Nordic Movement Solutions 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Movement Solutions 2010"

Transkript

1 Nordic Movement Solutions 2010 Løsningsgalleri 50 af Nordens bedste projekter med fokus på leg og bevægelse for børn og unge

2 Skolen 01 Arbetskapacitetsintyget: Avsikten med arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare är att påverka de studerandes vanor. Intyget avser att ge de studerande bättre kunskaper, färdigheter och motivation för att måna om sin hälsa både under och efter studietiden. Idén är att få alla som verkar vid läroanstalterna att dra sitt strå till stacken för de studerandes arbetsförmåga. Läroanstaltens hela kultur ska inriktas på att höja funktions- och arbetsförmågan. Den studerande kan avlägga prestationer som behövs för intyget under yrkesstudiernas gång i form av obligatoriska, valfria och fritt valbara examensdelar som ingår i studierna. Kontakt: Sampsa Stenström, Saku Association, Bevægelse i børnehaven: Succeskriteriet i idrætsbørnehaven Ryvang 2 er, at børnene kommer glade, trætte og snavsede hjem hver dag. Børnehaven arbejder ud fra en antagelse om, at børn erkender verden gennem bevægelse og handling og derfor husker med kroppen. Derfor er der klatrevæg, trampoliner, basketnet, rutchebane, jordhøj og masser af mælkekasser. Børnehaven er ikke et sted, hvor børnene passes, men et sted, hvor medarbejderne passer på børnene og udvikler dem. Kontakt: Anne Kløjgård, leder, Idrætsbørnehaven Ryvang 2, Bunkeflo-modellen - mer rörelse ger högre betyg: Bunkeflo har arbetat intensivt med motorisk träning av eleverna - och detta har försett friskare, klokare och gladare barn. Skolan samarbetar med lokala idrottsförening att ge eleverna egenskaper av schemalagd fysisk aktivitet varje dag. Aktiviterna sker både inomhus och utomhus och består av fysisk aktivitet och motorisk träning. Förutom att förbättra deras fysiska hälsa: fick eleverna också bättre resultat på nationella prov i svenska och matematik, har lättare att koncentrera sig, ha bättre självkänsla och det finns mindre mobbning. Kontakt: Conny Lindvall, skoleleder Ängslättskolan, 23

3 DanseTeater - skuespiller for en dag: Oplev en teatertur som udøvende kunstner - en tur fyldt med magiske koreografier, rytmer, røgslør og eventyrlighed. K&M DanseTeater laver workshops for skoler og institutioner, hvor børn og unge bringes ind et univers af oplevelser og hvor de møder helt anderledes folkeslag og vidunderlige personligheder. Det skærper deres indlevelsesevne og giver forståelse af, at kreativiteten ligger lige under overfladen hos dem selv. Kontakt: Karen Bjørkøe, skuespiller, K&M DanseTeater, Den bevægende daginstitution: Projekt Den Bevægende daginstitution tager udgangspunkt i, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, motoriske udvikling og læring. Institutionen i projektet fik etableret en naturlegeplads, et indendørs krops- og læringsmiljø og pædagogerne blev superviseret over 6 eftermiddagskurser. De 18 børn på institutionen, der var i aldersgruppen 2-5 år, blev motorisk testet inden projektstart og igen 4 måneder senere. Ved denne retest viste det sig, at børnene havde flyttet sig dramatisk ca. 1,5 år i gennemsnit. Dette har naturligvis betydet et nyt fokus på pædagogens afgørende rolle og indretningen af de fysiske krops- og læringsmiljøer for børn i dagtilbud. Kontakt: Per Kølle, skolekonsulent for idræt, Finnish Schools on the Move: Schools on the move is a project that aims to create a more physically active school day and promote a more physical active lifestyle in the long run. The project is a partnership between the Finnish National Board of Education, Ministry of Culture and Education, Ministry of Social Affairs and Health, LIKES Research Center and the University of Jyväskylä, and is a comprehensive action and research project consisting of 21 pilot project including about 40 schools all over Finland. The projects aim is to disseminate new best practices, new innovations, use of technology and social media for promoting physical activity and create continuous research, follow-up, and evaluation. Contact: Antti Blom, project manager, Finnish Schools on the Move, Finnish National Board of Education, Get moving - 60 minutter om dagen: Flashmobs, tv-spots, virale videoer og lokal forankring er nogle af de centrale tiltag, Sundhedsstyrelsen benytter sig af for at sprede budskabet om, at børn og unge skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Humor og konkrete eksempler er omdrejningspunktet for kampagnen, der henvender sig til årige og - ved hjælp af en række partnerskaber - strækker sig over hele landet. Kontakt: Tue Kristensen, projektleder, Sundhedsstyrelsen, 23

4 08 Hälsobanken: Tanken med Hälsobanken är att ge alla elever förutsättningar att lyckas bättre med sina studier samt stärka lärandet genom fysisk aktivitet. Man vill med denna modell också bidra till att eleverna utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och förståelse för sambandet mellan lärande och rörelse. Att lärare och elever kan mötas i orientalisk dans likväl som under en mattelektion skapar en informell stämning och öppen skolmiljö. Kontakt: Helena Petersson, Idröttslärer, Johannes Hedbergskolan, unike baller som motiverer til samarbeid og deltakelse i fysisk aktivitet!: Aball1`s røde og blå baller med tall og bokstaver tenner gnisten og motivasjonen hos barn og unge. Gjennom lystbetont lek og lavterskel-konkurranser engasjerer vi alle til fysisk aktivitet, også de som til vanlig ikke driver med idrett. Ved å samarbeide fysisk for å løse oppgaver knyttet til lesing og læring, skapes et godt og respektfylt miljø hvor alle får mestringsfølelse. Kontakt: Glenn Andersen, ABall1, Legen i måltidet: Et netop afsluttet ph.d.-projekt giver spændende, ny indsigt i, hvordan danske skoleelever oplever de daglige rammer omkring frokost og madtilbud og hvordan disse spiller en afgørende rolle for, børnenes lyst til at deltage i frokosten. En af de afgørende konklusioner er, at legen skal ind i måltidet. Hør hvad det betyder i praksis. Kontaktperson: Maria Louisa Bruselius-Jensen, researcher, Steno Center for Sundhedsfremme, - bevægelse i skolehverdagen: er en indsats, der skal få københavnske skolebørn til at være mere fysisk aktive i hele skoletiden. Målet er at fremme elevernes sundhed, trivsel, læring og udvikling. Med tilbydes skolerne en omfattende række hjælpemidler til at øge bevægelsen i skoletiden. Til hører en opstartspakke til skolen, en undervisningsmappe og tilhørende materialesamling, samt en frikvarterspakke med rekvisitter og legepatruljekursus. sker i et tæt samarbejde mellem Folkesundhed København og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, og er en del af Københavns Kommunes sundhedsindsats Øget Sundhed for Børn. Kontakt: Jesper Kloppenborg, projektleder, 12 Muuvit combining the virtual with the physical: How do you get children to exercise more? Muuvit appeals to school children s natural enjoyment in movement in an uncomplicated way and motivates them as part of a three-week vir- 45

5 tual and physical exercise adventure. For over ten years, the Muuvit Adventure has been encouraging Finnish school children to be more physically active. The Muuvit Adventure is a sustainable way to promote children s health, well-being and joy of learning, with an approach that is practical, simple and supports teaching. Let s Muuvit! Contact: Mika Merikanto, director, Muuvit, Promoting health in all: The Health Promoting Secondary Schools (HPSS) project is a whole-school approach designed for secondary schools in Iceland. The HPSS-project is broken down into four main themes: Nutrition, Exercise, Mental Health & Lifestyle, with the major, visible emphasis being placed on a single theme each school-year. The Health Promoting Schools model that has been applied successfully, particularly in primary schools, in various countries. Contact: Héðinn Svarfdal Björnsson, project manager, Schools competing for fitness: Skólahreysti is a team competition between schools in Iceland, consisting of various fitness exercises, like chin-ups, pushups and dips. Each team consists of two boys and two girls, all of whom must be students in 9th or 10th grade (14 16 year-olds). The creators of Skólahreysti were convinced that school sports could be presented in a more interesting way to capture the interest of younger participants. Healthy competition between schools combined with individual initiative and team spirit is the foundation of the competition. Contact: Saevar Mar Saevarsson, assistant manager, Skolahreysti, Sæt gang i frikvarteret: Legepatruljen skaber mere liv i skolegården - både fysisk og socialt. Legepatruljen består af elever fra ældre klassetrin, som bliver uddannet på én-dagskursus til at blive katalysatorer for leg i skolegården. På skolerne fungerer de som forbilleder for de yngre skolekammerater og inspirerer dem til forskellige legeaktiviteter i frikvartererne. Knap en tredjedel af de danske skoler har allerede legepatruljer. Kontakt: Ann-Karina Overlade, projektleder, Dansk Skoleidræt, Sæt skolen i Bevægelse!: Omdrejningspunktet i Sæt Skolen i Bevægelse! er en årligt tilbagevendende aktivitetsuge og konkurrence for alle skoler i Danmark. Den løber af stablen i en selvvalgt periode på fem sammenhængende dage inden for ugerne Den præcise uge udpeges af dig og din skole. Konkur- 45

6 17 rencens formål er at få flest mulige af skolens klasser til at bevæge sig 60 minutter i løbet af hver skoledag i den pågældende uge. Kontaktperson: Lise Sohl Jeppesen, projektleder, Dansk Skoleidræt, YouTube som verdens største idrætsforening: Numa Numa dansen var et af de første store internetfænomer, der blev distribueret via videodelingssiden YouTube. Gary Brolsma lavede den første dans til en ellers ukendt moldavisk sang, men mindre end tre måneder efter frigivelsen i december 2004 var videoen blevet set mere end to millioner gange. Siden er det tal vokset eksplosivt og mange har kopieret dansen. Nu argumenterer en dansk lektor for, at YouTube er blevet verdens største idrætsforening med stor relevans for bl.a. idrætsundervisningen på danske skoler. Kontakt: Lars Elbæk, lektor, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, 67

7 Byen Breddeidrætsudvalget - afdækning af idrættens største udfordringer: Fastholdelse af børn og unge er en af de vigtigste udfordringer for breddeidrætten i de kommende år. Samtidig skal der sættes ind overfor den sociale ulighed i idrætten. Det er et par af de emner, som står øverst på dagsordenen i breddeidrætsudvalgets rapport. Udvalget er nedsat af Kulturministeriet og består af repræsentanter fra en lang række kommuner og organisationer. Rapporten indeholder 42 forslag på, hvad der skal til for at løse breddeidrættens udfordringer nu og på længere sigt. Kontakt: Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef, Kulturministeriet, DJEEO - leg, læring og motion med mobil IT: DJEEO kombinerer mobil telefoner, Google Maps og live GPS tracking i et spil der engagerer alle. Med den lokale geografi som spillebræt bevæger deltagerne sig rundt til virtuelle poster for at hente point, og undervejs arbejder hele holdet sammen om at løse faglige opgaver. DJEEO er oprindelig udviklet sammen med lærerer til folkeskolen, men bliver i dag også brugt på gymnasier, handelsesskoler, specialskoler, og voksen uddannelser. Siden introduktion i 2009 har over børn, unge og voksne i Danmark, Norge, Sverige og UK spillet DJEEO, det svarer til at de har løbet jorden rundt ca 3.5 gang. Kontakt: Michael Holstein, managing director, DJEEO, Et mekka for gadekultur og bevægelse: StreetMekka er streetkultur under tag m2 fede faciliteter til Street Basket, Street Dance, Break Dance, Parkour og DJ Skole, hvor unge kan dyrke streetkulturen i rå og toptjekkede omgivelser. Hiphop i højtaleren, de vildeste moves og sved på panden er omdrejningspunkter for de aktive unge, der benytter sig af StreetMekka. StreetMekka er STEDET FOR ALLE, der vil dyrke streetkulturen aktivt uanset om man er pige eller dreng, nybegynder eller øvet, ung eller gammel. Kontakt: Mikkel Gjelstrup, projektleder, StreetMekka, Gam3 - street basketball, dance & urban culture: Gam3 samler unge om aktiviteter i byrummet - især basket og street dance. Initiativet er særligt målrettet udsatte unge, som ikke har adgang til sportsklubber og foreninger. Via sports- 67

8 22 23 aktiviteterne og fællesskabet forebygges konflikt og marginalisering på lokalt plan. Samtidig fungerer Gam3 som en platform for at give de unge lederskabskompetencer og undervisning i demokrati og tillid. Kontakt: Simon Prahm, direktør, Gam3, Go Active: Go Active henvender sig til alle børn og unge i alderen år på Vesterbro og til deres familier med særligt fokus på de socialt udsatte og fysisk inaktive. Formålet er at øge tilgængeligheden for fysisk aktivitet og fællesskaber og derigennem mindske den sociale ulighed i forhold til fysisk aktivitet. Det succesfulde projekt samarbejder med skoler, fritidsklubber og foreninger i lokalområdet for at understøtte eksisterende tiltag på Vesterbro. Kontakt: Henrik Mønsted Larsen, projektleder, DGI-byen, Hercules og Afrodite Sport: AGF har siden 2002 givet overvægtige og inaktive børn og unge mulighed for at dyrke foreningsidræt i trygge omgivelser. Filosofien bygger på respekt og tillid og deltagerne mødes af kompetente instruktører med et positivt syn på hver enkelt deltagers muligheder. Hercules og Afrodite Sport har i årenes løb opnået stor succes i form af mange tilfredse deltagere (nærmer sig 1000) og bred anerkendelse af konceptet. Kontakt: Jens Bundgaard, projektleder, 24 Interaktiv Trampolin: Trampolin-leg har gennem det seneste årti været den mest populærere uorganiserede fysiske fritidsaktivitet blandt børn og unge. Dalende interesse og hård konkurrence fra mere stillesiddende aktiviteter som computerspil, har motiveret virksomhederne PE-Redskaber A/S og PlayAlive A/S - med støtte fra erhvervsudviklingsprojektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle til at udvikle fremtidens Interaktive trampolin. Hoppemønsteret på trampolin-dugen måles og bruges i forskellige interaktive spil (Playgames). Lyd og lys bruges som feedback til brugeren i de enkelte spil og aktiviteter. Visionen er at skabe og motivere til mere fysisk leg - i børnehøjde. Kom og prøv trampolinen og få en god snak med udviklerne. Kontakt: Lau Kofoed Kierstein, udviklingsansvarlig, PlayAlive, 25 Location Based Gaming: Location based gaming is a groundbreaking new form of activity that can be played on the latest generation of mobile devices. Profusions has teamed up with game developer Two Bulls to bring this exciting technology to Scandinavia. Their debut project, Den Hemmelige Parken, took players on an immersive journey through Vigelands Park in Oslo where they met trolls, fairy queens and spirits of the lake. The game became a Summer hit, drawing thousands to the park and winning best content at the Gulltasten 89

9 Awards. Profusions is dedicated to providing entertaining, outdoor experiences that encourage healthy activity, for the body and the imagination. Contact: Bruno Beuzelin, managing director, Profusions, Playspots i City - binder byen sammen: Playspots skal gøre det til en sjov oplevelse at være legebarn i centrum og de skal også være med til at understrege visionen At lege er at leve. Således lyder målsætningen fra Odense kommune, som ønsker at skabe de optimale rammer for fysiske aktiviteter og fællesskaber i byrummet. Det har bl.a. resulteret i fire specialdesignede bordtennisborde, som er udviklet i et samarbejde mellem borgere, kommunen og studerende fra Det Fynske Kunstakademi. Bordtennisbordene bringer folk i alle aldre sammen og skaber liv og glæde i byens gader. Kontakt: Anne Ramborg, projektleder, Odense kommune, Space - rum til fysisk aktivitet: Hvordan kan kommuner skabe rammer for, at børn og unge bevæger sig mere? Hvad betyder de fysiske rammer for børn og unges motionsvaner, og hvordan kan man understøtte, at gode fysiske rammer bruges mere? Det søger vi svarene på i projektet Space rum til fysisk aktivitet der har som mål at udvikle og evaluere en helhedsorienteret indsats, der skal fremme fysisk aktivitet i hverdagen hos børn og unge. Den primære målgruppe er unge i årsalderen. Indsatserne sker inden for fire hovedområder: Skolegården, aktiv transport, playspots i nærområdet og foreningsfitness Kontakte: Brian Linke, projektkoordinator, Region Syddanmark, 08 Stockholm Human Rights: 08 Stockholm Human Rights jobbar med att lyfta frågan om idrottens roll i samhället med 08 Values som verktyg. 08 Values är ett projekt som jobbar med målet att använda basketen som ett verktyg för att integrera ungdomar från olika sociala, etniska, kulturella och ekonomiska bakgrunder. Programmet är en metod för att jobba mot rasism, alkohol och drogmissbruk, dopning, kriminalitet, fetma, depression och utanförskap samt utöka kvalitet inom och utanför verksamheten med en idrottsorganisation som bas. Kontakt: Tobias Hauff, vd, 08 Stockholm Human Rights, 29 Street handball Håndbolden tilbage på asfalten: Street Handball bringer håndbolden tilbage i skolegården og på gadeplan. Street Handball s aktiviteter handler om at udfordre kroppen, bolden og miljøet, og derved skabe boldbevægelsesglæde. Hvad kan jeg og vi med bolden? Kan parkour, gymnastik, jongleringer og andre bevægelsesformer kombineres med bold. Hvordan kan 89

10 30 31 skolegården, parken, legepladsen, parkeringspladsen inddrages. Det er kun fantasien, der sætter begrænsningen, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Kontakt: Ole Bruun Andersen, Street Handball, Underground. Bedre rammer for byens nye trends: Skating, parkour, street basket, street soccer og e-sports. Alt sammen er udtryk for nye sportsaktiviteter, som tiltrækker mange unge, men samtidig har fundament i byens undergrundskulturer og således adskiller sig væsentligt fra traditionel foreningssport. DGI s projekt Underground sætter fokus på netop disse aktiviteter og hvordan der kan skabes bedre rammer for nye trends inden for idræt, bevægelse og ungdomsfællesskaber i den moderne metropol. Kontakt: Frederik Sperling, projektleder, Your Move: Your Move is a sport and well-being campaign designed for the year old youth. The goal of the campaign is to increase sporting activity and develop a new sporting culture among these youngsters. Your Move campaign encourages the youth to take active responsibility in improving their personal and communal sporting activities. Together with the Your Move Staff the selected youth participate in the planning and the implementation phase of the various Your Move events. Kontakt: Ossi Heinänen, Head of Your Move, 10 11

11 Naturen Cykeludfordringsbaner - Københavns nye motionsrum: Et storstilet projekt skal give Københavns Befæstning tilbage til borgerne og de besøgende. Projektet, som er ledet af Kræftens Bekæmpelse, vil etablere en række cykeludfordringsbaner, som er med til at revitalisere befæstningen gennem bevægelse. Banerne skal tiltrække flere cyklister og tilbyde en oplevelse for børnefamilier, skoleklasser og andre cyklister, som færdes ved befæstningen. På den måde sikres en bedre udnyttelse af området til gavn for borgerne, som sættes i bevægelse. Kontakt: Caspar Sylvest, projektleder, Kræftens Bekæmpelse, Dette er Barnas Turlag: Barnas Turlag er Den Norske Turistforenings tilbud til barn og barnefamilier. Gjennom lek og aktivitet ute, ønsker vi å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og friluftsliv. Aktivitet og lek ute bidrar til å sikre barn god motorikk og god fysisk-og psykisk helse. Tid til fri lek, glede, fantasi og spenning utendørs er vigtig i dagens samfunn. Barnas Turlag arrangerer dagsturer, lavvo- og hytteturer, fisketurer, aktive vinterdager med ski og aking, klatredager, og en mengde andre uteaktiviteter og turer over hele Norge. Barn fra 0 til 12 år kan være med i Barnas Turlag. Gleden ved å gå på tur og å være ute, er noe av det viktigste vi kan gi barna våre. Det vil de glede seg over resten av livet! Kontakt: Grethe Johnsen, leder, DNT Oslo, 34 Friluftsdagsstipendium 2010: Man skall värna om ämnets anknytning till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Här har man hamnat i en omöjlig sits. Planering och genomförande av friluftsdagarna är inte längre en självklarhet i deras tjänstgöring. Konsekvensen blir att varken innehåll eller kvalitet kan garanteras. Vi instiftade därför 2009 ett stipendium med en härlig dag i skidbacken. Lokala skidbackar under SLAO:s försorg och i samarbete med Svenskt Sportforum och SkiStar ställer upp med skidskola, skidutrustning, skipass och bussresa skola-skidbacke tur & retur. Kontakt: Maria Mattsson, ordförande, Svenska Idrottslärarföreningen, 11 10

12 35 36 Følg Sundhedssporet og find dit kondital: Skov- og Naturstyrelsen har åbnet en række såkaldte sundhedsspor i skovene i Nordsjælland. Ideen er, at man følger en kort rute på mellem én og tre kilometer. Ved mål kan man på en tavle direkte læse sit kondital og en indikation på sin sundhedstilstand - på baggrund af gennemførelsestid, BMI, alder og køn. Det giver sjov indsigt i egen sundhed, frisk luft og en tur i skoven. Samtidig kan man forbedre sine resultater ved at gennemføre sporet flere gange. Kontakt: Marie-Louise Olsen, skov- og landskabsingeniør, Skov- og Naturstyrelsen, Giv børnene ansvar: Brejning Efterskole arbejder med unge, hvor selvstændighed og patruljeliv er vigtige ingredienser i skolelivet. De unge er inddelt i patruljer og vælger selv deres leder blandt dem. Kom og hør de unges eget bud på, hvad der motiverer dem til at bevæge sig og opsøge udfordringer i naturen uanset vind, vejr og årstid. Kontakt: Lasse Nielsen, Det Danske Spejderkorps, 37 Kreativa forskare och praktiker har Astrid Lindgren som nav: Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet, Vimmerbynoden är ett kunskapscentrum som erbjuder Kunskap för utomhusbruk. Vi förenar forskningsbaserad kunskap om utomhuspedagogik med kreativiteten från Astrid Lindgrens miljöer och författarskap. NCU, Vimmerbynoden utvecklar kvalificerade kunskapstjänster där olika utomhusmiljöers betydelse för hälsa, lärande och lek fokuseras. Kontakt: Anders Szczepanski, enhetschef och pedagogisk expert, NCU, Københavns Skolehaver - børn skal have jord under neglene: Skolehaverne er et unikt lærings- og oplevelsessted, hvor elever har mulighed for at få masser af erfaring med jord under neglene. Skolebørnene får deres egen have, hvor de lærer om alt fra frø til høst til madlavning og møgspredning. Læring i skolehaven tager afsæt i konkrete og kropsligt bundne oplevelser, der giver tid til eftertanke og medfølgende aha-oplevelser. Oplevelserne fungerer som knager for hukommelsen og betyder, at eleverne kan huske det, de har lært over længere tid. Kontakt: Camilla Friedrichsen, formand for Skolehaveforeningen, Mening i naturen: Kom ud i naturen og hør om, hvordan børn og unge udfordres af naturen og får eventyrlyst til at søge nye oplevelser. Børn og unge vil udfordres igennem klare formål og meningsfulde oplevelser. Vejrforhold og mørke er kun 12 13

13 med til at gøre historierne sjovere og succesen større, når udfordringerne er overvundet. Naturen pirrer til nysgerrigheden og udgør en uforudsigelig faktor. Her kan du også høre om, hvordan børnene trænes til at begå sig i naturen. Kontakt: Thomas Frisenette, Det Danske Spejderkorps, Natur der bevæger: Målet er at skabe nye natur-, friluftslivs- og motionsaktiviteter i fællesskab med foreningslivet. Omdrejningspunktet er aktiviteter i samarbejde med skoler og institutioner, hvor en projektansat naturvejleder skal skabe brobygning mellem kommunale instanser og det lokale foreningsliv. Projektet skal være med til at mindske inaktivitet blandt børn og unge og skabe opmærksomhed på muligheder på grønne og blå områder. Kontakt: Martin Machado, projektleder, DGI Storkøbenhavn, Rum & Rammer: Rum & Rammer giver dig viden om, hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at give børn og unge lyst til at bevæge sig. Når spejdere laver løb og aktiviteter, iscenesættes de ved hjælp af fantasirammer, der både giver rum til sjov og spontanitet i en tryg og tillidsfuld ramme. I Det Danske Spejderkorps uddanner vi vores ledere til at arbejde bevidst med rum og rammer for bevægelsen. Gennem korpsets kompetente ledere udvikler spejderne udfordrende løb, som stiller store krav til fællesskabets færdigheder. Kontakt: Bie Andersen, projektkonsulent, Det Danske Spejderkorps, Udstyr til Eventyr: Når eventyrlysten tager styring og turen går ud i naturen, er det essentielt at være klædt rigtigt på. Den rigtige beklædning og det rigtige udstyr tillader dig at holde fokus på bevægelsen og koncentrere dig om det vigtige uden at blive kold og våd. Godt udstyr handler om at kunne holde fokus på bevægelsen og ikke blive begrænset fysisk og mentalt af det miljø, hvori bevægelsen sker. I løsningsgalleriet vil du kunne møde en af Spejder Sports eksperter i udstyr. Kontakt: Louise Lennon, korpsledelsen, Det Danske Spejderkorps, 43 Ud i naturen - en portal til oplevelser: Savner du et overblik over bålpladser til snobrødsbagning, vil du på bævertur i Nordsjælland eller deltage i træklatring, så er Skov- og Naturstyrelsens nye webportal svaret. På Ud i naturen findes informationer om alverdens aktiviteter i den danske natur - aktiviteter, som kan sætte skub i børn og unge. Portalen giver inspiration til oplevelser med familien, skoleklassen eller en god kammerat. Alt sammen med udgangspunkt i naturen. Kontakt: Jes Aagaard, naturvejleder, Skov- og Naturstyrelsen, 12 13

14 44 Ut og lek!: Vi har flyttet ungene en halv meter - fra innsiden av veggen til utsiden! Vi har tatt skogen tilbake som nygammel lekearena: vi er tømmerhoggere, vi er nybyggere, vi er sjøfolk på reise over froskedammen, vi er naturforskere, vi er idrettsutøvere og deltagere i SFOlympiske Leker, vi priser vannet og høljregnet med Den Store Vannfestivalen, vi er friluftskokker, vi er oppdagelsesreisende, vi er LandArt-kunstnere, vi er artister i Sirkus Sol & Måne Kontakt: Jan-Kåre Fjeld, SFO-leder, Borge skole, 14 15

15 Transport Børn på cykel - Hvad nu hvis vi kunne få endnu flere børn til at cykle?: Cyklen kan være et rigtig godt alternativ til en aktiv og sund hverdag, men hvis vi skal have gang i rugbrødsmotor og pedalkraft, hjælper det ikke med løftede pegefingre. Velkommen til en hverdag på to hjul; en hverdag i børnehøjde, hvor kampagner, cyklistservices og ITS-løsninger har ét og samme mål - det skal være sjovt at være cyklist. Kontakt: Marie V. Magni, mobilitets- & kommunikationskonsulent, Veksø, Cykelleg - lær børnene at cykle gennem leg: Den sjoveste og mest effektive cykeltræning sker gennem leg. Derfor har Dansk Cyklistforbund udgivet bogen 20 Cykellege - sjov cykling for alle børn, som sætter spot på diverse to-hjulede manøvrer, der hurtigt gør børnene fortrolige med cyklen. Hør bl.a. om, hvordan bremsespor eller indfangning af sæbebobler kan sætte skub i barnets udvikling og ruste dem til en trafiksikker og sund fremtid. Kontakt: Lise Bjørg Pedersen, projektleder, Dansk Cyklist Forbund, Drop undskyldningerne og tag cyklen: Barrierer imod skolecyklen er relativt let bestemt. Vejret er dårligt, der er for langt, det er for farligt, det passer ikke i familiens plan, jeg skal alligevel forbi skolen på vej til arbejde. Hvordan disse barrierer overvindes vides der til gengæld ganske lidt om. Projektet Tryg og sikker skolecykling arbejder med at identificere barrierer imod skolecykling, og ikke mindst at finde veje til at overkomme disse barrierer. Denne undersøgelse foretages i et forskningsbaseret design i et samarbejde imellem 24 skoler, fire kommuner, Syddansk Universitet og Dansk Cyklist Forbund. Kontakt: Allan Carstensen, projektleder, Dansk Cyklist Forbund, 48 Fritidsbussen en busstransport för barn till deras aktiviteter: Sport och fritidsanläggningar för barn är många gånger lokaliserade utanför stadens centrum och svåra att nå, särskilt för barn vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa med bil. Detta begränsar barns möjlighet att delta i och välja fritt bland aktiviteter. I Lund pågår ett försök med en specialanpassad busstransport för barn som kör till scouter, ridning och fotboll på tider anpassade efter verksam

16 49 50 heten och på barnens villkor. Tanken är att detta ska öka barnens möjligheter att delta i aktiviteter utan att vara beroende av föräldrars tid och biltillgång. Kontakt: Stina Johansson, universitetsadjunkt, Lunds Tekniska Högskola, Hvorfor køre i bus, når man kan cykle?: Virum skoles elever cykler til svømning, på ekskursioner og ikke mindst til skole. Ud af skolens 940 elever cykler ca. 700 børn til skole hver dag året rundt. De sidste syv år har skolen vundet konkurrencen Alle Børn Cykler i kommunen. Hvordan kan man blive ved med at få børn og forældre til at forsætte den gode vane? Og hvordan prøver vi at få alle til at vælge cykel og gåbus frem for bil som transport til skole? Kontakt: Gitte Rasmussen, skoleleder, Virum Skole, Tværkommunalt samarbejde om cykling: Kræftens Bekæmpelse har sammen med 9 kommuner udarbejdet en cykelstrategi der skal fremme cykling i forbindelse med Københavns Befæstning. Strategien binder befæstningen sammen rent geografisk og giver de ni kommuner en masse grunde til at arbejde sammen om infrastruktur, kulturarv og sundhed. Hør om proces og perspektiver i samarbejdet. Kontakt: Camilla Liv Andersen, projektleder, Kræftens Bekæmpelse, Værter Partnere kidsntweens.dk Leg og læring kids n tweens lifestyle

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan?

Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan? Øget bevægelse i skoledagen! - men hvordan? KICK-OFF Konference 27. Marts 2014 Jens Troelsen, lektor, ph.d. Forskningsleder for enheden Active Living Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive?

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots Fysisk aktivitet - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? 1. Baggrund Fysisk aktivitet har betydning for indlæring, trivsel og selvværd blandt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen!

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen! SPRING UD I NATUREN Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk En quiz Fakta: Børn lærer

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Kernefortællingen Sunde børn bevæger skolen! - Derfor har Dansk Skoleidræt og TrygFonden skabt en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse VIA University College Konference om vilde lege Idræt og bevægelses konference Konferencen: Idræt og bevægelseskonference om vilde og farlige lege Der bliver

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 30. september 2015 Dato Oversigt 29. September Studietur til nye skoler i København og Sjælland 30. september Konference: Byggeri af fremtidens skole 2015 1. oktober

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere