34. årgang. Marts Nr. 130

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Marts 2014. Nr. 130"

Transkript

1 34. årgang. Marts Nr

2 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på Tors torp Skole, da der om fredagen - som fastelavn skulle afholdes om søndagen - blev meddelt, at gymnastiksalen i den gamle Rønnevangsskole stod under vand. Anja gik straks i gang med at trykke og uddele sedler om, at arrangementet var flyttet, ligesom det på hjemmesiden blev bekendtgjort, at det foregik på Tors torp Skole i stedet. Men, hvor ville det være ønskeligt, at bestyrelsen viste interesse for disse arrangementer. Men som en repræsen tant for bestyrelsen udtaler til Park posten, så står der ikke noget nogen steder, at bestyrelsen skal arrangere eller medvirke til hverken fastelavnseller sankthansfest. Det blev alligevel en uforglemmelig dag for de 180 tilmeldte, og alle så ud til at have det sjovt. Underholdningen var også i top, og den glade gøgler, som har været her før, fik børnene til at råbe, når han lavede noget andet, end det han sagde - de var helt med. Og som det plejede at være, var der balloner til alle bagefter. Som noget nyt havde han i år "et farligt dyr med skarpe klør og lange tænder med". Han tryllede en kanin frem, og børnene fik efter nummeret lov til at klappe den. 2 Kattekonger og -dronninger blev i år: Store gruppe: Oliver og Julian Mellemgruppen: Liam og Jonas De små: Ea og Silja 3

3 Skolens gymnastiksal ramt af vandskade Fredag før fastelavn skete der noget, der helst ikke må ske. Oversvømmelse i den tidligere skoles gymnastiksal. Af alle dage (fredag) var denne den værst tænkelige dag, da Grundejerforeningen skulle afholde fastelavnsfest om søndagen. Nogle dage efter var Parkposten så heldig at møde en medarbejder, som kom op fra den dybe kælder under gymnastiksalen, og vi spurgte, hvad der var sket? Medarbejderen fra Driftsbyen forklarede, at en grundvandspumpe var sat ud af drift, og derfor steg grundvandet stille og roligt op gennem undergrunden. "Hos varmeværket har man kunnet tilmelde sig elektronisk overvåg ning; har man virkelig ikke det på sådan et stort anlæg?" spurgte vi. Medarbejderen fra Driftsbyen fortalte, at der var overvågning, endda flere systemer, men da alarmen kom, var der desværre ingen, der så den..! Vandet steg stille og roligt, og på et tidspunkt steg det op til en el-tavle, som desværre ikke kunne tåle alt det vand. Et par kloakker var tillige tilstoppe de, så man var så uheldig, som man kunne være. Også Klubben, der ligger i forbindelse med svømmehal og gymnastiksal, blev berørt. Under en samtale med en beboer, hvor talen kom ind på vandskaden, udtalte vedkommende, at "det var måske belejligt for Kommunen - så kunne de også komme af med gymnastiksalen." Som bekendt har Byrådet bestemt, at svømmehallen skal lukkes, da det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at reparere den. Fritids- og Kulturudvalget foreslår i stedet en udvidelse af Taastrup Svømemhal, og at der afsættes kr. 3,9 mio. til fremtidige driftsudgifter, heraf financieres kr. 1,7 mio. fra lukningen af Rønnevangsbadet. Parkposten sendte en mail til den gamle byrådsveteran, Svend-Erik Hermansen, med et par spørgsmål om, hvad tanken er med gymnastiksalen efter vandskaden? Svend-Erik Hermansen svarer, at der ham bekendt, fortsat er behov for hallen til mangfoldige formål, men han gør samtidig opmærksom på, at der er en generel problemstilling om PCB og skimmelsvamp i disse bygninger. Vi ville endvidere gerne vide, om svømmehal og gymnastiksal politisk Indlevering af forslag til generalforsamlingen Ved flere lejligheder har beboere henvendt sig til Parkposten og foreslået ændring af det ene eller det andet i Runeparken. Hver gang er de af os blevet henvist til bestyrelsen i grundejer foreningen, men hvor mange der derefter er gået videre, vides ikke. Men Parkposten er vidende om et tilfælde, som vi beskrev i juni-nummeret nemlig spørgsmålet om beplantning omkring legepladser. Her fremgik det, at en beboer havde henvendt sig til bestyrelsen 6. maj 2013 og fik et mundtligt svar, hvor man bekendtgjorde, at man havde drøftet forslaget om andre plan ter ved legepladserne på et bestyrelsesmøde, men mente, at det var så omfattende, at det ind gik i planerne for det nye plejecenter, og hertil svarer Svend-Erik Hermansen, at ingen af bygningerne var med i planerne. Anne-Mette Bak, som sidder i Fritids- og Kultur udvalget, udtaler til Parkposten, at hallen ikke har været på dagsordenen endnu, men kommunen vil kigge på hallen i løbet af året. Og så er det spændende at se, hvad der så sker. skulle godkendes på en generalforsamling. Forslaget er altså indgivet midt på sommeren 2013, men figurerede alligevel ikke på indkaldelsen til dette års generalforsamling. Parkposten har spurgt bestyrelsen, om de har indført særlige regler for indlevering af forslag? For i følge ved tægterne er der kun én dato, der gælder, og det er "senest 1. fe bruar." Formanden benægter, at bestyrelsen arbejder efter andre tidsfrister. At dette forslag ikke er med på general forsamlingen må bero på en misforståelse. Proceduren vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. 4 5

4 Er problemerne løst hos SEAS-NVE? Parkposten har fra flere læsere modtaget klager (i kopi) over SEAS-NVEs (Waoo!) måde at drive forretning på. Det virker, som om Seas ikke har styr på sagerne, og at det har været for stor en mundfuld at overtage leverancen af tv, internet og telefon i Runeparken. Den 1. januar 2014 skulle beboerne på et fremsendt bestillingskort tage stilling til, hvad man fremover ville have af internethastighed og TV-pakke (evt. med tilvalg). Flere kunder har bestemt sig for at nedgradere deres TV-pakke, hvilket man kunne gøre uden omkostninger, hvis det skete inden 1. januar En af vore læsere oplyser, at han efterfølgende blev ringet op af en servicemedarbejder fra SEAS, som blot ønskede at få bekræftet nedgraderingen. Det blev samtidig meddelt, at dette ville koste kr. 200,- som var en en éngangsudgift. Medarbejderen indrømmede, at det måske ikke fremgik tydeligt i salgsmaterialet, men sagde samtidig, at det stod i deres generelle betingelser, som kan læses på nettet. Vores læser protesterede og har der efter forelagt sagen for TÆNK, som svarer, at firmaet naturligvis er bundet af deres eget tilbud. Aftalen er indgået og er endelig på det tidspunkt, bestillingskortet rettidigt er indleveret. TÆNK gør samtidig opmærksom på, at den ene part ikke ensidigt kan ændre aftalens vilkår, herunder at kræve gebyrer. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til standardvilkår på hjemme siden. Væsentlige oplysninger skal altid fremgå tydeligt. Parkposten rettede henvendelse til SEAS for at få en forklaring på, hvorfor det ikke fungerer hos SEAS. Vi sendte en mail og modtog straks en auto-mail tilbage, hvor man bekendtgjorde, at pga. ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage, før man får svar fra dem. Siden SEAS' overtog Dansk Bredbånd har vi flere gange haft kontakt med dem, og vi får hver gang besked på, at på grund af ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage med at behandle hen vendelsen. Hvor længe kan man have ekstraordinært travlt? Det må vel være muligt at afhjælpe problemet? Det værste var dog, da en med arbejder skrev tilbage, at "jeg kan se, at du har været i telefonisk kontakt med os den 24. januar, hvorfor jeg ser bort fra denne henvendelse." Da var Den gamle Redacteur ved at blive adfærdsvanskelig, og efter endnu en kontakt med kundecenteret beklagede de da også, at tilbage mel dingen måske ikke var så heldig, og efter endnu en kontakt fik vi da også svar på vores spørgsmål. Telefon Hos Dansk Bredbånd kunne man have telefon uden samtidig at have internet. Det kan man ikke hos SEAS. Umiddelbart kan redacteuren ikke huske, at det blev påpeget, da beboerne skulle tage stilling til SEAS' overtagelse. "Der medfølger gratis telefon abonne ment til alle internethastigheder også i den nye aftale, Runeparken har indgået (med, red.) start december 2013," udtaler Matti Panduro, som er Key Account Manager hos SEAS-NVE. Han gør samtidig opmærksom på, at der er nogle kunder, som er blevet sat til 15/15-forbindelse, hvilket har bevirket, at de er blevet opkrævet for telefon. Dette er efter henvendelse blevet krediteret den enkelte. Spørgsmålet er bare, at hvis man nu ikke opdager det på regningen eller ikke har energi til at henvende sig til SEAS, bliver det så ikke rettet? Nedgraderingsgebyr Men tilbage til beboeren, som blev opkrævet kr. 200,- for at nedgradere til en mindre tv-pakke. Hertil svarer SEAS, at de beboere, der har nedgraderet i forbindelse med overgangen til den nye aftale, modtager kreditering for dette inden længe. Parkpostens redaktion anbefaler dog beboerne, at de selv at holde øje med, at det virkelig sker. Parkposten har ligeledes spurgt, hvorfor det har været så svært for SEAS med disse justeringer. Det er immervæk den samme aftale, der er indgået for samtlige beboere. Matti Panduro svarer: "Til dit spørgsmål omkring ensrettet aftale, forstår jeg godt, at der kan have været noget forvirring. Der har kørt to forskellige aftaler med to for skellige produkter og prispunkter i den periode, det tog os at konvertere fra Dansk Bredbånd til Waoo! Indtil vores teknikere havde været forbi og installere den nye fiberboks, var beboeren på Dansk Bredbånd-signal og -priser. Når teknikeren havde skiftet boksen, var de på Waoo!- signal. Alle er nu konverteret, og der er ensrettede prispunkter og produkter for alle beboere i Runeparken," slutter han. Derudover påpeger ledelsen i SEAS- NVE, at man er meget opmærksom på, at have kunden i fokus og derfor løbende uddanner kundecentermedarbejdere. "I forbindelse med købet af Dansk Bredbånd og den omfattende op gradering af infrastrukturen i København, er vi blevet gevaldigt udfordret på kundeservicedelen," slutter lederen fra SEAS-NVE. 6 7

5 Generalforsamling 2014 Meget kan man sige om bestyrelsen, men få gang i en generalforsamling, det kan de. Ved læsning af indkaldelsen til årets generalforsamling tydede alt på, at det kunne blive en kort og måske også lidt kedelig generalforsamling. Sådan gik det mildest talt ikke! Bestyrelsen formåede gentagne gange at få medlemmerne på talerstolen. Det var meget svært at høre, hvad der blev sagt, fordi talerne ikke talte ind i mikrofonen, men i stedet talte til bestyrelsen, der sad ved siden af talerstolen. Formanden forelagde bestyrelsens beretning, hvilket ikke alle forstod. Det var meget svært at høre og forstå, hvad det var han sagde. Men opfattede trods alt, at formanden ganske kort sagde tak til Anja for hendes fastelavnsarrangement. Der var også en tak til Jørn, som har gjort et fortrinligt arbejde - sommer og vin ter - med at styre storskraldspladsen. Og så startede det ellers: Stor dis kussion om, hvorfor bestyrelsen ikke betaler de kr. 99 (nu kr. 109) til SEAS, som medlemmerne betaler. Det er jo kun kontingentet, bestyrelsen er fritaget for. Bestyrelsen lovede at betale pengene med tilbagevirkende kraft. Ejlers bolig og vedligeholdelse af denne blev livligt diskuteret, og næstformanden Lonnie præciserede, at det udvendige af huset tog foreningen sig af, og det indvendige skulle Ejler selv vedligeholde. Også regnskab og budget blev livligt diskuteret, fordi medlemmerne havde svært ved at gennemskue det. Både beretning og regnskab/budget blev godkendt efter afstemning - regnskabet dog med en påtegning. Under eventuelt blev der foreslået - og nedsat - en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man bl.a. kan sikre sig mod tricktyve og meget andet i Runeparken. Erik Hornsleth fra bestyrelsen svarede beredvilligt på mange spørgsmål, men virkede til tider lettere irriteret og brugte ind imellem et sprog, som vi ikke vil gengive i dette blad. En på papiret kedelig general forsam ling blev betydelig livligere, end vi har set i flere år. SENESTE Bestyrelsen meddeler, at der efter generalforsamlingen blev fundet et sølvhjerte på gulvet. Det kan afhentes hos Lonnie Lindquist, Sankt Olavs Allé 32. Sankthansfesten Tagplader Sankthans-arrangementet 2014 ser ud til at være reddet. Tine Køster fra Sankt Bendts Alle, som er leder hos spejderne fra Jacalastammen, meddeler til Parkposten, at spejderne i år vil stå for arrangementet, og at det bliver på en ny og anderledes måde. Bestyrelsen i grundejerforeningen har besluttet igen at indkøbe og sælge tagplader til carporte og pergolaer. For at sikre sig mod tyveri skal der ske nødvendige ændringer med materialegårdens udformning. En tømrer er ved redaktionens slutning blevet bedt om at afgive tilbud. Der var mange spørgsmål til bestyrelsen. Hornsleth svarede på en del af dem 8 9

6 Hilsepligt i Runeparken? Parkposten vil gerne have, at vi hilser lidt mere på hinanden i Runeparken! Bebyggelsen er anlagt i årene , og dengang havde alle selvfølgelig samme interesse i at få området til at vokse pænt op og blive til et lille hyggeligt samfund, som var værd at leve i. Omgangstonen var venlig, og mange venskaber blev etableret i de år. Der blev på alleerne - på kryds og tværs - dannet foreninger og laug. På Sankt Ibs Allé blev der f.eks. dannet et "stigelaug", hvor en gruppe borgere gik sammen om at købe en stige, som kunne nå op i toppen af 2-planshusene. Der blev i lauget holdt general forsam ling med spisning, og hvad dertil hører, selvfølgelig. Det primære formål var måske nok stigen, men det sociale aspekt var absolut også i højsædet. Alle kendte alle - eller også gjorde naboen. Cykeltur På et andet tidspunkt blev der i Runeparken arrangeret en cykeltur, som skulle starte fra Ejlers "hangar". Det blev imidlertid et grueligt vejr, hvor regnen stod ned i tove. Denne cykeltur var, ud over at deltagerne skulle røre sig, også regnet som et socialt samvær, og da alle var enige om, at vejret var for "strålende", så enedes man om, at blive i Ejlers "hangar" i stedet for at cykle. Når man gik en tur, og var så heldig at møde en anden beboer på stien, så skete det mere end én gang, at man stoppede op og snakkede. Og flere kom måske til. Derfor bliver Den Gamle Redacteur så ked af det, når han færdes rundt i Runeparken, og selv om han passerer tæt forbi andre beboere, så falder der sjældent en hilsen af. Hils på hinanden Siden etableringen af grundejerforeningen har diverse bestyrelser gjort en stor indsats for at bevare det sociale aspekt i Runeparken med bl.a. afhol delse af fastelavns- og sankthansfest. Beboerne har en fælles interesse i, at der er - og bliver - dejligt at være. Parkposten vil derfor gerne opfordre beboerne til at hilse på hinanden, når de mødes. Redaktionen er bekendt med, at der i andre grundejerforeninger ligefrem er indført "hilsepligt". Med mere end 300 parceller er vi på størrelse med en mindre landsby. Og i en landsby er det helt naturligt, at man hilser på dem, man møder på sin vej. Parkposten har lyst til at spørge bestyrelsen om deres holdning til hilse pligt. Hvis bestyrelsen går med på ideen, og beboerne så ikke overholder Taastrup Ny Vinhandel Hjerteforeningen anbefaler 1 glas vin om dagen, og vi anbefaler et par til for fornøjelsens skyld! Prøv en smagekasse Ny kasse hver måned! Vi udvælger 6 forskellige vine, typisk i prisklassen kr. 50,- til kr. 100,-. Se denne måneds smagekasse på: Taastrup Ny Vinhandel Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup, Tlf reglerne, hvad skulle straffen så i givet fald være? Måske skal vi ikke afvente besty relsens svar, og simpelt hen tage sagen i egen hånd og begynde at hilse på hinanden. Gratis udbringning i postnr. 2630/2640 ved køb af min. 6 flasker eller for kr. 500,

7 Olieforurening af regnvandsbassin Mandag den 10. marts 2014 var der stor udrykning af folk fra Dyrenes Beskyttelse og folk fra Driftsbyen for at komme tre svaner til hjælp. Noget olie havde lagt sig på overfladen og svanerne svømmede desværre lige ind i det. Det værste olie blev efterfølgende suget op, men det er en større proces at få samlet al olien op af vandet. Ænder og måger svømmede fortsat rundt i regnvandsbassinet, men de er måske klogere, end man egentlig troede, for der var heldigvis ikke nogen af dem, der så ud til at være olieindsmurte. Dyrenes Beskyttelse har fortalt Parkposten, at svanerne blev sendt til Allerød Vildtplejestation, og derfra forlyder det, at især én af svanerne var meget snavset, mens de to andre var lidt mindre medtaget. Man kunne desværre ikke vaske svanerne hvide igen, fordi forureningen var trukket ind i fjerene, og var derfor umulig at vaske ud. Til den proces brugte man ellers aktivt kul, men det var desværre ikke nok. Det eneste man kunne gøre var derfor at vaske olie og fedt af svanerne, og så skal de i øvrigt blive på Allerød Vildtplejecenter, indtil de igen er klar til at blive sat ud. Som det fremgår af billedet, drev der dagen efter stadig noget olie holdigt vand rundt i bassinet, og det er spørgsmålet, hvad der sker med de ænder, der fortsat svømmer rundt i bassinet. Martin Leander Hansen fra HTK Forsyning udtaler, at man ikke kunnet finde ud af, hvor olien er kommet fra, men at man suger hver morgen, for at det ikke skal brede sig til åløbet. Svanerne bliver ikke sat ud samme sted. Man vil forsøge at finde et roligt sted i en anden sø, men man kan ikke garantere for, at de ikke flyver tilbage igen. "Det er vigtigt, at kommunen sørger for, at bassinet holdes rent - eller får det overdækket, så dyrene ikke lider," udtaler man fra Dyrenes Beskyttelse. Forurening også på storskraldspladsen Endnu engang skal der gøres opmærksom på, at der ikke må smides byggeaffald på storskraldspladsen. Ifølge kommunens "Affald 2014" er byggeaffald ikke omfattet af storskralds ordningen, og det skal derfor afleveres på kommunens genbrugsplads på Lervangen, hvor der opsat containere til det samme. Det er ganske gratis for private at aflevere deres byggeaffald dér, men det samme kan man desværre ikke sige, hvis foreningen skal have det bragt derud med en vognmand. Måske er det uvidenhed, at en person har lagt et børnebadekar fyldt med cement-/betonrester, hvem ved? Der er i øjeblikket en pæn udskiftning af beboere, og derfor kan det godt være, at "synderen" ikke tidligere har læst i Parkposten, hvad man må og - hvad man ikke må - smide ud som storskrald. Hvis chaufføren ikke tager affaldet med, har beboeren pligt til at samle det sammen igen og tage det med hjem. Pladsmanden Jørn fortæller, at storskraldsordningen ellers fungerer fint, hvis bare man husker, at der ikke må efterlades storskrald uden for åbningstiden. Disse kan ses her i bladet side 15. Afhentning af hårde hvidevarer Telefonnummeret, der tidligere skulle bruges ved kontakt til kommunens affaldsordning for afhentning af hårde hvidevarer, er ændret. NYT NUMMER: Tlf Ifølge kommunens "Affald 2014" kan man fortsat bestille afhentning af hårde hvidevarer via

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Apr.: 1. og Maj: 1. og Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Hjælp til rengøring Vi søger en ung pige til ugentlig rengøring af vores hus. Hilsen Jan Larsen Sankt Ibs Alle 31 Originale tagplader købes Stormen har taget et par af vores tagplader, og hvis andre beboere vil skifte deres gamle plader ud her til foråret, vil vi gerne gerne overtage nogen af dem. Venlig hilsen Steen og Annette Sankt Ibs Alle 30, tlf McLeods' Daughters sælges The First Series - episode 1-22 De originale DVD'er er aldrig blevet afspillet. Sælges samlet for kr. 100,- Henvendelse Henning Nielsen tlf Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 2. juni Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Apr.: 8. - maj: Jun.: 18. Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

35. årgang. December 2014. Nr. 133

35. årgang. December 2014. Nr. 133 35. årgang. December 2014. Nr. 133 1 takker af Det skulle jo ske på et tidspunkt, og tiden er inde nu. har besluttet at stoppe udgivelsen af Parkposten og denne udgave er altså sidste nummer fra min side.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 1 Februar 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Afholdes tirsdag den 29. april i sognegården kl. 19.00 Forslag kan stilles skriftligt til foreningens formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

32. årgang. Juni 2012. Nr. 123

32. årgang. Juni 2012. Nr. 123 32. årgang. Juni 2012. Nr. 123 1 Den teknik skal man måske huske til næste år. Bestyrelsen har altid stået for sankthans-arrangementet, og mange beboere har over Parkposten givet udtryk for, at bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 1 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni 2014. Men så

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 40. årgang nr. 2 April 2016

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 40. årgang nr. 2 April 2016 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 40. årgang nr. 2 April 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

34. årgang. September 2014. Nr. 132

34. årgang. September 2014. Nr. 132 34. årgang. September 2014. Nr. 132 Billedet er taget af chaufføren 1 Rønnevangsstrøget planlægges Der er sket store ændringer i området omkring den tidligere Rønnevangsskole, og der vil ske endnu mere!

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007 Referat af ordinær generalforsamling i den 3/4-2007 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2013

Møllehøj Information Maj 2013 Møllehøj Information Maj 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags kontrollant

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 7. februar 2013 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 30 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 7 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Referat Vedrørende: Afdeling 18 Moldeparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Dato: 31. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: 43 beboere, heraf 39 lejemål. Adda Johansen,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013 V/formand Jack Cowland, Aprilvej 127, 2730 Herlev bestyrelsen@tofte-gef.dk / www.tofte-gef.dk Referat af ordinær generalforsamling den 14. maj 2013 Det var rigtigt dejligt trods det gode vejr, at der var

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 20/4 2016, Grundejerforeningen Wegenersminde.

Referat fra generalforsamling 20/4 2016, Grundejerforeningen Wegenersminde. Referat fra generalforsamling 20/4 2016, Grundejerforeningen Wegenersminde. 17 stemmeberettigede til stede. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden Velkommen til endnu en generalforsamling min sidste som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 40. årgang nr. 1 Januar 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården holder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 1 Spar 50 % på serviceaftaler hvis du køber en Opel i weekenden* CORSA ESSENTIA PLUS 109.990 FOR SÅ MEGET TYSK BIL?! HAR I TABT SUTTEN? Kom til Åbent Hus den 3. og 4. marts

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00 Rejsestanden, 3630 Jægerspris. Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på generalforsamlingen: Cathrine Axelsen,

Læs mere