Tal på udlændingeområdet pr Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser."

Transkript

1 Tal på udlændingeområdet pr Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

2 Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet 1 Overblik over alle meddelte opholdstilladelse mv. 2 Familiesammenføring mv. Introduktion til familiesammenføringsområdet mv. 3 Hovedtal vedr. familiesammenføring mv. 4 Antal afgørelser vedr. familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger 5 Ansøgninger om familiesammenføring 6 Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere 7 Erhverv Introduktion til erhvervsområdet 8 Hovedtal på erhvervsområdet 9 Studie mv. Introduktion til studieområdet mv. 10 Hovedtal på studieområdet mv. 11 Opholdstilladelser på studieområdet mv. 12 EU/EØS Introduktion til EU/EØS 13 Hovedtal vedr. EU/EØS 14 Asyl mv. Introduktion til asylområdet mv. 15 Hovedtal på asylområdet mv. 16 Asylansøgninger Indkvartering 19

3 Generelt for de seneste tal på udlændingeområdet Tallene for 2009 vedrører 1. måned januar og er opgjort januar og på er baggrund opgjort af på registreringer baggrund af registreringer i udlændingesystemerne i udlændingesystemerne pr. 14. februar pr marts og er foreløbige. og er Der foreløbige. tages forbehold Tallene for for 2009 efteropdateringer er fastfrosne foreløbige af datagrundlaget tal opgjort frem pr. 9. mod januar offentliggørelsen. Der tages af forbehold de endelige for tal. efteropdateringer af datagrundlaget frem mod offentliggørelsen af de endelige I tal. tabeller I tabeller med med nationalitetsopdeling, er er nationaliteterne udvalgt udvalgt på på baggrund af af registreringer i i Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale om dobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har nogle personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for de samme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse, og som også meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Det kan også være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, der skifter arbejdsforhold eller studieretning, og som derfor meddeles en ny førstegangstilladelse. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. For en nærmere introduktion til tallene, se side 9 og 10 i Tal og fakta på udlændingeområdet 2007, 2008, på nedenstående link. Tal på udlændingeområdet pr , side 1

4 Tabel 1: Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. Periode 2009 Kategori I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Familiesammenføring mv. (A) Familiesammenføring heraf ægtefæller/faste samlevere Øvrige opholdssager (bl.a. adoptioner) Erhverv (B) heraf Jobplanen heraf lønarbejde og selvstændigt erhverv heraf trainees Studie mv. (C) heraf uddannelse heraf praktikanter heraf au pair EU/EØS (D) heraf lønarbejde heraf uddannelse heraf medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere Asyl mv. (E) Flygtningestatus * Andet grundlag, herunder humanitære opholdstilladelser I alt (A+B+C+D+E) i alt pr * Inkl. 444 kvotetilladelser meddelt i 2009 og 1 i perioden 1. januar til 31. januar. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 2

5 Familiesammenføringsområdet mv. (A) Introduktion til familiesammenføringsområdet mv. Udlændinge med nær familie i Danmark kan få opholdstilladelse i Danmark. Opholstilladelser gives primært til ægtefæller/registrerede partnere eller samlevere over 24 år og børn under 15 år. Ansøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingeservice. Hvis Udlændingeservice giver afslag på en ansøgning, kan ansøgeren klage til Integrationsministeriet. For en nærmere introduktion til familiesammenføringsområdet mv. se nedenstående link: Nordiske statsborgere kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark. EU/EØS-statsborgere samt statsborgere fra Schweiz kan opnå ophold efter EU/EØS-reglerne. Familiemedlemmer til herboende EU/EØS-statsborgere, statsborgere fra Schweiz og danske statsborgere, der vender tilbage til Danmark efter at have anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har i det omfang det følger af EUretten ret til at blive familiesammenført på baggrund heraf. Statsborgere fra andre lande skal søge om familiesammenføring efter udlændingelovens regler. Statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv. Familiesammenføringsområdet mv. omfatter familiesammenføring af ægtefæller og faste samlevere, mindreårige børn samt øvrige opholdssager. Kategorien "Øvrige opholdssager" omfatter bl.a. adoption, tidligere dansk indfødsret, dansk afstamning, ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark, andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold samt dansk mindretal i Sydslesvig. Tallene omfatter førstegangsansøgninger og vedrører afgørelser i Udlændingeservice. Generelt for de seneste tal på familiesammenføringsområdet mv. - Opgørelsen over familiesammenføringsansøgninger indeholder ikke kategorien "Øvrige opholdssager" (f.eks. adoption, tidligere dansk indfødsret og dansk afstamning). - Fra og med 11. juli 2008 indeholder tallene både afslag efter udlændingeloven og efter EUreglerne (sekundær bevægelighed). Tilladelserne til familiesammenføring efter EU-reglerne er en delmængde af det samlede antal familiesammenføringstilladelser. - Fra og med 1. januar 2009 kan tallene indeholde afgørelser til børn efter EU-reglerne (sekundær bevægelighed), som ikke elektronisk kan udskilles fra det samlede antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring. - Det understreges, at koden vedrørende registrering af ansøgninger om ophold efter EU-retten først er etableret pr. 1. oktober 2008, og at der derfor er tale om efterregistreringer af sager, som umiddelbart har kunnet identificeres. Der kan således være yderligere ansøgninger, der endnu ikke er blevet efterregistreret som ansøgninger efter EU-retten. Disse vil i takt med, at de identificeres, blive registreret som ansøgninger efter EU-retten. Der vil således efterfølgende kunne ske ændringer i antallet af ansøgninger tilbage i tiden. Tal på udlændingeområdet pr , side 3

6 (A) Tabel 1: Aktuelle hovedtal på familiesammenføringsområdet mv. Periode I alt I alt Kategori 2009 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Familiesammenføring Antal personer, som har søgt om familiesammenføring Antal familiesammenføringstilladelser heraf ægtefæller og faste samlevere Antal afslag på ansøgning om familiesammenføring Øvrige opholdssager * Antal tilladelser på det øvrige opholdsområde * Øvrige opholdssager omfatter bl.a. adoption, dansk mindretal i Sydslesvig og tidligere dansk indfødsret. (A) Tabel 2: Historiske hovedtal på familiesammenføringsområdet mv. Kategori Familiesammenføring Periode Året Året Året Året Året Året pr Antal personer, som har søgt om familiesammenføring Antal familiesammenføringstilladelser heraf ægtefæller og faste samlevere Antal afslag på ansøgning om familiesammenføring Øvrige opholdssager * Antal tilladelser på det øvrige opholdsområde Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 4

7 (A) Tabel 3: Afgørelser om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger Periode I alt I alt Afgørelse 2009 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Tilladelser Afslag I alt Der er pr. 13. marts registreret 45 ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne indgivet i perioden 1. januar til og med 31. januar. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med screening/identificering og den efterfølgende registrering af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, kan forekomme bagudrettede ændringer. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 5

8 (A) Tabel 4: Antallet af ansøgninger om familiesammenføring fordelt på nationalitet Periode I alt I alt Nationalitet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Tyrkiet Thailand Filippinerne Kina USA Pakistan Irak Rusland Vietnam Somalia Brasilien Afghanistan Ukraine Polen Marokko Iran Tyskland Makedonien (FYROM) Øvrige I alt (A) Tabel 5: Historisk udvikling i antallet af ansøgninger om familiesammenføring Måned År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 6

9 (A) Tabel 6: Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere fordelt på herboende reference Periode Året 2009 Året pr Alle afgørelser Tilladelser Afslag I alt Tilladelser Afslag I alt I alt heraf til herboende flygtning heraf til herboende indvandrer heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger (A) Tabel 7: Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere fordelt på nationalitet Periode Året 2009 Året pr Nationalitet Tilladelser Afslag I alt Tilladelser Afslag I alt Tyrkiet Thailand Filippinerne Kina USA Pakistan Irak Marokko Rusland Brasilien Vietnam Sri Lanka Afghanistan Makedonien (FYROM) Iran Ukraine Somalia Libanon Øvrige I alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 7

10 Erhvervsområdet (B) Introduktion til erhvervsområdet Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds- og arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer. For en nærmere introduktion til erhvervsområdet se nedenstående link: Statistikføringen på erhvervsområdet Tallene omfatter førstegangsansøgninger og afgørelser i Udlændingeservice. Nordiske statsborgere kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark, herunder også arbejde. Statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz, der ønsker at arbejde i Danmark, er omfattet af reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen/den tidligere EU/EØSbekendtgørelse. Den særlige overgangsordning for statsborgere fra de nye EUlande (pånær Cypern og Malta blev ophævet pr. 1. maj Statsborgere fra andre lande skal have opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark. Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mangel på personer i Danmark, som kan udføre den pågældende type arbejde. Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, fx positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen mv. Generelt for de seneste tal på erhvervsområdet - Kategorien "Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse" er fra 1. juli 2008 opdelt på henholdsvis familiemæssig tilknytning til person med en erhvervshhv. en studietilladelse. Sidstnævnte registreres under studieområdet mv. Registreringer inden 1. juli 2008 er statistikført under erhvervsområdet. - Kategorien "Øvrige" omfatter bl.a. opholdstilladelser efter ophør af tidligere opholdstilladelser (arbejdsmarkedstilknytning), pendlere, introduktionsforløb til højtuddannet arbejdskraft samt tilladelser til greencard (pointbaseret). Efter den 1. juli 2008 er greencard (pointbaseret) registreret under Jobplanen. Tal på udlændingeområdet pr , side 8

11 (B) Tabel 1: Opholdstilladelser på erhvervsområdet Jobkortordningen og herefter Jobplanen Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Lønarbejde - personer fra de nye EU-lande Specialister Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse Trainees Øvrige I alt pr (B) Tabel 2: Opholdstilladelser efter Jobplanen Kategori Beløbsordningen ( kr.) Greencard-ordningen (pointbaseret) Positivlisten Koncernordningen Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. I alt Periode 2009 I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt pr Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 9

12 Studieområdet mv. (C) Introduktion til studieområdet mv. En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark som studerende ved videregående uddannelser, elev på grund- og ungdomsuddannelser samt elev på folkehøjskoler, som au pair hos en værtsfamilie i Danmark eller for at arbejde som praktikant i Danmark mv. For en nærmere introduktion til studieområdet mv. se nedenstående links: Statsborgere fra de nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark, herunder også studere mv. Statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz, der ønsker at studere ved en videregående uddannelse i Danmark eller tage ophold som au pair eller praktikant mv., er omfattet af reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Dog har statsborgere fra de nye EU-lande, der ønskede au pair- eller praktikantophold i Danmark i en overgangsperiode frem til den 1. maj 2009 skulle søge opholdstilladelse efter udlændingeloven. Religiøse forkyndere er ligeledes omfattet af de almindelige regler i udlændingeloven, såfremt de ikke opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse efter EU-reglerne. Er der tale om studier på grund- og ungdomsuddannelser eller folkehøj-skoler, skal udlændingen have opholdstilladelse efter udlændingeloven. Tredjelandes statsborgere skal søge om opholdstilladelse som studerende, au pair eller praktikant mv. efter udlændingelovens regler. Statistikføringen på studieområdet mv. Tallene omfatter førstegangsansøgninger og afgørelser i Udlændingeservice. Generelt for de seneste tal på studieområdet mv. - Kategorien "Øvrige" omfatter opholdstilladelser til personer med familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieområdet mv. (fra 1. juli 2008), arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse, arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse samt opholdstilladelser til forskeruddannelse. Tal på udlændingeområdet pr , side 10

13 (C) Tabel 1: Opholdstilladelser på studieområdet mv. Uddannelse Praktikanter Au pair Humanitært arbejde Religiøse forkyndere mv Øvrige I alt i alt pr (C) Tabel 2: Opholdstilladelser med henblik på uddannelse Periode 2009 Kategori I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Videregående uddannelse, Danske Universiteter Videregående uddannelse, øvrige institutioner Kursus på folkehøjskole Grund- og ungdomsuddannelse Adgangsgivende kurser til videregående uddannelse I alt i alt pr Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 11

14 (C) Tabel 3: Opholdstilladelser med henblik på uddannelse fordelt på nationaliteter 2009 i alt Nationalitet I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr USA Kina Nepal Tyrkiet Canada Øvrige nationaliteter I alt (C) Tabel 4: Opholdstilladelser til praktikanter fordelt på nationaliteter 2009 i alt Nationalitet I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Ukraine Brasilien Rumænien Hviderusland Rusland Øvrige nationaliteter I alt (C) Tabel 5: Opholdstilladelser til au pair-personer fordelt på nationaliteter 2009 i alt Nationalitet I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Filippinerne Ukraine Rusland Brasilien Thailand Øvrige nationaliteter I alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 12

15 Introduktion til EU/EØS EU- eller EØS-statsborgere, samt statsborgere fra Schweiz kan opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Ansøgning om registreringsbevis og opholdskort indgives til Statsforvaltningen. Hvis Statsforvaltningen giver afslag på en ansøgning, kan ansøgeren klage til Udlændingeservice. EU/EØS (D) Statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz kan få udstedt et registreringsbevis, hvis de har lønnet arbejde, driver selvstændig erhvervsvirksomhed, leverer en tjenesteydelse i Danmark, er pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteydere, er udstationeret, er studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige og kan forsørge sig selv under sit ophold i Danmark, eller råder over tilstrækkelige midler, så de ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere eller statsborgere fra Schweiz, som udnytter retten til fri bevægelighed i Danmark, kan også få udstedt et registreringsbevis, eller hvis de er tredjelandsstatsborgere et opholdskort. Statistikføringen vedrørende EU/EØS Den særlige overgangsordning som blev lempet 1. maj 2008 blev helt ophævet 1. maj De pågældende er i stedet omfattet af EU-reglerne og skal derfor, ligesom øvrige EU-statsborgere der er arbejdstagere her i landet, ansøge om registreringsbevis senest tre måneder efter indrejsen. Generelt for de seneste tal vedr. EU/EØS - Kategorien "Lønarbejde" omfatter lønnet beskæftigelse, overenskomstdækket ansættelse, specialister på indiviuel kontrakt i overenskomstdækkede virksomheder samt udstationerede. - Kategorien "Øvrige" omfatter selvstændigt erhverv, selvforsørgende og folkepensionister. Registreringsbevis og opholdskort er alene et bevis på de rettigheder, som EU/EØSstatsborgeren eller tredjelandsstatsborgeren allerede har efter EU-reglerne. For en nærmere introduktion til EU/EØS se: Tal på udlændingeområdet pr , side 13

16 (D) Tabel 1: EU/EØS opholdskort og registreringsbeviser opdelt på kategorier Periode 2009 i alt Kategori I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Lønarbejde Uddannelse Medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere Øvrige I alt (D) Tabel 2: Udstedte EU/EØS opholdskort og registreringsbeviser med henblik på lønarbejde fordelt på nationalitet Periode 2009 i alt Kategori I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Polen Tyskland Rumænien Litauen Storbritannien Øvrige nationaliteter I alt (D) Tabel 3: Udstedte EU/EØS registreringsbeviser med henblik på uddannelse fordelt på nationalitet Periode 2009 i alt Kategori I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Tyskland Frankrig Polen Spanien Litauen Øvrige nationaliteter I alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 14

17 Asyl mv. (E) Introduktion asylområdet mv. For at få asyl skal en spontan asylansøger opfylde de betingelser, der er opstillet i FN's Flygtningekonvention(Konventionsflygtning), eller i stedet kunne meddeles beskyttelsesstatus, da vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf, eller at blive underkastet tortur eller anden nedværdigende og umenneskelig behandling eller straf. Derudover tilbydes et vist antal kvoteflygtninge årligt genbosætning i Danmark efter aftale med Flygtningehøjkommissariat(UNHCR). Ansøgninger om asyl behandles af Udlændingeservice. Flygtningenævnet er klageinstans i de asylsager, hvor der kan klages over Udlændingeservices afgørelse. Ansøgninger om humanitær opholdstilladelse behandles af Integrationsministeriet. I EU har man vedtaget Dublin-forordningen, der bestemmer, hvor en asylansøgning, som indgives i et EU-land, skal behandles. Reglen er, at man kun kan få behandlet sin asylansøgning i ét EU-land. Er ansøgeren fx kendt i et andet EU-land, skal ansøgningen måske slet ikke realitetsbehandles i Danmark. I stedet vil asylansøgeren blive sendt til det andet land for at få sin ansøgning behandlet dér. I Danmark defineres en uledsaget mindreårig asylansøger, som et barn under 18 år, der indrejser uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted - herunder andre familiemedlemmer. Det kan også være et barn, som indrejser med forældre eller en anden voksen person, men hvor den voksne person enten efterlader barnet i Danmark eller dør under opholdet. For en nærmere introduktion til asylområdet mv. se nedenstående link: Generelt for de seneste tal på asylområdet mv. - Bruttoansøgertallet angiver samtlige personer, der indgiver ansøgning om asyl her i landet - uanset om de får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark. Registreringstallet angiver derimod kun, hvor mange personer der får realitetsbehandlet deres asylsag i Danmark. - Antallet af opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. omfatter afgørelser hos alle instanser vedrørende ansøgning om asyl fra spontane asylansøgere og kvoteflygtninge samt afgørelser om humanitær opholdstilladelse, og opholdstilladelser på baggrund af ganske særlige grunde, herunder udledsagede mindreårige asylansøgere og udsendelseshindrede. - Anerkendelsesprocenten beregnes på grundlag af de spontane asylsager, som Udlændingeservice har afgjort i den pågældende periode. Procenten opgøres alene som et kumuleret tal (tilladelser og afslag) for perioden. Tal på udlændingeområdet pr , side 15

18 (E) Tabel 1: Aktuelle hovedtal på asylområdet mv. Periode I alt i alt pr. Kategori 2009 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Asylområdet generelt Antal personer, som har søgt asyl i Danmark (bruttoansøgertallet) Antal opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. (alle sagstyper, alle myndigheder) * heraf konventionsstatus heraf beskyttelsesstatus/ de facto status Antal flygtninge fordelt til kommunerne (af Udlændingeservice) Antal indkvarterede på asylcentre ** Tal for Udlændingeservices del af asylsagsbehandlingen Antal asylansøgere der er overgået til realitetsbehandling (registreringstallet) Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager *** i Udlændingeservice 44% (E) Tabel 2: Historiske hovedtal på asylområdet mv. Periode Året Året Året Året Året Året Kategori pr Asylområdet generelt Antal personer, som har søgt asyl i Danmark (bruttoansøgertallet)**** Antal opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. (alle sagstyper, alle myndigheder)* ***** heraf konventionsstatus heraf beskyttelsesstatus/ de facto status Antal flygtninge fordelt til kommunerne (af Udlændingeservice) Antal indkvarterede på asylcentre ** Tal for Udlændingeservices del af asylsagsbehandlingen Antal asylansøgere der er overgået til realitetsbehandling (registreringstallet) Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingeservice *** ****** 17% 18% 56% 50% 44% * Inkl. 444 kvote-tilladelser meddelt i 2009 og 1 i perioden 1. januar til 31. januar. ** Tallene er pr. ultimo perioden. *** Anerkendelsesprocenten beregnes først, når der foreligger tal for et helt kvartal. **** Bruttoansøgertallet for 2007 er inkl. 374 ansøgninger fra irakiske tolke m.fl. og 20 i ***** Inkl. 308 tilladelser (B-status) til irakiske tolke m.fl. i 2007 og 83 i 2008, samt 564 kvotetilladelser i ****** Anerkendelsesprocenten - ekskl. tilladelser givet til irakiske tolke m.fl. - var 30 % i 2007 og 45 % i Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 16

19 (E) Tabel 3: Aktuelle månedlige asylansøgertal Måned I alt I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Afghanistan Syrien Rusland Iran Irak Somalia Serbien Kosovo Statsløse palæstinensere Sri Lanka Nigeria Pakistan Algeriet Bosnien-Hercegovina Eritrea Indien Marokko Tyrkiet Congo, DRC Sudan Øvrige I alt (E) Tabel 4: Historiske månedlige asylansøgertal År Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec * * I alt * Inkl. 374 og 20 ansøgninger fra irakiske tolke m.fl. i hhv og Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 17

20 (E) Tabel 5: Uledsagede mindreårige asylansøgere fordelt på de største nationalitetsgrupper Måned I alt I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Afghanistan Irak Somalia Iran Syrien Algeriet Marokko Sri Lanka Guinea-Bissau Statsløse palæstinensere Kina Nigeria Rusland Guinea Vietnam Øvrige I alt (E) Tabel 6: Antallet af uledsagede mindreårige som har søgt om asyl (bruttoansøgertallet) År Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 18

21 (E) Tabel 7: Indkvarterede personer pr. ultimo periode Oprindelsesland Afghanistan Iran Syrien Rusland Irak Somalia Serbien Sri Lanka Kosovo Statsløse palæstinensere Øvrige I alt ekskl. centre mv. med irakiske tolke m.fl. Periode 2009 I alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn I alt heraf børn 7 12 I alt heraf børn 6 13 I alt heraf børn I alt heraf børn Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 19

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere