KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET"

Transkript

1 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG Ankomst og tjek ind Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Medlemsundersøgelse Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard, DIF Deltagernes input til medlemsundersøgelsens indhold, afvikling og implementering Opsamling på medlemsundersøgelsen Middag Dansk Sejlunions bestyrelse åbner baren Ung til Ung workshop, Retro Cup + div. netværk LØRDAG AKTIVITET Løb, svøm eller stræk ud Morgenbuffet åbner Velkommen til dagens program Skab en stærk Klubkultur Oplæg ved Kristoffer Henriksen, Sportspsykolog Workshop modul periode Workshop modul periode Frokost Workshop modul periode Kaffe og kage pause Workshop modul periode Hvad tager vi med hjem? Afslutning ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen Tak for en fantastisk klubkonference

2 MODULOVERSIGT TID PULS I KLUBBEN PULS I SPORT OG SEJLSPORT, LIGA OG PLUS SPOR AKTIVITETERNE AKTIVITETER KLUBBÅD Vild med vand Velkommen på havnen Puls i klubben Fokus på nye aktiviteter Sportsklubber Hvad er det? Sejlsportsligaen Første sæson og næste skridt Synlighed Sejlklubbens lokale markedsføring Nye vinde Strategi for ledelse, organisation fællesskab Ture, oplevelser og fællesskab i klubben ATK og kapsejlads Ligaforeningen Stiftende generalforsamling Flere Penge Tips og tricks til fundraising der virker Synlighed Sejlklubbens lokale markedsføring Sølvroret og Sjælland rundt på indersiden Talentudvikling og klubbens aktiviteter for sejlere i alderen år Sejlsportsliga og puls i klubben Klubbådsfinans Flere Penge Tips og tricks til fundraising der virker Puls i Sejlerskolen SUP Hvorfor og hvordan? Klubbådsfinans Vild med vand Velkommen på havnen Se Modulbeskrivelser og forslag til forløb på de næste sider.

3 FREDAG 21. NOVEMBER SÆRLIGE AKTIVITETER SENT FREDAG AFTEN: FÆLLES OPLÆG: DANSK SEJLUNION MEDLEMSUNDERSØGELSE (KASPER LUND KIRKEGAARD) I samarbejde med Team Analyse i Danmarks Idrætsforbunds gennemfører Dansk Sejlunion en repræsentativ medlemsundersøgelse i Mere præcis viden om klubber og medlemmer kan gøre en stor forskel for den indsats, som Dansk Sejlunion og klubberne laver. Forskningsansvarlig analytiker I DIF, Kasper Lund Kirkegaard, præsenterer nogle af de megatrends, muligheder og udfordringer, som han ser, at sejlsporten står over for. Herefter inviteres deltagerne til at komme med idéer til hvilke temaer, der er relevante at undersøge i en kommende Klubundersøgelse. YOUNG SPOKESPERSONS FORDI DET ER VORES HISTORIER! UNGE-WORKSHOP (MY GAARDE) Voksne skal ikke fortælle, at de unge har det fedt. Det skal de unge fortælle! I spejderbevægelsen uddannes de unge til at kunne fortælle den gode historie og lægge arm med medierne. Oplægget vil gøre dig klogere på, hvordan du som ung selv kan styre fortællingerne om dit sejlerliv. Fortællinger som skaber interesse og forståelse for din passion. Hvis spejderne kan så kan sejlerne også! My Gaarde (årgang 1990) er ansvarlig for kommunikation og medier i Det Danske Spejderkorps, hvor hun har været med til at integrere Young Spokespersons projektet. My studerer virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet og arbejder med kommunikation for forskellige virksomheder. RETRO CUP TASKE KAPSEJLADS MED TEMPO, SJOV OG HYGGE! Kirsten Rambøl (Egå Sejlklub) og Søren Overgaard (Hvidovre Sejlklub) præsenterer idéen bag Retro Cup. Konceptet for Retro Cup er kort og godt: Billig og overskuelig taskekapsejlads i joller og trail-bare kølbåde fra før Der er fokus på tempo, leg, sjov og socialt samvær. Kom og deltag i præsentationen. Dit bidrag kan gøre Retro cuppen endnu bedre!

4 LØRDAG 22. NOVEMBER FÆLLES OPLÆG: SKAB EN STÆRK KLUBKULTUR (KRISTOFFER HENRIKSEN, SPORTSPSYKOLOG) Puls og forandring i klubben skal komme fra engagerede frivillige men hvordan skaber man et stærkt hold i klubben? Hvordan skabes en klubkultur for udvikling? Og hvordan skabes og forankres værdier, der styrker fælleskab, udvikling og engagement. Kristoffer Henriksen arbejder for Team Danmark og er tilknyttet Sejlerlandsholdet. WORKSHOP MODULER LØRDAG & PULS I KLUBBEN - FOKUS PÅ NYE AKTIVITETER I sejlklubben Nautilus har man i de seneste år udvidet klubbens aktivitetstilbud. Resultatet har været mere liv på havnen og flere medlemmer. Workshoppen introducerer til, hvordan man kan lave en proces, der skaber en god kobling mellem eksisterende og nye aktiviteter, således at det eksisterende ikke trues af det nye, der omvendt ikke holdes tilbage af det eksisterende. Deltagerne vil undervejs få lejlighed til at arbejde med nogle af de værktøjer som man har brugt i Nautilus. VILD MED VAND - VELKOMMEN PÅ HAVNEN Vi vil med godt værtskab, stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet. Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) arbejder på at skaffe finansiering til et tre-årigt projekt Vild med Vand Velkommen på havnen. Projektet skal udfordre og hjælpe sejlklubber og lystbådehavne til at åbne sig for danskere, markedsføre egne muligheder, byde velkommen og gennemføre aktiviteter med danskere med lyst til vandet. Projektet vil udnytte havnens potentiale som et rekreativt samlingspunkt, hvor alle føler sig velkomne. Målsætning er, at 100 klubber og havne involverer sig i projektet. Vi vil på workshoppen præsentere de muligheder, som projektet kan tilbyde sejlklubber. Deltagerne har mulighed for at blive en del af projektets første bølge. Oplægsholdere: Jesper Højenvang (Direktør i FLID) og Mads Kolte-Olsen (Generalsekretær for Dansk Sejlunion) Oplægsholder: Dan Cort Jørgensen (formand i Sejlklubben Nautilus Hvalpsund)

5 NYE VINDE STRATEGI FOR LEDELSE, ORGANISATION OG FÆLLESSKAB En udfordring for mange bestyrelser er at balancere mellem ledelse, strategi, organisation og drift. Men hvordan skaber man de rette strategier? Hvordan prioriterer og organiserer man sig? Og hvordan får man alle i klubben til at ville være med og arbejde for det? Workshoppen introducerer konkrete værktøjer til hvordan bestyrelsen med et skarpt øje på strategi, prioriteringer og organisation, kan gå fra få til flere og fra drift til ledelse. Oplægsholder: Henrik Voldsgaard (Århus Sejlklub og Næstformand I Dansk Sejlunion) TUR, OPLEVELSE OG FÆLLESSKAB I KLUBBEN Sejlklubben Bugten i Århus er en aktiv klub, der er kendt for et stærkt fællesskab og klubaktiviteter med bred opbakning. Der er mere end 60 medlemmer involveret i forskellige klubbåds-aktiviteter. Derudover bidrager klubbens medlemmer til afvikling af kapsejladser i Sailing Aarhus og er pt. i gang med at gøre sig klar til at være medarrangør af ISAF VM Sejlklubben i Ho Bugt er en klub der igennem alsidige aktiviteter skaber et stærkt fællesskab. Aktiviteterne spænder over stævneafholdelse, fælles sejlads i klubbens katamaraner, Wayfarerjoller, wind- og kitesurfere, SUP'er og en vinterbadeafdeling. SØLVRORET OG SJÆLLAND RUNDT PÅ INDERSIDEN KLUBBER ARRANGERER NYE AKTIVITETER Svendborg Amatør Sejlklub og Isefjordskredsens sejlklubber præsenterer to succesfulde aktiviteter, der udspringer af det frivillige engagement i klubberne. Sølvroret er på tre år gået fra 14 til 200 deltagere og samtidigt er mere end 100 frivillige med som hjælpere. Sjælland rundt på indersiden har deltagelse af knap 100 både. Her er der både fokus på dysten og det hyggelige fællesskab. Fokus for begge oplæg er en beskrivelse af, hvad deres aktiviteter handler om set med arrangørvinklen. Hvad kræver det at organisere, hvordan tiltrækker man frivillige hjælpere og ikke mindst deltagere. Oplægsholdere: Ole Ingemann (Svendborg Amatør Sejlklub og bestyrelsesmedlem I Dansk Sejlunion) og Lars Plejdrup (Herslev Strand Sejlklub / Isefjordskredsen) Oplægsholdere: Mette Rostgård Evald, (Næstformand, Sejlklubben Bugten) og Bjarne Lindkvist (Formand, Ho Bugt Sejlklub)

6 PULS I SEJLERSKOLEN NYE KLUBMEDLEMMER KAN BEGYNDE HER I Nibe Sejlklub er sejlerskolen omdrejningspunktet for at komme godt igang med sejlads og klubliv. Sejlerskolen introducerer alsidigt til sejlads. Samtidigt er klubben aktiv i processen med at eleverne bliver til sejlere. Her støtter klubben eleverne til at blive klubmedlemmer, bådejere eller gaster. I København Amatør Sejlklubs vedtægter fra 1891 kan man læse at klubbens formål bla. er at give de medlemmer, som ønsker det, lejlighed til under kyndig vejledning at uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i Teori. Klubbens sejlerskole optager mere end 50 nye sejlere hvert år og har derudover mere end 150 elever igang på forskellige videregående hold. Ud over alsidige uddannelsesaktiviteter, har klubben en række tilbud efter endt uddannelse til medlemmer med og uden egen båd. Oplægsholdere: Ruddi Kruse Mortensen (Formand i Nibe Sejlklub) og Johnny Jørgensen (Formand for Sejlerskolen KAS) SUP HVORFOR OG HVORDAN? Nye aktiviteter tiltrækker nye medlemmer og motiverer eksisterende medlemmer til nye aktiviteter. Stand up paddle (SUP) er globalt set den aktivitet på vand der vokser hurtigst i disse år målt på antal udøvere. SUP rammer fint ind i disse års store trend med fitness, individualitet, fleksibilitet og aktiviteter i naturen. SUP henvender sig både til nye typer af medlemmer, men er samtidigt også et nyt tilbud til eksisterende medlemmer. I Faaborg Sejlklub har de lavet SUP aktiviteter siden sommeren Formand Jacob Frost fortæller om deres erfaringer og giver indblik i hvordan de har organiseret sig. Konsulent i Dansk Sejlunion Henrik Tang fortæller mere generelt om de muligheder der er i SUP og præsenterer en 5 punkts plan der er en genvej til at starte SUP aktiviteter i din klub. Oplægsholdere: Jacob Frost (Formand Fåborg Sejlklub), Henrik Tang (Konsulent / Dansk Sejlunion)

7 SYNLIGHED SEJLKUBBENS LOKALE MARKEDSFØRING Workshoppen sætter fokus på betydningen af at arbejde med en sammenhængende kommunikationsstrategi, den gode historie, hvad tænker en journalist og hvordan man får hul igennem til de lokale medier. Der introduceres værktøjer til at skabe en kommunikationsstrategi, medie kontakt og vinkling af de gode historier. Oplægsholder er Flemming Østergaard Pedersen (Kommunikationskonsulent / Dansk Sejlunion). FLERE PENGE TIPS OG TRICKS TIL FUNDRAISING DER VIRKER Gode idéer, nye projekter, vokseværk og drift - Sejlsport koster penge. Og penge bliver ofte en barriere for ikke at gøre noget. Claus Møller Christensen fra Skælskør Amatør-Sejlklub vil med udgangspunkt i egne erfaringer som meget aktiv fundraiser igennem de sidste 6 år, præsentere tre forskellige cases hvor klubben er lykkedes med at fundraise midler til udskiftning af udstyr, byggeri og nye aktiviteter. Workshoppen introducerer en række gennemprøvede metoder til fundraisingens forskellige faser. Oplægsholder: Claus Møller Christensen (ungdomsleder i Skælskør Amatør-Sejlklub og stævneleder / Arrangør af Harboe Cup) LIGAFORENING STIFTENDE GENERALFORSAMLING Sejlsportsligaen har i 2014 haft et vellykket debutår. Vi vil videre, og vi vil mere. Vi har en målsætning for de næste år, at vi får flere gode kræfter til sejlsportsligaen. Vi vil styrke involvering af klubber i planlægning og gennemførelse af sejlsportsligaen. Vi opretter en Ligaforening, som får opgaven/muligheden for på højt niveau at gennemføre sejlsportsligaens koncept. Medlemmer er Dansk Sejlunion og de sejlklubber, som deltager eller ønsker at deltage i sejlsportsligaen. Ligaforeningen skaber en stærk projektorganisation med tydelige mål, leverancer, opgaver og ressourcer. Ligaforeningen skal give dygtige frivillige mulighed at bruge sine kompetencer i et ambitiøst projekt. Ligaforeningen skal være en attraktiv mulighed for netværk i sejlsporten at engagere sig i projektledelse og praktiske opgaver på land og vand. Dette modul på klubkonferencen vil gennemført som Ligaforeningens stiftende generalforsamling. Målgruppen er Repræsentanter fra sejlklubber, der er eller gerne vil være med i Sejlsportsligaen. Hans Natorp, formand Dansk Sejlunion er med til at afvikle generalforsamlingen.

8 SEJLSPORTSLIGAEN FØRSTE SÆSON OG NÆSTE SKRIDT Sejlsportsligaen 2014 fik i den grad skabt PULS og vand i håret. 4 stævner, 18 klubber, 143 sejladser og 1000-vis af taktiske manøvrer. Vi ser i lyd og billeder tilbage på ligaens første år. Vi deler ud af indtryk fra deltagerne. Vi præsenterer fakta. Vi evaluerer, hvad der gik godt i 2014, og hvad vi kan gøre bedre i 2015: banens udformning, afvikling af sejladser, sammensætning af besætning, lokale historier om sejlklubbens hold, samspil med Sportsbåd Open, tilskuere på havnen, og aktiviteter på land og vand udover ligasejlads. Oplægsholder: Forskellige klubber der deltog i ligaen I 2014 og Peter Wolsing (projektleder for Sejlsportsligaen) SEJLSPORTSLIGAEN OG PULS I KLUBBEN Sejlsportsligaen er mere end en kapsejlads. Sejlsportsligaen er et fyrtårn til udvikling af sejlsporten. Ligastævnerne er højdepunkter i løbet af sæsonen, som klubberne kan bruge som milepæle i deres udvikling. Ligastævnerne kan være drivkraft til udvikling af kompetencer, nye aktiviteter og fællesskab i sejlklubben. Sejlklubben kan bruge sejlsportsligaen til at blive mere attraktiv for aktive unge og voksne. Du kan i workshoppen møde klubfolk og sejlere fra ligaen 2014, høre deres erfaringer og blive klogere på, hvordan din sejlklub kan bruge ligaen til at skabe PULS i klubben også selvom jeres sejlklub ikke er med i ligaen Oplægsholder: Forskellige klubber der deltog i ligaen I 2014 og Peter Wolsing (projektleder Sejlsportsligaen) KLUBBÅD OG KLUBBÅDSFINANS Få finansieret jeres klubbåd gennem Dansk Sejlunion. Workshoppen giver både input til hvad klubben skal overveje I forbindelse med at anskaffe sig en J/70, og den svarer på hvordan I kan finansiere en J/70 gennem Dansk Sejlunion. Her gennemgåes dels vilkårene, dels præsenteres et forslag til en økonomisk model for jeres kommende klubbåd. Oplægsholder: Henrik Blakskjær (Økonomichef i Dansk Sejlunion). TALENTUDVIKLING OG KLUBBENS AKTIVITETER FOR SEJLERE I ALDEREN ÅR. Workshoppen inspirerer til at gå nye veje med klubbens aktiviteter og arbejdet med talentudvikling for sejlere i alderen år. Workshoppen ledes af Jan Christiansen (Talentudvikler i Dansk Sejlunion). ATK OG KAPSEJLADS Workshoppen sætter fokus på hvordan ATK og kapsejlads supplerer hinanden og hænger sammen. Der vil være god mulighed for at blive inspireret til hvordan man kan arbejde med ATK og kapsejlads i praksis. Oplægsholder: Nicolas Brandt (Konsulent i Dansk Sejlunion)

9 SPORTSKLUBBER HVAD ER DET? Beskrivelse følger. Oplægsholder: Thomas Jacobsen (Sportschef i Dansk Sejlunion) FORSLAG TIL KOMBINATION I PROGRAM: Nedenfor er der 4 forslag til hvordan modulerne kan kombineres (se modultidsplan for samlet oversigt): Du er et bestyrelsesmedlem fra en klub med interesse for udvikling og nye aktiviteter dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Vild med vand 2. Nye Vinde, strategi for ledelse, organisation og fællesskab 3. Sejlsportsliga og puls i klubben 4. Puls i sejlerskolen Du er en ung deltager med interesse for konkrete idéer og værktøjer der kan styrke klubben og dens aktiviteter. Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Synlighed sejlklubbens lokale markedsføring 2. Flere penge tips og tricks til fundraising der virker 3. Talentudvikling og klubbens aktiviteter 4. SUP hvorfor og hvordan Du er deltager fra klub med fokus på tur og fællesskab (og en klub uden liga eller ungdoms aktiviter). Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Puls i klubben og dens aktiviteter 2. Ture, oplevelser og fællesskab i klubben 3. Synlighed - sejlklubbens lokale markedsføring 4. Vild med vand velkommen på havnen Du er deltager fra en klub med meget fokus på liga aktivitet. Dit modulvalg kunne se sådan ud: 1. Sejlsportligaen første sæson og næste skridt 2. Ligaforening stiftende generalforsamling 3. Sejlsportsliga og puls i klubben 4. Klubbådsfinans

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen

Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen Generalforsamling den 11. december 2014 Formandens beretning ved Flemming Ipsen Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen Kære medlemmer,

Læs mere