellem patientnumre og cpr numre, vil blive opbevaret i en aflåst skuffe af klinisk sygeplejespecialist Helle Svenningsen på hendes kontor. Århus Sygehus Nørrebrogade, bygning 21, 8000 Århus C. Helle Svenningsen har tlf De indsamlede data, som ikke kommer til at indeholde personfølsomme/personhenførbare oplysninger, vil blive opbevaret på en bærbar pc af Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Projektansvarlig: Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Kontaktperson: Mette Kragh, Birkhøjen 40, 8382 Hinnerup. Tlf Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? ITA, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C Den 9. november 2009 Den 1. juli 2011 Data slettes: Den 1. juli

26 Projektets titel: Bestemmelse af leverens omsætning af galaktose og galaktose-analogen FDGal hos leversyge og raske. Formål: Vi undersøger leverens omsætning af sukkerstoffet galaktose og analogen FDGal, der kan benyttes til PET-studier af leverens funktionsniveau samt forholdet mellem omsætningen af de to stoffer i den humane lever. Dette vil optimere mulighederne for undersøgelse af den humane lever vha. PET. Desuden vil forsøget give os grundlæggende viden om leverens omsætning af galaktose, hvilket har betydning for den kliniske anvendelse af galaktose til undersøgelse af leverens funktionsniveau. Hvor opbevares data: Michael Sørensen, læge, Ph.d. PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: Projektansvarlig: Michael Sørensen, læge, Ph.d., PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Kontaktperson: Michael Sørensen, læge, Ph.d., PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? PET-centret, Århus Sygehus NBG, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, Tlf.: , Den 22. oktober 2009 Den 31. december 2011 Data slettes: 31. december

27 Projektets titel: Collagenstruktur i hornhinder. Formål Hornhindebanken har modtaget et sæt donorhornhinder, som tidligere har været transplanteret for øjensygdommen keratoconus. Hornhinderne kan derfor ikke anvendes til transplantation af patienter. Undersøgelse af hornhindens overflade antyder, at donor har udviklet re-keratocous. Samtykke til donation er givet via Donorregistret. Hornhindedonorer er afdøde personer! Materialet er unikt. En engelsk kollega, professor Keith Meek fra Cardiff University er derfor interesseret i at undersøge strukturen af kollagenfibrene i hornhinderne ved hjælp af røntgendiffraktion. Resultat af undersøgelsen må forventes at frembringe ny viden om øjensygdommen med publicering i et videnskabeligt tidsskrift som følge. I forbindelse med en eventuel publicering skal der skrives et klinisk oplæg om patienten (f.eks. alder, øjendiagnoser, beskrivelse af den tidligere hornhindetransplantation). Oplægget vil i givet fald blive skrevet af overlæge Jesper Hjortdal og teknisk chef Kim Nielsen. Hvor opbevares data: Donors journaler opbevares på Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørregade 44, 8000 Århus C, tlf Vævet sendes til professor Keith Meek, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Maindy Road, Cardiff, CF24 4LU, England Projektansvarlig: teknisk chef Kim Nielsen, Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Telefon Kontaktperson: teknisk chef Kim Nielsen, Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Telefon Indgår der en biobank i projektet? Nej men et sæt hornhinder Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Øjenafdeling J, Århus Sygehus, Nørregade 44, 8000 Århus C, tlf Vævet sendes til Keith Meek, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Maindy Road, Cardiff, CF24 4LU, England Den 13. oktober 2009 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

28 nyt skema til indberetning til Datat Projektets titel: Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion - et klinisk randomiseret kontrolleret studie. Formålet med studiet er at undersøge effekten af IT-teknologi til understøttelse af hjemmetræningen i rehabiliteringen af geriatriske patienter med svimmelhed. Derudover er formålet at undersøge effekten af IT-teknologi til vedligeholdelse af de geriatriske patienters opnåede funktionsniveau når rehabiliteringsforløbet er afsluttet. Endelig undersøger studiet, hvilke forhold der har indflydelse på om den pågældende patient accepterer og gør brug af ITteknologien. Hvor opbevares data: Data vil blive opbevaret aflåst i Geriatrisk Forskningsenhed på kontor tilhørende Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , Projektansvarlig: Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , Kontaktperson: Michael Brandt; fysioterapeut, cand. pæd. soc. og projektfysioterapeut Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1.,8000 Århus C Tlf , og Else Marie Damsgaard; professor og ledende overlæge Geriatrisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, bygning 7, 1., 8000 Århus C Tlf , Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Projektet udføres på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus P.P. Ørumsgade Århus C, Og på Faldklinikken Geriatrisk afdeling G 28

29 Århus Sygehus Tage Hansens Gade Århus C Projektets starttidspunkt: Den 1. januar 2010 Den 31. december 2013 Data slettes: Den 31. december

30 Projektets titel: Betydningen af præ og peri-operative variabler for det post-operative forløb hos personer, der gennemgår en knæ eller hofte alloplastik i fast track regi. Formål Det er endnu uafklaret hvorfor nogle patienter, som gennemgår en hofte eller knæ-alloplastik ikke i de post-operative forløb opnår samme gunstige resultat som hovedparten af patienterne. Formålet med etablering af en database i regi af Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi er at opnå yderligere viden om hvilke præ og peri-operative variabler såsom co-morbiditet, alkohol, rygning, civil status, blodtransfusion, operationsteknik etc, der har betydning for det postoperative forløb. Den nye vil gøre det muligt at optimere behandlingen indenfor fast hofte og knæ-alloplastik i i fast track regi og dermed forbedre det postoperative forløb for patienterne. Hvor opbevares data: Personhenførbare data i skemaform opbevares i en brandsikret boks i Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, bygning 9a, 8000 Århus C. tlf: For kontakt se punkt 5. Elektroniske personhenførbare data vil blive opbevaret på en database lokaliseret hos ActiveWebs A/S, Nørre Allé 22, Århus C, Danmark, Tlf:: Enhed for kirurgisk Patofysiologi afdeling 4074 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Projektansvarlig: Professor overlæge dr.med Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, 8000 Århus C. Tlf: ; og Professor dr. med Henrik Kehlet, Enhed for Kir. Patofysiologi, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø; Tlf: ; Kontaktperson: De projektansvarlige eller Tore Christiansen, Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus. Tlf: ; Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Projektet ledes fra Lundbeckfond-centret for fast track hofte og knæ-kirurgi, Århus Sygehus, Tage Hansensgade 2, bygning 9a, 8000 Århus C. tlf: ; Indsamlingen af databasen er tilrettelagt således at en række sygehuse skal indtaste i denne: Følgende sygehuse er planlagt at deltage: Århus Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro, Ortopædkirurgisk Afdeling 30

31 Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling Ålborg Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling Gentofte Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk sygehus Grindsted/Esbjerg. Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk afdeling Viborg Sygehus. Ortopædkirurgisk afdeling. Projektets starttidspunkt: Den 1. december 2009 Den 1. januar 2019 Data slettes: Den 1. januar

32 Projektets titel: THE BANDIM TB COHORT BIOBANK Formål (kortfattet): AT GEMME SERUM, PLASMA, DNA OG SPUTUM PRØVER INDSAMLET I FORBINDELSE MED FORSKNINGSPROJEKTER INVOLVERENDE TUBERKULOSE PATIENTER I GUINEA BISSAU MHP SENERE ANALYSE AF BIOMARKØRER OG GENETISKE POLYMORFIER OGSÅ EFTER ENDNU IKKE BESKREVNE PROTOKOLLER. Hvor opbevares data: : BANDIM HEALTH PROJECT I GUINEA BISSAU SAMT 1.RLG, PHD, CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK FORSKNINGSENHED, SKEJBY SYGEHUS Projektansvarlig: ): CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY, BRENDSTRUPGAARDSVEJ 100, 8200 ÅRHUS N, TLF /MOB Kontaktperson: ): CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY, BRENDSTRUPGAARDSVEJ 100, 8200 ÅRHUS N, TLF /MOB Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? : BANDIM HEALTH PROJECT I GUINEA BISSAU SAMT 1.RLG, PHD, CHRISTIAN WEJSE, INFEKTIONSMEDICINSK FORSKNINGSENHED, SKEJBY SYGEHUS Den 1. august 2008 Den 1. januar 2015 Data slettes: Den 1. januar

33 Projektets titel: Forbedring af graviditetschancer ved IVF: Undersøgelse af genexpression, timelapse og near infrared spectroscopy (NIR) til at identificere forskelle i humane blastocysters implantationspotentiale Forål: Formålet er at undersøge om der er sammenhæng mellem expressionen af udvalgte gener og 1) embryonets implantationspotentiale, 2) morfologiske udvikling samt 3) metaboliske profil. Projektet udformes ud fra en hypotese om, at embryonets kvalitet og levedygtighed, og dermed mulighed for implantation og graviditet, udviser sammenhæng med genekspressionen. Særligt arbejdes ud fra en betragtning om, at embryoner af lav kvalitet vil udvise en anderledes transkription af gener end embryoner af høj kvalitet, en anden delingskinetik og/eller metabolisk profil, og at disse parametre derfor vil være prædiktive for embryonets implantationspotentiale. Den samtidige analyse af disse tre parametre muliggør desuden en nærmere analyse af deres indbyrdes relation. Hvor opbevares data: Data opbevares af Kirstine Kirkegaard, cand.med., fertilitetsklinikken/center for præimplantationsdiagnostik, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Projektansvarlig: Jakob Ingerslev, Professor, Overlæge, dr. med. Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, Kontaktperson: Kirstine Kirkegaard, cand.med., Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Århus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N, mail: tlf Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 33

34 Fertilitetsklinikken/Center for præimplantationsdiagnostik, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Den 1. november 2009 Den 31. december 2012 Data slettes: Den 31. december

35 Projektets titel: Lungefibrose: Oprettelse af register til retrospektiv undersøgelse af lungefibrose (interstitiel lung disease): ( A real-world, retrospective observational cohort study in interstitiel lung disease patients in Denmark) Formålet er at undersøge behandlingen af lungefibrosepatienter ved Lungemedicinsk Afdeling i Århus i perioden 2003 til 2009 Formålet er specifikt at udlede prognostiske faktorer for forskellige interstitielle lungesygdomme, vurdere behandlingseffekter, vurdere økonomiske forhold. Data opnås ved journalgennemgang på patienter, der har været i Lungemedicinsk Afdelings regí i undersøgelsesperioden. Der vil desuden, via register fra Sundhedsstyrelsen, blive foretaget sundhedsøkonomiske udtræk over ressourcer på de pågældende i primær sektoren. Hvor opbevares data: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: Projektansvarlig: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: og Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: tlf Kontaktperson: Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus, Mail: Tlf.: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Lungemedicinsk Afdeling B, Århus Sygehus Nørrebrogade 44, Århus. Den 1. december 2009 Den 1. december 2012 Data slettes: Den 1. april

36 36

37 Projektets titel: Effekten af en kompressionsstrømpe efter total knæalloplastik. Formål: At undersøge om anlæggelse af høj elastisk kompressionsstrømpe 1. postoperative dag kan reducere smerter og forbedre funktion i et fast-track forløb efter total knæalloplastik Hvor opbevares data: Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Hospitalsenheden vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Projektansvarlig: Overlæge Stig Munk,Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden vest Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Kontaktperson: Overlæge Stig Munk,Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden vest Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Projektets starttidspunkt: Den 8. oktober 2009 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

38 Projektets titel: Relationen mellem ekstern springhofte, fodfejlstilling og muskelstyrke over hofteleddet Forskningsprojektets formål At undersøge om der er forskel i muskelstyrke over hofteleddet hos patienter med ekstern springhofte sammenlignet med en rask frekvens matchet kontrolgruppe. At sammenligne hyppigheden af fodfejlsstilling hos patienter med ekstern springhofte og en rask frekvens matchet kontrolgruppe. Hvor opbevares data: Projektansvarlig Julie Sandell Jacobsen opbevarer data elektronisk på sygehusets R-drev. Drevet er personligt og omfattet af sygehuset sikkerhedsbeskyttelse. Projektansvarlig: Projektansvarlig Julie Sandell Jacobsen Tage-Hansens Gade Tv., 8000 Århus C, Pr : Vestergaardsvangen 133, 8260 Viby J og telefon: Kontaktperson: Julie Sandell Jacobsen, Tage-Hansens Gade Tv., 8000 Århus C, Pr : Vestergaardsvangen 133, 8260 Viby J, og telefon: Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Fysioterapien, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C,Telefon: Den 1. januar 2009 Den 1. februar 2011 Data slettes: 1. februar

39 Projektets titel: Evaluering af MUNIX og longitudinal follow-up af MUNE hos ALS patienter, international multicenter studie English title: A novel neurophysiological measurement (MUNIX) in neuromuscular disorders; test-retest reliability and longitudinal follow up measurements in ALS patients in a multicentre study Formål: Dette er det første internationale multicenter studie som evaluerer en ny elektrofysiologisk teknik (MUNIX) til måling af aktive muskel-nerve forbindelser hos raske kontroller og ALS patienter. Formålet er at vise hvorvidt MUNIX kan benyttes som en pålidelig og reproducerbar surrogat markør i kliniske undersøgelser omfattende ALS og andre sygdomme med udgangspunkt i den motoriske forhornscelle. På kortere sigt vil den viden der genereres i projektet føre til forbedret og tidligere diagnostik af ALS. På længere sigt vil en bedre forståelse af sygdommens natur være en forudsætning for videre udforskning af patogenesen ved ALS og udvikling af fremtidig behandling. ALS er en sjælden og alvorlig neurodegenerativ sygdom, med et samlet antal patienter i Danmark på ca. 400 og ca. 100 nye tilfælde om året. Sygdommen medfører udbredte lammelser, muskelsvind, tab af gang-, tale- og synkefunktion og vejrtrækningsproblemer. ALS er dødelig og den gennemsnitlige overlevelse fra sygdomsdebut er i flere studier opgjort til år, men der findes store individuelle variationer i sygdomsforløb og i overlevelseslængde. Trods mange års forskning ved man stadig ikke hvorfor sygdommen opstår, dog er det velkendt at den hos ca. 10% er genetisk betinget. Hvor opbevares data: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , Projektansvarlig: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , og Anders Fuglsang-Frederiksen, professor, dr.med., Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , Kontaktperson: Jasna Furtula, læge, klinisk assistent, Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: , og Indgår der en biobank i projektet? Nej Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? International multicenter studie med ledelse ved Christoph Neuwirth, MD, Markus Weber, MD, Neuromuscular Diseases Unit/ ALS clinic, Kantonsspital 39

40 St.Gallen, Switzerland OBS først når data er anonymiserede/slettede samles resultater der. Projektet i Danmark gennemføres ved Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C. Tlf.: Projektets starttidspunkt: Den 1. oktober 2009 Den 30. juni 2010 Data slettes: 31. maj

41 Projektets titel: Dermal vasodilatation og proteinekstravasation hos patienter med langvarig diabetes kompliceret med proteintabende nefropati. Formål: Formålet med disse forsøg er at sammenligne vasodilatation og proteinekstravasation i huden efter stimulation med acetylkolin, natrium nitroprusid hos diabetikere med proteintabende neforpati og raske aldersmatchede forsøgspersoner. Desuden måles cytokin koncentration i plasma samt mikrodialysat, som indikator for inflammation. Hvor opbevares data: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg. Data lagres på den af hospitalets udleverede computer, der findes på projektansvarliges kontor. Adgang er sikret med password Projektansvarlig: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle Viborg. Telefon Kontaktperson: Læge, Mette Høgh Christensen, Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle Viborg. Telefon Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Hvor gennemføres projektet? Klinisk Fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg. Den 1. september 2009 Den 30. juni 2010 Data slettes: Den 30. juni

42 42

43 Projektets titel: Effekten af GLP-1-recepor aktivering på glucoseoptagelsen i CNS og hjertet hos patienter med type 2 diabetes under hyperglykæmi vurderet ved Positron Emissions Tomografi. At undersøge sukkermetabolismen i hjernen ved infusion af hhv. GLP-1 under hyperglykæmiskclamp vha. PET-scanning. Projektet blevet lagt sammen med et andet studie og sammenkoblet således, at der gennemføres både PET-undersøgelse på Hjertet og CNS. Der er 20 patienter i studiet, hvoraf halvdelen skal have undersøgt CNS, halvdelen hjertet Hvor opbevares data: Forskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebrogade, 8000 Århus C. Projektansvarlig: læge Michael Gejl Jensen, Maren Smeds Gyde Århus Kontaktperson: læge Michael Gejl Jensen, Maren Smeds Gyde Århus Indgår der en biobank i projektet? Ja Evt. regionens eget journalnummer: Oprindelig anmeldt under /046 med ændring af titel, projektansvarlig og kontaktperson pr. den 23. februar 2010 og nu ændret på ny for så vidt angår titel, projektansvarlig og kontaktperson. Nu nyt jr. Nr Hvor gennemføres projektet? Forskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebrogade, 8000 Århus C. Den 1. august 2008 Den 31. december 2010 Data slettes: Den 31. december

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014

Ansættelsessted og postadresse Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospital Horsens, sundvej 30, 8700 Horsens BARSEL TIL 24/8-2014 Det Videnskabelige Råd, Videnscenter for ortopædkirurgisk VIDENSCENTER FOR ORTOPÆDKIRURGISK SYGEPLEJE VIDOKS-DK Billede Navn, mail og adresse Pia Kjær Kristensen Pia.kjar.kristense n@horsens.rm.dk Tlf.

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere