Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt."

Transkript

1 Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt. Lise-Lotte Tullin Januar

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Baggrund Side 3 3. Den mediemæssige dækning af sultkatastrofen i Angola Side 5 4. Sammenligning af sultkatastrofen i Angola i 2002 med sultkatastrofen i Sudan 1998 Side 7 5. Hvordan sælges en historie? Side Hvornår blev nødhjælpsorganisationerne hørt af den danske presse? Side Den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola Side Afslutning Side Bilag - kilder Side 16 2

3 1. Indledning: Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og Internationalt Efter borgerkrigen i Angola ophørte i april 2002, blev det klart for visse nødhjælpsorganisationer og FN, at situationen i oprørsområderne havde udviklet sig til en hungerkatastrofe. Som følge heraf igangsatte Læger uden Grænser (MSF) flere initiativer for at gøre verdenen opmærksom på, at der var en krise, og at mange mennesker havde et stort behov for hjælp. Disse initiativer omfattede for så vidt angår kommunikation til den danske presse bl.a. andet 9 pressemeddelelser, 5 interviews samt forskellige andre tiltag. Dette afstedkom 9 avisartikler, hvor MSF blev nævnt, heraf bragte Information alene 4 artikler. Generelt tegner der sig et billede af, at sultkatastrofen i Angola ikke blev omtalt tilstrækkeligt i de danske medier katastrofens omfang taget i betragtning. I dette notat redegøres der nærmere for årsagerne hertil. Hvorfor har sultkatastrofen i Angola i 2002 ikke haft den mediedækning, som katastrofens omfang synes at berettige? 2. Baggrund: Den 4. april 2002 kom endelig afslutningen på den 27 år lange borgerkrig i Angola. Siden 1998 havde de UNITA-kontrollerede områder været lukket for FN og nødhjælpsorganisationerne. Da krigen sluttede, strømmede flere hundrede tusinde angolanere fra de tidligere oprørs-kontrollerede områder mod regerings-kontrollerede byer i søgning efter mad. Nødhjælpsarbejdere i disse byer var chokeret over disse menneskers dårlige ernæringstilstand. Det blev hurtigt klart, at Angola var udsat for den værste hungerkatastrofe set i det sydlige Afrika i det sidste årti. Ca. ½ million mennesker led af sult, og det viste sig, at dødelighedsraterne var op til 3-4 gange højere end grænseværdierne for katastrofesituationer. I Chipendo døde anslået mennesker ud af en befolkning på ca i perioden september 2001 til juni I juni måned 2002 behandlede MSF mennesker, fortrinsvis børn, i 44 ernæringscentre for moderat og alvorlig underernæring. 4 millioner af landets 14 millioner indbyggere var blevet interne fordrevne på grund af krigen. Følgende illustration viser, at underernæringen ikke blot var et regionalt men også et landsdækkende problem i Angola. 3

4 UNDERERNÆRING I ANGOLA 3. JUNI 2002 HUIGE - I TFC, 78 modtagere af nødhjælp. 44 indlæggelser pr. uge MALANJE - I Malanje TFC (4), 379 modtagere af nødhjælp. I Cangandala 1 forplejningscentre og 1 mobil klinik Huambo I Caala 3 TFCs, 900 modtagere af nødhjælp. I Bailundo, 10 TFC og SFC, 5 % alvorlig og 34% generel underernærede. BIE I 6 TFCs 1484 modtagere af nødhjælp. I 4 TFCs i Kuito, 808 modtagere af nødhjælp. I Camacupa TFC 409 modtagere af nødhjælp Huila Telt hospital i Bunjei har 50 nye patienter pr. dag, døde pr. uge. I Chipindo TFC 400 modtagere af nødhjælp. TFC Terapeutisk lægelig fødevarecenter der bibringer særlig omsorg for de mest underernærede særlig børn (børnene er under 70% den normale vægt). TFC bliver alene oprettet ved hungerkatastrofer. LUANDA SUL I saurimo TFC, 60 modtagere af nødhjælp MOXICO I Luena TFC (2) situationen synes stabil CUANDO CUBANGO Mange nye indlæggelser. Menongue TFC for øjeblikket 220 modtagere af nødhjælp. 6 forplejningssteder i dette område. Antal TFC: I januar 2002 var der 11 TFC. I Juni 2002 var der 23 TFCer. Set i lyset af ovenstående blev omfanget af sultkatastrofen ikke på behørig vis dækket af de danske medier. Indgangsvinklen i de danske medier har oftest været en beskrivelse af den politiske situation i Angola med følgende indgangsvinkler: Endnu et afrikansk land i et kontinent hærget af krig og ødelæggelse. Der blev ofte fokuseret på andre afrikanske lande f.eks. Congo, men Angola bliver sidenævnt som eksempel. Umulig politisk situation og mulighed for, at endnu en krig opstår i fremtiden Et rigt land med olie- og diamantforekomster, hvorfor landet selv bør kunne klare problemerne. Det er deres egen skyld, at det går dårligt til! De danske mediers dækning af katastrofen i Angola står direkte i modsætning til artiklen den 30. maj 2002 i Paris Match Il faut sauver les enfants de Chipindo (Børnene fra Chipindo skal reddes) 1. Dette er en meget god og grundig bearbejdet artikel, som giver en anden fokus på situationen: 1 Jævnfør bilag D. 4

5 Klar profilering af MSF s arbejde. MSF har været i Angola i 23 år. Vidnesbyrd journalisten har selv flere gange været i området. Det primære er de fattiges tilstand. Det er sekundært, at landet er rigt, for det er de svageste, der er ofrene. Håb om at krigens ophør betyder, at der kommer en politisk stabil løsning. Angola har en fremtid, men dette afhænger af, at nødhjælpsarbejdet lykkes. Det gør altså en forskel, hvis man donerer og yder hjælpearbejde. Artiklen er på fransk, og det i sig selv kan være én af årsagerne til, at artiklen ikke har været anvendt som kildemateriale i de danske medier. De danske medier har anvendt andre kilder, hvor indgangsvinklen og fokus ikke umiddelbart har været til gunst for nødhjælpsarbejdet i Angola. 3. Den mediemæssige dækning af sultkatastrofen i Angola Diagram 1 nedenfor viser antallet af artikler i danske medier i perioden april august Det bemærkes, at situationen i Angola beskrives mere intenst i de sidste 3 måneder. Diagram 1: Antal artikler om Angola, opdelt i artikler, der nævner og ikke nævner ordene sult og nød i perioden april august 2002 Antal April Maj Juni Juli August Tid Artikler, der specifikt omhandler situationen i Angola og IKKE indeholder ordene "sult" og "nød" Artikler, der omhandler den generelle hungersnød i det Sydlige Afrika (nævner perifært Angola) og indeholder ordene "sult" og "nød" Artikler, der specifikt omhandler hungersnøden i Angola og indeholder ordene "sult" og "nød". Det ses, at flertallet af avisartiklerne faktisk fokuserer på sultkatastrofen i Angola, men særlig i august måned er der flere artikler som vedrører det sydlige Afrika herunder Angola - frem for alene at fokusere på hungersnøden i Angola. Dette skyldes bl.a. BBC-programmet den 25. juli 2002 How to help famine victims, som vedrører regionen generelt og Røde Kors` pressemeddelelse den 5. august 2002, hvis fokus ligeledes er på det sydlige Afrika frem for specifikt Angola. 5

6 Diagram 2 nedenfor viser effekten af de enkelte nødhjælpsorganisationers initiativer og pressemeddelelser i perioden april august MSF har bedst respons på sine udmeldinger i juni og juli måned. Pressemeddelelserne fra MSF møder derimod ingen respons i august måned. Diagram 2: Effekt af initiativer og pressemeddelelser i perioden april august April Antal initiativer Avis omtale Antal August Juli juni maj Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale IBIS Folkekirkens Nødhjælp Røde Kors Læger uden Grænser (MSF) Red Barnet Generel omtale af Angola Det ses, at antallet af artikler, som generelt omtaler Angola, er dominerende. Der er således større fokus på andre forhold vedrørende Angola end de største danske nødhjælpsorganisationers udmeldinger. Disse artikler omhandler FN, Angolas politik, olie - og diamantforekomster Forskellen i respons på Røde Kors` og MSF`s initiativer illustreres i diagram 3. Diagram 3: Måling af respons på initiativer foretaget af 2 Bilag A giver en mere udførlig oversigt. 6

7 Røde Kors og MSF i perioden april august 2002 Ratio 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 April Maj Juni Juli August Tid Læger Uden Grænser Røde Kors Ratio = antal artikler sat i forhold til antal tiltag for den pågældende måned Diagram 3 viser - selvom datagrundlag er en smule spinkelt - at et givent tiltag fra Røde Kors har en større mediemæssig respons end et tilsvarende fra MSF. I maj, juli og august, hvor Røde Kors har iværksat tiltag, er Røde Kors` ratio således større end MSF s ratio. Den eneste pressemeddelelse fra MSF, som direkte følges op af en artikel er, da den internationale formand for MSF Morten Rostrup kritiserede FN s indsats i Angola (Information den 15. juni ). Udgangspunktet for de resterende 8 artikler er alle udtalelser fra personer i felten og således ikke pressemeddelelser 4. Ud fra de initiativer, som MSF har foretaget, er det tydeligvis udtalelser fra læger/sygeplejersker m.m., som har størst chance for at påkalde sig mediernes opmærksomhed. 4. Sammenligning af sultkatastrofen i Angola i 2002 med sultkatastrofen i Sudan 1998 Sultkatastrofen i Sudan i 1998 havde i højere grad mediernes bevågenhed end sultkatastrofen i Angola i Diagram 4 viser, at der i perioden maj oktober måned var en gennemsnitlig dækning pr. måned på 25 artikler som specifikt omhandlede sultkatastrofen i Sudan i Dækningen af sultkatastrofen i Angola havde til sammenligning en gennemsnitlig dækning på 8 avisartikler pr. måned i perioden april september måned 3 Jf. bilag E 4 Jf. bilag D 7

8 Diagram 4: Oversigt over de største danske dagblades dækning af sultkatastrofen i Sudan i 1998 i perioden maj oktober Antal Maj Juni Juli August September Oktober Den danske presses dækning af Sudan var i hele perioden meget omfattende, især efter USAs bombning af Sudan den 21. august Bombningerne synes ikke at have haft nogen særlig effekt på mediedækningen af sultkatastrofen i Sudan, dette på trods af, at der var mere end 500 artikler om Sudan i medierne fra 21. august til 27. august Situationen blev i stedet, at den politiske dagsorden i højere grad kom i fokus i den danske presse. Det synes sandsynligt, at terroraktionen mod USA den 11. september 2001 og den deraf afledte fokus på Afghanistan og Irak førte til mindre pressedækning af sultkatastrofen i Angola i Den internationale politiske dagsorden synes således at have en større vægt end tilfældet er for sultkatastrofer. Der ses i det følgende på MSF s initiativer under sultkatastrofen i Sudan i I forbindelse med sultkatastrofen i Sudan udsendte MSF alene 3 pressemeddelelser, men MSF s arbejde og behovet for nødhjælp til Sudan blev alligevel formidlet i den danske presse. Diagram 5 viser, hvor mange gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Sudan. 5 Kilde: Infomedia, POLINFO 8

9 Diagram 5: Oversigt over antal gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Sudan i perioden maj oktober Sudan Maj Juni Juli August September Oktober Antal artikler i alt Antal store dagblade Antal sultbilleder i alt Kort over Sudan Det ses, at der er mange artikler i juli og august måned men ingen i september. Særlig er der fokus på situationen i Sudan i juli måned, hvor 5 store dagblade fordelt på 8 artikler har skrevet om sultkatastrofen i Sudan. Ekstra Bladet og BT har hver skrevet en stor artikel. Det ses endvidere, at der ofte er flere sult billeder i forbindelse med de enkelte artikler. Politiken har i oktober måned en meget stor artikel på 4 sider med 12 meget stærke sultbilleder. Århus Stiftstidende har endvidere skrevet 2 meget store artikler indeholdende flere stærke sultbilleder i slutningen af august. Diagram 6 viser, hvor mange gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Angola. Det ses, at den mediemæssige respons omkring MSF s nødhjælpsarbejde var betydelig mindre under sultkatastrofen i Angola end for Sudan. Diagram 6: Oversigt over antal gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Angola i perioden april august Angola april maj juni Juli August September I alt antal artikler Antal sultbilleder i alt Antal store dagblade Kort over Angola 6 Jf. Bilag G. 7 Jf. Bilag G. 9

10 Diagram 5 og 6 viser endvidere, at karakteren af artiklerne har ændret sig i forhold til artiklerne om Sudan. Der er således færre billeder, og der er meget få artikler med kort over Angola. Alt for Damerne havde en artikel - Den hvide kirurg - om Rose Marie Lopés arbejde i Angola. Fokus var på lægegerningen. Der var et lille afsnit med fakta oplysninger men intet kort. I denne artikel synes fokus i for høj grad lagt på lægegerningen frem for nødhjælpsarbejde, og læsernes egen mulighed for at støtte sagen blev ikke i tilstrækkelig grad belyst. Der har været megen rationalisering og sammenlægning i den danske presse siden sultkatastrofen i Sudan. Det er muligt, at aviserne ikke længere har de samme ressourcer til artikler med et svært tilgængeligt budskab. Det kan anbefales, at MSF i forbindelse med pressemeddelelser tilføjer et ikon med faktuelle oplysninger på dansk samt et kort over det pågældende land i nød. Der bør tages højde for læsernes manglende indsigt i lokale geografiske forhold. 5. Hvordan sælges en historie? Læsere har ofte svært ved at forholde sig til, at tusinder dør. Det er nemmere at forholde sig til et enkelt individs skæbne. Nødhjælpsarbejdet har således et generelt problem, når der formidles et budskab, hvor der overvejende benyttes oplysninger baseret på fakta. Informations klumme af 31. juli giver et meget godt billede af denne problematik: havde mennesket hjerne til at fatte alle de uheldsvangre informationer, som vi løbende fyldes med fra hele kloden, ville hjertet givetvis briste. Tag nu blot gårsdagens Information, som på forsiden kunne fortælle med foto og hele svineriet at 100 mennesker hver dag dør af sult i Angola, fordi nødhjælpen ikke når frem i tide. Den slags er bare for meget for de fleste danskere, det er ikke til at rumme. Der er for mange barneøjne, som lukkes for evigt, det er ikke til at holde ud at tænke på, og derfor må man tænke på noget andet Det er svært for nødhjælpsorganisationerne at opnå den fornødne medieopmærksomhed, når det drejer sig om en humanitær katastrofe i Afrika - historien er svær at sælge. Det er svært at formidle endnu en sult-historie. Dette illustreres udmærket i følgende uddrag fra en tema-artikel den 4. juni 2002 i Information 9 : Det vurderes vanskeligt at hente omkostningerne hjem ved en indsamling, før der for alvor er skriverier og billeder i medierne. Vi har en regel om, at vi skal have de omkostninger, der er ved at lave en indsamling, fire gange igen. Derfor venter vi med en eventuel kampagne, til der mere mediebevågenhed. Siger programchef i Red Barnet Niels Hjortdal. Det er altid svært at formidle endnu en typisk sult-historie, hvor slagsbrødre ødelægger nogle ellers frugtbare lande. Mange vil sikkert i starten tænke, at det er endnu en dødssyg Afrikahistorie siger han 8 Jf. bilag E. 9 Jf. bilag E. 10

11 6. Hvornår blev nødhjælpsorganisationerne hørt af den danske presse? Pressemeddelelserne som alene sigter på at beskrive faktuelle oplysninger synes, ikke at blive hørt af pressen. I pressedækningen af krisen i Angola blev organisationerne således hørt når: MSF - læger, sygeplejersker m.m. - udtalte sig i felten eller når de kom tilbage til Danmark efter et ophold i Angola. Ligeledes formand Søren Brix Christensens kommentar i DR1 s Dagens Spids. Røde Kors` pressechef Helge Kvam tager til Angola. Mimi Stilling Jacobsen (Red Barnet) besvarede i en forespørgsel fra en journalist, at Red Barnet ikke har kostpolitik i henhold til chokolademader, men at deres kostpolitik går ud på at redde børn i Angola. Ydermere har MSF haft respons på deres kritik af FN s indsats i Angola. 7. Den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola Der ses i det følgende på den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola i perioden april til september Diagram 7 viser, den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola fordelt på indslag på BBC og CNN samt artikler i de største aviser i USA og England. Diagram 7: Oversigt over de største engelske og amerikanske mediers dækning af sultkatastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult April Maj Juni Juli August BBC CNN US aviser UK aviser Note: Kun sult betyder også artikler om det Sydlige Afrika som region, hvor Angola nævnes perifert. De 5 største aviser var USA og UK BBC har en løbende dækning af sultkatastrofen i Angola. Dette illustreres ved diagram 8, som er en oversigt over, hvor meget de største aviser i henholdsvis USA, England og Danmark i gennemsnittet har dækket katastrofen sat i forhold til BBC og CNN s dækning. 10 Jf. Bilag F 11

12 Diagram 8: Hvor mange artikler i USA, England og Danmarks, der i gennemsnittet dækkede sultkatastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august 2002 sat i forhold til BBC og CNN I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult April Maj Juni Juli August BBC CNN Gns. US aviser Gns. UK aviser Gns. DK aviser Note: Kun sult betyder også artikler om det Sydlige Afrika som region, hvor Angola nævnes perifert. Gennemsnittet er beregnet med udgangspunkt i de 5 største aviser i henholdsvis USA, England og Danmark. BBC er det medie, som havde den mest omfattende dækning af sultkatastrofen i Angola. I forhold til katastrofens omfang synes den engelske og amerikanske presses dækning af katastrofen ikke at være omfattende henover perioden. BBC havde mange stærke udsendelser i juli måned. En særlig udsendelse var BBC programmet den 9. juli 2002 Angola gripped by mass starvation 12, hvor Hilary Andersson udtaler It is the worst starvation to hit southern Africa in over a decade. På trods af dette, havde programmet ikke særlig stor indflydelse på dækningen af sultkatastrofen i den danske presse og heller ikke generelt i den internationale presse. Det førte til et indslag om sultkatastrofen i Nyhederne på dansk TV. Programmet har imidlertid den effekt, at Røde Kors begynder at handle. Phil Clarke (MSF) havde den 13. juni et møde med de andre NGO er i dansk Angola-forum om situationen i Angola, hvor fotografen Sebastian Salgado`s opsigtsvækkende billeder fra Angola blev vist. Det var først ved mødet den 16. juli 2002, hvor Phil Clarke fremlagde et oplæg 13 i den humanitære kontaktgruppe i Udenrigsministeriet, at det syntes at have en effekt på de andre nødhjælpsorganisationer. Røde Kors valgte at sende sin pressechef til Angola. Dette får den danske presse til at vågne og syntes at forstå, at katastrofen måtte være alvorlig. Det ses, at Røde Kors` handlinger bliver nøje fulgt af den danske presse. BBC`s program den 25. juli 2002 How to help famine victims 14 viser til gengæld, at BBC kan have en markant indflydelse på den internationale mediemæssige dækning. Aviser verden over havde de efterfølgende dage mange artikler, som dækkede katastrofen i det sydlige Afrika. Allerede 4 dage efter dør historien imidlertid og katastrofen blev ikke længere behandlet af den brede 11 Jf. bilag F 12 Jf. bilag F: Artikel baseret på BBC programmet Angola gripped by mass starvation. 13 Jf. bilag G udleveret materiale på mødet. 14 Jf. bilag F: Artikel baseret på programmet How to help famine victims. 12

13 internationale presse. Herefter var det igen kun de største aviser, som havde nogle få artikler om katastrofen. Årsagen til at netop dette program havde så stor en gennemslagskraft skyldtes, at alle de største nødhjælpsorganisationer var gået sammen om en kampagne til støtte for det Sydlige Afrika. Desuden var de Sydafrikanske lande og særlig Zimbabwe allerede i fokus på daværende tidspunkt. Inden BBC programmet den 25. juli 2002 var de engelske avisers fokus lige så meget på den politiske situation i Angola som hungersnødkatastrofen. Den politiske indgangsvinkel var til tider meget kritisk og unuanceret. Fra den 15. juni 2002 og en måned frem var der næsten ingen artikler om Angola i den engelske presse. Efter den 30. juli 2002 var artiklerne primært unuanceret, hvor fokus var Angolas problemer som følge af bloddiamanter, korruption m.m. Det var således ikke nøden i Angola, som blev omtalt. The Guardian og The Financial Times 15 havde imidlertid i perioden løbende flere nuancerede artikler om situationen i Angola. USA's største aviser dækkede generelt sultkatastrofen med få artikler. Der var dog flere politiske og nuancerede artikler i april måned. Den politiske indgangsvinkel var generelt set kritisk men nuanceret, hvor der blev fokuseret på forskellige forslag til løsning af Angolas politiske situation. Der var således ikke i den amerikanske presse den samme tendens som i den engelske til kritiske og unuancerede artikler om Angola. Særlig havde New York Times 16 få men løbende nuancerede artikler om situationen i Angola. BBCs indflydelse ses ligeledes af, at de 2 gange CNN (hhv. den 20. juli og 26. juli 2002) behandler katastrofen i Angola er i forlængelse af et BBC program den foregående dag. Newsweek, NBC NEWS og Time har ikke i nævneværdigt grad behandlet sultkatastrofen i Angola i perioden. Først da Mia Farrow rejser til Angola bliver katastrofen nævnt i NBC NEWS den 28. august BT nævner ligeledes den 30. august for første og eneste gang situationen i Angola i forlængelse af denne rejse. Dette indikerer igen, hvor megen gennemslagskraft en kendt person kan have. Den manglende dækning i den amerikanske og engelske presse af katastrofen i Angola skal ses i lyset af, at situationen i Zimbabwe i samme periode var meget i fokus. Dette kan således have haft negativ indflydelse på avisernes dækning af Angola Jf. bilag F. 16 Jf. bilag F. 17 Jf. bilag F. 13

14 Tabel 1. Oversigt over USA s og UK s pressedækning af sult i det Sydlige Afrika i perioden 1. april 31. august 2002 (Søgeord:hunger/famine/starvation) Lande i det Sydlige Afrika US NEWS UK NEWS Angola Rwanda Mozambique Namibia Swaziland Zaire Zambia Zimbabwe Kilde: Lexis-nexis Tabel 1 viser, at der særlig er mange artikler om Zimbabwe, ligeledes er der flere artikler om Zambia og Mozambique end om Angola i den pågældende periode. Zambia oplevede pressens bevågenhed som følge af, at det var det eneste land fra det sydlige Afrika, som fuldt ud afviste indførelsen af genmanipulerede fødevarer (GM Corn/Crops). Dette på trods af at Zambia som de øvrige lande var udsat for en kommende hungerkatastrofe. Dette førte til flere artikler om, hvordan et land, hvis folk der sulter, kan tillade sig at have principielle holdninger, som ellers alene synes forbeholdt Vesten. Tabel 2 illustrerer hvilke emner de engelske og amerikanske aviser overvejende skrev om i perioden 1. april til 31. august Emner som kunne have taget fokus fra sultkatastrofen i Angola. Tabel 2: Hvilke emner valgte den engelske og amerikanske presse at skrive om i artikler om Zimbabwe og det Sydlige Afrika i perioden 1. april 31. august 2002 US NEWS UK NEWS Zimbabwe & AIDS 785 (369) 729 (394) Zimbabwe & Mugabe 899 (342) 1308 (381) Zimbabwe & White Farmers 462 (212) 506 (173) Zimbabwe & GM Food 22 (15) 19 (14) Det Sydlige Afrika & World 731 (149) 417 (66) Summit Kilde: Lexix-nexis Note: Tal i ( ) er artikler, der også handler om sult, søgeordene er hunger/famine/starvation. GM Food = Gen manipuleret fødevarer Den fokus som de amerikanske og engelske medier havde på situationen i Zimbabwe skyldtes Zimbabwes præsident Robert Gabriel Mugabe. I marts måned 2002 gennemførte Mugabe en valgkamp, hvis fremgangsmåde og procedurer blev fordømt af det internationale samfund. Den 14

15 megen opmærksomhed om Mugabe, skal ellers generelt søges forklaret ved den landreform, som han indførte i år Ved denne reform lod han krigsveteraner besætte landbrugsejendomme, ejet af White Farmers. Denne omfordeling af land skabte en eksodus af hvide, som oprindelig kom fra England, hvilket forklarer den megen opmærksomhed fra specielt England. Desuden viser tabel 2, at der er mange artikler om AIDS. Afholdelsen af the World Summit der blev afholdt den 26. august 2002 kan være en forklaring på, hvorfor der ikke var så mange artikler om Angola sidst i august måned. Generelt gælder det, at BBC har megen fokus på folk i nød, og programmerne har en meget professionel, saglig og kritisk indgangsvinkel. BBC s programmer kan have meget stor indflydelse på den øvrige presse. 8. Afslutning Angola opgaven havde til formål at gøre rede for, hvorfor sultkatastrofen i Angola i 2002 ikke havde den mediedækning, som katastrofens omfang synes at berettige. Opgaven viser, hvor synlig (MSF) har været i forhold til de øvrige interesseorganisationer. Desuden fremgår det af opgaven, hvordan den mediemæssige dækning har været i den internationale presse (USA/UK) sammenlignet med den danske presse. Rapporten viste, at Mediedækningen i den danske presse vedrørende sultkatastrofen i Angola 2002 var betydelig mindre end dækningen af sultkatastrofen i Sudan i Ingen af de danske nødhjælpsorganisationer var særlig synlig i den danske presse. Røde kors havde imidlertid større respons på pressemeddelelser end MSF. MSF havde meget lidt respons på deres initiativer vedr. Angola i Dette skal ses i forhold til, at MSF havde en forholdsvis god respons på organisationens initiativer under sultkatastrofen i Sudan i Den danske mediedækning af sultkatastrofen i Angola var lidt større end den internationale dækning. BBC var det eneste nyhedsmedie i den angelsaksiske medieverden, som behandlede katastrofen i overensstemmelse med omfanget af katastrofen. 15

16 9. Bilag Kilder Nedenstående bilagsmateriale er tilgængeligt. Kontakt Lise-Lotte Tullin, MSF tlf Bilag A: Oversigt over den mediemæssige respons på nødhjælpsorganisationers initiativer i forbindelse med ophøret af borgerkrigen i Angola i perioden april august 2002 Bilag B: Artikler vedr. Angola. Hentet fra Intermedie (Polinfo), i perioden 1. april 31. august 2002 Bilag C: Pressemeddelelser m.m. MSF s kommunikation til medierne om Angola i perioden efter våbenhvileaftalen den 4. april 2002 Bilag D: Artikel fra Paris Match, den 30. maj 2002 Bilag E: Danske avisartikler omhandlende katastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: 1. Oversigt over de største udenlandske avisartiklers/nyhedsmediers dækning af situationen i Angola i perioden 1. april 31. august BBC News: Gripped by mass starvation, tirsdag den 9. juli How to help famine victims, torsdag den 25. juli Sudan danske avisers pressedækning af MSF s nødhjælpsarbejde i Sudan i perioden 1. maj. 31. oktober Angola danske avisers pressedækning af MSF s nødhjælpsarbejde i Angola i perioden 31. april 31. september Baggrundsmateriale: Médécins Sans Frontières International Situations Report, Angola 11. juli (Uddelt ved Phil Clarkes møde den 16. juli 2002 i den humanitære kontaktgruppe i UM). 2. Baggrundsmateriale: Mortality among Internally Displaced Persons i Camacupa Municipality Bié Province, Angola, August Artikler vedr. Darfur. Hentet fra Infomedia (Polinfo), i perioden 1. oktober januar

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Nyhedsjournalen. Rejsebrev fra Sierra Leone Gå en tur og støt Læger uden Grænser Ny hjemmeside

Nyhedsjournalen. Rejsebrev fra Sierra Leone Gå en tur og støt Læger uden Grænser Ny hjemmeside Nr. 43 aug. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Francesco zizola Fortsat kamp mod sult Sult er igen et problem i Afrika. Efter at have været ude af billedet som

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Få styr på fondens katastrofefilantropi

Få styr på fondens katastrofefilantropi Få styr på fondens katastrofefilantropi Efteråret er orkansæson på det amerikanske kontinent, og det minder os om Hurrycane Sandy, der d. 29. oktober 2012 ramte den amerikanske østkyst og spredte død og

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

MEDIEDAGSORDENEN. Hestekød

MEDIEDAGSORDENEN. Hestekød MEDIEDAGSORDENEN 8000 7000 6818 6000 5000 4000 3000 Hestekød 2000 1000 0 73 104 96 439 239 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIEDAGSORDENEN 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4746 Listeria

Læs mere

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE. Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver og ekstern lektor Arbejder primært

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Fælles: - Kort om baggrunden for prøven. - Fælles formalia om prøven - herunder opgivelser og prøveafviklingen.

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Nyhedsjournalen. Ny borgerkrig i Sudan

Nyhedsjournalen. Ny borgerkrig i Sudan Nr. 52 marts 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Ny borgerkrig i Sudan En ny og særdeles brutal borgerkrig hærger igen Sudan. Bombefly og lokale lejetropper raserer,

Læs mere

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier!

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Når journalisten ringer en tjekliste Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Kan jeg udtale mig til medierne? Energinet.dk er en offentlig virksomhed som varetager en række vigtige

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD Da anklager om hashmisbrug væltede ind over institutionen Nexus i maj, overraskede Københavns socialborgmester Mikkel Warming ved at stille sig op og forsvare

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere