OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE"

Transkript

1 OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

2 OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen bevare købekraften Fortsætte reguleringsordningen Fokus på særlige grupper Balance mellem arbejds- og privatliv Større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden Fokus på faglighed og kvalitet Fokus på arbejdsmiljø Fag og kompetence Den danske model

3 SIKRING AF REALLØNNEN 3-årig aftale REGIONER Generelle lønstigninger på 5,39 % (inkl. skøn for reguleringsordningen) KOMMUNER Generelle lønstigninger på 5,42 % (inkl. skøn for reguleringsordningen) Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden at være på 4,77 %

4 ØKONOMISK OVERSIGT OVER FORLIGENE RLTN/KL I alt Generelle lønstigninger 1,31/1,31 1,50/1,50 2,0/2,0 4,81/4,81 Reguleringsordningen og Privatlønsværn (skøn) 0,24/0,29 -/- 0,34/0,32 0,58/0,61 Andet* 0,03/0,03 0,02/0,02 0/0 0,05/0,05 I alt 1,58/1,63 1,52/1,52 2,34/2,32 5,44/5,47 Hertil kommer 0,4 % til anvendelse ved organisationsforhandlingerne på begge områder. *Dækker bl.a. over projektet Fra ufaglært til faglært, Døgnarbejdstidsprojekt (KL) og kompetenceudvikling (RLTN)

5 REGULERINGSORDNING OG PRIVATLØNSVÆRN REGIONER OG KOMMUNER Reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet Reguleringsordningen og Privatlønsværnet Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen ved positiv udmøntning Privatlønsværnet udmønter 100% af forskellen ved negativ udmøntning Reguleringsordningens udmøntning pr. 1. oktober 2016 suspenderes, såfremt udmøntningen er positiv

6 LØN TIL SÆRLIGE GRUPPER (I) REGIONER Specialuddannede sygeplejersker o Det pensionsgivende tillæg på kr. årligt, som ydes efter 10 års sammenlagt beskæftigelse, forhøjes til kr. årligt med fuldt gennemslag. Fysioterapeuter og ergoterapeuter o Det pensionsgivende tillæg på kr. årligt bliver omlagt således, at det udgør kr. årligt indtil 6 års erfaring. Fra 6 år og indtil 10 års erfaring udgør tillægget kr. årligt, hvorefter tillægget bortfalder. Farmakonomer, defektricer og ledende defektricer o Det pensionsgivende tillæg på kr. årligt, som ydes efter 10 års sammenlagt beskæftigelse, forhøjes til kr. Psykomotoriske terapeuter o Det pensionsgivende tillæg på kr. årligt, som ydes efter 8 års sammenlagt beskæftigelse, forhøjes til kr. Beskrivende radiografer o Til radiografer med gennemført uddannelse, og hvor uddannelsen anvendes, aftales der lokalt tillæg herfor. Alle tal er i 1. januar 2006-niveau og med ikrafttrædelse pr. 1. april 2016.

7 LØN TIL SÆRLIGE GRUPPER (II) KOMMUNER Specialuddannede sygeplejersker/sundhedsplejersker Tandplejerne -Sygeplejersker med relevant specialuddannelse (godkendt af Sundhedsstyrelsen) sidestilles lønmæssigt med sundhedsplejersker: Trin kr. i årligt tillæg, indtil fire års erfaring Trin i årligt tillæg, fire års erfaring eller mere 5 stk. 2, 2 om, at der skal aftales et tillæg til sygeplejersker med relevant specialuddannelse, bortfalder. -Der indføres et årligt tillæg på til sundhedsplejersker og sygeplejersker med relevant specialuddannelse (godkendt af Sundhedsstyrelsen) med 4 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen eller mere. -Tandplejere med 4 års erfaring hæves fra trin 5 til trin 5 + et årligt tillæg på Ledende tandplejeres løn hæves fra L2 til L5 uden gennemslag (med modregning i lokale tillæg) Kost & Ernæring - Professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undtagen kliniske diætister) med 4 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen hæves fra trin 5 til trin 6 med fuldt gennemslag. Alle tal er i 1. januar 2006-niveau og med ikrafttrædelse pr. 1. april 2016

8 GENERELLE PENSIONSFORBEDRINGER REGIONER Sygeplejersker og radiografer - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,14 %-point -For ledende, som har den lave pensionsprocent på 13,39, stiger pensionen med 1,65 %-point Bioanalytikere og laboranter - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,22 %-point - For ledende, som har den lave pensionsprocent på 13,39, stiger pensionen med 3,2 %-point Ergo-, fysio-, fod- og psykomotoriske terapeuter - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,38 %-point - For ledende stiger pensionen med 0,38 %-point Jordemødre - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,45 %-point - For ledende stiger pensionen med 0,2 %-point Farmakonomer - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,13 %-point - For ledende stiger pensionen med 0,20 %-point - For defektricer stiger pensionen med 0,13 %-point Tandplejere - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,13 %-point - For ledende stiger pensionen med 0,18 %-point Kost og ernæringsfaglige medarbejdere på basis -For ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, økonomaer, instruktionsøkonomaer og ernæringsteknologer stiger pensionen med 0,34 %-point Ikrafttrædelse pr. 1. april 2016

9 GENERELLE PENSIONSFORBEDRINGER OG FRITVALGSTILLÆG KOMMUNER Sygeplejersker og sundhedsplejersker - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,12 %-point -For ledende, som har den lave pensionsprocent på 13,53, stiger pensionen med 1,65 %-point Fysioterapeuter, fodterapeuter og psykomotoriske terapeuter - For ikke-ledende stiger pensionen med 0,22 %- point - For ledende fysioterapeuter og ledende psykomotoriske terapeuter stiger pensionen med 0,20 %-point -For ledende og ikke-ledendeforhøjes fritvalgstillæggetmed 0,18 %-point Ergoterapeuter - For ledende stiger pensionen med 0,20 %-point -For ledende og ikke-ledendeforhøjes fritvalgstillægget med 0,18 %-point Jordemødre -For ikke-ledende stiger pensionen med 0,40 %-point Farmakonomer -For ikke-ledende stiger pensionen med 0,40 %-point Tandplejere -For ikke-ledende stiger pensionen med 0,12 %-point Ikrafttrædelse pr. 1. april 2016.

10 ØVRIGE PENSIONSFORBEDRINGER - ATP REGIONER OG KOMMUNER ATP-projektets videreførelse det langsigtede mål er at få alle Sundhedskartellets grupper op på A-sats, som er den højeste sats. E-sats Stiger til F-satsen, fra kr. til kr. pr. år Alle ansatte med ATP s E-sats løftes til F-sats pr. 1. april 2016 Alle ATP-satser forhøjes derudover med 168 kr. årligt pr. 1. januar 2016.

11 FOKUS PÅ KANDIDATER (I) REGIONER Løn og pension Særlig lønskala for kandidater svarende til AC s lønskala (identisk med skala i KL) En pension på 18,46 % Den højeste ATP-sats A-sats Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,95% Overgangsbestemmelser Indplacering på den særlige lønskala for allerede ansatte sker på baggrund af anciennitet Hvis hidtidig løn er højere end den særlige lønskala, gives et udligningstillæg. Det aftrappes ved kommende anciennitetsstigninger på skalaen, medmindre andet aftales lokalt

12 FOKUS PÅ KANDIDATER (II) REGIONER Dækningsområde Der er indført et ekstra kriterium i områdebestemmelsen for kandidater -stillingen skal også forudsætte akademisk uddannelse. Hertil kommer det nugældende kriterium om, at faget skal have betydning for beskæftigelsen (samme afgrænsning som i KL) Det er den samme afgrænsning, vi har aftalt med KL i dag. Arbejdstidsregler Kandidater i administrative stillinger følger som udgangspunkt samme arbejdstidsregler som akademikerne merarbejdsvederlagved beordret overarbejde i væsentligt omfang, der overstiger en periode på 4 uger Rådighedstillæg i en stilling med rådighedsforpligtelse - aftales lokalt Kandidater der indgår i egentlige vagtplaner omfattet af arbejdstidsaftalen mellem SHK og RLTN

13 FOKUS PÅ KANDIDATER (III) KOMMUNERNE Løn og pension Der er aftalt en pension på 18,30 % Den højeste ATP-sats A-sats Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,95% Dækningsområde Listen over omfattede kandidatuddannelser er udvidet med følgende 4 kandidatuddannelser: o Cand.soc o Cand.san o Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi o Cand. Scient. Med (gældende fra 1.april 2015)

14 ARBEJDSTID (I) SAMARBEJDE I PERIODEN REGIONERNE SHK, FOA, HK og Regionerne har indgået en aftale om et samarbejde om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i fremtidens sundhedsvæsen i perioden. Formålet er at afdække, om der er et behov for nye arbejdstidsregler, der sikrer, at der tages udgangspunkt i patientens behov og optimal ressourceanvendelse høj kvalitet og faglighed høj arbejdsglæde hos medarbejderne balance mellem arbejdsliv og privatliv Samarbejdet skal ligeledes afdække gode eksempler på arbejdstilrettelæggelse, der understøtter udviklingen og et godt arbejdsmiljø.

15 ARBEJDSTID DET DØGNDÆKKEDE OMRÅDE (II) KOMMUNERNE Sundhedskartellet (Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Kost & Ernæringsforbundet) har sammen med FOA, SL og 3F indgået aftale med KL om en harmonisering af de eksisterende regelsæt på det døgndækkede område. Det betyder, at der nu er mere ensartede regler på tværs af de forskellige faggrupper på det døgndækkede område. Aftalen træder i kraft 1. april 2016

16 ARBEJDSTID DET DØGNDÆKKEDE OMRÅDE (III) KOMMUNERNE Sundhedskartellet havde fremsat krav om ret til vilkår, der gør det muligt at arbejde på fuld tid, herunder balancen mellem arbejds- og privatliv fokus på faglighed og kvalitet medindflydelse Intentionerne i kravet er indarbejdet i det fælles forord til arbejdstidsaftalen.

17 ARBEJDSTID DET DØGNDÆKKEDE OMRÅDE (IV) KOMMUNERNE Planlægningsbestemmelserne Opgørelsesperiode på op til 16 uger (kaldes normperioden i regionerne). Fortsat 4 ugers løbende tjenesteplan. Tillæg og pension Lørdagstillæg 28% fra kl (tidligere fra kl. 11) Aftentillæg 27% fra kl (tidligere fra kl. 18) 3% pension af særydelserpå aften/nat, lørdag, søn-og helligdage ( tidligere 2% af flere ydelser) Særlige fridage Omlægning af de særlige fridage

18 UDVIDELSE AF DÆKNINGSOMRÅDE KOMMUNER Dansk Tandplejerforening Indskrives i Sundhedskartellets basisoverenskomst Indgår i projekt vedrørende dagarbejdstidsområdet Overarbejdsbetaling på 100% bortfalder (pr. 1. april 2016) REGIONER Ernæringsteknologer Basispersonale: Ernæringsteknologer indplaceres i overenskomsten på løntrin 4 med en særlig feriegodtgøre på 2,85 %. Pensionsprocenten udgør pr. 1.april % Lederne: Indplaceres på lederoverenskomsten på løntrin 1, hvis kostdagstalletudgør op til kostdage. I øvrigt sker der indplacering på løntrin 3. Pensionsprocenten udgør 16,59% Basis og ledere: ATP-satsen udgør sats E stigende til sats F

19 FAG OG KOMPETENCE/LOKAL LØNDANNELSE REGIONER Fag og kompetence Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje videreføres Temaet er tilrettelæggelse af forløb på tværs af sektorer Lokal løndannelse Projekt om at revitalisere den lokale løndannelse KOMMUNER Fag og kompetence Projekt om viden om indsats for demente borgere Projekt om rehabiliteringsforløb Lokal løndannelse Forsøgsordningen med delegering af forhandlingskompetence til ledere forlænges til 31. marts Ordningen evalueres af parterne inden juni Der udgives sammen med arbejdsgiverne en vejledning om ligestilling, ligeløn og lokal løndannelse

20 ARBEJDSMILJØ REGIONER Der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø i perioden, herunder -Forskningsprojekt: Afdækning, kausalitet og evidens ift. psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser - Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø KOMMUNER Parterne igangsætter en arbejdspladsrettetindsats om psykisk arbejdsmiljø, herunder -Rejsehold - Formidlingsindsats om psykisk arbejdsmiljø

21 MED OG TR (I) REGIONER Projekt om fælles viden om rammer, praksis og forventninger til samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Politisk dialog om samarbejde i regionerne Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence ved genforhandling af lokal MEDaftale Kortere opsigelsesvarsel (9 måneder) af lokal MED-aftale AKUT reguleres svarende til aftaleresultatet

22 MED-UDVALG OG TR (II) KOMMUNER Fokus på den danske model Formål er at skabe fælles billeder af, hvordan samarbejdet og dialogen i MED-systemetog det lokale partssystem (TR-leder) fungerer og skal fungere i fremtiden (forsøg, formidling og særlige initiativer) Øvrige ændringer Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence ved genforhandling af lokale MEDaftaler Påsyn af de lokale MED-aftaler mht. organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet sker på konkret foranledning AKUT-midler regulering svarende til samlet aftaleresultat

23 ØVRIGE RESULTATER KOMMUNER Tryghedspuljen Projekt om selvtilrettelæggere Projekt om forebyggelse af vold, trusler og chikane i forhold til arbejdet med borgere med særlige problemstillinger Projekt om tilbagetrækning KOMMUNER og REGIONER Projekt om bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse Fravær ved barn hospitalsindlæggelse Socialt kapitel: Aftale om fleksjob Politisk dialog om arbejds- og socialeklausuler

24 Vores aftaler Vores aftaler din styrke

25 OVERSIGT OVER LOKALEFORDELING Organisation Danske Bioanalytikere Jordemoderforeningen Kost & Ernæringsforbundet Danske Fysioterapeuter Danske Psykomotoriske Terapeuter Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Dansk Sygeplejeråd Lokale Columbine Kastanjen Harlekin Carstensen Carstensen Lumbye Guldkareten Tivoli Congress Hall

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken! Marts 2015 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!"

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

08 Danske Regioner. Overenskomst

08 Danske Regioner. Overenskomst Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4).

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4). Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:16 / 3. marts 2011 og sundhed, Kliniske diætister m.fl. KL, Kost- og Ernæringsforbundet (KEF) og Lærernes Centralorganisation (LC) er blevet enige om, hvornår

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. KL HK/KOMMUNAL SAG-2014-04308 Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter

Læs mere