Folkehjælp. Juni 2007 nr. 80 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Militær og humanitær sammentænkning i Afghanistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. Juni 2007 nr. 80 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Militær og humanitær sammentænkning i Afghanistan"

Transkript

1 Folkehjælp Juni 2007 nr. 80 Udgives af Militær og humanitær sammentænkning i Afghanistan

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder 2 Velkommen til årsmøde Ungdomsholdet til Danmarks hurtigste bil" 6 Rift kom godt i gang 8 øger sin indsats i Afghanistan 14 Hilsen og håndslag 15 Det 5. Internationale Samariter Forum (SAINT) og medlemsfest afvikles i Svendborg 21 Tak kammerater 22 Opslagstavle 28 Terrorøvelse i København Folkehjælp udgives af: Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. august 2007 Udkommer oktober 2007 Tryk: Gert Rasmussen, Brislingvej 4, 3450 Allerød ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Militær og humanitær sammentænkning giver anledning til bekymring Regeringens plan om at bevilge 30 millioner kroner om året til at bistå Afghanistans sydlige Helmand provins kan ikke realiseres, fordi de danske bistandsorganisationer mener, at opgaven er for farlig. Regeringen vil især satse på uddannelsesområdet i Helmand og stå for byggeri af 199 skoler. Danida ønsker at samarbejde med de danske NGO er, der er specialiseret i skolebyggeri, men og øvrige danske organisationer er bekymrede over manglen på sikkerhed. Især den islamiske Taleban-milits gør opgaven farlig for de udsendte og lokale ansatte i humanitære organisationer., som er ansvarlig for skolebyggeriprogrammet DAARTTs aktiviteter i Afghanistan, er ikke alene om at frygte, at skolerne bliver genstand for direkte angreb af Taleban-militsen. Også i øvrige danske NGO er afviser man kategorisk at bidrage til udviklingsprojekter i eksempelvis Helmand provinsen i Afghanistan. Som forholdene er nu, er det alt for farligt, og vi ønsker ikke at arbejde under militærets beskyttelse i specifikt Helmand provinsen. Det vil anfægte vores neutralitet og sikkerhed. I Udenrigsministeriet/Danida overvejes det også at hjælpe med rent vand og sanitet, og Ministeriet peger på DACAAR, der har 20 års erfaring på området i det krigshærgede land. Men DACAAR anfører som øvrige NGO er, at der er risiko for, at en sådan beslutning vil give DACAAR problemer, hvis organisationen ikke har mulighed for at være uafhængig af militær beskyttelse i gennemførelse af DACAARs programmer. Det er med stor tilfredshed, at ASF- Dansk Folkehjælp kan konstatere, at Udenrigsministeriet fortsat vil støtte genopbygning og udvikling i hele Afghanistan i de allerede udvalgte sektorer, herunder de uddannelsesprogrammer, som DAARTT deltager i. bifalder ligeledes, at den danske bistandsindsats til Helmand vil afhænge af udviklingen af sikkerhedssituationen, som for nuværende gør, at f.eks. DAARTT ikke kan udvide sine skolebyggerier til Helmand provinsen. Det har i dele af pressen fremstået som om, at Udenrigsministeriet har anmodet bl.a. om at bygge skoler i Helmand. Dette er ikke tilfældet, og ASF-Dansk Folkehjælp er igennem DAARTT programmet først blevet gjort bekendt med målsætningen om konstruktion af 199 skoler med udgivelsen af strategien Styrkelse af engagementet i Afghanistan fokus på Helmand. Sikkerhed, lokalt ejerskab og kvalitet er nøgleordene for NGO ers virke i Afghanistan. Disse forudsætninger er ikke til stede for nuværende i Helmand, men vil løbende monitorere situationen, der forhåbentlig forbedres. Bæredygtighed såvel som sikkerhed, mener vi, skal sikres gennem lokalsamfundenes ønsker om etableringen af en skole og tagen ejerskab til bygning og aktiviteter. Det skal ske som i andre provinser i Afghanistan gennem bl.a. aktiv deltagelse i byggeriet og indgåelse af aftale om ansvaret for skolerne efter overdragelse. Den danske Helmand-strategi tager udgangspunkt i en række forskellige politiske ønsker og planer for en større og mere synlig effekt af den danske indsats. Et af de ønsker, som tydeligt fremkommer, er et styrket fingeraftryk af den betydelige militære indsats, som Danmark leverer i regionen - en indsats, som nu styrkes med Folketingets beslutning om at sende yderligere soldater til regionen. I denne sammenhæng har flere militære specialister i Danmark peget på, at Danmark burde have deres egen Provincial Reconstruction Team (militære genopbygningsenheder) i Helmand, et militært indsatsområde, som Danmark allerede støtter i 4 andre provinser i Afghanistan. 1

4 Tekst: Ib Jensen Foto: Velkommen til årsmøde 2007 Indkaldelse til s årsmøde, der afholdes den 9. september i Svendborg, er netop udsendt til alle afdelinger, regioner og kollektive medlemmer. Naturligvis bliver det et årsmøde i skyggen af SAINT FORUM 2007 og organisationens 100 års jubilæum, hvor vi som organisation skal gøre status over de mål, vi satte os for jubilæumsåret, inden dette officielt rundes af med et arrangement i København den 31. oktober i Cirkusbygningen. Strategien og handlingsplaner skal færdiggøres En af de centrale drøftelser under årsmødet bliver færdiggørelse af organisationens strategi og de manglende handlingsplaner. Efter i flere år på tværs af organisationen at have arbejdet med ny strategi og en række handlingsplaner, skal områderne Information og Kommunikation og Medlemshvervning nu under behandling. På området Medlemshvervning nedsatte organisationsbestyrelsen efter sidste årsmøde et udvalg bestående af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, ungdommen og alle regionsformænd. Udvalget har naturligvis drøftet de fokuspunkter, der måtte være for den umiddelbare medlemshvervning i nær fremtid. Det er så udvalgets håb, at den langsigtede medlemshvervning udvikles i samspil mellem bestyrelse, regioner og afdelinger. Indenfor området Information og kommunikation er det organisationsbestyrelsen selv, som har udviklet denne handlingsplan. Denne tager derfor også primært udgangspunkt i de centrale prioriteringer for området, hvor det især vil handle om organisationens identitet og medlemmernes genvej til information i organisationen. Også denne handlingsplan vil løbende skulle udvikles i samspil mellem organisationsbestyrelse, regioner og afdelinger, idet behovet for en struktureret kommunikations- og informationsstrategi for de decentrale led skal løftes. Samtidig er det tid til at gøre status for de handlingsplaner, der allerede er vedtaget inden for nationalt og internationalt arbejde. En række af handlingsplanernes aktiviteter er allerede gennemført indenfor især det frivillige sociale arbejde og forebyggelses- og førstehjælpsområderne. 2

5 Et farvel til næstformand Aase Hansen På årsmødet bliver det et farvel til Aase Hansen på næstformandsposten. Aase og organisationsbestyrelsen har allerede nu ønsket at igangsætte et generationsskifte i organisationens øverste ledelse. Aase Hansen har som næstformand i organisationen i mange år beklædt en række vigtige poster, og derfor bliver det særligt vigtigt at sikre en videreførelse af det arbejde, som Aase i mange år har stået i spidsen for både som medlem af organisationsbestyrelsen og næstformand i organisationen. Kontingentopkrævning og satser til debat En af de mere vidtgående indstillinger, som til årsmødet kommer fra organisationsbestyrelsen er, at der indføres central kontingentopkrævning for organisationen, og at organisationens forskellige kontingentsatser harmoniseres. I flere år har det været op til de enkelte afdelinger og regioner selv at fastsætte kontingentsatser for person- og familiemedlemskab samt at fastsætte satser for støttemedlemskab og kollektive medlemmer. Nu indstiller organisationsbestyrelsen, at det bliver organisationen centralt, der opkræver kontingent for alle medlemmer, ligesom det indstilles, at det i fremtiden er årsmødet, som fastlægger de forskellige kontingentsatser. Årsmødet slutter med en koncert i Tivolis Koncertsal Når årsmødet slutter sidst på eftermiddagen den 9. september indbydes interesserede efterfølgende til koncert i Tivolis Koncertsal om aftenen kl. 20. Organisationen er netop nu ved at sammensætte et spændende program med flere forskellige kunstnere til en velgørenhedskoncert. Vi håber, at dette kan blive en flot afslutning på årsmødet i et spændende jubilæumsår. 3

6 Ungdomsholdet til Danmarks hurtigste bil Tekst: Thomas E. Pedersen Foto: Det hele startede med, at Ungdomsholdet fik en henvendelse fra Dansk Metal Ungdom. De skulle sammen med Dansk El-forbund Ungdom have en teltcamp for deres medlemmer til arrangementet Danmarks Hurtigste Bil på den nedlagte flyvestation i Vandel. Sidste år havde man fundet ud af, at det kunne være en god service for medlemmerne, hvis der var samaritter inde på campen. Man regnede med, at der kom ca medlemmer, som skulle bo i campen. Ungdomsholdet var friske på at stå for samaritervagten og planlægningen gik i gang. Da dagen oprandt, var vi i alt tretten samaritter fra henholdsvis Grenaa, Herning-Vildbjerg, Midtfyn, Østre-Nordvest, Vordingborg og Odense afdelinger. Fra Hovedkontoret havde vi lånt burgervognen, radioer og en masse udstyr. Herning-Vildbjerg afdeling stillede vagttelt og materialer til rådighed. Vel ankommet etablerede vi vagten og gik ud for at lære pladsen at kende. Vi besluttede os for lige at stikke hovedet ind hos de samaritter, der havde vagten på resten af arrangementet. Stor var vores overraskelse, da det gik op for os, at der ikke var andre samaritter end os til et arrangement med næsten mennesker! Vi smuttede også op til den hangar, hvor brand- og ambulancestationen var placeret under arrangementet og hilste på. Her fik vi udleveret en radio, så vi kunne kalde, hvis vi 4

7 havde brug for en ambulance, en læge eller en sygeplejerske. Da vi kom tilbage til vagten begyndte tilskadekomne så småt at henvende sig. Rifter, hovedpiner, solskoldninger, forstuvninger og meget andet blev behandlet i en lind strøm. Efter kort tid fandt vi ud af, at der ikke kun var tale om Metal og El-forbundets medlemmer. Folk ude fra pladsen henvendte sig også for at blive behandlet. En af de mere kuriøse henvendelser var en ung pige, der havde fået lavet en piercing i navlen og som nu blev ved med at bløde. Efter tre forgæves forsøg på at stoppe blødningen måtte vi give op og kalde på en sygeplejerske. Da det ikke lykkedes sygeplejersken at stoppe blødningen, måtte vi henvise til skadestuen. Dagen efter kom pigen ind på vagten og sagde tak for hjælpen og fortalte, at nu var hun færdig med piercinger i fremtiden ville hun have tatoveringer! Natten til lørdag fik vi et indblik i, hvor stort arrangementet var. Et par gutter henvendte sig og spurgte efter hjælp til deres kammerat, som var vrikket om på foden. Han sidder lige herovre i udkanten af campingområdet, fortalte de. Et par samaritter gik straks af sted for at hjælpe den arme mand. Desværre sad han i den udkant, der vendte længst væk fra samaritervagten. Resultatet var en natlig gåtur på 3,5 kilometer hver vej! Lørdag morgen gik konkurrencen om at kåre Danmarks hurtigste bil i gang. Fra samaritervagten havde vi fint udsyn til startområdet og kunne se den ene toptunede bil efter hinanden suse af sted ned ad banen. Der var også et par outsidere imellem, bl.a. stillede forsvaret op med en pansret mandskabsvogn og en Leopard kampvogn. I den anden ende af skalaen sås en Ellert! Om formiddagen blev der også tid til i to hold at aflægge ambulancestationen et besøg igen. Selskabet, der havde ambulancevagten, bemandede deres ambulancer med minimum én sygeplejerske og en af dem fremviste et par af ambulancerne og demonstrerede, hvad det forskellige udstyr blev brugt til. Hen under eftermiddagen begyndte der at komme flere og flere skader og henvendelser til samaritervagten. Vagterne og Informationen havde nu også fundet ud af, at der var samaritter på pladsen og kaldte os om store og små skader. Samtidig begyndte ambulancernes vagtcentral også at kalde os, når de fik opkald om småskader og i de tilfælde, hvor de vurderede, at vi kunne være på stedet og begynde hjælpen før ambulancen. Vi fik et rigtigt godt samarbejde med ambulancetjenesten og hjalp bl.a. med at transportere tilskadekomne ud til ambulancerne, at læsse bårerne, at holde drop og rense sår før de skulle sys og en masse andet. I løbet af weekenden behandlede vi næsten 150 skader, stort som småt. Fra alle sider, både vagter, deltagere og ambulancetjenesten fik vi stor ros for vores arbejde og heldigvis også fra Dansk Metal Ungdom og Dansk El-forbund Ungdom. Nu var det naturligvis ikke kun arbejde. Der blev også tid til fornøjelse, ikke mindst at kigge på motorløb og de mange flotte og imponerende biler. Det lykkedes også et par af pigerne at overtale Forsvaret til at give alle samaritterne en tur i den pansrede mandskabsvogn. Da vagten sluttede og vi evaluerede, var alle enige om, at det havde været en fantastisk weekend med masser af gang i den og alle glædede sig til at komme igen til næste år. 5

8 If rift se mere på kom godt i gang Tekst: Gitte Bødker Foto: Min arm smeltede En smeltet arm og et brækket øje er nogle af de dramatiske beretninger, som vore førstehjælpsinstruktører smilende har lagt ører til de sidste par måneder. De hårrejsende beretninger kommer fra de små kursister, som har deltaget på minikurserne i førstehjælp i forbindelse med pilotprojektet Rift. Og selv om det sjældent går helt så galt som her så malende beskrevet, er det ikke helt ufarligt at være barn i de danske børneinstitutioner. Ikke mindre end gange årligt åbner skadestuerne nemlig dørene for et barn, der er kommet til skade i en institution. Det er selvfølgeligt slemt nok, men værre er det, at hele 40 % af disse børn slet ikke burde have været omkring skadestuen! De kunne være behandlet af enten personalet i den pågældende institution eller af barnets forældre. Men det bliver de bare ikke, fordi hverken personale eller forældre kan yde førstehjælp. Det er synd og skam og dyrt! Når blodet flyder fra næsen på lille Peter og pædagogerne ikke kender førstehjælpen, så gribes telefonen i stedet, en ambulance bliver rekvireret og et større maskineri aktiveret. Det er selvsagt dyrt for samfundet at involvere ambulancereddere og skadestuepersonale, men den enkelte institution må også undvære en medarbejder, når barnet skal ledsages til skadestuen. Så en førstehjælpsbehandling, som kunne være løst på 5 til 10 minutter kan meget hurtigt blive til 3 timer, som er den gennemsnitlige ventetid på danske skadestuer. Et samarbejde med forsikringsselskabet If Derfor tog og forsikringsselskabet If initiativ til pilotprojektet "Rift". Et projekt, der skal uddanne såvel voksne som børn i forebyggelse og førstehjælp, og et projekt, der i bedste fald kan reducere antallet af skadestuebesøg betydeligt. Det betyder naturligvis en mærkbar besparelse for det danske samfund, men det betyder også, at mange børn kan slippe for den voldsomme oplevelse, det kan være at køre med ambulance og blive tilset af en helt fremmed i en hvid kittel. Kan personalet i din institution førstehjælp? Og kan dit barn det? afholder korte førstehjælpskurser, som er specielt udviklet til personale, forældre og børn. Kurset giver personale og forældre kompetence til at undervise børnene, men institutionen kan også vælge at lade en førstehjælpsinstruktør fra ASF-Dansk Folkehjælp stå for børnenes førstehjælpskursus. Læs mere: Industriparken Holeby Telefon Telefax rift se mere på Førstehjælp til børn - en guide til forældre og personale i institutioner og skoler Udgivet med støtte fra: Stamholmen Hvidovre Telefon Telefax rift førstehjælp i børneinstitutionen for mere information og bestilling af kursus Et velkomment tilbud og en god sidegevinst Tilbuddet om førstehjælpsuddannelserne viste sig at være et kærkomment tilbud til institutioner. Der er allerede afholdt og forudbestilt mange kurser, ligesom den lille akutbog har været meget efterspurgt. Tilbagemeldingerne fra såvel kurserne for de voksne og i særdeleshed fra minikurserne har været utroligt positive. De små kursister har kastet sig over emnet med en entusiasme, der har overrasket både os som førstehjælps- organisation og personalet i institutionerne. Og så kan institutionerne endda berette om en lidt uventet sidegevinst, nemlig at børnene er blevet mere omsorgsfulde overfor hinanden. De tænker sig simpelthen om en ekstra gang inden de kaster sig ud i drabelige lege med sværd og spyd, og det alene er medvirkende til at reducere antallet af skader yderligere. Positivt resultat for If Også hos If har man kunnet mærke effekten af "Rift". Jane Husen oplyser: Ifs engagement i Rift har medført en masse positiv respons både eksternt og internt i organisationen. Ifs assurandører har mærket det i forbindelse med besøg hos kunder, der enten selv har set kampagnen eller har haft børn i en institution, der har afholdt kurset. Det har affødt en naturlig stolthed og entusiasme blandt de ansatte, som alle er stolte af at arbejde for så god en sag. Det har været naturligt for If at engagere sig i Rift, da forsikringsselskabet arbejder målrettet på at minimere risikoen for skader og ulykker, og If vil som Nordens største forsikringsselskab gerne tage samfundsansvar, slutter Jane Husen fra If danskere konsulterer årligt skadestuerne. Et skadestuebesøg tager i gennemsnit 3 timer. Vi bruger timer på at vente på behandling på skadestuerne. 40 % af disse skader kunne vi lære at behandle selv. Brug tiden anderledes lær førstehjælp 6

9 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner

10 Tekst: Allan Mygind Vokstrup Foto: øger sin indsats i Afghanistan 8

11 gende grad mister legitimitet blandt Afghanistans forskellige etniske grupper p.g.a. stigende korruption, nepotisme og dermed manglende indfrielse af løfter. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at NATO i samarbejde med den afghanske regering vil få større succes med deres militære strategi end først briterne og siden russerne og deres afghanske allierede tidligere har forsøgt. I stigende takt med at den militære strategi står i stampe, forsøger man at legitimere indsatsen med systematisk at fremføre påstanden om, at den militære tilstedeværelse - og dermed beskyttelse - er en forudsætning for genopbygning og udvikling i Afghanistan. Et historisk Der passerer ikke en dag uden situationen i Afghanistan indtager overskrifter i både de internationale og danske medier. I de journalistiske beretninger er der sat altoverskyggende fokus på den militære situation. NATO s bestræbelser på at nedkæmpe ikke blot Taleban, men også andre grupper, der griber til våben mod den afghanske regering, ser dog ud til at gøre ligeså lidt fremskridt, som den bebudede intensivering af genopbygningen af landet, som udover at være en humanitær forpligtigelse også skulle kunne vinde afghanernes hjerte og hjerne for ikke blot det indførte demokrati (læs parlament), men også den siddende afghanske regering. Et parlament og en regering, der gennem deres politiske praksis i stitilbageblik vil dog vise, at dette ikke er tilfældet. har gennem sin deltagelse i konsortiumsamarbejdet DACAAR og DAARTT ydet humanitær og udviklingsbistand til den afghanske befolkning og i Afghanistan i mere end 20 år, og dette er vel at mærke sket uden militær beskyttelse. Paradoksalt nok oplever vi, at den øgede militære indsats i provinserne Kandahar og Helmand forøger usikkerheden i ellers tidligere rolige provinser som f.eks. Herat og Badakschan i det nordlige og vestlige Afghanistan. Bilbombeattentater og selvmordsbombehændelser er gennem de sidste 1½ år blevet øget betragteligt samtidig med, at de humanitære or- 9

12 ganisationer - herunder også DA- CAAR - betragtes som legitime mål for regeringsfjendtlige aktører. Effekten af den intensiverede kamp mod Taleban i de sydlige provinser har i realiteten betydet en forværring af sikkerhedssituationen i hele Afghanistan og en forøget regeringsfjendtlig aktivitet i provinser som f.eks. Gazni og Laghman, som ligger få timers kørsel fra Kabul. Det stiller store krav til sikkerheden, som på den ene siden er meget ressourcekrævende i forhold til efterretninger, og på den anden side meget ødelæggende for langtidsplanlægning og afbrydelser i arbejdet. Dette erfarede undertegnede på nærmeste hold som bestyrelsesmedlem af DACAAR under det netop afholdte årsmøde i begyndelsen af maj i år. I sidste øjeblik måtte et planlagt besøg til Gazni ændres til Gorband, da vores efterretningskilder rapporterede om forøget Talebanaktivitet. I dagene umiddelbart efter blev der da også indledt en lidt større NATO aktion, der kostede efter sigende mange Taleban krigere livet. Den 1. maj lancerede den danske regering sin strategi for Helmand. Strategien er det nyeste skud på stammen i Forsvarsministeriets og Udenrigsministeriets flerårige udviklingsarbejde omkring samtænkning af civile og militære indsatser. De humanitære organisationer, herunder også, har været i løbende dialog med de 2 ministerier om muligheder og grænser for samarbejde. De humanitære organisationer arbejder under forskellige mandater, men det er fælles for organisationerne, at man ikke kan gå på kompromis med medarbejdernes sikkerhed. Nogle organisationer, f.eks. Røde Kors, kan på ingen måde arbejde under militær beskyttelse, mens andre organisationer, f.eks. ASF- Dansk Folkehjælp, ikke til hver en tid vil forfægte neutralitet. I vores strategi vedtaget i 2006 står der: Baseret på s egne erfaringer (i Afghanistan, Kosovo og Sri Lanka) er det ikke tilrådeligt at udvikle skematisk samarbejde med militære enheder. Tværtimod er hver enkelt intervention og indsats karakteriseret ved sine egne specielle forhold, hvorfor som standard inviterer militæret til at indgå en samarbejdsaftale (Agreement on Cooperation (AoC)). I samarbejdsaftalen beskrives de generelle principper for samarbejde målrettet individuelle forpligtigelser i ydelsen af den humanitære assistance. Med baggrund i egne erfaringer ser følgende som potentiel baggrund for samarbejde: Harmoniserede tilgange til lokale civile autoriteters medansvar Fælles forståelse af humanitære principper og konteksten Udveksling af informationer til forståelse og sikring af lokale sikkerhedsproblemer Lave nødplaner i forhold til ændring i sikkerhedsniveauet Logistisk hjælp til støtte for distributionen af nødhjælp Assistance til CIMIC personale i udvikling af små projekter Humanitær briefing af CIMIC stab. I Afghanistan er s assistance frem til april 2006 udelukkende blevet ydet gennem et NGO-samarbejde i henholdsvis DACAAR sammen med Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke og i DAARTT med Dansk Flygtningehjælp. Dette forhold er imidlertid ændret, idet Dansk Flygtningehjælp og har indgået aftale om, at viderefører DAARTT alene i en ny programperiode begyndende i april /DAARTT III har underskrevet en aftale med Danida om at opføre 70 klasseværelser i løbet af de næste 2 år. Byggeriet finansieres over Udenrigsministeriets nærområdemidler, hvorfor byggeriet indgår i den afghanske regerings strategi for at sikre undervisningsmuligheder for de mange afghanske flygtninge, der vender hjem fra Pakistan og Iran. s overtagelse af ansvaret for DAARTT giver nye muligheder for, at vi kan udvikle organisationen i en retning, der passer til 2006-strategien, der understreger teknisk faglig træning som en af vores kernekompetencer. I strategien står bl.a.: ASF- Dansk Folkehjælp udvikler løbende et koncept vedrørende ungdoms 10

13

14 bygge- og vedligeholdsgrupper Youth Construction & Maintenance Teams (YCMT). Konceptet træner ufaglærte unge i grundlæggende teknisk kapacitetsopbygning og sociale færdigheder. Resultater opnås gennem grundlæggende bygnings, genopbygnings- og vedligeholdelsesarbejde. I Afghanistan vil YCMT blive tilpasset DAARTTs byggeaktiviteter. Drøftelser med Undervisningsministeriet i Kabul, den Danske Ambassade og ILO vil fokusere på at tilpasse træningskomponenter til den lokale strategi. DAARTT er allerede godt i gang med at udvide sit aktivitetsfelt og forhandle finansiering med nye donorer. Med regeringens Helmand strategi blev der sat fokus på skolebyggeri i Afghanistan, idet den forøgede danske militære indsats skulle sikre en målsætning om opførelse af 199 skoler i Helmand. DAARTT er indirekte nævnt i strategien, hvorfor de danske medier hurtigt fik interesse for /DA- ARTTs holdning. DAARTT er i allerhøjeste grad en afghansk organisation, idet kun programlederen er dansk, mens resten af personalet er afghansk. DAARTTs holdning til mulighederne for at arbejde i Helmand er derfor udtryk for, hvad vores afghanske medarbejdere finder muligt og tilrådeligt for nærværende. Vi har derfor fundet det nødvendigt at offentliggøre en erklæring, der afspejler denne realitet: Det er med stor tilfredshed, at ASF- Dansk Folkehjælp konstaterer, at Udenrigsministeriet fortsat vil støtte genopbygning og udvikling i hele Afghanistan i de allerede udvalgte sektorer herunder uddannelse, som DAARTT deltager i. bifalder ligeledes, at den danske bistandsindsats til Helmand vil afhænge af udviklingen af sikkerhedssituationen, som for nuværende gør, at f.eks. DAARTT ikke kan udvide sine skolebyggerier til Helmand provinsen. Det har i dele af pressen fremstået som om, Udenrigsministeriet har anmodet DAARTT om at bygge skoler i Helmand. Dette er ikke tilfældet, og er først blevet gjort bekendt med målsætningen om konstruktion af 199 skoler med udgivelsen af STYRKELSE AF ENGAGEMENTET I AFGHANI- STAN FOKUS PÅ HELMAND. Sikkerhed, lokalt ejerskab og kvalitet er nøgleordene 12

15 for DAARTTs virke i Afghanistan. Disse forudsætninger er ikke til stede for nuværende i Helmand, men /DA- ARTT vil løbende monitorere situationen, der forhåbentlig forbedres. Bæredygtighed såvel som sikkerhed, mener vi, skal sikres gennem lokalsamfundenes ønsker om etableringen af en skole og tagen ejerskab til bygning og aktiviteter. Det skal ske som i andre provinser i Afghanistan gennem bl.a. aktiv deltagelse i byggeriet og indgåelse af aftale om ansvaret for skolen efter overdragelse. DAARTT forsøger i sit arbejde, at leve op til høje standarder og dermed bygge skoler af bedste kvalitet for både at sikre et godt undervisningsmiljø og god forvaltning af donorpenge. En sådan kvalitetssikring finder vi ikke mulig i Helmand for nuværende. Forhåbentlig bliver det muligt på et senere tidspunkt. anerkender den afghanske regerings ønske om, at der også må gøres en udviklingsindsats i forhold til de pashtunsk dominerede sydlige provinser inklusive Helmand. Fra vores side fortsætter den allerede igangværende praksis med uformel informationsudveksling og teknisk rådgivning og vejledning som del af et dansk civilt - militært samarbejde. Heller ikke DACAAR finder det muligt at arbejde i Helmand for nuværende. Sikkerheden og mulighederne for at arbejde i Helmand blev grundigt diskuteret på det netop overståede årsmøde i Kabul, som også entydigt gav udtryk for, at vi er parate til at rykke ind med vandforsyning og sanitet, lokalt identificerede og prioriterede udviklingsprojekter indenfor landbrug og infrastruktur og mikro-kredit finansieringsmuligheder, lige så snart forholdene tillader det. I ser vi ikke den militære tilstedeværelse i Afghanistan som en forudsætning for, at vi kan operere og yde vores humanitære assistance og hjælp til udvikling. Den militære tilstedeværelse er en kendsgerning, som vi må acceptere og derfor forholde os konstruktivt til uden at gå på kompromis med vores principper og mandat. Det tror vi faktisk også, at det store flertal af den danske befolkning vil bifalde, men det kræver mere nuanceret information i medierne om det bistandsarbejde, der faktisk finder sted i Afghanistan på trods af øget militær aktivitet. 13

16 Hilsen og håndslag Landsformand for Landsforeningen af Vanføre, Fr. Knudsen, skrev i 1958 nedenstående artikel i forbindelse med Arbejdernes Samariter Forbunds 25 års jubilæum. Udviklingen er heldigvis også gået stærkt, når det gælder livsvilkårene for handicappede, men der sidder stadig mange ensomme handicappede rundt omkring. - Problematikken er næsten den samme dengang som nu. Som ny målgruppe for organisationens kommende ferieophold tæller derfor også ensomme handicappede medborgere. Der er vel god grund til engang imellem at standse op og bedømme det arbejde, man er midt i. Sådan gør enhver dygtig håndværker, og det bør enhver organisation gøre. Arbejdernes Samariter Forbund fylder nu 25 år den 23. december, og der er derfor god anledning til et tilbageblik og en bedømmelse. Har det arbejde, der gøres i Arbejdernes Samariter Forbund haft betydning? Alle med kendskab til forbundets arbejde vil her kunne svare med et klart: Ja! Mange tusinde mennesker i Danmark har fået første hjælp gennem arbejdersamariternes vidtforgrenede virksomhed. Der findes mange, som i dag har bevaret deres førlighed takket være en hurtig hjælp ydet af en arbejdersamarit. De vanføre vil gerne melde sig blandt gratulanterne. Vi har meget at takke arbejdersamariterne for. Igennem mange år har arbejdersamariterne hjulpet tusinder af stærkt invaliderede vanføre bogstaveligt talt ude i livet. Samfundet er nu medvirkende til indrettelse af boliger specielt for rullestolsinvalider, stuelejligheder med køreramper, kollektivhus med al moderne komfort, elevatorer osv. Vi håber, at mange vanføres isolation i løbet af de kommende år vil blive brudt, takket være bedre boligforhold. Men endnu bor mange vanføre i uhensigtsmæssige boliger, hvor de næsten ingen muligheder har for at blive selvhjulpne. Dem har I arbejdersamariterne hjulpet ud. I har været elevatorer for vore stærkt invaliderede kammerater. Tak skal I have for jeres slid og slæb og for jeres smittende gode humør. Vi i Landsforeningen af Vanføre arbejder godt sammen med andre organisationer og mange enkeltpersoner, men sammen med jer føler vi et fællesskab. Vi føler, at I er med os i vor organisations kamp for bedre vilkår for de vanføre i vort samfund, og vi er glade for dette kammeratskab. Alle vore lokalafdelinger har gavn af arbejdersamariterne og er glade for jeres håndslag. Men vi skal også ved denne lejlighed se fremad, og vi i Vanføreforeningen håber, at Arbejdernes Samariter Forbund og Landsforeningen af Vanføre i fællesskab vil gøre, hvad vi kan, for at bringe hjælp til alle, der trænger til en håndsrækning. Tillykke med de 25 år og vel mødt i arbejdet. Hilsen og håndslag til alle forbundets medlemmer. 14

17 RIV UD Det 5. Internationale Samariter Forum (SAINT) og medlemsfest afvikles i Svendborg I samarbejde med SAINT (Samaritan International) og i anledningen af, at organisationen har 100 års jubilæum, har ASF-Dansk Folkehjælp fornøjelsen at kunne invitere til fagkongres, det femte Internationale Samariter Forum, i Svendborg fra den september 2007 samt medlemsfest lørdag aften den 8. september. SAINT FORUM 2007 giver mulighed for, at frivillige og ansatte indenfor redningstjeneste, beredskab, samaritertjeneste, førstehjælpsundervisning og internationale partnerskabsprojekter kan udveksle synspunkter på et internationalt niveau. Konferencesproget er engelsk og tysk. Desuden arrangeres der for organisationens instruktører et særskilt temamøde om nye landsdækkende projekter samt en orientering om nyt på førstehjælpsområdet. Orienteringen vil finde sted lørdag fra kl patient behandlingen i ambulancefly. Hovedtemaet Frivilligt arbejde vil formidle input til opbygning og udvidelse af frivillige tjenester inden for SAINT-medlemsorganisationen. Desuden præsenteres den lokale opbygning af nye frivilligtjenester såsom søredningstjeneste og besøgshunde samt udvekslingen af frivillige mellem ASB Tyskland og LSB Litauen. Hovedtemaet Internationale partnerskaber henvender sig til alle, som allerede er engageret i partnerskabsprojekter mellem lokale afdelinger af forskellige SAINTmedlemsforbund, som p.t. vil oprette et sådant partnerskab og som søger efter et partnerforbund samt til dem, som i første omgang kun er interesseret i dette tema. Hovedtemaet SAINT AID (Assistance in Disaster) omfatter en kort introduktion i SAINT-medlemmernes system for koordineret omgående hjælp ved humanitære katastrofer i udlandet, og henvender sig til dem, som interesserer sig for aktiv medvirken i en af de særlige udrykningsenheder i dette system. Træningen for interesserede varer 6 timer. Hovedtemaet Førstehjælpsuddannelse må naturligvis ikke mangle og viser de nyeste udviklinger inden for interaktiv online-træning i førstehjælp, førstehjælpsuddannelse i skoler og børnehaver, nye medier i uddannelsen og muligheder for motivation, især af unge, gennem den internationale førstehjælpskonkurrence SAINT-Contest. Det er lykkedes arrangørerne, og SA- MARITAN INTERNATIONAL, at opstille et ambitiøst program indeholdende faglige videregående redningskurser samt det 5. SAINTforums fem hovedtemaer: Hovedtemaet Redningstjeneste vil fredag den 7. september 2007 bl.a. beskæftige sig med erfaringerne fra samaritternes arbejde ved fodbold-vm 2006 samt Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos s hovedkontor og via organisationens hjemmeside. Deadline for tilmelding er den 2. juli 2007 og tilmeldinger vil blive ekspederet efter princippet først til mølle. Telefon Fax

18 P r o g r a m LOKALE: Fredag, 7. september 2007 Videregående redningskurser: (efter behov tilbydes de videregående redningskurser også på engelsk!) Blok 1 Kl. 14:00 17:30 Kl. 14:00 17:30 Kl. 14:00 17:30 Kl. 14:00 17:30 Kl. 14:00 17:30 Toksikologi inden for akutmedicin (De hyppigste intoksikationer, symptomer og behandlingsstrategier) Kursusleder: Ralf Rebmann Brug af kriseintervention (Kommunikation med akut psykisk traumatiserede patienter/handlingsanbefalinger) Kursusleder: Peter Zehentner Pædiatriske nødstilfælde (Sygdomsbilleder og aktuelle retningslinier for terapi, der er relevante for redningstjenester) Kursusleder: Dr. Ellen Kürschner ITLS: Struktureret traumebehandling (En indføring i konceptet af "International Trauma Life Support") Kursusledere: ASB Hamburg/Instruktører ITLS Germany e.v. Megacode træning (Udvidede forholdsregler ved genoplivning - teamtræning) Kursusledere: Ingo Schild, Maik Rathje, Moritz Burrmeister U7 U8 U9 U10 U4 Foredragsarrangementer i Konferencesalen (med engelsk simultanoversættelse): Redningstjeneste Kl. 14:00 14:45 Kl. 15:00 15:45 Kl. 16:00 16:45 Kl. 17:00 17:45 Kl. 19:00 WM I fodbold (erfaringer fra Tyskland og Østrig) Oplægsholdere: Manfred Führer (ASBÖ), Thomas Wiedemann (ASB), Harald Schottner (ASBD) Karakteristik af intensiv flytransport Oplægsholdere: Dr. Hartmut Lotz, Christoph Cirkel (ASBD) Sammenligning af redningsfolks kvalifikationer i Europa med baggrund i nationale standarder Oplægsholder: Frank Hansen Transport af patienter med fly Oplægsholdere: Dr. Hartmut Lotz, Christoph Cirkel (ASBD) Aftenarrangement i telt "Konferencesal" "Konferencesal" "Konferencesal" "Konferencesal" Lørdag, 8. september 2007 Kl. 9:00 10:30 Officiel Åbning i "Konferencesal": Do the Non-Governmental relief organisations in Europe have a future? Videregående redningskurser (gentagelse fra fredag den ): Blok 2 a: Kl. 10:45 14:30 Kl. 10:45 14:30 Kl. 10:45 14:30 Blok 2 b: Kl. 10:45 13:45 Kl. 10:45 13:45 Toksikologi indenfor akutmedicin Kursusleder: Ralf Rebmann Brug af kriseintervention Kursusleder: Peter Zehentner Pædiatriske nødstilfælde Kursusleder: Dr. Ellen Kürschner ITLS: Struktureret traumebehandling Kursusledere: ASB Hamburg/Instruktører ITLS Germany e.v. Megacode træning Kursusledere: Ingo Schild, Maik Rathje, Moritz Burrmeister U7 U8 U9 U10 U4

19 Blok 3 Kl. 14:45 18:15 Kl. 14:45 18:15 Kl. 14:45 18:15 Kl. 14:45 18:15 Kl. 14:45 18:15 Toksikologi inden for akutmedicin Kursusleder: Ralf Rebmann Pædiatriske nødstilfælde Kursusleder: Dr. Ellen Kürschner Brug af kriseintervention Oplægsholder: Peter Zehentner ITLS: Struktureret traumebehandling Kursusledere: ASB Hamburg/Instruktører ITLS Germany e.v. Megacode træning Kursusledere: Ingo Schild, Maik Rathje, Moritz Burrmeister U7 U9 U8 U10 U4 Yderligere arrangementer vedrørende de enkelte fagområder: Frivilligt arbejde Kl. 10:45 11:30 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:45-13:30 Kl. 14:45 15:30 Kl. 15:45-17:30 Besøgstjeneste/plejekoncept demens Kursusleder: Doris Siebolds (ASBD) Udveksling af frivillige (LSB/ASBD) Oplægsholdere: Barbara Fruth (alumna volunteer in Lithuania), Doris Siebolds (ASBD) Fortsat: Udveksling af frivillige Kursusledere: Barbara Fruth (ehemalige Freiwillige in Litauen), Doris Siebolds (ASBD) Visiting dog service (ASBD/ASBÖ) Kursusleder: Christian Holm (ASB Lauenburg), Doris Siebolds (ASBD) Søredningstjeneste (ASBD/ASBÖ) Kursusledere: Bernd Schwalm (ASB Wiesbaden), Dr. Erik Teumann (ASBÖ) U1 "Konferencesal" U1 "Konferencesal" U1 Førstehjælpsuddannelse Kl. 10:45-12:30 Kl. 12:45 13:30 Kl. 14:45-15:30 Kl. 15:45 16:30 Kl. 16:45 17:30 Nye medier i førstehjælpsuddannelsen Udvikling Mål Milepæle Forandring, Præsentation Tysk/Engelsk/Russisk Oplægsholdere: Peter Goldschmidt (ASBD), Nadja Abayeva (ASB) Førstehjælp i folkeskolen Oplægsholdere: Thorstein V. Hansen (ASF), Annette Matthes (ASBD) Fremmelse af samarbejde vha. førstehjælpskonkurrencer Foredragsholdere: Simon Dagné (ASJ), Reinhard Mahlknecht (WK) Førstehjælpsberedskab i folkeskoler Oplægsholdere/Referees: Peter Goldschmidt (ASB), Peter Erdle (ASBÖ) Interaktiv førstehjælp / fremtidige perspektiver Oplægsholdere: Thorstein V. Hansen (ASF), n.n. fra IT-firm Mouseketeers U2 "Konferencesal" U2 "Konferencesal" "Konferencesal" Internationale partnerskaber Kl. 10:45-11:30 Kl. 10:45-12:30 Kl. 13:45 14:30 Kl. 14:45-15:30 Kl. 15:45-16:30 Kl. 16:45-18:30 Saint-Aid Kl. 10:45 11:30 Kl. 11:45-18:30 Kl. 19:00 Grundlag for netværksarbejde Foredragsholdere: Daniela Stehlik, Alexander Mauz (ASBD) Former for netværk Foredragsholdere: Daniela Stehlik, Alexander Mauz (ASBD) Præsentation af koncept inkl. fundraisingsmuligheder Oplægsholder: Daniela Stehlik (ASBD) Hidtidigt arbejde i netværk Foredragsholdere: Daniela Stehlik, Alexander Mauz (ASBD) Planlægning af samarit-netværk Foredragsholdere: Daniela Stehlik, Alexander Mauz (ASBD) Fordele ved samarit-netværk Foredragsholdere: Daniela Stehlik, Alexander Mauz (ASBD) Præsentation af koncept hvordan bliver man frivillig i SAINT Aid Oplægsholdere: Allan Vokstrup (ASF), Edith Wallmeier (ASBD) Introduktion til engagement i SAINT-AID Oplægsholdere: Allan Vokstrup (ASF), Josef Riener (ASBÖ), Edith Wallmeier (ASBD) Aftenarrangement i telt U3 U3 "Konferencesal" Lokale: U3 Lokale: U3 Lokale: U3 "Konferencesal" U5

20 Medlemsfest 2007 Lørdag den 8. september inviteres alle vores medlemmer til medlemsfest. Festen afholdes i forbindelse med SAINT FORUM, hvor vi ved Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg opstiller et kæmpe festtelt helt ned til vandet og arrangerer festlig underholdning med levende musik. Medlemsfesten starter lørdag kl og fortsætter frem til kl Som medlem skal du blot betale kr. 90,00, som dækker middag (drikkevarer er ikke inkluderet i denne pris) samt underholdning. Der vil i aftenens løb blive mulighed for en svingom. Du er naturligvis også velkommen til at komme tidligere på dagen og opleve, hvad SAINT FORUM har at byde på. har indgået aftale om overnatning med: Hotel Christiansminde (prisklasse A) Hotel Svendborg (prisklasse A) Hotel Garni (prisklasse B) Vandrehjemmet i Svendborg Danhostel (prisklasse B) OBS, overnatning skal bestilles igennem hovedkonteret på telefon Jeg/vi ønsker overnatning i: Enkeltværelse Dobbeltværelse Lejlighed Prisklasse A: EV 820,00 895,00/DV 985, ,00/ Lejl. 3 pers , ,00/Lejl. 4 pers ,00 Prisklasse B: EV 450,00/DV 550,00-700,00/ Lejl. 3 pers. 690,00/ Lejl. 4 pers. 820,00 Ønsker ingen overnatning Overnatning er naturligvis for egen regning. Værelserne de fire steder fordeles efter først til mølle-princippet. Det er også muligt at benytte campingpladser i Svendborg og omegn. Navn: Antal personer: Adresse: Postnr.: Tlf.: By: Afd.: Vær med til en uforglemmelig fest i samvær med medlemmer fra hele Danmark. Tilmelding til medlemsfesten og booking af værelse bedes foretaget til s hovedkontor inden den 20. juli. Tilmelding og booking er bindende. For en ordens skyld gøres opmærksom på, at tilmelding og booking først kan betragtes som endelig, når indbetaling for værelse og/eller middag er registreret i organisationens regnskabsafdeling. Telefon Fax

21 En særlig støtte Solidaritet med svage og udsatte grupper, både i Danmark og internationalt. Det er kodeordene for den indsats, som yder og har ydet igennem mere end 95 år. For Socialpædagogerne betyder solidaritet især at holde sammen med de svage og med de udsatte. Derfor støtter vi. w w w. s l. d k De medlemmer af Socialpædagogerne arbejder hver dag sammen med børn, unge og voksne, der har særligt behov for støtte i form af professionel omsorg - og solidaritet.

22 Malerforbundet i Danmark - støtter ASF Dansk Folkehjælps arbejde såvel nationalt som internationalt Butik- & Kontorservice ApS Vagtelvej Næstved Tlf TRÆLAST ØSTBIRK Vestbirkvej TIB annonce 29/04/03 10:17 Side 1 Tlf.: TIB - bedre løn og job TIB støtter! TIB - bedre løn og job TIB din førstehjælp på arbejdspladsen

23 Tak kammerater Cheflæge i vor østrigske søsterorganisation A.S.F.Ø, Dr. Leopold Kugel, skrev i forbindelse med Arbejdernes Samariter Forbunds 25 års jubilæum i 1958 dette indlæg i jubilæumsskriftet 25 år i humanitetens tjeneste Det danske Arbejder Samariter Forbund fejrer sit 25 års jubilæum. Efterretningen herom giver os en kærkommen lejlighed til ikke blot at gratulere vore danske venner til den store indsats, den har øvet i dette tidsrum, men også til at kaste et blik tilbage over vort venskab til hinanden i tidligere år. Det østrigske A.S.F. bestræbte sig allerede kort tid efter sin genoprettelse på at knytte forbindelse med broderorganisationerne. Det lykkedes, men kontakten indskrænkede sig til nogle venskabelige breve og til udveksling af propagandamateriale, blade m.m., men da Østrig i året 1954 blev ramt af den store oversvømmelseskatastrofe, da ilede de danske arbejdersamariter uden at spørge om dette eller hint med lynets hast til hjælp. Skønt der ikke bestod nogen international organisation og på trods af, at forbindelsen mellem os var meget løs, så skete den danske hjælpeaktion så hurtigt, at vi blev de første, som kom til det katastroferamte område og de første til at lindre den værste nød. Kammerat Frode Thomsen kom selv til Østrig og så, hvilke skrækkelige ødelæggelser, oversvømmelserne havde anrettet, men han kunne også samtidigt forvisse sig om, hvor nødvendigt det havde været at bringe hjælpematerialer fra Danmark, og hvilken velsignelse denne hjælp betød for de ulykkelige ofre. Det lykkedes os således, med dansk hjælp, at lindre nøden i nogen grad for oversvømmelseskatastrofens ofre, yderligere påtog det danske Arbejder Samariter Forbund sig plejen af og omsorgen for 100 børn i sine feriehjem i Danmark. Den, som havde lejlighed til at se disse stakkels børns ansigter ved afrejsen til Danmark, kunne endnu læse i deres øjne om katastrofetidens gru, strabadser og nød, men de kom som forvandlede tilbage fra deres ferieophold, udhvilede, med genvundne kræfter og strålende af glæde over den herlige oplevelse havde de allerede næsten glemt de tidligere ulykkelige begivenheder. For os østrigske arbejdersamariter var det en dejlig følelse, at vi i kraft af den danske broderorganisation havde været i stand til ved en så stor naturkatastrofe at bringe hjælp til i det mindste en del af ofrene og tilmed på et tidspunkt, da hjælpen var mest påkrævet og alle andres hjælpeaktioner først var i deres vorden. Det var første, men til visse ikke sidste gang, at vi lærte de danske arbejdersamariters varme Fortsættes side 24 21

24 VIGTIGE DATOER Ferieophold - sommeren 2007 s hovedkontor afholder i samarbejde med nogle af organisationens lokalafdelinger i ugerne 27, 28, 29 og 30 ferieophold for særligt udsatte grupper. Ferieopholdene er af en uges varighed og afvikles rundt om i Danmark: Uge 27: Ferieophold for enlige forsørgere og deres børn. Afvikles i Dansk FolkeFeries feriecentre i Karrebæksminde, Rødhus Klit, Middelfart og Vigsø Bugt. Ferieophold for socialt udsatte børn. Afvikles i DUI-Leg og Virkes koloni i Esbjerg Uge 28 Ferieophold for socialt udsatte børn. Afvikles i Sønderballe Lejrskole, Haderslev Ferieophold for børn af alkoholikere. Afvikles hos FDF Syvstjernen, Hvalsø Uge 29 Ferieophold for enlige forsørgere og deres børn. Afvikles i Dansk FolkeFeries feriecenter i Middelfart Ferieophold for socialt udsatte børn. Afvikles hos Børnenes Vel, Høll ved Børkop Ferieophold for asylfamilier. Afvikles i Dansk FolkeFeries feriecenter i Marielyst, Væggerløse Ferieophold for asylbørn. Afvikles hos FDF Højbjerg, Odense Uge 30 Ferieophold for indvandrerfamilier. Afvikles i Dansk Folke- Feries feriecenter i Middelfart 2. september Møde for indsamlingskoordinatorer. Mødet afholdes i Holeby september SAINT Forum og Årsmøde - afholdes i Svendborg 15. september Regnskabskursus for afdelinger i regionerne Nord- og Midtjylland 16. september Regnskabskursus for afdelinger i region Syddanmark 22. september Regnskabskursus for afdelinger i regionerne Sjælland og Hovedstaden september Folkehjælpsuge september Julehjælpsindsamling Fortsat kamp for ligestilling Sammen med 176 andre nationer tilsluttede Danmark sig i 1983 The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. Dermed blev kvindernes rettigheder gjort til et aspekt af FN s menneskerettigheder og blev dermed et vigtig redskab i kampen for ligestilling. Dansk Kvindesamfund kæmper stadig denne kamp, og den 26. marts 2007 lancerede organisationen en ny undervisnings- og debatpakke om FN s kvindekonvention CEDAW. Formålet med debatpakken er at øge kendskabet til FN s konvention for kvinderettigheder og de muligheder, den giver kvinder. Både når det handler om vold mod kvinder, handel med kvinder og kvinder i ledelse. Pakken henvender sig til NGO er, sprogskoler, gymnasier, pædagog- og lærerseminarier og andre uddannelsesinstitutioner, hvor man har lyst til at arbejde med ligestilling, demokratiske værdier og menneskerettigheder. Pakken kan købes hos Dansk Kvindesamfund for 60 kroner plus porto og den kan bestilles på Kilde: Børn & Unge Folkehjælp nr. 79 Marts 2007 Personalet på organisationens hovedkontor ønsker alle en rigtig god sommer. 22

25 KURSER OG KONFERENCER SOLRØD-STRANDGAARD.DK Solrød Strandgaard er en kursusejendom, kun 10 min. gang fra Solrød S-station og kun 100 m. fra badestrand ved Køge bugt. Vi tilbyder moderne møde og kursusfaciliteter fra 4 til 36 personer. Solrød Strandgaard er en mindre ejendom og man vil oftest have det for sig selv. Et kursusdøgn indeholder: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Middag med 2 retter Aftenkaffe med kage Morgenmad Værelse med bad Solrød Strandgaard Birkegårdsalle Solrød Strand Hjertestarter AED Kan du redde liv? mennesker får hvert år hjertestop uden for sygehusene Akacievej 1, 2640 Hedehusene Tlf.: ,

26 Fortsat fra side 21 menneskelighed og hjælpeberedvillighed, som satte sig ud over alle bureaukratiske vanskeligheder, at kende. Den indsats, der blev ydet af det danske Arbejder Samariter Forbund, fik en anerkendelse fra den østrigske forbundsregerings side ved tildeling af en høj orden til Frode Thomsen. Dette dejlige og effektive samarbejde fik naturligt ønsket om en international arbejdersamariterorganisation til at blusse op, og derfor forsøgte man i 1953 i Hamburg at stifte A.S.I.(Arbejder Samariternes Internationale). Der viste sig her ganske vist store vanskeligheder, som skyldtes de enkelte landes forskellige politiske struktur og de enkelte nationale forbunds forskellige udviklingstrin. At disse rent organisatoriske vanskeligheder intet ændrede i det hjertelige venskab og i hjælpeberedvilligheden det beviste det østrigske forbunds anden store præstation - ungarnsaktionen. Det var påny de danske arbejdersamariter, som med størst energi støttede os med penge og gaver, og som atter gav husly i deres feriehjem til talrige ungarske flygtningebørn. Også under dennes store aktion kunne det østrigske A.S.F. ved sine danske venners og andre udenlandske broderorganisationers hjælp bringe hjælp, hvor den var hårdest tiltrængt. Vi var overalt blandt de første, som bragte medicin, konserveret blod og forbindsstoffer, og vi kunne aflevere alle vore gaver direkte til hospitalerne eller på steder, hvor der var virkelig brug for dem. Efter at det internationale samarbejde her havde bestået sin anden prøve, i hvilken ikke alene Danmark, men også alle andre Arbejder Samariter Forbund ydede et storstilet bidrag, indbød de danske samariter os i sommeren 1957 til en ny international konference i København. Skønt den personlige kontakt mellem de enkelte deltagere fra de forskellige lande hurtigt blev etableret, kom det heller ikke denne gang til stiftelsen af et A.S.I. Danmark, Sverige og Norge tilsluttede sig samlet Den Internationale Arbejder-Hjælp, medens de øvrige nationale forbund havde uovervindelige betænkeligheder ved at tage et sådant skridt og dannede et foreløbigt sekretariat med henblik på et forsat samarbejde. Alle deltagere havde imidlertid den ærlige overbevisning, at denne organisatoriske meningsforskel ikke betyder, at vore veje skilles, men at vi alle stadig tjener den samme idé, og at vort hidtidige 24

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre Dansk Folkehjælp, Viborg Skive Afd. Hjælp os at hjælpe andre Nyhedsbrev Nyt Design NR. 4. 07-09-2014 Kommende begivenheder. 03-09-2014. 06-09-2014 13-09-2014 20-09-2014 PR Stand Katedal skolen Go kart

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Samrådets beretning for 2016.

Samrådets beretning for 2016. Livet er en labyrint. Mange gange ender blindt. Sejr vinde vil hvo vender, hvor de binde gange ender. Så er der gået endnu et år siden vi sidst var samlet til repræsentantskabsmøde i Samrådet og lad mig

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Alle har ret til ferie! Ferieophold på Saxild Strand i Information til plejehjem i Sundhed og Omsorg

Alle har ret til ferie! Ferieophold på Saxild Strand i Information til plejehjem i Sundhed og Omsorg Alle har ret til ferie! Ferieophold på Saxild Strand i 2017 Information til plejehjem i Sundhed og Omsorg Alle har ret til ferie Ferier kan være et sundt afbræk fra hverdagen. Man kan se frem til en ferie

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere