SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU"

Transkript

1 Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. -1-

2 Indledning FSR survey har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der sætter fokus på sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv lige nu. Undersøgelsen er blevet gennemført blandt et bredt udvalg af FSR danske revisorers medlemmer. 522 godkendte revisorer, der netop nu er i færd med at reviderer virksomhedernes årsregnskaber, er blevet spurgt om deres vurdering af danske virksomheders økonomiske situation nu og 12 måneder frem. 315 revisorer har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 60. Surveyen indeholder blandt andet følgende resultater: En stor andel af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at der er kommet flere eller mange flere økonomisk hårdt ramte virksomheder inden for byggeriet, detailhandlen og finanssektoren Detailhandlen vurderes at være særlig hårdt ramt af krisen, mens det lysner for industrien To tredjedele af revisorerne i undersøgelsen forventer ikke, at virksomhederne vil øge deres investeringer de næste 12 måneder Virksomhederne har mest fokus på defensive indsatsstrategier som økonomi- og likviditetsstyring, reduktion af omkostninger og effektiviseringer Syv ud af 10 revisorer forventer at virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne de næste 12 måneder Det er især lønninger og lønrelaterede ordninger såsom bonusser og personalegoder, der står for skud, når omkostninger skal bringes ned Kun cirka hver femte revisor vurderer, at virksomhederne vil begynde at ansætte igen det kommende år. Knap halvdelen forventer til gengæld, at virksomhederne vil fyre Næsten halvdelen af respondenterne forventer stigende eksport, mens kun godt hver femte forventer fremgang på hjemmemarkedet Hver sjette revisor har kendskab til danske virksomheder, der overvejer at flytte produktion hjem til Danmark Ni ud af 10 revisorer peger på, at begrænset adgang til likviditet og finansiering er den største barriere for at virksomhederne kan komme tilbage på vækstsporet Hver tredje revisor vurderer, at virksomhedernes samlede gæld er steget En fjerdedel af revisorerne svarer, at færre eller mange færre virksomheder kan overholde deres kortfristede gældsforpligtelser det kommende år, og dermed står over for en truende konkurs Hver tredje revisor er uenig eller helt uenig i at de mindre virksomheder har et kapitalberedskab året ud. For de store er det kun to pct., der er uenige i dette udsagn Flere brancher er fortsat økonomisk hårdt ramt Byggeriet, detailhandlen og finanssektoren er fortsat hårdest ramt af krisen. I disse brancher vurderer en relativ stor andel af revisorerne i spørgepanelet, at der er kommet flere eller mange flere økonomisk hårdt ramte virksomheder. 71 pct. af respondenterne vurderer, at der er flere eller mange flere ramte i detailhandlen, mens det tilsvarende tal er 48 pct. for byggeriet

3 Figur 1 Vurderer du, at der er kommet flere eller færre økonomisk hårdt ramte virksomheder i følgende brancher i forhold til samme tid sidste år? 60% 42% 37% 3 28% 17% 6% 1 4% Mange flere Flere Uændret Byggeri Detailhandel Finans Sammenligner man med resultatet af sidste års undersøgelse, ser det særlig slemt ud for detailhandlen, hvor andelen af respondenter, der svarer, at der er kommet flere eller mange flere hårdt ramte virksomheder er steget med næsten 30 procent point. Figur 2. Detailhandel 60% 4 32% 17% 1 Mange flere Flere Uændret Survey februar 2012 Survey maj

4 Til gengæld er der en smule lys forude for industrien. Her er det 28 pct., der vurderer, at der er færre eller meget færre virksomheder, der er økonomisk hårdt ramt. Også IT branchen ser ud til at klare sig relativt godt, her er det hver fjerde (26 pct.), der svarer færre eller meget færre ramte virksomheder. Figur 3. 44% Industri 18% 23% 5% 8% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke/har ikke kendskab til branchen Begrænset udsigt til nye investeringer Virksomhedernes økonomiske trængsler ser ud til at have konkret betydning for lysten til at investere nyt det kommende år. To tredjedele af revisorerne i undersøgelsen forventer således ikke, at virksomhederne vil øge deres investeringer de næste 12 måneder. Kun knap hver tredje respondent (29 pct.) forventer øgede investeringer de kommende 12 måneder. Netop det forhold, at virksomhederne ikke forventes, at øge investeringerne i fremtiden har stor betydning for fremtidig produktion, vækst og beskæftigelse. Færre investeringer slår således negativt tilbage på dansk erhvervslivs muligheder for at komme ud af krisen og tilbage på vækstsporet. Figur 4 Forventer du generelt, at virksomhederne vil øge deres investeringer de kommende 12 6% 29% Ja Nej Ved ikke 65% - 4 -

5 At flere virksomheder er økonomisk hårdt ramt, giver sig også tydeligt udslag i hvilke indsatsområder virksomhederne prioriterer i Ifølge revisorerne vil virksomhederne først og fremmest have øget fokus defensive strategiske indsatsområder som økonomi- og likviditetsstyring samt omkostningsreduktion. Her vurderer henholdsvis 95 pct. og 89 pct. af respondenterne, at det er enten er vigtigt eller meget vigtigt for virksomhederne. Også fokus på mere effektiv produktion scorer højt over vigtige indsatsområder. Derimod forventes det, at virksomhederne vil have mindre fokus på mere offensive strategiske indsatsområder som opstart at aktiviteter i udlandet, investeringer eller udvikling af nye produkter. Figur 5 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres indsats i 2012? Sammenfatning af hvad respondenterne vurderer, er henholdsvis meget vigtigt/vigtigt. Fokus på økonomi-/likviditetsstyring Reducere omkostninger Mere effektiv produktion Salgs- og markedsføring Udvikle nye produkter Samarbejde med eksterne Investeringer i ny teknologi/maskiner/bygninger/software Outsourcing (både ind- og udland) Opstart af aktiviteter i udlandet 18% 33% 33% 45% 57% 63% 95% 89% 88% Virksomhederne skærer i omkostningerne Besparelser står fortsat højt på dagsordenen i erhvervslivet i det næste år. Direkte adspurgt er syv ud af 10 revisorer i undersøgelsen enige eller helt enige i, at virksomheder vil være nødt til at skære i omkostninger de kommende 12 måneder. Kun tre pct. af respondenterne er helt uenige i dette udsagn

6 Figur 6 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne i de kommende 12 måneder 50% 22% 24% 3% 0% 0% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Det er især lønninger og lønrelaterede ordninger såsom bonusser og personalegoder, som står for skud, når virksomhederne skal have omkostningerne bragt ned, vurderer revisorerne. Men også nedbringelse af varelagre står højt på listen over områder, hvor virksomhederne vil skære i omkostningerne. Tabel 1 På hvilke områder forventer du især at virksomhederne vil reducere deres omkostninger de Område kommende 12 måneder? Pct. (flere svar angivet) Antal svar i pct. Lønninger 51 Bonusordninger 35 Personalegoder 33 Nedbringelse af varelagre 44 Rejse og transport 21 Køb af IT hardware og software 16 Efteruddannelse og kurser 27 Tele- og datakommunikation 11 Forsikringer 10 Kontorartikler 5 Andet 3-6 -

7 Fokus på at holde omkostningerne nede fremgår desuden tydeligt, når man spørger revisorerne om deres forventninger til udviklingen i beskæftigelsen det kommende år. Kun godt hver femte revisor (22 pct.) svarer, at de er enige eller helt enige i at virksomhederne vil begynde at ansætte igen det kommende år. Hver fjerde revisor (26 pct.) svarer, at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn. Derimod vurderer næsten halvdelen af respondenterne (47 pct.), at virksomhederne i høj grad eller i nogen grad vil være nødt til at fyre i de kommende 12 måneder. Kun syv pct. mener slet ikke, at virksomhederne vil være nødt til at fyre medarbejdere i det næste år. Figur 7 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhederne vil igen begynde at ansætte nye medarbejdere de kommende 12 måneder. Helt enig Enig 2 Hverken enig eller uenig 50% Uenig 25% Helt uenig Ved ikke 3% - 7 -

8 Figur 8 I hvor høj grad vurderer du, at virksomhederne vil være nødt til at skære i medarbejderstaben de kommende 12 måneder? I høj grad 6% I nogen grad 4 I mindre grad 44% Slet ikke 7% Ved ikke 2% Begrænset fremgang på hjemmemarkedet, men forventninger om stigende eksport Ifølge undersøgelsen er der begrænset fremgang at spore på hjemmemarkedet i det kommende år. Kun godt hver femte revisor (23 pct.) svarer, at de er enige eller helt enige i at virksomhedernes omsætning herhjemme vil stige i det kommende år. En tilsvarende andel (22 pct.) er omvendt uenige eller helt uenige i dette, mens hovedparten af revisorerne (52 pct.), hverken er enige eller uenige i at omsætningen på hjemmemarkedet vil stige

9 Figur 9 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhedernes omsætning på hjemmemarkedet vil stige i det kommende år 52% 22% 2 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 2% Uenig Helt uenig Ved ikke Anderledes positivt forholder det sig med forventningerne til eksporten det kommende år. Næsten halvdelen af respondenterne (46 pct.) er enten enige eller helt enige i, at virksomhedernes eksport vil stige i det kommende år. Kun hver tiende svarperson giver udtryk for uenighed i at eksporten vil stige det kommende år

10 Figur 10 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhedernes eksport til udlandet vil stige i det kommende år 43% 33% 3% 1 0% 9% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Det er især de såkaldte BRIK lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) og USA, der forventes at blive genstand for den øgede eksport af danske varer og tjenesteydelser. Kina, USA og Rusland topper således listen over lande, som respondenterne forventer, at eksportvirksomhederne vil satse på de næste 12 måneder. Helt i bund af listen ligger lande som Australien, Canada og Afrika. Tabel 2 På hvilke af følgende markeder/lande (uden for EU) vurderer du, at eksportvirksomhederne vil Lande satse på i de kommende 12 måneder (maks. 3 svar angivet) Pct. (flere svar angivet) Antal svar i pct. Kina 28 USA 25 Rusland 23 Brasilien 16 Indien 11 Afrika 5 Canada 4 Australien 3 Resultatet af undersøgelsen svarer meget godt overens med forventningerne hos Eksportrådet, der forventer, at Danmarks eksport vil stige med 4,5 pct. i Årsagen til den forventede vækst i vareeksporten hænger sammen med et forventet fald i euroen og den danske krone. Kina ventes desuden at fortsætte med høje vækstrater de næste par år. Samtidig forventes den kinesiske import at

11 vokse som følge af blandt andet lønforhøjelser og stimuleret privatforbrug. Selvom beskæftigelsen overrasker i USA er forventningen dog, at dansk eksport til USA vil stige mindre i de kommende to år end det var tilfældet i I en tid, hvor der tales meget om at flytte produktionen til udlandet, har FSR survey spurgt revisorerne om de ser tegn på den modsatte tendens - altså om revisorerne har kendskab til danske virksomheder, der overvejer, at flytte produktionen hjem til Danmark igen. 78 pct. af svarpersonerne svarer ikke overraskende nej til at de har kendskab til at virksomhederne flytter produktion hjem. Mere overraskende er det imidlertid, at 15 pct. svarende til ca. hver sjette revisor i undersøgelsen svarer ja til, at de har kendskab til virksomheder, der overvejer at flytte produktion hjem. Figur 11 Har du kendskab til danske virksomheder der overvejer at flytte til produktion fra udlandet tilbage til Danmark? 7% 15% Ja Nej Ved ikke 78% Fortsat store problemer med at skaffe adgang til finansiering FSR danske revisorer har gentagne gange fremhævet virksomhedernes begrænsede adgang til lån og finansiering som den absolut største barriere for at skabe vækst herhjemme. Undersøgelsen bekræfter endnu engang dette billede. Hele 89 pct. af revisorerne i undersøgelsen peger således på, at begrænset adgang til likviditet og finansiering er den største stopklods for, at virksomhederne kan komme tilbage på vækstsporet. Dette er en markant stigning i forhold til oktober 2011, hvor 78 pct. af revisorerne pegede på netop denne barriere. Andre betydelige bremser for væksten er ifølge revisorerne høje omkostninger til materialer og arbejdskraft (46 pct.) og manglen på efterspørgsel på hjemmemarkedet (44 pct.). I den modsatte ende af skalaen vurderer revisorerne, at et forhold som mangel på kvalificeret arbejdskraft, er en forholdsvis uvæsentlig barriere for væksten, selv om netop dette forhold i andre sammenhænge ofte bliver betragtet

12 som en meget betydelig bremse for væksten. Også forhold som dårlig økonomisk rådgivning og uhensigtsmæssig brug af offentlige erhvervsstøttekroner vurderes at have begrænset betydning for væksten. Tabel 3 Barrierer Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne? Pct. (flere svar angivet) Antal svar i pct. Begrænset adgang til likviditet og finansiering 89 Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft 46 Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet 44 Bureaukrati og administrative byrder 29 Høje skatter 22 Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne 15 Dårlig økonomistyring 13 Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner 8 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 5 Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning 4 Andet: 1 Mange virksomheder har fået mere gæld En virksomheds gæld er et udtryk for, hvad virksomheden samlet set skylder væk. Der er dog stor forskel på kortfristet gæld og langfristet gæld. Kortfristet gæld er gæld, der forfalder inden for ét år, mens de langfristede gældsforpligtigelser typisk strækker sig over mange år. Langfristet gæld kan fx være anlægslån eller realkreditlån. Direkte adspurgt, om virksomhedernes samlede gæld er steget eller faldet i forhold til samme tid sidste år, svarer en tredjedel af revisorerne (32 pct.), at gælden er blevet større. En lidt mindre andel (27 pct.) af revisorerne vurderer derimod at gælden er blevet mindre, mens den største andel (39 pct.) vurderer, at gælden er uændret i forhold til sidste år

13 Figur 12 Vurderer du, at virksomhedernes samlede gæld (kort- og langfristet) er større eller mindre i forhold til samme tid sidste år. 2% 32% 39% Større Mindre Uændret Ved ikke 27% En virksomheds kortfristede gæld kan fx være moms, kassekredit eller leverandørgæld, der skal tilbagebetales inden ét år. Når vi har valgt specifikt, at spørge ind til den kortfristede gæld, skyldes det, at det typisk er de gældsforpligtelser, der vedrører den løbende drift, og i sidste ende kan tvinge en virksomhed ud i konkurs eller rekonstruktion. Hvis en relativt stor andel virksomheder ikke forventes, at kunne overholde sin kortfristede gæld, kan det således være et signal om at flere virksomheder er i akut nød eller står over for en truende konkurs. Direkte adspurgt er det en fjerdedel af revisorerne, der vurderer, at færre eller mange færre virksomheder kan overholde deres forpligtelser i form af kortfristet gæld, og dermed kan komme i nød i det kommende år. En tilsvarende andel vurderer dog samtidig, at flere eller mange flere virksomheder vil kunne overholde deres gældsforpligtelser

14 Figur 13 Vurderer du, at flere eller færre virksomheder i det kommende år kan overholde deres kortsigtede gældsforpligtigelser (fx kassekredit, leverandørkredit, anden gæld mv.)? Mange flere Flere 24% Uændret 47% Færre 25% Meget færre Ved ikke Forskellen i vurderingen af virksomhedernes evne til at klare deres gældsforpligtelser kan hænge sammen med virksomhedernes forskellige størrelse. Ofte er det fx blevet fremhævet, at de små virksomheder er klart mere pressede af den økonomiske og finansielle krise end de store virksomheder. Spørger man ind til revisorernes vurdering af kapitalberedskabet hos forskellige typer af virksomheder ses denne forskel tydeligt. Mens halvdelen af revisorerne således er enige eller helt enige i, at de store virksomheder (regnskabsklasse C og D) kan klare sig økonomisk året ud, er det kun knap hver femte revisor, der mener det samme for de mindre virksomheder (A og B). Til gengæld er hver tredje revisor uenig eller helt uenig i at de mindre virksomheder har et kapitalberedskab året ud. For de store er det kun 2 pct. der er uenige i dette udsagn

15 Figur 14 Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Virksomhederne har et kapitalberedskab, så de kan klare sig økonomisk året ud (små virksomheder = regnskabsklasse A og B, store virksomheder = regnskabsklasse C og D). 4 47% 17% 18% 30% 28% Store virksomheder Små virksomheder 10% 2% 0% 3% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Når vi spørger til revisorernes vurdering af om flere eller færre virksomheder vil gå konkurs det næste år, tegner billedet sig lidt mudret. Knap hver fjerde mener flere, og en tilsvarende andel mener færre, mens hovedparten af respondenterne vurderer, at niveauet vil være uændret i forhold til året før. Figur 15 Vurderer du, at flere eller færre virksomheder vil gå konkurs i det kommende år? 49% 23% 25% 0% Mange flere Flere Uændret Færre Meget færre Ved ikke

16 Revisorerne i undersøgelsen er afslutningsvist blevet bedt om på baggrund af deres besvarelse af de øvrige spørgsmål at give en samlet vurdering af virksomhedernes situation her og nu i forhold til samme tid sidste år. Respondenterne er blevet bedt om at placere virksomhedernes situation på en skala, der går fra minus 5= meget negativ til plus 5= meget positiv, hvor 0=uændret i forhold til sidste år. Som det fremgår af figurerne nedenfor er der en markant forskel i revisorernes vurdering af, hvor positiv/negativ den aktuelle situation er for små og store virksomheder. Som det ses, af figuren til venstre er der en hældning mod en negativ situation for de små virksomheder (A og B). 48 pct. af respondenterne hælder her mod negativ tenderende til meget negativ. Omvendt forholder det sig med vurderingen af de store virksomheder (C og D), hvor 55 pct. af respondenterne hælder mod positiv tenderende til meget positiv. Kun 13 pct. af respondenterne hælder mod en negativ situation for de største virksomheder. Samlet set tegner der sig et billede af, at det er de små og mellemstore virksomheder, der p.t. er hårdest ramt af krisen, mens de største virksomheder klarer sig bedre og er inde i en positiv udvikling. Figur 16 På baggrund af din besvarelse af ovenstående spørgsmål bedes du - på en skala fra minus 5 til plus 5 - vurdere situationen i virksomhederne i forhold til samme tid sidste år. Små og mindre virksomheder (regnskabsklasse A og B) Store virksomheder (Regnskabsklasse D og C) 23% 25% 27% 17% 16% 22% 22% 7% 8% 10% 9% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 2% 0% Meget negativ Uændret Meget positiv Meget negativ Uændret Meget positiv

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv.  FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere