Personaliseret information på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaliseret information på internettet"

Transkript

1 Informatik 4. Semester - F / Personaliseret information på internettet Gruppemedlemmer Studienummer Kristian Coff Schang Andersen Anders Mandrup Jensen Vejleder Niels Christian Juul

2 Abstract This project examines the consequences that are associated with surveillance on the internet using HTTP-cookies and how this information is used to personalize the information presented to the user. We have acquired knowledge as to how HTTP-cookies are used to collect information about individual internet users and how the collection of information can be avoided or minimized. The information is used to build profiles based on aforementioned information that is gathered using cookies. Using algorithms, companies are able to present internet users with suggested information and material based on these profiles. This personalization of information raises the issue that the internet users might not receive information and material according to their actual interests if these are not reflected in past internet activity. The gathered information is collected using cookies that are placed on the internet user s computer through an HTTP-response from the server. Without the user s consent, this information can be gathered and sold to third-party customers. This can be interpreted as a violation of the user s privacy. In order to be able to answer the questions we have raised it was necessary to understand the technical aspect of how cookies work. To do so we have researched the subject and learned how HTTP-messages work and how these are used to place cookies. Based on the theory of Filter Bubbles presented by Eli Pariser we have been able to conclude that personalized information on the internet potentially may result in the user missing specific subjects that might be interesting or relevant. Furthermore, we have been able to conclude that some internet users may find that the gathering and trading of personal information is a violation of privacy because it can be collected without the user s consent. 1

3 Indhold Abstract Indledning Problemfelt Problemformulering Faglig motivation Indsamling af empiri Indsamling af personlig data HTTP Generic Message Format HTTP-request HTTP-response HTTP-Cookies Hvad bruges cookies til? Førsteparts cookies Tredjeparts cookies Hvordan fungerer cookies? Cookiebekendtgørelsen Data Broker Privatliv til salg Kan denne overvågning minimeres? Filter bobler Teknisk analyse af HTTP-cookies Førsteparts cookies Tredjeparts cookies Krænkelse af privatlivet Diskussion af tredjeparts cookies Konklusion Litteraturliste Bøger Links

4 1. Indledning I takt med den teknologiske udvikling er organisationer som Google, Facebook, YouTube og Amazon begyndt at personalisere sine brugeres søgeresultater på deres hjemmesider. Eksempelvis har Google siden december 2009 benyttet deres brugeres webhistorik til at indsamle information omkring interesseområder 1 for på den måde at bringe de mest relevante søgeresultater til de individuelle brugere. I en video fra Google 2, som forklarer funktionaliteten af de personaliserede søgeresultater benytter de et eksempel på, hvornår man kan opnå forskellige resultater. Ved en simpel søgning på ordet Sox, vil man som baseballinteresseret formentlig opnå søgeresultater om baseballholdet Chicago White Sox imens andre kan modtage resultater om den amerikanske lov fra 2002 Sarbanes-Oxley Act. Google fratager naturligvis ikke baseballinteresserede muligheden for at finde resultater om Sarbanes-Oxley Act ved en sådan søgning, men prioriterer baseballrelaterede resultater højere, så disse vil blive foreslået først. Dette er baseret på den individuelle brugers tidligere søgninger og færden på internettet. Ligeledes anvender videodelingstjenesten YouTube denne form for teknologi til at foreslå relevante videoer til deres brugere. Ser man som bruger en række videoer om et bestemt emne eller inden for en bestemt kategori, vil YouTube være i stand til at anbefale andre videoer inden for samme genre. Der findes en række forskellige metoder til indsamling af personlig information. En af disse er ved brug af såkaldte HTTP-cookies. Disse anvendes af en lang række organisationer og bruges bl.a. til at indsamle informationer om internetbrugere. Denne information kan eksempelvis være i form af login-oplysninger på hjemmesider, så det ikke er nødvendigt at logge ind på den givne hjemmeside, hver gang man besøger eller navigerer rundt på denne. Cookies kan også indsamle information om hjemmesidebesøg, eksempelvis færden og aktivitet på givne hjemmesider, tidspunkt for besøg samt, hvor man befinder sig når man besøger disse. Derudover kan cookies benyttes til at aflæse information om færden og aktiviteter på tværs af hjemmesider. Denne 1 2 https://www.youtube.com/watch?v=ekug2m6r4vm 3

5 information bruges bl.a. til at profilere individuelle internetbrugere, baseret på de interesseområder brugernes tidligere internetadfærd afspejler. Denne profilering benyttes eksempelvis til at målrette reklamer og sortere og prioritere søgeresultater på internettet. Nogle virksomheder sælger den indsamlede information videre til såkaldte data broker -firmaer, som lever af at indsamle information om individuelle personer, som dernæst kan sælges videre med henblik på kommerciel brug. For at tilegne os viden omkring denne proces har vi bl.a. modelleret en række sekvensdiagrammer, som visualiserer og beskriver, hvordan HTTP-cookies fungerer og anvendes. 4

6 1.1 Problemfelt Som hjemmesideudbyder er det attraktivt, at kende til sine besøgendes adfærdsmønstre, da man på denne måde ofte kan optimere sin hjemmeside, eksempelvis med henblik på at øge trafikken på denne. Driver man eksempelvis en online-forretning, vil man på baggrund af information om ens kunders adfærd på hjemmesiden ofte være i stand til at foretage ændringer på denne med henblik på øget salg. Et eksempel på en ændring, der kan føre til øget salg er, hvis man på baggrund af den indsamlede information er i stand til at optimere brugervenligheden på hjemmesiden. En metode der anvendes til indsamling af information på hjemmesider er brug af HTTP-cookies. En cookie oprettes når man som internetbruger besøger en hjemmeside, som benytter disse. Cookien kan indsamle data om brugerens adfærd på den givne hjemmeside afhængig af, hvad dens formål er. Dette data sendes efter en forudbestemt tidsperiode eller handling tilbage til udbyderen af cookien. Et udbredt værktøj til webanalyse er Google Analytics, som benyttes på 82.1% af alle hjemmesider, som benytter redskaber til analyse af trafik 3. Google Analytics er en cookie, som placeres, når disse hjemmesider forespørges i browseren. Cookien indsamler data om brugerne, hvorefter denne eksempelvis bruges til at udarbejde grafer over daglige besøg, trafiktyper og aktiviteter på hjemmesiderne 4. Denne information er derefter tilgængelig for hjemmesideudbyderne, men kan også tilgås af Google. Dette tillader Google, at analysere individuelle internetbrugeres adfærd på tværs af hjemmesider, såfremt cookien benyttes på disse. Denne overvågning kan betragtes som et problem, da det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om en krænkelse af privatlivet, når diverse udbydere af services på internettet indsamler personlig information om deres brugere. Eksempelvis kan denne dataindsamling foregå med henblik på videresalg til kommercielle formål. Som resultat af den øgede overvågning på internettet kan individuelle internetbrugere profileres ud fra deres tidligere aktivitet på tværs af hjemmesider. Der er både fordele og ulemper forbundet med denne profilering, alt efter hvor man lægger sit fokus. Spørger man udbydere som

7 eksempelvis Google og Facebook omkring formålet med denne profilering, vil de formentlig beskrive det som værende en hjælp til at finde information og produkter, da de er i stand til at prioritere søgeresultater og målrette reklamer på baggrund af brugerens færden og aktivitet på internettet. Eli Pariser beskriver i sin bog The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, at denne profilering kan have den negative konsekvens at man primært modtager målrettet information, hvilket potentielt kan resultere i, at man går glip af vigtige nyheder eller lignende, da ens tidligere brug af internettet ikke har afspejlet relevans i forhold til det pågældende emne. På denne måde bliver man som internetbruger lukket inde i en såkaldt boble, som potentielt bliver mere snæver i takt med at man bliver profileret. 6

8 1.2 - Problemformulering Hvilke konsekvenser medfører overvågning af internetbrugere ved brug af cookies i forhold til profilering? For at tilegne os viden i henhold til vores problemformulering, har vi udarbejdet en række arbejdsspørgsmål. Disse spørgsmål skal samlet danne grundlag for besvarelsen af hovedspørgsmålet. I forbindelse med overvågning på internettet er det interessant at undersøge hvordan information om internetbrugere indsamles, da dette giver et indblik i det tekniske aspekt ved denne overvågning. Derudover er det relevant at undersøge hvordan profilering af internetbrugere påvirker hvilken information disse modtager, da denne viden skaber en større forståelse for konsekvenserne ved overvågningen. Ydermere er det relevant at diskutere hvorvidt og hvornår der kan være tale om krænkelse i forbindelse med overvågning på internettet, da dette er endnu en nævneværdig konsekvens ved denne overvågning. o Hvordan kan information om internetbrugere indsamles og hvordan kan dette undgås? o I hvor høj grad kan upræcis profilering føre til, at man går glip af interessant og/eller relevant information? o Kan personlig overvågning på internettet betegnes som krænkelse af privatlivet? 7

9 1.3 Faglig motivation I forbindelse med vores semesterprojekt på informatik har vi valgt at belyse personaliseret information og overvågning på internettet, som i takt med den teknologiske udvikling er blevet et højaktuelt emne. På studieretningen informatik på Roskilde Universitet beskæftiger man sig bl.a. med videns- og informationsmodellering, tilpasning af IT-systemer samt IT i organisatorisk kontekst 5. Emnet personaliseret information og overvågning på internettet er dermed både et interessant, relevant og aktuelt emne at belyse i et semesterprojekt på informatik. Da vi i begyndelsen af projektforløbet valgte at beskæftige os med overvågning på internettet og brug af cookies i denne sammenhæng, satte vi en række læringsmål, som vi følte var nødvendige for at skrive et fyldestgørende projekt om emnet. Læringsmålene inkluderede: Læring om protokollen HTTP. Brug af HTTP-beskeder til kommunikation mellem klient og server. Opbyggelse af HTTP-cookies, samt funktionalitet og formål med disse. Profilerings betydning i forbindelse med internetadfærd. Viden om omfang af tredjepartscookies og formål med disse. 5 8

10 2. Indsamling af empiri I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt har vi valgt at afgrænse projektet til HTTPcookies og deres funktionalitet og formål i forbindelse med indsamling af information. For at kunne tilegne os viden om disse cookies, blev vi nødt til først at opnå forståelse for protokollen HTTP og hvordan denne bidrager til kommunikation mellem klient og server. I forbindelse med dette, har vi sat os ind i hvordan HTTP-requests og HTTP-responses benyttes til at sende og returnere HTTP-cookies mellem klient og server. I denne forbindelse har vi undersøgt opbyggelse og indhold af HTTP-beskeder og cookies samt funktionalitet og formål med disse. For at tilegne os viden om dette har vi bl.a. foretaget en kvalitativ teknisk analyse af opbyggelsen og indholdet af udvalgte førsteparts cookies og en kvantitativ analyse af omfanget og formålet med tredjeparts cookies på udvalgte hjemmesider. Disse analyser er foretaget på baggrund af den indsamlede empiri. Derudover har vi udarbejdet sekvensdiagrammer for at visualisere processen, hvor en cookie bliver sendt og/eller returneret. Disse sekvensdiagrammer har vi stiftet bekendtskab med i forbindelse med informatikkurset Modelling and knowledge management 6 på Roskilde Universitet, hvor vi er blevet introduceret til datamodeller og systemudvikling ved brug af UML. Formålet med dette projekt er at belyse, hvordan HTTP-cookies bidrager til overvågning af individuelle personer på internettet samt, hvilke konsekvenser denne overvågning medfører. Formålet med overvågningen på internettet er bl.a. at indsamle information om individuelle internetbrugeres interesseområder. Denne information kan bruges til at profilere individer på baggrund af deres interesser og aktivitet på internettet. Den indsamlede information kan videresælges af data broker-firmaer til kommerciel brug. En kombination af overvågningen på internettet og videresalg af personlige oplysninger betragtes af nogle som krænkelse af privatlivet. I forbindelse med dette projekt har vi tilegnet os viden om ovenstående emner igennem faglitterære bøger og artikler, som vi har opnået kenskab til gennem en kombination af besøg på Roskilde Universitetsbibliotek, internetsøgninger og bøger købt på internettet. Disse 6 https://kursus.ruc.dk/class/view/7393 9

11 internetsøgninger inkluderer søgninger efter videnskabeligt materiale i Roskilde Universitetsbiblioteks litteraturdatabase og på Googles søgeværktøj Google Scholar. Vi har under hele projektforløbet lagt vægt på, at forholde os kildekritiske i forhold til den litteratur vi har søgt og kun udvalgt og anvendt akademisk materiale. 3. Indsamling af personlig data I følgende afsnit har vi redegjort for, hvordan brugen af HTTP-cookies muliggør indsamling af information om internetbrugere. Vi har i den forbindelse beskrevet hvordan HTTP-beskeder er opbygget, samt hvordan disse bruges til at sende HTTP-cookies mellem klient og server. Derudover har vi i dette afsnit beskæftiget os med salg af personlig data gennem data brokerfirmaer. I denne forbindelse har vi inddraget DR-dokumentaren Privatliv til salg, som beskæftiger sig med dette emne. Formålet med dette afsnit er at give teoretisk indsigt i emnet, hvilket skal danne grundlag for en teknisk analyse af udvalgte hjemmesider og dertilhørende cookies, samt et diskuterende afsnit vedrørende hvorvidt der er tale om krænkelse af privatlivet, når personlig information videresælges til kommercielle formål. 10

12 3.1 HTTP Forkortelsen HTTP står for HyperText Transfer Protocol og er en forespørgsels-/respons-protokol som bruges til at kommunikere og sende data mellem en klient og en server på World Wide Web (WWW). En såkaldt HTTP-request er en forespørgsel fra en klient til en server. Denne følges af en HTTP-response, som indeholder det forespurgte data, såfremt denne er tilgængelig. Er det forespurgte data utilgængelig vil man i stedet modtage en fejl. Nedenfor er et simpelt eksempel på en HTTP-request og response visualiseret 7. En klient sender requests og modtager responses imens en server modtager requests og sender responses Generic Message Format HTTP-beskeder følger en forudbestemt struktur, som hedder Generic Message Format. Disse beskeder er tekstbaserede og strukturen minder om den i en . Ovenstående viser opbygningen af HTTP Generic Message Format og er gældende for både HTTPrequests og HTTP-responses, men har forskelligt indhold alt efter, hvilken type HTTP-besked der er tale om

13 3.1.2 HTTP-request I en HTTP-request er første linje en såkaldt <request-line>, som indeholder en forespørgsel til en server. Request-line En request-line har tre formål og er formelt opbygget på følgende måde 9 : <METHOD> er den type handling klienten forespørger serveren. Denne indeholder sædvanligvis en af følgende tre metoder 10 : GET, HEAD eller POST. GET forespørger serveren en specifik URL og er den metode, som bruges til at hente hjemmesider, når man indtaster et domæne i adressebaren eller følger et link. Med HEAD-metoden forespørger klienten, ligesom med GET-metoden, en URL, men undlader at bede om selve hjemmesidens <message-body>, således at man kun modtager information om dennes <headers>. POST-metoden lader klienten tilføje indhold i <message-body>, hvilket tillader klienten at sende data til serveren. <request-uri> indeholder den forespurgte URL eller URN, men til forskel fra det man skriver i adressefeltet er det kun nødvendigt at skrive stien eller filnavnet, da selve domænet (HOST) er angivet i <request-header>

14 <HTTP-VERSION> angiver, hvilken HTTP-version klienten bruger, således at serveren ved, hvordan den skal behandle forespørgslen. Headers Headers indeholder detaljer om forespørgslen og er organiseret ud fra, hvilken funktion de har. En HTTP-request indeholder tre forskellige typer headers 11 : - General headers indeholder generel information om forespørgslen, som dato og forbindelsestype. Denne type headers er ikke specifik for request-beskeder og forekommer både i request- og response-beskeder. - Request headers indeholder detaljer om klientens forespørgsel, bl.a. ting som domæne, afsender og browserversion. Denne type headers kan også indeholde krav til forespørgslen, eksempelvis et krav om teksttype. - Entity Headers beskriver indholdet af <message-body>. Dette er ofte tomt i en HTTPrequest, da der netop er tale om en forespørgsel

15 3.1.3 HTTP-response Når en server modtager en HTTP-request fra en klient, vil denne altid blive besvaret med en HTTPresponse. Status-line Dette er den første linje i en HTTP-response besked. Denne linje har to funktioner: at fortælle klienten, hvilken version af HTTP serveren bruger og at bringe information om resultatet af bearbejdelsen af forespørgslen 12. Den formelle opbygning af en status-line er følgende: <HTTP-VERSION> bringer information om, hvilken version af HTTP serveren har brugt til behandling af forespørgslen. Denne skal være samme eller ældre end den forespurgte. <status-code> og <reason-phrase> indeholder, som tidligere nævnt, information om resultatet af bearbejdelsen af forespørgslen. Denne information kommer i to formater: <status-code> bringer en trecifret kode, som beskriver status på forespørgslen og <reason-phrase> bringer en kort beskrivende tekst om behandlingen af forespørgslen, som kan læses af

16 brugeren af klienten. Et eksempel på en typisk <status-code> er 404, med den dertilhørende <reason-phrase> Not Found, som beskriver en fejl hos klienten. Denne fejl forekommer, hvis serveren ikke kan lokalisere det forespurgte materiale, eksempelvis en forkert indtastet URL. Headers HTTP-Response headers indeholder yderligere information omkring bearbejdelsen af forespørgslen. Denne type headers er, ligesom HTTP-request headers, opdelt i tre kategorier: - General headers indeholder generel information HTTP-responsen. Denne information kan, ligesom i en HTTP-request, være dato, forbindelsestype o.lign. - Response headers indeholder information om serveren og yderligere information om bearbejdelsen af forespørgslen. - Entity headers indeholder, ligesom i HTTP-requests, information om <message-body>, såfremt denne findes. Message body Dette felt indeholder i en HTTP-response ofte det forespurgte data. Dette data kan eksempelvis være i form af en hjemmeside eller en fil, som skal kommunikeres fra serveren til klienten. Er det forespurgte data ikke tilgængelig kan <message-body> indeholde en detaljeret fejlbeskrivelse. 15

17 3.2 HTTP-Cookies HTTP er en såkaldt stateless, eller tilstandsløs, protokol. Det vil sige, at hver forespørgsel behandles uafhængigt af hinanden. Serveren husker dermed ikke tidligere forespørgsler, hvilket ikke udgør et problem for selve kommunikationen mellem klient og server. Dog udgør det et problem i forbindelse med situationer, hvor det er nødvendigt for serveren at huske tidligere data. 13 Et eksempel på dette er i forbindelse med online-shopping, hvor man placerer varer i indkøbskurven, som skal huskes mellem browsersessioner. Derudover ville det med en udelukkende tilstandsløs protokol ikke være muligt eksempelvis at gemme data i online-spil eller playlister på YouTube. Som løsning på dette giver HTTP mulighed for at benytte funktionen state management. Denne funktion muliggør det for serveren, at lægge en tekstfil hos klienten, som sendes tilbage til serveren ved hver følgende HTTP-request til den pågældende server. En sådan tekstfil kaldes en HTTP-cookie, eller i daglig tale blot en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller lignende, med det formål at indhente data om brugeren https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies 16

18 3.2.1 Hvad bruges cookies til? Udbydere af hjemmesider anvender ofte cookies til at indsamle information omkring deres brugere. Eksempler på dette er brugernes færden på den pågældende hjemmeside eller information om hvorvidt brugerne er logget ind på hjemmesiden, såfremt dette er en mulighed. Der eksisterer en række forskellige typer cookies med forskellige formål. Erhvervsstyrelsen kommer med en række eksempler på kategorier af cookies 15 : Nødvendige cookies o Cookies som er nødvendige for en række funktioner på hjemmesider. Dette kan bl.a. være førnævnte eksempler vedrørende log-in på hjemmesider, indkøbskurve i online forretninger og gemmefunktion i online spil. Præference-cookies o Denne type cookies anvendes eksempelvis til brugerdefinerede indstillinger på hjemmesider, såsom en Husk Login -funktion, baggrundsfarve og andre indstillinger, som ikke er nødvendige for brugen af hjemmesiden, men blot bruges til at ændre hjemmesidens udseende el.lign. baseret på brugerens præferencer. Drifts- og optimeringscookies o Disse cookies bruges bl.a. til optimering af hjemmesiden, indsamling af data til webanalyse o.lign. Marketing anonym tracking på tværs af websites o Denne type cookies bruges til at følge brugere på tværs af hjemmesider, for på den måde at profilere individuelle brugere. Marketing målrettet annoncering o Ligesom ovenstående anvendes denne type cookies til at skabe en profil af de individuelle brugere, men med henblik på personlig relevant annoncering i form af reklamer om produkter, services o.lign. o 15 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies 17

19 3.2.2 Førsteparts cookies Førsteparts cookies er den type cookies, som hjemmesideudbydere selv placerer via deres domæne. Dette er eksempelvis den type cookies, som Erhvervsstyrelsen har kategoriseret som nødvendige cookies, præferencecookies og drifts- og optimeringscookies og kan bidrage til en række funktioner på de hjemmesider de er tilknyttet. Derudover bruges førsteparts cookies ofte til indsamling af data om de besøgende på de pågældende hjemmesider. Dette data kan eksempelvis bruges i forbindelse med statistik med henblik på optimering af hjemmesidernes funktionalitet og/eller brugervenlighed Tredjeparts cookies Ud over at blive placeret af hjemmesideudbyderen selv, kan cookies også blive placeret hos klienten via eksterne kilder, som billeder, reklamer, lyd o.lign. Cookies fra eksterne kilder kaldes tredjeparts cookies og kan forekomme uden direkte samarbejde med udbyderen. Tredjeparts cookies kan dermed blive placeret hos klienten, hvis denne besøger en hjemmeside, som forespørger materiale fra en ekstern kilde. Dette forespurgte materiale bliver sendt via en httpresponse, som kan indeholde en tredjeparts cookie fra den eksterne kilde. Altså er en tredjeparts cookie en cookie, som er associeret med et andet domæne end det forespurgte https://support.microsoft.com/en-us/kb/

20 3.2.4 Hvordan fungerer cookies? Som tidligere beskrevet er en cookie en tekstfil med forespørgsler, som bliver udfyldt i takt med, at man som internetbruger færdes på en hjemmeside. Cookies placeres i headeren i en http-response. Nedestående figur 17 illustrerer processen, hvor en klient sender en HTTP-request med en forespørgsel på et domæne, hvorefter serveren besvarer denne. Denne HTTP-response kan, ud over det forespurgte data, indeholde en HTTP-cookie. Første linje i figuren beskriver den HTTP-request som sendes af klienten. Denne linje udgør HTTPrequestens request-line. GET udgør <METHOD>-delen i forespørgslen. udgør <request-uri> i forespørgslen, altså den forespurgte URL. Sidste punkt i HTTP-requesten, http/1.1 udgør request-linens <HTTP-VERSION>-del. Anden linje udgør den tilknyttede HTTP-response, som serveren besvarer forespørgslen med. Øverste linje i responsen fra serveren indeholder information om <HTTP-VERSION>, <status-code> og <reason-phrase> (200 OK som beskriver at klientens HTTP-request blev behandlet succesfuldt). Anden linje i serverens HTTP-response udgør den header, som indeholder cookien. Figurens sidste linje viser endnu en HTTP-request fra klienten til serveren. Denne gang returneres den udfyldte cookie

21 Ovenstående er et eksempel på, hvordan både første- og tredjeparts cookies sendes fra serveren til klienten og dernæst returneres med det indsamlede data. Nedenstående figur viser et sekvensdiagram, som vi har udarbejdet for at illustrere et eksempel på en proces, hvor en ekstern kilde placerer en tredjeparts cookie hos klienten uden denne direkte har besøgt den eksterne kilde. Figuren viser en HTTP-request fra en klient til en server. Først forespørges en specifik URL (1), hvorefter denne returneres med en cookie fra serveren (2). Dernæst forespørger klienten automatisk et billede fra serveren og returnerer ved denne HTTP-request cookien til serveren (3). Serveren besvarer dette med en HTTP-response, som indeholder det forespurgte billede og samme cookie (4). På linje 5 forespørger klienten et billede fra serveren, som skal hentes fra en ekstern kilde. På linje 6 videresender serveren klientens HTTP-request med forespørgslen på eksterntbillede.jpg til den 20

22 eksterne kilde. Denne HTTP-request besvares med en HTTP-response fra den eksterne kilde som, ud over det forespurgte billede, indeholder en tredjeparts cookie (7). Klienten har dermed modtaget en tredjeparts cookie uden direkte kontakt til den eksterne kilde. Dette er et eksempel på, at en ekstern kilde placerer en tredjeparts cookie hos klienten. I foregående eksempel bliver tredjeparts cookien først placeret hos klienten, når denne tager indirekte kontakt til den eksterne kilde i forbindelse med forespørgslen på filen eksterntbillede.jpg. På følgende sekvensdiagram giver vi et eksempel på, hvordan serveren kan placere en tredjeparts cookie hos klienten før denne har taget nogen form for kontakt til den eksterne kilde. Dette kan lade sig gøre, da TredjepartsCookie1 sendes direkte fra serveren til klienten og returneres til den eksterne kilde allerede ved første kontakt. Dette er muligt, hvis serveren og den eksterne kilde har indgået en aftale om, at TredjepartsCookie1 skal placeres direkte fra serveren. 21

23 Attributter Cookies styres af en række attributter, som eksempelvis definerer tilhørssted og levetid. Disse parametre kan styres af følgende tre attributter 18 : Domain oplyser klienten om, hvilket domæne cookien skal returneres til. Sættes denne attribut eksempelvis til returneres cookien til dette domæne. Sættes attributten til.eksempel.dk returneres cookien til dette domæne og alle dertilhørende subdomæner. Path definerer den specifikke sti i domænet, som udløser at cookien returneres. Er denne attribut ikke angivet benyttes den angivne <request-uri>. Expires definerer udløbsdatoen for cookien. Er denne ikke angivet vil cookien ikke blive husket mellem browsersessioner. Ovenstående figur illustrerer en http-response, hvori serveren har givet besked om, at der skal placeres en cookie hos klienten. Dette er visualiseret i response headeren, med linjen Set- Cookie: cookie1;. Senere i rapporten har vi foretaget en teknisk analyse af indholdet i en cookie

24 3.2.5 Cookiebekendtgørelsen Den 3. marts 2011 blev lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester, også kendt som cookieloven, indført i Danmark. Denne har til formål at beskytte danske internetbrugeres privatliv når de færdes online. 19 Cookielovgivningen indeholder en bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr. 20 Dette betyder at danske hjemmesider skal gøre deres brugere opmærksomme på, samt bede om samtykke til, brugen af cookies. Til forskel fra før indførslen af lovgivningen, bliver brugere på danske hjemmesider nu blot informeret om, at hjemmesiden gør brug af cookies og får dernæst muligheden for at acceptere dette og blive på hjemmesiden eller forlade denne. 19 https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven 20 https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen 23

25 3.3 Data Broker En Data broker -virksomhed eller en Information reseller -virksomhed, er en virksomhed, som indsamler personlig data om internetbrugere på tværs af en række hjemmesider for derefter at sortere denne information og videresælge den til interesserede købere. Købere af denne information kan eksempelvis være andre virksomheder eller reklamefirmaer, som bruger den til at specificere, hvilke reklamer eller produkter deres potentielle, eller allerede eksisterende, kunder skal modtage. Data broker-virksomhederne lever dermed af, at profilere internetbrugere. Disse virksomheder indsamler personlig information om individuelle personer gennem en række forskellige kilder, eksempelvis fra offentligt tilgængelige registrer 21. Derudover kan data brokervirksomhederne benytte cookies på en række hjemmesider til at indsamle personlig data om de besøgende på disse. Ofte benyttes tredjepartscookies til dette, da det tillader virksomhederne at indsamle information fra hjemmesider uden at have et direkte samarbejde med udbyderen. Disse tredjepartscookies kan, som tidligere beskrevet, placeres på hjemmesider via reklamer, billeder el.lign. som hentes fra andre domæner. Data broker-virksomhederne er dermed i stand til at indsamle information om hjemmesiders brugere uden udbyderne af disse nødvendigvis er klar over det. Eksempelvis beskriver dokumentaren Privatliv til salg, at nogle danske kommuner videregiver personlige oplysninger om bl.a. søgninger og anden adfærd på deres hjemmesider uden at de ved det. Denne dokumentar er beskrevet i følgende afsnit. Ifølge en artikel fra Danmark Radio, som beskriver dokumentaren Privatliv til salg kan søgninger på eksempelvis alkoholafvænning eller andre sociale ændringer i dit liv ende hos amerikanske data broker-virksomheder 22. Disse virksomheder kan potentielt bruge oplysningerne til yderligere at profilere personerne, som foretager disse søgninger. Dette tillader dermed data broker-firmaerne at sælge omfattende profiler om individuelle personer med henblik på målrettet information

26 3.3.1 Privatliv til salg Den 16. marts 2015 sendte Danmarks Radio dokumentaren Privatliv til salg på DR1. Danmarks Radio beskriver selv dokumentaren med følgende resumé: Private firmaer overvåger vores færden, når vi går på internettet. DR Dokumentar afslører, hvordan disse firmaer nu er i stand til at identificere borgere med navn og adresse og meget detaljerede personprofiler. Vi tager til USA, hvor såkaldte data brokere indsamler private oplysninger og sælger dem videre. Blandt andet tilbyder et firma, at DR's journalist kan købe oplysninger om gravide kvinder med navn og adresse. Det viser sig, at amerikanske data brokere også indsamler oplysninger på danske hjemmesider. 23 Dokumentaren giver et realistisk indblik i en metode virksomheder kan anvende til at indsamle personlig information om potentielle kunder el.lign. I dokumentaren ser man DR-journalist Maria Andersen, som forsøger at købe en liste over gravide kvinder med skandinavisk baggrund og en bestemt minimumsindkomst i nærområdet gennem et amerikansk data broker-firma. Under bestillingen af den pågældende liste får hun mulighed for at vælge mellem en række kategorier, eksempelvis etnicitet, uddannelse, beskæftigelse og indkomst, således at listen bliver kortere i takt med, at søgningen præciseres. Dette er illustreret på nedenstående billede. 23 https://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumentaren/dr1-dokumentaren-privatliv-til-salg#!/ 25

27 Derefter modtog hun en pris for køb af listen baseret på de valgte parametre. Dog fik Maria Andersen ikke godkendt sit køb, da formålet med dette var journalistisk og oplysningsorienteret, hvilket ikke er en godkendt købsbegrundelse hos den pågældende data broker-virksomhed. Ud over ovenstående præsenterer dokumentaren ligeledes, hvordan virksomheder anvender HTTP-cookies til indsamling af information omkring personers færden på internettet med det formål at målrette reklamer. Et eksempel fra dokumentaren, hvor Maria Andersen er blevet udsat for målrettet markedsføring viser, at hun på sin mands computer har kigget på en bestemt sko i en online-butik, dog uden at købe den. Dagen efter stødte hun på en reklame for netop denne sko på sin Facebook-side på sin personlige arbejdscomputer. Et andet eksempel på målrettet markedsføring fra dokumentaren viser, hvordan en mand fandt ud af, at hans datter var gravid før hun selv valgte at fortælle ham det. Dette fandt han ud af ved, at husstanden pludseligt begyndte at modtage graviditetsrelevante reklamer. Dette skyldtes, at datteren havde benyttet adressens internet til at foretage graviditetsrelaterede søgninger. Et reklamebureau havde siden da købt oplysninger om husstandens internetvaner for at specificere hvilke reklamer der skulle sendes til adressen. Disse eksempler viser en måde hvorpå virksomheder kan specificere og målrette deres markedsføring. 26

28 3.4 Kan denne overvågning minimeres? Der findes en række muligheder, hvis man ønsker at minimere mængden af information man deler på internettet i forbindelse med cookies. Eksempelvis kan man deaktivere brugen af cookies i internetbrowseren. Dette medfører dog en række konsekvenser da cookies, som tidligere beskrevet, kan være nødvendige for en række funktioner på diverse hjemmesider. Dog kan man som internetbruger nøjes med at deaktivere tredjeparts cookies og dermed lade førsteparts cookies, som oftest er dem der anvendes til førnævnte funktioner, være aktive. I nogle tilfælde anvender hjemmesider dog tredjeparts cookies i forbindelse med services, som behandles af eksterne kilder. Et eksempel på dette er Disqus 24, som betegnes som en blog comment hosting service. Denne side behandler profiler og kommentarer for en række andre hjemmesider. Deaktiverer man tredjeparts cookies skal man dermed logge ind, hver gang man besøger en hjemmeside, som benytter Disqus til kommentarer el. lign. En anden konsekvens ved at deaktivere tredjeparts cookies er, at man i lavere grad vil blive præsenteret for relevant materiale i form af reklamer, søgeresultater o. lign. Dette skyldes, at den information der indsamles og bruges til profilering med henblik på målrettet information ofte indsamles gennem tredjeparts cookies. Dog kan denne information, som tidligere nævnt, også bruges i forbindelse med videresalg af data, hvilket potentielt kan virke krænkende for nogle brugere. Ud over helt at deaktivere tredjeparts cookies findes der også en række værktøjer til at kontrollere, hvilke af disse der tillades. Et eksempel på sådan et værktøj er browser-udvidelsen Ghostery 25, som kan vise de domæner, der sporer brugeren og vise information om, samt blokere disse, såfremt brugeren ønsker dette. Dette er muligt for Ghostery, da udvidelsen kan analysere HTML-koden for eksterne domæner og ud fra dette vise brugeren en oversigt over eksterne kilder, som opererer på den pågældende hjemmeside. Derudover kan Ghostery ud fra denne kode informere brugeren om, hvad formålet med disse eksterne kilders tilknyttelse til hjemmesiden er. Ud over Ghostery findes der en række browser-udvidelser, som blokerer reklamer fra eksterne kilder og dertilhørende tredjeparts cookies. 24 https://disqus.com/ 25 https://www.ghostery.com/da/how-it-works 27

29 4. Filter bobler Eli Pariser udgav i 2011 bogen The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You, som beskriver den profilering man som internetbruger bliver udsat for. Til at beskrive denne profilering benytter han begrebet filter boble. Han forklarer i bogen, at alle internetbrugere bliver placeret i en sådan filter boble, som bliver dannet og formet baseret på de interesser den pågældende brugers internetadfærd afspejler. Pariser beskriver i bogen, hvordan Google den 4. december 2009 offentliggjorde, at de fra samme dag ville begynde at personalisere de søgeresultater man bliver præsenteret for ved brug af deres søgemaskine. Før denne dato benyttede Google algoritmen PageRank, som rangerede søgeresultaterne ud fra, hvor mange, og hvilke, andre hjemmesider henviste til disse 26. Den nye algoritme, som Google nu benytter rangerer søgeresultater ud fra, hvad den har udregnet er mest interessant og/eller relevant for den pågældende bruger. Pariser præsenterer i denne sammenhæng læseren for en problemstilling i forbindelse med denne personalisering af information. Han skriver i introduktionen til sin bog You don t know if its assumptions about you are right or wrong and you might not even know it s making assumptions about you in the first place. 27 Med denne udtalelse præsenterer han det potentielle problem, at man kan risikere at blive profileret forkert og dermed blive placeret i en forkert filter boble. Bliver en internetbruger placeret i en forkert filter boble bliver denne potentielt præsenteret for irrelevant eller uinteressant information. Med tiden vil filter boblen dog blive præciseret i takt med, at brugeren færdes på internettet. Denne profilering medfører dermed, at man ikke nødvendigvis vil modtage samme søgeresultater på sin egen computer, som på en anden computer på trods af, at man foretager samme søgning. Det er dog langt fra kun Google, som personaliserer information. Pariser beskriver i sin bog et eksempel, hvor han tilføjede nogle højreorienterede politisk aktive personer på Facebook. Dog blev disse personers opslag med tiden filtreret fra til fordel for Parisers venstreorienterede politisk aktive venners opslag, da Pariser var mere tilbøjelig til at klikke på deres opslag. 26 Eli Pariser What the Internet is Hiding from You (2011). S Eli Pariser What the Internet is Hiding from You (2011). S. 10 li

30 Med det fænomen, som Pariser beskriver som filter bobler vil man, i takt med at profileringen bliver præciseret, blive præsenteret for flere og flere ting, som falder under ens interesseområde. Dermed vil man i lavere grad blive præsenteret for information uden for ens umiddelbare interesseområde, hvilket potentielt kan besværliggøre læring inden for nye emner. Pariser skriver In the filter bubble, there s less room for the chance encounters that bring insight and learning. Creativity is often sparked by the collision of ideas from different disciplines and cultures. 28 Med denne udtalelse siger han, at det er nødvendigt at kombinere forskellige emner også emner man ikke umiddelbart har interesse for for at udvikle nye idéer og interesser. På trods af ovenstående vil personalisering af information på internettet sandsynligvis fortsætte med at udvikle sig, da de virksomheder, som gør brug af metoderne relativt nemt kan omdanne det indsamlede data til penge. 28 Eli Pariser What the Internet is Hiding from You (2011). S. 15 li

31 5. Teknisk analyse af HTTP-cookies I dette afsnit har vi på baggrund af den tekniske viden, som vi har tilegnet os omkring HTTPbeskeder og cookies udført en teknisk analyse af indholdet af en række cookies fra udvalgte hjemmesider. Vi repræsenterer i forbindelse med denne analyse selv brugeren og beskæftiger os dermed med cookies, som er placeret hos os. Vi har undersøgt, hvilke attributter der er tilknyttet de pågældende cookies, samt funktionaliteten af disse Førsteparts cookies Som eksempel har vi foretaget en kvalitativ analyse, hvor vi har undersøgt de førsteparts cookies, som er tilknyttet Roskilde Universitets web-mail service https://owa.ruc.dk/owa/. Google Chrome giver brugerne mulighed for at se, hvilke cookies der er blevet placeret gennem browseren. Nedenstående billede viser en oversigt over de cookies der er blevet placeret i forbindelse med en HTTP-response, som følge af en HTTP-request til det pågældende domæne. Nedenstående billeder illustrerer to af de cookies der placeres ved brug af RUCs service. 30

32 For at opnå et mere detaljeret indblik i disse to cookies har vi ved hjælp af en Google Chrome udvidelse 29 været i stand til, at eksportere data fra de to cookies til et tekstbehandlings program for på denne måde at få vist de enkeltstående attributter. Ovenstående billeder illustrerer det eksporterede data fra de to førnævnte cookies. Øverste linje, domain, beskriver det domæne cookien er tilknyttet. Når klienten besøger dette domæne placeres og/eller returneres den pågældende cookie. Linjen expirationdate beskriver cookiens levetid og er i ovenstående eksempel krypteret. Denne kan dog ses på billederne fra Google Chrome. I cookien MstrPgLd1 eksisterer linjen ikke. Cookien returneres derfor blot, som tidligere beskrevet, ved afslutning af browsersessionen. Denne type cookie kaldes en sessions cookie 30. Dette er defineret ved linjen Session : true,. Cookien til højre, MstrPgLd2, indeholder linjen Session : false, og indeholder derfor også linjen expirationdate. Linjen hostonly : true, beskriver, at cookien kun kan returneres ved besøg af det angivne domæne. Havde hostonly været angivet som false, kunne cookien returneres til andre domæner end den, der har placeret den. I ovenstående eksempler er der dermed tale om førsteparts cookies, da de ikke kan returneres til andre domæner end det angivne. Linjen path definerer den specifikke sti på domænet, som udløser at cookien returneres. I ovenstående eksempler er /owa angivet og de to cookies returneres dermed i forbindelse med en HTTP-request til owa.ruc.dk/owa/. 29 https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=da

33 Secure : true, definerer, hvorvidt cookien skal sendes over HTTPS fremfor HTTP, hvilket sikrer, at cookien ikke kan observeres af uautoriserede personer 31. Attributten Value bruges til at identificere klienten. Der oprettes sædvanligvis et unikt tilfældigt genereret nummer. Denne identifikation er nødvendig for en række funktioner, eksempelvis når log-in oplysninger skal huskes. I ovenstående eksempler er Value angivet som værende 1, da identifikation af klienten ikke er nødvendigt for funktionaliteten af disse cookies. Nedenstående eksempler illustrerer to andre cookies, som er tilknyttet ruc.dk. I disse eksempler er en række af attributterne anderledes i forhold til ovenstående. Vi har forklaret disse forskelle. Til forskel fra de to første cookieeksempler er attributten hostonly her angivet som false. Disse to cookies kan derfor returneres til andre domæner end det angivne. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om tredjeparts cookies, men blot at det er en mulighed. Attributten path er i begge disse eksempler angivet som /, hvilket til forskel fra de to første eksempler betyder, at de to cookies er tilknyttet alle subdomæner på.ruc.dk. Den sidste bemærkelsesværdige forskel i forhold til de to første eksempler er attributten value, som her har en unik værdi til identifikation af klienten. 31 https://www.owasp.org/index.php/secureflag 32

34 5.2 Tredjeparts cookies I forbindelse med vores tekniske analyse af tredjeparts cookies har vi valgt ikke at foretage en kvalitativ analyse, som i foregående afsnit, men derimod en kvantitativ analyse med henblik på, at skabe overblik over omfanget af disse. Vi har først undersøgt hvilke cookies der placeres ved et besøg på Nettos hjemmeside, 33

35 Ovenstående viser alle cookies der placeres ved et besøg på Nettos hjemmeside. Da en tredjeparts cookie er en cookie, som er associeret med et andet domæne end det forespurgte kan vi i denne analyse ekskludere cookies i den markerede mappe (netto.dk), da disse kun er associerede med det forespurgte domæne og dermed er førsteparts cookies. På ovenstående billede kan man se, at der ved et besøg på hjemmesiden bliver placeret 24 tredjeparts cookies, som altså returneres til et andet domæne end netto.dk. Størstedelen af disse cookies bliver anvendt til indsamling af information til kommercielle formål. Eksempelvis de cookies, som er placeret i mapperne adform.net, adnxs.com og doubleclick.net, som er en online reklameringsservice fra Google. 32 Derudover benytter Nettos hjemmeside tredjeparts cookies i forbindelse med indsamling af information med henblik på statstik og markedsanalyse. To eksempler på tredjeparts cookies, som benyttes til dette er Google Analytics (google.com) og Userneeds (survey.webstatus.v2.userneeds.dk ). 33 Ud over ovenstående har vi undersøgt mængden af cookies og tilknyttede domæner til disse på en populær amerikansk internetavis, The Huffington Post 34. I forbindelse med vores besøg på undersøgte vi antallet af tredjeparts cookies og udbyderne af disse. Ved en HTTP-request til domænet blev der placeret 197 tredjeparts cookies fra i alt 80 forskellige udbydere. Af disse 197 tredjeparts cookies bliver størstedelen umiddelbart anvendt i forbindelse med indsamling af information om de besøgende til kommercielle formål. Derudover bliver der, ligesom i tidligere eksempel, anvendt en række tredjeparts cookies i forbindelse med statistik og markedsanalyse

36 6. Krænkelse af privatlivet For at være i stand til at undersøge, hvorvidt der er tale om krænkelse af individuelle personers privatliv, når der indsamles og evt. videresælges oplysninger om individer skal begreberne privatliv og krænkelse redegøres for. Betydningen af begreberne kan opfattes forskelligt fra person til person. Der findes dermed ikke en almen forståelse af disse, hvilket besværliggør en præcis definition. Dog kan vi redegøre for den overordnede betydning af begreberne. Privatliv handler om individer, grupper og organisationers ret til ikke at dele informationer, som ønskes holdt private. Krænkelse omhandler overordnet en overtrædelse af personlige grænser. I forbindelse med dette projekt har vi afgrænset os fra det fysiske aspekt af dette, da vi kun har beskæftiget os med krænkelse på internettet. I forbindelse med overvågning på internettet ved brug af HTTP-cookies, kan der argumenteres for, at der er tale om krænkelse af privatlivet. Et eksempel på, at cookies kan anvendes til formål, som kan betragtes som værende krænkende er, at teknologien tillader udbyderen at indsamle og sammensætte information fra forskellige kilder, hvilket muliggør adskillelsen af individer. Dette tillader personer og virksomheder, som indsamler personlig information at profilere individer. Disse profiler kan benyttes til kommercielle formål, eksempelvis reklamering eller videresalg. Mange personer accepterer ubevidst, at virksomheder indsamler information om dem, hvilken kan føre til, at man kan føle sig krænket. Eksempelvis bliver man ved oprettelse af log-ins ofte præsenteret for en side kaldet Terms and Conditions, som bl.a. beskriver, hvad man giver tilladelse til ved oprettelse på den pågældende side. Problematikken ved disse betingelser opstår, da der ofte er tale om adskillige siders tekst, hvilket kan virke uoverskueligt for brugeren. Dette resulterer i, at betingelserne ofte bliver accepteret uden at blive læst, hvilket potentielt fører til, at brugerne ubevidst giver samtykke til, at der indsamles og videregives information om dem. Derudover skal danske hjemmesider ifølge cookiebekendtgørelsen, som tidligere beskrevet, bede deres besøgende om samtykke til at placere cookies. Dette gør mange ved at placere en tekstboks på deres forside, hvori der står information om, at de placerer cookies. I denne boks er der ofte kun en accepter - eller ok -knap. Man får dermed kun mulighed for at acceptere cookies på hjemmesiden eller forlade denne. Problematikken forbundet med dette opstår, da der allerede 35

37 ved første besøg på den pågældende hjemmeside placeres cookies uafhængigt af, om man har accepteret dette eller ej. Den information man videregiver, bevidst eller ubevidst, kan sammensættes med offentligt tilgængelig information fra eksempelvis diverse registre og sociale medier. Dette tillader kunder hos data broker-virksomheder, at købe information om en relevant målgruppe ud fra en række parametre. Et eksempel på dette er, at data broker-virksomhederne ud fra personers adfærd på internettet kan komme med et kvalificeret bud på, hvor mange og hvem i et udvalgt område er gravide, nygifte, nyskilte mm. Disse lister kan dernæst købes af interesserede kunder med henblik på at præcisere deres reklamering og sende relevant materiale til potentielle kunder og dermed mindske risikoen for at sende materialet til personer som ville finde dette irrelevant. Problematikken ved dette opstår dermed i og med, at personlig information om individuelle personer indsamles og videresælges uden de pågældende personers direkte samtykke, hvilket kan resultere i en følelse af personlig krænkelse. 36

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://www.west-pack.de/ http://www.westpack.com.pl/ http://www.westpack.com/ http://www.westpack.dk/ http://www.westpack.fr/

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-04 Kontrolleret af: http://2970.rigtighund/ http://egedal.rigtighund/ http://esbjerg.rigtighund/ http://faxe.rigtighund/ http://frb.rigtighund/

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider RETNINGSLINJER FOR COOKIES Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider Brug retningslinjerne som et redskab i forbindelse med arbejdet med jeres hjemmeside og jeres digitale løsninger. Retningslinjerne

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: http://www.maling.nu/ http://www.promal.dk/ Kontroldato: 2015-10-05 Kontrolleret af: Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.com/ Dette dokument er udarbejdet

Læs mere

MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER

MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER 2016 06.10.2016 1 Kort om MSLGROUP Strategisk kommunikationsbureau MSLGROUP er en af Nordens førende strategisk kommunikationog

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-04 Kontrolleret af: http://www.hjhansen-vin.dk/ Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.com/ Dette dokument er udarbejdet så "H.

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information cookies Website: Kontroldato: 2016-01-12 Kontrolleret af: http://m.augustenhof-camping.dk/ http://www.augustenhof-camping.dk/ Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.c/ Dette

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://ecosticker.applu/ http://shop.applu/ http://webbooking.applu/ http://www.applu/ https://nye-nummerplader.dk/ Cookie

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Internet: Digitale signaler

Internet: Digitale signaler Internet: Digitale signaler Khan Academy: The internet wires, cables & wifi BIT (Binary digit) - to tilstande: slukket/tændt, 0/1, ikke lys/lys 3 2 1 bit 8 4 2 kombinationer 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0

Læs mere

Sharing without Caring, Kandidatafhandling 2016 v/ Marie Wiig Aunel & Morten Dahl Andreassen, CBS

Sharing without Caring, Kandidatafhandling 2016 v/ Marie Wiig Aunel & Morten Dahl Andreassen, CBS Marie Wiig Aunel, cand.merc.(it) IT-konsulent PricewaterhouseCoopers, Security & Technology Informationssikkerhed og implementering af GDPR Morten Dahl Andreasen, cand.merc.(it) Fuldmægtig Statens IT Implementering

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 9. feb. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion SiteImprove

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-04 Kontrolleret af: http://www.spejdersport.dk/ Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.com/ Dette dokument er udarbejdet så "Spejder

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015 Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner INDHOLD INDLEDNING...3 FORMÅL...4 RESULTATERNE KORT...5 DEL 1: KENDSKAB, HOLDNINGER OG REAKTIONER...7 DEL 2: SITUATIONSFORSTÅELSE...18

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 12. nov. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

COOKIES & PERSONDATAPOLITIK

COOKIES & PERSONDATAPOLITIK COOKIES & PERSONDATAPOLITIK Cookies En cookie er en lille tekstfil, der gemmes af din browser når du besøger en hjemmeside. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-03-24 Kontrolleret af: http://www.admiralhotel.dk/ Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.com/ Dette dokument er udarbejdet så "Admiral

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden Persondatapolitik for MyLyconet Hjemmesiden Lyoness og ejeren ("Ejer") af denne MyLyconet hjemmeside ("Hjemmesiden") [navn på Ejer] tror på vigtigheden af at beskytte dine persondata. Følgende information

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de?

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de? Rediger selv din hjemmeside med få klik Hvor mange besøger din side og hvem er de? Professionel e-mail, som du kan se overalt rediger selv din hjemmeside med få klik + + Få en hjemmeside i et CMS system,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Artikler: fra discovery til delivery

Artikler: fra discovery til delivery Artikler: fra discovery til delivery Dette papir giver praktisk vejledning for, hvordan du som museumsansat nemt kan få adgang til de elektroniske artikler, du måtte være interesseret i. Det blev fremlagt

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere