BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale vejledning, som også følger med apparatet JVC Danmark A/S

2 Til lykke med dit nye JVC udstyr! Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden brugen, så du får det fulde udbytte af dette kvalitetsprodukt fra JVC. INDHOLD SIKKERHED 3 Sikkerhedsforskrifter... 3 BETJENINGSFUNKTIONER OG INDIKATORER 4 OPSÆTNING AF DIN NYE VIDEO 5 Grundlæggende tilslutning... 5 S-VIDEO tilslutning... 5 BASISINDSTILLINGER 6 Automatisk opsætning... 6 Preset download... 7 Sprog... 8 SATELLIT-MODTAGER STYRING 9 Tilslutning af satellit-controller... 9 T-V LINK 10 T-V Link funktioner OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION 11 Grundlæggende optagelse Grundlæggende gengivelse Gengivelse med HDD Navigation Live Memory Playback Gengivefunktioner Optagefunktioner OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION 17 Grundlæggende optagelse Grundlæggende gengivelse Gengivelse med VCR Navigation Gengivefunktioner Optagefunktioner B.E.S.T. billedsystem TIMER-OPTAGELSE 25 ShowView timer-programmering Express timer-programmering Automatisk satellit-optagelse SÆRLIGE EGENSKABER 30 Fjernbetjeningsfunktioner REDIGERING 32 Hybrid Navigation Ændring af information Overspilning Normal overspilning (HDD 6 VHS) Normal overspilning (VHS 6 HDD) Klip-Let redigering Redigering fra et videokamera Output/Input indstilling Redigering til eller fra en anden videobåndoptager. 40 Audio Dubbing TILSLUTNING 42 Tilslutning af en satellit-modtager Tilslutning/Brug af en dekoder Tilslutning/Brug af et stereoanlæg ANDRE INDSTILLINGER 44 Funktionsindstilling ShowView opsætning Kanalindstilling Urindstilling FEJLFINDING 54 SPØRGSMÅL OG SVAR 56 SPECIFIKATIONER JVC Danmark A/S 2

3 SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og advarslerne sidder på apparatets bagpanel. ADVARSEL: ADVARSEL: Farlig spænding i apparatet. Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, da dette kan medføre fare for brand eller elektriske stød. FORSIGTIG # Det anbefales at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis videobåndoptageren ikke skal anvendes i en længere periode. # Der er farlig spænding i videobåndoptageren. Reparationer må kun udføres af kvalificerede teknikere. For at undgå fare for elektriske stød eller brand, bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. BEMÆRK Der er to forskellige typer SECAM farvesystemer: SECAM-L, anvendt i Frankrig (SECAM-vest), og SECAM-B, anvendt i Østeuropa (SECAM-øst). 1. Denne video kan også modtage SECAM-B farvesignaler til optagelse og gengivelse. 2. Optagelser foretaget med SECAM-B farvesignaler danner sort/hvide billeder, hvis de afspilles på en SECAM-L video, eller danner ikke normale farvebilleder, hvis de afspilles på en PAL video med SECAM-B indbygget (selv om TV'et er SECAM kompatibelt). 3. SECAM-L præindspillede kassetter eller optagelser foretaget med en SECAM-L video danner sort/hvide billeder, når de gengives i denne videobåndoptager. 4. Denne video kan ikke anvendes med SECAM-L. Benyt en SECAM-L videobåndoptager til optagelse af SECAM-L signaler. VIGTIGT # Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på denne side, før du tilslutter eller betjener apparatet. # Vær opmærksom på at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, plader og discs uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TV-programmet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. # Kassetter mærket "S-VHS" og "VHS" kan benyttes i denne videobåndoptager. S-VHS optagelser kan kun foretages på kassetter mærket "S-VHS". Ved brug af S-VHS ET funktionen er det muligt at optage og gengive med S-VHS billedkvalitet på VHS kassetter i denne video. BEMÆRK # STANDBY/ON Ô/ tasten afbryder ikke strømtilførslen fra lysnettet fuldstændigt. "Ô" markerer standby (slukket) og " " tændt. # Videobånd, som er optaget i denne videobåndoptager på LP/EP (Long Play/Extended Play) hastighed, kan ikke gengives i en video med kun én hastighed. # Hvis apparatet placeres i et skab eller en reol, skal der være tilstrækkelig luft (mindst 10 cm) omkring dets sider, top og bagpanel til at sikre tilstrækkelig ventilation. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan der ske beskadigelse af videobåndoptageren, fjernbetjeningen eller videokassetten. 1. LAD VÆRE med at stille videoen på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed.... i direkte sollys.... i støvede omgivelser.... i nærheden af kraftige magnetfelter.... på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække videoens ventilationsåbninger. 3. LAD VÆRE med at sætte tunge genstande på videoen eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, der kan spilde væske på videoen eller fjernbetjeningen. 5. LAD VÆRE med at stille tændte stearinlys og lignende på videoen. 6. UNDGÅ kraftige stød eller rystelser under transport af videoen. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i videoen, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Kondens på videotromlen kan medføre beskadigelse af båndet. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, bør strømmen til videoen tilkobles et par timer, så fugten fordamper JVC Danmark A/S 3

4 SIKKERHED (fortsat) Sikkerhedsforskrifter for harddisk 1. Før apparatet tilsluttes Denne video har en indbygget harddisk, som bruges til lagring af video- og audiosignaler i digital form. En harddisk er en præcisionsfremstillet komponent, der bør behandles med varsomhed.! LAD VÆRE med at stille videoen på steder, hvor den kan blive udsat for vibration eller støv.! LAD VÆRE med at stille videoen på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed. Hvis der opstår kondens, kan fugt på harddisk-pladerne eller læse/skrivehovederne beskadige disse dele.! LAD VÆRE med at stille video på steder, hvor ventilatoren på bagpanelet ikke kan afgive spildvarme, eller luften ikke kan cirkulere frit.! Lad være med at bruge videoen i lodret stilling. Harddisken kan frembringe lidt mekanisk støj. Dette er ikke en fejl ved apparatet. 2. Før apparatet tages i brug Når der er tændt for apparatet, roterer harddisken ved en konstant høj hastighed.! LAD VÆRE med at udsætte apparatet for vibration eller rystelser. Et kraftigt stød kan medføre, at både data og selve harddisken beskadiges.! LAD VÆRE bruge udstyr med kraftige magneter eller stærke elektromagnetiske felter, f.eks. mobiltelefoner, i nærheden af apparatet.! LAD VÆRE med at afbryde strømmen ved stikkontakten, mens apparatet er tændt. Hvis strømmen afbrydes, mens harddisken er i brug, kan både den og de lagrede data tage skade. Husk at slukke på apparatet, før strømmen afbrydes. 3. Under brug af apparatet Når du vælger HDD (Hard Disk Drive) for at se et program, opstår der en beskeden tidsforsinkelse i forhold til direkte modtagelse af programmet. Dette skyldes, at video- og audiosignalerne først skal lagres på harddisken, før de kan gengives. Tidsforsinkelsen er på ca. 3 sekunder. Hvis du tænder for apparatet med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Indtil da er alle funktioner blokeret. Dette er ikke en fejl ved apparatet. BETJENINGSFUNKTIONER OG INDIKATORER Se side 5 11 i den internationale vejledning 2002 JVC Danmark A/S 4

5 OPSÆTNING AF DIN NYE VIDEO Grundlæggende tilslutning Se side 12 i den internationale vejledning BEMÆRK! Dit TV skal være udstyret med 21-polet AVindgangsbøsning (SCART) til tilslutning af en videobåndoptager.! Det er meget vigtigt, at videobåndoptageren bliver forbundet rigtigt. Følg omhyggeligt anvisningerne på denne side. TILSLUTNINGEN SKAL UDFØRES, FØR VIDEOBÅNDOPTAGEREN KAN BETJENES. 1 CHECK INDHOLDET Kontrollér at du har fået alt det tilbehør, der står under "Specifikationer" (L s. 57). 2 FIND EN PLADS TIL VIDEOEN Stil videobåndoptageren på en stabil, vandret flade. 3 FORBIND VIDEOEN TIL TV'ET [1] Fjern TV-antennekablet fra TV'et. [2] Sæt stikket på TV-antennekablet i ANTENNA IN bøsningen på videoens bagpanel. [3] Forbind det medfølgende RF-kabel mellem ANTENNA OUT bøsningen på videoens bagpanel og TV'ets antennebøsning. [4] Forbind det medfølgende SCART-kabel mellem AV1 (L-1) IN/OUT bøsningen på videoens bagpanel og TV'ets 21-polede SCART-bøsning.! AV1 (L-1) IN/OUT bøsningen modtager og leverer enten et komposit (almindeligt) eller et Y/C videosignal, hvor luminans- og krominanskomponenterne er adskilt. Hvis dit TV's 21-polede AV indgangsbøsning (SCART) er kompatibel med et Y/C signal, bør du sætte "L-1 OUTPUT" til "S-VIDEO", efter at du er færdig med tilslutningen og basisindstillingerne (L s. 38). Dette giver dig den højest mulige billedkvalitet. Hvis du benytter denne tilslutning, skal det 21-polede SCART-kabel være fuldt monteret.! Sæt dit TV i VIDEO (eller AV), Y/C eller RGB indstilling, afhængigt af TV'ets SCART-bøsning.! Se også TV'ets betjeningsvejledning.! Den høje S-VHS billedkvalitet kan du også få ved at benytte S-VIDEO TILSLUTNING (se herunder). 4 FORBIND VIDEOEN TIL LYSNETTET Forbind netledningen på videoens bagpanel til en stikkontakt. S-VIDEO tilslutning Se side 13 i den internationale vejledning! Hvis dit TV har S-VIDEO og AUDIO IN bøsninger. FORBIND VIDEOEN TIL TV'ET [1] Forbind antennen, videoen og TV'et som beskrevet herover. [2] Forbind videoens S OUT bøsning til TV'ets S-VIDEO IN bøsning med et S-VIDEO kabel (ekstra tilbehør). [3] Forbind videoens AUDIO OUT bøsninger til TV'ets AUDIO IN bøsninger med et audiosignalkabel (ekstra tilbehør). [4] Forbind videoen til lysnettet.! Denne tilslutning giver dig den høje S-VHS billedkvalitet.! Hvis dit TV ikke har stereolyd, kan du forbinde videoens AUDIO OUT bøsninger til f.eks. VIDEO eller AUX bøsningerne på forstærkeren i et stereoanlæg (L s. 43).! Se i TV'ets betjeningsvejledning, hvordan du vælger S-VIDEO indgangen. Når netstikket er sat i en stikkontakt, og du første gang trykker på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen, vises "SET" på TV-skærmen og/eller videoens display. Det betyder, at du kan aktivere den automatiske opsætning (L s. 6) JVC Danmark A/S 5

6 BASISINDSTILLINGER Automatisk opsætning Se side i den internationale vejledning Automatisk indstilling af kanaler, ur og guide-numre Når netstikket er sat i en stikkontakt, og du første gang trykker på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen, vises "SET" på TV-skærmen og/eller videoens display. Det betyder, at du kan aktivere den automatiske opsætning ved at vælge dit land, i dette tilfælde Danmark. Vær opmærksom på følgende, før du begynder.! Videoen skal være tilsluttet en antenne eller et fællesantenneanlæg.! Videoen skal være tilsluttet lysnettet.! Du kan foretage den automatiske opsætning ved hjælp af menuer på TV-skærmen og/eller videoens display. Hvis du vil bruge skærm-menuer, skal dit TV være sat til AV gengivelse. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/ på videoen eller fjernbetjeningen. "SET" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. 2 VÆLG LAND Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «og vælg det internationale retningsnummer for dit land "45" for Danmark. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «og fremhæv dit lands navn. 3 VÆLG SPROG Tryk på OK. Menuen til sprogvalg vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «og vælg sprogkoden for dit land "10" for dansk. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «og fremhæv dit sprog. 4 START AUTOMATISK OPSÆTNING Tryk på OK. "AUTO SET/T-V LINK" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «, vælg "Auto" og tryk derefter på OK eller. Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «for at flytte pilen til "AUTO SET" og tryk derefter på OK eller. "Auto" blinker på displayet. LAD VÆRE med at trykke på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen, indtil klokkeslættet, programpladsnummer "(CH) 1" eller "--:--" vises på displayet.! Hvis du bruger TV-skærmen, vises AUTO SET menuen. Efterhånden som den automatiske opsætning skrider frem, bevæger "#" mærket sig fra venstre mod højre. Når den automatiske opsætning er gennemført, vises "SCAN COMPLETED" i ca. 5 sekunder, hvorefter TV'et vender tilbage til normal skærm.! Hvis du har forbundet videoen til et TV med T-V Link via et 21-polet SCART-kabel (L s. 5), og der tændt for TV'et, gennemfører automatisk Preset Download (L s. 7), selv om du vælger "Auto" in trin 4. BEMÆRK Når du én gang har foretaget automatisk opsætning, bevares alle de lagrede kanaler og deres guide-numre i videoens hukommelse. Det gælder også, hvis en strømafbrydelse varer så længe, at backup-hukommelsen svigter. Når strømmen vender tilbage, skifter videoen ikke til automatisk opsætning. Du behøver kun stille uret (L s. 53). Hvis du flytter, kan det være nødvendigt at indstille videoen på ny.! Kanalindstilling L s. 50! Urindstilling L s. 53 Hvis en ny TV-kanal begynder at sende i dit område, skal du foretage kanalindstilling (L s. 50).! I områder, hvor ingen TV-stationer sender PDC signaler, kan videoen hverken indstille uret eller guide-numre automatisk.! Hvis strømmen svigter, eller du trykker på Ô/ eller MENU under den automatiske opsætning, afbrydes processen. Sluk for videoen og prøv igen fra trin 1.! Afhængigt af modtageforholdene kan det ske, at den automatiske urindstilling ikke fungerer korrekt JVC Danmark A/S 6

7 Preset download Se side i den internationale vejledning Automatisk downloading af TV'ets kanaler, ur og guide-numre BEMÆRK Du kan kun benytte denne funktion i forbindelse med TV med T-V Link og lignende.* * Kompatibel med TV med T-V Link (JVC), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony), Q-Link (Panasonic) eller NexTView Link via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel. Graden af kompatibilitet og antallet af brugbare funktioner kan være forskellig fra mærke til mærke. Når videoen er forbundet til dit TV via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel (L s. 5), kan du indstille videoens kanaler ved at downloade dem fra TV'et i stedet for bruge den automatiske opsætning (L s. 6). Når denne downloading er gennemført, indstiller videoen uret og guide-numre automatisk. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. Gennemfør trin 1 til 3 under "Automatisk opsætning" på side 6, før du fortsætter. 1 START PRESET DOWNLOAD Tryk på OK. "AUTO SET/T-V LINK" menuen vises på displayet og/eller TV-skærmen. Ved hjælp af videoens display Tryk på ª «, vælg "CH--" og tryk derefter på OK eller. Displayet viser programpladsnummer fra "CH1". LAD VÆRE med at trykke på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen, indtil klokkeslættet, programpladsnummer "(CH) 1" eller "--:--" vises på displayet.! Hvis du bruger TV-skærmen, vises T-V LINK menuen. Derefter vises GUIDE PROG SET menuen, mens guide-numrene indstilles. Når Preset Download er gennemført, vises "COMPLETED" i ca. 5 sekunder, hvorefter TV'et vender tilbage til normal skærm.! Hvis du trykker på nogen tast på videoen eller fjernbetjeningen under Preset Downlaod, afbrydes processen.! Se også TV'ets betjeningsvejledning.! I områder, hvor ingen TV-stationer sender PDC signaler, kan videoen hverken indstille uret eller guide-numre automatisk.! Hvis strømmen svigter, eller du trykker på Ô/ eller MENU under den automatiske downloading eller opsætning, afbrydes processen. Sluk for videoen og prøv igen fra begyndelsen.! Afhængigt af modtageforholdene kan det ske, at den automatiske urindstilling ikke fungerer korrekt.! Denne video kan benytte tegnene A Z, 0 9,, *, + og 8 (mellemrum) til stationsnavne (ID). Nogle downloadede stationsnavne kan være forskellige fra TV'ets (L s. 52). Ved hjælp af TV-skærmen Tryk på ª «for at flytte pilen til "T-V LINK" og tryk derefter på OK eller. Resultaterne af automatisk opsætning/preset download vises på videoens display [A] Hvis både automatisk kanalindstilling og automatisk urindstilling er lykkedes, vises det korrekte klokkeslæt på displayet. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. Tryk derefter på PR tasterne og kontrollér, at alle de ønskede stationer er lagret i videoens hukommelse.! Hvis stationsnavnene (ID L s. 87 i den internationale vejledning) også er lagret i videoens hukommelse, vises stationsnavnet i skærmens øverste venstre hjørne i ca. 5 sekunder, når du skifter til en ny kanal på videoen.! Se side 50 52, hvis du ønsker at indstille nye kanaler, slette kanaler, ændre programpladser eller indstille eller ændre stationsnavne. [B] Hvis automatisk kanalindstilling er lykkedes, men automatisk urindstilling er mislykkedes, vises "1" programplads på displayet. [1] Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. Tryk derefter på PR tasterne og kontrollér, at alle de ønskede stationer er lagret i videoens hukommelse.! Hvis stationsnavnene (ID L s. 87 i den internationale vejledning) også er lagret i videoens hukommelse, vises stationsnavnet i skærmens øverste venstre hjørne i ca. 5 sekunder, når du skifter til en ny kanal på videoen.! Se side 50 52, hvis du ønsker at indstille nye kanaler, slette kanaler, ændre programpladser eller indstille eller ændre stationsnavne. [2] Foretag "Urindstilling" (L s. 53). [C] Hvis både automatisk kanalindstilling og automatisk urindstilling er mislykkedes, vises "--:--" på displayet. Kontrollér at antennekablet er korrekt forbundet til videoen, sluk for den og tænd derefter igen. "SET" vises på TV-skærmen og/eller videoens display. Gå frem som beskrevet i trin 2 4 på side 6 eller følg anvisningerne på denne side JVC Danmark A/S 7

8 BASISINDSTILLINGER (fortsat) VIGTIGT! Du kan kontrollere, om guide-numrene er indstillet korrekt ved at foretage ShowView timer-programmering (L s. 25).! Under dårlige modtageforhold kan det ske, at stationsnavne ikke lagres korrekt, og guide-numrene heller ikke fungerer rigtigt. Hvis det er tilfældet, og du foretager en timer-optagelse med ShowView, optager videoen et TV-program fra en forkert station. Når du programmerer timeren med ShowView, bør du kontrollere, at videoen indstilles på den rigtige programplads (L s. 25 "ShowView timer-programmering).! Din video gemmer alle stationer i hukommelsen, selv om nogle af dem modtages dårligt. Du kan slette uønskede kanaler (L s. 51 "Sletning af kanaler"). Menusprog Den automatiske opsætning vælger det sprog, som svarer til landet, hvor videoen skal bruges. Se herunder, hvis du vil skifte til et andet menusprog. Just Clock Just Clock funktionen sikrer en helt præcis tidsvisning gennem automatisk opdatering af uret med regelmæssige intervaller ved hjælp af data fra et PDC signal. Hvis du ønsker det, kan du slå funktionen til (L s. 53 "Just Clock"). Sprog Se side 18 i den internationale vejledning Denne video giver dig mulighed for at se beskeder på skærmen på 10 forskellige sprog. Normalt vælges sproget automatisk under opsætningen (L s. 6), men du kan også selv ændre sproget ved at følge denne fremgangsmåde. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. 1 KALD HOVEDMENUEN FREM Tryk på MENU. 2 KALD TUNER SET MENUEN FREM [1] Tryk på for at flytte pilen til "INITIAL SET UP" og tryk derefter på «eller OK. [2] Tryk på ª «for at flytte pilen til "TUNER SET" og tryk derefter på OK eller. 3 KALD COUNTRY SET MENUEN FREM Tryk på ª «, fremhæv "AUTO CH SET" og tryk derefter på OK eller. 4 VÆLG LAND Tryk på ª «, fremhæv dit lands navn og tryk derefter på OK eller. 5 VÆLG SPROG Tryk på ª «og fremhæv det ønskede sprog.! Du skal ikke trykke på OK. Hvis du gør det, kommer du ind i AUTO SET/T-V LINK menuen. 6 VEND TILBAGE TIL NORMAL SKÆRM Tryk på MENU JVC Danmark A/S 8

9 SATELLIT-MODTAGER STYRING Tilslutning af satellit-controller Se side i den internationale vejledning Du kan styre en satellit-modtager fra denne video. Ca. 20 sekunder før en ShowView (L s. 25) eller Express (L s. 27) timer-optagelse begynder, skifter videoen indgang til "L-2" og skifter automatisk kanal på satellit-modtageren ved hjælp af den medfølgende satellit-controller. 1 FIND EN PLADS TIL SATELLIT- CONTROLLEREN Placér satellit-controlleren således, at den kan "se" satellit-modtagerens fjernbetjeningssensor. 2 GØR SATELLIT-CONTROLLEREN FAST Sørg for at satellit-controlleren sidder sikkert fast på underlaget ved hjælp af den dobbeltklæbende tape på bagsiden. 3 FORETAG TILSLUTNINGEN Forbind satellit-modtagerens 21-polede SCART bøsning til videoens AV2 (L-2) IN/DECODER bøsning. Se også betjeningsvejledningen til satellitmodtageren. 4 FORBIND SATELLIT-CONTROLLEREN TIL VIDEOEN Forbind satellit-controlleren til SAT CONTROL bøsningen på bagpanelet. Indstilling af satellit-modtagerens mærke og kanal Satellit-modtagerens mærke og kanal skal indstilles rigtigt. Ellers fungerer satellit-controlleren ikke korrekt. Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse. 1 TÆND FOR SATELLIT-MODTAGEREN Tænd for strømmen til satellit-modtageren. 2 KALD VIDEOENS HOVEDMENU FREM Tryk på MENU. 3 KALD INITIAL SET MENUEN FREM [1] Tryk på for at flytte pilen til "INITIAL SET UP" og tryk derefter på «eller OK. [2] Tryk på ª «for at flytte pilen til "INITIAL SET" og tryk derefter på OK eller. 4 KALD SAT CONTROL SET MENUEN FREM Tryk på ª «for at flytte pilen til "SAT CONTROL SET" og tryk derefter på OK eller. 5 INDTAST SATELLIT-MODTAGERENS MÆRKE Tryk på TALTASTERNE og indlæs mærkekoden fra listen på side 21 i den internationale vejledning. Tryk derefter på OK.! Hvis du indtaster en ugyldig mærkekode, nulstilles kodefeltet. Prøv at indtaste den rigtige mærkekode igen.! Du kan ikke indlæse en mærkekode, mens videoen gengiver eller optager. 6 TEST SATELLIT-MODTAGERENS KANALER Tryk på TALTASTERNE og indlæs én af satellitmodtagerens programpladser. Tryk derefter på OK.! Du kan vælge en programplads mellem 1 og 999.! Når du har trykket på OK, skifter videoen til testfunktion. 7 KONTROLLÉR RESULTATET AF TESTEN Hvis satellit-modtagerens kanalnummer er skiftet til den kanal, du valgte i trin 6... Tryk på ª «for at flytte pilen til "CHANGED TO..." og tryk derefter på OK eller. Hvis satellit-modtagerens kanalnummer ikke er skiftet korrekt... Tryk på ª «for at flytte pilen til "NOT CHANGED" og tryk derefter på OK eller. Start derefter forfra fra trin 5 med en anden mærkekode.! Satellit-controlleren fungerer ikke nødvendigvis med alle typer satellit-modtagere.! I forbindelse med nogle satellit-modtagere kan det være nødvendigt at skifte til 2-cifret kanalvalg.! Hvis din satellit-modtager har mere end en 2-kanal indstilling, bør du sætte den til "All Channel Mode" eller lignende. Se dens betjeningsvejledning.! Når du vælger satellit-modtagerens kanal (L trin 6), kan signaler fra fjernbetjeningen forstyrre signalerne fra satellit-controlleren. Brug i dette tilfælde videoens fjernbetjening så tæt på dens infrarøde sensor som muligt JVC Danmark A/S 9

10 T-V LINK T-V Link funktioner Se side 21 i den internationale vejledning Når videoen er forbundet til dit TV via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel (L s. 5), kan du benytte de følgende funktioner. Du kan kun benytte disse funktioner i forbindelse med TV med T-V Link og lignende.* Se også betjeningsvejledningen til dit TV. * Kompatibel med TV med T-V Link (JVC), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony), Q-Link (Panasonic) eller NexTView Link via et fuldt monteret 21-polet SCART-kabel. Graden af kompatibilitet og antallet af brugbare funktioner kan være forskellig fra mærke til mærke. TV Auto Power On Når du trykker på videoens PLAY tast, tænder TV'et automatisk og skifter til videogengivelse. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. VCR Auto Standby Du kan bruge TV'ets fjernbetjening til at slukke for videoen. Se også betjeningsvejledningen til dit TV. Direct Rec Du kan starte optagelse af det program, du ser på TV'et, med en enkel operation. For at du kan bruge denne funktion, skal "DIRECT REC" være sat til "ON" (L s. 48) JVC Danmark A/S 10

11 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION Grundlæggende optagelse Se side 22 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/.! Knappen for den tidligere valgte sektion lyser på videoen. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD.! HDD knappen lyser på videoen. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE.! Når du skifter kanal på HDD sektionen, vises billedet med nogle sekunders forsinkelse. Dette er ikke en fejl ved apparatet. 4 VÆLG OPTAGEHASTIGHED Tryk på MODE (/ //).! Se også "HDD optagehastighed" til højre. HDD optagehastighed Denne optager er udstyret med en 40 Gb harddisk. Når du optager på HDD sektionen, skrives der også anden information på harddisken. HDD sektionens optageformat er MPEG-2 det samme, som benyttes til DVD. Billedkvaliteten bestemmes af bit-raten (Mbps = millioner bit pr. sekund). Jo højere bit-rate du vælger, desto bedre bliver billedkvaliteten, men samtidig bliver den maksimale optagetid kortere. Vælg SP eller LP til programmer som sport og film, hvor der kan være hurtige bevægelser. Til nyheder, talkshows og andre programmer med forholdsvis lidt bevægelse kan du prøve, om EP eller SEP giver en tilstrækkelig billedkvalitet. Optagehastighed SP (6,4 Mbps) LP (4,5 Mbps) EP (3,2 Mbps) SEP (2,2 Mbps) Max. optagetid (ca.) 14 timer 20 timer 28 timer 40 timer 5 START OPTAGELSEN Tryk samtidig på M og < på fjernbetjeningen, eller tryk på M på videoen.! HDD optage-indikatoren lyser på videoen. 6 STOP OPTAGELSEN Tryk på #.! HDD optage-indikatoren slukker på videoen.! Der kan gå nogle sekunder, før TV-billedet bliver normalt igen. Dette er ikke en fejl ved apparatet.! Det er ikke muligt at optage et TV-program på både HDD og VHS sektionen samtidig. Det er heller ikke muligt at optage samtidig fra den samme eksterne indgang.! Det er kun muligt at holde pause i optagelsen på HDD sektionen, når du optager fra programpladserne "L-1", "F-1" og "DUB" (L s. 35, 37).! Mens du optager et program, kan du gengive det materiale, som allerede er gemt på harddisken med "Live Memory Playback" (L s. 14) JVC Danmark A/S 11

12 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Grundlæggende gengivelse Se side 23 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/.! Knappen for den tidligere valgte sektion lyser på videoen. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD.! HDD knappen lyser på videoen. 4 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 5 STOP GENGIVELSEN Tryk på #.! HDD gengive-indikatoren slukker på videoen.! Mens du optager et program, kan du gengive det materiale, som allerede er gemt på harddisken med "Live Memory Playback" (L s. 14). 3 START GENGIVELSEN Tryk på <.! HDD gengive-indikatoren lyser på videoen. En af de følgende menuer vises på TV-skærmen: Den sidste HDD optagelse, som du endnu ikke har gengivet. Et program, som du er begyndt at se, men har stoppet. HDD Navigation menuen (L s. 13).! Fra fabrikken er der optaget nogle programmer til demonstration af HDD sektionen. Gengivelse med HDD Navigation Se side 24 i den internationale vejledning HDD Navigation gør det nemt at finde og vælge de programmer, du har optaget på HDD sektionen. Denne optager er udstyret med en 40 Gb harddisk, som kan rumme op til 60 programmer. Hver gang et program optages på HDD sektionen, registrerer videoen automatisk information om programmet. På HDD Navigation menuen kan du se information om programmerne på HDD sektionen, og med HDD Navigation kan du vælge mellem programmerne. Når du trykker på NAVIGATION med HDD sektionen valgt, vises HDD Navigation menuen på TV-skærmen (se eksemplet på side 24 i den internationale vejledning). Brug piltasterne på fjernbetjeningen eller videoen til at navigere rundt på menuen og aktivere de forskellige funktioner JVC Danmark A/S 12

13 Se begyndelsen af hvert program med HDD Navigation Se side 25 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Du kan nemt se begyndelsen af hvert program med HDD Navigation. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD. 3 KALD INDEX MENUEN FREM [1] Tryk på NAVIGATION. HDD Navigation menuen vises på TV-skærmen. [2] Kontrollér at "INDEX" menuen vises. Tryk derefter på OK eller «. 4 VÆLG PROGRAM(MER) Tryk på for at flytte pilen til det lille index still-billede fra det ønskede program.! Hvis du vil gengive flere programmer efter hinanden, så tryk på MEMO, efter at du har valgt et program. Rækkefølgen for gengivelse vises på menuen. Du kan vælge op til 8 programmer.! Hvis du vil ændre rækkefølgen, så flyt pilen til det ønskede index-billede og tryk på MEMO. Tallet forsvinder, og videoen ændrer automatisk de andre programmers nummerorden.! Hvis du vil annullere rækkefølgen, så flyt pilen til "CANCEL" og tryk derefter på OK. 5 START GENGIVELSEN Tryk på OK for at flytte pilen til "PLAY" på menuen og tryk derefter igen på OK. Gengivelsen begynder også, hvis du blot trykker på <. 6 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 7 STOP GENGIVELSEN Tryk på # JVC Danmark A/S 13

14 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Live Memory Playback Se side 26 i den internationale vejledning Da denne video er udstyret med en harddisk, kan information skrives og læses samtidig. Derfor kan du optage programmer fra tuneren eller eksterne kilder og se dem gengivet med få sekunders forsinkelse. Når du ser et program fra denne video gennem HDD sektionen (uden at optage det), får du en midlertidig optagelse på TV-skærmen. Denne funktion giver dig mulighed for at søge tilbage og se en tidligere del af programmet. Dette kaldes "Live Memory Playback" og har ikke været muligt før nu. Du kan sætte tiden til midlertidig optagelse fra OFF til 30 minutter, 1 time eller 3 timer (L s. 44). Om "Live memory Playback" Når en vis mængde plads (30 minutter, 1 time eller 3 timer) er reserveret på harddisken, optager videoen TV-programmer eller signaler fra eksterne kilder. Selv mens du søger tilbage for at se en tidligere del, fortsætter videoen med at optage programmet eller de eksterne indgangssignaler. Når den reserverede tid (eller plads) er brugt op, overskriver videoen de tidligere optagelser på harddisken. Den begynder med de ældste og gentager processen, hvis det er nødvendigt. Hvis du efter at have optaget et antal programmer prøver at øge den reserverede tid på HDD sektionen, kan dette være umuligt på grund af manglende plads, og videoen informerer dig om dette med en besked på skærmen.! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG HDD SEKTIONEN Tryk på HDD. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE.! Den midlertidige optagelse begynder. 4 START LIVE MEMORY PLAYBACK Tryk på eller ==, søg tilbage til den tidligere del af programmet og tryk på <. 5 STOP LIVE MEMORY PLAYBACK Tryk på #.! Skærmen viser det aktuelle program.! Du kan bruge forskellige gengivefunktioner under Live Memory Playback (L s. 15).! Hvis du har startet en egentlig optagelse ved at trykke på M, kan du se det aktuelle program ved at trykke på # i trin 5. Tryk igen på #, hvis du vil stoppe den egentlige optagelse. Live Memory Playback begrænsninger Den midlertidige optagelse til Live Memory Playback annulleres i de følgende situationer og starter forfra, når den skal genoptages.! Når der skiftes kanal.! Når der slukkes for videoen.! Når index-billederne ændres.! Når indstillingen for Live Memory Playback ændres.! Når en optagelse startes på HDD eller VHS sektionen.! Når et optaget program gengives eller slettes JVC Danmark A/S 14

15 Gengivefunktioner Se side i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Hurtig søgning Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på << for at søge frem eller == for at søge tilbage.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse.! For at få kortvarig søgning, kan du trykke og holde på << eller == i mere end 2 sekunder under almindelige eller still-billed gengivelse. Når du slipper, fortsætter videoen med almindelig gengivelse. Still-billed/Billed-for-billed gengivelse 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL BILLED-FOR-BILLED GENGIVELSE Tryk gentagne gange på eller for at gå ét billede frem ad gangen. Tryk gentagne gange på for at gå ét billede tilbage ad gangen.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Slow-motion 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL SLOW-MOTION GENGIVELSE Tryk og hold på eller i mere end 2 sekunder.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Variabel billedsøgning Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på for at søge frem eller for at søge tilbage med variabel hastighed.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller. Vælg mellem 360 x hurtig billedsøgning (begge retninger), billedsøgning med 4 hastigheder (begge retninger), baglæns gengivelse og 1,5 x gengivelse med lyd (kun forlæns).! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Instant Replay Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på START. Videoen søger lidt tilbage (ca. 7 sekunder) og fortsætter gengivelsen derfra.! Hvis du trykker gentagne gang, bliver videoen ved med at søge tilbage, hvorefter gengivelsen fortsætter. Quick Skip Tryk under gengivelse (eller Live Memory Playback) på START+. Videoen søger frem (ca. 30 sekunder ad gangen) og fortsætter gengivelsen derfra.! Hvis du trykker gentagne gang, bliver videoen ved med at søge frem, hvorefter gengivelsen fortsætter. Repeteret gengivelse Din video kan automatisk gengive et helt program 100 gange efter hinanden. Tryk og hold under gengivelse på < i mere end 5 sekunder og slip derefter tasten.! Play indikatoren ( ) på videoens display og HDD gengive-indikatoren blinker langsomt.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Repeteret gengivelse er ikke mulig under Live memory Playback. Valg af lydspor HDD sektionen kan optage 2 lydspor (L og R). Under gengivelse kan du vælge mellem disse lydspor. Tryk på AUDIO JVC Danmark A/S 15

16 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ HDD SEKTION (fortsat) Optagefunktioner Se side 29 i den internationale vejledning Optag ét program mens du ser et andet Når optagelsen er i gang, vælger du simpelthen den kanal, du vil se, på selve TV'et.! Det program, du vælger på TV'et, vises på skærmen, mens det, du har valgt med videoens PR taster, optages på HDD sektionen.! Hvis en dekoder er tilsluttet videoen (L s. 42), kan du også vælge et kodet program med TV'ets kanalvælger. ITR (Øjeblikkelig timer-optagelse) På denne nemme måde kan du optage fra 30 minutter til 6 timer (i 30-minutters spring), hvorefter videoen automatisk slukker. 1 START OPTAGELSEN Tryk på M på videoen. 2 AKTIVÉR ITR FUNKTIONEN Tryk igen på M. """ blinker, og 0:30 vises på videoens display. 3 INDSTIL OPTAGELSENS VARIGHED Hvis du vil optage i mere end 30 minutter, så tryk igen på M. Hvert tryk forlænger optagetiden med 30 minutter.! ITR fungerer kun i forbindelse med M tasten på videoens frontpanel. Modtagelse af stereo og 2-sprogede programmer Din video er udstyret med både en almindelig (A2) og en digital (NICAM) stereodekoder, som gør det muligt at modtage stereo og 2-sprogede programmer. Når du skifter kanal, vises TV-programmets lydsystem på skærmen i nogle sekunder. "O.S.D." skal være sat til "ON". Ellers vises indikatorerne ikke på TV-skærmen (L s. 48). Optagelse af stereo og 2-sprogede programmer (A2) Stereoprogrammer optages automatisk i stereo.! To-sprogede programmer optages automatisk med et sprog på hvert af lydsporene. Optagelse af 2-sprogede NICAM programmer Sæt "AUDIO REC" til "NICAM" for at optage 2-sprogede NICAM programmer (L s. 44).! Hvis lyden modtages dårligt i stereo, skifter videoen automatisk til mono med bedre lydkvalitet.! Se "Valg af lydspor" (L s. 15), før du gengiver et program, der er optaget i stereo, eller et 2-sproget program JVC Danmark A/S 16

17 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION Grundlæggende optagelse Se side 30 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. Det er ikke muligt at optage et TV-program på både HDD og VHS sektionen samtidig. Det er heller ikke muligt at optage samtidig fra den samme eksterne indgang. 1 SÆT EN KASSETTE I Isæt en VHS (eller S-VHS) kassette med intakt sikringsflig. Sørg for at ruden i kassetten vender opad, og at pilen forrest på kassetten vender indad mod videoen.! Lad være med at trykke for hårdt på kassetten.! Der tændes automatisk for videoen.! Mens "----" blinker på videoens display, kører båndet i nogle sekunder, og maskinen prøver at finde et båndnummer.! Hvis du vil bruge VCR Navigation til at vælge et program, efter at det er optaget på denne video, skal "NAVIGATION" sættes til "ON" (L s. 45). 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS.! S-VHS knappen lyser på videoen. 3 VÆLG PROGRAM Vælg den kanal, du ønsker at optage, med PR +/ eller TALTASTERNE. 4 VÆLG BÅNDHASTIGHED Tryk på MODE (/ //). Kontrollér at SP/LP/EP indikatoren på videoens display viser den ønskede hastighed.! På EP hastighed tredobles spilletiden.! Hvis du optager på EP hastighed på denne video, anbefales det, at du kun gengiver båndet på denne video.! Det er ikke muligt at vælge EP hastighed, hvis "COLOUR SYSTEM" er sat til "MESECAM" (L s. 46). 5 START OPTAGELSEN Tryk samtidig på M og < på fjernbetjeningen, eller tryk på M på videoen.! VHS optage-indikatoren lyser på videoen. B.E.S.T. gennemføres ved begyndelsen af den første SP og LP (eller EP) optagelse, efter at kassetten er isat (L s. 47). Hvis "DIRECT REC" er sat til "ON", optages det program, som vises på TV-skærmen (L s. 48). 6 PAUSE/FORTSÆT OPTAGELSEN Tryk på. Tryk på < for at fortsætte optagelsen. 7 STOP OPTAGELSEN Tryk på #. Tryk derefter på > for at fjerne kassetten JVC Danmark A/S 17

18 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Grundlæggende gengivelse Se side 31 i den internationale vejledning! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 SÆT EN KASSETTE I Sørg for at ruden i kassetten vender opad, og at pilen forrest på kassetten vender indad mod videoen.! Lad være med at trykke for hårdt på kassetten.! Der tændes automatisk for videoen.! Mens "----" blinker på videoens display, kører båndet i nogle sekunder, og maskinen prøver at finde et båndnummer.! Hvis sikringsfligen på kassetten er fjernet, begynder gengivelsen automatisk. Brugbare kassetter! Compact VHS kamera-optagelser kan gengives i denne videobåndoptager. Læg blot den indspillede kassette i en VHS kassette-adapter. Så kan den benyttes fuldstændig som enhver VHS-kassette i fuld størrelse.! Denne video kan optage på almindelige VHS og Super VHS kassetter. På almindelige VHS kassetter kan der kun optages VHS signaler*, men både VHS og Super VHS signaler kan optages og gengives på Super VHS kassetter. * Ved brug af S-VHS ET funktionen er det muligt at optage og gengive med S-VHS billedkvalitet på VHS kassetter i denne video. 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS.! S-VHS knappen lyser på videoen. 3 FIND PROGRAMMETS BEGYNDELSE Hvis båndet er spolet frem forbi programmets begyndelse, så tryk på ==. Du kan spole fremad ved at trykke på <<. 4 START GENGIVELSEN Tryk på PLAY. "BEST" vises blinkende på videoens display under automatisk indstilling af tracking (L s. 24).! VHS gengive-indikatoren lyser på videoen. 5 STOP GENGIVELSEN Tryk på #. Tryk derefter på > for at fjerne kassetten. Gengivelse med VCR Navigation Se side 32 i den internationale vejledning VCR Navigation gør det nemt at finde og vælge de programmer, du har optaget på VHS sektionen. Når et program optages på VHS sektionen i mere end 8 minutter på SP hastighed (mere end 15 eller 23 minutter på LP eller EP hastighed) med "NAVIGATION" sat til "ON" (L s. 45), registrerer videoen automatisk information om programmet. Når det første program optages på en kassette, giver VCR Navigation kassetten et nummer, som lagres i hukommelsen. Du kan se en kassettes nummer, hver gang den isættes eller udtages. VCR Navigation kan rumme information om programmer eller op til 680 kassetter. Når du trykker på NAVIGATION med VHS sektionen valgt, vises VCR Navigation menuen på TV-skærmen (se eksemplet på side 32 i den internationale vejledning). Brug piltasterne på fjernbetjeningen eller videoen til at navigere rundt på menuen og aktivere de forskellige funktioner JVC Danmark A/S 18

19 Find et program med VCR Navigation Se side 33 i den internationale vejledning VCR Navigation kan bruges i forbindelse med programmer, som er optaget, og hvis information er registreret på denne video. Når en VHS (S-VHS) kassette er blevet brugt til optagelse på denne video, har den fået et nummer af maskinen.! Tænd for TV'et og sæt det til AV gengivelse.! Hvis du tænder for videoen med harddisken valgt, går der ca. 30 sekunder, før et billede vises på skærmen. 1 TÆND FOR VIDEOEN Tryk på Ô/. 2 VÆLG VHS SEKTIONEN Tryk på S-VHS. 3 KALD VCR NAVIGATION MENUEN FREM Tryk på NAVIGATION. VCR Navigation menuen vises på TV-skærmen.! Hvis en registreret kassette er isat, vises dens indhold på TV-skærmen. Gå frem til trin 6 for at vælge et program fra kassetten. 5 SÆT KASSETTEN I Når du har fundet programmet, skal du blot sætte kassetten med det tilhørende nummer i videoen. 6 VÆLG PROGRAMMET Tryk på for at flytte pilen til det lille index still-billede fra det ønskede program. 7 START GENGIVELSEN Tryk på OK for at flytte pilen til "PLAY" på menuen og tryk derefter igen på OK. Gengivelsen begynder også, hvis du blot trykker på <. 8 PAUSE I GENGIVELSEN Tryk på.! Tryk på < for at fortsætte gengivelsen. 9 STOP GENGIVELSEN Tryk på #. 4 SØG EFTER ET PROGRAM Tryk på for at flytte pilen til det ønskede søgekriterie og tryk derefter på OK eller «. [1] Vælg "DATE", hvis du vil søge efter et registreret program efter datoen for dets optagelse. [2] Vælg "CATEGORY", hvis du vil søge efter et registreret program efter den kategori, du har valgt til det. [3] Vælg "CASSETTE #", hvis du vil søge efter et program blandt de registrerede kassetter JVC Danmark A/S 19

20 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Gengivefunktioner Se side i den internationale vejledning BEMÆRK! Hvis båndet er optaget på LP/EP hastighed, kan det ske, at billedet ikke vises under søgning.! Under søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse, kan billedet være forvrænget, og farverne kan forsvinde.! Under søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse af et bånd, som er optaget på EP hastighed, kan der være støj, eller billedet kan virke forvrænget.! Når du skifter tilbage til normal gengivelse fra søgning samt still-billed, slow-motion eller billed-for-billed gengivelse, kan det afhængigt af dit TV ske, at billedet et øjeblik ryster i lodret retning. Videohovederne bør renses, når:! Billedet virker dårligt og uskarpt under gengivelse af et bånd.! Billedet er uklart eller forsvinder.! "USE CLEANING CASSETTE" vises på TV-skærmen (kun med "O.S.D." sat til "ON" (L s. 48)).! I alle disse situationer bør du kontakte din forhandler. Hurtig søgning Tryk under almindelig eller still-billed gengivelse på << for at søge frem eller == for at søge tilbage.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse.! For at få kortvarig søgning, kan du trykke og holde på << eller == i mere end 2 sekunder under almindelige eller still-billed gengivelse. Når du slipper, fortsætter videoen med almindelig gengivelse. Still-billed/Billed-for-billed gengivelse 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. Slow-motion 1 PAUSE UNDER GENGIVELSE Tryk på. 2 SKIFT TIL SLOW-MOTION GENGIVELSE Tryk og hold på eller i mere end 2 sekunder.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Variabel billedsøgning Tryk under gengivelse på for at søge frem eller for at søge tilbage med variabel hastighed.! Hastigheden skifter, hver gang du trykker på eller. Vælg mellem baglæns billedsøgning med 3 hastigheder, forlæns billedsøgning med 4 hastigheder og baglæns gengivelse.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse. Repeteret gengivelse Din video kan automatisk gengive et helt bånd 100 gange efter hinanden. 1 START GENGIVELSEN Tryk på PLAY. 2 AKTIVÉR REPETERET GENGIVELSE Tryk og hold på < i mere end 5 sekunder og slip derefter tasten.! Play indikatoren ( ) på videoens display og VHS gengive-indikatoren blinker langsomt.! Båndet gengives automatisk 100 gange, hvorefter det stopper. 3 STOP GENGIVELSEN Tryk på # når som helst for at afbryde gengivelsen.! Et tryk på <, ==, << eller afbryder også repeteret gengivelse. Repeteret gengivelse er ikke mulig med en kassette, der er optaget på EP hastighed. 2 SKIFT TIL BILLED-FOR-BILLED GENGIVELSE Tryk gentagne gange på for at gå ét billede frem ad gangen. ELLER Tryk på for at starte billed-for-billed gengivelse.! Tryk på < for at skifte tilbage til normal gengivelse JVC Danmark A/S 20

21 Index-søgning Din video sætter automatisk index-koder ved begyndelsen af hver optagelse. Denne funktion giver dig hurtig adgang til enhver af op til 9 index-koder i hver retning. Før du begynder, skal videoen være sat til stop. Valg af lydspor VHS sektionen er i stand til at optage tre lydspor (Hi-Fi L, Hi-Fi R og NORM) samtidig. Under gengivelse kan du vælge mellem disse lydspor. Under gengivelse Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen for at skifte lydspor således: AKTIVÉR INDEX-SØGNING Tryk på eller ( == eller << ). " == 1" eller "<< 1" vises på TV-skærmen, og søgningen begynder i den tilsvarende retning.! Vil du frem til index-koder fra 2 til 9, skal du trykke gentagne gange på eller, indtil det korrekte index-nummer vises på displayet. Eksempel: Hvis du vil finde begyndelsen af optagelsen før den aktuelle position, skal du trykke 2 gange på. Hvis du vil finde begyndelsen af optagelsen efter den aktuelle position, skal du trykke 1 gang på.! Når den ønskede index-kode er fundet, begynder gengivelsen automatisk. SPOR HI FI L R HI FI L HI FI R NORM HI FI NORM ANVENDELSE Til Hi-Fi stereo videobånd Til hovedsproget på 2-sprogede videobånd Til det andet sprog på 2-sprogede videobånd Til videobånd efter Audio Dubbing Til videobånd efter Audio Dubbing Hukommelse for næste funktion Denne hukommelse fortæller videoen, hvad den skal gøre, når båndet er tilbagespolet. Før du begynder, skal videoen være sat til stop. a For automatisk gengivelse efter tilbagespoling tryk på == og derefter på < inden 2 sekunder. b For automatisk kassetteudløsning efter tilbagespoling tryk på == og derefter på > inden 2 sekunder.! Vælg normalt "Hi-Fi L + R" indstillingen. Så gengives Hi-Fi stereo videobånd i stereo, og videobånd med normal lyd gengives automatisk i NORM indstillingen.! Se side 23 vedrørende optagelse af stereo og 2-sprogede programmer.! "O.S.D." skal være sat til "ON". Ellers vises indikatorerne ikke på TV-skærmen (L s. 48). Manuel tracking Din video er udstyret med automatisk tracking. Under gengivelse kan du udkoble denne funktion og justere tracking manuelt med PR tasterne. 1 UDKOBLING AF AUTOMATISK TRACKING Tryk på / // på fjernbetjeningen. 2 JUSTÉR TRACKING MANUELT Tryk på PR + eller.! Tryk igen på / // for at skifte tilbage til automatisk tracking. Når et nyt bånd isættes, skifter videoen automatisk til automatisk tracking JVC Danmark A/S 21

22 OPTAGELSE/GENGIVELSE PÅ VHS SEKTION (fortsat) Optagefunktioner Se side i den internationale vejledning I tilfælde af strømafbrydelse Hvis strømmen svigter under en optagelse, en øjeblikkelig timer-optagelse (se herunder) eller under en timer-optagelse (L s. 25), fortsætter optagelsen automatisk, når strømmen vender tilbage, med mindre strømafbrydelsen har varet så længe, at backup-hukommelsen har svigtet. Beskyttelse mod utilsigtet sletning Fjern sikringsfligen på bagkanten, når en indspillet kassette skal beskyttes mod utilsigtet sletning. Dæk hele hullet med tape, hvis der skal optages på kassetten igen. Optag ét program mens du ser et andet Når optagelsen er i gang, vælger du simpelthen den kanal, du vil se, på selve TV'et.! Det program, du vælger på TV'et, vises på skærmen, mens det, du har valgt med videoens PR taster, optages på videobåndet.! Hvis en dekoder er tilsluttet videoen (L s. 42), kan du også vælge et kodet program med TV'ets kanalvælger. ITR (Øjeblikkelig timer-optagelse) På denne nemme måde kan du optage fra 30 minutter til 6 timer (i 30-minutters spring), hvorefter videoen automatisk slukker. 1 START OPTAGELSEN Tryk på M på videoen. 2 AKTIVÉR ITR FUNKTIONEN Tryk igen på M. """ blinker, og 0:30 vises på videoens display. 3 INDSTIL OPTAGELSENS VARIGHED Hvis du vil optage i mere end 30 minutter, så tryk igen på M. Hvert tryk forlænger optagetiden med 30 minutter.! ITR fungerer kun i forbindelse med M tasten på videoens frontpanel. Visning af forløbet optagetid Du kan se præcis, hvor længe en optagelse har varet. 1 AKTIVÉR BÅNDTÆLLEREN Tryk på --:--, indtil båndtælleren vises på displayet. 2 NULSTIL BÅNDTÆLLEREN Tryk på 0000, før du begynder at optage eller gengive.! Båndtælleren nulstilles til "0:00:00" og viser det nøjagtige tidsforbrug, efterhånden som båndet løber. Resterende spilletid Tryk på --:--, indtil den resterende spilletid vises på videoens display.! Ved at trykke på --:-- kan du få displayet til at skifte mellem båndtæller, programplads (ikke under gengivelse), klokkeslæt og resterende spilletid. Afhængigt af den anvendte båndtype kan det ske, at den resterende spilletid ikke vises med det samme, eller at den ikke er rigtig. Displayet kan i nogle tilfælde vise "--:--" eller blinke lejlighedsvis. Retake Du kan fjerne uønskede afsnit i et TV-program, f.eks. reklamer, mens du optager det. 1 SKIFT TIL OPTAGEPAUSE Tryk på under optagelsen. 2 FIND STARTPUNKTET Hold == eller << nedtrykket og slip, når du er fremme ved det punkt, hvor optagelsen skal fortsætte.! Videoen skifter tilbage til optagepause. 3 FORTSÆT OPTAGELSEN Tryk på <, når du ønsker at fortsætte optagelsen.! Retake funktionen virker ikke under Direct Rec (L s. 10, 48).! Der kan være støj på billedet, når Retake funktionen bruges i forbindelse med et afsnit, som er optaget på EP hastighed JVC Danmark A/S 22

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT0666-007A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer...

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Play Pause Stop SKip/Search Display Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere