Indledning s. 1 Formål s. 3 Kursets pædagogiske elementer s. 3 Eksamen s. 5 Pensum s. 6 Sprog s. 8 Forelæsningsprogram s. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning s. 1 Formål s. 3 Kursets pædagogiske elementer s. 3 Eksamen s. 5 Pensum s. 6 Sprog s. 8 Forelæsningsprogram s. 9"

Transkript

1 Politisk teori og idéhistorie (PTI) Indledning s. 1 Formål s. 3 Kursets pædagogiske elementer s. 3 Eksamen s. 5 Pensum s. 6 Sprog s. 8 Forelæsningsprogram s. 9 Indledning I kommer ikke langt i de politologiske fag uden en dyberegående refleksion over det politiske i sig selv, hvor der ofte henvises til store politiske tænkere. Der findes i virkeligheden megen litteratur, der kæmper med de mange vanskelige spørgsmål, der skjuler sig bagved det simple: Hvad er det politiske? PTIs formål er, som der står i Studieordningen: at give de studerende en historisk og tematisk indsigt i klassisk og moderne politisk teori med udgangspunkt i studiet af forskellige former for politiske regimer før og nu. En bred vifte af tænkere har brugt mange filosofiske begreber, historiske indsigter og praktiske erfaringer til at besvare det vigtige spørgsmål om det politiske, endskønt der ikke findes definitive svar. Vi tilbringer derfor en del af det første semester med at få fat i spørgsmålets bredde og dybde og derved opnå en bedre forståelse af de mange former, hvori det politiske realiseres. Den traditionelle hovedvej til den forståelse går igennem en række tænkere. Kursets mest synlige form er derfor forfattere og deres tekster. Tænkernes forskellige svarrigdom afspejles af nogle af de mange begreber og ideologier, der findes i det politiske leksikon: regering, magt, frihed, lighed, retfærdighed, osv. Igennem kurset vil I lære betydningen af disse begreber at kende, samt forstå deres rolle i en række af den moderne tids vigtigste ideologier. I denne materialesamling findes der et udvalg af tekster, der alle omhandler dette. Selv om udvalget af indlysende grunde er 1

2 meget begrænset og ikke kan fremvise tænkernes mange sider, håber vi, at uddragene giver et indblik i deres tænkning. Forelæsningerne har til opgave at forklare forfatternes historiske placering, deres idéer og argumenter, samt hvorfor de er vigtige kilder for vor forståelse af udvalgte begreber og ideologier. De formidlings-/grundbøger, som også er på pensumlisten, indeholder en opsummering af de fleste af tænkernes synspunkter og betydning, samt henvisninger til de vigtigste debatter omkring dem. Hvorfor er netop de tænkere udvalgt? Ligesom med Demokratikanonen, kan spørgsmålet ikke besvares definitivt. De udvalgte tænkere er de mest kendte, de mest indflydelsesrige, eller dem hvis arbejde giver det mest tydelige udtryk for tænkningens udvikling. Det vil sige, det er dem, der bedst baner vej for en dybere forståelse og flere oplysende politiske begreber, dem der giver de klareste analyser af deres tid, eller bedst repræsenterer tidens politiske forudsætninger. Talrige kandidater, hvis idéer ligeledes kunne yde et stort bidrag, er blevet forkastet af mangel på tid eller plads. De tænkere, der er med i materialesamlingen, udgør en rækkefølge af politisk tænkning over de vigtigste linjer i den vestlige verdens politiske udvikling indtil nu. Og hvad betyder den rækkefølge tænkerne læses i? Ikke at det politiske liv har udviklet sig i en enkelt bestemt retning mod fuldkommenhed hele vejen igennem verdens (eller snarere den vestlige verdens) historie. For det første findes der forskellige fortolkninger af verdenshistoriens mange perioder og scener. For det andet findes der næppe en unik løsning på spørgsmålet om de bedste former for politisk orden. Derfor er udviklingen af politiske former tit tøvende og skiftende. Vi udlægger her en enkelt linje for på en kunstig måde at holde sammen på de mange muligheder, som tænkerne og historien viser. Vi kan herefter hente idéer og inspiration derfra til at gennemskue de politiske spørgsmåls mange aspekter. Ikke desto mindre ligger der en historisk fortælling bagved rækkefølgen. Kurset begynder Platon, der skrev med de græske statsformer i sinde. Derefter følger den udvikling, der udfoldede sig i det vestlige Europa (eller endnu tidligere i middelhavsverdenen), og som skabte en ny politiske tænkning med vægt på diskussioner om frihed, lighed, magt, og retfærdighed. Fortællingen fortsætter med den primært sekulære tænkning, der udvikledes ved siden af den vestlige suveræn- og 2

3 nationalstats lange fødsel og som kom til udtryk i ideologier såsom liberalisme, konservatisme, kommunisme, og anarkisme. Endelig vender vi os med en række nutidige debatter i den politiske teori, hvor diskussioner om pluralisme, suverænitet, seksualitet, og den ikke-vestlige verden både udbygger og stiller spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af politiske begreber og ideologier. Formål Kurset kan tilbyde de studerende følgende: At I opnår et bredt kendskab til forskellige politiske tænkere og deres historiske baggrund. At I igennem teksterne får kendskab til forskellige begreber, med hvilke man analyserer det politiske: såsom frihed, lighed, magt, retfærdighed, regering, m.fl.. Derigennem at I opnår et bredt kendskab til den politiske tænknings forhold til den historiske udvikling og forskellige styreformer og samfundstyper, primært i relation til den vestlige verden. At I opnår kompetence til at forstå og diskutere svært tilgængelige tekster på et akademisk niveau, herunder begribe deres politiske og teoretiske indhold og implikationer og relatere dem til en nutidig kontekst. At I opnår kompetencer til at analysere og debattere nutidige ytringer, politiske tiltag og spørgsmål med henblik på: a) at forstå deres argumentationsmæssige opbygning; b) at uddrage deres værdimæssige indhold/grundlag; c) at relatere dem til den politiske teori og idéhistorie De overstående punkter er tæt knyttet til formålsbeskrivelsen i Studieordningen, afsnit 6.2. Kursets pædagogiske elementer og hvordan de bruges I når frem til kompetencerne ved at læse, høre og diskutere sammen med andre. Vi sørger for, at I får mulighed herfor via nedenstående elementer. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at I vil nå til dem: det kommer an på jeres forskellige tilgange og tidsforbrug. 3

4 1. Ugesedler: Hver uge bliver en ugeseddel lagt på nettet til jeres brug. Dens rolle er at orientere Jer i det, som I igennem ugens arbejde skal nå frem til, og hjælpe til læsningen af teksterne og til at nå kursets mål. Ugesedlen består af: a) en liste over ugens emner og tekster; samt b) spørgsmål som I bør holde in mente under læsningen den pågældende uge. Spørgsmål inddeles i tre typer redegørelse, sammenligning og diskussion som med vilje svarer til de tre typer spørgsmål, der bliver stillet til eksamen. Kan man komme i gang med at besvare de stillede spørgsmål som tit kan besvares på forskellige velbegrundede måder er man på vej til at opfylde det, kurset kræver. 2. Materialesamling, med den del af pensum som ikke er enten grundbøger eller tekster tilgængelige via Absalon. 3. Forelæsningerne foregår i Chr. Hansen Auditoriet, CSS mandage kl Nedenunder findes en liste over forelæsningernes emner og de tilhørende tekster. Forelæsningernes hovedformål er at forklare tænkerens tilgang, idéer og argumentationsform og hans/hendes bidrag til udviklingen af specifikke begreber og/eller ideologier. 4. Formidlings-/grundbøgerne er en del af pensum og et hjælpemiddel til jeres arbejde med primær-teksterne. Grundbøgernes detaljer findes nedenfor. Academic Books CSS (Øster Farimagsgade 5, Bygning 7, 1014 København K ( har bestilt et passende antal til hele årgangen. 5. Kursets rum på Absalon. Universitets webbaserede undervisnings- /læringsmiddel er en væsentlig kanal til alle slags kommunikation ang. PTI og middel til studerendes fremgang på kurset. Der finder I bl.a.: Ugentlige forelæsningsplan, opdateret efter behov. Ugesedler Pensum udover grundbøger og kompendium Power Points og/eller andre fortegnelser til forelæsninger Noter o.l. fra Jeres instruktorer Evt. forslag til ekstra læsning Evt. opdatering og uddybelser ift. kurset 4

5 Når tiden er inde, råd ang. eksamen, samt med eksamensspørgsmål, inkl. eksempler fra tidligere år. 6. Instruktører og holdtimer. Instruktorerne styrer, efter ugentlige samråd med Lars, jeres holdtimer semesteret igennem. Instruktorerne er de eneste, der kan reagere undervejs på specifikke spørgsmål, I gerne ville lufte igennem undervisningsforløbet. De kan hjælpe med forklaringer af bestemte begreber, tekster eller tænkere, samt kommentere jeres personlige bidrag i de diskussioner og emner, der tages op hver uge. Det står klart, at forudsætningen for vellykkede holdtimer er, at I læser de relevante tekster og deltager aktivt i form af spørgsmål og debat. Instruktorerne retter desuden den uobligatoriske hjemmeopgave, der giver hjælp med hensyn til forberedelse til den rigtige eksamen. Eksamen PTI afsluttes med en 5-dages Eksamen, med karakter bestået/ikke-bestået. Oplysninger om tidpunkt og krav til aflevering af opgave findes i eksamensplanen, som udgives af Studieadministrationen. Som forberedelse til eksamen opfordres alle studerende til også at aflevere den uobligatoriske hjemmeopgave, som følger sammen format som den obligatoriske 5- dages eksamen. Den uobligatoriske hjemmeopgave udleveres den 14. november og skal afleveres den 28. november. At gøre sig klar til en god eksamen er også at gennemføre nogle spændende øvelser i læsning, fortolkning og klar tænkning. Det er derfor en god idé fra begyndelsen at være opmærksom på, hvilke færdigheder der kræves for at gå til eksamen. De består nemlig af de tre slags spørgsmål, der findes på hver ugeseddel: a) at redegøre for teksterne: at læse, forstå og forklare en teoretisk teksts betydning, signifikans og brugbarhed til yderligere debat; b) at sammenligne: at uddybe forståelse ved at sammenholde den politiske tænkers holdning med andre tænkere fra pensum; 5

6 c) at diskutere: at drøfte et bredere politisk teorispørgsmål, der toner frem fra teksten; og dernæst at tage kritiske højde for deres (og Jeres egne) holdninger om spørgsmål om politik. Pensum Grundbøger (kan købes i Academic Books) Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, (s , , , ; 109 sider.) Wolin, Sheldon. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Expanded Edition. Princeton: Princeton University Press, (s. 3-26, 27-58, , , ; 135 sider.) Kompendium (kan købes i Academic Books) K1 Arendt, Hannah. Menneskets Vilkår. Oversat af Christian Dahl. København: Gyldendal, (s , noter; 21 sider.) K2 Berlin, Isaiah. To Slags Frihed. Optrykt i Den Ideale Stræben og Andre Essays. Redigeret og oversat af Anders Smith. København: Gyldendal, (s ; 27 sider.) K3 Burke, Edmund. (1993). Reflections on the Revolution in France. Edited by L. G. Mitchell. Oxford: Oxford University Press, (s. 7-9, 33-53, notes; 27 sider.) K4 Butler, Judith. Subjekt, Køn, og Begær. I Feministiske Tænkere En Tekstsamling. Redigeret af Dorte Marie Søndergaard. København: Hans Reitzels Forlag, (s noter; 30 sider.) K5 Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, Kapitel 1 og 2. (s notes; 21 sider.) K6 Forst, Rainer. Two Pictures of Justice. I Justification and Critique: Towards a Critical Theory of Politics. Oxford: Polity, (s ; 21 sider.) K7 Foucault, Michel. Viljen Til Viden. Seksualitetens Historie 1. Oversat af Søren Gosvig Olesen. København: Det Lille Forlag, (s , 60-82; 32 sider.) 6

7 K8 Habermas, Jürgen. Tre Normative Modeller for Demokratiet. Oversat af Henning Vangsgaard. Optrykt i Demokrati og Retsstat. Redigeret af Henning Andersen. København: Hans Reitzels Forlag, (s ; 13 sider.) K9 Hobbes, Thomas. Leviathan. Oversat af Claus Brat Østergaard. København: Informations Forlag, (Kapitel 13, 14, 17, 18, 21; 40 sider). K10 Johnston, David. Introduction. I Equality. Indianapolis: Hacket Publising, (4 sider.) K11 Kant, Immanuel. Grundlæggelse af Sædernes Metafysik. 2. udgave. Oversat af Tom Bøgeskov. København: Hans Reitzel, (s noter; 22 sider.) K Besvarelse af Spørgsmålet: Hvad er Oplysning? Optrykt i Immanuel Kant: Oplysning, Historie, Fremskidt. Historiefilosofiske Skrifter. Redigeret af Morten Haugaard Jeppesen. Aarhus: Slagmark, (s noter; 10 sider.) K13 Lukes, Steven. Power: A Radical View. 2. udgave. New York: Palgrave Macmillan, (s notes; 35 sider.) K14 Machiavelli, Niccolò. Fyrsten. Oversat af Evald Longfors og Werner Pawl. København: Borgen, (s , 34-42, 62-67; 20 sider.) K15 Marx, Karl og Friedrich Engels. Det Kommunistiske Manifest. I Karl Marx Økonomi og Filosofi Ungdomsskrifter. Udvalg og indledning ved Villy Sørensen. København: Gyldendal. (s , noter; 24 sider.) K16 Mill, John Stuart. Om Friheden. Oversat af Jesper Tang. København: Apostrof, (s ; 16 sider.) K17 Platon. (1995). Staten. Oversat af Hans Ræder. København: Hans Reitzels Forlag, (4. bog, s ; 12 sider.) K18 Platon. (2013). Staten. I: Platon, Samlede værker i ny oversættelse, bind 4. Udgivet af Jørgen Mejer & Christian Gorm Tortzen. København: Gyldendal, (7. bog, s ; 37 sider.) K19 Rousseau, Jean Jacques. Afhandling om Ulighedens Oprindelse og Grundlæggelse Blandt Menneskene. Oversat af Mogens Crom Jacobsen. København: Gyldendal, (s ; 36 sider.) K20 Schmitt, Carl. Politisk Teologi og Romersk Katolicisme og Politisk Form. Oversat af Lars Christiansen. København: Informations Forlag, (s ; 23 sider.) 7

8 K21 Walzer, Michael. Complex Equality. Uddrag optrykt i Equality. Redigeret af David Johnston. Indianapolis: Hacket Publising, (s ; 26 sider.) Tekster via Det Kongelige Biblioteks søgebase REX (REX.kb.dk brug dit KB-login for fjernadgang) Euben, Roxanne. The Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory. Princeton: Princeton University Press, (s. 3-19, 20-47; 43 sider.)(e-bog) Ferguson, Kathy. Discourses of Danger: Locating Emma Goldman. I Political Theory 36, no. 5 (2008), s (25 sider.) (E-artikel opslag på selve tidsskriftet) Freeden, Michael. Thinking Politically and Thinking about Politics: Language, Interpretation, and Ideology. I Political Theory: Methods and Approaches. Redigeret af David Leopold og Marc Stears. Oxford: Oxford University Press, (chapt. 10; s ; 19 sider.)(e-bog) Goldman, Emma. Anarchism and Other Essays. Create Space Independent Publishing Platform, (s ; 27 sider.) Rawls, John. The Idea of An Overlapping Consensus. Oxford Journal of Legal Studies 7, no. 1 (1987), ss (25 sider.) (E-artikel opslag på selve tidsskriftet) I alt: 878 sider Sprog En del af læsningen er på engelsk. Vi har fundet brugbare moderne oversættelser af de fleste tekster til dansk, men nogle af de senere engelsktalende forfattere skriver enten engelsk på en nemmere, mere nutidsagtig måde eller er ikke blevet oversat. Tekster der oprindeligt var skrevet på et andet sprog end dansk eller engelsk har vi bestræbt os på at finde på dansk eller, hvis det har vist sig umuligt, på engelsk. Eksamensopgaven skal skrives på dansk. Eventuelle undtagelser kræver Studienævnets godkendelse. Lars Tønder, Fagkoordinator og Lektor i Politisk teori og idéhistorie

9 PTI Forelæsningsprogram E16 Del 1: Introduktion til politisk teori og idehistorie Uge 36 (5. september): Introduktion til politisk teori og idehistorie Wolin, Politics and Vision, s Freeden, Thinking Politically and Thinking about Politics. Sidetal i alt: 43. Del 2: Begreber i den politiske idehistorie Uge 37 (12. september): Platon og regeringsbegrebet Platon, Staten. Wolin, Politics and Vision, s Dahl, Democracy and Its Critics. Sidetal i alt: 101. HUSK EKSTRA-FORELÆSNING: tirsdag d. 13. september, kl i Chr. Hansen auditoriet: Gode råd til at læse akademiske tekster på engelsk, ved sprogkonsulent Joyce Myra Kling Soren, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet. Uge 38 (19. september): Machiavelli og magtbegrebet Machiavelli, Fyrsten. Wolin, Politics and Vision, Lukes, Power: A Radical View. Sidetal i alt: RUSTUR (UGE 39) -- Uge 40 (3. oktober): Hobbes og frihedsbegrebet Hobbes, Leviathan. Wolin, Politics and Vision, s Berlin, To slags frihed. Sidetal i alt: 95. Uge 41 (10. oktober): Rousseau og lighedsbegrebet Rousseau, Afhandling om ulighedens oprindelse Wolin, Politics and Vision, s Johnston, Introduction. 9

10 Walzer, Complex Equality. Sidetal i alt: 81. HUSK EKSTRA-FORELÆSNING: fredag d. 14. oktober, kl i Chr. Hansen auditoriet: Max Weber and Politics as Vocation, ved Assistant Professor Shalini Satkunananda, Department of Political Science, University of California-Davis. -- EFTERÅRSFERIE (UGE 42) -- Uge 43 (24. oktober): Kant og retfærdighedsbegrebet Kant, Grundlæggelse af sædernes metafysik. Kant, Besvarelse af spørgsmålet: hvad er oplysning? Forst, Two Pictures of Justice. Sidetal i alt: 53. Del 3: Politisk teori og fire klassiske ideologier Uge 44 (31. oktober): Mill og klassisk liberalisme Mill, Om Friheden. Freeden, Political Theory and Ideologies, s Sidetal i alt: 52. Uge 45 (7. november): Burke og klassisk konservatisme Burke, Reflections on Revolution in France. Freeden, Political Theory and Ideologies, s Sidetal i alt: 69. BEMÆRK! Denne forelæsning vil også give en kort introduktion til opgaveskrivning i PTI. Uge 46 (14. november): Marx og klassisk kommunisme Marx og Engels, Det Kommunistiske Manifest. Freeden, Political Theory and Ideologies, s Sidetal i alt: 62. BEMÆRK! Den uobligatoriske hjemmeopgave udleveres denne dag. Uge 47 (21. november): Goldman og klassisk anarkisme 10

11 Goldman, Anarchism and Other Essays. Ferguson, Discourses of Danger. Freeden, Political Theory and Ideologies, s Sidetal i alt: 57. Del 4: Emner og debatter i nutidig politisk teori Uge 48 (28. november): Demokrati og pluralisme Habermas, Tre normative modeller for demokratiet. Rawls, The idea of an overlapping consensus. Sidetal i alt: 38. BEMÆRK! Afleveringsfrist for den uobligatoriske hjemmeopgave. Uge 49 (5. december): Suverænitet og det politiske Arendt, Menneskets Vilkår. Schmitt, Politisk Teologi. Sidetal i alt: 44. Uge 50 (12. december): Feminisme og seksualitet Foucault, Seksualitetens Historie. Butler, Subjekt, køn og begær. Sidetal i alt: 61. Uge 51 (19. december): Ikke-vestlig politisk tænkning og grundlaget for politisk teori Euben, The Enemy in the Mirror. Sidetal i alt: 43. BEMÆRK! Denne forelæsning vil også diskutere resultatet af den uobligatoriske hjemmeopgave. 11

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Politisk Teori 2 Forår 2018 Pensum Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Artikler og kapitler Arendt, Hannah. Ideologi og

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20 Politisk Teori 2013 Gennemgangen baseres på en ny struktur, der kombinerer en teoretisk isme -gennemgang vha. Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy: An Introduction med et fortsat begrebs/problem-fokus,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2014 (eksamen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Filosofi C-niveau Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Jens Bernhart 16filc1

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl.

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. Kære selvstuderende i: Filosofi B Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. 13-16 På mailadressen: ch@kvuc.dk Eller telefonnr.:27343483/88824795

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2017 VUC Vestegnen Hfe

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Gymnasium HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets faglige relevans for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Notat vedrørende prøveformer

Notat vedrørende prøveformer Notat vedrørende prøveformer Til brug for diskussion om prøveformer på studienævnsmøde den 1. oktober 2012 har jeg udarbejdet nedenstående liste af de prøveformer, som jeg er bekendt med. Listen og kommentarerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Pensumbestemmelser for ASSYRIOLOGI, NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI OG ÆGYPTOLOGI

Pensumbestemmelser for ASSYRIOLOGI, NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI OG ÆGYPTOLOGI INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET bestemmelser for ASSYRIOLOGI, NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI OG ÆGYPTOLOGI Studieordning for Nærorientalske oldtidskulturer

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

basiskursus 2: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Democracy Niveau 8.klasse Varighed 10-13 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på demokrati. I forløbet ser vi nærmere på, hvordan et demokrati kan defineres. Eleverne får igennem en række tekster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere