t i Tilslutning for højtaler. 9 s tk 2x0.75 mm 1' f Tilslutning for mobilt anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t i Tilslutning for højtaler. 9 s tk 2x0.75 mm 1' f Tilslutning for mobilt anlæg"

Transkript

1

2 -v - f - -V"' 1 V 4 w 5 stk. ti l si u tningss te der for K 2000 Ly tte p ladser børn, 2 2 x 0, 75 mm Tilslutning for mobilt anlæg 2 stk. 2 x 0,75 mm^ Rør ret er ført gennem næste. eta til taa. hvor FM antenner placferes. 2x0,75 m usiksk Tilslutning for højtaler. 2 x 0,75 mm ^ W t i g r Tilslutning for højtaler. / SVch^voU a y n rs5v 9 s tk 2x0.75 mm M 2 stk. 2x0.75 m k#l f antenne kabel. mi Q m l tilslutnmassteder K 60 Ly tte pladser voksn e erro Tilslutni ng for mobiltanlæg. 1' f ' V Hjørring tlf. (08) BIRK & BOE I/S rådg. ingeniørfirma Hirtshals tlf. (08) HIRTSHALS BIBLIOTEK INSTALLATION FOR MUSIKANLÆG I SAL. dato: 7 /i2-71 mål: 1'lQO g EJ tegn. nr.: BIBLIOTEKSCENTRALEN AF D FOR BIBLIOTEKS INDRETNING TELEGRAFVEJ BALLERUP TELEFON (01) SAG TEGN. NR.: V DATO MÅL SIGN. RET. DATO.1 _ J. 1 J1

3 FORSA T BAGKLÆDNING 53 - X ' FORSTÆRKER ( VOKSNE) FORSTÆRKER (BØRN) DISP. FORSTÆRKER DISP ( VOKSNE) LYSlPLADEHYLDL LYS DISP GRAMMOFON GRAMMOFON KONTROL PANEi 155 (VOKSNE) (BØ RN ) 195 lysipladehyld : GRAMMOFON (VOKSNE) DISP DISP SKITSE AF AFSPILN / NGSMØBEL, V-25 h ir t h a l s k o m m u n e BY G N 11\ Ci S U D VALGBI JO URN. NR.: DEN: Z ' 6 / Hjørring tlf. (08) BIRK & BOE I/S rådg. ingeniørfirma Hirtshals tlf. (08) HIRTSHALS BIBLIOTEK mål: 1 ' 25 nr dato: 7 /]2 71 rev r- Ætå

4 Dobb, trådvi klet Logaritmisk potentiometer 100 LYDSTYRKE HOVEDTELEFON o uo LYTTEPLAD 90 M ateriale 2 mm ai. i; ju L k DEN K O iv im U N 'i,: :i U D VALG BT 2- V/:Z ~ 7/ Hjørring tlf. (08) BIRK & BOE 1/S rådg. ingeniørfirma Hirtshals tlf. (08) HIRTSHALS BIBLIOTEK mål: / ; 7 0 KONTROLPANEL LYTTEPLADS FOR sag 6 g? 6 r é l & dato: 7 jl 2 71 rev.: i l _.

5 f c = t r u tt l r \ CLB^r Ny væg AVij>. POVL \<C -V 1bxjtkMWjOHN<. v x.v :^ \ * 0. ft: -Ny d'ørr jrrvaag fjernes l-væg fjernes Hi n 3 12ST \GH\BHSVUDvOSUVJs:VJ-T,o 'tl \< S i \ i A A T ' t C ^ S ' f V r;> v - v> \, j. V n \j v\\ \ X fjw-vn. -K/ r 9 u -?- =^L * = j 1~ = J tt t t t = X I ] f HIRTSHALS KO M M U N E b y g n in g s u d v a l g e t indg. 2 3 MRS, 1983 Journ. nr* h i r t s h a l s B F I k o m m u n e Teknisk f o r v a l t n i n g ^ V ^ ^ Telf. (08) ADMINISTRATIONSBYGNING HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING OMBYGNING ! M ål T e g n.; Sign. D ato d.-.5c U d f af* 4 Kontr.:!...j ! Kvarter nr Tegn. nr. 01 Revideret / * /» - 8 3

6 gartierobe koaucunelngeniør disponibelt disponibelt trapperum ? r JxM 1J raam CN3BY5NINU I HIRTSHALS 3TAPS -.uals plan mål l:5o d.3o,4,197o

7 administrationsbygning indgang til bibliotek facade mod øst mod torvet indgang til teknisk forvaltning del af gavl mod nord admp/ni s trat ions, garderb studiecelle kommende bygning toij trappe expedition bibliotekslokale trapperum ind tueplan 1:100 indg mg ADMINISTRATIONSBYGNING I HIRTSHALS VEDR.: kommunebibliotek og teknisk forvaltning; skitseprojekt 12,8,

8 kt ca 1990 S tilsvarende højder i administrationsbygn: kt ca 2100 kt ca 1990 kt ca 1660 V ' kt 1750 kt ca 1660 szf kt ca 1500 ^ kt 1560 kt ca 1500 kt ca 1070 V kt 1070 kt ca 960 snit i sydlige del af bygning snit i nordlige del af bygning udv, ne disponibelt disponibelt disponibelt pakkerum bogmagasin grupperum d 2, e ;arderob køk iniatrabio.ing tr forgang til studierum og foredragssal kommende bygning trappe depot disponibelt disponibelt stolemagasin foredragssal, udstilling mv trapperum i--- plan af kælder ADMINISTRATIONS N. J. DAM. K. DIRCKINCK-HOIMFELO. ARKITEKTER M. A. A.. M Ø L I E PAR KVE J 4. AALBORG. TELEFON (08) VEPR. kommmébifeliotek og beknisk forvaltning skitseprbtjekt skitseprojekt af 12,6, ,8,1969 d-rh

9 administrationsbygning facade mod vest erb arkiv, lystryk udvalgsværelse kommuneingeniør bibliotek. sekretar bibliotek bibliotek personale katalogisering.ntern gang adir/ini strati onm intern gang for teknisk forvaltning derobegang kommende bygning trappe tegnestue afd.ing. afd.ing afd.ing. bygningsinspektorat af d,leder expedition trapperum plan af 1. sal ADMINISTRATIONSBYGNING I HIRTSHALS N. J. DAM. K. DIRCKINCK-HOLMFELD. ARKITEKTER M. A. A.. MØLLEPARKVEJ 4. AALBORG. TELEFON (08) BIRK & BO El/S. RÅDGIVENDE INGENIØRER. HJØRR I NGGADE 3. HIRTSHALS. TELEFON (08) VEDR.: kommunebibliotek og teknisk forvaltning skitseprojekt af 12«fi,1969

10 T f L.'? K ) D R 5 T M vki<s "! ' F O R V A L T M i M G..

11 V M Garantierklæring. For den af os udførte tagdækning med MIP^IEIROIL/ 0=<S0 tagd nr ~ Administrationsbygning i Hirtshals, Etape I yder vi 10 års garanti for tæthed og holdbarhed, således at forstå, at vi ved eventuelle utætheder, der skyldes tagpappens kvalitet eller arbejdets udførelse, foretager reparation og eventuel overstrygning af tagdækningen uden udgifter for Dem. Vor garanti omfatter ikke skader, der skyldes fejl eller mangler ved bygningen, f. eks. sætninger eller bevægelser i tagkonstruktionen, mangelfuld ventilation under taget, brædde- eller betonunderlaget eller andre os uvedkommende årsager, såsom stormskader, færdsel på taget eller anvendelse af ikke godkendte overstrygningsmidler. Garantien omfatter udelukkende selve tagpaparbejdet. Andre håndværksmæssige opgaver, som måtte være med under tagpapentreprisen, f. eks. bærende underlag, isolering, blikkenslagerarbejde eller lignende og leverancen af andre materialer end tagpap, f. eks. ovenlys, udluftningshætter m. m., er således uden for garantien. Da vi ikke kan påtage os noget ansvar for sekundære skader som svamp og forrådnelse i tagbrædder og vandskader på indbo og lignende, beder vi Dem snarest og senest 8 dage efter, at eventuelle skader er opstået, anmelde disse, og reparationen vil derefter blive udført hurtigst muligt. ~ u r 6o2 m2 isolering og tækning Ovenstående garanti gælder tor på "beton med 9 cm POLYS TYEOL-Sandwichp lade incl. træbeton, BXGJCJPIXjT 60 Garantierklæringen er kun gyldig, når og garantien træder først i kraft, når Levere, den den er forsynet med vor underskrift, arbejdet er betalt. Vejen, den o

12 M ^5853 Garantierklæring. For den af os udførfe tagdækning med M3MEKOIL IB, lo-43 - Administrationsbygning i Hirtshals, tagd. nr. Etape I A yder vi 10 års garanti for tæthed og holdbarhed, således at forstå, at vi ved eventuelle utætheder, der skyldes tagpappens kvalitet eller arbejdets udførelse, foretager reparation og eventuel overstrygning af tagdækningen uden udgifter for Dem. Vor garanti omfatter ikke skader, der skyldes fejl eller mangler ved bygningen, f. eks. sætninger eller bevægelser i tagkonstruktionen, mangelfuld ventilation under taget, brædde- eller betonunderlaget eller andre os uvedkommende årsager, såsom stormskader, færdsel på taget eller anvendelse af ikke godkendte overstrygningsmidler. Garantien omfatter udelukkende selve tagpaparbejdet. Andre håndværksmæssige opgaver, som måtte være med under tagpapentreprisen, f. eks. bærende underlag, isolering, blikkenslagerarbejde eller lignende og leverancen af andre materialer end tagpap, f. eks. ovenlys, udluftningshætter m. m., er således uden for garantien. -* - Da vi ikke kan påtage os noget ansvar for sekundære skader som svamp og forrådnelse i tagbrædder og vandskader på indbo og lignende, beder vi Dem snarest og senest 8 dage efter, at eventuelle skader er opstået, anmelde disse, og reparationen vil derefter blive udført hurtigst muligt. 2o2 m2 dobbelt dækning på Ovenstående garanti gælder for A krydsfiner med BITUFILT og MINEROL B gra skifer Garantierklæringen er kun gyldig, når den er forsynet med vor underskrift, og garantien træder først i kraft, når arbejdet er betalt Leveret den Vejen, den

13 lillllllllllllllllilllllilllllhlllllllillilllilillllliliihlllillhtlhihhhiihlllilllhilllllliliihlltllilllllhilii(ihhlllhhiihhilhihhhimhililtllilllllhhhiillllllfhiihiiflliilliliihlihl" gældende for medlemmer af: GARANTIBEVIS DANSKE TAGPAPFABRIKANTERS BRANCHEFORENING For nedenstående af os udførte tagdækning yder vi herved i henhold til foreningens bestemmelser: 10 års fabriksgaranti 1. Garantien omfatter tagdækningens tæthed og holdbarhed, således at forstå, at vi ved eventuelle utætheder, der skyldes tagpappets kvalitet eller arbejdets udførelse, og som anmeldes over for os inden garantiperiodens udløb, foretager reparation og eventuel overstrygning af tagpappet uden udgift for Dem. 2. Herudover påhviler der os ikke garanti, forpligteiser eller ansvar af nogen art for direkte eller indirekte følger, såsom svamp og forrådnelse i tagbrædder, vandskader på indbo, lejetab, driftstab og lignende det være sig skade på person eller ejendom, herunder afsavn og driftstab af fejl eller mangler ved bygningen, f. eks. sætninger eller bevægelser i tagkonstruktionen, mangelfuld ventilation under taget, underlagets beskaffenhed eller andre uvedkommende årsager, såsom stormskader, færdsel på taget eller anvendelse af ikke godkendte overstrygningsmidler. Der kan ud over nævnte garanti - i intet tilfælde gøres noget erstatningskrav eller nogen anden mangelbeføjelse gældende mod os. 3. Garantien omfatter udelukkende selve tagpaparbejdet. For andre håndværksmæssige opgaver, som måtte være med under tagpapentreprisen, f. eks. bærende underlag, isolering, dampbremse, blikkenslagerarbejde eller lignende, og leverance af andre materialer end tagpap, f. eks ovenlys, udluftningshætter m. m., kan vi kun drages til ansvar i det omfang, hvori de pågældende håndværkere og leverandører er ansvarlige for de af dem præsterede ydelser og leverancer. 4. Garantien træder først i kraft, når arbejdet er betalt. 5. I de tilfælde, hvor vi efter ovenstående kan drages til ansvar, er vi ikke forpligtet til at yde nogen erstatning for personskade eller for skade på ejendom, med mindre det af sagens omstændigheder fremgår, at vi har gjort os skyldige i grov uagtsomhed. Erstatningen skal kun dække sådan skade, som med rimelighed kunne have været påregnet ved aftalens indgåelse. 6. I tilfælde af, at der rejses krav imod os for skader, der omfattes af garantien, skal vi straks have meddelelse herom, og der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse skadernes omfang. ANKENÆVN Til sikkerhed for, at Deres rettigheder ifølge nærværende garantibestemmelser bliver tilgodeset, kan der i tvivlstilfælde rettes henvendelse til det af Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening nedsatte ankenævn, Nørre Voldgade 34, 1358 København K, telefon (01) Garantinr gældende for tagd. nr. lo-sllo bygning, - Ådministrations- Hirtshals - Etape II 561 m2 isolering og tækning med ALU-BITUFILT, 9 cm PO- LYS TYROL og MIMEROL GV-60 Udstedelsesdato: 24. g HlliltlillllttlllllliflltllilllllilillltlfjllllliltlllllllltlllllllflflllillillllllllllllililtllltllllliillllltlllijtltlllltlllllillltlllltlilllilllllllllllltliltlillllllltlllllllMlilltlltflltllltlltlllllllllfltllllllllilllllfltltlitllltlilllllflltlilllilMtliifi? IIIIIIIIIIIIIHllllllllllHlllllllllllllllllllllllll IIIIIII1IHIIIII!

14 BIRK & BOE 'Is LANDINSPEKTØRER RÅDGIVENDE I N G E N I 0 R E R, F R I GRUNDLAGT 1818 LANDINSPEKTØR ERNST BOE. INGENIØR MARINUS MØLGAARD. LANDINSPEKTØR ERIK B. KNUDSEN. CIVILINGENIØR, LANDINSPEKTØR A. L. BIRK NØRREBRO HJØRRING GIRO NR TELF. (08 ) # J. NR. DATO ^ //i 1 " ^y & C^> é'-csot / Vedlagte Mes-ptst ^ " Zor^ y 7 -t'v-/ Ved rø rende ^.«^4 fremsendes uden særlig følgeskrivelse: i henhold til aftale/telefonsamtale af i henhold til brev af fra JS^ftil Deres orientering/godkendelse/påtegning kan beholdes til videre foranstaltning med tak for lån bedes venligst underskrevet og tilbagesendt Deres kommentar udbedes ønskes tilbagesendt med anmodning om tinglysning og returnering kopi heraf er sendt til til udbetaling kvittering udbedes hoslagt check kr for hermed kvittering for det modtagne beløb tilbud udbedes i henhold til medfølgende bilag stk. ialt Med venlig hilsen f. BIRK & BOE /?U C(/ 7^//

15 REKOMMANDERET Hirtshals Kommune Att.: hr. kommunaldirektør P. Melgaard Petersen 9850 Hirtshals N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) /ML Aalborg, den 19. august 197M- Vedr. : Administrationsbygningen i Hirtshals Etape II, Garantifrigivelse Vedlagt fremsendes garantier og garantifrigivelser vedrørende ovennævnte sag. Samtidig vedlægges 4 stk. garantier, hvortil frigivelserne vil blive Dem tilsendt fra det tilsynsførende ingeniørfirma Birk & Boe, Hirtshals, snarest. Med venlig hilsen f. ~ n 1 1 Holmfeld Følgende garantier frigivet og tilsendt de pågældende firmaer 3/9-74: tømrerm. Johs. Jensen smedem. Kjeld Fynbo glarmester Bang Linde Ulf Gulvbelægning tømrerm. Alfred Skaarup malerm. G. Hvidemose VVS installatør K. Fynbo A/S Persolit, isolering Glent & Co. ventilation installatør H. Jespersen /10 stk. garantier 6 stk. frigivelser

16 N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals Dato : I Entreprise: Gu I vbe lægn i ngsentrepr-tsen Sag nr.: ( 80 ) 69 I 3 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: Ulf Gulvbelægning A/S, Håndværkervej 29, 9000 Aalborg ved^^^/accept af 2 * overdragne og den 7/ færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: L. Eisenhardt P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 5/ Fråden 5/ overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren Er fremsendt. ULF GULVBELÆGNING for entreprenør

17 A N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals - II Dato : I Entreprise: Murer- og betonentreprisen Sag nr.: (80)6913 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udfort af entreprenør: Fa. Rasmussen & Stisager A/S, Aagade, 9000 Aalborg ved kontrakt/accept af / 19 overdragne og den / 19 færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: C. S korsten sgaard P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 5/ Fråden 5 / overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren Er f remsendt.

18 N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) T I AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Admin i strati onsbygn -ingen i Hirtshals - II Dato : I Entreprise: Tagdækn i n gsent rep r i sen Sag nr (80)69 13 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udfort af entreprenør: A/S Phønix, 6600 Vejen ved ^^i^^accept af 2 5/ overdragne og den 7 / færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: T. Schmidt P. Melgaard Pedersen Sørensen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: J v f. mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 5/ Fra den 5 / overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren Er fremsendt. for bygherren o ov konduktør/arkitekt * PHØNIX Tagpap og Vejmateriale/ Kp. GADE 1? for entreprenør

19 A N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals Entreprise: Tømrerentreprisen Dat I973 Sag nr.: ( 80 )6913 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: Tømrermester Johs. Jensen, 9882 Tversted ved tøpxifcrøwvaccept af overdragne og den 7 / færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: Johs Jensen P. Melgaard Pedersen H. Weesgaa rd Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. ma n ge I i i s t e r n e. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 5/ Fråden 5/ overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren Er fremsendt.

20 N.J.DAM r K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals - II Dato : Entreprise: GI a r mes te ren t re p r i sen Sag nr.: (80)69 I 3 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: Glarmester G. Bang Linde, Thorningsvej 37, 8620 Kjellerup ved /accept af 2 $ overdragne og den 7/ færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til år, løber herefter til den 5/ Fråden 5 / overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren Er fremsendt. G. BANG l,inde GLARMESTER

21 N.J. DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals Entreprise: S me dee n t rep r i s en Dato I Sag nr.: (80)6913 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: Smedemester Kjeld Fynbo, Sophus Thomsensgade I, 9850 Hirtshals ved /accept af 2^ overdragne og den 7/ færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: K. Fynbo P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: j v f # mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 3/ Fråden 3/ overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren ^K\>^)é>b$éfl^r)éHXKåéK<M&Hé<sX!fcl&rXXX;fXXXK9<X. Er fremsendt.

22 N.J.DAM & K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals - II Entreprise: Snedkerentrepri sen Dato : I Sag nr.: ( 80 ) 69 I 3 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: Tømrermester Alfred Skaarup, Vidstrup pr Hjørring ved Ko^^l^t/accept af 25 / overdragne og den 7/ færdigmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: Alfred Skaarup P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. mangellisterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til I år, løber herefter til den 5/ Fråden 5 / overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren. ER FREMSENDT

23 N.J.DAM r K.DIRCKINCK-HOLMFELD ARKITEKTER M.A.A. Sofiendalsvej Aalborg Tlf. (08) Giro Brotorvet Holstebro Tlf. (07) Bredgade Herning Tlf. (07) AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbetegnelse: Administrationsbygningen i Hirtshals - II Dato : I Entreprise: Ma I erentrepr i sen Sag nr.: ( 80)6913 Konto : Dags dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udfort af entreprenør: H. Hvidemoses eftf., Hjørringgade 10, 9850 Hirtshals ved k&ftftål&/accept af 2 I / overdragne og den 7 / I f ær digmeldte entreprise vedrørende I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: for bygherren: H. Sand Hansen Svend 0. Andersen P. Melgaard Pedersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangler, hvis afhjælpning skal være tilendebragt inden den / 19, og som vurderes til kr. Beløbet tilbageholdes, indtil afhjælpning har fundet sted. Mangler: Jvf. mangel I isterne. Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til ' år, løber herefter til den ^ % Fra den ^ overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren $JtøW^é>b#$^r)éHXK&tf&é<&KéS^)a&XXX>/XXXK9<XX. Er f remsendt.

24 BIRK & BOE '/. LANDINSPEKTØRER RÅDGIVEN D E ING ENIØ R ER. F R I -1 R I GRUNDLAGT 1818 ^ /* <VNDINSPEKTØR ERNST BOE. INGENIØR MARINUS MØLGAARD. LANDINSPEKTØR ERIK B. KNUDSEN. CIVILINGENIØR, LANDINSPEKTØR A. L BIRK ØSTERGADE HJØRRING GIRO NR TELF. (08) * o J. nr. dato 27»december Fa, Glent og Co. Set. Paulsgade Aarhus C. Vedr : Hirtshals Administrationsbygning. Etape II. Under henvisning til Deres brev af 23/ vedrørende å contobegæring nr. 2 for ovennævnte byggeri, skal vi hermed meddele Dem, at beløbet synes os umiddelbart for stort, og beder Dem specifisere det efter de i beskrivelsen nævnte enhedspriser samt pos. nr. Med venlig hilsen f. Birk 8c Boe I/S Vedlagt kopi af specifikation til å contobegæring for mu-jj rerentreprenøren. Genpart til Hirtshals Kommune.

25 O I SO f,r o ^ f% r» g i o 1 fri i\ få IS O /s LANDINSPEKTØRER RÅDGIVENDE I N G E N 10 R ER, F R I - I R I GRUNDLAGT 1818 LANDINSPEKTOR ERNST BCE. INGENIØR MARINUS MØLGAARD. LANDINSPEKTØR ERIK B. KNUDSEN. CIVILINGENIØR, LANDINSPEKTØR A. L. EJiRK ØSTERGADE HJØRRING GIRO NR TELF. (08) * AFLEVERINGSFORRETNING Sagsbstegneise: Administrationsbygningen i Hirtshals - Dato : 8/12-72 etape 11. Entreprise: T n.. Sag nr.: 6976 Isolermgsentreprisen. y Konto : Dass dato er foretaget aflevering af ovennævnte entreprise, der er udført af entreprenør: A/S Persolit, Bispensgade 96, 98oo Hjørring ved kontrakt/accept af 9 / 19 1 vedrørende overdragne og den 7/12 19,2færdigmeldte entreprise I afleveringsforretningen deltog for entreprenøren: F -øjer for bygherren: J Melgård ledersen Arbejdet blev synet, og der forefandtes ingen mangler/nedennævnte mangier, hvis ofnjælpnrng skal-være i ilande-bragt inden den -4-9 r-og-soro vurdsres til kr. Mangler: jvf. mangelliste"' Garantiperioden som i henhold til kontrakten er fastsat til ]_ år, løber herefter til den 5 / v 19^4 Fra den 5/5 19 r overtager bygherren den almindelige vedligeholdelse af det udførte arbejde. Endelig opgørelse fra entreprenøren skal vooro byghorron i hændo sonost don / Hirtshals byråd konduktør m o r it A/S ENTH EP H 1 i.-i & H? 5KA HJØRRB!3PEN.'iaAOE rø ng Te if. (C3) 'M-

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende: J. nr. Arkiv nr. B 11.330 BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere