Gruppe 7 2. Semester Eksamensprojekt 6/6/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 7 2. Semester Eksamensprojekt 6/6/2014"

Transkript

1 Egeskov Slot Gruppe 7 Carina Kirstine Rasmussen, Linda Fleischer & Bjarke Mulbjerg 6/ MMD Odense Vejledere: Karen Malene Andreasen, Kristin Utne, Marc Altfuldisch & Thomas Jessen URL: Lind3209.mmd.eal.dk/egeskov 1

2 Contents Problemformulering 4 Projektbeskrivelse 4 Metodeliste 4 Projektplanlægning 9 Vandfaldsmodellen 9 Gruppekontrakt 9 Ganttchart 12 Intern situation 13 Historie 13 Mission, Vision og Værdier 14 Ekstern Situation 14 Risikoanalyse 14 S.M.A.R.T.-modellen 16 SWOT analyse af projektgruppen 17 Research og analyse 18 Desk og Field Research 18 Situationsanalyse 18 PEST-analyse 19 Marketing-mix 21 Porters Five Forces 22 Konceptudvikling 24 SMP-modellen 24 Business Canvas 26 Media Flowchart 27 Starframe analyse af BørneQuiz 28 2

3 Brainstorming 30 Wireframes 30 Konklusion 31 Litteraturliste 31 Bilag 32 Brainstorming 32 Spørgeskema 33 Footnotes 35 Kodeeksempler 36 3

4 Problemformulering Hvordan kan vi, ved hjælp af multimedieløsninger hjælpe Egeskov med at formidle viden? Hvad er Egeskov Slots nuværende interne og eksterne situation? Hvordan skaber vi en interaktiv multimedieløsning der kan formidle viden omkring Egeskov slots malerier? Hvilke medier skal vi benytte os af for at positionere os bedst muligt i forhold til vores valgte målgruppe? Projektbeskrivelse Egeskov Slot oplever på nuværende tidspunkt et gradvist fald i antallet af besøgende. Vi har tænkt os at undersøge hvorfor det falder og hvordan vi kan bidrage med en løsning, der kan afhjælpe dette problem. Vores vision er at skabe en løsning, der er ekstraordinær i forhold til, hvad man ellers kan opleve på Egeskov, og som kan give folk en oplevelse de vil kunne se tilbage på og dele med andre, så Egeskov derved også opnår større besøgstal ved hjælp af word of mouth. Vores målgruppe vil primært være børnefamilier, da vi vil forsøge at skabe noget som familien kan opleve og mindes i fællesskab. Metodeliste Ganttchart En Ganttchart er et projektplanlægningsværktøj, der bruges til at lave en estimeret tidsplan forud for et projekt i et søjlediagram. Diagrammet laves således, at man kan se de estimerede start- og sluttidspunkter for hver enkelt opgave og kan løbende opdateres, hvis en opgave trækker ud. Man kan også oprette milepæle og afhængighedsforhold i diagrammet, således at man kan se hvornår der er lagt interne foreløbige deadlines og hvilke opgaver, der er først kan påbegyndes før andre er løst. Vi har tænkt os at benytte os af en Ganntchart til at planlægge vores projekt på bedst mulig vis og derved sørge for hele tiden at have overblik over, hvad der mangler og hvornår det senest skal være færdigt. For at lave den mest effektive Ganntchart muligt, er det vigtigt at vi går i detaljer med den og får skrevet hver eneste opgave på. 4

5 Risikoanalyse En risikoanalyse har til formål at afhjælpe mulige risici, systematisere og prioritere dem og finde mulige løsninger på diverse problemstillinger. Risikoanalysen hjælper med at vurdere hvilke risici der er de alvorligste i forhold til at kunne gennemføre projektet og derefter finde strategier til at reducere og komme igennem disse risici. 1 Maxi Risikoanalyse En Maxi risiko analyse er en udvidet model af risikoanalysen, hvor man også ser på, hvordan risici påvirker kvaliteten af produktet, tidsrammen og ressourcerne til projektet. S.M.A.R.T. modellen 2 S.M.A.R.T. modellen er et projektplanlægningsværktøj, der bruges til at opstille specifikke mål og sørge for at realisere dem. S.M.A.R.T. står henholdsvis for specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Når man opstiller sine specifikke mål, redegøres der for, hvad man vil opnå med målet, hvorfor man gør det og hvad der kræves for at man opnår det. For at opnå disse mål, skal man også gøre dem målbare. Det vil sige, at man tager stilling til, hvornår man ved, at man har nået sit mål og hvad ens krav for at målet er opnået. Målet/målene skal også være attraktive, det vil sige, at der findes ud af, hvad der skal være motivationen for at nå målet, hvad får man ud af at opnå det? Selvfølgelig skal dit mål også være realistisk, så derfor skal målet være hverken uambitiøst eller for ambitiøst. Man skal aldrig gabe over for meget, især ikke når målet også skal være tidsbestemt, hvilket fører os til det sidste bogstav i S.M.A.R.T. modellen. Her skal man fastlægge, hvornår der er deadline og derved, hvor lang tid man har til at nå målet/målene. SMP-model 3 SMP-modellen dækker over segmentering, målgruppevalg og positionering. Man starter med at opdele markedet i segmenter, det vil sige mindre delmarkeder af hovedmarkedet med samme præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Derefter skal man vælge målgruppe, hvor SMUK-modellen med fordel kan anvendes til at vurdere de enkelte segmenter. SMUK dækker over størrelse, muligheder, konkurrence og udgifter. Den sidste del af SMP-modellen er positionering og differentiering, hvor man analyserer hvilke faktorer kunderne lægger vægt på og hvordan en virksomheds produkt adskiller sig fra andre, som også kaldes deres Unique Selling Proposition. SMUK modellen 4 S - Størrelse og vækst M Muligheder for bearbejdning U Udgifter ved bearbejdning K Konkurrencesituation i segmentet Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. 4. udg. TROJKA, (Bog) 4 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. 4. udg. TROJKA, (Bog) 5

6 SMUK modellen bruges til at vurdere hvorvidt en virksomhed kan nå de forskellige segmenter, og hvorvidt disse er attraktive og brugbare. Når man udarbejder en SMUK-model, kigger man på den række segmenter der er relevante i forhold til hvilken målgruppestrategi der er mest passende til et givent produkt. Field research Field research er en form for research, der, som det ligger i udtrykket, foregår I felten. Dvs. at man researcher uden for ens vante rammer og derved samler helt ny viden uden for bøger og internet. Det kan gøres ved at udsende spørgeskemaer eller at interviewe folk. Desk research Desk research er det modsatte af field research, hvor man researcher på normal vis, ved at finde viden, der i forvejen er indsamlet, f.eks. ved hjælp af bøger, internet, aviser, etc.. Visuel research Den visuelle research metode er research som består af billeder, tegninger og fotografier, diagrammer, storyboards, prototyper etc. Den bliver brugt til at fremme design processen ved at gruppens medlemmer går ud og får et førstehåndsindtryk af den klient, eller det emne, man arbejder på. Den visuelle metode er også brugt til at fremkalde information som kan være brugbart materiale til at udvikle kreative og analytiske færdigheder. Sketching Sketching er brugt til at fortolke vores individuelle thinking process. Den afhjælper når man skal huske alle de ideer man hver især har i gruppen, og evt. finde gamle og udstødte ideer frem og bruge dem, hvis de bliver relevante senere i forløbet. Man bruger også sketching til at visualisere et design eller andet, før det føres ud i livet. Brainstorming Brainstorming er en god teknik, specielt i en gruppe, til at skabe nye ideer, løse problemer og er med til at motivere og udvikle diverse ideer. Den hjælper til at komme med spontane forslag eller hvis der er brug for inspiration. Brainstorm kan bruges på baggrund af research eller egen viden 5 Wireframes 6 Wireframes er en slags skitse der har til formål at opbygge brugerfladen på en hjemmeside, en app, etc., for at skabe en brugerflade der skal give en bedre user experience. Wireframes består af streger, bokse og tekst der giver et indtryk af strukturen på brugerfladen

7 Moodboard 7 Et moodboard er en visuel inspirationskilde for det design du ønsker at skabe. Til forskel fra styletile har moodboardet til formål at skabe den stemning du ønsker at frembringe i dit design og kan være en inspirationskilde gennem hele designprocessen. Når man skal lave moodboards bruger man visuel research til at finde billeder, teksturer og andet, der kan være med til at skabe den stemning man ønsker. Man samler derefter alt det materiale man har fundet på en slags collage og når du føler den udtrykker den stemning/budskab du ønsker, har du dit moodboard. Starframe Analyse En starframe analyse bruges til at fastlægge de 6 aspekter af en hjemmeside. De 6 aspekter er formålet med hjemmesiden, trend og motiv, situationen brugeren sidder i, målet med hjemmesiden og traditionen for en hjemmeside af denne kategori. Situationsanalyse Situationsanalysen har til formål at fastlægge en virksomheds nuværende situation. Det består i at indsamle oplysninger om klienten i form af deres historie, geografi og om de er B2B, B2C eller B2G. Derudover laver vi en SWOT for at fastlægge deres interne og eksterne situation og til sidst bruger vi SMP modellen for at fastlægge målgruppen. AIDA-modellen AIDA modellen er en kommunikationsmodel som består af 4 dele, Attention, Interest, Desire og Action. De fire punkter beskriver hver især en effekt som produktet skal have hos modtageren A Modtageren skal gøres opmærksom på produktet. I Dette er den, der får modtageren til at fastholde interessen i produktet. D - Dette punkt skal give modtageren et ønske om at eje produktet. Her er det vigtigt at fremhæve fordele ved produktet som kan overbevise modtageren. A Og endeligt, skal modtageren ville handle (i vores tilfælde deltage i aktiviteten/showet) SWOT analyse S.W.O.T analyse er en situationsanalyse hvor virksomhedens interne og eksterne forhold analyseres, vurderes og beskrives. Under interne forhold stilles virksomhedens Stærke (Strength) sider over for virksomhedens Svage (Weaknesses) sider.under eksterne forhold vurderes virksomhedens Muligheder (Opportunities) og Trusler (Threats). S.W.O. T modellen giver et samlet overblik over virksomhedens situation. PEST analyse (Political, Economic, Sociocultural, Technological) PEST analysen bruges til at beskrive og analysere virksomhedens eksterne forhold. PEST-analysen er en analyse af faktorerne i virksomhedens uafhængige omverden, og PEST-analysen kan dermed supplere omverdens analyse. Modellen kan fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold

8 Business Canvas Et business canvas er en forretningsmodel, der består af ni blokke, der har til formål at beskrive hvordan en virksomhed har intention om at tjene penge. Marketing Mix 8 Marketing Mix er et værktøj, der anvendes i markedsføringen. En planlagt blanding af elementer af et produkts markedsføring plan, der betegnes som de 4 P er: produkt, pris, sted og forfremmelse. (product, price, place, promotion). Modellen kan også udvides med marketing mixets 7 P er, som er Mennesker, Fysiske beviser, Proces (People, Physical Evidence, process) den bruges i forbindelse med analyse af servicevirksomheder og serviceprodukter. CRAP-analyse C.R.A.P står for Contrast, Repetition, Alignment, Proximity som er De 4 grundlæggende principper for design. Porters Five Forces Porters Five Forces er et analyseværktøj til vurdering af virksomhedens position og attraktivitet i branchen eller industrien, med andre ord analyseres konkurrencesituationen i en bestemt branche eller industri. Med Porters Five Forces undersøger man virksomhedens konkurrencemæssige, situation ud fra fem kræfter: Kundernes forhandlingskraft, Leverandørernes forhandlingskraft, Potentielle indtrængere, Substituerende produkter og Rivaliseringen i branchen. Modellen kan også fastlægge attraktiviteten i branchen ved vurdere, hvordan konkurrencekræfterne påvirker branchens aktører, og hvor stærkt virksomheden står. For at vurdere hele virksomhedens omgivelser kan man bruge denne model. 8 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring. 4. udg. TROJKA, (Bog) 8

9 Projektplanlægning Vandfaldsmodellen Vi har valgt at basere vores projekt på vandfaldsmodellen, da vi mener at det er den rette metode til udførelse af vores projekt, da vi på forhånd har alle kravspecifikationerne. Den agile metode er mere rettet mod projekter, hvor kunden får leveret små dele af opgaven. Vi har derudover også fået et krav om at projektet skal inddeles i faser, hvor vi mener at det er lettere at fokusere på en fase ad gangen og derefter gå videre til næste. Vandfaldsmodellen vil være udgangspunkt for udførelsen af vores Ganttchart. Gruppekontrakt De 5R er er et projektplanlægningsværktøj som bruges til at afklare hvordan vores gruppes medlemmer står i forhold til hinanden og hvordan vi kan arbejde bedst muligt sammen. Rammer Vores tidsmæssige rammer har vi i gruppen besluttet, skal forløbe fra 09:00 til 14:00 hver dag, medmindre andet er aftalt. Hver dag bliver der aftalt, hvad der skal laves dagen efter og for at udnytte gruppearbejdet på skolen bedst muligt skal hvert gruppemedlem sørge for at forberede sig. Vi er organiseret ved at vi deler ansvaret i gruppen. Dvs. at alle tager ansvar for det der laves og alle kommer med inputs. Vi opretter en facebookgruppe for projektet, der hjælper os med at kommunikere, hvis vi eventuelt deler arbejdsopgaver ud, der skal laves hjemmefra. Derudover opretter vi et google-drev der sikrer at ingen filer går tabt og de altid er tilgængelige for alle gruppens medlemmer. Gruppens ansvar er at overholde interne regler, deadlines og møde op efter aftale og til aftalte tider. Hvis disse regler ikke kan overholdes skal vi informere hinanden om det. 9

10 Vi skal udarbejde et eksamensprojekt som vi alle kan stå inde for og vi alle har bidraget lige meget til. Vores stærke sider er design, kommunikation og markedsføring og vores svage side er interaktion, hvor vi vil samarbejde bedst muligt for at opnå et godt resultat. Vi har tænkt os så vidt det er muligt at sammenarbejde om hele projektet, da vi alle har dårlige erfaringer med at dele opgaver ud. Derved hjælper vi også os alle med at være aktive og få diskuteret diverse problemstillinger. Vores rammer er at vi overholder aftaler og at vi opretholder god kommunikation, så der ikke opstår misforståelser og der er enighed omkring ting. Vi opbakker og hjælper hinanden på bedst mulig vis, vi bruger vores vejledere så vidt muligt, når der er brug for det. Vores ressourcer er vores viden fra undervisning, bøger, undervisere, Egeskov slot s hjemmeside, internettet og til sidst gamle afleveringer. Disse ressourcer er med til at hjælpe os igennem projektet og sikre os et godt resultat i sidste ende. I gruppen har vi nogle forventninger og bekymringer. Vores bekymringer er som lyder: Tidspres (Ikke at være i stand til at overholde deadlines). Da vi ikke kender hinanden i forvejen ved vi ikke hvor godt vi samarbejder. Interaktionsfaget er en bekymring da ingen af os er stærke i faget. Vores forventninger er at alle gruppens medlemmer overholder interne aftaler, at alle tager ansvar og alle har det godt i gruppen. Vi forventer også at vi sammen får udarbejdet et godt projekt, der i sidste ende giver et godt resultat. Relationer Beslutninger træffes ved effektiv kommunikation og enighed, hvis enighed ikke kan opnås udarbejder vi løsninger, der er acceptable for alle parter. Vi skal alle sammen være villige til at gå på kompromis og være i stand til at modtage og give konstruktiv kritik. Hvis der opstår en konflikter skal vi være i stand til at snakke om dem og få dem bearbejdet på bedst mulig vis. Vi arbejder alle sammen gennem hele projektet og undgår så vidt muligt at være nødt til at uddelegere opgaver. Retning Gruppens mål og delmål er at overholde alle deadlines så vidt som muligt. Vores mål er at få lavet noget effektivt research, som giver et godt grundlag for en konstruktiv udviklingsfase. Vi vil forsøge at opnå bedst mulige karakterer som følger af et godt produkt vi kan stå inde for. Vi har også et mål om at færdiggøre projektet nogle dage før den endelige deadline, for at undgå stress, konflikter og ekstremt overarbejde. Det der skal til for at nå målet om at overholde alle deadlines er hårdt arbejde og selvfølgelig god kommunikation. For at nå målet om at få dannet et godt grundlag for en konstruktiv udviklingsfase ved hjælp af research, skal vi gøre meget ud af vores desk- og fieldresearch og udtænke strategier, der imødekommer vores målgruppe. Til sidst, for at nå vores mål om at færdigøre projektet nogle dage før den endelige deadline, skal vi udarbejde en velovervejet Gannt chart, der giver os et godt overblik over en struktureret arbejds- 10

11 gang. Selvfølgelig ønsker vi at produktet skal være af bedst mulig kvalitet og det gør vi alle en indsats for og tager ansvar for at opnå. Roller Gruppelederen er den, der har det sidste ord, hvis gruppen er uenig. Derudover har gruppelederen ansvaret for at interne deadlines bliver overholdt. Vi har besluttet at Bjarke Mulbjerg er gruppeleder. Gruppens rollesammensætning er en samlet enhed, der i stedet for at uddelegere arbejdsopgaver forstærker hinandens kompetencer og hjælpes ad igennem forløbet. Vi vil acceptere hinandens manglende kompetencer og hjælpe hinanden så vidt som muligt til at forstå den pågældende opgave, sådan at vi alle kan være aktive i løbet af fasen. Regler For at sikre den effektive kommunikation vil vi sørge for at have en ordentlig omgangstone, lytte til hinanden og hjælpe hinanden, hvis der opstår problemer. Vi vil sørge for at give hinanden feedback, ros og kritik og give udtryk for, hvis der er noget vi er uenige om. Vi har ret til at sige fra og ytre os. Vi vil altid træffe beslutninger i fællesskab og hvis uenighed opstår, vil vi forsøge at nå til enighed eller gå på kompromis. Vi skal altid overholde gruppekontrakten og derved komme til aftalte møder. Hvis konflikter opstår, gør de regler der står i gruppekontrakten sig gældende. 11

12 Ganttchart En ganttchart er et nyttigt værktøj i projektplanlægningsfasen til at skematisere og uddelegere overgaver, så man stadig har et godt overblik over hvad der skal laves. Man kan oprette delmål i ganttcharten så man ved hvornår interne deadlines ligger og afhængighedsforhold, så man ved hvilke opgaver, der skal løses før andre kan påbegyndes. Vi har valgt at lave vores ganttchart ud fra vandfaldsmodellen som vi også har valgt som metode for hele vores projektforløb. Ved hjælp af vores ganttchart har vi skabt et overblik over, hvad der skal laves og hvornår det skal være færdigt og derved udregnet, hvor lang tid vi har til hver opgave så vi kan overholde den endelige deadline. Vi vil bruge dette overblik til at sørge for at vi igennem hele projektforløbet er på forkant med tiden. 12

13 Historie Intern situation Egeskov slot blev bygget I 1554 af lensmand Frands Brockenhuus. Oprindeligt Var det hans hustru, Anna Tinshuss forældres gård. Det var den politiske uro Reformationen og Grevens Fejde der fik mange store jordbesiddere til at bygge deres boliger som svært indtagelige borge. Navnet Egeskov, kommer ifølge overleveringen af at, slottet som ligger midt ude I en sø, fik bygget et fundament af egetømmer der var så grundigt at der gik en hel Egeskov dertil. Slottet blev oprindeligt bygget til forsvar. Det består af to langhuse forbundet af en tyk dobbeltmur. Derved kunne man I tilfælde af angreb opgive det ene hus og kæmpe videre I det andet. Man kunne ikke risikere at miste vand under en eventuel belejring, derfor blev dobbeltmuren bygget så tyk og med løntrapper som en brønd. Den eneste adgang til slottet var over en Vindelbro, og for at forsikre der ikke trængte modstandere ind på slottet var ydermurene forsyner med utallige skydeskår og skodehuller sådan at det var muligt at hælde kogende van dog tjære I hovedet på modstanderen. Fra tårnene kunne man ligeledes beskyde fjenden I flanken. Mere end 450 år er der gået og der har boet mange forskellige slægter på Egeskov. I 1784 Blev Egeskov solgt til Henrik Bille, hvis efterkommere siden hen hare jet slottet. Julius Ahle-feldt-Laurvig-Bille flyttede I 1883 ind på slottet og under ham var den svenske arkitekt Helgo Zettervall. Det var Helgo Zettervall som genindførte de kamtakkede gavle, forhøjede tårnhattene og byggede den port bygning som man går ind af I dag når man besøger slottet. I 1975 blev riddersalen restaureret og fra 1886 har turister haft adgang til den, og mange af slottets andre lokaler. Man kan ligeledes leje riddersalen til store eksklusive middagsselskaber. Egeskov er i dag et moderne landbrug, dette blev udviklet i samme periode. Med eget mejeri, elektricitetsværk og jernbanespor til Kværndrup dannede basis for det økonomiske aspekt. I 1959 begyndte restaureringen, af de store haveanlæg, og parken fik sin nuværende form, man den har igennem flere generationer været åben for publikum. Det der tidligere var en kornlade blev I 1967 til Veteranmuseet, og gennem årenes løb har museet bredt sig til flere af de omkringliggende avlsbygninger. 13

14 Mission, Vision og Værdier Mission Vision Værdier Egeskov er til gavn og fornøjelse, aktivitet og nydelse. Det levende slot på Fyn De vil have et budskab ud, om at Egeskov rummer mere end man forventer og at man ønsker sig tilbage dertil. Egeskov skal være Danmarks mest berømmede og eventyrlige attraktion udenfor København Egeskov vil skabe en ny historie med mere fokus på attraktionerne end personen. Ekstern Situation Egeskov vil have en høj oplevelsesværdi Vil være anerkendt for at være et fantastisk sted for børn En tidsrejse Vil være velkendt og velanskrevet som et sted for eventyr, trivsel, leg, indlevelse, bæredygtighed og belønning Risikoanalyse Mini Risikoanalyse Formålet med risikoanalyse er at vurdere, hvilke risici der er i vores projekt, og hvordan vi kan overkomme og reducere disse risici. Risikoanalysen giver os et overblik over de kritiske punkter og hvor meget sandsynlighed der er, samt konsekvensen af det pågældende problem og hvordan vi vil reducere konsekvenserne hvis de opstår. Ved at give sandsynligheden og konsekvensen tal og lægge dem sammen har vi fundet til risikotallene for hver risiko. Handleplan Fravær Sygdom Overarbejde eller evt. hjemmearbejde Forsinkelse Gruppens medlemmer er forsinkede Overarbejde Risiko Årsag Sandsynlighed (1-3) Konsekvens (1-3) Risikotal (1-9) PC-problemer Computere går ned, data går tabt Overarbejde eller evt. hjemmearbejde, kan forebygges med backup s 14

15 At vi ikke kan komme i kontakt med vejleder Forsinkelser Fratrædelse At der er sygdom eller ferie At deadlines ikke kan overholdes At et af gruppens medlemmer dropper ud af uddannelse eller skifter gruppe At forsøge komme i kontakt med en anden vejleder ellers kontaktes medstuderende Overarbejde og hjemmearbejde. Kan forebygges med en gennemarbejdet Ganttchart, som bliver løbende opdateret Resterende gruppemedlemmer arbejder ekstra hårdt og intensivt Vi har brugt risikoanalyse for at sikre, at gruppen er forberedt til at imødegå mulige risici under projektet og finde mulige løsninger på de pågældende problemer. Maxi analyse I maxi analysen har vi vurderet hvilke risici kan påvirke kvaliteten af produktet, tidsrammen og ressourcerne til projektet, og hvordan vi kan håndter problemet hvis den skulle opstår. Ved at fastlægge sandsynligheden for diverse risici og deres konsekvenser for henholdsvis produktet, tidsrammen og ressourcerne og derefter gange disse, har vi fundet frem til risikotallene for hver risiko og til sidst lagt dem sammen, for at have overblik over sandsynligheden for at enten kvalitet, tid eller ressourcer bliver påvirket. Risiko Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Risikotal (S x K = ) Handleplan Q T R Q T R Fravær Overarbejde eller evt. hjemmearbejde Forsinkelse Overarbejde PC-problemer At vi ikke kan komme i kontakt med vejleder Overarbejde eller evt. hjemmearbejde, kan forebygges med backup s At forsøge komme i kontakt med en anden vejleder ellers kontaktes medstuderende 15

16 Forsinkelser Fratrædelse Overarbejde og hjemmearbejde. Kan forebygges med en gennemarbejdet Ganttchart, som bliver løbende opdateret Resterende gruppemedlemmer arbejder ekstra hårdt og intensivt Sum total = Vi har brugt maxi risikoanalysen for at finde frem til mulige risici og for at finde ud af hvordan vi undgår at de har indflydelse på projektet og produktets kvalitet. Hvis nogen af disse risici skulle opstå ved vi hvordan vi tackler dem bedst muligt. S.M.A.R.T.-modellen 9 En S.M.A.R.T. model har til formål at gøre klart, hvad vores mål er og lægge en strategi for, hvordan man vil nå disse og hvor længe man har til det. Dette er et nyttigt værktøj i projektplanlægningen, da det er med til at fastlægge hvilken retning projektet skal have i kombination med en problemformulering. Vi har valgt at bruge modellen, da vi mener det vil være en hjælp til udførelsen af projektet, samt en motivation for at gennemføre det. Specifikt Vi vil opnå at lave et gennemarbejdet projekt, der indebærer en interaktiv multimedieløsning til Egeskov slot. Dette skal skabe mere interesse omkring Egeskov Slot og derved øge besøgstallet. Vores målgruppe er børnefamilier, som søger en attraktivitet de kan opleve og mindes sammen. Målbart Vi ved at vi at vores mål er opnået når vi har en fungerende prototype og en gennemarbejdet rapport, som alle gruppens medlemmer er tilfredse med. Vi håber at vores koncept vil medføre at Egeskov vil integrere det i deres park. Vi håber endvidere at vores mål vil medføre øget besøgstal på Egeskov Slot og give os en god karakter. Attraktivt Vores motivation for at nå målet er at gennemføre semesteret med et godt resultat. Dette vil medføre erfaring og ny viden i vores fag, der bringer os tættere på målet om at være dygtige multimediedesignere

17 Realistisk Vi ved at vi kan opnå vores mål inden deadline gennem hårdt arbejde. Derfor vil vi ofre mange timer på projektet, for at opnå det bedst mulige resultat. Vores mulige udfordringer for projektets forløb, har vi beskrevet i vores risikoanalyse og endvidere hvordan vi tackler disse. Tidsbest emt Vi kan nå målet inden vores deadline den 6. juni, dvs. vi har cirka en måned til at nå målet. Hvordan vi skal disponere vores tid bedst muligt er estimeret i vores Ganttchart. Ved hjælp af S.M.A.R.T. modellen, har vi fundet ud af hvilke mål vi ønsker at opnå, hvorfor vi skal opnå dem, hvordan de skal opnås og hvornår de skal opnås. Vi vil bruge denne viden til at hjælpe os igennem projektet og sørge for at vi hele tiden stræber efter at nå målene. SWOT analyse af projektgruppen En SWOT-analyse kan anvendes på mange forskellige måder og vi har valgt at lave en SWOT-analyse på vores gruppe, der skal belyse de interne og eksterne påvirkninger af projektet, der gør sig gældende. Styrker Effektiv kommunikation Gode sproglige færdigheder God projektplanlægning Har mulighed for kontakt med Egeskov Gode til at overholde aftaler Muligheder Mulighed for at Egeskov vil bruge vores product/koncept Få mere erfaring med interaktion Skaffe flere besøgende til Egeskov Få gode karakterer Svagheder Mangel på inspiration til koncept Manglende deltagelse fra et af gruppens medlemmer Manglende erfaring indenfor interaktionsfaget Trusler Sygdom Mangel på ressourcer Data går tabt Ved hjælp af SWOT-analysen af gruppen, har vi dannet os et overblik over hvilke egenskaber vi besidder og ikke besidder, som vi kan bruge til at vide hvilke ting vi kommer til at lægge mere arbejde i og hvilke styrker, der kan gavne os. Til sidst har vi fundet ud af, hvilke muligheder projektet kan åbne op for os og hvilke trusler, der kan være gældende. 17

18 Research og analyse Desk og Field Research Field research er en researchmetode, der indsamler ny viden, der ikke kan findes i bøger, på internet osv.. I vores field research har vi valgt at dele et spørgeskema på facebook, der spørger ind til folks køn, alder og om de har børn. Dette har vi gjort for at finde ud af nogle grundlæggende oplysninger om de personer, der svarer. Derudover har vi valgt at spørge om de har hørt om Egeskov og hvis de har, om det så er på TV, aviser, internet, via word of mouth eller andet. Vi har også valgt at spørge om de har besøgt Egeskov og hvis de har, bliver de sendt til en side der spørger ind til deres besøg på Egeskov. Til sidst spørger vi ind til hvilke danske attraktioner de helst ville besøge, for at finde ud af, hvem deres største konkurrenter er og om de ejer enten smartphone eller tablet. Hovedessensen af desk og field research er at komme tættere på vores målgruppe, hvad deres ønsker og værdier er, og hvordan vi kan opfylde disse. Situationsanalyse S.W.O.T analysen S.W.O.T analysen bruges til at identificere virksomhedens stærke og svage sider, og samtidig finde de muligheder og trusler virksomheden star overfor. Vi burger denne analyse til at få overblik, og til at få et overblik over den konkurrencemæssige situation. Den bliver brugt som et markedsføringsværktøj for projektet så vi kan få en ide om hvor vores projekt kan bære hen. Styrker Historien bag slottet Godt budget til nytænkning Svagheder Billetprisen er høj Afhængig af årstid/varme dage Instagram bliver brugt flittigt #EgeskovSlot Skiller sig ud fra andre slotte i DK Research fortæller at folk vil besøge Egeskov gentagne gange Muligheder Trusler 18

19 Unge/børn har et stort/godt forbrug af Tablets/Smartphones. Derfor er en App en god ide. Andre Attraktioner Faldene interesse for museer Lave samarbejde med HC Andersen Hus Ud fra denne analyse ser Egeskov slot ud til at have en del flere styrker og muligheder end Svagheder og trusler, dette kan vi I vores produktudvikling bruge til vores fordel. PEST-analyse I PEST-analysedelen af situationsanalysen har vi analyseret hvilke eksterne forhold, dvs. forholdende i makromiljøet, der spiller en rolle for Egeskov Slot på nuværende tidspunkt. En PEST-analyse kan løbende opdateres da forholdene konstant ændrer sig i takt med at forholdene i samfundet ændrer sig. PEST-analyse 1 Political Politiske og lovgivningsmæssige forhold Economic Samfundsøkonomiske- og demografiske forhold Sociocultural Sociale og kulturelle forhold Technological Teknologiske og miljømæssige forhold Politiske og lovgivningsmæssige forhold Markedsføringsloven 2 Faldende ledighed 3 Stigende indkomst 4 Faldende besøgstal på danske museer 5 Finanskrise Smartphone- og tablet trends Mange har internetadgang på deres smartphone Stigende antal af smartphonebrugere Egeskov skal, ligesom alle andre virksomheder, forholde sig til markedsføringsloven. 19

20 Samfundsøkonimiske- og demografiske forhold Baseret på statistikker hentet fra Danmarks statistik, kan vi konkludere at der de seneste år har været en positiv udvikling i danskernes indkomst og ledighed. Det spiller en rolle for en turistattraktion som Egeskov Slot da folk af den grund har mulighed for at bruge flere penge på at købe luksusvarer som en udflugt til Egeskov også hører ind under. Trods dette er folk stadig Ifølge Danmarks statistik, kan vi også konkludere at besøgstallene på danske museer de seneste år har været faldende. På de kulturhistoriske museer, som Egeskov er en del af har der været et fald på besøgende fra 2011 til 2013, hvilket kan være med til at forklare Egekovs faldende besøgstal. 20

21 Sociale og kulturelle forhold 10 Gennem de seneste år er antallet af Danskere med smartphones steget voldsomt, så den stigende trend idenfor smartphones er en fordel i forhold til vores koncept Smartphone Teknologiske og miljømæssige forhold Eftersom antallet af smartphonebrugere er steget så markant i løbet af de seneste år, har de fleste mulighed for at gå på internettet på deres telefon. Vi vil bruge den viden vi har fundet frem til i vores PEST-analyse til at tage makromiljøet i betragtning i løbet af vores konceptudviklingsfase og derudover også danne os et overblik over Egeskovs nuværende situation. Marketing-mix Marketingsmixet de 7p er 11 : product, price, place, promotion, personal, physical og process bruges til at se klientens eget produkt i forhold til konkurrenternes og få vished om hvad kunden ønsker og derved tilpasse sit produkt. Vi bruger her de 7 p er i frem for de 4 p er da Egeskov er et servicefag, og de sidste 3 p er 12 er essentielle i forhold til at tilpasse sig kundens ønsker. Product Det produkt eller den ydelse som virksomheden tilbyder, smat den service der følger med 13 Med et besøg på Egeskov Slot, oplever man en dejlig atmosfære, historisk viden, flotte omgivelser, sjov på udenom områder og på forskellige tidspunkter af året er der diverse events Price Er prisen realistisk i forhold til produktet og den ønskede positionering 14 Egeskov er realistisk med sine billetpriser sat i forhold til konkurrenterne. De har derudover i hele maj måned gratis adgang for skoler, derudover har procentbesparelser for dem der kører over Storebæltsbroen 15 Place Gøre produktet tilgængeligt for den rigtige målgruppe 16 Egeskov ligger på Fyn. Samarbejdet med storebælt burde gøre det mere attraktivt for Sjællænderne at tage til Fyn og besøge slottet. Der bliver kommunikeret til målgruppen v.h.a Instagram som er blevet et populært medie og besøgende på Egeskov bruger det meget til Andersen, Finn Rolighed m.fl., International Markedsføring 4 udgave Trojka, 2011 s Andersen, Finn Rolighed m.fl., International Markedsføring 4 udgave Trojka, 2011 s Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S

22 at poste flotte billeder af haven og slottet. Promotion Reklame til og kommunikation med målgruppen for at sikre fokus på produktet 17 Egeskov har et rigtig flot Website som de er stolte af. Vi vil lave mere reklame i form af banner på facebooksiden af QuizApp en, plakat og brochurer. Derudover er facebook og instagram allerede reklame. Personal Personalets behandling af kunder, samt deres uddannelse og uniform 18 Personalet virker meget engagerede og smilende. Physical Evidence Virksomhedens fysiske rammer, samt den håndgribelige del af service produktet 19 Egeskov er et gammelt slot, med veteran udstillinger, det er smukt og unikt. De har en lille madbod ved udstillingerne samt en flot cafe, som befinder sig i de gamle herskabsstalde. Process Virksomhedens arbejsprocesser 20 De ansatte rundt omkring på slottet, ved udstillingerne og i haverne er imødekommende og hjælpsomme. De har svært ved at kommunikere med Parkens mange Asiatiske gæster, men derudover bliver der al information kommunikeret på Engelsk og Tysk på tavler ved de forskellige seværdigheder. Porters Five Forces Porters Five Forces 21 er en model der ser på truslen på de faktorer, der har påvirkning på branchen. Der analyseres på fem faktorer; truslen fra nye indtrængere, substitutter produkter, leverandørernes forhandlingskraft, kundernes forhandlingskraft og rivaliseringen i branchen. Vi bruger denne model, da den kan give os et billede af hvor attraktivt eventuelle gæster finder Egeskov Slot. Derudover giver den et billede af hvor stor konkurrencen er, og hvor stor en forhandlingskraft kunder og leverandører har. Og i hvilket omfang man skal frygte substituerende produkter og nye indtrængere 22 Købernes forhandlingskraft B2C 23 : Køberne er i dette tilfælde Slottes gæster. Deres forhandlingskraft afhænger af priser; madpriser, billetpriser, priser på eventuelle nye forlystelser. Egeskov skiller sig ud fra konkurrenterne, idet det ikke som sådan er en forlystelsespark, og en dag på Egeskov er oftest en billigere løsning end en rigtig forlystelsespark, som fx Tivoli og Legoland, som vi kan se ud fra vores research er store konkurrenter, som kommer til deres fordel. Det er deres force, for kunderne har ingen mulighed for at ændre på prisen i 17 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International markedsføring. 3. udg. Trojka, S Andersen, Finn Rolighed m.fl., International Markedsføring 4 udgave Trojka, 2011 s Andersen, Finn Rolighed m.fl., International Markedsføring 4 udgave Trojka, 2011 s

23 nogen af tilfældene. Man kan konkludere ud fra dette at den enkelte kunde, ikke har nogen forhandlingskraft på Egeskov. Leverandørernes forhandlingskraft Leverandørerne på Egeskov slot er dem der kan levere underholdningsfaktorerne. Dette ses bl.a. ved ting som mad og drikke, udstillingerne, legepladsen og haven. Der er en del faktorer der spiller ind; prisen på varen i forhold til hvilket budget der er langt, eventuelle substitutter for varerne og antallet af leverandører. Der findes massevis af leverandører rundt om i verden, både i madbodsafdelingen, som fx industrimaskiner (MOMs 24 kan være et eksempel) og til forlystelser, rutsjebaner, labyrinter, 4D biograf osv. Egeskov har derfor en del udbydere at vælge imellem. Substituerende produkter Ud fra vores research kan vi vurdere at Tivoli og de forskellige Zoologiske haver rundt omkring i landet kan være alternativer for Egeskov Slot, men det er så her Egeskov har deres force i og med de har lidt af det hele. Hvis man ser på hvad Zoo og Tivoli kan tilbyde, så vil de zoologiske haver være den største substitut for Egeskov. Da der ikke er andre omkostninger end indgangsprisen, udover mad. Potentielle indtrængere Som nævnt, har Egeskov en fordel ved at være det eneste slot med så meget forskelligt at studere og opleve. De leverer et stærkt brand der er udviklet igennem mange år og danskere er bekendt med det. Antallet af potentielle indtrængere afhænger af hvor attraktivt markedet er. Hvis potentielle indtrængere kan se et indbringende marked, er der en vis sandsynlighed for at de vil kæmpe om profitten. I Egeskovs tilfælde hvor hovedparten af attraktionerne er hhv. Slottet og veteranudstillingerne, kan det være svært som ny indtrænger at komme op med et produkt eller en park lignende. Samtidig kræver det enorme investeringer at bygge en park op i den størrelsesorden. Rivalisering i branchen Det er svært for de forskellige parker i branchen at konkurrere på pris, da de ikke tilbyder de samme produkt. Men rivaliseringen i branchen er for Egeskov hård, da de ofte bliver valgt

24 fra frem for forlystelsesparkerne eller zoologiske haver, og Danmark er ikke større end folk er villige til at køre efter oplevelser. Herunder ses en graf om præference parker ud fra vores research. Konceptudvikling SMP-modellen SMP-modellen er en model, der kan bruges til at tilrettelægge virksomhedens markedsføringsstrategi. S, M og P står henholdsvis for: Segmentering: her gælder det sig at definere brugerne i segmenter/målgrupper, ud fra hvilke produkter de er købere af og derefter lave en profil af disse. Målgruppevalg: hvor der foretages en udskillelse af relevante målgrupper ud fra den segmentering der er foretaget. Positionering: Drejer sig om hvordan virksomheden på bedst mulig vis kan kommunikere budskabet ud til den valgte målgruppe, samt hvordan virksomheden kan skille sig ud (differentiere) sig fra sine konkurrenter som også er kaldet deres unique selling proposition. Vi har brugt field research og har gennem spørgeskemaer (kvantitativ analyse) og interviews, (kvalitativ analyse), hvor vi har udarbejdet de rette spørgsmål for at definere vores målgruppe og finde ud af hvilke behov de har. Resultatet af vores research viser at folk generelt er villige til at komme på Egeskov, men måske mangler en form for underholdning. De benytter alle internettet og har enten en tablet eller smartphone, dette gør det nemt i forhold til at alle besøgende på Egeskov vil have en smartphone på sig og vil være i stand til at downlosde app en mens de står på slottet 25. De personlige interviews, som er mere indskrænket i forhold til alder (børn fra 8-14 år) viser at de sagtens kunne være interesserede i en Quiz app, som fortæller dem en historie, for at vække deres interesse indenfor slottet. Segmentering Segmentering har til formål at opdele markedet. Markedet skal opdeles i segmenter med ensartede kendetegn, som har betydning for de pågældende brugeres præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Kendetegnene kan være baseret på deres behov, værdier eller købsadfærd. Når man har segmenteret markedet kan man derved udvælge sin målgruppe og planlægge sin markedsføringsstrategi derefter. Egeskov Slot henvender sig udelukkende til B2C-markedet, så vi kan hurtigt fastlægge at det er dette marked vi skal fokusere på. Indenfor hvert marked, hvad enten om det er B2C, 25 Se spørgeskema i bilag s

25 B2B eller B2G, er der visse segmenteringskriterier, der gør sig gældende. Målgruppevalg Vi kan starte med at udelukke B2B, da vores App henvender sig til privatpersoner. Og vil derfor fokusere på B2C. Vi kan ved hjælp af vores research definere den rette målgruppe og ud fra det vælge det rette segment for Egeskov gæster. Vi har baseret vores målgruppevalg ud fra de undersøgelser vi har gjort, men har i stedet at fokusere på de mest vellidte attraktioner på Egeskov, har vi valgt at basere vores målgruppe ud fra det mindst interessante attraktioner, for at gøre det mere interessant, og på samme måde er målgruppen valgt, vores resultater fra research fortæller os at det er den ældre generation og feriegæster der besøger slottet, og dette vil vi med vores produkt forsøge at lave om på. Vores App skulle gerne gå ind lave det om, således at slottets malerier bliver mere interessante for børn. Segmenteringskriterier Segmenteringskriterier på B2C-markedet Hovedkriterier Segmenteringskriterier Eksempler Geografiske Region Land Urbanisering Overordnet inddeling i salgsområder Ost til f.eks. Grækenland og Finland Trillebører til byboere eller folk på landet Demografiske Køn Alder Familielivscyklus Indkomst Tøj, sko, mobiltelefoner, PC er Legetøj, TV-programmer, cykler Biler, hårde hvidevarer, lejligheder Tøj, biler, møbler, restauranter Software, værktøj, arbejdstøj Psykografiske Adfærdsmæssige Erhverv Livsstil Holdninger Personlighed Brugerstatus/loyalitet Udbytte ved produktet Hobby Brugssituation Færdighed Medie-/shoppingvarer Rejser, parfume, fødevarer Aviser, fi lm, radioprogrammer Forsikringer, motorcykler, møbler Benzin, cigaretter, kaffe Løbesko, trailere, lamper Haveartikler, sportsudstyr, symaskiner Kaffemaskiner, termokander, færdigretter Tennisudstyr, lystfi skergrej, computerspil, TV, tidsskrifter, butiksvalg, indkøbsvaner 25

26 Business Canvas Vi har valgt at lave en forretningsmodel for vores koncept ved hjælp af et Business Canvas. Vi har brainstormet til hvert segment i udarbejdningen af forretningsmodellen. Kunde-segmentering (Costumer segments) Vi henvender os til Egeskovs besøgende, som er mellem 9 og 15 år gamle. Med vores app vil vi give dem mulighed for at lære på egen hånd og derved vil de være underholdt på samme tid med at de lærer. Det giver merværdi til denne målgruppe og derved i sidste ende merværdi til Egeskov Slot. Kunde-værdi (Value Propositions) Sjov læring og underholdning er de overordnede kunde-værdier for vores app, da det er hele formålet med den. Præmier er også en kunde-værdi, da dette er motivationen for at de bruger app en. Kanaler (Channels) Facebook, annoncer og reklame på selve slottet er de kanaler, der er med til at gøre kunderne opmærksomme på vores produkt. De skal introduceres for app en allerede ved hovedindgangen og indgangen til slottet, derudover på Egeskovs facebook side og Egeskovs hjemmeside og til sidst også i de brochurer Egeskov har tilgængelige på slottet. Den måde vi kan se, hvordan app en bliver bedømt er ved at se på antallet af downloades og hvor mange der anvender det. De opmærksomhedsskabende kanaler er også med til at gøre købet af app en muligt og nemt, da der skal integreres QR-koder, der fører kunden til app en på app store/google play. Efter download af app en, vil kunderne have mulighed for at læse reglerne for quizzen i selve app en. Kundeforhold (Customer relationships) Kundeforholdet består udelukkende af webbaseret kontakt og automatiseret service, da kunderne selv står for at downloade app en og derfor er der ingen direkte kontakt. Indtægtsmuligheder (Revenue streams) De indtægtsmuligheder, der gør sig gældende er en stigning i besøgstallene på Egeskov og derved indtægter i form af indgangsbetalinger. Nøgle-ressourcer (Key resources) Da app en kræver oplysninger, der kan findes på Egeskov Slot er det fysiske miljø på Egeskov en altafgørende ressource, da app en ellers er meningsløs. En smartphone eller tablet er også en altafgørende ressource, da app en er afhængig af en platform, som kan køre den. Nøgle-aktiviteter (Key activities) De nøgleaktiviteter der gør sig gældende med vores app er produktion, altså programmering, design og til sidst vedligehold, opdatering og fejlrettelser af den. Vejen til vores produkt for kunderne er gennem enten App store eller Google play, da dette er de mest ud- 26

27 bredte distributionsplatforme af apps. Omkostningsstruktur (Cost structure) Vedligeholdelsen af app en og produktionen af den vil medføre nogle omkostninger i form af løn til programmører og designere. Denne forretningsplan skal danne grundlag for, på hvilken måde vores koncept skal markedsføres, hvis Egeskov Slot vælger at implementere det. Media Flowchart Vi bruger en Media Flowchart så vi kan se hvordan vi bedst muligt kan udnytte de online og offline medier. Vi har I vores flowchart taget højde for at budgettet. Vi kan bruge denne model til at få overblik over, hvilke medier vi vil bruge til at markedsføre vores koncept. 27

28 Starframe analyse af BørneQuiz Starframe 26 analysen beskriver de 6 elementer der er vigtige i forhold til hvilke overvejelser man skal gøre sig i udviklingen af et nyt koncept. Analysen kan både anvendes på konkurrentens produkt eller på ens eget. Her bliver den brugt på App en Kids Quiz, da det er vigtigt for vores app s udvikling at den følger de trends og traditioner der er lige nu indenfor børnequiz design, men samtidig skiller sig ud på produktet. Purpose Hensigten med App en er at formidle viden til børn, samt gøre det sjovt. Det er henvendt til børn eller familier, da man kan være helt op til 4 spillere. 26 Visual Typography by Lise Agerbæks

29 Aim Målet må være at skabe opmærksomhed omkring dette produkt, så det bliver en af de bedste og mest vellidte apps på markedet. Resuorces Det er ikke muligt at vurdere hvilke ressourcer der har været til rådighed til dette produkt. Tradition Den visuelle identitet på dette produkt er meget traditionel i forhold til dens målgruppe og konkurrenters design. Der er brugt mange farver, og overdimensionerede knapper og figurer. Det er et blikfang og man bliver draget af alt det der foregår på samme tid, uden at det virker for rodet. Trend/Motive Disse børne apps følger ikke helt den generelle App trend, hvor alt skal være minimalistisk og med et simpelt design. Men derimod er animerede skærme og knapper en stor trend og dette ses også i de tre apps vist ovenover. Ligeledes er der for tiden en trend der siger at der skal være færre klik, og mere swipe, tap-n-hold og snart ser man at i stedet for at scrolle, skal man helt simpelt bare vende telefonen op og ned for at læse længere ned på siderne. Dette gør sig dog heller ikke gældende, da disse quiz skal være børnevenlige. Situation Det ser ikke ud som om der er meget andet reklame for Kids Quiz end du kan finde den på App store. Du skal vide hvad du leder efter, dog er det en af de første der dukker op når du i Gooogles søgefelt skriver Quiz app for kids Konklusionen på Starframe analysen i forhold til vores eget produkt, må siges at være brugbar, vores deisgn falder indenfor de samme rammer som der er brugt på disse apps, selvom vores app måske heller ikke følger den generelle trend indenfor App verdenen, er den meget børnevenlig og nem at guide sig igennem hvis man ikke er så god til at orientere sig på en skærm. 29

30 Brainstorming Brainstorming er en god teknik at bruge i en gruppe, for at få ALLE ideer på bordet 27 Vi kom op med en masse forskellige ideer som vi vaklede lidt imellem i starten, vores første ide som vi alle var med på, var app en. Vi blev ved med at vende tilbage til denne ide, og besluttede så til sidst, at dette måtte være det rette valg. Wireframes Wireframes for App 27 Se brainstorming på bilag s

31 Konklusion Vores klient i dette projekt har været Egeskov Slot, og vi har igennem research fundet frem til en passende målgruppe for vores App, børn i alderen 8-14, som enten har eller kan låne mor eller fars smartphone/tablet. Vi har udarbejdet analyser ved hjælp af desk- og field research, og har ud fra disse analyser udviklet et kampagnewebsite for vores Quiz App med fokus på målgruppens og klientens behov og ønsker. Vi har arbejdet indenfor kommunikation, vizualitiation og interaktion og har benyttet mange forskellige modeller og metoder indenfor disse områder. Klienten, Egeskov, gjorde udtryk for at de var kede af den manglende interesse omkring historien på slottet fra børn og unge. Denne interesse har vi forsøgt at vække v.h.a Quiz app en som gør det sjovt og lærigt at høre om de forskellige adelige på slottet. Og når man har downloaded denne app, kan man naturligvis tage quizzen så ofte man vil, også når man ikke længere befinder sig på Egeskov. Vi udformede kommunikationsstrategier for at gøre app en interessant for målgruppen. Vi startede ud med at lave App ens design i nogenlunde samme stil som Egeskovs Hjemmeside, da de udtrykker stor tilfredshed med den, men blev hurtigt klar over at der skulle andet til for at skabe interesse fra målgruppen, da den er sat i sådan et lavt aldersgennemsnit. Denne opmærksomhed skulle gerne skabes i og med vi har lavet hjemmesiden mere farverig og børnevenlig, så den tiltaler den målgruppe vi gennem research mener at være den rigtige. Litteraturliste Bøger Andersen, Finn Rolighed m.fl. International markedsføring. 4 udgave. Trojka 2011 Andersen, Finn Rolighed m.fl. International markedsføring. 3. udgave Trojka, 2009 Ash, Tim: Landing Page Optimization, second edition, Wiley Publishing, 2012 Osterwalder, Alexander: Business Model Generation, Wiley Publishing 2010 Visual Typography by Lise Agerbæk Internet

32 Bilag Brainstorming 32

33 Spørgeskema Hvad er dit køn? Har du børn? Har du hørt om Egeskov Slot? Hvis ja, hvorfra? 33

34 Har du besøgt Egeskov slot før? I hvilken forbindelse har du besøgt Egeskov slot? Hvordan vil du vurdere dit besøg på Egeskov slot? 34

35 Hvad kunne du lide på dit besøg? Footnotes Hvad var du mest UTILFREDS med på dit besøg? 35

36 Har du en smartphone eller en tablet? Kodeeksempler Eksempel 1: <!doctype html> <html> <head> <meta charset= utf-8 > <title>opretbruger</title> <link href= style.css rel= stylesheet type= text/css > </head> <?php // Connect to the database $con = mysqli_connect( localhost, lind3209.mmd.eal, hest2359, lind3209_mmd_eal_ dk ) or die( Failed to connect to MySQL:. mysqli_connect_error()); // escape variables for security $username = mysqli_real_escape_string($con, $_POST[ username ]); $code = mysqli_real_escape_string($con, $_POST[ code ]); $repeatcode = mysqli_real_escape_string($con, $_POST[ coderepeat ]); $r = mysqli_real_escape_string($con, $_POST[ ]); echo $username; $sql= INSERT INTO Persons (username, code, repeatcode, ) VALUES ( $username, $code, $coderepeat, $ ) ; $data = mysqli_query($con, $sql); mysqli_close($con); // Retrieve the user data from MySQL $query = SELECT page_id, menuitem_name FROM pages ; $data = mysqli_query($con, $query); mysqli_close($con); 36

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Side 1 Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3

Side 1 Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3 hauger.dk/app INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 - Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 - Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3 - Konceptbeskrivelse Side 4-5 - Research

Læs mere

Dokumentation til Computerspil

Dokumentation til Computerspil Dokumentation til Computerspil Medias Lab Systemudviklingsmodel Problemstilling Vores problemstilling er at vi skal producere et simpelt computerspil, vi skal igennem hele processen dokumentere vores arbejde.

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model Generation APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model KEA kantine Problemløsning Digital løsning Automatiserede services KEA studerende Selv-service Intellektuelle App

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Egeskov Udarbejdet af Nikolaj Brødsgaard Eschen

Egeskov Udarbejdet af Nikolaj Brødsgaard Eschen antal anslag 26.999 Egeskov Udarbejdet af Nikolaj Brødsgaard Eschen Vejledere: Karen Malene Andreasen, Kristin Utne, Marc Altfuldisch og Thomas Jessen. MMD Odense Erhvervsakademiet Lillebælt 06-06-2014

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data Grafisk fortolkning af Tænks Mærkebank ITU december 2010 Jakob Sindballe jsin@itu.dk cpr: 010679-2089 Vejleder: Kevin McLean & Hans Asmussen Visualisering af data For at se flashanimationen

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Dansk/afsætning Opgave

Dansk/afsætning Opgave Dansk/afsætning Opgave - The Hood Maj Christiansen HHX1C Varde Handelsgymnasium Dansk & Afsætning Pia Kaae Hansen & Carina List Kølle Indholdsfortegnelse 1. Fiktiv virksomhedsbeskrivelse 1 2. SWOT 2 3.

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Computerens Anatomi En rapport om computerens anatomi Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Indholdsfortegnelse Vores case... 2 Laswell kommunikationsmodel... 2 AIDA modellen... 3 Målgruppe... 4

Læs mere

Afsluttende eksamens projekt Nordsø Oceanarium

Afsluttende eksamens projekt Nordsø Oceanarium Afsluttende eksamens projekt Nordsø Oceanarium Afsluttende eksamens projekt Jonas K Nielsen 1019318 4. sokc0912 submitted to the Department of Service Hospitality and Tourism Management in accordance with

Læs mere

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB Deltagerne får udleveret oversigts- og casepapirer til de enkelte emner i løbet af kurset samt supplerende litteraturliste og links til relevante sites. Bemærk at tidsopdelingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php Eksamensprojekt Cecilie Madsen og Emilie Findsen gr. 24 Deadline d. 6/6 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt MMD Odense web-a 2. semester Vejledere: Thomas Jessen: tbj@eal.dk Karen Malene Andreasen: kmea@eal.dk

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

Rapport Cupcake Projekt

Rapport Cupcake Projekt Rapport Cupcake Projekt af Henriette Klindt Mul-B Vi fik en opgave. Lav en webside om cupcakes til en kunde, som ønsker at professionalisere sin cupcake blog. Branchen skal analyseres og processen dokumenteres

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

df 1 df 2 df 3 df 4 Fundraising - Fundraising er ikke omkring penge men om relationer der med en passioneret inspiration ønsker at gøre en forskel. Målet må aldrig være penge, de er blot midler til at

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Design

Dokumentation. Grafisk Design Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Denne opgave er lavet for en ny opstartet cafe og restaurant i Vordingborg, de skulle derfor bruge et logo som det første og derefter en hel design linje. Deres ide

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

E-zine. Online magazine

E-zine. Online magazine E-zine Online magazine Camilla Emilie B Christensen - http://www.camillabreinbjerg.dk Melissa Pietrykoski - http://melissapietrykoski.dk Julie Voravong - http://julievoravong.dk Mia Eriksen - http://miaeriksen.dk

Læs mere

Kriseprojekt, Design og visualisering

Kriseprojekt, Design og visualisering Kriseprojekt, Design og visualisering Af Ninna Suzan Steen Musak, 1. Semester Web 2013 Aflevering 16 maj 2013 MMD Odense Vejleder: Rebi og Krut Problemformulering SAS har gennem det sidste år gennemgået

Læs mere

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7.

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense Afleveringsdato: 7. februar 2016 Analyse og rapport af: Thit Hansgaard MMD 2. semester, 2016 Vejledere: Jesper F. Jensen, Karen Malene

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Lektionsoversigt for 2. semester

Lektionsoversigt for 2. semester Lektionsoversigt for 2. semester Nr. 1 Introduktion til 2. semester Introduktion til handlingsparametre Produkt. Skal ses i sammenhæng med produkt under SMS Læsestof 93 98 r i dette semester kan baseres

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Nyborg slot Rapport 2013

Nyborg slot Rapport 2013 Bilag Bilag 1 Interview af Anja Nielsen Dennis René Lucas Jo jeg har lige været med til at lave det der Lysshow for Nyborg slot. Arbejder du stadig der? Anja Nielsen Ja jeg er der indtil februar. Dennis

Læs mere

Børn, unge og sundhed

Børn, unge og sundhed Børn, unge og sundhed Automatisering Komm/IT Benjamin Andreas Olander Christiansen, Jens Werner Nielsen og Niclas Larsen Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Gymnasium 30.4.2010 Indledning Som vores kommunikations-/informationsteknologis

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal Sundhedskampagne Skadelig brug af teknologi 27-04-2016 Jakob Hannibal Indhold Opgavebeskrivelse:... 2 Markedsbeskrivelse:... 3 Problemstillingen... 4 Præcisering af målgruppen... 4 Brugerundersøgelse /

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside GRAFISK DESIGN Hjemmeside AFSENDER Dansk design ANSVAR FOR OPGAVELØSNING Jeg har haft ansvaret for at opgaven er blevet løst, og at den har overholdt de krav som jeg selv har stillet til den skal opfylde,

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl!

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Stay Local, Go Global Sælg dine produkter overalt Eksempel: Sverige 8,5 millioner svenskere er

Læs mere

REKLAMEBANNER FOR MEDINA

REKLAMEBANNER FOR MEDINA REKLAMEBANNER FOR MEDINA http://mul112.itkn.dk/medina/index.html Et projekt af gruppe 8, multimediedesign B, Cphbusiness 2013 CHRISTIAN SONNE ROSENDAHL, CPH-CR104@CPHBUSINESS.DK KAREN LISE KRAGELUND, CPH-KK151@CPHBUSINESS.DK

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

GUIDE IT. Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html

GUIDE IT. Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html GUIDE IT Anne Højklint Poulsen Bryndís Björk Brynjólfsdóttir Isabella Arnoldus Pawrup Stefan Ekelund Perriard Mie Line Christensen Nadia Mary Lund Kristensen Antal anslag: 19.546 Link til prototype: annehoejklint.dk/guideitapp/forside.html

Læs mere

PANGEA MATEMATIK DYSTEN

PANGEA MATEMATIK DYSTEN PANGEA MATEMATIK DYSTEN - matematik forbinder INDHOLDSFORTEGNELSE 4 FORORD 13 2. RUNDE 7 FILOSOFI 15 FINALE 9 VISION 16 EKSEMPLER PÅ OPGAVER 10 TILMELDING 19 DEADLINES 12 1. RUNDE FORORD Geometriske figurer,

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 1 FORORD Turen rundt til de seks tilmeldte campingpladser, gav et klarsyn over den mangfoldighed af oplevelser de respektive camping -pladser og området

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews)

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Kom/It Rapport Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Indhold Resume... 2 Forord... 2 Jakes Awesome Game Reviews... 2 Den tidelige fase... 2 Efter jeg har lavet siden hvor mine reviews er:...

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere