Velkommen til PROSA/VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til PROSA/VEST"

Transkript

1 Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

2 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Ansvarshavende: Hanne Lykke Jespersen Teknisk produktion: PROSA. Illustrationer: Linda Andersen Tryk: Paritas Digital Service ApS Århus november Genoptrykt februar 2007

3 0II00I00II Indhold Velkommen til PROSA/Vest...4 PROSA og PROSA/VEST...5 De øvrige lokalafdelinger i PROSA:...5 Generalforsamlingen...5 Bestyrelsen...6 De faglige sekretærer...6 Aktiv i PROSA/VEST...6 Medlemsaktiviteter...7 Assistance og service...7 Aftaler om løn- og arbejdsvilkår...8 Faglig og juridisk bistand...8 Arbejdsmiljø...9 Lønstatistik...9 It-kurser...9 Faglig information...9 PROSAbladet...10 ArbejdspladsPROSARepræsentant...10 Hvordan bliver man APR?...10 Delegeretforsamling...11 Din indsats i PROSA...11

4 Velkommen til PROSA/Vest Med denne lille pjece vil vi gerne byde dig velkommen i din lokalafdeling, PROSA/VEST. Hvis vi kun ville byde dig velkommen, kunne vi sagtens klare os med et postkort. Men vi vil gerne samtidig benytte lejligheden til at informere dig om PROSA/VEST hvad vi laver, og hvilke muligheder du har. II0II0I

5 I0II00II PROSA og PROSA/VEST Landsforeningen PROSA organiserer professionelle it-folk. Fagforeningen er stiftet i 1967 og har ca medlemmer. PROSA består af seks lokalafdelinger, som har hver sit geografiske område eller arbejdsplads, som grundlag for organiseringen af medlemmerne. PROSA/VEST organiserer privatansatte og arbejdsløse vest for Storebælt. De øvrige lokalafdelinger i PROSA: PROSA/CSC. (Computer Science Corporation) PROSA/SAS. SAS PROSA/STAT. Offentligt ansatte PROSA/STUD. It-studerende PROSA/ØST. Privatansatte og arbejdsløse øst for Storebælt Landsforeningen PROSA foretager det koordinerende arbejde mellem lokalafdelingerne og er ansvarlig for at løse de opgaver, som vedrører flere lokalafdelinger. Inden for disse rammer fungerer PROSA/VEST, i lighed med de øvrige afdelinger, helt selvstændigt på grundlag af et velfungerende medlemsdemokrati. Lokalafdelingens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes hvert efterår. Generalforsamlingen Alle medlemmer af PROSA/VEST indkaldes som stemme- og opstillingsberettigede deltagere til den årlige generalforsamling. Her fastlægger vi i hovedtræk den kommende bestyrelses arbejdsplan og budget. Der træffes afgørelse om væsentlige principper for lokalafdelingens virke, der vælges bestyrelse samt en repræsentant og en suppleant til landsforeningens hovedbestyrelse. Vi afholder PROSA/VESTs generalforsamling hvert år i oktober som regel i Århus, hvor den gamle bestyrelse og udvalgene fremlægger beretning for året, der er gået. Regnskabet og næste års budget bliver fremlagt til godkendelse. Hvis vedtægterne skal justeres, sker det også på generalforsamlingen. De arbejdsopgaver PROSA/VEST skal løse i det kommende år fastlægges i mere eller mindre detaljeret omfang, og efter at vi har valgt en ny bestyrelse, slutter vi af med et traktement. Det er gratis at deltage i generalforsamlingen for alle medlemmer, og du får dækket din udgift til transport.

6 II0II0I Bestyrelsen PROSA/VESTs bestyrelse består af fire til syv bestyrelsesmedlemmer samt op til fire suppleanter, foruden et medlem af PROSAs hovedbestyrelse og dennes suppleant, som alle vælges på PROSA/VESTs generalforsamling. De to er født ind i PROSA/VESTs bestyrelse. Der er også tilknyttet en faglig sekretær til PROSA/VEST, som hjælper bestyrelsen med arbejdet. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at vedtagelserne fra generalforsamlingen bliver ført ud i livet. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, og samtlige møder er åbne for alle medlemmer. Så du er velkommen til at deltage. De faglige sekretærer De faglige sekretærer vælges på Delegeretforsamlingen blandt PROSAs medlemmer og er selv it-folk De faglige sekretærer tildeles forskellige arbejds- og politikområder, f.eks.: arbejdsmiljø, APR-netværk, hvervning, overenskomstforhandlinger, lønstatistik, arbejdsmarkedsforhold, individuel medlemsservice, uddannelse og arbejdsløshed. Herudover tildeles PROSA/ØST og PROSA/VEST hver ½ faglig sekretær. I øjeblikket er Hanne Lykke Jespersen tilknyttet arbejdet i PROSA/VEST Kontakt til de faglige kan ske via telefonisk henvendelse på tlf.: eller via e- mail: Aktiv i PROSA/VEST Mange af PROSA/VESTs opgaver og aktiviteter er baseret på, at der er aktivister til at udføre dem. Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg og arbejdsgrupper, hvori man kan deltage, hvis man har lyst. Alle udvalg og arbejdsgrupper er åbne for alle. Man kan komme med i arbejdet på et hvilket som helst tidspunkt (og forlade det igen, hvis det alligevel ikke var noget), blot ved at kontakte bestyrelsen på PROSA/VEST dækker transportudgifter i forbindelse med din deltagelse som aktiv i PROSA/VEST

7 I0II00II Medlemsaktiviteter PROSA/VEST har en række udvalg, der laver medlemsaktiviteter lige fra faglige arrangementer og virksomhedsbesøg til hyggelige sammenkomster. De aktive udvalg bestemmer i stor udstrækning selv, hvilke arrangementer, der skal afholdes. Nordjylland: Laver fortrinsvis arrangementer i Aalborg Østjylland: Laver fortrinsvis arrangementer i Århus Midt- og Vestjylland: Skifter mellem Struer og Herning Sønderjylland og trekantsområdet: Skifter mellem Kolding og Fredericia Fyn: Laver fortrinsvis arrangementer i Odense Derudover deltager PROSA/VEST i landsarbejde inden for de forskellige politiske områder. Hvis du er interesseret i information om it-faglige arrangementer i det område, hvor du bor eller arbejder, så send en mail til Assistance og service Som medlem af PROSA/VEST kan du få hjælp, assistance og information inden for alle de områder, du kommer i berøring med som it-ansat eller arbejdsløs. Her følger en kort orientering om nogle af dine muligheder.

8 II0II0I Aftaler om løn- og arbejdsvilkår Forhold vedrørende løn, arbejdstid samt betaling for ekstraordinære ydelser såsom overarbejde, tilkalde- og rådighedsvagt og skifteholdsarbejde er aftalestof, der typisk er fastlagt i en overenskomst eller lokalaftale. For mange privatansatte it-folk, og dermed måske også for dig er, at der er tale om individuelle aftaler, hvor ovennævnte emneområder i bedste fald er aftalt og beskrevet i kontrakten. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt senest en måned efter, du er begyndt på arbejde. Vi anbefaler dog, at du har kontrakten, inden du begynder. Eftersom mange ansættelseskontrakter er uigennemskuelige og til tider indeholder fælder og hæmmende klausuler, opfordrer vi dig til at få kontrakten gennemlæst hos PROSA, inden du skriver under. Faglig og juridisk bistand Du vil altid kunne få faglig bistand i forbindelse med problemer på din arbejdsplads. Al henvendelse er uden økonomiske udgifter for dig, også selvom sagen kræver juridisk udtalelse eller behandling hos advokat. Dog skal sagen enten være opstået efter, at du meldte dig ind, eller også skal du have meldt dig ind i forbindelse med, at du startede på arbejdspladsen. Forhold vedrørende løn, arbejdstid og betaling for ekstraordinære ydelser, såsom overarbejde, tilkalde- og rådighedsvagt samt skifteholdsarbejde er aftalestof, der er fastlagt i en overenskomst, lokalaftale, personalehåndbog eller i den individuelle ansættelseskontrakt. Mange privatansatte it-folk, måske også du, har ikke nogen overenskomst, men i bedste fald en individuel ansættelseskontrakt. De problemer, du kan få hjælp til, dækker alle de problemer, som opstår i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det kan som sagt være hjælp til indgåelse af kontrakten, manglende udbetaling af løn eller feriepenge, betalingsstandsning og konkurs. I den situation har du som medlem mulighed for at få lån hos PROSA, indtil Lønmodtagernes Garantifond udbetaler din erstatning.

9 I0II00II Der kan også være tale om ændring af løn- og ansættelsesforhold, usaglig opsigelse, for kort opsigelsesvarsel eller brud på ligebehandlings- eller ligelønsloven. PROSA er også tit inde i billedet, hvis der er brug for rådgivning og anden hjælp i forbindelse med indgåelse af rådighedsvagt, ved outsourcing, insourcing, virksomhedsoverdragelse, eller hvis din arbejdsgiver overvåger din elektroniske færden eller beder dig om at overvåge dine kolleger. Vi bistår også i spørgsmål om ophavsret. Har du den mindste mistanke om, at der er noget galt, vil vi opfordre dig til hurtigst muligt, at kontakte PROSA på tlf. eller mail Så vil du hurtigt få hjælp til den videre behandling af dit spørgsmål. Arbejdsmiljø PROSA/VEST er meget opmærksom på arbejdsmiljøet, såvel det fysiske som det psykiske, herunder overtrædelse af 11-timers reglen, monotont og ensformigt arbejde eller chikane fra arbejdsgiver og kollegaer. Skulle du få problemer af ovennævnte karakter, har PROSA den fornødne ekspertise til at medvirke til en fornuftig løsning på problemet. Lønstatistik PROSA udgiver en gang om året en lønstatistik, der er med til at give et billede af lønningerne på markedet. Lønstatistikken kan bruges som støtte i forbindelse med lønforhandlingerne. For at PROSAs lønstatistik kan forblive blandt markedets bedste, har PROSA brug for dine lønoplysninger. Det er nødvendigt at indsamle så mange lønoplysninger som overhovedet muligt. Send derfor på anmodning de relevante oplysninger. De vil kun blive brugt i statistikken. It-kurser PROSAs uddannelsesafdeling afholder løbende en række korte kurser i tekniske emner. De kan være meget specialiserede, eller det kan være introduktionskurser, der hurtigt giver deltagerne en solid indgang i et nyt emne, der er oppe i tiden. Faglig information PROSA har en bred vifte af informationer om næsten alle faglige spørgsmål. Fra barselsorlov til pension og fra regler om ferie til varsling af overarbejde. På stort set alle områder kan vi hjælpe. Informationen findes som regel i form af pjecer, på vores websider, eller vi rådgiver individuelt.

10 II100II0I PROSAbladet Bladet udkommer en gang om måneden den 15. (undtagen i juli måned). Redaktionsudvalget er ansvarlig for indholdet. Her kan du både læse artikler, som er it-relevante, men også blive klogere på fagpolitiske emner såsom løn- og arbejdsforhold og psykisk arbejdsmiljø. Derudover får du information om arrangementer og kurser, som PROSA afholder. Delegeretforsamlingen vælger redaktionsudvalget. Det er uafhængigt af foreningens ledelse for at sikre, at ledelsen ikke sætter sig på debatten i bladet. Du er altid velkommen til at komme med indlæg til bladet eller idéer til indhold. ArbejdspladsPROSARepræsentant For at sikre en god kontakt mellem medlemmer og PROSA har vi indført begrebet, en ArbejdspladsPROSA Repræsentant (APR). APR en er en kontakt mellem PROSA/VEST og arbejdspladsens medlemmer. APR en har ikke status som tillidsrepræsentant. Hvordan bliver man APR? PROSA foreslår simpelthen et af medlemmerne på arbejdspladsen at blive APR. Man bliver dog først APR, når man selv har sagt ja til det. På en del arbejdspladser samles medlemmerne og vælger, hvem der skal være deres APR. Der er i øvrigt mulighed for at vælge mere end én APR. APR en modtager udvidet information fra landsforeningen, som skal formidles videre til de øvrige medlemmer på arbejdspladsen. APR ens opgave består blandt andet i at formidle kontakten mellem de enkelte medlemmer og PROSA/VEST. APR en kan også indsamle oplysninger til PROSAs lønstatistik og uddele materiale fra PROSA, oplyse PROSAs sekretariat om til- og afgange af medlemmer på arbejdspladsen. Desuden skal repræsentanten orientere nyansatte it-folk om PROSA. Det vil ofte være naturligt for kolleger først at henvende sig til APR en med spørgsmål og problemer, men et hvert medlem er selvfølgelig velkommen til at tage direkte kontakt til PROSA/VEST ved at henvende sig til en af de faglige sekretærer.

11 I0II0110II Delegeretforsamling Delegeretforsamlingen afholdes hvert andet år (i lige år) i november måned og er PRO- SAs øverste myndighed. Som medlem har du ret til at overvære Delegeretforsamlingen. For at få tale- og stemmeret skal du sørge for at blive valgt som delegeret i din lokalafdeling. Hver lokalafdeling har ret til at vælge en delegeret for hver ti aktive medlemmer. Du har mulighed for at blive valgt som delegeret for din arbejdsplads eller for det geografiske område, du bor i. Skulle dette kikse, har du mulighed for at blive valgt på et opsamlende møde. For at kunne møde bedre funderet til Delegeretforsamlingen afholder PROSA/VEST et møde, hvor materialet til Delegeretforsamling bliver gennemgået og diskuteret. På Delegeretforsamlingen bliver PROSAs politikker, principper, arbejdsplan og -opgaver samt økonomiske rammer for de kommende år behandlet og fastlagt. Det er også her, den politiske og faglige ledelse for det kommende år vælges. Det betyder, at PROSAs hovedbestyrelse, formand, næstformand og faglige landssekretærer er på valg hvert andet år. Din indsats i PROSA For at PROSA kan gøre noget konkret for at forbedre løn- og arbejdsvilkår på din arbejdsplads, kræver det, at vi kender problemerne. Derfor er det en forudsætning for PROSAs arbejde, at medlemmerne selv tager de enkelte sager op og sørger for, at PROSA får kendskab til dem. Det er desuden en stor fordel, at vi ved, hvilken arbejdsplads, du arbejder på, så vi kan kontakte dig, hvis vi bliver opmærksomme på generelle problemer vedr. arbejdsforholdene der, eller så vi kan kontakte dig, hvis vi f.eks. får henvendelse om indgåelse af aftaler om udskydelse af ferie på din arbejdsplads. Herudover er du altid velkommen til at deltage i forskellige aktiviteter i foreningen. Send os en mail, hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet i foreningen eller på din arbejdsplads.

12 FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

Generalforsamling i PROSA /ØST

Generalforsamling i PROSA /ØST Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt Indhold www.prosa.dk Hovedkontor

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere