Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen Sendt: 2. marts :03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø"

Transkript

1 Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen Sendt: 2. marts :03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne af olieforbruget og salget af træprodukter på Samsø i årene Som det er nævnt er der en vis usikkerhed forbundet med tallene især for Statoil's vedkommende, men tallene vurderes dog alt i alt at være rimeligt pålidelige og nok det mest nøjagtige, det er muligt at finde frem til på nuværende tidspunkt - der mærkes en vis utålmodighed/let irritation ved gentagne henvendelser hos nogle af kontaktpersonerne. Fra enkelte har det været vanskeligt at fa nogle tal, f.eks. SamsøLinien. Til gengæld er tallene så blevet præcise helt ned på liter i det tilfælde. Kyholm blev indsat i dec og SamsøLinien var hermed eneste rederi der besejlede Samsø. Tallene for 1999 og 2000 er derfor helt nøjagtige. Som I vil se er mængderne mindre end opgjort i skitseprojektet, hvilket jeg dog mener er forklarligt (se tekst). F.eks. er benzin og dieselforbruget kun 177 mod 25 i skitseprojektet, og forbruget af fyringsolie kun 19 mod 21 i skitseprojektet. Accepterer i forklaringerne kan jeg altså glæde jer med hermed at "have sparet" ca. 28 % af transportforbruget og ikke 38 % af fyringsolieforbruget med et snuptag i forhold til skitseprojektet. I forhold til havvindmølleprojektet, hvor et af argumenterne jo går på at etablere en produktion, der skal substituere transportforbruget, er det måske lidt kontroversielt netop på dette tidspunkt. Nogle kunne måske få den ide, at så er det måske nok med 7-8 møller? Tænk lidt over det inden i offentliggør tallene. Den store besparelsesmulighed, der ligger i at lave reduceret jordbehandling i landbruget er da vist værd at gå efter, eller hvad synes I? Ring og lad os fa en snak eller få uddybende kommentarer. Vil I i øvrigt ha' kopier af mine data? Kh Peter

2 Forbrug af olieprodukter og træ på Samsø Baggrund og metode Til brug for energistatistikken for Samsø er forbruget af olieprodukter og træprodukter til opvarmningsformål opgjort. Forbruget er opgjort ved direkte henvendelse til samtlige firmaer, der sælger eller anvender olie og træprodukter på øen. Det skal bemærkes, at oplysninger fra de enkelte selskaber er fortrolige og må ikke offentliggøres. Kun summer kan offentliggøres. De følgende baggrundstabeller er derfor kun til internt brug. Kontaktpersoner: Q 8 Mogens Arp, Virum, tlf.: , fax.: Tina Torngaard, Samsø Lager, tlf.: , fax.: Statoil Tage Overballe, Regionschef, tlf.: / Statoil Center Samsø, tlf: , fax.: Per Andersen/Ole Sanggaard, tlf.: Bynding/Morten Øster, tlf.: , fax.: KFK Jørgen Krogh, tlf: , fax.: SamsøLinien Lone Rasmussen/Ole Kusk, tlf: Træ?, tlf.:? I de følgende tabeller er forbruget af olie- og træprodukter opgjort for årene 1997, 1998 og Desuden er salget/forbruget for enkelte forhandlere også oplyst for Endelig er forbruget, som det blev beregnet i skitseprojektet "Samsø - Vedvarende Energi-Ø" opgjort i selvstændig tabel til sammenligning. Salg og forbrug af olieprodukter på Samsø, 1997 Produkt, nrvselskab 880 Statoil " 390 Færger , ,2 6,98 90,3 132,97 LPG (tons ,06 2, ,00 1) Det præcise salg kendes ikke, men er skønnet på baggrund af 1999-tallene og samtale med Tage Overballe, Statoil.

3 Salg af træpiller, træbriketter og pejsebrænde på Samsø, 1997 Produkt, tons SKF ,08 0,5 0,0 1,66 M3 LPG (tons Salg og forbrug af olieprodukter på Samso, ,07 ) Det præcise salg kenc es ikke, me n er skønne t på baggrund af 1999-tallene og samtale med Tage Overballe, Statoil Statoil " Færger 25 Salg af træpiller, træbriketter og pejsebrænde på Samsø, ,91 0,21 63,15 88,53 1,59 1,1 2,5 25 SKF ,53 1,80 0,10 3,3 Salg og forbrug al olieprodukter på Samsø, 1999 M3 LPG (tons) Statoil ,3 1,5 Samsø- Linien ,3 26, ,8 0,3 0,1 6,98 72,1 19,21 1,0 2,26 330,38

4 Salg af træpiller, træbriketter og pejsebrænde på Samsø, SKF ,98 6,21 0,0 8,0 Salg og forbrug af olieprodukter på Samsø, 2000 M3 LPG (tons) 950 Statoil ,9 0,3 Samsø- Linien 2001 Salg af træpiller, træbriketter og pejsebrænde på Samsø, SKF Salg og forbrug af olieprodukter på Samsø, skitseprojekt Produkt, nr Statoil 10 Samsø- Linien , ,83 73,99 90,1 21 LPG (tons) 5 5 2,9 1 alt ,5

5 Salg af træpiller, træbriketter og pejsebrænde på Samsø, skitseprojekt SKF Bemærkninger Statoil havde i 95 eget kontor og depotbestyrer på Samsø. Depotet er siden blevet nedlagt, og salget er derfor faldet drastisk og (delvist) overgået til andre leverandører. Firmaet har nu distributionsaftale med Q 8, der leverer benzin til enkelte standere (3) på øen. Af den grund har der været nogen usikkerhed om Statoil's faktiske salg på øen. Der er modtaget 2 ikke enslydende udskrifter af salget på Samsø, og de mest sandsynlige/rimelige er oplyst i tabellerne. Desuden har firmaet ikke kunnet finde eksakte data for 1997 og 1998, da man er gået over til et nyt edb-system. Mængderne for disse år er derfor skønnede på baggrund af 1999 tallene og oplysninger fra Tage Overballe om reduktionen i salget. Der er dog stadig en vis mystik om forholdsvis store forskel på 1999 og 2000 tallene, især hvad angår benzin- og dieselsalget for Statoil. 's salg og fordeling mellem fyringsolie og diesel er ej heller eksakte opgørelser, men skønnede af Bynding/Morten Øster. Energiindhold Energiindholdet i forskellige olieprodukter er opgjort efter data fra Energistyrelsen og i trævarer efter data fra Videncenter fra halm og flisfyring og oplysninger fra leverandører. : 32,9 MJ/l Gasolie: 35,9 MJ/l : 300 kcavkg= 18 MJ/kg Diesel: 35,9 MJ/l : 39,2 MJ/l : 300 kcal/kg = 18 MJ/kg : 3,8 MJ/l LPG gas: 6,1 MJ/kg Brænde: 8,1 G J/m 3 Sammenligning med data i skitseprojekt Nedenfor er opstillet en tabel hvor forbruget af olieprodukter er opstillet efter forbrugskategorier. /år Skitseprojekt Transport Diesel Færger m.m. Opvarmning incl. procesenergi Andre olieprodukter Som det fremgår af ovenstående opgørelse er forbruget meget større i skitseprojektet end opgjort for årene Især er forbruget af benzin og fyringsolie meget større. På trods af en vis usikkerhed på de nye data, især for Statoil's vedkommende, må de nye tal dog vurderes at være de mest pålidelige.

6 Vurdering Forbruget af diesel og marinediesel i skitseprojektet og nu er nogenlunde konstant, og vurderes derfor at være rimeligt pålidelige. forbruget er i skitseprojektet opgjort til 81 svarende til 2,6 mill. 1. Antallet af biler blev samtidig opgjort til 1.27 stk. Antages det, at denne bilpark står for hele forbruget og at bilerne i gennemsnit kører 13 km/1, kører hver bil årligt ca km. (Til sammenligning er det i skitseprojektet oplyst, at det gennemsnitlige transportforbrug pr. bil på Samsø er ca..000 km). Anvendes i stedet 0 (1999), svarer det til en gennemsnitlig kørsel på ca km/bil * år, hvis det antages at bilparken er af samme størrelse i dag som tidligere. På den baggrund vurderes det nuværende benzinforbrug at være tættest på virkeligheden. Forbruget tå fyringsolie til opvarmning er i skitseprojektet opgjort til 226 svarende til ca. 6,30 mill. 1. Med et gennemsnitligt forbrug på pr. bolig pr. år, svarer det til total olieopvarmning af i alt ca helårsboliger. Hertil er opgjort et forbrug af halm til opvarmning til 53 (= ca. 0 helårsboliger), samt ca. 33 elektricitet (= ca. 500 helårsboliger). I alt udgør det opgjorte varmeforbrug således opvarmningsbehovet for ca helårsboliger. Et forbrug af fyringsolie på 19 pr. år, som opgjort for 1999, svarer til opvarmning af ca helårsboliger. Med biomasse- og elopvarmede boliger giver det i alt helårsopvarmede boliger, I betragtning af, at der på Samsø i alt er ca helårsboliger, hvoraf har fritidshusstatus, og ca sommerhuse vurderes det, at oplysningerne om forbruget i 1999 derfor er det mest pålidelige. Dette skal også ses i lyset af det stærkt stigende salg af træbriketter og træpiller, opsætning af solfangere og installation af varmepumper og kornkedler m.v. som er sket gennem de sidste 3 år på Samsø. Energiforbrug i landbrug Energiforbruget i landbruget, dvs. til markarbejde og transport af afgrøder, er beregnet på baggrund af oplysninger fra Samsø Landboforening om arealanvendelse og data i V. Nielsen (1989): "Energy consumption and input-output relations of field operations". For nogle afgrøder, f.eks. frugt og grøntsager, er energiforbruget skønnet på baggrund forventede markoperationer ved dyrkningen. Opgørelsen er kun gjort for arealanvendelsen i 2000, da det er skønnet at der ikke er sket de store ændringer i perioden. Afgrøde Antal ha 1 diesel/ha Energiforbrug, 1000 I diesel Brak og ,9

7 Til dette forbrug skal lægges et mindre forbrug til "ikke-markrelateret" traktorkørsel, som dog vurderes at være beskedent. Ca. 1/3 af forbruget af dieselolie på Samsø anvendes således til markarbejde (se tabel 1999). I den sammenhæng er det måske relevant at notere sig, at reduceret jordbehandlng kan mindske forbruget med f.eks. op til 0 % for dyrkning af vårbyg og op til 65 % for vinterhvede afhængigt af metodevalg (V. Nielsen op.cit.).

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol Ea Energianalyse Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol Udarbejdet for Partnerskabet for Biobrændstoffer Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Resume og konklusioner... 1 Usikkerheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde.

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde. INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Anne Kirstine Krog SKAT - Jura og Samfundsøkonomi Miljø og energi Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg e-mail: anne.kirstine.krog@skat.dk

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere