Orientering til beboerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering til beboerne"

Transkript

1 december årgang nr. 2 NAB SØBO

2 NAB Boligorganisationen DALBO a.m.b.a. SØBONyt Medlemsblad for de almene boligorganisationer: Nordborg Andelsboligforening NAB og Boligforeningen SØBO 6. årgang nr. 2, december 2009 Bladet udsendes 10. december og 15. juni Oplag: Redaktionen: Jørgen Lindegaard Christensen ansvarhavende redaktør Kirkestien Sønderborg Tlf.: / Poul Erik Jørgensen Sdr. Landevej 51 s.h Sønderborg Tlf.: Poul Erik Mikkelsen Ahornvej 9 Havnbjerg 6430 Nordborg Telf Stof til bladet sendes til DALBO a.m.b.a. s administration, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg, mærket NAB-SØBONYT. Næste nummer udkommer 15. juni 2010, og stof til dette skal være redaktionen i hænde senest 1. maj 2010 Tryk: ALS OFFSET Industrivej Augustenborg Indhold: DALBO a.m.b.a. 3 Orientering til beboerne 4 Personaleoversigt 5 Bestyrelse og repræsentantskab 5 Kontorerne lukker i jul og nytår 6 Bestyrelser på skolebænken 6 Kamphunde i afdelingerne 7 Weekendkonference i Kolding 7 Repræsentantskabskursus på Als Boligforeningen SØBO 9 Formandens leder 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 12 Nyt fra Antenneforeningen 14 TV- og radiokanaler 17 SØBO s afdelingsmøder 19 Organisationmsbestyrelsens rundgang 28 Fra afdelingerne Nordborg Andelsboligforening, NAB 33 Formandens leder 34 Ekstraordinær generalforsamling 35 Jan Mortensen ny forretningsfører 36 Medarbejdere og kontortider 37 Fjernvarme - Alsingerhaven 39 E Kleinbahn på Nord-Als 40 Hvorfor viser de ikke hensyn? 43 Nye huslejepriser i Sankthansfest i afdeling 13 2 FORSIDEBILLEDET er hentet i SØBO's afdeling 29, der har en helt unik udsigt over Alssund mod den elegante betonbro, der også danner porten for mange fragtskibe og friridssejlere til de danske farvande året rundt

3 Orientering til beboerne Jeg vil her sige tak til bestyrelser og beboere for den gode modtagelse, jeg har fået i forbindelse med min tiltræden som direktør og overordnet ansvarlig for boligorganisationerne på Als. Det har været en meget spændende og til tider også udfordrende opgave at skulle være med til at få dagligdagen til at gå op. Ved beboermøder her i efteråret, hvor jeg har haft mulighed for at deltage, har jeg oplevet en positiv stemning og holdning til, at vi i fælleskab skal få de daglige opgaver løst. Her skal selvfølgelig anføres, at der i et beboerdemokrati altid er og skal være forskellige meninger og holdninger til, hvorledes tingene skal gennemføres. For administrationen er det en forudsætning, at de daglige opgaver løses i tråd med den almene lovgivning, og at aktiviteterne ud over den daglige drift sker ved beslutning på afdelingsmøder, således at administration sammen med afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse kan gennemføre opgaven. Ud fra, at beslutninger træffes af et beboerflertal, vil opstå den situation, at nogle beboere synes, at opgaven skulle løses på en for dem at se mere hensigtsmæssig måde, men her vil jeg blot udtrykke, at jeg sammen med personalet vil gøre alt for, at den dagligeadministration af boligerne bliver udført på bedst mulige måde og i overensstemmelsemed de beslutninger, der er truffet af beboerflertallet. Med håbet om et fortsat godt samarbejde i tiden fremover ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen Jonny Gjerlevsen Direktør, DALBO a.m.b.a. Telefontider DALBO, a.m.b.a. Sundsmarkvej Sønderborg - Postboks 157 Telefon Telefax http//: SØBO Sundsmarkvej Sønderborg - Postboks 157 Telefon Telefax http//: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag NAB Mads Clausens Vej Nordborg Telefon Telefax fax http//: dk Ekspeditionstider: og administrationsselskabet DALBO a.m.b.a 3

4 Medarbejdere i Alssund-området - Primære arbejdsområder - sekretariat, udlejning og ekspedition Natascha Ulderup udlejning, forbrugsregnskab og ekspedition Tina Christensen udlejning, forbrugsregnskab og ekspedition Tlf.: Tove Møller Jensen udlejning, e-bolig, ekspedition og private andelsboliger Tlf: Anita Conrad Jensen husleje, ekspedition og sekretariat Tlf.: Lone Vallentin Unger Barselsvikar for Anita Conrad Jensen Tlf.: Jesper Baun Schmidt afdelingsinspektør inspektør SØBO og private andelsboliger Tlf.: Drift og vedligehold samt syn Karsten Bjerre Gjerlevsen inspektørassistent Tlf.: Vibeke Steenholdt inspektørassistent ASBO og private andelsboliger Heidi Andersen bogholderi Tlf.: Økonomi Karen Sibbesen leder af økonomiafdeling Tlf.: Jonny Gjerlevsen direktør DALBO og organisationsarbejde NAB og SØBO Tlf.: Ledelse og organisationsarbejde i øvrigt: Nina Frederiksen Organisationsarbejde for SØBO og leder af sekretariat Tlf.: Boligforeningen SØBO s gårdmænd Erik Hyldager Thorwald Lorenzen Nicolai Johannsen Susan Burmeister Frede Mathiesen 4 Jørgen Lindegaard Christensen

5 Lokale medlemmer af DALBO a.m.b.a. s bestyrelose Næstformand Kirsten Marie Nielsen Bm. Andersens Vej 33 s.v Sønderborg Tlf.: Heinz Carstensen Turøvej Nordborg Tlf.: samt følgende repræsentantskabsmedlemmer NAB Annegrethe Hansen Ringgade 262 s.h Sønderborg Jørgen Brodersen Bm. Andersens Vej 27 s.h Sønderborg Jens Erik Nielsen Skovkrogen Sønderborg Preben Sørensen Lyøvej Nordborg Grete Jakobsen Pilevej 4 Havnbjerg 6430 Nordborg Lone Jepsen Ringgade 264 s.v Sønderborg Poul Erik Jørgensen Sdr. Landevej 51 s.h Sønderborg Poul Erik Mikkelsen Ahornvej 9 Havnbjerg 6430 Nordborg Per Møllerskov Drejøvej Nordborg SØBO Medlemmer af kontaktudvalg Jens Erik Nielsen Skovkrogen Sønderborg Kirsten Marie Nielsen Bm,Andersens Vej33 s.v Sønderborg Preben Sørensen Lyøvej Nordborg Poul Erik Jørgensen Sdr. Landevej 51 s.h Sønderborg Verner Lauridsen Mågevej Nordborg Heinz Carstensen Turøvej Nordborg Administrationsselskabet DALBO a.m.b.a. holder lukket i julen og nytåret, således: Kontoret på Sundsmarkvej i Sønderborg lukker mandag den 21. december 2009 kl Kontoret på Mads Clausens Vej i Nordborg lukker fredag, den 19. december kl og kontorerne åbner igen mandag den 4. januar 2010 Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 5

6 Organisationsbestyrelsesmedlemmerne på skolebænken Af Poul Erik Mikkelsen Og på skolebænken kom alle de deltagende, idet der var oplæg og gruppearbejde omkring 4 relevante emner: Videoovervågning - virker det? Digitalt beboerdemokrati. Fremtidssikring. Energibesparelser i afdelingen. Alle meget aktuelle emner, hvor vi som deltagere hørte om erfaringer fra vore kollegaer i hele Danmark. Dybt koncentreret lytter NAB s og SØBO s bestyrelsesmedlemmer. Boligselskabernes Landsforening holdt en weekend i juni kongres i Billund med stort fremmøde af bestyrelsesmedlemmerne fra vore 2 boligforeninger. Arrangementet bød på et meget spændendeprogram, der blandt andet omhandlede en politisk paneldebat omkring integration i boligområderne Kongressen startede med et indlæg om beboerdemokratiet og udviklingen omkring dette. Et emne der gav anledning til megen debat og meningsudveksling. Stemmer udefra Klaus Bundgaard Poulsen fra DR som ordstyrer i den politiske debat Kamphunde i afdelingerne? Denne artikel er sakset fra Aabenraa Andelsboligforenings blad med tilladelse fra foreningens forretningsfører Poul Hald, Der har igennem længere tid været en debat omkring de såkaldte kamphunde, og beboere spørger af og til, om ikke der kan indføres et generelt forbud mod kamphunde i afdelingerne. Som udgangspunkt er reglerne for husdyrhold fastlagt i den enkelte afdelingsordensreglement, og det er alene afdelingsmødet, som kan vedtage ændringer eller tilføjelser til ordensreg- 6 Men der var også optræden af de fra TV kendte beboere i Urbanplanen, der som "Stemmer fra opgangen" gav koncerti DR's koncertsal under ledelse af dirigent Frans Rasmussen. Et meget interessant projekt, der gav betydeligt stof til eftertanke. lementet. Det er ikke muligt at vedtage et generelt forbud gældende for alle afdelinger. De fleste af vore afdelinger har forbudmod husdyrhold og har derfor ikke problemet. Såfremt der i de afdelinger, som har tilladelse til husdyrhold, er et ønske om at skærpe reglerne med henblik på at undgå kamphunde, skal det således ske ved en vedtagelse enten på det ordinære afdelingsmøde eller ved et ekstraordinærtafdelingsmøde med dette punkt på dagsordenen. Ekstraordinært afdelingsmøde holdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 Stemmer fra opgangen - et socialt integrationsprojekt fra Urbanplanen Søndag morgen startede morsomt med skuespilleren Jens Arentzen, der underholdtomkring "skæve" børn og unges reaktioner/forsvarsmekanismer En lærerig og givende kongres sluttede vi af med indlæg og debat omkring den boligsociale udfordring i fremtiden og hvordan man kan forebygge problemeri vore almene boligområder. ugers varsel, og såfremt afdelingsbestyrelsen ikke efterkommer en anmodning om indkaldelse indenfor fristen, foretagesindkaldelsen af hovedbestyrelsen. Du har således mulighed for enten at bede afdelingsbestyrelsen indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, eller få mindst 25 % af de øvrige beboere til at medvirke til en anmodning. Det skal dog samtidig bemærkes, at der i øjeblikket ikke foreligger en entydig definition af begrebet kamphunde, og at det derfor kan være svært at lave en dækkende regel omkring problemet. Fra politisk hold arbejdes der i øjeblikketpå at indføre et forbud via lovgivningpå området, og såfremt det blivervedtaget, vil det selvfølgelig være gældende uanset formuleringer i de enkelte afdelingers ordensregler

7 Weekendkonference i Kolding november Boligselskabernes Landsforening inviterede igen i november vore bestyrelsesmedlemmer i hovedorganisationer til konference omkring de lovgivningsmæssige nye tiltag i forbindelse med vore almene boliger. Af Poul Erik Mikkelsen. Kongressen gik i store træk ud på at orientere og debattere omkring de nye lovgivninger. Det drejede sig blandt andet om mål og rammestyring - hvordan og ikke mindst hvorfor? Der var samtidig indlagt en del workshops med emnerne: Beboersammensætning - udlej ningsregler. Det sociale liv - hvordan har bolig områder det? Administrationen - effektivitet og kvalitet. Alle meget spændende oplæg, hvor det er helt sikkert, at vore beboere vil høre nærmere om det i 2010, når den endelige lovgivning og deraf følgende Interesserede tilhørere følger med. bekendtgørelser kommer endeligt på plads. Repræsentantskabskursus i januar 2010 bliver hjemme i Sønderborg Poul Erik Skov-Hansen Der arrangeres kursus på Mommark Handelskostskole lørdag den 30. januar 2010 med deltagelse af Boligforeningen SØBO s repræsentantskabsamt afdelingsbestyrelserne fra Nordborg Andelsboligforening (NAB). Kursets emne vil være Sammenlægning af afdelinger og Konfliktløsninger, og vor mangeårige kursusleder, forretningsfører Poul Erik Skov-Hansen, tidligere Boligselskabernes Landsforening, BL, har givet tilsagn om, at han vil lede deltagerne gennem endnu et betydningsfuldt element i beboerdemokratiet. På trods af klimaændringer og global opvarmning kan vi stadig nå at få sne - motivet er fra februar 2009 i Havnbjerg. Foto: Poul Erik Mikkelsen 7

8 8

9 LEDEREN Tilgang og afgang. Den søde juletid står for døren, og jeg vil gerne ønske alle vore beboere og vort persona le en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jens Erik Nielsen Formand Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO.Formand: Jens Erik Nielsen, Skovkrogen 7 Tlf.: Næstformand: Kirsten Marie Nielsen, Borgm. Andersens Vej 33 s v Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Ellen Fredensborg Vesterkobbel 11 Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Zohair Diwan, Frederikparken 9 2. dør 2 Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Vibeke John Sdr. Landevej 70 Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Hanne Petz Lavbrinkevej 37 Tlf.: Bestyrelsesmedlem.: Poul Erik Jørgensen Sdr. Landevej 51 s..h Tlf.: Boligforeningen SØBO Vor boligforening er efter en periode med relativ stilstand atter parat til at tage aktiv del i og medansvar for udbygningen af Sønderborg by. Organisationsbestyrelsen arbejder med et byggeprojekt på den tidligere Brok & Co. grund beliggende på hjørnet af Damgade/Ringgade. Projektet indeholder ca. 30 lejligheder opført i 2 højhuse på 4-6 etager med elevator. Når grunden er fuldt udbygget, vil der være opført 5 højhuse med i alt ca. 70 lejemål. Med virkning pr træder Styringsreformen/Mål & Rammestyring i kraft. Loven medfører væsentlige ændringer for de almene boligforeninger og medlemmerne - både de bolighavende og ikke-bolighavende. Boligorganisationerne i Sønderborg Kommune har derfor besluttet at gå sammen om en fælles annoncering i dagspressen for på den måde at sikre, at så mange af vore medlemmer som muligt får kendskab til den ændrede lovgivning og hvilken betydning ændringen har for dem. Boligforeningens næstformand gennem en halv snes år - Kirsten Marie Nielsen - har med delt, at hun efter eget ønske udtræder af organisationsbestyrelsen på det ordinære repræsen tantskabsmøde til maj næste år. Jeg vil gerne rette en oprigtig og velment tak til Kirsten for hendes indsats i det boligpo litiske arbejde. Kirsten har altid været godt forberedt til vore bestyrelsesmøder og været mig en god og loyal støtte gennem alle år i organisationsbestyrelsen. Jeg håber, Kirsten vil nyde sit velfortjente otium sammen med sin mand Svend Erik og familien. Forsidebilledet: Skulpturen på rundkørslen ved Madeskov Møbiusbåndet er den ny byport til Sønderborg. 9

10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 23. november 2009 i Beboerhuset, Vesterkobbel 36 Tilstede: Der deltog 40 af repræsentantskabets i alt 59 medlemmer. Fra administrationsselskabet DALBO a.m.b.a deltog direktør Jonny Gjerlevsen og sekretariatsleder Nina Frederiksen samt redaktøren for NAB-SØBONYT Jørgen Lindegaard Christensen og Kurt Beck fra Kuben Management A/S - med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Anmodning om bemyndigelse til køb af byggegrund og opfø relse af 29 familieboliger. 3. Beretning for arbejdet i det forløbne år. råb for at konstatere antallet af tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne bestyrelsesmedlem Poul Erik Jørgensen som dirigent, hvilket blev godkendt. Jens Erik orienterede videre om et indkommet forslag fra Gunnar MunkBryde, afdeling. 12. Organisationsbestyrelsen har forkastet forslaget med henvisning til foreningens vedtægter 11. Men forslaget vil blive taget op under dagsordenens pkt. 7 - Eventuelt. Poul Erik Jørgensen blev valgt. Dirigenten takkede indledningvis for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 10 st. 2, at mødet var lovligt indkaldt samt at de dermed var beslutningsdygtigt. 4. Evaluering af årets afdelings møder Nybyggeri 5. Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsre formen. 6. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer 7. Eventuelt Formanden, Jens Erik Nielsen, bød velkommen og foretog herefter navneop- Organisationsbestyrelsen anmodede repræsentantskabet om endelig bemyndigelse til køb af byggegrunden på hjørnet af Damgade og Ringgade og opførelsen af 29 almene familieboliger i henhold til den godkendte lokalplan. Bygherrerådgiver Kurt Beck fra Kuben Management A/S fremlagde et skitseforslag udarbejdet af Århus Arkitekterne A/S. Der blev fremvist situationsplan over grunden med beliggenhedsplan, lejlig- hedsplaner for stueetagen og de øvrige etager samt facadetegninger vedrørende byggeprojektet. Efter en del spørgsmål til bestyrelsen Kurt Beck orienterede i detaljer om det nye boligprojekt på hjørnet af Ringgade og Damgade og Kurt Beck vedrørende det påtænkte projekt, godkendte repræsentantskabet projektet og gav med 36 stemmer for og 4 stemmer imod organisationsbestyrelsen endelig bemyndigelse til at arbejde videre med byggeprojektet. Repræsentantskabet gav endvidere bestyrelsen bemyndigelse til at give en option til grundsælger på køb af den anden halvdel af grunden, hvor der på et senere tidspunkt kan opføres etape II af byggeriet. Ny hjemmeside Bemyndigelsen til det nye projekt blev vedtaget med overvældende flertal. 10 Formandens orientering om arbejdet i den forløbne periode. Bestyrelsen oplyste, at det ikke er muligt at revidere informationerne på SØBO's hjemmeside, der er lavet i Firmaet der i sin tid designede hjemmesiden eksisterer ikke længere. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal arbejde med en ny hjemmeside, og

11 har aftalt et møde den med webfirmaet Confero, for aftale om udarbejdelse af en ny hjemmeside. Såfremt der blandt repræsentantskabet er nogle, som har mulighed for at deltage i det nedsatte udvalg, hører organisationsbestyrelsen gerne fra vedkommende. (Efter endt møde gav Allan Thomsen fra afdeling 2 tilsagn om at ville deltage i udvalgsarbejdet). Grønne områder På mødet med alle afdelingsbestyrelser den blev det drøftet, om, der var afdelinger, som ønsker at få flere ejendomsfunktionærtimer. Organisationsbestyrelsen har fået tilbagemeldinger fra flere afdelinger, men mangler stadig tilbagemelding fra afdelingerne 1, 3, 6, 16, 19, 21, 25 og 29. Jens Erik Nielsen: - Når regnskabet for 2009 er afsluttet, skal vi have kigget på hvor store, de løbende udgifter til vedligeholdelse af de grønne områder har været. Administrationen laver en opgørelse af udgifterne, så afdelingerne efterfølgende kan vurdere, om der er behov for at ansætte flere ejendomsfunktionærer. Det drejer sig om følgende afdelinger: 1,3,,9,10, 11,12,15,16,28 og 29, der har indgået aftaler med et gartnerfirma. Flere afdelinger efterlyser faste tider for, hvornår ejendomsfunktionærerne udfører vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne. Der kunne eventuelt indføres en fast ugentlig dag, hvor ikke akutte reparationsarbejder og vedligeholdsarbejder kan blive udført. Flere afdelinger har klagetover gartnerfirmaet, der udfører vedligeholdelsen af de grønne områder. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Årets afdelingsmøder Jens Erik Nielsen fremlagde følgende datoer i september 2010 for afholdelse af næste års afdelingsmøder: 1., 6. og 9. Det er endnu ikke planlagt, hvilke afdelinger der holder møde på hver af de nævnte dage. Dette afgøres i starten af 2010 og annonceres i NAB-SØBO Nyt der udkommer i juni Flere repræsentanter oplyste, at der havde været for lidt tid til det enkelt møde, inspektøren havde ikke nok tid og skulle videre til næste møde. Der var endvidere en del støj fra vandrerhjemmets øvrige gæster. Maden var god, men flere følte, at der var for lidt tid til at spise den dejlige mad. Såfremt det er muligt, bør der etableres teleslynge i mødelokalerne. Nye regelændringer Iforbindelse med styringsreformen indføres ved årsskiftet nye regler, og Nina Frederiksen orienterede om ændringerne, der træder i kraft i løbet af Der sker ændringer i bekendtgørelserne vedrørende udlejning af almene boliger, drift af almene boliger, samt vedligeholdelse og istandsættelse. Der blev endvidere orienteret om de nye tiltag, der kommer til med hensyn til ventelister og opkrævning af ajourføringsgebyr. te Kaj Hammer fra afdeling 25 om lugtgener og gener fra husdyr i afdelingen. Jonny Gjerlevsen orienterede om sagsgangen i sådanne husordensager samt mulighederne for at indbringe sagerne for beboerklagenævnet Kjeld Nielsen fra afdeling. 21 fhavde en forspørgsel til reglerne omkring udbetaling af udlæg til beboeraktiviteter, idet der havde været problemer med at få udbetalt et beløb i forbindelse med et arrangement. Jonny Gjerlevsen oplyste, at udlæg kan refunderes mod, at afregningen til administrationen sker hurtigst muligt på grund af revisionen. (anmodning om refusion af udlæg skal ske til administrationen en uge inden). Ejnar Duus afdeling 16 spurgte, om Poul Erik Jørgensen fortalte den nyhed, at det kommende kursus for medlemmer afrepræsentantskabs- og afdelingsbestyrelser i NAB og SØBO i januar 2010 bliver af én dags varighed og holdes på Mommark Handelskostskole. der er sket ændringer i reglerne vedrøhjem til Als rende turnusordning/råderetsregler. Poul Erik Jørgensen orienterede om det Jens Erik Nielsen oplyste, at organiplanlagte kursus for repræsentantskabs- sationsbestyrelsen på bestyrelsesmødet medlemmer på Mommark Handelsskole den har besluttet at ændre den 30. januar reglerne omkring brug af råderetten og Som et forsøg afholdes kurset denne mulighed for at få udgiften finansieret gang som et én dags kursus, og Kuraf boligforeningen. susudvalget har på ny bestilt Poul Erik På bestyrelsesmødet blev det endviskov-hansen til at undervise. Det sker i dere besluttet, at der fremover kun kan emnerne: Sammenlægning af afdelinfinansieres et beløb på kr ,00 til ger og Konfliktløsning. køkken- eller badeværelsesmodernisenærmere information om tilmelring. Den tidligere turnusordning eksidingsregler m.v. vedrørende kurset udsterer ikke længere. sendes i slutningen af december. Ændringer i de gældende råderetspoul Erik Jørgensen bebudede, at kurregler vil blive drøftet på de ordinære susudvalget er i færd med at undersøge afdelingsmøder i om der skal bestilles fælles bustransport Afslutningsvis orienterede Jens Erik eller man ordner sig privat. Under dagsordenens punkt 7 fortalfortsættes side 12 11

12 (fortsat fra Side 11) Det ekstraordinære... Nielsen om det modtagne forslag om udtræden af administrationsselskabet Dalbo a.m.b.a fra Gunnar Munk-Bryde afdeling 12. Forslaget blev fremvist på overhead. Jens Erik Nielsen fortalte, at er er sendt en svarskrivelse til Gunnar Munk-Bryde hvor organisationsbestyrelsen meddeler, at forslaget ikke vil Sidste nyheder fra SØBO's antenneforening Ordet nyheder skal ikke tages alt for bogstaveligt, idet der siden sidste udgave af bladet ikke er særlig meget nyt at fortælle. På det seneste repr æsentantskabsmøde i DOA 28. oktober 2009 var der kun få nyheder at berette om. Men det var glædeligt, at der deltog repræsentanter fra 10 af SØBO s afdelinjørgen Brodersen ger i mødet. Frit stillet Der arbejdes stadigvæk på at få en ny kontrakt i hus, men vi er mere eller mindre fritstillet, idet vi har opsagt nu- blive behandlet på repræsentantskabsmødet. Jens Erik Nielsen gjorde medlemmerne af repræsentantskabet opmærksom på, at de ifølge foreningens vedtægter kan anmode om, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde såfremt mindst en tredjedel af repræsentantskabet anmoder om det. Jens Erik Nielsen anmodede endvidere repræsentantskabet om, at møder- ne fremover starter kl hvilket der var en positiv stemning for blandt repræsentanterne. Dirigenten afsluttede mødet, og Jens Erik Nielsen takkede repræsentantskabet for et godt møde med en god dialog samt opbakning til organisationsbestyrelsens videre arbejde. Referent Nina Frederiksen gældende kontrakt med Telia-Stofa. Bestyrelsen i DOA arbejder dog målret-tet på at kunne lave et fornyet samarbejde med Telia-Stofa. Det analoge signal stoppede den 31. oktober 2009, og det er således nu kun, hvor man er tilsluttet antenne-foreninger, at det analoge signal kan modtages. Det er ingen hemmelighed, at der har været mange henvendelser vedrørende de nye signaler, men vi har hjulpet så godt, det har kunnet lade sig gøre. at få nogen form for prisreduktioner. Man prøvede under mødet f.eks. at "fjerne" nogle af de dyreste kanaler fra pakkerne, men efter en afstemning kom kanalerne ind i pakkerne igen. Det var et beskedent flertal, der vedtog at fortsætte som hidtil. TV-pakkerne På repræsentantskabsmødet var der igen store diskussioner omkring sammensætningen af tv-pakkerne. Antennen fremsatte forslag om at genindføre 3 pakker i stedet for de nuværende 2. Det blev som svar herpå forklaret, at de digitale kanaler tager mere plads end først antaget, og der er derfor ikke mulighed for at indplacere en tredje pakke uden store omkostninger. Udbydernes pris på tv-pakkerne stiger fortsat, og det er meget vanskeligt Genvalg Der var valg til bestyrelsen, og det blev genvalg. Som bestyrelsesmedlem kan jeg stort set være tilfreds, men ser med bekymring på prisudviklingen, for i dag er det udbyders marked, og det skal vi være opmærksomme på. Bestyrelsen i SØBO`s Antenneforening arbejder fortsat hårdt på at få nogle gode resultater/priser til gavn for vore medlemmer. Til slut vil jeg takke medlemmerne i bestyrelsen for et godt arbejde og ønsker samtidig en god jul og et godt nytår til vore beboere. Jørgen Brodersen Lej Beboerhuset også i weekenden Boligforeningen har et beboerhus på Vesterkobbel 36 i Sønderborg. Beboerhuset kan bruges til såvel store som små private fester af bolighavendes medlemmer. Prisen for leje af den lille sal med plads til ca. 20 personer er kr. 300,00 Prisen for leje af den store sal med plads til ca. 50 personer er kr. 500,00 Begge sale samlet koster kr. 800,00 Man har nu udvidet udlejningen med både fredage og lørdage, dog skal beboerhuset alle dage mandag til tors- 12 dag være lukket og slukket senest kl samt fredag og lørdag kl Har du spørgsmål vedrørende leje af beboerhuset, så henvend dig blot til boligforeningens kontor, Sundsmark-vej 14 i ekspeditions- eller telefontiden.

13 Inspektørafdelingen Besluttet modernisering og vedligeholdelsesarbejder på afdelingsmøderne i 2009 Afd. 1. Maling af baldakiner. Etablering af dørtelefonanlæg. Nyt låsesystem. Afd. 2. Grus på boligvej. Afd. 3. Udskiftning af radiatorer 4. Etape. Smøring og justering af vinduer. El i miljøhuse. Monntering af låse i indvendige kælderdøre. Evt. udskiftning af kælderdør. Afd. 6 Opsætning af akustiklofter i trappeopgange. Afblændning af lysskakte. Afd. 8. Grus på boligvej. Vedligeholdelse af sti ved nr Afd. 9. Etablering af tvangsudluftning. Maling af miljøhuse.etablering af låse på kælderdøre. Fjernelse af buske foran blokkene samt ny beplantningog beskæring af træerne. Afd. 10. Afvaskning af glastage på karnap. Afd. 11. Generel beskæring af træer. Maling af miljøhuse. Tømning af regnvandsbrønde. Lakering af hoveddøre. Afd. 12. Maling af kælderdøre. Afd. 14. Intet. Indvendige døre udgået. Afd. 15. Maling af carporte indvendig. Udskiftning af tagbelægning på carporte. Fjernelse af hybenhæk. Afd. 16. Intet. Afd. 19. Fjernelse af bed mod vej. Afd. 20. Fjernelse af airmaster på Damgade. Afd. 21. Udskiftning af gulvbelægning i udestuer (efter turnus). Montering af vandure. Rengøring af trappeopgange. Etablering af flisebelægning ved opgang 2. Afd. 23. Smøring og justering af vinduer (2-3 års interval)udskiftning af veluxvinduer (udskudt) Afd. 25. Udskiftning af gummifuger. Maling af stern. Etablering af lys ved cykelskuret. Afd. 26. Belægning af parkeringspladser med sten. Maling af udhæng. Afd. 28. Afrensning og maling af jernstolper ved glasafdækning. Vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Afd. 29. Maling af fordøre (etape I) Jesper Baun Schmidt Inspektør for Søbo 13

14 TV kanaloversigt

15 TV- og radio kanaloversigt

16 Udvidet Falck-abonnement skaffer hjælp ved fejl eller skader udenfor arbejdstiden Boligforeningerne ASBO og SØBO har et Falckabonnement, der omfatter assistance i forbindelse med opståede fejl og/eller skader hos beboerne uden for den normale telefonog ekspeditionstid på alle hverdage, i weekender samt i helligdagsperioderne. For at komme i forbindelse med Falck, skal man altid først ringe til kontoret på (SØBO) hvor en telefonsvarer så vil opgive det nummer, der skal benyttes. Alle opkald bliver registreret hos Falck for så senere at blive meddelt boligforeningens kontor Unødvendige opkald og/eller misbrug vil saledes kunne medføre, at udgifterne i forbindelse hermed vil blive palagt den pagældende beboer. Beboerne skal gøre Falck opmærksom på, at de bor i en boligforening, idet det er bo-ligforeningen, der har tegnet abonnementet. Nøgleservice Falck-abonnementet omfatter ogsa en gratis nøgleservice for alle foreningens beboere. Man skal blot henvende sig personligt på Falck-stationen, Fynsgade 2 i Sønderborg. Her kan man med sin underskrift på en nøg- lekuvert bemyndige en eller flere personer til at afhente en nøgle. Samtlige disse personer skal ogsa afgive en underskrift, idet denne vil være garanti for, at nøglen ikke udleveres til uved-kommende. Den deponerede nogle kan derefter afhentes hos Falck på ethvert tidspunkt af døgnet, men kun af den eller de personer, der har afgivet deres underskrift, De, der selv har et husstands-abonnement hos Falck, kan rekvirere nøglen og få den bragt ud. Men også her gælder det, at nøglen kun udleveres til medunderskrivere på nøglekuverten. Er der tvivlsspørgsmal - ring til Falck på telefon Mangler man en ekstra nøgle, kan en sådan bestilles gennem boligforeningernes kontorer på ovennævnte telefonnumre. Informationsmøde for nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser og repræsentantskabet i SØBO Efter veloverståede afdelingsmøder i august og september 2009 blev der indvalgt 18 nye personer inklusive suppleanter. Disse blev inviteret til et informationsmøde onsdag den 21. oktober 2009 i Beboerhuset på Vesterkobbel. Kun 8 af de nyvalgte personer mødte op - desværre lidt skuffende. Fra administrationen deltog direktør J. Gjerlevsen og Nina Frederiksen, og fra organisationsbestyrelsen deltog næstformanden i SØBO, Kirsten Marie Nielsen samt Poul Erik Jørgensen. Velkommen Kirsten Marie Nielsen bød velkommen til et forhåbentligt godt møde, og Nina Frederiksen begyndte derefter at fortælle om samspillet mellem beboere, repræsentantskabet og administrationen. Direktør J. Gjerlevsen supplerede gennemgangen med mange gode oplysninger, og på opfordring var der en rig- 16 tig god spørgelyst fra de nyvalgte. Organisationsbestyrelsens rolle i en boligorganisation blev ligeledes gennemgået. Nye regler på vej J. Gjerlevsen fortalte indgående om blandt andet Landsbyggefonden`s opbygning og hvordan den bruges, ligesom en god orientering om dispositionsfonden`s regler og dens anvendelse i det daglige. Ligeledes kom direktør J. Gjerlevsen ind på de nye tildelingsregler, som skal træde i kraft den 1. januar 2010, men Boligselskabernes Landsforening (BL) har meddelt, at det kan blive svært at blive færdig med de nye regler til årsskiftet. Der blev endvidere fortalt meget omkring regnskaber samt kontakten til administrationen. Det årlige kursus for de beboervalgte blev ligeledes omtalt som et vigtigt led i arbejdet. Fem gode bud Gennemgangen af reglerne blev afsluttet med de 5 bud for afdelingsbestyrelserne: Træffe beslutninger og planlægge - ikke administrere. Afdelingsbestyrelsen er tillidsrepræsentant for alle beboere. Afdelingsbestyrelsen er beboernes kontaktled til administrationen og organisationsbestyrelsen. Igangsætte - men ikke udføre alle praktiske opgaver alene. Respektere andre beboeres holdninger og meninger - også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen. Efter ca. 2 timer var mødet slut og Kirsten Marie Nielsen takkede for et godt og positivt møde. P. E. Jørgensen

17 SØBO s afdelingsmøder i august-september 2009 Fællesspisningen ved afdelingsmødeerne var tilrettelagt, så at alle mødtes på samme tid: De først mødte afdelinger spiste efter deres møde, og afdelingerne, der kom efter dem, mødte, 30 minutter før deres mødestart. Det viste sig at være en særdeles populær ordning, der skabte mange kontakter mellem afdelingerne fra nær og fjern Sidste år forsøgte SØBO sig med at afholde nogle af afdelingsmøderne på Sønderborg Vandrerhjem samt i Beboerhuset på Vesterkobbel. Forsøget blev en rimelig succes, og organisationsbestyrelsen besluttede derfor, at samtlige afdelingsmøder i 2009 skulle afvikles på Vandrerhjemmet. kontoret i Felsted deltog. De interne medarbejdere gik på skift rundt til de enkelte mødelokaler, således at ingen afdeling tog hjem uden at have fået svar på eventuelle spørgsmål. Personalet skal roses for en god afvikling og hjælp under møderne. God indsats Der blev serveret en fin buffet til møderne, og der var kaffe og småkager i samt- Mest for at spare på personalets overarbejdstimer i forbindelse med møderne, og da Vandrerhjemmet har gode lokaler til afvikling af møderne, kunne man i år holde 4 møder om eftermiddagen og 4 om aftenen. Derfor brugte vi kun 3 dage til afviklingen af allee afdelingsmøderne. Hjælp ved hånden Samtlige ansatte på Sundsmarkvej samt Karen Sibbesen og Nadja Strojeck fra Vandrerhjemmets mange grupperum frembød nærmest ideelle forhold for afviklingen af afdelingernes møder. Her ses afdeling 15 i gang med gruppearbejdet. 17

18 lige mødelokaler. Sidste år blev møderne generet af en del støj fra lejrskolernes elever, men i år var dette ret begrænset, og Vandrerhjemmets personale ydede en god indsats for at minimere støjen. Beboernes manglende deltagelse i disse for dem meget vigtige møder er det store problem. Man skal jo huske, at det er på afdelingsmøderne, beslutningerne træffes for det følgende år, og som skrevet mange gange, "det nytter ikke at klage over afgørelserne bagefter". Det er meget vigtigt, at beboerne møder op den ene gang om året. Det er tydeligt, at opbakningen til møderne er for lille. Det kan betyde 2 ting, nemlig at man er tilfreds med tingenes tilstand eller interessen for afdelingen er meget ringe. Vi kan kun appellere til, at afdelingsmøderne i 2010 bliver bedre besøgt, og at afdelingerne inden da kan mønstre flere interesserede som afdelingsbestyrelsesmedlemmer. P. E. Jørgensen Sådan fordeler deltagelsen i afdelingsmøderne sig de seneste 2 år: deltagere i 2008: 54 boliger boliger boliger boliger 0 33 boliger boliger 9 60 boliger boliger boliger boliger boliger boliger boliger 2 52 ældreboliger + 8 for sindslidende 5 49 boliger boliger boliger boliger ældreboliger 7 61 boliger 31 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 6 Afd. 8 Afd. 9 Afd. 10 Afd. 11 Afd. 12 Afd. 14 Afd. 15 Afd. 16 Afd. 19 Afd. 20 Afd. 21 Afd. 23 Afd. 25 Afd. 26 Afd. 28 Afd : ORIENTERER Ring til gårdmanden Tekniske fejl og mangler såsom vandhaner og toiletter, der løber, sprængte vandrør og radiatorer skal IKKE meldes til SØBO s kontor eller inspektørafdelingen. Sådanne fejl og mangler skal meldes til GÅRDMANDEN telefonisk eller skriftligt til dennes kontor. Der er telefonforbindelse til dem alle, så beboerne kan komme i direkte forbindelse med afdelingens gårdmands mobiltelefon (se nedenfor). Beboere i afdelinger, der ikke har en gårdmand, skal kontakte inspektørafdelingen på tlf Telefonliste Gårdmænd Erik Hyldager Thorwald Lorenzen Nicolai Johannesen Susan Burmeister Frede Mathiesen Arbejdsområde Afd. 3, 10 og 11 Afd. 9, 12, 28 Afd. 21 og 25 Afd. 6, 19 og 20 Afd. 1, 26 og 29 Inspektører Jesper Baun Schmidt SØBO, ASBO og de private andelsboligforeninger Karsten Bjerre Gerlevsen SØBO Vibeke Steenholdt 18 Kontor Friheds allé 39 Ringgade 270 Frederikparken 8 Ler-Bo Frederikparken 8 Te l e f o n n r

19 Organisationsbestyrelsens årlige rundgang med inspektørafdelingen 25. juni 2009 Organisationsbestyrelsen samt inspektør Jesper Baun Schmidt og kontorassistent Tove Møller Jensen deltog. Vi mødtes først på kontoret kl på Sundsmarkvej, hvor Jesper Baun Schmidt gav en orientering om, hvilke afdelinger der skulle besøges denne gang. Af Poul Erik Jørgensen Rundturen startede på Lavbrinkevej 27 - afdeling 23 -, hvor dette lejemål havde gennemgået en kraftig restaurering. (Læs artikel i juni-nummeret). Jens Erik Nielsen, Poul Erik Jørgensen, Jonny Gjerlevsen og Jesper Baun Schmidt diskutterer vedligehold i afdeling 21 Udsigten Det nye køkken på Lavbrinkevej var lejeren særdeles tilfreds med Bestyrelsen så det færdige resultat, hvilket var blevet rigtig godt, og den nye lejer var særdeles godt tilfreds med resultatet. Derfra kørte vi til afdeling 9 - Ringgade Tv. Køkken og badeværelse var blevet udskiftet, og resultatet af I takt med at lejlighederne i afdeling 9 renoveres, udskiftes køkkenerne. Her ses den nye indretning i Ringgade 256 dette arbejde var rigtig flot, hvilket også lejeren af boligen gav udtryk for. Udskiftninger af køkken- og badeværelser sker løbende ved fraflytning af de lejligheder, som endnu ikke er blevet renoveret. Turen gik derefter til afdeling 21 Udsigten - hvor vi på opfordring fra afdelingsbestyrelsen beså fællesarealer- ne. Der havde været en del kritik af beplantningerne foran hoveddørene. Man mener, at der er for meget bladaffald, når disse smides i foråret. Bestyrelsen kunne dog ikke rigtig se problemet og foretager sig ikke videre i den forbindelse. Afdeling 29 - Nordvesthavnen - ønskede besøg igen i år bl.a for besigtigel- Det var svært at bedømme, hvor meget bådtrailere og campingvogne generer på Ppladsen bag afdeling 29, for ved besøget var der ikke mange på pladsen. 19

20 Organisationsbestyrelsenh sammen med direktør Jonny Gjerlevsen og inspektør Jesper Baun Schmidt under rundgangen, der kom rundt til afdeling 23. afdeling 9, afdeling 21 og afdeling 29, der overalt havde mange interessante vinkler at byde på. se af forholdene omkring gæsteparkeringspladsen. Afdelingsbestyrelsen mener, at bådtrailere samt folk med campingvogne fylder for meget på pladsen. Da der ved besøget ikke var mange bådtrailere og campingvogne på pladsen, havde organisationsbestyrelsen ikke den store mulighed for at komme med yderligere kommentarer, men bad afdelingsbestyrelsen om at informere inspektørafdelingen, såfremt der senere opstår problemer. Afdelingsbestyrelsen ønskede en besigtigelse af blokkene af bl.a. tagkonstruktionerne. Det ser ud til, at disse ikke er korrekt udført, og inspektørafdelingen undersøger nu mulighederne for dækning af disse skader via byggeskadefonden. Endvidere mente afdelingsbestyrelsen, at der bør laves en hems i de 2-eta- ges lejligheder, hvor dette er muligt. Én af lejlighederne har fået dette lavet, og vi blev inviteret indenfor i denne lejlighed. Lejeren var særdeles glad for, at der Til venstre orienterer inspektør Jesper Baun Schmidt om skade på taget i afdeling 29, og her over ses tagskaden i nær billede. var blevet lavet en hems, som kunne bruges til f.eks. computeren o.a. Det er klart, at det vil påvirke huslejen, hvis disse lejligheder får lavet en hems, men ifølge inspektøren vil det ikke blive til store stigninger, idet det er forholdsvis let at lave. Efter en god rundtur med mange indtryk og flere gode ideer sluttede rundgangen kl

21 ORGANISATIONSBESTYRELSEN Bestyrelsesformand: Jens Erik Nielsen Bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Jørgensen Vibeke John Kirsten Marie Nielsen Ellen Fredensborg Hanne Petz Zohair Diwan Skovkrogen Sdr. Landevej 51 s.h. Sdr. Landevej 70 Borgm. Andersens Vej 33 s.v. Vesterkobbel 11 Lavbrinkevej 37 Frederikparken 9 2. dør AFDELINGSBESTYRELSER AFDELING TELEFON AFDELING 1 Søndre Landevej Formand: Jørgen Nissen, Sdr. Landevej 43.s.h Tommy Clausen, Sdr. Landevej 49.2.v.. Kirsten Andersen, Sdr. Landevej 51 2.v AFDELING 2 Søndre Landevej Formand: Hans Bonefeld, Sdr. Landevej 62 Vibeke John, Sdr. Landevej 70 Allan Thomsen, Sdr. Landevej 46 Harry Hansen, Sdr. Landevej AFDELING 3 Friheds Allé Formand: Vivian Buelund, Friheds Allé 27 1.h. Gurli Heinrich, Friheds Allè 31.s.v. Vita Vilhelmsen, Friheds Allé 23.s.h AFDELING 6 Arnkilgade 1og Helgolandsgade Formand: Birthe Carlsen, Helgolandsgade 12.s.v Olöf Axelsdottir Johansen, Arnkilgade 1.2.h.. Ellen Mortensen, Helgolandsgade 14.s.h AFDELING 8 Ørstedsgade og Tandsbjerg 2-8 Formand: Jørgen Schmidt, Ørstedsgade 81 Kaj Bonniksen, Ørstedsgade 87.. Rita Begemann, Ørstedsgade 115 (ej repr.sk.medl.) Søren Bertelsen, Ørstedsgade AFDELING 9 Ringgade Formand: Lone Jepsen, Ringgade 264.st.tv Annegrethe Hansen, Ringgade h Gurli Iversen, Ringgade v mobil

22 AFDELINGSBESTYRELSER AFDELING Telefon mobil AFDELING 10 Orla Lehmanns Vej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5 Formand: Arne Dissing Orla Lehmanns Vej 13.s.v Hanne Fritz, Grundtvigs Allé 5.2.hh Chresten Stolberg, Orla Lehmanns Vej 9.1.v DELING 11 Borgmester Andersens Vej 1-39 Formand: Bitten Jensen, Borgm. Andersens Vej 13.1.dør 4 Jørgen Brodersen, Borgm. Andersens Vej 27.st.th. Annette Fuglsang-Damgaard, Borgm.Andersens Vej 15.1.th AFDELING 12 Grundtvigs Allé 9-27 Formand: Per Hauritz, Grundtvigs Allé 19 s.h Gunnar Munk-Bryde, Grundtvigs Allé 111.v Tommy Junget, Grundtvigs Allé 17 s.h Hans Henrik Bentsen, Grundtvigs Allé 17.1.h. (ej repr.sk.medl.) Lone Hagelskjær, Grundtvigs Allé 11 s.h. (ej repr.sk.medl.) Inger Schmidt, Grundtvigs Allé 271.v. (ej repr.sk.medl.) AFDELING 14 Skovkrogen 1-20 Formand: Bjarne Poulsen, Skovkrogen 9 Jens Erik Nielsen, Skovkrogen 7 Benno Lund, Skovkrogen AFDELING 15 Hjortevej 2-90 og Stationsvej A - F Formand: Erling Jürgensen, Hjortevej Wivien Jensen, Hjortevej Anne-Mette Buhr, Hjortevej AFDELING 16 Vesterkobbel 1-37 og 2-56 Formand: Ejnar Duus, Vesterkobbel 29 Birgit Slipsager, Vesterkobbel 34 Martha Thomsen, Vesterkobbel 9 Ellen Fredensborg, Vesterkobbel AFDELING 19 Marie Louise Rumley, Sct. Jørgens Bjerg 5 1.B. Marie Johansen, Sct. Jørgens Bjerg 9 s AFDELING 20 Organisationsbestyrelsen AFDELING 21 Formand; Kjeld Nielsen, Udsigten 2.1. dør5 Anja Stromeier, Udsigten 6.2. dør 5 Torben Schmidt, Udsigten 2 2. dør

23 AFDELINGSBESTYRELSER AFDELING Telefon AFDELING 23. Formand: Hanne Petz, Lavbrinkevej 37 Flemming Christoffersen, Lavbrinkevej 34 Lone Isø, Lavbrinkevej AFDELING 25 Formand: Monica Gregorius Holm, Frederikparken 6 2. dør 3 Birthe Lyngkilde, Frederikparken 5.st. dør 4 (ej repr.medl.) Kaj Hammer, Frederikparken 3 s. dør 1 Karin Hammer, Frederikparken 3 s.dør AFDELING 26 Formand: Inger Faurholm, Frederikparken 9.1. dør 4 Else Simonsen, Frederikparken 8.1. dør 3 Zohair Diwan, Frederikparken 9.2. dør AFDELING 28 Talsmand: Anna K. Tagesen, Vøl-Bo 24 Margarethe Kublik, Vøl-Bo 17 Marie Knudsen, Vøl-Bo AFDELING 29 Formand: Ulla Johannsen, Jagten 1.st Gunder Nielsen, Fregatten 5.st. Anita Busch, Galeasen mobil BESTYRELSEN ANTENNEFORENINGEN SØBO Formand: Jørgen Brodersen Bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Jørgensen Erling Jürgensen Kjeld Nielsen John Albertsen Suppleanter: Chresten Stolberg Ellen Fredensborg Afdeling 11 Borgm. Andersens Vej 27 s.h Afdeling 1 Afdeling 15 Afdeling 21 Afdeling 16 Sdr. Landevej 51 s.h. Hjortevej 12 Udsigten dør 1 Vesterkobbel Afdeling 10 Afdeling 16 Orla Lehmanns Vej 9 1.v. Vesterkobbel

24 Fra organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen orienterer: Tirsdag den 16. Juni 2009 Karen Sibbesen indledte mødet med at fremlægge økonomiafdelingens oplæg til budget for Der var enighed om, at der skal budgetteres med en lavere rente til afdelingerne, end bestyrelsen har meldt ud. Det betyder, at økonomiafdelingen budgetterer renten til 3,5 %. Der var endvidere enighed om, at administrationsbidraget fra afdelingerne til hovedforeningen hæves med kr. 10,00 pr år pr bolig. Når økonomiafdelingen har ændret budgettet indkaldes til et nyt møde for godkendelse af endeligt budget. Det bliver påført en note, hvoraf det fremgår, hvilket beløb der betales i administrationsbidrag til SØBO, og hvor meget der betales til DALBO. Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2009 samt referatet fra repræsentantskabsmødet den 26. maj 2009 blev godkendt. Jens Erik Nielsen deltager den 21. august 2009 i det årlige møde med boligorganisationerne. Mødet finder sted på Sønderborg Rådhus. Direktør Jonny Gjerlevsen og inspektør Jesper Baun Schmidt har aftalt et møde med TDI, Rødekro den 17. juni 2009, hvor man vil forsøge at få afklaret problemstillingerne omkring etableringen af Søbo-Net samt indgåelse af en serviceaftale, afleveringsforretning m.v. Jonny Gjerlevsen meddelte, at DALBO på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvor langt de kan komme i forhandlingerne med TDI. Forsikringsmæglerne Bækmark & Quist er blevet gjort opmærksom på, at der både er et krav fra SØBO og et krav fra TDI. Det kan blive en svær opgave, idet der tidligere har været afholdt møde med TDI, uden at der er opnået et resultat. Zohair Diwan mente, at SØBO bør samle alt omkring TV, telefoni og bredbånd under et udvalg/forening f.eks. under SØBO`s Antenneforening. SØBO har modtaget tilbud fra Sønderborg Vandrerhjem vedrørende bespisning på afdelingsmøderne. Det blev med undtagelse af nogle få ændringer godkendt. Dagsorden til afdelingsmødet i afdeling 19 og 28 (har ingen afdelingsbestyrelse) blev godkendt. Konstituering: Næstformand: Kirsten Marie Nielsen Byggeudvalg: Kirsten Marie Nielsen, Jens Erik Nielsen, Poul Erik Jørgensen, Zohair Diwan. Kredsdelegerede i 8. kreds: Hele organisationsbestyrelsen Organisationbestyrelsens beretningsudvalg: Jens Erik Nielsen DALBO`s repræsentantskab: Valgte på repræsentantskabsmødet den Kontaktudvalget (DALBO): J. E. Nielsen og P. E. Jørgensen Studieturudvalget: Jens Erik Nielsen Kursusudvalget: 24 Poul Erik Jørgensen Bladudvalget: Poul Erik Jørgensen Kontaktudvalget mellem boligorganisationerne og Sønderborg Kommune: Jens Erik Nielsen Forhandlingsudvalget: Byggeudvalg Jens Erik Nielsen Forhandlingsudvalget: Byudvalg Hanne Petz Forhandlingsudvalget: Forsyningsudvalget Zohair Diwan Forhandlingsudvalget: Erhvervsudvalget Kirsten Marie Nielsen Jens Erik Nielsen og Nina Frederiksen har den haft et møde med afdelingsbestyrelserne i afdeling 3, 10, 11 og 12. Afdelingsbestyrelserne bakker op omkring SØBO`s holdning til Kids Club og de ansøgninger, der er blevet sendt til Kommunen, Ministeriet, Danfoss m. fl. Bestyrelserne har tilkendegivet, at de ikke vil medvirke ved aktiviteterne i Kids Club eller den planlagte sommerlejr i afdeling 12. Der har været kontaktudvalgsmøde for boligorganisationerne i Sønderborg Kommune, ligesom der har været kontaktudvalgsmøde i DALBO. Jens Erik Nielsen orienterede om bestyrelseskonferencen på Hotel Legoland i Billund, hvor der bl.a. havde været et godt indlæg om fremtidssikring af vore boliger. Indlæggene omkring videoovervågning af vore boliger, energibesparelser og digitalt beboerdemokrati blev kommenteret af de medlemmer, der deltog i disse møder, og de var til alles tilfredshed. Kirsten Marie Nielsen orienterede om afholdt kontaktudvalgsmøde i DALBO den og repræsentantskabsmødet den Organisationsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de kommende afdelingsmøder blev fordelt. Jens Erik Nielsen orienterede om de igangværende forhandlinger mellem Sønderborg Fjernvarme og Kraftvarmeværket. Kuben inviterer til en studietur den 25. og 26. september Zohair Diwan og Vibeke John deltager. Direktør Jonny Gjerlevsen orienterede om personalesituationen i Sønderborg området. Ifølge en rapport fra BL skal områdeledelsen i Sønderborg området styrkes, og stillingen som ny områdeleder opslås hurtigst muligt. Torsdag den 2. juli 2009 På dette ekstraordinære møde fremlagde Karen Sibbesen revideret oplæg til budgettet for Budgettet for 2010 blev godkendt, og økonomiafdelingen vil hurtigst muligt udarbejde oplæg til de enkelte afdelingers budget. Budgetterne vil herefter blive fremsendt til afdelingsbestyrelserne til godkendelse.

25 Fra organisationsbestyrelsen Mandag den 10. august 2009 Kurt Bech fra Kuben Management orienterede om et muligt byggeprojekt på grunden ved "Det Gamle Gartneri" på Dybbøl, samt et muligt byggeprojekt på grunden Ringgade/ Damgade. Bestyrelsen besluttede efter Kurt Bech`s gennemgang, at der ikke skal arbejdes videre med projektet på Dybbøl. Bestyrelsen er interesseret i et muligt byggeprojekt på Damgade/Ringgade. Det blev besluttet, at Kurt Bech arbejder videre med dette projekt. Jens Erik Nielsen orienterer de øvrige boligorganisationer om bestyrelsens beslutning på et møde den , der afholdes hos Boligforeningen af Referaterne fra organisationsbestyrelsesmøderne den og blev godkendt. Bestyrelsen blev orienteret om medlemstilgangen i perioden , og dette blev taget til efterretning. Jens Erik Nielsen anmoder administrationen om at indkalde til et formandsmøde, hvor direktør Jonny Gjerlevsen deltager. DALBO har modtaget 20 ansøgninger til områdelederstillingen, men ansøgerne havde ikke de fornødne kvalifikationer til dette job. Martin Holst, der kommer fra et job ved Boligkontoret Danmark, er blevet ansat som teknisk chef. I forbindelse med ansættelsen af Martin Holst er organisationen i DALBO blevet ændret, således der fremover kun vil være 2 områdeledere. Det er Erik Pallesen i område Nord og Hans Appel i område Syd. Hans Appel vil endvidere varetage en del af områdeledelsen i område Øst. Jens Erik Nielsen gav en orientering fra Sønderborg Fjernvarme. Bestyrelsen godkendte budgetterne for afdeling 19 og 28 (har ingen afdelingsbestyrelser). ASBO-NAB-SØBO-Nyt blev evalueret, og der blev givet udtryk for et godt blad, men man ønsker flere indlæg fra de enkelte afdelinger. Samarbejdet med ASBO er ophørt. NAB har udarbejdet en forretningsorden for NAB-SØBO NYT, og bladudvalget har lavet et budget for det kommende blad. Det er aftalt, at forretningsordenen skal godkendes på næste bestyrelsesmøde. Direktør Jonny Gjerlevsen orienterede om status vedrørende SØBO-NET. Mandag den 14. september 2009 Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. august 2009 blev godkendt. Poul Erik Jørgensen genopstiller til repræsentantskabet i Syd Energi. Vedrørende ombygning af ældreboligerne i afdeling 20 og 28 orienterede Nina Frederiksen organisationsbestyrelsen om, at Kommunen har meddelt, at der p.t. ikke er penge til en ombygning af badeværelserne i ældreboligerne. Natacha Ulderup skal på barsel, og Tina Christensen er ansat som barselsvikar. Jens Erik Nielsen orienterede fra kontaktudvalgsmødet den Blandt andet vil SØBO gerne tilslutte sig samarbejdsaftalen mellem boligorganisationerne og Sønderborg Kommune omkring psykisk syge i boligområderne. Nina Frederiksen giver SALUS besked om SØBO`s deltagelse. Kirsten Marie Nielsen orienterede fra mødet i erhvervsudvalget, hvor de nye udlejningsregler blev drøftet. Nina Frederiksen giver SALUS besked om en fælles annoncering i Ugeavisen vedrørende de nye regler, som træder i kraft den 1. januar Der er varsel om præmieforhøjelse på afdelingernes bygningsforsikringer på 25 %, og dette blev taget til efterretning. Der er indbudt til kreds-weekendkonference den 6. og 7. november Ellen Fredensborg, Jens Erik Nielsen, Poul Erik Jørgensen, Zohair Diwan og Hanne Petz deltager. Vedrørende SØBO`s formue i Alm. Brand Bank orienterede direktør Jonny Gjerlevsen bestyrelsen om, at banken har haft problemer med kapitalen. Jonny Gjerlevsen har undersøgt sagen, og har fået oplyst, at alle værdier er sikret til efteråret 2010 p.g.a. bankpakke 1. SØBO`s obligationer er placeret i depot i Sydbank. Jens Erik Nielsen har haft et møde med Sønderborg Kommune den 21. august 2009, og Kommunen ser gerne, at vi har skema A klar vedrørende afdeling 30 i starten af januar Jens Erik Nielsen orienterede ligeledes om et møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 12 den 20. august 2009, hvor det blandt andet blev meddelt, at Gunnar Munk-Bryde udtræder af afdelingsbestyrelsen, men forbliver i repræsentantskabet. 8. kreds havde arrangeret en tur til København den 10. og Jens Erik Nielsen orienterede fra turen, hvor deltagerne besigtigede byggerier i Stenløse, København`s Sydhavn samt en renoveret boligafdeling i Ishøj. Vedrørende eventuelt nybyggeri - afdeling 30 - på hjørnet af Ringgade og Damgade arbejder bestyrelsen videre med projektet. Byggeudvalget indkaldes snarest. Da Kirsten Marie Nielsen ønsker at udtræde af organisationsbestyrelsen ved næste valg, blev det besluttet, at Hanne Petz overtager Kirsten M. Nielsen`s plads i udvalget. Kirsten Marie Nielsen orienterede fra et bestyrelsesmøde i DALBO den Administrationsbidraget vil stige med 4-5 %. Der er endnu ingen afklaring vedrørende sagen om SØBO-NET. Der er indkaldt til nyt møde den Jens Erik Nielsen orienterede fra bestyrelsesarbejdet i Sønderborg Fjernvarme. Organisationsbestyrelsens rundgang med inspektørafdelingen den blev evalueret. Der blev udtrykt stor tilfredshed om gennemgangen og forarbejdet for denne, og det blev vedtaget, at rundgangen i 2010 skal foregå på samme måde. Stor ros til inspektørafdelingen. Størrelsen på ventelistegebyrer i de enkelte boligorganisa- 25

26 Fra organisationsbestyrelsen tioner undersøges. Desuden undersøger Jonny Gjerlevsen, om de andre organisationer vil fortsætte samarbejdet omkring fælles opnotering. Vita Vilhelmsen (afd. 3) har sendt en henvendelse til Jens Erik Nielsen angående opstart af et bankospil i Beboerhuset. Bankoudvalget har søgt om at leje huset til en mindre leje end normalt. Det første arrangement den var uden beregning, men Bankoudvalget skal fremover opkræve fuld pris. Administrationen opkræver lejen ved Vita Wilhelmsen. Bestyrelsen drøftede udlejningen generelt, og der var enighed om, at alle skal betale den fastsatte pris for at leje Beboerhu-set. Mandag den 19. oktober 2009 Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt. Møde med nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet finder sted i Beboerhuset på Vesterkobbel. Syd Energi har sendt en ansøgning om anbringelse af kabler ved Udsigten. En sådan aftale skal tinglyses, og Syd Energi vil betale erstatning. Organisationsbestyrelsen kunne ikke imødekomme denne ansøgning, hvorefter administrationen giver Syd Energi besked. Formanden Jens Erik Nielsen orienterede om, at han og Kirsten Marie Nielsen har haft et opfølgningsmøde den med direktør J. Gjerlevsen angående status på igangværende sager. Der er aftalt et møde med inspektørafdelingen den , hvor igangværende moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder og turnusordningen vil blive drøftet. Jens Erik Nielsen orienterede endvidere fra afholdt formandsmøde den Det årlige udvekslingsmøde med NAB finder sted den Vedrørende eventuelt nybyggeri - afdeling 30 - på hjørnet af Ringgade og Damgade blev det første byggemøde afholdt den Århus Arkitekterne får lov til at arbejde videre med skitseprojektet, som de har lavet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for grunden. Der arbejdes videre med opførelse af 2 blokke med i alt 33 boliger i første etape. Kurt Bech fra Kuben får lavet skitser, der kan fremvises på repræsentantskabsmødet den Kirsten Marie Nielsen meddelte, at hun gerne vil fortsætte i DALBO`s bestyrelse perioden ud, selvom hun udtræder af SØBO`s organisationsbestyrelse til maj Jens Erik Nielsen fortalte, at et endeligt oplæg til kontrakt mellem Sønderborg Fjernvarme og Kraftvarme-Værket er ved at være på plads. Sønderborg Byråd skal tage stilling til kontrakten. Jens Erik Nielsen deltager i Fjernvarmens landsmøde den 29. og 30. oktober Afdelingsmøderne i 2009 blev evalueret. De enkelte dirigenter og bestyrelsesmedlemmer orienterede fra møderne. Et forslag vedrørende husdyrhold i afdeling 12 skal til urafstem- 26 ning. Ordensreglerne i afdeling 15 og 21 er blevet ændret. Råderetsreglerne for afdeling 25 er blevet ændret. Organisationsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med forholdene på Sønderborg Vandrerhjem samt den hurtige afvikling af møderne på i alt 3 dage. Udgiften ved afholdelse af møder-ne på Vandrerhjemmet er dog lidt større end tidligere. Den nye model for afholdelse af afdelingsmøderne evalueres på repræsentantskabsmødet den Den fælles opnotering blev drøftet, og ASBO og NAB vil gerne fortsætte samarbejdet omkring den fælles opnotering. Der var enighed om, at vi afventer Velfærdsministeriets vejledning omkring de nye udlejningsregler og styringsformen generelt. Der er modtaget indsigelse fra Bosagergaarden I, II og III samt Alssund II den for betaling af krydsfelt i forbindelse med Søbo-Net. Direktør J. Gjerlevsen indkalder bestyrelserne i Bosagergaarden til et møde om sagen, hvor Jens Erik Nielsen, Kirsten Marie Nielsen, Jesper B. Schmidt og Jonny Gjerlevsen deltager. Et forretningsordens- og budgetforslag for SØBO og NAB-Nyt kunne ikke godkendes, da der skal foretages visse rettelser. Det bliver drøftet på næste organisationsbestyrelsesmøde. AlmenNet - fremtidssikring af vore boliger! - Det blev besluttet, at organisationsbestyrelsen gerne vil have AlmenNet til at komme og fortælle om mulighederne. Dette kan eventuelt ske på bestyrelsesmødet i januar Nina Frederiksen undersøger muligheden herfor. De fremtidige tildelingsregler som skal træde i kraft pr. 1. januar 2010 blev drøftet, men vi afventer orientering fra BL om, hvordan de nye regler skal implementeres. Mandag den 9. november 2009 Samtlige bestyrelsesmedlemmer var til stede og godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 19. oktober Der blev orienteret om udlejningen og medlemstilgangen i oktober måned, og dette blev taget til efterretning. Der er modtaget invitation fra Salus angående forretningsfører Poul Halds 60 års fødselsdag den Søbo giver en vingave, og det afklares med direktør J. Gjerlevsen, hvem der deltager fra DALBO. Vi har modtaget opsigelse fra Omsorgsklubben OK i Sønderborg vedrørende leje af fælleslokalet i afdeling 20 Ler-Bo. Dette er taget til efterretning. I forbindelse med udsendt aktivitetskalender for 2010 ændres repræsentantskabsmødet til den 25. maj I den nye forsikringsaftale med TRYG er den varslede præmieforhøjelse 18 %. Inspektørafdelingen har lavet en fin oversigt om vedligeholdelsesarbejder i Arbejdet er vedtaget på afdelingsmøderne i august og september Der har været møde i inspektørafdelingen den , hvor turnusordningen blev drøftet. Det blev besluttet, at der max. kan lånefinansieres kr ,00. Det betyder kr ,00 til køkken og kr ,00 til badeværelse. Der

27 Fra organisationsbestyrelsen udbetales maksimalt kr som godtgørelse for arbejder i køkken og badeværelse. Eventuelle hemse i nogle lejligheder i afdeling 29 kan finansieres med en lejeforhøjelse over 10 år eller afskrives over 20 år ved egen finansiering/godtgørelse. Ændringer i de enkelte afdelingers råderetsreglement skal vedtages på afdelingsmødet. Beslutninger omkring finansieringsmåder træffes af organisationsbestyrelsen. Turnusordningen afskaffes fra dags dato. Fremover udføres moderniseringsarbejder efter de gældende råderetsregler. Ved fraflytning udføres moderniseringer efter inspektørafdelingens vurdering. Den nye lejer inddrages i moderniseringen, såfremt det er foreneligt med tidsplanen. Såfremt istandsættelsesperioden strækker sig udover den normale periode på 14 dage, betaler afdelingen huslejen i den periode, boligen istandsættes. Jens Erik Nielsen orienterede fra kredskonferencen den 6. og 7. november Bestyrelsesarbejdet vil tidsmæssigt blive mere og mere krævende i form af flere interne og eksterne møder. Han understregede vigtigheden i, at bestyrelsesmedlemmerne erkender, at bestyrelsesarbejdet kan harmonere med den enkeltes arbejds- og privatliv. Jens Erik Nielsen så blandt andet gerne, at SØBO opstiller en kandidat til det næste valg i kredsrepræsentantskabet. Ligeledes at SØBO stiller med en afløser for Kirsten Marie Nielsen til møderne i DALBO`s bestyrelse og repræsentantskab. Jens Erik Nielsen oplyste, at han vil pege på Hanne Petz som Kirsten Marie Nielsen`s afløser som næstformand i SØBO`s bestyrelse. Vedrørende eventuelt nybyggeri - afdeling 30 - har der været møde i byggeudvalget den Aarhus Arkitekterne fremlagde skitser og forslag til planløsninger. Der var enighed i byggeudvalget om, at der skal arbejdes videre med skitserne. Næste møde i udvalget er den Poul Erik Jørgensen Hånd i hånd i 25 år: Et godt samarbejde er guld værd Nordborg Andelsboligforening og Boligforeningen SØBO, Sønderborg, har gennem 25 år haft et meget konstruktivt samarbejde, hvor der som et fast punkt altid har været et årligt udvekslingsmøde. Disse møder har på skift været holdt hos de 2 boligorganisationer. På disse møder har man diskuteret løst og fast om året, der gik, samt fremtidsperspektiverne for begge foreninger. Desuden har der de sidste år været mange samtaler vedrørende samarbejdet i Dalbo. NAB meddelte her i efteråret, at den ønsker at udtræde af samarbejdet med DALBO, men samarbejdet med SØBO vil bestå. Dette kom til udtryk fredag den 23. oktober 2009, hvor det var NAB, der havde inviteret SØBO til en lille sammenkomst i anledning af, at det er 25 år siden, det tætte samarbejde blev indledt. Der er sket mangt og meget gennem årene, men begge foreninger ønsker, at samarbejdet fortsætter fremover. Det gælder såvel det fælles beboerblad som de fælles kurser og i det hele taget løsninger af de fælles problemer, der eventuelt kan opstå, men som man er enige om at løse i fællesskab. Vi glæder os til de næste 25 års samarbejde. P.E.Jørgensen Hvis tv-skærmen går i sort Telia Stofa udfører service og vedligeholdelse på Er disse ting i orden, da kontakt Telia Stofa s seranlægget. Serviceaftalen omfatter anlæggene i vicemontør på tlf deres helhed, herunder senere udbygning. Vi gør opmærksom på, at de udgifter, der opstår I tilfælde af manglende signalforhold på tv-appa- som følge af misbrug af ordningen, selvfølgelig pålignes den beboer, der er årsag til misbruget. rat eller radio, undersøg da først: Kan alle programmerne ikke modtages i jeres antenneanlæg, kan det skyldes, at anlæg1. Er apparatet korrekt tilsluttet? get skal opgraderes. 2. Virker andre af husstandens apparater? Kontakt evt. Telia Stofa, Fynsgade 1, for nær3. Har naboen også manglende mere på tlf signalforhold? 27

28 Fra afdelingerne Afdeling 16 tog kristi himmelfartsdag på udflugt til Rømø Af Ejnar Duus og Birgit Petersen Aktivitetsudvalget arrangerede 21. maj en tur til Mandø.. 17 beboere havde tilmeldt sig til turen. Med start fra afdelingenkørte vi i private biler til Vester Vedsted. Derfra var det med Mandøbussen ud over Vadehavet ad de afmærkede ruter til Mandø, det var en pragtfuld tur på ca. 11km, heraf 6 km gennem selvevadehavet. En anden mulighed for at komme til Mandø er via låningsvejen, der er en lavgrusvej anlagt i Vadehavet, den oversvømmes normalt to gange i døgnet af tidevandet. Mandø bestod tidligere af to øer, men med bygningen af det nuværende havdige i blev de to dele forenet til én ø, som nu er ca. 8 kvadratkilometer lille. Ankommet til Manø skulle vi på en guidet tur på øen. Vor chauffør på Mandøbussen var samtidig guide, ham var vi ikke snydt med, han var fantastiskengageret og fortalte levende om livet påøen, hvor der er 35 fastboende, der er børn, der går i skole på fastlandet. Efter turen på øen var der middag i Mandøcentret og efter middagen tid til at se sig om på egen hånd, hvor der bl. a. var interesse for den lille kirke og kirkegård omgivet af en lav mur. Kirken er i sin nuværende skikkelse opført i Rensdyrtakkerne på kirkens indvendige sydvæg er fundet i havet vest for Mandø og menes at være år gamle. Arealet syd for benyttes som landingsplads for helikoptere såfremt hurtig hjælp fra fastlandet kræves. Der arrangeres også ture fra Mandø by til sælbankerne. Det rakte vores tid dog ikke til. Vel ankommet til Mandø tog deltagerne på sightseeing under ledelse af Mandø-bussens chauffør. Turen tilbage til fastlandet gik ad samme rute som udturen. Ankommet til fastlandet var der én, der havde en flaske i bagagen, så vi blev budt på et glas. Derefter gik turen til Kammerslusen hvor vi fik eftermiddagskaffe. En del af selskabet besøgte også selve sluseanlæget,inden turen gik tilbage til Sønderborg. En lille én til ansigtet på tilbagevejen fra Mandø og Vadehavet. 28

29 Seniorerne har bygget en grillhytte i afdeling 16 På afdelingsmødet sidste år fik vi lov til at bygge en grillhytte på den nedlagte legeplads, hvor der tidligere var lagt fliser til Grillplads, fortæller afdelingsformand Ejnar Duus. Pengene til byggeriet fik vi bevilliget fra kontoen gårdmandsmaskiner. Hytten er bygget op i Kalmar fyr, den er 4,4 m bred og 6,4 m lang, og den fremstår i rå naturtræ. Stolper og rem er rundtømmer 20 cm i diameter. Der blev startet op med at bore huller til stolperne, som blev sat i beton. Så havde vi lidt ekspertbistand til at lægge remmene, hvorefter vi selv gik i gang med tagkonstruktionen. Der blev holdt rejsegilde med kranse, pølser og øl, som det sig hør og bør her i Sønderjylland. Derefter lagde vi tagdækningen af 30 cm brede Kalmar planker. Så stod hytten færdig, oghele byggeperioden varede ca.4 uger. Det helt utrolige er, at den grillhytte er blevet opført af 4 herrer, som man vel godt kan sige, tilhører det modne selskab, gennemsnitsalderen er omkring 75, de var 4 Bayer på 89, Ejnar på 76 var sjakbajs på dette projekt, så var der Graves på 67 og Willi på 65. Hytten bliver brugt på fredage, hvor grillen bliver tændt, når vejret tillader det, her er alle velkomne. Man medbringer selv mad og drikke. Sådan en aften ender gerne med et spil minigolf, det bliver først afbrudt, når mørket falder på. Sankthans på Vesterkobbel: Heksen blev sendt til Bloksbjerg med manér Der blev igen i år afholdt Skt. Hans fest i afdeling 16, hvor 34 havde tilmeldt sig. Vi startede kl med spisning, menuen stod på vildsvin med salatbar, desserten var is. Vi havde også bålafbrænding med heks og det hele, der blev også holdt båltale. Bålet var sat op i en udtjent Vok-gryde, et lille hyggeligt bål, hvorfra vi sendte heksen til Bloksbjerg. Midsommervisen blev sunget og derefter Danmark nu blunder den lyse nat. Efterfølgende var der kaffe og hyggeligt samvær. Vi sluttede kl Ejnar Duus Minigolf er det store hit i afdeling16 Efter vinteren følte formand Ejnar sig i så god form, at der var tid til noget nyt, og så han har i løbet af forsommeren fremstillet en minigolfbane med 10 huller. Banen med tilbehør blev bygget i en carport, og interessen blandt beboerne steg, efterhånden som arbejdet skred frem, så der var jævnligt besøg i carporten. Banen er bygget op, så den kun fremstår én bane, hvor vi har mulighed for at skifte forhindringerne i forskellige sværhedsgrader. Minigolfbanen er blevet det helt store hit, så der bliver spillet på livet løs. Banerekorden ligger på 23 slag. Banen tilhører afdelingen, så alle beboere i afdelingen har mulighed for at spille og er meget velkomne, også når de har gæster. Der har på nuværende tidspunkt været en del gæster fra nær og fjern, og alle, både børn og voksne, er lige begejstrede. Det sidste nye tiltag er en 12 hullers Krolfbane, dette spil er til stor morskab for såvel spillere som tilskuere. Banen er anlagt rundt om grillhytten. Birgit og Henrik 29

30 Fra afdelingerne Afdeling 16 drog på tur igen i august - men nu til Årø Turen gik denne gang til Årø. Der var tilmeldt 15 beboere. Vi kørte igen i private biler til Årøsund, hvor vi tog med færgen, og efter ca. 10 min. sejlads var vi på Årø. Fra færgen gik vi de ca. 200 m. op til den fredede Brummers Gård, en kulturhistorisk perle, der i nye rammer huser en dejlig café og restaurant, hvor vi spiste en let frokost. Samme sted kunne man købe hjemmebagte Baquets, Honning, te, Æblecider, Vin og mange andre ting. Til Brummers Gård hører også den fredede bullade fra 1650 erne, som i sig selv er en attraktion, idet den er et af de få, offentligt tilgængelige bulhuse herhjemme. Kl.13,30 blev vi hentet af Øbussen som er en traktor med en efterspændt ladvogn, hvor der er anbragt 2 sofaer og nogle stole. Med på bussen var den lokale guide, som levende fortalte om livet på Årø, hvor der bor 173 mennesker, hvoraf de fleste arbejder på fastlandet, børnene går også i skole på fastlandet. På øen er der 550 ha. brugsjord. Der er en vingård og landbrug, hvor man flere steder avler køer af den lille robu- ste Collovayrace, som er fremragende kødkvæg og meget velsmagende. 3 større gårde på øen blev udstykket i Hele omdrejningspunktet er, at vi har et aktivitetsudvalg, der virkelig lever op til sit navn, der bliver afholdt påske- og 1930 erne. Vi kørte en rundtur på øen, som varede ca. 1½ time og sluttede ved færgen, hvor vi gik ombord og sejlede tilbage til Årøsund, herfra kørte vi ad en ualmindelig smuk rute til Kalvø Badehotel, hvor vi sluttede af med kaffe, derfra retur til Sønderborg. julefrokost, nytårsfest, dertil kommer sankthansfest samt 2 ø-ture som beskrevet. Begge ture var meget interesante, det er jo steder man altid kan besøge men kun de færreste får det gjort. Aarø-folket kan byde på de bedste produkter fra øerne langs Lillebælt. Aarø- bussen er skam indrettet med magelige siddepladser og ly mod vejrliget, men måske nok lidt besværlig at klavre om bord på. 30

31 Fra afdelingerne Fælles grillaften i afdeling 29 Fredag den 14. august holdt afdeling 29 efter initiativ fra nogle beboere en fælles grillaften på græsarealet mellem Jagten og Fregatten, Der blev hængt indbydelser op ved postkasserne. Man skulle komme med det, man selv ville spise og drikke. Kl. 17 blev grillen tændt, og derefter blev der hentet borde og stole hos de nærmeste beboere. Kl. ca begyndte vi at tilberede den medbragte mad, og det kan godt være, der var mad fra alle verdensdele. Vi er jo et rigtig lille internationalt samfund hernede ved vandet. Lige fra Kan man forestille sig en smukkere ramme om en sommerfest nede ved vandet? bowlingaften Det kan kun anbefales at prøve sådanne arrangementer, da man rigtig lærer hinanden at kende, og måske kommer til at tale mere sammen i hverdagen. Vejret var heldigvis lunt ogh tørt, så man stortrivedes i det festlige lag omkring de festligt dækkede borde. ca. 25 personer, og vi havde en god Island i nord til Tunesien i syd. udsigt over Alssund som man kan se på Maden var virkelig god, og det var billedet (foroven). Festen sluttede ca. dejligt at smage noget andet end lige kl for de sidstes vedkommende. dansk. Vi blev enige om at næste arrangement Der var opstillet bålplads til børnene, hvor de kunne lave snobrød, og de lege- skal være et kaffe/kage-bord med kager fra de forskellige lande og selvfølgelig de sammen og hyggede sig med boldmange sønderjyske specialiteter. Der spil og kroket. Det var en vellykket fest, hvor vi var er ligeledes talt om at arrangere en Der var gang i grillen hele den smukke sommeraften ved Alssund 31

32 Nordborg Andelsboligforening Organisationsbestyrelsen i Nordborg Andelsboligforening Formand: Heinz Carstensen Turøvej Nordborg Tlf.: Næstformand: Preben Sørensen Lyøvej Nordborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Mikkelsen Ahornvej Nordborg Tlf: / Bestyrelsesmedlem: Verner Lauridsen Mågevej Nordborg Tlf.: / Bestyrelsesmedlem: Grete Jacobsen Pilevej Nordborg Tlf.: / Andre vigtige telefonnumre i NAB: Kontor - Hanne : Inspektør - Jørn Werner: Gårdmand - Elke: Gårdmand - Bjarne:

33 Formandens klumme Heinz Carstensen Nordborg Andelsboligforening - planlagte møder og arrangementer i Mandag den 4. januar kl Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 20. januar kl Boligselskabernes Landsforening kredsmøde Lørdag den 30. januar kl Kursus for afdelingsbestyrelser og repræsentantsskab i NAB og SØBO Mandag den 1. februar kl Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 1. marts kl Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 12. april. kl Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 21. april Regnskabsmøde med afdelingsbestyrelserne Fredag/lørdag den april Studietur - NAB/SØBO - organisationsbestyrelser Mandag den 3. maj. kl Organisationsbestyrelsesmøde Lørdag den 8. maj kl Generalforsamling Lørdag/søndag den maj Boligselskabernes Landforening bestyrelseskonference Mandag den 7. juni kl Organisationsbestyrelsesmøde Nordborg Andelsboligforening Så er året ved at rinde ud og hvilket år. Det var 25 år siden vi startede udvekslingsmøder med vore kolleger i Sønderborg ( SØBO ). Vi tog afsked med administrationsselskabet DALBO. Der var flere af vore afdelinger, der fik en ny afregnings måde for deres fjernvarme. Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling. Der er blevet ansat en forretningsfører. En gårdmand er gået på efterløn. En ny er blevet ansat. Den korteste dag er lige om hjørnet - så det går snart mod lysere tider. Bestyrelsen, forretningsføreren og personalet får nok at se til i det nye år. Til slut vil jeg takke alle for et godt samarbejde og ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår. Har du som beboer noget til vore dagsordener - så husk, at melde det til kontoret i god tid. 33

34 Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2009 Tilmeldt var 209 personer. Fremmødt var 198 personer. Heinz Carstensen bød velkommen til de mange fremmødte beboere. 1. Valg af dirigent og stemmetælle re. Per Møllerskov blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev Sonja Nielsen, afdeling 9, Lone Andersen, afdeling 20, C.H.Feike, afdeling7 og Børge Zanchetta, afdeling7. 2. Bestyrelsens redegørelse for ønske om, at træde ud af administrationsaftale med DALBO fra 1. Januar 2010, for her efter at administrere os selv, med en forretningsfører. Heinz Carstensen redegjorde for situationen, hvor vi indgik i samarbejdet i ALBO og senere i DALBO. Bestyrelsen indgik i disse samarbejder med en forventning til samarbejdet, som slet ikke blev indfriet, og hvor prisstigningen også var for høj. Bestyrelsen indledte derfor en undersøgelse omkring at træde ud af administrationsaftalen i DALBO. Hvad personale er der brug for, når vi skal være selvstæn dige igen, og hvad er der råd til når budgettet, som er lagt for 2010, skal holdes? Det blev til, at man skal have ansat en forretningsfører på 37 timer, en inspektør på 37 timer, en kontorassistent på 37 timer og en kontorassistent på 29½ timer. Det er der brug for, og det holdes inden for budgettet. Derfor ønsker en enig bestyrel se i NAB at udtræde af aftalen med DALBO den og fortsætte selvstændigt med en forretningsfører. Vi har haft formøde med DALBO om at udtræde. DALBO har sagt ja til, at vi kan gå ud af aftalen den De gør vore regnskaber for 2009 klar til revisionen senest den 1. april NAB skal betale kr , da 34 man først kan opsige en ansat med udgang af januar Derudover skal NAB betale kr for arbejde, der er lavet angående byggesager frem til NAB forbliver i DALBOsom andelshaver. Edel Matthiesen, afdeling 4, spurgte, om man har undersøgt lønningerne, der kommer, kontra det, vi har i dag, i forhold til budgettet. Heinz Carstensen svarede, at det er undersøgt, der kommer ingen ekstra regning. Børge Zanchetta, afdeling 7, sagde, at oplægget lød positivt, og spurgte om, hvor stort et grundindskud man havde givet i DALBO i forhold til at få det tilbage, og så hente hjælp ude fra i stedet for i DALBO. Heinz Carstensen svarede, at man har givet kr. 200/lejemål, og at det kun er for at gå med livrem og seler, man lader indskuddet stå. Niels Hoffmann, afdeling 13: Ordningen omkring fælles opnotering sammen med de andre boligforeninger, fortsætter den? Heinz Carstensen svarede, at den vil køre videre, så længe det er muligt, og der er økonomi i det. Lis Jensen, afdeling 23, sagde, hun var en stor tilhænger til at komme ind i samarbejdet, da der stemtes om det dengang, men at hun var dybt skuffet over. som det var gået. Hun nævnte også, at hun er glad for det store arbejde bestyrelsen lagde i det, og håber, at man vil ansætte en kva lificeret forretningsfører. Heinz Carstensen svarede, at bestyrelsen også var tilhænger af sammenlægningen på det tidspunkt. Måske skulle bestyrelsen have lavet endnu flere undersøgelser, inden man indgik i samarbejdet. Heinz Carstensen fortalte, at NAB får en rigtig god behandling ved udtrædelsen af DALBO trods opsigelsen. Anita Petersen, afdeling 8, spurgte, om man måske allerede nu har en profil til en ny forretningsfører. Formand Heinz Carstensen orienterer Heinz Carstensen svarede, at det har bestyrelsen, og hvis generalforsamlingen siger ja til udtræden af DALBO i dag, så skal bestyrelsen have den før ste samtale med en evt. forretningsfører den 17. November. Niels Hoffmann, afdeling 13: Forretningsfører og løn, er det overenskomstmæssig ansættelse eller åremåls ansættelse? Heinz Carstensen svarede, at det er der ikke truffet bestemmelse om endnu, men der er stadig et budget at forholde sig til. Afstemning. Afstemningen blev 291 jastemmer, 2 nej-stemmer og 5 ugyldige. Eventuelt. Der var ikke noget til eventuelt. Heinz Carstensen takkede forsamlingen for den store opbakning. Referent: Hanne Bonnerup

35 Jan Mortensen ansat som ny forretningsfører Af Poul Erik Mikkelsen. Efter at bestyrelsen i Nordborg Andelsboligforening som omtalt andetsteds i bladet på den ekstraordinære generalforsamling fik godkendt, at vi ophører samarbejdet med administrationsselskabet DALBO pr. 31. december 2009, har vi ansat Jan Mortensen som forretningsfører med virkning fra den 1. december For mange af jer vil Jan være et velkendt ansigt, idet han tidligere var ansat som direktør i administrationsselskabet DALBO og i den forbindelse har deltaget i flere af vore generalforsamlinger, møder med afdelingsbestyrelser og ikke mindst også ind imellem har haft sin gang og virke på vort kontor på Mads Clausensvej. Bestyrelsen har valgt Jan til jobbet, da vi fandt, at han med sin store viden og erfaring om det administrative i en almen boligforening vil være den rette til sammen med Jørn Werner som inspektør og Hanne Bonnerup på kontoret at betjene såvel vore beboere som bestyrelsen. Det er nu op til Jan at få organiseret og struktureret det fremtidige administrative arbejde i Nordborg Andelsboligforening således, at vi kan fremstå som en aktiv og tidssvarende boligforening, der kan imødegå de nye og til tider vanskelige udfordringer, der stilles til den almene Jan Mortensen i sit nye job. boligsektor. I øvrigt er Jan sønderjyde og tede Jan sammen med sin hustru uddannet som statsautoriseret Bodil til Sønderborg, hvor de nu revisor. bor.. Gennem mange år boede Jan Relationerne til Ærø holder de på Ærø, hvor han var beskæftiget dog stadig ved - ikke mindst i som revisor og herud over udfør- kraft af deres dejlige sommerhus te en række administrative og øderovre. konomiske opgaver i forskellige I Nordborg Andelsboligforevirksomheder på Sydfyn og Ærø. ning glæder vi os meget til fremefter at han blev ansat i admi- tiden og ikke mindst til samarnistrationsselskabet DALBO flyt- bejdet med Jan. Elke Petersen er nu blevet fast ansat som gårdmand Vi har tidligere brugt Elke Petersen som afløser i en periode, hvor vi i boligforeningen var trængt på grund af sygdom. Men situationen har nu ændret sig som omtalt nedenfor med Frede's opsigelse og overgang til efterløn. Bestyrelsen greb naturligvis efterfølgende chancen til at tilbyde Elke fastansættelse som gårdmand, et tilbud som Elke glædeligvis sagde ja til, og I vil fremover kunne møde hende i et samarbejde med Bjarne om vedligeholdelsen af vore grønne områder og alle de andre opgaver, der hører med til jobbet som gårdmand - nej, i dette tilfælde hedder det vel "gårdkvinde". Poul Erik Mikkelsen Frede Duus har efter 15 år valgt at stoppe som gårdmand Gennem et års tid har Frede Duus kørt rundt på sin velkendte grønne traktor med efterlønsbeviset i skjortelommen. Er der nogle beboere, der ikke helt er med - ja, så er det traktoren med steroanlægget. Frede elsker god musik til arbejdet og arbejde, det kunne han, og det gjorde han - pligtopfyldende og med stor omhu opfyldte han beboernes og ind i mellem de krævende afdelingsformænds mange ønsker til, hvordan de mente, at tingene skulle se ud. Frede blev ansat i Nordborg Andelsboligforening 1. april 1994 og har gennem årene fortrinsvis haft sit virke i afdelingerne og 27. Desværre for Frede og NordborgAndelsboligforening holdt helbredet ikke lige så længe, som vi alle havde håbet så, det er med beklagelse - men også stor forståelse, at vi i Nordborg Andelsboligforening kan konstatere, at du efter eget ønske stopper som ansat hos os med udgangen af Vi har jo vidst, at du igennem det sidste par år har haft alvorlige problemer med ryggen, og respekterer fuldt ud, at du ikke ønsker at belaste dit helbred yderligere - men ønsker at nyde dit otium i dine pragtfulde omgivelser i Holm og ikke mindst på dine elskede cykelture på det dejlige Nord-Als. Organisationsbestyrelsen i Nordborg Andelsboligforening vil gerne sige dig tak for din store indsats og ønske dig rigtig meget held og mange skønne år i fremtiden. Poul Erik Mikkelsen 35

36 Medarbejdere i Nordborg Andelsboligforening Jan Mortensen Forretningsfører Jørn Werner Inspektør Hanne Bonnerup Kontorassistent Conny Dam Kontorassistent Bjarne Schmidt Gårdmand Elke Petersen Gårdmand Nye åbningstider på kontoret Med virkning fra 1. januar 2010 ændrer vi i vore åbningstider på kontoret. Nordborg Andelsboligforening Mads Clausensvej 45, Nordborg Ekspeditionstider - kontor åbent: Mandag kl Tirsdag kl og Onsdag - lukket Torsdag kl og Fredag - lukket Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl og Onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Tlf.: Fax: I forbindelse med overgangen til egen administration pr. 1. januar 2010 har det desværre ikke været muligt inden redaktionens afslutning at få styr på alle telefonnumre og adresser for de enkelte medarbejdere. 36

37 Nordborg Andelsboligforening Fjernvarme -Alsingerhaven Efter adskillige måneders forhandlinger og beregninger er det nu lykkedes at få en aftale på plads mellem Nordborg Andelsboligforening (afdeling 7) og Langesø Varmecentral (Danbo) om den fremtidige levering af fjernvarme til afdelingens beboere. Af Poul Erik Mikkelsen På et beboermøde i afdelingen 26. sept. præsenterede organisationsbeyrelsen og administrationen det opnåede resultat og de økonomiske konsekvenser for beboerne. De fremmødte beboere godkendte den forelagte aftale med 36 stemmer for og 4 imod, hvorefter organisationsbestyrelsen underskrev den forelagte aftale. Det omfattende arbejde med etablering af nye hoved- og stikledninger til samtlige boliger er nu i gang, da arbejdet, som også omfatter fjernelse af gamle rør i kældrene samt etablering af teknik til fjernaflæsning afde enkelte boligers forbrug, skal være afsluttet 31. maj næste år. De samlede udgifter for at fremtidssikre og renovere hele fjernvarmeanlægget for afdelingen vil være ca. 4.5 mio. kr., en udgift der i henhold til den indgåede aftale er fordelt mellem afdeling 7 og Langesø Varmecentral. I organisationsbestyrelsen er der glæde over, at det nu efter mange års forsøg er lykkedes at skaffe vore beboere i afdeling og 15 samme vilkår som de øvrigeaftagere af fjernvarme fra samme varmecentraler. Et større projekt, hvor lokale håndværkere vil forestå det Arbejdet med de nye fjernvarmerør i Alsingerhaven skal være færdigt inden 1. juni næste år I afdeling 13 har beboerne på Ahornvej her i efterået oplevet hele roderiet med nedlægning de de nye fjernvarmerør fjernelse af gamle og montering af nye rør i kældre. Til sidst vil det hele naturligvis blive reetableret, men det vil tage tid, og områdets beboere kan ikke undgå at blive be-rørt af det. Det vil give gener for beboerne gennem hele vinteren, og man kan kun håbe på, at de berørte beboere vil udvise forståelse og acceptere, at et så omfattende anlægsarbejde nødvendigvis må medføre en del roderi og støj, som man normalt ikke er vant til i boligområdet. På Ahornvej i afdeling 13 har man her i efteråret været igennem roderiet med nedlægningen af nye højisolerede fjernvarmerør. I den afdeling trådte aftalen med Havnbjerg varmecentral nemlig i kraft 1. juni i år, og umiddelbart efter gik arbejderne i gang med at udskifte fjernvarmerørene på Ahornvej og en del af Lindevej. Afdelingsbestyrelsen er samtidig blevet orienteret om, at når arbejdet i Alsingerhaven er gjort færdigt næste år, vender man tilbage og fortsætter med de resterende arbejder i afdeling 13, idet arbejdet med nye fjernvarmerør i Alsingerhaven i henhold til aftalen skal være færdigt inden 1. juni rent praktiske med opgravning, nedlægning af nye rør og nedlægning af nye rør indføringer til de enkelte boliger samt 37

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl. 17.00 19.00 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

december 2010 7. årgang nr.2 Nyt NAB SØBO

december 2010 7. årgang nr.2 Nyt NAB SØBO december 2010 7. årgang nr.2 NAB SØBO Nyt NAB SØBO Medlemsblad for de almene boligorganisationer: Nordborg Andelsboligforening NAB og Boligforeningen SØBO 7. årgang nr. 2, december 2010 udsendes 10. december

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere