Februar Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , HVAD ER GUD? Martin Luther ( ) var et uhyre energisk menneske. Faktisk en af Europas mest produktive forfattere. Den samlede produktion, hvoraf en stor del er på latin, men som senere blev oversat i den såkaldte Weimarudgave (påbegyndtes i 1883 og afsluttedes 1929) fylder ikke mindre end 100 store bind med hver ca sider. Det vidner om en gigantisk arbejdskraft, og det skal tilføjes, at Luther aldrig modtog honorar for det, han skrev og udgav. Da han i slutningen af 1520 erne var på en rundrejse i Tyskland, slog det ham med forbløffelse, hvor lidt den daværende almindelige tysker vidste om den kristne religion. Oplevelsen rystede ham en smule, så han besluttede at skrive nogle oplysningsbøger om kristendommen, som skulle kunne bruges af enhver. I 1530 kom de to bøger Den Lille Katekismus og Den Store Katekismus. Ordet katekismus er oprindelig græsk og betyder mundtlig undervisning. Begge bøger, hvor han så jævnt og ligetil, som det var ham muligt, fremstillede centrale dele af den kristne tro, fik også i Danmark stor udbredelse. Her i landet brugtes bøgerne i skolen helt frem til efter 2. verdenskrig. Altså i godt 400 år! Lidt af en pædagogisk bedrift må man sige. Derefter gled de ud de fleste steder. Men når man læser i dem, så forstår man godt, at de blev brugt i så mange år, for der er heri passager, som sagtens kan bestå en nutidig lakmusprøve. Fremstillinger, der er skrevet så klart og enkelt, at enhver kan begribe det også i I Den Store Katekismus definerer han Gud på følgende måde: Hvad betyder det at have en Gud, eller hvad er Gud? Svar: En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Altså er det at have en Gud intet andet, end at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene hjertets tillid og tro, der afgør, både hvad der er Gud og afgud, som jeg ofte har sagt. Er troen og tilliden ret, er også din Gud ret. Og omvendt, hvor tilliden er falsk og urigtig, er den rette Gud der heller ikke. For de to hører sammen, tro og Gud. Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud. Når man læser sådanne linjer, så forstår man godt, hvorfor Luthers skrifter blev brugt i så mange år. Det er tale om en forbilledlig klar definition af Gud. Og han går slet ikke middelalderens klassiske vej over Gud som universets skaber eller lignende, som den katolske kirke var og er tilbøjelig til, og som også har været og fortsat kan være en møllesten om dens hals. Men Luther nøjes med at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes tillid og tro, og på den baggrund hævder han Guds eksistens. Luthers vej er en farbar vej. Og han vidste selv, at han med sin opfattelse betrådte en sti, som andre havde vandret før ham nemlig Oldkirken og de første kristne menigheder for hvem den kristne religion heller ikke primært er en fremstilling af universets oprindelse, men kristendom er snarere et spørgsmål om etik og menneskers daglige liv. Det vidste Luther, og derfor er hans skrifter stadig aktuelle. / Per Mikkelsen 2

3 DET SKER SAGAAFTEN I HAVNEHUSET Som optakt til sagaturen til Island til sommer (den juli 2011) holder vi en sammenkomst i Havnehuset: tirsdag den 8. februar kl. 19:30. Vi vil denne aften tage udgangspunkt i Egil Skallagrimssons saga. Dette gamle skrift, som er fra 1200-tallet, og som senest er oversat til dansk af Johs. V. Jensen i 1930, vil blive gennemgået af Per Mikkelsen bl.a. ved genfortælling af nogle af kapitlerne. Desuden vil den nordiske gudelære blive gjort gældende som en væsentlig baggrund for skriftet. Det skal oplyses, at man kan deltage uden at have læst sagaen. Efter vort første møde den 26. oktober har hele 31 venøboere betalt depositum til turen, og vi er i det lille rejsebureau stærkt fornøjede over den store tilslutning. / Eva Jaffke, Skafti Halldórsson og Per Mikkelsen Tegning af Johannes Larsen fra bogen: De islandske sagaer, Gyldendal 2005 VENØ MUSIKFORENING: KONCERT OG GENERALFORSAMLING på Nørskov den 27. februar kl. 15:00 Henriette Nederby og Ole Kiilerich, debutanter fra solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium 2009: sang og klaver. Koncertens overskrift er: Du lærte mig at se og musikerne siger om denne koncert: Vi har sammensat et program med en lang række af Carl Nielsens kendte og knap så kendte, men skønne, sange. Vi vil blandt mange andre fremføre Æbleblomst, Sommersang, Sænk kun dit hoved du blomst, Solen er så rød mor, Den første lærke og Til Asali. Koncerten vil skifte mellem henholdsvis oplæsning af Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens private brevvekslinger og sange nøje afstemt indholdet af brevene. Brevteksterne centrerer sig om deres samliv som kunstnere, og om hvordan disse to store personligheder påvirkede hinandens kunst, og foruden brevene inddrages også anden tekst forfattet af Carl Nielsen til at sætte sangene yderligere i perspektiv. Det brede udvalg af sange giver et tydeligt billede af det enorme spænd, der er i Carl Nielsens produktion, og vi ser frem til at levere en stemningsfuld eftermiddag sat dramatisk i scene. Efter koncerten afholdes der generalforsamling i musikforeningen. Dagsorden ifølge vedtægterne : 1. Valg at dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2010 v/kassereren 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse: På valg: Lilly Møller, Helga Knudsen, Per Mikkelsen, (alle 3 villige til genvalg) og Ejvind Juhl (genopstiller ikke) 6. Valg af suppleant 7. Valg af revisor 8. Drøftelse af næste sæsonprogram 9. Evt. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen Henriette Nederby VENØ KONTAKTPERSONER På side 7 følger den årlige oversigt over Venøs foreninger, organisationer og kontaktpersoner. Hjælp venligst VenøPostens læsere og redaktionen ved at fremsende eventuelle ændringer eller rettelser via mail, når sådanne forekommer. Næste oversigt forventes udsendt med VenøPostens januar 2012-udgave. / VenøPosten red. 3

4 DET SKETE SERIEOPHØR OG TAK! Med denne udgave af VenøPosten følger en oversigtsplakat over de gamle og karakteristiske huse, som VenøPosten har omtalt og vist billeder af i det sidste års tid. Det er Axel Steenkjær, der har stået for udvælgelsen og de små historier og VenøPostens hoffotograf Preben Friis, der har stået bag kameraet. DER STÅR EN KO Under denne overskrift har 12 venøbørn gennem vinteren arbejdet i Børnehuset med fremstilling af diverse kunstværker. Karin Christensen har været inspirator og underviser. Målet var at komme på udstilling på Gimsinghoved i januar-februar. Fredag den 7. Foto: Linda Ulfkjær januar blev kunsten vist frem for offentligheden ved en festlig fernisering. ved deres flotte papmache ko med Lene M. Jensen og Karen Damgaard tilhørende kokasse. På Venø har vi sorte køer og skotsk højlandskvæg med store horn, men alle venø-køerne på Gimsinghoved er sortbrogede. Inspirationen kan derfor ikke været hentet på øen. Marius Lang Hindkjær, Amalie Pedersen og Alexandra Bjerre Jensen fortæller da også, at de har kigget i bøger og fået inspiration. Udstillingen med de mange køer kan ses på Gimsinghoved indtil den 27. februar. / VenøPosten Linda Ulfkjær Axel Steenkjær - foto: Jan Bendix Tak til begge de herrer for indsatsen. Vi håber, at vi fortsat på andre områder må gøre brug af såvel skribent som fotograf. Tak også til Ingrid Lang Hindkjær, der trofast igennem mere end et år har leveret opskrifter og fotografier, som gav lyst til at kaste sig ud i madkunsten. VenøPosten planlægger efter aftale med Ingrid at samle et lille udvalg af opskrifterne, som kan udgives som en lille hilsen fra Venø. / VenøPosten red. STEMNINGSBERETNING SENDT FRA HOVEDSTADEN Lige nord for Struer, hvor Limfjorden bugter sig ud mod Vesterhavet og træerne krænger østover, ligger den lille ø Venø. Den har ca. 200 fastboende og et rigt foreningsliv, der skaber liv og sammenhold i det lille ø- samfund. Bl.a. har øen sin egen musikforening med 40 faste medlemmer. Trio Dania spiller hos Venø Musikforening i gildesalen på gården Nørskov. Det er søndag eftermiddag. Klokken er tre, og folk har sat sig til rette i den store gildesal på gården Nørskov med udsigt ned over marker med græssende heste, til Limfjordens blå vande. Ca. 50 forventningsfulde øboere og et par fra fastlandet - børn og voksne - er kommet til nordøen for at lytte til en af de seks koncerter, Venøs musikforening arrangerer årligt. Musikerne sidder tæt på publikum, så man kan høre hver en vejrtrækning og se ansigtsudtrykkene hos hinanden. Det er bl.a. denne intense og hyggelige stemning, der får musikere til at vende tilbage til Venø og spille, når de er på deres turnéer rundt om i landet, fortæller formanden for musikforeningen, Grethe Munk-Andersen. Citatet er et uddrag fra en artikel i januarnummeret af fagbladet: Musikeren, der udgives af Dansk Musikerforbund. Umiddelbart, så virker det som om, artiklens forfatter er helt med på idéen med foreningen! / VenøPosten red. Arkivfoto: Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØBOERNE FÅR ROS! NOE s energikonsulent gav venøboerne ros på mødet i januar, hvor vi samlede op på de erfaringer, der er høstet efter, at mere end 45 husstande er besøgt og deres energisituation vurderet. Resultatet af vurderingerne er udleveret til de enkelte husstande. Hans Pedersen, NOE, der har gennemført de fleste af besøgene fortalte, at øboerne er meget bevidste om deres energiforbrug. En stor del af beboerne har allerede gennemført omlægninger i forbrug eller er ved at planlægge det. Det gælder alle typer lige fra de store og investeringstunge til udskiftning af elpærer til elsparepærer. De husstande, der ikke har deltaget i undersøgelsen, kan fortsat nå at være med. Det sker ved henvendelse til et af energigruppens medlemmer. Indtil det sker, kan de lade sig inspirere af den omdelte pjece med gode spareråd. På mødet blev de mere end 25 deltagere opfordret til på ugentlig basis at gennemføre forbrugsregistrering enten på det udleverede skema eller på andre måder. Udover at følge udviklingen, så vil en ugentlig registrering også kunne afsløre fejl i anlæg. / Energigruppen Morten Gjern SPARETIPS Sparetip 11 Sparetip 12 Udskiftning af 2-lags termoruder med 2-lags energiruder. I et hus med 20 m2 vinduesareal bliver besparelsen 130 kwh/m2 x 20 m2 = kwh eller 260 liter olie. Snak med din lokale tømrer og hør om pris samt eventuelt tilskud. Husk at spare på vandet. Hvis du reducerer vandmængden i din bruser med 1 liter i minuttet, er besparelsen 3,65 m3 vand om året eller 212 kr., hvis du bruger træpiller til opvarmning af vandet. Hvis du reducerer vandmængden med 2 liter i minuttet, er besparelsen dobbelt så stor. Snak med din lokale VVS-installatør og få gode råd. / Energigruppen Skafti Halldórsson, tlf NYE ENERGIINITIATIVER! På erfaringsudvekslingsmødet var deltagerne enige om, at energigruppen skulle arbejde videre med tre initiativer. Det ene går ud på at skabe netværk mellem de beboere, der arbejder med fornyelser af samme karakter, fx solceller, solvarme, varmepumper og jordvarme. Netværkene benyttes til almindelig erfaringsudveksling, men også til fælles henvendelser til leverandører og finansieringskilder. Energigruppen opfordrer interesserede til at indmelde deres interesse til os via mail: eller så vil vi kontakte jer og skabe rammerne for det videre arbejde. Det andet initiativ, som energigruppen tager, handler om at undersøge mulighederne for at etablere kollektiv energiforsyning gennem brug af vedvarende energiformer (solceller, husstandsvindmøller, solvarme). Vi modtager gerne idéer og forslag til arbejdet. Det tredje initiativ gælder smarte elmålere. Det er målere, der kan hjælpe forbrugeren til at styre elforbruget, så omkostningerne bliver minimerede. Venø vil gerne være forsøgsområde for NOE. / Energigruppen Morten Gjern Foto: Jan Bendix 5

6 DET SKETE VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Karin Christensen (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: NYT FRA BESTYRELSEN Annette Friis har af personlige grunde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og første suppleanten Jan Bendix har overtaget hendes plads. Bestyrelsen takker Annette for hendes indsats for VenøBoen. På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at igangsætte arbejde med at friske hjemmesiden op. En lille arbejdsgruppe med deltagelse af webmaster Søren Hindkjær og bestyrelsesrepræsentanter kommer med forslag. På mødet drøftedes den ny situation med hensyn til Havnehusets fremtid. VenøBoen stiller sig til rådighed i processen med at sikre videreførelse af Havnehuset, så de oparbejdede idéer med husets drift fastholdes og videreudvikles. I forbindelse med en gennemgang af status for Venø udviklingsplan besluttede bestyrelsen at søge inddragelse af Arkitektskolen i Århus i overvejelserne om fremtidigt boligbyggeri på Venø. / VenøBoen Anker F. Jensen TURISTSERVICE? VenøBoen er blevet gjort bekendt med, at Midttrafik reducerer buskørsel på en række feriedage i køreplanåret 2011/12. På et kommende møde vil vi i bestyrelsen drøfte, hvad vi kan gøre for ikke at skræmme turister væk fra øen som følge af dårlige forbindelser. Umiddelbart virker ændringerne uigennemtænkte i forhold til Venø, så vi håber på en positiv dialog med planlæggerne. / VenøBoen Anker F. Jensen HJERTELIG TAK - til alle, som var med til at gøre den 23. januar til en uforglemmelig dag. Tak for gaver og hilsner. / Thora og Thorkild Brosbøl Foto: Jan Bendix Foto: Linda Ulfkjær Billedet til venstre er taget ud for de store skrænter nord for havnen, da fjorden stadig var tilfrosset over mod Humlum. Der er udsat en del dådyr omkring Lemvig. Måske det er en af disse, der har været på vej til Venø, men aldrig nåede helt i land. / Linda Ulfkjær 6

7 VENØ KONTAKTER 2011 VENØBOEN Anker Jensen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Karin Christensen ( kasserer ) Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Bodil Anker-Møller (sekretær) Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer Tlf / Niels Ramsdal Jensen (Nisse) Havstokken 18, Venø, 7600 Struer Tlf / Bjarne Tingkær (færgeudvalg) Vigen 3, Venø, 7600 Struer Tlf / Ove Bjerre Pedersen Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / Jan Bendix Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Suppleant: Niels Villadsen VENØ BORGER OG GRUNDEJERFORENING Peter Henriksen (formand) Tangvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / / Anders Ulfkjær (næstformand) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Karl Wedel Pedersen Præstevænget 111, 7430 Ikast Tlf / Otto Kiørboe Sarpsborgparken 46, 7600 Struer Tlf / Ole Krogh Lønningen 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Hans L. Pedersen (kasserer) Klitten 4, Venø, 7600 Struer Tlf Anette Skovhøj (suppleant) Tangvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS Flemming Damgaard (formand) Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer Tlf / Ingrid Skadhede (næstformand) Vigen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Helle Gjern (kasserer) Riisvej 9, Venø, 7600 Struer Tlf Antoinette Jensen Lønningen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Johanne Bendix Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Mette Pedersen (suppleant) Revlen 5, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ EFTERSKOLE Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer Tlf / / Erik Poulsen (forstander) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / Anders Albæk Christiansen (viceforstander) Tlf / VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE Peter Petersen (formand) Riisvej 14, Venø, 7600 Struer Tlf / Alice Frederiksen (næstformand) Havstokken 1, 7600 Struer Tlf / Mogens Askanius Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer Tlf / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Per Mygind Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf Bent Rønnest Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Gitte Børsting Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Svend Lundsberg (suppleant) Grønningen 19, 7600 Struer Tlf Lilly Møller (suppleant) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ FOREDRAGSGRUPPE Kirsten Jensen (kontaktperson) Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Dorte Sauer (formand) (roning) Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf / 7

8 VENØ KONTAKTER 2011 Laila Mejlholm Olsen (næstformand) (børneaktiviteter) Klitten 17, Venø, 7600 Struer Tlf Anne Thusgaard (kasserer) Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer Tlf Dorthe Pedersen (sekretær) Riisvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf Søren Hindkjær (svømning, løb) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf Jonna Stenkjær (damegymnastik) Kimmingen 1, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ HAVN Flemming Haagensen (formand) Tangvej 3, 7600 Struer Tlf / / Peter Henriksen (kasserer) Tangvej 6, 7600 Struer Tlf / / Leif Odgård Sønderskovvej 14, 7600 Struer Tlf / / Niels Jensen Havstokken 18, 7600 Struer Tlf / / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Rasmus Grønne Broagervej 37, 7500 Holstebro Tlf / Helle Vibeke Lyng Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer Tlf / Lauritz Thy (suppleant) Kimingen 14, 7600 Struer Tlf / Claus Lund Jensen (suppleant) Engvej 28, 7490 Aulum Tlf / VENØ MENIGHEDSRÅD Ove Bjerre-Pedersen (formand) Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / / Per Mikkelsen (næstformand) Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Susanne Marie Jensen (kasserer) Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) Riisvej 24, Venø, 7600 Struer Tlf / / Helle Stensgaard Karlsen (sekretær) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Kirsten Yde (kontaktperson) Vigen 3, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ MUSIKFORENING Grethe Munk-Andersen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Marianne Pedersen (kasserer) Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer Tlf / Lilly Møller Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Ejvind Juhl Riisvej 20, Venø, 7600 Struer Tlf / Helga Knudsen Tranevej 7, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Per Mikkelsen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ VANDVÆRK venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk Finn Rantzau Nielsen (formand) Riisvej 11, Venø, 7600 Struer Tlf / Kjeld Jensen (næstformand) Klitten 3B, Venø, 7600 Struer Tlf / Søren Lang Hindkjær (kasserer) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Henning Christensen Sibeliusvej 25, Lind, 7400 Herning Tlf Villy Christensen Park Allé 101, 7600 Struer Tlf Anders Ulfkjær (suppleant) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Ryan Jensen (daglig drift) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Se mere om Venø på: 8

9 DET SKER GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn onsdag den 16. marts kl. 19:00 i Havnehuset. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 4. Behandling af evt. indkomne forsalg 5. Godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsens formand senest den 1. marts. Valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret på generalforsamlingen har ejere af indskudsbeviser. Bestyrelsen hører gerne fra folk, der er interesserede i og villige til at stille op som kandidater til bestyrelsen. Havnehuset Havnen har med beklagelse modtaget Mette Jaffkes opsigelse, der har effekt fra udgangen af marts måned Vi søger derfor en eller flere, som ønsker at leje og drive Havnehuset hurtigst muligt derefter. Der vil blive indrykket annoncer i Ugeavisen Struer og i Dagbladet, og der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på, hvordan huset tænkes drevet, åbningstider, vareudbud, eventuelle sæsonsvingninger, kulturelt og socialt tilsnit og idégrundlag. Yderligere oplysninger kan fås fra bestyrelsen. Ansøgninger skal være formanden i hænde senest fredag den 18. februar. De nye Fiskerskure Skurene er nu snart færdige. Der mangler gulve, strømforsyning og døre, og så er der lige malerarbejdet. Først skal det hele grundes, og så skal træværket males rødt. Sternbrædder, døre, vinduer mv. skal være grønne. Vejret er selvfølgelig ikke helt dertil endnu, men så snart det bliver godt, vil det være rart med en flok frivillige. Vi skal også have fundet ud af, hvem der skal/vil leje de nye skure, så alle interesserede bør snarest kontakte bestyrelsen. Folk med bådplads i havnen vil blive foretrukket, og vi regner med, at den årlige lejepris vil være fra cirka kr Det store projekt nærmer sig sin afslutning. Som sagt er der stadigvæk en slutspurt med masser af frivilligt arbejde, men det begynder at være afsluttende ting og opgaver. Budgettet holder endnu og vi forudser ikke problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Forhåbentlig vil antallet af fastliggere i Venø Havn stige lidt igen i 2011, og så kommer driftsøkonomien også til at fungere. / Venø Havn Peter Henriksen VENØ KLIT Godt nytår! Ja, det bliver et godt år. Vi kan med glæde meddele, at vi den 11. januar fik en afgørelse fra Teknik- og Miljøudvalget i Struer Kommune om, at vi må drive Venø Klit videre. Det vil sige, at der både er plads til fastliggere og korttidscampister. Alle er velkomne! Så nu tager vi arbejdshandskerne på igen og fortsætter vores arbejde fra 2010 med at få de sidste gamle campingvogne fjernet og få ryddet op. Vi vil yde en stor indsats for, at Venø Klit fortsat bliver et dejligt og attraktivt sted at være. Vi har dog et lille problem. På grund af, at afgørelsen fra Struer Kommune trak ud, er vores aftale med Den Lille Købmand desværre gået i vasken. Så nu står vi og mangler en bestyrer, der vil drive vores kiosk/forretning. Da Havnebestyrelsen også står og mangler en bestyrer i kiosken på havnen, har jeg kontaktet Flemming Haagensen og spurgt om det eventuelt kunne være en mulighed at satse på den samme bestyrer. Så kunne der være åbent begge steder i højsæsonen, men kun åbent om vinteren det ene sted. Vi vil meget gerne have et samarbejde op at stå med venøboerne/foreningerne, der er på Venø. Vi er sikre på, at vi sammen kan gøre Venø og Venø Klit til Limfjordens Perle. Vi glæder os til at få begyndt sæsonen, som jo starter den 1. marts. / Venø Klit Margaret Langemose 9

10 DET SKER Foto: Preben Friis ÅBNINGSTIDER I FEBRUAR Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Hverdage fra kl. 15:30-17:30 Lukket i weekender og den 11. til 21. februar - begge dage inkl. Tlf , mobil Venø Billedværksted Udstilling og workshop den 15. og 16. januar kl Ellers åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber. KYSTSIKRING PÅ DANMARKS GRIMMESTE STRAND (ifølge Kystinspektoratet) Så er det ganske vist. Efter flere tilløb er det nu besluttet, at der kystsikres (erosionsbeskyttes) langs Kimingen, der hvor den eksisterende beskyttelse slutter fra Asylet, til syd for Ann Nørskov og Lauritz Thy. Vi har fået tilsagn om et tilskud til udbedring af eksisterende erosionsbeskyttelse langs kysten på Kimingen. Projektet løber op i ca. 1,3 mio. kr. for de ca. 300 meter erosionsbeskyttelse (vi må ikke kalde det kystsikring, da der er meget store krav til konstruktionen af kystsikring). Diget vil starte i kote 0,7 meter og slutte i kote + 2,5 meter med anlæg 1 : 2. afslutter med 1.2 meter sten ind fra kronekant. Der skal bruges norsk Norit eller lignende, så det kommer til at ligne det, der er lavet ved havnen. Grunden til, at vi bruger Norit og ikke marksten er, at de knuste granitsten forkiler meget bedre, er tungere og derved holder bedre til vandets hærgen. Det er et krav fra Kystinspektoratet, at der dannes et digelag, da de kun vil tale med én person. Så vi er i gang med at oprette laget, og derefter skal der tinglyses en vedligeholdelsespligt på vores grunde. Hvorfor er det lige os, der har fået tildelt en del af puljen? Vi ved det ikke, men vi tror, der er flere grunde. Dels har Kystinspektoratet udtrykt, at det er Danmarks grimmeste kyststrækning, og vi kan kun give dem ret, det er ikke særlig kønt, dels det, at vi er klar til at starte nu, dels er der det med koterne. Det vil give en stor oversvømmelse af dele af Venø by, hvis vandet bryder igennem på strækningen. Vi ligger i kote 2,5 meter, og store dele af byen ligger lavere. Gå eventuelt ind på Struer kommunes GISkort og se koterne. Og så lidt, der lugter af politik, men er ikke sådan ment Vi får tilskud på hele beløbet, hvis vi ikke havde fået tilskud, var det nok aldrig blevet til noget. Staten får momsen af beløbet, og vi bliver beskattet af hele beløbet inkl. moms. Der skabes arbejde til landmåler, skibet, der sejler skærverne, vognmændene, der kører skærverne fra Struer til Venø, færgen, medarbejderne hos entreprenøren, der skal udføre arbejdet, inkl. tilsyn og bogholderi. Så set ud fra et samfundsmæssigt (statens) synspunkt er det næsten en gratis omgang. Hvis vi på småøerne kunne få flere midler til projekter på disse vilkår, ville det blive lettere at fastholde befolkningsgrundlaget. / Preben Friis Bordbestilling: tlf

11 DET SKER EVALUERING AF SEJLPLAN Efter en 3 måneders prøveperiode, venøboernes skriftlige kommentarer og efterfølgende debat i færgeudvalget, tager Teknik og Miljøudvalget stilling til færgens fremtidige sejlplan ved næste udvalgsmøde den 3. februar. Venøsunds Fremtid Struer byråd har besluttet at overdrage Venøsund til Venøs kommende færgelaug i en forsøgsperiode på 2 år. Som følge heraf og en positiv indstilling fra Søfartsstyrelsen, har vi undersøgt muligheden for bevaring af de gamle færgelejer og en forsat brug af Venøsund i forbindelse med kølhaling og eventuelle reparationer. Teknik og Miljøudvalget vil ligeledes tage stilling til dette ved næste udvalgsmøde den 3. februar. Orientering vil blive givet via nyhedsbrev efter udvalgsmødet, hvor tidspunkt for iværksættelse af den endelige sejlplan vil fremgå. Færgetrafik i december Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne / Venø Færgefart Søren Adsersen GENERALFORSAMLING I VENØ BØRNE OG UNGDOMSHUS VENØSUND FÆRGELAUG STIFTENDE GENERAL- FORSAMLING Husk mødet, der var formelt indkaldt til i januarnummeret af VenøPosten. Det finder sted mandag den 31. januar kl. 19:30 på Venø Efterskole. / VenøPosten red. Foto: Jan Bendix Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar kl. 20:00 i Venø Børne- og Ungdomshus. Dagsorden i følge vedtægterne. Ved årsskiftet har Struer Kommune opsagt samarbejdsaftalen med Børnehuset. Derfor vil vi gerne drøfte nye muligheder og anvendelse af huset udover de, vi allerede benytter, til glæde for børn og unge på øen. Både medlemmer og andre interesserede er meget velkomne. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard FREDAGSKLUBBEN Følgende fredage er der fredagsklub i Venø Børne og Ungdomshus: den 25. februar, den 25. marts, den 29. april, den 27. maj og den 24. juni med start kl. 16:30 og slut kl. 20:00 Der orienteres på færgen før de enkelte arrangementer. / Venø Børne- og Ungdomshus Fredagsklubben., Flemming Damgaard KUNST PÅ EFTERSKOLEN Frem til uge 11 er der i dagligstuen på efterskolen udstilling af Christina Kjeldsmark. Man kan læse mere om kunstneren og hendes arbejde på Interesserede er velkomne til at kigge forbi og nyde udstillingen. / Venø Efterskole 11

12 VENØ I FEBRUAR Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten marts 2011 bedes sendt til: senest den 23. februar i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. februar. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan Bendix og Bettina Kjær. Fotograf: Preben Friis. 31. januar kl. 19:30 Stiftende generalforsamling, Venøsund Færgelaug, Efterskolen 3. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 6. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 8. februar kl. 19:30 Sagaaften i Havnehuset 10. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 13. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 20. februar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 24. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 24. februar kl. 20:00 Generalforsaml. i Venø Børne og Ungdomshus 25. februar kl. 16:30 Fredagsklub, Venø Børne og Ungdomshus 26. februar ca. kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 27. februar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 27. februar kl. 15:00 Venø Musikforening afholder koncert og efterfølgende generalforsamling, Nørskov Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. GIF svømning: den 5. og 26. februar kl. 13:00 Lektiecafé, Børnehuset: den 7., 21. og 28. februar fra kl. 16:15 til 17:30 Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 12

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard Marts 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36!

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! August 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! Forsidebilledet er denne gang en tegning af den mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø November 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix VELKOMMEN IGEN! Venøsund sejler en ny fremtid i møde. Bjarne Tingkær Sørensen, venøbo og formand for Nordvestjysk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere