Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009"

Transkript

1 8. marts 2010 Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvars person Nr Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. 2. Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet 3. Solafskærmning med persienner er ikke tilstrækkelig da lokalet er sydvendt 4. Der opleves at der ikke er direkte belysning af tavlen. 5. Mange elever generes af sollys på tavlen 6. Luftkvaliteten vurderes ikke som god pga. de store temperatursvingninger Der er anskaffet andre borde Problemet løses hen ad vejen når der bliver skiftet til smart board Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade indgår i løbende prioritering 3. der arbejdes på en generel løsning via ejendomsservice i løbet af løses hen ad vejen når der bliver indkøbt smartboards e.l. 5.Samme som pkt afventer udspil fra APV skoleåret

2 Nr Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads 8. Slidt og defekt inventar til eleverne Generelt vurderes vedligeholdelsen af lokalet ikke som god 1. Dagslysfaktoren er ikke undersøgt på bagerste bord 2. Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning. 3. Er der tilbud om skærmbriller til de lærere der har brug herfor 4. Der er ikke cm dybe borde til skærmene radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 1. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 2. Afventer forvaltningens udspil i forvaltningen Mht til ventilation 8. Indgår i løbende prioritering. 9 man bør overveje indretning af klasser da der ikke umiddelbart er udsigt til større ombygninger Se lok. 19 APV skoleåret

3 UV lok Der opleves fejl og mangler ved inventaret, lærens stol og bord 2. IT i klassen er ikke ergonomisk indrettet 3. Vedligeholdelsen af lokalet vurderes ikke som helt i orden forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 3. Henvendelse til Ledelsen 4. Store skærme forventes ad åre at blive udskiftet med fladskærme Kontakt pedellen, repareres inden for givne økonomiske rammer og efter bedste evne Se lokale 19 UV lok 22 Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. UV lok For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog 2. Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt 3. Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid 1.Vi kan ikke skabe mere plads i lokalet 2. 3 og 4. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står Se lokale 19 APV skoleåret

4 UV lok 25 UV lok Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. 5. Møblerne opleves som nedslidte 1. Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene 2. Der mangler muligheder for gruppearbejde 3. Gulvet er lettere beskadiget 4. Afbrydere og installationer virker gamle 5. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader 6. Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne 7. Borde og stole til eleverne er kritisable med løse sæder og enkelte uindstillelige borde/stole. Det kræver en pedel mindst 2-3 lektioner at indstille pladserne, hvilket ikke holdbart. 1. Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler 2. Luften i lokalet kan blive tæt når hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens Der er ikke udsigt til nye møbler repares efter bedste evne Se svar for øvrige lokaler Se svar øvrige lokaler APV skoleåret Se lokal19

5 . vinduerne er lukkede 3. Gulvene er lettere beskadigede 4. Lokalet opleves som beskidt grundet møblerne er det svært at komme i bund 5. Elevernes borde og stole er kritisable og i ringe stand 6. Der mangler aflåselige skabe, hvor ting kan sættes ind, så der kan gøres rent og lokalet fremstå pænt. 3. hent pedellen for udskiftning af dubber på borde og stole 5 og 6 der er ikke nuværende budget plads til indkøb af nye møbler IT lok 20 IT 75 fløj 1. Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse 2. Der kan være problemer med at alle kan være der 3. Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne 4. Det bør undersøges om der er nok vinduesareal i forhold til gulv. Der overvejes om lokalet skal bruges på en anden måde Se lokale 19 APV skoleåret

6 Sløjd 1. Håndvaskenes afløb er dårlige, hvilket medfører at de meget ofte tilstopper. 2. Fejning i lokalet er forbudt 3. Kuldestråleng vurderes 4. Undersøgelser for skimmelsvamp?? 5. Instruks for eksterne brugere?? 6. Læreren skal være sit sikkerhedsmæssige ansvar bevidst. Herunder overholde regler om maskiner og beklædning og sikre elevernes sikkerhed ved at kræve det samme for dem 7. Håndboremaskiners spænding er over det tilladte 8. Ajourføring af brugeranvisningerne 9. Tidsplan for sikkerhedsgruppens gennemgang af lokalerne 1. 1 Skyldes ofte brugers manglende rengøring efter brug. Brug rigelig med vand, prøver at finde en permanent løsning sommer udluftning bag radiator lukket 4. Vi går ud fra at man henviser til tidligere brud på radiator systemet skimmelsvamp udvikles kun på organisk materiale 5. Sløjdlærer udarbejder instruks 6. indskærpes 7. Sløjdlæreren gennemgår maskiner og ikke lovlige maskiner låses inde i lærere skab 8. Sløjdlærer sørger for at brugsanvisninger opdateres 9. Gennemgang af lokalet fysisk apv Sløjdlærer opretter i samarbejde med pedellen en logbog for sikkerhedsmæssig gennemgang af maskiner i sløjd. APV skoleåret

7 Billedkunst Håndarbejde Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. 1. Gardiner trænger til vask 2. Spot lamper 3. Kuldestråling og træk vurderes 4. Luftkvalitet vurderes 5. Symaskinerne virker ikke alle 6. Der er mindst 3 om en maskine 7. Der mangles strygepladser med strygebrætter 8. Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde 9. Ingen it arbejdsplads 10. Der anbringes kasser osv ovenpå skabe 11. Ingen punktudsugning 12. Tilsyn på maskiner bør planlægges (max 6 mdr mellemrum) 13. Ingen fastholdelse af pedaler 14. Tilsyn af lokalets øvrige 1. gardiner vaskes af bruger 2. hvad menes 3. ikke forstået 4 se svar for øvrige rum ang ventilation og udluftning 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 11 til Hvad? 17 og 18 findes der farlige stoffer 19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 20 opsat 21, 22 alt ok 23 håndarbejdslæreren udarbejder instruks APV skoleåret

8 NT/bio-logi maskiner 15. Anvendes plastledninger? 16. Brugsanvisninger mangles og ajourføres ikke 17. Kan farlige stoffer substitueres er der farlige stoffer? 18. Brugsanvisninger for stoffer og materialer skal laves 19. Generel opdatering af håndarbejdslærere om sikkerhedsforanstaltninger ved indkøb og anvendelse af forskellige stoffer og kemikalier samt arbejdsmiljømæssige vurderinger ved indkøb 20. Øjenskylleapparat opsættes 21. Flugtveje tjekkes 22. Afstand til brandslukningsmateriel 23. Instrukser til fritidsbrugere 1. Lokale instruks mangler 2. Punktudsugning forefindes ikke 3. Gardiner bør efterses for fejl 4. Meget lidt dagslys trænger ind pga. udhæng og store træer 5. CO 2 indhold 6. El ved elevborde bør tjekkes for max 25 v vekselstrøm/ 60 V Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

9 jævnstrøm 7. Lokaleinstruks/elinstrukser der sikrer at åbne forsøgsopstillinger ikke får netspænding 8. Kan hovedgashanen låses 9. Gasinstallationen bør tjekkes før evt anvendelse. Har ikke været anvendt længe. Musik Rengøringsstandard vurderes som værende ikke tilstrækkelig Der mangler brugsanvisninger til udstyr i lokalet Lokalet bliver oplevet som mørkt uden tilstrækkelig dagslys Lysforholdene er ikke vurderet Opvarmningsforholdene er ikke i orden. Der kan være meget koldt og meget varmt. Temp er ikke målt, men vurderes at de ikke holder o morgen og aften. Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Der er ledninger som ikke er fastgjorte Der mangler hjælpemidler til tunge løft. Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

10 Hjemkundskab 1. LOKALE INSTRUKS 2. Hovedrengøring i lokalet foretages af lærere, hertil skal afsættes fornøden tid 3. Enkelte låger hænger der mangler håndtag på ovne, udtrækshylder i stykker bundplader ved vaskeskabe slidte og uhumske 4. Tilsynsopgaven med lokalet bør gennemgås, så sikkerhedsmæssige gennemgange skrives ind, og dermed gennemføres. 5. Der forefindes plastledninger ved mikrobølgeovne 6. Brugsanvisninger til de enkelte maskiner mangler. 7. Information om anmeldelser af ulykker skal opfriskes 1,2 Den ansvarlige lærer 3 pedellen reparerer efter bedste evne 4,5,6,7 Den ansvarlige lærer Fællesareal APV skoleåret

11 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 2 for overbygningen med faglokaler Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvarsperson UV Ingen mekanisk rumventilation 2. Forholdene er ikke vurderet af arbejdstilsynet 3. Enkelte sprækker i loftsbeklædning 4. Paneler opleves som beskadiget 5. Sikring af døre ved ind og udgang undersøges 6. Der opleves synlige fejl ved elinstallationer 7. Der opleves fejl ved vvs installationer 8. Vinduer og lign opleves ikke funktionsduelige 9. Ingen gardiner/persienner 10. Tjek om vinduerne udgør mindst 10 % af gulvareal 11. Tjek dagslysfaktor 12. Solafskærmning mangler 13. Der klages over kuldestrømme 14. Tjek CO 2 i luften 15. Tjek træk og kuldestålingsgener 16. Luftkvaliteten vurderes som middel 17. Lærerarbejdsplads vurderes som ikke tilfredsstillende 1. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 2. og 3. reparerer efter bedste evne 4. samme 5. ja 6. kan ikke finde fejl 7. kan ikke finde fejl 8. fejl 40? kontakt pedellen 9. Der arbejdes på en generel løsning i løbet af det gør de 11. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Se lokale 19 Bent Bystrup BBY APV skoleåret

12 18. Generel vedligehold vurders ikke som i orden Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 12. se punkt se punkt co2 indholdet afhænger af co2 indholdet udenfor se i øvrigt punkt samme som punkt se punkt 9 Vi reparere efter bedste evne i forhold til prioriteringer og budget UV Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning 2. Risiko for falduheld og skridsikkerheden bør tjekkes 3. Ingen gardiner og persienner 4. Ingen solafskærmning det bør tjekkes om dette skal sættes op! 5. Tjek lokalet for blænding og flimmer Se svar øvrige lokaler Se lokae 19 APV skoleåret

13 6. Temperaturen opleves som svingende termometer i lokalet kunne være en mulighed 7. CO 2 indholdet bør tjekkes 8. Der opleves træk 9. Luftkvaliteten er ikke altid god 10. Der opleves statisk el 11. Støj vurderes for kraftig 12. Inventar bør undersøges UV 12 Lokalekortlægningen indsamles? UV 13 Inventaret ikke tilpasset brugerne, og store 10. kan ikke indstilles kl. UV Tjek gulvbelægningen 2. Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige 3. Gardiner eller lign. Mangler 4. Tjek dagslysfaktor 5. Ingen solafskærmning 6. Ved solindfald kan der blive temmelig varmt UV Manglende gardiner 2. Tjek dagslysfaktor 3. Undersøg om det er nødvendigt med solafskærmning 4. Temperaturen stiger over 24 grader Der er i øjeblikket ingen budgetmæssige planer om udskiftning af møbler Se øvrige lokaler Se øvrige lokaler Se lokale 19 Se lokae 19 Se lokale19 APV skoleåret

14 UV 16 Lokalekortlægningen indsamles d. 16/1. UV Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal 2. Opslagstavler og gulvbelægning bør tjekkes 3. Døre med glas tjekkes for sikkerhedsglas 4. Vinduer og døres funktionsduelighed undersøges 5. Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig 6. Solafskærmning efterlyses 7. Temperaturforholdene opleves utilfredsstillende 8. CO 2 i lokalet bør tjekkes 9. Der opleves træk fra dør 10. Luftkvaliteten vurderes ikke som god 1. Indgår i fremtidige prioriteringer. I Nogle tilfælde hvor der er store klasser vil der kunne komme et påbud om ventilation. Se bilag 1 Skrivelse fra Arbejdstilsynet Se øvrige lokaler SE lokale 19 UV Loftsbeklædning efterses for huller 2. Gulvbelægning efterses 3. Gardiner og persienner mangler 4. Det opleves at der ikke er nok dagslys i lokalet 5. Solafskærmning efterlyses Der repareres efter bedste evne Se i øvrigt andre lokaler APV skoleåret

15 Medie Idræt Fysik 6. Lærerens bord og stol opleves som ikke i orden 7. Inventaret opleves som ikke i orden 8. Den generelle vedligeholdelse opleves ikke som værende i orden Ved det nye lokale skal der laves en ny APV for dette lokale LOKALE INSTRUKS Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Loftbeklædning ikke hel Gulvet er beskadiget Vinduer opleves som rådne og ikke funktionsduelige Der er risiko ved nødudgangen, der åbner direkte ud på bus/bil kørebane Dørene i lokalet åbner indad Der mangler gulvafløb i laboratoriet VVS opleves at have fejl HFI relæ tilslutning undersøges Der er ikke a-g betegnelser på 230 volt stikkontakter Gnistsikring på elinstallationer? Dagslysfaktor tjekkes Vent til nyt lokale APV skoleåret

16 Fællesareal Udendørs areal Bibliotek Solafskærmning efterlyses LUX tjekkes Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Procedure for tilbagemelding af uheld. Depot til trykflasker bør godkendes/erstattes med depot der kan godkendes 1. Tjek gulvbelægningen 2. Tjek brandudstyr og at afstande overholdes samt opslag 1.gjort 2.dette gøres hver gang brandinspektøren er på besøg. APV skoleåret

17 Oversigt opslagstavler 75 fløj Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. stk. I alt kroner Uskift m.dug APV skoleåret Stof+ plade +lim 19 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler I alt Billedkunst Opslagstavler Håndarbejde Opslagstavler N/T Opslagstavler Hjemkundskab Opslagstavler Musik Opslagstavler I alt Total Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år

18 Oversigt opslagstavler overbygningen Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. I alt Uskift Kr. stk. kroner m.dug 9 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Medie Opslagstavler 0 0 Radio rum Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år APV skoleåret

19 Oversigtsplan lux 75 fløj Rum Lux målt kl Tavle + /- Bemærk 2 marts Sm board (200lux) Skiftet rør 670 lux Sm,board (200 lux) Sløjd Billedkunst Håndarbejde N/T Hjemkundskab Musik IT Nogle steder vil der med fordel kunne rengøre reflektoren samt udskifte lysstofrør, og muligvis kan man dreje armaturer, der laves forsøg hermed dette vil dog gå ud over lys intensiteten i lokalet, et forsøg kunne gøres, egentlig tavlebelysning bør overvejes. Der skal være 200 lux 80 cm over gulvet (bordhøjde) og 500 lux på tavlen på lyse tavler er der kun krav om 200 lux. APV skoleåret

20 Oversigtsplan lux 75 overbygningen Rum Lux målt klokken/ dato Tavle + /- Bemærk Udskiftet lys rør rum 401 lux Medie 349 Ikke aktuelt Radio rum 382 Ikke aktuelt klasse stor lokale 482 Bibliotek 387 Ikke aktuelt Bibliotek kontor 560 UU kontor 365 Pedel kontor 221 / APV skoleåret

21 Udsagn der tolkes som Der er for lidt plads i klassen Ingen it arbejdsplads Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde Der kan være problemer med at alle kan være der Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler Der mangler muligheder for gruppearbejde Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning APV skoleåret

22 Det vurderes det skal tænkes ind i forhold til en evt vedligeholdelse eller udbygning af skolen Ventilations kassen Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne Luften i lokalet kan blive tæt når vinduerne er lukkede Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne Lokalet kan blive opvarmet af maskiner og personer og luften virke tæt når man kommer ind i slutningen af en time. Kuldestråling og træk vurderes Luftkvalitet vurderes Ingen punktudsugning Punktudsugning forefindes ikke Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Ingen mekanisk rumventilation Tjek CO 2 i luften Tjek træk og kuldestålingsgener Luftkvaliteten vurderes som middel Luftkvaliteten er ikke altid god Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig APV skoleåret

23 Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Det vurderes at noget vil kunne afhjælpes ved brugers øget udluftning af lokalet der udover er vi opmærksomme på ventilation i forhold til en evt. genopretningspulje Bilag! Hej Tove Tak for din henvendelse. I vores vejledning på området Faste-arbejdssteder/~/link.aspx?_id=0BFC8B699D784E1BAD589B3103FBA461&_z=z kan du læse nedenstående omkring rumstørrelser: Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Arbejdstilsynet vil normalt ikke acceptere indretning af arbejdspladser på steder i rummet, hvor højden er under 2,1 m. Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m 2. Der bør i almindelighed ikke være mindre end 110 cm bag forkant af arbejdsbord, bånd e.l. (9) APV skoleåret

24 Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m 3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m 3 pr. beskæftiget. Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med et større luftrum end 12 m 3 pr. beskæftiget. Det samme gælder, hvis andre end de beskæftigede opholder sig i rummet. Her vil Arbejdstilsynet kræve en forholdsmæssig forøgelse af luftrummet. Ved beregning af luftrum medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til rumhøjden er tilladt at indrette arbejdspladser - det vil sige, at hvor der er skrå lofter, medregnes luftrummet ikke ved højder under 2,1 m. Rumhøjder over 4 m medregnes ikke ved beregningen af luftrum. Der skal tages hensyn til væsentlige indskrænkninger i luftrummet fra maskiner, inventar, varer mv. Vores regler læner sig op af bygningsreglementet som til gengæld ikke skelner imellem om det er ansatte eller andre personer. I bygningsreglementet står der følgende om størrelsen på rummet: Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk APV skoleåret

25 Ud fra dette kan man sige at gulvstørrelsen er lige i underkanten. Men volumenmæssigt kan det godt være ok. Men selvom volumen er tilpas stor kan luftkvaliteten godt være så dårlig i et lokale. At vi vil kræve at der etableres nogle foranstaltninger som afhjælpe dette. Med venlig hilsen bjarke Arbejdstilsynets Call Center APV skoleåret

26 Kære Arbejdstilsyn Efter aftale med Jesper Klevant fra callcentret stiller jeg nu min spørgsmål skriftligt. Jeg har fået et spørgsmål om minimums gulvareal og minimum luft i kubikmeter i et klasselokale. Jeg ved at arbejdsmiljøloven kun er gældende for læreren, men bliver børnene regnet med, når der skal udregnes kvadratmeter og kubikmeter i et klasselokalet? Er der i arbejdsmiljøloven faste krav til gulvareal og kubikmeter luft i et klasselokale? I det konkrete eksempel på skolen er der udregnet et areal på 1,9m2 gulvareal og og 7,41 m3 luft pr person. Der er ikke etableret mekanisk ventilation på skolen. Er det tilstrækkeligt. Jeg har indsat to henvisninger, så måske kan indgå i svaret. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil Jeg har fundet lidt på netet fra BR 08 hvor der står at Stk. 1 Arbejdsrum skal have en sådan størrelse, rumhøjde og rumindhold, at arbejdet kan foregå på betryggende måde i forhold til rummets anvendelse og antal personer, der normalt er beskæftiget i rummet. (3.4.2, stk. 1) Kravet kan opfyldes ved at selv små arbejdsrum udføres med en fri lofthøjde på mindst 2,5 m og har et rumindhold på mindst 12 m³ for hver person, der er beskæftiget i rummet. Såfremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal personer, som ikke er beskæftigede i rummet, skal rumindholdet APV skoleåret

27 forøges svarende til disse personers antal. Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, når der etableres effektiv mekanisk ventilation af rummet, dog bør rumindholdet i disse tilfælde ikke være under 8 m³ pr. person. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfatter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. APV skoleåret

28 3.4.2 Arbejdsrum Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. (3.4.2, stk. 2) Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni Arbejdsrummets størrelse Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. APV skoleåret

29 Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m3 pr. beskæftiget. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil APV skoleåret

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen. Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 Rapporten er lavet d.23-04-2014 Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael

Læs mere