juni årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2013 10. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO"

Transkript

1 juni årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt

2 Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 1. Juni udgaven Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag Redaktionen: Poul Erik Mikkelsen Ansvarshavende redaktør Ahornvej 9 - Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: / Poul Erik Jørgensen Søndre Landevej 51 st.th Sønderborg Tlf.: / Stof til bladet sendes til: SØBO, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg eller NAB, Mads Clausensvej 45, 6430 Nordborg Mærk det: NAB-SØBO NYT Næste nummer udkommer 10. december 2013, og stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest Indhold: Fælles stof 3 Mommark kursus 4 Mommark kursus og klagebehandling 5 NAB/SØBO studietur 6 NAB/SØBO studietur Nordborg Andelsboligforening - NAB 7 Kontor og åbningstider 8 Medarbejderoversigt - ferielukning 9 Formandens leder - Organisationsbestyrelse 10 Forretningsførers indlæg 11 Referat fra generalforsamling 12 Referat fra generalforsamling 13 Årsberetning 14 Årsregnskab Afdelingernes regnskabsresultater 16 Afdelingsbestyrelser 17 Afdelingsbestyrelser Boligforeningen SØBO 18 Administration og åbningstider 19 Formandens leder og organisationsbestyrelsen 20 Forretningsførers indlæg - sommerferielukning 21 Organisationsplan Referat fra ordinært repræsentantsskabmøde. 26 Åbent hus arrangement 50 års jubilæum 27 Besøg hos Miele Årsberetning Årsregnskab Overskud/underskud i afdelingerne Nyt fra organisationsbestyrelsen 38 Antenneforening - ejendomsfuktionærer Afdelingsbestyrelser 42 Datoer for afdelingsmøder i august / september 43 Afsked med Nicolai Johannsen 44 Nye ejendomsfunktionærer Falck - Forsikring 45 Fra købmandsbutik til bolig 46 Radio- og TV programmer DOA s jubilæum 47 Tag renovering på Udsigten 20. november 2013 Tryk: ALS OFFSET Industrivej Augustenborg Billedet på forsiden er denne gang fra Købingsmark på toppen af Als, hvor vi havde besøg af et storkepar i et par uger. Desværre faldt det danske sommervejr ikke i storkenes smag og de forsvandt igen, da vejret viste sig fra den dårlige side. 2

3 Det årlige kursus for beboervalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og organisationsbestyrelser fra SØBO og NAB på Business College Syd i Mommark den 26. januar Et år er gået og SØBO og NAB havde i lighed med tidligere år igen arrangeret et fælles kursus for boligforeningernes beboervalgte medlemmer. Der deltog ca. 60 personer i arrangementet, hvilket var tilfredsstillende. Kurset var denne gang opdelt i 4 afsnit. På udvalgets vegne bød Poul Erik Jørgensen forsamlingen velkommen, og han håbede at dette kursus ville blive godt modtaget, da det var opbygget på en lidt anderledes måde end tidligere. En særlig velkomst blev givet til Nina Frederiksen, SØBO samt forretningsførerne Hans Peter Hollænder, SØBO samt Jan Mortensen fra NAB. De 2 forretningsførere indledte kurset med et afsnit om, hvilke oplysninger vi som boligorganisation skal afgive i de såkaldte dokumentationspakker til kommunen. Hans Peter Hollænder Begge var meget veloplagte og fortalte om emnet på en særdeles god og informativ måde. Spørgsmålene til dem begge blev besvaret uden tøven, hvilket gav en fin overgang til næste punkt i programmet. Jan Mortensen Kursusudvalget havde engageret foredragsholder og forfatter Tommy Krabbe til et 4 timers foredrag om Kend din indre ildsjæl og brænd igennem uden at brænde ud, samt emnet kommunikation. Et par af organisationsbestyrelsens medlemmer havde oplevet Tommy Krabbe på en bestyrelseskonference på Nyborg Strand sidste sommer, og hans foredrag vakte så stor interesse, at det ville være en god ide, at få ham til vort kursus i Mommark. Det lykkedes, og det var en meget veloplagt og inspirerende Tommy Krabbe, som holdt et 2 x 2 timers foredrag om, hvordan man som en ildsjæl kan arbejde og overkomme en masse ting i det daglige. Han forstod at fortælle om ens egne grænser, hvordan man bliver motiveret, og fortalte også, at man ikke hele tiden kan være på toppen. Der skal oplades ind i mellem, og man skal være på vagt overfor sig selv og sige fra, når det er påkrævet. Efter frokost forsatte Tommy Krabbe sit foredrag med at tale om at kunne kommunikere. Han fortalte meget underholdende og grundigt om emnet kommunikation. I hans daglige arbejde er dette hans primære beskæftigelse, udover hans utallige foredrag rundt Tommy Krabbe omkring i Danmark. Begreberne: Aktiv lytning Tilbagekanalisere Spørge ind Tjekke forståelse Sætte sig selv på stand by er gode parametre, når der tales om at kommunikere. Det var et hæsblæsende foredrag, fordi Tommy Krabbe på intet tidspunkt spildte tiden med ting, som ikke vedrørte emnerne. Han var en meget fin og morsom formidler, og der blev stillet flere spørgsmål fra forsamlingen, som han svarede grundigt på. Det lød som om, at forsamlingen var meget fornøjet med hans foredrag. Da Tommy Krabbe var færdig, tog Nina Frederiksen fra SØBO over. Nina Frederiksen orienterer om klagesager. 3

4 Det årlige kursus for beboervalgte fortsat. Hun orienterede på en meget dygtig måde, suppleret af de 2 forretningsførere, om hvordan arbejdsgangen i klagesager fra beboerne bliver behandlet i Beboerklagenævnet. Hun fortalte om nabostridigheder, som vi ikke umiddelbart kan blande os i, og om at folk ikke har forståelse for hinanden. Af andre muligheder for stridspunkter kunne være: Ændret beboersammensætning, mindre tolerance, manglende opsyn med børn, husdyrhold og i de ældre boliger dårlig lydisolering. Nina Frederiksen fortalte afslutningsvis, at nogle sager kan ende i Boligretten, som er en del af Byretten. Det var et meget interessant emne, der her blev belyst. Som det sidste indslag i kurset tog Verner Lauridsen fra NAB over og bød velkommen til Oldermand Hans Jørgen Clausen fra Alsingergildet. Verner Lauridsen Af Poul Erik Jørgensen. Hans Jørgen Clausen fortalte, at Alsingergildet arbejder med at holde alsisk kultur og sprog levende. Han fortalte, at for at være gildebroder- eller søster, skal man selvsagt være født på Als. Hans Jørgen Clausen Han gav os også en smagsprøve på en god gammel alsisk historie om en begravelse, som tilbage i tiden var noget anderledes end i dag. Dette sidste indslag i kurset var som meddelt noget helt andet, men det lød til at falde i deltagernes smag, og en god afslutning på kurset, som sluttede kl Kursusudvalget synes, at Mommark Handelsskole igen levede op til vore forventninger, men det er endnu ikke afklaret, hvor næste års kursus skal holdes Lidt om husordensager i boligforeningerne. Hvad klages der typisk over? Hvad gør administrationen? Klager over støj, musik, høj tale, tv og radio, computerspil m.v. Klager over husdyr, larm, lugt, flere dyr end tilladt, dyr udenfor boligen, gæster med dyr Klager over chikane fra naboer, hærværk på andre beboers ting, voldelig eller truende adfærd, sladder, dårligt naboskab Klager over manglende renholdelse af opgangsareal og haver, manglende klipning af hække og græsplæner Håndtering af affald Brug af fælles faciliteter (vaskeri, gildesal m.v.) Brug af fælles områder, legeplads, parkeringsplads Vanrøgt af det lejede Nabo stridigheder chikane, trusler, hærværk 4 Af Nina Frederiksen. Skriftlig klage angående en lejer modtages i administrationen. Administrationen bekræfter modtagelsen af klagen. Administrationen undersøger de forhold der er beskrevet i klagen. Ejendomsfunktionæren og kommunen kan eventuelt blive inddraget i sagsforløbet. Der sendes en henstilling til den beboer der er klaget over. Klager modtager orientering herom. Hvis klagerne fortsætter, sendes endnu en henstilling. Hvis klagerne stadig fortsætter, sender administrationen en påmindelse. Ved særlige tilfælde forsøges sagen løst gennem dialog. Lejer indkaldes til samtale på administrationen. Hvis klagerne fortsætter sendes sagen til afgørelse i Beboerklagenævnet. Afgørelsen i Beboerklagenævnet kan stadfæstes i Boligretten eller Landsretten. Afgørelsen danner grundlag for om lejeaftalen skal opsiges eller ophæves.

5 Fælles studietur NAB og SØBO Med opsamling i bus fra de forskellige adresser i Nordborg og Sønderborg kørte bussen på motorvejen ved Sønderborg fredag den 19. april Første stop på busturen var ved Dansk Affald i Vojens, hvor vi blev modtaget og vist rundt af Charlotte Skott. Dansk Affald modtager blandt andet genbrugsaffald fra Sønderborg Kommune, og har ca. 40 ansatte. Rent papiraffald fra etageejendommenes papircontainere kan Sønderborg Forsyning sælge direkte, men alle rækkehuses og privates genbrugsaffald skal sorteres i pap, papir, folie, metal, glas, plastic mv. Det var spændende at se de indendørs sorteringsanlæg hvor modtagelse af en container i den ene ende giver livlig aktivitet på samlebåndene, hvor der gennem flere led sorteres manuelt og med maskiner, f.eks. magneter, som sorterer jern fra aluminiumsdåser, idet aluminium giver 7 gange så god en pris som jern. Undervejs var der mange gode spørgsmål og vi fik meget nyttigt at vide om sortering, som alle have glæde af at vide. F.eks. er det en kæmpe fordel, hvis alle ville skille plastic og pap ad fra øl- og sodavandsrammer købt i Tyskland. På de udendørs arealer ses store stakke fritliggende eller på paller af sorteret affald i form af plastic mv. som efter endt sortering kan sælges videre og hermed være med til at holde vore udgifter til renovation nede. Indendørs måtte der ikke tages billeder, men det er muligt på at se en lille film om arbejdet. Næste stop på turen var i Herning ved Årstiderne Arkitekterne. Ved indfaldsvejen til byen kunne vi se Elia, Danmarks største skulptur på 400 tons jern, sort, rund og med 4 søjler en af de ting, som har fået Herning på kulturlandkortet et kulturlandkort som Sønderborg også gør meget for at være en plet på. Ved Årstiderne Arkitekterne fortalt arkitekt Henriette Falk Olesen om 2 projekter, som de havde været rådgivere på. De må godt nok gerne kommes i samme rum i genbrugscontainerne ved rækkehuse og hos private, men det tager for lang tid på et samlebånd at skille det ad, hvorfor den manglende adskillelse giver lidt problemer. En anden ting, som mange ikke er opmærksom på, er, at keramik og porcelæn ikke må smides ud sammen med glas, da det ødelægger glasproduktionen. Keramik og porcelæn skal i stedet til husholdningsaffald. Det første projekt var Brændgårdsparken, 306 boliger som var blevet facaderenoveret, nye tage, nye altaner, nye udearealer og et multihus til områdets beboere. På nogle af tagene er der placeret solceller, som beboere kan købe en andel i. Det andet var ny opførelse af 12 ny energirigtige seniorboliger i den tilstødende landsby Gjellerup, hvor en tidligere industribygning var revet ned og hvor nybyggeriet med hvidmalede mursten og stengærde mod et tilstødende vejkryds var tilpasset byggestilen i området og i fin overensstemmelse med byens kirke på den anden side af krydset. 5

6 Fælles studietur NAB og SØBO. Efter fortællingen på kontoret tog arkitekten med forsamlingen på bustur til de 2 forskellige bebyggelser, hvor hun begge steder havde fået nøgler med til en fraflytterlejlighed, så vi også havde mulighed for se bese en lejlighed inden fra hvert sted. De sidstnævnte dog til en pris, der er 25 % højere end lejen i Østerbos byggeri. Lejerne i byggeriet er forskellige vurderet ud fra det lejedes værdi. D.v.s. de lejligheder, der f.eks. har de bedste udsigter, har også højere huslejer. Østerbo har oplevet en stor stigning i opnoterede som følge af deres nybyggeri, både dette og et andet, som de lige har afsluttet. Endvidere gælder det generelt i Østerbo, at det er en udlejningsmedarbejder, der foretager alle fremvisninger af ledige lejligheder, selvfølgelig efter aftale med nuværende lejere. Udlejningsmedarbejderen sørger endvidere for, at alle lejligheder moderniseres med nye køkkener og bad, hvis det skønnes nødvendigt for at fremme udlejningen, d.v.s. at det ikke alene er en teknisk vurdering, men også en udlejningsmæssig vurdering, der ligger til grund for nødvendige moderniseringer. Området på havnen i Vejle er alt hævet 1,25 m over terræn som sikring mod stormflod. Østerbos havnebyggeri Havnebo er hævet 2,50 meter som ekstra sikring og har således også en høj kælder. Det sikrer også i høj grad mod indbliksgener i stueplan. Kælderen er endvidere med dobbelt vægge med dræn imellem. Lørdag formiddag blev vi på Vejle Havn modtager af direktør Søren Ahle Hansen fra Østerbo, som har over 3000 boliger i Vejle. Han forklarede indledningsvis ved en stor planche om Vejle Kommunes masterplan for havnen. Masterplanen udmøntes så i lokalplaner for de enkelte områder og byggeri, hvor Østerbo bag ved de mere fashionable adresser på 1. række har fået et område, hvor der er ved at opføre over 100 boliger i 6 etager. Vejle er begunstiget af en befolkningstilvækst på ca mennesker om året og Østerbo har stort set ingen boliger i tomgang. En udfordring i forhold til byggeriet er at sikre, at byggeriet ikke kun er attraktivt nu, men også om 10 år. Boligforeningen har derfor også været nødt til at sikre sig, der ikke bygges andre højhuse eller erhvervsbyggeri for tæt på, som vil skæmme/hæmme deres eget byggeri. Søren Ahle Hansens foredrag og fysiske forevisning gav indtryk af, at der var tænkt meget over byggeriet. Altanerne, som sættes på ude på byggeriet, er udvalgt således, at hver 2. er lukket og hver anden åben. På den måde kan beboerne være på deres altaner ugenert for hinanden. Østerbos byggeri er nabo til et boligbyggeri af Pension Danmark, som er tænkt som en blanding af ejerboliger og lejeboliger. 6 Dette i erkendelse af, at oversvømmelser gennem mange år ikke helt kan forhindres, men så afhjælpes hurtigt med drænet. Hele byggeriet er pælefunderet ned i 16 m dybde. Af Hans Peter Hollænder.

7 Nordborg Andelsboligforening Nordborg Andelsboligforening Mads Clausensvej Nordborg Telefon: Fax: Hjemmeside: Åbningstider på kontoret Ekspeditionstider kontor åbent: Telefontider: Mandag Mandag Tirsdag og Tirsdag og Onsdag Lukket Onsdag Torsdag og Torsdag og Fredag Lukket Fredag Administration / kontor Inspektør Jørn Werner Ejendomsservice tekniker Allan Christensen Gårdmand Bjarne Schmidt Gårdmand Elke Petersen

8 Medarbejdere i Nordborg Andelsboligforening Forretningsfører Jan Mortensen Kontorassistent Hanne Bonnerup Kontorelev Sofie Nissen Inspektør Jørn Werner Ejendoms-Servicetekniker Allan Christensen Gårdmand Bjarne Schmidt Gårdmand Elke Petersen Mobil: Mobil: Ferielukning. Nordborg Andelsboligforenings kontor holder lukket i ugerne 30 og 31. Vi holder ferie fra fredag den 19. juli og er tilbage igen mandag den 5. august. Planlagte møder og arrangementer i Mandag den 1. juli Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 2. september Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 4. september Ordinære afdelingsmøder Torsdag den 5. september Ordinære afdelingsmøder Har du som beboer noget til vores dagsorden - så husk, at melde det til kontoret i god tid. 8

9 Nordborg Andelsboligforening Formandens leder Vores formand gennem de seneste 5 år, Heinz Carstensen, købte i vinteren en bolig, hvorfor han måtte trække sig fra NAB s bestyrelse og dermed som formand. På den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts blev jeg valgt som formand for NAB. I min tale til generalforsamlingen efter valget gennemgik jeg 4 mærkesager jeg vil arbejde for: At søge yngre kræfter til organisationsbestyrelsen at øge samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsformændene at forbedre Nordborg Andelsboligforenings informations- og kommunikationsniveau at sikre organisationsbestyrelsen mod flertal fra en enkelt afdeling, hvis der er muligt. På den ordinære generalforsamling lørdag den 4. maj blev 2 nye yngre kræfter valgt ind i organisationsbestyrelsen, hvormed dette punkt må siges at være opfyldt. Jeg afholdte et møde med afdelingsformændene forud for den ordinære generalforsamling, hvor et af hovedpunkterne var NAB s informations- og kommunikationsniveau. Generalforsamlingen var naturligvis også oppe at vende. Lovgivningen giver ikke muligheder for sikring af, at en enkelt afdeling kan have et flertal i organisationsbestyrelsen. Her må vi så henlede generalforsamlingernes opmærksomhed på det uheldige i en sådan konstellation. Jeg har i skrivende stund kun været formand i godt en måned så mit kendskab til arbejdet er ganske begrænset. De næste måneder skal bruges til at sætte mig grundig ind i arbejdet og jeg glæder mig til samarbejdet med den nysammensatte bestyrelse og vores dygtige administration. En stor velkomst skal derfor lyde til vore nyvalgte i bestyrelsen Steen Petersen og Edel Mathisen, samtidig med en tak til Poul Erik Mikkelsen og Verner Lauridsen for deres indsats i organisationsbestyrelsen Børge Munksgaard Organisationsbestyrelsen i Nordborg Andelsboligforening Formand: Børge Munksgaard Jeppesdam Nordborg Tlf.: Næstformand: Bestyrelsesmedlem: Steen Pedersen Grete Jakobsen Lyøvej 38 Pilevej Nordborg 6430 Nordborg Tlf Tlf / Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Claus Sørensen Edel Mathiesen Rønnevej 8 Apotekervænget Nordborg 6430 Nordborg Tlf / Tlf

10 Forretningsførerens indlæg. Der er da stadig flere muligheder end begrænsninger. Als - og set herfra især Nordals - er et af de skønneste områder man kan forestille sig. Vi har meget at byde på selv til den kræsne familie. Som det er de fleste bekendt er der gang i det almene boligmarked på Nordals. Desværre er det ikke nybyggeri der står på dagsordenen, men nedrenovering af etageboliger i Havnbjerg og Langesø. Nye og moderne boliger bliver resultatet af projekterne, men resultatet er samtidig langt færre boliger end hidtil. Boligudlejning inden for vores sektor er også en forretning der skal hænge sammen økonomisk så derfor er det forståeligt, at der skal tilpasses. Vi i NAB har ikke været ramt så hårdt endnu, men vi må forvente, at krisen også kan ramme os. Derfor er det vigtigt, at vi bestræber os på at vores boliger, som et minimum altid vil fremstå vel vedligeholdte og præsentable. Det har altid været politikken i NAB. Det er også blevet meget vigtigt at vi fokuserer på energiområdet. Vi skal gøre alt hvad der er økonomisk forsvarligt for at sikre mindst muligt energiforbrug i vores boliger. Dette opnår vi blandt andet ved energirenovering i de ældste afdelinger i form af isolering alt fra hulmur til loft og kælder og udskiftning af vinduer med energi rigtige ruder. Når alle disse elementære forhold er på plads kan det måske svare sig at tænke videre i alternative energiformer. Vi følger udviklingen i de forskellige muligheder inden for vores sektor og afventer i skrivende stund det endelige resultat af Boligselskabernes Landsforenings forhandlinger med regeringen om vilkårene inden for lejeboligområdet. Vi har etableret et solcelleanlæg på taget af gildesalen på Mads Clausens Vej. Dette anlæg har produceret godt siden det blev sat i drift og vi tror på at reglerne kan tilpasses, så vi kan bruge denne form for el-produktion i vores boliger også. Gennem vort samarbejde med Sydenergi har vi opnået mulighed for at etablere kollektive foreningsaftaler der dækker internet, telefoni og ikke mindst tv pakker. Da der er tale om en kollektiv ordning skal de enkelte afdelinger på afdelingsmøder selv beslutte om man ønsker at bruge tilbuddet. Set fra administrationen er der tale om en økonomisk og indholdsmæssig god løsning, men det er beboerdemokratiet der bestemmer i de enkelte afdelinger. Vi kan glæde os når det går godt for virksomhederne i området. Det skaber indtjening og arbejdspladser i vores område og dermed også behov for gode boliger til en fornuftig leje. Hvis kommunen også vil spille med og ikke centraliserer mere end godt er, kan vi også bevare kommunale arbejdspladser i området. Det er mindst lige så vigtigt som private arbejdspladser, det skaber liv og aktivitet. 10 Det er vores overbevisning at troen på muligheder vil virke langt bedre end frygten for begrænsninger og derfor vil vi også leje gode boliger ud på sigt. Der er, som det er de fleste bekendt, sket stor udskiftning i bestyrelsen i forbindelse med vore to generalforsamlinger i Vi fra administrationen byder alle nyvalgte velkommen og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, der gennem tiderne normalt har været mellem administration og bestyrelsen. Samtidig vil vi sige tak Heinz, Poul Erik og Verner med de bedste ønsker for fremtiden. Vi har når dette blad kommer i omløb taget afsked med en rigtig god kollega. Conny har besluttet at stoppe på arbejdsmarkedet for at bruge mere tid på Peter og sig selv. Det er helt sikkert en rigtig beslutning, men vi vil savne Conny og hendes smittende humør her på arbejdspladsen. Vi ved dog at - for de gamle som faldt, er der ny overalt og vi forventer at præsentere en ny medarbejder efter sommerferien. Alle beboere og samarbejdspartnere ønskes en rigtig god sommer herfra og husk at der igen afholdes afdelingsmøder i september, hvor du kan gøre din indflydelse gældende. På vegne af alle ansatte Med venlig hilsen Jan Mortensen forretningsfører

11 Referat fra generalforsamling Lørdag den 4. maj 2013 på Nørherredhus. Der var mødt 198 personer. Generalforsamlingen startede med morgenkaffe samt en øjenåbner. Børge Munksgaard bød velkommen til foreningens 67. generalforsamling. Generalforsamlingen startede med at Børge Munksgaard, uden for dagsorden, takkede Heinz Carstensen for 35 års, deraf 5 år som formand, flot arbejde i organisationsbestyrelsen. Heinz fik overrakt en flot blomsterkurv, han takkede for kurven og for godt samarbejde med organisationsbestyrelsen og personalet, især NAB s æresmedlem Preben Sørensen. Derefter bad han om ordet til at fortælle forsamlingen om forløbet som endte med at et flertal i bestyrelsen bad Heinz om at gå. Heinz fortalte også at han kunne læse i referat fra organisationsbestyrelsens møde at et flertal ikke ønsker at Heinz skal være æresmedlem. Dette blev Heinz meget ked af at læse. Heinz modtog en fortjent stående klapsalve. 1. Valgt til dirigent blev Per Møllerskov. Valgt til referent Hanne Bonnerup. Valgt til stemmetællere blev Sonja Ahrensberg afd. 9, Børge Zanchetta, afd. 7, Birger Andersen afd. 18 og Ole Nielsen afd Børge Munksgaard bød velkommen til alle og et specielt velkommen til nye beboere og revisor Karsten Jensen. Dernæst fortalte han, at Poul Erik Mikkelsen den 30. april 2013 havde meddelt bestyrelsen, at han med øjeblikkelig varsel ønskede at udtræde af bestyrelsen. Poul Erik Mikkelsen fortsætter som redaktør for NAB/SØBO nyt, hvilket bestyrelsen er rigtig glade for. Derefter var der en del spørgsmål og svar, hvor mange af spørgsmålene gik direkte til Børge Munksgaard. Organisationsbestyrelsesmedlem Verner Lauridsen havde i forvejen overvejet sin situation de sidste dage, og ønskede at trække sig fra organisationsbestyrelsen. Han udtrykte en tak til mange personer. Derefter gik man over til bestyrelsens beretning: Vi har igen haft et travlt år. Bestyrelsen har deltaget i mange møder, det har blandt andet været bestyrelsesmøder, regnskabsmøde, budgetmøder, formandsmøde, møde med Sønderborg Kommune, kontaktudvalgsmøder, møder i diverse underudvalg, møder i 8. kreds. Sidst på året 2012 meddelte Heinz Carstensen, at han havde købt en andelsbolig, og derfor flyttede fra Nordborg Andelsboligforening. Heinz kunne således ikke fortsætte som formand i NAB. På den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2013 blev Børge Munksgaard valgt som foreningens nye formand. Senere på generalforsamlingen har vi valg til bestyrelsen, og det er vores store håb, men også et krav, ikke bare fra os, men fra hele organisationen Nordborg Andelsboligforening, og at vi skal sikre et godt og positivt samarbejde i bestyrelsen. Økonomi i Der er lavet fornyelser og renoveringer for kr Henlæggelser til fornyelse kr Almindelig vedligeholdelse for kr Huslejestigninger Fra 0 til 12,9 % i almene familieboliger og fra 0 5,2 % i kommunale institutioner. Foreningen kommer ud med et overskud på kr Der er 14 afdelinger med et samlet overskud på kr , og 12 afdelinger med underskud på kr Det vil sige et samlet overskud på kr Nye tiltag i I årets løb har vi ikke haft enkeltstående større byggesager, men har foretaget en del nødvendige og energirigtige forbedringer i en del afdelinger, nogle er afsluttede og andre er endnu i gang. Det er især de ældre afdelinger, der kommer til at nyde godt af disse tiltag. Renoveringerne skal udover, at give et bedre indeklima også gerne kunne finansieres delvis ved besparelser på energiudgifterne. Vi har monteret solceller på administrationsbygningen og installeret Danfoss Living styringssystem for at reducere vores elog varmeforbrug. Vi venter på en udmelding fra Folketing og Boligselskabernes Landsforening om mulighederne for at installere lignende i afdelingerne. Alle afdelingsbestyrelser har været inviteret til orienteringsmøde om en ny mulighed for kollektiv aftale med Syd Energi om især TV muligheder, men også internet og telefoni. Umiddelbart virker det til at være en fornuftig løsning både på pris og pakker, hvis man ønsker at bruge Syd Energi. 11

12 Referat fra generalforsamling fortsat. Da der er tale om en kollektiv ordning kræver det en beslutning på et afdelingsmøde. Alle afdelinger skal have holdt et beboermøde inden eller på det ordinære afdelingsmøde i september. Vi har indført et nyt rekvisitionssystem via e- mail. Det var spændende at følge opstarten hos de enkelte formænd. I dag fungerer systemet rigtig godt og fornuftigt for langt de fleste. Den 1. oktober 2012 fik vi en ny medarbejder Allan Christensen, som er ansat til at udføre mindre reparationer i afdelingerne. Dette vil være en økonomisk besparelse for afdelingerne, og små opgaver bliver lavet væsentlig hurtigere end tidligere, og giver en større tilfredshed hos beboerne. Da der ingen afdelingsbestyrelse er i afd. 23 og afd. 31 har bestyrelsen udpeget Grete Jakobsen fra hovedbestyrelsen til fungerende formand indtil afdelingerne selv vil få valgt en afdelingsbestyrelse. NAB / SØBO NYT har i noget interessant fra dagligdagen i jeres afdeling i kan tænke jer at få med i bladet, så kontakt Poul Erik Mikkelsen. På grundlag af et udbud i 2011 fik vi en særdeles fordelagtig pris for energimærkning af alle boliger i NAB, som vi nu har modtaget i slutningen af 2012 og starten af Energimærkning er dels et lovgivningsmæssigt krav i forbindelse med udlejning, men også et arbejdsredskab, Jørn Werner vil gøre brug af i forbindelse med fremtidige energitiltag i afdelingerne. Bestyrelsens beretning gav ikke grundlag for videre diskussion og blev godkendt ved akklamation. 1. Jan Mortensen fremlagde foreningens regnskab for 2012 og budget for Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til orientering. 2. Der var ingen indkomne forslag. 5A. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Følgende foreslået: Egon Jepsen, afd. 6, modtager valg, René Becker, afd. 13, ønskede ikke at modtage valg, Edel Matthiesen, afd. 4, modtager valg og Steen Pedersen, afd. 9, modtager valg. De tre som modtog valg præsenterede sig selv. Fordelingen blev ved skriftlig afstemning således: Edel Matthiesen 212 stemmer, Steen Pedersen 226 stemmer og Egon Jepsen 29 stemmer, hvorved Edel Matthiesen og Steen Pedersen kom ind i bestyrelsen. Steen takkede for valget, og håber nu på ro i bestyrelsen. Edel takkede også for valget og ser positivt frem til samarbejdet og få de gode ting frem i NAB igen. 5B. Valg af to suppleanter. På valg er Edel Matthiesen, afd. 4 og Karsten Jensen, afd. 19. Der kom tre forslag : Karsten Jensen, afd. 19, Janni Pedersen, afd. 3 og Lone Simonsen, afd. 8. De tre præsenterede sig, og fordelingen af den skriftlige afstemning blev: Karsten Jensen 167 stemmer, Janni Pedersen 172 stemmer og Lone Simonsen 92 stemmer. Janni Pedersen afd. 3 blev derved 1. suppleant og Karsten Jensen afd. 19 blev 2. suppleant. 6. Valg af revisor. Genvalg af Revisionsinstituttet a/s. 7. Eventuelt. Winnie Pedersen, afd. 9 bad om ordet, hvor hun ønskede alle tillykke med valget, og håbede på et godt samarbejde i den nye bestyrelse. Hun opfordrede den nye bestyrelse til at genoverveje æresmedlemsskab til Heinz Carstensen. Børge Munksgaard takkede Poul Erik Mikkelsen og Verner Lauridsen for deres bestyrelsesarbejde og inviterede dem til en afslutning på det først kommende bestyrelsesmøde. Referent: Hanne Bonnerup Solcelleanlægget er nu monteret og i drift på administrationsbygning. 12

13 Nordborg Andelsboligforening - Årsberetning Organisationens regnskab for 2012 udviser et overskud på 76 tkr., som er overført til arbejdskapitalen og den bogførte egenkapital udgør herefter tkr. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Afdelingernes resultater udgør netto et overskud på 115 tkr. fordelt med 14 afdelinger med overskud på i alt 597 tkr. og 12 afdelinger med et underskud på i alt 482 tkr. Ved udgangen af 2011 var afdelingernes samlede henlæggelser til planlagte fornyelser og vedligeholdelse tkr. Dette svarer kr. 323 pr. kvm. i gennemsnit. Herudover er der samlede henlæggelser på tkr. til istandsættelse ved fraflytning. Afdelingerne er i sig selv meget forskellige og har derfor alene af den grund forskellige behov for henlæggelser. Det skal bemærkes, at der er sket en reduktion i de samlede henlæggelser i 2012 og det vil der blive fokuseret på i forbindelse med budgettering for kommende år. Afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner vil blive gennemgået og revideret i det omfang der viser sig behov herfor. En del afdelinger har foretaget individuelle forbedringer i boligerne. Disse forbedringer er i væsentligt omfang finansieret med foreningens egne midler. Dette er ikke hensigtsmæssigt og der vil i 2013 blive hjemtaget eksterne lån til afløsning af foreningslånene. Af Jan Mortensen Der er i årets løb igen foretaget energibesparende forbedringer i form at isolering og udskiftning af vinduer i nogle af de ældre afdelinger. Der har været positive reaktioner på effekten, dels udgifter til energi og dels et bedre indeklima i boligerne. Udgifterne finansieres ved egne midler, trækningsret i Landsbyggefonden og ekstern lånefinansiering. Boligorganisationens bestyrelse og administration ønsker at optimere energiforbruget i NAB inden for de mulige økonomiske rammer. Udviklingen i mulighederne inden for vedvarende energikilder følges løbende. Vi har to projekter i vores administrationsbygning. I 2012 blev der installeret Danfoss Living system til styring af varme og til dels elforbrug. I 2013 er der herudover installeret 6KwH solcelleanlæg. Begge investeringer har allerede nu dokumenteret besparelser i vores udgifter til energi. Der har i 2012 igen været tab som følge af manglende udlejning. Det er i flere situationer end tidligere sværere at genudleje boliger ved fraflytning. Udkantsproblematikken og nedlæggelse af arbejdspladser er en del af forklaringen på, at folk flytter fra området. Vi håber at de igangværende nedrenoveringer i DANBO vil være den justering der skal til for at tilpasse udbud og efterspørgsel på almene boliger i området. 13

14 Nordborg Andelsboligforening RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN Bruttoindtægter: regnskab budget afvigelse budget Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Byggesagshonorarer m.m Ekstraordinære indtægter Bruttoindtægter i alt Brutto administrationsudgifter Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadministration i alt Resultat før renter: Renteindtægter Renteudgifter Nettorenter: Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver 31/ / Administrationsbygning Inventar og driftsmidler Indskud Dalbo Indskud i Landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt: Omsætningsaktiver Lån til afdelinger, herunder byggeri Andre tilgodehavender Værdipapirer, obligationer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ( anlægs- og omsætningsaktiver ) Passiver Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Afdelingernes indeståender Bankgæld Leverandører og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt ( Egenkapital, lang- og kortfristet gæld) Alle ovennævnte tal i tusinde kr. samlet regnskab med noter og specifikationer kan afhentes på kontoret. 14

15 Afdelingernes regnskabsresultater i 2012 Afdeling Årets overskud (konto 140) Årets underskud (konto 210) Opsamlet resultat I alt Ovenstående resultater og opsamlet resultat er et sammendrag af afdelingernes regnskaber for Regnskaberne er godkendt af afdelingsbestyrelserne og vil blive fremlagt på afdelingsmøder i september 2013 sammen med forslag til budget for

16 Afdelingsbestyrelser pr. 1. juli 2013 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 Afdeling 6 Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 9 Afdeling 12 Afdeling 13 Afdeling 14 Apotekervænget 1-16 (til venstre) 16 boliger. Heidi Rasmussen, Apotekervænget 9 ( formand ) Susanne Petersen, Apotekervænget Kaj Kock, Apotekervænget 7 Jonna Johansen, Apotekervænget 12 (suppleant) Nordborgvej (Havnbjerg) 12 boliger Ole Holmegaard, Nordborgvej 45 ( formand ) Karl Johan Asmussen, Nordborgvej Lisbeth Lindblad, Nordborgvej 41 (suppleant) Nordborgvej (Svenstrup) 10 boliger Ove Jensen, Nordborgvej 113 ( formand ) Dorte Berndt, Nordborgvej Janni Petersen, Nordborgvej 107 Apotekervænget (til højre) 20 boliger Edel Mathiesen, Apotekervænget 27 ( formand ) Ole Christoffersen, Apotekervænget 35 (næstformand) Ulla Karlsen, Apotekervænget Ingeborg Schuldt, Apotekervænget 24 (suppleant) Tjørnevænget 1-20 (Havnbjerg) 20 boliger Keld Hedegaard, Tjørnevænget 19 ( formand ) Michael B. Sørensen, Tjørnevænget 18 Kim Adamczyk, Tjørnevænget 16 Michael Jørgensen, Tjørnevænget 6 Anni Hansen, Tjørnevænget 2 (suppleant) Kirkevænget boliger Anette Frosch, Kirkevænget Danny Andersen, Kirkevænget 35 Jane Duus, Kirkevænget 18 Heidi Frosch, Kirkevænget 13 Harald Hansen, Kirkevænget 34 (suppleant) Alsingerhaven Søvej, Lærkevej, Mågevej 96 boliger Robin Kellgren-Asmussen, Mågevej 86 ( formand ) Lejf Christensen, Mågevej Susanne Neesgaard, Lærkevej Karin Hansen, Mågevej 80 (suppleant) Turøvej 1-45 (lige nr. 2-16, ulige nr. 1-43) 30 boliger Lone Simonsen, Turøvej 29 ( formand ) Henriette Broe Jørgensen, Turøvej 31 Turøvej, Drejøvej, Lyøvej, Manøvej, Fejøvej, Bogøvej - 92 boliger Preben Sørensen, Lyøvej 42 ( formand ) Winnie Svane Pedersen, Lyøvej Per Møllerskov, Drejøvej Steen Pedersen, Lyøvej 38 (suppleant) Omøvej, Enøvej 28 boliger med carport Viggo Nielsen, Enøvej 6 ( formand ) Frede Sørensen Omøvej Bent Carlsen, Enøvej Aage Madsen, Omøvej 8 (suppleant) Ahornvej, Lindevej, Naurvej, Pilevej, Rønnevej 54 boliger med carport René Becker, Lindevej 5 ( formand ) Christian Andersen, Rønnevej René Jensen, Pilevej Lis Jakobsen, Lindevej 4 (suppleant) Knolden, Birkevej 1-28 (ej nr ) 26 boliger med carport Tony René Hansen, Birkevej 1 ( formand ) Karen Willert, Birkevej 9 Birthe Tiettje, Birkevej 24 Mads Boesen Bonnerup, Birkevej 5 (suppleant) 16

17 Afdelingsbestyrelser pr. 1. juli 2013 Afdeling 15 Afdeling 16 Afdeling 17 Afdeling 18 Afdeling 19 Afdeling 20 Afdeling 21 Afdeling 22 Afdeling 23 Afdeling 24 Afdeling 25 Afdeling 26 Afdeling 27 Afdeling 28 Afdeling 30 Afdeling 31 Knolden, Birkevej (+25 og 27) 32 boliger med carport Harry Mortensen, Birkevej 37 ( formand ) Jan Olsson, Birkevej Robert Schumacher, Birkevej 36 Christian Schultz, Birkevej 38 (suppleant) Nederhaven boliger med carport Anne Marie Johansen, Nederhaven 10 ( formand ) Niels Meyer, Nederhaven Sanne Tang-Pedersen, Nederhaven 18 Gert Andersen, Nederhaven 3 (suppleant) Nederhaven boliger med carport Ole Nielsen, Nederhaven 22 ( formand ) Leif Mathiesen, Nederhaven 40 Else Weiss, Nederhaven 23 Søren Weiss, Nederhaven 31 (suppleant) Nederhaven boliger med carport Ingelise Hejgaard, Nederhaven 53 ( formand ) Carl Peter Petersen, Nederhaven Birger Andersen, Nederhaven Signe Jørgensen Nederhaven 62 (suppleant) Ugebjergvej (Svenstrup) 20 boliger med carport Karsten Jensen, Ugebjergvej 31 ( formand ) Alex Schumacher, Ugebjergvej Holmgade, Ved Vandtårnet - 38 boliger Rita Hansen, Ved Vandtårnet Leif Plath, Ved Vandtårnet Nina Mikkelsen, Ved Vandtårnet 4 Ulla Hoeg, Ved Vandtårnet 31 (suppleant) Storegade boliger Horst Paulsen, Storegade tv. ( kontaktperson ) Holmgade (lige nr.) 20 boliger Mathias Grau, Holmgade 52 ( formand ) Werner Holt, Holmgade Hans Olav Jensen, Holmgade Hans Lage, Holmgade 82 (suppleant) Apotekerhaven 1-2, Storegade boliger Grete Jakobsen, Pilevej 4 ( fungerende formand ) Storegade 66, Toften 8 boliger Horst Paulsen, Storegade tv. ( kontaktperson ) Nordborgvej ungdomsboliger Al henvendelse til Kontoret Tingholm, Jeppesdam 12 boliger Knud Eriksen, Tingholm 11A ( formand ) Tage Hansen, Jeppesdam 22B Ingrid Petersen, Jeppesdam 18 A Ingrid Jæger, Jeppesdam 22 A (suppleant) Løkken - 5 boliger Al henvendelse til Kontoret Jeppesdam, Kildebæk 42 boliger Børge Munksgaard, Jeppesdam 91 (formand) Laila Kolding Johansen, Kildebæk 12 Claus S. Nielsen, Jeppesdam 90 Alice Simonsen, Kildebæk 52 (suppleant) Jeppesdam 5 boliger Al henvendelse til Kontoret Storegade boliger Grete Jakobsen, Pilevej 4 ( fungerende formand )

18 Boligforeningen SØBO s administrationskontor Sundsmarkvej Sønderborg Telefon: Åbningstider på kontoret: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem, melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside: 18

19 Boligforeningen SØBO LEDEREN Formanden har ordet. Organisationsbestyrelsen besluttede ultimo 2012 at indgå forhandlingerne om køb af ejendommen Bosagergården 13 i Sønderborg med en overtagelses-dato den 1. marts Ejendommen, som består af 9 lejemål har fået betegnelsen afdeling nr. 34 og er beliggende tæt på vor afdeling 21 på Udsigten. Ejendommen har en fin vedligeholdelsesstandard og huslejen er på niveau med afdeling 21. Jeg ønsker de nye beboere velkommen i Boligforeningen SØBO. Byggeriet af 2. etape i afdeling 32 Damgade nærmer sig sin afslutning. Takket være dygtige håndværkere og i et godt samarbejde med vore teknikere holder den reviderede tidsplan med en forventet indflytning før sommerferien. Også i 2. etape har vi afholdt et Åbent Hus arrangement. Arrangementet fandt sted lørdag den 6. april og var rigtig godt besøgt. Efter at have besigtiget vore boliger kunne Sønderborgerne køre ud til Sønderborg Fjernvarme s flis anlæg på Vestermark og blive trakteret med ringrider pølser og fadøl/vand idet Fjernvarmen denne dag fejrede sit 50 års jubilæum med indvielse af det geotermiske anlæg samt flis anlæg. Foråret har ladet vente på sig men sommer bliver det alligevel og jeg ønsker alle en god og solrig sommer. Jens Erik Nielsen - Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO Formand: Næstformand: Jens Erik Nielsen Hanne Petz Skovkrogen 7 Lavbrinkevej 37 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Jørgensen Vibeke John Sdr. Landevej 51 s.h. Sdr. Landevej 70 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Annalise Almind Frederikparken 7 II 2 Tlf.:

20 Forretningsførers indlæg I over halvdelen af afdelingerne er det lykkedes at holde huslejestigningerne på nul i 2013 og mange afdelinger har også overskud og tilmed store overskud i 2012 regnskabet. Disse positive tendenser kan henføres til flere faktorer, herunder faldende forsikringspræmier, faldende udgifter til renovation på grund af mere genbrug og for nogles vedkommende også faldende udgifter til ejendomsskat. Hovedforeningen kommer for første gang i flere år også ud med et lille overskud i 2012, hvor der i 2011 var et lille underskud. Overskud er intet mål i sig selv. Det er tvært i mod målet at leve op til de vedtagne politikker og målsætninger samtidig med at tingene optimeres. At der nu overvejende er overskud er dog et tegn på, at arbejdet med små løbende forbedringer giver resultater. Repræsentantskabsmødet 13. maj 2013 forløb godt. Fra foreningens side var årsberetningen for 2012 ligesom for 2011 blevet gjort lidt mere indbydende og informativ det obligatoriske, men også meget omfattende regnskabsmateriale som bliver leveret for såvel hovedforening som afdelingerne. På repræsentantskabsmødet var der en livlig diskussion om fibernet fra SE Sydenergi og om hvilke procedurebeskrivelser, der skal foreligge i Søbo, og om hvordan administrationen og organisationsbestyrelsen skal arbejde hermed. Jeg tror, at antennebidrag, internetbidrag, varme, vand og strøm, alt sammen det som lejerne betaler ud over huslejen (vand kan være med i huslejen) vil fylde mere i det kommende år, fordi der vil være fokus på at optimere på disse områder også i erkendelse af, at stigende afgifter på forbrug og flere valgmuligheder for TV og internet kan være en bombe under økonomien. Vort nybyggeri på Damgade giver tro på, at vi fortsat på sigt kan få flere boliger i Sønderborg by p.g.a. det generelle ønske blandt folk om at bo centralt, energirigtigt og med den bekvemmelighed at have ejendomsfunktionærer til store dele af arbejdet. Nybyggeriet på Damgade har gjort det muligt at ansætte en 6. gårdmand til vort korps på de 5 eksisterende, da der ud over nybyggeriet var nogle andre afdelinger, som havde brug for flere gårdmandstimer. Af Hans Peter Hollænder. Bestyrelsen og forretningsfører har arbejdet med flere mulige emner til kommende projekter, hvoraf et mindre projekt ny opførte boliger på Dybbølsiden p.t. synes mest realistisk. Flere boliger er med til at holde administrationsbidraget nede, fordi udgifterne kan fordeles på flere. Flere boliger giver endvidere medlemmerne/opnoterede flere valgmuligheder. Bestyrelsen har derfor med kommunens godkendelse også valgt ultimo 2012 med overtagelse marts 2013 at købe ejendommen Bosagergården 13 med 9 lejligheder for at supplere foreningens boligmasse med en ejendom, der matcher vor vedligeholdelsesstandard og boliger i øvrigt Kontoret holder sommerferie Fra mandag den 22. juli til og med fredag den 2. august Kontoret ønsker alle en rigtig god sommer. 20

21 Medarbejdere i Boligforeningen SØBO Forretningsfører Hans Peter Hollænder Inspektørafdelingen Regnskab Jette Pørksen Kristensen Sekretariatsleder Nina Frederiksen Bogholderi - Husleje Anita Conrad Jensen Inspektør Jesper Baun Schmidt Ekspedition - Udlejning Kontorassistent Natascha Ulderup Kontorassistent Tove Møller Jensen Inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen Boligforeningen SØBO s ejendomsfunktionærer Thorvald Morten Susan Jan Claus Lorenzen Pedersen Burmeister Toft Thomsen

22 Ordinært repræsentantskabsmøde. Mandag den 13. maj 2013, kl i beboerhuset på Vesterkobbel. Tilstede: Der deltog 39 af repræsentantskabets i alt 56 medlemmer. Fra administrationen deltog Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt og Jette Pørksen Kristensen. Endvidere deltog redaktør og fotograf for NAB- SØBO Nyt Poul Erik Mikkelsen. Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hanne Petz blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 7, at mødet var lovligt indkaldt. 2. Valg af stemmeudvalg. Jesper Baun Schmidt og Jette Pørksen Kristensen blev valgt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 22 Den skriftlige beretning er udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Formand Jens Erik Nielsen fremlagde den mundtlige beretning, der indeholdt en orientering vedrørende følgende sager: 1. Status for nybyggeri afdeling 32 Damgade. 2. Opfølgning på vore byggeprojekter som er udenfor referat. Ad. 1 Status for nybyggeri afdeling 32 Damgade. 1.etape af vort nybyggeri afdeling 32 på Damgade er afsluttet. Vi har indsendt skema C til endelig godkendelse ved Sønderborg kommune og kan oplyse, at byggeriet overholder budgettet. I byggesagen har der har været en del ekstra udgifter til bl.a. sandpude-fundering grundet blød bund. Når der køres sand til byggegrunden skal der også køres noget jord bort og desværre var den jord som skulle køres bort forurenet. En del af den forurenede jord kunne placeres andet steds på grunden men meget skulle bortkøres og det har kostet mange penge. Vi vidste, at der på grunden var konstateret en forurening men at den bløde jordbund var så omfattende var overraskende. At byggesagen alligevel overholder budgettet skyldes de lave byggelånsrenter som vi har været tilgodeset af. Alle lejligheder i etape 1 er udlejet og vi er glade for den megen gode omtale som byggeriet har fået. 2.etape af byggeriet afsluttes om et par måneder. I forhold til den oprindelige tidsplan, har vi takket været dygtige håndværkere og et godt samarbejde med teknikerne, kunne fremrykke indflytningen til den 1. juli. Ligesom i 1. etape opkræver vi et reservationsgebyr. Gebyret er på kr såfremt lejeren springer fra sin reservation, ellers bliver reservationsgebyret modregnet i indskuddet. Flere lejere er sprunget fra deres reservation og det har dels medført interne flytninger/rokeringer blandt afdelingens beboere og de kommende beboere og ekstra arbejde i Udlejningsafdelingen. Alle lejligheder er udlejet til 1. juli Når indflytningen er vel overstået overvejer vi at planlægge et arrangement hvor vi formelt overdrager byggeriet til afdelingens beboere og samtidig afsløre stenkulturen som er indkøbt for penge skænket af Nykredit. Tankerne er indtil videre kun på tegnebrættet og vi skal selvfølgelig have afdelingsbestyrelsen med på råd. Hans Peter Hollænder gennemgik Søbo s målsætninger og politikker, opdelt i de overordnede målsætninger, som alle kan ses på hjemmesiden, en del omkring organisationen, hvor de fleste kan ses på hjemmesiden og så de mere detaljerede beskrivelser om administration mv.

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA.

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA. 184-648 REFERAT Bestyrelsesmøde 24. april 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Helle Nilsson Schmidt HNS Søren

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vejledende Indskud og Huslejer pr. 1/1-2014

Vejledende Indskud og Huslejer pr. 1/1-2014 Afd. 1 Værelser Kvadratmeter Indskud Leje Varme Vand Apotekervænget 4 95 20.900 4.320 Gasfyr Sdbg fors. Afd. 2 Værelser Kvadratmeter Indskud Leje Varme Vand Nordborgvej 4 100 18.000 3.930 Gasfyr A'conto*

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Byggeforeningen af 1933 Valdemar Sejrsvej 13 4300 Holbæk Tlf. 59 43 20 22

Byggeforeningen af 1933 Valdemar Sejrsvej 13 4300 Holbæk Tlf. 59 43 20 22 Referat fra Byggeforeningen af 1933 Generalforsamling Afholdt tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 på VANDRERHJEMMET, Ahlgade 1B., 4300 Holbæk Deltagere: 31 lejemål var repræsenteret ved 37 beboere. Organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere