KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET"

Transkript

1 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG Ankomst og tjek ind Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Medlemsundersøgelse Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard, DIF Deltagernes input til medlemsundersøgelsens indhold, afvikling og implementering Opsamling på medlemsundersøgelsen Middag Dansk Sejlunions bestyrelse åbner baren Ung til Ung workshop, Retro Cup + div. netværk LØRDAG AKTIVITET Løb, svøm eller stræk ud Morgenbuffet åbner Velkommen til dagens program Skab en stærk Klubkultur Oplæg ved Kristoffer Henriksen, Sportspsykolog Workshop modul periode Workshop modul periode Frokost Workshop modul periode Kaffe og kage pause Workshop modul periode Hvad tager vi med hjem? Afslutning ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Tak for en fantastisk klubkonference

2 MODULOVERSIGT TID PULS I KLUBBEN PULS I SPORT OG SEJLSPORT, LIGA OG PLUS SPOR AKTIVITETERNE AKTIVITETER KLUBBÅD Vild med vand Velkommen på havnen Puls i klubben Fokus på nye aktiviteter Sportsklubber Hvad er det? Sejlsportsligaen Første sæson og næste skridt Synlighed Sejlklubbens lokale markedsføring Nye vinde Strategi for ledelse, organisation fællesskab Ture, oplevelser og fællesskab i klubben ATK og kapsejlads Ligaforeningen Stiftende generalforsamling Flere Penge Tips og tricks til fundraising der virker Synlighed Sejlklubbens lokale markedsføring Sølvroret og Sjælland rundt på indersiden Talentudvikling og klubbens aktiviteter for sejlere i alderen år Sejlsportsliga og puls i klubben Klubbådsfinans Flere Penge Tips og tricks til fundraising der virker Puls i Sejlerskolen SUP Hvorfor og hvordan? Klubbådsfinans Vild med vand Velkommen på havnen Se Modulbeskrivelser og forslag til forløb på de næste sider.

3 FREDAG 21. NOVEMBER SÆRLIGE AKTIVITETER SENT FREDAG AFTEN: FÆLLES OPLÆG: DANSK SEJLUNION MEDLEMSUNDERSØGELSE (KASPER LUND KIRKEGAARD) I samarbejde med Team Analyse i Danmarks Idrætsforbunds gennemfører Dansk Sejlunion en repræsentativ medlemsundersøgelse i Mere præcis viden om klubber og medlemmer kan gøre en stor forskel for den indsats, som Dansk Sejlunion og klubberne laver. Forskningsansvarlig analytiker I DIF, Kasper Lund Kirkegaard, præsenterer nogle af de megatrends, muligheder og udfordringer, som han ser, at sejlsporten står over for. Herefter inviteres deltagerne til at komme med idéer til hvilke temaer, der er relevante at undersøge i en kommende Klubundersøgelse. YOUNG SPOKESPERSONS FORDI DET ER VORES HISTORIER! UNGE-WORKSHOP (MY GAARDE) Voksne skal ikke fortælle, at de unge har det fedt. Det skal de unge fortælle! I spejderbevægelsen uddannes de unge til at kunne fortælle den gode historie og lægge arm med medierne. Oplægget vil gøre dig klogere på, hvordan du som ung selv kan styre fortællingerne om dit sejlerliv. Fortællinger som skaber interesse og forståelse for din passion. Hvis spejderne kan så kan sejlerne også! My Gaarde (årgang 1990) er ansvarlig for kommunikation og medier i Det Danske Spejderkorps, hvor hun har været med til at integrere Young Spokespersons projektet. My studerer virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet og arbejder med kommunikation for forskellige virksomheder. RETRO CUP TASKE KAPSEJLADS MED TEMPO, SJOV OG HYGGE! Kirsten Rambøl (Egå Sejlklub) og Søren Overgaard (Hvidovre Sejlklub) præsenterer idéen bag Retro Cup. Konceptet for Retro Cup er kort og godt: Billig og overskuelig taskekapsejlads i joller og trail-bare kølbåde fra før Der er fokus på tempo, leg, sjov og socialt samvær. Kom og deltag i præsentationen. Dit bidrag kan gøre Retro cuppen endnu bedre!

4 LØRDAG 22. NOVEMBER FÆLLES OPLÆG: SKAB EN STÆRK KLUBKULTUR (KRISTOFFER HENRIKSEN, SPORTSPSYKOLOG) Puls og forandring i klubben skal komme fra engagerede frivillige men hvordan skaber man et stærkt hold i klubben? Hvordan skabes en klubkultur for udvikling? Og hvordan skabes og forankres værdier, der styrker fælleskab, udvikling og engagement. Kristoffer Henriksen arbejder for Team Danmark og er tilknyttet Sejlerlandsholdet. WORKSHOP MODULER LØRDAG & PULS I KLUBBEN - FOKUS PÅ NYE AKTIVITETER I sejlklubben Nautilus har man i de seneste år udvidet klubbens aktivitetstilbud. Resultatet har været mere liv på havnen og flere medlemmer. Workshoppen introducerer til, hvordan man kan lave en proces, der skaber en god kobling mellem eksisterende og nye aktiviteter, således at det eksisterende ikke trues af det nye, der omvendt ikke holdes tilbage af det eksisterende. Deltagerne vil undervejs få lejlighed til at arbejde med nogle af de værktøjer som man har brugt i Nautilus. VILD MED VAND - VELKOMMEN PÅ HAVNEN Vi vil med godt værtskab, stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet. Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) arbejder på at skaffe finansiering til et tre-årigt projekt Vild med Vand Velkommen på havnen. Projektet skal udfordre og hjælpe sejlklubber og lystbådehavne til at åbne sig for danskere, markedsføre egne muligheder, byde velkommen og gennemføre aktiviteter med danskere med lyst til vandet. Projektet vil udnytte havnens potentiale som et rekreativt samlingspunkt, hvor alle føler sig velkomne. Målsætning er, at 100 klubber og havne involverer sig i projektet. Vi vil på workshoppen præsentere de muligheder, som projektet kan tilbyde sejlklubber. Deltagerne har mulighed for at blive en del af projektets første bølge. Oplægsholdere: Jesper Højenvang (Direktør i FLID) og Mads Kolte-Olsen (Generalsekretær for Dansk Sejlunion) Oplægsholder: Dan Cort Jørgensen (formand i Sejlklubben Nautilus Hvalpsund)

5 NYE VINDE STRATEGI FOR LEDELSE, ORGANISATION OG FÆLLESSKAB En udfordring for mange bestyrelser er at balancere mellem ledelse, strategi, organisation og drift. Men hvordan skaber man de rette strategier? Hvordan prioriterer og organiserer man sig? Og hvordan får man alle i klubben til at ville være med og arbejde for det? Workshoppen introducerer konkrete værktøjer til hvordan bestyrelsen med et skarpt øje på strategi, prioriteringer og organisation, kan gå fra få til flere og fra drift til ledelse. Oplægsholder: Henrik Voldsgaard (Århus Sejlklub og Næstformand I Dansk Sejlunion) TUR, OPLEVELSE OG FÆLLESSKAB I KLUBBEN Sejlklubben Bugten i Århus er en aktiv klub, der er kendt for et stærkt fællesskab og klubaktiviteter med bred opbakning. Der er mere end 60 medlemmer involveret i forskellige klubbåds-aktiviteter. Derudover bidrager klubbens medlemmer til afvikling af kapsejladser i Sailing Aarhus og er pt. i gang med at gøre sig klar til at være medarrangør af ISAF VM Sejlklubben i Ho Bugt er en klub der igennem alsidige aktiviteter skaber et stærkt fællesskab. Aktiviteterne spænder over stævneafholdelse, fælles sejlads i klubbens katamaraner, Wayfarerjoller, wind- og kitesurfere, SUP'er og en vinterbadeafdeling. SØLVRORET OG SJÆLLAND RUNDT PÅ INDERSIDEN KLUBBER ARRANGERER NYE AKTIVITETER Svendborg Amatør Sejlklub og Isefjordskredsens sejlklubber præsenterer to succesfulde aktiviteter, der udspringer af det frivillige engagement i klubberne. Sølvroret er på tre år gået fra 14 til 200 deltagere og samtidigt er mere end 100 frivillige med som hjælpere. Sjælland rundt på indersiden har deltagelse af knap 100 både. Her er der både fokus på dysten og det hyggelige fællesskab. Fokus for begge oplæg er en beskrivelse af, hvad deres aktiviteter handler om set med arrangørvinklen. Hvad kræver det at organisere, hvordan tiltrækker man frivillige hjælpere og ikke mindst deltagere. Oplægsholdere: Ole Ingemann (Svendborg Amatør Sejlklub og bestyrelsesmedlem I Dansk Sejlunion) og Lars Plejdrup (Herslev Strand Sejlklub / Isefjordskredsen) Oplægsholdere: Mette Rostgård Evald, (Næstformand, Sejlklubben Bugten) og Bjarne Lindkvist (Formand, Ho Bugt Sejlklub)

6 PULS I SEJLERSKOLEN NYE KLUBMEDLEMMER KAN BEGYNDE HER I Nibe Sejlklub er sejlerskolen omdrejningspunktet for at komme godt igang med sejlads og klubliv. Sejlerskolen introducerer alsidigt til sejlads. Samtidigt er klubben aktiv i processen med at eleverne bliver til sejlere. Her støtter klubben eleverne til at blive klubmedlemmer, bådejere eller gaster. I København Amatør Sejlklubs vedtægter fra 1891 kan man læse at klubbens formål bla. er at give de medlemmer, som ønsker det, lejlighed til under kyndig vejledning at uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i Teori. Klubbens sejlerskole optager mere end 50 nye sejlere hvert år og har derudover mere end 150 elever igang på forskellige videregående hold. Ud over alsidige uddannelsesaktiviteter, har klubben en række tilbud efter endt uddannelse til medlemmer med og uden egen båd. Oplægsholdere: Ruddi Kruse Mortensen (Formand i Nibe Sejlklub) og Johnny Jørgensen (Formand for Sejlerskolen KAS) SUP HVORFOR OG HVORDAN? Nye aktiviteter tiltrækker nye medlemmer og motiverer eksisterende medlemmer til nye aktiviteter. Stand up paddle (SUP) er globalt set den aktivitet på vand der vokser hurtigst i disse år målt på antal udøvere. SUP rammer fint ind i disse års store trend med fitness, individualitet, fleksibilitet og aktiviteter i naturen. SUP henvender sig både til nye typer af medlemmer, men er samtidigt også et nyt tilbud til eksisterende medlemmer. I Faaborg Sejlklub har de lavet SUP aktiviteter siden sommeren Formand Jacob Frost fortæller om deres erfaringer og giver indblik i hvordan de har organiseret sig. Konsulent i Dansk Sejlunion Henrik Tang fortæller mere generelt om de muligheder der er i SUP og præsenterer en 5 punkts plan der er en genvej til at starte SUP aktiviteter i din klub. Oplægsholdere: Jacob Frost (Formand Fåborg Sejlklub), Henrik Tang (Konsulent / Dansk Sejlunion)

7 SYNLIGHED SEJLKUBBENS LOKALE MARKEDSFØRING Workshoppen sætter fokus på betydningen af at arbejde med en sammenhængende kommunikationsstrategi, den gode historie, hvad tænker en journalist og hvordan man får hul igennem til de lokale medier. Der introduceres værktøjer til at skabe en kommunikationsstrategi, medie kontakt og vinkling af de gode historier. Oplægsholder er Flemming Østergaard Pedersen (Kommunikationskonsulent / Dansk Sejlunion). FLERE PENGE TIPS OG TRICKS TIL FUNDRAISING DER VIRKER Gode idéer, nye projekter, vokseværk og drift - Sejlsport koster penge. Og penge bliver ofte en barriere for ikke at gøre noget. Claus Møller Christensen fra Skælskør Amatør-Sejlklub vil med udgangspunkt i egne erfaringer som meget aktiv fundraiser igennem de sidste 6 år, præsentere tre forskellige cases hvor klubben er lykkedes med at fundraise midler til udskiftning af udstyr, byggeri og nye aktiviteter. Workshoppen introducerer en række gennemprøvede metoder til fundraisingens forskellige faser. Oplægsholder: Claus Møller Christensen (ungdomsleder i Skælskør Amatør-Sejlklub og stævneleder / Arrangør af Harboe Cup) LIGAFORENING STIFTENDE GENERALFORSAMLING Sejlsportsligaen har i 2014 haft et vellykket debutår. Vi vil videre, og vi vil mere. Vi har en målsætning for de næste år, at vi får flere gode kræfter til sejlsportsligaen. Vi vil styrke involvering af klubber i planlægning og gennemførelse af sejlsportsligaen. Vi opretter en Ligaforening, som får opgaven/muligheden for på højt niveau at gennemføre sejlsportsligaens koncept. Medlemmer er Dansk Sejlunion og de sejlklubber, som deltager eller ønsker at deltage i sejlsportsligaen. Ligaforeningen skaber en stærk projektorganisation med tydelige mål, leverancer, opgaver og ressourcer. Ligaforeningen skal give dygtige frivillige mulighed at bruge sine kompetencer i et ambitiøst projekt. Ligaforeningen skal være en attraktiv mulighed for netværk i sejlsporten at engagere sig i projektledelse og praktiske opgaver på land og vand. Dette modul på klubkonferencen vil gennemført som Ligaforeningens stiftende generalforsamling. Målgruppen er Repræsentanter fra sejlklubber, der er eller gerne vil være med i Sejlsportsligaen. Hans Natorp, formand Dansk Sejlunion er med til at afvikle generalforsamlingen.

8 SEJLSPORTSLIGAEN FØRSTE SÆSON OG NÆSTE SKRIDT Sejlsportsligaen 2014 fik i den grad skabt PULS og vand i håret. 4 stævner, 18 klubber, 143 sejladser og 1000-vis af taktiske manøvrer. Vi ser i lyd og billeder tilbage på ligaens første år. Vi deler ud af indtryk fra deltagerne. Vi præsenterer fakta. Vi evaluerer, hvad der gik godt i 2014, og hvad vi kan gøre bedre i 2015: banens udformning, afvikling af sejladser, sammensætning af besætning, lokale historier om sejlklubbens hold, samspil med Sportsbåd Open, tilskuere på havnen, og aktiviteter på land og vand udover ligasejlads. Oplægsholder: Forskellige klubber der deltog i ligaen I 2014 og Peter Wolsing (projektleder for Sejlsportsligaen) SEJLSPORTSLIGAEN OG PULS I KLUBBEN Sejlsportsligaen er mere end en kapsejlads. Sejlsportsligaen er et fyrtårn til udvikling af sejlsporten. Ligastævnerne er højdepunkter i løbet af sæsonen, som klubberne kan bruge som milepæle i deres udvikling. Ligastævnerne kan være drivkraft til udvikling af kompetencer, nye aktiviteter og fællesskab i sejlklubben. Sejlklubben kan bruge sejlsportsligaen til at blive mere attraktiv for aktive unge og voksne. Du kan i workshoppen møde klubfolk og sejlere fra ligaen 2014, høre deres erfaringer og blive klogere på, hvordan din sejlklub kan bruge ligaen til at skabe PULS i klubben også selvom jeres sejlklub ikke er med i ligaen Oplægsholder: Forskellige klubber der deltog i ligaen I 2014 og Peter Wolsing (projektleder Sejlsportsligaen) KLUBBÅD OG KLUBBÅDSFINANS Få finansieret jeres klubbåd gennem Dansk Sejlunion. Workshoppen giver både input til hvad klubben skal overveje I forbindelse med at anskaffe sig en J/70, og den svarer på hvordan I kan finansiere en J/70 gennem Dansk Sejlunion. Her gennemgåes dels vilkårene, dels præsenteres et forslag til en økonomisk model for jeres kommende klubbåd. Oplægsholder: Henrik Blakskjær (Økonomichef i Dansk Sejlunion). TALENTUDVIKLING OG KLUBBENS AKTIVITETER FOR SEJLERE I ALDEREN ÅR. Workshoppen inspirerer til at gå nye veje med klubbens aktiviteter og arbejdet med talentudvikling for sejlere i alderen år. Workshoppen ledes af Jan Christiansen (Talentudvikler i Dansk Sejlunion). ATK OG KAPSEJLADS Workshoppen sætter fokus på hvordan ATK og kapsejlads supplerer hinanden og hænger sammen. Der vil være god mulighed for at blive inspireret til hvordan man kan arbejde med ATK og kapsejlads i praksis. Oplægsholder: Nicolas Brandt (Konsulent i Dansk Sejlunion)

9 SPORTSKLUBBER HVAD ER DET? Beskrivelse følger. Oplægsholder: Thomas Jacobsen (Sportschef i Dansk Sejlunion) FORSLAG TIL KOMBINATION I PROGRAM: Nedenfor er der 4 forslag til hvordan modulerne kan kombineres (se modultidsplan for samlet oversigt): Du er et bestyrelsesmedlem fra en klub med interesse for udvikling og nye aktiviteter dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Vild med vand 2. Nye Vinde, strategi for ledelse, organisation og fællesskab 3. Sejlsportsliga og puls i klubben 4. Puls i sejlerskolen Du er en ung deltager med interesse for konkrete idéer og værktøjer der kan styrke klubben og dens aktiviteter. Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Synlighed sejlklubbens lokale markedsføring 2. Flere penge tips og tricks til fundraising der virker 3. Talentudvikling og klubbens aktiviteter 4. SUP hvorfor og hvordan Du er deltager fra klub med fokus på tur og fællesskab (og en klub uden liga eller ungdoms aktiviter). Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Puls i klubben og dens aktiviteter 2. Ture, oplevelser og fællesskab i klubben 3. Synlighed - sejlklubbens lokale markedsføring 4. Vild med vand velkommen på havnen Du er deltager fra en klub med meget fokus på liga aktivitet. Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Sejlsportligaen første sæson og næste skridt 2. Ligaforening stiftende generalforsamling 3. Sejlsportsliga og puls i klubben 4. Klubbådsfinans

17.00 Ankomst og tjek ind Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Medlemsundersøgelse Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard, DIF

17.00 Ankomst og tjek ind Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Medlemsundersøgelse Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard, DIF Klubkonference 2014 Fredag Aktivitet 17.00 Ankomst og tjek ind 18.00 Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen 18.15 Medlemsundersøgelse 2014-15 Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard, DIF 19.00 Deltagerne

Læs mere

Klubkonferencen Kurs mod sejlerglæden

Klubkonferencen Kurs mod sejlerglæden Klubkonferencen 2016 - Kurs mod sejlerglæden Sejlerglæden står i centrum for årets Klubkonference. Sejlerglæden er fællesnævneren, som sejlere kan samles om - uanset om man er til windsurf, kølbåd, joller,

Læs mere

TIDSPLAN FOR OPLÆG. Fredag d. 20. november

TIDSPLAN FOR OPLÆG. Fredag d. 20. november TIDSPLAN FOR OPLÆG Fredag d. 20. november Fredag d. 20. november 18.00-20.00 Havets Motionister Kasper Lund Kirkegaard fra Danmarks Idrætsforbund lancerede undersøgelsen Havets Motionister ved Klubkonferencen

Læs mere

Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder

Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder Markedsføre sejlsporten som en attraktiv sport Vi har en unik idræt Vi har en fantastisk visuel sport Vi har en sport med masser af eventyr og historie

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Sejlsportsligaen Vind slaget på land

Sejlsportsligaen Vind slaget på land Sejlsportsligaen Vind slaget på land Henrik Tang Konsulent i Dansk Sejlunion siden 2010 Arbejder blandt andet med klubudvikling Ord og værktøjer, der virker Klubudvikling Klub: Sammenslutning af personer

Læs mere

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS Sejlklubben som aktivitets center Fælleskabet og den frivillige kultur Attraktive sejladstilbud og bådtyper Aktiverende sejladser Uddannelse og træning Trænere og

Læs mere

Sejlsportsligaen - som løftestang for klubudvikling

Sejlsportsligaen - som løftestang for klubudvikling Sejlsportsligaen - som løftestang for klubudvikling Et katalog til inspiration, udviklet på baggrund af en workshop om klubudvikling for liga-klubber 1 Fra vision til virkelighed På baggrund af en workshop

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 06-2015 Dato: Mandag den 7. september 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel (deltog

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Klubkonferencen Kurs mod sejlerglæden

Klubkonferencen Kurs mod sejlerglæden Klubkonferencen 2016 - Kurs mod sejlerglæden Sejlerglæden står i centrum for årets Klubkonference. Sejlerglæden er fællesnævneren, som sejlere kan samles om - uanset om man er til windsurf, kølbåd, joller,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 08-2014 Dato: Mandag den 20. oktober 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper

Læs mere

program & inspiration 2015

program & inspiration 2015 program & inspiration 2015 Tidsplan for Klubkonferencen Fredag 20. november 17:00 Ankomst og tjek ind 18:00 Velkomst ved Hans Natorp i Centersalen 18:10 Havets Motionister - de første resultater 20:15

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 07-2013 Dato: Mandag den 26. august 2013, kl. 10.00 tirsdag den 27. august kl. 16.00 Sted: Deltagere: Roselina og Ebeltoft Strandhotel Hans Natorp Jens Erik Hansen Erik Schulz

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 05-2015 (Strategi-seminar) Dato: Onsdag den 17. juni kl. 10 torsdag den 18. juni kl. 16.00 Sted: Deltagere: Rørvig Centeret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Jesper Andersen,

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

HVORFOR STARTEDE DET?

HVORFOR STARTEDE DET? HVORFOR STARTEDE DET? PRÆSENTATION 30. APRIL 2013: MÅLET MED PULS OG VAND I HÅRET Sejlsporten skal gøres mere attraktiv på flere måder Særligt for voksensejlere 20+ 10 20 30 40 50 60 70 år Den kritiske

Læs mere

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Windsurfing Kitesurfing Wakeboard SUP www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2014 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind-, kitesurfing og wakeboard stævne i Rønbjerg

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation i Dansk Sejlunion Strategisk og operativ kommunikation Kontakt og formidling til ekstern presse Produktion af SEJLER og

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp,

Læs mere

SEJLSPORTSLIGAEN 2014

SEJLSPORTSLIGAEN 2014 SEJLSPORTSLIGAEN 2014 18 klubber 4 stævner Rungsted, Sønderborg, Hellerup og Aarhus 126 sejladser 288 sejlere (180 forskellige) 30 timers video på Youtube God pressedækning, tv, sociale medier og print

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Nautilus Hvalpsund www.nautilus-hvalpsund.dk. En udviklingsrejse. Dan Cort Jørgensen dcj@mindgrow.dk

Nautilus Hvalpsund www.nautilus-hvalpsund.dk. En udviklingsrejse. Dan Cort Jørgensen dcj@mindgrow.dk En Sejlklub med puls / Sejlklubben som aktivitets center Fælleskabet og den frivillige kultur Attraktive sejladstilbud og bådtyper Aktiverende sejladser Uddannelse og træning Trænere og instruktører Den

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Et projekt, der udnytter lokale ubrugte faciliteter, og får kommunens forskellige klubber i samme idrætsgren til at tage ansvar for planlægning og udførsel

Læs mere

Vind, vejr og vand helt tæt på

Vind, vejr og vand helt tæt på Vind, vejr og vand helt tæt på Et projekt, der udnytter ubrugte lokale faciliteter, og hvor kommunen udbyder tilbuddet til alle skoler i kommunen og lønner en tovholder til den daglige afvikling. Projektet

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis For Frederiksværk Lystbådehavn og havnens klubber er gået med i et nyt, ambitiøst Vild med Vand - projekt. Baggrunden for projekt Vild med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 04-2015 Dato: Mandag den 27. april 2015 kl. 15.00 21.30 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 04-2016 Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Line Markert,

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Oplæg af: Jan Christiansen Særlig inspiration fra: Ilene Eriksen og sejlerdanmark Vi vil gerne give dig formål, lyst og redskaber til snakken

Læs mere

Sejlsportsligaens fremtid

Sejlsportsligaens fremtid Sejlsportsligaens fremtid Ligaforeningens forretningsudvalg (FU) har inviteret til møde om Sejlsportsligaens fremtid for at drøfte de aktuelle udfordringer for Sejlsportsligaen og de mulige løsninger.

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar SYC Nytårskur 2016 Idrætshøjskolen d. 16. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2016 3. Sejladser 2016 4. Juniorafdelingen 5. Jollemor får ny motor i 2016 6. Bertels Bro blev færdig i 2015 7. Klubhusrenovering

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet BESLUTNINGSREFERAT Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010 Dato: Sted: 09. januar 2010 kl.10:00-18:00 Tuborg Havn Deltagere: Kim Andersen (Formanden) Flemming Ipsen (FI) Anders Olesen (AO) Keld Stentoft

Læs mere

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Næstformanden i ES beretning 2015

Næstformanden i ES beretning 2015 Det har været et travlt år. Næstformanden i ES beretning 2015 Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå

Læs mere

Vi skal da have ny klubbåd!

Vi skal da have ny klubbåd! Vi skal da have ny klubbåd! Det er en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser i klubben Visionen og strategien Hvilken klub vil vi skabe, og hvordan kommer vi derhen? Hvilken værdi kan en klubbåd

Læs mere

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dialogmøde målsætninger og ny struktur Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dagsorden for dialogmødet 1. Opsummering af arbejdet indtil nu 2. Gennemgang af oplæg til mål

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Odense Sport & Event Sponsorseminar på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00. Optimér dit sponsorat

Odense Sport & Event Sponsorseminar på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00. Optimér dit sponsorat Odense Sport & Event på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00 Optimér dit sponsorat Velkommen! Et godt sponsorat kan gøre en forskel for samarbejdspartnere, for jer og for hele lokalsamfundet,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Midtvejskonference i Fra Sport til Job

Midtvejskonference i Fra Sport til Job Invitation Midtvejskonference i Fra Sport til Job Partnerskaber mellem kommuner og sportsklubber viser nye veje til job og uddannelse for unge nydanskere Dato: Tirsdag den 23. november kl. 14.00 18.00

Læs mere

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Aftenens program Skovshoved Sejl Center Præsentation af ungdomsafdelingen Præsentation af trænere Sæsonplaner En typisk

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Flere penge. Hvem er SAS Juniorafdeling. Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration. Lidt historie Projekter. Skælskør Amatør-Sejlklub

Flere penge. Hvem er SAS Juniorafdeling. Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration. Lidt historie Projekter. Skælskør Amatør-Sejlklub Flere penge Hvem er SAS Juniorafdeling Lidt historie Projekter Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration Kilde Google . Stiftet 1915 Sammenhold og nærhed 300 Medlemmer (2014) 50 juniorer 125 bådpladser

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice Dato 21. maj 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice Dato 21. maj 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice Dato 21. maj 2015 ISAF Worlds 2018 Aarhus Kommune har i samarbejde med Sport Event Denmark (SEDK), Dansk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Sailing Aarhus ISAF 2018 Worlds Nyhedsbrev oktober 2015

Sailing Aarhus ISAF 2018 Worlds Nyhedsbrev oktober 2015 Sailing Aarhus ISAF 2018 Worlds Nyhedsbrev oktober 2015 1. ISAF Sailing World Championships ISAF Sailing World Championships (ISAF Worlds) er et samlet VM for samtlige olympiske sejlsportsdiscipliner.

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere