På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0"

Transkript

1

2

3 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, København S Tlf Forfatter: Kirstine Tolstrup Nielsen VisitDenmark 010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

4

5 Indhold Bag om rapporten Struktur 1 Dataindsamling 1 Hvem er turisterne i Danmark? Turisternes nationalitet Overnatningsformer Overnatninger regionalt 3 Rejsegruppe 3 Rejsegruppestørrelse 4 Indkomst 4 Tidligere besøg i Danmark Forberedelse til ferien Baggrund for rejsetidspunktet Turisternes motiver Afgørende faktorer for valget af Danmark 7 Informationskilder 8 Booking før afrejsen 9 Ferien i Danmark Transportmiddel 10 Opholdslængde 10 Døgnforbrug 11 Udflugter 11 Feriens aktiviteter 1 Motiv-målgrupper overnatninger og omsætning 13 Efter ferien Tilfredshed med opholdet 14 Tabeller Tabel 1. Hvem er turisterne i Danmark? 1 Tabel Forberedelse til ferien 1 Tabel 3. Ferien i Danmark Tabel 4. Efter ferien 0

6 Bag om rapporten Hvor kommer turisterne i Danmark fra? Hvad laver de under ferien i Danmark? Og hvorfor blev netop Danmark valgt som destination? er blot et udpluk af de mange spørgsmål som denne VisitDenmark rapport giver svar på. Via korte tekster og enkle illustrationer har denne rapport til hensigt at give læseren et bredt overblik over turismen i Danmark samt et unikt indblik i turisternes ferieophold og rejseplanlægning. Rapporten er således et supplement til VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning i Danmark. Struktur Rapporten omhandler udelukkende turister på ferie i Danmark, og beskriver i fire afsnit forskellige aspekter af turisternes ophold: Hvem er turisterne i Danmark? Forberedelse til ferien Ferien i Danmark Efter ferien Rapporten beskriver den gennemsnitlige ferieturist i Danmark. Hvor der er store forskelle i adfærd, beskriver rapporten forskelle mellem turister på hotel, feriecenter, vandrerhjem, camping og lejede feriehuse samt forskelle mellem danske og udenlandske ferieturister. Til sidst i rapporten foreligger en række tabeloversigter, der udspecificerer data for de primære turistmarkeder. Bliver man nysgerrig undervejs i rapporten for at vide mere om et specifikt turistmarked, kan man derfor med fordel slå op i tabeloversigterne. Dataindsamling Rapporten er udarbejdet på baggrund af VisitDenmarks landsdækkende turistundersøgelse, der blev gennemført i hele 008. Turistundersøgelsen 008 er baseret på personlige interviews med ca ferieturister under deres ferie i Danmark, og består af en lang række spørgsmål vedrørende opholdet i Danmark. På landsbasis er undersøgelsen repræsentativ for overnattende ferierelaterede turister på hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse og vandrerhjem i 008. Turistprofilen er derfor ikke gældende for turister på andre overnatningsformer end de nævnte, dvs. den er ikke gældende for f.eks. privat indkvarterede, endagsturister og erhvervsturister. I de præsenterede tabeller og figurer er fordelingen vægtet efter overnatninger. Det betyder, at de viste resultater repræsenterer en andel af overnatninger og ikke f.eks. en andel af turister eller hoveder. Alle tal henviser til året 008. De tre første figurer i rapporten, der opsumerer de primære turistnationaliteter, overnatningsformer og regionale ophold, er dog dannet på baggrund af Danmarks Statistiks overnatningstal fra

7 Hvem er turisterne i Danmark? Turisternes nationalitet I alt var der rundt regnet 41 mio. registrerede overnatninger i Danmark i år 009 på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lejede feriehuse. De danske og udenlandske turister står for hhv. 3 pct. og 47 pct. af overnatningerne. Hvor de tyske turister har den næststørste andel samlet set (30 pct.), står de norske og svenske turister for hhv. pct. og 3 pct. af overnatningerne. Af de udenlandske turister har nabolandsturisterne dermed den største andel af overnatningerne. Turister fra Storbritannien, Frankrig, Spanien, Italien og Holland, har en samlet andel på pct. af overnatningerne. Asiatiske og amerikanske turister står begge for en andel på 1 pct. Frankrig, Spanien & Italien 1% Storbritannien 1% Nationalitet og overnatninger (009) Holland 3% Tyskland 30% Norge % Sverige 3% USA 1% Asien 1% Andre lande % Danmark 3% Kilde: Danmarks statistik (inkl. erhversovernatninger) De foretrukne overnatningsformer De danske turister har flest overnatninger på campingpladser (4 pct.), og færrest på vandrerhjem (3 pct.). Overnatninger (009) Blandt nabolandsturisterne har tyskerne hele 80 pct. af deres overnatninger i feriehuse. Nordmænd og svenskere har flest overnatninger på hotel, men lejer også gerne feriehuse og har relativt flere overnatninger på feriecentre end de andre nationaliteter. For de udenlandske turister fra fjerne destinationer gælder det, at 7 pct. af deres overnatninger foregår på hotel. Til sammenligning har disse udenlandske turister endvidere den relativt højeste andel overnatninger på vandrerhjem. Procent Feriehus Vandrerhjem Camping Feriecenter Hotel Kilde: Danmarks statistik (inkl. erhversovernatninger)

8 Turisterne regionalt set Danmarks regioner er velbesøgt af en bred vifte af turister med forskellige nationaliteter. Region og overnatninger (009) De danske turister opholder sig stort set ligeligt i alle dele af lande. Blandt nabolandsturisterne har nordmændene flest overnatninger i Region Nordjylland (3 pct.), svenskere har flest overnatninger i Region Hovedstaden og størstedelen af de tyske overnatninger finder sted i Region Syddanmark (43 pct.). Korte afstande til de foretrukne danske regioner virker derfor til at være en vigtig faktor for nabolandsturisternes valg af feriested. Halvdelen af turisterne fra andre landes overnatninger finder sted i Region Hovedstaden ( pct.), mens den anden halvdel foregår i resten af landet. Procent Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Flest på familieferie Tæt på halvdelen af turisterne i Danmark er familier på ferie med børn. En andel på 39 pct. af turisterne er voksne over 40 år uden børn. Unge (uden børn) står for 4 pct. af turismen. Rejsegruppefordelingen er nogenlunde jævnbyrdig når man sammenligner de danske og udenlandske turister. Se også tabel 1 på side 1: Rejsegruppe og nationalitet. Kilde: Danmarks statistik (inkl. erhvers-overnatninger) Note: overnatninger inkluderer her hotel, feriecenter, vandrerhjem, camping og lejet feriehus. Voksne 40 + uden børn 39% Rejsegruppe Børnefamilier 4% Ikke svaret 3% Unge 1-39 år 4% 3

9 Rejsegruppestørrelsen varierer Gennemsnitlig rejsegruppestørrelse på tværs af overnatningsformer er 3 personer. Børnefamilierne præger dermed billedet. Feriecentre har den største gennemsnitlige rejsegruppe på 3,8 personer. Vandrerhjem har den mindste rejsegruppe på i alt,4 gæster. De danske og udenlandske turisters rejsegruppestørrelser fordelt på overnatningsformer fremstår relativt identiske. Personer i gruppen Rejsegruppestørrelse 3,8 3,1 3,,7,4 3,4 Se også tabel 1 på side 1: Rejsegruppestørrelse og nationalitet. Flertal med mellemindkomster I undersøgelsen bliver respondenterne adspurgt om, hvordan de vil placere deres årlige indkomst på en skala fra 1-, hvor 1 svarer til den lave ende og svarer til den høje ende. Indkomst og overnatningsform I gennemsnit har både de danske og udenlandske turister vurderet deres indkomst til at ligge tæt på midten af indkomstskalaen. Indkomstskala 4 3 3,3 3,7 3,4,9 3,1 3,4 Hotelgæster har placeret deres indkomst højest, på i snit 3,7. Vandrerhjems- og campinggæster er de to grupper, der har vurderet deres indkomst lavest (hhv.,9 og 3,1). 1 Se også tabel 1 på side 1: Indkomst og nationalitet. 4

10 Danmark igen i år Et overvejende flertal af såvel de danske som udenlandske turister har været på ferie i Danmark inden for de seneste fem år. Blot 10 pct. af de danske og 0 pct. af de udenlandske turister er førstegangsbesøgende. Tidligere besøg i Danmark Hele 78 pct. af danske og 4 pct. af udenlandske turister har været på besøg i Danmark fire gange eller derover inden for de seneste fem år. Samlet set viser det en solid præference for Danmark som en foretrukken feriedestination, der er utallige genbesøg værd. Procent Ja Danske turister 0 10 Nej Udenlandske turister Se også tabel 1 på side 1: Tidligere besøg fordelt på nationalitet. Forberedelse til ferien Fritid er lig med rejsetid I undersøgelsen har respondenterne mulighed for at tilkendegive flere mulige svar på, hvad der har påvirket deres valg af rejsetidspunkt. Størsteparten af turisterne vælger deres rejsetidspunkt ud fra, at de har fri eller plejer at holde fri på det pågældende tidspunkt. En femtedel af de danske turister har valgt tidspunktet ud fra, at de ønsker at opleve en særlig begivenhed. Kun pct. af de udenlandske turister angiver en særlig begivenhed som årsag for deres rejsetidspunkt. Et godt pristilbud kan især få de udenlandske turister til at slå til (7 pct.) i forhold til de danske turister (1 pct.). Baggrund for rejsens tidspunkt Havde f ri nu Plejer at holde ferie nu Tidspunktet blev bestemt af andre Særlig Event/begivenhed Godt pristilbud Vejret er bedst nu Andet Procent Danske turister Udenlandske turister

11 Natur, tryghed og børnevenlige rammer motiverer Adspurgt om hvilke motivationsfaktorer, der har medvirket til valget af Danmark som feriedestination, fremhæver størstedelen af undersøgelsens respondenter: naturen, trygheden og de børnevenlige rammer. De udenlandske turister motiveres i højere grad end de danske af befolkningen, rene omgivelser, shopping, aktiviteter og attraktioner. Endvidere værdsætter 3 pct. af de udenlandske besøgende, at der er få turister, hvorimod de danske turister finder dette til at være af langt mindre betydning (11 pct.). 31 pct. af de danske turister har besøg hos venner og familie som én af deres bevæggrunde for deres rejse, hvor dette kun er tilfældet for 1 pct. af de udenlandske turister. Se også tabel på side 1: Motiver fordelt på nationalitet. Natur (skov, strand) Trygt at opholde sig Børnevenligt Rent land Befolkningen generelt Attraktionerne og forlystelser Mulighed for at nyde dansk mad Turisternes motiver Besøge venner og familie Mulighed for at vandre Aktivitetsmuligheder(fx minigolf og badelande) Kulturhistoriske seværdighed, museer etc. Shoppingmuligheder Mulighed for cykling Prisniveauet/økonomisk Gode/billigetransportmuligheder til landet Særlig begivenhed/event Mulighed for lystfiskeri Få turister Mulighed for at sejle Mulighed for at spille golf Mulighed for kur- og helseoplevelser Andet Procent Danske turister Udenlandske turister

12 Tidligere erfaring afgør valget af Danmark Den mest afgørende faktor for at tage på ferie i Danmark er afgjort turisternes tidligere erfaring med Danmark. Som vist tidligere, har nemlig langt størstedelen af såvel danske som udenlandske turister besøgt en destination i Danmark før. Erfaringer og oplevelser som venner og familie har gjort sig spiller også en stor rolle i turistens valg. Knap en tredjedel (3 pct.) af de udenlandske turister og 3 pct. af de danske turister vurderer, at anbefalinger fra venner og familie har haft en afgørende indflydelse på deres beslutning. Information om Danmark fra kataloger og internettet udgør en vigtigere beslutningsfaktor for udenlandske turister end for danske turister. I undersøgelsen har respondenterne mulighed for at tilkendegive flere mulige svar på, hvad der har påvirket deres valg af Danmark som destination. En høj andel (38 pct.) af de danske turister giver dog udtryk for, at der ligger helt andre faktorer til grund for deres beslutning end de angivne i undersøgelsen. Det er derfor højst tænkeligt, som turisterne også giver udtryk for her, at valget af rejsedestination er resultatet af en kompleks beslutningsproces, hvor det kan være svært at sætte fingeren på én afgørende bevæggrund. Afgørende faktorer for valget af Danmark Tidligere erfaring med DK Anbefalinger fra venner/familie Information om Danmark på Internettet (fx Visitdanmark.com) Kataloger og andet konkret salgsmateriale Annoncer, brochurer, radioog tv-spots om DK Artikler, bøger, radio- og tvprogrammer om DK Rejsemesse eller lignende relateret til DK Anbefalinger fra rejsebureauet Andet Danske turister Procent Udenlandske turister 7

13 Informationen findes på internettet Internettet er turisternes primære informationskilde forud for deres rejse til Danmark. Internettet bliver blandt andet benyttet til at finde information om overnatningssteder, transport, attraktioner og seværdigheder. Brug af informationskilder til ferieplanlægning Internettet generelt 3 41 Langt størstedelen af turisterne søger generelt på nettet efter informationer, hhv. 41 pct. af udenlandske og 3 pct. af danske turister. Trykte medier som kataloger, magasiner og aviser bliver også benyttet af turisterne, men i en langt mindre grad. Venner og bekendte kommer også med på råd hos hhv. pct. af de danske og 10 pct. af de udenlandske turister. Til sammenligning peger turisterne dog på, at anbefalinger fra venner og familie spiller en større rolle i det endelig valg af Danmark som feriedestination, som vist på forrige side, hhv. 3 pct. og 3 pct. for danske og udenlandske turister. Turisterne bruger derfor i mindre grad venner og bekendte som informationskilder, men i højere grad som inspirationskilder. Samlet set er der langt flere udenlandske end danske turister, der gør brug af de angivne informationskilder forud for ferien. Internet: Overnatningssted/- portal Internet: Attraktioner/seværdigheder Kataloger, brochurer o.l. fra rejsearrangør/transportør/indk varetingssted Internet:VisitDenmark.com Venner/bekendte Internet: Regional/lokal turistorganisation Kataloger/brochurer fra regional/lokal turistorganisation Aviser, magasiner, guidebøger Kataloger/brochurer fra VisitDenmark Internet: Rejsebureau/- arrangør/-portal Internet: Transportselsskab/- portal Rejsebureau/-arrangør i hjemland VisitDenmark i hjemland Rejsemesse Tv, Radio Andet Danske turister Procent Udenlandske turister 8

14 Booking før afrejsen indkvarteringen er på plads Indkvartering under opholdet i Danmark er stort set den eneste booking turisterne foretager før afrejsen. Størstedelen af turisterne booker indkvartering (7 pct.), hhv. 41 pct. via internettet og 34 pct. telefonisk eller igennem rejsebureau o. lign. Ser man nærmere på bookingadfærden for danske og udenlandske turister, viser de udenlandske en stærk præference for at booke deres indkvartering online og de danske for at booke telefonisk eller på anden vis. pct. af de udenlandske og 7 pct. af de danske turister booker via internettet. 4 pct. af de danske turister og pct. af de udenlandske turister booker telefonisk eller på anden vis. En vis andel af turisterne bestiller også transporten f.eks. fly, tog eller færge på forhånd. Færgetransport er den transportform som flest turister forudbestiller, hhv. 9 pct. via internettet og pct. vha. andre medier. Booking før afrejsen Indkvartering uder opholdet Færgetransport til og/eller fra bestemmelsesstedet Flytransport til og/eller fra bestemmelsesstedet Forplejning under opholdet Togtransport til og/eller fra bestemmelsesstedet Lokal transport under opholdet Bustransport til og/eller fra bestemmelsesstedet Andet Internettet Procent Andet (telefon / rejsebureau o.lign) Bookingadfærden afspejler i høj grad, at langt de fleste af turisterne kører i deres egen bil til feriedestinationen og derfor ikke booker nogen form for transport. Endvidere skal det bemærkes, at turister der på forhånd har købt pakkerejser, ikke er inkluderet i undersøgelsen. 9

15 Ferien i Danmark Transport på ferie i bil Langt størsteparten af turisterne ankommer i bil (70 pct.). En andel på 19 pct. ankommer i bil i kombination med færge. Den høje andel af turister i bil afspejler især den samlet set store andel af danske turister såvel som nabolandsturister. Andre transportmidler udgør 8 pct. og inkluderer transportmidler som tog, bus og sejlbåde blandt andet. Bil kombineret med færge 19% Transportmiddel Andet 8% Fly 3% Turister, der benytter flytransport, udgør 3 pct. Det skal dog bemærkes, at den procentvise fordeling er vægtet i forhold til overnatninger. Da turister,der ankommer med fly generelt set har færre overnatninger end turister, der ankommer på anden vis, vægtes flyturisternes andel derfor mindre. Ser man udelukkende på ankomster med fly fra udlandet, uden at vægte efter overnatninger, udgør disse 13 pct. Bil 70% Se også tabel 3 på side 17: Transportmiddel og nationalitet. Længere ophold blandt de udenlandske turister Opholdslængde De danske og udenlandske turister har i gennemsnit et ophold på hhv. ca. 4 og 7 overnatninger Hotelgæster har samlet set de korteste ophold. Turister i feriehuse har de længste ophold. Udenlandske turister har generelt set længere ophold end de danske turister. Hvor de danske turister sætter en uge af til at campere eller bo i feriehus, har de udenlandske turister et længere ophold på i snit 10 dage. Overnatninger ,3 7, 3,0,0,0 4,0 3,8 3,0 9,7,4,9 10,0 Se også tabel 3 på side 17: Opholdslængde og nationalitet Danske turister Udenlandske turister 10

16 Forbrug i ferien Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug ser ud til i høj grad at afspejle den valgte overnatningsform. Hotelgæsterne bruger flest penge, i gennemsnit 100 kr., efterfulgt af vandrerhjemsgæsterne der dagligt bruger 70 kr. Campisterne bruger færrest penge, i snit 0 kr. De norske turister har det højeste forbrug på de fem viste overnatningsformer, mens de tyske turister har det laveste forbrug samlet set. Ser man derimod på turisternes døgnforbrug gældende for samtlige overnatningsformer, er det japanerne og amerikanerne, der dagligt forbruger mest. Hvor en turist i snit bruger 440 kr. på en dag i Danmark, bruger den norske, svenske og tyske turist hhv. 40 kr., 30 kr. og 30 kr. Se også tabel 3. på side 19: Døgnforbrug fordelt på overnatningsform og nationalitet. Døgnforbrug, kr. Døgnforbrug og nationalitet Feriehus 0 80 Camping Vandrerhjem Feriecenter Hotel Udflugter foretrækkes af udenlandske turister Langt de fleste af de danske og udenlandske turister planlægger at tage på udflugter til diverse besøgsmål under deres ferie Udflugter De udenlandske turister er langt mere villige til at tage på udflugter, og især de længere af slagsen. Når det gælder ture over 100 km væk er der derfor markant flere udenlandske end danske turister der foretager disse. Procent De danske turister er klart tilhængere af de kortere udflugter. 41 pct. af de danske turister svarer, at de planlægger at tage på en tur indenfor 0 km. En tredjedel af de danske turister planlægger sågar slet ikke at forlade stedet, hvor de holder ferie. Blandt de udenlandske turister er der kun 1 pct., der ikke agter at tage på udflugt Vil ikke tage på udflugt Indenf or 0 km. Danske turister Mellem 0 og 100 km. Mellem 100 og 00 km. Udenlandske turister 1 Over 00 km. Væk 11

17 Hitlisten over feriens aktiviteter Adspurgt om hvilke aktiviteter de foretager sig under deres ferie, svarede undersøgelsens respondenter ud fra en 1 til skala der går fra 1 aldrig til meget ofte. Aktiviteter ( ind i mellem, ofte, meget ofte) Figuren til højre viser den procentvise opgørelse af de aktiviteter som turisterne foretager ind i mellem, ofte og meget ofte (dvs. 3, 4 og ). Ud fra figuren fremstår det tydeligt, at turisternes foretrukne aktivitet er at slappe af. Turisterne nyder at lave mad eller spise på restaurant, tage på sightseeing og udflugter samt shoppingture. En stor del af turisterne er aktive og leger med børnene, cykler eller bader. De udenlandske turister er samlet set en anelse mere nysgerrige end de danske og ynder i højere grad at shoppe, gå i byen, tage på sightseeing og besøger byer, havne, museer og kunstudstillinger. Se også tabel 3.1 på side 18: Aktiviteter fordelt på nationalitet Slappe af Lave egen mad Lege med børnene Sightseeing Spise på restaurant Shopping Besøge attraktioner Besøge byer Besøge havne Bade fra sø, strand Bade i badeland Møde nye venner/bekendte Besøge museer og kunstudstillinger Kulturelle begivenheder Tage på cykelture 0 30 Gå i byen Lystfiskeri Lystsejlads Kur-, spa og wellness Spille golf Procent Danske turister Udenlandske turister 1

18 Motiv-målgrupper Kigger man nærmere på både de danske og udenlandske turisters feriemotiver, fremstår der klynger, der beskriver den type ferie, som turisten holder i Danmark. Motivgruppen Sjov, leg og læring udgør den største andel af de samlede overnatninger på 8 pct., svarende til godt 1 mio. af de i alt godt 4 mio. registrerede overnatninger. Motivgruppen repræsenterer primært børnefamilier, der er til oplevelser og underholdning i deres ferie. Gruppen I ro og mag ved vandet ( 1 pct. - 9 mio. overnat. ) holder afslappet ferie ved kysten. Gruppen Temaoplevelser (11 pct. - mio. overnat.) er til fysiske aktiviteter, som f.eks. cykel- og vandreture. Ferieturister, hvis motivsæt ikke kan placeres direkte indenfor de motivgrupper, er samlet i kategorien Andet (1 pct. - 7 mio. overnat.). International rundrejse (krydstogt) 1% Overnatninger fordelt på motiv-målgrupper I ro og mag ved vandet 1% Andet 1% Temaoplevelser 11% Sjov, leg og læring 8% Det gode liv 1% Moderne Storbyoplevelser 7% Note: registrerede overnatninger inkluderer her hotel, feriecenter, vandrerhjem, camping, feriehus, lystsejlere, krydstogt og festival. Motiv-målgrupperne står for en turistomsætning på godt 19 mia. i 008. Øvrig omsætning genereres blandt andet af erhvervs- og endagsturisme samt anden form for turisme. Turisterne i motivgruppen Moderne storbyoplevelser, der søger byliv, kultur og shopping, står for 7 pct. af overnatningerne, men udgør 13 pct. ( mia.) af den totale omsætning. Turister i gruppen Det gode liv, der ligeledes foretrækker shopping og kultur, men også natur og gastronomi, står for 1 pct. (3 mia.).godt pct. (400 mio.) af omsætningen stammer fra turister på International rundrejse, herunder krydstogtturister der motiveres af sightseeing og kultur. Se også tabel 3. på side 19: Motiv-målgruppernes andel af markedets omsætning fordelt på nationalitet. International rundrejse (Krydstogt) % I ro og mag ved vandet 1% Omsætning fordelt på motiv-målgrupper Andet 18% Temaoplevelser 1% Det gode liv 1% Sjov, leg og læring % Moderne Storbyoplev elser 13% Note: registrerede overnatninger inkluderer her hotel, feriecenter, vandrerhjem, camping, feriehus, lystsejlere, krydstogt og festival. 13

19 Efter ferien Stor tilfredshed over hele linjen Turisterne tilkendegiver stor tilfredshed med deres ophold i Danmark fordelt på overnatningssteder. Undersøgelsens respondenter vurderer deres tilfredshed på en skala fra 1 til fem, hvor 1 betyder meget utilfreds og meget tilfreds. Den samlede gennemsnitlige tilfredshed på 4, for både danske og udenlandske turister er derfor et udtryk for, at turisterne samlet set er meget tilfredse. De danske turister er dog med undtagelse af hotelgæsterne en anelse mere tilfredse end de udenlandske turister. Tilfredsheds skala 4,8 4, 4,4 4, 4 Tilfredshed med opholdet 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,4 4,4 4,7 4, Den laveste tilfredshed ligger på gennemsnittet 4,4 og gør sig gældende for udenlandske turister der bor på feriecentre og vandrerhjem. Den højeste tilfredshed på 4,7 er noteret hos danske turister der holder ferie i feriehuse. Danske turister Udenlandske turister Se også tabel 4 på side 0: Tilfredshed med opholdet fordelt på nationalitet. Inkluderer endvidere turisternes forventninger om at komme tilbage til Danmark indenfor de næste 3 år. 14

20 Tabel 1: Hvem er turisterne i Danmark? Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Frankrig, Spanien & Italien Øvrige Europa USA Asien Rejsegruppe (pct.) I alt Børnefamilie Voksne 40 + uden børn Unge 1-39 år Ikke svaret Rejsegruppestørrelse (gns.) I alt,9 3,1 3,1,,8,,8, 3,1 Hotel,8,,,3,0,4,7, 3,0 Feriecenter 4,4 4,0 3,3 3, 3,8 3,4 3, 3,0 1,0 Vandrerhjem,4,3,0 1, 1,4 1,8,3 1,4 1, Camping, 3,,8,4 3,0 3,4 3,0 1,7 3,9 Feriehus 3, 4,1 3,,9 3,4,3 3, 3,. Indkomst (gns.) 1 I alt 3, 3, 3,4 3,4 3,4 3, 3, 4,0 4, Hotel 3,7 3,7 3, 3,4 3,7 3,9 3,8 4,3 4, Feriecenter 3, 3, 3, 3,9 3, 3,7 3,9,0 4,9 Vandrerhjem 3, 3,,7,8 3, 3, 3,0, 4, Camping 3, 3,7 3, 3, 3,3 3,7 3, 3, 3,8 Feriehus 3,3 3, 3,4 3,7 3, 3,0,9 3,7. Tidligere besøg (pct.) I alt Én eller flere besøg Ingen Note: Respondenternes vurdering af årlig bruttoindkomst på en skala fra 1-, hvor 1 svarer til "den lave ende" og til "den høje ende". 1

21 Tabel : Forberedelse til ferien - Baggrund for valg af destination Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Frankrig, Spanien & Italien Øvrige Europa USA Asien Turisternes motiver (pct.) Trygt at opholde sig Natur (strand, skov) Attraktionerne og forlystelser Rent land Børnevenligt Befolkningen generelt Mulighed for at nyde dansk mad Shoppingmuligheder Kulturhistorisk seværdighed, museer og udstillinger Aktivitetsmuligheder (fx minigolf og badelande) Gode/billige transportmuligheder til landet Mulighed for at vandre Prisniveauet/økonomisk Få turister Besøge venner og familie Særlig begivenhed/event Mulighed for cykling Mulighed for at spille golf Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for lystfiskeri Mulighed for at sejle Andet Note: Procentvise andele af respondenter der har svaret, at de pågældende motiver har påvirket deres valg af Danmark som rejsedestination. 1

22 Tabel 3: Ferien i Danmark Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Frankrig, Spanien & Italien Øvrige Europa USA Asien Transportmiddel (pct.) 3 I alt Bil Bil kombineret med færge Fly Andet Opholdslængde (gns. overnatninger) I alt 3,3, 9,7, 9,3,3 4,8 3,,3 Hotel,4 3,0, 4,1 4,4 4,3 3,7,7,3 Feriecenter 4,1,4 7,0 7,9 9, 8,9 8, 8,0 7,0 Vandrerhjem 3, 3,4, 3,7 3,4,3,3, 10 Camping, 9, 11,3 13,7 13,0,4, 10,9 1, Feriehus 7,1 8,1 10, 9,0 9,7 13,8 10,3 1,3 0,0 3. Note: Den procentvise fordeling er vægtet i forhold til overnatninger og svarer derfor ikke til reelle ankomster. Andre transportmidler: tog, bus, mobilehome etc. 17

23 Tabel 3.1: Ferien i Danmark - Aktiviterer ( procentvis angivelse som svarer til - ind i mellem, ofte og meget ofte) Frankrig, Spanien Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Øvrige Europa USA Asien & Italien Aktiviteter (pct.) 4 Spise på restaurant Lege med børnene Shopping Besøge attraktioner Besøge byer Besøge havne Gå i byen Bade fra sø, strand Besøge museer/kunstudstillinger Kulturelle begivenheder Bade i badeland Tage på cykelture Spille golf Kur-, spa og wellness Lystfiskeri Lystsejlads Note: Aktiviteter som respondenterne har foretaget eller planlægger at foretage under deres ferie på en skala fra 1-, hvor 1 svarer til "aldrig" og til "meget ofte".tabellen opsumerer aktiviteterne i intervallet 3-, svarende til: "ind imellem", "ofte" og "meget ofte". 18

24 Tabel 3.: Ferien i Danmark - Forbrug og omsætning Danmark Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Italien USA Japan Alle (inkl.øvrige lande) Døgnforbrug (gns. kr.) Alle overnatningsformer Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus Note: "Alle overnatningsformer" dækker: hotel - ferie, hotel - forretning, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser, lejet/ejet/lånt feriehus, festivaler, lystbådehavne, bondegårde, krydstogt og besøg hos familie/venner. Danmark Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Italien Øvrige europa USA Japan Motiv-målgruppers andel af markedets omsætning (pct.) I alt Sjov, Leg og Læring Temaoplevelser Det gode liv Moderne Storbyoplevelser International rundrejse (krydstogt) I ro og mag ved vandet Note: Markedets omsætning fordelt på ferie motiv-målgrupper (eksl. andre opholdstyper herunder ophold hos familie/venner, erhvervsrejser og ferieophold med 'andet' som motiv). Grundet afrunding, giver summen af de procentvise andele for markederne Danmark, Holland, Italien og Japan ikke eksakt 100 procent. 19

25 Tabel 4: Efter ferien Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Frankrig, Spanien & Italien Øvrige Europa USA Asien Tilfredshed med opholdet (gns.) 7 I alt 4, 4, 4, 4,4 4,4 4, 4, 4, 4,7 Hotel 4,4 4, 4,4 4,3 4,3 4, 4, 4,8 4,9 Feriecenter 4,7 4, 4, 4, 4, 4,3. 4,0 Vandrerhjem 3,9 4,8 4, 3,9 4, 4,8 4,4 4,3 3,7 Camping 4,4 4, 4, 4,4 4, 4,4 4, 4,1 4, Feriehus 4, 4,4 4, 4, 4,4 4,9 4,4 4,3. Foventninger om at komme tilbage igen til Danmark? (indenfor de næste 3 år) (pct.) I alt Ja Nej Ved ikke Note: Respondenternes tilfredshed med deres ophold i Danmark på en skala fra 1-, hvor 1 betyder meget utilfreds og betyder meget tilfreds. 0

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Turismen i Region Nordjylland i tal Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 ISBN 87-87393-68-9 Forfattere: Christian

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 Ferie- og fornøjelsesrejsende Udgivet af: VisitDenmark for Udvikling Fyn Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismeprofil for Region Sjælland

Turismeprofil for Region Sjælland Turismeprofil for Turistundersøgelsen 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Profil af turisterne i - på baggrund af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2011 Adresse:

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil September 2008 Forord Krydstogtturismen er en af de stærkest voksende turismeformer internationalt og i Danmark. Fra at være noget eksklusivt

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Storbyturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbyturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbyturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Juli 2017: opdatering af overnatningstal ISBN: 978-87-93227-17-0 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse Islands

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere