33. årgang. Juni Nr. 127

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang. Juni 2013. Nr. 127"

Transkript

1 33. årgang. Juni Nr

2 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni Men så lang tid behøver du ikke at vente for allerede 2. september åbner en midlertidig outlet-butik i City2. Vi glæder os til at byde dem velkommen! CITYFANTE INFORMERER Cityfante er City2 s ombygningsmaskot og under hele ombygningen vil han holde dig opdateret på, hvad der foregår i City2. Så ser du ham, mens du handler har han med sikkerhed et vigtigt budskab. Læs meget mere om de spændende tiltag og ombygningen på city2.dk/cityfante GINA TRICOT ÅBNER I CITY2 City2 byder Gina Tricot hjerteligt velkommen, når de 10. oktober åbner en stor flot butik på plan 2. Butikken bliver nabo til H&M og kommer samtidig til at ligge ved indgangen til det kommende outlet. For første gang i mindst 38 år blev der ikke afholdt sankthans-fest i Runeparken. Vi har været oppe imod regn, blæst og kulde, men så vidt Den Gamle Redacteur kan huske, har der altid været arrangeret sankt hans fest. I et Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse, skrev bestyrelsen: "Vi må desværre aflyse sankthansfesten, idet vi ikke har kunnet få nogen i Runeparken til at påtage sig opgaven og ansvaret for bålet m.m. på trods af, at vi i et helt år har opfordret beboerne til at melde sig. Bestyrelsen beklager dette meget og håber på, at vi i 2014 kan få festen op at stå igen." Parkposten havde en samtale med repræsentanter fra bestyrelsen, og her udtalte Ole Friis, at der ikke var sket henvendelser fra folk, og at bestyrelsen ikke er forpligtet til at stå for arrangementet. Det er for så vidt rigtigt, men det er første gang, at bestyrelsen ikke har haft tid/lyst til at stå for dette traditionsrige arrangement. Øl- og vandsalget kan man ud lici te re til andre, hvilket tidligere bestyrelser også har gjort. Båltændingen har beboerne hjulpet til med hvis nødvendigt. Så er der faktisk kun tilbage at sørge for, at bålet er gået helt ud, og det plejer det næsten at være, når de sidste gæster går hjem. Tilladelsen til at afholde sankt hansbål og spille musik skal bestyrelsen alligevel indhente. Arkivfoto Formanden, Brian Kirkebække, plejer at være bestyrelsens repræsentant ved sankthansbålet, men i år var han ikke disponibel, da han samme dag holdt rund fødselsdag. Ingen af de andre bestyrelsesmedlemmer har set sig i stand til at overtage hvervet og har som nævnt i bestyrelsens Nyhedsbrev bedt beboerne om at træde til - senest på forårets generalforsamling, hvor der igen blev opfordret til at at hjælpe med arrangementet. "Ellers bliver der ikke arran geret noget," som det blev sagt. Ejler gør opmærksom på, at han var parat til at bygge bålet. Og formanden har over for Parkposten præciseret, at det var hjælp, man ønskede. Man skulle ikke stå for hele arrangementet, blot hjælpe til. Og vedkommende skulle hovedsagelig holde øje med, at bålet blev slukket. Kan det tænkes, at det muligvis ikke er blevet udtrykt klart nok fra besty relsens side, hvad opgaven gik ud på GRATIS P-PLADSER 3

3 Overdådig Runepark-fest på Sankt Olavs Allé Tidligt på året engagerede Parkposten et steelband, Steel Jammers, som er et orkester fra Allerød Musikskole. De spiller på olietønder - og de gør det godt! Vi følte i Parkposten, at det ville være en god idé, at lave et arran ge ment om eftermiddagen, som en forløber til sankthansaften med bål og tilhørende musik senere. Det var jo søndag. Men der blev slet ikke afholdt sankthans bål - så Parkpostens for-arran gement blev pludselig hoved-arran gement. Men pyt med det. Arrangementet var bare så vellykket. Musikken var fantastisk. Steelbandet spillede to gange 30 minutter for fuld kraft, og man skulle være mere end almindelig tonedøv, hvis man kunne side stille og lade være med at rokke med. Der var på et tidspunkt en smule skyer på himlen, og lidt regn kom der også om formiddagen, men da bandet spil le de op kom solen - både indvendig i kroppen og oppe på himlen. Ingen tvivl om at de unge mennesker nød deres musik lige så meget, som vi gjorde. De kunne slet ikke stå stille, og selv om de var koncentrerede, var der konstant spræl og smil på læben. Stor tak skal der lyde til orkestret, som gjorde denne dag uforglemmelig. Da tiden var gået, bukkede de pænt, men publikum ville noget andet. Der blev klappet - og klappet - og til sidst gav de unge mennesker sig og spillede et ekstranummer. Publikum prøvede endnu én gang efter dette nummer, men så tog lederen ordet, og truede os til tavshed ved at sige, at de ville starte forfra. Det opfattede publikum nu ikke som en trussel. Redaktionen takker for de mange positive tilken degivelser vi fik fra beboerne. Det var en fantastisk park-fest! 4 5

4 Næsten ingen reaktioner på facadeændringer På opfordring af bestyrelsen i Runepar ken, satte Parkposten i det seneste nummer fokus på over skri del ser af vedtægter og deklarationer. Noget af det vi havde fotograferet, så ganske pænt ud - andet bestemt ikke, men det kommer måske an på øjnene, der ser? Parkposten ønskede, at der blev lagt op til debat beboerne imellem, og vi havde da også regnet med, at der ville komme en reaktion fra nogle af de berørte beboere. Det skete ikke. Vi har derimod fået et brev fra en beboer i Runeparken, som takker for det gode blad, og som er meget tilfreds med, at vi har taget historien op. Han skriver bl.a.: "Lige for at sige tak for billederne i artiklen "Facadeændringer" i seneste nummer. God idé at konfrontere beboere med deres "kreative" løsninger ad dén vej. I den forbindelse vil jeg spørge, om bladet ikke har taget nogle billeder af de mange bud på fornyelse af plankeværk? Lige fra de totalt lukkede, som ud over at se hæslige ud sender signal om, at her passer vi os selv (hvorfor vælger man så ikke at bo for sig selv?), til de mere "bløde" varianter." Beboeren har før henvendt sig til en tidligere bestyrelse for at anmode dem om at skrive til beboerne for at bede dem om at holde sig til deklaratio nerne, dog uden held. Beboeren bemærker tillige, at han kan huske, da Erik Hornsleth kom ind i bestyrelsen (igen, red.), var det med ordene, at han ville arbejde for ensartethed i Runeparken. Det mener brevskriveren ikke er lykkedes, så i følge denne er klondike godt på vej. På et møde med et par repræ sen tanter fra bestyrelsen, Hornsleth og Ole Friis, spurgte Parkposten, hvad bestyrel sen har gjort ved problemerne? Det var trods alt på bestyrelsens opfordring, at artiklen blev skrevet. De fortalte, at der ikke var nogen beboere, der havde henvendt sig til dem, men at de var vidende om, at én af de udestuer, der var billede af i bladet, var anmeldt til Høje-Taastrup Kommune af en beboer, og at Kommunen har reageret og fremsendt skrivelse til ejeren. Praksis er derefter, at Kommunen følger op med nye breve, hvis der ikke sker noget, og hvis det heller ikke hjælper, bliver sagen overdraget til politiet. Er man i tvivl om, hvad der er ret og hvad der er forkert, kan man se både deklarationer og vedtægter på internettet: Hvis man ikke har nogen computer, må man henvende sig bestyrelsen, som også er dem, der skal søges tilladelse hos, ved bygning af udestuer, vindfang og carporte. Følg reglerne - alt andet kan blive Der er igen vand på parkeringspladserne HTK Forsyning A/S, der leverer vand til Runeparken, har tidligere gjort bestyrelsen opmærksom på, at vandhanerne på parkeringspladserne enten skal sættes på igen; ellers skal rørføringen fra hovedledningen til den lukkede vandhane fjernes. Bestyrelsen har drøftet sagen, og skønner, at det kan blive en dyrt, og samtidig kan man rede sig nogle meget utilfredse naboer. I vores samtale med repræsentanterne fra bestyrelsen kom det frem, at de "håbede på en vis form for selvjustits, når beboerne blev opfordret gennem Parkposten, men det ser ikke ud til at have hjulpet," bemærkede de. Bestyrelsen overvejer derfor at give den enkelte overtræder et brev om at bringe tingene i orden. bekostelig affære at skulle grave ned til hovedledningen. Derfor har man besluttet at sætte vandhaner på igen og beder beboerne om at bruge dem. Iflg. HTK Forsyning A/S skal der være et vist forbrug, så man ikke risikerer et tilbageløb af snavset vand. 6 7

5 Nye planter om legepladser giver ikke læ Det har længe været et ønske fra be - boer ne, at der efter fjernelsen af de tidligere planter omkring legepladserne, som måske var blevet lidt store, blev plantet nye planter, således at der igen blev læ ved sandkassen. Ejler har sat nogle stiklinger, som har stået andre steder i Runeparken, men de giver ikke meget læ. Kirsten Pedersen på Sankt Ibs Allé har talt med Ejler, som er uddannet gartner, og han er enig i, at det vil tage mange år, før de nuværende planter bliver til læplanter, men hen viste i øvrigt til bestyrelsen. Derfor gik Kirsten Pedersen hjem og forfattede et brev til bestyrelsen, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun har talt med Ejler, og har foreslået, at der evt. sammen med de nuværende planter bliver sat nogle stedsegrønne laurbærbuske. De er nemme at holde, fordi de problemløst kan skæres ned, hvis de er blevet for høje, uden at de tager skade af det. De er hur tig voksende og er grønne hele året, og så blom strer de med små, hvide blomster i foråret - frugterne er ikke giftige. Ejler var varm på ideen, men det var op til bestyrelsen at tage stilling. Nu er det ikke årstiden at sætte nye planter, så det må evt. vente til efteråret. I bestyrelsesreferatet fra 4. juni 2013, der er sat på internettet, kan man læse, at bestyrelsen sætter forslaget i bero og vil tage det med som et punkt på næste års generalforsamling. "Vi er lidt bekymrede for at sætte høje planter op, så forældrene ikke kan se deres børn," udtaler Ole Friis fra besty relsen. Men disse planter er netop foreslået, fordi de giver læ og kan klippes til efter behov. Rønnevangcentret næsten ikke til at kende ALT er smadret! Og det flyder med glasskår over det hele. Hvor længe skal Rønnevangcentret dog blive stående i denne udgave? Da Parkposten kom forbi, var der ikke et øje at se. Vi ville ellers gerne høre dem, der synes, det skal se sådan ud, hvad deres tanker med centret er. Udenfor er der skrevet med spraymaling: Giv os en klub! Outlaw RVG. Fuck politiet! Er det skrevet af nogle af vores læsere, hører vi gerne fra dem. Storskraldspladsen en tilfældig dag Meget bedre står det ikke til med vores egen storskraldsplads. Trods store anstrengelser fra pladsmanden Jørns side bliver der stadig smidt affald uden for åbningstiden. Og "smidt" er det rigtige ord. Køkken affald og brugte bleer ligger og flyder mellem hinanden sammen med plastic og andre husholdsningsgenstande. "Hvis bare der lå en lille seddel med navn og adresse..!" sagde en tilfældig beboer, som Parkposten mødte på pladsen. Det er et under, at vi ikke for længe siden er blevet angrebet af rotter i det område. 8 9

6 Omgåelse af reglerne for parkering af bil Lokalpolitiet i Taastrup er flyttet fra Taastrup Hovedgade til Helgeshøj Alle 81 - det er i nærheden af Ikea, og Parkposten fik i lighed med andre medier i politikredsen en indbydelse til indvielsen. Redaktionen havde på det tidspunkt ingen medarbejder at sende, så vi besøgte den nye politstation umiddelbart før redaktionens slutning af dette blad, og så var det jo nærliggende at fortælle om bladet, og hvilken slags artikler, der stod i det, f.eks. at vi i seneste nummer havde sat fokus på overtrædelser af deklarationer og vedtægter. På side 13 i forrige nummer så betjenten et billede af en smadret Audi, og han spurgte, om den var blevet repareret. Det kunne vi desværre ikke bekræfte. Meningen med artiklen var, at der skulle sættes fokus på, hvad der er rimeligt, og hvad der ikke er rimeligt at påtale. Og én af overtrædelserne, der blev snakket om i Runeparken, var netop bilen på Sankt Ibs Alle, som alle troede var indregistreret? I forruden ligger nemlig en nummerplade, men det er ingen garanti for, at den ikke er afmeldt. Lokalbetjenten, vi talte med, slog bilnummeret op og kunne bekræfte, at bilen er afmeldt, selv om der ligger en nummerplade i forruden. Vi fik at vide, at ejeren tilsyne laden de bor på Sankt Ibs Allé, men vi fik naturligvis ikke at vide, hvilket nummer. Det ville vi ellers gerne for at kunne indhente en kommentar fra vedkommende. Runeparkens bestyrelse har endnu ikke foretaget sig noget i forbindelse med denne bil, selv om det var på opfordring af bestyrelsen, vi satte fokus på de kreative ændringer, der er i Runeparken. Spændende, hvad der sker nu. Skolepenge bliver på skolerne Sommerferien nærmer sig, og de nåede det, børnene.., at komme i skole igen efter Kommunernes Landsforenings lockout af folke skole lærerne, hvor forhandlingslederen var vores borgmester, Michael Ziegler. Den socialdemokratiske ledede regering greb ind i konflikten, og det kan man mene om, hvad man vil, men konflikten blev stoppet, og regningen kunne gøres op. I Høje-Taastrup Kommune foreslog socialdemokraterne, at den opnåede besparelse på løn ikke tilgår kommunekassen, men at de økonomiske midler fastholdes inden for skoleområdet. På et byrådsmøde den 23.april 2013 blev forslaget behandlet, og man enedes om at sende det videre til behandling i Institutions- og Skoleudvalget, hvor der sidder ni byrådsmedlemmer fra konservative, socialdemokratiet, SF og Venstre. I Institutions- og Skoleudvalget blev det på mødet den 6. juni 2013 drøftet, hvordan de ubrugte midler fra konflikten skal anvendes. Der var for Høje-Taastrup Kommune en besparelse på mere end kr. 15,3 mio., og når de ekstraordinære udgifter på kr. 5,6 mio. bliver trukket fra, er der et nettooverskud i kassen på næsten kr. 10 mio. I et forslag fra Administrationen på Rådhuset indstillede man, at pengene bør anvendes til skoleområdets kompetenceudvikling og efteruddannelse på fagfagligt diplomniveau. En del af midlerne afsættes direkte til elev-aktivieter og forældre sam arbejde, og det lyder jo enkelt og godt, men socialdemokraterne stillede ændringsforslag, således at pengene forbliver på skolerne, og at midlerne bliver på skolerne, som de er opsparet. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at midlerne bliver brugt som kompetenceudvikling af med arbejder, personale- og sam arbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet. Med stemmerne 5-4 blev ændringsforslaget vedtaget. Byrådet skal på juni måneds møde tage stilling til forslaget

7 Den gamle Redacteur Tandlægehjælp for børn og unge i sommerferien På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at hvis der bliver brug for en børnetandlæge i sommerferien, har kommunen oprettet en ferievagt med nabokommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Ishøj. Problemer med tænder: Fra den 22. juli 26. juli er det Høje-Taastrup, der har fællesvagten på Gadehaveskolens Tandklinik. Børnetandlæge kan træffes alle hverdage i sommerferien. Vagten er kun til akutte tandproble- mer. Ring og hør, hvor I kan få hjælp: tlf Fra den 5. august 9. august er det Borgerskolens Tandklinik, der har vagtåbent: tlf Problemer med bøjler: Tandreguleringen har åbent alle mandage i sommerferien: tlf Se evt. også hele ferievagten på kommunens hjemmeside: htk.dk. Fra mandag den 12. august 2013 er der igen normal åbning på skolerne. Maling af legepladser Som det fremgår af billedet, var der god gang i penslerne ved malingen af legepladsen ved Sank Bendts Alle. Bestyrelsen har ved utallige opfordringer bedt beboerne om at hjælpe med at vedligeholde legeplad ser ne med maling, og på generalforsamlingen var der også beboere, der henvendte sig. Da Parkposten kom forbi på maledagen, var der imidlertid kun mødt én hjælper op, hvilket den allestedsværende "chef" Jørn Boelsmann, trods alt var glad for. "Jeg er meget glad for at Laila Post er mødt op," udtaler Jørn, som nogen måske kender fra storskraldspladsen, hvor han med "hård hånd" vejleder beboerne, så man ikke kommer til at smide sit affald et forkert sted hen. Da han så, at redacteuren havde kameraet med, incisterede han på, at der blev taget et billede af skiltet med "Nymalet", for som han sagde, "så kan vi vise, at vi har gjort, hvad vi kan, for at søde lille Ida ikke skal komme hjem med en anden farve på den hvide sommerkjole." Bestyrelsens grand-old-man, Hornsleth, kom forbi for at muntre malerne lidt op. Han havde en lille forfriskning med, hvilket der blev sat stor pris på. Han var naturligvis også glad for, at Laila var mødt op, men opfordrede samtidig de to malere til ikke at blive ved for længe - han var måske bange for, at det ville udløse en eller anden form for overarbejdsbetaling. Igen skal der lyde en opfordring til forældre om at komme ud at hjælpe lidt til med vedligeholdelsen. For at legepladserne skal holde så længe som muligt, er det nødvendigt med vedligeholdelse, for en ny legeplads er ingen billig affære. Hvis man skulle have fået lyst til at være med, kan man hen ven de sig til bestyrelsens næstformand, Lonnie Lindquist, på tlf

8 Fra beboer til beboer Sæbekassebil Denne lille sæbekassebil er til salg Prisen er kr. 200,00 Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Juni: 3./18. - Juli: 2./16./30. - Aug.: 13./27. - Sept.: 10./24. - Okt.: 8./22. - Nov.: 5. Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Juni: Juli: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: Ingen. Ingelise og Lars Kristensen Sankt Mikkels Alle 5 Mobil tlf Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne erstatter kommunens (endnu ikke udkomne) "Affald 2013"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. Uden for ovennævnte datoer skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Hårde hvidevarer Ring til Borgerservice på eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Generalforsamlingsreferat tilgængeligt på internettet I lighed med tidligere år har bestyrelsen valgt at ikke at udsende generalforsamlingsreferatet i trykt udgave. Referatet er lagt på hjemmesiden, hvor interesserede kan gå ind og printe det ud. Skulle der være nogen, som ikke har computer og gerne vil have det trykte referat, har bestyrelsen lovet, at man kan henvende sig til sekretæren Ole Friis, tlf , så vil han sørge for at køre et eksemplar ud. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Karina Acthon, kasserer Sankt Olavs Alle 38 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf Deadline for næste nummer: Mandag den 2. september

9 16

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 1 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på

Læs mere

32. årgang. December 2011. Nr. 121

32. årgang. December 2011. Nr. 121 32. årgang. December 2011. Nr. 121 1 Opel Forsikring kun 1.000 kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra 119.950 kr. * For kunder over 25 år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Der er gang i Brøndby

Der er gang i Brøndby Oktober 2007 Årgang 11. nr. 8 Motionsplads på plads - side 3 Derfor dør kirsebærtræer - side 6 Gøglerbørn varmer op - side 8 Klub Syd søger medlemmer - side 9 Tranen holder flyttedag - 10-11 Lederen: Der

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere