FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop svineriet Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 Nyt fra Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv

2 PARAPLYEN NR Juni 2008 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Fritidshjemmet Himmelblå Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Hund&Helse Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 13. september deadline: 11. august 2008 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BØRN OG UNGE Kaj Sommer (formand) Henning Jeppesen Arne Nielsen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind MØDEDATOER 21. august 18. september 9. oktober Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Jens Aage Weigelt Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm Kaj Sommer Henning Jeppesen TRAFIK Svend Erik Andersen (formand) Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Anton Nielsen 13. november 11. december 15. januar 2009 HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet BYUDVIKLINGSUDVALG Ejgil Rahbek (formand) Kaj Sommer Svend Erik Andersen Arne Nielsen Henning Jeppesen 19. februar marts 2009 (repræsentantskabsmøde)

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Ordinært repræsentantskabsmøde Den 27 marts afholdt Fællesrådet ordinært repræsentantskabsmøde. Som sædvanligt var fremmødet pænt, idet 17 af Fællesrådets 45 medlemmer deltog. Formanden Arne Nielsen aflagde for - retningsudvalgets årsberetning og de forskellige udvalgsformænd aflagde beretning for de respektive udvalg. Årsberetninger og referat af repræsentantskabsmødet kan ses i sin helhed på Fælles rådets hjemmeside, som er: Regnskab og budget blev godkendt, og kontingentet fastsættes til uændret 350,- kroner. Genvalgt til forretningsudvalget blev Svend Erik Andersen, Ejgil Rahbek og Niels Elvstrøm. Nyvalgt blev Henning Jeppesen. Suppleanter blev Anton Nielsen og Finn D. Sørensen. Karsten Sohne Jensen og Per Lind Jensen blev genvalgt til revisor og revisorsuppleant. Konstituering af forretningsudvalg Efter repræsentantskabsmødet har forretningsudvalget konstitueret sig. Formand blev Arne Nielsen og næstformand blev Ejgil Rahbek. Samtidig blev de forskellige udvalg sammensat og der blev valgt formand for hvert udvalg. Udvalgene kan ses på side 2 i dette nummer af Paraplyen. Samarbejde med menighedsrådene Som det blev nævnt på repræsentantskabsmødet var Fællesrådet i dialog med menighedsrådene om et samarbejde omkring bladudgivelse. Forskellige modeller har været drøftet, herunder fælles redaktion, fælles trykning og fælles opsætning, men det er vanskeligt at etablere et givtigt samarbejde omkring disse ting, uden at bladenes særpræg forsvinder. Derfor har Fællesrådet og menighedsrådene indgået aftale om at udbringning af bladene er et godt grundlag for et samarbejde. Begge blade udgives 4 gange om året, og udgivelsestidspunkterne er næsten sammenfaldende. Derfor kan begge parter få en fordel ved at bringe bladene ud i fællesskab. Dette nummer af Paraplyen er således det første nummer, som er bragt ud i fællesskab. Selvom det måske nok bliver nødvendigt at justere nogle udgivelsestidspunkter, ser Fællesrådet frem til at samarbejdet kan fortsætte til gavn for begge parter. 3

4 PARAPLYEN NR Juni 2008 Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Af Karen Hasseris Målgruppe: Børn og unge i Harlev og omegn Foreningen blev startet d. 28. februar 2008 af en lille gruppe forældre, der alle har mærket et behov for et fælles idé- og informa - tionsforum for børn og unges fritidsaktiviteter i Harlev og omegn. Således ønsker vi et tæt samarbejde med Harlev Fællesråd (der bla. forestod undersøgelsen om de åriges fritidsaktiviteter), grundejer- og boligforeningerne samt det eksisterende klub- og idrætsliv. Vi har som tilflyttere inden for de sidste 0-8 år set, at her var en stor og god idrætsfor - ening, spejderliv, fritidsordninger, klubber og kirke. Vores ønske som forening er at bidrage til en koordinering/synliggørelse af det eksisterende, samt at arbejde for at få nye og flere tilbud hertil. Målet er at fokusere på tiltag, der gavner den FRI leg i området, d.v.s. børnenes fritid udenfor forenings- og klubregi til alle vores glade, energiske, idérige børn og unge der gerne vil, at der sker noget også efter kl i weekender og ferier. DET SKAL VÆRE SJOVT AT BO I HARLEV! Derfor bekendtgør vi nu starten på denne forening, og håber på et godt samarbejde med alle interesserede i byen og partnere udefra. Vi er en lille forening, men vi vil gerne vokse os store, så alle interesserede er velkomne til at kontakte os eller til at melde sig ind i foreningen Forældre for Aktiv Fritid Medlemskabet koster kun kr. 40,00 pr. år. Beløbet kan indbetales på konto-nr i Nordea. I kan også besøge vores hjemmeside: faf-harlev.dk Styringsgruppen (kontaktpersoner): Karen Hasseriis tlf Frederique Kristensen tlf Helle Wium tlf

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Stop svineriet Af Poul Erik Jespersen I dyreverdenen skal man lede længe efter arter, der med overlæg besudler deres egen rede. Én af de få undtagelser fra denne hoved - regel er nogle få eksemplarer af arten homo sapiens (betegnelse for mennesket som zoologisk art). De pågældende eksemplarer kendes ved, at de har for vane at smide om sig med alskens affald og ragelse på offentlige arealer. Desværre har nogle få af denne kedelige afart slået sig ned i vort lokalområde med den konsekvens, at dele af byen fra tid til anden ligner en svinesti. Jeg skal derfor opfordre til, at de opstillede containere til glas og papir/pap, anvendes efter hensigten. Det er f.eks. ikke meningen, at man blot kan henstille husholdningsaffald og forskelligt løsøre ved containeren i håbet om, at nogen nok fjerner det. Det burde være logik for voksne mennesker, at husholdningsaffald hører hjemme i ens egen skraldespand, og at effekter, der ikke må komme i skraldespanden, skal køres på genbrugsstationen. Det sker i Harlev og omegn! Af Dorte Vind Aktivitetskalenderen kommer ikke længere med posten. Du kan få den i papirudgave på Harlev Bibliotek, I SuperBest og på Lokalcenter Næshøj. Desuden kan du se den på internettet. Du kan Google den eller finde den på følgende hjemmesider: og 5

6 PARAPLYEN NR Juni 2008 Nyt fra Harlev Bibliotek Af Dorte Vind Vinter- og forårssæsonen Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner har haft en række velbesøgte arrangementer: Bogcafé om Leif Davidsens forfatterskab, en fælles sangaften, hvor vi sang efter Højskolesangbogen og fernisering af Eva Rahbeks smukke og meget beundrede smykkeudstilling. Ved mødet i Harlev Læsekreds havde flere af deltagerne genlæst Morten Ramslands roman Hundehoved og fået noget nyt og mere ud af romanen end ved første gangs læsning. Læsekredsen fortsætter med at mødes i efteråret. Desuden tog mange lånere afsked med Hanne Vinther Sørensen ved et Åbent Hus arrangement på biblioteket den 27. marts. Hanne var meget glad for både gaver og opmærksomhed. Den 1. april kunne jeg byde velkommen til vores nye kontorassistent Mariette Nilsson på Harlev Bibliotek, og vi glæder os begge til samarbejdet med hinanden og brugerne af biblioteket. Borgerservice fortsættes Harlev Bibliotek er stadig med i forsøget med Biblioteksbetjent Borgerservice eller Borgerservice på Biblioteker uden Borgerserviceafdeling, som den officielle titel lyder. Den nye forsøgsperiode løber fra den til den Forsøget er her i foråret udvidet med Tilst Bibliotek, så der nu tilbydes Biblioteksbetjent Borgerservice på 6 Harlev, Lystrup og Tilst biblioteker. I Lystrup forventer man at gå i gang med at udstede pas fra starten af juni måned. På Harlev Bibliotek kan vi fortsat ikke hjælpe med udstedelse af pas eller kørekort. Her henviser vi til Borgerservice ( den rigtige ) på Åby Bibliotek eller Rådhuset. Vi kan hjælpe med lægeskift, nyt sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) og de øvrige selvbetjeningsmuligheder, som findes indenfor det offentlige system. Sommerbogen og sommerlukning Sommerbogen er efterhånden blevet en fast tradition på Harlev Bibliotek, og igen i år har alle børn fra 8 til 14 år mulighed for at vælge en boggave. Det kræver blot, at man bruger en del af sin sommerferie på at læse 5 bø - ger og skrive en lille eller stor anmeldelse af én af bøgerne og aflevere den på biblioteket. Hent en folder om Sommerbogen på Harlev Bibliotek eller på Skolebiblioteket før sommerferien. I år holder Harlev Bibliotek sommerlukket fra den 7. juli til den 2. august. Vi giver forlænget lånetid i juni måned, så bøgerne kan beholdes, til vi lukker op igen. Vær opmærksom på, at hvis man forlænger sine lån på nettet, får man måske en afleveringsdato i vores lukkeperiode. Hvis man forlænger lånet på Harlev Bibliotek, bliver der taget højde for lukkeperioden. Husk også at få dine reserveringer sat på standby i lukkeperioden eller måske få ændret afhentningsstedet, hvis du vil hente materialer på et andet bibliotek, mens vi har lukket.

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Af Ejgil Rahbek En forretning med specialiteter som dansk og udenlandsk øl, friskmalet kaffe og te i løs vægt, hjemmelavet chokolade i æske og fransk nougat, kaffesirup og kandispinde er vel ikke lige netop den slags forretning, man forventer at finde i Harlev. De fleste forbinder en specialforretning med store strøg- og city placeringer. Men den 17. september 2006 åbnede to driftige Harlev piger ikke desto mindre en sådan specialforretning på adressen Gl. Stillingvej 451, i det hus, hvor før købmand Lis havde forretning. Paraplyen har besøgt forretningen ca. halvandet år efter åbning og har haft en snak med de to indehavere. De to driftige piger er Jeanie Lykke Hansen og Charlotte Thomsen. De har henholdsvis 3 og 2 børn, og Jeanie er vokset op i Harlev området, medens Charlotte er opvokset i Låsby. Deres ægtefæller er begge født og opvokset i lokalområdet. Så det er altså to forretningsindehavere med rødderne i orden, som tog springet fra andre jobs, da de kastede sig ud i ukendt terræn og startede op i Harlev. Er der grundlag for sådan en forretning i Harlev? Er byen og området for lille? Dette var nogle af de spørgsmål, som de måtte stille sig. Men nu her ca. halvandet år efter, har det vist sig, at det kan lade sig gøre. Forventningerne til omsætning og budget er indfriet. 7

8 PARAPLYEN NR Juni 2008 De har begge deres indkomster fra forretningen og de behøver ikke have andre jobs ved siden af. Inden for butiksfaget har de begge en solid baggrund. Charlotte er uddannet som blomsterdekoratør og var færdiguddannet den 31. marts En uge efter, den 6. april, startede hun blomsterbutikken Chana Blomster i Galten. En butik med alt indenfor afskårne, friske blomster og alt i planter. Charlotte drev Chana Blomster i 15 år sammen med sin mor. Men at drive en blomsterbutik med friske, afskårne blomster er et stort pres, og de afhændede forretningen i 2006, samtidig med at moderen gik på efterløn. Jeanie er uddannet indenfor dametøj ved Salling i Århus. Og hun har 10 års erfaring fra tøjbranchen. Hun går meget op i børnetøj, og det er hende, som sammensætter modellerne for børnetøjet. I starten havde de kun til aldersgruppen 0 10 år, men det viste sig hurtigt, at det er nødvendigt at have modeller i aldersklassen 0 16 år, for at tilgodese både de mindste og de største børn. Af 8 mærker kan nævnes: JOHA, CLAIRE / Brubaker, D-XEL, KIDS-UP og Melton. Inden de valgte navnet Lotte&Lykke havde de mange overvejelser. De kunne ikke vælge et firmanavn, som i for høj grad var et varemærke. Så ville forretningen i alt for høj grad blive forbundet med én bestemt vare, og de har jo mange forskellige varer i sortimentet. Så navnet skulle være varemærkeneutralt, og så var det naturligt at vælge et navn, som indeholdt begges navne. Som specialforretning skal de have et sortiment, som ikke findes i en almindelig dagligvarebutik. Ølmærkerne er da også fra mange lande i Europa, og for de fleste mennesker er det helt ukendte mærker. Vinen er fra gros sistfirmaet Propperiet, og en af dette firmas indehavere bor i Harlev. I et tæt samarbejde har de udvalgt en fransk vin, som har fået navnet Harlev vinen. Kunderne synes, at det er sjovt at købe noget lokalt, som refererer til byen, de bor i. I butikken fører de chokolade af mærket Eliza. De fleste Harlev borgere vil nikke genkende

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN til Eliza mærket, som tidligere blev produceret i Harlev, men produktionen er nu flyttet til Hasselager. Indenfor børnetøjsområdet føres kendte mærkevarer i aldersgruppen 0 16 år. To gange årligt tager de på messe i København for at følge udviklingen i modetrends og få inspiration til nye modeller. På planteområdet vægtes design højt. De forskellige plantetyper designes til at indgå i gaveæsker og dekorationer, og udgør et væsentligt element i harmoniske sammen - sætninger. Alle specialprodukter indgår i større eller mindre udstrækning i sammensætning af gaveæsker, som sælges både til private og erhverv. Både Jeanie og Charlotte interesserer sig for udviklingen i Harlev området, herunder især udvikling af et mere centralt forretningscentrum. Gl. Stillingvej kunne godt være lidt mere strøgagtig, mener de, og de er af den opfattelse, at de citybestemmelser, som faktisk findes i lokalplanen kunne håndhæves noget bedre. Gennem Harlev Erhvervsforening har de begge været aktive med at få etableret juleudsmykning. De deltager stadig i bestyrelsesarbejdet i foreningen og ser frem til at Erhvervsforeningen også kan markere sig inden for andre områder. Deres forventninger til fremtiden er på kort sigt, at der kom lidt mere gang i forretningslivet i Harlev, især at der kom et større ud - bud af specialiserede forretninger. På længere sigt kan de godt se, at den nye by øst for Stillingvej giver det nuværende forretningsliv nogle udfordringer, som de begge har mod på at tage op. De har begge den alder, som gør, at de vil være erhvervsaktive på det tidspunkt, da byudviklingen så småt på - begyndes. En ny by med en planlagt city del vil for dem være en oplagt mulighed for at blive en del af et mere intenst forretningsliv. Forretningens hjemmeside er: lotteoglykke.dk Kære medlemmer af Harlev- Framlev Grundejerforening Af bestyrelsen for Harlev-Framlev Grundejerforening 9 Vi vil gerne herigennem opfordre alle jer, der indbetaler kontingentet til grundejerforeningen via netbank, bank eller posthus, til at HUSKE at skrive VEJ og HUSNUMMER på INDBETALINGEN. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan sætte et X i Den Gule Informationsbog! For nuværende er der 30 betalende medlemmer, som IKKE har påført vej og husnummer, og det er allerede 200% flere end sidste år. Hvis du mener du er én af disse 15, så be - des du kontakte grundejerforeningens kasserer Bjarne Gregersen, tlf så hurtigt som muligt, så vi kan nå at få det rettet INDEN den næste udgave af Informa - tionsbogen. Du kan også kontakte grundejerforeningen via mail

10 PARAPLYEN NR Juni 2008 Kære Grundejerforenings - medlemmer og jer, som endnu ikke er meldt ind...! Af formand Erik Andrésen Bestyrelsen er stolte af, igen at have omdelt Den Gule Informationsbog til alle husstande i Desværre er der endnu alt for mange, der ikke vil være solidariske og for så lille et beløb, som kun kr. 250,- at få Informationsbogen, containere 2 gange om året, snerydning samt mulighed for gratis at kunne låne forskellige remedier til brug i hus og have. Vi kan derfor igen kun opfordre medlemmer til at påvirke dem, som endnu ikke er medlem, til at melde sig ind. Det er af meget stor betydning, at vi er så mange som overhovedet muligt, som står sammen og er med til at påvirke de beslutninger, der skal tages på alle de områder, der bliver berørt af den kommende udvikling af vort lokalsamfund inden for en overskuelig fremtid. En talstærk forening lyttes der trods alt mere til, og Harlev-Framlev Grundejerforening vil, sammen med Harlev Fællesråd, gerne være med til at udtrykke, hvad vi mener, der skal og bør gøres. Vi ligger i udkanten af kommunen, og enten politikerne vil være ved det eller ej, så er det ikke vort område, der prioriteres først. Derfor er det vigtigt, at vor røst høres, der hvor beslutningerne tages. Et andet problem, grundejerforeningen gerne vil gøre opmærksom på, er byens hunde og katte, der er til stor irritation for mange med deres efterladenskaber på fortove og i haver. Til hundenes fædre og mødre vil vi igen henstille, at det er simpelthen jeres pligt, at medbringe en pose når I lufter jeres hund og tage høm-hømmer ne med hjem. Det er noget griseri, at andre skal gå og træde i dem. Og til katteejerne: Hold jeres kat hjemme hos jer selv! Græsslåningen bliver igen foretaget og håber vi til glæde for borgerne? Det er en skandale, at kommunen ikke kan passe egne arealer, og vi gør, hvad vi kan for at få kommunen på andre tanker. Desværre må vi erkende, at vi har de politikere, vi selv vælger og derfor må finde os i den måde, tingene prioriteres. Vi glæder os til igen at se byens borgere til det årlige Skt. Hans-bål i Byparken, hvor stedets nye provst Esben Andersen fra Bra - brand vil holde båltalen. Rigtig god sommer. 10

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 (fortsat fra nr. 40, september Man kan stadig få det på biblioteket) Af Anders Vestergaard, Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Stauslet (tidl. Skibby Vestergård), Skibbyvej 64, Matr. Nr. 3a m.fl., Skibby Historisk oversigt for matr. nr. 4, Skibby (fra 1762) 1762 Fæster Laurs Danielsen Kaae, søn af Daniel Pedersen Kaae (se oversigt for matr. nr. 3). Hartkorn 5 tdr., 3 skp., 3 fjerdingkar, 2 album. Bygninger 49 fag. Besætning: 8 heste, 2 stude, 6 køer, 4 ungkreaturer, 10 får Laurits Danielsen Kaae fæster den halv part, hans svoger Knud Jensen har overladt ham Skøde til Laurs Danielsen Kaae efter ryttergårdsauktion. Luftfoto af Stauslet Skøde til sønnen Peder Laursen, som tilbød rigsdaler til sine søskende, samt ophold for sin mor for overtagelse af gården Dødsboopgørelse for Peder Laursen. Hartkorn 5 tdr., 6 skp., 1 fjerdingkar, 1 album. Gården solgt til Laurs Jensen fra Årslev (sandsynligvis dattersøn af Laurs Danielsen Kaae), der gifter sig med Peder Laursens enke Skøde til Laurs Pedersen, søn af Peder Laursen og gift med Nielsine Kirstine, datter af Søren Nielsen, Skibby Enggård Adkomst for Nielsine Kirstine Sørensen, som, efter Laurs Pedersens død, blev gift med Peder Nielsen Leth fra Fårup Skøde til Niels Hastrup Brøchner på matr. nr. 3b, 3c, 4a, 4d og 5c, Skibby, samt matr. nr. 36, Årslev Gården solgt til Jens Rasmussen, matr. nr. 3.

12 PARAPLYEN NR Juni 2008 Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Af Arne Nielsen Hver torsdag fra kl eller efter aftale har du mulighed for at dykke ned i det lokalhistoriske arkiv, som har til huse på Harlev Bibliotek. Lokalhistorisk Arkiv blev formelt startet i 1968 af Rigmor Frandsen, der var lærer på Næshøjskolen. Hun havde gennem flere år samlet papirer og bøger, som hun mente burde gemmes for eftertiden. De blev gemt i en papkasse under hendes seng, indtil det 1969 lykkedes at rykke ind i de lokaler, hvor arkivet fortsat befinder sig. Sigrid og Ernst Jensen, pedelparret på Næshøjskolen havde bygget hus og kunne derfor overlade deres lejlighed til kommunen. Den blev så hjem - sted for arkivet. Rigmor Frandsen fortæller til Aarhus Stifts - tidende den 4. maj 2000, at det faktisk ikke var hende, der fik ideen til at oprette et lokal arkiv. Det var sognerådet, der tvang mig. De havde rod i sagerne, så alle deres oplysninger var ved at forsvinde for dem, og det kunne ikke blive ved med at gå. Men da jeg så skulle i gang, var de frygtelig næ rige, så jeg fik afslag på at købe et rigtigt arkivskab, så papkasserne fortsatte i de nye lokaler. Rigmor Frandsen fortsatte med at arbejde i arkivet næsten frem til sin død i 2002, 93 år gammel. Den 2. maj 2000 blev Rigmor Frandsen hæd ret af Århus Kommunes Arkivudvalg med tildeling af en nyindstiftet initiativpris. Prisen bestod af Homers Illiaden. I dag betjenes arkivet af en tremandsgruppe bestående af Anders Vestergaard som leder, Jørgen Isaksen og Poul Erik Johansen. De sørger for at få styr på de materialer, som bliver indleveret fra folk, der gerne ser bil - leder, optegnelser, historiske dokumenter mv. opbevaret for eftertiden. Alt bliver sorteret i grupper, hvor interesserede så kan gå på opdagelse. Hvad kan man så finde? Folketællinger fra Kirkebøger fra Beskrivelser af gårde i Harlev Framlev Foreninger og institutioner (der opbevares 7-8 faner fra nu nedlagte foreninger tilbage til 1800 tallet) Eks. Afholdsforeningen. Et dokument viser at denne forening har fået en årlig bevilling fra sognerådet på 10 kr. fra og 15 kr. årligt fra , hvorefter bevillingerne ophører. Der findes også et omfattende billedarkiv (f.eks. skolebilleder) En omfattende samling af avisklip med artikler der omhandler lokalområdet Giv jer selv en god oplevelse ved et besøg på arkivet dyk ned i dokumenterne og få en hyggelig snak med de tre arkivfolk.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 De unge holder brugerrådsmøde i fritidsklubben MIDTPUNKT sammen med klubleder Maybritt Lindemark Orientering fra Fællesrådet (3) Fritidsklubben MIDTPUNKT

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar212013 13.11 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august222013 09.10 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter.

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere