34. årgang. Marts Nr. 130

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Marts 2014. Nr. 130"

Transkript

1 34. årgang. Marts Nr

2 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på Tors torp Skole, da der om fredagen - som fastelavn skulle afholdes om søndagen - blev meddelt, at gymnastiksalen i den gamle Rønnevangsskole stod under vand. Anja gik straks i gang med at trykke og uddele sedler om, at arrangementet var flyttet, ligesom det på hjemmesiden blev bekendtgjort, at det foregik på Tors torp Skole i stedet. Men, hvor ville det være ønskeligt, at bestyrelsen viste interesse for disse arrangementer. Men som en repræsen tant for bestyrelsen udtaler til Park posten, så står der ikke noget nogen steder, at bestyrelsen skal arrangere eller medvirke til hverken fastelavnseller sankthansfest. Det blev alligevel en uforglemmelig dag for de 180 tilmeldte, og alle så ud til at have det sjovt. Underholdningen var også i top, og den glade gøgler, som har været her før, fik børnene til at råbe, når han lavede noget andet, end det han sagde - de var helt med. Og som det plejede at være, var der balloner til alle bagefter. Som noget nyt havde han i år "et farligt dyr med skarpe klør og lange tænder med". Han tryllede en kanin frem, og børnene fik efter nummeret lov til at klappe den. 2 Kattekonger og -dronninger blev i år: Store gruppe: Oliver og Julian Mellemgruppen: Liam og Jonas De små: Ea og Silja 3

3 Skolens gymnastiksal ramt af vandskade Fredag før fastelavn skete der noget, der helst ikke må ske. Oversvømmelse i den tidligere skoles gymnastiksal. Af alle dage (fredag) var denne den værst tænkelige dag, da Grundejerforeningen skulle afholde fastelavnsfest om søndagen. Nogle dage efter var Parkposten så heldig at møde en medarbejder, som kom op fra den dybe kælder under gymnastiksalen, og vi spurgte, hvad der var sket? Medarbejderen fra Driftsbyen forklarede, at en grundvandspumpe var sat ud af drift, og derfor steg grundvandet stille og roligt op gennem undergrunden. "Hos varmeværket har man kunnet tilmelde sig elektronisk overvåg ning; har man virkelig ikke det på sådan et stort anlæg?" spurgte vi. Medarbejderen fra Driftsbyen fortalte, at der var overvågning, endda flere systemer, men da alarmen kom, var der desværre ingen, der så den..! Vandet steg stille og roligt, og på et tidspunkt steg det op til en el-tavle, som desværre ikke kunne tåle alt det vand. Et par kloakker var tillige tilstoppe de, så man var så uheldig, som man kunne være. Også Klubben, der ligger i forbindelse med svømmehal og gymnastiksal, blev berørt. Under en samtale med en beboer, hvor talen kom ind på vandskaden, udtalte vedkommende, at "det var måske belejligt for Kommunen - så kunne de også komme af med gymnastiksalen." Som bekendt har Byrådet bestemt, at svømmehallen skal lukkes, da det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at reparere den. Fritids- og Kulturudvalget foreslår i stedet en udvidelse af Taastrup Svømemhal, og at der afsættes kr. 3,9 mio. til fremtidige driftsudgifter, heraf financieres kr. 1,7 mio. fra lukningen af Rønnevangsbadet. Parkposten sendte en mail til den gamle byrådsveteran, Svend-Erik Hermansen, med et par spørgsmål om, hvad tanken er med gymnastiksalen efter vandskaden? Svend-Erik Hermansen svarer, at der ham bekendt, fortsat er behov for hallen til mangfoldige formål, men han gør samtidig opmærksom på, at der er en generel problemstilling om PCB og skimmelsvamp i disse bygninger. Vi ville endvidere gerne vide, om svømmehal og gymnastiksal politisk Indlevering af forslag til generalforsamlingen Ved flere lejligheder har beboere henvendt sig til Parkposten og foreslået ændring af det ene eller det andet i Runeparken. Hver gang er de af os blevet henvist til bestyrelsen i grundejer foreningen, men hvor mange der derefter er gået videre, vides ikke. Men Parkposten er vidende om et tilfælde, som vi beskrev i juni-nummeret nemlig spørgsmålet om beplantning omkring legepladser. Her fremgik det, at en beboer havde henvendt sig til bestyrelsen 6. maj 2013 og fik et mundtligt svar, hvor man bekendtgjorde, at man havde drøftet forslaget om andre plan ter ved legepladserne på et bestyrelsesmøde, men mente, at det var så omfattende, at det ind gik i planerne for det nye plejecenter, og hertil svarer Svend-Erik Hermansen, at ingen af bygningerne var med i planerne. Anne-Mette Bak, som sidder i Fritids- og Kultur udvalget, udtaler til Parkposten, at hallen ikke har været på dagsordenen endnu, men kommunen vil kigge på hallen i løbet af året. Og så er det spændende at se, hvad der så sker. skulle godkendes på en generalforsamling. Forslaget er altså indgivet midt på sommeren 2013, men figurerede alligevel ikke på indkaldelsen til dette års generalforsamling. Parkposten har spurgt bestyrelsen, om de har indført særlige regler for indlevering af forslag? For i følge ved tægterne er der kun én dato, der gælder, og det er "senest 1. fe bruar." Formanden benægter, at bestyrelsen arbejder efter andre tidsfrister. At dette forslag ikke er med på general forsamlingen må bero på en misforståelse. Proceduren vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. 4 5

4 Er problemerne løst hos SEAS-NVE? Parkposten har fra flere læsere modtaget klager (i kopi) over SEAS-NVEs (Waoo!) måde at drive forretning på. Det virker, som om Seas ikke har styr på sagerne, og at det har været for stor en mundfuld at overtage leverancen af tv, internet og telefon i Runeparken. Den 1. januar 2014 skulle beboerne på et fremsendt bestillingskort tage stilling til, hvad man fremover ville have af internethastighed og TV-pakke (evt. med tilvalg). Flere kunder har bestemt sig for at nedgradere deres TV-pakke, hvilket man kunne gøre uden omkostninger, hvis det skete inden 1. januar En af vore læsere oplyser, at han efterfølgende blev ringet op af en servicemedarbejder fra SEAS, som blot ønskede at få bekræftet nedgraderingen. Det blev samtidig meddelt, at dette ville koste kr. 200,- som var en en éngangsudgift. Medarbejderen indrømmede, at det måske ikke fremgik tydeligt i salgsmaterialet, men sagde samtidig, at det stod i deres generelle betingelser, som kan læses på nettet. Vores læser protesterede og har der efter forelagt sagen for TÆNK, som svarer, at firmaet naturligvis er bundet af deres eget tilbud. Aftalen er indgået og er endelig på det tidspunkt, bestillingskortet rettidigt er indleveret. TÆNK gør samtidig opmærksom på, at den ene part ikke ensidigt kan ændre aftalens vilkår, herunder at kræve gebyrer. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til standardvilkår på hjemme siden. Væsentlige oplysninger skal altid fremgå tydeligt. Parkposten rettede henvendelse til SEAS for at få en forklaring på, hvorfor det ikke fungerer hos SEAS. Vi sendte en mail og modtog straks en auto-mail tilbage, hvor man bekendtgjorde, at pga. ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage, før man får svar fra dem. Siden SEAS' overtog Dansk Bredbånd har vi flere gange haft kontakt med dem, og vi får hver gang besked på, at på grund af ekstraordinær travlhed kan der gå op til otte hverdage med at behandle hen vendelsen. Hvor længe kan man have ekstraordinært travlt? Det må vel være muligt at afhjælpe problemet? Det værste var dog, da en med arbejder skrev tilbage, at "jeg kan se, at du har været i telefonisk kontakt med os den 24. januar, hvorfor jeg ser bort fra denne henvendelse." Da var Den gamle Redacteur ved at blive adfærdsvanskelig, og efter endnu en kontakt med kundecenteret beklagede de da også, at tilbage mel dingen måske ikke var så heldig, og efter endnu en kontakt fik vi da også svar på vores spørgsmål. Telefon Hos Dansk Bredbånd kunne man have telefon uden samtidig at have internet. Det kan man ikke hos SEAS. Umiddelbart kan redacteuren ikke huske, at det blev påpeget, da beboerne skulle tage stilling til SEAS' overtagelse. "Der medfølger gratis telefon abonne ment til alle internethastigheder også i den nye aftale, Runeparken har indgået (med, red.) start december 2013," udtaler Matti Panduro, som er Key Account Manager hos SEAS-NVE. Han gør samtidig opmærksom på, at der er nogle kunder, som er blevet sat til 15/15-forbindelse, hvilket har bevirket, at de er blevet opkrævet for telefon. Dette er efter henvendelse blevet krediteret den enkelte. Spørgsmålet er bare, at hvis man nu ikke opdager det på regningen eller ikke har energi til at henvende sig til SEAS, bliver det så ikke rettet? Nedgraderingsgebyr Men tilbage til beboeren, som blev opkrævet kr. 200,- for at nedgradere til en mindre tv-pakke. Hertil svarer SEAS, at de beboere, der har nedgraderet i forbindelse med overgangen til den nye aftale, modtager kreditering for dette inden længe. Parkpostens redaktion anbefaler dog beboerne, at de selv at holde øje med, at det virkelig sker. Parkposten har ligeledes spurgt, hvorfor det har været så svært for SEAS med disse justeringer. Det er immervæk den samme aftale, der er indgået for samtlige beboere. Matti Panduro svarer: "Til dit spørgsmål omkring ensrettet aftale, forstår jeg godt, at der kan have været noget forvirring. Der har kørt to forskellige aftaler med to for skellige produkter og prispunkter i den periode, det tog os at konvertere fra Dansk Bredbånd til Waoo! Indtil vores teknikere havde været forbi og installere den nye fiberboks, var beboeren på Dansk Bredbånd-signal og -priser. Når teknikeren havde skiftet boksen, var de på Waoo!- signal. Alle er nu konverteret, og der er ensrettede prispunkter og produkter for alle beboere i Runeparken," slutter han. Derudover påpeger ledelsen i SEAS- NVE, at man er meget opmærksom på, at have kunden i fokus og derfor løbende uddanner kundecentermedarbejdere. "I forbindelse med købet af Dansk Bredbånd og den omfattende op gradering af infrastrukturen i København, er vi blevet gevaldigt udfordret på kundeservicedelen," slutter lederen fra SEAS-NVE. 6 7

5 Generalforsamling 2014 Meget kan man sige om bestyrelsen, men få gang i en generalforsamling, det kan de. Ved læsning af indkaldelsen til årets generalforsamling tydede alt på, at det kunne blive en kort og måske også lidt kedelig generalforsamling. Sådan gik det mildest talt ikke! Bestyrelsen formåede gentagne gange at få medlemmerne på talerstolen. Det var meget svært at høre, hvad der blev sagt, fordi talerne ikke talte ind i mikrofonen, men i stedet talte til bestyrelsen, der sad ved siden af talerstolen. Formanden forelagde bestyrelsens beretning, hvilket ikke alle forstod. Det var meget svært at høre og forstå, hvad det var han sagde. Men opfattede trods alt, at formanden ganske kort sagde tak til Anja for hendes fastelavnsarrangement. Der var også en tak til Jørn, som har gjort et fortrinligt arbejde - sommer og vin ter - med at styre storskraldspladsen. Og så startede det ellers: Stor dis kussion om, hvorfor bestyrelsen ikke betaler de kr. 99 (nu kr. 109) til SEAS, som medlemmerne betaler. Det er jo kun kontingentet, bestyrelsen er fritaget for. Bestyrelsen lovede at betale pengene med tilbagevirkende kraft. Ejlers bolig og vedligeholdelse af denne blev livligt diskuteret, og næstformanden Lonnie præciserede, at det udvendige af huset tog foreningen sig af, og det indvendige skulle Ejler selv vedligeholde. Også regnskab og budget blev livligt diskuteret, fordi medlemmerne havde svært ved at gennemskue det. Både beretning og regnskab/budget blev godkendt efter afstemning - regnskabet dog med en påtegning. Under eventuelt blev der foreslået - og nedsat - en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man bl.a. kan sikre sig mod tricktyve og meget andet i Runeparken. Erik Hornsleth fra bestyrelsen svarede beredvilligt på mange spørgsmål, men virkede til tider lettere irriteret og brugte ind imellem et sprog, som vi ikke vil gengive i dette blad. En på papiret kedelig general forsam ling blev betydelig livligere, end vi har set i flere år. SENESTE Bestyrelsen meddeler, at der efter generalforsamlingen blev fundet et sølvhjerte på gulvet. Det kan afhentes hos Lonnie Lindquist, Sankt Olavs Allé 32. Sankthansfesten Tagplader Sankthans-arrangementet 2014 ser ud til at være reddet. Tine Køster fra Sankt Bendts Alle, som er leder hos spejderne fra Jacalastammen, meddeler til Parkposten, at spejderne i år vil stå for arrangementet, og at det bliver på en ny og anderledes måde. Bestyrelsen i grundejerforeningen har besluttet igen at indkøbe og sælge tagplader til carporte og pergolaer. For at sikre sig mod tyveri skal der ske nødvendige ændringer med materialegårdens udformning. En tømrer er ved redaktionens slutning blevet bedt om at afgive tilbud. Der var mange spørgsmål til bestyrelsen. Hornsleth svarede på en del af dem 8 9

6 Hilsepligt i Runeparken? Parkposten vil gerne have, at vi hilser lidt mere på hinanden i Runeparken! Bebyggelsen er anlagt i årene , og dengang havde alle selvfølgelig samme interesse i at få området til at vokse pænt op og blive til et lille hyggeligt samfund, som var værd at leve i. Omgangstonen var venlig, og mange venskaber blev etableret i de år. Der blev på alleerne - på kryds og tværs - dannet foreninger og laug. På Sankt Ibs Allé blev der f.eks. dannet et "stigelaug", hvor en gruppe borgere gik sammen om at købe en stige, som kunne nå op i toppen af 2-planshusene. Der blev i lauget holdt general forsam ling med spisning, og hvad dertil hører, selvfølgelig. Det primære formål var måske nok stigen, men det sociale aspekt var absolut også i højsædet. Alle kendte alle - eller også gjorde naboen. Cykeltur På et andet tidspunkt blev der i Runeparken arrangeret en cykeltur, som skulle starte fra Ejlers "hangar". Det blev imidlertid et grueligt vejr, hvor regnen stod ned i tove. Denne cykeltur var, ud over at deltagerne skulle røre sig, også regnet som et socialt samvær, og da alle var enige om, at vejret var for "strålende", så enedes man om, at blive i Ejlers "hangar" i stedet for at cykle. Når man gik en tur, og var så heldig at møde en anden beboer på stien, så skete det mere end én gang, at man stoppede op og snakkede. Og flere kom måske til. Derfor bliver Den Gamle Redacteur så ked af det, når han færdes rundt i Runeparken, og selv om han passerer tæt forbi andre beboere, så falder der sjældent en hilsen af. Hils på hinanden Siden etableringen af grundejerforeningen har diverse bestyrelser gjort en stor indsats for at bevare det sociale aspekt i Runeparken med bl.a. afhol delse af fastelavns- og sankthansfest. Beboerne har en fælles interesse i, at der er - og bliver - dejligt at være. Parkposten vil derfor gerne opfordre beboerne til at hilse på hinanden, når de mødes. Redaktionen er bekendt med, at der i andre grundejerforeninger ligefrem er indført "hilsepligt". Med mere end 300 parceller er vi på størrelse med en mindre landsby. Og i en landsby er det helt naturligt, at man hilser på dem, man møder på sin vej. Parkposten har lyst til at spørge bestyrelsen om deres holdning til hilse pligt. Hvis bestyrelsen går med på ideen, og beboerne så ikke overholder Taastrup Ny Vinhandel Hjerteforeningen anbefaler 1 glas vin om dagen, og vi anbefaler et par til for fornøjelsens skyld! Prøv en smagekasse Ny kasse hver måned! Vi udvælger 6 forskellige vine, typisk i prisklassen kr. 50,- til kr. 100,-. Se denne måneds smagekasse på: Taastrup Ny Vinhandel Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup, Tlf reglerne, hvad skulle straffen så i givet fald være? Måske skal vi ikke afvente besty relsens svar, og simpelt hen tage sagen i egen hånd og begynde at hilse på hinanden. Gratis udbringning i postnr. 2630/2640 ved køb af min. 6 flasker eller for kr. 500,

7 Olieforurening af regnvandsbassin Mandag den 10. marts 2014 var der stor udrykning af folk fra Dyrenes Beskyttelse og folk fra Driftsbyen for at komme tre svaner til hjælp. Noget olie havde lagt sig på overfladen og svanerne svømmede desværre lige ind i det. Det værste olie blev efterfølgende suget op, men det er en større proces at få samlet al olien op af vandet. Ænder og måger svømmede fortsat rundt i regnvandsbassinet, men de er måske klogere, end man egentlig troede, for der var heldigvis ikke nogen af dem, der så ud til at være olieindsmurte. Dyrenes Beskyttelse har fortalt Parkposten, at svanerne blev sendt til Allerød Vildtplejestation, og derfra forlyder det, at især én af svanerne var meget snavset, mens de to andre var lidt mindre medtaget. Man kunne desværre ikke vaske svanerne hvide igen, fordi forureningen var trukket ind i fjerene, og var derfor umulig at vaske ud. Til den proces brugte man ellers aktivt kul, men det var desværre ikke nok. Det eneste man kunne gøre var derfor at vaske olie og fedt af svanerne, og så skal de i øvrigt blive på Allerød Vildtplejecenter, indtil de igen er klar til at blive sat ud. Som det fremgår af billedet, drev der dagen efter stadig noget olie holdigt vand rundt i bassinet, og det er spørgsmålet, hvad der sker med de ænder, der fortsat svømmer rundt i bassinet. Martin Leander Hansen fra HTK Forsyning udtaler, at man ikke kunnet finde ud af, hvor olien er kommet fra, men at man suger hver morgen, for at det ikke skal brede sig til åløbet. Svanerne bliver ikke sat ud samme sted. Man vil forsøge at finde et roligt sted i en anden sø, men man kan ikke garantere for, at de ikke flyver tilbage igen. "Det er vigtigt, at kommunen sørger for, at bassinet holdes rent - eller får det overdækket, så dyrene ikke lider," udtaler man fra Dyrenes Beskyttelse. Forurening også på storskraldspladsen Endnu engang skal der gøres opmærksom på, at der ikke må smides byggeaffald på storskraldspladsen. Ifølge kommunens "Affald 2014" er byggeaffald ikke omfattet af storskralds ordningen, og det skal derfor afleveres på kommunens genbrugsplads på Lervangen, hvor der opsat containere til det samme. Det er ganske gratis for private at aflevere deres byggeaffald dér, men det samme kan man desværre ikke sige, hvis foreningen skal have det bragt derud med en vognmand. Måske er det uvidenhed, at en person har lagt et børnebadekar fyldt med cement-/betonrester, hvem ved? Der er i øjeblikket en pæn udskiftning af beboere, og derfor kan det godt være, at "synderen" ikke tidligere har læst i Parkposten, hvad man må og - hvad man ikke må - smide ud som storskrald. Hvis chaufføren ikke tager affaldet med, har beboeren pligt til at samle det sammen igen og tage det med hjem. Pladsmanden Jørn fortæller, at storskraldsordningen ellers fungerer fint, hvis bare man husker, at der ikke må efterlades storskrald uden for åbningstiden. Disse kan ses her i bladet side 15. Afhentning af hårde hvidevarer Telefonnummeret, der tidligere skulle bruges ved kontakt til kommunens affaldsordning for afhentning af hårde hvidevarer, er ændret. NYT NUMMER: Tlf Ifølge kommunens "Affald 2014" kan man fortsat bestille afhentning af hårde hvidevarer via

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Apr.: 1. og Maj: 1. og Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Hjælp til rengøring Vi søger en ung pige til ugentlig rengøring af vores hus. Hilsen Jan Larsen Sankt Ibs Alle 31 Originale tagplader købes Stormen har taget et par af vores tagplader, og hvis andre beboere vil skifte deres gamle plader ud her til foråret, vil vi gerne gerne overtage nogen af dem. Venlig hilsen Steen og Annette Sankt Ibs Alle 30, tlf McLeods' Daughters sælges The First Series - episode 1-22 De originale DVD'er er aldrig blevet afspillet. Sælges samlet for kr. 100,- Henvendelse Henning Nielsen tlf Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 2. juni Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Apr.: 8. - maj: Jun.: 18. Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

32. årgang. December 2011. Nr. 121

32. årgang. December 2011. Nr. 121 32. årgang. December 2011. Nr. 121 1 Opel Forsikring kun 1.000 kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra 119.950 kr. * For kunder over 25 år

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere