34. årgang. Marts Nr. 130

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Marts 2014. Nr. 130"

Transkript

1 34. årgang. Marts Nr

2 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på Tors torp Skole, da der om fredagen - som fastelavn skulle afholdes om søndagen - blev meddelt, at gymnastiksalen i den gamle Rønnevangsskole stod under vand. Anja gik straks i gang med at trykke og uddele sedler om, at arrangementet var flyttet, ligesom det på hjemmesiden blev bekendtgjort, at det foregik på Tors torp Skole i stedet. Men, hvor ville det være ønskeligt, at bestyrelsen viste interesse for disse arrangementer. Men som en repræsen tant for bestyrelsen udtaler til Park posten, så står der ikke noget nogen steder, at bestyrelsen skal arrangere eller medvirke til hverken fastelavnseller sankthansfest. Det blev alligevel en uforglemmelig dag for de 180 tilmeldte, og alle så ud til at have det sjovt. Underholdningen var også i top, og den glade gøgler, som har været her før, fik børnene til at råbe, når han lavede noget andet, end det han sagde - de var helt med. Og som det plejede at være, var der balloner til alle bagefter. Som noget nyt havde han i år "et farligt dyr med skarpe klør og lange tænder med". Han tryllede en kanin frem, og børnene fik efter nummeret lov til at klappe den. 2 Kattekonger og -dronninger blev i år: Store gruppe: Oliver og Julian Mellemgruppen: Liam og Jonas De små: Ea og Silja 3

3 Skolens gymnastiksal ramt af vandskade Fredag før fastelavn skete der noget, der helst ikke må ske. Oversvømmelse i den tidligere skoles gymnastiksal. Af alle dage (fredag) var denne den værst tænkelige dag, da Grundejerforeningen skulle afholde fastelavnsfest om søndagen. Nogle dage efter var Parkposten så heldig at møde en medarbejder, som kom op fra den dybe kælder under gymnastiksalen, og vi spurgte, hvad der var sket? Medarbejderen fra Driftsbyen forklarede, at en grundvandspumpe var sat ud af drift, og derfor steg grundvandet stille og roligt op gennem undergrunden. "Hos varmeværket har man kunnet tilmelde sig elektronisk overvåg ning; har man virkelig ikke det på sådan et stort anlæg?" spurgte vi. Medarbejderen fra Driftsbyen fortalte, at der var overvågning, endda flere systemer, men da alarmen kom, var der desværre ingen, der så den..! Vandet steg stille og roligt, og på et tidspunkt steg det op til en el-tavle, som desværre ikke kunne tåle alt det vand. Et par kloakker var tillige tilstoppe de, så man var så uheldig, som man kunne være. Også Klubben, der ligger i forbindelse med svømmehal og gymnastiksal, blev berørt. Under en samtale med en beboer, hvor talen kom ind på vandskaden, udtalte vedkommende, at "det var måske belejligt for Kommunen - så kunne de også komme af med gymnastiksalen." Som bekendt har Byrådet bestemt, at svømmehallen skal lukkes, da det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at reparere den. Fritids- og Kulturudvalget foreslår i stedet en udvidelse af Taastrup Svømemhal, og at der afsættes kr. 3,9 mio. til fremtidige driftsudgifter, heraf financieres kr. 1,7 mio. fra lukningen af Rønnevangsbadet. Parkposten sendte en mail til den gamle byrådsveteran, Svend-Erik Hermansen, med et par spørgsmål om, hvad tanken er med gymnastiksalen efter vandskaden? Svend-Erik Hermansen svarer, at der ham bekendt, fortsat er behov for hallen til mangfoldige formål, men han gør samtidig opmærksom på, at der er en generel problemstilling om PCB og skimmelsvamp i disse bygninger. Vi ville endvidere gerne vide, om svømmehal og gymnastiksal politisk Indlevering af forslag til generalforsamlingen Ved flere lejligheder har beboere henvendt sig til Parkposten og foreslået ændring af det ene eller det andet i Runeparken. Hver gang er de af os blevet henvist til bestyrelsen i grundejer foreningen, men hvor mange der derefter er gået videre, vides ikke. Men Parkposten er vidende om et tilfælde, som vi beskrev i juni-nummeret nemlig spørgsmålet om beplantning omkring legepladser. Her fremgik det, at en beboer havde henvendt sig til bestyrelsen 6. maj 2013 og fik et mundtligt svar, hvor man bekendtgjorde, at man havde drøftet forslaget om andre plan ter ved legepladserne på et bestyrelsesmøde, men mente, at det var så omfattende, at det ind gik i planerne for det nye plejecenter, og hertil svarer Svend-Erik Hermansen, at ingen af bygningerne var med i planerne. Anne-Mette Bak, som sidder i Fritids- og Kultur udvalget, udtaler til Parkposten, at hallen ikke har været på dagsordenen endnu, men kommunen vil kigge på hallen i løbet af året. Og så er det spændende at se, hvad der så sker. skulle godkendes på en generalforsamling. Forslaget er altså indgivet midt på sommeren 2013, men figurerede alligevel ikke på indkaldelsen til dette års generalforsamling. Parkposten har spurgt bestyrelsen, om de har indført særlige regler for indlevering af forslag? For i følge ved tægterne er der kun én dato, der gælder, og det er "senest 1. fe bruar." Formanden benægter, at bestyrelsen arbejder efter andre tidsfrister. At dette forslag ikke er med på general forsamlingen må bero på en misforståelse. Proceduren vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. 4 5

4 Er problemerne løst hos SEAS-NVE? Parkposten har fra flere læsere modtaget klager (i kopi) over SEAS-NVEs (Waoo!) måde at drive forretning på. Det virker, som om Seas ikke har styr på sagerne, og at det har været for stor en mundfuld at overtage leverancen af tv, internet og telefon i Runeparken. Den 1. januar 2014 skulle beboerne på et fremsendt bestillingskort tage stilling til, hvad man fremover ville have af internethastighed og TV-pakke (evt. med tilvalg). Flere kunder har bestemt sig for at nedgradere deres TV-pakke, hvilket man kunne gøre uden omkostninger, hvis det skete inden 1. januar En af vore læsere oplyser, at han efterfølgende blev ringet op af en servicemedarbejder fra SEAS, som blot ønskede at få bekræftet nedgraderingen. Det blev samtidig meddelt, at dette ville koste kr. 200,- som var en en éngangsudgift. Medarbejderen indrømmede, at det måske ikke fremgik tydeligt i salgsmaterialet, men sagde samtidig, at det stod i deres generelle betingelser, som kan læses på nettet. Vores læser protesterede og har der efter forelagt sagen for TÆNK, som svarer, at firmaet naturligvis er bundet af deres eget tilbud. Aftalen er indgået og er endelig på det tidspunkt, bestillingskortet rettidigt er indleveret. TÆNK gør samtidig opmærksom på, at den ene part ikke ensidigt kan ændre aftalens vilkår, herunder at kræve gebyrer. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til standardvilkår på hjemme siden. Væsentlige oplysninger skal altid fremgå tydeligt. Parkposten rettede henvendelse til SEAS for at få en forklaring på, hvorfor det ikke fungerer hos SEAS. Vi sendte en mail og modtog straks en auto-mail tilbage, hvor man bekendtgjorde, at pga. ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage, før man får svar fra dem. Siden SEAS' overtog Dansk Bredbånd har vi flere gange haft kontakt med dem, og vi får hver gang besked på, at på grund af ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage med at behandle hen vendelsen. Hvor længe kan man have ekstraordinært travlt? Det må vel være muligt at afhjælpe problemet? Det værste var dog, da en med arbejder skrev tilbage, at "jeg kan se, at du har været i telefonisk kontakt med os den 24. januar, hvorfor jeg ser bort fra denne henvendelse." Da var Den gamle Redacteur ved at blive adfærdsvanskelig, og efter endnu en kontakt med kundecenteret beklagede de da også, at tilbage mel dingen måske ikke var så heldig, og efter endnu en kontakt fik vi da også svar på vores spørgsmål. Telefon Hos Dansk Bredbånd kunne man have telefon uden samtidig at have internet. Det kan man ikke hos SEAS. Umiddelbart kan redacteuren ikke huske, at det blev påpeget, da beboerne skulle tage stilling til SEAS' overtagelse. "Der medfølger gratis telefon abonne ment til alle internethastigheder også i den nye aftale, Runeparken har indgået (med, red.) start december 2013," udtaler Matti Panduro, som er Key Account Manager hos SEAS-NVE. Han gør samtidig opmærksom på, at der er nogle kunder, som er blevet sat til 15/15-forbindelse, hvilket har bevirket, at de er blevet opkrævet for telefon. Dette er efter henvendelse blevet krediteret den enkelte. Spørgsmålet er bare, at hvis man nu ikke opdager det på regningen eller ikke har energi til at henvende sig til SEAS, bliver det så ikke rettet? Nedgraderingsgebyr Men tilbage til beboeren, som blev opkrævet kr. 200,- for at nedgradere til en mindre tv-pakke. Hertil svarer SEAS, at de beboere, der har nedgraderet i forbindelse med overgangen til den nye aftale, modtager kreditering for dette inden længe. Parkpostens redaktion anbefaler dog beboerne, at de selv at holde øje med, at det virkelig sker. Parkposten har ligeledes spurgt, hvorfor det har været så svært for SEAS med disse justeringer. Det er immervæk den samme aftale, der er indgået for samtlige beboere. Matti Panduro svarer: "Til dit spørgsmål omkring ensrettet aftale, forstår jeg godt, at der kan have været noget forvirring. Der har kørt to forskellige aftaler med to for skellige produkter og prispunkter i den periode, det tog os at konvertere fra Dansk Bredbånd til Waoo! Indtil vores teknikere havde været forbi og installere den nye fiberboks, var beboeren på Dansk Bredbånd-signal og -priser. Når teknikeren havde skiftet boksen, var de på Waoo!- signal. Alle er nu konverteret, og der er ensrettede prispunkter og produkter for alle beboere i Runeparken," slutter han. Derudover påpeger ledelsen i SEAS- NVE, at man er meget opmærksom på, at have kunden i fokus og derfor løbende uddanner kundecentermedarbejdere. "I forbindelse med købet af Dansk Bredbånd og den omfattende op gradering af infrastrukturen i København, er vi blevet gevaldigt udfordret på kundeservicedelen," slutter lederen fra SEAS-NVE. 6 7

5 Generalforsamling 2014 Meget kan man sige om bestyrelsen, men få gang i en generalforsamling, det kan de. Ved læsning af indkaldelsen til årets generalforsamling tydede alt på, at det kunne blive en kort og måske også lidt kedelig generalforsamling. Sådan gik det mildest talt ikke! Bestyrelsen formåede gentagne gange at få medlemmerne på talerstolen. Det var meget svært at høre, hvad der blev sagt, fordi talerne ikke talte ind i mikrofonen, men i stedet talte til bestyrelsen, der sad ved siden af talerstolen. Formanden forelagde bestyrelsens beretning, hvilket ikke alle forstod. Det var meget svært at høre og forstå, hvad det var han sagde. Men opfattede trods alt, at formanden ganske kort sagde tak til Anja for hendes fastelavnsarrangement. Der var også en tak til Jørn, som har gjort et fortrinligt arbejde - sommer og vin ter - med at styre storskraldspladsen. Og så startede det ellers: Stor dis kussion om, hvorfor bestyrelsen ikke betaler de kr. 99 (nu kr. 109) til SEAS, som medlemmerne betaler. Det er jo kun kontingentet, bestyrelsen er fritaget for. Bestyrelsen lovede at betale pengene med tilbagevirkende kraft. Ejlers bolig og vedligeholdelse af denne blev livligt diskuteret, og næstformanden Lonnie præciserede, at det udvendige af huset tog foreningen sig af, og det indvendige skulle Ejler selv vedligeholde. Også regnskab og budget blev livligt diskuteret, fordi medlemmerne havde svært ved at gennemskue det. Både beretning og regnskab/budget blev godkendt efter afstemning - regnskabet dog med en påtegning. Under eventuelt blev der foreslået - og nedsat - en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man bl.a. kan sikre sig mod tricktyve og meget andet i Runeparken. Erik Hornsleth fra bestyrelsen svarede beredvilligt på mange spørgsmål, men virkede til tider lettere irriteret og brugte ind imellem et sprog, som vi ikke vil gengive i dette blad. En på papiret kedelig general forsam ling blev betydelig livligere, end vi har set i flere år. SENESTE Bestyrelsen meddeler, at der efter generalforsamlingen blev fundet et sølvhjerte på gulvet. Det kan afhentes hos Lonnie Lindquist, Sankt Olavs Allé 32. Sankthansfesten Tagplader Sankthans-arrangementet 2014 ser ud til at være reddet. Tine Køster fra Sankt Bendts Alle, som er leder hos spejderne fra Jacalastammen, meddeler til Parkposten, at spejderne i år vil stå for arrangementet, og at det bliver på en ny og anderledes måde. Bestyrelsen i grundejerforeningen har besluttet igen at indkøbe og sælge tagplader til carporte og pergolaer. For at sikre sig mod tyveri skal der ske nødvendige ændringer med materialegårdens udformning. En tømrer er ved redaktionens slutning blevet bedt om at afgive tilbud. Der var mange spørgsmål til bestyrelsen. Hornsleth svarede på en del af dem 8 9

6 Hilsepligt i Runeparken? Parkposten vil gerne have, at vi hilser lidt mere på hinanden i Runeparken! Bebyggelsen er anlagt i årene , og dengang havde alle selvfølgelig samme interesse i at få området til at vokse pænt op og blive til et lille hyggeligt samfund, som var værd at leve i. Omgangstonen var venlig, og mange venskaber blev etableret i de år. Der blev på alleerne - på kryds og tværs - dannet foreninger og laug. På Sankt Ibs Allé blev der f.eks. dannet et "stigelaug", hvor en gruppe borgere gik sammen om at købe en stige, som kunne nå op i toppen af 2-planshusene. Der blev i lauget holdt general forsam ling med spisning, og hvad dertil hører, selvfølgelig. Det primære formål var måske nok stigen, men det sociale aspekt var absolut også i højsædet. Alle kendte alle - eller også gjorde naboen. Cykeltur På et andet tidspunkt blev der i Runeparken arrangeret en cykeltur, som skulle starte fra Ejlers "hangar". Det blev imidlertid et grueligt vejr, hvor regnen stod ned i tove. Denne cykeltur var, ud over at deltagerne skulle røre sig, også regnet som et socialt samvær, og da alle var enige om, at vejret var for "strålende", så enedes man om, at blive i Ejlers "hangar" i stedet for at cykle. Når man gik en tur, og var så heldig at møde en anden beboer på stien, så skete det mere end én gang, at man stoppede op og snakkede. Og flere kom måske til. Derfor bliver Den Gamle Redacteur så ked af det, når han færdes rundt i Runeparken, og selv om han passerer tæt forbi andre beboere, så falder der sjældent en hilsen af. Hils på hinanden Siden etableringen af grundejerforeningen har diverse bestyrelser gjort en stor indsats for at bevare det sociale aspekt i Runeparken med bl.a. afhol delse af fastelavns- og sankthansfest. Beboerne har en fælles interesse i, at der er - og bliver - dejligt at være. Parkposten vil derfor gerne opfordre beboerne til at hilse på hinanden, når de mødes. Redaktionen er bekendt med, at der i andre grundejerforeninger ligefrem er indført "hilsepligt". Med mere end 300 parceller er vi på størrelse med en mindre landsby. Og i en landsby er det helt naturligt, at man hilser på dem, man møder på sin vej. Parkposten har lyst til at spørge bestyrelsen om deres holdning til hilse pligt. Hvis bestyrelsen går med på ideen, og beboerne så ikke overholder Taastrup Ny Vinhandel Hjerteforeningen anbefaler 1 glas vin om dagen, og vi anbefaler et par til for fornøjelsens skyld! Prøv en smagekasse Ny kasse hver måned! Vi udvælger 6 forskellige vine, typisk i prisklassen kr. 50,- til kr. 100,-. Se denne måneds smagekasse på: Taastrup Ny Vinhandel Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup, Tlf reglerne, hvad skulle straffen så i givet fald være? Måske skal vi ikke afvente besty relsens svar, og simpelt hen tage sagen i egen hånd og begynde at hilse på hinanden. Gratis udbringning i postnr. 2630/2640 ved køb af min. 6 flasker eller for kr. 500,

7 Olieforurening af regnvandsbassin Mandag den 10. marts 2014 var der stor udrykning af folk fra Dyrenes Beskyttelse og folk fra Driftsbyen for at komme tre svaner til hjælp. Noget olie havde lagt sig på overfladen og svanerne svømmede desværre lige ind i det. Det værste olie blev efterfølgende suget op, men det er en større proces at få samlet al olien op af vandet. Ænder og måger svømmede fortsat rundt i regnvandsbassinet, men de er måske klogere, end man egentlig troede, for der var heldigvis ikke nogen af dem, der så ud til at være olieindsmurte. Dyrenes Beskyttelse har fortalt Parkposten, at svanerne blev sendt til Allerød Vildtplejestation, og derfra forlyder det, at især én af svanerne var meget snavset, mens de to andre var lidt mindre medtaget. Man kunne desværre ikke vaske svanerne hvide igen, fordi forureningen var trukket ind i fjerene, og var derfor umulig at vaske ud. Til den proces brugte man ellers aktivt kul, men det var desværre ikke nok. Det eneste man kunne gøre var derfor at vaske olie og fedt af svanerne, og så skal de i øvrigt blive på Allerød Vildtplejecenter, indtil de igen er klar til at blive sat ud. Som det fremgår af billedet, drev der dagen efter stadig noget olie holdigt vand rundt i bassinet, og det er spørgsmålet, hvad der sker med de ænder, der fortsat svømmer rundt i bassinet. Martin Leander Hansen fra HTK Forsyning udtaler, at man ikke kunnet finde ud af, hvor olien er kommet fra, men at man suger hver morgen, for at det ikke skal brede sig til åløbet. Svanerne bliver ikke sat ud samme sted. Man vil forsøge at finde et roligt sted i en anden sø, men man kan ikke garantere for, at de ikke flyver tilbage igen. "Det er vigtigt, at kommunen sørger for, at bassinet holdes rent - eller får det overdækket, så dyrene ikke lider," udtaler man fra Dyrenes Beskyttelse. Forurening også på storskraldspladsen Endnu engang skal der gøres opmærksom på, at der ikke må smides byggeaffald på storskraldspladsen. Ifølge kommunens "Affald 2014" er byggeaffald ikke omfattet af storskralds ordningen, og det skal derfor afleveres på kommunens genbrugsplads på Lervangen, hvor der opsat containere til det samme. Det er ganske gratis for private at aflevere deres byggeaffald dér, men det samme kan man desværre ikke sige, hvis foreningen skal have det bragt derud med en vognmand. Måske er det uvidenhed, at en person har lagt et børnebadekar fyldt med cement-/betonrester, hvem ved? Der er i øjeblikket en pæn udskiftning af beboere, og derfor kan det godt være, at "synderen" ikke tidligere har læst i Parkposten, hvad man må og - hvad man ikke må - smide ud som storskrald. Hvis chaufføren ikke tager affaldet med, har beboeren pligt til at samle det sammen igen og tage det med hjem. Pladsmanden Jørn fortæller, at storskraldsordningen ellers fungerer fint, hvis bare man husker, at der ikke må efterlades storskrald uden for åbningstiden. Disse kan ses her i bladet side 15. Afhentning af hårde hvidevarer Telefonnummeret, der tidligere skulle bruges ved kontakt til kommunens affaldsordning for afhentning af hårde hvidevarer, er ændret. NYT NUMMER: Tlf Ifølge kommunens "Affald 2014" kan man fortsat bestille afhentning af hårde hvidevarer via

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Apr.: 1. og Maj: 1. og Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Hjælp til rengøring Vi søger en ung pige til ugentlig rengøring af vores hus. Hilsen Jan Larsen Sankt Ibs Alle 31 Originale tagplader købes Stormen har taget et par af vores tagplader, og hvis andre beboere vil skifte deres gamle plader ud her til foråret, vil vi gerne gerne overtage nogen af dem. Venlig hilsen Steen og Annette Sankt Ibs Alle 30, tlf McLeods' Daughters sælges The First Series - episode 1-22 De originale DVD'er er aldrig blevet afspillet. Sælges samlet for kr. 100,- Henvendelse Henning Nielsen tlf Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 2. juni Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Apr.: 8. - maj: Jun.: 18. Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 1 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni 2014. Men så

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 1 Spar 50 % på serviceaftaler hvis du køber en Opel i weekenden* CORSA ESSENTIA PLUS 109.990 FOR SÅ MEGET TYSK BIL?! HAR I TABT SUTTEN? Kom til Åbent Hus den 3. og 4. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

33. årgang. Marts 2013. Nr. 126. 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126

33. årgang. Marts 2013. Nr. 126. 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 33. årgang. Marts 2013. Nr. 126 1 Ny guide sparer boligejere for penge og CO2 I en mail til Parkposten skriver Høje- Taastrup kommune bl.a.: Bedre isolering og fjernvarme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 1 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere