Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen Kurt Johannsen Erling Sandbeck ES LP BH KVO NH SJ KJ ESA Ikke til stede med afbud: Steen Valentin SV Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand, administration og udvalg Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 5: Eventuelt a. Halvårsregnskab 1/1 30/ b. Endelig godkendelse af deltagelse på messe c. Formandsmøde - evaluering d. Kalender for valgte, udsendt med Hvem, Hvad, Hvor e. Forslag til forretningsorden for bestyrelsen f. Forslag til forretningsorden for målsætnings- og mødeudvalg g. Forslag til forretningsorden for redaktionsudvalg h. Godkendelse af reklame via Google Adwords i. Godkendelse af foretagelse af udlejning via Boligportal.dk eller andre j. Godkendelse af videre arbejde med ændring af reklamepolitik k. Det videre arbejde i m- og m udvalget l. Evt. ansættelse i det grønne område m. Indgået tilfredshedsundersøgelse fra Dalbo, behandling heraf Formand Egon Soll bød velkommen til mødet. Herefter fortsattes med behandling af dagsorden. 127

2 Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå referat til godkendelse fra bestyrelsens møde den 23. maj. Referat er underskrevet af den tilstedeværende bestyrelse. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand, administration og udvalg: ES orienterede om: Artikel omkring Stegholt-projekt. 26. og 27. oktober er der kredsmøde i BL 8. kreds. Kommunens økonomiudvalg har sagt ja til Bovrup-projektet med 10 boliger. Ros til udvalg, der fremsender godt materiale til bestyrelsens behandling. Der var en debat i forsamlingen omkring udmelding til avis. JCR orienterede om: Fælleshus i Felsted og tidligere kontor i Tinglev ombygges til familieboliger. Prisoverslag overholdes efter afholdt licitation vi styrer selv resterende del af byggeriet. Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 3 for Merianvænget vedr. belægninger. Landsbyggefonden har været på besøg på Kløvermarken i Tinglev, for eftersyn af de smuldrende tagplader. Bolderslev har fået flere P-pladser. Buen: der er sket omlægning af skrænter, og der laves forretningsgang vedr. mulighed for udskiftning af skabe. Kliplev: facader er renoveret og malet. Bov, Hjulmagervej: der holdes møde om konvertering fra gas til fjernvarme. Genner: udhuse er malet. Der var fremkommet forslag om legitimation til personale og eksterne håndværkere. Dette arbejdes der videre med. Pyloner ved afdelinger vil koste flere hundrede tkr. Placering og udseende af navn på kontor drøftes i Målsætningsudvalg. EG Bolig kan muligvis tilbyde kursus til ansatte vedr. vores edb-systemer. Kan evt. afholdes på tværs af organisationer dette arbejdes der ligeledes videre med. 128

3 HHA orienterede om: At selskabets indskud nu er forberedt systemmæssigt til løbende forhøjelse i forbindelse med genudlejninger til ca. 220 kr. pr. kvm. Afkast PM Puljer pr. 31. juli: Sydbank 2,18% (3,7% p.a.)tønder Bank 1,61% (2,75% p.a.). Kursus afholdelse Dalbo: der er deltagelse fra flere i ÅAB til igangværende kursus over 2 dage i kommunikation og konflikthåndtering. Proces med sammenlægning af de 2 administrerede kollegier til én organisation. DALBO: der er kontaktudvalgsmøde på Folkehjem for 3 den 18. oktober. Opmærksomheden blev endvidere henledt på kursus den 27. oktober på Folkehjem, hvor bl.a. Palle Adamsen vil give indlæg. Udvalg orienterede om: BH: Nyt Fra har været længe undervejs denne gang. Det har ikke været tilfredsstillende at samarbejde med trykkeri. LP: Hjemmesideudvalget har lavet oplæg til nyt brevpapir. Vil gerne flytte gamle referater til det ny brevpapir idet det vil lette mulighed for videre adgang direkte til hjemmesiden. Der var tilslutning hertil fra bestyrelsen. Har endvidere været til møde omkring mulighed for etablering af startboliger. Endelige regler foreligger endnu ikke og Målsætningsudvalget ønsker at kunne arbejde videre hermed. Hvilket kunne godkendes af bestyrelsen. Orientering m.v. er taget til efterretning. Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Halvårsregnskab 1/1 30/ Med dagsorden var udsendt bilag, som blev gennemgået. Taget til efterretning. b) Endelig godkendelse af deltagelse på messe. Jf. dialog med bestyrelsen via mail er der indgået aftale med Compas-messer om deltagelse i Bolig- og Fritidsmessen i Rødekro den 22. og 23. september. Med dagsorden var medsendt budget for deltagelsen, som blev gennemgået. 129

4 Deltagelse og budget herfor er godkendt. c) Formandsmøde evaluering SJ kommenterede formandsmøde, der var afholdt den 7. juni. Bestyrelsen kunne godkende konklusion på formandsmødet. Der var enighed om, at formandsmøde skal gennemføres mindst én gang årligt. d) Kalender for valgte, udsendt med Hvem, Hvad, Hvor BH kommenterede punktet. JCR: husk synsassistenter på oversigten. Taget til efterretning. e) Forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Der var udsendt bilag med indkaldelsen, som blev gennemgået. Forretningsorden er godkendt. Underskrives i næste møde. f) Forslag til forretningsorden for målsætnings- og mødeudvalg Der var udsendt bilag med forslag, sammen med dagsorden. Det udsendte bilag blev kommenteret. Forretningsorden er godkendt. Underskrives i næste møde. 130

5 g) Forslag til forretningsorden for redaktionsudvalg Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev kommenteret. Forretningsorden er godkendt fremsendes til Padborg Boligforenings behandling. h) Godkendelse af reklame via Google Adwords LP gennemgik punktet. Der blev foreslået, at der sættes et maks. på 50 kr. pr. dag til dette. Godkendt der foretages løbende vurdering af virkning. i) Godkendelse af foretagelse af udlejning via Boligportal.dk eller andre Forslag blev gennemgået. Bestyrelsen kunne godkende udlejning via boligportaler. j) Godkendelse af videre arbejde med at ændre reklamepolitik Ugentlig annoncering af ledige boliger er stoppet i starten af august måned, ud fra en vurdering af, at der ikke var tilstrækkelig effekt af processen. Hvorvidt vi fremover skal fokusere på boligselskabets profil mere end den enkelte bolig, må være op til en vurdering. Målsætningsudvalget vurderer og igangsætter den fremtidige reklamepolitik. k) Det videre arbejde i m- og m- udvalget. LP fremlagde punkter for det videre arbejde i udvalget. Godkendt. l) Evt. ansættelse i det grønne område 131

6 BH forelagde forslag, som blev diskuteret. Der var enighed om, at der ikke kan ske yderligere ansættelse på det fremførte grundlag. m) Indgået tilfredshedsundersøgelse fra Dalbo, behandling heraf Undersøgelsen behandles af bestyrelsens medlemmer i målsætningsudvalget. Pkt. 5 Eventuelt: ESA meddelte, at han udtræder af bestyrelsen, idet han fraflytter boligselskabet. Han takkede specielt for sin modtagelse i bestyrelsen. ES takkede ESA for indsatsen i bestyrelsen. HHA: regnskaber for tidligere Rødekro almennyttige Boligselskab og dens afdeling, samt revisionsprotokol, blev uddelt til alle. Regnskaber forelægges til bestyrelsens underskrift i november-møde. Næste ordinære møde er den 20. november 2012 på Kallemosen 16. Mødet sluttede kl Egon Soll Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem (Steen Valentin) Svend Jensen Nicki Hagesen Kurt Johannsen Erling Sandbeck 132

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169 den 21. maj 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk Hanne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere