Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009"

Transkript

1 8. marts 2010 Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvars person Nr Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. 2. Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet 3. Solafskærmning med persienner er ikke tilstrækkelig da lokalet er sydvendt 4. Der opleves at der ikke er direkte belysning af tavlen. 5. Mange elever generes af sollys på tavlen 6. Luftkvaliteten vurderes ikke som god pga. de store temperatursvingninger Der er anskaffet andre borde Problemet løses hen ad vejen når der bliver skiftet til smart board Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade indgår i løbende prioritering 3. der arbejdes på en generel løsning via ejendomsservice i løbet af løses hen ad vejen når der bliver indkøbt smartboards e.l. 5.Samme som pkt afventer udspil fra APV skoleåret

2 Nr Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads 8. Slidt og defekt inventar til eleverne Generelt vurderes vedligeholdelsen af lokalet ikke som god 1. Dagslysfaktoren er ikke undersøgt på bagerste bord 2. Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning. 3. Er der tilbud om skærmbriller til de lærere der har brug herfor 4. Der er ikke cm dybe borde til skærmene radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 1. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 2. Afventer forvaltningens udspil i forvaltningen Mht til ventilation 8. Indgår i løbende prioritering. 9 man bør overveje indretning af klasser da der ikke umiddelbart er udsigt til større ombygninger Se lok. 19 APV skoleåret

3 UV lok Der opleves fejl og mangler ved inventaret, lærens stol og bord 2. IT i klassen er ikke ergonomisk indrettet 3. Vedligeholdelsen af lokalet vurderes ikke som helt i orden forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 3. Henvendelse til Ledelsen 4. Store skærme forventes ad åre at blive udskiftet med fladskærme Kontakt pedellen, repareres inden for givne økonomiske rammer og efter bedste evne Se lokale 19 UV lok 22 Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. UV lok For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog 2. Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt 3. Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid 1.Vi kan ikke skabe mere plads i lokalet 2. 3 og 4. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står Se lokale 19 APV skoleåret

4 UV lok 25 UV lok Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. 5. Møblerne opleves som nedslidte 1. Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene 2. Der mangler muligheder for gruppearbejde 3. Gulvet er lettere beskadiget 4. Afbrydere og installationer virker gamle 5. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader 6. Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne 7. Borde og stole til eleverne er kritisable med løse sæder og enkelte uindstillelige borde/stole. Det kræver en pedel mindst 2-3 lektioner at indstille pladserne, hvilket ikke holdbart. 1. Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler 2. Luften i lokalet kan blive tæt når hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens Der er ikke udsigt til nye møbler repares efter bedste evne Se svar for øvrige lokaler Se svar øvrige lokaler APV skoleåret Se lokal19

5 . vinduerne er lukkede 3. Gulvene er lettere beskadigede 4. Lokalet opleves som beskidt grundet møblerne er det svært at komme i bund 5. Elevernes borde og stole er kritisable og i ringe stand 6. Der mangler aflåselige skabe, hvor ting kan sættes ind, så der kan gøres rent og lokalet fremstå pænt. 3. hent pedellen for udskiftning af dubber på borde og stole 5 og 6 der er ikke nuværende budget plads til indkøb af nye møbler IT lok 20 IT 75 fløj 1. Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse 2. Der kan være problemer med at alle kan være der 3. Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne 4. Det bør undersøges om der er nok vinduesareal i forhold til gulv. Der overvejes om lokalet skal bruges på en anden måde Se lokale 19 APV skoleåret

6 Sløjd 1. Håndvaskenes afløb er dårlige, hvilket medfører at de meget ofte tilstopper. 2. Fejning i lokalet er forbudt 3. Kuldestråleng vurderes 4. Undersøgelser for skimmelsvamp?? 5. Instruks for eksterne brugere?? 6. Læreren skal være sit sikkerhedsmæssige ansvar bevidst. Herunder overholde regler om maskiner og beklædning og sikre elevernes sikkerhed ved at kræve det samme for dem 7. Håndboremaskiners spænding er over det tilladte 8. Ajourføring af brugeranvisningerne 9. Tidsplan for sikkerhedsgruppens gennemgang af lokalerne 1. 1 Skyldes ofte brugers manglende rengøring efter brug. Brug rigelig med vand, prøver at finde en permanent løsning sommer udluftning bag radiator lukket 4. Vi går ud fra at man henviser til tidligere brud på radiator systemet skimmelsvamp udvikles kun på organisk materiale 5. Sløjdlærer udarbejder instruks 6. indskærpes 7. Sløjdlæreren gennemgår maskiner og ikke lovlige maskiner låses inde i lærere skab 8. Sløjdlærer sørger for at brugsanvisninger opdateres 9. Gennemgang af lokalet fysisk apv Sløjdlærer opretter i samarbejde med pedellen en logbog for sikkerhedsmæssig gennemgang af maskiner i sløjd. APV skoleåret

7 Billedkunst Håndarbejde Lokalekortlægningen foretages samtidig med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles d. 16/1. 1. Gardiner trænger til vask 2. Spot lamper 3. Kuldestråling og træk vurderes 4. Luftkvalitet vurderes 5. Symaskinerne virker ikke alle 6. Der er mindst 3 om en maskine 7. Der mangles strygepladser med strygebrætter 8. Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde 9. Ingen it arbejdsplads 10. Der anbringes kasser osv ovenpå skabe 11. Ingen punktudsugning 12. Tilsyn på maskiner bør planlægges (max 6 mdr mellemrum) 13. Ingen fastholdelse af pedaler 14. Tilsyn af lokalets øvrige 1. gardiner vaskes af bruger 2. hvad menes 3. ikke forstået 4 se svar for øvrige rum ang ventilation og udluftning 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 11 til Hvad? 17 og 18 findes der farlige stoffer 19 Ansvarlig for lokalet prioriterer selv områdets budget ellers tal med ledelsen. 20 opsat 21, 22 alt ok 23 håndarbejdslæreren udarbejder instruks APV skoleåret

8 NT/bio-logi maskiner 15. Anvendes plastledninger? 16. Brugsanvisninger mangles og ajourføres ikke 17. Kan farlige stoffer substitueres er der farlige stoffer? 18. Brugsanvisninger for stoffer og materialer skal laves 19. Generel opdatering af håndarbejdslærere om sikkerhedsforanstaltninger ved indkøb og anvendelse af forskellige stoffer og kemikalier samt arbejdsmiljømæssige vurderinger ved indkøb 20. Øjenskylleapparat opsættes 21. Flugtveje tjekkes 22. Afstand til brandslukningsmateriel 23. Instrukser til fritidsbrugere 1. Lokale instruks mangler 2. Punktudsugning forefindes ikke 3. Gardiner bør efterses for fejl 4. Meget lidt dagslys trænger ind pga. udhæng og store træer 5. CO 2 indhold 6. El ved elevborde bør tjekkes for max 25 v vekselstrøm/ 60 V Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

9 jævnstrøm 7. Lokaleinstruks/elinstrukser der sikrer at åbne forsøgsopstillinger ikke får netspænding 8. Kan hovedgashanen låses 9. Gasinstallationen bør tjekkes før evt anvendelse. Har ikke været anvendt længe. Musik Rengøringsstandard vurderes som værende ikke tilstrækkelig Der mangler brugsanvisninger til udstyr i lokalet Lokalet bliver oplevet som mørkt uden tilstrækkelig dagslys Lysforholdene er ikke vurderet Opvarmningsforholdene er ikke i orden. Der kan være meget koldt og meget varmt. Temp er ikke målt, men vurderes at de ikke holder o morgen og aften. Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Der er ledninger som ikke er fastgjorte Der mangler hjælpemidler til tunge løft. Ny apv laves efter ombygning APV skoleåret

10 Hjemkundskab 1. LOKALE INSTRUKS 2. Hovedrengøring i lokalet foretages af lærere, hertil skal afsættes fornøden tid 3. Enkelte låger hænger der mangler håndtag på ovne, udtrækshylder i stykker bundplader ved vaskeskabe slidte og uhumske 4. Tilsynsopgaven med lokalet bør gennemgås, så sikkerhedsmæssige gennemgange skrives ind, og dermed gennemføres. 5. Der forefindes plastledninger ved mikrobølgeovne 6. Brugsanvisninger til de enkelte maskiner mangler. 7. Information om anmeldelser af ulykker skal opfriskes 1,2 Den ansvarlige lærer 3 pedellen reparerer efter bedste evne 4,5,6,7 Den ansvarlige lærer Fællesareal APV skoleåret

11 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 2 for overbygningen med faglokaler Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvarsperson UV Ingen mekanisk rumventilation 2. Forholdene er ikke vurderet af arbejdstilsynet 3. Enkelte sprækker i loftsbeklædning 4. Paneler opleves som beskadiget 5. Sikring af døre ved ind og udgang undersøges 6. Der opleves synlige fejl ved elinstallationer 7. Der opleves fejl ved vvs installationer 8. Vinduer og lign opleves ikke funktionsduelige 9. Ingen gardiner/persienner 10. Tjek om vinduerne udgør mindst 10 % af gulvareal 11. Tjek dagslysfaktor 12. Solafskærmning mangler 13. Der klages over kuldestrømme 14. Tjek CO 2 i luften 15. Tjek træk og kuldestålingsgener 16. Luftkvaliteten vurderes som middel 17. Lærerarbejdsplads vurderes som ikke tilfredsstillende 1. Afventer forvaltningens udspil i forhold til ventilation, der er stor interesse omkring en evt genopretningspulje husk generelt god udluftning i frikvarterne og at lade radiatorer ventiler stå hvor de står hvis man fks lukker for en radiator vil de resterende komme på overarbejde og overophede alle ventiler skal stå ens 2. og 3. reparerer efter bedste evne 4. samme 5. ja 6. kan ikke finde fejl 7. kan ikke finde fejl 8. fejl 40? kontakt pedellen 9. Der arbejdes på en generel løsning i løbet af det gør de 11. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Se lokale 19 Bent Bystrup BBY APV skoleåret

12 18. Generel vedligehold vurders ikke som i orden Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. 12. se punkt se punkt co2 indholdet afhænger af co2 indholdet udenfor se i øvrigt punkt samme som punkt se punkt 9 Vi reparere efter bedste evne i forhold til prioriteringer og budget UV Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning 2. Risiko for falduheld og skridsikkerheden bør tjekkes 3. Ingen gardiner og persienner 4. Ingen solafskærmning det bør tjekkes om dette skal sættes op! 5. Tjek lokalet for blænding og flimmer Se svar øvrige lokaler Se lokae 19 APV skoleåret

13 6. Temperaturen opleves som svingende termometer i lokalet kunne være en mulighed 7. CO 2 indholdet bør tjekkes 8. Der opleves træk 9. Luftkvaliteten er ikke altid god 10. Der opleves statisk el 11. Støj vurderes for kraftig 12. Inventar bør undersøges UV 12 Lokalekortlægningen indsamles? UV 13 Inventaret ikke tilpasset brugerne, og store 10. kan ikke indstilles kl. UV Tjek gulvbelægningen 2. Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige 3. Gardiner eller lign. Mangler 4. Tjek dagslysfaktor 5. Ingen solafskærmning 6. Ved solindfald kan der blive temmelig varmt UV Manglende gardiner 2. Tjek dagslysfaktor 3. Undersøg om det er nødvendigt med solafskærmning 4. Temperaturen stiger over 24 grader Der er i øjeblikket ingen budgetmæssige planer om udskiftning af møbler Se øvrige lokaler Se øvrige lokaler Se lokale 19 Se lokae 19 Se lokale19 APV skoleåret

14 UV 16 Lokalekortlægningen indsamles d. 16/1. UV Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal 2. Opslagstavler og gulvbelægning bør tjekkes 3. Døre med glas tjekkes for sikkerhedsglas 4. Vinduer og døres funktionsduelighed undersøges 5. Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig 6. Solafskærmning efterlyses 7. Temperaturforholdene opleves utilfredsstillende 8. CO 2 i lokalet bør tjekkes 9. Der opleves træk fra dør 10. Luftkvaliteten vurderes ikke som god 1. Indgår i fremtidige prioriteringer. I Nogle tilfælde hvor der er store klasser vil der kunne komme et påbud om ventilation. Se bilag 1 Skrivelse fra Arbejdstilsynet Se øvrige lokaler SE lokale 19 UV Loftsbeklædning efterses for huller 2. Gulvbelægning efterses 3. Gardiner og persienner mangler 4. Det opleves at der ikke er nok dagslys i lokalet 5. Solafskærmning efterlyses Der repareres efter bedste evne Se i øvrigt andre lokaler APV skoleåret

15 Medie Idræt Fysik 6. Lærerens bord og stol opleves som ikke i orden 7. Inventaret opleves som ikke i orden 8. Den generelle vedligeholdelse opleves ikke som værende i orden Ved det nye lokale skal der laves en ny APV for dette lokale LOKALE INSTRUKS Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Loftbeklædning ikke hel Gulvet er beskadiget Vinduer opleves som rådne og ikke funktionsduelige Der er risiko ved nødudgangen, der åbner direkte ud på bus/bil kørebane Dørene i lokalet åbner indad Der mangler gulvafløb i laboratoriet VVS opleves at have fejl HFI relæ tilslutning undersøges Der er ikke a-g betegnelser på 230 volt stikkontakter Gnistsikring på elinstallationer? Dagslysfaktor tjekkes Vent til nyt lokale APV skoleåret

16 Fællesareal Udendørs areal Bibliotek Solafskærmning efterlyses LUX tjekkes Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Procedure for tilbagemelding af uheld. Depot til trykflasker bør godkendes/erstattes med depot der kan godkendes 1. Tjek gulvbelægningen 2. Tjek brandudstyr og at afstande overholdes samt opslag 1.gjort 2.dette gøres hver gang brandinspektøren er på besøg. APV skoleåret

17 Oversigt opslagstavler 75 fløj Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. stk. I alt kroner Uskift m.dug APV skoleåret Stof+ plade +lim 19 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler I alt Billedkunst Opslagstavler Håndarbejde Opslagstavler N/T Opslagstavler Hjemkundskab Opslagstavler Musik Opslagstavler I alt Total Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år

18 Oversigt opslagstavler overbygningen Rum Hvad Antal Pris i kroner pr. I alt Uskift Kr. stk. kroner m.dug 9 Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Medie Opslagstavler 0 0 Radio rum Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Opslagstavler Der indhentes tilbud på opslagstavler vi forestiller os en udskiftning løbende over 3 år APV skoleåret

19 Oversigtsplan lux 75 fløj Rum Lux målt kl Tavle + /- Bemærk 2 marts Sm board (200lux) Skiftet rør 670 lux Sm,board (200 lux) Sløjd Billedkunst Håndarbejde N/T Hjemkundskab Musik IT Nogle steder vil der med fordel kunne rengøre reflektoren samt udskifte lysstofrør, og muligvis kan man dreje armaturer, der laves forsøg hermed dette vil dog gå ud over lys intensiteten i lokalet, et forsøg kunne gøres, egentlig tavlebelysning bør overvejes. Der skal være 200 lux 80 cm over gulvet (bordhøjde) og 500 lux på tavlen på lyse tavler er der kun krav om 200 lux. APV skoleåret

20 Oversigtsplan lux 75 overbygningen Rum Lux målt klokken/ dato Tavle + /- Bemærk Udskiftet lys rør rum 401 lux Medie 349 Ikke aktuelt Radio rum 382 Ikke aktuelt klasse stor lokale 482 Bibliotek 387 Ikke aktuelt Bibliotek kontor 560 UU kontor 365 Pedel kontor 221 / APV skoleåret

21 Udsagn der tolkes som Der er for lidt plads i klassen Ingen it arbejdsplads Når der mere end 20 elever opleves det ikke at arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde Der kan være problemer med at alle kan være der Lokalet er lille i forhold til anvendelse med en hel klasse Der mangler muligheder for at mindre grupper kan arbejde i mindre lokaler Der mangler muligheder for gruppearbejde Med mange elever i klasserne (23) og derover bliver det svært at bevæge sig i klassen for bordene Hermed mangles fleksibiliteten og arbejdet kan ikke udføres hensigtsmæssigt For lidt plads til at rokere rundt med, ikke plads til hyggekrog Derfor er der i forhold til arbejdes udførelse med manglende muligheder for fleksibilitet Det opleves som svært at komme rundt i klassen når der er mange elever, bordene fylder meget. Udregnet er der 1,9m 2 og 7,41 m 3 pr elev ikke tilstrækkeligt i forhold til vejledende tal Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Lokalet vurderes ikke altid tidssvarende i forhold til tilrettelæggelse af forskelligartet undervisning APV skoleåret

22 Det vurderes det skal tænkes ind i forhold til en evt vedligeholdelse eller udbygning af skolen Ventilations kassen Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Heraf vurderes indeklimaet ikke som godt nok til 25 personers daglige arbejdsplads Lokalet opvarmes ekstra af maskinerne når de er tændt og lokalets luft virker tæt efter undervisning Udluftning er eneste kilde til frisk luft, uøkonomisk i kold årstid Det kræves at vinduerne åbnes for at få god luft. Sydvendt lokale, hvor temperaturen let overstiger 24 grader Luftkvaliteten er meget svingende pga. temperatursvingningerne Luften i lokalet kan blive tæt når vinduerne er lukkede Det skal sikres at der er mulighed for udluftning via vinduerne Lokalet kan blive opvarmet af maskiner og personer og luften virke tæt når man kommer ind i slutningen af en time. Kuldestråling og træk vurderes Luftkvalitet vurderes Ingen punktudsugning Punktudsugning forefindes ikke Indeklimaet opleves som ikke tilfredsstillende Ingen mekanisk rumventilation Tjek CO 2 i luften Tjek træk og kuldestålingsgener Luftkvaliteten vurderes som middel Luftkvaliteten er ikke altid god Udluftningsmuligheder opleves ikke tilstrækkelige Udluftningsmuligheder opleves som utilstrækkelig APV skoleåret

23 Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Det vurderes at noget vil kunne afhjælpes ved brugers øget udluftning af lokalet der udover er vi opmærksomme på ventilation i forhold til en evt. genopretningspulje Bilag! Hej Tove Tak for din henvendelse. I vores vejledning på området Faste-arbejdssteder/~/link.aspx?_id=0BFC8B699D784E1BAD589B3103FBA461&_z=z kan du læse nedenstående omkring rumstørrelser: Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Arbejdstilsynet vil normalt ikke acceptere indretning af arbejdspladser på steder i rummet, hvor højden er under 2,1 m. Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være på 7 m 2. Der bør i almindelighed ikke være mindre end 110 cm bag forkant af arbejdsbord, bånd e.l. (9) APV skoleåret

24 Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m 3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m 3 pr. beskæftiget. Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med et større luftrum end 12 m 3 pr. beskæftiget. Det samme gælder, hvis andre end de beskæftigede opholder sig i rummet. Her vil Arbejdstilsynet kræve en forholdsmæssig forøgelse af luftrummet. Ved beregning af luftrum medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til rumhøjden er tilladt at indrette arbejdspladser - det vil sige, at hvor der er skrå lofter, medregnes luftrummet ikke ved højder under 2,1 m. Rumhøjder over 4 m medregnes ikke ved beregningen af luftrum. Der skal tages hensyn til væsentlige indskrænkninger i luftrummet fra maskiner, inventar, varer mv. Vores regler læner sig op af bygningsreglementet som til gengæld ikke skelner imellem om det er ansatte eller andre personer. I bygningsreglementet står der følgende om størrelsen på rummet: Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk APV skoleåret

25 Ud fra dette kan man sige at gulvstørrelsen er lige i underkanten. Men volumenmæssigt kan det godt være ok. Men selvom volumen er tilpas stor kan luftkvaliteten godt være så dårlig i et lokale. At vi vil kræve at der etableres nogle foranstaltninger som afhjælpe dette. Med venlig hilsen bjarke Arbejdstilsynets Call Center APV skoleåret

26 Kære Arbejdstilsyn Efter aftale med Jesper Klevant fra callcentret stiller jeg nu min spørgsmål skriftligt. Jeg har fået et spørgsmål om minimums gulvareal og minimum luft i kubikmeter i et klasselokale. Jeg ved at arbejdsmiljøloven kun er gældende for læreren, men bliver børnene regnet med, når der skal udregnes kvadratmeter og kubikmeter i et klasselokalet? Er der i arbejdsmiljøloven faste krav til gulvareal og kubikmeter luft i et klasselokale? I det konkrete eksempel på skolen er der udregnet et areal på 1,9m2 gulvareal og og 7,41 m3 luft pr person. Der er ikke etableret mekanisk ventilation på skolen. Er det tilstrækkeligt. Jeg har indsat to henvisninger, så måske kan indgå i svaret. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil Jeg har fundet lidt på netet fra BR 08 hvor der står at Stk. 1 Arbejdsrum skal have en sådan størrelse, rumhøjde og rumindhold, at arbejdet kan foregå på betryggende måde i forhold til rummets anvendelse og antal personer, der normalt er beskæftiget i rummet. (3.4.2, stk. 1) Kravet kan opfyldes ved at selv små arbejdsrum udføres med en fri lofthøjde på mindst 2,5 m og har et rumindhold på mindst 12 m³ for hver person, der er beskæftiget i rummet. Såfremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal personer, som ikke er beskæftigede i rummet, skal rumindholdet APV skoleåret

27 forøges svarende til disse personers antal. Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, når der etableres effektiv mekanisk ventilation af rummet, dog bør rumindholdet i disse tilfælde ikke være under 8 m³ pr. person. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfatter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. APV skoleåret

28 3.4.2 Arbejdsrum Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m 3 pr. person. (3.4.2, stk. 2) Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Vedrørende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum i skoler og lignende henvises til kap , stk Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni Arbejdsrummets størrelse Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå forsvarligt. Dette gælder også, selv om rummet ikke primært har funktion som arbejdsrum, som det fx er tilfældet med toiletter og baderum på plejehjem, der er indrettet til plejekrævende klienter. Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hensyn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler (Bygningsreglement 1995, Erhvervs- og Boligstyrelsen). Rumhøjden skal normalt mindst være 2,5 m. Større rumhøjde kræves, hvor arbejdsforholdene gør dette nødvendigt. Det gælder bl.a. i arbejdsrum, hvor der er en stærk udvikling af varme, fugt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer. Her vil en rumhøjde på 3 m normalt være tilstrækkelig. APV skoleåret

29 Ved skråloft beregnes rumhøjden som gennemsnitshøjden. Højder under 2,1 m medregnes ikke ved beregningen. Normalt er Arbejdstilsynets minimumskrav 12 m3 luftrum for hver beskæftiget, men mere plads kan være nødvendig. Hvis der er truffet effektive foranstaltninger til luftfornyelse, fx mekanisk ventilation, kan det accepteres, at størrelsen af luftrummet nedsættes, dog aldrig til under 8 m3 pr. beskæftiget. Venlig hilsen Tove Gregersen Arbejdsmiljøkonsulent Syddjurs Kommune, Personale og HR Direkte Mobil APV skoleåret

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder Gangarealer og fælles områder Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen ikke afgiver mineralulds- eller asbestfibre? Er armaturer forsvarligt ophængt? Er vægbeklædningen brandsikker?

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Scene APV - Fase 1 Skema 25 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Scene APV - Fase 1 Skema 25 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Forsøg med luftkvalitet / CO2

Forsøg med luftkvalitet / CO2 Forsøg med luftkvalitet / CO2 Formålet med forsøget: Formålet med forsøget er at lære eleverne om indeklima og luftkvalitet og hvordan de skal aflæse klassens inklimeter. Forsøget vil i praksis illustrere,

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

KESO- klasserumsvurderinger/ fysisk arbejdsmiljø 2008:

KESO- klasserumsvurderinger/ fysisk arbejdsmiljø 2008: KESO- klasserumsvurderinger/ fysisk arbejdsmiljø 2008: Den generelle og samlede beskrivelse af alle klasselokaler ser ud som følger: Lys: Ca. halvdelen af eleverne udtrykte, at lokalernes ovenlys kunne

Læs mere

Når Klokken Ringer 2012.

Når Klokken Ringer 2012. Når Klokken Ringer 2012. Krav om rengøring Side Fag Citat 10 Billedkunst Rengøring 11 Rengøring af rummet sker med vådrengøring eller Støvsugning med støvsuger forsynet med HEPA-filter. Det er ikke tilladt

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige.

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. APV fysiske rammer Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. de spørgsmål, hvor der spørges til lokaler, kan der besvares for enten klasselokaler, faglokaler eller

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

REALDANIA FORUNDERSØGELSE. Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet

REALDANIA FORUNDERSØGELSE. Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet REALDANIA FORUNDERSØGELSE Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet 1 STATUS FOR RENOVERING OG INDEKLIMA I DANSKE OG UDENLANDSKE SKOLER I DAG VIL VI TALE OM

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Den Classenske Legatskole Status 2009

Den Classenske Legatskole Status 2009 Den Classenske Legatskole Status 2009 gruppe Kælder Gymnastiksal 1 1 1 3 3 Puds faldet af, mgl. lakkering gulv og dårlig luft Handleplan: Der tages en vurdering af prisniveau for oppudsning af Omklædning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere