Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter"

Transkript

1 S 94 - Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter August 2007 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb.

2 1. Indledning Dette notat bygger på notatet Effektivisering af supportorganisationen Anbefalinger samt konklusionerne fra styregruppemødet den 26. juni Notatet er opdelt i to dele, hvor første del i afsnit 2 beskriver idealmodellen for supportorganisationen i AMS og anden del i afsnit 3 beskriver de aktiviteter, der skal til for at nå idealmodellen. Aktiviteterne er brudt ned fra anbefalingerne i notatet Effektivisering af supportorganisationen Anbefalinger. Notatet indeholder ikke en detaljeret implementeringsplan for etableringen af supportorganisationen. Implementeringsplanen vil blive udarbejdet i august Idealmodellen for supportorganisationen i AMS Supportorganisationen i AMS skal bestå af fire niveauer: Superbrugere i jobcentre samt i a-kasser, virksomheder og hos anden aktører 1. level support i supportcentret 2. level support i BIT 3. level support hos leverandører og forretningsspecialister i AMS Supportorganisationen er illustreret i figur 1, hvor de sorte pile illustrerer flowet i en supportsag og de røde streger flowet i kommunikationen omkring systemernes udvikling og drift. Det grundlæggende element i organisationen er, at der er et entydigt og gennemsigtigt sagsflow i en supportsag. Superbrugere, borgere og virksomheder (kunderne) har en indgang til support, nemlig supportcentret. Supportcentret har ansvaret for at svare kunderne uanset, hvor sagen bliver løst. I det omfang, supportcentret ikke kan svare i første henvendelse, formidler de sagen videre til 2. level supporten, som enten selv løser sagen eller visiterer den videre til 3. level. 2. level har ansvaret overfor de sager, som formidles videre fra 1. level, og for at svare 1. level, der formidler resultatet til kunden. Figur 1: Den ideelle fremtidige supportorganisation Regioner AMS Ledelse Systemejerskab Udvikling Projektledelse Forretningsspecialister Cybercom Superbruger 1. level Supportcenter Applikationssupport: Arbejdsmarkeds portalen Jobnet Amanda 2. level - BIT Teknisk support Drift KMD IBM Sirius Knowledge Cube Undtaget fra dette flow er rent forretningsrelaterede spørgsmål, som visiteres direkte fra 1. level til forretningsspecialisterne i AMS idet det vurderes, at der er en risiko for, at 2. Side 2

3 level vil blive oplevet som et forsinkende element i den type sager. Den kontakt, der foregår på 3. level mellem forretningsspecialister i AMS og udviklingsleverandører skal altid dokumenteres i det fælles helpdesksystem. Der er etableret SLA er mellem alle niveauer i organisationen - superbrugere, 1. level i supportcentret samt 2. og 3. level - med angivelser af tidsfrister for, hvor lang tid en sag må ligge på et niveau, før den sendes til næste niveau, samt åbningstider og eskalationsveje. 2.1 Kommunikation Der er entydige kanaler for kommunikationen til kunderne: 1. Fejl og standardændringer - for eksempel brugeroprettelser. Alle relevante oplysninger for superbrugerne registreres i et helpdesksystem, så sagens status konstant kan følges. 1. level supporten har et ansvar for løbende at følge op på sager, der er formidlet videre til 2. level. Her skelnes der i mellem kunderne, idet borgere og virksomheder serviceres om Jobnet via telefon og mail på jobnet.dk. Borgere og virksomheder har ikke adgang til helpdesksystemet, og bør derfor holdes løbende orienteret om deres sag via mail. 2. Udvikling af systemerne (release information) og driftsstatus. Kommunikationen mellem systemejer og supportorganisationen omkring systemernes udvikling og drift foregår ad en kanal, en support hjemmeside. Kunderne har adgang til alle relevante oplysninger. Der skal dog også her skelnes mellem kunderne, så borgere og virksomheder får deres information på jobnet.dk, mens supportorganisationen bruger support hjemmesiden. På support hjemmesiden skal der etableres abonnementsordninger, så alle i support organisationen får direkte info, når der er nyheder om drift, releases, undervisning m.m. 2.2 Roller og ansvar Superbrugerne skal kunne besvare så mange spørgsmål fra brugerne som muligt og eskalere de sager, som de ikke kan løse, videre til 1. level supporten (supportcentret). Alle jobcentre skal have min. en superbruger, og de skal have følgende kompetencer/deltage i aktiviteter: Viden om, hvor de skal rette henvendelse om fejl set i forhold til statslige og kommunale systemer Samarbejde med de kommunale superbrugere Viden om, hvordan de indberetter fejl i helpdesksystemet Kompetencer til at beskrive fejl, så supporten har mulighed for at gennemskue hvor fejlen kan ligge Viden om, hvor de kan hente information om systemerne og procedurer for videreformidling af information til kolleger Et bredt og solidt kendskab til brugerfladerne i samtlige systemer Evne til at gennemskue og genkende fejl, der relaterer sig til forkert brug af systemerne. Kontinuerlig opdatere sig med løbende information fra supportcentret og BIT om systemernes faciliteter og nye releases, herunder evt. indgå i test. Deltage i uddannelse og superbrugermøder Deltage i undervisning af kollegaer i arbejdsgange og systemernes funktionalitet både generelt (nye medarbejdere) og ved release af ny funktionalitet For at skabe fokus på superbrugerrollen i jobcentrene skal alle superbrugere uddannes og certificeres. Lederen af supportcenteret skal indgå og følge op på aftaler med jobcentercheferne, der indeholder beskrivelser af superbrugernes opgaver, ansvarsområder og tidsforbrug, så superbrugerne har så klare retningslinier som muligt for deres arbejde. 1. level supporten (supportcentret) har ansvaret for, at superbrugere, virksomheder og borgere modtager et svar på deres henvendelser. Supportcentret har ansvaret for Side 3

4 løbende at følge op på sager jf. ovenfor. De skal være i stand til at besvare henvendelser om typiske fejl hurtigt, effektivt og serviceminded. 1. level supporten skal kunne håndtere følgende: Henvendelser, der relaterer sig til typiske og velkendte systemfejl og/eller uhensigtsmæssigheder. Henvendelser, der relaterer sig til forkert brug af systemerne her skal supportcentret være i stand til at afdække, når der er tale om brugerrelaterede fejl og til at dirigere kunderne til korrekt brug af systemerne Afdække om henvendelser relaterer sig til den kommunale it-arkitektur, og i så fald kunne guide superbrugeren til at kontakte egen kommunal it-enhed Brugeradministration Deltagelse i test af systemerne Ansvar for undervisning og certificering af superbrugere i systemerne Kommunikation til superbrugere og slutbrugere om hændelser, der påvirker brugernes arbejde, herunder redaktion af support hjemmesiden Ansvar for superbrugermøder Udover brugerne er det supportcentret, der umiddelbart har en fordel af, at superbrugerorganisationen fungerer effektivt. Supportcentret har den daglige kontakt med superbrugerne, og supportcentret kan derfor følge op på, om superbrugerne lever op til kravene og dermed på superbrugernes behov uddannelse. 2. level supporten (BIT) har ansvaret for at besvare mere komplekse fejlindberetninger. 2. level supporten skal kunne håndtere følgende: Nye, ikke kendte fejl, Visitere opgaver til 3. level Fejl, hvor 1. level supporten ikke er i stand til at afdække, om der er tale om en teknisk, system- eller brugerfejl Overvåge systemernes drift Informere 1. level supporten om hændelser, der påvirker brugernes arbejde, herunder om evt. work arounds og sager der henvises til ændringsønsker Ansvarlig for, at helpdesksystemet kan understøtte den samlede supportorganisation optimalt 2. level supporten melder altid tilbage gennem 1. level supporten. 3. level supporten består dels af leverandørerne og dels af forretningsspecialister i AMS. 3. level supportens rolle er, at levere svar til 2. level supporten (og 1. level supporten jf. side 2), og herunder at aftale, om indberetningen skal håndteres som en supportsag eller et ændringsønske. 3. Aktiviteter For at komme frem til idealsituationen skal der gennemføres en række aktiviteter omkring følgende hovedgrupper: Etablering af organisation - Superbrugere - 1. level support - 2. level support - 3. level support Systemunderstøttelse supporthjemmeside og helpdesk system Kommunikation Uddannelse 3.1 Etablering af organisation Side 4

5 3.1.1 Superbrugere Lederen af supportcenteret har ansvaret for at etablere og følge op på et aftalegrundlag med i første omgang jobcentercheferne, så der skabes forståelse for og accept af superbrugerrollen i jobcentrene. På længere sigt kan der etableres aftaler med de øvrige brugere af systemerne. Aftalen skal indeholde flg. punkter: Formålet med at have en superbruger i et jobcenter Jobcenterchefens rolle Superbrugerens rolle og ansvar inkl. forventet tidsforbrug til - Opgaveløsning - Uddannelse - Deltagelse i superbrugermøder - Deltagelse i test Udbyttet af en superbruger ordning Superbrugerne skal uddannes og certificeres, og der skal udarbejdes et uddannelsestilbud i to niveauer. Supportcentret har ansvaret for at udvikle dels et basismodul, der indeholder de grundlæggende forhold omkring superbrugerrollen, og dels et udvidet modul med uddannelse i systemerne. Certificeringen skal give et løntillæg til superbrugerne for at skabe fokus på værdien af uddannelsen og superbrugerrollen. Basismodulet skal indeholde: Organisering af supporten hvordan ser supportorganisationen ud set fra en superbrugers synsvinkel Rollen gennemgang af hvilke krav en superbruger skal leve op til, herunder af aftalen med jobcentret Helpdesksystem gennemgang af funktionalitet og processer Fejlindberetning gennemgang af fastlagt proces for fejlindberetning nødvendig information m.m. i for eksempel en fejlindberetning, og hvordan fejl dokumenteres Brugeradministration Kommunikation hvor finder superbrugeren information? Hvordan kommunikerer superbrugeren til sine kolleger? Spørgeteknik hvordan spørger en superbruger ind til fejl for at få den bedste information og kunne give den bedste hjælp De udvidede moduler skal indeholde: Introduktion til moduler i Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet Gennemgang af sammenhængen i mellem systemerne Det er supportcentret, der har ansvar for at udbyde og planlægge uddannelserne og for at certificere superbrugerne og dermed sørge for, at alle superbrugere er certificerede eller på vej til at blive det. Forretningsspecialisterne i AMS eller specialister fra jobcentrene vil stå for selve uddannelsen i de udvidede moduler. Når supportcentret fungerer, skal de i samarbejde med superbrugerne opbygge formelle erfagrupper i mindre enheder end de nuværende regioner for eksempel efter de gamle amtsgrænser. Superbrugermøderne bør holdes i erfagrupperne jf. nedenfor - og der skal holdes minimum fire årlige superbrugermøder i forbindelse med de planlagte releases på systemerne level support De to nuværende områder af 1. level supporten i supportcentret i hhv. Ålborg og på Bornholm skal lægges fagligt sammen, således at der er et kontaktpunkt for support vedr. Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet (og Amanda). Det vil sige, at man som kunde kun skal henvende sig et sted uanset, hvad man skal have hjælp til i relation til systemerne. For ansatte i jobcentrene vil kontakten foregå gennem deres superbruger, som registrerer sagerne i helpdesksystemet. For borgere og virksomheder vil kontakten foregå pr. telefon og mail via jobnet.dk. Side 5

6 AMS skal sikre en ledelsesmæssig oprustning af supportcentret, således at ledelsen fremover har erfaring med at drive og opbygge en 1. level support. Lederen af Supportcentret refererer til kontorchefen i 7. kontor i AMS. Som led i en professionalisering af supportorganisationen skal der fokus på sikker drift. Det anbefales, at supportcentret på Bornholm bevares, som det er, samt at den del af supportcentret i Ålborg, der beskæftiger sig med support af Arbejdsmarkedsportalen flyttes til København og placeres i umiddelbar nærhed af 7. kontor i AMS. Den del af supportcentret i Ålbort, som beskæftiger sig med kontrol af jobannoncer kan enten tages ud af 1. level supporten og placeres i relation til et jobcenter i Nordjylland, eller flyttes med supporten af Arbejdsmarkedsportalen til København. Lederen for supportcentret har ansvaret for at organisere supportcentret, herunder for at udarbejde kompetenceplaner for samtlige supportmedarbejdere i 1. level supporten. Supportmedarbejderne skal som minimum kunne leve op til følgende: Kendskab til Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet på detaljeret niveau (mere end superbrugerniveau) Indsigt i de it-tekniske platforme, som systemerne bygger på Indsigt i og forståelse for forretningsgangene i jobcentrene Ekspertise i helpdesksystemet Erfaring og/eller uddannelse indenfor kundeservice eller callcenterservice, herunder for eksempel spørgeteknik I forlængelse af disse krav skal lederen af supportcentret i samarbejde med forretningsspecialisterne i AMS etablere relevant uddannelse til supporterne. Uddannelsen i de første tre punkter skal varetages af forretningsspecialisterne i AMS, mens de sidste to punkter vil foregå ved hjælp af eksterne undervisere. 1. level supporten får ansvaret for uddannelsen og certificeringen af superbrugerne, herunder for planlægningen af superbrugermøder samt evt. for at følge op på aftalerne med jobcentercheferne jf. ovenfor. Opgaven omkring uddannelse og certificering bør varetages af en uddannelseskoordinator placeret i supportcentret, der kan varetage opgaven som en del af sit arbejde i supportcentret. Opgaven består dels i planlægning af uddannelserne og dels i at holde regnskab med certificeringerne. Et gennemarbejdet uddannelsesprogram vil kunne reducere antallet af henvendelser til Supportcentret. 1. level supporten får ansvaret for al kommunikation til kunderne, og det indebærer blandt andet, at der skal udnævnes en webredaktør i supportcentret med hovedansvar for at redigere support hjemmesiden jf. afsnit 3.3. Det betyder alt i alt, at: level support AMS skal rekruttere en leder af 1. level supporten i København AMS skal sammen med lederen for supportcentret rekruttere medarbejdere til 1. level supporten i København, herunder medarbejdere med kompetencer omkring koordinering af uddannelse og redaktion af hjemmesider i alt flyttes min. syv årsværk fra Ålborg AMS skal finde egnede lokaler til supportcentret og sikre arbejdspladser, telefonsystem, netværk m.m. Lederen af supportcentret skal i samarbejde med forretningsspecialisterne i AMS etablere uddannelse i Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet evt. i sammenhæng med superbrugernes udvidede modul Lederen af supportcentret er i samarbejde med BIT ansvarlig for implementering af helpdesksystem og samling af informationer vedr. support på en hjemmeside. BIT skal udnævne en ansvarlig for 2. level supporten, som skal medvirke til opbygningen af supportorganisationen og have ansvaret for 2. level supporten. Rollen vil bestå i at: Side 6

7 Løse opgaver fra 1. level support og visitere til 3. level Skabe overblik over eksisterende og pege på evt. behov for nye supportaftaler med leverandører Etablere aftaler med forretningsspecialister i AMS Medvirke til at implementere et helpdesksystem Etablere overvågning af systemer i samarbejde med driften Kommunikere forhold omkring driften til supportorganisationen via support hjemmesiden Rollen vil efter opstartsfasen primært bestå i opgaveløsning og eskalering til leverandører og forretningsspecialister på 3. level. Rollen kræver derfor en indsigt i systemernes tekniske platforme og i sammenhængen mellem systemerne. Det er vigtigt, at alle sager fra 1. level registreres og visiteres videre i gennem en kanal til 2. level supporten, så man kan få overblik over omfanget af sager på alle niveauer i organisationen, og dermed mulighed for at styre resurserne i hele supportorganisationen effektivt. 2. level skal derfor have tilsendt en advis på de sager, som 1. level visiterer direkte til forretningsspecialisterne i AMS jf. side 2. Vi vurderer, at opgaven kan løses af et årsværk, men vurderingen er baseret på et skøn, da der ikke findes dækkende data for, hvor mange opgaver, der bliver løst i 2. level. Der bør derfor i opstartsfasen etableres et beredskab i BIT, så der hurtigt kan trækkes resurser ind, hvis der bliver behov for det. I opstartsfasen vil der være behov for, at AMS og BIT arbejder tæt sammen om opgaven, og de bør sammen udarbejde en analyse af, hvordan BIT bliver bragt i en situation, hvor de kan løfte opgaven omkring 2. level supporten level support Der skal afsættes resurser hos AMS til 3. level support. På baggrund af analysen og det antal sager, der ligger hos systemejere og medarbejdere i AMS vurderes det, at der min. skal bruges en fuldtidsresurse i en opstartsfase. Det vurderes, at behovet løbende vil falde i takt med, at superbrugere, 1. level og 2. level supporten gennemgår uddannelse og videndelingen i organisationen i form af bedre systemunderstøttelse og kommunikation kommer til af fungere. 3.2 Systemunderstøttelse Systemunderstøttelsen består dels af implementering af et helpdesk system og dels af en ny opsætning af det nuværende telefonsystem. Med hensyn til helpdesksystemet, så skal AMS, BIT og Rambøll Management i løbet af august 2007 analysere, om HP Servicecenter, som BIT er i gang med at implementere, umiddelbart kan implementeres i supportorganisationen. Alternativt skal det vurderes, om et mindre kompliceret system skal implementeres i en overgangsperiode eller om Cerberus kan tilrettes, så det som minimum opfylder behovet for videndeling i organisationen. Der vil ligge en vurdering klar ultimo august På længere sigt er målet at anvende det samme helpdesksystem som BIT, og HP Servicecenter vil således under alle omstændigheder blive implementeret i hele supportorganisationen. Kravene til et kommende helpdesksystem er overordnet, at: Det er nemt at anvende for superbrugerne Support organisationen kan dele viden i systemet, for eksempel ved nem adgang til work arounds, eksistrende fejl, FAQ m.m. Systemet kan generere ledelsesinformation og produktionsstatistik om henvendelser og sager antal sager, sagsstatus, alder på sager m.m. Telefonsystemet skal sættes op, så det kan levere bedre ledelsesinformation og produktionsstatistik. Det betyder i praksis, at man skal kunne se data på: Side 7

8 Ventetider for kunderne Fordeling af opkald på dage og tidspunkter Hvor opkaldene kommer fra Hvor lang tid de tager Hvilke systemer de relaterer sig til 3.3 Kommunikation 1. level supporten har ansvaret for kommunikationen til kunderne. Lederen af supportcenteret har ansvaret for at etablere en support hjemmeside, hvor al information vedr. supporten samles, dog under skyldig hensyntagen til Jobnet.dk, og borgernes og virksomhedernes behov. Hjemmesiden skal bestyres af en webredaktør placeret i Supportcentret, og den skal som minimum have følgende indhold: Nyheder om systemerne, herunder information om udvikling og drift alle hændelser, der vurderes at påvirke brugerne. 2. level supporten og de nedsatte projekter har ansvaret for at tilvejebringe informationen til 1. level supporten Link til helpdesksystem Fælles maillister over erfagrupper, superbrugere, supportere på 1. level, supportere på 2. level FAQ, manualer, kvik guides, spørgetræer, arbejdsgangsbeskrivelser Weblogs med mulighed for at stille spørgsmål og dele viden Mulighed for at abonnere på emner Statistik på henvendelser og sager Webredaktøren har det overordnede ansvar for support hjemmesiden, men andre medarbejdere i supportcentret, 2. level supporten i BIT og medarbejdere i AMS kan få adgang til at publicere nyheder og lægge information på hjemmesiden. Når support hjemmesiden er sat i drift vurderes webredaktøren at skulle bruge halvdelen af sin tid på arbejdet med support hjemmesiden. Et systematisk arbejde med kommunikationen på support hjemmesiden vil kunne reducere antallet af henvendelser til Supportcentret. Udover selve etableringen af hjemmesiden giver det umiddelbart følgende øvrige aktiviteter: 3.4 Uddannelse Alle aktører omkring systemerne skal informeres om, at informationflowet går gennem 1. level supporten, og at de skal levere nyheder til webredaktøren i 1. level supporten. Superbrugerne har ansvar for at melde deres mail adresse ind til supportcentret, som vedligeholder maillisterne for eksempel i form af en subscribe funktion. Udviklingsprojekterne og dermed projektlederne i AMS har ansvaret for at levere manualer, kvik guides m.m. til webredaktøren i 1. level supporten, som lægger dem på hjemmesiden. Uddannelsesaktiviteterne for superbrugere og supportere i supportcentret er beskrevet under pkt og 3.1.2, men derudover skal der etableres et uddannelses-/testmiljø på både Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet. I første omgang skal der etableres et projekt, der kan tilvejebringe et tilbud på etableringen af et uddannelses-/testmiljø. 4. Konklusion Det er Rambøll Managements vurdering, at der er et effektiviseringspotentiale ved at strømline supportorganisationen som anbefalet ovenfor. Potentialet er svært at opgøre præcist, da der ikke findes et samlet overblik over, hvor mange sager og henvendelser der er i den nuværende organisation. Rambøll Management anbefaler på det nuværende stadie i processen, at projektet organiseres med en styregruppe bestående af repræsentanter fra de primære Side 8

9 interessenter og med AMS som formand, en projektleder og to delprojekter - Etablering af 1. level support og Etablering af 2. level support. Under 1. level support er der yderligere tre delprojekter - Uddannelse, Kommunikation og Systemunderstøttelse. Projektorganisationen er illustreret i figur 2 nedenfor. Det skal understreges, at punkterne under delprojekterne er ikke er udtømmende, men udgør de primære aktiviteter i projektet. Den endelige projektorganisering aftales i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen i august Figur 2: Projektorganisation Styregruppe AMS-suppororganisation Projektleder Processer mellem niveauer Etablering af 1. level support Rekruttering af leder og medarbejdere Flytning af 1. level support Etablering af 2. level support Aftaler med leverandører Aftaler med forretningsspecialister Uddannelse 1. level supportere og superbrugere Etablering af uddannelses/ testmiljø Kommunikation Etablering af hjemmeside Systemunderstøttelse Helpdesksystem Telefonsystem Opbygningen af den nye organisation vil kræve resurser både hos ledelsen og medarbejderne i 7. kontor, men det er vores vurdering, at resursetrækket i AMS alt andet lige vil blive mindre, når processen er gennemført, og den ny supportorganisation er sat i drift. Resursetrækket i projektet vil blive lagt ind som en naturlig del af implementeringsplanen. Derudover anbefaler vi, at der bør i værksættes følgende projekter i relation til effektiviseringen af supportorganisationen: Et LEAN projekt i relation til kontrollen af jobannoncer Et projekt der har til formål at effektivisere modtagelse og behandling af henvendelser i supportcentreret, så der gennem anvendelse af Lean Principper og ITIL best practise processer skabes entydige og effektive arbejdsprocesser, der over tid kan reducere ressourcer anvendt på support. I dette arbejde skal såvel repræsentanter for superbrugere, supportcentret og BIT deltage En analyse af hvordan og hvornår BIT kan overtage ansvaret for 2. level supporten jf. side 7. Side 9

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd)

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) VITAS 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) 3. november 2015 Lovgrundlaget At gennemføre kontanthjælps- og beskæftigelsesreformens krav om at der oprettes en landsdækkende digital løsning til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Notat om 360 graders analyse af Rudersdal Jobcenter

Notat om 360 graders analyse af Rudersdal Jobcenter Notat om 360 graders analyse af Rudersdal Jobcenter Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune har ultimo 2013 fået analysefirmaet SLOTSHOLM til at gennemføre en 360 graders analyse af Jobcenteret.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Titel: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Epic Nummer: 668.9 Ejer: Epic status: 0.3 klar til tilsagn Release: 2017 2 Uddrag af: 668.9 Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed N O TAT Initiativer til forbedring af rettidighed Ifølge de seneste målinger i jobindsats, er rettidigheden heldigvis ikke faldet dramatisk, men den er stadig på det niveau, som Rigsrevisionen fandt kritisabel.

Læs mere

VITAS. 25-26. november 2015

VITAS. 25-26. november 2015 VITAS 25-26. november 2015 Program 9.00-9.30 Velkomst og morgenmad 9:30-10:30 Kort intro til flowet i VITAS Introduktion til VITAS modul (Virksomhed) Kort pause (15 min) 10:45-11:45 Opgave (Support en

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Workshop om matchning

Workshop om matchning Workshop om matchning Sommer 2014 Program Velkomst og præsentation Matchning - udfordringer og løsninger. Oplæg og drøftelse Anvendelse af jobnet.dk samt kvalificering af CV og jobordrer. Oplæg, gruppearbejde

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008

Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige. 26. November 2008 Jobindsats.dk oplæg på seminar om resultatstyring i det offentlige 26. November 2008 Programmet Introduktion/demo af Jobindsats.dk Opbygningen og indholdet i Jobindsats. Idegrundlaget Data og omfanget

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Helpdesk IT understøttet helpdesk Revideret 2004.03.01

Helpdesk IT understøttet helpdesk Revideret 2004.03.01 Kristiansvænget 4 7400 Herning Tlf. 97 21 60 88 our-site.dk Helpdesk IT understøttet helpdesk Revideret 2004.03.01 Benny Dyhr Thomsen Indhold Helpdesk 1. Indledning... 3 2. Helpdesk... 4 2.1 Definition

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

TIP Benchmark handleplan IT Support.

TIP Benchmark handleplan IT Support. TIP Benchmark handleplan IT Support. Sammendrag: Der er tydelige indikationer af et ikke tilfredsstillende support niveau, og at brugertilfredshed ikke er i top, men tværtimod ligger meget lavt. Ved en

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Rundspørge blandt Health redaktører

Rundspørge blandt Health redaktører 1 Afrapportering af rundspørge blandt Health redaktører, oktober 2012 Rundspørge blandt Health redaktører Resume af undersøgelsens resultater AU Kommunikation, Health (fremover AU Kom HE) har som i forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Værdigrundlag for Jobcenter Varde

Værdigrundlag for Jobcenter Varde Værdigrundlag for Jobcenter Varde Mission Vi forener menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft. Vision Vi vil være et jobcenter, - der servicerer et dynamisk arbejdsmarked -

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice?

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? DIAS 1 Konsulentservice Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? 14. Oktober 2009 Sisimiut DIAS 2 Konsulentservice Tre punkter: -> Hvor bevæger borgerservice sig hen generelt -> Hvad skal IT understøtte

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan.

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan. Notat Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc Implementering af Conventus i Assens Kommune Status, tids- og handleplan. Indhold 121211 Sags id: 11/44263 Kontaktperson: bochr E-mail:

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Referat leverandørpræsentation med Netcompany 3. juni 2016 9.30-11.30: Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Deltagere Væksthusene:

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere