YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20"

Transkript

1 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl : Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne Mette sender fysiske papirer fra Karen til Anette M. Anette M har overtaget g-mailen og har password. Anette M. sender USB til Karen mhp at få de dokumenter der ligger elektronisk. Mapper med programmer for internater, sponsorater, gamle regnskaber, breve til medicinal firmaer sorteres af Anette M. Kontakter med sponsorer ligger elektronisk hos Anne Mette og bliver overdraget til Anette M. Referat fra generalforsamlingen har Anette sender den til AK som lægger ud på hjemmesiden. Pkt 2: Gennemgang af vedtægterne. Mette finder vedtægterne fra YN til næste møde. DNS vedtægterne har Bo sendt ud og de er gennemlæst. Pkt 3: I forlængelse af snakken på generalforsamlingen ønskes en diskussion af opstillingsprocedure til DNS' bestyrelse. Mail korrespondancen i denne henseende er taget til efterretning. Se i øvrigt YN formål under pkt. 9. Pkt 4: DNS fest planlægning Festen er planlagt og opgaver uddelegeret. Det er på mødet besluttet, at der forud for næste YN internat rundsendes mail med opfordring til at indstille undervisere til undervisnings-prisen. Derefter vil der på YN-internatet blive foretaget en afstemning. Resultatet offentliggøres dog først til DNS. Beslutningen er taget for at flest muligt får mulighed for at være medbestemmende og kan evt. få flere YN til at deltage i DNS årsmødet. Pkt. 5. Hjemmeside Det forlyder at DNS vil lave ny hjemmeside. Der er enighed om, at det vil være fordelagtigt med en fælles hjemmeside i samarbejde med DNS. Derfor besluttes det at

2 o Sende opfordring til DNS om vi kan lave et samarbejde om en fælles hjemmeside (Bo) På hjemmesiden vil det være ønskeligt at have o o Nationale retningslinjer. Referater for YN bestyrelsesmøder og for DNS bestyrelsesmøder samt for uddannelsesmøder Pkt. 6: Budget Budget 2011 fremsendes til Lars Pinborg (Anne Katrine). Det er revideret og opdateret. Omkostningerne er øget med rejseudgifter i forbindelse med YN-bestyrelsesmøder. Der er krisetider også med hensyn til at få sponsorater, som vi ikke kan eller bør basere et budget på. I budgettet for 2010 er der deficit på 3666,- kr. Der er dog kommet sponsorat som muligvis dækker. Internat koster pr næse hvilket er langt den største udgift for YN. For at dække udgifterne er det besluttet at kontingentet for YN stiger fra 250 kr. til 300 kr. Det vil give ca. 7500,- kr. ekstra. I forbindelse med afholdelse af YN internat 2011 (se punkt 8) lægges budgettet efter at fastholde egenbetalingen på 500 kr. Dette da en højere selvbetaling formentligt vil afholde mange fra at deltage. Det er dog diskuteret, at såfremt der ser ud til at blive underskud ved internat 2011, kan man overveje at lave differentieret betaling, således at H-læger og afdelingslæger betaler 800,- kr mens I-læger betaler 500,- kr. I rekrutteringsøjemed har der været fripladser til medicin-studerende, der har interesse for neurologien. Disse fripladser er betalt af DNS. Ved sidste internat var der 3 studerende. Fra YN s side vil det være ønskeligt at opretholde denne ordning. Bo og Anne Katrine skriver ansøgning til DNS s bestyrelse om følgende Kan vi forvente at DNS vil betale for medicinstuderende til YN internat. Kan YN internat gøres uafhængig af sponsorater? Det er en usikker post at basere et budget på, og med så få indtægter er det skrøbeligt. Sidst fik vi ca i firmasponsorater kan DNS give dem? Anmode DNS til at yde et beløb pr. person i stedet, som nu, som engangsbeløb pr internat. Det vil betyde at vi ikke behøver at begrænse deltagerantallet, hvilket vil være beklageligt dels i rekrutteringsøjemed, dels af faglige årsager. YN har selv taget hånd om situation ved at øge kontingentet og potentielt egenbetalingen. Hvis kontingent og DNS kan dække de faste udgifter i budgettet vil et sponsorat kunne bruges til at invitere specielle foredragsholdere. Anne Katrine meddeler kontakt person i lægeforeningen at kontingentet stiger. Fuldmagten til overdragelse skrives under dags dato og der vedlægges referat fra YN bestyrelsesmøde dd og fra generalforsamlingen fra YN. Pkt 7. Karrieredag

3 Karrieredagen er en oplagt mulighed for at rekruttere neurologer in spe. Den sidste karrieredag i region Øst var en succes med tale, stand med quiz og poster. Der er ved at blive produceret en fælles mappe med udkast til tale, stand (quiz), poster. Bo, Stine og Mette er tovholdere på denne. Den skal suppleres med den elektroniske udgave af posteren som Anne Mette sørger for bliver overdraget til Anette, Bo og Stine. Der har ikke været deltagelse af neurologer til karrieredagen i region syd og nord. Videreuddannelsesudvalget i region Nord (Marika Poulsen og Jacob Blicher kontaktes af Anette M) og syd (Henrik Boye kontaktes af Mette) kontaktes med henblik på at finde ud af datoen for næste karriere dag i disse regioner. De skal informeres om mappen og om at YN gerne vil bidrage med arbejdskraft og planlægning. Endvidere skal vi finde ud af, hvornår der er videreuddannelsesudvalgsmøder. Det er for os usikkert hvornår og hvorvidt disse møder holdes regelmæssigt og et samarbejde mellem videreuddannelsesudvalgene og YN vil være ønskeligt. Uddannelsesudvalget under DNS skal der tages kontakt med, idet et samarbejde her også vil være ønskeligt. Claus Ziegler Simonsen som er YN i dette udvalg har været i USA i et år, og det er uvist hvem der har været suppleant om der har været møder. Tovholdere: Karrieredage i Region Nord? (Anette og Anne Katrine) Karrieredage i Region Syd (Mette) Karrieredag i Region Øst er i oktober (Mette og Bo) Mette laver video quiz. I budgettet ligger dækning af slik som trækplaster til standen. Der skal ses på posteren. Vi skal pr. mail koordinere stilen. Bo og Mette samler mappen og sender en kopi til Anette og Anne Katrine og Henrik i Odense (Mette) Opfølgning på dette med afslutning og godkendelse af mappen på næste bestyrelsesmøde Punkt 8: YN internat Der har været forespørgsler ang præsentationer fra internat Anne Katrine sender besked til foredragsholdere, om at vi gerne vil have præsentationer fra internat Vi lægger dem ud på den nuværende YN hjemmeside. YN internat 2011 ligger lørdag og søndag anden weekend i januar 2011 og i Odense (8. og 9. januar) Temaet for Internat 2011 bliver neuromuskulære sygdomme. Anne Katrine kontakter Michael Nielsen ang. Nick Wood som foredragsholder. Ud over dette skal vi prøve at rekruttere John Vissing, Johannes Jakobsen og Henning Andersen. Stilen bliver foredrag evt. krydret med patient cases. Vi prøver løbende gennem det næste år at finde et patienter. Anette spøger relevant speciallæger på det neuromuskulære område hvor det ville være relevant at søge sponsorater. Vi stiler mod selvbetaling på 500 kr. Alternativt har vi besluttet differentieret betaling hvis sponsorstøtten ser ud til at være minimal. Således må der være betaling på 800,- kr for H-læger og

4 speciallæger og 500,- kr for I-læger. Nick Wood vil give en større udgift i form af salær, rejse og overnatning og dette ville være oplagt at forsøge at dække med et firmasponsorat. Pk.t 9. Formål med YN jvf. den nye bestyrelse: Planlægning af fest til DNS årsmødet o undervisningspris Planlægning af YN Internat (herunder sponsorater) Fokus på rekruttering o Karrieredag o Planlægning af fyraftensmøder (se punkt 11) Øge samarbejdet med DNS i form af deltagelse i de relevante møder og aktivt at interagere med DNS i forhold til rekruttering. Pkt. 10: Næste møde: September i forbindelse med YN/YK/A fyraftensmøde (se pkt. 11). Afholdes hos Anne Katrine. Pkt. 11: Eventuelt A.Transport til bestyrelsesmøder skrives ind i budgettet for 2011 med et beløb på 5000,- kr. B. Rekruttering (Mette): I samarbejde med anæstesiologer og neurokirurger vil vi arbejde for at få fyraftenskurser op at stå. Disse skal være med fokus på den bevidstløse og neurointensive patient udredning og vurdering. Anette og Mette bliver tovholder på dette. Radiometer eller Metronic kontaktes mhp. lokalefaciliteter. Det planlægges foreløbigt til at afholdes af to omgange årligt en gang på Sjælland og en gang i Jylland i samarbejde SATS og Neurokirurgerne. Anne Mette snakker med anæstesiologer og Anette snakker med neurokirurgerne om de vil være med. Første møde vil være i København. Mulige foredragsholdere vil være Jannick Brennum (neurokirurgi) (Anette M kontakter), Per Bjerre (Anette M), Bjarne Sonne (anæstesi), Michael Friis (hovedorthocenter, anæstesiolog). Og Jesper Gyldenborg (ledende overlæge på Roskilde.) Det planlægges til september 2010 i Københanv og februar 2011 i Århus. Yderligere aftales pr mail mellem bestyrelsens medlemmer. Formen bliver bustransport fra hhv. Jylland og Sjælland til mødelokaliteter (på Sjælland formentligt Metronic, i Jylland (Århus neurocentret). Mødetiden forventes til at være C. Referat sendes til: bestyrelsen i YN. Efter godkendelse pr mail lægges det på YN s hjemmeside. D. Der sendes en invitation til møde med DNS hvor vi kan præsentere vores ideer til udvikling af neurologien i DK. Dette for at optimere rekrutteringen og udviklingen og øge samarbejdet med DNS. Anette Torvin Møller, 27/

5

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere