33. årgang. Juni Nr. 127

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang. Juni 2013. Nr. 127"

Transkript

1 33. årgang. Juni Nr

2 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni Men så lang tid behøver du ikke at vente for allerede 2. september åbner en midlertidig outlet-butik i City2. Vi glæder os til at byde dem velkommen! CITYFANTE INFORMERER Cityfante er City2 s ombygningsmaskot og under hele ombygningen vil han holde dig opdateret på, hvad der foregår i City2. Så ser du ham, mens du handler har han med sikkerhed et vigtigt budskab. Læs meget mere om de spændende tiltag og ombygningen på city2.dk/cityfante GINA TRICOT ÅBNER I CITY2 City2 byder Gina Tricot hjerteligt velkommen, når de 10. oktober åbner en stor flot butik på plan 2. Butikken bliver nabo til H&M og kommer samtidig til at ligge ved indgangen til det kommende outlet. For første gang i mindst 38 år blev der ikke afholdt sankthans-fest i Runeparken. Vi har været oppe imod regn, blæst og kulde, men så vidt Den Gamle Redacteur kan huske, har der altid været arrangeret sankt hans fest. I et Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse, skrev bestyrelsen: "Vi må desværre aflyse sankthansfesten, idet vi ikke har kunnet få nogen i Runeparken til at påtage sig opgaven og ansvaret for bålet m.m. på trods af, at vi i et helt år har opfordret beboerne til at melde sig. Bestyrelsen beklager dette meget og håber på, at vi i 2014 kan få festen op at stå igen." Parkposten havde en samtale med repræsentanter fra bestyrelsen, og her udtalte Ole Friis, at der ikke var sket henvendelser fra folk, og at bestyrelsen ikke er forpligtet til at stå for arrangementet. Det er for så vidt rigtigt, men det er første gang, at bestyrelsen ikke har haft tid/lyst til at stå for dette traditionsrige arrangement. Øl- og vandsalget kan man ud lici te re til andre, hvilket tidligere bestyrelser også har gjort. Båltændingen har beboerne hjulpet til med hvis nødvendigt. Så er der faktisk kun tilbage at sørge for, at bålet er gået helt ud, og det plejer det næsten at være, når de sidste gæster går hjem. Tilladelsen til at afholde sankt hansbål og spille musik skal bestyrelsen alligevel indhente. Arkivfoto Formanden, Brian Kirkebække, plejer at være bestyrelsens repræsentant ved sankthansbålet, men i år var han ikke disponibel, da han samme dag holdt rund fødselsdag. Ingen af de andre bestyrelsesmedlemmer har set sig i stand til at overtage hvervet og har som nævnt i bestyrelsens Nyhedsbrev bedt beboerne om at træde til - senest på forårets generalforsamling, hvor der igen blev opfordret til at at hjælpe med arrangementet. "Ellers bliver der ikke arran geret noget," som det blev sagt. Ejler gør opmærksom på, at han var parat til at bygge bålet. Og formanden har over for Parkposten præciseret, at det var hjælp, man ønskede. Man skulle ikke stå for hele arrangementet, blot hjælpe til. Og vedkommende skulle hovedsagelig holde øje med, at bålet blev slukket. Kan det tænkes, at det muligvis ikke er blevet udtrykt klart nok fra besty relsens side, hvad opgaven gik ud på GRATIS P-PLADSER 3

3 Overdådig Runepark-fest på Sankt Olavs Allé Tidligt på året engagerede Parkposten et steelband, Steel Jammers, som er et orkester fra Allerød Musikskole. De spiller på olietønder - og de gør det godt! Vi følte i Parkposten, at det ville være en god idé, at lave et arran ge ment om eftermiddagen, som en forløber til sankthansaften med bål og tilhørende musik senere. Det var jo søndag. Men der blev slet ikke afholdt sankthans bål - så Parkpostens for-arran gement blev pludselig hoved-arran gement. Men pyt med det. Arrangementet var bare så vellykket. Musikken var fantastisk. Steelbandet spillede to gange 30 minutter for fuld kraft, og man skulle være mere end almindelig tonedøv, hvis man kunne side stille og lade være med at rokke med. Der var på et tidspunkt en smule skyer på himlen, og lidt regn kom der også om formiddagen, men da bandet spil le de op kom solen - både indvendig i kroppen og oppe på himlen. Ingen tvivl om at de unge mennesker nød deres musik lige så meget, som vi gjorde. De kunne slet ikke stå stille, og selv om de var koncentrerede, var der konstant spræl og smil på læben. Stor tak skal der lyde til orkestret, som gjorde denne dag uforglemmelig. Da tiden var gået, bukkede de pænt, men publikum ville noget andet. Der blev klappet - og klappet - og til sidst gav de unge mennesker sig og spillede et ekstranummer. Publikum prøvede endnu én gang efter dette nummer, men så tog lederen ordet, og truede os til tavshed ved at sige, at de ville starte forfra. Det opfattede publikum nu ikke som en trussel. Redaktionen takker for de mange positive tilken degivelser vi fik fra beboerne. Det var en fantastisk park-fest! 4 5

4 Næsten ingen reaktioner på facadeændringer På opfordring af bestyrelsen i Runepar ken, satte Parkposten i det seneste nummer fokus på over skri del ser af vedtægter og deklarationer. Noget af det vi havde fotograferet, så ganske pænt ud - andet bestemt ikke, men det kommer måske an på øjnene, der ser? Parkposten ønskede, at der blev lagt op til debat beboerne imellem, og vi havde da også regnet med, at der ville komme en reaktion fra nogle af de berørte beboere. Det skete ikke. Vi har derimod fået et brev fra en beboer i Runeparken, som takker for det gode blad, og som er meget tilfreds med, at vi har taget historien op. Han skriver bl.a.: "Lige for at sige tak for billederne i artiklen "Facadeændringer" i seneste nummer. God idé at konfrontere beboere med deres "kreative" løsninger ad dén vej. I den forbindelse vil jeg spørge, om bladet ikke har taget nogle billeder af de mange bud på fornyelse af plankeværk? Lige fra de totalt lukkede, som ud over at se hæslige ud sender signal om, at her passer vi os selv (hvorfor vælger man så ikke at bo for sig selv?), til de mere "bløde" varianter." Beboeren har før henvendt sig til en tidligere bestyrelse for at anmode dem om at skrive til beboerne for at bede dem om at holde sig til deklaratio nerne, dog uden held. Beboeren bemærker tillige, at han kan huske, da Erik Hornsleth kom ind i bestyrelsen (igen, red.), var det med ordene, at han ville arbejde for ensartethed i Runeparken. Det mener brevskriveren ikke er lykkedes, så i følge denne er klondike godt på vej. På et møde med et par repræ sen tanter fra bestyrelsen, Hornsleth og Ole Friis, spurgte Parkposten, hvad bestyrel sen har gjort ved problemerne? Det var trods alt på bestyrelsens opfordring, at artiklen blev skrevet. De fortalte, at der ikke var nogen beboere, der havde henvendt sig til dem, men at de var vidende om, at én af de udestuer, der var billede af i bladet, var anmeldt til Høje-Taastrup Kommune af en beboer, og at Kommunen har reageret og fremsendt skrivelse til ejeren. Praksis er derefter, at Kommunen følger op med nye breve, hvis der ikke sker noget, og hvis det heller ikke hjælper, bliver sagen overdraget til politiet. Er man i tvivl om, hvad der er ret og hvad der er forkert, kan man se både deklarationer og vedtægter på internettet: Hvis man ikke har nogen computer, må man henvende sig bestyrelsen, som også er dem, der skal søges tilladelse hos, ved bygning af udestuer, vindfang og carporte. Følg reglerne - alt andet kan blive Der er igen vand på parkeringspladserne HTK Forsyning A/S, der leverer vand til Runeparken, har tidligere gjort bestyrelsen opmærksom på, at vandhanerne på parkeringspladserne enten skal sættes på igen; ellers skal rørføringen fra hovedledningen til den lukkede vandhane fjernes. Bestyrelsen har drøftet sagen, og skønner, at det kan blive en dyrt, og samtidig kan man rede sig nogle meget utilfredse naboer. I vores samtale med repræsentanterne fra bestyrelsen kom det frem, at de "håbede på en vis form for selvjustits, når beboerne blev opfordret gennem Parkposten, men det ser ikke ud til at have hjulpet," bemærkede de. Bestyrelsen overvejer derfor at give den enkelte overtræder et brev om at bringe tingene i orden. bekostelig affære at skulle grave ned til hovedledningen. Derfor har man besluttet at sætte vandhaner på igen og beder beboerne om at bruge dem. Iflg. HTK Forsyning A/S skal der være et vist forbrug, så man ikke risikerer et tilbageløb af snavset vand. 6 7

5 Nye planter om legepladser giver ikke læ Det har længe været et ønske fra be - boer ne, at der efter fjernelsen af de tidligere planter omkring legepladserne, som måske var blevet lidt store, blev plantet nye planter, således at der igen blev læ ved sandkassen. Ejler har sat nogle stiklinger, som har stået andre steder i Runeparken, men de giver ikke meget læ. Kirsten Pedersen på Sankt Ibs Allé har talt med Ejler, som er uddannet gartner, og han er enig i, at det vil tage mange år, før de nuværende planter bliver til læplanter, men hen viste i øvrigt til bestyrelsen. Derfor gik Kirsten Pedersen hjem og forfattede et brev til bestyrelsen, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun har talt med Ejler, og har foreslået, at der evt. sammen med de nuværende planter bliver sat nogle stedsegrønne laurbærbuske. De er nemme at holde, fordi de problemløst kan skæres ned, hvis de er blevet for høje, uden at de tager skade af det. De er hur tig voksende og er grønne hele året, og så blom strer de med små, hvide blomster i foråret - frugterne er ikke giftige. Ejler var varm på ideen, men det var op til bestyrelsen at tage stilling. Nu er det ikke årstiden at sætte nye planter, så det må evt. vente til efteråret. I bestyrelsesreferatet fra 4. juni 2013, der er sat på internettet, kan man læse, at bestyrelsen sætter forslaget i bero og vil tage det med som et punkt på næste års generalforsamling. "Vi er lidt bekymrede for at sætte høje planter op, så forældrene ikke kan se deres børn," udtaler Ole Friis fra besty relsen. Men disse planter er netop foreslået, fordi de giver læ og kan klippes til efter behov. Rønnevangcentret næsten ikke til at kende ALT er smadret! Og det flyder med glasskår over det hele. Hvor længe skal Rønnevangcentret dog blive stående i denne udgave? Da Parkposten kom forbi, var der ikke et øje at se. Vi ville ellers gerne høre dem, der synes, det skal se sådan ud, hvad deres tanker med centret er. Udenfor er der skrevet med spraymaling: Giv os en klub! Outlaw RVG. Fuck politiet! Er det skrevet af nogle af vores læsere, hører vi gerne fra dem. Storskraldspladsen en tilfældig dag Meget bedre står det ikke til med vores egen storskraldsplads. Trods store anstrengelser fra pladsmanden Jørns side bliver der stadig smidt affald uden for åbningstiden. Og "smidt" er det rigtige ord. Køkken affald og brugte bleer ligger og flyder mellem hinanden sammen med plastic og andre husholdsningsgenstande. "Hvis bare der lå en lille seddel med navn og adresse..!" sagde en tilfældig beboer, som Parkposten mødte på pladsen. Det er et under, at vi ikke for længe siden er blevet angrebet af rotter i det område. 8 9

6 Omgåelse af reglerne for parkering af bil Lokalpolitiet i Taastrup er flyttet fra Taastrup Hovedgade til Helgeshøj Alle 81 - det er i nærheden af Ikea, og Parkposten fik i lighed med andre medier i politikredsen en indbydelse til indvielsen. Redaktionen havde på det tidspunkt ingen medarbejder at sende, så vi besøgte den nye politstation umiddelbart før redaktionens slutning af dette blad, og så var det jo nærliggende at fortælle om bladet, og hvilken slags artikler, der stod i det, f.eks. at vi i seneste nummer havde sat fokus på overtrædelser af deklarationer og vedtægter. På side 13 i forrige nummer så betjenten et billede af en smadret Audi, og han spurgte, om den var blevet repareret. Det kunne vi desværre ikke bekræfte. Meningen med artiklen var, at der skulle sættes fokus på, hvad der er rimeligt, og hvad der ikke er rimeligt at påtale. Og én af overtrædelserne, der blev snakket om i Runeparken, var netop bilen på Sankt Ibs Alle, som alle troede var indregistreret? I forruden ligger nemlig en nummerplade, men det er ingen garanti for, at den ikke er afmeldt. Lokalbetjenten, vi talte med, slog bilnummeret op og kunne bekræfte, at bilen er afmeldt, selv om der ligger en nummerplade i forruden. Vi fik at vide, at ejeren tilsyne laden de bor på Sankt Ibs Allé, men vi fik naturligvis ikke at vide, hvilket nummer. Det ville vi ellers gerne for at kunne indhente en kommentar fra vedkommende. Runeparkens bestyrelse har endnu ikke foretaget sig noget i forbindelse med denne bil, selv om det var på opfordring af bestyrelsen, vi satte fokus på de kreative ændringer, der er i Runeparken. Spændende, hvad der sker nu. Skolepenge bliver på skolerne Sommerferien nærmer sig, og de nåede det, børnene.., at komme i skole igen efter Kommunernes Landsforenings lockout af folke skole lærerne, hvor forhandlingslederen var vores borgmester, Michael Ziegler. Den socialdemokratiske ledede regering greb ind i konflikten, og det kan man mene om, hvad man vil, men konflikten blev stoppet, og regningen kunne gøres op. I Høje-Taastrup Kommune foreslog socialdemokraterne, at den opnåede besparelse på løn ikke tilgår kommunekassen, men at de økonomiske midler fastholdes inden for skoleområdet. På et byrådsmøde den 23.april 2013 blev forslaget behandlet, og man enedes om at sende det videre til behandling i Institutions- og Skoleudvalget, hvor der sidder ni byrådsmedlemmer fra konservative, socialdemokratiet, SF og Venstre. I Institutions- og Skoleudvalget blev det på mødet den 6. juni 2013 drøftet, hvordan de ubrugte midler fra konflikten skal anvendes. Der var for Høje-Taastrup Kommune en besparelse på mere end kr. 15,3 mio., og når de ekstraordinære udgifter på kr. 5,6 mio. bliver trukket fra, er der et nettooverskud i kassen på næsten kr. 10 mio. I et forslag fra Administrationen på Rådhuset indstillede man, at pengene bør anvendes til skoleområdets kompetenceudvikling og efteruddannelse på fagfagligt diplomniveau. En del af midlerne afsættes direkte til elev-aktivieter og forældre sam arbejde, og det lyder jo enkelt og godt, men socialdemokraterne stillede ændringsforslag, således at pengene forbliver på skolerne, og at midlerne bliver på skolerne, som de er opsparet. Det anbefales skolernes ledelse og skolebestyrelser, at midlerne bliver brugt som kompetenceudvikling af med arbejder, personale- og sam arbejdsaktiviteter samt til styrkelse af elev- og forældresamarbejdet. Med stemmerne 5-4 blev ændringsforslaget vedtaget. Byrådet skal på juni måneds møde tage stilling til forslaget

7 Den gamle Redacteur Tandlægehjælp for børn og unge i sommerferien På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at hvis der bliver brug for en børnetandlæge i sommerferien, har kommunen oprettet en ferievagt med nabokommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Ishøj. Problemer med tænder: Fra den 22. juli 26. juli er det Høje-Taastrup, der har fællesvagten på Gadehaveskolens Tandklinik. Børnetandlæge kan træffes alle hverdage i sommerferien. Vagten er kun til akutte tandproble- mer. Ring og hør, hvor I kan få hjælp: tlf Fra den 5. august 9. august er det Borgerskolens Tandklinik, der har vagtåbent: tlf Problemer med bøjler: Tandreguleringen har åbent alle mandage i sommerferien: tlf Se evt. også hele ferievagten på kommunens hjemmeside: htk.dk. Fra mandag den 12. august 2013 er der igen normal åbning på skolerne. Maling af legepladser Som det fremgår af billedet, var der god gang i penslerne ved malingen af legepladsen ved Sank Bendts Alle. Bestyrelsen har ved utallige opfordringer bedt beboerne om at hjælpe med at vedligeholde legeplad ser ne med maling, og på generalforsamlingen var der også beboere, der henvendte sig. Da Parkposten kom forbi på maledagen, var der imidlertid kun mødt én hjælper op, hvilket den allestedsværende "chef" Jørn Boelsmann, trods alt var glad for. "Jeg er meget glad for at Laila Post er mødt op," udtaler Jørn, som nogen måske kender fra storskraldspladsen, hvor han med "hård hånd" vejleder beboerne, så man ikke kommer til at smide sit affald et forkert sted hen. Da han så, at redacteuren havde kameraet med, incisterede han på, at der blev taget et billede af skiltet med "Nymalet", for som han sagde, "så kan vi vise, at vi har gjort, hvad vi kan, for at søde lille Ida ikke skal komme hjem med en anden farve på den hvide sommerkjole." Bestyrelsens grand-old-man, Hornsleth, kom forbi for at muntre malerne lidt op. Han havde en lille forfriskning med, hvilket der blev sat stor pris på. Han var naturligvis også glad for, at Laila var mødt op, men opfordrede samtidig de to malere til ikke at blive ved for længe - han var måske bange for, at det ville udløse en eller anden form for overarbejdsbetaling. Igen skal der lyde en opfordring til forældre om at komme ud at hjælpe lidt til med vedligeholdelsen. For at legepladserne skal holde så længe som muligt, er det nødvendigt med vedligeholdelse, for en ny legeplads er ingen billig affære. Hvis man skulle have fået lyst til at være med, kan man hen ven de sig til bestyrelsens næstformand, Lonnie Lindquist, på tlf

8 Fra beboer til beboer Sæbekassebil Denne lille sæbekassebil er til salg Prisen er kr. 200,00 Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Juni: 3./18. - Juli: 2./16./30. - Aug.: 13./27. - Sept.: 10./24. - Okt.: 8./22. - Nov.: 5. Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Juni: Juli: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: Ingen. Ingelise og Lars Kristensen Sankt Mikkels Alle 5 Mobil tlf Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne erstatter kommunens (endnu ikke udkomne) "Affald 2013"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. Uden for ovennævnte datoer skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Hårde hvidevarer Ring til Borgerservice på eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Generalforsamlingsreferat tilgængeligt på internettet I lighed med tidligere år har bestyrelsen valgt at ikke at udsende generalforsamlingsreferatet i trykt udgave. Referatet er lagt på hjemmesiden, hvor interesserede kan gå ind og printe det ud. Skulle der være nogen, som ikke har computer og gerne vil have det trykte referat, har bestyrelsen lovet, at man kan henvende sig til sekretæren Ole Friis, tlf , så vil han sørge for at køre et eksemplar ud. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Karina Acthon, kasserer Sankt Olavs Alle 38 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf Deadline for næste nummer: Mandag den 2. september

9 16

35. årgang. December 2014. Nr. 133

35. årgang. December 2014. Nr. 133 35. årgang. December 2014. Nr. 133 1 takker af Det skulle jo ske på et tidspunkt, og tiden er inde nu. har besluttet at stoppe udgivelsen af Parkposten og denne udgave er altså sidste nummer fra min side.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

32. årgang. Juni 2012. Nr. 123

32. årgang. Juni 2012. Nr. 123 32. årgang. Juni 2012. Nr. 123 1 Den teknik skal man måske huske til næste år. Bestyrelsen har altid stået for sankthans-arrangementet, og mange beboere har over Parkposten givet udtryk for, at bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 1 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 1 Spar 50 % på serviceaftaler hvis du køber en Opel i weekenden* CORSA ESSENTIA PLUS 109.990 FOR SÅ MEGET TYSK BIL?! HAR I TABT SUTTEN? Kom til Åbent Hus den 3. og 4. marts

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013 V/formand Jack Cowland, Aprilvej 127, 2730 Herlev bestyrelsen@tofte-gef.dk / www.tofte-gef.dk Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013 Det var rigtigt dejligt trods det gode vejr, at der var

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 1 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde

KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde KLUBRÅDET Referat af Klubrådsmøde Dato & tid: 12. september 2005, kl. 16.30 17.45 Referent: Deltagere: Dennis Waldemar Tina (kaniner), Cecilie (natur- & klatring), Morten (musik), Marie-Louise (værksted),

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 40. årgang nr. 1 Januar 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården holder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Januar 2009 www.noddeboparken.dk -1- Bestyrelsen: Navn: Lene Knudsen Søren Andersen E. Wagn Nielsen Michael Dupont Adresse: Ørnebo 11 Ørnebo 7 Bregnebo 16 Ørnebo

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

33. årgang. Marts 2013. Nr. 126. 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126

33. årgang. Marts 2013. Nr. 126. 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 1 Ny guide sparer boligejere for penge og CO2 I en mail til Parkposten skriver Høje- Taastrup kommune bl.a.: Bedre isolering og fjernvarme

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere