Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M"

Transkript

1 o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I

2 Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag og ideer, tilkendegive tvivl og indtage flere standpunkter i forhold til, hvordan klassen i fællesskab kan skabe et godt læringsmiljø. Øvelsen kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Formål At eleverne arbejder med at nå til enighed om nogle værdier for et godt læringsmiljø i deres klasse og gennem en demokratisk proces får styrket deres kompetencer i at se en sag fra flere vinkler uden at behøve at låse sig fast på kun ét standpunkt. Et andet formål er at få elever, som sædvanligvis ikke udtaler sig verbalt, til også at tilkendegive, hvor de står, dvs. at give stemme til dem, som normalt ikke siger så meget. Fag Samfundsfag, dansk, historie, geografi mfl. Øvelsen kan i princippet bruges i alle fag, hvor der er plads til og mulighed for at udvikle ideer, tilkendegive synspunkter og drøfte spørgsmål og problemstillinger, som ikke har et bestemt facit, men har flere og åbne svarmuligheder. Tidsforbrug ¾ -1 lektion eller mere, afhængigt af hvor længe der er engagement, opfindsomhed og energi i elevgruppen. Materialer Gulvplads, så det er muligt både at stå i en cirkel og flytte sig rundt i forhold til hinanden.

3 Beskrivelse 1. Start processen Start processen med at alle står i en cirkel. Indled med at fortælle, at I skal afprøve en anderledes samtalemetode, der omhandler, hvordan eleverne får et (endnu) bedre læringsmiljø i klassen. Det foreslås, at eleverne arbejder med følgende: - Hvordan får vi vores klasse til at blive et godt sted at være for alle? Gør eleverne opmærksomme på, at der findes mange svar, og at processen kan lede ud i, at klassen opstiller et værdigrundlag for deres klassefællesskab. 2. Forklar fremgangsmåden Forklar fremgangsmåden for eleverne. Hvem som helst kan starte ved at træde et skridt frem, bryde cirklen og komme med et klart udsagn (synspunkt, ide eller forslag). Andre elever tilkendegiver deres enighed med dette udsagn ved at gå hen og stille sig ved siden af den elev, som har talt, eller deres uenighed ved at blive stående eller gå lidt væk. Herefter er der mulighed for, at en anden elev siger, hvad hun eller han mener. Efterhånden som flere elever står frem og fremsætter synspunkter, går eller sjokker andre hen og stiller sig sammen med dem, de er enige med. Når de gør det, kan de eventuelt tilføje deres egen nuance, eller give deres version af synspunktet. Hvis man ikke er enig i nogle af de fremførte udsagn eller holdninger, kan man finde sit eget sted i lokalet og herfra fremføre sit eget synspunkt. Igen kan folk tilkendegive deres støtte ved at gå over og stille sig ved eller i nærheden af senest udtalte position. Understreg, at en af fordelene ved denne øvelse eller samtalemetode er, at man kan skifte standpunkt. Man kan sige én ting og stå i den ene side af lokalet, hvorefter man kan komme på andre tanker eller i tvivl og komme med et fuldstændig modsat udsagn og stå i den modsatte side eller man kan udtrykke opbakning til flere udsagn eller værdier. Ethvert udsagn står for sig selv i rummet; det eksisterer, uanset om man støtter det eller ej, så man kan bevæge sig frem og tilbage, så ofte man har lyst til. Dette er en håndgribelig måde, hvorpå man kan opleve sine synspunkter som omskiftelige eller flydende. Jo mere omskiftelighed, jo mere er man i stand til at få øje på alle de forskellige synspunkter, der findes i klassen/gruppen.

4 Bed eleverne om at bevæge sig frit fra en position til en anden. Bed dem om at undlade at bruge ledende spørgsmål eller som om udsagn. Man kan eventuelt forklare eleverne, hvordan man kan snyde eller gemme sig. Hvis man ønsker at forblive tavs, er det en idé at hægte sig på en gruppe og gå rundt med den, for hvis man står stille, kan man blive spurgt om, hvad man mener. Hvis man altså ikke ønsker at blive spurgt, er det bedst at flytte sig ofte! Start processen. 3. Om processen Læreren bør være opmærksom på følgende: - Nogle elever kan være usikre eller kan glemme at flytte sig. Påmind dem på en opmuntrende måde, ikke insisterende og krævende. - Stop øvelsen, når der ikke er flere nye udsagn. - Det kan ske, at det ikke mere er nødvendigt at flytte sig rundt: - Hvis der er en forandring i energien og eleverne er meget engagerede og tilbøjelige til at fortsætte samtalen stående. - Hvis samtalen flyder, og alle forekommer at være involveret, er det måske ikke nødvendigt at fortsætte med at flytte sig rundt. - Vær opmærksom på, hvis der kommer kant/skarphed i samtalen, samt skift i energi. - Hvis skarphed i samtalen fortsætter, og eleverne kredser om en problemstilling, kan det betyde, at der er en klar polaritet af to modsatte synspunkter, eller en konflikt som skal løses på anden vis Hvis øvelsen i forhold til nogle udsagn eller værdier munder ud i polaritet af to modsatte synspunkter A og B, kan man evt. bede eleverne om, parvis eller i grupper, at finde alle de argumenter, de kan for synspunkt A og alle de argumenter de kan komme i tanker om for synspunkt B og præsentere dem i klassen, inden man evt. går videre til en egentlig afstemning eller beslutning. Bed eleverne om at tænke parallelt, så det er hele klassens opgave at finde på argumenter fra begge sider, så de ikke deler sig i to og diskuterer på hver sin side af en værdi. Efter opsamling og refleksion kan øvelsen munde ud i, at klassen nedskriver et fælles værdigrundlag for et godt læringsmiljø et såkaldt Klassens værdigrundlag med udgangspunkt i processen omkring spørgsmålet Hvordan får vi vores klasse til at blive et godt sted at være for alle? Nogle af de værdier eller udsagn, som eleverne kan komme frem til, er fx: Konstruktiv kom-

5 munikation; tolerance; lytte til hinanden; ikke være fordomsfuld; være rummelig i forhold til forskelligheder; deltage aktivt; grine sammen men ikke af hinanden; ikke forstyrre mere end nødvendigt når man skal ud på toilettet; ikke tale med sidemanden når andre snakker i fællesskabet; slukke mobiltelefonerne; hjælpe hinanden med formuleringer og sprog; samt at tale langsomt og tydeligt så alle har en chance for at lytte med. Refleksion og opsamling Afrund øvelsen med at spørge eleverne om, hvilke udsagn eller værdier de husker og skriv dem op på tavlen (medmindre læreren eller en hurtigt skrivende elev allerede har noteret udsagnene undervejs i processen). - Bed eleverne om at tænke over, hvilke(t) udsagn der gjorde et særligt indtryk på dem, og hvad de blev opmærksomme på? - Hvilken form for indsigt bragte øvelsen, og hvordan kan klassen arbejde videre med denne indsigt? - Hvilke nye tiltag eller nyskabelser, mål eller aktiviteter kan der komme ud af det, de har erkendt/lært? - Hvad kan den enkelte og fællesskabet gøre for at realisere dette mål? - Hvordan kan eleverne holde læreren ansvarlig for et godt læringsmiljø og omvendt? - Hvordan gør vi vores timer i faget (fx dansk) mere spændende? Øvelsen kan afsluttes med, at klassen nedskriver et fælles værdigrundlag et såkaldt klassens værdigrundlag - for et godt læringsmiljø, som efterfølgende kan hænges op i klassen og evt. tages frem eller refereres til eller endda revideres ved senere lejligheder. Øvelsen kan evt. bruges i forbindelse med eller forlængelse af arbejdet med andre aktiviteter i dette materiale; fx øvelsen Fællesskab og forhandling. Udover at bruges til samtale om forhold i klasse- eller skolefællesskabet, kan øvelsen også anvendes til at arbejde med problemstillinger og konflikter i samfundet, til værdispørgsmål inden for især humanistiske områder, men også til idéudvikling inden for naturfaglige emner, praktiske fag og videnskabelige spørgsmål, hvor der er brug for nytænkning. Øvelsen kan også bruges som icebreaker, tjek ind eller afslutning på dagen eller til evaluering. Den kan også bruges til møder, hvor det typisk er de samme få, der siger noget, eller til møder hvor man gerne vil have en fornemmelse af, hvor alle deltagere, evt. også et stort tavst flertal står i forhold til visse synspunkter..

6 Supplerende litteratur Blivklog.dk er en hjemmeside, der henvender sig til undervisere og skolepædagoger, som ønsker inspiration til deres undervisning og indsigt i den nyeste pædagogiske viden. Læs teksten Sammenfatning: Holdepunkter for gode læringsmiljøer for inspiration til opsamlingen. Jacobsen, Bo, Irene Christiansen & Christina Sand Jespersens Mød eleven lærerens vej til demokrati i klassen kan også læses for en indføring i, hvordan man skaber et demokratisk læringsrum i klassen, som understøtter medborgerskabslæring. Den tager fat i grundlæggende pædagogiske opgaver og udfordringer af socialpsykologisk karakter og giver bud på, hvordan man som lærer kan gribe disse an. Kan bruges til refleksion og som oplæg til diskussion i lærerteamet eller med forældre.

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere