FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop svineriet Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 Nyt fra Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv

2 PARAPLYEN NR Juni 2008 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Fritidshjemmet Himmelblå Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Hund&Helse Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 13. september deadline: 11. august 2008 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BØRN OG UNGE Kaj Sommer (formand) Henning Jeppesen Arne Nielsen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind MØDEDATOER 21. august 18. september 9. oktober Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Jens Aage Weigelt Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm Kaj Sommer Henning Jeppesen TRAFIK Svend Erik Andersen (formand) Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Anton Nielsen 13. november 11. december 15. januar 2009 HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet BYUDVIKLINGSUDVALG Ejgil Rahbek (formand) Kaj Sommer Svend Erik Andersen Arne Nielsen Henning Jeppesen 19. februar marts 2009 (repræsentantskabsmøde)

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Ordinært repræsentantskabsmøde Den 27 marts afholdt Fællesrådet ordinært repræsentantskabsmøde. Som sædvanligt var fremmødet pænt, idet 17 af Fællesrådets 45 medlemmer deltog. Formanden Arne Nielsen aflagde for - retningsudvalgets årsberetning og de forskellige udvalgsformænd aflagde beretning for de respektive udvalg. Årsberetninger og referat af repræsentantskabsmødet kan ses i sin helhed på Fælles rådets hjemmeside, som er: Regnskab og budget blev godkendt, og kontingentet fastsættes til uændret 350,- kroner. Genvalgt til forretningsudvalget blev Svend Erik Andersen, Ejgil Rahbek og Niels Elvstrøm. Nyvalgt blev Henning Jeppesen. Suppleanter blev Anton Nielsen og Finn D. Sørensen. Karsten Sohne Jensen og Per Lind Jensen blev genvalgt til revisor og revisorsuppleant. Konstituering af forretningsudvalg Efter repræsentantskabsmødet har forretningsudvalget konstitueret sig. Formand blev Arne Nielsen og næstformand blev Ejgil Rahbek. Samtidig blev de forskellige udvalg sammensat og der blev valgt formand for hvert udvalg. Udvalgene kan ses på side 2 i dette nummer af Paraplyen. Samarbejde med menighedsrådene Som det blev nævnt på repræsentantskabsmødet var Fællesrådet i dialog med menighedsrådene om et samarbejde omkring bladudgivelse. Forskellige modeller har været drøftet, herunder fælles redaktion, fælles trykning og fælles opsætning, men det er vanskeligt at etablere et givtigt samarbejde omkring disse ting, uden at bladenes særpræg forsvinder. Derfor har Fællesrådet og menighedsrådene indgået aftale om at udbringning af bladene er et godt grundlag for et samarbejde. Begge blade udgives 4 gange om året, og udgivelsestidspunkterne er næsten sammenfaldende. Derfor kan begge parter få en fordel ved at bringe bladene ud i fællesskab. Dette nummer af Paraplyen er således det første nummer, som er bragt ud i fællesskab. Selvom det måske nok bliver nødvendigt at justere nogle udgivelsestidspunkter, ser Fællesrådet frem til at samarbejdet kan fortsætte til gavn for begge parter. 3

4 PARAPLYEN NR Juni 2008 Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Af Karen Hasseris Målgruppe: Børn og unge i Harlev og omegn Foreningen blev startet d. 28. februar 2008 af en lille gruppe forældre, der alle har mærket et behov for et fælles idé- og informa - tionsforum for børn og unges fritidsaktiviteter i Harlev og omegn. Således ønsker vi et tæt samarbejde med Harlev Fællesråd (der bla. forestod undersøgelsen om de åriges fritidsaktiviteter), grundejer- og boligforeningerne samt det eksisterende klub- og idrætsliv. Vi har som tilflyttere inden for de sidste 0-8 år set, at her var en stor og god idrætsfor - ening, spejderliv, fritidsordninger, klubber og kirke. Vores ønske som forening er at bidrage til en koordinering/synliggørelse af det eksisterende, samt at arbejde for at få nye og flere tilbud hertil. Målet er at fokusere på tiltag, der gavner den FRI leg i området, d.v.s. børnenes fritid udenfor forenings- og klubregi til alle vores glade, energiske, idérige børn og unge der gerne vil, at der sker noget også efter kl i weekender og ferier. DET SKAL VÆRE SJOVT AT BO I HARLEV! Derfor bekendtgør vi nu starten på denne forening, og håber på et godt samarbejde med alle interesserede i byen og partnere udefra. Vi er en lille forening, men vi vil gerne vokse os store, så alle interesserede er velkomne til at kontakte os eller til at melde sig ind i foreningen Forældre for Aktiv Fritid Medlemskabet koster kun kr. 40,00 pr. år. Beløbet kan indbetales på konto-nr i Nordea. I kan også besøge vores hjemmeside: faf-harlev.dk Styringsgruppen (kontaktpersoner): Karen Hasseriis tlf Frederique Kristensen tlf Helle Wium tlf

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Stop svineriet Af Poul Erik Jespersen I dyreverdenen skal man lede længe efter arter, der med overlæg besudler deres egen rede. Én af de få undtagelser fra denne hoved - regel er nogle få eksemplarer af arten homo sapiens (betegnelse for mennesket som zoologisk art). De pågældende eksemplarer kendes ved, at de har for vane at smide om sig med alskens affald og ragelse på offentlige arealer. Desværre har nogle få af denne kedelige afart slået sig ned i vort lokalområde med den konsekvens, at dele af byen fra tid til anden ligner en svinesti. Jeg skal derfor opfordre til, at de opstillede containere til glas og papir/pap, anvendes efter hensigten. Det er f.eks. ikke meningen, at man blot kan henstille husholdningsaffald og forskelligt løsøre ved containeren i håbet om, at nogen nok fjerner det. Det burde være logik for voksne mennesker, at husholdningsaffald hører hjemme i ens egen skraldespand, og at effekter, der ikke må komme i skraldespanden, skal køres på genbrugsstationen. Det sker i Harlev og omegn! Af Dorte Vind Aktivitetskalenderen kommer ikke længere med posten. Du kan få den i papirudgave på Harlev Bibliotek, I SuperBest og på Lokalcenter Næshøj. Desuden kan du se den på internettet. Du kan Google den eller finde den på følgende hjemmesider: og 5

6 PARAPLYEN NR Juni 2008 Nyt fra Harlev Bibliotek Af Dorte Vind Vinter- og forårssæsonen Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner har haft en række velbesøgte arrangementer: Bogcafé om Leif Davidsens forfatterskab, en fælles sangaften, hvor vi sang efter Højskolesangbogen og fernisering af Eva Rahbeks smukke og meget beundrede smykkeudstilling. Ved mødet i Harlev Læsekreds havde flere af deltagerne genlæst Morten Ramslands roman Hundehoved og fået noget nyt og mere ud af romanen end ved første gangs læsning. Læsekredsen fortsætter med at mødes i efteråret. Desuden tog mange lånere afsked med Hanne Vinther Sørensen ved et Åbent Hus arrangement på biblioteket den 27. marts. Hanne var meget glad for både gaver og opmærksomhed. Den 1. april kunne jeg byde velkommen til vores nye kontorassistent Mariette Nilsson på Harlev Bibliotek, og vi glæder os begge til samarbejdet med hinanden og brugerne af biblioteket. Borgerservice fortsættes Harlev Bibliotek er stadig med i forsøget med Biblioteksbetjent Borgerservice eller Borgerservice på Biblioteker uden Borgerserviceafdeling, som den officielle titel lyder. Den nye forsøgsperiode løber fra den til den Forsøget er her i foråret udvidet med Tilst Bibliotek, så der nu tilbydes Biblioteksbetjent Borgerservice på 6 Harlev, Lystrup og Tilst biblioteker. I Lystrup forventer man at gå i gang med at udstede pas fra starten af juni måned. På Harlev Bibliotek kan vi fortsat ikke hjælpe med udstedelse af pas eller kørekort. Her henviser vi til Borgerservice ( den rigtige ) på Åby Bibliotek eller Rådhuset. Vi kan hjælpe med lægeskift, nyt sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) og de øvrige selvbetjeningsmuligheder, som findes indenfor det offentlige system. Sommerbogen og sommerlukning Sommerbogen er efterhånden blevet en fast tradition på Harlev Bibliotek, og igen i år har alle børn fra 8 til 14 år mulighed for at vælge en boggave. Det kræver blot, at man bruger en del af sin sommerferie på at læse 5 bø - ger og skrive en lille eller stor anmeldelse af én af bøgerne og aflevere den på biblioteket. Hent en folder om Sommerbogen på Harlev Bibliotek eller på Skolebiblioteket før sommerferien. I år holder Harlev Bibliotek sommerlukket fra den 7. juli til den 2. august. Vi giver forlænget lånetid i juni måned, så bøgerne kan beholdes, til vi lukker op igen. Vær opmærksom på, at hvis man forlænger sine lån på nettet, får man måske en afleveringsdato i vores lukkeperiode. Hvis man forlænger lånet på Harlev Bibliotek, bliver der taget højde for lukkeperioden. Husk også at få dine reserveringer sat på standby i lukkeperioden eller måske få ændret afhentningsstedet, hvis du vil hente materialer på et andet bibliotek, mens vi har lukket.

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Af Ejgil Rahbek En forretning med specialiteter som dansk og udenlandsk øl, friskmalet kaffe og te i løs vægt, hjemmelavet chokolade i æske og fransk nougat, kaffesirup og kandispinde er vel ikke lige netop den slags forretning, man forventer at finde i Harlev. De fleste forbinder en specialforretning med store strøg- og city placeringer. Men den 17. september 2006 åbnede to driftige Harlev piger ikke desto mindre en sådan specialforretning på adressen Gl. Stillingvej 451, i det hus, hvor før købmand Lis havde forretning. Paraplyen har besøgt forretningen ca. halvandet år efter åbning og har haft en snak med de to indehavere. De to driftige piger er Jeanie Lykke Hansen og Charlotte Thomsen. De har henholdsvis 3 og 2 børn, og Jeanie er vokset op i Harlev området, medens Charlotte er opvokset i Låsby. Deres ægtefæller er begge født og opvokset i lokalområdet. Så det er altså to forretningsindehavere med rødderne i orden, som tog springet fra andre jobs, da de kastede sig ud i ukendt terræn og startede op i Harlev. Er der grundlag for sådan en forretning i Harlev? Er byen og området for lille? Dette var nogle af de spørgsmål, som de måtte stille sig. Men nu her ca. halvandet år efter, har det vist sig, at det kan lade sig gøre. Forventningerne til omsætning og budget er indfriet. 7

8 PARAPLYEN NR Juni 2008 De har begge deres indkomster fra forretningen og de behøver ikke have andre jobs ved siden af. Inden for butiksfaget har de begge en solid baggrund. Charlotte er uddannet som blomsterdekoratør og var færdiguddannet den 31. marts En uge efter, den 6. april, startede hun blomsterbutikken Chana Blomster i Galten. En butik med alt indenfor afskårne, friske blomster og alt i planter. Charlotte drev Chana Blomster i 15 år sammen med sin mor. Men at drive en blomsterbutik med friske, afskårne blomster er et stort pres, og de afhændede forretningen i 2006, samtidig med at moderen gik på efterløn. Jeanie er uddannet indenfor dametøj ved Salling i Århus. Og hun har 10 års erfaring fra tøjbranchen. Hun går meget op i børnetøj, og det er hende, som sammensætter modellerne for børnetøjet. I starten havde de kun til aldersgruppen 0 10 år, men det viste sig hurtigt, at det er nødvendigt at have modeller i aldersklassen 0 16 år, for at tilgodese både de mindste og de største børn. Af 8 mærker kan nævnes: JOHA, CLAIRE / Brubaker, D-XEL, KIDS-UP og Melton. Inden de valgte navnet Lotte&Lykke havde de mange overvejelser. De kunne ikke vælge et firmanavn, som i for høj grad var et varemærke. Så ville forretningen i alt for høj grad blive forbundet med én bestemt vare, og de har jo mange forskellige varer i sortimentet. Så navnet skulle være varemærkeneutralt, og så var det naturligt at vælge et navn, som indeholdt begges navne. Som specialforretning skal de have et sortiment, som ikke findes i en almindelig dagligvarebutik. Ølmærkerne er da også fra mange lande i Europa, og for de fleste mennesker er det helt ukendte mærker. Vinen er fra gros sistfirmaet Propperiet, og en af dette firmas indehavere bor i Harlev. I et tæt samarbejde har de udvalgt en fransk vin, som har fået navnet Harlev vinen. Kunderne synes, at det er sjovt at købe noget lokalt, som refererer til byen, de bor i. I butikken fører de chokolade af mærket Eliza. De fleste Harlev borgere vil nikke genkende

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN til Eliza mærket, som tidligere blev produceret i Harlev, men produktionen er nu flyttet til Hasselager. Indenfor børnetøjsområdet føres kendte mærkevarer i aldersgruppen 0 16 år. To gange årligt tager de på messe i København for at følge udviklingen i modetrends og få inspiration til nye modeller. På planteområdet vægtes design højt. De forskellige plantetyper designes til at indgå i gaveæsker og dekorationer, og udgør et væsentligt element i harmoniske sammen - sætninger. Alle specialprodukter indgår i større eller mindre udstrækning i sammensætning af gaveæsker, som sælges både til private og erhverv. Både Jeanie og Charlotte interesserer sig for udviklingen i Harlev området, herunder især udvikling af et mere centralt forretningscentrum. Gl. Stillingvej kunne godt være lidt mere strøgagtig, mener de, og de er af den opfattelse, at de citybestemmelser, som faktisk findes i lokalplanen kunne håndhæves noget bedre. Gennem Harlev Erhvervsforening har de begge været aktive med at få etableret juleudsmykning. De deltager stadig i bestyrelsesarbejdet i foreningen og ser frem til at Erhvervsforeningen også kan markere sig inden for andre områder. Deres forventninger til fremtiden er på kort sigt, at der kom lidt mere gang i forretningslivet i Harlev, især at der kom et større ud - bud af specialiserede forretninger. På længere sigt kan de godt se, at den nye by øst for Stillingvej giver det nuværende forretningsliv nogle udfordringer, som de begge har mod på at tage op. De har begge den alder, som gør, at de vil være erhvervsaktive på det tidspunkt, da byudviklingen så småt på - begyndes. En ny by med en planlagt city del vil for dem være en oplagt mulighed for at blive en del af et mere intenst forretningsliv. Forretningens hjemmeside er: lotteoglykke.dk Kære medlemmer af Harlev- Framlev Grundejerforening Af bestyrelsen for Harlev-Framlev Grundejerforening 9 Vi vil gerne herigennem opfordre alle jer, der indbetaler kontingentet til grundejerforeningen via netbank, bank eller posthus, til at HUSKE at skrive VEJ og HUSNUMMER på INDBETALINGEN. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan sætte et X i Den Gule Informationsbog! For nuværende er der 30 betalende medlemmer, som IKKE har påført vej og husnummer, og det er allerede 200% flere end sidste år. Hvis du mener du er én af disse 15, så be - des du kontakte grundejerforeningens kasserer Bjarne Gregersen, tlf så hurtigt som muligt, så vi kan nå at få det rettet INDEN den næste udgave af Informa - tionsbogen. Du kan også kontakte grundejerforeningen via mail

10 PARAPLYEN NR Juni 2008 Kære Grundejerforenings - medlemmer og jer, som endnu ikke er meldt ind...! Af formand Erik Andrésen Bestyrelsen er stolte af, igen at have omdelt Den Gule Informationsbog til alle husstande i Desværre er der endnu alt for mange, der ikke vil være solidariske og for så lille et beløb, som kun kr. 250,- at få Informationsbogen, containere 2 gange om året, snerydning samt mulighed for gratis at kunne låne forskellige remedier til brug i hus og have. Vi kan derfor igen kun opfordre medlemmer til at påvirke dem, som endnu ikke er medlem, til at melde sig ind. Det er af meget stor betydning, at vi er så mange som overhovedet muligt, som står sammen og er med til at påvirke de beslutninger, der skal tages på alle de områder, der bliver berørt af den kommende udvikling af vort lokalsamfund inden for en overskuelig fremtid. En talstærk forening lyttes der trods alt mere til, og Harlev-Framlev Grundejerforening vil, sammen med Harlev Fællesråd, gerne være med til at udtrykke, hvad vi mener, der skal og bør gøres. Vi ligger i udkanten af kommunen, og enten politikerne vil være ved det eller ej, så er det ikke vort område, der prioriteres først. Derfor er det vigtigt, at vor røst høres, der hvor beslutningerne tages. Et andet problem, grundejerforeningen gerne vil gøre opmærksom på, er byens hunde og katte, der er til stor irritation for mange med deres efterladenskaber på fortove og i haver. Til hundenes fædre og mødre vil vi igen henstille, at det er simpelthen jeres pligt, at medbringe en pose når I lufter jeres hund og tage høm-hømmer ne med hjem. Det er noget griseri, at andre skal gå og træde i dem. Og til katteejerne: Hold jeres kat hjemme hos jer selv! Græsslåningen bliver igen foretaget og håber vi til glæde for borgerne? Det er en skandale, at kommunen ikke kan passe egne arealer, og vi gør, hvad vi kan for at få kommunen på andre tanker. Desværre må vi erkende, at vi har de politikere, vi selv vælger og derfor må finde os i den måde, tingene prioriteres. Vi glæder os til igen at se byens borgere til det årlige Skt. Hans-bål i Byparken, hvor stedets nye provst Esben Andersen fra Bra - brand vil holde båltalen. Rigtig god sommer. 10

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 (fortsat fra nr. 40, september Man kan stadig få det på biblioteket) Af Anders Vestergaard, Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Stauslet (tidl. Skibby Vestergård), Skibbyvej 64, Matr. Nr. 3a m.fl., Skibby Historisk oversigt for matr. nr. 4, Skibby (fra 1762) 1762 Fæster Laurs Danielsen Kaae, søn af Daniel Pedersen Kaae (se oversigt for matr. nr. 3). Hartkorn 5 tdr., 3 skp., 3 fjerdingkar, 2 album. Bygninger 49 fag. Besætning: 8 heste, 2 stude, 6 køer, 4 ungkreaturer, 10 får Laurits Danielsen Kaae fæster den halv part, hans svoger Knud Jensen har overladt ham Skøde til Laurs Danielsen Kaae efter ryttergårdsauktion. Luftfoto af Stauslet Skøde til sønnen Peder Laursen, som tilbød rigsdaler til sine søskende, samt ophold for sin mor for overtagelse af gården Dødsboopgørelse for Peder Laursen. Hartkorn 5 tdr., 6 skp., 1 fjerdingkar, 1 album. Gården solgt til Laurs Jensen fra Årslev (sandsynligvis dattersøn af Laurs Danielsen Kaae), der gifter sig med Peder Laursens enke Skøde til Laurs Pedersen, søn af Peder Laursen og gift med Nielsine Kirstine, datter af Søren Nielsen, Skibby Enggård Adkomst for Nielsine Kirstine Sørensen, som, efter Laurs Pedersens død, blev gift med Peder Nielsen Leth fra Fårup Skøde til Niels Hastrup Brøchner på matr. nr. 3b, 3c, 4a, 4d og 5c, Skibby, samt matr. nr. 36, Årslev Gården solgt til Jens Rasmussen, matr. nr. 3.

12 PARAPLYEN NR Juni 2008 Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Af Arne Nielsen Hver torsdag fra kl eller efter aftale har du mulighed for at dykke ned i det lokalhistoriske arkiv, som har til huse på Harlev Bibliotek. Lokalhistorisk Arkiv blev formelt startet i 1968 af Rigmor Frandsen, der var lærer på Næshøjskolen. Hun havde gennem flere år samlet papirer og bøger, som hun mente burde gemmes for eftertiden. De blev gemt i en papkasse under hendes seng, indtil det 1969 lykkedes at rykke ind i de lokaler, hvor arkivet fortsat befinder sig. Sigrid og Ernst Jensen, pedelparret på Næshøjskolen havde bygget hus og kunne derfor overlade deres lejlighed til kommunen. Den blev så hjem - sted for arkivet. Rigmor Frandsen fortæller til Aarhus Stifts - tidende den 4. maj 2000, at det faktisk ikke var hende, der fik ideen til at oprette et lokal arkiv. Det var sognerådet, der tvang mig. De havde rod i sagerne, så alle deres oplysninger var ved at forsvinde for dem, og det kunne ikke blive ved med at gå. Men da jeg så skulle i gang, var de frygtelig næ rige, så jeg fik afslag på at købe et rigtigt arkivskab, så papkasserne fortsatte i de nye lokaler. Rigmor Frandsen fortsatte med at arbejde i arkivet næsten frem til sin død i 2002, 93 år gammel. Den 2. maj 2000 blev Rigmor Frandsen hæd ret af Århus Kommunes Arkivudvalg med tildeling af en nyindstiftet initiativpris. Prisen bestod af Homers Illiaden. I dag betjenes arkivet af en tremandsgruppe bestående af Anders Vestergaard som leder, Jørgen Isaksen og Poul Erik Johansen. De sørger for at få styr på de materialer, som bliver indleveret fra folk, der gerne ser bil - leder, optegnelser, historiske dokumenter mv. opbevaret for eftertiden. Alt bliver sorteret i grupper, hvor interesserede så kan gå på opdagelse. Hvad kan man så finde? Folketællinger fra Kirkebøger fra Beskrivelser af gårde i Harlev Framlev Foreninger og institutioner (der opbevares 7-8 faner fra nu nedlagte foreninger tilbage til 1800 tallet) Eks. Afholdsforeningen. Et dokument viser at denne forening har fået en årlig bevilling fra sognerådet på 10 kr. fra og 15 kr. årligt fra , hvorefter bevillingerne ophører. Der findes også et omfattende billedarkiv (f.eks. skolebilleder) En omfattende samling af avisklip med artikler der omhandler lokalområdet Giv jer selv en god oplevelse ved et besøg på arkivet dyk ned i dokumenterne og få en hyggelig snak med de tre arkivfolk.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning * NR 35 * JUNI 2006 Annismadhus.dk Orientering fra Fællesrådet Forretningsudvalgets årsberetning Status på Sognegårdsprojektet En lokal iværksætter - om Annis Madhus i Lillering Nyt fra Harlev Bibliotek

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 55 JUNI 2011 Et snart historisk billede af en linje 55 i Tåstrup Orientering fra Fællesrådet (3) Harlev Tennis fylder 25 år (9) Cykelløb i august Det Østjyske Bakkeløb

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Mindeord Svend Erik Andersen Nyt fra Forældre for Aktiv Fritid Hold din By ren Nyt fra Harlev Erhvervsforening Snerydning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet * NR 31 * JUNI 2005 Optimist Caféen Orientering fra Fællesrådet Sommerbogen 2005 på Harlev Bibliotek Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Optimist Caféen HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 60 SEPTEMBER 2012 Så går starten på Det Østjyske Bakkeløb Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra biblioteket (8) Harlev i hjertet (4) Det Østjyske Bakkeløb (9) Valg

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 Pigegarden spillede ved HIK's jubilæum Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter i HIK (6) Nyt fra Biblioteket (6) HFG Beretning for 2009 (7) Madlavningskursus

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn!

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn! * NR 33 * NOVEMBER 2005 Året s Julemærke Orientering fra Fællesrådet Galten Elværk Fibernet! De 10 14- årige i Harlev og omegn! Nyt fra Harlev Bibliotek Fodtøj fra Harlev Hengst Scandinavia Harlev - Framlev

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 42 MARTS 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 42 MARTS 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 42 MARTS 2008 Orientering fra Fællesrådet Harlev Jagtforening 75 år Gælder færdselsloven ikke i Harlev? Nyt fra Harlev Bibliotek Snåstrup Vestergård Harlev-Framlev

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 Orientering fra Fællesrådet Nye prisskilte i Super Best Harlev Nyt fra Harlev Bibliotek Parkudviklingsplan Pilotprojekt Harlev Harlev Framlev Grundejerforening

Læs mere

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole En ny forening der ønsker at arbejde aktivt for Bjergby-Mygdal skole. Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Foreningen vil arbejde med forskellige projekter

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere