Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 17. marts. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN. GRÅSTEN SEJLKLUB - februar 2010 - NR. 1-42. ÅRGANG"

Transkript

1 Generalforsamling 17. marts Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - februar NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 26. marts Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager / Sekretær Helle Jacobsen Kystvej 20, Egernsund / Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager / Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager / Juniorudvalg Sven Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Hans J. Laustsen Sundkobbel 43, Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen Pileløkke 20, Broager / Haludvalg Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, Broager / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten / Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager / Suppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten /

3 Formandens side Gråsten Sejlklub fremover Dette bliver nu den sidste gang jeg skriver formandens side i Fanglinen. Som det kan ses af indkaldelsen til generalforsamling, så er jeg på valg. Efter 7 år som formand for Gråsten Sejlklub har jeg valgt ikke at genopstille. Den slags overvejelser er altid vigtige. Og jeg har vurderet, at det nu er tid til, at nye kræfter kommer til. Den nye bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen i marts, vil komme til at arbejde på det grundlag, som er skabt af den nuværende bestyrelse. Det er en særdeles velfungerende og ansvarlig bestyrelse, som både har varetaget den daglige drift, men også har arbejdet visionært og fremadrettet. Der er en god stemning i bestyrelsen og det har været en fornøjelse de senere år at sidde for bordenden til vores møder. Gråsten Sejlklub er en traditionsrig klub vi har eksisteret i mange år og vi bærer vores historie med ind i nutiden i forhold til, hvad vi vil, og gør, og kan. Der er en klubkultur på godt og ondt. Der er slet ingen tvivl om, at vi i den kommende tid står over for nye udfordringer, nye tiltag og dette kan og bør inddrage alle medlemmer i klubben i en aktiv proces. Bestyrelsen vil som altid være både initiativtager og ansvarlig for forandringsprocessen, men det helt afgørende er, at alle medlemmer i klubben har lyst til at give deres besyv med i det arbejde, som sættes i gang. Det betyder for mig personligt, at selv om jeg nu træder ud af bestyrelsen, så vil jeg gøre mit for at deltage positivt i det visionære arbejde, som bestyrelsen er i fuld gang med. Inde i bladet har vi bragt bestyrelsens arbejdsnotat efter et visionsmøde, som blev holdt i oktober måned. Reaktionen på et sådant notat kan være: nåh, men hvad nyt er der egentlig i det? Ikke desto mindre, så er notatet et udtryk for den linje og de værdier, som vi oplever findes i Gråsten Sejlklub. Notatet indeholder flere punkter - blandt andet punktet en moderne sejlklub. Her skrives det, at vi fortsat vil være netop en klub altså ikke en marina og at sejlads relaterede aktiviteter skal være bærende, sammen med gode tilbud til såvel børn som voksne. Lige præcis dette viser, at vores fortid, som en sejlklub med markant fokus på netop sejlads og aktivt klubliv, bæres med videre ind i de næste årtier. Bestyrelsen har valgt først at sætte fokus på det punkt i notatet, som hedder klubbens sociale liv og ånd. Bestyrelsen vil derfor i løbet af foråret indkalde medlemmerne til åbne møder, hvor det er hensigten, at vi i fællesskab kan skabe nye initiativer og gode ideer til positiv udvikling af Gråsten Sejlklub. Jeg håber, at mange af medlemmerne vil tage sig tiden til at møde op til generalforsamlingen onsdag den 17. marts kl i klubhuset. Stig Nissen 3

4 4

5 Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2009 Indgået post: Ikke noget nyt. Nyt regelsæt vedrørende pladsen sættes i Fanglinen næste gang Budget: Ikke noget nyt Nyt fra udvalgene: Program udvalg alt OK programmet færdigt og annonceret i Fanglinen. Juniorudvalget: Der planlægges en kapsejladsens dag til foråret med deltagelse af store juniorer, forældre til juniorer og seniorer. Broudvalg: For at kontrollere pælenes tilstand, er der blevet skåret en pæl over, hvor der kun blev fundet ganske få huller efter pæleorm. Så det ser ud til 11. januar 2010 at være OK. Jubbas er kommet op og der er møde i broudvalget med holdet for brolægning 9. December. Hal: Alt OK Fest: Ikke noget nyt Klubhuset: Renovering af klubhuset med vinduer og tag har ikke kunnet kommet i gang på grund af vejret i november. Skotrenden skal skiftes, når vejret bliver til det. Webmaster: Der arbejdes på revision af hjemmeside. Kalender skal på forsiden af hjemmesiden. (Se den nu reviderede hjemmeside på dk, red.) Fanglinen: Brev til annoncører går ud primo januar med henblik på kontrakter på annoncering for 2010 Referat af bestyrelsesmøde Fraværende: Poul, Lisbeth, Bjørn, Hans Jørgen 1. Siden sidst og indgået post Stig DS holder generalforsamling lørdag, den 20. marts Svend Hansson deltager. 2. Regnskab Bent Udkast til regnskab 2009 og budget 2010 forventes færdige i løbet af 14 dage. 3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling af udvalg Helle Nye: Rolf Knapp, Gråsten Udgåede: Leo Bergsted Mortensen, Esbjerg 4. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Klubhus: Den igangværende forbedring 5

6 Ferielejlighed i Berlin. v/ Lisbeth og Stig Nissen mob: marina Toft-Gråsten v/jochen Bautz Toftvej 9 Tlf DK-6300 GråstenF fax: CVR BHJ din foretrukne partner En international virksomhed BHJ er en international leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst - 90% af vores omsætning skabes uden for Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande. BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten Tel.: Protein Foods Pet Food Food - when you are looking for real value 6

7 kører som planlagt nye klinker + skotrender. Broudvalg: Har afholdt møde og uddelt opgaverne. Godt fremmøde. Tjekkede broerne efter højvande den 10. januar der har heldigvis ikke været de store skader. Festudvalg: P.t. ikke mange aktiviteter Juniorudvalg: Startet op med torsdagsarrangementer. Ved at planlægge kapsejladsens dag den 6. marts Arrangementet foregår i samarbejde med DS. Modtaget en forespørgsel fra en junior forældre om et førstehjælpskursus vil arbejde videre med ideen, herunder at søge om en hjertestarter til klubben. 5. Gennemgang af generalforsamling Stig 6. vision for Gråsten Sejlklub Bestyrelsen har arbejdet med visioner for fremtiden i GS. Der er valgt i den kommende periode at sætte fokus på emnet: Klubbens sociale liv og ånd. Dette er det første af en række emner. Medlemmerne vil i den kommende tid blive inviteret til ide møder for at bidrage med input. 7. opdateringer til kalender, WEBside, fanglinen m.m. - alle Vores hjemmeside er blevet forbedret og mere brugervenlig. 8. Eventuelt Stig 9. Godkendelse af protokol Stig Godkendt. Invitation fra Sønderborg Yachtclub Hej. Igen i år vil vi i SYC arrangere et besøg hos Søholm Marine og Yachtservice. Det vil være et åbent hus arrangement i lighed med sidste år og emnet i år vil handle om bla. el-installationer i skibe. Der vil være lidt udstilling, rundvisning og et lille traktement. Arrangementet vil finde sted Lørdag d. 27 februar. Vi er endnu i planlægnings fasen og jeg vender tilbage med tidspunktet hurtigst muligt. Vi håber det har interesse og at der vil komme så mange som muligt fra de forskellige klubber. Ring eller mail hvis I har yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen Søren Wrang Næstformand SYC Mail: 7

8 Kapsejladsens dag en workshop om det at være hjælper til kapsejladsarrangementer 8 I samarbejde med Dansk Sejlunion arrangerer Gråsten Sejlklub Kapsejladsens dag, lørdag d. 6. marts 2010 fra 9.30 ca i klubhuset - klubben byder på frokost undervejs. Arrangementet er en workshop med fokus på det at være hjælper til kapsejladsarrangementer. Igennem præsentationer og praktiske øvelser kommer vi ind på de forskellige hjælperopgaver der er i forbindelse med afvikling af et kapsejladsstævne. Vægten vil især blive lagt på det praktiske arbejde på kapsejladsbanen, men også bureauarbejde berøres. Hvad enten du er stor junior, senior, forælder til en juniorsejler eller noget andet, og er nybegynder eller mere/meget øvet kapsejladshjælper, så er du velkommen. I løbet af dagen prøver vi at lave vindcheck med pejlekompas og vindsnor, lære korrekt brug af VHF radio, lægge en bane og ændre den, signalering, måltagning, resultathåndtering og meget mere. I løbet af dagen kommer vi også til at prøve Sejlunionens rollespil, hvor vi gennemfører en kapsejlads på gulvet ved hjælp af et modelsæt med joller, motorbåde, signalflag og bøjer. Det er sjovt, det er udfordrende, det er tankevækkende og der vil være masser af timeouts med tid til spørgsmål og diskussion. Tilmelding til: eller gerne inden 1. marts. På vegne af Sejladsudvalget og Juniorudvalget Poul Fribo og Svend Hansson

9 Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i»fanglinen«eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Forelæggelse af regnskab og budget. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer. 7. Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen. 8. Indkomne forslag. Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen. 9. Valg til bestyrelsen og suppleant På lige årstal vælges formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsesposter: Nuværende medlem: Formand Stig Nissen modtager ikke genvalg Sekretær Helle Jacobsen modtager ikke genvalg Pladsudvalg Hans Jørgen Laustsen modtager ikke genvalg Haludvalg Peter Øland modtager genvalg Festudvalg Bernhard Jessen modtager genvalg Programudvalg Bjørn Vestergaard modtager ikke genvalg Bestyrelsessuppleant Stig Rosenbeck modtager genvalg desuden: Redaktør Lisbeth Nissen ønsker ikke at fortsætte Sejladsudvalg Poul Fribo modtager ikke genvalg Juniorudvalg Svend Hansson modtager ikke genvalg 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år) revisor Hans Mortensen modtager genvalg Revisorsuppleant Tage Møller modtager genvalg 11. Eventuelt. Ordinær generalforsamling 17. marts 2010 kl. 19:00 i klubhuset 9

10 Visioner for Gråsten Sejlklub arbejdsnotat efter visionsmødet den 26. oktober 2009 Dette notat er udarbejdet efter en proces i bestyrelsen, hvor medlemmerne bidrog i en styret brainstorming med de tanker og ideer, de har til klubbens fortsatte udvikling. Opdraget var at sætte tanken fri for også at kunne fange vilde ideer og store ønsker. Hensigten med dette notat er, at skabe et grundlag for det videre arbejde i bestyrelsen, og skabe sammenhæng og kontinuitet i klubbens udvikling. Det følgende beskriver de indsatsområder, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt har en vision om at arbejde videre med. Medlemskaren Det er klart en udfordring, at medlemsskarens alderssammensætning ændres så flere yngre voksne bliver medlem i sejlklubben og bliver en aktiv del af fællesskabet. Ligeledes er det en udfordring at få kvinderne på banen i klubbens forskellige aktiviteter. Det er fortsat en vision, at sejlklubben er ungdomsvenlig med en stor og aktiv juniorafdeling. Klubbens sociale liv og ånd. Det er en vision, at klubben er et naturligt mødested. Klubhuset og udenoms arealerne giver medlemmerne - Alt i søsportsudstyrsundgade Sønderborg Telefon

11 lyst til at opholde sig i klubben. Den daglige omgang skal understøttes af sociale arrangementer både sommer og vinter. En moderne sejlkub Det er en klar vision, at sejlklubben fremover fortsat vil være netop en klub en moderne sejlklub med mange sejlads relaterede aktiviteter både sommer og vinter. Der skal være gode tilbud til børn, unge voksne, der ønsker at lære at sejle og samtidig også tilbud til klubbens mere erfarne sejlere. Havn og faciliteter Der skal ses på mulighederne for at ændre og udvide havnefaciliteter. Det er en vision, at havnen også fremover imødekommer medlemmernes ønsker og behov, og samtidig lever op til gæstesejleres forventning til en moderne havn. Ligeledes skal landfaciliteter bidrage til, at ophold i havnen er attraktiv. Plads arealet skal ligeledes matche behovet for opbevaring og parkering og samtidig give mulighed for de aktiviteter, som gør sejlklubben til et rart fritidsområde. Åben kommunikation. Det er en vision at informationsflowet og kommunikationen i klubben bliver interaktivt og dynamisk. Der skal gøres brug af de muligheder som informationsteknologien giver. Struktur Der skal arbejdes med at tilpasse klubbens struktur og organisering, så den passer til de aktiviteter som klubbens drift og udvikling kræver, og samtidig giver mange medlemmer mulighed for at involvere sig i klubbens arbejdsområder. Regnskabet kan som tidligere år findes på vor hjemmeside fra 1/ Såfremt der er medlemmer, der ikke har adgang hertil, kan man rekvirere et eksemplar hos mig. Med venlig hilsen Bent Bryning 11

12 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. IHLE A S IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud Fax.: gives!

13 Vinterprogram 2009/2010 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 03. februar kl. 19:00 Fra Ækvator til Sub-Antarktis v/kirsten & Kim Tilmelding ikke nødvendig. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. S/Y Sol i Antarktis Mellem sydhavets konger 24. februar kl. 19:00 Sejltrim Opnå høj fart og bedre komfort ombord v/kim Petersen og Peter Westfal Arrangementet foregår hos; Elvstrøm Sails, Paul Elvstrøms Vej 4, Aabenraa Tilmelding på tlf senest marts kl. 19:00 Oppustelige redningsveste v/jørgen Farre Medbring dine oppustelige redningsveste og lær hvordan du selv kan servicere dem Et must for den ansvarlige sejler! Tilmelding ikke nødvendig Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. 13

14 GS areal I et forsøg på at planlægge pladsen over lidt længere tid er der i plads-udvalget arbejdet med, hvordan pladsen bedst muligt kan udnyttes og hvad de forskellige dele kan anvendes til hhv. hvilke formål, der skal opfyldes de forskellige steder. Til det brug er der udarbejdet kortet, som ses her i bladet. Evt. udvidelse af kapacitet til masteopbevaring er placeret på hallens sydside, hvor tilkørselsforhold m.v. vil være gunstige. Et plankeværk foran den nuværende ikke særlig smukke affalds/containerplads er der også blevet plads til. Endelig må en snarlig ændring af slæbested forudses, så det bliver noget mere hensigtsmæssigt. Forslaget revolutionerer Søgning: ikke arbejdet, Dato: men det er da værd at bemærke, at den Forslaget har været forelagt bestyrelsen, Tekst: nuværende plæne kan inddrages til juniorernes som i enighed har accepteret det. formål evt. bådopbevaring eller Pladsudvalget. Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg lign. Værd at bemærke er det, at udsigten Tlf Fax fra klubhuset skal bevares. Slæbejoller vil i givet fald blive flyttet til skellet mod BHJ. 14

15 Pladsudvalget har været et ganske travlt år for pladsudvalgets medlemmer. Ud over de faste arrangementer med søsætning og optagning, som er ganske resursekrævende, så har der især været fokus på etablering af den nye plads, hvor tidligere legepladsen bredte sig. På pladsen er der nu lagt fliser på hele arealet, og der er foretaget inddeling, så både legeplads, grillareal samt disponibelt areal. Hensigten er at bruge en god del af arealet til forskellige formål herunder især til håndtering af master m.v. Det betyder, at master fir kan opbevares på pladsen i forbindelse med rigning men ikke til lang tids opbevaring, herunder vinteropbevaring. Der har været forhandlet med et firma om etablering af legeplads på sponsorbasis, men ideen er taget af bordet igen, da det viste sig, at firmaet skulle have et ganske stort beløb pr. måned i 7 år for at vedligeholde grejet. En tidligere truffet beslutning om at rydde størstedelen af beplantningen foran hallen er ført ud i livet. Vintervejret har dog sat en effektiv stopper for fortsættelse af både dette arbejde samt arbejdet med mastepladsen. Der er aktuelt så mange både til vinteropbevaring på klubbens areal, så det kan blive vanskeligt efterhånden at tage flere ind. Til denne problematik hører, at en del medlemmer opbevarer båden andetsteds men reelt kan de jo vende tilbage, og så vil klubben have et vinteropbevaringsdilemma. Pladsen er generelt blevet vedligeholdt, så ujævnheder er undgået, dog mangler pladsen mellem hallen og kommunens areal grus. Der har været afholdt møder med tovholderne, og arbejdet er forsøgt koordineret bedst muligt. Hans Jørgen Laustsen, formand for pladsudvalget. Forslag til ændring af reglementer (sammenlign selv med eksisterende tekst!) Reglement for opbevaringspladsen. Ved opslag bekendtgør pladsudvalget hvert år terminer for fælles søsætning og fælles optagning af medlemmernes både. Tildeling af plads foretages af pladsudvalget gerne i samarbejde med bådejeren. Kun aktive medlemmer kan tildeles opbevaringsplads på klubbens areal. Broliggere ved klubbens bro har fortrinsret. Pladsudvalget/bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående. Medlemmers både der ikke benyttes aktivt til sejlads kan normalt stå på opbevaringspladsen i 2 år. I tilfælde af længerevarende renovering eller planer om salg af fartøjet skal bestyrelsen ansøges om forlængelse af 2 års perioden gældende for 1 år ad gangen. Reglement for hal. Udlejning Tildeling af plads foretages af haludvalget gerne i samarbejde med bådejeren. Medlemmet disponerer over halp- 15

16 ladsen så længe han måtte ønske det dog således, at såfremt han afhænder sit fartøj eller ikke benytter fartøjet aktivt til sejlads, disponerer han over halpladsen det år fartøjet afhændes eller på anden måde ikke aktivt benyttes samt det følgende år. Herefter kan fartøjet overgå til udendørs opbevaring. I de perioder, hvor medlemmet stadig har dispositionsret vigtigt! vigtigt! bådpladser Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben. Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fast liggeplads der skal ansøge. Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail) og indeholde navn, medlemsnr. og båddata. Denne sendes til undertegnede. Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide det. Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1. marts, så vi kan nå at få fordelingen med i fanglinen. God vind! Broudvalgsformand. Ole Rieck Sletmarken Broager 16

17 Damesejltur Som optakt til "Dametur" til søs tog vi på en virkelig hyggelig dameskovtur, med dejlig mad og drikke, og fik sludret om hvad hver især forventer sig af en "Damesejltur". Vi var 7 kvinder og to børn. Forventningerne er ret forskellige da nogle er mere erfarne sejlere end andre så det er ikke alle som ønsker at sejle i egen båd. Det er helt ok for vi kan sagtens være flere i en båd. Det vigtigste er vel at afprøve om man kan manøvrere rundt med båden, lægge til broen og sætte sejl og få det ned igen o.s.v. Hvis man er usikker/uerfaren på de områder er der altid nogen til at hjælpe og der vil hverken blive råbt, hånet eller skældt ud. Vi blev enige om at det nødvendigvis ikke skulle være en weekend men sagtens kunne være en almindelig hverdagsaften. Vi blev enige om at holde et par møder i løbet af vinterhalvåret 2010 hvor det ville være skønt om der kom flere kvinder til for jeg er sikker på vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Det kunne være rart at lære nogle flere af de andre damer at kende i GSS. Hold øje med "Fanglinen" i det nye år. Med venlig hilsen Lajla Bach-Hansen "Fruhansen" Redaktøren: Vær desuden opmærksom på websiden, hvor et møde for interesserede damer også vil blive annonceret. 17

18 Miami i januar I forbindelse med et job som træner for dansk sejlunion var jeg i januar i Miami for at træne de danske 49er- sejlere i forbindelse med forberedelsen til Miami Olympic Class Regatta, der afholdes årligt som en fast del af world-cup-stævn- erne. Det var en periode med skønt vejr og gode sejladsforhold med enkelte pauser, hvor der enten var torden eller ingen vind. Selve træningen indeholdt de nordamerikanske mesterskaber i starten, hvor de danske både blev henholdsvis 2, 3 og 5, samt en hel del speed-testing med meget lange opkryds, billeder af sejlprofiler og video af bomninger. Det var en positiv træning, der dog bar præg af, at sejlerne havde sejlet mange uger i træk på Bahamas i forbindelse med verdensmesterskaberne. Miami er et spændende sted at sejle ikke blot på grund af delfinerne, der leger, søkøerne man skal passe på nær kysten eller selve skylinen, der indrammer området, men også fordi vinden pga. konvektionen over det varme vand har svært ved at nå helt ned til overfladen, hvilket gør det temmelig vanskeligt at vurdere, hvor vindtrykkene befinder sig, og ikke mindst deres retning og form. Vi var heldigvis i den første del af perioden forskånet for de forhold, fordi det kræver, at vandet er ca. 22 grader varmt. Ugen inden havde Miami den koldeste dag siden 1927, der var kun 2 grader! Til gengæld oplevede vi varmerekorden for januar midt i perioden på 29 grader tal om global opvarmning! Sejlerhilsener Søren Nissen, GS. På slæb: 3 49-ere på slæb 18 efter coachbåden med skyline i baggrunden. Balance: turkisblåt hav og fin vind hvad kan man ønske sig mere

19 FØRSTEHJÆLP TIL SØS LÆR AT REDDE LIV Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du lige en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset, der er målrettet søsporten. KURSET OMFATTER GENNEMGANG AF 4 MODULER HJERTE-LUNGE-REDNING LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP VED TILSKADEKOMST FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME På kurset vil du bl.a. lære aflåst sideleje, hjertemassage, kunstigt åndedræt, psykisk førstehjælp, behandling af småskader, blødninger og mindre knoglebrud, behandling af ætsninger og forgiftninger samt førstehjælp ved alvorlige og akut opståede sygdomme. KURSUSINFORMATION Varighed: Kursets varer 12 timer og kan f.eks. afholdes på fire hverdagsaftener af tre timer eller hen over en weekend. Kursussted: Klubhuset i Gråsten Sejlklub. Underviser: Beredskabsforbundet sørger for instruktør/underviser. Pris: Egenbetalingen er Kr. 200,- pr. deltager. Hold: Der kan være deltagere pr. hold. Kursusstart: Når der er interesserede nok til et hold, fastsættes der datoer for undervisningen. Er der interesse for at få dette kursus til Gråsten Sejlklub? Alle med relation til GS kan deltage, så er du seniorm, ægtefælle, stor junior, juniorforælder eller noget helt andet og er interesseret i at deltage i kurset, så send en til med navn og telefonnr, eller skriv dig på listen der ligger i klubhuset. Når der er interesserede nok til et hold, hører du nærmere. Svend Hansson 19

20 Her er så endnu en beretning fra Kim og Kirsten! Vær opmærksom på, at Kim og Kirsten kommer til Gråsten Sejlklub den 3. februar for at fortælle om deres rejse. Se under vinterprogrammet (red) Tilbage til Gambier! Selvom øerne virker paradisiske, har det ikke altid været nogen fornøjelse at være indfødt gambier. I 1834 kom en fransk jesuit-præst ved navn Honoré Laval til øerne. Manden må have haft vældige talegaver, for i løbet af få år, havde han fået konverteret hele befolkningen til kristendommen, og udnævnt sig selv til hersker over øerne. I løbet af de næste årtier fik han bygget mere end 100 kirker, klostre og andre bygninger af koralsten. Arbejdskraft fik han ved at tvangsudskrive alle arbejdsduelige til dette hellige arbejde. At der i processen omkom mere end 5000 af hans menighed, generede tilsyneladende ikke denne gudfrygtige fantast! Tilsidst var befolkningen næsten udryddet, - kun omkring 100 overlevede! Til gengæld ser man overalt på øerne ruinerne af Padre Laval's bygningsværker, som gabende tomme mindesmærker over, hvor galt det kan gå, når religion og fanatisme går hånd i hånd! Ingen ønsker at bo i dem, da de er fugtige og kolde. - I dag er befolkningen atter oppe på omkring På hovedøen er der masser af vandrestier, som vi med glæde benytter os af. Vi får bl.a. besteget det højeste bjerg, Mount Duff. En fantastisk udsigt møder os, hvor vi kan se hele det store ringrev og alle øerne. Bjergkammen er smal og skarp,- det går næsten lodret ned på begge sider, så her skal man ikke gå op hvis man har højdeskræk! På vor vej tilbage fylder vi vore rygsække med nedfaldne mangofrugter, pamplemousser og modne bananklaser. Øernes vigtigste indtægtskilde er perlefarmene. I denne lagune dyrkes nogle af de smukkeste sorte perler i verden. Vandet er tilpas køligt, så perleøsters modnes hurtigere end andre steder i Polynesien, og perlerne udvikler sig næsten perfekt. Og der er bare rigtig mange penge i perler. Så de lokale mangler ikke noget, - har store nye firehjulstrukne biler, og fine huse. Er man interesseret i perler, kan man her købe/ bytte sig til pragteksemplarer af slagsen til meget fordelagtige priser. Når vi snorkler, finder vi sommetider?vilde? perleøsters groende på koralrevene? Østers smager 20

21 godt, så vi høster en pæn portion store østers til aftensmaden. Og minsandten om ikke vi finder naturperler indeni næsten hver eneste af dem!! Ikke kuglerunde og jævne, som de dyrkede kulturperler, men med mange forskellige faconer og størrelser? For os er de uendeligt meget smukkere og mere spændende end de menneske manipulerede af slagsen! På et tidspunkt sejler vi op i den anden ende af lagunen, og ligger et par dage for anker i læ bag en lang smal ø, hvor øernes lufthavn ligger. Der kommer kun fly to gange om ugen, så her er meget fredeligt, og spændende at gå på opdagelse på den i øvrigt ubeboede ø.vandet er krystalklart, og vi nyder at snorkle rundt, helt for os selv. Vi får også nye venner blandt sejlerne En amerikansk sejlbåd, Romany Star, på vej mellem Galapagos og Gambier får pludselig problemer med pakningen ved sin skrueaksel, og kan ikke bruge sin motor mere. Han er naturligvis bekymret for at skulle anløbe Gambier, gennem 2 strømfyldte pas, uden motor, og henvender sig til os via . Vi sender ham detaljerede anduvningsanvisninger, inklusive pejlinger og strømforhold, og står så i øvrigt standby nogle dage, da de nærmer sig, for eventuelt at slæbe dem ind, hvis det skulle vise sig nødvendigt. En anden amerikansk båd, Yanti Parazzi, står ligeledes standby for assistance. Da dagen for deres ankomst oprinder, er det næsten vindstille, og de formår at slæbe sig selv ind, ved at binde deres egen jolle med påhængsmotor langskibs, for fremdrift. Om aftenen fejres den lykkelige udgang med lækker sushi på Romany Star, og nye venskaber er opstået. Inden vi forlader Rikitea og Gambier øerne, inviterer Fritz os på søndagsmiddag,- han har lokket en af sine døtre til at lave maden! Og vi har nogle hyggelige timer sammen med ham. Han er ikke så begejstret for de franske sejlere, som kommer og vasker hos ham: "De overholder stort set aldrig deres aftaler, og man ved aldrig hvor man har dem". Som en god tysker, er præcision en stor dyd for ham, og vi har altid sørget for at holde vore aftaler med Fritz nøje. Så vi har en ekstra lille stjerne hos ham. Den 11. maj lykkes det os endelig at løsrive os fra Gambier øerne, og sætte kursen mod Marquesas. Vor ven Sam, og hans gast Guen, på Yanti Parazi, er afsejlet dagen før os, i frisk kuling. Vi har ventet en ekstra dag på bedre vejr, og ender med at have en rigtig fin 6-dages sejlads til Fatuhiva, selvom det sidste døgn byder på mange regn- og vindbyger. Sam og Guen er ankommet nogle få timer før os. Ankerpladsen i "Baie des Vierges" på Fatuhiva er et utrolig smukt sted, med mange kontraster. Bugten er meget smal, med næsten lodrette lavaklipper, tæt begroet med tropiske gevækster. Når man skuer ind mod bunden af bugten, kan man se langt ind i en frodig grøn dal, mellem høje, sorte basaltsøjler. Vi ligger 12 sejlere for anker, så vi ligger tæt, og samtidig er det en dyb ankerplads. Men holdebunden er god, og vejret stille og roligt, så vi nyder det flotte sceneri. Sammen med Sam og Guen vandrer vi en lang tur op gennem dalen til et højt vandfald, som ender i en lille, men lifligt kølig badesø. Vi ersimpelthen nødt til at smide kludene, og få os en tiltrængt dukkert, efter strabadserne op gennem regnskoven!! Vi får fyldt vore vandtanke med dejligt friskt ferskvand. Marquesas er, ligesom Gambier, høje og af vulkansk oprindelse. Så der er altid masser af regnvand, da bjergtoppene ofte er hyllet i regnskyer. Men de har ingen ringrev, så ankerpladserne har næsten altid lidt dønning. 21

22 I modsætning til Gambier øernes befolkning, har man ikke mulighed for at dyrke perler. Eneste mulighed for at skaffe lidt kontanter er ved en smule handel og fiskeri, samt fremstiling af kopra = tørret kokos. Hele familien medvirker ved koprafremstilling: Først samles en masse kokosnødder, som afskalles og flækkes, hvorefter det hvide "kød" lægges ud til soltørring på store tørreflader, som kan skubbes ind under et halvtag i tilfælde af regn. Når kopraen er tør nok, pakkes den i sække, som afskibes til Tahiti. Der er ikke mange penge i det, men masser af arbejde! 3 dage senere afsejler vi en tidlig morgen, med kurs mod naboøen Tahuata. Vores destination er ankerbugten Baie Hanamoenoa, som er højt berømmet af mange langtursejlere, for sin store naturskønhed. Vi er nu ikke specielt overvældede, men der er da en rigtig flot, hvid koralstrand, og nogle pæne kokospalmer, så rent "Bounty-mæssigt" er den vel nogenlunde perfekt. Men der er ikke rigtig nogle vandremuligheder, og da der samtidig ligger en del andre sejlere opankret, tilbringer vi kun en enkelt dag på stedet, inden det går videre mod næste ø i perlerækken, Ua Pou. Undervejs passerer vi den store ø Hiva Oa, hvor berømtheder som sangeren Jaques Brel, og maleren Paul Gaugin ligger begravet. For nogle af vore sejlervenner er det næsten en pilgrimsrejse at besøge disse gravsteder, men ankerpladsen er meget overbelagt, og generelt meget rullende, så vi skal ikke nyde noget. Ua Pou er endnu en høj, frodig vulkanø. Vi ankrer i læsiden i en snæver bugt, Baie Hakaoto. Her bor ingen, men der ligger ruiner af gamle beboelses- og lagerhuse i bunden af bugten. Og der gror nogle enorme mangotræer, som bugner af frugt, kan vi se. Og mangoer er der nok af! I løbet af ingen tid har vi fyldt bæreposer og rygsæk med flotte, store nedfaldsfrugter! Så vi har lækker mangofrugt til lange tider. Mens vi sidder i cockpittet og nyder synet af vores høst, kommer en japansk sejlbåd ind og ankrer lige bag ved SOL. Det viser sig, at vi kender besætningen, fru Riri og hr. Shigi, fra vores deltagelse i Yamaha Osaka cup (tomands-kapsejlads mellem Melbourne, Australien og Osaka, Japan) tilbage i De deltog i en af racingklasserne i en meget hurtig båd, og vandt deres klasse. I en del år efter kapsejladsen udvekslede vi julekort, men det gled ud, da vi begyndte at sejle. Så det er et rigtig sjovt gensyn med de to, og vi har masser af ting at snakke om. De er langsomt på vej hjem til Japan via New Zealand, efter en tur til Europa og Middelhavet. Den sidste ø vi besøger i Marquesas, er Nuku Hiva. Første stop er Baie Taioa, som er en af de bedst beskyttede ankerpladser på øerne, næsten helt lukket inde bag en klippetange. Ankerpladsen ligger ved udmundingen af endnu en dyb, frodig dal, hvor høje klippesider rejser sig næsten lodret fra dalbunden. Sammen med Sam og Guen vandrer vi en utrolig flot tur ind langs en flod til bunden af dalen. Det sidste stykke er dalen så snæver, at sollyset næsten lukkes ude, og der er et evigt tusmørke. Dalen slutter i et meget højt vandfald, som man faktisk ikke kan se, bag den sidste snævring. I den lille sø for foden af vandfaldet lever nogle store ål, som temmelig aggressivt undersøger alt, som vader ud i søen.? Det afholder i hvert fald en del af os fra at smide tøjet og tage en dukkert!! På tilbagevejen møder vi nogle lokale polynesiere, som lover at komme ud senere med forskelligt frugt, hvis vi har nogle ting at bytte med. Såsom fiskekroge, T-shirts eller andet praktisk. Så vi får endnu engang fyldt frugtlagrene, og betaler med noget af vores fiskegrej, samt et par nye 22

23 plasticsandaler, som ingen af os kan passe! Da vi påtænker at afsejle mod Hawaii inden udgangen af maj, er det nødvendigt at besøge?civilisationen? i hovedbyen Taiohae for at klarere ud, proviantere og checke vores mails. Drikkevandet her i byen er ikke rent, og kan kun benyttes efter at være blevet kogt. Men i bugten Anahoe på nordsiden af Nuku Hiva, skulle der både være fint drikkevand, og en rimelig sikker ankerplads. Så efter "storbyens" stress (!), sejler vi rundt på den anden side af øen til Anahoe, som ganske rigtigt har en vandhane inde på stranden, med det fineste drikkevand, til gratis afbenyttelse. Ankerpladsen er såmænd god og sikker nok, men vinden hyler hen over bugten fra en lavning i bjergene lige i vindretningen. Så efter et par dage med klargøring, og meget frisk vind på ankerpladsen, letter vi endelig anker, og vinker farvel til Marquesas, som har budt på smukke og dejlige naturoplevelser, på trods af varmen! Destinationen er Hawaii, som ligger oppe på den modsatte side af Ækvator, ca sømil forude. 2 timer efter starten observerer vi, at et af vindrorsfæsterne er blevet "træt", efter sømils konstant brug, og er revnet. "Heldigvis kan det repareres midlertidigt ved hjælp af nogle stærke surringer." Det er ikke særlig sjovt at hænge ud over hækken i store dønninger og tiltagende vind, for at lave surringerne mener skipper. Men alternativet er at håndstyre resten af vejen til Hawaii, og det ville være meget værre!! Surringerne holder resten af vejen, og på Hawaii får vi et par nye fæster tilsendt fra altid service-venlige Aries Danmark. "Mon ikke de skulle kunne holde resten af vores rejse"! Vindroret er nok næsten det mest uundværlige udstyr ombord. Uden det ville det ikke have været nogen fornøjelse at sejle de lange strækninger vi har gjort! Som sagt er vinden i tiltagende, og vi får et par halvbarske dage med grov sø og ubehagelig sejlads, inden tingene stilner af, og vi får behageligere tilstande ombord. Vi passerer Ækvator den 3. juni kl , på 142º23,55 Vestlig Længde, og 5 dage senere er vi kommet gennem vindstillebæltet og ind i Nordøst-passaten. En nat i vindstillebæltet, mens vi går for motor, lyder der et brag og et rabalder fra fordækket. Det er vores babystag, som er knækket oppe i dets beslag på masten. Babystaget er en rustfri stålwire, som normalt afstiver midten af masten fremad, så den ikke buer den forkerte vej. Det er dog ikke en af de vigtigste wirer, og derfor ikke nogen kæmpe katastrofe, at det er knækket. Vi får afstivet masten med vore to stage-ophal, som bliver godt strammet fremad. Via en kontakt på Hawaii og vores radio- , får vi fundet frem til en rigger på Oahu, som kan levere et nyt stag på et par dage, når vi ankommer. Den 14. juni om morgenen observerer Kirsten en stor røgsøjle forude, og kl. 13 får vi land i sigte. Efterhånden som vi kommer nærmere, ses de enorme røg- og askeskyer fra det berømte vulkanudbrud, der siden 1983 konstant har sendt flydende lava i havet. Samme aften ankrer vi i tusmørke op på fuldstændig fladt vand i Radio Bay ved byen Hilo på hovedøen Hawaii. Det har taget os 15 dage at udsejle de 2000 sømil, og vi glæder os til at se, hvad Hawaii?s øer har at byde på af eksotiske oplevelser! 23

24 Nyt fra juniorafdelingen BHJ Fonden støtter ungdomsarbejdet i GS I foråret 2009 blev der i juniorafdelingen udarbejdet en målbeskrivelse og handlingsplan for de kommende års arbejde i afdelingen, med det overordnede mål at tiltrække og fastholde flere unge i sejlsporten. Et af de store indsatsområder er ungdomssejlere i aldersgruppen over 14 år. 24

25 For at kunne skabe et attraktivt miljø for denne gruppe, er det af stor betydning at klubben råder over tidssvarende sejljoller ikke kun til begyndere, men også mere krævende joller til de af vore sejlere der har stor erfaring fra deres tid i Optimistjolle og Zoom8. BHJ fonden blev søgt om økonomisk støtte til dels at opgradere nogle af klubbens storjoller, udvide antallet af joller der passer til aldersgruppen, samt anskaffelse af windsurfere. Fonden imødekom ansøgningen og har givet kr. til anskaffelse af forskelligt udstyr til juniorafdelingen. Det store beløb klubben her har fået vil have stor effekt på ungdomsarbejdet i Gråsten Sejlklub ikke blot nu, men mange år frem i tiden. Tak til BHJ Fonden og dens bestyrelse. Svend Hansson 25

26 COMPACT DIESLER HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! mere rummelighed OPGRADER DIN BÅD OG FÅ FORDELENE VED EN NY VOLVO PENTA MOTOR Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige reservedele Landsdækkende servicenet Høj gensalgsværdi på båden 26 HOLM MARINE Volvo Pentas serie af Compact Diesler dækker effektområdet Hk Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg Tlf Mobil BÅDPRESSENING BOMPRESSENING SPRAYHOOD WINDBREAKERS Otto Immler GmbH Schleswiger Strasse 99 D Flensburg Tlf HEMPEL

27 GRAASTEN SEJLKLUB POSTADR. ULSNÆS GRAASTEN Allan Chemnitz Hansen GS Juniorudvalg

28 Pure Cruising Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2010 og kun mod aflevering af annoncen Paul Elvstrøms Vej 4 DK-6200 Aabenraa Tel: Ihle grafisk produktion, Broager

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG Standerstrygning anno 2009 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS

Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Julepyntede optimister til kapsejlads i GS Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2006 - NR. 1-38. ÅRGANG BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2014 - NR. 4-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4 Forklaring til farverne i de enkelte paragraffer: Rød farve: Ordlyd der slettes Grøn farve: Ordlyd der tilføjes Gul farve: Der byttes om rækkefølgen af sætninger, uden at ændre ordlyd. GENERALFORSAMLINGENS

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere