R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk"

Transkript

1 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus deltog som suppleant for Kirsten Busk Lene Hindbo (deltog i dialogmødet med LBR) Jens Ladefoged (deltog i LBR mødet) Afbud: Marianne Køpke og Gitte Foldager Pedersen Peter Byskov Sandsberg (uden afbud) Mødet er forlænget med 15 min. til kl Velkommen til en ny periode i Det Lokale Beskæftigelsesråd Konstituering Godkendelse af dagsorden Revidering af forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af referat fra mødet den 25. marts Ansøgning om projektstøtte for Resultatrevision Oversigt over virksomhedspraktikker Resultatopfølgning Beskæftigelsesplan Gensidig orientering Punkter til næste møde Eventuelt Dialogmøde med BEU (Kl )... 8 Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl til 1

2 1. Velkommen til en ny periode i Det Lokale Beskæftigelsesråd I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter Kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive kommunen, og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) funktionsperiode udløb den 31. maj 2014, hvorfor de relevante organisationer har indstillet repræsentanter til rådet for perioden 1. juni maj I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats sammensættes Det Lokale Beskæftigelsesråd af repræsentanter fra følgende organisationer: 1) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 2) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 3) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 4) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation 5) op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer 6) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger 7) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat og 8) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. LBR drøftede på mødet den 25. marts 2014, hvilke foreninger, der i øvrigt skal tilbydes plads i LBR i den kommende periode. Det blev besluttet, at Uddannelsescentret og Erhvervscentret forsat skal tilbydes en plads hver. Administrationen har modtaget følgende indstillinger fra organisationerne: Fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Jens Ladefoged (Velux A/S) Peter Byskov Sandsberg (Jens Byskov A/S) Jan Pedersen (Anneberg Transport) Fra Landsorganisationen (LO): Marianne Køpke (HK) Marianne H. Christensen (FOA) Karl Astrup (3F) Suppleanter: Vagn Korshøj (3F) Helge Albertsen ( Dansk Metal) Berit Weitemeyer (FOA) Fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF): Kirsten Busk Pagaard (Danmarks Lærerforenings fjordskreds) Suppleant: Peben Huus Fra Akademikerne (AC): Lone Nystrup Suppleant: Martin L. Thysen 2

3 Fra Danske Handicaporganisationer (DH): Hans Pinderup Gitte Foldager Pedersen Fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO): PLO har pt. ikke udpeget repræsentant til LBR Fra Uddannelsescentret: Per Rahbek Fra Erhvervscentret: Lene Hagerup Hindbo Beskæftigelsesudvalget godkendte den 10. juni 2014 organisationernes indstillinger. Forretningsudvalget indstiller, at punktet tages til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. 2. Konstituering I henhold til 45 stk. 4 er borgmesteren formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) er formand for rådet. Denne løsning har man valgt i Ringkøbing-Skjern Kommune, derfor er formanden for Beskæftigelsesudvalget - Linda Nielsen - også formand for LBR. Formandens suppleant er næstformanden i Beskæftigelsesudvalget. Funktionsperioden for formanden for LBR følger den kommunale valgperiode, hvorfor perioden udløber den 31. december Der har i den tidligere periode været valgt to næstformænd blandt arbejdsmarkedets parter til Det Lokale Beskæftigelsesråd, og disse har sammen med formanden dannet et forretningsudvalg for LBR. Forretningsudvalget indstiller, at der vælges to næstformænd fra arbejdsmarkedets parter, som sammen med formanden danner et forretningsudvalg for Det Lokale Beskæftigelsesråd. LBR besluttede, at Marianne H. Christensen (LO) og Jens Ladefoged (DA) forsætter som næstformænd. 3

4 3. Godkendelse af dagsorden Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. Godkendt. 4. Revidering af forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd Forretningsorden er revideret med udgangspunkt i forretningsordenen, som blev vedtaget 22. juni Administrationen indstiller, at forretningsordenen godkendes. Bilag: Forslag til forretningsorden Godkendt. 5. Godkendelse af referat fra mødet den 25. marts 2014 Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender referatet Godkendt. 6. Ansøgning om projektstøtte for 2014 LBR har i alt kr. i LBR midler i 2014, hvoraf der er bevilget kr. Dermed er der kr. som endnu ikke er forbrugt. LBR har modtaget 3 ansøgninger på i alt kr. Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 17. juni 2014, at indstille følgende projektansøgninger til godkendelse: Projektansøgningen Virksomheder og elever hvordan finder vi hinanden på kr. Projektansøgningen 10 klasse og virksomhedskontakt på kr. Projektansøgningen Mulighed for job på kr. Bilag: Bevilgede projekter 2014 Oversigt over ansøgninger om LBR midler

5 Ansøgning Virksomheder og elever hvordan finder vi hinanden Ansøgning 10 klasse og virksomhedskontakt Ansøgning Mulighed for job Beslutning LBR godkendte forretningsudvalgets indstilling om godkendelse af projektansøgningen Virksomheder og elever hvordan finder vi hinanden på kr. og projektansøgningen Mulighed for job på kr. Derudover blev projektansøgningen 10 klasse og virksomhedskontakt godkendt, forudsat at der bliver udarbejdet en mere konkret tidsplan/mål i forhold til hvordan midlerne forventes anvendt. 7. Resultatrevision 2013 Kommunerne skal hvert år udarbejde en resultatrevision, hvor der gøres status over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for det sidste år. Beskæftigelse har endnu en gang opnået fine tal for overholdelse af ret og pligt tilbud, det vil sige samtaler til tiden og tilbud til tiden. På førtidspensionsområdet er kurven endelig knækket efter flere års tilløb hertil. Der har været ganske få nytilkendelser i 2013 også relativt set når der sammenlignes med andre kommuner med samme rammevilkår. Men der er fortsat en stor udfordring i at begrænse tilgangen til de andre permanente forsørgelsesordninger fleksjob og ledighedsydelse. Antallet af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er tilkendt et fleksjob, ligger på et konstant højt og stadigt stigende niveau. Beskæftigelsesregion Midtjylland har haft Resultatrevision 2013 til udtalelse, og skriver i brev af 20. maj 2014, at de gerne vil kvittere for den flotte indsats i Langtidsledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune er faldet markant, hvilket bl.a. skal ses i lyset af Jobcentres fokus på kontakten til virksomhederne. Det er regionens vurdering, at Ringkøbing-Skjern Kommune forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen, og de vurderer ikke, at der er grund til at supplere med kommentarer på de enkelte resultater. Resultatrevisionen, har været sendt til udtalelse i LBR, som ikke havde bemærkninger til resultatrevisionen. Forretningsudvalget indstiller, at punktet tages til efterretning Bilag: Resultatrevision 2013 Kim Ulv Christensen gennemgik dele af Resultatrevision Herunder var der en drøftelse i LBR om de udfordringerne kommunen står overfor i forhold til at der vil blive mangel på arbejdskraft indenfor konkrete områder. Jan Pedersen (DA) tilkendegav bl.a. følgende: - at vi kommer til at mangle rigtig mange håndværkere på grund af, at mange private under krisen ikke har fået bygget om, lavet tilbygninger, lavet nye huse og nu hvor vi så har fået flere penge mellem hænderne, og er blevet tillidsfulde til økonomien og sikringen af vores arbejde, vil vi efterspørge mere, og derudover er der iværksat mange offentlige investeringer. 5

6 - at den uddannede smed og industrimedarbejder bliver eftertragtede medarbejdere. Vi vil se (det sker allerede i stor udstrækning) industrien stille og roligt vender tilbage til Danmark igen ud fra en eneste grund innovationen sker i produktionen og ikke på kontoret, og vi har alle brug for de medarbejdere som har produktet i hånden og som ved hvad tingene drejer sig om. De er guld værd, de kommer med den lille ide som er bæredygtig og som kan udvikles fordi de har interessen og motivationen for virksomheden. Ingeniører har vi manglet rigtig mange af det gør vi også de næste 3 år indtil den store masse af ingeniører kommer ud af skolen. Derudover var det Jans vurdering, at almindelige HK funktionærer, bankansatte, bogholderi medarbejdere og detailansatte vil få svære ved at finde beskæftigelse pga. at funktionerne overgår til IT, nethandel og at hele brancher vil blive væsentligt reduceret. Lone Nystrup gjorde opmærksom på den seneste debat, der har været vedr. de ledige seniorers vanskeligheder med at komme i arbejde. Til dette bemærkede Jan Pedersen, at han personligt meget gerne ansætter ældre medarbejdere 50 og 60+ som chauffører mv., da det er en stabil og god arbejdskraft. 8. Oversigt over virksomhedspraktikker I bilagsmaterialet er den seneste opdaterede liste, som AMS stiller til rådighed for landets Lokale Beskæftigelsesråd via portalen AMS Sharepoint. Forretningsudvalget indstiller, at punktet tages til efterretning Bilag: KLV-liste AMS 4 kvartal er tidligere udsendt, der afventes opdateret liste for 1 kvartal. Taget til efterretning. 9. Resultatopfølgning Beskæftigelsesplan 2014 Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Beskæftigelse skal i december 2014 (år til dato) være på 26,8 %, svarende til en stigning på 7,6 procentpoint fra december 2012 til december (Af tekniske årsager er målet udgået, Styrelsen arbejder på at udvikle et nyt mål) Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 127 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 54 pct. fra december 2012 til december Status: 59 førtidspensioner (april 2014) Mål 3: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 306 personer i december 2014, svarende til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december Status: 264 personer (april 2014)) Mål 4: At samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 42 %, svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2012 til december

7 Status for samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder (Kilde Jobindsats) Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder RKSK jobcenters Andre jobcentres Samarbejdsgrad i alt samarbejdsgrad samarbejdsgrad - Andel af Antal med virksomheder i med virksomheder i virksomhedskontakter i kommunen, pct. virksomheder kommunen, pct. kommunen, pct. (Ministermålet) Ringkøbing-Skjern Jan-dec Antal virksomheder i tabellen omfatter virksomheder i kommunen, der i gennemsnit har mindst én lønudbetaling for hver måned, der indgår i perioden. Den samlede samarbejdsgrad på 40 % i Ringkøbing-Skjern Kommune er lavere end summen af jobcentres og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både med Ringkøbing-Skjern kommune og andre kommuner, kun indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad. Lokalt mål: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 9 26 uger skal nedbringes fra 317 sygedagpengeforløb i uge til 270 sygedagpengeforløb i december 2014 Status: 293 personer (uge ) Forretningsudvalget indstiller, at punktet tages til efterretning. Taget til efterretning. 10. Gensidig orientering 1. Nyt fra LBR-medlemmerne 2. Nyt fra Beskæftigelsesudvalget 3. Nyt fra administrationen Der var en drøftelse af hvad Beskæftigelsesreformen kommer til at betyde for LBR s fremtid. Formanden tilkendegav, som også meddelt på sidste LBR møde, at BEU forsat ønsker et struktureret samarbejde med arbejdsmarkeds parter om de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet. Medlemmerne af LBR var positive overfor at forsætte som en form for vejledende udvalg for Beskæftigelsesudvalget. Herunder gjorde Marianne Christensen opmærksom på de mange tiltag som LBR har iværksat, og som efterfølgende er forsat. Punktet vil blive drøftet på næste LBR møde, hvor det forinden forventes at være drøftet i Beskæftigelsesudvalget. 7

8 Kim Ulv Christensen orienterede om de planlagte besparelser i kommunen. Beskæftigelse hvor en stor del af området er lovreguleret skal kun spare 5 mio. kr. Besparelserne foreslås fundet ved at nedbringe antallet af: - sygedagpengesager over 52 ugers varighed med otte personer. Indsatsen for at opnå besparelsen er at ansætte en psykolog i en projektperiode på 2-3 år. - nedbringe antallet af personer på kontanthjælp med 28 personer over to år. Indsatsen for at opnå besparelsen er at ansætte en socialrådgiver samt en psykolog i en projektperiode på totre år. - nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger, hvor 20 personer overgår til kommunens puljefleksjobordning samt 25 personer overgår til ressourceforløbsydelse. Indsatsen for at opnå besparelsen er at ansætte en socialrådgiver. Kim orienterede også om udviklingen af projektenheden. Udviklingsprocessen har til formål at: - Frigøre minimum 3.0 mio. kr. af Projektenhedens budget, således at de 3.0 mio. kr. kan indgå som medfinansiering af nye uddannelsesforløb for de årige. - Ændre fokus i Projektenhedens aktiveringstilbud fra produktion og afklaring til motivation og fokus på borgernes ressourcer. 11. Punkter til næste møde den 28. august 2014 Følgende punkter ønskes medtaget på næste møde: Orientering om erhvervsuddannelsesreformen Der ønskes en drøftelse om hvordan virksomhederne kan få dækket deres fremtidige behov for arbejdskraft? Beskæftigelsesreformen og LBR s fremtid 12. Eventuelt Ingen bemærkninger 13. Dialogmøde med BEU (Kl ) Særskilt notat. 8

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere