BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale vejledning, som også følger med apparatet JVC Danmark A/S

2 Til lykke med dit nye JVC udstyr! Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden brugen, så du får det fulde udbytte af dette kvalitetsprodukt fra JVC. INDHOLD SIKKERHED 3 Sikkerhedsforskrifter... 3 BETJENINGSFUNKTIONER OG INDIKATORER 4 OPSÆTNING AF DIN NYE VIDEO 5 Grundlæggende tilslutning... 5 S-VIDEO tilslutning... 5 BASISINDSTILLINGER 6 Automatisk opsætning... 6 Preset download... 7 Sprog... 8 SATELLIT-MODTAGER STYRING 9 Tilslutning af satellit-controller... 9 T-V LINK 10 T-V Link funktioner OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION 11 Grundlæggende optagelse Grundlæggende gengivelse Gengivelse med HDD Navigation Live Memory Playback Gengivefunktioner Optagefunktioner OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION 17 Grundlæggende optagelse Grundlæggende gengivelse Gengivelse med VCR Navigation Gengivefunktioner Optagefunktioner B.E.S.T. billedsystem TIMER-OPTAGELSE 25 ShowView timer-programmering Express timer-programmering Automatisk satellit-optagelse SÆRLIGE EGENSKABER 30 Fjernbetjeningsfunktioner REDIGERING 32 Hybrid Navigation Ændring af information Overspilning Normal overspilning (HDD 6 VHS) Normal overspilning (VHS 6 HDD) Klip-Let redigering Redigering fra et videokamera Output/Input indstilling Redigering til eller fra en anden videobåndoptager. 40 Audio Dubbing TILSLUTNING 42 Tilslutning af en satellit-modtager Tilslutning/Brug af en dekoder Tilslutning/Brug af et stereoanlæg ANDRE INDSTILLINGER 44 Funktionsindstilling ShowView opsætning Kanalindstilling Urindstilling FEJLFINDING 54 SPØRGSMÅL OG SVAR 56 SPECIFIKATIONER JVC Danmark A/S 2

3 SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og advarslerne sidder på apparatets bagpanel. ADVARSEL: ADVARSEL: Farlig spænding i apparatet. Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, da dette kan medføre fare for brand eller elektriske stød. FORSIGTIG # Det anbefales at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis videobåndoptageren ikke skal anvendes i en længere periode. # Der er farlig spænding i videobåndoptageren. Reparationer må kun udføres af kvalificerede teknikere. For at undgå fare for elektriske stød eller brand, bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. BEMÆRK Der er to forskellige typer SECAM farvesystemer: SECAM-L, anvendt i Frankrig (SECAM-vest), og SECAM-B, anvendt i Østeuropa (SECAM-øst). 1. Denne video kan også modtage SECAM-B farvesignaler til optagelse og gengivelse. 2. Optagelser foretaget med SECAM-B farvesignaler danner sort/hvide billeder, hvis de afspilles på en SECAM-L video, eller danner ikke normale farvebilleder, hvis de afspilles på en PAL video med SECAM-B indbygget (selv om TV'et er SECAM kompatibelt). 3. SECAM-L præindspillede kassetter eller optagelser foretaget med en SECAM-L video danner sort/hvide billeder, når de gengives i denne videobåndoptager. 4. Denne video kan ikke anvendes med SECAM-L. Benyt en SECAM-L videobåndoptager til optagelse af SECAM-L signaler. VIGTIGT # Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på denne side, før du tilslutter eller betjener apparatet. # Vær opmærksom på at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, plader og discs uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TV-programmet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. # Kassetter mærket "S-VHS" og "VHS" kan benyttes i denne videobåndoptager. S-VHS optagelser kan kun foretages på kassetter mærket "S-VHS". Ved brug af S-VHS ET funktionen er det muligt at optage og gengive med S-VHS billedkvalitet på VHS kassetter i denne video. BEMÆRK # STANDBY/ON Ô/ tasten afbryder ikke strømtilførslen fra lysnettet fuldstændigt. "Ô" markerer standby (slukket) og " " tændt. # Videobånd, som er optaget i denne videobåndoptager på LP/EP (Long Play/Extended Play) hastighed, kan ikke gengives i en video med kun én hastighed. # Hvis apparatet placeres i et skab eller en reol, skal der være tilstrækkelig luft (mindst 10 cm) omkring dets sider, top og bagpanel til at sikre tilstrækkelig ventilation. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan der ske beskadigelse af videobåndoptageren, fjernbetjeningen eller videokassetten. 1. LAD VÆRE med at stille videoen på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed.... i direkte sollys.... i støvede omgivelser.... i nærheden af kraftige magnetfelter.... på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække videoens ventilationsåbninger. 3. LAD VÆRE med at sætte tunge genstande på videoen eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, der kan spilde væske på videoen eller fjernbetjeningen. 5. LAD VÆRE med at stille tændte stearinlys og lignende på videoen. 6. UNDGÅ kraftige stød eller rystelser under transport af videoen. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i videoen, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Kondens på videotromlen kan medføre beskadigelse af båndet. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, bør strømmen til videoen tilkobles et par timer, så fugten fordamper JVC Danmark A/S 3

4 SIKKERHED (fortsat) Sikkerhedsforskrifter for harddisk 1. Før apparatet tilsluttes Denne video har en indbygget harddisk, som bruges til lagring af video- og audiosignaler i digital form. En harddisk er en præcisionsfremstillet komponent, der bør behandles med varsomhed.! LAD VÆRE med at stille videoen på steder, hvor den kan blive udsat for vibration eller støv.! LAD VÆRE med at stille videoen på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed. Hvis der opstår kondens, kan fugt på harddisk-pladerne eller læse/skrivehovederne beskadige disse dele.! LAD VÆRE med at stille video på steder, hvor ventilatoren på bagpanelet ikke kan afgive spildvarme, eller luften ikke kan cirkulere frit.! Lad være med at bruge videoen i lodret stilling. Harddisken kan frembringe lidt mekanisk støj. Dette er ikke en fejl ved apparatet. 2. Før apparatet tages i brug Når der er tændt for apparatet, roterer harddisken ved en konstant høj hastighed.! LAD VÆRE med at udsætte apparatet for vibration eller rystelser. Et kraftigt stød kan medføre, at både data og selve harddisken beskadiges.! LAD VÆRE bruge udstyr med kraftige magneter eller stærke elektromagnetiske felter, f.eks. mobiltelefoner, i nærheden af apparatet.! LAD VÆRE med at afbryde strømmen ved stikkontakten, mens apparatet er tændt. Hvis strømmen afbrydes, mens harddisken er i brug, kan både den og de lagrede data tage skade. Husk at slukke på apparatet, før strømmen afbrydes. 3. Under brug af apparatet Når du vælger HDD (Hard Disk Drive) for at se et program, opstår der en beskeden tidsforsinkelse i forhold til direkte modtagelse af programmet. Dette skyldes, at video- og audiosignalerne først skal lagres på harddisken, før de kan gengives. Tidsforsinkelsen er på ca. 3 sekunder. Hvis du tænder for apparatet med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Indtil da er alle funktioner blokeret. Dette er ikke en fejl ved apparatet. BETJENINGSFUNKTIONER OG INDIKATORER Se side 5 11 i den internationale vejledning 2002 JVC Danmark A/S 4

5 OPSÆTNING AF DIN NYE VIDEO Grundlæggende tilslutning Se side 12 i den internationale vejledning BEMÆRK! Dit TV skal være udstyret med 21-polet AVindgangsbøsning (SCART) til tilslutning af en videobåndoptager.! Det er meget vigtigt, at videobåndoptageren bliver forbundet rigtigt. Følg omhyggeligt anvisningerne på denne side. TILSLUTNINGEN SKAL UDFØRES, FØR VIDEOBÅNDOPTAGEREN KAN BETJENES. 1 CHECK INDHOLDET Kontrollér at du har fået alt det tilbehør, der står under "Specifikationer" (L s. 57). 2 FIND EN PLADS TIL VIDEOEN Stil videobåndoptageren på en stabil, vandret flade. 3 FORBIND VIDEOEN TIL TV'ET [1] Fjern TV-antennekablet fra TV'et. [2] Sæt stikket på TV-antennekablet i ANTENNA IN bøsningen på videoens bagpanel. [3] Forbind det medfølgende RF-kabel mellem ANTENNA OUT bøsningen på videoens bagpanel og TV'ets antennebøsning. [4] Forbind det medfølgende SCART-kabel mellem AV1 (L-1) IN/OUT bøsningen på videoens bagpanel og TV'ets 21-polede SCART-bøsning.! AV1 (L-1) IN/OUT bøsningen modtager og leverer enten et komposit (almindeligt) eller et Y/C videosignal, hvor luminans- og krominanskomponenterne er adskilt. Hvis dit TV's 21-polede AV indgangsbøsning (SCART) er kompatibel med et Y/C signal, bør du sætte "L-1 OUTPUT" til "S-VIDEO", efter at du er færdig med tilslutningen og basisindstillingerne (L s. 38). Dette giver dig den højest mulige billedkvalitet. Hvis du benytter denne tilslutning, skal det 21-polede SCART-kabel være fuldt monteret.! Sæt dit TV i VIDEO (eller AV), Y/C eller RGB indstilling, afhængigt af TV'ets SCART-bøsning.! Se også TV'ets betjeningsvejledning.! Den høje S-VHS billedkvalitet kan du også få ved at benytte S-VIDEO TILSLUTNING (se herunder). 4 FORBIND VIDEOEN TIL LYSNETTET Forbind netledningen på videoens bagpanel til en stikkontakt. S-VIDEO tilslutning Se side 13 i den internationale vejledning! Hvis dit TV har S-VIDEO og AUDIO IN bøsninger. FORBIND VIDEOEN TIL TV'ET [1] Forbind antennen, videoen og TV'et som beskrevet herover. [2] Forbind videoens S OUT bøsning til TV'ets S-VIDEO IN bøsning med et S-VIDEO kabel (ekstra tilbehør). [3] Forbind videoens AUDIO OUT bøsninger til TV'ets AUDIO IN bøsninger med et audiosignalkabel (ekstra tilbehør). [4] Forbind videoen til lysnettet.! Denne tilslutning giver dig den høje S-VHS billedkvalitet.! Hvis dit TV ikke har stereolyd, kan du forbinde videoens AUDIO OUT bøsninger til f.eks. VIDEO eller AUX bøsningerne på forstærkeren i et stereoanlæg (L s. 43).! Se i TV'ets betjeningsvejledning, hvordan du vælger S-VIDEO indgangen. Når netstikket er sat i en stikkontakt, og du første gang trykker på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen, vises "SET" på TV-skærmen og/eller videoens display. Det betyder, at du kan aktivere den automatiske opsætning (L s. 6) JVC Danmark A/S 5

6 BASISINDSTILLINGER Automatisk opsætning Se side i den internationale vejledning Automatisk indstilling af kanaler, ur og guide-numre Når netstikket er sat i en stikkontakt, og du første gang trykker på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen, vises "SET" på TV-skærmen og/eller videoens display. Det betyder, at du kan aktivere den automatiske opsætning ved at vælge dit land, i dette tilfælde Danmark. Vær opmærksom på følgende, før du begynder.! Videoen skal være tilsluttet en antenne eller et fællesantenneanlæg.! Videoen skal være tilsluttet lysnettet.! Du kan foretage den automatiske opsætning ved hjælp af menuer på TV-skærmen og/eller videoens display. Hvis du vil bruge skærm-menuer, skal dit TV være sat til AV gengivelse. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen. "SET" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. 2 VÆLG LAND Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «og vælg det internationale retningsnummer for dit land "45" for Danmark. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «og fremhæv dit lands navn. 3 VÆLG SPROG Tryk på OK. Menuen til sprogvalg vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «og vælg sprogkoden for dit land "10" for dansk. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «og fremhæv dit sprog. 4 START AUTOMATISK OPSÆTNING Tryk på OK. "AUTO SET/T-V LINK" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «, vælg "Auto" og tryk derefter på OK eller. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «for at flytte pilen til "AUTO SET" og tryk derefter på OK eller. "Auto" blinker på displayet. LAD VÆRE med at trykke på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen, indtil klokkeslættet, programpladsnummer "(CH) 1" eller "--:--" vises på displayet.! Hvis du bruger TV-skærmen, vises AUTO SET menuen. Efterhånden som den automatiske opsætning skrider frem, bevæger "#" mærket sig fra venstre mod højre. Når den automatiske opsætning er gennemført, vises "SCAN COMPLETED" i ca. 5 sekunder, hvorefter TV'et vender tilbage til normal skærm.! Hvis du har forbundet videoen til et TV med T-V Link via et 21-polet SCART-kabel (L s. 5), og der tændt for TV'et, gennemfører automatisk Preset Download (L s. 7), selv om du vælger "Auto" in trin 4. BEMÆRK Når du én gang har foretaget automatisk opsætning, bevares alle de lagrede kanaler og deres guide-numre i videoens hukommelse. Det gælder også, hvis en strømafbrydelse varer så længe, at backup-hukommelsen svigter. Når strømmen vender tilbage, skifter videoen ikke til automatisk opsætning. Du behøver kun stille uret (L s. 53). Hvis du flytter, kan det være nødvendigt at indstille videoen på ny.! Kanalindstilling L s. 50! Urindstilling L s. 53 Hvis en ny TV-kanal begynder at sende i dit område, skal du foretage kanalindstilling (L s. 50).! I områder, hvor ingen TV-stationer sender PDC signaler, kan videoen hverken indstille uret eller guide-numre automatisk.! Hvis strømmen svigter, eller du trykker på Ô/ eller MENU under den automatiske opsætning, afbrydes processen. Sluk for videoen og prøv igen fra trin 1.! Afhængigt af modtageforholdene kan det ske, at den automatiske urindstilling ikke fungerer korrekt JVC Danmark A/S 6

7 Preset download Se side i den internationale vejledning Automatisk downloading af TV'ets kanaler, ur og guide-numre BEMÆRK Du kan kun benytte denne funktion i forbindelse med TV med T-V Link og lignende.* * Kompatibel med TV med T-V Link (JVC), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony), Q-Link (Panasonic) eller NexTView Link via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel. Graden af kompatibilitet og antallet af brugbare funktioner kan være forskellig fra mærke til mærke. Når videoen er forbundet til dit TV via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel (L s. 5), kan du indstille videoens kanaler ved at downloade dem fra TV'et i stedet for bruge den automatiske opsætning (L s. 6). Når denne downloading er gennemført, indstiller videoen uret og guide-numre automatisk. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. Gennemfør trin 1 til 3 under "Automatisk opsætning" på side 6, før du fortsætter. 1 START PRESET DOWNLOAD Tryk på OK. "AUTO SET/T-V LINK" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «, vælg "CH--" og tryk derefter på OK eller. Displayet viser programpladsnummer fra "CH1". LAD VÆRE med at trykke på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen, indtil klokkeslættet, programpladsnummer "(CH) 1" eller "--:--" vises på displayet.! Hvis du bruger TV-skærmen, vises T-V LINK menuen. Derefter vises GUIDE PROG SET menuen, mens guide-numrene indstilles. Når Preset Download er gennemført, vises "COMPLETED" i ca. 5 sekunder, hvorefter TV'et vender tilbage til normal skærm.! Hvis du trykker på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen under Preset Downlaod, afbrydes processen.! Se også TV'ets betjeningsvejledning.! I områder, hvor ingen TV-stationer sender PDC signaler, kan videoen hverken indstille uret eller guide-numre automatisk.! Hvis strømmen svigter, eller du trykker på Ô/ eller MENU under den automatiske downloading eller opsætning, afbrydes processen. Sluk for videoen og prøv igen fra begyndelsen.! Afhængigt af modtageforholdene kan det ske, at den automatiske urindstilling ikke fungerer korrekt.! Denne video kan benytte tegnene A Z, 0 9,, *, + og 8 (mellemrum) til stationsnavne (ID). Nogle downloadede stationsnavne kan være forskellige fra TV'ets (L s. 52). Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «for at flytte pilen til "T-V LINK" og tryk derefter på OK eller. Resultaterne af automatisk opsætning/preset download vises på videoens display [A] Hvis både automatisk kanalindstilling og automatisk urindstilling er lykkedes, vises det korrekte klokkeslæt på displayet. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. Tryk derefter på PR tasterne og kontrollér, at alle de ønskede stationer er lagret i videoens hukommelse.! Hvis stationsnavnene (ID L s. 87 i den internationale vejledning) også er lagret i videoens hukommelse, vises stationsnavnet i skærmens øverste venstre hjørne i ca. 5 sekunder, når du skifter til en ny kanal på videoen.! Se side 50 52, hvis du ønsker at indstille nye kanaler, slette kanaler, ændre programpladser eller indstille eller ændre stationsnavne. [B] Hvis automatisk kanalindstilling er lykkedes, men automatisk urindstilling er mislykkedes, vises "1" programplads på displayet. [1] Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. Tryk derefter på PR tasterne og kontrollér, at alle de ønskede stationer er lagret i videoens hukommelse.! Hvis stationsnavnene (ID L s. 87 i den internationale vejledning) også er lagret i videoens hukommelse, vises stationsnavnet i skærmens øverste venstre hjørne i ca. 5 sekunder, når du skifter til en ny kanal på videoen.! Se side 50 52, hvis du ønsker at indstille nye kanaler, slette kanaler, ændre programpladser eller indstille eller ændre stationsnavne. [2] Foretag "Urindstilling" (L s. 53). [C] Hvis både automatisk kanalindstilling og automatisk urindstilling er mislykkedes, vises "--:--" på displayet. Kontrollér at antennekablet er korrekt forbundet til videoen, sluk for den og tænd derefter igen. "SET" vises på TV-skærmen og/eller videoens display. Gå frem som beskrevet i trin 2 4 på side 6 eller følg anvisningerne på denne side JVC Danmark A/S 7

8 BASISINDSTILLINGER (fortsat) VIGTIGT! Du kan kontrollere, om guide-numrene er indstillet korrekt ved at foretage ShowView timer-programmering (L s. 25).! Under dårlige modtageforhold kan det ske, at stationsnavne ikke lagres korrekt, og guide-numrene heller ikke fungerer rigtigt. Hvis det er tilfældet, og du foretager en timer-optagelse med ShowView, optager videoen et TV-program fra en forkert station. Når du programmerer timeren med ShowView, bør du kontrollere, at videoen indstilles på den rigtige programplads (L s. 25 "ShowView timer-programmering).! Din video gemmer alle stationer i hukommelsen, selv om nogle af dem modtages dårligt. Du kan slette uønskede kanaler (L s. 51 "Sletning af kanaler"). Menusprog Den automatiske opsætning vælger det sprog, som svarer til landet, hvor videoen skal bruges. Se herunder, hvis du vil skifte til et andet menusprog. Just Clock Just Clock funktionen sikrer en helt præcis tidsvisning gennem automatisk opdatering af uret med regelmæssige intervaller ved hjælp af data fra et PDC signal. Hvis du ønsker det, kan du slå funktionen til (L s. 53 "Just Clock"). Sprog Se side 18 i den internationale vejledning Denne video giver dig mulighed for at se beskeder på skærmen på 10 forskellige sprog. Normalt vælges sproget automatisk under opsætningen (L s. 6), men du kan også selv ændre sproget ved at følge denne fremgangsmåde. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. 1 KALD HOVEDMENUEN FREM Tryk på MENU. 2 KALD TUNER SET MENUEN FREM [1] Tryk på for at flytte pilen til "INITIAL SET UP" og tryk derefter på «eller OK. [2] Tryk på ª «for at flytte pilen til "TUNER SET" og tryk derefter på OK eller. 3 KALD COUNTRY SET MENUEN FREM Tryk på ª «, fremhæv "AUTO CH SET" og tryk derefter på OK eller. 4 VÆLG LAND Tryk på ª «, fremhæv dit lands navn og tryk derefter på OK eller. 5 VÆLG SPROG Tryk på ª «og fremhæv det ønskede sprog.! Du skal ikke trykke på OK. Hvis du gør det, kommer du ind i AUTO SET/T-V LINK menuen. 6 VEND TILBAGE TIL NORMAL SKÆRM Tryk på MENU JVC Danmark A/S 8

9 SATELLIT-MODTAGER STYRING Tilslutning af satellit-controller Se side i den internationale vejledning Du kan styre en satellit-modtager fra denne video. Ca. 20 sekunder før en ShowView (L s. 25) eller Express (L s. 27) timer-optagelse begynder, skifter videoen indgang til "L-2" og skifter automatisk kanal på satellit-modtageren ved hjælp af den medfølgende satellit-controller. 1 FIND EN PLADS TIL SATELLIT- CONTROLLEREN Placér satellit-controlleren således, at den kan "se" satellit-modtagerens fjernbetjeningssensor. 2 GØR SATELLIT-CONTROLLEREN FAST Sørg for at satellit-controlleren sidder sikkert fast på underlaget ved hjælp af den dobbeltklæbende tape på bagsiden. 3 FORETAG TILSLUTNINGEN Forbind satellit-modtagerens 21-polede SCART bøsning til videoens AV2 (L-2) IN/DECODER bøsning. Se også betjeningsvejledningen til satellitmodtageren. 4 FORBIND SATELLIT-CONTROLLEREN TIL VIDEOEN Forbind satellit-controlleren til SAT CONTROL bøsningen på bagpanelet. Indstilling af satellit-modtagerens mærke og kanal Satellit-modtagerens mærke og kanal skal indstilles rigtigt. Ellers fungerer satellit-controlleren ikke korrekt. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. 1 TÆND FOR SATELLIT-MODTAGEREN Tænd for strømmen til satellit-modtageren. 2 KALD VIDEOENS HOVEDMENU FREM Tryk på MENU. 3 KALD INITIAL SET MENUEN FREM [1] Tryk på for at flytte pilen til "INITIAL SET UP" og tryk derefter på «eller OK. [2] Tryk på ª «for at flytte pilen til "INITIAL SET" og tryk derefter på OK eller. 4 KALD SAT CONTROL SET MENUEN FREM Tryk på ª «for at flytte pilen til "SAT CONTROL SET" og tryk derefter på OK eller. 5 INDTAST SATELLIT-MODTAGERENS MÆRKE Tryk på TALTASTERNE og indlæs mærkekoden fra listen på side 21 i den internationale vejledning. Tryk derefter på OK.! Hvis du indtaster en ugyldig mærkekode, nulstilles kodefeltet. Prøv at indtaste den rigtige mærkekode igen.! Du kan ikke indlæse en mærkekode, mens videoen gengiver eller optager. 6 TEST SATELLIT-MODTAGERENS KANALER Tryk på TALTASTERNE og indlæs én af satellitmodtagerens programpladser. Tryk derefter på OK.! Du kan vælge en programplads mellem 1 og 999.! Når du har trykket på OK, skifter videoen til testfunktion. 7 KONTROLLÉR RESULTATET AF TESTEN Hvis satellit-modtagerens kanalnummer er skiftet til den kanal, du valgte i trin 6... Tryk på ª «for at flytte pilen til "CHANGED TO..." og tryk derefter på OK eller. Hvis satellit-modtagerens kanalnummer ikke er skiftet korrekt... Tryk på ª «for at flytte pilen til "NOT CHANGED" og tryk derefter på OK eller. Start derefter forfra fra trin 5 med en anden mærkekode.! Satellit-controlleren fungerer ikke nødvendigvis med alle typer satellit-modtagere.! I forbindelse med nogle satellit-modtagere kan det være nødvendigt at skifte til 2-cifret kanalvalg.! Hvis din satellit-modtager har mere end en 2-kanal indstilling, bør du sætte den til "All Channel Mode" eller lignende. Se dens betjeningsvejledning.! Når du vælger satellit-modtagerens kanal (L trin 6), kan signaler fra fjernbetjeningen forstyrre signalerne fra satellit-controlleren. Brug i dette tilfælde videoens fjernbetjening så tæt på dens infrarøde sensor som muligt JVC Danmark A/S 9

10 T-V LINK T-V Link funktioner Se side 21 i den internationale vejledning Når videoen er forbundet til dit TV via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel (L s. 5), kan du benytte de følgende funktioner. Du kan kun benytte disse funktioner i forbindelse med TV med T-V Link og lignende.* Se også betjeningsvejledningen til dit TV. * Kompatibel med TV med T-V Link (JVC), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony), Q-Link (Panasonic) eller NexTView Link via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel. Graden af kompatibilitet og antallet af brugbare funktioner kan være forskellig fra mærke til mærke. TV Auto Power On Når du trykker på videoens PLAY tast, tænder TV'et automatisk og skifter til videogengivelse. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. VCR Auto Standby Du kan bruge TV'ets fjernbetjening til at slukke for videoen. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. Direct Rec Du kan starte optagelse af det program, du ser på TV'et, med en enkel operation. For at du kan bruge denne funktion, skal "DIRECT REC" være sat til "ON" (L s. 48) JVC Danmark A/S 10

11 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION Grundlæggende optagelse Se side 22 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/.! Knappen for den tidligere valgte sektion lyser på videoen. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD.! HDD knappen lyser på videoen. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE.! Når du skifter kanal på HDD sektionen, vises billedet med nogle sekunders forsinkelse. Dette er ikke en fejl ved apparatet. 4 VÆLG OPTAGEHASTIGHED Tryk på MODE (/ //).! Se også "HDD optagehastighed" til højre. HDD optagehastighed Denne optager er udstyret med en 40 Gb harddisk. Når du optager på HDD sektionen, skrives der også anden information på harddisken. HDD sektionens optageformat er MPEG-2 det samme, som benyttes til DVD. Billedkvaliteten bestemmes af bit-raten (Mbps = millioner bit pr. sekund). Jo højere bit-rate du vælger, desto bedre bliver billedkvaliteten, men samtidig bliver den maksimale optagetid kortere. Vælg SP eller LP til programmer som sport og film, hvor der kan være hurtige bevægelser. Til nyheder, talkshows og andre programmer med forholdsvis lidt bevægelse kan du prøve, om EP eller SEP giver en tilstrækkelig billedkvalitet. Optagehastighed SP (6,4 Mbps) LP (4,5 Mbps) EP (3,2 Mbps) SEP (2,2 Mbps) Max. optagetid (ca.) 14 timer 20 timer 28 timer 40 timer 5 START OPTAGELSEN Tryk samtidig på M og < på fjernbetjeningen, eller tryk på M på videoen.! HDD optage-indikatoren lyser på videoen. 6 STOP OPTAGELSEN Tryk på #.! HDD optage-indikatoren slukker på videoen.! Der kan gå nogle sekunder, før TV-billedet bliver normalt igen. Dette er ikke en fejl ved apparatet.! Det er ikke muligt at optage et TV-program på både HDD og VHS sektionen samtidig. Det er heller ikke muligt at optage samtidig fra den samme eksterne indgang.! Det er kun muligt at holde pause i optagelsen på HDD sektionen, når du optager fra programpladserne "L-1", "F-1" og "DUB" (L s. 35, 37).! Mens du optager et program, kan du gengive det materiale, som allerede er gemt på harddisken med "Live Memory Playback" (L s. 14) JVC Danmark A/S 11

12 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Grundlæggende gengivelse Se side 23 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/.! Knappen for den tidligere valgte sektion lyser på videoen. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD.! HDD knappen lyser på videoen. 4 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 5 STOP GENGIVELSEN Tryk på #.! HDD gengive-indikatoren slukker på videoen.! Mens du optager et program, kan du gengive det materiale, som allerede er gemt på harddisken med "Live Memory Playback" (L s. 14). 3 START GENGIVELSEN Tryk på <.! HDD gengive-indikatoren lyser på videoen. En af de følgende menuer vises på TV-skærmen: Den sidste HDD optagelse, som du endnu ikke har gengivet. Et program, som du er begyndt at se, men har stoppet. HDD Navigation menuen (L s. 13).! Fra fabrikken er der optaget nogle programmer til demonstration af HDD sektionen. Gengivelse med HDD Navigation Se side 24 i den internationale vejledning HDD Navigation gør det nemt at finde og vælge de programmer, du har optaget på HDD sektionen. Denne optager er udstyret med en 40 Gb harddisk, som kan rumme op til 60 programmer. Hver gang et program optages på HDD sektionen, registrerer videoen automatisk information om programmet. På HDD Navigation menuen kan du se information om programmerne på HDD sektionen, og med HDD Navigation kan du vælge mellem programmerne. Når du trykker på NAVIGATION med HDD sektionen valgt, vises HDD Navigation menuen på TV-skærmen (se eksemplet på side 24 i den internationale vejledning). Brug piltasterne på fjernbetjeningen eller videoen til at navigere rundt på menuen og aktivere de forskellige funktioner JVC Danmark A/S 12

13 Se begyndelsen af hvert program med HDD Navigation Se side 25 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Du kan nemt se begyndelsen af hvert program med HDD Navigation. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD. 3 KALD INDEX MENUEN FREM [1] Tryk på NAVIGATION. HDD Navigation menuen vises på TV-skærmen. [2] Kontrollér at "INDEX" menuen vises. Tryk derefter på OK eller «. 4 VÆLG PROGRAM(MER) Tryk på for at flytte pilen til det lille index still-billede fra det ønskede program.! Hvis du vil gengive flere programmer efter hinanden, så tryk på MEMO, efter at du har valgt et program. Rækkefølgen for gengivelse vises på menuen. Du kan vælge op til 8 programmer.! Hvis du vil ændre rækkefølgen, så flyt pilen til det ønskede index-billede og tryk på MEMO. Tallet forsvinder, og videoen ændrer automatisk de andre programmers nummerorden.! Hvis du vil annullere rækkefølgen, så flyt pilen til "CANCEL" og tryk derefter på OK. 5 START GENGIVELSEN Tryk på OK for at flytte pilen til "PLAY" på menuen og tryk derefter igen på OK. Gengivelsen begynder også, hvis du blot trykker på <. 6 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 7 STOP GENGIVELSEN Tryk på # JVC Danmark A/S 13

14 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Live Memory Playback Se side 26 i den internationale vejledning Da denne video er udstyret med en harddisk, kan information skrives og læses samtidig. Derfor kan du optage programmer fra tuneren eller eksterne kilder og se dem gengivet med få sekunders forsinkelse. Når du ser et program fra denne video gennem HDD sektionen (uden at optage det), får du en midlertidig optagelse på TV-skærmen. Denne funktion giver dig mulighed for at søge tilbage og se en tidligere del af programmet. Dette kaldes "Live Memory Playback" og har ikke været muligt før nu. Du kan sætte tiden til midlertidig optagelse fra OFF til 30 minutter, 1 time eller 3 timer (L s. 44). Om "Live memory Playback" Når en vis mængde plads (30 minutter, 1 time eller 3 timer) er reserveret på harddisken, optager videoen TV-programmer eller signaler fra eksterne kilder. Selv mens du søger tilbage for at se en tidligere del, fortsætter videoen med at optage programmet eller de eksterne indgangssignaler. Når den reserverede tid (eller plads) er brugt op, overskriver videoen de tidligere optagelser på harddisken. Den begynder med de ældste og gentager processen, hvis det er nødvendigt. Hvis du efter at have optaget et antal programmer prøver at øge den reserverede tid på HDD sektionen, kan dette være umuligt på grund af manglende plads, og videoen informerer dig om dette med en besked på skærmen.! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE.! Den midlertidige optagelse begynder. 4 START LIVE MEMORY PLAYBACK Tryk på eller ==, søg tilbage til den tidligere del af programmet og tryk på <. 5 STOP LIVE MEMORY PLAYBACK Tryk på #.! Skærmen viser det aktuelle program.! Du kan bruge forskellige gengivefunktioner under Live Memory Playback (L s. 15).! Hvis du har startet en egentlig optagelse ved at trykke på M, kan du se det aktuelle program ved at trykke på # i trin 5. Tryk igen på #, hvis du vil stoppe den egentlige optagelse. Live Memory Playback begrænsninger Den midlertidige optagelse til Live Memory Playback annulleres i de følgende situationer og starter forfra, når den skal genoptages.! Når der skiftes kanal.! Når der slukkes for videoen.! Når index-billederne ændres.! Når indstillingen for Live Memory Playback ændres.! Når en optagelse startes på HDD eller VHS sektionen.! Når et optaget program gengives eller slettes JVC Danmark A/S 14

15 Gengivefunktioner Se side i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Hurtig søgning Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på << for at søge frem eller == for at søge tilbage.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse.! For at få kortvarig søgning, kan du trykke og holde på << eller == i mere end 2 sekunder under almindelige eller still-billed gengivelse. Når du slipper, fortsætter videoen med almindelig gengivelse. Still-billed/Billed-for-billed gengivelse 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL BILLED-FOR-BILLED GENGIVELSE Tryk gentagne gange på eller for at gå ét billede frem ad gangen. Tryk gentagne gange på for at gå ét billede tilbage ad gangen.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Slow-motion 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL SLOW-MOTION GENGIVELSE Tryk og hold på eller i mere end 2 sekunder.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Variabel billedsøgning Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på for at søge frem eller for at søge tilbage med variabel hastighed.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller. Vælg mellem 360 x hurtig billedsøgning (begge retninger), billedsøgning med 4 hastigheder (begge retninger), baglæns gengivelse og 1,5 x gengivelse med lyd (kun forlæns).! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Instant Replay Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på START. Videoen søger lidt tilbage (ca. 7 sekunder) og fortsætter gengivelsen derfra.! Hvis du trykker gentagne gang, bliver videoen ved med at søge tilbage, hvorefter gengivelsen fortsætter. Quick Skip Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på START+. Videoen søger frem (ca. 30 sekunder ad gangen) og fortsætter gengivelsen derfra.! Hvis du trykker gentagne gang, bliver videoen ved med at søge frem, hvorefter gengivelsen fortsætter. Repeteret gengivelse Din video kan automatisk gengive et helt program 100 gange efter hinanden. Tryk og hold under gengivelse på < i mere end 5 sekunder og slip derefter tasten.! Play indikatoren ( ) på videoens display og HDD gengive-indikatoren blinker langsomt.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Repeteret gengivelse er ikke mulig under Live memory Playback. Valg af lydspor HDD sektionen kan optage 2 lydspor (L og R). Under gengivelse kan du vælge mellem disse lydspor. Tryk på AUDIO JVC Danmark A/S 15

16 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Optagefunktioner Se side 29 i den internationale vejledning Optag ét program mens du ser et andet Når optagelsen er i gang, vælger du simpelthen den kanal, du vil se, på selve TV'et.! Det program, du vælger på TV'et, vises på skærmen, mens det, du har valgt med videoens PR taster, optages på HDD sektionen.! Hvis en dekoder er tilsluttet videoen (L s. 42), kan du også vælge et kodet program med TV'ets kanalvælger. ITR (Øjeblikkelig timer-optagelse) På denne nemme måde kan du optage fra 30 minutter til 6 timer (i 30-minutters spring), hvorefter videoen automatisk slukker. 1 START OPTAGELSEN Tryk på M på videoen. 2 AKTIVÉR ITR FUNKTIONEN Tryk igen på M. """ blinker, og 0:30 vises på videoens display. 3 INDSTIL OPTAGELSENS VARIGHED Hvis du vil optage i mere end 30 minutter, så tryk igen på M. Hvert tryk forlænger optagetiden med 30 minutter.! ITR fungerer kun i forbindelse med M tasten på videoens frontpanel. Modtagelse af stereo og 2-sprogede programmer Din video er udstyret med både en almindelig (A2) og en digital (NICAM) stereodekoder, som gør det muligt at modtage stereo og 2-sprogede programmer. Når du skifter kanal, vises TV-programmets lydsystem på skærmen i nogle sekunder. "O.S.D." skal være sat til "ON". Ellers vises indikatorerne ikke på TV-skærmen (L s. 48). Optagelse af stereo og 2-sprogede programmer (A2) Stereoprogrammer optages automatisk i stereo.! To-sprogede programmer optages automatisk med et sprog på hvert af lydsporene. Optagelse af 2-sprogede NICAM programmer Sæt "AUDIO REC" til "NICAM" for at optage 2-sprogede NICAM programmer (L s. 44).! Hvis lyden modtages dårligt i stereo, skifter videoen automatisk til mono med bedre lydkvalitet.! Se "Valg af lydspor" (L s. 15), før du gengiver et program, der er optaget i stereo, eller et 2-sproget program JVC Danmark A/S 16

17 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION Grundlæggende optagelse Se side 30 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Det er ikke muligt at optage et TV-program på både HDD og VHS sektionen samtidig. Det er heller ikke muligt at optage samtidig fra den samme eksterne indgang. 1 SÆT EN KASSETTE I Isæt en VHS (eller S-VHS) kassette med intakt sikringsflig. Sørg for at ruden i kassetten vender opad, og at pilen forrest på kassetten vender indad mod videoen.! Lad være med at trykke for hårdt på kassetten.! Der tændes automatisk for videoen.! Mens "----" blinker på videoens display, kører båndet i nogle sekunder, og maskinen prøver at finde et båndnummer.! Hvis du vil bruge VCR Navigation til at vælge et program, efter at det er optaget på denne video, skal "NAVIGATION" sættes til "ON" (L s. 45). 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS.! S-VHS knappen lyser på videoen. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE. 4 VÆLG BÅNDHASTIGHED Tryk på MODE (/ //). Kontrollér at SP/LP/EP indikatoren på videoens display viser den ønskede hastighed.! På EP hastighed tredobles spilletiden.! Hvis du optager på EP hastighed på denne video, anbefales det, at du kun gengiver båndet på denne video.! Det er ikke muligt at vælge EP hastighed, hvis "COLOUR SYSTEM" er sat til "MESECAM" (L s. 46). 5 START OPTAGELSEN Tryk samtidig på M og < på fjernbetjeningen, eller tryk på M på videoen.! VHS optage-indikatoren lyser på videoen. B.E.S.T. gennemføres ved begyndelsen af den første SP og LP (eller EP) optagelse, efter at kassetten er isat (L s. 47). Hvis "DIRECT REC" er sat til "ON", optages det program, som vises på TV-skærmen (L s. 48). 6 PAUSE/FORTSÆT OPTAGELSEN Tryk på. Tryk på < for at fortsætte optagelsen. 7 STOP OPTAGELSEN Tryk på #. Tryk derefter på > for at fjerne kassetten JVC Danmark A/S 17

18 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Grundlæggende gengivelse Se side 31 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 SÆT EN KASSETTE I Sørg for at ruden i kassetten vender opad, og at pilen forrest på kassetten vender indad mod videoen.! Lad være med at trykke for hårdt på kassetten.! Der tændes automatisk for videoen.! Mens "----" blinker på videoens display, kører båndet i nogle sekunder, og maskinen prøver at finde et båndnummer.! Hvis sikringsfligen på kassetten er fjernet, begynder gengivelsen automatisk. Brugbare kassetter! Compact VHS kamera-optagelser kan gengives i denne videobåndoptager. Læg blot den indspillede kassette i en VHS kassette-adapter. Så kan den benyttes fuldstændig som enhver VHS-kassette i fuld størrelse.! Denne video kan optage på almindelige VHS og Super VHS kassetter. På almindelige VHS kassetter kan der kun optages VHS signaler*, men både VHS og Super VHS signaler kan optages og gengives på Super VHS kassetter. * Ved brug af S-VHS ET funktionen er det muligt at optage og gengive med S-VHS billedkvalitet på VHS kassetter i denne video. 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS.! S-VHS knappen lyser på videoen. 3 FIND PROGRAMMETS BEGYNDELSE Hvis båndet er spolet frem forbi programmets begyndelse, så tryk på ==. Du kan spole fremad ved at trykke på <<. 4 START GENGIVELSEN Tryk på PLAY. "BEST" vises blinkende på videoens display under automatisk indstilling af tracking (L s. 24).! VHS gengive-indikatoren lyser på videoen. 5 STOP GENGIVELSEN Tryk på #. Tryk derefter på > for at fjerne kassetten. Gengivelse med VCR Navigation Se side 32 i den internationale vejledning VCR Navigation gør det nemt at finde og vælge de programmer, du har optaget på VHS sektionen. Når et program optages på VHS sektionen i mere end 8 minutter på SP hastighed (mere end 15 eller 23 minutter på LP eller EP hastighed) med "NAVIGATION" sat til "ON" (L s. 45), registrerer videoen automatisk information om programmet. Når det første program optages på en kassette, giver VCR Navigation kassetten et nummer, som lagres i hukommelsen. Du kan se en kassettes nummer, hver gang den isættes eller udtages. VCR Navigation kan rumme information om programmer eller op til 680 kassetter. Når du trykker på NAVIGATION med VHS sektionen valgt, vises VCR Navigation menuen på TV-skærmen (se eksemplet på side 32 i den internationale vejledning). Brug piltasterne på fjernbetjeningen eller videoen til at navigere rundt på menuen og aktivere de forskellige funktioner JVC Danmark A/S 18

19 Find et program med VCR Navigation Se side 33 i den internationale vejledning VCR Navigation kan bruges i forbindelse med programmer, som er optaget, og hvis information er registreret på denne video. Når en VHS (S-VHS) kassette er blevet brugt til optagelse på denne video, har den fået et nummer af maskinen.! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS. 3 KALD VCR NAVIGATION MENUEN FREM Tryk på NAVIGATION. VCR Navigation menuen vises på TV-skærmen.! Hvis en registreret kassette er isat, vises dens indhold på TV-skærmen. Gå frem til trin 6 for at vælge et program fra kassetten. 5 SÆT KASSETTEN I Når du har fundet programmet, skal du blot sætte kassetten med det tilhørende nummer i videoen. 6 VÆLG PROGRAMMET Tryk på for at flytte pilen til det lille index still-billede fra det ønskede program. 7 START GENGIVELSEN Tryk på OK for at flytte pilen til "PLAY" på menuen og tryk derefter igen på OK. Gengivelsen begynder også, hvis du blot trykker på <. 8 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 9 STOP GENGIVELSEN Tryk på #. 4 SØG EFTER ET PROGRAM Tryk på for at flytte pilen til det ønskede søgekriterie og tryk derefter på OK eller «. [1] Vælg "DATE", hvis du vil søge efter et registreret program efter datoen for dets optagelse. [2] Vælg "CATEGORY", hvis du vil søge efter et registreret program efter den kategori, du har valgt til det. [3] Vælg "CASSETTE #", hvis du vil søge efter et program blandt de registrerede kassetter JVC Danmark A/S 19

20 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Gengivefunktioner Se side i den internationale vejledning BEMÆRK! Hvis båndet er optaget på LP/EP hastighed, kan det ske, at billedet ikke vises under søgning.! Under søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse, kan billedet være forvrænget, og farverne kan forsvinde.! Under søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse af et bånd, som er optaget på EP hastighed, kan der være støj, eller billedet kan virke forvrænget.! Når du skifter tilbage til normal gengivelse fra søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse, kan det afhængigt af dit TV ske, at billedet et øjeblik ryster i lodret retning. Videohovederne bør renses, når:! Billedet virker dårligt og uskarpt under gengivelse af et bånd.! Billedet er uklart eller forsvinder.! "USE CLEANING CASSETTE" vises på TV-skærmen (kun med "O.S.D." sat til "ON" (L s. 48)).! I alle disse situationer bør du kontakte din forhandler. Hurtig søgning Tryk under almindelig eller still-billed gengivelse på << for at søge frem eller == for at søge tilbage.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse.! For at få kortvarig søgning, kan du trykke og holde på << eller == i mere end 2 sekunder under almindelige eller still-billed gengivelse. Når du slipper, fortsætter videoen med almindelig gengivelse. Still-billed/Billed-for-billed gengivelse 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. Slow-motion 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL SLOW-MOTION GENGIVELSE Tryk og hold på eller i mere end 2 sekunder.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Variabel billedsøgning Tryk under gengivelse på for at søge frem eller for at søge tilbage med variabel hastighed.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller. Vælg mellem baglæns billedsøgning med 3 hastigheder, forlæns billedsøgning med 4 hastigheder og baglæns gengivelse.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Repeteret gengivelse Din video kan automatisk gengive et helt bånd 100 gange efter hinanden. 1 START GENGIVELSEN Tryk på PLAY. 2 AKTIVÉR REPETERET GENGIVELSE Tryk og hold på < i mere end 5 sekunder og slip derefter tasten.! Play indikatoren ( ) på videoens display og VHS gengive-indikatoren blinker langsomt.! Båndet gengives automatisk 100 gange, hvorefter det stopper. 3 STOP GENGIVELSEN Tryk på # når som helst for at afbryde gengivelsen.! Et tryk på <, ==, << eller afbryder også repeteret gengivelse. Repeteret gengivelse er ikke mulig med en kassette, der er optaget på EP hastighed. 2 SKIFT TIL BILLED-FOR-BILLED GENGIVELSE Tryk gentagne gange på for at gå ét billede frem ad gangen. ELLER Tryk på for at starte billed-for-billed gengivelse.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse JVC Danmark A/S 20

21 Index-søgning Din video sætter automatisk index-koder ved begyndelsen af hver optagelse. Denne funktion giver dig hurtig adgang til enhver af op til 9 index-koder i hver retning. Før du begynder, skal videoen være sat til stop. Valg af lydspor VHS sektionen er i stand til at optage tre lydspor (Hi-Fi L, Hi-Fi R og NORM) samtidig. Under gengivelse kan du vælge mellem disse lydspor. Under gengivelse Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen for at skifte lydspor således: AKTIVÉR INDEX-SØGNING Tryk på eller ( == eller << ). " == 1" eller "<< 1" vises på TV-skærmen, og søgningen begynder i den tilsvarende retning.! Vil du frem til index-koder fra 2 til 9, skal du trykke gentagne gange på eller, indtil det korrekte index-nummer vises på displayet. Eksempel: Hvis du vil finde begyndelsen af optagelsen før den aktuelle position, skal du trykke 2 gange på. Hvis du vil finde begyndelsen af optagelsen efter den aktuelle position, skal du trykke 1 gang på.! Når den ønskede index-kode er fundet, begynder gengivelsen automatisk. SPOR HI FI L R HI FI L HI FI R NORM HI FI NORM ANVENDELSE Til Hi-Fi stereo videobånd Til hovedsproget på 2-sprogede videobånd Til det andet sprog på 2-sprogede videobånd Til videobånd efter Audio Dubbing Til videobånd efter Audio Dubbing Hukommelse for næste funktion Denne hukommelse fortæller videoen, hvad den skal gøre, når båndet er tilbagespolet. Før du begynder, skal videoen være sat til stop. a For automatisk gengivelse efter tilbagespoling tryk på == og derefter på < inden 2 sekunder. b For automatisk kassetteudløsning efter tilbagespoling tryk på == og derefter på > inden 2 sekunder.! Vælg normalt "Hi-Fi L + R" indstillingen. Så gengives Hi-Fi stereo videobånd i stereo, og videobånd med normal lyd gengives automatisk i NORM indstillingen.! Se side 23 vedrørende optagelse af stereo og 2-sprogede programmer.! "O.S.D." skal være sat til "ON". Ellers vises indikatorerne ikke på TV-skærmen (L s. 48). Manuel tracking Din video er udstyret med automatisk tracking. Under gengivelse kan du udkoble denne funktion og justere tracking manuelt med PR tasterne. 1 UDKOBLING AF AUTOMATISK TRACKING Tryk på / // på fjernbetjeningen. 2 JUSTÉR TRACKING MANUELT Tryk på PR + eller.! Tryk igen på / // for at skifte tilbage til automatisk tracking. Når et nyt bånd isættes, skifter videoen automatisk til automatisk tracking JVC Danmark A/S 21

22 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Optagefunktioner Se side i den internationale vejledning I tilfælde af strømafbrydelse Hvis strømmen svigter under en optagelse, en øjeblikkelig timer-optagelse (se herunder) eller under en timer-optagelse (L s. 25), fortsætter optagelsen automatisk, når strømmen vender tilbage, med mindre strømafbrydelsen har varet så længe, at backup-hukommelsen har svigtet. Beskyttelse mod utilsigtet sletning Fjern sikringsfligen på bagkanten, når en indspillet kassette skal beskyttes mod utilsigtet sletning. Dæk hele hullet med tape, hvis der skal optages på kassetten igen. Optag ét program mens du ser et andet Når optagelsen er i gang, vælger du simpelthen den kanal, du vil se, på selve TV'et.! Det program, du vælger på TV'et, vises på skærmen, mens det, du har valgt med videoens PR taster, optages på videobåndet.! Hvis en dekoder er tilsluttet videoen (L s. 42), kan du også vælge et kodet program med TV'ets kanalvælger. ITR (Øjeblikkelig timer-optagelse) På denne nemme måde kan du optage fra 30 minutter til 6 timer (i 30-minutters spring), hvorefter videoen automatisk slukker. 1 START OPTAGELSEN Tryk på M på videoen. 2 AKTIVÉR ITR FUNKTIONEN Tryk igen på M. """ blinker, og 0:30 vises på videoens display. 3 INDSTIL OPTAGELSENS VARIGHED Hvis du vil optage i mere end 30 minutter, så tryk igen på M. Hvert tryk forlænger optagetiden med 30 minutter.! ITR fungerer kun i forbindelse med M tasten på videoens frontpanel. Visning af forløbet optagetid Du kan se præcis, hvor længe en optagelse har varet. 1 AKTIVÉR BÅNDTÆLLEREN Tryk på --:--, indtil båndtælleren vises på displayet. 2 NULSTIL BÅNDTÆLLEREN Tryk på 0000, før du begynder at optage eller gengive.! Båndtælleren nulstilles til "0:00:00" og viser det nøjagtige tidsforbrug, efterhånden som båndet løber. Resterende spilletid Tryk på --:--, indtil den resterende spilletid vises på videoens display.! Ved at trykke på --:-- kan du få displayet til at skifte mellem båndtæller, programplads (ikke under gengivelse), klokkeslæt og resterende spilletid. Afhængigt af den anvendte båndtype kan det ske, at den resterende spilletid ikke vises med det samme, eller at den ikke er rigtig. Displayet kan i nogle tilfælde vise "--:--" eller blinke lejlighedsvis. Retake Du kan fjerne uønskede afsnit i et TV-program, f.eks. reklamer, mens du optager det. 1 SKIFT TIL OPTAGEPAUSE Tryk på under optagelsen. 2 FIND STARTPUNKTET Hold == eller << nedtrykket og slip, når du er fremme ved det punkt, hvor optagelsen skal fortsætte.! Videoen skifter tilbage til optagepause. 3 FORTSÆT OPTAGELSEN Tryk på <, når du ønsker at fortsætte optagelsen.! Retake funktionen virker ikke under Direct Rec (L s. 10, 48).! Der kan være støj på billedet, når Retake funktionen bruges i forbindelse med et afsnit, som er optaget på EP hastighed JVC Danmark A/S 22

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK LPT0750-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. BETJENINGSVEJLEDNING Trykt i Tyskland 1202-AH-PJ-JVE SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT0666-007A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning D V D / V I D E O B Å N D O P TA G E R SV-DVDE Betjeningsvejledning www.samsungvcr.com PAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) FORORD Sikkerhedsforanstaltninger... 5 OVERBLIK OVER DVD/VIDEOÅNDOPTAGEREN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23. Brugsvejledning. Side

Indholdsfortegnelse. DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23. Brugsvejledning. Side Indholdsfortegnelse Side DVD/CD-Afspiller / Videobåndoptager NV-VP33 / NV-VP28 / NV-VP23 Brugsvejledning DUBBING Isætning af batterier 2 Sikkerhedshenvisninger 3 Front 4 Fjernbetjening 5-7 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere