Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009"

Transkript

1 8. marts 2010 Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvars person Nr Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. 2. Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet 3. Solafskærmning med persienner er ikke tilstrækkelig da lokalet er sydvendt 4. Der opleves at der ikke er direkte belysning af tavlen. 5. Mange elever generes af sollys på tavlen 6. Luftkvaliteten vurderes ikke som god pga. de store temperatursvingninger Der er anskaffet andre borde Problemet løses hen ad vejen når der bliver skiftet til smart board Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade indgår i løbende prioritering 3. der arbejdes på en generel løsning via ejendomsservice i løbet af løses hen ad vejen når der bliver indkøbt smartboards e.l. 5.Samme som pkt afventer udspil fra APV skoleåret

2 Nr Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads 8. Slidt og defekt inventar til eleverne Generelt vurderes vedligeholdelsen af lokalet ikke som god 1. Dagslysfaktoren er ikke undersøgt på bagerste bord 2. Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning. 3. Er der tilbud om skærmbriller til de lærere der har brug herfor 4. Der er ikke cm dybe borde til skærmene radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 1. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 2. Afventer forvaltningens udspil i forvaltningen Mht til ventilation 8. Indgår i løbende prioritering. 9 man bør overveje indretning af klasser da der ikke umiddelbart er udsigt til større ombygninger Se lok. 19 APV skoleåret

3 UV lok Der opleves fejl og mangler ved inventaret, lærens stol og bord 2. IT i klassen er ikke ergonomisk indrettet 3. Vedligeholdelsen af lokalet vurderes ikke som helt i orden forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 3. Henvendelse til Ledelsen 4. Store skærme forventes ad åre at blive udskiftet med fladskærme Kontakt pedellen, repareres inden for givne økonomiske rammer og efter bedste evne Se lokale 19 UV lok 22 Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. UV lok For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog 2. Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt 3. Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid 1.Vi kan ikke skabe mere plads i lokalet 2. 3 og 4. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står Se lokale 19 APV skoleåret

4 UV lok 25 UV lok Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. 5. Møblerne opleves som nedslidte 1. Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene 2. Der mangler muligheder for gruppearbejde 3. Gulvet er lettere beskadiget 4. Afbrydere og installationer virker gamle 5. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader 6. Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne 7. Borde og stole til eleverne er kritisable med løse sæder og enkelte uindstillelige borde/stole. Det kræver en pedel mindst 2-3 lektioner at indstille pladserne, hvilket ikke holdbart. 1. Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler 2. Luften i lokalet kan blive tæt når hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens Der er ikke udsigt til nye møbler repares efter bedste evne Se svar for øvrige lokaler Se svar øvrige lokaler APV skoleåret Se lokal19

5 . vinduerne er lukkede 3. Gulvene er lettere beskadigede 4. Lokalet opleves som beskidt grundet møblerne er det svært at komme i bund 5. Elevernes borde og stole er kritisable og i ringe stand 6. Der mangler aflåselige skabe, hvor ting kan sættes ind, så der kan gøres rent og lokalet fremstå pænt. 3. hent pedellen for udskiftning af dubber på borde og stole 5 og 6 der er ikke nuværende budget plads til indkøb af nye møbler IT lok 20 IT 75 fløj 1. Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse 2. Der kan være problemer med at alle kan være der 3. Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne 4. Det bør undersøges om der er nok vinduesareal i forhold til gulv. Der overvejes om lokalet skal bruges på en anden måde Se lokale 19 APV skoleåret

6 Sløjd 1. Håndvaskenes afløb er dårlige, hvilket medfører at de meget ofte tilstopper. 2. Fejning i lokalet er forbudt 3. Kuldestråleng vurderes 4. Undersøgelser for skimmelsvamp?? 5. Instruks for eksterne brugere?? 6. Læreren skal være sit sikkerhedsmæssige ansvar bevidst. Herunder overholde regler om maskiner og beklædning og sikre elevernes sikkerhed ved at kræve det samme for dem 7. Håndboremaskiners spænding er over det tilladte 8. Ajourføring af brugeranvisningerne 9. Tidsplan for sikkerhedsgruppens gennemgang af lokalerne 1. 1 Skyldes ofte brugers manglende rengøring efter brug. Brug rigelig med vand, prøver at finde en permanent løsning sommer udluftning bag radiator lukket 4. Vi går ud fra at man henviser til tidligere brud på radiator systemet skimmelsvamp udvikles kun på organisk materiale 5. Sløjdlærer udarbejder instruks 6. indskærpes 7. Sløjdlæreren gennemgår maskiner og ikke lovlige maskiner låses inde i lærere skab 8. Sløjdlærer sørger for at brugsanvisninger opdateres 9. Gennemgang af lokalet fysisk apv Sløjdlærer opretter i samarbejde med pedellen en logbog for sikkerhedsmæssig gennemgang af maskiner i sløjd. APV skoleåret

7 Billedkunst Håndarbejde Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. 1. Gardiner trænger til vask 2. Spot lamper 3. Kuldestråling og træk vurderes 4. Luftkvalitet vurderes 5. Symaskinerne virker ikke alle 6. Der er mindst 3 om en maskine 7. Der mangles strygepladser med strygebrætter 8. Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde 9. Ingen it arbejdsplads 10. Der anbringes kasser osv ovenpå skabe 11. Ingen punktudsugning 12. Tilsyn på maskiner bør planlægges (max 6 mdr mellemrum) 13. Ingen fastholdelse af pedaler 14. Tilsyn af lokalets øvrige 1. gardiner vaskes af bruger 2. hvad menes 3. ikke forstået 4 se svar for øvrige rum ang ventilation og udluftning 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 11 til Hvad? 17 og 18 findes der farlige stoffer 19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 20 opsat 21, 22 alt ok 23 håndarbejdslæreren udarbejder instruks APV skoleåret

8 NT/bio-logi maskiner 15. Anvendes plastledninger? 16. Brugsanvisninger mangles og ajourføres ikke 17. Kan farlige stoffer substitueres er der farlige stoffer? 18. Brugsanvisninger for stoffer og materialer skal laves 19. Generel opdatering af håndarbejdslærere om sikkerhedsforanstaltninger ved indkøb og anvendelse af forskellige stoffer og kemikalier samt arbejdsmiljømæssige vurderinger ved indkøb 20. Øjenskylleapparat opsættes 21. Flugtveje tjekkes 22. Afstand til brandslukningsmateriel 23. Instrukser til fritidsbrugere 1. Lokale instruks mangler 2. Punktudsugning forefindes ikke 3. Gardiner bør efterses for fejl 4. Meget lidt dagslys trænger ind pga. udhæng og store træer 5. CO 2 indhold 6. El ved elevborde bør tjekkes for max 25 v vekselstrøm/ 60 V Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

9 jævnstrøm 7. Lokaleinstruks/elinstrukser der sikrer at åbne forsøgsopstillinger ikke får netspænding 8. Kan hovedgashanen låses 9. Gasinstallationen bør tjekkes før evt anvendelse. Har ikke været anvendt længe. Musik Rengøringsstandard vurderes som værende ikke tilstrækkelig Der mangler brugsanvisninger til udstyr i lokalet Lokalet bliver oplevet som mørkt uden tilstrækkelig dagslys Lysforholdene er ikke vurderet Opvarmningsforholdene er ikke i orden. Der kan være meget koldt og meget varmt. Temp er ikke målt, men vurderes at de ikke holder o morgen og aften. Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Der er ledninger som ikke er fastgjorte Der mangler hjælpemidler til tunge løft. Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

10 Hjemkundskab 1. LOKALE INSTRUKS 2. Hovedrengøring i lokalet foretages af lærere, hertil skal afsættes fornøden tid 3. Enkelte låger hænger der mangler håndtag på ovne, udtrækshylder i stykker bundplader ved vaskeskabe slidte og uhumske 4. Tilsynsopgaven med lokalet bør gennemgås, så sikkerhedsmæssige gennemgange skrives ind, og dermed gennemføres. 5. Der forefindes plastledninger ved mikrobølgeovne 6. Brugsanvisninger til de enkelte maskiner mangler. 7. Information om anmeldelser af ulykker skal opfriskes 1,2 Den ansvarlige lærer 3 pedellen reparerer efter bedste evne 4,5,6,7 Den ansvarlige lærer Fællesareal APV skoleåret

11 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 2 for overbygningen med faglokaler Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvarsperson UV Ingen mekanisk rumventilation 2. Forholdene er ikke vurderet af arbejdstilsynet 3. Enkelte sprækker i loftsbeklædning 4. Paneler opleves som beskadiget 5. Sikring af døre ved ind og udgang undersøges 6. Der opleves synlige fejl ved elinstallationer 7. Der opleves fejl ved vvs installationer 8. Vinduer og lign opleves ikke funktionsduelige 9. Ingen gardiner/persienner 10. Tjek om vinduerne udgør mindst 10 % af gulvareal 11. Tjek dagslysfaktor 12. Solafskærmning mangler 13. Der klages over kuldestrømme 14. Tjek CO 2 i luften 15. Tjek træk og kuldestålingsgener 16. Luftkvaliteten vurderes som middel 17. Lærerarbejdsplads vurderes som ikke tilfredsstillende 1. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 2. og 3. reparerer efter bedste evne 4. samme 5. ja 6. kan ikke finde fejl 7. kan ikke finde fejl 8. fejl 40? kontakt pedellen 9. Der arbejdes på en generel løsning i løbet af det gør de 11. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Se lokale 19 Bent Bystrup BBY APV skoleåret

12 18. Generel vedligehold vurders ikke som i orden Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 12. se punkt se punkt co2 indholdet afhænger af co2 indholdet udenfor se i øvrigt punkt samme som punkt se punkt 9 Vi reparere efter bedste evne i forhold til prioriteringer og budget UV Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning 2. Risiko for falduheld og skridsikkerheden bør tjekkes 3. Ingen gardiner og persienner 4. Ingen solafskærmning det bør tjekkes om dette skal sættes op! 5. Tjek lokalet for blænding og flimmer Se svar øvrige lokaler Se lokae 19 APV skoleåret

13 6. Temperaturen opleves som svingende termometer i lokalet kunne være en mulighed 7. CO 2 indholdet bør tjekkes 8. Der opleves træk 9. Luftkvaliteten er ikke altid god 10. Der opleves statisk el 11. Støj vurderes for kraftig 12. Inventar bør undersøges UV 12 Lokalekortlægningen indsamles? UV 13 Inventaret ikke tilpasset brugerne, og store 10. kan ikke indstilles kl. UV Tjek gulvbelægningen 2. Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige 3. Gardiner eller lign. Mangler 4. Tjek dagslysfaktor 5. Ingen solafskærmning 6. Ved solindfald kan der blive temmelig varmt UV Manglende gardiner 2. Tjek dagslysfaktor 3. Undersøg om det er nødvendigt med solafskærmning 4. Temperaturen stiger over 24 grader Der er i øjeblikket ingen budgetmæssige planer om udskiftning af møbler Se øvrige lokaler Se øvrige lokaler Se lokale 19 Se lokae 19 Se lokale19 APV skoleåret

14 UV 16 Lokalekortlægningen indsamles d. 16/1. UV Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal 2. Opslagstavler og gulvbelægning bør tjekkes 3. Døre med glas tjekkes for sikkerhedsglas 4. Vinduer og døres funktionsduelighed undersøges 5. Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig 6. Solafskærmning efterlyses 7. Temperaturforholdene opleves utilfredsstillende 8. CO 2 i lokalet bør tjekkes 9. Der opleves træk fra dør 10. Luftkvaliteten vurderes ikke som god 1. Indgår i fremtidige prioriteringer. I Nogle tilfælde hvor der er store klasser vil der kunne komme et påbud om ventilation. Se bilag 1 Skrivelse fra Arbejdstilsynet Se øvrige lokaler SE lokale 19 UV Loftsbeklædning efterses for huller 2. Gulvbelægning efterses 3. Gardiner og persienner mangler 4. Det opleves at der ikke er nok dagslys i lokalet 5. Solafskærmning efterlyses Der repareres efter bedste evne Se i øvrigt andre lokaler APV skoleåret

15 Medie Idræt Fysik 6. Lærerens bord og stol opleves som ikke i orden 7. Inventaret opleves som ikke i orden 8. Den generelle vedligeholdelse opleves ikke som værende i orden Ved det nye lokale skal der laves en ny APV for dette lokale LOKALE INSTRUKS Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Loftbeklædning ikke hel Gulvet er beskadiget Vinduer opleves som rådne og ikke funktionsduelige Der er risiko ved nødudgangen, der åbner direkte ud på bus/bil kørebane Dørene i lokalet åbner indad Der mangler gulvafløb i laboratoriet VVS opleves at have fejl HFI relæ tilslutning undersøges Der er ikke a-g betegnelser på 230 volt stikkontakter Gnistsikring på elinstallationer? Dagslysfaktor tjekkes Vent til nyt lokale APV skoleåret

16 Fællesareal Udendørs areal Bibliotek Solafskærmning efterlyses LUX tjekkes Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Procedure for tilbagemelding af uheld. Depot til trykflasker bør godkendes/erstattes med depot der kan godkendes 1. Tjek gulvbelægningen 2. Tjek brandudstyr og at afstande overholdes samt opslag 1.gjort 2.dette gøres hver gang brandinspektøren er på besøg. APV skoleåret

17 Oversigt opslagstavler 75 fløj Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. stk. I alt kroner Uskift m.dug APV skoleåret Stof+ plade +lim 19 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler I alt Billedkunst Opslagstavler Håndarbejde Opslagstavler N/T Opslagstavler Hjemkundskab Opslagstavler Musik Opslagstavler I alt Total Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år

18 Oversigt opslagstavler overbygningen Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. I alt Uskift Kr. stk. kroner m.dug 9 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Medie Opslagstavler 0 0 Radio rum Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år APV skoleåret

19 Oversigtsplan lux 75 fløj Rum Lux målt kl Tavle + /- Bemærk 2 marts Sm board (200lux) Skiftet rør 670 lux Sm,board (200 lux) Sløjd Billedkunst Håndarbejde N/T Hjemkundskab Musik IT Nogle steder vil der med fordel kunne rengøre reflektoren samt udskifte lysstofrør, og muligvis kan man dreje armaturer, der laves forsøg hermed dette vil dog gå ud over lys intensiteten i lokalet, et forsøg kunne gøres, egentlig tavlebelysning bør overvejes. Der skal være 200 lux 80 cm over gulvet (bordhøjde) og 500 lux på tavlen på lyse tavler er der kun krav om 200 lux. APV skoleåret

20 Oversigtsplan lux 75 overbygningen Rum Lux målt klokken/ dato Tavle + /- Bemærk Udskiftet lys rør rum 401 lux Medie 349 Ikke aktuelt Radio rum 382 Ikke aktuelt klasse stor lokale 482 Bibliotek 387 Ikke aktuelt Bibliotek kontor 560 UU kontor 365 Pedel kontor 221 / APV skoleåret

21 Udsagn der tolkes som Der er for lidt plads i klassen Ingen it arbejdsplads Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde Der kan være problemer med at alle kan være der Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler Der mangler muligheder for gruppearbejde Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning APV skoleåret

22 Det vurderes det skal tænkes ind i forhold til en evt vedligeholdelse eller udbygning af skolen Ventilations kassen Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne Luften i lokalet kan blive tæt når vinduerne er lukkede Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne Lokalet kan blive opvarmet af maskiner og personer og luften virke tæt når man kommer ind i slutningen af en time. Kuldestråling og træk vurderes Luftkvalitet vurderes Ingen punktudsugning Punktudsugning forefindes ikke Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Ingen mekanisk rumventilation Tjek CO 2 i luften Tjek træk og kuldestålingsgener Luftkvaliteten vurderes som middel Luftkvaliteten er ikke altid god Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig APV skoleåret

23 Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Det vurderes at noget vil kunne afhjælpes ved brugers øget udluftning af lokalet der udover er vi opmærksomme på ventilation i forhold til en evt. genopretningspulje Bilag! Hej Tove Tak for din henvendelse. I vores vejledning på området Faste-arbejdssteder/~/link.aspx?_id=0BFC8B699D784E1BAD589B3103FBA461&_z=z kan du læse nedenstående omkring rumstørrelser: Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Arbejdstilsynet vil normalt ikke acceptere indretning af arbejdspladser på steder i rummet, hvor højden er under 2,1 m. Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m 2. Der bør i almindelighed ikke være mindre end 110 cm bag forkant af arbejdsbord, bånd e.l. (9) APV skoleåret

24 Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m 3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m 3 pr. beskæftiget. Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med et større luftrum end 12 m 3 pr. beskæftiget. Det samme gælder, hvis andre end de beskæftigede opholder sig i rummet. Her vil Arbejdstilsynet kræve en forholdsmæssig forøgelse af luftrummet. Ved beregning af luftrum medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til rumhøjden er tilladt at indrette arbejdspladser - det vil sige, at hvor der er skrå lofter, medregnes luftrummet ikke ved højder under 2,1 m. Rumhøjder over 4 m medregnes ikke ved beregningen af luftrum. Der skal tages hensyn til væsentlige indskrænkninger i luftrummet fra maskiner, inventar, varer mv. Vores regler læner sig op af bygningsreglementet som til gengæld ikke skelner imellem om det er ansatte eller andre personer. I bygningsreglementet står der følgende om størrelsen på rummet: Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk APV skoleåret

25 Ud fra dette kan man sige at gulvstørrelsen er lige i underkanten. Men volumenmæssigt kan det godt være ok. Men selvom volumen er tilpas stor kan luftkvaliteten godt være så dårlig i et lokale. At vi vil kræve at der etableres nogle foranstaltninger som afhjælpe dette. Med venlig hilsen bjarke Arbejdstilsynets Call Center APV skoleåret

26 Kære Arbejdstilsyn Efter aftale med Jesper Klevant fra callcentret stiller jeg nu min spørgsmål skriftligt. Jeg har fået et spørgsmål om minimums gulvareal og minimum luft i kubikmeter i et klasselokale. Jeg ved at arbejdsmiljøloven kun er gældende for læreren, men bliver børnene regnet med, når der skal udregnes kvadratmeter og kubikmeter i et klasselokalet? Er der i arbejdsmiljøloven faste krav til gulvareal og kubikmeter luft i et klasselokale? I det konkrete eksempel på skolen er der udregnet et areal på 1,9m2 gulvareal og og 7,41 m3 luft pr person. Der er ikke etableret mekanisk ventilation på skolen. Er det tilstrækkeligt. Jeg har indsat to henvisninger, så måske kan indgå i svaret. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil Jeg har fundet lidt på netet fra BR 08 hvor der står at Stk. 1 Arbejdsrum skal have en sådan størrelse, rumhøjde og rumindhold, at arbejdet kan foregå på betryggende måde i forhold til rummets anvendelse og antal personer, der normalt er beskæftiget i rummet. (3.4.2, stk. 1) Kravet kan opfyldes ved at selv små arbejdsrum udføres med en fri lofthøjde på mindst 2,5 m og har et rumindhold på mindst 12 m³ for hver person, der er beskæftiget i rummet. Såfremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal personer, som ikke er beskæftigede i rummet, skal rumindholdet APV skoleåret

27 forøges svarende til disse personers antal. Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, når der etableres effektiv mekanisk ventilation af rummet, dog bør rumindholdet i disse tilfælde ikke være under 8 m³ pr. person. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfatter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. APV skoleåret

28 3.4.2 Arbejdsrum Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. (3.4.2, stk. 2) Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni Arbejdsrummets størrelse Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. APV skoleåret

29 Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m3 pr. beskæftiget. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil APV skoleåret

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker TEMA Tekst Din arbejdsplads indsættes Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler

Læs mere

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail:

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Procesventilation i Faglokaler Rådgivning Projektering Levering LINÅ A/S BERGSØESVEJ 11 DK-8600

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 Rapporten er lavet d.23-04-2014 Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael

Læs mere