Referat fra Generalforsamling DFÆL 2014 Søndag 16. marts 2014 kl Strandmøllekroen, Klampenborg. 1. Valg af dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling DFÆL 2014 Søndag 16. marts 2014 kl. 13.30 Strandmøllekroen, Klampenborg. 1. Valg af dirigent:"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling DFÆL 2014 Søndag 16. marts 2014 kl Strandmøllekroen, Klampenborg Til stede: ca. 50 personer 1. Valg af dirigent: Stig blev Ekblom valgt og han konstaterede at dagsorden er udsendt efter lovene. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Den fulde beretning kan læses på hjemmesiden, men Ove kom med lidt supplement til beretningen: Stor tak til Forlagsgruppen og her ikke mindst Simon Bornedal Hansen. På hjemmesiden er der besøgende dagligt og Gode råd om træbåd er downloadet mere end 900 gange. Efter beretningens udgivelse kan det fortælles, at hjemmesiden er delvist oversat til engelsk og tysk. Kommentarer fra generalforsamlingen: Carl-Ove Thor takkede bestyrelsen for arbejdet omkring digitaliserings-projektet, og den glæde det er at deltage i dette arbejde. Anja Kiærsgaard fortæller yderligere om digitaliseringsprojektet; at det kort og godt er en digitalisering af tegninger, data, fotografier og effekter tilknyttet klassiske lystbåde samt oprettelse af et søgesite for disse emner. Danmarks Museum for Lystsejlads har et stor arkiv af konstruktionstegninger, og DFÆL har et stor arkiv om mange af de gamle både, som vi ønsker skal digitaliseres. Endelig er der en stor tak for et rigtig godt sommerstævne i Svanemøllehavnen. Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 3. Planer for det kommende år. Kommende arrangementer 2013: 23. marts kl åben båd i Dragør Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne melder ind med åben båd arrangementer inkl. dato og sted. 3. april kl Københavnske Træsejlere - Førstehjælp til søs 1. maj Københavnske Træsejlere - Brandkursus Simon Bornedal Hansen: Træf på Orø primo juni, alle er velkomne juli Sommerstævne 2014 i Kerteminde, sejlklubben og lokale kræfter inkl. turistbureauet er godt i gang og med økonomisk hjælp af kommunen. Forslag til steder til afholdelse af sommerstævne i 2015: Århus, Frederikshavn eller Limfjorden. Gorm Boa: har i KTS regi påtaget sig at arrangerer fælles sejlads fra København til Kerteminde, følg med på KTS s hjemmeside, når tiden nærmer sig, ingen tilmelding august Classic Week Svendborg 2014: Carl Mangor et stævne med årligt tema, de senere år er der kommet både, årets tema er både fra Peter Bruun: Spækhugger, Grinder Kaskelot. På motorbådssiden inviteres Cornett i håb om at få gang i Tour-regattaen igen. Der er kapsejlads over to dage med mange tyske deltagere. Alle er velkomne. I forlængelse at dette kunne Carl- Ove Thor

2 fortælle at der tirsdag før stævnet er fælles ekskadresejlads fra Lyø over Skarø onsdag og ind til Svendborg torsdag august Kongelig Classic i Flensborg. Stævne hen over grænser, gratis, social hygge og selvfølgelig kapsejlads. Visit Åbenrå har noget på dansk om dette stævne på deres hjemmeside. Digitaliseringsprojekt: Der er projektbeskrivelse under udarbejdelse, et fælles projekt for Svendborg museum, Dansk Museum for Lystsejlads og DFÆL. Der søges fonde, selvom scanneren er i hus. Det skal være en overskuelig og let tilgængelig søgemaskine. Arbejdet skal ske med hjælp fra medlemmerne af DFÆL Mulig deadline sommeren Spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen: Lars Christiansen spurgte ind til definitionen at et dansk register. Både af svensk konstruktør, tysk værft hvor ligger snittet? Hertil blev der svaret, at det vil være danske både, men tyskere, svenskere der har dansk byggede både skal med. Registret skal rumme alle lystbåde der har sejlet under dansk flag. Henrik Effersøe anså det for vigtigt at prioritere Arkivet. Det ligger på Danmarks Museum for Lystsejlads så start med det. Carl-Ove Thor oplyser at tegninger ligger på Danmarks Museum for Lystsejlads, men der har været dårlig ledelsesstruktur, så museet kan ikke løfte opgaven pga.at mange frivillige er der i kort tid. Dette initiativ er derfor rigtig godt. Carl-Ove ser gerne 2016 året hvor projektet realiseres, det er et skelsættende år pga. 150 år for den organiserede danske lystsejlads. Carl Mangor: Vi får et redskab, hvor informationerne kan blive registret, det blåstemples med et dansk museum som garant for kvaliteten. Anja Kiersgaard så det som et godt initiativ der bevarer dansk kulturarv. Ole med Duen i Assens: Kan vi presse muserne i Svendborg? Svar fra Anders Ruggaard: direktøren for museerne i Svendborg prioriterer dette og det at de har betalt scanneren indikerer at de godt vil. Bestyrelsen er fortrøstningsfuld. Hans Frost: IT-software, kan det bruges overalt, så det ikke kun er dansk? Svar fra Anders Ruggaard: Det er en fordel, og når det er internationalt, kan der søges EU-midler. Der vil dog være udgifter. Carl Mangor: Ejerforholdet er Svendborg museum, Danmarks Museum for Lystsejlads og DFÆL. Stig Ekblom: Det er et kæmpe arbejde der forestår, det er en berigende og spændende udvikling. Når forarbejdet ligger, kræver det ikke store kundskaber, så alle vil kunne lave dette arbejde. Bestyrelsen vil øge fokus på at få flere med vest for Storebælt. Der satses på Bådudstilling i Fredericia. Bådudstillingen i Bella centret er nedlagt på ubestemt tid. Bogforlag: Ove Juhl: redaktionsudvalget for bladet og bogudvalget trækker et stort læs - medlemmerne skal trækkes med i dette arbejde, for bestyrelsen kan ikke gøre det alene. Simon Bordal Hansen: hvorfor har vi ikke flere bøger på dansk? Alle udgiver for sig selv, og bogudvalget er en gruppe entusiaster, som gerne vil hjælpe i gang. Finn Wiberg: Ønsker supplement til foreningens formål. Savner bevaring og sejlads med bådene eftersom de bedst bevares ved at kunne sejle. Ove Juhl: Pjecen med formålene er forældet. I visionerne og vedtægter er der beskrevet om dette: 2 Foreningens Formål Stk. 2 At fremme interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til disse, igennem en synliggørelse af denne kulturarv. Fra missionen: DFÆL vil øge interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til dem.

3 4. Godkendelse af det reviderede regnskab og status Der er budgetteret med mindre underskud og det svarer til det vi aftalte på generalforsamlingen i Der er indkøbt en ny PC. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 5. Behandling af indkomne forslag: Ingen 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Kontingentet forslås uændret, og dette godkendes af generalforsamlingen. 7. Valg af formand. Ove Juhl ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Catja Beck-Berge, som vælges af generalforsamlingen og derfor mangler vi et bestyrelsesmedlem for et år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Marianne Steensen som ikke ønsker genvalg, bestyrelsen foreslår Ove Juhl, som vælges til bestyrelsesmedlem. Anders Ruggaard genvælges. Herefter manglede et bestyrelsesmedlem for en etårig periode. Stig Ekblom og Henrik Effersøe foreslår at suppleant og kasserer Poul Klentz bliver fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen tilslutter sig dette, og Poul indvilliger, så derved er Poul Klentz valgt som bestyrelsesmedlem. 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Ole Toft Jacobsen genvælges som den ene suppleant, og Carl-Ove Thor vil gerne være suppleant i et år, og generalforsamlingen tilslutter sig dette Herefter består den nye bestyrelse af følgende: Catja Beck- Berge, formand Anders Ruggaard Carl Mangor Ove Juhl Poul Klentz Suppleanter Ole Toft Jacobsen Carl-Ove Thor.

4 10. Valg af revisor/revisorsuppleant: På valg er revisorsuppleant Knud Isager som genvælges 11. Eventuelt. Catja Beck-Berge takkede Marianne Steensen for bestyrelsesarbejde i to perioder. Der var også tak til afgående formand Ove Juhl. Catja takkede Ove for utrætteligt arbejde i bestyrelsen siden 2001, som formand siden En stor tak for en meget stor indsats med at opbygge en flot og velbesøgt hjemmeside, indgående arbejde med arkivet og organisationen i sin helhed. Især nævntes Oves demokratiske ledelsesstil som imødekommer medlemmernes og bestyrelsens ønsker og vilje til at få lov til at arbejde med de emner, som de enkelte brænder for. Herunder det flotte blad som i Oves periode som formand, har udviklet sig mere og mere professionelt og endda har skiftet navn. Det udgives i dag under navnet Klassisk Træbåd. Catja Beck-Berge takkede i øvrigt Ove for han fortsat ønsker at blive siddende i bestyrelsen, så der her fortsat kan trækkes for den lange erfaring. Hertil svarede Ove Juhl at han havde været formand ikke kun i 8 år, men næsten det dobbelte. Han havde selv lært at lave hjemmeside, inden bestyrelsesarbejdet havde han lavet registret i samarbejde med Gorm Boa, stor tak til Gorm. Ove sendte en tak til alle de bestyrelsesmedlemmer han har arbejdet sammen med. Det er sjældent at der er en bestyrelse, af den kaliber vi har haft de senere år. Tak til Marianne for alle de gode referater. Stig Ekblom havde en tak og en undskyldning til Oves hustru, Marie, for de mange timer redaktøren har beslaglagt Ove ved telefonen. Simon Bordal Hansen så gerne et udvidet samarbejde med de øvrige foreninger, f.eks. TS og foreslog at vi i bladet annoncerede for de andre foreningers stævner. Redaktøren for Klassisk træbåd var enig i dette, og måske kunne det også komme på hjemmesiden? Endelig opfordrede Carl-Ove Thor til at man også kunne inddrage nabolandenes aktiviteter? Henrik Effersøe reklamerede kort for Københavnske Træsejleres Tørsejladser, første torsdag i hver måned i vinterhalvåret. 1. maj er der brandkursus. Følg med på hjemmesiden, Pinsetur til Hallands Väderø, Hveen tur til Råå. Bent Broegaard fortalte at han også er medlem af TS og får gratis liggeplads i havnene 3-4 døgn. Var det en ordning DFÆL kunne få sat i stand? Ove Juhl svarede at Frihavnsordninger er en glimrende ting, men at det er et kæmpearbejde at administrere. Vi kunne godt bruge 2-3 medlemmer, som kontakter havnene og får aftaler på plads. Uformelt har vi friplads på Træskibsbroen i Svendborg, Træskibshavnen i Århus og Fregathavnen i Ebeltoft DFÆL-standeren er adgangsbilletten. Ove Juhl fortalte yderligere at det er aftalt at mødes med Lauge Damstrup, formand i TS med henblik på samarbejde. Nu tager Catja Beck-Berge over som ny formand. Det er nødvendigt med samarbejde, gå hjem og tænk over den i egen hjemhavn. Gorm Boa gjorde opmærksom på den store forskel på de to foreninger, TS er trækvognen, vi er flyglet. Simon Bordal Hansen vil ikke slå til lyd at lægge foreningerne sammen, men vi bør have en bredere horisont. Carl-Ove Thor pointerede, at der er forskellige økonomiske vilkår for TS og DFÆL, pga. skibsbevaringsfonden.

5 Jørgensen, Pepita: TS er interesseret i samarbejde med DFÆL. Vi kan ligge gratis 3 døgn i Århus Træskibshavn. Ole Nielsen, Duen Assens: Kunne vi invitere smakke-joller med til stævnet i Kerteminde? Finn Wiberg fortalte at han utilsigtet pga. dårligt vejr var havnet ved Kystens træf i Flækkefjord i Norge, og dog modtog en præmie. Henrik Effersøe så gerne at fripladserne blev meldt ud i bladet, hvortil Ove Juhl svarede at såfremt det skal være formelt og annonceres, skal havnen kontaktes en gang årligt. Gorm Boa forslog at holde stævne i Helsingør. Der er etableret en ny havn i forbindelse med det nye Søfartsmuseum, der vil kunne ligge ca. 200 både Simon Bordal Hansen reklamerede kort for stævnet på Orø i juni og det er gratis. Anja Kiersgaard har kontakt til en svensk linoliefabrik på Esplanaden - Fyns farver det er gode farver og de vil gerne give gode rabatter. Anja vil gerne koordinere. Ole Nielsen, Duen Assens ville gerne have nogle kontakter i Horsensområdet med henblik på stævne. Der er en Nordisk Krydser under renovering en søster båd til Can II. Ove fortalte, at han havde været til åben båd det pågældende sted, og 3 personer mødte op: Ove Juhl, Marie og hr. Juhl. Henrik Hansen kunne fortælle at renoveringen af omtalte Nordiske Krydser i Horsens har stået på i mere end 5 år. I forlængelse heraf berettede Ove om et Åben-båd-arrangement ved Najaden i Åbenrå var der kun to der mødte op Ove Juhl og Marie. Der var en opfordring til på bibliotekerne at tage de kasserede bøger, som kan have vores interesse. Liselotte Vestergaard, Duen Assens, slog et slag for stævner i Tyskland: Forårsstævne i Flensborg til Kiel Classic Week, Stævnet i Laboe som har dejlige sejladser: se mere information på hjemmeside: Den nye formand Catja Beck-Berge får den afsluttende bemærkning, og vil prøve at udfylde pladsen efter Ove, men har heldigvis en god og dygtig bestyrelse bag. Tak for god ro og orden. Referent: Marianne Steensen

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014 DFÆL Mission et arbejdsprogram for foreningen & bestyrelsen. Beretningen er belyst ved Missionens hovedpunkter DFÆL vil igennem sit virke og sine medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:

2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011: Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05. april 2011 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 24 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015

Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015 Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015 Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.30. Sted: Svendborg Marineforening, Svendborg Havn. Antal deltagere: Ca 30. Traktement: Skipperlabskovs,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet DFÆL bladet Nr. 107 marts 2011 NIRVANA tilbage til livet 1 Nr. 107, marts 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere