NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN"

Transkript

1 UTTERSLEV SKOLE VANLØSE SKOLE HUSUM SKOLE GULDBERG SKOLE KIRSEBERGS SKOLAN KILLEBÄCK SKOLAN SVALEBO SKOLAN VIKINGA SKOLAN NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen

2 2 // ÖRESUNDSKLASSRUMMET NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen Udarbejdet af BY X, For Öresundsklassrummet, Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Hjemmeside Kontakt Åsa Hellström, projektleder, Öresundsklassrummet: Anja Liebermann, projektkoordinater, Öresundsklassrummet:

3 ÖRESUNDSKLASSRUMMET // 3

4 4 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INDHOLD Indhold

5 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Indhold// 5 Baggrund s. 10 Camp 1 s. 20 Intro s. 6 Opgaven s. 24 Manifest s. 28 Deltagere s. 61 Egenskaber s. 38 Idé-index s. 48 Delegationer s. 44

6 6 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO

7 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 7 Intro Intro

8 8 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO Nye skoler i Nordhavn Dette katalog er en opsamling af Öresundsklassrummets arbejde med hvordan kommende skoler i Nordhavnen kan bidrage til den nye bydels bæredygtighed. Öresundsklassrummet er et interregionalt samarbejde om uddannelse for bæredygtig udvikling, hvor 12 skoleklasser fra København, Lund og Malmø arbejder sammen på tværs af sundet. I alt deltager 300 elever fra 7. og 8. klasse. Projektet løber over tre år og eleverne blev i første fase stillet opgaven, at undersøge hvordan en ny skole kan etableres i Nordhavn, så den bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning og By & Havn overrakte eleverne opgaven d.14. september 2010 på Camp 1, og dette katalog er resultatet af elevernes arbejde. Katalog til inspiration Formålet med kataloget er at give inspiration til udviklingen af kommende skoler i Nordhavn. Ideerne og anbefalingerne er et udtryk for børn og unges syn på deres egen hverdag og skolegang, og de erfaringer de igennem et halvt år har fået med bæredygtig byudvikling gennem deres arbejde i Öresundsklassrummet. Kataloget indeholder både børnenes perspektiv, dvs. børnenes direkte, ufortolkede bidrag og børneperspektiv, hvilket vil sige voksne, professionelle rådgiveres syn på projektet set fra børns perspektiv, med deres adfærd og behov for øje. Learning from Øresund Kataloget er udviklet på baggrund af 25 elevers arbejde på en række delegationsmøder. Eleverne repræsenterede de 12 klasser og gennem workshops og besøg i Nordhavn arbejdede de med at videreudvikle erfaringer fra deres egen skole og eget lokalmiljø til situationen i Nordhavn. Ved at kombinere erfaringer, udfordringer, ideer og initiativer fra alle klassernes lokale arbejde med bæredygtige løsninger, har det været muligt at få et bredt perspektiv på børn og unges hverdag og skolegang. Katalogets opbygning Elevernes ideer og anbefalinger er inddelt i tre afsnit: Manifest er visionen for en kommende skole og hvordan den kan være med til at understøtte Nordhavn som bæredygtig bydel. Egenskaber er hvad en ny skole skal kunne, skal indeholde og hvad den skal tilbyde. Ide-Index er en række konkrete ideer til hvordan en ny skoler kan udformes, så den opfylder visionerne og opnår de egenskaber som er formuleret.

9 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 9

10 10 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND

11 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 11 Baggrund Baggrund

12 12 WorkshopOpgave// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND Öresundsklassrummet Öresundsklassrummet er delfi nansieret af EU under Interreg IV A programmet. Projektets formål at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling (ubu) og børn og unges kompetencer til at deltage aktivt i fremtidens bæredygtige region. Visionen er, at skabe et regionalt ubu kompetencecenter der kan være en spydspids i internationalt perspektiv. Formål Öresundsklassrummet skal under projektperioden fi nde modeller for, hvordan samarbejdet kan integreres, udvikles og forankres. Gennem følgeforskning skal Öresundsklassrummet blive udfordret, beskrevet og evalueret. Arbejdet skal styrke didaktikken og så vidt muligt bygge på dokumenteret viden om, hvad der virker på børnenes læring og deres forskellige læringsstile. Lærernes kompetenceudvikling skal foregå på skolerne som en integreret del af deres praksis gennem aktionsforskning og lærercirkler. Metode Metodisk skal Öresundsklassrummet, så vidt muligt, inddrage virkeligheden i undervisningen gennem reelle medborgerskabsprojekter, udeskole og hands on aktiviteter. De unge skal være med til at defi nere ubu ved konkret at være involveret i og arbejde med kommunal praksis og politiske beslutninger. Öresundsklassrummet strækker sig over tre år fra Første fase af projektet fokuserede på bæredygtig byudvikling og BY X stillede sammen med By og Havn og Københavns Kommune den fælles opgave, som eleverne skulle arbejde med. Opgaven omhandlede nye folkeskoler i Nordhavn i København. BY X BY X er Københavns Kommunes videnscenter og pædagogiske enhed for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. BY X inddrager børn og unge i konkrete projekter og udviklingsforløb hvor de kan bidrage med reel viden og værdi og være med til at kvalifi - cere projekter sammen med projektudviklere og projektholdere. BY X er en del af Københavns Kommunes strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling, som skal uddanne alle børn og unge i kommunen til at være københavnere i en bæredygtig storby og Øresundsregion. Formålet er at give børn og unge mulighed for at få indfl ydelse på byens udvikling, samtidig med at de lærer om byens liv, miljø og bæredygtighed, demokratisk deltagelse og får et større ejerskab til byen og deres omgivelser. BY X har planlagt og faciliteret arbejdet med Öresundsklassrummets fællesopgave om en ny skole i Nordhavn. Nordhavn Nordhavn er formentlig det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Med sin placering kun fi re kilometer fra Københavns centrum og god adgang til byens infrastruktur rummer Nordhavnen potentiale for at blive en enestående bydel i København. Den nye bydel skal udvikles og udbygges over de næste 40 til 50 år. Fuldt udbygget vil området rumme op til fi re millioner kvadratmeter

13 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 13 bygningsareal der vil huse beboere og arbejdspladser. Med Øresund lige uden for døren bliver der direkte adgang til vandet, ligesom bydelen vil tilbyde et væld af rekreative byrum og offentlige funktioner. Nordhavnen bliver en by af holme i direkte tilknytning til vandet og en mangfoldig og blandet by. Som byudviklingsprojekt er Nordhavnen i front i bestræbelserne for et bedre klima på jorden og viser hvordan byerne kan medvirke til at vende klimaudviklingen uden at give køb på livskvalitet, velfærd og demokrati. København udgør sammen med Malmø i Sydsverige centrum i Øresundsregionen. Med sin placering centralt i regionen vil Nordhavn tiltrække beboere, besøgende og arbejdspladser fra hele regionen, og bydelen skal derfor ses i et regionalt perspektiv. Flere nye skoler vil blive etableret i Nordhavnen, i takt med udbygningen af bydelen. Den første skole vil allerede blive bygget inden for de nærmeste år. Nordhavn har været case for Öresundsklassrummets fælles opgave i første fase af projektet. Opgaven 12 skoleklasser fra begge sider af Øresund arbejdede gennem Öresundsklassrummets første halve år med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer fi k de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan en kommende skole i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til bydelens bæredygtighed. To elever fra hver klasse blev udpeget til at være delegerede og repræsentere klassen på en række delegationsmøder, hvor der blev arbejdet med fællesopgaven. BY X planlagde og faciliterede delegationsmøderne og har samlet op på elevernes arbejde. Processen På det første delegationsmøde fi k eleverne en guided tur i Nordhavn af tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med udviklingen af den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så modellen af den fremtidige udbygning og havde mulighed for at stille spørgsmål og få indsigt i nogle af de mange problemstillinger der er ved en så omfattende byudvikling. Efterfølgende opsamlede eleverne alle de emner, udfordringer og ideer, som de havde arbejdet med lokalt. De fi k mulighed for at diskutere hvordan deres lokale erfaringer kunne bidrage i Nordhavn eller hvordan de kunne videreudvikles i forhold til Nordhavnens særlige kvaliteter. Eleverne sorterede herefter alle deres in-put i kategorierne Manifest, Egenskaber og Ideindex. På den måde blev der skabt en struktur for det videre arbejde. Denne opsamling er inddelt efter de tre overskrifter og er der ud over struktureret efter en række temaer som dækker skolens transport og grøn mobilitet, skolens udearealer, skolens aktiviteter, skolens undervisning og skolens funktioner. Vi håber at Öresundsklassrummets ideer og anbefalinger vil være til inspiration for arbejdet med at udvikle nye, kommende skoler i Nordhavn. BY X og Öresundsklassrummet

14 14 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET NORDHAVN I DAG

15 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 15 NORDHAVN I FREMTIDEN

16 16 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CO2 venlig by En by af holme og kanaler Kollektiv transport indenfor 5 minutters gangafstand Striber af grønt og blåt - landskabelige oplevelser

17 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 17 Illustration fra konkurrenceprojektet

18 18 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Illustration fra konkurrenceprojektet

19 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 19 Illustration fra konkurrenceprojektet

20 20 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP 1 Camp 1

21 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 21 Camp 1

22 22 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP September 2010// Öresundsklassrummets 300 elever mødes for første gang og de 12 klasser og seks storteams rystes sammen. Opgaven om Nordhavn bliver introduceret af BY X og offi cielt overrakt af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Alle 300 elever samlet for første gang De dansk-svenske storteams udvikler deres egne logoer og slogans Camp 1 Fællesopgaven om Nordhavn overrækkes BY X præsenterer opgaven og planerne for fremtidens Nordhavn

23 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 23 Grupperne arbejder med avisforsider fra fremtidens bæredygtige by Grupperne præsenterer deres logo og slogan Gruppen Svanskerne præsenterer deres logo og avisforside Alle underskriver en fælles vision Færdig for i dag Forestillingen om en skole på vand...

24 24 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN Opgaven

25 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 25 Opgaven

26 26 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN En bæredygtig skole i fremtidens by I den nordlige del af København - halvt ude i Øresund, skal der i fremtiden udvikles en helt ny og bæredygtig bydel ved navn Nordhavn. Nordhavn er i dag Københavns industrihavn men skal i fremtiden blive til en levende by med alt hvad sådan en indeholder. Også nye skoler. Det bliver Öresundsklassrummets opgave at undersøge hvordan kommende skoler kan etableres i bydelen så de bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Fremtidens Nordhavn Nordhavn er faktisk Nordeuropas største byudviklingsprojekt, og skal udvikles og udbygges over de næste mange år. Når bydelen er færdigbygget vil den huse beboere og arbejdspladser. Nordhavns kommende børn og unge skal naturligvis også have et sted at gå i skole. Derfor planlægger man at etablere to til tre skoler i bydelen, som skal udnytte den fantastiske placering tæt på Øresund. I Nordhavn ønsker man, at være med til at vise hvordan en bydel kan bidrage til at skabe et bedre klima. Her skal hensynet til miljø, mennesker og byliv sættes i centrum. Derfor fokuserer man bl.a. på hvordan man skal kunne bevæge sig rundt i bydelen, så det bliver nemt at komme rundt på en grøn og bæredygtig måde. Det at komme fra A til B skal være en oplevelse og være med til at give et godt byliv. Også det at komme til og fra skole. Skolerne skal derfor placeres og udvikles så de hænger godt sammen med bydelens mange andre funktioner som pladser, parker, nærheden til vand, veje, stisystemer og transportmuligheder. Således at skolerne kan være med til at understøtte den grønne mobilitet i Nordhavn. Öresundsklassrummets opgave I Öresundsklassrummet vil skoleklasser fra begge sider af Øresund - henholdsvis København, Malmø og Lund arbejde med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer får de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan kommende skoler i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til Nordhavns bæredygtighed. Det er en unik mulighed for elever og dem som udvikler byen at arbejde sammen om at fastlægge nye skolers placering og udvikle ideer til hvordan en skole kan bidrage til et oplevelsesrigt og grønt bevægelsesmønster i den nye bydel. Spørgsmålene er mange, og vi glæder os til at se og høre nogle af Öresundsklassrummets bud på: Hvor skal skolen ligge? Hvordan hænger skolen sammen med byen? Hvordan kan man bevæge sig til og fra skole? Hvordan kan skolevejene bidrage til at gøre bydelen mere grøn og bæredygtig? Hvordan kan børn og unge bruge bydelen? Hvordan kan skolen bidrage til bydelens bæredygtighed? Hvordan kan skolen få glæde af at ligge så tæt på vandet?

27 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 27

28 28 Workshop//Opsamling// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST Manifest

29 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 29 Manifest

30 30 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST EN ENESTÅENDE MU Nordhavn er Københavns fremtidige bæredygtige bydel. En kommende skole i Nordhavn skal afspejle bydelens ambition og potentiale. Det skal gøres ved at udvikle en bæredygtig skole som kombinerer byen, vandet og pædagogikken på helt nye måder. Skolen skal imødekomme og understøtte børn og unges udvikling med udgangspunkt i deres egen verdensforståelse. En ny skole i Nordhavnen skal være med til at vise nye måder at udvikle og bygge skole på. Børnene skal inddrages aktivt fra start til den endelige realisering. Samtidig skal den færdige

31 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 31 LIGHED FOR AT UDVIKLE EN UNIK SKOLE! skole understøtte en kultur hvor børn har indfl ydelse på skolekulturen og brugen af de fysiske rammer. Skolen skal integreres i den nye bydel så skolen og byen interagerer og understøtter hinanden i at skabe en bæredygtig, aktiv, oplevelsesrig og inspirerende hverdag med optimale læringsomgivelser for bydelens børn og unge. Skolen skal ruste børn og unge til at forstå og til at agere i verden omkring sig, så de kan udvikle sig til at blive aktive medborgere. Skolen skal udvikles i øjenhøjde med de børn deres der skal bo i bydelen og som skal gå i skolen. Det betyder at bygninger, udearealer og pædagogiske principper skal samtænkes. Det betyder også at den konkrete udformning af arkitektur og udearealer skal målrettes børns skala og den måde de forstår og oplever verden på. Skolen ligger ved vandet og skal udnytte de muligheder det giver for at skabe særlige aktiviteter og læringsrum for eleverne. Fremtidens skole i Nordhavnen skal være en ressource for hele bydelen.

32 32 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 1. EN GRØN, BLÅ OG AKTIV SKOLEVEJ Skolens elever skal have mulighed for at komme til skole på en sikker og aktiv måde. Det skal være muligt for børnene at sejle, cykle, gå eller at køre på skateboard til skole fra deres hjem. 2. EN TRYG SKOLEVEJ Der skal være aktive ruter gennem byen hvor børn og unge kan gå og løbe i sikkerhed for anden trafi k. Ruter som kan inspirere børn og unge til at få motion samtidig med at de bevæger sig rundt i bydelen og oplever at være en del af lokalområdet.

33 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// BYEN SOM SKOLEGÅRD Skolens udearealer skal være en integreret del af byen, så udearealerne kan bruges af alle bydelens børn og unge udenfor skoletid. Skolens elever skal også kunne benytte bydelens byrum og tilbud i frikvarterer og til skolerelaterede aktiviteter. 3. NATUREN IND I SKOLEN Der skal være grønne områder, vådområder og marine områder nær skolen som kan bruges i undervisningen og hvor børn og unge har mulighed for at opleve naturen.

34 34 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 5. SKOLEN UD TIL VANDET Nærheden til vandet skal udnyttes i undervisningen og til sports- og fritidsaktiviteter som giver børn og unge udfoldelsesmuligheder samt et trygt og godt forhold til vandet. 6.UNDERVISNINGEN UD I BYEN Skolen skal bruge bydelen (herunder vandet) som undervisningslokale og give børn og unge mulighed for hands-on læring og erfaringer med at deres undervisning er meningsfuld og brugbar i forhold til deres omgivende verden/samfund.

35 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// FRA ELEV TIL ELEV De forskellige klassetrin skal undervise hinanden, bl.a. i bæredygtighed. På den måde får børn og unge et medansvar og en mulighed for at inspirere hinanden til en positiv adfærd. Det fordrer en skolekultur hvor eleverne bliver ansporet til at tage ansvar og ejerskab til deres omgivelser.

36 36 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 8. EN BÆREDYGTIG SKOLE Skolen skal være CO2-neutral og bæredygtighed skal være en integreret del af skolebygningen, udearealerne og undervisningen, på en måde som aktivt involverer børn og unge. 10. EN SKOLE FOR LOKALOMRÅDET Skolens lokaler og faciliteter skal kunne bruges af andre udenfor skoletid. Skolen skal være en aktiv del af og ressource i lokalsamfundet og på den måde være med til at give børn og unge så mange fag- og fritidstilbud som muligt inden for deres lokalområde.

37 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// EN RESSOURCEBEVIDST SKOLE Skolen skal minimere sit affald og aktivt genanvende mest muligt, herunder energi, som en integreret del af skolens måde at fungere på. Der igennem bevidstgøres eleverne om affald, energi og genanvendelse.

38 38 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Egenskaber

39 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 39 Egenskaber

40 40 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Sikker skolevej De fl este børn og unge foretrækker at transportere sig til fods eller på cykel. Det giver mulighed for at mødes og følges med venner og at opleve noget undervejs. Derfor skal børn og unge sikres, at de kan komme til skole på en aktiv, grøn og sikker måde. Det skal være sjovere at komme fra A til B Børn og unge er meget lokale og bevæger sig ikke langt fra deres bolig og skole. Derfor skal det være sjovt og oplevelsesrigt for børn og unge at bevæge sig i deres nærområde, og de skal inspireres til at bevæge sig rundt i bydelen. Børn og unge skal sikres oplevelser og mødesteder på deres vej til og fra skole og når de ellers bevæger sig rundt i bydelen. Deling af udearealer Børn og unge opholder sig meget udendørs, både i fritiden og i skolens frikvarterer. Derfor skal Nordhavns børn og unge sikres varierede udendørs opholdsmuligheder og aktiviteter i skole- og fritid. Hvis skolen og bydelen deles om en række udearealer vil de kunne udnyttes mere optimalt og samtidig være med til at integrere børn og unges aktiviteter med resten af bydelens ude-liv. Dette kan yderligere. styrkes ved at bydelens udearealer kan ændre funktion i løbet af døgnet og ugen, A B Skab et stiforløb til skolen hvor børn og unge kan gå, cykle eller på anden aktiv måde bevæge sig flere sammen i sikkerhed for tungere trafik. Gør skolevejen til en oplevelse ved at skabe et stiforløb med aktiviteter, mødesteder og sanselige oplevelser. Lad skolen og bydelen deles om udearealer der kan bruges fleksibelt over døgnet og ugen.

41 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 41 Byen som platform for aktivitet Parkour, klatring, skating og lignende uformelle idrætsaktiviteter som bruger byen som aktiv platform bliver mere og mere populære blandt børn og unge. Denne type aktiviteter bruger byens fysiske rammer og bidrager til byens liv. I en ny bydel som Nordhavnen er der en unik mulighed for at tænke denne form for bevægelse og uformel idrætsaktivitet ind i byggeriet og bydelen fra starten. Det vil sikre børn og unge fl est mulige udfoldelsesmuligheder som en integreret del af byen og samtidig bidrage til et aktivt byliv. Nærhedsprincip Børn og unges hverdag udspiller sig primært omkring hjem, skole og fritidsaktiviteter. Derfor er områderne mellem disse steder børn og unges primære opholds- og bevægelseszone. Ved at placere skolen tæt på boliger bliver det muligt at skabe en tryg zone for børn og unge at bevæge og opholde sig i. Det vil være med til at skabe en sammenhængende hverdag og understøtte børn og unges mulighed for selv at kunne transportere sig hurtigt og sikkert mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Naturoplevelser Børn og unge har stor glæde af at være i naturen og det skaber nogle unikke rammer for oplevelser og læring. Derfor skal skolens børn og unge have adgang til grønne naturområder både i skole- og fritid. Skolen vil kunne benytte bydelens større naturområder som udfl ugtsmål, når disse er færdigudbyggede, men der skal også være grønne områder nær skolen som kan bruges i den daglige undervisning og frikvartererne. Lad skolens bygning være en aktivitetsplatform for klatring, parkour og lign. Placer skolen i nærheden af boliger / boligområder. Skab tydelige, trygge forbindelser mellem skolen og bydelens naturområder. Etabler grønne områder til aktiviteter og undervisning i skolens nærområde.

42 42 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Udnyttelse af vandet Vandet er en særlig ressource i Nordhavnen og rummer en lang række muligheder for fysisk udfoldelse og læring. Skolen har en unik mulighed for at kunne tilbyde en række undervisningsforløb og aktiviteter i tilknytning til vandet. Det vil give eleverne mulighed for at deltage aktivt og hands-on i undervisningen af naturfag samt mulighed for at dyrke en lang række fysiske aktiviteter i tilknytning til vandet. Samtidig vil det være med til at styrke børn og unges tryghed og sikre færden ved vandet. Byen som klasseværelse Det rummer store potentialer at integrere undervisningen i byen og byen i undervisningen. At tage dele af undervisningen ud af klasseværelset og ind i bydelen, vil give eleverne mulighed for direkte at opleve og erfare hvordan den bæredygtige bydel fungerer i praksis. Det vil give eleverne muligheder for hands-on læring og for at opleve hvordan deres undervisning er meningsfuld og brugbar i den verden de er en del af. Det vil også være med til at aktivere bydelen ved at skabe aktivitet i den normale arbejdstid. Integration af bæredygtighed Skolen i Nordhavnen skal have et minimalt miljømæssigt fodaftryk, og forbruget af ressourcer samt afskaffelse og genanvendelse af affald skal være en synlig del af skolens hverdag. Ved at integrere og synliggøre skolens bæredygtige processer i undervisningen får eleverne en forståelse af de komplekse forhold og det praktiske arbejde med bæredygtighed. Placer faglokaler og undervisningsfaciliteter i tilknytning til vandet. Skab aktiviteter og opholdssteder ved vandet til brug i idræt, frikvarterer og fritiden. Brug den bæredygtige bydel konkret i undervisningen og bring undervisningen ud i bydelen. Synliggør skolens bæredygtige funktioner og integrer dem i undervisningen.

43 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 43 Elever underviser hinanden En bæredygtig hverdag skabes gennem bæredygtig adfærd og børn og unge har stor glæde af at lære af hinandens adfærd. Derfor rummer det et stort potentiale at eleverne kan undervise og støtte hinanden i forståelsen af - og arbejdet med bæredygtighed i hverdagen. Det vil samtidig styrke skolens sociale sammenhæng ved at skabe relationer på tværs af klasser og klassetrin. Bæredygtig livsstil Bæredygtighed og også sund livsstil og viden om sund kost og fødevarer. Skolens elever skal sikres sund mad i skoletiden og viden om bæredygtige, sunde fødevarer. Eleverne skal aktivt involveres i madlavningen, og der skal være mulighed for at spise sammen i fællesskab. Skolens tilbud og aktiviteter Skolens kreative faglokaler er ofte udstyrstunge. Udstyret er ofte noget som eleverne også vil have glæde af at bruge uden for skoletid. Ved at gøre skolens kreative tilbud tilgængelige i fritiden vil der skabes en optimal udnyttelse af skolens funktioner, og give et bredere udbud af fritidsaktiviteter til bydelens børn og unge. Lad eleverne undervise hinanden i bæredygtig adfærd. Etabler undervisningslokaler hvor eleverne kan lære om sund og bæredygtig mad. Sørg for at eleverne kan få sund mad i skoletiden og at de kan spise sammen. Gør skolens kreative faglokaler tilgængelige for fritidsaktiviteter for alle bydelens børn og unge.

44 44 Delegationer// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONER Delegationer

45 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationer// 45 Delegationer

46 46 Delegationsmøder// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONSMØDER NORDHAVN// To elever fra hver af Öresundsklassrummets 12 klasser deltog i delegationsmøder med BY X og arbejdede med opgaven om en ny skole i Nordhavn. Møderne fandt sted både i Nordhavn i København og i Malmø. De delegerede blev vist rundt i Nordhavnen af arkitekter fra tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med at udvikle den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så planerne og den store model af fremtidens Nordhavn. Her efter kom de med in put til Manifest, Egenskaber og Idé-index, på baggrund af arbejdet med deres egne skoler og lokalmiljø. Til sidst arbejdede de med prototyper og mulige placeringer af skolen. På første delegationsmøde er gruppen på rundvisning i Nordhavn Frokost hos tegnestuerne COBE og Sleth Delegationsmøder En af arkitekterne fortæller om byplanen Arkitekten viser modellen for den fremtidige bæredygtige bydel

47 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationsmøder// 47 Lokale erfaringer indsamles, diskuteres og kategoriseres De delegerede viderebringer ideer og erfaringer fra deres egne klasser Der diskuteres ivrigt undervejs En gruppe arbejder med mulige placeringer af den nye skole En gruppe arbejder med prototyper Prototyper og ideer placeret i en model af Nordhavnen

48 48 Prototyper// ÖRESUNDSKLASSRUMMET PROTOTYPER MALMØ// På delegationsmødet i Malmø arbejdede de delegerede elever med prototyper og placering af en ny skole i Nordhavnen. Fleksibelt undervisningslokale Biologilokale under vand Prototyper Vindmølle går hele vejen gennem skolen - og du kan plugge direkte på Skolen placeret i tæt relation til vandet

49 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Prototyper// 49 Musik i skolegården Skolen producerer biobrændsel til en bus Energikredsløb Produktion af sol- og vindenergi integreret i skolen Væksthus hvor eleverne selv kan dyrke madvarer Grønt opholdsrum til både skole- og fritid

50 50 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET IDE-INDEX Idé-index

51 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 51 Idé-index s. 46

52 52 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS TRANSPORT OG GRØN MOBILITET (med inspirationsbilleder) Super-cykelsti Løbesti oven på skolen Cykeltunnel i glas under vand - med lys ude i vandet Bycykel med radio Sejle i skole (kajak/optimistjolle) Cykeludlejning med klippekort Sjove vejbump Bus med forfriskninger Flere busholdepladser Flere ladningsstationer til el-biler Løbebane til skole Tegn din egen skolevej Sjove cykellandskaber Cykelsti under vand

53 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 53 Sikker skolevej Overraskelser på vejen Lege- og mødesteder på vejen... Sejle til skole i optimistjolle Super-cykelsti Plads til at kunne cykle sammen Sejle til skole i kajak Gode overfl ader til cykling, skateboard m.v.

54 54 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UDEAREALER (med inspirationsbilleder) Grafi ttikunst Blomster Sejle med tømmerfl åde Kunst på vejen Skulpturer og fl otte farver Hyggekroge Fleksible udearealer i ben Flader til bevægelse Bevægelseslandskab Foranderlig skolegård Mere grønt

55 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 55 Udsmykning Kunst på vejen Flere farver Grafitti i tunneller Musik i gadebilledet Farveglade affaldsspande Flere (gade)lamper Højtalere i träden/i træerne Flere træer, buske, græs og blomster Sanselige oplevelser med vandet Store flotte skulpturer Farveglade huse Natur og by forenes Lyskunst på skumle steder Kunst på vejen Vandplanter Lyskunst i vand

56 56 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS AKTIVITETER (med inspirationsbilleder) Undervisning ved vand Strand Kanaler med både, joller og vandcykler Havnebad Fodboldbaner Klatrevæg Parkourbane Kontakt til vandet Havnebad Lækker asfalt (så det er behageligt at cykle, skate, køre på rulleskøjter m.v.) Skaterbaner Naturlegeplads Undervisning i naturområder Roning Sejlads

57 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 57 Gode overfl ader til cykling, rulleskøjter, skateboard m.v. Vand-sport Sportsbaner Byen/skolen som aktivitetsplatform (parkour) Nye boldspil-landskaber Klatrevæg

58 58 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UNDERVISNING (med inspirationsbilleder) Skolehaver Eleverne skal have en bærbar computer så det bliver fleksibelt hvor undervisningen foregår. De ældre klasser underviser de yngre ibæredygtighed. Man kan bruge byen og også skolens lokaler mere frit. Vandet kan bruges i undervisningen. Bæredygtige løsninger er en integreret del af undervisningen Klasseværelse under vand (f.eks. til biologi/naturfag) Byen som undervisningslokale Undervisning uden for klasseværelset Undervisnings satellit i byens rum Frihed til at kunne arbejdehvor som helst Skolehaver

59 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 59 Klasseværelse under vand Bæredygtige løsninger integreret i undervisningen Mulighed for gruppearbejde i grønne omgivelser Arbejde med prototyper Studie af havets liv Dykning Afprøvning af bæredygtige energiløsninger

60 60 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS FUNKTIONER (med inspirationsbilleder) Vandkraftværk El-producerende svævebanen (generelt mulighed for at børn og unges egne aktiviteter kan være energiskabende) Gadelamper med solceller Økologisk café (steder at mødes efter skole) Solceller på skolens tag Biobrændsel Kreative værksteder Energikilder: solceller, jordvarme, vindmøller, vandmøller Vindkraftværk Lokaler til musik og anden kreativitet Nedbrydelige skraldespande Mad i skolen (Selv med til at lave maden) Flere skraldespande Sjove, farveglade skraldespande Spise sammen Eksperimenter Sund skolemad

61 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 61 Vindenergi Solenergi Bio-brændsel Kompost Sjove skraldespande Vind Arbejde med energikilder

62 62 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Deltagere

63 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 63 Deltagere

64 64 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Guldberg Skole, København Husum Skole, København Killebäckskolan, Lund Kirsebergskolan, Malmö Vanløse Skole, København Svaleboskolan, Lund Utterslev Skole, København Vikingaskolan, Lund Fore mere information og links til skolernes hjemmesider: Deltagere

65 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 65

66 66 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kontoret for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune Henrik Gretoft, leder. Fra poli)sk vision )l konkrete handlinger på uddannelsesområdet

Kontoret for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune Henrik Gretoft, leder. Fra poli)sk vision )l konkrete handlinger på uddannelsesområdet Kontoret for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune Henrik Gretoft, leder Fra poli)sk vision )l konkrete handlinger på uddannelsesområdet København- Malmø en sammenhængende bæredyg)g Metropol Ø København

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015

Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015 Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015 s.2 Nordhavn ramme for udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter Fra den store strategi og plan for hele Nordhavn til den konkrete bebyggelsesplan

Læs mere

SUNDHED OG LEVEVILKÅR. - resultater

SUNDHED OG LEVEVILKÅR. - resultater SUNDHED OG LEVEVILKÅR - resultater INDHOLD Indledning... 3 Måling af elevernes sundhed... 5 Resultater... 6 Opsamling... 14 Forslag til diskussioner/opgaver... 15 Bilag, baggrundsfakta... 16 HVEM STÅR

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen VELKOMMEN til skolerne på Bispebjerg Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen Tagensbo Skole Utterslev Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære forældre Jeg vil gerne benytte

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvidbog over indsigelser LP 615

Hvidbog over indsigelser LP 615 Hvidbog over indsigelser LP 615 Forslag til lokalplan 615 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej i Tankefuld har været offentliggjort i 8 uger med frist den 28-07-2016. Der er modtaget

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Vauban, Freiburg Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg 24.-27. august 2011 Baggrund og formål med studieturen Randers

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL 25.-27. MAJ 2012 ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Odense Havnekulturfestival fungerer som et kulturelt mødested for vækstlagene og det professionelle i Odense og på Fyn, og derudover

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere