Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar 2010 - NR. 1-42. ÅRGANG"

Transkript

1 Generalforsamling 17. marts Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - februar NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 26. marts Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager / Sekretær Helle Jacobsen Kystvej 20, Egernsund / Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager / Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager / Juniorudvalg Sven Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Hans J. Laustsen Sundkobbel 43, Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen Pileløkke 20, Broager / Haludvalg Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, Broager / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten / Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager / Suppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten /

3 Formandens side Gråsten Sejlklub fremover Dette bliver nu den sidste gang jeg skriver formandens side i Fanglinen. Som det kan ses af indkaldelsen til generalforsamling, så er jeg på valg. Efter 7 år som formand for Gråsten Sejlklub har jeg valgt ikke at genopstille. Den slags overvejelser er altid vigtige. Og jeg har vurderet, at det nu er tid til, at nye kræfter kommer til. Den nye bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen i marts, vil komme til at arbejde på det grundlag, som er skabt af den nuværende bestyrelse. Det er en særdeles velfungerende og ansvarlig bestyrelse, som både har varetaget den daglige drift, men også har arbejdet visionært og fremadrettet. Der er en god stemning i bestyrelsen og det har været en fornøjelse de senere år at sidde for bordenden til vores møder. Gråsten Sejlklub er en traditionsrig klub vi har eksisteret i mange år og vi bærer vores historie med ind i nutiden i forhold til, hvad vi vil, og gør, og kan. Der er en klubkultur på godt og ondt. Der er slet ingen tvivl om, at vi i den kommende tid står over for nye udfordringer, nye tiltag og dette kan og bør inddrage alle medlemmer i klubben i en aktiv proces. Bestyrelsen vil som altid være både initiativtager og ansvarlig for forandringsprocessen, men det helt afgørende er, at alle medlemmer i klubben har lyst til at give deres besyv med i det arbejde, som sættes i gang. Det betyder for mig personligt, at selv om jeg nu træder ud af bestyrelsen, så vil jeg gøre mit for at deltage positivt i det visionære arbejde, som bestyrelsen er i fuld gang med. Inde i bladet har vi bragt bestyrelsens arbejdsnotat efter et visionsmøde, som blev holdt i oktober måned. Reaktionen på et sådant notat kan være: nåh, men hvad nyt er der egentlig i det? Ikke desto mindre, så er notatet et udtryk for den linje og de værdier, som vi oplever findes i Gråsten Sejlklub. Notatet indeholder flere punkter - blandt andet punktet en moderne sejlklub. Her skrives det, at vi fortsat vil være netop en klub altså ikke en marina og at sejlads relaterede aktiviteter skal være bærende, sammen med gode tilbud til såvel børn som voksne. Lige præcis dette viser, at vores fortid, som en sejlklub med markant fokus på netop sejlads og aktivt klubliv, bæres med videre ind i de næste årtier. Bestyrelsen har valgt først at sætte fokus på det punkt i notatet, som hedder klubbens sociale liv og ånd. Bestyrelsen vil derfor i løbet af foråret indkalde medlemmerne til åbne møder, hvor det er hensigten, at vi i fællesskab kan skabe nye initiativer og gode ideer til positiv udvikling af Gråsten Sejlklub. Jeg håber, at mange af medlemmerne vil tage sig tiden til at møde op til generalforsamlingen onsdag den 17. marts kl i klubhuset. Stig Nissen 3

4 4

5 Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2009 Indgået post: Ikke noget nyt. Nyt regelsæt vedrørende pladsen sættes i Fanglinen næste gang Budget: Ikke noget nyt Nyt fra udvalgene: Program udvalg alt OK programmet færdigt og annonceret i Fanglinen. Juniorudvalget: Der planlægges en kapsejladsens dag til foråret med deltagelse af store juniorer, forældre til juniorer og seniorer. Broudvalg: For at kontrollere pælenes tilstand, er der blevet skåret en pæl over, hvor der kun blev fundet ganske få huller efter pæleorm. Så det ser ud til 11. januar 2010 at være OK. Jubbas er kommet op og der er møde i broudvalget med holdet for brolægning 9. December. Hal: Alt OK Fest: Ikke noget nyt Klubhuset: Renovering af klubhuset med vinduer og tag har ikke kunnet kommet i gang på grund af vejret i november. Skotrenden skal skiftes, når vejret bliver til det. Webmaster: Der arbejdes på revision af hjemmeside. Kalender skal på forsiden af hjemmesiden. (Se den nu reviderede hjemmeside på dk, red.) Fanglinen: Brev til annoncører går ud primo januar med henblik på kontrakter på annoncering for 2010 Referat af bestyrelsesmøde Fraværende: Poul, Lisbeth, Bjørn, Hans Jørgen 1. Siden sidst og indgået post Stig DS holder generalforsamling lørdag, den 20. marts Svend Hansson deltager. 2. Regnskab Bent Udkast til regnskab 2009 og budget 2010 forventes færdige i løbet af 14 dage. 3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling af udvalg Helle Nye: Rolf Knapp, Gråsten Udgåede: Leo Bergsted Mortensen, Esbjerg 4. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Klubhus: Den igangværende forbedring 5

6 Ferielejlighed i Berlin. v/ Lisbeth og Stig Nissen mob: marina Toft-Gråsten v/jochen Bautz Toftvej 9 Tlf DK-6300 GråstenF fax: CVR BHJ din foretrukne partner En international virksomhed BHJ er en international leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst - 90% af vores omsætning skabes uden for Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande. BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten Tel.: Protein Foods Pet Food Food - when you are looking for real value 6

7 kører som planlagt nye klinker + skotrender. Broudvalg: Har afholdt møde og uddelt opgaverne. Godt fremmøde. Tjekkede broerne efter højvande den 10. januar der har heldigvis ikke været de store skader. Festudvalg: P.t. ikke mange aktiviteter Juniorudvalg: Startet op med torsdagsarrangementer. Ved at planlægge kapsejladsens dag den 6. marts Arrangementet foregår i samarbejde med DS. Modtaget en forespørgsel fra en junior forældre om et førstehjælpskursus vil arbejde videre med ideen, herunder at søge om en hjertestarter til klubben. 5. Gennemgang af generalforsamling Stig 6. vision for Gråsten Sejlklub Bestyrelsen har arbejdet med visioner for fremtiden i GS. Der er valgt i den kommende periode at sætte fokus på emnet: Klubbens sociale liv og ånd. Dette er det første af en række emner. Medlemmerne vil i den kommende tid blive inviteret til ide møder for at bidrage med input. 7. opdateringer til kalender, WEBside, fanglinen m.m. - alle Vores hjemmeside er blevet forbedret og mere brugervenlig. 8. Eventuelt Stig 9. Godkendelse af protokol Stig Godkendt. Invitation fra Sønderborg Yachtclub Hej. Igen i år vil vi i SYC arrangere et besøg hos Søholm Marine og Yachtservice. Det vil være et åbent hus arrangement i lighed med sidste år og emnet i år vil handle om bla. el-installationer i skibe. Der vil være lidt udstilling, rundvisning og et lille traktement. Arrangementet vil finde sted Lørdag d. 27 februar. Vi er endnu i planlægnings fasen og jeg vender tilbage med tidspunktet hurtigst muligt. Vi håber det har interesse og at der vil komme så mange som muligt fra de forskellige klubber. Ring eller mail hvis I har yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen Søren Wrang Næstformand SYC Mail: 7

8 Kapsejladsens dag en workshop om det at være hjælper til kapsejladsarrangementer 8 I samarbejde med Dansk Sejlunion arrangerer Gråsten Sejlklub Kapsejladsens dag, lørdag d. 6. marts 2010 fra 9.30 ca i klubhuset - klubben byder på frokost undervejs. Arrangementet er en workshop med fokus på det at være hjælper til kapsejladsarrangementer. Igennem præsentationer og praktiske øvelser kommer vi ind på de forskellige hjælperopgaver der er i forbindelse med afvikling af et kapsejladsstævne. Vægten vil især blive lagt på det praktiske arbejde på kapsejladsbanen, men også bureauarbejde berøres. Hvad enten du er stor junior, senior, forælder til en juniorsejler eller noget andet, og er nybegynder eller mere/meget øvet kapsejladshjælper, så er du velkommen. I løbet af dagen prøver vi at lave vindcheck med pejlekompas og vindsnor, lære korrekt brug af VHF radio, lægge en bane og ændre den, signalering, måltagning, resultathåndtering og meget mere. I løbet af dagen kommer vi også til at prøve Sejlunionens rollespil, hvor vi gennemfører en kapsejlads på gulvet ved hjælp af et modelsæt med joller, motorbåde, signalflag og bøjer. Det er sjovt, det er udfordrende, det er tankevækkende og der vil være masser af timeouts med tid til spørgsmål og diskussion. Tilmelding til: eller gerne inden 1. marts. På vegne af Sejladsudvalget og Juniorudvalget Poul Fribo og Svend Hansson

9 Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i»fanglinen«eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Forelæggelse af regnskab og budget. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer. 7. Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen. 8. Indkomne forslag. Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen. 9. Valg til bestyrelsen og suppleant På lige årstal vælges formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsesposter: Nuværende medlem: Formand Stig Nissen modtager ikke genvalg Sekretær Helle Jacobsen modtager ikke genvalg Pladsudvalg Hans Jørgen Laustsen modtager ikke genvalg Haludvalg Peter Øland modtager genvalg Festudvalg Bernhard Jessen modtager genvalg Programudvalg Bjørn Vestergaard modtager ikke genvalg Bestyrelsessuppleant Stig Rosenbeck modtager genvalg desuden: Redaktør Lisbeth Nissen ønsker ikke at fortsætte Sejladsudvalg Poul Fribo modtager ikke genvalg Juniorudvalg Svend Hansson modtager ikke genvalg 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år) revisor Hans Mortensen modtager genvalg Revisorsuppleant Tage Møller modtager genvalg 11. Eventuelt. Ordinær generalforsamling 17. marts 2010 kl. 19:00 i klubhuset 9

10 Visioner for Gråsten Sejlklub arbejdsnotat efter visionsmødet den 26. oktober 2009 Dette notat er udarbejdet efter en proces i bestyrelsen, hvor medlemmerne bidrog i en styret brainstorming med de tanker og ideer, de har til klubbens fortsatte udvikling. Opdraget var at sætte tanken fri for også at kunne fange vilde ideer og store ønsker. Hensigten med dette notat er, at skabe et grundlag for det videre arbejde i bestyrelsen, og skabe sammenhæng og kontinuitet i klubbens udvikling. Det følgende beskriver de indsatsområder, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt har en vision om at arbejde videre med. Medlemskaren Det er klart en udfordring, at medlemsskarens alderssammensætning ændres så flere yngre voksne bliver medlem i sejlklubben og bliver en aktiv del af fællesskabet. Ligeledes er det en udfordring at få kvinderne på banen i klubbens forskellige aktiviteter. Det er fortsat en vision, at sejlklubben er ungdomsvenlig med en stor og aktiv juniorafdeling. Klubbens sociale liv og ånd. Det er en vision, at klubben er et naturligt mødested. Klubhuset og udenoms arealerne giver medlemmerne - Alt i søsportsudstyrsundgade Sønderborg Telefon

11 lyst til at opholde sig i klubben. Den daglige omgang skal understøttes af sociale arrangementer både sommer og vinter. En moderne sejlkub Det er en klar vision, at sejlklubben fremover fortsat vil være netop en klub en moderne sejlklub med mange sejlads relaterede aktiviteter både sommer og vinter. Der skal være gode tilbud til børn, unge voksne, der ønsker at lære at sejle og samtidig også tilbud til klubbens mere erfarne sejlere. Havn og faciliteter Der skal ses på mulighederne for at ændre og udvide havnefaciliteter. Det er en vision, at havnen også fremover imødekommer medlemmernes ønsker og behov, og samtidig lever op til gæstesejleres forventning til en moderne havn. Ligeledes skal landfaciliteter bidrage til, at ophold i havnen er attraktiv. Plads arealet skal ligeledes matche behovet for opbevaring og parkering og samtidig give mulighed for de aktiviteter, som gør sejlklubben til et rart fritidsområde. Åben kommunikation. Det er en vision at informationsflowet og kommunikationen i klubben bliver interaktivt og dynamisk. Der skal gøres brug af de muligheder som informationsteknologien giver. Struktur Der skal arbejdes med at tilpasse klubbens struktur og organisering, så den passer til de aktiviteter som klubbens drift og udvikling kræver, og samtidig giver mange medlemmer mulighed for at involvere sig i klubbens arbejdsområder. Regnskabet kan som tidligere år findes på vor hjemmeside fra 1/ Såfremt der er medlemmer, der ikke har adgang hertil, kan man rekvirere et eksemplar hos mig. Med venlig hilsen Bent Bryning 11

12 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. IHLE A S IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud Fax.: gives!

13 Vinterprogram 2009/2010 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 03. februar kl. 19:00 Fra Ækvator til Sub-Antarktis v/kirsten & Kim Tilmelding ikke nødvendig. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. S/Y Sol i Antarktis Mellem sydhavets konger 24. februar kl. 19:00 Sejltrim Opnå høj fart og bedre komfort ombord v/kim Petersen og Peter Westfal Arrangementet foregår hos; Elvstrøm Sails, Paul Elvstrøms Vej 4, Aabenraa Tilmelding på tlf senest marts kl. 19:00 Oppustelige redningsveste v/jørgen Farre Medbring dine oppustelige redningsveste og lær hvordan du selv kan servicere dem Et must for den ansvarlige sejler! Tilmelding ikke nødvendig Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. 13

14 GS areal I et forsøg på at planlægge pladsen over lidt længere tid er der i plads-udvalget arbejdet med, hvordan pladsen bedst muligt kan udnyttes og hvad de forskellige dele kan anvendes til hhv. hvilke formål, der skal opfyldes de forskellige steder. Til det brug er der udarbejdet kortet, som ses her i bladet. Evt. udvidelse af kapacitet til masteopbevaring er placeret på hallens sydside, hvor tilkørselsforhold m.v. vil være gunstige. Et plankeværk foran den nuværende ikke særlig smukke affalds/containerplads er der også blevet plads til. Endelig må en snarlig ændring af slæbested forudses, så det bliver noget mere hensigtsmæssigt. Forslaget revolutionerer Søgning: ikke arbejdet, Dato: men det er da værd at bemærke, at den Forslaget har været forelagt bestyrelsen, Tekst: nuværende plæne kan inddrages til juniorernes som i enighed har accepteret det. formål evt. bådopbevaring eller Pladsudvalget. Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg lign. Værd at bemærke er det, at udsigten Tlf Fax fra klubhuset skal bevares. Slæbejoller vil i givet fald blive flyttet til skellet mod BHJ. 14

15 Pladsudvalget har været et ganske travlt år for pladsudvalgets medlemmer. Ud over de faste arrangementer med søsætning og optagning, som er ganske resursekrævende, så har der især været fokus på etablering af den nye plads, hvor tidligere legepladsen bredte sig. På pladsen er der nu lagt fliser på hele arealet, og der er foretaget inddeling, så både legeplads, grillareal samt disponibelt areal. Hensigten er at bruge en god del af arealet til forskellige formål herunder især til håndtering af master m.v. Det betyder, at master fir kan opbevares på pladsen i forbindelse med rigning men ikke til lang tids opbevaring, herunder vinteropbevaring. Der har været forhandlet med et firma om etablering af legeplads på sponsorbasis, men ideen er taget af bordet igen, da det viste sig, at firmaet skulle have et ganske stort beløb pr. måned i 7 år for at vedligeholde grejet. En tidligere truffet beslutning om at rydde størstedelen af beplantningen foran hallen er ført ud i livet. Vintervejret har dog sat en effektiv stopper for fortsættelse af både dette arbejde samt arbejdet med mastepladsen. Der er aktuelt så mange både til vinteropbevaring på klubbens areal, så det kan blive vanskeligt efterhånden at tage flere ind. Til denne problematik hører, at en del medlemmer opbevarer båden andetsteds men reelt kan de jo vende tilbage, og så vil klubben have et vinteropbevaringsdilemma. Pladsen er generelt blevet vedligeholdt, så ujævnheder er undgået, dog mangler pladsen mellem hallen og kommunens areal grus. Der har været afholdt møder med tovholderne, og arbejdet er forsøgt koordineret bedst muligt. Hans Jørgen Laustsen, formand for pladsudvalget. Forslag til ændring af reglementer (sammenlign selv med eksisterende tekst!) Reglement for opbevaringspladsen. Ved opslag bekendtgør pladsudvalget hvert år terminer for fælles søsætning og fælles optagning af medlemmernes både. Tildeling af plads foretages af pladsudvalget gerne i samarbejde med bådejeren. Kun aktive medlemmer kan tildeles opbevaringsplads på klubbens areal. Broliggere ved klubbens bro har fortrinsret. Pladsudvalget/bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående. Medlemmers både der ikke benyttes aktivt til sejlads kan normalt stå på opbevaringspladsen i 2 år. I tilfælde af længerevarende renovering eller planer om salg af fartøjet skal bestyrelsen ansøges om forlængelse af 2 års perioden gældende for 1 år ad gangen. Reglement for hal. Udlejning Tildeling af plads foretages af haludvalget gerne i samarbejde med bådejeren. Medlemmet disponerer over halp- 15

16 ladsen så længe han måtte ønske det dog således, at såfremt han afhænder sit fartøj eller ikke benytter fartøjet aktivt til sejlads, disponerer han over halpladsen det år fartøjet afhændes eller på anden måde ikke aktivt benyttes samt det følgende år. Herefter kan fartøjet overgå til udendørs opbevaring. I de perioder, hvor medlemmet stadig har dispositionsret vigtigt! vigtigt! bådpladser Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben. Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fast liggeplads der skal ansøge. Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail) og indeholde navn, medlemsnr. og båddata. Denne sendes til undertegnede. Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide det. Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1. marts, så vi kan nå at få fordelingen med i fanglinen. God vind! Broudvalgsformand. Ole Rieck Sletmarken Broager 16

17 Damesejltur Som optakt til "Dametur" til søs tog vi på en virkelig hyggelig dameskovtur, med dejlig mad og drikke, og fik sludret om hvad hver især forventer sig af en "Damesejltur". Vi var 7 kvinder og to børn. Forventningerne er ret forskellige da nogle er mere erfarne sejlere end andre så det er ikke alle som ønsker at sejle i egen båd. Det er helt ok for vi kan sagtens være flere i en båd. Det vigtigste er vel at afprøve om man kan manøvrere rundt med båden, lægge til broen og sætte sejl og få det ned igen o.s.v. Hvis man er usikker/uerfaren på de områder er der altid nogen til at hjælpe og der vil hverken blive råbt, hånet eller skældt ud. Vi blev enige om at det nødvendigvis ikke skulle være en weekend men sagtens kunne være en almindelig hverdagsaften. Vi blev enige om at holde et par møder i løbet af vinterhalvåret 2010 hvor det ville være skønt om der kom flere kvinder til for jeg er sikker på vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Det kunne være rart at lære nogle flere af de andre damer at kende i GSS. Hold øje med "Fanglinen" i det nye år. Med venlig hilsen Lajla Bach-Hansen "Fruhansen" Redaktøren: Vær desuden opmærksom på websiden, hvor et møde for interesserede damer også vil blive annonceret. 17

18 Miami i januar I forbindelse med et job som træner for dansk sejlunion var jeg i januar i Miami for at træne de danske 49er- sejlere i forbindelse med forberedelsen til Miami Olympic Class Regatta, der afholdes årligt som en fast del af world-cup-stævn- erne. Det var en periode med skønt vejr og gode sejladsforhold med enkelte pauser, hvor der enten var torden eller ingen vind. Selve træningen indeholdt de nordamerikanske mesterskaber i starten, hvor de danske både blev henholdsvis 2, 3 og 5, samt en hel del speed-testing med meget lange opkryds, billeder af sejlprofiler og video af bomninger. Det var en positiv træning, der dog bar præg af, at sejlerne havde sejlet mange uger i træk på Bahamas i forbindelse med verdensmesterskaberne. Miami er et spændende sted at sejle ikke blot på grund af delfinerne, der leger, søkøerne man skal passe på nær kysten eller selve skylinen, der indrammer området, men også fordi vinden pga. konvektionen over det varme vand har svært ved at nå helt ned til overfladen, hvilket gør det temmelig vanskeligt at vurdere, hvor vindtrykkene befinder sig, og ikke mindst deres retning og form. Vi var heldigvis i den første del af perioden forskånet for de forhold, fordi det kræver, at vandet er ca. 22 grader varmt. Ugen inden havde Miami den koldeste dag siden 1927, der var kun 2 grader! Til gengæld oplevede vi varmerekorden for januar midt i perioden på 29 grader tal om global opvarmning! Sejlerhilsener Søren Nissen, GS. På slæb: 3 49-ere på slæb 18 efter coachbåden med skyline i baggrunden. Balance: turkisblåt hav og fin vind hvad kan man ønske sig mere

19 FØRSTEHJÆLP TIL SØS LÆR AT REDDE LIV Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du lige en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset, der er målrettet søsporten. KURSET OMFATTER GENNEMGANG AF 4 MODULER HJERTE-LUNGE-REDNING LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP VED TILSKADEKOMST FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME På kurset vil du bl.a. lære aflåst sideleje, hjertemassage, kunstigt åndedræt, psykisk førstehjælp, behandling af småskader, blødninger og mindre knoglebrud, behandling af ætsninger og forgiftninger samt førstehjælp ved alvorlige og akut opståede sygdomme. KURSUSINFORMATION Varighed: Kursets varer 12 timer og kan f.eks. afholdes på fire hverdagsaftener af tre timer eller hen over en weekend. Kursussted: Klubhuset i Gråsten Sejlklub. Underviser: Beredskabsforbundet sørger for instruktør/underviser. Pris: Egenbetalingen er Kr. 200,- pr. deltager. Hold: Der kan være deltagere pr. hold. Kursusstart: Når der er interesserede nok til et hold, fastsættes der datoer for undervisningen. Er der interesse for at få dette kursus til Gråsten Sejlklub? Alle med relation til GS kan deltage, så er du seniorm, ægtefælle, stor junior, juniorforælder eller noget helt andet og er interesseret i at deltage i kurset, så send en til med navn og telefonnr, eller skriv dig på listen der ligger i klubhuset. Når der er interesserede nok til et hold, hører du nærmere. Svend Hansson 19

20 Her er så endnu en beretning fra Kim og Kirsten! Vær opmærksom på, at Kim og Kirsten kommer til Gråsten Sejlklub den 3. februar for at fortælle om deres rejse. Se under vinterprogrammet (red) Tilbage til Gambier! Selvom øerne virker paradisiske, har det ikke altid været nogen fornøjelse at være indfødt gambier. I 1834 kom en fransk jesuit-præst ved navn Honoré Laval til øerne. Manden må have haft vældige talegaver, for i løbet af få år, havde han fået konverteret hele befolkningen til kristendommen, og udnævnt sig selv til hersker over øerne. I løbet af de næste årtier fik han bygget mere end 100 kirker, klostre og andre bygninger af koralsten. Arbejdskraft fik han ved at tvangsudskrive alle arbejdsduelige til dette hellige arbejde. At der i processen omkom mere end 5000 af hans menighed, generede tilsyneladende ikke denne gudfrygtige fantast! Tilsidst var befolkningen næsten udryddet, - kun omkring 100 overlevede! Til gengæld ser man overalt på øerne ruinerne af Padre Laval's bygningsværker, som gabende tomme mindesmærker over, hvor galt det kan gå, når religion og fanatisme går hånd i hånd! Ingen ønsker at bo i dem, da de er fugtige og kolde. - I dag er befolkningen atter oppe på omkring På hovedøen er der masser af vandrestier, som vi med glæde benytter os af. Vi får bl.a. besteget det højeste bjerg, Mount Duff. En fantastisk udsigt møder os, hvor vi kan se hele det store ringrev og alle øerne. Bjergkammen er smal og skarp,- det går næsten lodret ned på begge sider, så her skal man ikke gå op hvis man har højdeskræk! På vor vej tilbage fylder vi vore rygsække med nedfaldne mangofrugter, pamplemousser og modne bananklaser. Øernes vigtigste indtægtskilde er perlefarmene. I denne lagune dyrkes nogle af de smukkeste sorte perler i verden. Vandet er tilpas køligt, så perleøsters modnes hurtigere end andre steder i Polynesien, og perlerne udvikler sig næsten perfekt. Og der er bare rigtig mange penge i perler. Så de lokale mangler ikke noget, - har store nye firehjulstrukne biler, og fine huse. Er man interesseret i perler, kan man her købe/ bytte sig til pragteksemplarer af slagsen til meget fordelagtige priser. Når vi snorkler, finder vi sommetider?vilde? perleøsters groende på koralrevene? Østers smager 20

21 godt, så vi høster en pæn portion store østers til aftensmaden. Og minsandten om ikke vi finder naturperler indeni næsten hver eneste af dem!! Ikke kuglerunde og jævne, som de dyrkede kulturperler, men med mange forskellige faconer og størrelser? For os er de uendeligt meget smukkere og mere spændende end de menneske manipulerede af slagsen! På et tidspunkt sejler vi op i den anden ende af lagunen, og ligger et par dage for anker i læ bag en lang smal ø, hvor øernes lufthavn ligger. Der kommer kun fly to gange om ugen, så her er meget fredeligt, og spændende at gå på opdagelse på den i øvrigt ubeboede ø.vandet er krystalklart, og vi nyder at snorkle rundt, helt for os selv. Vi får også nye venner blandt sejlerne En amerikansk sejlbåd, Romany Star, på vej mellem Galapagos og Gambier får pludselig problemer med pakningen ved sin skrueaksel, og kan ikke bruge sin motor mere. Han er naturligvis bekymret for at skulle anløbe Gambier, gennem 2 strømfyldte pas, uden motor, og henvender sig til os via . Vi sender ham detaljerede anduvningsanvisninger, inklusive pejlinger og strømforhold, og står så i øvrigt standby nogle dage, da de nærmer sig, for eventuelt at slæbe dem ind, hvis det skulle vise sig nødvendigt. En anden amerikansk båd, Yanti Parazzi, står ligeledes standby for assistance. Da dagen for deres ankomst oprinder, er det næsten vindstille, og de formår at slæbe sig selv ind, ved at binde deres egen jolle med påhængsmotor langskibs, for fremdrift. Om aftenen fejres den lykkelige udgang med lækker sushi på Romany Star, og nye venskaber er opstået. Inden vi forlader Rikitea og Gambier øerne, inviterer Fritz os på søndagsmiddag,- han har lokket en af sine døtre til at lave maden! Og vi har nogle hyggelige timer sammen med ham. Han er ikke så begejstret for de franske sejlere, som kommer og vasker hos ham: "De overholder stort set aldrig deres aftaler, og man ved aldrig hvor man har dem". Som en god tysker, er præcision en stor dyd for ham, og vi har altid sørget for at holde vore aftaler med Fritz nøje. Så vi har en ekstra lille stjerne hos ham. Den 11. maj lykkes det os endelig at løsrive os fra Gambier øerne, og sætte kursen mod Marquesas. Vor ven Sam, og hans gast Guen, på Yanti Parazi, er afsejlet dagen før os, i frisk kuling. Vi har ventet en ekstra dag på bedre vejr, og ender med at have en rigtig fin 6-dages sejlads til Fatuhiva, selvom det sidste døgn byder på mange regn- og vindbyger. Sam og Guen er ankommet nogle få timer før os. Ankerpladsen i "Baie des Vierges" på Fatuhiva er et utrolig smukt sted, med mange kontraster. Bugten er meget smal, med næsten lodrette lavaklipper, tæt begroet med tropiske gevækster. Når man skuer ind mod bunden af bugten, kan man se langt ind i en frodig grøn dal, mellem høje, sorte basaltsøjler. Vi ligger 12 sejlere for anker, så vi ligger tæt, og samtidig er det en dyb ankerplads. Men holdebunden er god, og vejret stille og roligt, så vi nyder det flotte sceneri. Sammen med Sam og Guen vandrer vi en lang tur op gennem dalen til et højt vandfald, som ender i en lille, men lifligt kølig badesø. Vi ersimpelthen nødt til at smide kludene, og få os en tiltrængt dukkert, efter strabadserne op gennem regnskoven!! Vi får fyldt vore vandtanke med dejligt friskt ferskvand. Marquesas er, ligesom Gambier, høje og af vulkansk oprindelse. Så der er altid masser af regnvand, da bjergtoppene ofte er hyllet i regnskyer. Men de har ingen ringrev, så ankerpladserne har næsten altid lidt dønning. 21

22 I modsætning til Gambier øernes befolkning, har man ikke mulighed for at dyrke perler. Eneste mulighed for at skaffe lidt kontanter er ved en smule handel og fiskeri, samt fremstiling af kopra = tørret kokos. Hele familien medvirker ved koprafremstilling: Først samles en masse kokosnødder, som afskalles og flækkes, hvorefter det hvide "kød" lægges ud til soltørring på store tørreflader, som kan skubbes ind under et halvtag i tilfælde af regn. Når kopraen er tør nok, pakkes den i sække, som afskibes til Tahiti. Der er ikke mange penge i det, men masser af arbejde! 3 dage senere afsejler vi en tidlig morgen, med kurs mod naboøen Tahuata. Vores destination er ankerbugten Baie Hanamoenoa, som er højt berømmet af mange langtursejlere, for sin store naturskønhed. Vi er nu ikke specielt overvældede, men der er da en rigtig flot, hvid koralstrand, og nogle pæne kokospalmer, så rent "Bounty-mæssigt" er den vel nogenlunde perfekt. Men der er ikke rigtig nogle vandremuligheder, og da der samtidig ligger en del andre sejlere opankret, tilbringer vi kun en enkelt dag på stedet, inden det går videre mod næste ø i perlerækken, Ua Pou. Undervejs passerer vi den store ø Hiva Oa, hvor berømtheder som sangeren Jaques Brel, og maleren Paul Gaugin ligger begravet. For nogle af vore sejlervenner er det næsten en pilgrimsrejse at besøge disse gravsteder, men ankerpladsen er meget overbelagt, og generelt meget rullende, så vi skal ikke nyde noget. Ua Pou er endnu en høj, frodig vulkanø. Vi ankrer i læsiden i en snæver bugt, Baie Hakaoto. Her bor ingen, men der ligger ruiner af gamle beboelses- og lagerhuse i bunden af bugten. Og der gror nogle enorme mangotræer, som bugner af frugt, kan vi se. Og mangoer er der nok af! I løbet af ingen tid har vi fyldt bæreposer og rygsæk med flotte, store nedfaldsfrugter! Så vi har lækker mangofrugt til lange tider. Mens vi sidder i cockpittet og nyder synet af vores høst, kommer en japansk sejlbåd ind og ankrer lige bag ved SOL. Det viser sig, at vi kender besætningen, fru Riri og hr. Shigi, fra vores deltagelse i Yamaha Osaka cup (tomands-kapsejlads mellem Melbourne, Australien og Osaka, Japan) tilbage i De deltog i en af racingklasserne i en meget hurtig båd, og vandt deres klasse. I en del år efter kapsejladsen udvekslede vi julekort, men det gled ud, da vi begyndte at sejle. Så det er et rigtig sjovt gensyn med de to, og vi har masser af ting at snakke om. De er langsomt på vej hjem til Japan via New Zealand, efter en tur til Europa og Middelhavet. Den sidste ø vi besøger i Marquesas, er Nuku Hiva. Første stop er Baie Taioa, som er en af de bedst beskyttede ankerpladser på øerne, næsten helt lukket inde bag en klippetange. Ankerpladsen ligger ved udmundingen af endnu en dyb, frodig dal, hvor høje klippesider rejser sig næsten lodret fra dalbunden. Sammen med Sam og Guen vandrer vi en utrolig flot tur ind langs en flod til bunden af dalen. Det sidste stykke er dalen så snæver, at sollyset næsten lukkes ude, og der er et evigt tusmørke. Dalen slutter i et meget højt vandfald, som man faktisk ikke kan se, bag den sidste snævring. I den lille sø for foden af vandfaldet lever nogle store ål, som temmelig aggressivt undersøger alt, som vader ud i søen.? Det afholder i hvert fald en del af os fra at smide tøjet og tage en dukkert!! På tilbagevejen møder vi nogle lokale polynesiere, som lover at komme ud senere med forskelligt frugt, hvis vi har nogle ting at bytte med. Såsom fiskekroge, T-shirts eller andet praktisk. Så vi får endnu engang fyldt frugtlagrene, og betaler med noget af vores fiskegrej, samt et par nye 22

23 plasticsandaler, som ingen af os kan passe! Da vi påtænker at afsejle mod Hawaii inden udgangen af maj, er det nødvendigt at besøge?civilisationen? i hovedbyen Taiohae for at klarere ud, proviantere og checke vores mails. Drikkevandet her i byen er ikke rent, og kan kun benyttes efter at være blevet kogt. Men i bugten Anahoe på nordsiden af Nuku Hiva, skulle der både være fint drikkevand, og en rimelig sikker ankerplads. Så efter "storbyens" stress (!), sejler vi rundt på den anden side af øen til Anahoe, som ganske rigtigt har en vandhane inde på stranden, med det fineste drikkevand, til gratis afbenyttelse. Ankerpladsen er såmænd god og sikker nok, men vinden hyler hen over bugten fra en lavning i bjergene lige i vindretningen. Så efter et par dage med klargøring, og meget frisk vind på ankerpladsen, letter vi endelig anker, og vinker farvel til Marquesas, som har budt på smukke og dejlige naturoplevelser, på trods af varmen! Destinationen er Hawaii, som ligger oppe på den modsatte side af Ækvator, ca sømil forude. 2 timer efter starten observerer vi, at et af vindrorsfæsterne er blevet "træt", efter sømils konstant brug, og er revnet. "Heldigvis kan det repareres midlertidigt ved hjælp af nogle stærke surringer." Det er ikke særlig sjovt at hænge ud over hækken i store dønninger og tiltagende vind, for at lave surringerne mener skipper. Men alternativet er at håndstyre resten af vejen til Hawaii, og det ville være meget værre!! Surringerne holder resten af vejen, og på Hawaii får vi et par nye fæster tilsendt fra altid service-venlige Aries Danmark. "Mon ikke de skulle kunne holde resten af vores rejse"! Vindroret er nok næsten det mest uundværlige udstyr ombord. Uden det ville det ikke have været nogen fornøjelse at sejle de lange strækninger vi har gjort! Som sagt er vinden i tiltagende, og vi får et par halvbarske dage med grov sø og ubehagelig sejlads, inden tingene stilner af, og vi får behageligere tilstande ombord. Vi passerer Ækvator den 3. juni kl , på 142º23,55 Vestlig Længde, og 5 dage senere er vi kommet gennem vindstillebæltet og ind i Nordøst-passaten. En nat i vindstillebæltet, mens vi går for motor, lyder der et brag og et rabalder fra fordækket. Det er vores babystag, som er knækket oppe i dets beslag på masten. Babystaget er en rustfri stålwire, som normalt afstiver midten af masten fremad, så den ikke buer den forkerte vej. Det er dog ikke en af de vigtigste wirer, og derfor ikke nogen kæmpe katastrofe, at det er knækket. Vi får afstivet masten med vore to stage-ophal, som bliver godt strammet fremad. Via en kontakt på Hawaii og vores radio- , får vi fundet frem til en rigger på Oahu, som kan levere et nyt stag på et par dage, når vi ankommer. Den 14. juni om morgenen observerer Kirsten en stor røgsøjle forude, og kl. 13 får vi land i sigte. Efterhånden som vi kommer nærmere, ses de enorme røg- og askeskyer fra det berømte vulkanudbrud, der siden 1983 konstant har sendt flydende lava i havet. Samme aften ankrer vi i tusmørke op på fuldstændig fladt vand i Radio Bay ved byen Hilo på hovedøen Hawaii. Det har taget os 15 dage at udsejle de 2000 sømil, og vi glæder os til at se, hvad Hawaii?s øer har at byde på af eksotiske oplevelser! 23

24 Nyt fra juniorafdelingen BHJ Fonden støtter ungdomsarbejdet i GS I foråret 2009 blev der i juniorafdelingen udarbejdet en målbeskrivelse og handlingsplan for de kommende års arbejde i afdelingen, med det overordnede mål at tiltrække og fastholde flere unge i sejlsporten. Et af de store indsatsområder er ungdomssejlere i aldersgruppen over 14 år. 24

25 For at kunne skabe et attraktivt miljø for denne gruppe, er det af stor betydning at klubben råder over tidssvarende sejljoller ikke kun til begyndere, men også mere krævende joller til de af vore sejlere der har stor erfaring fra deres tid i Optimistjolle og Zoom8. BHJ fonden blev søgt om økonomisk støtte til dels at opgradere nogle af klubbens storjoller, udvide antallet af joller der passer til aldersgruppen, samt anskaffelse af windsurfere. Fonden imødekom ansøgningen og har givet kr. til anskaffelse af forskelligt udstyr til juniorafdelingen. Det store beløb klubben her har fået vil have stor effekt på ungdomsarbejdet i Gråsten Sejlklub ikke blot nu, men mange år frem i tiden. Tak til BHJ Fonden og dens bestyrelse. Svend Hansson 25

26 COMPACT DIESLER HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! mere rummelighed OPGRADER DIN BÅD OG FÅ FORDELENE VED EN NY VOLVO PENTA MOTOR Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige reservedele Landsdækkende servicenet Høj gensalgsværdi på båden 26 HOLM MARINE Volvo Pentas serie af Compact Diesler dækker effektområdet Hk Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg Tlf Mobil BÅDPRESSENING BOMPRESSENING SPRAYHOOD WINDBREAKERS Otto Immler GmbH Schleswiger Strasse 99 D Flensburg Tlf HEMPEL

27 GRAASTEN SEJLKLUB POSTADR. ULSNÆS GRAASTEN Allan Chemnitz Hansen GS Juniorudvalg

28 Pure Cruising Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2010 og kun mod aflevering af annoncen Paul Elvstrøms Vej 4 DK-6200 Aabenraa Tel: Ihle grafisk produktion, Broager

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG Fra generalforsamlingen 2011 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar liste 2012 gyldig fra 1. januar Alle priser er inkl. moms Bådpladser Vinteropbevaring Ophaling Søsætning Bådpladser (Se bagsiden vedr. oversigt over bådpladserne) Pladsnr. Pladsstørrelse 1 års kontr. 2

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Prisliste 2016 gyldig fra 1. januar

Prisliste 2016 gyldig fra 1. januar liste 2016 gyldig fra 1. januar Alle priser er inkl. moms Bådpladser Vinteropbevaring Ophaling Søsætning Bådpladser (Se bagsiden vedr. oversigt over bådpladserne) ladsnr. ladsstørrelse 1 års kontr. 2 års

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk KLUBMESTERSKAB FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2011 - NR. 4-43. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne.

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne. Randers Sejlklub Stiftet 24. juni 1877 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen 29. oktober 2014. 1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Sønderborg d. 22 nov. 16 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Fraværende: Michael Hampen 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige: a. Intet nyt

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - JANUAR 20112 - NR. 1-44. ÅRGANG

GENERALFORSAMLING 2012. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - JANUAR 20112 - NR. 1-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GENERALFORSAMLING 2012 FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - JANUAR 20112 - NR. 1-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar SYC Nytårskur 2016 Idrætshøjskolen d. 16. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2016 3. Sejladser 2016 4. Juniorafdelingen 5. Jollemor får ny motor i 2016 6. Bertels Bro blev færdig i 2015 7. Klubhusrenovering

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere