FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til årets Sct. Hansfest i Harlev Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 Græsslåning Byparken og Næshøjen Hvem bringer Paraplyen til døren?

2 PARAPLYEN NR September 2007 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 24. november deadline: 22. oktober 2007 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Anton Nielsen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Jens Aage Weigelt Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen Kaj Sommer TRAFIK Svend Erik Andersen (formand) Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen BYUDVIKLINGSUDVALG Ejgil Rahbek (formand) Kaj Sommer Svend Erik Andersen Arne Nielsen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet MØDEDATOER 2007: 20. september, 25. oktober, 22. november 2008: 17. januar, 21. februar, 27. marts (repræsentantsskabsmøde)

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Borgermøde den 8. oktober om forslag til ny by ved Harlev Byrådet har netop vedtaget at sende forslag til revision af den kommende kommuneplan ud i offentlig høring. Kommuneplanen revideres hvert ottende år, og den er det retligt bindende grundlag for byplanlægning og byudvikling for de næste 8 år. Kommuneplanen vedtages i Men allerede nu vil borgere, foreninger og interessegrupper få lejlighed til at komme med deres bemærkninger og forslag. Harlev Fællesråd har været involveret i behandling af planerne siden januar måned i år. Vi har ved flere lejligheder her i Paraplyen skrevet om disse planer, som i stor udstrækning vil komme til at berøre vort lokalområde. om at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Brombærvej og Framlev Korsvej, der hvor Kludemanden ligger i dag. Nu er planerne blevet så konkrete, at de udsendes i foroffentligheds høring. Området er i dag udlagt til erhvervsområde, men det foreslås nu, at området omdannes til et blandet erhvervs- og boligområde. Samtidig nedklassificeres området til virksomhedsklasse 1 2 fra klasse 1 3, hvilket betyder, at de virksomheder, som kan komme på tale, vil være meget let erhverv, såsom butik, kontor m.v. Når denne foroffentligheds fase afsluttes vil forslaget blive offentliggjort i den endelige høringsperiode, som er på 2 måneder. Så alle kommentarer og indsigelser skal altså indsendes i september eller oktober måneder. I Fællesrådet er vi enige om, at alle borgere, foreninger og interessegrupper skal have lejlighed til at deltage i debatten. Så derfor arrangerer Fællesrådet et borgermøde den 8. oktober på Lokalcenter Næshøj. Mødet starter klokken 19:00, og planerne vil blive gennemgået af nogle af kommunens eksperter på planlægningsområdet, ligesom der vil blive rig lejlighed til dialog og spørgsmål. Vi vil opfordre alle, som har interesse i byens udvikling, til at møde op. Foroffentlighed om blandet bolig og erhverv Vi har tidligere skrevet om, at der er planer Revision af landsbyafgrænsninger I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen tages alle planlægningsbestemmelser og regler op til revision. Fællesrådet har gennem årene fået en del henvendelser om ønsker om byggeri i landsbyerne. I de tilfælde, hvor der blot var tale om en eller to huse på grunde, som var indenfor den såkaldte landsbyafgrænsning, har der som hovedregel ikke været problemer med at få tilladelse til byggeriet. Men ligeså snart projektet derimod lå udenfor landsbyafgrænsningen, blev der ikke givet tilladelse. Det er Fællesrådets opfattelse, at landsbyafgrænsningerne flere steder i vore landsbyer 3

4 PARAPLYEN NR September 2007 trænger til at blive justeret. Det gælder også i de øvrige landsbyer i Århus kommune. Derfor opfordrer Fællesrådet alle foreninger, samvirker og private borgere til at indsende deres ønsker nu, medens høringsfasen pågår. Høringsfasen startede den 4. september og varer 2 måneder. Byparken som alternativt aktivitetsområde Af Arne Nielsen Hovedtemaet på skoledistriktsmødet den 18. juni var resultatet af undersøgelsen af de åriges fritidsaktiviteter, som skoledistriktsgruppen sammen med Fællesrådet har gennemført. Undersøgelsen har omfattet ca. 200 unge i aldersgruppen I dette møde deltog foruden repræsentanter for områdets institutioner og foreninger også områdechef Marie Buhl fra Børn- og Ungeforvaltningen i Århus Kommune. sættes nogle alternative aktiviteter i gang for at kunne imødegå en uheldig udvikling, der specielt kommer til udtryk ved, at der med mellemrum sker småhærværk forskellige steder i byen. Flere ideer blev luftet, herunder aktiviteter, der kunne tage udgangspunkt i eksisterende institutioner, men som ikke fysisk skulle være tilknyttet et bestemt sted. Der blev også givet udtryk for, at den eksisterende halkapacitet er for lille til området, og at der ikke er plads til andet end den organiserede idræt, hvorfor det vil være ønskeligt med f. eks en kold hal der kan bruges til forskellige formål, og som ikke nødvendigvis er udstyret med faciliteter, som omklædning, bad mv. Det mest konkrete og realistiske bud var nok ideen om at udnytte den eksisterende bypark på en anden måde end nu. Ved en ændring af bevoksning og etablering af forskellige baner til friluftsaktiviteter, kan der skabes flere muligheder for dem, der gerne vil noget andet. Der blev på mødet udtrykt tilfredshed med at undersøgelsen viste, at en stor del af aldersgruppen årige er aktive i det eksisterende foreningsliv, især på idrætsområdet. Men der blev også udtrykt bekymring over nogle af de opmærksomhedspunkter, som undersøgelsen har givet anledning til blandt andet: Nogle starter tidligt med at prøve alkohol og tobak. En del har ikke fast tilknytning til organiserede fritidsaktiviteter. 30 af de adspurgte giver udtryk for at de nogle gange har ødelagt noget med fortæt i deres fritid. 60 ønsker, at der er andre fritidstilbud end de tilgængelige i området. Der var på mødet enighed om, at der måtte 4 Det blev derfor besluttet på mødet, at man skulle etablere en forening med det formål at sætte aktiviteter i gang, der ikke umiddelbart kunne dækkes ind af de eksisterende foreninger, og som helt konkret skulle arbejde videre med ideen om en anden udnyttelse af Byparken. Umiddelbart er der ikke penge afsat i eksisterende institutioners eller foreningers budgetter til en sådan forening, men en gruppe forældre med Karen Hasseris som initiativtager, har meldt ud, at de gerne vil sætte sig i spidsen for at forsøge at skaffe midler på en alternativ måde, så noget kan blive sat i gang. Der er indkaldt til stiftende møde torsdag den 4. oktober i fodboldklubbens lokale.

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Generalforsamling i Harlev- Framlev Grundejerforening Af Kaj Sommer Onsdag 28. februar 2007 holdt Harlev-Framlev Grundejerforening sin årlige generalforsamling i Cafeen på Lokalcenter Næshøj. Der fremmødte 10 medlemmer og til dirigent valgtes Joan Eskildsen. BERETNING Formanden indledte sin beretning med at fortælle, at det nu er 5 år siden, den forrige bestyrelse smed tøjlerne, og en ny bestyrelse (som stort set er identisk med nuværende) tog over. Grundejerforeningen var dengang lige ved at blive opløst, men nogle medlemmer fik dog talt sammen og aftalte at stille sig til rådighed for foreningen. Det ville også være et savn for vort lokalområde ikke at have en grundejerforening. Den nye bestyrelse tog arbejdstøjet på og gik i gang med at fordele de opgaver, der pressede sig på. Der blev etableret et godt og solidt samarbejde i den, og det, håber vi, har været til gavn og glæde for byens borgere. I det forløbne år har der været to velbesøgte arrangementer, nemlig Sct.Hansbål og juletræsfest, Foreningen er glad for at være med til at arrangere begge begivenheder, og vi tror både børn og voksne er glade for at deltage. Grundejerforeningens containerordning er igen forløbet uden problemer. Vi er i bestyrelsen sikker på, at netop dette tiltag er populært. Et andet tiltag er vor aftale om snerydning på private veje. Begge tiltag tror vi på er med til at holde vort medlemstal på et rimeligt højt niveau. Sidst på året påbegyndte kommunen endelig renoveringen af fortovene på Engsvinget 5 og Grønhøjvej, og dette arbejde er fortsat ind i Vi venter herefter på, at man gør arbejdet færdig med ny vejbelægning i løbet af dette år. Vi glæder os over, at Harlev fik lov at beholde sit bibliotek. Vi indsendte sammen med Fællesrådet en kraftig indsigelse mod den nedlæggelse, der var på tale, og heldigvis har vi det endnu. Brug det og støt det dermed i fremtiden. Det er uundværligt for et område, som vores. Infobogen, som vi udgiver hvert år, er vokset fra hæfte til bog. Vi har fået mange positive tilkendegivelser om den, og vi tror, at den bruges flittigt. Der er god information i den og rigtig mange annoncører. Støt dem, det har de fortjent, for de er ikke mindst årsagen til, at vi kan udgive den. Vi har en del grønne områder i Harlev Byparken, Næshøjen m.fl. og vi er i bestyrelsen ikke tilfredse med den måde, kommunen passer dem på. Vi har derfor taget kontakt til kommunen og især peget på den manglende græsslåning af disse områder. Vi finder det helt grotesk, at man lader græsset gro, som man gjorde sidste sommer. Kommunen meldte imidlertid tilbage, at der på grund af pengemangel i fremtiden kun vil blive slået græs på sådanne arealer to gange om året. Vi vil prøve at løse problemet lokalt og evt. entrere med nogen til at slå græsset imellem kommunens tidspunkter. Under alle omstændigheder vil vi gerne gøre en indsats for, at vore grønne områder ser indbydende ud, samt at de kan anvendes af befolkningen til leg, boldspil og anden fritidsfornøjelse. I foråret 2006 tog grundejerforeningen initiativ til en operation»ren BY«. Det blev des-

6 PARAPLYEN NR September 2007 værre en fiasko (?). Der meldte sig kun en enkelt person til at hjælpe bestyrelsen med opgaven, og det var naturligvis en stor skuffelse. Mange har uden tvivl set, hvordan det flyder med papir, poser, flasker og andet affald rundt omkring i byen og ved vore indfaldsveje. Det er et nedslående syn, når man bevæger sig rundt. Grundejerforeningen er indstillet på at gentage initiativet i dette forår nok på et lidt tidligere tidspunkt men denne gang, vil vi forsøge at samarbejde med forskellige om opgaven. F.eks. skolen, foreningerne, spejderne og erhvervslivet. Lad os alle være med til at holde Harlev rent. Grundejerforeningen har også overfor Vejdirektoratet påpeget den dårlige udførelse af pendlerpladsen ved motorvejen. Vi finder, at dels belægningen med slagger dels beplantningen omkring den er under al kritik På det seneste er beplantningen blevet forbedret lidt, og det er faktisk blevet lovet, at man også vil ændre belægningen til asfalt. Hvornår det sker, er dog et åbent spørgsmål. Vi har i øvrigt peget på, at pladsen godt kunne være mindre, hvorved en asfaltering, alt andet lige, vil blive billigere. Grundejerforeningen har deltaget i en diskussion omkring etablering af juleudsmykning i Harlev, fortrinsvis omkring vort handelscentrum ved Super Best m.fl. Denne diskussion har medført nogle forberedelser omkring lysmasterne på Gl. Stillingvej udført af Galten Elværk, som har en væsentlig erfaring fra juleudsmykningen i Galten By. Der er en del økonomi at løfte omkring projektet, og det er slet ikke afklaret, hvordan udgifterne skal fordeles mellem de interesserede parter i sagen. Foreningens økonomi er god og har nok aldrig været bedre. På trods af et billigt kontingent har bestyrelsen formået at styre økonomien så godt, at foreningen har en vis kapital at råde over. Det er dog vor mening, at vi vil anvende disse midler til gavn for byen og borgerne. Den gode økonomi skyldes først og fremmest et stigende medlemstal, nu ca. 700, dernæst udgivelsen af vor årlige 6 infobog. Denne er efterhånden blevet et populært opslagsværk i byen, og er derfor attraktiv for annoncering i lokalområdet. Den gode økonomi giver os også mulighed for nogle yderligere tiltag. Et af dem er en mulig forskønnelse af vore nye rundkørsler. Vi har netop taget kontakt til en virksomhed, som har specialiseret sig i at lave forskellige skulpturer til sådanne steder og afventer i skrivende stund forslag herfra. Harlev er et område der udbygges en del i øjeblikket. Bestyrelsen er sammen med Harlev Fællesråd opmærksom på dette og har bl. a. kommenteret den seneste lokalplan (nr. 775), som vi gerne ser ændret henimod et større antal villagrunde, end kommunen lægger ud med. Grundejerforeningen har også gjort indsigelse mod bygningstyperne i denne plan, som man foreslår bl. a. skal omfatte tæt-lav bebyggelse (d.v.s. op til 8,5 m højde). I skrivende stund har vi dog intet hørt om, hvorvidt vor indsigelse er taget til følge. Byudviklingen i Harlev kan iøvrigt forventes at fortsætte i de kommende år, idet kommunen jo har sikret sig jord på østsiden af Stillingvej. Hvor hurtigt dette kommer til at gå, er dog et åbent spørgsmål. I grundejerforeningen vil vi naturligvis være vågne og om muligt tage del i en kommende diskussion om denne udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi er en stærk forening med så mange medlemmer i ryggen som muligt. I de nye udstykningsområder er der som regel krav om at danne små lokale grundejerforeninger. Vi håber, at disse foreninger hen ad vejen kan se deres fordel ved at melde sig ind hos os, enkeltstående eller kollektivt. Dette vil give os større styrke overfor myndighederne, når fremtidige planer om udbygning og vækst skal diskuteres. Til slut tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes til de fremmødte her i aften. Efter en kort debat, hvor de fremmødte forespurgte til foreningens fremlagte ideer om udsmykning af rundkørslerne ved indfaldsvejene, græsslåning af de grønne områder

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN og enkelte andre ting blev beretningen godkendt. REGNSKAB Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som derefter blev godkendt. Regnskabet viste en fremgang i medlemstallet på 12% og i kr. på 37%. FORSLAG Som nævnt i beretningen foreslog bestyrelsen, at foreningen tog sig af en supplerende græsslåning af de grønne arealer samt en udsmykning af de tre rundkørsler ved indfaldsvejene. Desuden ideer til et muligt 40 års jubilæum i De to første forslag blev godkendt. Det tredie omkring jubilæet blev diskuteret. BUDGET Det fremlagte budget blev godkendt, idet der dog endnu ikke var taget højde for de kom- mende udgifter til græsslåningen af de grønne arealer. Denne udgift forventes at blive udlignet ved en mindre kontingentforhøjelse. KONTINGENT Som følge af græsslåningsudgifterne foreslog bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 50,- kr. pr. år til 250,- kr., hvilket blev godkendt. VALG På valg var Erik Andresen, Alf Højsgaard, Bjarne Gregersen og Elly Bach Kristensen. Alle ønskede genvalg og blev valgt. Til suppleant genvalgtes Inger Graversen. Som revisorer var der genvalg af Per Victor Christensen og nyvalg af Henning Petersen. Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte for en god debat på generalforsamlingen. Nyt fra Harlev Bibliotek Af Dorte Vind Efterårets arrangementer i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner Her i efteråret fortsætter Harlev Biblioteks Venner og Harlev Bibliotek samarbejdet om at arrangere forskellige kulturelle aktiviteter på biblioteket. Torsdag den 1. november kl er der Bogcafé. To bibliotekarer fra Åby Bibliotek vil give os Et strejftog gennem en række nyere nordiske romaner. Bogcaféen er åben for alle, som har lyst til en inspirerende aften med tips til vinterens læsning. Som en opfølgning på arrangementet håber vi, at nogle af aftenens deltagere vil have lyst til at være med i en læsekreds med udgangspunkt i et par af de omtalte bøger. Vi planlægger foreløbig to møder i læsekredsen i løbet af vinteren; men hvis ideen får god tilslutning, er tanken at forsætte læsekredsen i de kommende vintre. Mandag den 12. november byder vi i lighed med sidste år på højtlæsning i stearinlysenes skær, idet vi markerer åbningen af den 11. nordiske biblioteksuge med arrangementet Skumringstime. På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skumringstimen kl for at lytte til en nordisk fortælling. I år skal vi lytte til et afsnit af Sigrid Undsets roman Kristin Lavransdatter. Der vil sædvanen tro være højtlæsning med 7

8 PARAPLYEN NR September 2007 lysbilleder for de mindre børn tre gange fordelt på månederne oktober, november og december. Desuden håber vi at kunne tilbyde et arrangement for de lidt større børn, måske noget med at lære at tegne; men det ligger endnu ikke fast. Fredag den 5. oktober står Harlev Biblioteks Venner for Bogsalg af udgåede bøger fra Harlev Bibliotek. Samtidig vil der være mulighed for at tegne et medlemskab af foreningen Harlev Biblioteks Venner. Bogsalget foregår ved SuperBest mellem kl. 16 og 19. Alle arrangementer vil blive annonceret, efterhånden som de finder sted. Den gule informationsbog Af Alf Højsgaard, Harlev-Framlev Grundejerforening I maj måned 2007 blev den nye gule Informationsbog husstandsomdelt. Indlagt i bogen var Harlev-Framlev Grundejerforenings beretning for I beretningen kommer vi generelt ind på de mange opgaver, vi som Grundejerforening påtager os i det lokale samfund. Lad os i flæng nævne Juletræsfesten i Framlev forsamlingshus, Skt. Hans Aften i Byparken. Vi har containerordningen, hvor vi forår og efterår opstiller containere til stor glæde for vore medlemmer, som i én og samme arbejdsgang får ryddet op i haverne, og kommer af med affaldet, som vi skal huske på KUN må være GRØNT. Snerydning er en anden opgave, som er med i vort program. I den forløbne vinter slap vi med kun at få sne i uge 7, men da fik vi også en ordentlig dyne. Det er et område, hvor mange giver udtryk for utilfredshed over, at vi ikke kommer lige her og nu. Men vi kan ikke være alle steder på én gang, og man skal huske på, at de mange der er i gang med at rydde op, salte osv., ofte er i 8 gang i op til 1# døgn uden søvn og hvile. Så man må væbne sig med tålmodighed, vi skal nok komme rundt og nå det hele, men det tager den tid, der skal til. Harlev Ren By forsøgte vi os med, men uden held. Interessen for at være med var lig nul! Vi forsøger igen til foråret 2008, og vil kontakte skolebestyrelsen i et forsøg på at få samlet en flok, der kan og vil sørge for, at vi får ryddet op i svineriet, som præger gader og indfaldsveje med henkastet affald af alle slags. Det må kunne lade sig gøre, at samle os om at holde vor by ren! Juleudsmykning er et andet emne, vi går ind for. Vi er godt i gang med at indsamle de fornødne midler i form af sponsorater fra det lokale erhvervsliv, indhente tilladelser til opsætning, osv. Galten Elværk skal have opsat nye elmaster på Gl. Stillingvej mv. Vi håber vi kan få det hele på plads, så vi kan få tændt julelysene omkring december i år. Vi arbejder også på forskønnelse af vor by i almindelighed, og lige nu arbejder vi på ud-

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN smykning af vore 3 rundkørsler. Der skal indhentes tilbud på noget skulpturelt, vi skal have tilladelser fra kommunen og Vejdirektoratet, osv. Harlev-Framlev Grundejerforening har mange jern i ilden, og vi arbejder på mange ting, som tilsammen skal være til gavn og glæde for den lokale befolkning, men også for venner og gæster udefra. Er du ikke medlem, så meld dig ind nu! For et beskedent kontingent på kr. 250 årligt får du megen valuta for pengene. Der er indlagt et girokort i den nye Informationsbog som du kan benytte og vi byder dig velkommen i foreningen. Dejligt vejr til årets Sct. Hansfest i Harlev Af Kaj Sommer, Harlev-Framlev Grundejerforening Vejrguderne tilsmilede Harlev til årets Sct. Hansfest i Byparken, og det betød, at rigtig mange mennesker mødte op og tog del i arrangementet. Og var med til at skabe en god og hyggelig stemning omkring det. Som i tidligere år var arrangementet lagt i hænderne på KFUM-spejderne i Harlev og Harlev-Framlev Grundejerforening, og det er efterhånden blevet en rigtig god tradition i byen. I år viste Lillering Folkedanserne en række danse forud for bålet. Og det lykkedes fint, selvom det unægtelig er svært at danse folkedans på græs selvom det er forholdsvis nyslået. Kl blev bålet tændt, og det blev et flot bål, godt bygget af spejderne i forvejen. Årets båltaler var vort lokale byrådsmedlem Ejgil Rahbek, som dels kom lidt ind på den spændende fremtid, Harlev står overfor, dels talte om, hvorfor vi egentlig holder Sct. Hansfest med bål, heks, midsommersang m.v. Herefter blev midsommervisen sunget med fin hjælp af Aage Christensen (Haldgården) som forsanger. I det hele taget synes vi fra arrangørernes side, at det er rigtigst med lokale kræfter til et sådant arrangement, hvilket vi også vil bestræbe os på at efterleve i fremtiden. -ks- 9

10 PARAPLYEN NR September 2007 Gårdenes historie i Framlev og Harlev sogne 27 Af Anders Vestergaard, Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Stauslet (tidl. Skibby Vestergård), Skibbyvej 64, Matr. Nr. 3a m.fl., Skibby Som tidligere nævnt i denne serie var der oprindelig kun 3 gårde i Skibby, dog således at de var tvillingegårde, dvs. delt mellem to fæstere. Ved ryttergodsauktionen i 1767 blev de så adskilt i 6 selvstændige ejendomme, men for Stauslets vedkommende blev gården, der havde matr. Nr. 4, tilbagekøbt i Midt i 1920 erne blev gårdens navn ændret til Stauslet. Det samlede areal var da 74 ha, deraf 60 ha agermark, men som det ses af den historiske oversigt, er der i tidens løb både købt og solgt mindre parceller fra og til naboejendomme. Sidst i 20 erne frasolgtes et større areal til Skibbygård. Ved oprettelsen af Årslev Engsø blev der afgivet ca. 12 ha og samtidig tilkøbt et tilsvarende areal fra Skibbygård, og i dag omfatter ejendommen ca. 55 ha. Efter Rasmus Knudsens død i 1867 overtog den ældste søn Jens Rasmussen gårdens drift, men sad i uskiftet bo med sine 4 yngre søskende i nogle år. Både han og hans brødre Knud og Frands, begge gårdejere i Skovby, var kendt som fremragende kvægavlere, og Evald, som tog navnet Due efter en fjern forfader, fortsatte avlsarbejdet efter at have overtaget bedriften. I dag er gården, ligesom de tre nabogårde, kvægløs og jorden bortforpagtet, da Lars Tranberg er beskæftiget udenfor landbruget. Historisk oversigt (Stauslet, matr. 3a m.fl.) 1612 Fæster: Peder Danielsen Kaae (søn af præsten i Harlev) Udlagt til rytteri. Fæstere: Peder Danielsen Kaae og sønnen Daniel Pedersen Kaae. Hartkorn 19 tdr., 1 skp., 2 fjerdingkar, 2 album Landgilde 1 fjerdingkar og 1# lispund smør, 4 ørte rug, 4 ørte byg, 3 ørte havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 rigsdaler gæsteri Fæstere: Peder Danielsen Kaae og Mogens Rasmussen Fæstere: Peder Danielsen Kaae og Rasmus Jensen Ny matrikel: Hartkorn 10 tdr., 7 skp., 3 fjerdingkar, 1 album Ægtreglement: 2 2/3 vogns pligtkørsel Fæstere: Christian Pedersen Kaae og Daniel Pedersen Kaae Gården nu delt (se oversigt for matrikel nr. 4). Fæster Niels Nielsen Leth, svigersøn til Christian Pedersen Kaae. Hartkorn 5 tdr., 3 skp., 3 fjerdingkar, 2 album. Besætning: 6 heste, 5 køer, 2 stude, 4 ungkreaturer, 6 får Fæster sønnen Peder Nielsen Leth halvpart. Bygninger 42 fag. Besætning: 8 heste, 2 stude, 6 køer, 6 ungkreaturer, 20 får Ved ryttergodsauktion købes gårdene i Skibby af beboerne i fællesskab. (Skødet findes endnu i familiens eje) Skøde til svigersøn Anders Jensen Juul. Købesum: rigsdaler Skøde til svigersøn Enevold Nielsen fra Skovby Skøde til sønnen Niels Enevoldsen Gården formentlig udflyttet, da en fraflyttet gårdsplads sælges til ejeren af

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN matr. nr. 4, Laurs Jensen. Ny matrikel: 6 tdr., 7 skp., 3 fjerdingkar, # album Skøde til Rasmus Nielsen Skøde til Rasmus Knudsen fra Stjær, gift med Kirstine Jensdatter fra Årslev, datterdatter af Laurs Danielsen Kaae, matr. nr Skøde på matr. nr. 5b, Skibby Adkomst til sønnen Jens Rasmussen Skøde på matr. nr. 6b, Skibby Skøde på matr. nr. 7b, Skibby Mageskifteskøde på en del af matr. nr. 16b, Årslev. Samtidig indgår en del af matr. nr. 6a, Skibby, under matr. nr. 3a Mageskifteskøde på matr. nr. 4a og 4b, Skibby, samt et skovskifte i Lillering Skov Skøde på matr. nr. 1d og 2c, Skibby Skøde til sønnen Evald Due Skøde på mindre arealer fra naboejendomme Deklaration hvorefter ejendommens navn er Stauslet parceller solgt til Skibbygård Adkomst til Helena Due Forpagtningskontrakt til søstersøn Gunnar Tranberg Skøde til Gunnar Tranberg, gift med Eli Rasmussen fra Tåstrup, oldebarn af Jens Rasmussen Skøde til sønnen Lars Tranberg. (Fortsættes i næste nr.) Græsslåning Byparken og Næshøjen Af Alf Højsgaard, Harlev-Framlev Grundejerforening Vi var inde på ovennævnte i Paraplyen nr. 39 fra juni Grundejerforeningen påtog sig opgaven med at holde disse arealer i rimelig forsvarlig stand, da kommunen helt er holdt op med vedligeholdelsen, desuagtet at man havde meddelt, at man ville gennemføre en gang slåning hhv. forår og efterår. Vi er nu ca. halvvejs igennem sæsonen, og vi har slået omtalte plæner 6 gange indtil nu. Vi må slå fast, som det også blev nævnt i et indlæg af Ejgil Rahbek, at det er en afværgeforanstaltning, at vi i Grundejerforeningen påtog os opgaven. Den 23. juni havde vi sammen med spejderne en vellykket Skt. Hans Aften, et arrangement der ikke ville kunne finde sted, hvis ikke græsset var klippet. Det ville have stået 11 i # meters højde, og have været ufremkommeligt. Der har været megen debat i dagspressen over, at kommunen har skåret ned på vedligeholdelse af de grønne arealer, og her i Harlev har man altså skåret helt ind til benet. I et indlæg i JP Århus den 16. juni 2007 kan man læse om stigende pollental, hvilket rammer allergikere hårdt med voldsomme angreb af høfeber. Foråret er eksamenstid, og mange allergikere har haft store problemer med at komme igennem den tid, fordi høfeberen har fået overtaget, og risikoen for astmatiske sygdomme øges. Jeg citerer en udtalelse: Vi har ingen lokale tal for Århus, men det er ren logik, at når græsset ikke bliver slået, får det pollentallet til at stige. Jeg kan godt forstå, at århusianere med allergi er utilfredse, hvis græsset ikke bliver slået. Janne Sommer, biolog og leder

12 PARAPLYEN NR September 2007 af Astma-Allergi Forbundets Pollenregister. citat slut. Vi hører gang på gang de politiske beklagelser over nedskæringer, og henvisninger til de budgetter der er strammet til og skal overholdes. Det vi efterlyser, i den forbindelse, er en prioritering af de opgaver der skal løses. Gang på gang kan vi blot konstatere, at der er ufatteligt langt fra politikerne inde på Rådhuset, og ud til de dele af Århus Kommune, der ligger uden for den gamle Ringgade. Lad mig i den forbindelse nævne beslutningen om at lukke det lokale bibliotek, som vi fik forpurret. Vi må bede Fællesrådet, som på mange områder er i dialog med de kommunale instanser, om også at tage den manglende vedligeholdelse af de grønne områder op til diskussion, og få rettet op på det, som vi betragter som skandaløse tilstande. Hvem bringer Paraplyen til døren? Af Ejgil Rahbek Udringning af Paraplyen blev for nogle år siden udført af postvæsenet, men på grund af stigende takster, blev det for dyrt. Derefter gik vi over til Alfo budene, som var en del billigere, men da Paraplyen blev uddelt sammen med reklamer, fik de husstande, som har Nej tak til reklamer ingen Paraply. I starten var det ikke så mange, men da antallet af husstande med Nej tak var stigende og til sidst androg næsten 400 husstande, måtte der findes en anden løsning. Vi rettede henvendelse til spejderne og til HIK om det kunne være interessant et få denne opgave mod en passende betaling, som så kunne gå til et godt formål i forbindelse med ungdomsarbejdet. Men det lykkedes ikke at få en aftale, og så skulle der findes en anden løsning. HIK s fodboldafdeling, som holder kontakten med foreningen ved lige ved at hjælpe med diverse opgaver, som f.eks. kridtning, opsætning af net, byggeri af klubhus, arrangement ved hjemmekampe osv. Medlemmer af Senior Gruppen er som navnet antyder en del oppe i årene, og alle har et ønske om at fortsætte kontakten med sporten og tidligere foreningskollegaer. Det sociale fællesskab vægtes højt. Det er altså denne gruppe, som bringer Paraplyen til døren, og kan vi præsentere dem bedre end at bringe et billede, se nedenfor. Og det blev så Senior Gruppen, som påtog sig opgaven, og det er Fællesrådet meget taknemmelig for. Senior Gruppen er en gruppe af tidligere ledere og trænere fra især

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning * NR 35 * JUNI 2006 Annismadhus.dk Orientering fra Fællesrådet Forretningsudvalgets årsberetning Status på Sognegårdsprojektet En lokal iværksætter - om Annis Madhus i Lillering Nyt fra Harlev Bibliotek

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere