AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT"

Transkript

1 Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Rubrikkernes størrelse i det følgende format er vejledende. Den samlede rapport må ikke overstige 8 sider. Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Journal nr.: Land(e): Foreningen Kilangoro Ifakara Community Centre MP-okt Tanzania Periode: Totalt budget: Faktisk forbrug: Dato adresse Ansvarlig person (Underskrift) POUL BRANDT RASMUSSEN Ansvarlig person (Blokbogstaver) Bilag 10 januar

2 1. Aktiviteter: Beskriv i punktform de aktiviteter der er gennemført i rapport perioden. Er alle aktiviteter der var planlagt blevet gennemført? Leje og istandsættelse af lokaler i Ifakara. Indsamling af udstyr og afskibning fra Danmark. Indkøb af udstyr i Tanzania. Støtte til administration og regnskabsprocedurer. Daglig drift af community centre. Daglig drift af Internetcafé med 6 computere, en printer og en fotokopieringsmaskine. I gennemsnit anvendte 3-4 mennesker ad gangen computerne. Drift af undervisningslokalet med 7 computere, hvor der til daglig sidder elever og øver sig, og hvor der kommer en lærer et par gange om ugen og efter aftale. Partnerskabsopbygning, organisation og demokratiseringsprocesser, workshops: problemformulering og projektidentifikation. Evaluering. Alle aktiviteter blev gennemført Aktiviteter opstået i projekt perioden udenfor Minipulje-bevillingen: HIV/AIDS informations kampagner og rådgivning er fortsat i perioden. Budget ukendt. IT-kurser. På baggrund af en donation gennem Kilangoro har det været muligt at tilbyde 30 unge et gratis et gratis grundkursus i IT. Budget 5000/-DKK Fortsat opbygning af undervisningslokaler for mentalt handicappede børn i en nærliggende landsby (Idete). Kilangoro har hjulpet med midler via Jubilæumsfonden, JL-fonden og private tilskud. Byggeriet er nu nær sin afslutning, men der mangler stadigvæk møbler. Budget /-DKK Ifakara Community Group (ICG) har nu et i en årrække haft et samarbejde med en hollandsk privat bistandsorganisation, der hjælper ældre fattige, enlige mennesker i Ifakara. Budget ukendt ICG blev fik efter ansøgning - og en omstændig assesment -proces godkendt et Good Governance projekt af organisationen Foundation for civil society (www.thefoundation.or.tz). Projektet bestod i at oplyse og træne lokale ledere og landsbyboer i good governance - pligter og rettigheder - i Mahenge(fase 1 i 2009) og Kilombero(fase 2 i 2010) distrikter. Alle landsbyer i de to distrikter blev besøgt. Regnskabet var underlagt ekstern autoriseret revision og en mellemliggende ekstern evaluering hvilket har været en god læreproces for ICG. Budget 2x 34,500,000/-Tsh - ialt godt 300,000/- DKK. 2. Justeringer af indsatsen som følge af Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev. Beskriv tiltag som følge af de eventuelle gode råd eller forslag til justeringer vedr. indsatsen som blev foreslået i Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev (hvis der ikke blev nævnt noget, behøver denne rubrik ikke udfyldes). Hvis I har valgt ikke at følge gode råd/justeringsforslag angives begrundelse. 3. Problemer. Har der været problemer i gennemførelsen af indsatsen? Internetcafén Den forventede økonomiske uafhængighed er ikke opnået. De forventede indtægter fra internetcafeen har kun kunnet dække 50-60% af udgifterne til husleje, elforbrug, administration og lønninger og altså slet ikke til Bilag 10 januar

3 at opbygge et overskud til at starte egne aktiviteter endsige at etablere en stabil egen-økonomi omkring den daglige drift. Problemerne med skyhøje priser på internetforbindelse fortsatte med at udhule det økonomiske grundlag og det har ikke i projektperioden været muligt at finde en anden billigere adgang til internetforbindelse, eller trods mange ihærdige forsøg at skaffe midler fra andre donorer til medfinansiering af udgifterne. Huslejen har i projektperiode også været et problem, fordi der kun var mulighed for at opnå et-årige kontrakter med en meget besværlig husejer, således kom der årlige ubudgeterede stigninger på huslejen. Der skal dog ikke herske tvivl om at InternetCafeen og computerskolen blev brugt af mange, og særligt de unge er som forventet meget tiltrukket af stedet. Problemet er alene økonomisk. Bestyrelsen. Efter en positiv opstart løb bestyrelsen efter et år ind i en fase præget af mistillid og magtkampe. Manageren ICG s initiativtager og ildsjæl, og den ene af to lønnede har et lidt utålmodigt og egenrådigt gemyt. Samtidig var den daværende formanden (en kvinde) svag på denne post. Alle initiativer kom derfor fra manageren, blev der for langt i mellem møderne handlede manageren på egen hånd - med en oprigtig interesse for at få ting til at ske. Et par medlemmer af bestyrelsen mente ikke de var velinformeret. De begyndte at stille spørgsmål og så mistillid til managerens virke. På en workshop i slutningen af 2008 blev der forsøgt at skabe tillid blandt bestyrelsesmedlemmerne og nedfælde retningslinjer for beslutningsprocedure, og for managerens information til bestyrelsen/medlemmerne, samt udarbejdet en detaljeret Plan of Action. Skaden var sket og det var ikke muligt at få bestyrelsen til at fungere sammen igen. Der blev - efter flere tilløb - afholdt en generalforsamling, som valgte en ny bestyrelse og formand i begyndelsen af Under en workshop afholdt i forbindelse med evalueringsbesøget 2010 synes den ny bestyrelse at fungere markant bedre - i en grundlæggende positiv og tillidsfuld ånd særligt samarbejdet mellem manager og formand fungere meget engageret, konstruktivt og fremadrettet. 4. Opnåede mål og resultater Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de mål som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.5). Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de resultater/virkninger som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.6). OVERORDNET MÅL: En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraplyorganisation, med ressourcer til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter. De nævnte problemer omkring bestyrelsen har på mange måder lammet udviklingen af ICG som forening igennem det meste af projekt-perioden. Det har således ikke lykkedes at tiltrække nye medlemmer i nævneværdig grad, medlemstallet ligger på omkring 40(heraf 20 fra kvindegruppen IWWA), hvor håbet var et tal på ved projektets afslutning. Mødefrekvensen i bestyrelsen er ligeledes meget sporadisk, og beslutninger tages oftest af manageren og bestyrelsesformanden alene, efterfølgende informeres den øvrige bestyrelse som regel enkeltvis. Der synes dog ikke at være den store utilfredshed med ordningen i den nye bestyrelse, der iøvrigt bor lidt spredt og alle har travlt. Kommunikationen med DK er endnu ikke blevet forbedret væsentligt, og der har været mangel på månedlige rapporter, men det var nok for optimistisk at forvente månedlige rapporter kvartalsrapporter havde været mere realistisk. Men med de voksende stridigheder og den kroniske dårlige økonomi, er det ikke lige det man som afrikaner har lyst til at rapportere hjem til en forventningsfuld dansk donor. Ophøret af net-forbindelse og dermed muligheden for mail og Skype adgang har naturligvis ikke gjort kommunikation nemmere. Under evalueringsbesøget blev der afholdt et møde med District Development Officer I Ifakara. DDO en Bilag 10 januar

4 havde kun rosende ord om ICG og fortalte at ICG altid deltog i distrikt-myndighedernes koordinationsmøder for lokale NGO er og var meget respekteret. DDO en vurderede, at ICG har potientale og kapacitet til at køre udviklingsprojekter - især socialt orienterede projekter, som hun mente at ICG s manager havde et stort hjerte for. Det var en overraskende positiv oplevelse at konstatere hvor tæt og tillidsfuldt et samarbejde der syntes at være mellem distrikts-myndighederne og de lokale CBO er og NGO er. KONKRETE MÅl: 1. Etablering af et aktivt ICG Community Center med faste daglige åbningstider. 2. Etablering af internet-café. Ad. 1: Målet er stadig opfyldt, omend det køre på vågeblus, da internetcafeen ikke kører pt. på grund den manglende adgang til et net. Der er dog stadigt dagligt åben ugen igennem med adgang til computere, kopimaskine og diverse kursus-aktiviteter. Samtidigt fungere lokalerne som kontor og administrativt HQ for ICG s øvrige aktiviteter. Alle møder afholdes ligeledes her. Ad. 2: Målet er opnået. Internetcafeen blev etableret og kørte i godt 2 år. Når en billigere netadgang etableres i Ifakara, er internetcafeen klar til at genstarte overnight. INDIKATORER: 1. Community Center etableret og fungerer uden udefrakommende tilskud ved projektets afslutning. Stigende medlemstal og mødeaktivitet. 2. Internet-cafe kører stabilt og generer et økonomisk overskud til ICG s drift. Ad. 1: Projektets økonomiske bæredygtighed er stadig ikke opnået. Centret er etableret, men kan endnu ikke fungerer uden udefrakommende tilskud. Indtjening på computer- og engelsk undervisning, samt kopiering og udarbejdelse af dokumenter suppleres med tilskud fra andre organisationer, hvor ICG får lidt overhead ved at køre div. projekter, men den samlede indkomst er altså ikke tilstrækkelig til at dække de løbende omkostninger ved driften af ICC. ICG har ikke gjort nok for at forøge medlemstallet og mødeaktiviter har været sparsomme. ICG har dog haft en del ideer til hvordan de kunne oplyse om ICG og ICG s projekter og herved eventuelt skaffe nye medlemmer. De økonomiske problemer med at få centret til at køre og de tidligere konflikter i bestyrelsen har dog ikke givet megen plads eller lyst til at køre medlemsforøgende kampagner. Foreningsaktiviteterne fortsætter på samme niveau som hidtil, men nu forhåbentligt - befriet for de opslidende magtkampe og mistillid. Ad. 2: Internetcafeen har kørt indtil for knap et år siden. Pt. er sattelit-forbindelsen afbrudt/afmeldt pga manglende indtjening, der resulterede i at betalingerne til udbyderen ophørte. ICG er dog stadig ejere af sattelitudstyret. Det er vanskeligt at vurdere hvor meget de mange og lange strømafbrydelse i forbindelse med asfalteringen af hovedgaden har haft på økonomien. Den månedlige afgift på 500 USD skal betales uanset den kan udnyttes. Et hurtigt overslag over indtjeningen i perioder med strøm samlignet med perioder uden strøm og altså ingen indtjening viser at Internetcafeen sandsynligvis kunne ha løbet rundt, dog uden at generere et større overskud. Man afventer en billigere forbindelse, som er ved at blive etableret til alle distriktsbyer i Tanzania. Udmeldingen fra regeringens side var, at Ifakara som distriktsby ville få forbindelse i feb-marts 2010, men forbindelsen er dd stadigvæk ikke etableret. Vi venter spændt på begge sider af ækvator. Prisen på den kommende internetforbindelse er dog pt. ukendt, men der er en forventning om, at udgifter til internetforbindelsen bliver væsentligt reduceret, således at der ikke fremover skal betales 500 USD om måneden. Computerundervisningen foregår dog stadigvæk og unge mennesker besøger internetcafeen for at bruge computerne. Der har kun været muligt at lave et-årige kontrakter med husejer/landlady, som årligt hæver huslejen og Bilag 10 januar

5 derfor også blevet en stor stigende udgift for ICG. Der er dog på det sidste meldinger om, at en mere stabil og langsigtet aftale kan indgås, således at de foretagede investeringer ikke tabes. Det må konstateres at begge indikatorer ikke er blevet opfyldt fyldestgørende indenfor projektperioden, men ICG flyver, ja - som en afrikansk humlebi. 5. Kapacitetsudvikling og partnerskab Gør særligt rede for hvordan indsatsen har bidraget til kapacitetsudvikling og styrkelse af partnerskab. Der er foretaget 4 projektbesøg og en evalueringsrejse. Kilangoro har i forbindelse med projektbesøg udført træning i projektidentifikation og - ledelse, administration og regnskabsføring mm. Partnerskabet er blevet styrket ved projektbesøg, hvor der er blevet afholdt møder med bestyrelsen og workshops for bestyrelsen og menige medlemmer af ICG. På workshops har der bl.a. været gjort en indsats for få medlemmerne til indbyrdes at drøfte deres motivation for at være medlemmer i ICG samt demokratiske beslutningsprocesser og transparency. Endvidere er der på alle workshop s blevet arbejdet med projektidentifikation/formulering og problem-analyser med henblik på at øge ICG s muligheder for at søge støtte til projekter og aktiviteter fra andre donorer. 6. Projektrelateret oplysning (Udfyldes kun hvis der har været budgetteret med projektrelateret oplysnings arbejde) Beskriv i punktform de gennemførte aktiviteter. Gør rede for om oplysningsarbejdet har nået de mål der er beskrevet i ansøgningen. Ikke budgetteret med i ansøgningen deværre!. 7. Regnskabsresumé Samlet budget: Faktisk forbrugt: Uforbrugte midler: d.kr d.kr d.kr 8. Justeringer og ændringer af budgettet Angiv hvis der er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes. Der ikke foretaget større ændringer i indsatsen eller den overordnede strategi, men alene forsøgt at tilpasse den planlagte indsats til realiteterne. Som en konsekvens har Kilangoro måtte bruge kr. af aktivitetsmidlerne til at holde ICC flydende, i håb om at udviklingen ville sænke de store løbende udgifter til særligt internetforbindelsen. Budgetmargin kr. er anvendt til lokale investeringer: istandsættelse af lokaler, køb af div udstyr (sattelitforbindelse, computere, kopimaskine mm) men er hovedsaligt brugt til at dække uforudsete told og indklareringsudgifter ca kr. En forventet toldfritagelse blev ikke imødekommet, da toldfritagelses dokumenterne ikke var behørigt stemplet af regionsmyndighederne, og det har efterfølgende ikke været muligt at få refunderet udgiften. Budgetposterne lokal administration og lokale medarbejdere havde overforbrug på henholdsvis kr. og kr.. Som nævnt før blev huslejen hævet år for år og sattelitforbindelsen var en dyr post. Indtjeningen var ikke samsvarene disse udgifter. Den manglende indtjening skyldes bl.a. de mange strømafbrydelser, der har ramt Ifakara i projektperioden. ICG forsøgte at holde internetcafeen åben ved at anvende generator, men her var indtjening heller ikke samsvarene udgifterne til fuel. Det mindre forbrug på kr., der har været på projekttilsynkontoen, er ligeledes brugt til afhjælpning af betaling for internetforbindelsen. Desuden har Kilangoro afholdt udgifter til revisor, eftersom alle projektmidler var brugt. Der er løbende i Statusrapporter blevet gjort rede for disse problemer og søgt om tilladelse til justeringer mellem budgetlinierne. Bilag 10 januar

6 9. Andre bemærkninger Det har været en meget hård læreproces på begge sider af ækvator med mange problemer både selvforskyldte som uforskyldte. Kilangoros ønske om at starte med et lille, økonomisk beskedent projekt og samtidigt forudsætte at indtjeningen fra hovedaktiviteten Internetcafeen skulle være en integreret del af budgettet og dermed blive et væsentligt sucsess-kriterie, må idag konstateres som ambitiøst, vovet eller - naivt. Resultatet blev at projektet var håbløst under-finansieret fra start og med meget få muligheder for at hjælpe ICG når kriserne opstod. Kilangoros kasse har næsten konstant været drænet. For partneren ICG har det naturligvis haft endnu alvorligere konsekvenser og der er ikke tvivl om at de økonomiske problemer i væsentlig grad har bidraget til konflikten i bestyrelsen. At gøre ICG s eksistens og opbygning afhængig af Internetcafeens overlevelse må siges at være et projektdesign fejlgreb, der har haft store konsekvenser for partnerens ro og stabilitet til at udvikle sig som en lokal parably-organisation med et støt stigende antal medlemmer. Som konsekvens af uroen satte blandt andet en større kvindegruppe IWWA med 20 medlemmer deres medlemsskab på standby. Projektet blev defineret og udarbejdet i tæt samarbejde med den gamle bestyrelse lokalt i Ifakara, mens det endelige budget og projektforslag blev til i DK. Men vi må slå fast at de indbyggede fejl og underfinansieringen alene er Kilangoros ansvar. Mest beskæmmende er dog nok, at der på trods af adskillige besøg og tilsynsrejser går så lang tid inden vi her i DK opfatter krisen i ICG s bestyrelse og hvor alvorlig den er. Da vi endelig reagere er det for sent at rette op på det der reelt er en lang række af misforståelser. Mange gode afrikanske kræfter blev spildt. Vi må konkludere at pga de tekniske og økonomiske vanskeligheder med at få internet-caféen til at fungere optimalt, har slidt på kræfterne, både lokalt i ICG og i Kilangoro. Som konsekvens har der ikke har været tilstrækkeligt med ressourcer til en nødvendig målrettet kapacitetsudvikling og focus på styrkelsen af partnerskabet. På trods af selvransagelsens lidt tunge konklusioner har projektet dog også skabt en række meget positive og fremadrettet resultater. ICG har vist at de har været i stand til at overleve og udføre andre aktiviteter og skabe tillid hos de lokale myndigheder, hos andre NGO er og ikke mindst donorer. På trods af alle konflikter og økonomiske problemer har ICG fået tilført og udviklet kapacitet til at udarbejde projekt-forslag, at få dem godkendt af en meget kritisk donor og gennemføre projekterne med et samlet budget på /-DKK på egen hånd. Meget synes stadigvæk at være bygget på og afhængigt af managerens uudslukkelige initiative og drive. Det er derfor Kilangoros håb at kunne fortsætte samarbejdet og arbejde på at styrke både ICG og Kilangoros aktiviteter. Vi mener det er vigtigt fremover: At ICG får deres egne fysiske rammer i Ifakara, hvor de kan fungere uden problemer med landlords og uforudsigelige huslejestigninger. At ICG får de nødvendige faciliteter og logistik til forsat at kunne tiltrække eksterne donorer og gennemføre projekterne med sucsess. At synliggøre ICG s indsats og forøge ICG s medlemstal At styrke ICG som demokratisk organisation, hvor flere medlemmer deltager aktivt At Kilangoro og ICG samarbejder om projekter, som kan skabe udvikling på baggrund af lokale ressourcer. At Kilangoro og ICG samarbejder om socialt orienterede projekter, som støtter svage grupper i området til at få del i udviklingen. Kilangoro ser den nuværende bredde i ICG aktiviteter som værende helt i overenstemmelse med vores forventninger til ICG som en socialt orienteret parably-organisation. Det er derfor vigtigt at fast holde et stærkt socialt indhold i kommende projekter. Bilag 10 januar

7 Fremtidige projekter. Der har ved adskillelige lejligheder møder og workshops blevet arbejdet med forslag til nye projekter. Både den gamle og den bestyrelse har enstemmigt holdt fast i et Traktor projekt. Projektet består i anskaffelsen af en traktor med redskaber og anhænger. Der er et stort behov i Ifakara for at få pløjet jorden, der er få traktorer og priserne pr. hektar er skyhøje og profitten stor. Grundideen er at at ICG s traktor vil pløje et nøje beregnet antal hektar til dagspris og derefter bruge overskuddet til at pløje til en reduceret pris for fattige efter en nøje planlagt social-assesment process. Kilangoro s projektgruppe har brugt meget tid på gå ind i alle detaljer økonomiske, tekniske og logistiske med ICG projektet og vurdere - hvor naivt det end kan synes ved første øjekast at det kunne fungere under visse forudsætninger - erfaringerne fra internetcafeen skræmmer. Men vi mener ikke at ICG på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige fysiske rammer eller logistisk og administrativ kapacitet/erfaring til at gennemføre et så komplext projekt. Samtidigt føler vi ikke at den nye bestyrelse er helt sammentømmeret og har erfaring nok endnu risikoen for at den tidligere konflikt mellem manager og bestyrelse er stor. Managerens ubestridelige evner, engagement og oprigtighed adskiller sig i den grad fra den øvrige bestyrelses niveau, at det udgør et lurende problem, der kræver stor opmærksomhed. Vi brugt meget tid på diskutere problemmet med manageren, og han er fuldt klar over situationen og har tydeligt arbejdet meget med at ændre sin solo-stil. Vi har samtidigt gjort det klart at Kilangoro kun ønsker at sambejde med en partner, der har en kvalificeret og veloplyst bestyrelse der aktivt tager del i alle væsentlige beslutninger og en bestyrelse der er demokratisk valgt på en generalforsamling af menige medlemmer. Det skal dog gøres klart, at uden managerens 4x4W ildsjæl ville der næppe være et fungerende ICG idag. Kilangoro har derfor besluttet, at den bedste måde at hjælpe ICG videre på i første omgang, er at søge midler til et partnerskabs-opbygnings/støtte projekt. Projektet skal rette op på de fejl og svagheder der blev afdækket gennem det nu afsluttede projektforløb. Bilag 10 januar

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Kontingent 6, stk 2. Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Desuden kan der tegnes et familie medlemskab,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød den 27. maj 2010 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2009 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Ansøgende Mellemamerika Komiteen organisation: Indsatsens titel: Styrkelse af bondebevægelsen gennem opbygning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE

BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE Under projektbesøg på Cimes-projektet fik jeg lejlighed til at mødes kortvarigt med Miguel Isola for at drøfte biavlsprojektet. Ca. halvdelen af tiden deltog

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

dk-tug s revision 2015

dk-tug s revision 2015 dk-tug s revision 2015 Arne Jørgensen Revisionen er foretaget 11.-18. september 2015 1. Indledende bemærkninger Normalt og efter vedtægterne skal jeg som foreningens revisior gennemgå regnskabet for det

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Samlet oversigt, uddybet længere nede. Kommune/ Frivilligcenter

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Værktøjskasse. Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger. Indhold 1. Strategisk planlægning. 2. Handlingsplan. 3.

Værktøjskasse. Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger. Indhold 1. Strategisk planlægning. 2. Handlingsplan. 3. Værktøjskasse Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger Indhold 1. Strategisk planlægning 2. Handlingsplan 3. Foreningsledelse 4. Projektstyring 5. Fundraising 6. Monitorering og evaluering 7.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

VidenLab opsamling. Bedre offentlig/privat samarbejdskultur. Bascon VidenLab Efterår 2012

VidenLab opsamling. Bedre offentlig/privat samarbejdskultur. Bascon VidenLab Efterår 2012 VidenLab opsamling Bedre offentlig/privat samarbejdskultur Bascon VidenLab Efterår 2012 Indhold Se verden på en anden måde 3 Innovation er... 4 Randers Regnskov 5 Kvalificeret debat 6 Se verden på en anden

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere