Februar Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , HVAD ER GUD? Martin Luther ( ) var et uhyre energisk menneske. Faktisk en af Europas mest produktive forfattere. Den samlede produktion, hvoraf en stor del er på latin, men som senere blev oversat i den såkaldte Weimarudgave (påbegyndtes i 1883 og afsluttedes 1929) fylder ikke mindre end 100 store bind med hver ca sider. Det vidner om en gigantisk arbejdskraft, og det skal tilføjes, at Luther aldrig modtog honorar for det, han skrev og udgav. Da han i slutningen af 1520 erne var på en rundrejse i Tyskland, slog det ham med forbløffelse, hvor lidt den daværende almindelige tysker vidste om den kristne religion. Oplevelsen rystede ham en smule, så han besluttede at skrive nogle oplysningsbøger om kristendommen, som skulle kunne bruges af enhver. I 1530 kom de to bøger Den Lille Katekismus og Den Store Katekismus. Ordet katekismus er oprindelig græsk og betyder mundtlig undervisning. Begge bøger, hvor han så jævnt og ligetil, som det var ham muligt, fremstillede centrale dele af den kristne tro, fik også i Danmark stor udbredelse. Her i landet brugtes bøgerne i skolen helt frem til efter 2. verdenskrig. Altså i godt 400 år! Lidt af en pædagogisk bedrift må man sige. Derefter gled de ud de fleste steder. Men når man læser i dem, så forstår man godt, at de blev brugt i så mange år, for der er heri passager, som sagtens kan bestå en nutidig lakmusprøve. Fremstillinger, der er skrevet så klart og enkelt, at enhver kan begribe det også i I Den Store Katekismus definerer han Gud på følgende måde: Hvad betyder det at have en Gud, eller hvad er Gud? Svar: En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Altså er det at have en Gud intet andet, end at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene hjertets tillid og tro, der afgør, både hvad der er Gud og afgud, som jeg ofte har sagt. Er troen og tilliden ret, er også din Gud ret. Og omvendt, hvor tilliden er falsk og urigtig, er den rette Gud der heller ikke. For de to hører sammen, tro og Gud. Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud. Når man læser sådanne linjer, så forstår man godt, hvorfor Luthers skrifter blev brugt i så mange år. Det er tale om en forbilledlig klar definition af Gud. Og han går slet ikke middelalderens klassiske vej over Gud som universets skaber eller lignende, som den katolske kirke var og er tilbøjelig til, og som også har været og fortsat kan være en møllesten om dens hals. Men Luther nøjes med at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes tillid og tro, og på den baggrund hævder han Guds eksistens. Luthers vej er en farbar vej. Og han vidste selv, at han med sin opfattelse betrådte en sti, som andre havde vandret før ham nemlig Oldkirken og de første kristne menigheder for hvem den kristne religion heller ikke primært er en fremstilling af universets oprindelse, men kristendom er snarere et spørgsmål om etik og menneskers daglige liv. Det vidste Luther, og derfor er hans skrifter stadig aktuelle. / Per Mikkelsen 2

3 DET SKER SAGAAFTEN I HAVNEHUSET Som optakt til sagaturen til Island til sommer (den juli 2011) holder vi en sammenkomst i Havnehuset: tirsdag den 8. februar kl. 19:30. Vi vil denne aften tage udgangspunkt i Egil Skallagrimssons saga. Dette gamle skrift, som er fra 1200-tallet, og som senest er oversat til dansk af Johs. V. Jensen i 1930, vil blive gennemgået af Per Mikkelsen bl.a. ved genfortælling af nogle af kapitlerne. Desuden vil den nordiske gudelære blive gjort gældende som en væsentlig baggrund for skriftet. Det skal oplyses, at man kan deltage uden at have læst sagaen. Efter vort første møde den 26. oktober har hele 31 venøboere betalt depositum til turen, og vi er i det lille rejsebureau stærkt fornøjede over den store tilslutning. / Eva Jaffke, Skafti Halldórsson og Per Mikkelsen Tegning af Johannes Larsen fra bogen: De islandske sagaer, Gyldendal 2005 VENØ MUSIKFORENING: KONCERT OG GENERALFORSAMLING på Nørskov den 27. februar kl. 15:00 Henriette Nederby og Ole Kiilerich, debutanter fra solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium 2009: sang og klaver. Koncertens overskrift er: Du lærte mig at se og musikerne siger om denne koncert: Vi har sammensat et program med en lang række af Carl Nielsens kendte og knap så kendte, men skønne, sange. Vi vil blandt mange andre fremføre Æbleblomst, Sommersang, Sænk kun dit hoved du blomst, Solen er så rød mor, Den første lærke og Til Asali. Koncerten vil skifte mellem henholdsvis oplæsning af Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens private brevvekslinger og sange nøje afstemt indholdet af brevene. Brevteksterne centrerer sig om deres samliv som kunstnere, og om hvordan disse to store personligheder påvirkede hinandens kunst, og foruden brevene inddrages også anden tekst forfattet af Carl Nielsen til at sætte sangene yderligere i perspektiv. Det brede udvalg af sange giver et tydeligt billede af det enorme spænd, der er i Carl Nielsens produktion, og vi ser frem til at levere en stemningsfuld eftermiddag sat dramatisk i scene. Efter koncerten afholdes der generalforsamling i musikforeningen. Dagsorden ifølge vedtægterne : 1. Valg at dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2010 v/kassereren 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse: På valg: Lilly Møller, Helga Knudsen, Per Mikkelsen, (alle 3 villige til genvalg) og Ejvind Juhl (genopstiller ikke) 6. Valg af suppleant 7. Valg af revisor 8. Drøftelse af næste sæsonprogram 9. Evt. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen Henriette Nederby VENØ KONTAKTPERSONER På side 7 følger den årlige oversigt over Venøs foreninger, organisationer og kontaktpersoner. Hjælp venligst VenøPostens læsere og redaktionen ved at fremsende eventuelle ændringer eller rettelser via mail, når sådanne forekommer. Næste oversigt forventes udsendt med VenøPostens januar 2012-udgave. / VenøPosten red. 3

4 DET SKETE SERIEOPHØR OG TAK! Med denne udgave af VenøPosten følger en oversigtsplakat over de gamle og karakteristiske huse, som VenøPosten har omtalt og vist billeder af i det sidste års tid. Det er Axel Steenkjær, der har stået for udvælgelsen og de små historier og VenøPostens hoffotograf Preben Friis, der har stået bag kameraet. DER STÅR EN KO Under denne overskrift har 12 venøbørn gennem vinteren arbejdet i Børnehuset med fremstilling af diverse kunstværker. Karin Christensen har været inspirator og underviser. Målet var at komme på udstilling på Gimsinghoved i januar-februar. Fredag den 7. Foto: Linda Ulfkjær januar blev kunsten vist frem for offentligheden ved en festlig fernisering. ved deres flotte papmache ko med Lene M. Jensen og Karen Damgaard tilhørende kokasse. På Venø har vi sorte køer og skotsk højlandskvæg med store horn, men alle venø-køerne på Gimsinghoved er sortbrogede. Inspirationen kan derfor ikke været hentet på øen. Marius Lang Hindkjær, Amalie Pedersen og Alexandra Bjerre Jensen fortæller da også, at de har kigget i bøger og fået inspiration. Udstillingen med de mange køer kan ses på Gimsinghoved indtil den 27. februar. / VenøPosten Linda Ulfkjær Axel Steenkjær - foto: Jan Bendix Tak til begge de herrer for indsatsen. Vi håber, at vi fortsat på andre områder må gøre brug af såvel skribent som fotograf. Tak også til Ingrid Lang Hindkjær, der trofast igennem mere end et år har leveret opskrifter og fotografier, som gav lyst til at kaste sig ud i madkunsten. VenøPosten planlægger efter aftale med Ingrid at samle et lille udvalg af opskrifterne, som kan udgives som en lille hilsen fra Venø. / VenøPosten red. STEMNINGSBERETNING SENDT FRA HOVEDSTADEN Lige nord for Struer, hvor Limfjorden bugter sig ud mod Vesterhavet og træerne krænger østover, ligger den lille ø Venø. Den har ca. 200 fastboende og et rigt foreningsliv, der skaber liv og sammenhold i det lille ø- samfund. Bl.a. har øen sin egen musikforening med 40 faste medlemmer. Trio Dania spiller hos Venø Musikforening i gildesalen på gården Nørskov. Det er søndag eftermiddag. Klokken er tre, og folk har sat sig til rette i den store gildesal på gården Nørskov med udsigt ned over marker med græssende heste, til Limfjordens blå vande. Ca. 50 forventningsfulde øboere og et par fra fastlandet - børn og voksne - er kommet til nordøen for at lytte til en af de seks koncerter, Venøs musikforening arrangerer årligt. Musikerne sidder tæt på publikum, så man kan høre hver en vejrtrækning og se ansigtsudtrykkene hos hinanden. Det er bl.a. denne intense og hyggelige stemning, der får musikere til at vende tilbage til Venø og spille, når de er på deres turnéer rundt om i landet, fortæller formanden for musikforeningen, Grethe Munk-Andersen. Citatet er et uddrag fra en artikel i januarnummeret af fagbladet: Musikeren, der udgives af Dansk Musikerforbund. Umiddelbart, så virker det som om, artiklens forfatter er helt med på idéen med foreningen! / VenøPosten red. Arkivfoto: Jan Bendix 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØBOERNE FÅR ROS! NOE s energikonsulent gav venøboerne ros på mødet i januar, hvor vi samlede op på de erfaringer, der er høstet efter, at mere end 45 husstande er besøgt og deres energisituation vurderet. Resultatet af vurderingerne er udleveret til de enkelte husstande. Hans Pedersen, NOE, der har gennemført de fleste af besøgene fortalte, at øboerne er meget bevidste om deres energiforbrug. En stor del af beboerne har allerede gennemført omlægninger i forbrug eller er ved at planlægge det. Det gælder alle typer lige fra de store og investeringstunge til udskiftning af elpærer til elsparepærer. De husstande, der ikke har deltaget i undersøgelsen, kan fortsat nå at være med. Det sker ved henvendelse til et af energigruppens medlemmer. Indtil det sker, kan de lade sig inspirere af den omdelte pjece med gode spareråd. På mødet blev de mere end 25 deltagere opfordret til på ugentlig basis at gennemføre forbrugsregistrering enten på det udleverede skema eller på andre måder. Udover at følge udviklingen, så vil en ugentlig registrering også kunne afsløre fejl i anlæg. / Energigruppen Morten Gjern SPARETIPS Sparetip 11 Sparetip 12 Udskiftning af 2-lags termoruder med 2-lags energiruder. I et hus med 20 m2 vinduesareal bliver besparelsen 130 kwh/m2 x 20 m2 = kwh eller 260 liter olie. Snak med din lokale tømrer og hør om pris samt eventuelt tilskud. Husk at spare på vandet. Hvis du reducerer vandmængden i din bruser med 1 liter i minuttet, er besparelsen 3,65 m3 vand om året eller 212 kr., hvis du bruger træpiller til opvarmning af vandet. Hvis du reducerer vandmængden med 2 liter i minuttet, er besparelsen dobbelt så stor. Snak med din lokale VVS-installatør og få gode råd. / Energigruppen Skafti Halldórsson, tlf NYE ENERGIINITIATIVER! På erfaringsudvekslingsmødet var deltagerne enige om, at energigruppen skulle arbejde videre med tre initiativer. Det ene går ud på at skabe netværk mellem de beboere, der arbejder med fornyelser af samme karakter, fx solceller, solvarme, varmepumper og jordvarme. Netværkene benyttes til almindelig erfaringsudveksling, men også til fælles henvendelser til leverandører og finansieringskilder. Energigruppen opfordrer interesserede til at indmelde deres interesse til os via mail: eller så vil vi kontakte jer og skabe rammerne for det videre arbejde. Det andet initiativ, som energigruppen tager, handler om at undersøge mulighederne for at etablere kollektiv energiforsyning gennem brug af vedvarende energiformer (solceller, husstandsvindmøller, solvarme). Vi modtager gerne idéer og forslag til arbejdet. Det tredje initiativ gælder smarte elmålere. Det er målere, der kan hjælpe forbrugeren til at styre elforbruget, så omkostningerne bliver minimerede. Venø vil gerne være forsøgsområde for NOE. / Energigruppen Morten Gjern Foto: Jan Bendix 5

6 DET SKETE VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Karin Christensen (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 100,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Se mere om Venø på: NYT FRA BESTYRELSEN Annette Friis har af personlige grunde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og første suppleanten Jan Bendix har overtaget hendes plads. Bestyrelsen takker Annette for hendes indsats for VenøBoen. På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at igangsætte arbejde med at friske hjemmesiden op. En lille arbejdsgruppe med deltagelse af webmaster Søren Hindkjær og bestyrelsesrepræsentanter kommer med forslag. På mødet drøftedes den ny situation med hensyn til Havnehusets fremtid. VenøBoen stiller sig til rådighed i processen med at sikre videreførelse af Havnehuset, så de oparbejdede idéer med husets drift fastholdes og videreudvikles. I forbindelse med en gennemgang af status for Venø udviklingsplan besluttede bestyrelsen at søge inddragelse af Arkitektskolen i Århus i overvejelserne om fremtidigt boligbyggeri på Venø. / VenøBoen Anker F. Jensen TURISTSERVICE? VenøBoen er blevet gjort bekendt med, at Midttrafik reducerer buskørsel på en række feriedage i køreplanåret 2011/12. På et kommende møde vil vi i bestyrelsen drøfte, hvad vi kan gøre for ikke at skræmme turister væk fra øen som følge af dårlige forbindelser. Umiddelbart virker ændringerne uigennemtænkte i forhold til Venø, så vi håber på en positiv dialog med planlæggerne. / VenøBoen Anker F. Jensen HJERTELIG TAK - til alle, som var med til at gøre den 23. januar til en uforglemmelig dag. Tak for gaver og hilsner. / Thora og Thorkild Brosbøl Foto: Jan Bendix Foto: Linda Ulfkjær Billedet til venstre er taget ud for de store skrænter nord for havnen, da fjorden stadig var tilfrosset over mod Humlum. Der er udsat en del dådyr omkring Lemvig. Måske det er en af disse, der har været på vej til Venø, men aldrig nåede helt i land. / Linda Ulfkjær 6

7 VENØ KONTAKTER 2011 VENØBOEN Anker Jensen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Karin Christensen ( kasserer ) Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Bodil Anker-Møller (sekretær) Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer Tlf / Niels Ramsdal Jensen (Nisse) Havstokken 18, Venø, 7600 Struer Tlf / Bjarne Tingkær (færgeudvalg) Vigen 3, Venø, 7600 Struer Tlf / Ove Bjerre Pedersen Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / Jan Bendix Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Suppleant: Niels Villadsen VENØ BORGER OG GRUNDEJERFORENING Peter Henriksen (formand) Tangvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / / Anders Ulfkjær (næstformand) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Karl Wedel Pedersen Præstevænget 111, 7430 Ikast Tlf / Otto Kiørboe Sarpsborgparken 46, 7600 Struer Tlf / Ole Krogh Lønningen 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Hans L. Pedersen (kasserer) Klitten 4, Venø, 7600 Struer Tlf Anette Skovhøj (suppleant) Tangvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS Flemming Damgaard (formand) Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer Tlf / Ingrid Skadhede (næstformand) Vigen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Helle Gjern (kasserer) Riisvej 9, Venø, 7600 Struer Tlf Antoinette Jensen Lønningen 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Johanne Bendix Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Mette Pedersen (suppleant) Revlen 5, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ EFTERSKOLE Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer Tlf / / Erik Poulsen (forstander) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / Anders Albæk Christiansen (viceforstander) Tlf / VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE Peter Petersen (formand) Riisvej 14, Venø, 7600 Struer Tlf / Alice Frederiksen (næstformand) Havstokken 1, 7600 Struer Tlf / Mogens Askanius Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer Tlf / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Per Mygind Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf Bent Rønnest Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Gitte Børsting Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf / Svend Lundsberg (suppleant) Grønningen 19, 7600 Struer Tlf Lilly Møller (suppleant) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ FOREDRAGSGRUPPE Kirsten Jensen (kontaktperson) Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Dorte Sauer (formand) (roning) Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer Tlf / 7

8 VENØ KONTAKTER 2011 Laila Mejlholm Olsen (næstformand) (børneaktiviteter) Klitten 17, Venø, 7600 Struer Tlf Anne Thusgaard (kasserer) Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer Tlf Dorthe Pedersen (sekretær) Riisvej 6, Venø, 7600 Struer Tlf Søren Hindkjær (svømning, løb) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf Jonna Stenkjær (damegymnastik) Kimmingen 1, Venø, 7600 Struer Tlf VENØ HAVN Flemming Haagensen (formand) Tangvej 3, 7600 Struer Tlf / / Peter Henriksen (kasserer) Tangvej 6, 7600 Struer Tlf / / Leif Odgård Sønderskovvej 14, 7600 Struer Tlf / / Niels Jensen Havstokken 18, 7600 Struer Tlf / / Kai Lykke Christensen Havstokken 16, Venø, 7600 Struer Tlf / Rasmus Grønne Broagervej 37, 7500 Holstebro Tlf / Helle Vibeke Lyng Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer Tlf / Lauritz Thy (suppleant) Kimingen 14, 7600 Struer Tlf / Claus Lund Jensen (suppleant) Engvej 28, 7490 Aulum Tlf / VENØ MENIGHEDSRÅD Ove Bjerre-Pedersen (formand) Strømmen 8, Venø, 7600 Struer Tlf / / Per Mikkelsen (næstformand) Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Susanne Marie Jensen (kasserer) Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) Riisvej 24, Venø, 7600 Struer Tlf / / Helle Stensgaard Karlsen (sekretær) Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer Tlf / / Kirsten Yde (kontaktperson) Vigen 3, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ MUSIKFORENING Grethe Munk-Andersen (formand) Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Tlf / Marianne Pedersen (kasserer) Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer Tlf / Lilly Møller Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Ejvind Juhl Riisvej 20, Venø, 7600 Struer Tlf / Helga Knudsen Tranevej 7, Bremdal, 7600 Struer Tlf / Per Mikkelsen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf / VENØ VANDVÆRK venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk Finn Rantzau Nielsen (formand) Riisvej 11, Venø, 7600 Struer Tlf / Kjeld Jensen (næstformand) Klitten 3B, Venø, 7600 Struer Tlf / Søren Lang Hindkjær (kasserer) Riisvej 13, Venø, 7600 Struer Tlf / Henning Christensen Sibeliusvej 25, Lind, 7400 Herning Tlf Villy Christensen Park Allé 101, 7600 Struer Tlf Anders Ulfkjær (suppleant) Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer Tlf / Ryan Jensen (daglig drift) Riisvej 5, Venø, 7600 Struer Tlf / Se mere om Venø på: 8

9 DET SKER GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn onsdag den 16. marts kl. 19:00 i Havnehuset. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 4. Behandling af evt. indkomne forsalg 5. Godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsens formand senest den 1. marts. Valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret på generalforsamlingen har ejere af indskudsbeviser. Bestyrelsen hører gerne fra folk, der er interesserede i og villige til at stille op som kandidater til bestyrelsen. Havnehuset Havnen har med beklagelse modtaget Mette Jaffkes opsigelse, der har effekt fra udgangen af marts måned Vi søger derfor en eller flere, som ønsker at leje og drive Havnehuset hurtigst muligt derefter. Der vil blive indrykket annoncer i Ugeavisen Struer og i Dagbladet, og der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på, hvordan huset tænkes drevet, åbningstider, vareudbud, eventuelle sæsonsvingninger, kulturelt og socialt tilsnit og idégrundlag. Yderligere oplysninger kan fås fra bestyrelsen. Ansøgninger skal være formanden i hænde senest fredag den 18. februar. De nye Fiskerskure Skurene er nu snart færdige. Der mangler gulve, strømforsyning og døre, og så er der lige malerarbejdet. Først skal det hele grundes, og så skal træværket males rødt. Sternbrædder, døre, vinduer mv. skal være grønne. Vejret er selvfølgelig ikke helt dertil endnu, men så snart det bliver godt, vil det være rart med en flok frivillige. Vi skal også have fundet ud af, hvem der skal/vil leje de nye skure, så alle interesserede bør snarest kontakte bestyrelsen. Folk med bådplads i havnen vil blive foretrukket, og vi regner med, at den årlige lejepris vil være fra cirka kr Det store projekt nærmer sig sin afslutning. Som sagt er der stadigvæk en slutspurt med masser af frivilligt arbejde, men det begynder at være afsluttende ting og opgaver. Budgettet holder endnu og vi forudser ikke problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Forhåbentlig vil antallet af fastliggere i Venø Havn stige lidt igen i 2011, og så kommer driftsøkonomien også til at fungere. / Venø Havn Peter Henriksen VENØ KLIT Godt nytår! Ja, det bliver et godt år. Vi kan med glæde meddele, at vi den 11. januar fik en afgørelse fra Teknik- og Miljøudvalget i Struer Kommune om, at vi må drive Venø Klit videre. Det vil sige, at der både er plads til fastliggere og korttidscampister. Alle er velkomne! Så nu tager vi arbejdshandskerne på igen og fortsætter vores arbejde fra 2010 med at få de sidste gamle campingvogne fjernet og få ryddet op. Vi vil yde en stor indsats for, at Venø Klit fortsat bliver et dejligt og attraktivt sted at være. Vi har dog et lille problem. På grund af, at afgørelsen fra Struer Kommune trak ud, er vores aftale med Den Lille Købmand desværre gået i vasken. Så nu står vi og mangler en bestyrer, der vil drive vores kiosk/forretning. Da Havnebestyrelsen også står og mangler en bestyrer i kiosken på havnen, har jeg kontaktet Flemming Haagensen og spurgt om det eventuelt kunne være en mulighed at satse på den samme bestyrer. Så kunne der være åbent begge steder i højsæsonen, men kun åbent om vinteren det ene sted. Vi vil meget gerne have et samarbejde op at stå med venøboerne/foreningerne, der er på Venø. Vi er sikre på, at vi sammen kan gøre Venø og Venø Klit til Limfjordens Perle. Vi glæder os til at få begyndt sæsonen, som jo starter den 1. marts. / Venø Klit Margaret Langemose 9

10 DET SKER Foto: Preben Friis ÅBNINGSTIDER I FEBRUAR Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Havnehuset Venø Hverdage fra kl. 15:30-17:30 Lukket i weekender og den 11. til 21. februar - begge dage inkl. Tlf , mobil Venø Billedværksted Udstilling og workshop den 15. og 16. januar kl Ellers åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Køkkenet har åbent mod forudbestilling af større og mindre selskaber. KYSTSIKRING PÅ DANMARKS GRIMMESTE STRAND (ifølge Kystinspektoratet) Så er det ganske vist. Efter flere tilløb er det nu besluttet, at der kystsikres (erosionsbeskyttes) langs Kimingen, der hvor den eksisterende beskyttelse slutter fra Asylet, til syd for Ann Nørskov og Lauritz Thy. Vi har fået tilsagn om et tilskud til udbedring af eksisterende erosionsbeskyttelse langs kysten på Kimingen. Projektet løber op i ca. 1,3 mio. kr. for de ca. 300 meter erosionsbeskyttelse (vi må ikke kalde det kystsikring, da der er meget store krav til konstruktionen af kystsikring). Diget vil starte i kote 0,7 meter og slutte i kote + 2,5 meter med anlæg 1 : 2. afslutter med 1.2 meter sten ind fra kronekant. Der skal bruges norsk Norit eller lignende, så det kommer til at ligne det, der er lavet ved havnen. Grunden til, at vi bruger Norit og ikke marksten er, at de knuste granitsten forkiler meget bedre, er tungere og derved holder bedre til vandets hærgen. Det er et krav fra Kystinspektoratet, at der dannes et digelag, da de kun vil tale med én person. Så vi er i gang med at oprette laget, og derefter skal der tinglyses en vedligeholdelsespligt på vores grunde. Hvorfor er det lige os, der har fået tildelt en del af puljen? Vi ved det ikke, men vi tror, der er flere grunde. Dels har Kystinspektoratet udtrykt, at det er Danmarks grimmeste kyststrækning, og vi kan kun give dem ret, det er ikke særlig kønt, dels det, at vi er klar til at starte nu, dels er der det med koterne. Det vil give en stor oversvømmelse af dele af Venø by, hvis vandet bryder igennem på strækningen. Vi ligger i kote 2,5 meter, og store dele af byen ligger lavere. Gå eventuelt ind på Struer kommunes GISkort og se koterne. Og så lidt, der lugter af politik, men er ikke sådan ment Vi får tilskud på hele beløbet, hvis vi ikke havde fået tilskud, var det nok aldrig blevet til noget. Staten får momsen af beløbet, og vi bliver beskattet af hele beløbet inkl. moms. Der skabes arbejde til landmåler, skibet, der sejler skærverne, vognmændene, der kører skærverne fra Struer til Venø, færgen, medarbejderne hos entreprenøren, der skal udføre arbejdet, inkl. tilsyn og bogholderi. Så set ud fra et samfundsmæssigt (statens) synspunkt er det næsten en gratis omgang. Hvis vi på småøerne kunne få flere midler til projekter på disse vilkår, ville det blive lettere at fastholde befolkningsgrundlaget. / Preben Friis Bordbestilling: tlf

11 DET SKER EVALUERING AF SEJLPLAN Efter en 3 måneders prøveperiode, venøboernes skriftlige kommentarer og efterfølgende debat i færgeudvalget, tager Teknik og Miljøudvalget stilling til færgens fremtidige sejlplan ved næste udvalgsmøde den 3. februar. Venøsunds Fremtid Struer byråd har besluttet at overdrage Venøsund til Venøs kommende færgelaug i en forsøgsperiode på 2 år. Som følge heraf og en positiv indstilling fra Søfartsstyrelsen, har vi undersøgt muligheden for bevaring af de gamle færgelejer og en forsat brug af Venøsund i forbindelse med kølhaling og eventuelle reparationer. Teknik og Miljøudvalget vil ligeledes tage stilling til dette ved næste udvalgsmøde den 3. februar. Orientering vil blive givet via nyhedsbrev efter udvalgsmødet, hvor tidspunkt for iværksættelse af den endelige sejlplan vil fremgå. Færgetrafik i december Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne / Venø Færgefart Søren Adsersen GENERALFORSAMLING I VENØ BØRNE OG UNGDOMSHUS VENØSUND FÆRGELAUG STIFTENDE GENERAL- FORSAMLING Husk mødet, der var formelt indkaldt til i januarnummeret af VenøPosten. Det finder sted mandag den 31. januar kl. 19:30 på Venø Efterskole. / VenøPosten red. Foto: Jan Bendix Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar kl. 20:00 i Venø Børne- og Ungdomshus. Dagsorden i følge vedtægterne. Ved årsskiftet har Struer Kommune opsagt samarbejdsaftalen med Børnehuset. Derfor vil vi gerne drøfte nye muligheder og anvendelse af huset udover de, vi allerede benytter, til glæde for børn og unge på øen. Både medlemmer og andre interesserede er meget velkomne. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard FREDAGSKLUBBEN Følgende fredage er der fredagsklub i Venø Børne og Ungdomshus: den 25. februar, den 25. marts, den 29. april, den 27. maj og den 24. juni med start kl. 16:30 og slut kl. 20:00 Der orienteres på færgen før de enkelte arrangementer. / Venø Børne- og Ungdomshus Fredagsklubben., Flemming Damgaard KUNST PÅ EFTERSKOLEN Frem til uge 11 er der i dagligstuen på efterskolen udstilling af Christina Kjeldsmark. Man kan læse mere om kunstneren og hendes arbejde på Interesserede er velkomne til at kigge forbi og nyde udstillingen. / Venø Efterskole 11

12 VENØ I FEBRUAR Foto: Preben Friis Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten marts 2011 bedes sendt til: senest den 23. februar i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 21. februar. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan Bendix og Bettina Kjær. Fotograf: Preben Friis. 31. januar kl. 19:30 Stiftende generalforsamling, Venøsund Færgelaug, Efterskolen 3. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 6. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 8. februar kl. 19:30 Sagaaften i Havnehuset 10. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 13. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 20. februar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 24. februar kl. 14:30 Malerskole for de små 24. februar kl. 20:00 Generalforsaml. i Venø Børne og Ungdomshus 25. februar kl. 16:30 Fredagsklub, Venø Børne og Ungdomshus 26. februar ca. kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 27. februar kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 27. februar kl. 15:00 Venø Musikforening afholder koncert og efterfølgende generalforsamling, Nørskov Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. GIF svømning: den 5. og 26. februar kl. 13:00 Lektiecafé, Børnehuset: den 7., 21. og 28. februar fra kl. 16:15 til 17:30 Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 12

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere