Sandheden om et ulovligt udført maleri af Laurits Tuxen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandheden om et ulovligt udført maleri af Laurits Tuxen"

Transkript

1 Preben Juul Madsen Sandheden om et ulovligt udført maleri af Laurits Tuxen Man rejser sig fra bordet Malet af Laurits Tuxen i x212 cm. Foto: Bruun Rasmussen Kunstnyt.dk juni

2 Kulturværdiudvalget har snorksovet i timen Onsdag den 22. december 2010 bragte TV2 indslaget Dansk kunstskat endte ulovligt i New York. Forlæggeren og lokalhistorikeren Niels Nørgaard havde forsket i sagen, og med bogen: Ordrupvej fra Øresund til Jægersborg som oplæg, udgivet på Strandbergs Forlag, med tekster af Karin Kryger og Niels Nørgaard selv, fortaltes historien. Det fik formanden for Kulturværdiudvalget, Erland Kolding Nielsen, som tillige er direktør for Det Kongelige Bibliotek, til at udbryde:»det er helt klart en international politisag. Det er nyt for mig. Det er nyt for Kulturværdiudvalget. Det er nyt for Statens Museum for Kunst. Det er nyt for den danske stat«. Formand og direktør, Erland Kolding Nielsen. Foto fra TV2-udsendelsen, hvor det i optakten hed: Fem danske malerier og en violin har så stor værdi for den danske kulturarv, at de privatpersoner, der ejer de værdifulde genstande har fået forbud mod at sælge værkerne til udlandet. TV 2 kan imidlertid afsløre, at et af de seks kunstværker i mange år har befundet sig langt fra Danmark hos rigmanden John Oden i New York. Billedet er malet af Lauritz Tuxen i 1906 og har titlen Man rejser sig fra bordet. John Oden ved ikke, hvem sælgeren var, da han købte maleriet i Og auktionsfirmaet Sotheby's vil ikke oplyse navnet på den, der antagelig har stået for den ulovlige eksport af maleriet fra Danmark. Erland Kolding Nielsen forsvarede sig med næb og klør, afviste på det bestemteste at Kulturværdiudvalget havde noget som helst problem med, at et maleri, som helt tilbage fra 1991 havde udførselsforbud, siden 1997 har befundet sig i New York. Men havde Kolding Nielsen og hans kolleger i udvalget fulgt med i timerne, så havde der allerede i 1997 været en sag. Salget var nemlig ikke hemmeligholdt. I årbogen Kunst under hammeren 97, som kom nogle få måneder efter salget, fremgik det klart og tydeligt, at det var solgt i New York. 2

3 Manden bag afsløringen er forlæggeren og amatørhistorikeren Niels Nørgaard, som har opsporet historien og fortalt den i bogen om Ordrupvej, en i sig selv spændende beskrivelse af bydelen i udkanten af København. Det er lykkedes Niels Nørgaard at låne en række familiefotografier fra Moresco-familien, også det foto, som dannede baggrund for Tuxens maleri. Foto: Kunstnyt.dk Tv-udsendelsen resulterede i, at jeg 4. januar 2011 på Kunstnyt.dk omtalte sagen og fortalte, at maleriet blev erhvervet af en kendt forretningsmand fra Kolding-egnen, som døde for flere år siden. Men inden da sendte han det til Sotheby's i New York, ulovligt udført, idet der siden 1991 havde været udførselsforbud mod det. Så går der et stykke tid, før Politikens Lea Wind-Friis 30. april i sin avis skriver:»mysteriet om, hvem står bag ulovligt salg af et stykke dansk kulturarv til USA, er endelig opklaret. 14 år efter salget står det klart, at det var det danske auktionshus Kunsthallen, der førte Lauritz Tuxens historiske maleri Man rejser sig fra bordet ud af Danmark«Denne opsigtsvækkende oplysning havde Lea Wind-Friis fra Erland Kolding Nielsen, en nyhed, som fik folk med kendskab til Kunsthallens Jens Thygesen til at ryste på hovedet. Kolding Nielsen fortalte endvidere, at:»kunsthallens ledelse har bevidst eller ubevidst overtrådt loven«, hvilket lyder som en vittighed. Havde Thygesen overtrådt loven, så havde han gjort det helt bevidst, da han naturligvis som erfaren auktionsmand havde fuldt kendskab til loven. Undertegnede har ikke på noget tidspunkt troet på, at Thygesen kunne bære sig så idiotisk ad. Var det dengang i 1997 kommet frem, at det var ham, der havde sendt maleriet til New York, så havde han været en færdig mand i auktionsbranchen, da det som bekendt ikke var hemmeligt, at det blev solgt i New York. Da Lea Wind-Friis stiller Kolding Nielsen spørgsmålet: I fandt først ud af efter 14 år, at Tuxenmaleriet befandt sig i New York, fordi en journalist kontaktede jer. Så der kan vel være flere eksempler på det, som I ikke har opdaget? 3

4 »Ja, ja. Men som på mange andre felter bygger overholdelse af loven på tillid til, at alle parter faktisk overholder den«, svarede Kolding Nielsen. Herover bogen, som satte det hele i gang O D P E fra Øresund til Jægersborg, med opslag på maleriet af Tuxen og fotografiet, som var grundlaget for maleriet, til venstre. I bogen er en række andre private fotografier fra ejendommen Adelaide, udlånt af Moresco-familien, afbildet. Bogforsiden. Forfattere: Karin Kryger og Niels Nørgaard 4

5 Kunstnyt.dk søgte aktindsigt i sagen Først hos Kammeradvokaten, som svarede lynhurtigt: Så blev der søgt hos Kulturværdiudvalget, som sendte 61 sider, blandt andet det, Kammeradvokaten ikke ville udlevere. De fleste sider var dog gengangere. Iblandt var hele korrespondancen mellem Erland Kolding Nielsen og Lea Wind-Friis, som der ingen grund er til at offentliggøre her. Det skal dog bemærkes, at Kolding Nielsen roste hendes artikel meget. Det tror pokker, da han havde undladt at give hende samtlige oplysninger. Han havde simpelthen misinformeret hende. Fra aktindsigten gengives efterfølgende først svar fra Kulturværdiudvalget, som er ren jura og som ikke, bortset fra de sidste linjer, er særligt interessant. Dernæst lidt fra Kolding Nielsens kringlede verden, og sidst Kammeradvokatens udtalelse, som fik Kolding Nielsen til at lukke sagen. I adskillige år lå Kunsthallen inde i en baggård på Købmagergade, indtil 1990, hvor huset flyttede til Gothersgade for at afholde auktioner. Det var et førende auktionshus, og indtil lukningen i 2004 dygtigt ledet af Jens Thygesen og hans stab, blandt andre på et tidspunkt den sympatiske nu afdøde Jens Hermann, tidligere medarbejder gennem mange år hos Bruun Rasmussen. 5

6 6

7 7

8 Manglende beviser sort på hvidt I ovenstående dokument er slutningen meget interessant. Der står nemlig sort på hvidt, at Kulturværdiudvalget ikke har nogen dokumentation for udførslen. Udvalget ved altså ikke, hvem der har udført maleriet, og de har ingen papirer på udførslen. Alligevel har de anklaget og dømt Jens Thygesen for forbrydelsen, som de kalder udførslen. Sagens behandling minder meget om Derain-sagen. Man dømmer uden beviser. I Derain-sagen var der ikke et eneste fældende bevis, men to personer fik hver et års fængsel. Grotesk! I Tuxen-sagen er kun én dømt, men dommen er afsagt posthumt, da den dømte, Jens Thygesen døde i Hvor meget fup kunne en retssag ikke have smidt af sig, havde Thygesen levet og en søn havde vidnet ved at fortælle noget, han ikke kunne bevise. Så havde vi haft endnu en farcesag. I Tuxen-sagen har jeg ikke et øjeblik troet på Erland Kolding Nielsen. Hans behandling af sagen virker overfladisk. Han synes fx ikke at kende den lov, han administrerer, Kapitel 2: Beskyttelse af kulturværdier. 3. Genstande, der er omfattet af loven, må ikke udføres til udlandet eller til Færøerne og Grønland uden særlig tilladelse. Stk. 2. En udførselstilladelse kan kun søges af genstandens ejer. 4. Den, der ejer en kulturgenstand, der er omfattet af loven efter 2, stk. 4. eller ejerens arvinger skal, før genstanden skifter ejer, underrette kulturværdiudvalget herom. Det kan altså ikke være Jens Thygesen, som er skurken, han har aldrig ejet maleriet. Da maleriet siden købet i Kunsthallen i 1995 har tilhørt den samme, frem til salget i New York i 1997, så må han være»skurken«. 8

9 9

10 10

11 Kulturværdiudvalget forfulgte ikke sagen. Den blev blot overgivet til Kammeradvokaten. Som heller ikke forstod noget som helst. Som det fremgår af næste side, har Erland Kolding Nielsen haft en telefonsamtale med en søn til ejeren af maleriet, som solgte det i New York. Sønnen reagerede på grund af artiklen i Politiken 8. marts 2011, og ringede først til Kammeradvokaten, der henviste til formand Erland Kolding Nielsen, som har udfærdiget skriftet på næste side, men her udeladt faderens og sønnens navn. Det havde han lovet sønnen. Hvis denne søn, på sin fars vegne, har rent mel i posen, så forekommer det besynderligt, at han kræver at optræde anonymt. Dokumentet på næste side er fortroligt, står der, men åbenbart ikke mere, end at Kulturværdiudvalget har udleveret det til undertegnede, som ikke er bundet af nogen fortrolighedsaftale og derfor frit kan offentliggøre navnet på sælgeren. I dokumentet skriver Kolding Nielsen bl.a.:»den oplysning, at Kunsthallen gensælger maleriet i 1997 viser at firmaet og dets direktør næppe kan have været i god tro men synes med rimelig sikkerhed at have siddet KVUs forbehold med dets retsvirkning overhørig«. Det er det rene vrøvl! Thygesen gensælger det ikke i Hverken Kolding Nielsen, Kulturværdiudvalget eller Kammeradvokaten har skygge af bevis for, at Thygesen har solgt maleriet i New York og derved gøre ham til forbryder. Det er en skandaløs måde at mistænkeliggøre Thygesen og direkte strafbart iflg. Straffelovens kapitel 27, 274: Den, som fremsætter eller udbreder ærefornærmende udtalelser mod en afdød, straffes med bøde eller, hvis bagvaskelse foreligger, med fængsel indtil 4 måneder. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Tuxens maleri har været under hammeren fire gange Første gang var i 1991, som allerede nævnt. Det havde tilhørt familien Moresco siden det blev malet i 1906, og det var familien, som satte det salg hos Bruun Rasmussen tirsdag den 23. april, hvor det fik hammerslag på kr., på det tidspunkt den højeste pris nogensinde opnået for et Tuxenmaleri, hvilket fremgik af en artikel i Kunst under hammeren 91, hvor maleriet var gengivet i farver. Køberen var Ole Abildgaard fra Samson Bank, men på grund af bankens konkurs blev maleriet sat til salg i Kunsthallen fire år senere. Kataloget fra Bruun Rasmussens salg af Tuxens maleri samt udsnit af salget i auktionsårbogen Kunst under hammeren 91. Alle tre gange maleriet har været solgt, har det været nævnt i årbogen. 17

18 Anden gang Tuxens maleri kommer under hammeren er 15. november 1995, hvor Kunsthallen vurderer det til kr. og får hammerslag på kr. Herover fra kataloget. Det var en naturlig vurdering på grund af markedet, som på det tidspunkt ikke var særlig positivt for sælgere, og Thygesen vurderede, at det ikke kunne indbringe samme høje hammerslag som i Det købes af direktør Chr. Houe fra Kolding Strømpefabrik. Og det må være ham, hvis søn forsøger at redde faderens ære ved at fortælle historien om Jens Thygesen, som undertegnede anser for en ondskabsfuld løgnehistorie. Var det sandt, så skulle det naturligvis frem. Derfor søgte jeg aktindsigt, som ikke beviste andet, end at Houes søn ringede og fortalte, at det var Thygesen, som havde pakket det og sendt det til New York. Beviset for Thygesens skyld er altså alene en telefonopringning, hvis rigtighed overhovedet ikke kontrolleres. Sønnen kan ikke fremvise et eneste bevis for sin påstand, han har ingen papirer, der kunne dokumentere, at det var Thygesen, som havde pakket maleriet og sendt det til New York. Hvorfor skulle Thygesen løbe denne risiko? Det giver ingen mening. I Derain-sagen tordnede anklagerne mod Svend Erik Olsen, fordi han ikke ville fortælle, hvem der havde købt maleriet. Men det fortæller auktionsfolk ikke, og i denne sag ser vi det samme. Naturligvis ved Sotheby s hvem sælgeren er. Det har Nina Wedell-Wedellsborg oplyst til mig, men hun vil ikke fortælle, hvem det er. Samme afvisning har Kulturværdiudvalget været ude for. Men det hele er også ligegyldigt nu, hvor sælgeren er afsløret. I 1997 var følgende medlemmer af udvalget: Erland Kolding Nielsen (formand og direktør ved Det Kongelige Bibliotek), Direktør for Statens Museum for Kunst Allis Helleland (næstformand), Rigsantikvar Steen Hvass, Rigsarkivar Johan Peter Noack og Formand for Statens Museumsnævn, museumsdirektør Michael Lauenborg. 18

19 Tredje gang kunne Tuxen-maleriet ikke sælges Kataloget herover er fra 4. juni 1996, hvor Tuxen-maleriet var under hammeren hos Bruun Rasmussen til en vurdering på kr., men ikke kunne sælges. Ejeren var stadig Chr. Houe, og ham som satte det til salg. Selv om Kolding Nielsen og Kulturværdiudvalget har set kataloget, hvad de har, så har de overset denne auktion, hvilket Kolding Nielsen selv beviser side 12. Det beviser også, at Houe ikke udelukkende havde forbindelse til Jens Thygesen i Kunsthallen, men forsøgte at sælge det mindre end et år før, han solgte det i New York. Men står der i øvrigt nogen steder i loven, at auktionshusene er pligtige til at oplyse om udførselsforbud til danske købere med adresse i Danmark? Så hvorfor skulle Kunsthallen eller Bruun Rasmussen have fortalt Houe det? Det er er meget svært at finde noget om Chr. Houe på nettet. Annoncen her til venstre er fra en lokalavis i Kolding. Den fortæller ikke noget om årstallet, men er ikke af nyere dato. Det fremgår dog tydeligt, at Chr. Houe er direktør for Kolding Strømpefabrik. 19

20 Kataloget herover: 23. maj 1997 solgtes Tuxens store maleri, Man rejser sig fra bordet, malet i 1906, hos Sotheby s i New York for dollars i hammerslag, i danske kroner , mod vurderingens dollars. Maleriet havde fået ny titel: The Anniversary dinner at Adelaide, og ingen proveniens nævnt i kataloget vedrørende salgene i 1991 og Sælgeren var Chr. Houe, Kolding, køberen John Oden, New York. 20

21 Kunst under hammeren 97 og salget i New York med nøjagtige oplysninger om tid og sted. I 1997 var nuværende formand for Kulturværdiudvalget, Erland Kolding Nielsen, også formand. 21

22 Afrunding Kulturværdiudvalgets dokumenterede pligtforsømmelse Der er ingen undskyldning for, at Kulturværdiudvalget gennem 13 år, fra 1997 til 2010, ikke har vidst, hvor Laurits Tuxens maleri, Man rejser sig fra bordet, malet i 1906, har befundet sig. Havde styrelsen gjort deres arbejde, som det kunne forventes, ville de ikke have undgået at vide, det blev solgt i New York i 1997 og derved ulovligt udført. Det stod nemlig klart og tydeligt i auktionsårbogen»kunst under hammeren 97«, både redaktionelt omtalt side 36 og med alle nødvendige detaljer oplyst i udstillingsregisteret side 142. Årbogen havde Erland Kolding Nielsen lige ved hånden, idet den fandtes i to eksemplarer på hans egen arbejdsplads, Det Kgl. Bibliotek. Skulle det være tilfældet, at Kolding Nielsen ikke kendte»kunst under hammeren«, hvilket må anses for usandsynligt hans stilling i Kulturværdiudvalget taget i betragtning, så vides det med bestemthed, at udvalgets næstformand, direktøren for Statens Museum for Kunst, Allis Helleland, kendte den. Det havde taget sekunder at slå salget op. I bogen er endda den danske titel nævnt, selv om billedet har en anden i Sotheby s katalog. En anden oplagt mulighed var prisdatabasen»artprice.com«, hvor salget også var nævnt i Det havde ganske vist den engelske titel, men var man en smule kvik, så var det ikke noget problem at finde salget. Mens»Kunst under hammeren«ikke har kostet Kulturværdiudvalget fem flade øre, så ville et årsabonnement på»artprice.com«have løbet op i lidt over kr. årligt. Men med Kulturværdiudvalgets årsbudget på adskillige millioner, havde det nok været overkommeligt. Når Erland Kolding Nielsen i TV2-udsendelsen 22. december 2010 chokeret fortalte, at han ikke kendte til salget i New York, så kan det efter min mening udelukkende skyldes, at Kulturværdiudvalget arbejder amatøragtigt og har undladt at benytte de mest logiske og nærliggende redskaber. Når man nu ikke havde de udenlandske auktionskataloger, så havde det været så let som at klø sig i øret at slå op i»kunst under hammeren«eller på»artprice.com«. Udvalget gjorde det ikke. Utilgiveligt.»Kunst under hammeren«udkom sidste gang i 2006, så den kan ikke fremover anvendes. Men det kan prisdatabasen»artprice.com«. Så fremover er der ingen undskyldning for ikke at følge med på de internationale auktioner. Det kan ikke altid kontrolleres, hvis et maleri udføres og sælges privat. Men det er sjældent, at de berømte værker går uden om auktionshusene. Man kunne her have bedt Sotheby s og Christie s om at tilsende kataloger når kendte danske værker solgtes. Til sidst kan man undre sig over, at Houes søn ikke fortalte Kolding Nielsen, at faderen forinden salget i New York havde sat det til salg hos Bruun Rasmussen 4. juni 1996, hvor det ikke solgtes. Det er dog en væsentlig oplysning, som klart viste, at Chr. Houe havde forbindelse både til Kunsthallen og Bruun Rasmussen, og senest til sidstnævnte. Det er meget svært at forestille sig, at Jens Thygesen eller nogen fra Bruun Rasmussen skulle have opfordret og endda medvirket til ulovlig udførsel. Det er ubegribeligt, at Kolding Nielsen kan få sig selv til at tro på den slags. Nu er det så»kun«jens Thygesen og Kunsthallen, som Kolding Nielsen har anklaget. Og Kolding Nielsen ved, at det er ejeren af maleriet, og denne alene, som er ansvarlig for, at et maleri med udførselsforbud, ikke udføres. Så i enhver henseende er Jens Thygesen uskyldig. 22

23 Hvilken interesse har formanden for Kulturværdiudvalget, Erland Kolding Nielsen i at anklage og dømme Jens Thygesen? Har hans eneste interesse været at få sagen lukket så hurtigt som muligt uden at interessere sig for sandheden? Det hedder ifølge Kolding Nielsens sagsudvikling af 15. marts 2011 side 12, at sønnen havde læst Politiken 8. marts 2011, og derfor rettede henvendelse til Kammeradvokaten. Men det er et spørgsmål, om ikke det, som stod på Kunstnyt.dk 4. januar 2011 to måneder forinden, var årsagen til sønnens henvendelse. Her stod nemlig:»det blev erhvervet af en kendt forretningsmand fra Koldingegnen, som døde for flere år siden«, altså stort set samme signalement af faderen, som hos Kolding. Og da Politiken så kom 8. marts, mente sønnen, at det hele brændte så meget på, at han hellere måtte rykke sin afdøde far til undsætning. Det ser i hvert fald sådan ud. Det ville klæde sønnen at stille sig frem og fortælle sandheden. Kender han den ikke, bør han indrømme det. I sagen mangler der dokumenterede beviser for, at Jens Thygesen har noget som helst med den ulovlige udførsel at gøre. Så længe disse beviser mangler, så tror undertegnede, at denne søn har bildt Erland Kolding Nielsen og derved Kulturværdiudvalget et usand historie på ærmet, som Kolding Nielsen tog imod med kyshånd for at lukke sagen. Og munden på pressen. Kulturværdistyrelsen holder til på den fornemme adresse H.C. Andersens Boulevard 2, et stenkast fra Rådhuspladsen og samme adresse som Statens Kunstfond m.fl. 23

24 Politiken tirsdag den 28. april 2009 Mange var mødt op til begravelsen for at tage afsked med Jens Thygesen 24

25 Tilføjelse 28. juni 2011 Kulturværdiudvalget, og dermed formanden, Erland Kolding Nielsen, har hele tiden kendt navnet på sælgeren, som ulovligt udførte maleriet til New York. Det bevises i det følgende. Endelig fandt jeg papirudgaverne af Kulturværdiudvalgets årsberetninger, oven i købet med hilsen fra formand Kolding Nielsen. Og beretningen fra 1999 var meget interessant, idet den indirekte omtalte min ringe person på en måde, som til fulde beviser, at Kulturværdiudvalget sjuskede, for at bruge et mildt ord, med deres arbejde og ikke passede godt nok på det, de var sat til at passe på. Herunder fører Erland Kolding Nielsen selv bevis for, at han og Kulturværdiudvalget siden 1991 har kendt de to ejere af maleriet. Den første ejer har Kolding Nielsen selv offentliggjort, Ole Abildgaard fra Samson Bank. Den anden ejer afviste Kolding Nielsen at kende, indtil en søn ringede i marts Med det passer ikke, som det kan læses herunder. 25 Fra Kulturværdiudvalgets beretning 1997 Af ovenstående fremgår det, at Kulturværdiudvalget allerede i 1995, anden gang Tuxens maleri sælges, har fået oplyst køberens navn. Da køberen i 1995 er identisk med sælgeren i New York 1997, var det vel bare at kontakte ejeren, da TV2 22. december 2010 fortalte historien. Der var altså ingen grund til at være passiv i de næsten tre måneder, fra tv-udsendelsen 22. december og til en søn ringer (se side 12), når Kulturværdiudvalget siden 1995 har kendt navnet på ejeren. Hvorfor bliver denne ikke omgående kontaktet? Nu viste det sig, at ejeren, som sendte det til New York, var død for nogle år siden. Men det kunne Kolding Nielsen læse på Kunstnyt.dk allerede 4. januar 2011, små to uger efter tv-udsendelsen. Selv om den tidligere ejer var død, så havde Kulturværdiudvalget jo hans adresse mellem Kolding og Skærbæk. Som det også fremgår af side 12, så har Kulturværdiudvalget både telefonisk og skriftligt gjort Jens Thygesen i Kunsthallen opmærksom på udførselsforbuddet, men da maleriet købtes af en dansker med bopæl i Danmark, som på det tidspunkt ikke havde planer om at udføre det, var det overflødigt at gøre køberen opmærksom på det. At køberen ikke havde i sinde at sælge det i udlandet ved vi, da han året efter, i 1996, året før det solgtes i New York, forsøgte at sælge det hos Bruun Rasmussen. Ifølge teksten side 12 oplyser Kolding Nielsen ikke om nogen telefonisk eller skriftlig henvendelse til Bruun Rasmussen. Har udvalget glemt det? De har set kataloget, det skriver de i beretningen fra En helt anden ting er, at i papirudgaverne af årsberetningerne, er forbuddet ikke omtalt med ét eneste ord. Andre med forbud er nævnt, men ikke maleriet af Laurits Tuxen, hvorfor køberen måske

26 aldrig har fået kendskab til forbuddet fra de to auktionshuse. Men så skulle køberen ifølge den indrammede tekst på forrige side havde fået det af Kulturværdiudvalget, som jo skulle kende ejerens identitet. Hvad er kikset her? I beretningen fra 1999 er endnu et bevis på Kulturværdiudvalgets sjuskede arbejdsgang. Dette år omtales Michael Møller og Niels Chr. Nielsens bog,»kunst. Økonomisk set«, som beviser, at udvalget har haft kendskab til årbogen Kunst under hammeren, idet den ofte og iøjnefaldende er nævnt i bogen, et opslagsværk, som ville være en let adgang til at kontrollere, hvad der sælges i udlandet. Men det redskab har de ikke benyttet, havde de, ville de, som tidligere nævnt, have set i udgaven, at Tuxen-maleriet var solgt i New York. De har åbenbart haft travlt med alt muligt andet. Herover fra side 9 i Kulturværdiudvalgets beretning fra året Bogen, som udkom samme år, er en gennemgang af hele kunstens pengeverden. Blandt bogens kapitler kan nævnes Kunstnerne og deres økonomi, Monopoler og markeder, Kunst som investering og prisen på at eje kunst, De store mæcener: Hvor stor gavn gør de? Og Om støtte til kunsten: Hvor meget er for meget. På de følgende to sider gengives to sider fra bogen, hvor årbogen Kunst under hammeren burde have vakt Kulturværdiudvalgets opmærksomhed. Her står hvilke to statistikker forfatterne har benyttet, de samme to, Kunst under hammeren og Artprice, som havde været indlysende for udvalget. 26

27 Side 108 er navnene på de 25 danske kunstnere med størst omsætning, i millioner. I en note står: Martinus Rørbye, Olaf Rude, C.F. Sørensen, Erik Henningsen, Jens Søndergaard, Lauritz Tuxen, Vilhelm Freddie og C.A. Jensen er blandt de efterfølgende 25, men altså ikke i den absolutte top. Tuxens navn er nævnt, og det er i forbindelse med salget i New York Men ingen klokker ringede hos Erland Kolding Nielsen og hans udvalgskolleger. 27

28 Herover forærer forfatterne i bogstaveligste forstand Kulturværdiudvalget nødvendige oplysninger for at følge med i salg af dansk kunst i udlandet.»her fanges en væsentlig del af udenlandsk omsætning af dansk kunst«, skriver forfatterne. Men Kulturværdiudvalget fangede aldrig noget. 28

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr.

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0110 Klageren: Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Advokat Kramme. Eksperten

Advokat Kramme. Eksperten Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år 2000. Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere