Klager. J.nr UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade Løkken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken"

Transkript

1 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede uretmæssigt har beholdt sidste del af købesummen i stedet for at betale denne til sælger, og om køber dermed er berettiget til at få beløbet tilbagebetalt. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Ved udateret købsaftale købte klager en ejerlejlighed i et byggeprojekt i Tyrkiet. Det fremgik af købsaftalen, at klager skulle betale købesummen i flere rater, herunder betale de sidste 10 % af købesummen på overtagelsesdagen, der forventedes at blive den 1. januar % svarede til euro. Det fremgik videre af aftalen, at alle beløb skulle indbetales til ejendomsmæglerens konto i Danmark. Klager har til sagen oplyst, at hun ikke var tilfreds med ejerlejligheden, der ikke havde havudsigt længere, da der var bygget foran ejendommen, og derfor besluttede klager at

2 2 sælge den igen. Klager anmodede indklagede om assistance i den forbindelse. Den 13. april 2006 underskrev klager en købsaftale om salg af ejerlejligheden. Købsaftalen var udarbejdet af indklagede. Den 26. juni 2006 skrev en medarbejder hos indklagede til klager vedrørende de euro, som klager endnu ikke havde betalt til sælger, bl.a.: Melder tilbage med hvilken konto du skal betale til, du kan evt. overføre til [indklagedes firma i Tyrkiet] Du skal bare skrive sidste rate til [sælgers ejendomsmægler] vedr. [bygggeprojektet] som notat. Men hvis du helst vil overføre direkte får jeg konto nr. i morgen. Klager bad herefter om kontonummer på indklagedes firmas konto i Tyrkiet, hvilken oplysning medarbejderen sendte. Den 27. juni 2006 indbetalte klager euro på indklagedes tyrkiske konto. Klager anførte i betalingsmeddelelsen, at beløbet var sidste rate vedrørende ejerlejligheden. Den 1. august 2006 skrev indklagedes medarbejder til klager, idet køber havde problemer med at få skøde på ejerlejligheden. Det fremgår af sagen, at årsagen hertil var, at sælger ikke havde modtaget den sidste rate af købesummen. Klager fandt herefter ud af, at indklagede ikke havde udbetalt beløbet til sælgers Klager henvendte sig til indklagede vedrørende den manglende viderebetaling, og indklagede svarede bl.a.: [Indklagedes medarbejder] havde som du selv nævner, ingen adgang til udbetalinger af nogen art fra den tyrkiske konto, og kun bilag som jeg forud havde godkendt, blev honoreret vis Spar Nord Bank. Mage til vanvittig disposition skal man lede længe efter, specielt i et betalingsforhold du havde med et andet firma, og din egen letsindighed ved at sende pengene til [indklagedes firma i Tyrkiet], på [indklagedes medarbejders] anbefaling, er simpelthen så tåbelig, at jeg er lamslået. [Indklagedes medarbejder] har aldrig nogensinde nævnt noget for mig om denne fuldstændig hovedløse sag, hvor hun, som du påstår, har fortalt dig, at du bare kunne sende pengene til [indklagedes firma i Tyrkiets] konto, underforstået at hun så ville sørge for at de blev videresendt til [sælgers ejendomsmægler], med hvem vi absolut intet samarbejde havde. Jeg er glad for at du nu har afsløret hvem der ydede dig den særdeles vanvittige

3 3 rådgivning, så vi nu har placeret ansvaret. Den 28. juli 2010 spurgte klager sælgers ejendomsmægler om, hvorfor sælger aldrig havde modtaget den sidste del af købesummen, når klager havde indbetalt beløbet til indklagede, og når det var aftalt, at indklagede skulle viderebetale beløbet til sælgers Den 29. juli 2010 svarede sælgers ejendomsmægler, at indklagede havde overtaget salget af ejerlejligheden, og at sælgers ejendomsmægler ikke længere var involveret i handlen, hvorfor sælgers ejendomsmægler ikke havde noget at gøre med indbetaling af den sidste del af købesummen. Den 1. august 2010 skrev køber til klager bl.a.: Det eneste vi ønsker er at den sidste rate bliver betalt til rette firma/person således at vi kan få [skøde]. Som jeg ser det SKAL en eller anden betale de sidste penge EUR påløbne renter til Byggefirmaet. I modsat fald må vi jo lade handelen gå tilbage og kræve de penge som vi har indbetalt tilbagebetalt [...] Det er ikke os der har betalt til det forkerte selskab og vi har hele tiden været i god tro omkring at du var den retmæssige ejer af det du har solgt os. Klager har oplyst, at hun har betalt restbeløbet igen, således at køber kunne opnå skøde på ejerlejligheden. Klager har bl.a. anført: Indklagede har uberettiget beholdt den sidste del af købesummen og ikke viderebetalt denne til sælger. Indklagede skal derfor betale euro til klager. Beløbet udgør de oprindelige euro med tillæg af renter. I juni 2006 blev klager kontaktet af indklagede, der ville høre, om det var korrekt, at klager endnu ikke havde betalt sidste rate af købesummen. Klager oplyste, at dette var korrekt, fordi klager havde regnet med, at betalingen ville blive modregnet i den nye ejers betaling, idet indklagede havde solgt ejerlejligheden for klager. Indklagede oplyste, at klager skulle betale de sidste euro og oplyste kontonummer på indklagedes konto i Tyrkiet. Indklagede lovede at sørge for viderebetaling til sælger. Efter at klager havde indbetalt beløbet til indklagede, hørte klager ikke noget fra hverken indklagede eller sælgers I 2010 blev klager kontaktet af køber, der oplyste, at han ikke kunne få skøde på ejerlejligheden, idet klager manglede at betale den sidste del af købesummen til sælger.

4 4 De euro var med renter nu blevet til euro. Klager har måttet betale beløbet 2 gange. Klager kontaktede indklagede, der meddelte, at han var blevet snydt af sin tyrkiske partner i firmaet, og at der ingen penge var i firmaet. Indklagede fralagde sig ethvert ansvar for, at pengene ikke var blevet viderebetalt til sælger. Klager har imidlertid indbetalt beløbet i god tro til indklagede, idet indklagede lovede at ville sørge for, at sælger modtog pengene. Indklagede har bl.a. anført: Det kan ikke bebrejdes indklagede, at klager valgte at indbetale den sidste del af købesummen til indklagede i stedet for til sælgers ejendomsmægler, som anført i købsaftalen. Klager har uden indklagedes vidende indbetalt den sidste del af købesummen på indklagedes konto i Tyrkiet og har derved påtaget sig en unødvendig risiko. Klager har desuden helt undladt at sikre sig kvittering for, at pengene blev sendt videre til sælger eller sælgers Først 4 år senere reagerede klager, da hendes køber skrev til hende om den manglende købesum og deraf følgende problemer med købets gennemførelse. Indklagedes medarbejder kunne ikke på vegne indklagede foretage eller påtage sig en økonomisk forpligtelse af nogen art, og indklagede har ikke haft kendskab til den fejlfremsendte pengeoverførsel. Indklagede har derfor ikke på noget tidspunkt haft mulighed for at disponere over klagers penge, og det er ikke indklagede, der har hævet beløbet på kontoen. Nævnet udtaler: Nævnet bemærker, at indklagede kan betragtes som formidler i relation til salget af projektejerlejlighederne i Tyrkiet, hvorfor nævnet kan behandle sagen. Det fremgår af sagen, at medarbejderen i indklagedes firma i Tyrkiet oplyste til klager, at hun kunne betale restkøbesummen ind på indklagedes konto, og at der herefter ville blive sørget for viderebetaling til sælger/sælgers Det fremgår klart af klagers betalingsmeddelelse, at betalingen af euro var sidste rate af købesummen vedrørende den omhandlede ejerlejlighed. Nævnet udtaler sin alvorligste kritik af, at indklagede ikke straks efter klagers indbetaling har viderebetalt beløbet, og nævnet finder, at indklagede som følge af den manglende viderebetaling skal tilbagebetale beløbet til klager med tillæg af renter fra indbetalingsdagen den 27. juni 2006 til tilbagebetaling sker.

5 5 Nævnet bemærker, at det ikke friholder indklagede for ansvar, at indklagede ikke har været bekendt med sin medarbejders dispositioner før i 2010, at det ikke er indklagede personligt, der har disponeret over klagers indbetaling, eller at klager ikke i 2006 sikrede sig dokumentation for, at indklagede rent faktisk videresendte beløbet til sælger/sælgers Nævnet udtaler kritik af indklagedes ordvalg i hans korrespondance med klager. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale euro svarende til kr. til klager Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 27. juni 2006 til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere