Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015

2 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder Bilag Vision Værdigrundlag Formål Succeskriterier Indsatser Dokumentation/ evaluering Opfølgning Samarbejdspartnere

3 Forord Der er sket meget i vores lille institution siden sidste virksomhedsplan. Vi er gået fra at være en børnehave til at være en integreret institution. Dette betyder nu, at vi kan være med til at fodre vores egen børnehave. Samtidig kan vi være med til at præge børnene fra de er helt små, som vi finder utrolig spændende og givende. Idet vi har åbnet vuggestueafdeling, har vi udvidet vores personalegruppe, og derved har vi flere sparringspartner end tidligere. Dette har givet os en større mulighed for refleksion, og nye tiltag som vi tager i mod med glæde. En af vores primære skoler er under afvikling (Lellinge skole), hvilke gør at vi nu har fået et større samarbejde med Vemmedrup skole og SFO end tidligere. Vi har dog stadig en børnegruppe, som vælger flere forskellige skoler i Køge kommune. Vi har valgt at stoppe samarbejdet med vores leder, hvilket gør at vi i 2015 skal byde en ny leder velkommen i Skovsneglen.

4 Virksomhedens rammer Opgaver Daginstitutionen er en puljeinstitution og er normeret til 8 børn i alderen fra 0-3 år og 32 børn i alderen 3 til 6 år Organisation Dagtilbuddet/institutionen hører under Børne- og Ungeforvaltningen Bestyrelsen Kommende leder Pædagoger Souschef Pæd. Medhjælper Simone Skov Ravn Lisa Kristjansen Pædagog Fie Pejtersen Helle Holmgren Løsvikar Løntilskud 2 personer Anni

5 Personale Her gives en kort oversigt over personalets sammensætning fx efter uddannelse eller funktion angivet i årsværk. Er der vakancer bør det nævnes, ligesom aktiveringspersoner, personer ansat i skånejob og andre, som ikke indgår i den faste normering, også nævnes i oversigten. Den indbyggede tabel over personalesammensætning og antal årsværk kan bruges som illustration af p Personalegruppe(r) Årsværk Leder 0 Pædagog ((souschef) 3 Pædagogmedhjælper 1 Vikarer 2 Løntilskud 1 Personalegruppe 6 Sygefravær Sygefravær % Skovsneglen ,4 4, ,4 Ca 8 Ca 8 Økonomi Budget Løn Aktiviteter Indretning af lejede lokaler

6 Indsatsområder DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Det sunde arbejdsmiljø Mål At have fokus på hvad det sunde arbejdsmiljø indbefatter At skabe glade og tilfredse personaler i institutionen. Resultatkrav/delmål Hvad der er sundhed for dig, er ikke ensbetydende med, hvad der er sundhed for mig. Vi vil arbejde ud fra en fælles tankegang om, hvad et sundt arbejdsmiljø er for os i institutionen. Dette vil vi gøre ved at forventningsafstemme hvad et sundt arbejdsmiljø er, og derigennem skabe ligeværdige relationer på tvær af personalegruppen. Børnemiljø vurderingerne (BMV) vil være et helt konkret arbejdsredskab, som der både anvendes i forhold til personalets arbejdsmiljø, men også i forhold til børnenes arbejdsmiljø. Vi vil arbejde ud af de tre konkrete faktorer i BMV Fysiske, psykiske og æstetiske arbejdsmiljø. Periode Dette er et fokuspunkt vi skal have Status Vi er en forholdsvis ny sammensætning af personale i institutionen, hvilke betyder at vi starter mere eller mindre fra ny. Vi er pt uden leder, så den kommende leder skal være en aktiv medstifter af det sunde arbejdsmiljø hos os.

7 implanteret i vores institution, hvilke betyder at det konstant vil være i udvikling, Brugerundersøgelser Mål At fremme vores samarbejdet med forældrene omkring samarbejdet med deres børn, og os som personale. Skabe en tilfredshed og glæde for alle parter. Herunder børn og forældre. Resultatkrav/delmål Vi vil skabe en større bevidsthed omkring brug af os som institution. Dette vil vi gøre ved en tilfredsundersøgeler to gange årligt, i form af et spørgeskema forældrene skal udfylde. Det et vigtigt for os at forældrene er børnenes advokater, og kan hjælpe deres børn med at formidle deres tanker. På denne måde får vi belyst børnenes/forældrenes mening og ønsker til os som virksomhed. Derved skaber det mulighed for os at anerkende, og helt konkret at kunne arbejde ud fra hvilke behov/ønsker børnene og forældrene har. Periode Dette er noget vi vil arbejde med hen over hele året, og to gange årligt udarbejde konkrete spørgeskemaer, som vi vil kunne arbejde videre med Status Vi har tidligere arbejdet med tilfredshedsundersøgelser, og oplevet at dette har haft en positiv effekt. Dette gør at vi kan blive endnu mere skrabe omkring, arbejdet med de kommende tilfredshedsundersøgelser og dets videre arbejde.

8 de kommende måneder. EGNE INDSATSOMRÅDER Ny ledelse Mål Status Vi skal have ansat en ny leder, idet vi pt ingen har. Vi er en forholdsvis ny sammensætning af personale i institutionen, hvilke betyder at vi starter mere eller mindre fra ny. Få forenet en hel personale gruppe. Resultatkrav/delmål Der bliver ansat en ny leder, så vi kan få en normal hverdag op og køre. Vi skal have fastsat en konkret personalegruppe i vuggestuen og børnehaven. Rystes sammen i hele personalegruppen, så kan vi drage nytte af hinandens kompetencer og bruge hinanden som sparringspartner. Periode Snarest

9 DGI certificering Mål Vi skal blive tydeligere omkring det at være en idrætsinstitution. Resultatkrav/delmål Alle skal viden og have en forståelse for, hvad det vil sige at være en idrætsinstitution. Der skal arbejdes mere konkret ud fra dette. Vi skal re certificeres, hvor både personalet og bestyrelsen er med. Bevægelsespolitikken skal i større implanteres, så alle føler ejerskab for denne. Periode Vi er allerede i gang og i marts skal vi re certificeres. Status Det er ikke alle personaler der har været med til opstarten af at blive en idrætsinstitution, derfor er det vigtigt at alle bliver inddraget i dette. Samtidig er vi gået fra at være en børnehave til at være en integreret institution, hvilke betyder at der skal arbejdes med idræt på flere niveauer end tidligere.

10 Bilag Bevægelsespolitik i Skovbørnehaven Skovsneglen I barndommen går vejen til livet gennem kroppen, Dette citat stammer fra en artikel i Børn og Unge fra Artiklen er skrevet af pædagogen Torben Hangaard Rasmussen, og viser hvordan man allerede dengang var opmærksom på vigtigheden i at udvikle, og udfordre børns motorik og sanseapparat. Vision Vores vision er, at kunne betegne os som en kombineret idræts- og skovinstitution. Der er på nuværende tidspunkt ikke mange af den slags institutioner i Danmark 1, men der er en klar politisk målsætning om, at det skal være en del af fremtidens dagtilbud. Den målsætning er vi enige i, og vil gerne gå forrest i udviklingen. Vi ønsker også at styrke børnene tilstrækkelig meget motorik, og derigennem skabe bedre forudsætninger for indlæring. Værdigrundlag Vi vil arbejde ud fra 4 konkrete værdigrundlag; glæde, rollemodeller, helhed, og at gøre en forskel. Der skal være glæde hos børn, personale og forældre. Vores fokus på glæde betyder, at vi som personale skal være opmærksomme på at skabe, og vedligeholde en forudsigelighed i vores aktiviteter, til at understøtte børnenes udvikling indenfor bevægelse og idræt. Ikke dermed sagt, at aktiviteterne skal være ensartede men at det skal give mening for både personale og børn, hvorfor vi gør som vi gør. 1 En googlesøgning viser at kun én anden institution har denne profil. Den private institution Bøllen i Vejle Kommune.

11 Forudsigeligheden skaber en begribelighed og genkendelighed hos børnene, som fører til tryghed og glæde. Vi er i personalegruppen bevidste om, at fremstå som rollemodeller i hverdagen. Børn er lynhurtige til at opfatte og kopiere, hvad de voksne og deres kammerater siger og gør. Dette er vi meget bevidste om, og anvender dette som et primært redskab til at støtte børnenes positive udvikling. I motoriske udfordringer fungerer børnene som rollemodeller for hinanden, på samme måde som de voksne. For at leve op til de første to værdigrundlag, er institutionen nødt til at fremstå som en helhed. Der skal være enighed i personalegruppen om institutionens strategi, og de voksne skal gå til arbejdet ud fra en fælles platform. Helheden for børnene skal forstås som, at der skal skabes et motorisk fundament for det enkelte barn, der kan bygges videre på. Hvis ikke fundamentet er på plads, kan det skabe unødige indlæringsvanskeligheder. Bevidstheden om de ovenstående punkter, gør det muligt for os aktivt at gøre en forskel. Vi ser dette som vores væsentligste opgave som institutionspersonale i en idræts- og skovbørnehave nu og i fremtiden. Formål Vores formål med bevægelsespolitikken er, at vi forsat videreudvikler og vedligeholder det gode børneliv. Vi vil sikre vores fremtidige eksistens ved, at leve op til de politiske målsætninger, og hvad vi ser som pædagogisk nødvendigt for at skabe grundlaget for det gode børneliv. Både her i institutionen og på længere sigt. Som skovbørnehave møder vi ofte udfordringer på vores vej, som skaber mulighed for leg og udvikling med fokus på netop børnenes motorik og sanseapparat. Derfor føles det som en naturlig udvikling af vores institution, at integrere natur, bevægelse og idræt i vores hverdag.

12 Succeskriterier Et succeskriterium er, at børnene tager legene til sig og bruger dem som en del af deres grund lege, og får en interesse i at udfordre sig selv motorisk. Det kan støtte dem i hele tiden, at rykke videre til den nærmeste udviklingszone. Et andet succeskriterium er, at vores 4 værdigrundlag skal være en konstant del af både de voksne og børnenes hverdag. Vi vil foretage en motorisk screening på alle børnene igennem deres børnehavetid, først som treårige og derefter igen når de bliver fem. Vi vil udarbejde en konkret test, hvor vi kan måle, hvert enkelt barn. Ved at bruge sin krop aktivt og konstant være ude, styrkes børnenes immunforsvar. Vi er en institution der gør det vi siger, og siger det vi gør. Indsatser Vi vil arbejde konkret ud fra legeskabelonen, der indgår i uddannelsesmaterialet fra DGI. Legeskabelonen kan bruges til at undersøge, hvilke udviklings- og læringsmuligheder en given legeaktivitet indeholder og det er den sociale, den emotionel, den kognitiv, den fysiske eller den sansemotoriske udvikling og læring 2. Derudover vil vi også benytte Smtte-modellen 3 som er et lign. arbejdsredskab til, bl.a. at måle succesen af en aktivitet. Dokumentation/ evaluering Vi vil benytte de ovennævnte modeller til, at dokumentere og evaluere. Desuden er et andet dokumentationsredskab vores virksomhedsplan, herunder de pædagogiske læreplaner. Vi dokumenterer igennem billeder, hjemmeside og den motoriske screening på hvert enkelt barn. 2 Uddybning af denne legeskabelon findes i leg så hjernerne banker s

13 Opfølgning Som fast punkt på dagsorden til vores månedlige personalemøde, vil opfølgning/evaluering af bevægelsespolitikken og vores indsats være på. Vi kan ligeledes løbende evaluere og lave opfølgning, da vi arbejder med Smtte-modellen, der allerede på indsatsniveauet tilkendegiver om aktiviteten indeholder alle succeskriterierne. Samarbejdspartnere Vi vil forsat arbejde tæt sammen med fysioterapeut, psykologer, Lellinge og Vemmedrup skole og SFO, samt forældre og vores lokale idrætsforening.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere