Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn"

Transkript

1 STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver professions praksis, og vi har valgt at opkvalificere implementeret i hverdagen. Der er lavet en overordnet drejebog for processen, men medarbejderne vores kommunikationskultur, fordi den er et bærende element og redskab i den pædagogiske praksis. og lederne udvælger i fællesskab de fokuspunkter, Pædagoger, pædagogmedhjælpere og køkkenledere der er mest relevante for den daglige praksis i den deltog derfor i i et kompetenceforløb på VIA enkelte afdeling og for den enkelte medarbejder. University College med fokus på en af dagtilbuddets Fælles for alle er dog, at implementeringen er et kerneydelser: kommunikation med børnene. fast punkt på personalemøder og personaledage. Forløbets hovedvægt er lagt på, at medarbejderne opøver og styrker en praksis, hvor de bliver i stand til at identificere, planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere udviklingen af den pædagogiske praksis vedrørende kommunikation mellem medarbejder og barn. Den teoretiske undervisning på VIA foregik med udgangspunkt i eksempler fra den dagligdag, medarbejderne kommer fra. I 2013 står de pædagogiske ledere for en tilhørende (Læs mere i strategierne for forældresamarbejde, personale og kommunikation). 8

2 Effektmål Professionel pædagogisk kommunikation mellem medarbejder og barn Ydelser Medarbejderne har en kommunikationsform og et sprog overfor børnene, hvor vi siger tingene anerkendende og taler om det, vi vil opnå, og det, barnet skal lære. Organisering I enhver sammenhæng i dagligdagen med børnene samt på personalemøder og personaledage. Evaluering og/eller tegn og indikatorer Vi oplever børn, der taler om det, de gerne vil opnå, og børn, der bruger sproglig og kropslig kommunikation i en større grad. Det mindre barn udviser selvhjulpenhed i forhold til sin alder, og det større barn reflekterer. STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING 9

3 STRATEGI FOR FORÆLDRESAMARBEJDE Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og forældre Vi ønsker i dagtilbuddet at formidle vores viden om børnenes trivsel og læring til forældrene. De skal høre om dette, fordi det er vigtigt, at forældre ved, at deres børns hverdag består af mere end pasning og leg, men også fordi denne viden er med til at styrke dialogen mellem afdelingen og forældrene. Kompetenceforløbet Professionel Pædagogisk Kommunikation i på VIA og den tilhørende udviklingsproces i 2013 handler derfor også om at styrke forældresamarbejdet i endnu højere grad. Kommunikationskulturen opkvalificeres med det mål at gøre os bedre til at kommunikere professionelt om den pædagogiske praksis, der hver dag foregår. Når vi samtaler med forældrene, hvad enten det er den lille snak i forbindelse med afhentning eller den længere ved en status- og udviklingssamtale, ønsker vi at være endnu bedre til at fortælle om det pædagogiske arbejde, barnet oplever. På den måde sikrer vi, at forældrene får viden om deres barns udvikling. Forældrene vil møde medarbejdere, der er meget åbne og ønsker at indgå i dialog, og medarbejderne skal opleves som professionelle personer, som de trygt kan komme til med deres spørgsmål og eventuelle kritik. Med den gode kommunikation i forbindelse med det daglige møde under aflevering og afhentning etablerer vi tillidsskabende relationer til forældrene. Den professionelle kommunikation sikrer dermed også, at den svære samtale og potentielle konflikter imødegås på et tidligt tidspunkt. (Læs mere i strategierne læring og udvikling, personale og kommunikation). 26

4 Effektmål Professionel pædagogisk kommunikation mellem medarbejder og forældre Ydelser Medarbejderne kommunikerer i endnu højere grad professionelt på baggrund af faglig viden om barnets trivsel, læring og udvikling. Organisering Medarbejderne bruger forældresamtaler og tiden i forbindelse med aflevering og afhentning. Evaluering og/eller tegn og indikatorer Vi oplever en god, daglig dialog med forældrene med en høj grad af fælles forståelse for den pædagogiske praksis. Vi oplever, at forældrene har viden om barnets trivsel, læring og udvikling. Forældretilfredshed 2013 viser en højere score i Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns trivsel og Inddragelsen af dig i spørgsmål vedr. dit barns læring. STRATEGI FOR FORÆLDRESAMARBEJDE 27

5 STRATEGI FOR PERSONALE Professionel pædagogisk kommunikation - mellem kolleger Et fælles sprog og en fælles forståelse letter arbejdet i det daglige og skaber et professionelt fællesskab for alle medarbejderne, hvad enten de er pædagoger, pædagogmedhjælpere eller køkkenledere. Kompetenceforløbet i på VIA omfattede derfor også kommunikationen mellem medarbejderne. Det er hensigten at lave professionsudvikling ved at skabe en fælles kommunikationskultur i dagtilbuddet. Kompetenceforløbet og udviklingsprocessen i 2013 i de enkelte afdelinger består i en fælles begrebsudvikling og begrebsfastlæggelse, der skaber sammenhæng i dagtilbuddet på tværs af afdelingerne. Kompetenceforløbet skal derudover medvirke til at øge interessen for at udvikle hverdagens pædagogiske praksis. På VIA har medarbejderne fået redskaber til at være nysgerrige på både egen og kollegers praksis, og i afdelingerne fastholdes fokus på denne undersøgende og reflekterende tilgang ved at skabe rammer, hvor medarbejderne i højere grad kan indgå i dialog med hinanden om emnet. Målet med et forløb, hvor fagligheden sættes i spil og udfordres, er også at styrke det kollegiale samarbejde og arbejdsglæden. De to elementer er med til at styrke dagtilbuddet som en attraktiv arbejdsplads og elementer, der på sigt kan være med til at nedbringe sygefraværet. (Læs mere i strategierne for læring og udvikling, forældresamarbejde og kommunikation). 28

6 Effektmål Ydelser Organisering Evaluering og/eller tegn og indikatorer Professionel pædagogisk kommunikation mellem kolleger Medarbejderne videreudvikler den professionelle kommunikation og agerer på baggrund af faglig viden om barnets trivsel, læring og udvikling. Pædagoger, pædagogmedhjælpere og køkkenmedarbejdere deltager i i et kompetenceforløb på VIA med tilhørende udviklingsproces i afdelingerne. Vi oplever, at der i dagtilbuddet er skabt et fælles sprog, en fælles forståelse og et professionelt fællesskab. Trivselsundersøgelsen i 2013 viser en højere score i Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? og Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner?. STRATEGI FOR PERSONALE 29

7 Professionel pædagogisk kommunikation STRATEGI FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er et bærende element og redskab i den pædagogiske praksis, og dagtilbuddet vil gerne udvikle medarbejdernes evne til at formidle den faglige ydelse, som de hver dag udfører. Et partnerskab med VIA University College blev derfor indgået i 2012 for at sammensætte et kompetenceforløb for medarbejderne om det emne, de selv havde valgt som tema, og titlen blev Professionel Pædagogisk Kommunikation. Vi vil gerne og har brug for at kommunikere vores faglighed på en professionel måde i mange forskellige sammenhænge. Det er derfor dagtilbuddets hensigt at skabe en fælles kommunikationskultur, som styrker den daglige kommunikation i tre relationer: medarbejder barn medarbejder forælder kollega kollega Det har været vigtigt for dagtilbuddet, at teori knyttes tæt sammen med praksis. Undervisningen blev derfor løbende justeret ud fra tilbagemeldinger fra et fyraftensmøde med medarbejderne og har taget udgangspunkt i praksisfortællinger fra deres hverdag. Kompetenceforløbet består både af undervisning på VIA (seks dage i alt), forberedelse før og mellem undervisningsmodulerne i og et efterfølgende udviklingsforløb i afdelingerne i De pædagogiske ledere vælger sammen med medarbejderne de fokuspunkter, der er mest relevante at arbejde videre med i den enkelte afdeling og for den enkelte medarbejder. (Læs mere i strategi for læring og udvikling, forældresamarbejde og personale). 36

8 Effektmål Professionel pædagogisk kommunikation i tre relationer: - Medarbejder barn - Medarbejder forælder - Kollega kollega Ydelser Der er skabt en fælles kommunikationskultur i dagtilbuddet, som styrker den daglige kommunikation i de tre relationstyper. Organisering Pædagoger, pædagogmedhjælpere og køkkenmedarbejdere deltager i i et kompetenceforløb på VIA med tilhørende udviklingsproces i afdelingerne. Ledelsesteamet gennemfører interviews af alle medarbejdere vedrørende, hvordan de konkret arbejder i dagligdagen med den viden og erfaring, de har opnået i forløbet. Evaluering og/eller tegn og indikatorer Vi oplever, at medarbejderne bruger redskaberne fra kompetenceforløbet i dagligdagen. STRATEGI FOR KOMMUNIKATION 37

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere