DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. juni 2013 blev der i sag Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening indbragt ejendomsmæglervirksomheden DK BOLIGSALG ApS for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse gentagne gange har anvendt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil, og indklagede har været bekendt hermed jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 jf. 29a, stk. 4. Klagen drejer sig ligeledes om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved i en video på indklagedes hjemmeside at have reklameret med, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening uden at være medlem. Klagen drejer sig endvidere om, hvorvidt de indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved at have overtrådt formidlingsbekendtgørelsens 21a ved ikke at have angivet energimærke af boliger i flere annoncer. Sagens omstændigheder: I januar 2011 opdagede klager, at indklagede havde en video på indklagedes hjemmeside, hvor indklagede i videoen påstod, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede var ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Klager skrev efterfølgende til indklagede og bad indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. Den 6. januar 2011 skrev indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse en til klager: Jeg vil undskylde de fejlagtige oplysning. Fejlen er selvfølgelig rette nu. Historien er jeg under disse mange optagelser fejlagtigt fik sagt DE. Da filmen blev klippet sammen var jeg desværre ikke opmærksom på denne fejl. Jeg har jo været i DE gennem 14 år som EDC Mægler. 1

2 Alt dette skal ikke ses som nogen undskyldning- men blot en konstatering af at jeg desværre har lavet en fejl som nu er rettet. Jeg er ikke bekendt med at filmen skulle ligge andre steder en på Youtube. Hvis du skulle få oplysninger om andet så må du endelig sige til og jeg vil straks bringe forholdet på plads. Den 22. marts 2011 blev indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse erklæret personlig konkurs. Den 4. april 2011 fremsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen et brev til Gabriel Barløse: Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i henhold til 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4 i lov om omsætning af fast ejendom slette dig fra ejendomsmæglerregisteret, såfremt du er under konkurs...dansk Ejendomsmæglerforening, har ved mail af 25. marts 2011 gjort Erhvervs- og Byggestyrelsen opmærksom på, at du ved dekret af 22.marts 2011 er taget under konkursbehandling. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal i den anledning meddele dig, at du pr. 22. marts 2011 er slettet fra ejendomsmæglerregistret. Erhvervs- og Byggestyrelsen gør dig i den forbindelse opmærksom på, at du ikke længere må benytte titlen som ejendomsmægler eller titler, der er forvekslelige hermed jf. 25, stk. 1 i lov om omsætning af fast ejendom. Overtrædelse af bestemmelsen kan sanktioneres med bøde jf. lovens 32, stk. 1. Den 29. april 2011 fremsendte indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse en til Ejendomsmæglernes Landsorganisation på indklagedes vegne. Indklagede oplyste, at indklagede havde ansat en ny ejendomsmægler i virksomheden: Han starter den såfremt der ikke er problemer med optagelsen. Gabriel Barløse Statsaut. Ejendomsmægler og Valuar. I juli 2011 konstaterede klager, at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse benyttede sig af titlen ejendomsmægler i forbindelse med en reklame for indklagede i en lokalavis. Den 4. juli 2011 skrev klager til Gabriel Barløse: Dansk Ejendomsmæglerforening har erfaret, at De betegner Dem som ejendomsmægler. I henhold til lov om omsætning af fast ejendom 25 må alene personer, der er optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister benytte betegnelsen ejendomsmægler. Efter de oplysninger foreningen har indhentet, herunder konkursdekretet af 22. marts 2011, er De ikke registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og dermed ikke berettiget til at benytte denne betegnelse..vi anmoder Dem derfor venligst omgående at stoppe med brugen af titlen ejendomsmægler eller straks at fremsende dokumentation for, at de er optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 2

3 Den 15. juli 2011 fortalte Gabriel Barløse i en telefonsamtale med klager, at hans misbrug af titlen ejendomsmægler var ophørt. Den 17. april 2012 skrev klager en til Gabriel Barløse og indklagedes indehaver KK: På jeres hjemmeside optræder Gabriel Barløse i en præsentationsvideo som statsaut. ejendomsmægler & valuar. I henhold til lov om omsætning af fast ejendom 25 må alene personer, der er optaget i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister benytte betegnelsen ejendomsmægler samt titler, der er forvekslelige hermed. Efter de oplysninger foreningen har indhentet fra er Gabriel Barløse ikke længere registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og dermed ikke berettiget til at benytte betegnelsen ejendomsmægler..vi beder jer derfor venligst om senest d. 24. april 2012 at bekræfte, at Gabriel Barløse har stoppet al brug af titlen ejendomsmægler (samt titler forvekslelige hermed). Sker dette ikke, vil vi overveje at indbringe sagen for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere eller at anmelde sagen til politiet. Den 23. april 2012 ringede klager til indklagede og bad indklagede om at fjerne videoen fra indklagedes hjemmeside. Indklagede lovede at fjerne videoen, men det ville først være teknisk muligt om 1-2 uger. Den 2. maj 2012 sendte klager en til indklagede: Vi talte sammen i sidste uge, hvor du lovede at give en tilbagemelding mht. hvornår I kan få rettet til på hjemmesiden. Hvad er status? Den 3. maj 2012 sendte indklagede en til klager:.jeg har prøvet at fange dig vil du ringe når du har tid. Den 8. maj 2012 skrev klager en til indklagede: Om en uge er det en måned siden, I fik mailen. Efter min bedste overbevisning bør det ikke tage længere tid at få rettet til på hjemmesiden. Den 9. maj 2012 ringede klager til Gabriel Barløse og bad ham om at sørge for, at indklagede fjernede videoen fra indklagedes hjemmeside. Efterfølgende fjernede indklagede videoen fra indklagedes hjemmeside. Den 23. maj 2012 tog klager et billede af indklagedes salgskilt på en bolig beliggende på ( ), 2610 Rødovre. På salgskiltet stod der, at Gabriel Barløse var statsautoriseret ejendomsmægler. Den 30. maj 2012 tog klager et billede af indklagedes salgsskilt på en bolig beliggende ( ), 2610 Rødovre. På salgskiltet stod der, at Gabriel Barløse var statsautoriseret ejendomsmægler. Den 20. juni 2012 havde indklagede lagt videoen på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvendte titlen statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. 3

4 Den 20. juni 2012 ringede klager til indklagede og bad indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. Den 22. juni 2012 skrev indklagede til klager: Tak for samtalen i går den , hvor du gjorde mig opmærksom på at vores hjemmeside ikke var rettet alle steder med hensyn til videofilm, hvor min titel er ejendomsmægler. Jeg har selvfølgelig straks bedt vores webadministrator om at løse det. Jeg forventer at det vil være løst indenfor 3 hverdage. Hvis du er eller bliver opmærksom på at der et andre steder som ikke følger reglerne så er du altid velkommen til at kontakte mig. Den 2. juli 2012 havde indklagede fjernet videoen fra indklagedes hjemmeside. Den 5. oktober 2012 fremsendte indklagede et billede af indklagedes salgskilte. På skiltene stod der, at Gabriel Barløse var administrerende direktør. Den 14. november 2012 havde indklagede boligannoncer i Rødovre Lokal Nyt. I flere af boligannoncerne havde indklagede ikke angivet energimærke i annoncerne for de pågældende ejendomme. Parternes bemærkninger: Klager har bl.a. anført, at indklagede vidste, at indklagedes administrerende direktør Gabriel Barløse gentagne gange havde brugt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil, hvilket var i strid med lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. Klager har anført, at det er klagers opfattelse, at indklagede var bekendt med Gabriel Barløses misbrug af ejendomsmæglertitlen. Klager havde gentagne gange gjort indklagede opmærksom på Gabriel Barløses misbrug af ejendomsmæglertitlen, uden at indklagede greb ind. Klager har ligeledes anført, at klager skrev til indklagedes indehaver den 17. april 2012 og gjorde indklagedes indehaver opmærksom på problemet vedrørende Gabriel Barløses anvendelse af titlen ejendomsmægler. Indklagede var derfor bekendt med lovovertrædelsen. Klager har gjort gældende, at det er indklagedes ansvar at gribe ind over for Gabriel Barløses misbrug af titlen. Klager har gjort gældende, at indklagede vidste, at Gabriel Barløse ikke længere måtte anvende titlen ejendomsmægler, eftersom Gabriel Barløse var gået personligt konkurs den 22. marts Indklagede havde derfor overtrådt lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, jf. 29a, stk. 4 ved at lade Gabriel Barløse anvende ejendomsmæglertitlen uden at være berettiget hertil. Klager har anført, at indklagede flere gange lagde en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse benyttede sig af titlen ejendomsmægler. Dette gjorde indklagede, til trods for at klager gentagne gange anmodede indklagede om at fjerne denne video fra indklagedes hjemmeside. 4

5 Klager har desuden anført, at det tog indklagede over 3 uger at fjerne videoen den første gang videoen blev vist på indklagedes hjemmeside. Den anden gang videoen blev vist på indklagedes hjemmeside, tog det indklagede ca. 3 dage at fjerne videoen. Klager har derudover anført, at indklagede anvendte salgsskilte i maj 2012, hvor der stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Klager har ligeledes gjort gældende, at det var indklagedes ansvar at sørge for, at alt markedsføringsmateriale blev ændret som følge af, at Gabriel Barløse ikke længere måtte anvende titlen ejendomsmægler. Klager har desuden anført, at indklagede havde tilsidesat sin ledelses- og tilsynspligt overfor sine ansatte, når indklagede ikke greb ind over for Gabriel Barløses misbrug af titlen som ejendomsmægler. Der tilkommer derfor indklagede et selvstændigt ansvar jf. lov om omsætning af fast ejendoms 29a, stk. 4. Klager har anført, at indklagede var uden daglig leder fra den 22. marts 2011 til den 15. maj Indklagede havde drevet ejendomsmæglervirksomhed uden leder i 2 måneder, hvilket var i strid med lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5. Klager har derudover anført, at indklagede i januar 2011 havde en video på indklagedes hjemmeside, hvor indklagede påstod, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede var ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Klager har i den forbindelse anført, at det var vildledende overfor forbrugerne og i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede i en video på indklagedes hjemmeside sagde, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, når indklagede ikke var medlem. Klager har anført, at indklagede havde overtrådt 21a i bekendtgørelse nr. 695 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom ved at have boligannoncer i en avis uden angivelse af energimærke. Indklagede har anført, at det var korrekt, at indklagede havde begået nogle fejl. Indklagede beklagede fejlene overfor klager og fik fejlene rettet, efterhånden som de kom til indklagedes bekendtskab. Indklagede har ligeledes anført, at indklagede ikke havde været vidne om, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse gentagne gange bevidst havde brugt titlen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil. Indklagede har desuden anført, at indklagede og medarbejderen Gabriel Barløse forsøgte at rette fejlene, så snart indklagede og Gabriel Barløse blev bekendt hermed, således at loven blev overholdt. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke var bekendt med sammenhængen mellem Gabriel Barløses personlige konkurs og fratagelsen af retten til at være registreret ejendomsmægler. Indklagede vidste ikke, at Gabriel Barløse efter sin konkurs ikke længere kunne kalde sig ejendomsmægler. 5

6 Indklagede har anført, at indklagede først den 6. april 2011 blev opmærksom på, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse ikke måtte benytte titlen registreret ejendomsmægler. Indklagede skrev straks til Ejendomsmæglernes Landsorganisation for at høre, hvorledes indklagede skulle forholde sig til dette. Gabriel Barløse var den eneste medarbejder i indklagedes butik, som var registreret ejendomsmægler på dette tidspunkt, og Gabriel Barløse var daglig leder i butikken. Indklagede har desuden anført, at indklagede aftalte med Ejendomsmæglernes Landsorganisation, at indklagede straks skulle finde en ny daglig leder til butikken. Indklagede ansatte en ny registreret ejendomsmægler, som blev daglig leder den 15. maj Indklagede har gjort gældende, at det efter indklagedes opfattelse var hurtigt at finde en ny daglig leder efter blot 4-5 uger, hvorfor dette ikke skulle påtales overfor indklagede. Indklagede har anført, at indklagede ikke var opmærksom på de fejl, som var i indklagedes markedsføringsmateriale, hvor der stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Indklagede rettede straks fejlene efter klagers henvendelse. Indklagede har hertil anført, at indklagede havde rettet disse fejl, hver gang klager havde gjort indklagede opmærksom på fejlene. Der var tale om gammelt materiale, som hang sammen med Gabriel Barløse som person. Indklagede har anført, at indklagede i 2011 fik en ny hjemmeside. Der var et sammenfald mellem den nye hjemmeside, og Gabriel Barløses fratagelse af ejendomsmæglertitlen. Dette var årsagen til, at indklagede ikke havde opdaget, at der lå en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse kaldte sig ejendomsmægler. Indklagede har hertil anført, at indklagede straks fjernede videoen efter klagers henvendelse, men at videoen havde ligget på en underside uden indklagedes kendskab hertil. Indklagede fik videoen på undersiden fjernet, så snart indklagede blev gjort opmærksom på problemet. Indklagede har ligeledes anført, at årsagen til, at det tog så lang tid at fjerne videoen fra indklagedes hjemmeside, var, at dette afhang af webbureau, grafiker og ferieperiode. Indklagede har anført, at det var indklagedes medarbejder Gabriel Barløses egen fejl, at Gabriel Barløse i en video på indklagedes hjemmeside sagde, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Indklagede havde været medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening i 10 år. Indklagede blev under optagelserne opmærksom på fejlen og optog en ny film. Desværre blev den forkerte film lagt på hjemmesiden. Indklagede har gjort gældende, at indklagede først blev opmærksom på fejlen efter klagers henvendelse. Indklagede lagde straks den rigtige film på indklagedes hjemmeside. 6

7 Indklagede har ligeledes anført, at formålet med at oplyse, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, var at oplyse forbrugeren om, at indklagede var forsikringsdækket på grund af indklagedes medlemskab af Ejendomsmæglerforeningens Landsorganisation. Indklagede har gjort gældende, at der ikke var kunder, der led skade af, at indklagede havde sagt, at indklagede var medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, idet indklagede var medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Indklagede har anført, at indklagede ikke havde været opmærksom på, at der stod på salgskiltene på ejendommen beliggende ( ) samt ( ), at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Ejendommene havde været til salg længe, og det var gamle skilte. Klager havde ikke tidligere gjort indklagede opmærksom på disse skilte. Indklagede har ligeledes anført, at det ikke var indklagedes hensigt at drage personlig eller virksomhedsmæssig fordel af denne handlemåde, men udelukkende en beklagelig fejl. Indklagede har anført, at indklagedes medarbejder Gabriel Barløse havde handlet med fast ejendom siden 1992 og havde 14 års erfaring som ejendomsmægler i EDC kæden. Gabriel Barløse havde været selvstændig siden 2002 og haft 8 EDCforretninger samt 5 Estate-forretninger. Indklagede har ligeledes anført, at der aldrig havde været klaget over Gabriel Barløses måde at være ejendomsmægler på. Indklagedes medarbejder Gabriel Barløse anerkendte, at alle fejl og tiltag var foretaget af ham, da Gabriel Barløse havde det daglige ansvar for indklagedes virksomhed. Indklagede har desuden anført, at indklagede ser denne sag som en personlig forfølgelse af indklagede frem for konkurrenceforvridende forhold. Indklagede har slutteligt anført, at indklagede tror, at klager alene kører denne sag, fordi de indklagede ikke er medlem af klagers brancheorganisation, men af Ejendomsmæglerforeningens Landsorganisation. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmæglervirksomheden, såfremt der påhviler ejendomsmæglervirksomheden et selvstændigt ansvar eller medansvar for den ansatte ejendomsmæglers handlinger jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Brug af titlen ejendomsmægler: Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1., at det alene er personer, der er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister, som må benytte betegnelsen ejendomsmægler. En person, der ikke er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister, må ikke bruge betegnelsen ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, 3 pkt. Dette gælder uanset, om personen har taget uddannelsen til ejendomsmægler. Det afgørende er, om personen formelt er optaget i det offentlige ejendomsmæglerregister. 7

8 Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2 slettes en registrering i ejendomsmæglerregisteret, såfremt en person ikke opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1-2, 4-5, eller 8. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 4, at en person, som er optaget i ejendomsmæglerregisteret, ikke må være under konkurs. Hvis en person er under konkurs, opfylder personen ikke betingelserne for at være optaget i ejendomsmæglerregisteret. Nævnet lægger til grund, at der den 22. marts 2011 blev afsagt konkursdekret over indklagedes medarbejder Gabriel Barløse. Som en følge heraf mistede Gabriel Barløse sin ret til at være registreret i ejendomsmæglerregisteret, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4. Han mistede samtidig retten til at benytte titlen ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 3, nr. 2, jf. 25, stk. 2, nr. 4. I en af 29. april 2011 til Ejendomsmæglernes Landsorganisation benyttede Gabriel Barløse sig af titlen statsautoriseret ejendomsmægler. Indklagede har erkendt, at der omkring den 4. juli 2011 i en reklame i en boligavis stod, at Gabriel Barløse var ejendomsmægler. Indklagede har ligeledes erkendt, at der fra den 17. april 2012 til den 9. maj 2012 har ligget en video på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvender titlen ejendomsmægler. Denne video har ligget på indklagedes hjemmeside i over 3 uger. Den 20. juni 2012 har den samme video ligget på et link på indklagedes hjemmeside, hvor Gabriel Barløse anvender titlen statsautoriseret ejendomsmægler. Den 23. maj 2012 samt den 30. maj 2012 har indklagede anvendt et salgskilt, hvor der står, at Gabriel Barløse er statsautoriseret ejendomsmægler. Nævnet skal bemærke, at Gabriel Barløse fortsatte med at anvende titlen ejendomsmægler efter fratagelsen af dennes registrering i ejendomsmæglerregisteret. Dette er i strid med lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. Nævnet lægger til grund, at det er indklagedes ansvar, som Gabriel Barløses arbejdsgiver, at Gabriel Barløse ikke anvender en titel i forbindelse med sit arbejde hos indklagede, som Gabriel Barløse ikke er berettiget til. Nævnet skal hertil bemærke, at en person eller virksomhed ikke kan påberåbe sig uvidenhed omkring lovregler for at slippe for ansvar i forhold til overtrædelse af loven. Det er irrelevant om Gabriel Barløse eller indklagede er bekendt med regler i lov om omsætning af fast ejendom. Det afgørende er, om loven er blevet overtrådt. Det er indklagedes ansvar at sikre sig, at ansatte hos indklagede, der kalder sig statsautoriseret ejendomsmægler i forbindelse med deres arbejde hos indklagede, er registreret i det offentlige ejendomsmæglerregister. Indklagede er derfor ansvarlig for, at Gabriel Barløse bruger betegnelsen ejendomsmægler uden at være 8

9 berettiget hertil. Indklagede har derfor overtrådt lov om omsætning af fast ejendom jf. 25, stk. 1. jf. 29a, stk. 4. Daglig leder i butikkerne: Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, kan en ejendomsmæglervirksomhed udøves fra et eller flere forretningssteder. Hver enkelt butik skal være ledet af en ejendomsmægler eller advokat. Hvis en ejendomsmæglervirksomhed har flere butikker, skal hver enkelt butik være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat, som skal have denne opgave som sin hovedbeskæftigelse. Den person, som leder én ejendomsmæglerbutik, må ikke samtidig være leder af en anden ejendomsmæglerbutik. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1, 2 og 3 pkt., at det alene er personer, der er registeret i det offentlige ejendomsmæglerregister, som har ret til at bruge betegnelsen ejendomsmægler. Dette medfører, at en daglig leder i en ejendomsmæglerbutik skal være registreret ejendomsmægler eller advokat, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, jf. 25, stk. 1. Nævnet bemærker, at ejendomsmæglervirksomheden bærer ansvaret for, at en daglig leder opfylder de lovmæssige krav for at kunne anvende titlen daglig leder, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5., jf. 29a, stk. 4. På baggrund af oplysninger fra indklagede lægger nævnet til grund, at indklagedes butik har været uden daglig leder i perioden fra den 22. marts 2011 til den 15. maj Indklagede har således været uden daglig leder i næsten 8 uger. Indklagede har således overtrådt lov om omsætning af fast ejendom, jf. 8, stk. 5, 2 pkt., jf. 25, stk. 1., jf. 29a, stk. 4. Markedsføring med medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening: Nævnet finder, at god ejendomsmæglerskik forudsætter, at der er en sammenhæng mellem den markedsføring, ejendomsmæglervirksomheden udfører og de faktiske forhold. Da indklagede ikke er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, har indklagede vildledt forbrugeren ved at markedsføre, at indklagede er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Indklagede har selv oplyst for nævnet, at formålet med denne oplysning til forbrugeren var at give forbrugeren et budskab om, at indklagede var forsikringsdækket. Indklagede har således handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved bevidst at vildlede forbrugeren med et klart formål, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 2, stk. 1., jf. 1, stk. 2. Markedsføring med ejendomsmæglertitel: Nævnet ligger til grund, at Gabriel Barløse som ansat hos indklagede gentagne gange har betegnet sig som ejendomsmægler til trods for, at Gabriel Barløse ikke har været ejendomsmægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1. 9

10 Nævnet finder, at det er i strid med god ejendomsmæglerskik at benævne en ansat ejendomsmægler, når denne ansatte ikke har ret til at bruge betegnelsen ejendomsmægler. Nævnet finder, at indklagede har vildledt forbrugeren, når indklagede i en video på indklagedes hjemmeside samt på salgskilte reklamerer med, at en af deres ansatte er ejendomsmægler, uden at denne person har ret til at anvende titlen ejendomsmægler. Det er indklagede, der har ansvaret for, at den markedsføring, indklagede anvender i forbindelse med sin virksomhed, ikke er vildledende overfor forbrugeren. Indklagede har således handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at anvende vildledende markedsføringsmateriale i forbindelse indklagedes virksomhedsudøvelse, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 2, stk. 1., jf. 1, stk. 2. Boligannonce uden angivelse af energimærke: Ifølge energimærkningslovens 8b, stk. 1 skal sælger af en ejendom udlevere ejendommens energimærkning til ejendomsmægleren forud for annoncering af en bolig. Boligen må ifølge energimærkningslovens regler ikke annonceres uden angivelse af energimærket. Ifølge formidlingsbekendtgørelsens 21a skal energimærkning i annoncer synliggøres, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsformidleren i henhold til energimærkningsloven. Formidlingsbekendtgørelsens 21a er trådt i kraft den 1. juli 2010, og derfor er indklagedes annoncering i Rødovre Lokal Nyt af 14. november 2012 omfattet af denne regel. Det fremgår af indklagedes annoncering af boliger i Rødovre Lokal Nyt af 14. november 2012, at disse annoncer ikke angiver energimærket af de annoncerede boliger. Indklagede har således overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgørelsens 21a, jf. energimærkningslovens 8b, stk. 1., jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Samlet afgørelse: Som følge af ovenstående forhold pålægges indklagede, DK BOLIGSALG ApS, en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29b, stk. 4. Disciplinærnævnet har i fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at indklagede gentagne gange har overtrådt reglerne i lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1., jf. 29a, stk. 4, ved at lade en ansat benytte betegnelsen ejendomsmægler uden at være berettiget hertil. Indklagede har ligeledes overtrådt reglerne om daglig leder, jf. lov om omsætning af fast ejendom 8, stk. 5, jf. 29a, stk. 4. Indklagede har endvidere handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at anvende vildledende markedsføringsmateriale i forbindelse med dennes virksomhedsudøvelse. Desuden har indklagede overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgø- 10

11 relsens 21a, jf. energimærkningslovens 8b, stk. 1., jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 4. Thi bestemmes Indklagede, DK BOLIGSALG, tildeles en bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom 29b, stk. 4. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 11

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere