DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. juni 2013 blev der i sag Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening indbragt ejendomsmæglervirksomheden DK BOLIGSALG ApS for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse gentagne gange har anvendt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil, og indklagede har været bekendt hermed jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 jf. 29a, stk. 4. Klagen drejer sig ligeledes om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved i en video på indklagedes hjemmeside at have reklameret med, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening uden at være medlem. Klagen drejer sig endvidere om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved at have overtrådt formidlingsbekendtgørelsens 21a ved ikke at have angivet energimærke af boliger i flere annoncer. Sagens omstændigheder: I januar 2011 opdagede klager, at indklagede havde en video på indklagedes hjemmeside, hvor indklagede i videoen påstod, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede var ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Klager skrev efterfølgende til indklagede og bad indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. Den 6. januar 2011 skrev indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse en til klager: Jeg vil undskylde de fejlagtige oplysning. Fejlen er selvfølgelig rette nu. Historien er jeg under disse mange optagelser fejlagtigt fik sagt DE. Da filmen blev klippet sammen var jeg desværre ikke opmærksom på denne fejl. Jeg har jo været i DE gennem 14 år som EDC Mægler. 1

2 Alt dette skal ikke ses som nogen undskyldning- men blot en konstatering af at jeg desværre har lavet en fejl som nu er rettet. Jeg er ikke bekendt med at filmen skulle ligge andre steder en på Youtube. Hvis du skulle få oplysninger om andet så må du endelig sige til og jeg vil straks bringe forholdet på plads. Den 22. marts 2011 blev indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse erklæret personlig konkurs. Den 4. april 2011 fremsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen et brev til Gabriel Barløse: Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i henhold til 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4 i lov om omsætning af fast ejendom slette dig fra ejendomsmæglerregisteret, såfremt du er under konkurs...dansk Ejendomsmæglerforening, har ved mail af 25. marts 2011 gjort Erhvervs- og Byggestyrelsen opmærksom på, at du ved dekret af 22.marts 2011 er taget under konkursbehandling. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal i den anledning meddele dig, at du pr. 22. marts 2011 er slettet fra ejendomsmæglerregistret. Erhvervs- og Byggestyrelsen gør dig i den forbindelse opmærksom på, at du ikke længere må benytte titlen som ejendomsmægler eller titler, der er forvekslelige hermed jf. 25, stk. 1 i lov om omsætning af fast ejendom. Overtrædelse af bestemmelsen kan sanktioneres med bøde jf. lovens 32, stk. 1. Den 29. april 2011 fremsendte indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse en til Ejendomsmæglernes Landsorganisation på indklagedes vegne. Indklagede oplyste, at indklagede havde ansat en ny ejendomsmægler i virksomheden: Han starter den såfremt der ikke er problemer med optagelsen. Gabriel Barløse Statsaut. Ejendomsmægler og Valuar. I juli 2011 konstaterede klager, at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse benyttede sig af titlen ejendomsmægler i forbindelse med en reklame for indklagede i en lokalavis. Den 4. juli 2011 skrev klager til Gabriel Barløse: Dansk Ejendomsmæglerforening har erfaret, at De betegner Dem som ejendomsmægler. I henhold til lov om omsætning af fast ejendom 25 må alene personer, der er optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister benytte betegnelsen ejendomsmægler. Efter de oplysninger foreningen har indhentet, herunder konkursdekretet af 22. marts 2011, er De ikke registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og dermed ikke berettiget til at benytte denne betegnelse..vi anmoder Dem derfor venligst omgående at stoppe med brugen af titlen ejendomsmægler eller straks at fremsende dokumentation for, at de er optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 2

3 Den 15. juli 2011 fortalte Gabriel Barløse i en telefonsamtale med klager, at hans misbrug af titlen ejendomsmægler var ophørt. Den 17. april 2012 skrev klager en til Gabriel Barløse og indklagedes indehaver KK: På jeres hjemmeside optræder Gabriel Barløse i en præsentationsvideo som statsaut. ejendomsmægler & valuar. I henhold til lov om omsætning af fast ejendom 25 må alene personer, der er optaget i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister benytte betegnelsen ejendomsmægler samt titler, der er forvekslelige hermed. Efter de oplysninger foreningen har indhentet fra er Gabriel Barløse ikke længere registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og dermed ikke berettiget til at benytte betegnelsen ejendomsmægler..vi beder jer derfor venligst om senest d. 24. april 2012 at bekræfte, at Gabriel Barløse har stoppet al brug af titlen ejendomsmægler (samt titler forvekslelige hermed). Sker dette ikke, vil vi overveje at indbringe sagen for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere eller at anmelde sagen til politiet. Den 23. april 2012 ringede klager til indklagede og bad indklagede om at fjerne videoen fra indklagedes hjemmeside. Indklagede lovede at fjerne videoen, men det ville først være teknisk muligt om 1-2 uger. Den 2. maj 2012 sendte klager en til indklagede: Vi talte sammen i sidste uge, hvor du lovede at give en tilbagemelding mht. hvornår I kan få rettet til på hjemmesiden. Hvad er status? Den 3. maj 2012 sendte indklagede en til klager:.jeg har prøvet at fange dig vil du ringe når du har tid. Den 8. maj 2012 skrev klager en til indklagede: Om en uge er det en måned siden, I fik mailen. Efter min bedste overbevisning bør det ikke tage længere tid at få rettet til på hjemmesiden. Den 9. maj 2012 ringede klager til Gabriel Barløse og bad ham om at sørge for, at indklagede fjernede videoen fra indklagedes hjemmeside. Efterfølgende fjernede indklagede videoen fra indklagedes hjemmeside. Den 23. maj 2012 tog klager et billede af indklagedes salgskilt på en bolig beliggende på ( ), 2610 Rødovre. På salgskiltet stod der, at Gabriel Barløse var statsautoriseret ejendomsmægler. Den 30. maj 2012 tog klager et billede af indklagedes salgsskilt på en bolig beliggende ( ), 2610 Rødovre. På salgskiltet stod der, at Gabriel Barløse var statsautoriseret ejendomsmægler. Den 20. juni 2012 havde indklagede lagt videoen på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvendte titlen statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. 3

4 Den 20. juni 2012 ringede klager til indklagede og bad indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. Den 22. juni 2012 skrev indklagede til klager: Tak for samtalen i går den , hvor du gjorde mig opmærksom på at vores hjemmeside ikke var rettet alle steder med hensyn til videofilm, hvor min titel er ejendomsmægler. Jeg har selvfølgelig straks bedt vores webadministrator om at løse det. Jeg forventer at det vil være løst indenfor 3 hverdage. Hvis du er eller bliver opmærksom på at der et andre steder som ikke følger reglerne så er du altid velkommen til at kontakte mig. Den 2. juli 2012 havde indklagede fjernet videoen fra indklagedes hjemmeside. Den 5. oktober 2012 fremsendte indklagede et billede af indklagedes salgskilte. På skiltene stod der, at Gabriel Barløse var administrerende direktør. Den 14. november 2012 havde indklagede boligannoncer i Rødovre Lokal Nyt. I flere af boligannoncerne havde indklagede ikke angivet energimærke i annoncerne for de pågældende ejendomme. Parternes bemærkninger: Klager har bl.a. anført, at indklagede vidste, at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse gentagne gange havde brugt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil, hvilket var i strid med lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. Klager har anført, at det er klagers opfattelse, at indklagede var bekendt med Gabriel Barløses misbrug af ejendomsmæglertitlen. Klager havde gentagne gange gjort indklagede opmærksom på Gabriel Barløses misbrug af ejendomsmæglertitlen, uden at indklagede greb ind. Klager har ligeledes anført, at klager skrev til indklagedes indehaver den 17. april 2012 og gjorde indklagedes indehaver opmærksom på problemet vedrørende Gabriel Barløses anvendelse af titlen ejendomsmægler. Indklagede var derfor bekendt med lovovertrædelsen. Klager har gjort gældende, at det er indklagedes ansvar at gribe ind over for Gabriel Barløses misbrug af titlen. Klager har gjort gældende, at indklagede vidste, at Gabriel Barløse ikke længere måtte anvende titlen ejendomsmægler, eftersom Gabriel Barløse var gået personligt konkurs den 22. marts Indklagede havde derfor overtrådt lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, jf. 29a, stk. 4 ved at lade Gabriel Barløse anvende ejendomsmæglertitlen uden at være berettiget hertil. Klager har anført, at indklagede flere gange lagde en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse benyttede sig af titlen ejendomsmægler. Dette gjorde indklagede, til trods for at klager gentagne gange anmodede indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. 4

5 Klager har desuden anført, at det tog indklagede over 3 uger at fjerne videoen den første gang videoen blev vist på indklagedes hjemmeside. Den anden gang videoen blev vist på indklagedes hjemmeside, tog det indklagede ca. 3 dage at fjerne videoen. Klager har derudover anført, at indklagede anvendte salgsskilte i maj 2012, hvor der stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Klager har ligeledes gjort gældende, at det var indklagedes ansvar at sørge for, at alt markedsføringsmateriale blev ændret som følge af, at Gabriel Barløse ikke længere måtte anvende titlen ejendomsmægler. Klager har desuden anført, at indklagede havde tilsidesat sin ledelses- og tilsynspligt overfor sine ansatte, når indklagede ikke greb ind over for Gabriel Barløses misbrug af titlen som ejendomsmægler. Der tilkommer derfor indklagede et selvstændigt ansvar jf. lov om omsætning af fast ejendoms 29a, stk. 4. Klager har anført, at indklagede var uden daglig leder fra den 22. marts 2011 til den 15. maj Indklagede havde drevet ejendomsmæglervirksomhed uden leder i 2 måneder, hvilket var i strid med lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5. Klager har derudover anført, at indklagede i januar 2011 havde en video på indklagedes hjemmeside, hvor indklagede påstod, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede var ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Klager har i den forbindelse anført, at det var vildledende overfor forbrugerne og i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede i en video på indklagedes hjemmeside sagde, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, når indklagede ikke var medlem. Klager har anført, at indklagede havde overtrådt 21a i bekendtgørelse nr. 695 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom ved at have boligannoncer i en avis uden angivelse af energimærke. Indklagede har anført, at det var korrekt, at indklagede havde begået nogle fejl. Indklagede beklagede fejlene overfor klager og fik fejlene rettet, efterhånden som de kom til indklagedes bekendtskab. Indklagede har ligeledes anført, at indklagede ikke havde været vidne om, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse gentagne gange bevidst havde brugt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil. Indklagede har desuden anført, at indklagede og medarbejderen Gabriel Barløse forsøgte at rette fejlene, så snart indklagede og Gabriel Barløse blev bekendt hermed, således at loven blev overholdt. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke var bekendt med sammenhængen mellem Gabriel Barløses personlige konkurs og fratagelsen af retten til at være registreret ejendomsmægler. Indklagede vidste ikke, at Gabriel Barløse efter sin konkurs ikke længere kunne kalde sig ejendomsmægler. 5

6 Indklagede har anført, at indklagede først den 6. april 2011 blev opmærksom på, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse ikke måtte benytte titlen registreret ejendomsmægler. Indklagede skrev straks til Ejendomsmæglernes Landsorganisation for at høre, hvorledes indklagede skulle forholde sig til dette. Gabriel Barløse var den eneste medarbejder i indklagedes butik, som var registreret ejendomsmægler på dette tidspunkt, og Gabriel Barløse var daglig leder i butikken. Indklagede har desuden anført, at indklagede aftalte med Ejendomsmæglernes Landsorganisation, at indklagede straks skulle finde en ny daglig leder til butikken. Indklagede ansatte en ny registreret ejendomsmægler, som blev daglig leder den 15. maj Indklagede har gjort gældende, at det efter indklagedes opfattelse var hurtigt at finde en ny daglig leder efter blot 4-5 uger, hvorfor dette ikke skulle påtales overfor indklagede. Indklagede har anført, at indklagede ikke var opmærksom på de fejl, som var i indklagedes markedsføringsmateriale, hvor der stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Indklagede rettede straks fejlene efter klagers henvendelse. Indklagede har hertil anført, at indklagede havde rettet disse fejl, hver gang klager havde gjort indklagede opmærksom på fejlene. Der var tale om gammelt materiale, som hang sammen med Gabriel Barløse som person. Indklagede har anført, at indklagede i 2011 fik en ny hjemmeside. Der var et sammenfald mellem den nye hjemmeside, og Gabriel Barløses fratagelse af ejendomsmæglertitlen. Dette var årsagen til, at indklagede ikke havde opdaget, at der lå en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse kaldte sig ejendomsmægler. Indklagede har hertil anført, at indklagede straks fjernede videoen efter klagers henvendelse, men at videoen havde ligget på en underside uden indklagedes kendskab hertil. Indklagede fik videoen på undersiden fjernet, så snart indklagede blev gjort opmærksom på problemet. Indklagede har ligeledes anført, at årsagen til, at det tog så lang tid at fjerne videoen fra indklagedes hjemmeside, var, at dette afhang af webbureau, grafiker og ferieperiode. Indklagede har anført, at det var indklagedes medarbejder Gabriel Barløses egen fejl, at Gabriel Barløse i en video på indklagedes hjemmeside sagde, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede havde været medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening i 10 år. Indklagede blev under optagelserne opmærksom på fejlen og optog en ny film. Desværre blev den forkerte film lagt på hjemmesiden. Indklagede har gjort gældende, at indklagede først blev opmærksom på fejlen efter klagers henvendelse. Indklagede lagde straks den rigtige film på indklagedes hjemmeside. 6

7 Indklagede har ligeledes anført, at formålet med at oplyse, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, var at oplyse forbrugeren om, at indklagede var forsikringsdækket på grund af indklagedes medlemskab af Ejendomsmæglerforeningens Landsorganisation. Indklagede har gjort gældende, at der ikke var kunder, der led skade af, at indklagede havde sagt, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, idet indklagede var medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Indklagede har anført, at indklagede ikke havde været opmærksom på, at der stod på salgskiltene på ejendommen beliggende ( ) samt ( ), at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Ejendommene havde været til salg længe, og det var gamle skilte. Klager havde ikke tidligere gjort indklagede opmærksom på disse skilte. Indklagede har ligeledes anført, at det ikke var indklagedes hensigt at drage personlig eller virksomhedsmæssig fordel af denne handlemåde, men udelukkende en beklagelig fejl. Indklagede har anført, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse havde handlet med fast ejendom siden 1992 og havde 14 års erfaring som ejendomsmægler i EDC kæden. Gabriel Barløse havde været selvstændig siden 2002 og haft 8 EDCforretninger samt 5 Estate-forretninger. Indklagede har ligeledes anført, at der aldrig havde været klaget over Gabriel Barløses måde at være ejendomsmægler på. Indklagedes medarbejder Gabriel Barløse anerkendte, at alle fejl og tiltag var foretaget af ham, da Gabriel Barløse havde det daglige ansvar for indklagedes virksomhed. Indklagede har desuden anført, at indklagede ser denne sag som en personlig forfølgelse af indklagede frem for konkurrenceforvridende forhold. Indklagede har slutteligt anført, at indklagede tror, at klager alene kører denne sag, fordi de indklagede ikke er medlem af klagers brancheorganisation, men af Ejendomsmæglerforeningens Landsorganisation. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmæglervirksomheden, såfremt der påhviler ejendomsmæglervirksomheden et selvstændigt ansvar eller medansvar for den ansatte ejendomsmæglers handlinger jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Brug af titlen ejendomsmægler: Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1., at det alene er personer, der er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister, som må benytte betegnelsen ejendomsmægler. En person, der ikke er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister, må ikke bruge betegnelsen ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, 3 pkt. Dette gælder uanset, om personen har taget uddannelsen til ejendomsmægler. Det afgørende er, om personen formelt er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister. 7

8 Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2 slettes en registrering i ejendomsmæglerregisteret, såfremt en person ikke opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1-2, 4-5, eller 8. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 4, at en person, som er optaget i ejendomsmæglerregisteret, ikke må være under konkurs. Hvis en person er under konkurs, opfylder personen ikke betingelserne for at være optaget i ejendomsmæglerregisteret. Nævnet lægger til grund, at der den 22. marts 2011 blev afsagt konkursdekret over indklagedes medarbejder Gabriel Barløse. Som en følge heraf mistede Gabriel Barløse sin ret til at være registreret i ejendomsmæglerregisteret, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4. Han mistede samtidig retten til at benytte titlen ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4. I en af 29. april 2011 til Ejendomsmæglernes Landsorganisation benyttede Gabriel Barløse sig af titlen statsautoriseret ejendomsmægler. Indklagede har erkendt, at der omkring den 4. juli 2011 i en reklame i en boligavis stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Indklagede har ligeledes erkendt, at der fra den 17. april 2012 til den 9. maj 2012 har ligget en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvender titlen ejendomsmægler. Denne video har ligget på indklagedes hjemmeside i over 3 uger. Den 20. juni 2012 har den samme video ligget på et link på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvender titlen statsautoriseret ejendomsmægler. Den 23. maj 2012 samt den 30. maj 2012 har indklagede anvendt et salgskilt, hvor der står, at Gabriel Barløse er statsautoriseret ejendomsmægler. Nævnet skal bemærke, at Gabriel Barløse fortsatte med at anvende titlen ejendomsmægler efter fratagelsen af dennes registrering i ejendomsmæglerregisteret. Dette er i strid med lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. Nævnet lægger til grund, at det er indklagedes ansvar, som Gabriel Barløses arbejdsgiver, at Gabriel Barløse ikke anvender en titel i forbindelse med sit arbejde hos indklagede, som Gabriel Barløse ikke er berettiget til. Nævnet skal hertil bemærke, at en person eller virksomhed ikke kan påberåbe sig uvidenhed omkring lovregler for at slippe for ansvar i forhold til overtrædelse af loven. Det er irrelevant om Gabriel Barløse eller indklagede er bekendt med regler i lov om omsætning af fast ejendom. Det afgørende er, om loven er blevet overtrådt. Det er indklagedes ansvar at sikre sig, at ansatte hos indklagede, der kalder sig statsautoriseret ejendomsmægler i forbindelse med deres arbejde hos indklagede, er registreret i det offentlige ejendomsmæglerregister. Indklagede er derfor ansvarlig for, at Gabriel Barløse bruger betegnelsen ejendomsmægler uden at være 8

9 berettiget hertil. Indklagede har derfor overtrådt lov om omsætning af fast ejendom jf. 25, stk. 1. jf. 29a, stk. 4. Daglig leder i butikkerne: Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, kan en ejendomsmæglervirksomhed udøves fra et eller flere forretningssteder. Hver enkelt butik skal være ledet af en ejendomsmægler eller advokat. Hvis en ejendomsmæglervirksomhed har flere butikker, skal hver enkelt butik være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat, som skal have denne opgave som sin hovedbeskæftigelse. Den person, som leder én ejendomsmæglerbutik, må ikke samtidig være leder af en anden ejendomsmæglerbutik. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, 2 og 3 pkt., at det alene er personer, der er registeret i det offentlige ejendomsmæglerregister, som har ret til at bruge betegnelsen ejendomsmægler. Dette medfører, at en daglig leder i en ejendomsmæglerbutik skal være registreret ejendomsmægler eller advokat, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, jf. 25, stk. 1. Nævnet bemærker, at ejendomsmæglervirksomheden bærer ansvaret for, at en daglig leder opfylder de lovmæssige krav for at kunne anvende titlen daglig leder, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5., jf. 29a, stk. 4. På baggrund af oplysninger fra indklagede lægger nævnet til grund, at indklagedes butik har været uden daglig leder i perioden fra den 22. marts 2011 til den 15. maj Indklagede har således været uden daglig leder i næsten 8 uger. Indklagede har således overtrådt lov om omsætning af fast ejendom, jf. 8, stk. 5, 2 pkt., jf. 25, stk. 1., jf. 29a, stk. 4. Markedsføring med medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening: Nævnet finder, at god ejendomsmæglerskik forudsætter, at der er en sammenhæng mellem den markedsføring, ejendomsmæglervirksomheden udfører og de faktiske forhold. Da indklagede ikke er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, har indklagede vildledt forbrugeren ved at markedsføre, at indklagede er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Indklagede har selv oplyst for nævnet, at formålet med denne oplysning til forbrugeren var at give forbrugeren et budskab om, at indklagede var forsikringsdækket. Indklagede har således handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved bevidst at vildlede forbrugeren med et klart formål, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 2, stk. 1., jf. 1, stk. 2. Markedsføring med ejendomsmæglertitel: Nævnet ligger til grund, at Gabriel Barløse som ansat hos indklagede gentagne gange har betegnet sig som ejendomsmægler til trods for, at Gabriel Barløse ikke har været ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. 9

10 Nævnet finder, at det er i strid med god ejendomsmæglerskik at benævne en ansat ejendomsmægler, når denne ansatte ikke har ret til at bruge betegnelsen ejendomsmægler. Nævnet finder, at indklagede har vildledt forbrugeren, når indklagede i en video på indklagedes hjemmeside samt på salgskilte reklamerer med, at en af deres ansatte er ejendomsmægler, uden at denne person har ret til at anvende titlen ejendomsmægler. Det er indklagede, der har ansvaret for, at den markedsføring, indklagede anvender i forbindelse med sin virksomhed, ikke er vildledende overfor forbrugeren. Indklagede har således handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at anvende vildledende markedsføringsmateriale i forbindelse indklagedes virksomhedsudøvelse, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 2, stk. 1., jf. 1, stk. 2. Boligannonce uden angivelse af energimærke: Ifølge energimærkningslovens 8b, stk. 1 skal sælger af en ejendom udlevere ejendommens energimærkning til ejendomsmægleren forud for annoncering af en bolig. Boligen må ifølge energimærkningslovens regler ikke annonceres uden angivelse af energimærket. Ifølge formidlingsbekendtgørelsens 21a skal energimærkning i annoncer synliggøres, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsformidleren i henhold til energimærkningsloven. Formidlingsbekendtgørelsens 21a er trådt i kraft den 1. juli 2010, og derfor er indklagedes annoncering i Rødovre Lokal Nyt af 14. november 2012 omfattet af denne regel. Det fremgår af indklagedes annoncering af boliger i Rødovre Lokal Nyt af 14. november 2012, at disse annoncer ikke angiver energimærket af de annoncerede boliger. Indklagede har således overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgørelsens 21a, jf. energimærkningslovens 8b, stk. 1., jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Samlet afgørelse: Som følge af ovenstående forhold pålægges indklagede, DK BOLIGSALG ApS, en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29b, stk. 4. Disciplinærnævnet har i fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at indklagede gentagne gange har overtrådt reglerne i lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1., jf. 29a, stk. 4, ved at lade en ansat benytte betegnelsen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil. Indklagede har ligeledes overtrådt reglerne om daglig leder, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, jf. 29a, stk. 4. Indklagede har endvidere handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at anvende vildledende markedsføringsmateriale i forbindelse med dennes virksomhedsudøvelse. Desuden har indklagede overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgø- 10

11 relsens 21a, jf. energimærkningslovens 8b, stk. 1., jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Thi bestemmes Indklagede, DK BOLIGSALG, tildeles en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29b, stk. 4. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 11

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2012 og 2013 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. januar 2013 blev der i sag 179-2012 KK mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. april 2012 har KK indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport.

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport. Den 7. september 2015 blev der i sag 295 2014-9433 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. december 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 I sag 206-2013 KK mod Christian Blohm Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød og evt Realmæglerne Hillerød ved Jan Kristiansen Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Der blev afsagt sålydende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 188-2012 Caroline Mette Bakkekilde Lykken Jensløvsvej 5, 3. th. 2920 Charlottenlund v/ advokat Kristian Dreyer indbragt for nævnet af Dansk Ejendomsmæglerforening Islands

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. juni 2008 blev der i sag nr. 15-2007 HH mod NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. marts 2007 har klageren indbragt NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL, for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 174-2012 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og SS v/cc afsagt sålydende Kendelse Ved brev modtaget den 18. juni 2012 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC (indklagede 1)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. december 2010 blev der i sag nr. 109-2009 Ejendomsmægler KK Indbragt for nævnet af Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. november

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange.

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange. Den 7. september 2015 blev der i sag 289 2014-8343 AA og BB mod Ejendomsmægler Frank Rasmussen [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Kåre Nyegaard [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2008 og 2009 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 326 2015-11228 AA v/ BB mod CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. august 2015 har AA indbragt CC og

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligtilbolig A/S v/advokat T. Storm Nielsen Bd Pache Protopopescu nr 43 Etaj 5 ap. 18 Sector 2 Bucuresti 021406 Rumænien Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 343 2015-14789 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere mod Ejendomsmægler AA [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 324 2015-10367 AA mod Ejendomsmægler Per Christensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. september

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 129-2010 Andelsboligforeningen KK mod Ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden JJ afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. maj 2010 har Andelsboligforeningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 362 2016-4539 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod AA og Ejendomsmægler Claus Lange og Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 24. maj 2016 har Klagenævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sagen 31-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen mod Ejendomsmæglerfirmaet MM A/S efter genoptagelse afsagt følgende Kendelse Ved brev af 31. januar 2008 indbragte Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 216 2014-3053 AA og BB mod Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. marts 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 341 2015-14724 AA og BB mod Ejendomsmægler og indehaver CC [adresse] [by] og Ejendomsmægler DD [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed EE v/ advokat FF [adresse]

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere