Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt."

Transkript

1 Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og internationalt. Lise-Lotte Tullin Januar

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Baggrund Side 3 3. Den mediemæssige dækning af sultkatastrofen i Angola Side 5 4. Sammenligning af sultkatastrofen i Angola i 2002 med sultkatastrofen i Sudan 1998 Side 7 5. Hvordan sælges en historie? Side Hvornår blev nødhjælpsorganisationerne hørt af den danske presse? Side Den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola Side Afslutning Side Bilag - kilder Side 16 2

3 1. Indledning: Sultkatastrofen i Angola 2002 En analyse af pressedækningen i Danmark og Internationalt Efter borgerkrigen i Angola ophørte i april 2002, blev det klart for visse nødhjælpsorganisationer og FN, at situationen i oprørsområderne havde udviklet sig til en hungerkatastrofe. Som følge heraf igangsatte Læger uden Grænser (MSF) flere initiativer for at gøre verdenen opmærksom på, at der var en krise, og at mange mennesker havde et stort behov for hjælp. Disse initiativer omfattede for så vidt angår kommunikation til den danske presse bl.a. andet 9 pressemeddelelser, 5 interviews samt forskellige andre tiltag. Dette afstedkom 9 avisartikler, hvor MSF blev nævnt, heraf bragte Information alene 4 artikler. Generelt tegner der sig et billede af, at sultkatastrofen i Angola ikke blev omtalt tilstrækkeligt i de danske medier katastrofens omfang taget i betragtning. I dette notat redegøres der nærmere for årsagerne hertil. Hvorfor har sultkatastrofen i Angola i 2002 ikke haft den mediedækning, som katastrofens omfang synes at berettige? 2. Baggrund: Den 4. april 2002 kom endelig afslutningen på den 27 år lange borgerkrig i Angola. Siden 1998 havde de UNITA-kontrollerede områder været lukket for FN og nødhjælpsorganisationerne. Da krigen sluttede, strømmede flere hundrede tusinde angolanere fra de tidligere oprørs-kontrollerede områder mod regerings-kontrollerede byer i søgning efter mad. Nødhjælpsarbejdere i disse byer var chokeret over disse menneskers dårlige ernæringstilstand. Det blev hurtigt klart, at Angola var udsat for den værste hungerkatastrofe set i det sydlige Afrika i det sidste årti. Ca. ½ million mennesker led af sult, og det viste sig, at dødelighedsraterne var op til 3-4 gange højere end grænseværdierne for katastrofesituationer. I Chipendo døde anslået mennesker ud af en befolkning på ca i perioden september 2001 til juni I juni måned 2002 behandlede MSF mennesker, fortrinsvis børn, i 44 ernæringscentre for moderat og alvorlig underernæring. 4 millioner af landets 14 millioner indbyggere var blevet interne fordrevne på grund af krigen. Følgende illustration viser, at underernæringen ikke blot var et regionalt men også et landsdækkende problem i Angola. 3

4 UNDERERNÆRING I ANGOLA 3. JUNI 2002 HUIGE - I TFC, 78 modtagere af nødhjælp. 44 indlæggelser pr. uge MALANJE - I Malanje TFC (4), 379 modtagere af nødhjælp. I Cangandala 1 forplejningscentre og 1 mobil klinik Huambo I Caala 3 TFCs, 900 modtagere af nødhjælp. I Bailundo, 10 TFC og SFC, 5 % alvorlig og 34% generel underernærede. BIE I 6 TFCs 1484 modtagere af nødhjælp. I 4 TFCs i Kuito, 808 modtagere af nødhjælp. I Camacupa TFC 409 modtagere af nødhjælp Huila Telt hospital i Bunjei har 50 nye patienter pr. dag, døde pr. uge. I Chipindo TFC 400 modtagere af nødhjælp. TFC Terapeutisk lægelig fødevarecenter der bibringer særlig omsorg for de mest underernærede særlig børn (børnene er under 70% den normale vægt). TFC bliver alene oprettet ved hungerkatastrofer. LUANDA SUL I saurimo TFC, 60 modtagere af nødhjælp MOXICO I Luena TFC (2) situationen synes stabil CUANDO CUBANGO Mange nye indlæggelser. Menongue TFC for øjeblikket 220 modtagere af nødhjælp. 6 forplejningssteder i dette område. Antal TFC: I januar 2002 var der 11 TFC. I Juni 2002 var der 23 TFCer. Set i lyset af ovenstående blev omfanget af sultkatastrofen ikke på behørig vis dækket af de danske medier. Indgangsvinklen i de danske medier har oftest været en beskrivelse af den politiske situation i Angola med følgende indgangsvinkler: Endnu et afrikansk land i et kontinent hærget af krig og ødelæggelse. Der blev ofte fokuseret på andre afrikanske lande f.eks. Congo, men Angola bliver sidenævnt som eksempel. Umulig politisk situation og mulighed for, at endnu en krig opstår i fremtiden Et rigt land med olie- og diamantforekomster, hvorfor landet selv bør kunne klare problemerne. Det er deres egen skyld, at det går dårligt til! De danske mediers dækning af katastrofen i Angola står direkte i modsætning til artiklen den 30. maj 2002 i Paris Match Il faut sauver les enfants de Chipindo (Børnene fra Chipindo skal reddes) 1. Dette er en meget god og grundig bearbejdet artikel, som giver en anden fokus på situationen: 1 Jævnfør bilag D. 4

5 Klar profilering af MSF s arbejde. MSF har været i Angola i 23 år. Vidnesbyrd journalisten har selv flere gange været i området. Det primære er de fattiges tilstand. Det er sekundært, at landet er rigt, for det er de svageste, der er ofrene. Håb om at krigens ophør betyder, at der kommer en politisk stabil løsning. Angola har en fremtid, men dette afhænger af, at nødhjælpsarbejdet lykkes. Det gør altså en forskel, hvis man donerer og yder hjælpearbejde. Artiklen er på fransk, og det i sig selv kan være én af årsagerne til, at artiklen ikke har været anvendt som kildemateriale i de danske medier. De danske medier har anvendt andre kilder, hvor indgangsvinklen og fokus ikke umiddelbart har været til gunst for nødhjælpsarbejdet i Angola. 3. Den mediemæssige dækning af sultkatastrofen i Angola Diagram 1 nedenfor viser antallet af artikler i danske medier i perioden april august Det bemærkes, at situationen i Angola beskrives mere intenst i de sidste 3 måneder. Diagram 1: Antal artikler om Angola, opdelt i artikler, der nævner og ikke nævner ordene sult og nød i perioden april august 2002 Antal April Maj Juni Juli August Tid Artikler, der specifikt omhandler situationen i Angola og IKKE indeholder ordene "sult" og "nød" Artikler, der omhandler den generelle hungersnød i det Sydlige Afrika (nævner perifært Angola) og indeholder ordene "sult" og "nød" Artikler, der specifikt omhandler hungersnøden i Angola og indeholder ordene "sult" og "nød". Det ses, at flertallet af avisartiklerne faktisk fokuserer på sultkatastrofen i Angola, men særlig i august måned er der flere artikler som vedrører det sydlige Afrika herunder Angola - frem for alene at fokusere på hungersnøden i Angola. Dette skyldes bl.a. BBC-programmet den 25. juli 2002 How to help famine victims, som vedrører regionen generelt og Røde Kors` pressemeddelelse den 5. august 2002, hvis fokus ligeledes er på det sydlige Afrika frem for specifikt Angola. 5

6 Diagram 2 nedenfor viser effekten af de enkelte nødhjælpsorganisationers initiativer og pressemeddelelser i perioden april august MSF har bedst respons på sine udmeldinger i juni og juli måned. Pressemeddelelserne fra MSF møder derimod ingen respons i august måned. Diagram 2: Effekt af initiativer og pressemeddelelser i perioden april august April Antal initiativer Avis omtale Antal August Juli juni maj Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale Antal initiativer Avis omtale IBIS Folkekirkens Nødhjælp Røde Kors Læger uden Grænser (MSF) Red Barnet Generel omtale af Angola Det ses, at antallet af artikler, som generelt omtaler Angola, er dominerende. Der er således større fokus på andre forhold vedrørende Angola end de største danske nødhjælpsorganisationers udmeldinger. Disse artikler omhandler FN, Angolas politik, olie - og diamantforekomster Forskellen i respons på Røde Kors` og MSF`s initiativer illustreres i diagram 3. Diagram 3: Måling af respons på initiativer foretaget af 2 Bilag A giver en mere udførlig oversigt. 6

7 Røde Kors og MSF i perioden april august 2002 Ratio 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 April Maj Juni Juli August Tid Læger Uden Grænser Røde Kors Ratio = antal artikler sat i forhold til antal tiltag for den pågældende måned Diagram 3 viser - selvom datagrundlag er en smule spinkelt - at et givent tiltag fra Røde Kors har en større mediemæssig respons end et tilsvarende fra MSF. I maj, juli og august, hvor Røde Kors har iværksat tiltag, er Røde Kors` ratio således større end MSF s ratio. Den eneste pressemeddelelse fra MSF, som direkte følges op af en artikel er, da den internationale formand for MSF Morten Rostrup kritiserede FN s indsats i Angola (Information den 15. juni ). Udgangspunktet for de resterende 8 artikler er alle udtalelser fra personer i felten og således ikke pressemeddelelser 4. Ud fra de initiativer, som MSF har foretaget, er det tydeligvis udtalelser fra læger/sygeplejersker m.m., som har størst chance for at påkalde sig mediernes opmærksomhed. 4. Sammenligning af sultkatastrofen i Angola i 2002 med sultkatastrofen i Sudan 1998 Sultkatastrofen i Sudan i 1998 havde i højere grad mediernes bevågenhed end sultkatastrofen i Angola i Diagram 4 viser, at der i perioden maj oktober måned var en gennemsnitlig dækning pr. måned på 25 artikler som specifikt omhandlede sultkatastrofen i Sudan i Dækningen af sultkatastrofen i Angola havde til sammenligning en gennemsnitlig dækning på 8 avisartikler pr. måned i perioden april september måned 3 Jf. bilag E 4 Jf. bilag D 7

8 Diagram 4: Oversigt over de største danske dagblades dækning af sultkatastrofen i Sudan i 1998 i perioden maj oktober Antal Maj Juni Juli August September Oktober Den danske presses dækning af Sudan var i hele perioden meget omfattende, især efter USAs bombning af Sudan den 21. august Bombningerne synes ikke at have haft nogen særlig effekt på mediedækningen af sultkatastrofen i Sudan, dette på trods af, at der var mere end 500 artikler om Sudan i medierne fra 21. august til 27. august Situationen blev i stedet, at den politiske dagsorden i højere grad kom i fokus i den danske presse. Det synes sandsynligt, at terroraktionen mod USA den 11. september 2001 og den deraf afledte fokus på Afghanistan og Irak førte til mindre pressedækning af sultkatastrofen i Angola i Den internationale politiske dagsorden synes således at have en større vægt end tilfældet er for sultkatastrofer. Der ses i det følgende på MSF s initiativer under sultkatastrofen i Sudan i I forbindelse med sultkatastrofen i Sudan udsendte MSF alene 3 pressemeddelelser, men MSF s arbejde og behovet for nødhjælp til Sudan blev alligevel formidlet i den danske presse. Diagram 5 viser, hvor mange gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Sudan. 5 Kilde: Infomedia, POLINFO 8

9 Diagram 5: Oversigt over antal gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Sudan i perioden maj oktober Sudan Maj Juni Juli August September Oktober Antal artikler i alt Antal store dagblade Antal sultbilleder i alt Kort over Sudan Det ses, at der er mange artikler i juli og august måned men ingen i september. Særlig er der fokus på situationen i Sudan i juli måned, hvor 5 store dagblade fordelt på 8 artikler har skrevet om sultkatastrofen i Sudan. Ekstra Bladet og BT har hver skrevet en stor artikel. Det ses endvidere, at der ofte er flere sult billeder i forbindelse med de enkelte artikler. Politiken har i oktober måned en meget stor artikel på 4 sider med 12 meget stærke sultbilleder. Århus Stiftstidende har endvidere skrevet 2 meget store artikler indeholdende flere stærke sultbilleder i slutningen af august. Diagram 6 viser, hvor mange gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Angola. Det ses, at den mediemæssige respons omkring MSF s nødhjælpsarbejde var betydelig mindre under sultkatastrofen i Angola end for Sudan. Diagram 6: Oversigt over antal gange MSF blev nævnt i de danske aviser i forbindelse med sultkatastrofen i Angola i perioden april august Angola april maj juni Juli August September I alt antal artikler Antal sultbilleder i alt Antal store dagblade Kort over Angola 6 Jf. Bilag G. 7 Jf. Bilag G. 9

10 Diagram 5 og 6 viser endvidere, at karakteren af artiklerne har ændret sig i forhold til artiklerne om Sudan. Der er således færre billeder, og der er meget få artikler med kort over Angola. Alt for Damerne havde en artikel - Den hvide kirurg - om Rose Marie Lopés arbejde i Angola. Fokus var på lægegerningen. Der var et lille afsnit med fakta oplysninger men intet kort. I denne artikel synes fokus i for høj grad lagt på lægegerningen frem for nødhjælpsarbejde, og læsernes egen mulighed for at støtte sagen blev ikke i tilstrækkelig grad belyst. Der har været megen rationalisering og sammenlægning i den danske presse siden sultkatastrofen i Sudan. Det er muligt, at aviserne ikke længere har de samme ressourcer til artikler med et svært tilgængeligt budskab. Det kan anbefales, at MSF i forbindelse med pressemeddelelser tilføjer et ikon med faktuelle oplysninger på dansk samt et kort over det pågældende land i nød. Der bør tages højde for læsernes manglende indsigt i lokale geografiske forhold. 5. Hvordan sælges en historie? Læsere har ofte svært ved at forholde sig til, at tusinder dør. Det er nemmere at forholde sig til et enkelt individs skæbne. Nødhjælpsarbejdet har således et generelt problem, når der formidles et budskab, hvor der overvejende benyttes oplysninger baseret på fakta. Informations klumme af 31. juli giver et meget godt billede af denne problematik: havde mennesket hjerne til at fatte alle de uheldsvangre informationer, som vi løbende fyldes med fra hele kloden, ville hjertet givetvis briste. Tag nu blot gårsdagens Information, som på forsiden kunne fortælle med foto og hele svineriet at 100 mennesker hver dag dør af sult i Angola, fordi nødhjælpen ikke når frem i tide. Den slags er bare for meget for de fleste danskere, det er ikke til at rumme. Der er for mange barneøjne, som lukkes for evigt, det er ikke til at holde ud at tænke på, og derfor må man tænke på noget andet Det er svært for nødhjælpsorganisationerne at opnå den fornødne medieopmærksomhed, når det drejer sig om en humanitær katastrofe i Afrika - historien er svær at sælge. Det er svært at formidle endnu en sult-historie. Dette illustreres udmærket i følgende uddrag fra en tema-artikel den 4. juni 2002 i Information 9 : Det vurderes vanskeligt at hente omkostningerne hjem ved en indsamling, før der for alvor er skriverier og billeder i medierne. Vi har en regel om, at vi skal have de omkostninger, der er ved at lave en indsamling, fire gange igen. Derfor venter vi med en eventuel kampagne, til der mere mediebevågenhed. Siger programchef i Red Barnet Niels Hjortdal. Det er altid svært at formidle endnu en typisk sult-historie, hvor slagsbrødre ødelægger nogle ellers frugtbare lande. Mange vil sikkert i starten tænke, at det er endnu en dødssyg Afrikahistorie siger han 8 Jf. bilag E. 9 Jf. bilag E. 10

11 6. Hvornår blev nødhjælpsorganisationerne hørt af den danske presse? Pressemeddelelserne som alene sigter på at beskrive faktuelle oplysninger synes, ikke at blive hørt af pressen. I pressedækningen af krisen i Angola blev organisationerne således hørt når: MSF - læger, sygeplejersker m.m. - udtalte sig i felten eller når de kom tilbage til Danmark efter et ophold i Angola. Ligeledes formand Søren Brix Christensens kommentar i DR1 s Dagens Spids. Røde Kors` pressechef Helge Kvam tager til Angola. Mimi Stilling Jacobsen (Red Barnet) besvarede i en forespørgsel fra en journalist, at Red Barnet ikke har kostpolitik i henhold til chokolademader, men at deres kostpolitik går ud på at redde børn i Angola. Ydermere har MSF haft respons på deres kritik af FN s indsats i Angola. 7. Den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola Der ses i det følgende på den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola i perioden april til september Diagram 7 viser, den internationale pressedækning af sultkatastrofen i Angola fordelt på indslag på BBC og CNN samt artikler i de største aviser i USA og England. Diagram 7: Oversigt over de største engelske og amerikanske mediers dækning af sultkatastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult April Maj Juni Juli August BBC CNN US aviser UK aviser Note: Kun sult betyder også artikler om det Sydlige Afrika som region, hvor Angola nævnes perifert. De 5 største aviser var USA og UK BBC har en løbende dækning af sultkatastrofen i Angola. Dette illustreres ved diagram 8, som er en oversigt over, hvor meget de største aviser i henholdsvis USA, England og Danmark i gennemsnittet har dækket katastrofen sat i forhold til BBC og CNN s dækning. 10 Jf. Bilag F 11

12 Diagram 8: Hvor mange artikler i USA, England og Danmarks, der i gennemsnittet dækkede sultkatastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august 2002 sat i forhold til BBC og CNN I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult I alt Kun sult April Maj Juni Juli August BBC CNN Gns. US aviser Gns. UK aviser Gns. DK aviser Note: Kun sult betyder også artikler om det Sydlige Afrika som region, hvor Angola nævnes perifert. Gennemsnittet er beregnet med udgangspunkt i de 5 største aviser i henholdsvis USA, England og Danmark. BBC er det medie, som havde den mest omfattende dækning af sultkatastrofen i Angola. I forhold til katastrofens omfang synes den engelske og amerikanske presses dækning af katastrofen ikke at være omfattende henover perioden. BBC havde mange stærke udsendelser i juli måned. En særlig udsendelse var BBC programmet den 9. juli 2002 Angola gripped by mass starvation 12, hvor Hilary Andersson udtaler It is the worst starvation to hit southern Africa in over a decade. På trods af dette, havde programmet ikke særlig stor indflydelse på dækningen af sultkatastrofen i den danske presse og heller ikke generelt i den internationale presse. Det førte til et indslag om sultkatastrofen i Nyhederne på dansk TV. Programmet har imidlertid den effekt, at Røde Kors begynder at handle. Phil Clarke (MSF) havde den 13. juni et møde med de andre NGO er i dansk Angola-forum om situationen i Angola, hvor fotografen Sebastian Salgado`s opsigtsvækkende billeder fra Angola blev vist. Det var først ved mødet den 16. juli 2002, hvor Phil Clarke fremlagde et oplæg 13 i den humanitære kontaktgruppe i Udenrigsministeriet, at det syntes at have en effekt på de andre nødhjælpsorganisationer. Røde Kors valgte at sende sin pressechef til Angola. Dette får den danske presse til at vågne og syntes at forstå, at katastrofen måtte være alvorlig. Det ses, at Røde Kors` handlinger bliver nøje fulgt af den danske presse. BBC`s program den 25. juli 2002 How to help famine victims 14 viser til gengæld, at BBC kan have en markant indflydelse på den internationale mediemæssige dækning. Aviser verden over havde de efterfølgende dage mange artikler, som dækkede katastrofen i det sydlige Afrika. Allerede 4 dage efter dør historien imidlertid og katastrofen blev ikke længere behandlet af den brede 11 Jf. bilag F 12 Jf. bilag F: Artikel baseret på BBC programmet Angola gripped by mass starvation. 13 Jf. bilag G udleveret materiale på mødet. 14 Jf. bilag F: Artikel baseret på programmet How to help famine victims. 12

13 internationale presse. Herefter var det igen kun de største aviser, som havde nogle få artikler om katastrofen. Årsagen til at netop dette program havde så stor en gennemslagskraft skyldtes, at alle de største nødhjælpsorganisationer var gået sammen om en kampagne til støtte for det Sydlige Afrika. Desuden var de Sydafrikanske lande og særlig Zimbabwe allerede i fokus på daværende tidspunkt. Inden BBC programmet den 25. juli 2002 var de engelske avisers fokus lige så meget på den politiske situation i Angola som hungersnødkatastrofen. Den politiske indgangsvinkel var til tider meget kritisk og unuanceret. Fra den 15. juni 2002 og en måned frem var der næsten ingen artikler om Angola i den engelske presse. Efter den 30. juli 2002 var artiklerne primært unuanceret, hvor fokus var Angolas problemer som følge af bloddiamanter, korruption m.m. Det var således ikke nøden i Angola, som blev omtalt. The Guardian og The Financial Times 15 havde imidlertid i perioden løbende flere nuancerede artikler om situationen i Angola. USA's største aviser dækkede generelt sultkatastrofen med få artikler. Der var dog flere politiske og nuancerede artikler i april måned. Den politiske indgangsvinkel var generelt set kritisk men nuanceret, hvor der blev fokuseret på forskellige forslag til løsning af Angolas politiske situation. Der var således ikke i den amerikanske presse den samme tendens som i den engelske til kritiske og unuancerede artikler om Angola. Særlig havde New York Times 16 få men løbende nuancerede artikler om situationen i Angola. BBCs indflydelse ses ligeledes af, at de 2 gange CNN (hhv. den 20. juli og 26. juli 2002) behandler katastrofen i Angola er i forlængelse af et BBC program den foregående dag. Newsweek, NBC NEWS og Time har ikke i nævneværdigt grad behandlet sultkatastrofen i Angola i perioden. Først da Mia Farrow rejser til Angola bliver katastrofen nævnt i NBC NEWS den 28. august BT nævner ligeledes den 30. august for første og eneste gang situationen i Angola i forlængelse af denne rejse. Dette indikerer igen, hvor megen gennemslagskraft en kendt person kan have. Den manglende dækning i den amerikanske og engelske presse af katastrofen i Angola skal ses i lyset af, at situationen i Zimbabwe i samme periode var meget i fokus. Dette kan således have haft negativ indflydelse på avisernes dækning af Angola Jf. bilag F. 16 Jf. bilag F. 17 Jf. bilag F. 13

14 Tabel 1. Oversigt over USA s og UK s pressedækning af sult i det Sydlige Afrika i perioden 1. april 31. august 2002 (Søgeord:hunger/famine/starvation) Lande i det Sydlige Afrika US NEWS UK NEWS Angola Rwanda Mozambique Namibia Swaziland Zaire Zambia Zimbabwe Kilde: Lexis-nexis Tabel 1 viser, at der særlig er mange artikler om Zimbabwe, ligeledes er der flere artikler om Zambia og Mozambique end om Angola i den pågældende periode. Zambia oplevede pressens bevågenhed som følge af, at det var det eneste land fra det sydlige Afrika, som fuldt ud afviste indførelsen af genmanipulerede fødevarer (GM Corn/Crops). Dette på trods af at Zambia som de øvrige lande var udsat for en kommende hungerkatastrofe. Dette førte til flere artikler om, hvordan et land, hvis folk der sulter, kan tillade sig at have principielle holdninger, som ellers alene synes forbeholdt Vesten. Tabel 2 illustrerer hvilke emner de engelske og amerikanske aviser overvejende skrev om i perioden 1. april til 31. august Emner som kunne have taget fokus fra sultkatastrofen i Angola. Tabel 2: Hvilke emner valgte den engelske og amerikanske presse at skrive om i artikler om Zimbabwe og det Sydlige Afrika i perioden 1. april 31. august 2002 US NEWS UK NEWS Zimbabwe & AIDS 785 (369) 729 (394) Zimbabwe & Mugabe 899 (342) 1308 (381) Zimbabwe & White Farmers 462 (212) 506 (173) Zimbabwe & GM Food 22 (15) 19 (14) Det Sydlige Afrika & World 731 (149) 417 (66) Summit Kilde: Lexix-nexis Note: Tal i ( ) er artikler, der også handler om sult, søgeordene er hunger/famine/starvation. GM Food = Gen manipuleret fødevarer Den fokus som de amerikanske og engelske medier havde på situationen i Zimbabwe skyldtes Zimbabwes præsident Robert Gabriel Mugabe. I marts måned 2002 gennemførte Mugabe en valgkamp, hvis fremgangsmåde og procedurer blev fordømt af det internationale samfund. Den 14

15 megen opmærksomhed om Mugabe, skal ellers generelt søges forklaret ved den landreform, som han indførte i år Ved denne reform lod han krigsveteraner besætte landbrugsejendomme, ejet af White Farmers. Denne omfordeling af land skabte en eksodus af hvide, som oprindelig kom fra England, hvilket forklarer den megen opmærksomhed fra specielt England. Desuden viser tabel 2, at der er mange artikler om AIDS. Afholdelsen af the World Summit der blev afholdt den 26. august 2002 kan være en forklaring på, hvorfor der ikke var så mange artikler om Angola sidst i august måned. Generelt gælder det, at BBC har megen fokus på folk i nød, og programmerne har en meget professionel, saglig og kritisk indgangsvinkel. BBC s programmer kan have meget stor indflydelse på den øvrige presse. 8. Afslutning Angola opgaven havde til formål at gøre rede for, hvorfor sultkatastrofen i Angola i 2002 ikke havde den mediedækning, som katastrofens omfang synes at berettige. Opgaven viser, hvor synlig (MSF) har været i forhold til de øvrige interesseorganisationer. Desuden fremgår det af opgaven, hvordan den mediemæssige dækning har været i den internationale presse (USA/UK) sammenlignet med den danske presse. Rapporten viste, at Mediedækningen i den danske presse vedrørende sultkatastrofen i Angola 2002 var betydelig mindre end dækningen af sultkatastrofen i Sudan i Ingen af de danske nødhjælpsorganisationer var særlig synlig i den danske presse. Røde kors havde imidlertid større respons på pressemeddelelser end MSF. MSF havde meget lidt respons på deres initiativer vedr. Angola i Dette skal ses i forhold til, at MSF havde en forholdsvis god respons på organisationens initiativer under sultkatastrofen i Sudan i Den danske mediedækning af sultkatastrofen i Angola var lidt større end den internationale dækning. BBC var det eneste nyhedsmedie i den angelsaksiske medieverden, som behandlede katastrofen i overensstemmelse med omfanget af katastrofen. 15

16 9. Bilag Kilder Nedenstående bilagsmateriale er tilgængeligt. Kontakt Lise-Lotte Tullin, MSF tlf Bilag A: Oversigt over den mediemæssige respons på nødhjælpsorganisationers initiativer i forbindelse med ophøret af borgerkrigen i Angola i perioden april august 2002 Bilag B: Artikler vedr. Angola. Hentet fra Intermedie (Polinfo), i perioden 1. april 31. august 2002 Bilag C: Pressemeddelelser m.m. MSF s kommunikation til medierne om Angola i perioden efter våbenhvileaftalen den 4. april 2002 Bilag D: Artikel fra Paris Match, den 30. maj 2002 Bilag E: Danske avisartikler omhandlende katastrofen i Angola i perioden 1. april 31. august Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: 1. Oversigt over de største udenlandske avisartiklers/nyhedsmediers dækning af situationen i Angola i perioden 1. april 31. august BBC News: Gripped by mass starvation, tirsdag den 9. juli How to help famine victims, torsdag den 25. juli Sudan danske avisers pressedækning af MSF s nødhjælpsarbejde i Sudan i perioden 1. maj. 31. oktober Angola danske avisers pressedækning af MSF s nødhjælpsarbejde i Angola i perioden 31. april 31. september Baggrundsmateriale: Médécins Sans Frontières International Situations Report, Angola 11. juli (Uddelt ved Phil Clarkes møde den 16. juli 2002 i den humanitære kontaktgruppe i UM). 2. Baggrundsmateriale: Mortality among Internally Displaced Persons i Camacupa Municipality Bié Province, Angola, August Artikler vedr. Darfur. Hentet fra Infomedia (Polinfo), i perioden 1. oktober januar

Nr. 42 juli 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK. Nyhedsjournalen. Særnummer. Foto: Sebastiao Salgado

Nr. 42 juli 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK. Nyhedsjournalen. Særnummer. Foto: Sebastiao Salgado Nr. 42 juli 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Særnummer Foto: Sebastiao Salgado Angola sulter Borgerkrigen er slut, men adgangen til hidtil lukkede områder har afsløret

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Nyhedsjournalen. Hungersnød og vold hærger Darfur

Nyhedsjournalen. Hungersnød og vold hærger Darfur Nr. 54 juli 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Hungersnød og vold hærger Darfur Behovet for nødhjælp i Darfur bliver større dag for dag. Derfor samler Læger uden Grænser

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum 11.-17. september 2011 1 Fire segmenter 1) Vundne er A) alle dem, der allerede er medlem af en u-landsorganisation (16 15 pct.) 2) Motiverede synes det er C) meget vigtigt,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum September 00 FN s 05 Mål Har du hørt om hørt om FN s 05 Mål? Hvad tror du, at FN s 05 Mål drejer sig om? Det er en målsætning for udviklingen i u-lande 85 Ja Sept. 00

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Pressemanual for Udvikling Fyn

Pressemanual for Udvikling Fyn Pressemanual for Udvikling Fyn Udvikling Fyn A/S er afhængig af omtale i medierne. Derfor er journalister og andre medierepræsentanter vigtige samarbejdspartnere, som vi ofrer stor opmærksomhed. Sæt i

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER

BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER BRIEF LÆGER UDEN GRÆNSER 31. marts 2017 Deadline d. 30/4 kl. 20.00 Bag Future står Danske Medier, Kreativitet & Kommunikation og Plant. Har du spørgsmål vedrørende konkurrencen eller Future generelt, så

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer ÅRETS TEMA > Hvert år dør over 3 millioner børn som følge

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Analyse 10. juni 2015

Analyse 10. juni 2015 Analyse 1. juni 21 Hvad har valgkampen handlet om indtil videre? Af Nicolai Kaarsen I november 214 tilkendegav danskerne, at emner som arbejdsløshed, indvandring og beskyttelse af miljøet var blandt de

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden. Zimbabwe 2015-2018 Udarbejdet af: Ejnar K. Nielsen Mette Ladefoged Udgave: 1 Sider i alt: 8 inkl. forside Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.dk CVR: DK35316221 Indhold Indledning...

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Etik og troværdighed i dansk journalistik

Etik og troværdighed i dansk journalistik Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 189 Offentligt Etik og troværdighed i dansk journalistik Center for Nyhedsforskning ved Anker Brink Lund, Mark Blach-Ørsten og Rasmus Burkal Model for journalistisk

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Det skal vi nå.. Sæt din virksomhed på mediernes dagsorden 10/5/09

Det skal vi nå.. Sæt din virksomhed på mediernes dagsorden 10/5/09 Sæt din virksomhed på mediernes dagsorden Vækshus Hovedstadsregionen 2. oktober Kl. 9 12 Lindegaards.com 1 Det skal vi nå.. Pressen med eller modspiller? Hvad er en god historie Når du tager kontakten

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Oplysning i befolkningen. 18. januar 2018

Oplysning i befolkningen. 18. januar 2018 Oplysning i befolkningen 18. januar 2018 Agenda Oplysningsindsatsen Årets store begivenheder Online aktiviteter Frivillige Folkemødet Organdonationsdag Online aktiviteter Online tilstedeværelse Mål: at

Læs mere

Sådan får I jeres historie i pressen

Sådan får I jeres historie i pressen Sådan får I jeres historie i pressen Jeres arrangement til Dansk Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at synliggøre jeres institution og fortælle om jeres aktiviteter i medierne. Derudover

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Klassens time om katastrofer

Klassens time om katastrofer Foto: Jensen Walker/Getty Images for Save the Children Klassens time om katastrofer I midten af marts 2011 blev Japan ramt af et kraftigt jordskælv efterfulgt af en voldsom tsunami, der skabte store ødelæggelser

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2014 2014 Side 1 Indhold Indledning Om undersøgelsen 3 Sammendrag af rapporten

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED. Gå på opdagelse i vores CASES

Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED. Gå på opdagelse i vores CASES Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED Kom i mediernes SØGELYS Vores proces skaber RESULTATER Gå på opdagelse i vores CASES 8 gode råd til PRESSESTRATEGIEN Kom i mediernes SØGELYS Alle virksomheder

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien?

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien? -------------------------------------- Jens Anton Tingstrøm Klinken Mobil: 40 53 78 20 Mail: jat@klinken.dk Fra: Rikke Christensen [mailto:rikke444@msn.com] Sendt: 26. marts 2012 17:36 Til: jat@klinken.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Nyhedsjournalen. Rejsebrev fra Sierra Leone Gå en tur og støt Læger uden Grænser Ny hjemmeside

Nyhedsjournalen. Rejsebrev fra Sierra Leone Gå en tur og støt Læger uden Grænser Ny hjemmeside Nr. 43 aug. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Francesco zizola Fortsat kamp mod sult Sult er igen et problem i Afrika. Efter at have været ude af billedet som

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Medierne kan blive bedre til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom

Medierne kan blive bedre til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom Medierne kan blive bedre til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom Mere end ni ud af ti personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, mener, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til 1 Indhold 1.0 Aldersgrænse og godkendelse... 3 2.0 Mundtlig vs. skriftlig godkendelse... 3 2.1 Børn (0-15 år)... 3 2.2 Voksne (16- år)... 3 2.3 Fotografering/optagelse på aktiviteter... 3 2.4 Billeder

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 Indhold Baggrund & formål Målgruppe & målsætning Kampagne- og kommunikationsstrategi Mediestrategi Kreativt koncept Kreativ udformning Økonomi Effekt Evaluering

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Medieguide til lokalgrupper

Medieguide til lokalgrupper Medieguide til lokalgrupper Fortællingen om SOS Børnebyerne lever stærkest blandt jer frivillige. På de næste sider finder I tips og tricks til, hvordan I kan få lokalgruppens historier i de lokale medier.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Uden tag over hovedet

Uden tag over hovedet Nr. 62 nov. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Bruno Stevens/Cosmos NYHEDSJOURNALEN Uden tag over hovedet 33 millioner mennesker mangler lige nu et sted at bo. De har ikke længere

Læs mere

Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 2013

Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 2013 Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 213 Nøgletal & overblik Periode: 1.2.212-15.2-213 Antal omtaler Læsertal Estimeret annonceværdi (DKK) PROCENTFORDELING - AARHUS &

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere