Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!""

Transkript

1 EAL Mulitimediedesign Juni 2014 Anslag: Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=1 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=5 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=6 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Vejleder Karen Malene Andreasen Kristin Utne Marc Altfuldisch Thomas Jessen Gruppe 33 Josephine Cramon Rasmussen Frederik Funder Sommerlund Josefine Busk Jensen

2 Introduktion Denne rapport vil indeholde en fyldestgørende beskrivelse af vores tanker i forhold til design, udvikling, kommunikation og markedsføring af vores multimedieprodukt. Derudover beskrives både valgte og udeladte metoder. Med en tanke på brugervenlighed og sjov har vi skabt et produkt der vil bringe merværdi til Egeskov Slots besøgende i alderen Underskrift:

3 Indhold Indholdsfortegnelse Egeskovs webapp...1 Introduktion...2 Projektbeskrivelse...6 Problemformulering...7 Projektstyring...8 Metode...10 Udeladte metoder...14 Idegenerering...15 Skethcing...15 Negativbrainstorming...16 Mål og Forventninger...17 Smartgoal...17 Field research...18 Desk research...19 Situations analyse...20 SWOT...20 TOWS...21 Stakeholders...22 Interessentanalysen...23 Risikoanalyse...27 Konkurrenter...28 Markedsføring...29 SMP-modellen...29 Segmentering...29 Konsumentenheder...29 Segmenteringskriterier...30 Målgruppevalg...33 SMUK-model...33 Målgruppestrategi...34

4 Positionering...35 Differentiering...35 Positioneringsstrategier P er...37 Blue ocean/red ocean...38 Business Model Canvas...38 Kommunikationsstrategi...39 Kommunikationsplanlægning...39 Valg af målgruppe...39 Målsætninger for kommunikation...40 AIDA...41 Design af budskab...42 Valg af kommunikationskanal...43 Udarbejdelse af budget...43 Valg af promotion-mix...44 Marketing Content Marketing...45 LEWIS...46 Hofstede...46 Design...49 KISS Princippet...49 Visuel identitet...49 Typografi...50 Sprog...52 Grafiske Elementer...52 Billeder...53 Logo...53 Flowchart...54 Starframe...55 Styletile...58 AIDA...60 Interaktion...62 Dokumentation...63 Hvorfor QR?...63 HTML og CSS...64 CRUD...65 Jquery Mobile...67

5 Strukturering...68 Use Case...69 Gennemførsel...69 Usability...71 Overvejelser...72 Sikkerhed...73 Konklusion...74 Bilag...75 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

6 Projektbeskrivelse Opgavebeskrivelsen lyder på, at udvikle et multimedieprodukt der understøtter budskabet Egeskov det levende slot på Fyn. På baggrund af budskabet har vi valgt at lave en interaktiv webapp, som kan bruges på alle former for smartphone/tablet. Webapp en skal tilføje liv, humor og merværdi til Egeskov slots besøgende, og give besøgende en god oplevelse med hjem, så de vil glæde sig til at komme igen. Dog skal webapp en ikke stjæle opmærksomheden fra den egentlige attraktion. For at skabe en webapp der bringer opmærksomhed til Egeskov slot, skal den både være relevant og aktuel i forhold til slottet og til omverdenen - dette vil vi gøre ved at finde en innovativ, nytænkt og realistisk idé. Derudover skal vores webapp kunne tilpasses og være nem at vedligeholde for personalet på Egeskov slot. Egeskov slot har flere attraktioner direkte til børn og unge i deres udendørs områder. De har store haver; de har legeplads, trætop-klatring, labyrinter og mere. Vi har derfor valgt at lægge fokus på slottets indre. Slottet indvendigt bringer i sig selv meget læring og spændende historier for de interesserede, men mangler noget der i højere grad appellerer til børn og unge. Da vi har valgt at lave en webapp, kræver det at målgruppen har en smartphone/tablet eller har adgang til en. Derfor har vi valgt at sætte vores målgruppe til børn i alderen 8-14 år, da vi antager at de fleste i målgruppen har sin egen smartphone eller har en forælder med smartphone. Dermed vil børn føle sig mere underholdt på slottet. Vores mål ved projektets afslutning er at kunne præsentere et velfungerende og innovativt produkt, som kan bringe merværdi til Egeskov slots besøgende. Derudover skal vi have en færdiggjort rapport, en designmanual og en præsentation til Egeskov slot. 6

7 Problemformulering Hvordan udvikler vi et multimedieprodukt der underholdningsmæssigt skaber merværdi på slottet til 8-14 årige? - Hvordan kan vi udvikle et koncept til børn på Egeskov slot? - Hvordan gør vi multimedieproduktet visuelt tiltalende for børn på 8-14 år? - Hvilken teknologi er bedst til vores produkt? - Hvordan kan vi bedst kommunikere vores produkt ud til børnene? 7

8 Projektstyring Vi benytter agil projektstyring. Vi har dog på trods af det, en plan for de forskellige faser, som kan ses i vores Gantt-chart. Vi er dog agile i den forstand, at vi jævnligt modtager input fra undervisere og andre, der resulterer i løbende ændringer i vores produkt. Så når nye vinkler dukker op, ændrer vi produktet derefter. Vi har valgt den form for projektstyring, da vi mener det giver en god fleksibilitet i forhold til pludselig ændringer. Når vi undervejs i processen finder ud af, at en given teknologi ikke kan anvendes alligevel, eller at vi vælger at skrotte en idé på baggrund af ny viden, så kan vi uden store konsekvenser justere vores projekt derefter. Vi har organiseret vores gruppe så hver person udnytter sine kompetencer bedst. Dette vil effektivisere arbejdsprocessen. Nedenfor ses den overordnede opdeling 1 Primær kompentece Sekundær kompetence Frederik Sommerlund Interaktion og ledelse Konceptudvikling Josephine Rasmussen Promovering og skrivning Konceptudvikling Josefine Jensen Design Konceptudvikling 1 Henvises til gruppekontrakt i bilag 1 8

9 Ganttchart Et Gantt chart hjælper med at fordele og tidsbestemme opgaver. Dette gøres i et skema som giver et overskueligt resultat. Derudover skal afhængighedsforhold vurderes. 9

10 Metode Field research 2 Bruges til at finde kvalitativ eller kvantitativt data, blandt andet igennem spørgeskemaer eller interviews. Vi har også dataindsamlet i form af billeder og inteviewet egeskov personale for historier. I vores projekt har vi lavet interviews af folkeskole børn til kvalitativ data om vores målgruppe. Desk research 3 At indsamle allerede eksisterende data omkring vores projekt. Kan findes på internettet, bøger etc. AIDA 4 AIDA-modellen giver information om hvorvidt en bruger modtager og handler som forventet. SMART Goals 5 SMART-goal giver os et detaljeret, præcist og realistisk mål som vil hjælpe os med at lave et kvalitetsprojekt. Stakeholders 6 Denne model vil vi bruge for at finde alle parter der skal involveres og evt tages hensyn til i projektet. Star frame analysis 7 Denne model bruges ved at analysere 6 forskellige værdier, som vil hjælpe os med at argumentere for vores valg af produkt. 2 Field research (Se bilag 3) 3 Desk research (Se bilag 4-5) 4 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter. (2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (Side 591) 5 Top Achievement, august 2011; ( ) 6 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. Side36 7 Philipsen, Heidi. Agerbæk, Lise. Kampmann, Bo. (2010). Designing new media. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag. (Kapitel 1) 10

11 Risk analysis 8 Denne model bruges til at give et overblik over hvilke udfordringer vi måtte møde og hvordan de skal håndteres. Market Segmentation 9 Denne metode bruger vi til at forstå sammenhænge i vores målgruppe, så vi kan ramme den bredeste målgruppe som muligt. Derudover vil vi tilføje AIOs; Activities, interest, opinion denne model vil vi bruge for at ramme flest personer indenfor vores målgruppe. Lewis 10 Denne model vil vi bruge for at definere den korrekte måde at appellere til andre dele af verden. Egeskov slot har ofte besøgende fra Kina, så vil lægge fokus på også at appellere til Kinesiske børn. Hofstede 11 Denne model vil vi bruge til at definere danskernes score på Hofstede-skalaen. Denne vil sammenlignes med Kina, da Egeskov slot lægger fokus på deres målgruppe i Kina. Situation Analysis 12 Vi vil bruge en situationsanalyse til at vurdere Egeskov slots marked i forhold til vores målgruppe heriblandt mikromiljø. Her vil vi også gøre overvejelser om Stakeholders. Heriblandt også kendte modeller som SWOT og TOWS. SWOT 13 SWOT analysen giver et overblik over en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette hjælper med at kunne forbedre sin virksomhed. 8 Business dictionary; ( ) 9 Business DIctionairy; ( ) 10 Slate LEWIS model - model_explains_world_cultures_through_language.html ( ) 11 ( ) 12 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter. (2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (side ) 13 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter. (2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka.(side 83-86), (side ) 11

12 TOWS 14 TOWS analysen bruges efter en SWOT analyse. Denne hjælper med at udnytte en virksomhed styrker og muligheder, og minimere svagheder og trusler. 4 P er 15 De 4 P er beskriver fire vigtige faktorer i business-verdenen. Produkt, sted, pris, tid. Denne metode hjælper med at finde det rigtige produkt, det rigtige sted, til den rigtige pris, i den rigtige tid. Interessentanalyse 16 Vi bruger interessentanalysen til at vurdere de forskellige grupper eller personer som har indflydelse på vores projekt. Denne bruger vi også til at finde ud af hvordan de forskellige grupper skal håndteres. SMP-modellen 17 SMP står for segmentering, målgruppevalg og positionering. Dette er vores primære markedsføringsværktøj og vil give os en bred beskrivelse af markedsføringen indenfor vores felt. Gallup compass 18 Vi har tænkt os at benyttes Gallup kompasset for at segmentere og indsamle mere information om vores målgruppe. Blueocean/redocean 19 Er en innovationsmetode der forklarer konkurrenceforhold. SMUK model 20 SMUK-modellen vil vi bruge til at vurdere vores målgruppe. Dette giver et godt overblik over om vi er i stand til at bruge vores valgte målgruppe, eller om vi skal vælge en anden. 14 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka.(side 88, 89, 704) 15 ( ) Interessent analyse fra Power i projekter ( ) 17 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka.(side 339) 18 ( ) 19 ( ) 20 12

13 Business model canvas 21 Business model canvas bruger vi til at beskrive og skræddersy vores produkt. Negativ idégenerering 22 Negativ idegenerering bruges til at besejre eventuelle udfordringer der blokere for ens ideer. Styletile 23 Styletiles er en mockup metode til at gennemgå de forskellige måder at bygge sin hjemmeside op på, både i forhold til responsivt web men også helt generel i forhold til ens koncept. Moodboard 24 Et moodboard er en samling af indtryk og illustrationer som samles en planche. Flowchart 25 Et flowchart der forklarer de funktioner man kan bruge vores app til. Visual System 26 Det visuelle system er en analyse vi benytter til at gøre os overvejelser om sprog, farve, typografi, grafiske elementer, billeder, og logo. Jquery Mobile 27 App en konstrueres ved hjælp af Jquery Mobile der sætter rammerne for en app. Stylesheeted redigeres efterfølgende for at udvikle vores egen visuelle identitet. Php + MySQL 28 En MySQL Database bliver benyttet til blandt andet at lagre stier til forskellige materiale der benyttes i appen. 21 ( ) 22 ( ) 23 ( ) 24 ( ) edbc72, ( ) 26 Se bilag om design regler 27 ( ) 28 Head First PHP & MySQL ( ) 13

14 Udeladte metoder: PEST (Makromiljø) 29 Denne metode har vi valgt at udelade, da vi har valgt målgruppen 8-14 år. Vi antager at denne målgruppe og vores produkt ikke har indflydelse på hverken det politiske, økonomiske, sociale eller teknologiske perspektiv i Danmark. Porters Five Forces (Makromiljø) 30 Vi har udeladt denne model da vi ikke mener det er relevant at vurdere trusler fra leverandører, kunder eller lignenden produkter. Hvor nye indtrængende på markedet kunne være en faktor for Egeskov Slot, mener vi ikke det er prioriteringen værd. CRAP 31 Vi har valgt at udelade CRAP metoden da den egner sig bedste til hjemmesider af større omfang. Vores webapp omfatter ikke mere end 2 forskellige sider, og derfor er der meget lidt plads til eksemepelvis repetationen i en crap metode. Logo Analyse 32 Vi har valgt ikke at analysere Egeskovs logo, da det ikke er relevant for vores valgte målgruppe. Vores produkt bygger på at børn mellem 8-14 år skal underholdes ved en levende og interaktiv app. Logoet for Egeskov er derfor ikke det mest relevante at analysere. 29 ( ) 30 ( ) 31 ( ) 32 Visuelle system fra fronter 14

15 Idegenerering For at skabe et unikt produkt der lever op til vores krav, har vi idegenereret ved hjælp af følgende metoder. For at inspirere os selv til at generere den helt rigtige idé udførte vi to forskellige brainstorms. Den ene tog vi udgangspunkt i ordet levende. For ikke at begrænse os til de resultater, udførte vi endnu en brainstorm med ordet levende slot. Nogle af de ideer vi endte med at adoptere til vores projekt er QR-koder, levende billeder, humor, og til dels også skattejagt. Den nederste sketch er fødslen af vores app. Skethcing Se bilag 6 for større billeder 15

16 Negativbrainstorming Den positive opgaveformulering: Hvordan gør vi det mere spændende for børn at opleve slottet? Den negative opgaveformulering: Hvordan gør vi det røvsygt for børn at være på egeskov slot? Negative ideer: Børn bliver tvangsindlagt til historietimer ved hver attraktion. Scan en QR kode og få linjevis af tekst om gamle dage. List rundt på slottet uden at måtte andet end at kigge Positive ideer: Børn får eventyr fortalt. Scan en QR kode og få spændende indhold. Gå rundt og jagt QR koder på slottet. 16

17 Mål og Forventninger Dette er hvad vi forventer af vores produkt: - Merværdi til børn i alderen Mindeværdige oplevelser til målgruppen - At den er velfungerende - Den har et smooth design Smartgoal Specific: Vi vil skabe et multimedieprodukt der resulterer i merværdi til Egeskov slots gæster. Vi vil lave en webapp, som skal scanne QR-koder ved hver enkelt attraktion. Når koden er scannet, skal et billede vise hvilken attraktion der er scannet, fortælle en kort humoristisk historie og efterfølgende give en knap der hedder Tilføj eventyr. Når den er klikket, vil en video, et spil eller et andet sjovt medie komme op. Vi vil give brugeren point for hver QR-kode der er scannet. Measureable: Vi har behov for alle tre gruppemedlemmer og en gruppe personer til besvarelse af desk research og field research. Vi vil vide, at vi er færdige med projektet når vi har en tilfredsstillende prototype, en god rapport, designmanual og en sælgende præsentation til klienten. Attainable: Vi vil bruge vores tid fornuftigt og følge den plan vi har lagt som gantt chart. Da opgaverne er delt imellem os, skal vi stole på hinanden. Ved brug af daglig kommunikation og arbejde når vi vores deadline. Relevant: Da vi er blevet bedt om at skabe et multimedieprodukt som resulterer i merværdi for besøgende, er projektet yderst relevant. Vi har valgt vores målgruppe ud fra research, som viser at børn i alderen 8-14 har svært ved at huske Egeskov slot - derfor er det meget relevant at bruge humor og interaktion i vores webapp. Time bound: Vi har fire uger til at lave en fungerende prototype, en rapport, en præsentation til klienten og en designmanual. Fra d 12/5 til d 6/6 vil vi have tid til at lave på de fire førnævnte, men vi kan efterfølgende bruge 20 dage på rettelser, vi kan medbringe til eksamen. 17

18 Field research 34 I vores forsøg på at skabe merværdi til de besøgende på egeskov slot, lagde vi vores fokus på målgruppen; børn mellem 8-14 år da vi antager at Egeskov især er en oplevelse for børn. Egeskov tilbyder spændende haver, labyrinter, og legepladser i deres udendørs områder, så vi har valgt at rette fokus mod slottet. På vores tur til Egeskov d. 12 maj forsøgte vi at se slottet gennem et barns øjne. Mange af udstillingerne på slottet indeholder spændende historier, men formidlingen af disse er i højere grad målrettet voksne med tålmodighed og gode læsefærdigheder. Informationen om de enkelte genstande er skrevet i foldere udleveret ved døren og på skilte under seværdighederne. Vi tror ikke at børn per automatik henvender sig ved disken og beder om en folder. Vi mener heller ikke,at alle børn har tålmodigheden til at gå og læse i løbet af besøget på slottet. Det er derfor vores antagelse, at børn kan få mere ud af slottets udstillinger med en mere børnevenlig tilgang og formidling af historierne. Vi har derfor baseret vores field research på hvilken del af Egeskov vores målgruppe fandt mindst interessant. Undersøgelsen er lavet ud fra seks stikprøve-interviews med tilfældige folkeskolebørn mellem alderen 8-14 på Rosengårdsskolen i Odense. Undersøgelse er kønsmæssigt fordel på 3 piger og 2 drenge. Vi spurgte de interviewede om deres oplevelser på Egeskov, og om hvorvidt de var i besiddelse af en smartphone. Vi spurgte dem hvilken del af Egeskov de fandt mest interessant. Vi spurgte dem desuden, om de vidste hvad en QR kode var. Foruden det lod vi de interviewede fortælle om deres egne erfaringer og oplevelser fra Egeskov. Derudover viste vi dem to billeder; et billede af børn der griner med en kort, letlæselig tekst og et billede med en længere, uddybende tekst og et mindre billede. Vi viste dem også 5 forskellige skrifttyper hvor de måtte vælge deres yndlings. Resumeerne er nedskrevet efter stikord og interviewerens erindringer. Ordvalg og formuleringer skal derfor ikke betragtes som ordret referat. Ud fra field researchen kom vi frem til, at børnene fandt udendørsarealerne sjovest. De kunne godt lide overraskelser og ville gerne interagere med attraktionerne. De kunne bedst lide billedet med den store illustration og knap så meget tekst, da de nemmere forstod budskabet på den. 34 Se bilag 3 18

19 Desk research 35 Spørgeskema Vi har lavet DESK research ved at dele en spørgeskema-undersøgelse ud omkring Egeskov i sin helhed. Vi fandt ud af, at størstedelen af de besvarende har været på egeskov mere end tre gange i deres liv, og at de har været på Egeskov sammen med deres familie eller skolen. De finder størst interesse ved labyrinten, men næsten halvdelen af de besvarende har ikke været inde på selve slottet. De fleste af de besvarende kender til QR koder, de vil dog ikke anvende en QR kode, hvis det kun var ren information. Der kom en markant stigning af folk der ville scanne QR koder, da vi spurgte om, hvorvidt de besvarende vil anvende QR koder, hvis de indeholder spil og sjov. Der er en usikkerhed i at sende spørgeskemaet ud på de sociale medier, da vores målgruppe er børn i alderen Man må først oprette en facebook-profil som 13 årig og det kunne være en del af forklaring på hvorfor der kun er 7 besvarelser som ligger i vores målgruppe. Dog er en del af besvarelserne forældre til børn, men det vides ikke, om deres børn er i vores målgruppe. Desuden er vores spørgeskema delt på vores egen facebook, med vores venner. Vores venner er typisk i vores egen alder, hvilket hverken lægger op til forældre eller børn fra 8-14 år. Grundet denne usikkerhed har vi istedet taget Egeskovs spørgeskema i brug og bundet vores research i deres undersøgelse istedet. Denne blev lagt ud på Egeskovs facebookside og dermed er der større sandsynlighed for en bredere gruppe af mennesker. Den blev besvaret, af flere forældre der fortalte hvilken alder deres børn lå i. Egeskovs spørgeskema Egeskovs statistisk er brugt til kommunikationsdelen. Denne viser hvor mange besøgende Egeskov har pr år. 35 se bilag 4 og 5 19

20 Situations analyse SWOT SWOT analysen giver et overblik over virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette kan hjælpe til at skabe en fremadrettet markedsføringsstrategi. Denne har vi valgt at benytte på slottet. - Lærerigt 36 - Smukt - Historisk 37 S - Ikke så børnevenligt 38 - ikke moderne ift. teknologi W - Modernisere Egeskov - webapps 39 - ibeacon O - Gameifikation - QR koder er på vej ud 40 T Ud fra vores SWOT-analyse kan vi konkludere at slottet har et stort indhold, men desværre ikke formidler det så børn kan huske det. Vi kan derfor implementere webapps i slottet for at gøre det mere interaktivt for børn, dog er vores idé med QR-koder en smule outdated. 36 ( ) 37 ( ) 38 se bilag /artikler/ /1051 ( ) 40 ( ) 20

21 TOWS TOWS matrixen 41 hjælper med at forstå de stragetiske udfordringer man måtte stå overfor som firma. TOWS er som en udvidelse af SWOT analysen, og hjælper med at overkomme forhindringer ved hjælp af styrker og muligheder. S W O Ved at bruge det historiske i Egeskov slot, kan man gøre det mere moderne vha. teknologi. Bl.a. ved webapps eller gamifictaion. Ved brug af webapps og QR-koder kan slottet gøres langt mere moderne og børnevenligt. T Ved brug af gode historier, kan man motivere til brugen af QR-koder. Ved brug af tablets, smartphones og QR-koder gøres slottet meget moderne og up-to-date. Når man inkorporerer de gode historier (i en børnevenlig version) vil det motivere børn til at bruge QR koderne. Ved at minimere svagheder og undgå trusler, kan vi altså skabe en handlingsplan der ikke begrænser os. Dermed vil vi både modernisere slottet og skabe merværdi til børn /5 21

22 Stakeholders Stakeholders er alle som har indflydelse og/eller interesse i projektet. Disse er vigtige at have med, da det ofte er dem som er afgørende i projektet og hvorvidt det produktet har sin plads på markedet. Lærerne - Lærerne stiller krav til projektet. Egeskov - De vurderer om vores produkt kan bruges og om det lever op til deres forventninger. Børn i alderen 8-14 år - Dette skal være vores tilfredse og glade brugere af produktet. Forældre - Forældre skal kunne acceptere indholdet som bliver vist for deres børn. Udviklerne - Vi skal selv udvikle et produkt som lever op til kravene. 22

23 Interessentanalysen Interessentanalysen giver et overblik over de personer som påvirker eller bliver påvirket af et projekt. Derudover går den i dybden med hvilke konsekvenser der vil ske, for interessenterne. Først bruges indflydelse/medvirken matrix. Denne matrix deler interessenter op i 4 kategorier; - Gidsler: Personer som ikke har mulighed for at træffe beslutninger om projektet, men stadig er nødvendige for at projektet skal fungere. - Ressourcepersoner: Personer med stor indflydelse om projektet og som skal involveres i beslutninger der tages. - Grå eminence: Personer som har stor magt i projektet og har mulighed for at træffe store beslutninger, uden nødvendigvis at levere en arbejdsindsats i projektet. - Eksterne interessenter: Personer der hverken har indflydelse eller behøves at involveres i projektet og dets fremgang. Børn Udviklere Gidsler Ressourcepersoner Lære Egeskov Grå eminencer Eksterne interessenter Forældre 23

24 Gidsler: Børn (målgruppe) - da børnene er nødvendige for at få succes til projektet. Ressourcepersoner: Udviklere - da det er udviklerne selv der skal lave projektet. Lærerne- da lærerne vurderer om kravene i forhold til semesteret fyldes. Grå eminence: Egeskov - de vurderer om vores projekt kan bruges. Eksterne interessenter: Forældre - da webappen ikke skabes til dem, men vil påvirke dem, da deres børn vil bruge den. 24

25 Efter en opdeling af interessenterne laves en interessentanalyse: Interessent Vudering af interessentens position Fordele for interessent Ulemper for interessent Håndtering af interessent Ved at bruge både under- Vidergive viden visning og feedback, kan Lærer Lærerens vudering om vores semester-krav opfyldes og om vi Vil gerne have deres elever består Elever kan dumpe der laves et projekt som opfylder lærerens krav, og består eksamen Udvikler netværk giver lærerne deres fordele. Derfor involvere vi lærerne i vores proces Ved at bringe humor og historie ind på Egeskov slot, skaber vi en Børn 8-14år Vores målgruppe er børn fra 8-14år, så det er dem der skal bruge vores produkt Bringer merværdi til børnenes besøg på Egeskov Ikke alle børn har en smartphone/ tablet oplevelse for børn. Dog kan ulempen ungåes. Børnene vil informeres og involveres i projektet, ved at bruge dem til research og testing. Da forældre Forældre Da vores målgruppe er børn, vil deres forældre blive påvirket af produktet Bringer merværdi til børnenes besøg på Egeskov Giver mulighed for at forældrene kan se slottet * Deres børn bruger længere tid foran deres smartphone er en ekstern interessent, skal der blot vidergives information om webappen, så de stoler på deres børn kan håndtere den. 25

26 Egeskovs personale Det er Egeskov slot som er vores klient, idét de skal integrere vores produkt på deres slot. - Lokker børn ind på slottet - Bringer glæde til børn - Kræver en håndtering af QR-koder og vurdering af hvilke attraktioner der skal sættes QR-koder på Ved at høre feedback og holde statusmøder, vil vi være sikre på at personalet er med på projektet. Udviklere Udviklerne skal udvikle produktet, designmanual, kundepræsentation og en rapport der er omfattende. - Giver udviklerne en eksamen - Lærerigt - Udvikler netværk - Giver et praktisk perspektiv af deres indlæring - Mulighed for at dumpe - Mulighed for mislykket projekt og spildt arbejde Vi må involvere os selv i hele projektforløbet og sørge for at vi opfylder de krav som både lærere, børn og Egeskov stiller. * Field reseach bilag 3 - hvis børnene ikke vil på slottet, er det usandsynligt at forældrene kommer 26

27 Risikoanalyse Mini risk 43 Risikoanalysen er til for at skabe overblik over hvilke risicier der er ved projektet. Derudover skabes der en håndtering af disse risikoer. Risiko Gruppemedlem syg Utilfreds lærer Sandsynlighed 1-5 Effekt 1-5 risk value P*I Risiko ansvar Hvis et gruppemedlem bliver syg kan personen evt arbejde hjemmefra. Gøre brug af feedback og tidligere undervisning Utilfreds klient Uvidenhed Gøre brug af feedback Læse op ikke nå deadline Sørge for at arbejde i god tid - det er ikke muligt at dumpe. 43 Fischer, Louise Harder. Oosterbaan, Marie. 2. udgave Digital Media Management, Nyt Teknisk Forlag (side 78) 27

28 Konkurrenter Kronborg 44 Kronborg slot er et gammelt renæssance slot, med stor betydning for Nordeuropa. Det ligger i Helsingør og er kommet på UNESCOs verdensarvliste. Kronborg Slot har store, flotte kongelige sale, som virkelig beskriver renæssancetiden. Derudover behuser slottet attraktioner som den verdenskendte Hamlet - et skuespil skrevet af William Shakespeare, og Holger Danske. Med disse kendte attraktioner gør Kronborg sig til en stor konkurrent af Egeskov. Kronborg slot har en app, som er lavet mest til børn. Denne app beskriver livet for Dronning Sofie, hvor hun fortæller om sit liv for 400 år siden. Ikke nok med at Kronborg er en konkurrent som ferie attraktion, så er deres app også en stor konkurrent til vores webapp. 44 (d ) 28

29 Markedsføring SMP-modellen I markedsføringsstrategien vil vi bruge SMP-modellen. Dette betyder segmentering, målgruppevalg og positionering. Denne model giver et overblik over hvordan man skal markedsføre sit produkt, til den rigtige målgruppe på den rigtige måde. Segmentering 45 At segmentere markedet giver mulighed for mange positiver inden for kommunikation. Med en segmentering kan man vælge sit marked mere præcist, og skræddersy sin markedsføring direkte til dét segment man vil ramme. Konsumentenheder Konsumentenheder skal have fysisk, teknisk og økonomisk mulighed for at bruge vores produkt. Derfor er de konsumentenheder vi vil fokusere på børn i alderen 8-14 år, der har en interesse i ferieattraktioner og som kan betjene en smartphone/ tablet. Dog har børn ikke den økonomiske mulighed for at komme til Egeskov på egen hånd, og derfor er deres forældre en del af konsumentenhederne. Den nemmeste mulighed for at komme til Egeskov er hvis man har en bil. Man kan komme til Egeskov igennem skolearrangementer, men i disse tilfælde vil børnene ikke blive lukket ind på slottet - derfor er personalet på skolen ikke en konsumentenhed. 45 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka.(side 340) 29

30 Segmenteringskriterier Demografisk Antal børn i alderen 8-14 i Danmark år : Antal besøgende på Egeskov slot: 194,088 37% af Egeskovs slots besøgende har børn i vores målgruppe 47. Dette betyder at af de besøgende som Egeskov havde i 2013, var ca børn. Dette er dog tilfældet hvis svarene kun har ét barn. I Danmark føder kvinder i gennemsnit 1,73 børn, og derfor ganges tallet op til: børn. Børn efter område, tid og alder 48 : hele landet 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år Geografisk Geografisk skal børnene komme fra Danmark. Teknografisk Gruppen skal være i stand til at anvende en smartphone/tablet og have adgang til en. Enten skal de eje en selv eller have forældre som kan låne dem deres. Psykografisk Til den psykografiske segmentering vil vi bruge Gallup kompasset 49 Et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil. 46 Danmarks statistik bilag 47 Se bilag ( ) 49 Kromann-Larsen, Morten. Høg, Birgitte. 30

31 Gallupkompasset er tilpasset efter børn i alderen 8-14 år som enten har en mobiltelefon eller bruger husstandens. Dog er tallene fra år 2010 hvilket giver en hvis usikkerhed. Kompasset er domineret af det moderne-individ orienterede segment og det moderne-fællesskab segment. Det moderne-individ orienterede segment beskriver yngre personer der er med på beatet. De er karrierelystne og er vilige til at kæmpe for succes. Det moderne-fælleskabs orienterede segment beskriver personer der har føling for social og samfundsmæssig ansvarlighed. Ofte er disse kulturinteresserede. De har en åbenhed overfor omverdenen, har tolerance og er medmenneskelige. Købsadfærd i vores marked 50 : Business to consumer markedet omhandler de personer som køber varer til eget forbrug. Da vores webapp er lavet direkte til kunder af Egeskov slot, er det altså en B2C-produkt. 50 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. 31

32 Der findes forskellige købsadfærd; Kompleks købsadfærd involverer køberen i produktet og er ofte meget vigtigt for kunden. Adfærden vil typisk sige noget om kundens image. Produktet er dyrt og det købes sjældent. Adfærd rettet mod en acceptabel løsning betyder at kunden har et stort engagement i sit køb, men ikke kender forskellen på de forskellige producenter der tilbyder samme løsning. Dette medfører til at køberen undersøger de forskellige mærker og vurderer i forhold til de største forskelle. Dermed når køberen frem til en acceptabel løsning. Variationssøgende købsadfærd er situationer hvor en køber står med en vare med lav involvering, men stadig har mange mærker og versioner. Dette kan sammenlignes med dagligvarer som vin, småkager, pålæg osv. og betyder at køberen skal købe et enkelt produkt, men står overfor mange mærker. Hvis køberen køber det ene mærke første gang, kan det sagtens ske at køberen prøver et nyt mærke næste gang - bare lige for at prøve. Rutinebetonet købsadfærd definerer den købsadfærd der ligger ved produkter som har en lav involvering og et lavt udbud af mærker. For eksempel mælk og tandpasta. Disse køb handler mest om vanesager og rutinekøb, og oftes slår køberen til når der er et tilbud. På den måde er det ikke trofaste købere indenfor denne købsadfærd. Da Egeskov slot er en familieattraktion til ferier og weekender, vil disse kunder bruge den variationssøgende købsadfærd. At tage med sin familie til et feriested er ofte en engangsfornøjelse, og næste gang prøves et nyt feriested. Markedsføring af variationssøgende købsadfærd. For at dominere det variationssøgende købsadfærds-marked handler det om, at huske kunden på at man er til stede. Hvis det var dagligvarer skulle der sættes mange varer på hylden, og de skulle fylde en del. Dog er Egeskov slot ikke en dagligvare, og ikke noget hylderne kan fyldes op med - men man kan dog stadig huske kunden på at de findes! Mere kan læses under kommunikationsplanlægningen side

33 Målgruppevalg. Målgruppen er en meget vigtig del af kommunikationen. Hvis man ikke ved hvem man kommunikerer til, bliver det umuligt at finde ud af hvad man skal kommunikere, fordi forskellige målgrupper tager imod information på forskellige måder, og reagerer forskelligt på de marketingtiltag man måtte tage. Persona Mads er 12 år. Han kan godt lide at spille fodbold og løbe rundt og lege i sin have. Han går i 6. klasse på sin folkeskole, og kan godt lide at være der fordi han har mange venner i sin klasse. Han har en lillebror på 8 og en lillesøster på 2 og bor sammen med begge sine forældre. De har også en kanin som han er meget glad for. Han vil gerne lære sin bror at blive lige så god til fodbold som ham selv, men han synes nu ikke, at det går helt efter planen, da hans bror hellere vil spille basket. SMUK-model Størrelse og vækst: Vores gruppe er børn, og i år 2014 er der børn i den aldersgruppe vi fokuserer på. Sidste år; 2013 var der i aldersgruppen og i året 2012 var der børn i aldersgruppen. Antallet af børn i Danmark er derfor faldende, men det kan ikke kaldes et kritisk fald. Desuden vil børnene være i aldersgruppen 8-14 i seks år. Derfor antager vi at vores segment ikke er faldende. Ud fra en undersøgelse af telenor mener anspurgte at børn ned til 8 års alderen (oprundet) bør have en smartphone. Derudover viser vores desk-research 51 at 86% af svarene gerne ville scanne QR-koder. Dog har kun 14% svaret at deres børn har en smartphone. Muligheder for bearbejdning. Egeskov når ud til sine kunder igennem de sociale medier, tv-reklamer og banner-reklamer. Da tv-reklamer rammer en bred målgruppe, er det en idéel løsning for både at få forældre og børn til at kende vores produkt. Dog skal 51 Se bilag 4 33

34 vores reklamer ramme børn direkte, og derfor er det vigtigt at holde reklamationen simpel, så den kommer i børnehøjde. Udgifter ved bearbejdning Ved Udarbejdelse af budget lægges en budgetplan. Den viser at med de billigste valg af bannere og plancher og de billigste tv-reklamer, vil udgiften ligge på kr. Se budget på side 40. Konkurrencesituationen i segmentet Egeskov Slot har flere konkurrenter, bl.a. Legoland og Kronborg. Især legoland er en stor konkurrent inden for børnegruppen. Dog er vores målgruppe af variationssøgende købsadfærd (når man har prøvet det ene, vil man prøve det andet) og måden at håndtere det på, er at dominere markedet eller skabe bedre rammer for målgruppen. Målgruppestrategi Der findes 4 målgruppestrategier, udifferentieret markedsføring, differentieret markedsføring, koncentreret markedsføring og one-to-one markedsføring. Den udifferentierede markedsføring giver alle kunder samme produkt og har en bred målgruppe. Da vi vælger at fokusere på børn, er denne ikke relevant for os. Differentieret markedsføring betyder at man tilpasser sin markedsføring og produkt efter flere segmenter. Denne er også irrelevant, da vi ikke har besluttet at lave en voksenversion (eller andre versioner) af vores produkt. One-to-one marketing er mest udbredt inden for B2B. Dette er en direkte kommunikation med en kunde, som tilpasser produktet efter kunden. Dette er heller ikke vores strategi, da vi er B2C. Koncentreret markedsføring er den målgruppestrategi vi bruger, da den satser på en snæver målgruppe og tilpasser sit produkt efter den. 34

35 Positionering 52 Ved positionering tilrettelægges reklamation og branding fra virksomhed til kunde. Dette betyder at virksomhedens profil og ansigt ud af til, findes og vurderes. Differentiering Vi har differentieret vores produkt fra andre ferieattraktioers apps (Den Blå Planet, Verdensarv fra Kronborg) ved at bringe en stor del humor direkte til vores målgruppe. Vores app er ikke en guide eller en direkte informationsapp, men en måde at bringe merværdi og humor til børn på Egeskov Slot. Kunderelevante faktorer I vores field research viser det sig at børn er glade for at bevæge sig og grine. De kan godt lide overraskelser også. Især overraskelsesfaktoren er noget vi kan tage med os, da vores webapp tilpasser sig hvilken attraktion man kigger på - derfor ved man ikke hvad der skal ske næste gang man klikker Tilføj Eventyr. Konkurrenter Da Legoland åbnede i 1968 fik de et noget større besøgstal end forventet. De regnede med men endte med et besøgstal på Dette er dog en usikker statistik da det er fra åbningsåret og er nu er 46 år siden. Standby 54 fortæller at Legoland i 2012 have et besøgstal på 1,7 mil. En artikel 55 fra 2012 fortæller at Kronborg nåede rekordhøje besøgstal i juli måned, da de havde besøgende på en måned. Derudover havde de i besøgende Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka.(side 364) 53 Pressekit_2013_DK.pdf ( ) 54 ( ) 55 ( ) 56 ( ) 35

36 Besøgstallene hos Egeskov lå i 2013 på 194,088 besøgene og er har været faldende siden 2010 hvor de havde 201,216 besøgene. Dette betyder at Egeskov har stor konkurrence indenfor sit felt. Fordele ved vores produkt: - Direkte henvendt til børn. - Bringer mere humor til Egeskov. - Kan nemt udskiftes, derfor kan det nemt fornyes (så børn vil komme tilbage og prøve igen). - Med pointsystemet gives anledning til et lille belønning, eventuelt en slikpind når man har opnået maks point. Positioneringskort: USP og ESP Vi lægger vores Unique Selling Proposition i humoren vi bruger i webapp en. Dette er ikke nytænkt, men denne brug af humor og overraskelse for børn er ikke set i andre ferie attraktioners apps. Vi har ikke kunne finde en direkte Emotional Selling Proposition, men vores DESK research viser at 24% af svarene bedst kunne lide labyrinten og vores 36

37 field research viser også at børnene er glade for labyrinten - derfor kunne det antages at det er dette som folk husker, og hvis Egeskov skulle lave ESP ville labyrinten anbefales. Positioneringsstrategier Der findes flere forskellige positioneringsstrategier. Den nuværende positioneringsstrategi for Egeskov er positionering ved referenceperson. I deres tv-reklamer vises en rustning der bliver beskudt og efterfølgende jagter børn på segway. På den måde husker folk rustningen fra reklamen. Denne strategi bygger vi videre på i vores app. Det er vigtigt at produktet og budskabet passer sammen. Egeskovs slogan er Det levende slot på Fyn og det har vi taget til os, ved at gøre slottet mere levende end det allerede er. Med funktionen Tilføj Eventyr har vi bragt mere liv og eventyr til slottet. 4 P er Product Vores produkt er en webapp som appellerer til børn og barnlige sjæle. Denne webapp vil aktiveres ved at scanne en QR-kode ved en attraktion og efterfølgende ses en lille historie på skærmen. Man klikker Tilføj eventyr og bliver så sendt videre til et spil, en video eller andet sjovt indhold. Man får 10 point for hver QR-kode der er scannet. Price Da det er et skoleprojekt koster det os ikke andet end tid. Place Produktet vil integreres i Egeskov slot, derfor vil interaktionen med webappen foregå derinde. Promotion Bannere og plancher vil sættes op på slottet og på Egeskov området, men der vil også komme reklamer på facebook for webappen. 37

38 Blue ocean/red ocean 57 Det røde ocean beskriver det marked som kender til markedets betingelser og regler og følger disse. Konkurrenter kender hinandens styrker og svagheder og derfor er det også et hårdt marked at befinde sig i. Måden at udkonkurrere andre i det røde ocean, er ved at overgå sine konkurrenter. For eksempel ved bedre tilbud som bringer flere kunder. Ofte vil direkte konkurrenter finde den andens parts drift og effektivisere den hos sig selv. Ofte er det de samme produkter der går igen i det røde ocean, og ved effektivisering kan produktet gøres billigere og kunden vil derfor vælge dem. Dette er også det ocean vi befinder os i. Det blå ocean beskriver den slags virksomheder som tænker ude af boksen. De giver dét som brugeren vil have, uden at brugeren selv ved det. Det blå ocean er altså uden konkurrence og giver hurtig anledning til vækst i firmaet. Det blå ocean bevæger sig meget i værdiinnovation, som betyder at virksomheden må tænke på noget nyt og samtidig reducere omkostninger. Dette kan gøre det meget svært at være i det blå ocean, da der både skal tænkes på at minimere omkostninger så meget som muligt, men også at opfinde noget nyt som køberne egentlig har brug for. Business Model Canvas 58 Denne kan findes på dette link: 57 ( ) 58 Canvanizer.com ( ) 38

39 Kommunikationsstrategi For at få markedsført vores webapp til børn, har vi tænkt os at designe et banner til fremvisning på Egeskov slots indgang. Banneret skal indeholde information om QR koder og illustrativ grafik der forklarer anvendelsen af en QR kode. Vi forestiller os noget grafik der forklarer at når børn ser disse koder på slottet, har de mulighed for at scanne dem med deres smartphone. Ydermere vil ekspedienten ved indgangen informere familier med børn om at det er muligt at scanne disse koder. Altså har vi taget en direct-marketing tilgang med bannere på slottet. Formentlig i form af udendørs reklame ved indgangen eller indenfor i begyndelsen af slottet. Vi bruger ydermere personal selling ved at lade ekspedienten reklamere og informere for vores app. Kommunikationsplanlægning 59 For at skabe en struktureret og målrettet planlægning over promotionen på vores produkt, udføres en kommunikationsplanlægning. Denne vil hjælpe til at beskrive vores målgruppe, og vurdere hvilke forhold vi skal tage i betragtning for at ramme den specifikke målgruppe. Valg af målgruppe Målgruppen der er valgt er børn i alderen 8-14 år. Denne målgruppe blev valgt ud fra de første observationer 60, hvor vi fandt ud af, at deres udendørs arealer appellerede stærkt til børn. Da vi fandt historierne på slottet sjove og interessante, valgte vi at fokusere på slottet - og der ville vi vælge en målgruppe, som vi ikke mente blev tilstrækkelig repræsenteret. Vores opgavebeskrivelse kræver et multimedieprodukt og af disse valgte vi en webapp. Det menes acceptabelt at få smartphones som cirka otte-årig 61. Vores produkt kræver at klienten kan betjene en smartphone. 59 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (Kap. 21) 60 Se bilag ( ) 39

40 Målsætninger for kommunikation Vi vil kommunikere og promovere vores produkt gennem flere medier. Vi vil ramme det brede publikum ved at lægge to-tre ekstra sekunder til Egeskovs nuværende tv-reklame, hvori den med humor skal påpege at slottet nu har en ekstra funktion til børn. Vi vil ramme publikum i Egeskov vha. sjove bannere og plancher til vores målgruppe. Man kan eventuelt også ramme børnenes forældre ved at reklamere på Egeskovs facebook side - dette kræver dog en mere seriøs tone, som stadig forklarer at deres børn vil have det sjovt inde i slottet. 40

41 AIDA AIDA modellen bruges til at vurdere og give overblik over branding og reklamationen for et givent produkt eller en virksomhed. Attention Fanger modtagerens interesse. Det kan være i form af farver, billeder, skrifttype eller tekst. Opmærksomheden behøves ikke nødvendigvis være på produktet, men kan være det der gør at modtageren husker netop dette produkt. Interest Opfylder forbrugerens behov. Det der fanger modtagerens interesse og får modtageren til at ville se mere af reklamen eller hjemmesiden. Desire Får modtageren til at ønske de havde produktet. Det kan være ved at afsender skriver positive ord om produktet, samt hvilke egenskaber produktet kan. Action Den endelige beslutning for at forbrugeren vælger at købe netop dette produkt, ved f.eks. hvor produktet kan købes. 41

42 Attention Igennem tv, facebook og bannere/plancher rammer vi et bredt publikum - både egeskovs nuværende kunder, men også potentielle kunder. Interest Publikums interesse vedholdes ved brugen af humor til børn. Dette betyder også at reklamen skal holdes simpel, men illustrativ. Desire Action Publikum skal ønske at besøge slottet og prøve appen ved brug af illustrationer der taler godt for produktet - fx børn der griner mens de benytter appen. Egeskovs logo og navn vil stå på reklamen - så både børn og forældre véd hvor produktet kan fåes. Design af budskab Indhold: Da vi skal ramme vores målgruppe af børn, handler det meget om at holde tingene simple. Derfor bruger vi følelsesmæssige argumenter, også kendt som en patos appel. Struktur: Reklamerne vil blive struktureret. Det stærkeste argument placeres først. Med en kort punchline, et illustrerende billede og en reference til Egeskov Slot, gør man det nemt for børn at forstå. Udformning: Ved at bruge illustrationer og billeder i børnehøjde (noget børnene kan forholde sig til) rammer vi vores målgruppe. For at få målgruppen til at interagere kan man eventuelt sætte en QR-kode op som giver en kort film eller et lille spil der refererer til slottet. 42

43 Valg af kommunikationskanal 62 Da de valgte kanaler foregår gennem tv-reklamer, plancher og bannere (evt. facebook) bruges en ikke-personlig kommunikation. Vores kanaler og reklamer beskrives også ved udtrykket Above-the-line som er en vigtig indtægt hos firmaer. Fordelen ved ikke-personlig kommunikation er at man rammer det brede publikum - men bruger altså massekommunikation. Ofte bliver massekommunikation bragt videre til opinionsledere (personer indenfor et socialt netværk, som har en viden indenfor området), og opinionslederen vil altså bringe budskabet videre til deres sociale netværk. Faren er også at dette ikke sker, hvis reklamen ikke fungerer som den skal. Dog skal personlig kommunikation ikke udelukkes, men med vores tidsinterval vælger vi den ikke-personlige. Udarbejdelse af budget Budgettet lægges ud fra vores målsætninger og aktiviteterne. Vores indtægter er således: Indtægt (kt/t * Antal arbejdstimer arbejdstimer) Design 63 Kodning 64 Marketing Indtægt i alt Kr/t kr kr kr kr * da det er en skoleopgave får vi ikke løn 62 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (side 640) 63 ( ) 64 ( ) 43

44 Vores udgifter består i: Udgifter Domæne TVreklame Bannere 9 Udgift er i alt Pris Et domæne koster ca 50 kr årligt. De billigste reklamer koster 150 kr i sekundet. Vi skal bruge ca. 3 sekunder. 450 kr Et banner koster mindst 663 kr. Disse skal placeres mindst 4 steder kr 4*663=2652kr QR-koder er gratis at lave og Egeskov vurderer selv hvor mange de vil have med (derfor er papir ikke med i budgettet). Vi regner med Egeskovs serverplads til hjemmesiden. Valg af promotion-mix På B2C markedet er den traditionelle reklame mest udbredt, grundet et stort forbrug og mange kunder 67. Da vores reklamation går direkte fra Egeskov til kunde, og derfor ikke har et mellemled, bruges pull-strategien. Da vi gerne vil have opmærksomhed om vores webapp, vil vi benytte os af de ovennævnte reklamemetoder, public relations og word-to-mouth metoden. Dette er også den billigste metode, sammenlignet med eksempelvis personligt salg. Delkonklusion Vi har valgt en målgruppe der hedder børn i alderen Denne målgruppe er valgt ud fra field research som viser at børn har svært ved at huske slottet - derfor vil vi gøre det mindeværdigt for dem. Vi vil ved hjælp af bannere, plancher og tv-reklamer ramme vores publikum og sørge for at holde den rigtige struktur. Det er vigtigt at indholdet og udformningen 65 ( ) 66 tv_commercials_fi/tv_commercials_fi/page20.html ( ) 67 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter.(2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (side 608 figur på baggrund af Gallups Trendanalyse 2011 og ( ) 44

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov.

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov. Rapport - den 6. juni 2014 Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov Vejledere Karen Malene Andersen E: kmea@eal.dk Kristin Utne E: krut@eal.dk

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php Eksamensprojekt Cecilie Madsen og Emilie Findsen gr. 24 Deadline d. 6/6 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt MMD Odense web-a 2. semester Vejledere: Thomas Jessen: tbj@eal.dk Karen Malene Andreasen: kmea@eal.dk

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014 FORBRUGER DEN DIGITALE 2014 ADFÆRD I FORANDRING 71% af vores medietid er skærmbaseret 70% mediemultitasker når de ser TV 6. største tv-kanal i DK er Netflix? hvad betyder det for marketing VORES TILGANG

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Research & Innovation 3D GLOBE

Research & Innovation 3D GLOBE Research & Innovation 3D GLOBE MMD Odense, 1.sem Dansk Web A, Gruppe nr. 5. Vejledere: Pernille Christiansen, Kirsten Kasch, Adam Montandon & Peter Storm-Henningsen Kirstine Christiansen, Steffen Christensen,

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1.

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads380g.mmd.eal.dk/portfoliohtml/index.html

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere