ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE"

Transkript

1 ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014

2 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde. Via læsning, erfaringer og foredrag har vi samlet følgende materiale som værende gode argumenter og inspiration for teamsamarbejdet. Ordet team dækker noget forskelligt på skolerne - nogle steder er lærerne organiseret i afdelingsteam, andre steder i årgangsteam og atter andre i klasseteam - og er et fagteam også at betragte som teamsamarbejde? Sæt selv jeres betegnelse ind Undervisningsministeriets publikation Fra teamsamarbejde til teamlæring 2002 definerer teamsamarbejdet som Et længerevarende og forpligtende samarbejde, hvor en gruppe af lærere ud fra en klart defineret målsætning og en række tilhørende aktiviteter arbejder med elevernes faglige og personlige læreprocesser, ligesom teamet af lærere bevidst arbejder med egen kultur og indbyrdes relationer. Gennem de sidste par år har AHL hørt fra medlemmer, at teamsamarbejdet til tider er svært og utilfredsstillende, men også udfordrende og mægtigt givende. Enelærerens tid er forbi, og teamsamarbejdet skal fungere. Derfor er det vigtigt, at der på skolen udarbejdes retningslinjer for teamdannelser og for, hvordan lærerteams skal handle i forbindelse med opståede samarbejdsproblemer. 2

3 Alle lærere i Allerød og Hørsholm arbejder i selvstyrende teams Begrebet selvstyre er relateret til det pædagogiske råderum, der gives teamet i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse, efterbehandling og evaluering. Teamet fordeler opgaver og ansvar imellem sig og udøver i øvrigt den kompetence, der er tillagt dem, og fastsætter selv den konkrete tilrettelæggelse af deres arbejde inden for deres professionelle råderum. Da arbejdet beregnes som en årsnorm, giver tilrettelæggelsen af arbejdet mulighed for en langt større fleksibilitet i den enkeltes arbejdstid. At være en del af et team stiller krav til den enkelte og forudsætter: At den enkelte har ansvarsfølelse, der omfatter mere end den pågældendes eget arbejde At problemer opfattes som vores og ikke som mine eller dine At den enkelte selv følger med i de andres arbejde for at kunne drage nytte af det At man selv beder om hjælp, selv søger assistance At man kan acceptere andres henvendelser, kritik og forslag At den fælles ansvarlighed for teamet indebærer gensidig undervisning og læring Et selvstyrende team er en gruppe af lærere og eventuelt børnehaveklasseledere, der inden for de givne rammer og i samarbejde med skolens ledelse har råderet over undervisningen. 3

4 Fordele ved det forpligtende teamarbejde Det dyberegående kollegiale samarbejde, som teamorganiseringen omfatter, åbner en vifte af muligheder for den enkelte medarbejder fx: Oplevelse af et godt og nært arbejdsfællesskab Positiv indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø Fælles refleksion og udvikling både fagfagligt og pædagogiskfagligt Aflastning og reducering af det mentale pres, der ellers ofte ligger på den enkelte lærer/pædagog Væsentlig kilde til reduktion af psykiske belastninger Fælles ansvar om skole-hjemsamarbejdet, herunder vanskelige samtaler Bedre mulighed for fordybelse for både børn og voksne Elevernes læringsaktiviteter kan tilrettelægges på større eller mindre hold inden for den enkelte klasse eller på tværs af årgangen Muligheder for undervisningsdifferentiering øges Reelt professionelt samarbejde om den pædagogiske planlægning og evt. gennemførelse Åben dialog udvikles De nære relationer til andre mennesker er kilde til personlig vækst samt glæde og meningsfuldhed Eleverne oplever et team af forskellige voksne mennesker, der professionelt arbejder sammen. 4

5 Indhold og struktur af teammøderne Samarbejde mellem mennesker sker på mange forskellige måder og niveauer. Det er væsentligt, at der er aftalt en fælles platform og struktur for samarbejdet. Teamet skal være et sted, hvor den enkelte kan føle sig tryg nok til at tydeliggøre egne forventninger til det fælles arbejde og samtidig få indsigt i andres. Her drejer det sig både om værdier, forventninger og holdninger til pædagogik, til arbejdsformer, til hinanden som mennesker og til skolens udvikling som helhed. Erfaringsmæssigt viser det sig, at dér hvor tingene rykker for alvor, er i de team, hvor man begynder at åbne for disse drøftelser og viser tilsvarende mod til at gå tæt på hinanden i en takt, der er tilpasset kulturen. Teamets løbende drøftelser af indhold, struktur og proces giver et godt grundlag for en konstruktiv udvikling. Teamets funktion i praksis er bestemt af, at teamstrukturen, opgavernes indhold og formen på arbejdsprocessen spiller godt sammen. For at kunne få overblik over status og udvikling af teamarbejdet er det vigtigt at se på de tre elementer hver for sig, men også på samspillet mellem disse. Overordnet handler indholdet af teamsamarbejdet om, hvad det giver mening for teamet at samarbejde om. Den drøftelse i teamet er vigtig. For de fleste team vil det centrale være undervisningen med planlægning, evaluering og målsætning som omdrejningspunkt. Strukturen i teamet handler om, hvornår og hvordan man mødes i teamet. Processen og relationerne i teamet kan forekomme som det sværeste element at håndtere. 5

6 Roller og ressourcer i teamet Ethvert team består af en række fagligt kompetente personer. Men et teams medlemmer besidder desuden nogle færdigheder, som har betydning for, hvordan samarbejdet i teamet fungerer. I team, hvor evnen til samarbejde, kommunikation og planlægning er nøglefærdigheder, er det vigtigt at sammensætte teamene, således at de omfatter forskellige personligheder. Så udover de faglige kompetencer er det vigtigt for et effektivt samarbejde, at teamet består af mennesker med forskellige personlige kompetencer og behov, og at disse forskelle er erkendte. Ofte er team på en skole ikke sammensat ud fra, hvilke samarbejdskompetencer eller behov de enkelte teammedlemmer besidder. Derfor vil det ofte gavne samarbejdet at sætte fokus på de forskellige roller og ressourcer, teamet som helhed besidder. Et team, som sætter fokus på, hvilke roller og ressourcer teamet omfatter, vil kunne opleve et styrket og mere effektivt samarbejde. Når et team skal løse en opgave sammen, vil de forskellige teammedlemmer indtage én eller evt. flere roller. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en person både tager og får roller. Det er de forskellige roller i teamet i samspil, der udgør teamets samlede samarbejdsressource. Hvis rollefordelingen sker tilfældigt, vil nogle personers ressourcer ikke blive udnyttet optimalt. Men det er ikke ensbetydende med, at det er de roller disse personer fungerer bedst i, eller at det er det mest optimale i forhold til teamets samarbejde. Det er vigtigt at udnytte hvert teammedlems ressourcer bedst muligt både set i forhold til den enkeltes egne behov og set i forhold til de samlede behov for teamets samarbejde. 6

7 En god arbejdsgang Beslut først: teamorganisering, evt. teamledelse mødefrekvens, mødeledelse dagsorden, referat, m.v. redskaber for planlægning evaluering af elevernes læring og undervisning metoder og arbejdsformer for faglig udvikling og samarbejde Diskuter dernæst: procesarbejdet udvikling af teamets refleksion og interne kommunikation afklaring og justering af roller og gensidige forventninger bearbejdning af interne konflikter og kollegiale magtpositioner Husk også: samarbejde om elever undervisningsforløb og udvikling af undervisningspraksis fleksibel planlægning arbejdsdeling kollegial faglig sparring og kollegial supervision 5 vigtige spørgsmål at stille sig før et møde Hvad skal vi tale om? Hvorfor skal vi tale om det? Hvordan skal vi tale om det? Hvor længe skal vi tale om det? Hvem afslutter og følger op på det, som vi har talt om? Læs mere om Møder, der skaber klarhed BAR/ tema Stress på vor hjemmeside under undervisning. 7

8 Udfordringer ved det forpligtende teamarbejde Der er flere om at sætte dagsordenen, så samarbejdsformen skal struktureres Erfaringer, ideer og ambitioner skal gå op i en højere enhed Samarbejdsredskaber og -struktur tilpasses hvert enkelt team Flere kollegers skepsis ved ændring af arbejdets organisering Ingen enkle løsninger Teamets medlemmer forventes at deltage i åben dialog Teamets arbejde skal give mere psykisk energi og arbejdsglæde, end det tager. Hyppigt sete forhindringer for det gode teamarbejde Mangel på fælles mål i skoledistriktet vedr. teamsamarbejde Mangel på klarhed om teamkoordinatorens rolle og opgaver Mangel på klarhed om ledelsens rolle i forhold til teamarbejdet Mangel på kvalifikationer til at tackle teamarbejdet Mangel på engagement i forhold til teamarbejde Mangel på struktur i teamarbejde Tilfældig sammensætning af team Mangel på forventningsafstemning blandt teamets medlemmer. Vi henviser til Allerød - Hørsholm Lærerforenings hjemmeside, hvor I kan læse mere om teamsamarbejdet, og hvor der ligger link til ideer samlet fra de forskellige skoler. Vi opfordrer teams/skoler til fortsat at maile os gode ideer, så vi hermed får oprettet en vidensbank om teamsamarbejde. God fornøjelse med det videre teamsamarbejde fra Allerød - Hørsholm Lærerforening. Kærvej 8, 3450 Allerød

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere