Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse"

Transkript

1 Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse Af Niels Høiby Artiklen er baseret på foredraget: Science versus political correctness 374 years after the Galileo trial. Dissensus. Conference on Research, Politics, Money and Journalism. Copenhagen, Denmark, 1-6- Arthur Schopenhauer ( ) har udtalt, at Nye tanker og nye sandheder gennemgår tre stadier. Først bliver de latterliggjort. Dernæst bliver de voldsomt modarbejdet. Så til sidst bliver de accepteret som selvindlysende. Som vi skal se er det en meget præcis og eviggyldig beskrivelse af forholdene hvis sandheden ikke permanent undertrykkes pga. knægtelse af ytringsfriheden. Det er ofte overraskende for naturvidenskabsfolk, at Humaniora betragter Copernicus, Darwin og Freud som de mest betydningsfulde forskere gennem tiderne. Copernicus, fordi han påviste, at ikke jorden, men solen er centrum i den da kendte verden, Darwin, fordi han med evolutionslæren påviste, at mennesket ikke (direkte) er skabt af Gud, og Freud, fordi han påviste menneskets underbevidsthed og dens store betydning for vores natur og handlinger. Disse tre videnskabelige kæmper mødte imidlertid stor modstand, da deres resultater og teorier blev publiceret. Galileo foretrak den overbevisende objektive sandhed [1]. Kirken begyndte at samle hemmelige oplysninger om Galileo i 1611 lige efter udgivelsen af hans bog. Der blev fremlagt rapporter for Inkvisitionens Hellige Kontor i 1613, 1614 og 1615 og Galileo rejste til Rom for at overtale sine venner blandt kardinalerne til ikke at forbyde Copernicus verdensbillede. Men forgæves, for i 1616 kom de formelle ord fra Rom: Det er forbudt at hævde, at solen er ubevægelig i himlens centrum og at jorden ikke er centrum i himlen, men bevæger sig i en dobbelt bevægelse [1]. Renaissancen og Inkvisitionen Lige siden antikkens tid havde det herskende verdensbillede været det, som stammede fra Klaudios Ptolemaios (ca ). Her er Jorden i midten af verden og derom kredser Månen, Merkur, Venus, Solen, Mars, Jupiter og Saturn og yderst findes fiksstjernehimlen [1]. Polakken Nicolaus Copernicus ( ) beregninger i De Revolutionibus Orbium Coelestium forkastede dette verdensbillede i 1543 og satte i stedet solen i centrum. Galileo Galilei ( ) arbejdede som professor i Padova i republikken Venezia, hvor han forbedrede den i Holland opfundne kikkert, og fra 1610 i Firenze ved Medici-hoffet. Han grundlagde den moderne eksperimentelle metode med udsagnet Den ultimative test af en teori må findes i naturen: Byg instrumentet, udfør eksperimentet og publicer resultaterne. Med sin kikkert observerede han månens bjerge og faser og Jupiters 4 måner og publicerede sine resultater i bogen Sidereus Nuncius i , hvor han skrev, at hans observationer viste, at det ptolemæiske verdensbillede var forkert og Copernicus verdensbillede var korrekt [1]. Det vakte mishag i den katolske kirke. Den protestantiske Reformation var blevet mødt med en voldsom modreformation. Rom havde i 1542 oprettet inkvisitionen, en institution til fremme af (propaganda for) den rette tro, og katolikker og protestanter var overalt involveret i en slags kold krig: Den som ikke er med os er en kætter! Autoriteterne mente, at troen skulle dominere, mens Figur 1. Galileo havde 6 lange samtaler med pave Urban VIII. Frescoen i et privat romersk hus viser en kardinal ved Berninis Triton fontæne, som læser op af Biblen for en angrende akademiker (ca , fra [1]). I 1623 blev en intellektuel pave (Urban VIII) valgt, som havde været Galileos velynder i Firenze. Galileo rejste til Rom i 1624, hvor han havde seks samtaler med paven for at overtale ham til at trække forbuddet fra 1616 tilbage. Det var forgæves, for paven udtalte, at der kan ikke findes nogen ultimativ test af Guds skabelser 18 Videnskab versus politisk korrekthed

2 og det er nødvendigt, at Galileo skriver det i sin bog. Da Galileo så i 1632 offentliggjorde sin bog Dialogo sopra i duo massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano blev paven rasende og beordrede Galileo til at møde i Rom og stille for Inkvisitionens Hellige Kontor. Inkvisitionen havde lavet en liste over forbudte bøger, men anklagede for Inkvisitionen havde hverken adgang til anklagerne eller beviserne. Rettergangen startede 12. April 1633, da Galileo var 70 år gammel og syg. Galileo havde et underskrevet dokument på, at han kun havde forbud mod at fastholde eller forsvare Copernicus teori, som om den var bevist. Inkvisitionen hævdede, at der fandtes et dokument, som forbød Galileo at undervise i teorien noget steds overhovedet, heller ikke som diskussion, spekulation eller hypotese. Inkvisitionen behøvede ikke at fremvise dette dokument. I virkeligheden var dokumentet et udkast til det forslag til et møde, som var blevet afvist og det var ikke underskrevet af nogen. Domstolen mødtes ikke igen og de 10 medlemmer (hvoraf den ene var pavens bror og den anden hans nevø) af Inkvisitionens Hellige Kontor under forsæde af paven fremsatte deres dom: Galileo skulle tilbagekalde sine udtalelser og han fik forevist torturinstrumenter, som om de skulle bruges mod ham. Galileo indvilligede i at tilbagekalde sine ord: Jeg må fuldstændig opgive den falske mening, at solen er i centrum af verden og ubevægelig og at jorden ikke er i centrum af verden og bevæger sig. Hans bog forblev på listen over forbudte bøger i de næste 200 år. Galileo blev holdt fanget i husarrest i sin villa uden for Firenze resten af livet. Resultatet var stilhed blandt katolske videnskabsfolk overalt. Decartes holdt op med at publicere i Frankrig og flyttede til Sverige. Galileo publicerede sin nye bog Discorso e dimostrazioni mathematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica i 1638, da han var blevet blind med hjælp fra nogle protestanter i Leiden i Holland. Fra da af flyttede den videnskabelige revolution til det nordlige Europa, hvor Isaac Newton fødtes i England 1642, året hvor Galileo døde [1]. Nazismen Da Hitler kom til magten i januar 1933, havde han og hans parti allerede i en årrække været inspireret af de racehygiejniske og eugeniske idéer, som han havde læst om i professorerne Eugen Fischer, Erwin Bauer og Fritz Lenzs lærebog: Menschlische Erblichslehre und Rassenhygiene og hvis idéer han havde inkorporeret i sin bog Mein Kampf. En af forfatterne af lærebogens senere udgaver (Lenz) refererer her til nazisternes partiprogram fra 1930 og glæder sig over, at nazisterne under Hitler har antaget samme videnskabeligt begrundede verdensanskuelse om racerne og raceblanding, som findes i lærebogen [2]. Fischer blev efter Hitlers magtovertagelse valgt til rektor for Berlins universitet og gennemførte straks afskedigelsen af sine jødiske forskerkolleger i henhold til en lov om embedsstandens genoprettelse fra april 1933 [2]. Den politiske indflydelse på forskningen i Tyskland gik imidlertid meget videre, idet de forskere, der passivt og især aktivt støttede regimet, blev forfremmet, mens de, der aktivt og passivt modarbejdede regimet, blev afskediget, fængslet i kzlejre eller dræbt [3]. Resultatet var opportunistiske forskere og morderisk videnskab, som deltog i bestialske medicinske forsøg på kz-fanger og i aflivning af mennesker uværdige til at leve [2]. Selv en dansk læge udførte sådanne forsøg på homoseksuelle kz-fanger i Buchenwald [4]. Den anden side af udviklingen var, at mange af de bedste videnskabsfolk i Tyskland forlod landet og fortsatte deres karrierer i andre lande, især USA og England, men også Schweiz, Sverige og Canada. Syv af dem havde allerede før udvandringen fået Nobelprisen og 20 af dem fik den senere [5]. Resultatet var under og efter krigen, at videnskaben i Tyskland stagnerede, mens den blomstrede op i USA og England. Før nazitiden var tysk videnskab den absolut førende i verden, således vandt Tyskland de første 32 år efter Nobelprisens indstiftelse ( ) 33 af 100 priser i fysik, kemi og medicin (hvoraf 1/4 blev vundet af jøder), mens Storbritannien vandt 18 og USA vandt 6. I tiden vandt tyske videnskabsfolk kun 8 Nobelpriser i fysik, kemi og medicin, altså kun 25% af præstationerne før nazitiden, mens England vandt 21 og USA 54 [5]. Efter krigen flygtede mange nazi-koryfæer til Sydamerika og til Mellemøsten, hvor de havde haft gode forbindelser og indflydelse blandt politiske og religiøse ledere, bl.a. Peron i Argentina [4] og Stormuftien af Jerusalem [6], og Hitlers bog Mein Kampf kan stadig købes i Mellemøsten [7]. Forskning i denne udvikling er imidlertid ikke velset i nogle politisk korrekte universitetskredse, som protester mod et foredrag af den tyske forsker Matthias Küntzel herom på universitetet i Leeds vidner om. Foredraget blev aflyst med kort varsel og medførte en debat om akademisk censur [7]. Den globale opvarmning I en lang årrække har der været en ophidset offentlig og videnskabelig debat om menneskets indflydelse på Jordens miljø især hvad angår drivhuseffekten og den globale opvarmning. En ung dansk forsker, Bjørn Lomborg, som dog ikke har naturvidenskabelig uddannelse publicerede nogle kronikker og fulgte op med en bog [8], som blev oversat til engelsk. Figur 2. Bjørn Lomborgs bog. KVANT, september

3 Bogen var en slags oversigt over meget af den publicerede litteratur om emnerne og da den vakte stor offentlig debat og interesse både nationalt og internationalt [9], blev Lomborg en ny international mediestjerne. Fogh Rasmussen regeringen udnævnte ham til leder af et nyt institut og han organiserede konferencer, hvor bl.a. en række fremtrædende forskere på Nobelprisniveau skulle fremkomme med forslag til, hvordan man fik mest udbytte af investeringer i miljø og sundhed m.m. Den almindelige videnskabelige måde at løse uenighed på antages at være argumentation på evidensbaseret basis, og debatten kørte da også hårdt på [9]. Men i tilfældet Bjørn Lomborg fandt nogle uenige danske kolleger det også nødvendigt at melde ham og hans arbejde til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Denne moderne inkvisition arbejdede sig d frem til, at Lomborgs arbejde var i strid med normerne for videnskabelig skik [10]. Det medførte en voldsom offentlig debat nationalt og internationalt [11]. Videnskabsministeriet gik ind i sagen og underkendte d UVVU s kendelse på baggrund af dokumentationens kvalitet [12] og senere er betingelserne for UVVU s arbejde blevet ændret. Man lades tilbage med en fornemmelse af, at der har været tale om politisk korrekthed i UVVU s afgørelse ud fra sætningen Junk science is science we do not like. Lidt af samme skuffe synes sagen om Helmuth Nyborgs intelligensforskning hos de to køn at være. Den moderne inkvisition tillader ikke forskning og forskningsresultater, der strider mod tidens politiske idéer og den straffer på baggrund af skinargumenter i stedet for at gennemføre en almindelig saglig debat [13]. Hvis videnskabelige resultater og teorier ikke får varig faglig opbakning i kredse af jævnbyrdige forskere, sker der jo ikke andet, end at de glemmes, uden at ytringsfriheden er blevet krænket. Men Nyborgs forskning blev af håndplukkede kolleger kendt uvederhæftig, han blev bortvist fra sit institut af sin institutleder og sin dekan, fik en alvorlig irettesættelse af sin rektor [14] og blev indklaget for UVVU. Dette udvalg frikendte ham imidlertid i juli 2007 [15], en pinlig sag for Aarhus Universitet. Fundamental Kristendom og Islamisme Selvom Darwins evolutionsteori blev publiceret i 1859 [1] og siden er blevet betegnet som den måske bedst underbyggede biologiske teori, vækker den stadig voldsom modstand i fundamentalistisk religiøse kredse, både kristne og islamiske. Den vedvarende offensiv mod evolutionen har fået ny næring i form af begrebet Intelligent design, som især tidligere også blev kaldt Kreationisme [16]. Der er således tale om en usædvanlig alliance mod videnskaben mellem muslimske og kristne kreationister, og en muslimsk finansieret bog H. Yahya: Atlas of Creation, skrevet som et 765 siders langt angreb på udviklingslæren, fremsendtes i foråret 2007 fra forlaget Global Publishing i Istanbul til akademiske miljøer i Europa [17]. I vores land er den folkelige opbakning bag evolutionsteorien imidlertid solid, mens den er meget mere skrøbelig i f.eks. USA og især i Tyrkiet [18], så politisk korrekthed truer indtil videre ikke den frie forskning i evolutionsteorien på vore breddegrader. Figur 3. Charles Darwin. (W.W. Norton Company, New York 2006). Danmark i valgkampens tegn Offentligt ansattes ytringsfrihed har i de senere år været under stærkt pres fra det politisk-administrative kompleks. Nogle af sagerne, som Ombudsmanden har behandlet, har drejet sig om lægelige chefer og professorer, som på baggrund af egne og andres forskningsresultater har vist, at patientbehandlingen på deres hospitaler ikke levede op til hverken Sundhedsstyrelsens krav eller til internationalt niveau. Det gælder således børnelægen, professor, overlæge, dr. med. P.A. Krasilnikoff fra Hvidovre Hospital og neurologen overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen fra Gentofte Hospital [19]. De blev begge udsat for fyringstrusler, i det ene tilfælde også censur og i det andet tilfælde også pression for at få ham til at underskrive en pressemeddelelse forfattet af sundhedsdirektøren, hvor hans egne tidligere udtalelser skulle benægtes [19]. En lignende sag har senere fundet sted mod overlæge Aksel Grosen på psykiatrisk hospital i Middelfart, hvor Ombudsmanden ligeledes greb ind med en redegørelse i december 2006 [20]. Alle 3 Ombudsmandsredegørelser gav lægerne ret og kritiserede deres chefers forsøg på at knægte deres ytringsfrihed. I alle 3 sager er der tale om, at det politiske system via højtstående embedsmænd med skinargumenter søger at lukke for kritik, så offentligheden i virkeligheden vildføres (propaganda), hvilket er demokratisk yderst problematisk [19]. De gentagne problemer med forsøg på knægtelse af ytringsfriheden for offentligt ansatte fik imidlertid regeringen til at nedsætte et udvalg, der barslede med en betænkning i marts 2006 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte, hvor flertallet ikke fandt lovændringer nødvendige, men anbefalede en klargørende vejledning i de gældende regler. Den udkom så 20 Videnskab versus politisk korrekthed

4 i september 2006 ( Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed ), men har ingen omtale fået og er stort set ukendt blandt offentligt ansatte og deres chefer. Af den grund er det nok optimistisk at vente større fremskridt for offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden henviser dog til vejledningen i sin redegørelse om Aksel Grosens sag fra Kommercialismen Fra forskning til Faktura er et yndet udtryk i forskningsdebatten. Det bygger på, at forskning skal være nyttig og helst her og nu. Det indbygger incitamenter til, at hver forsker søger at patentere sine opfindelser og resultater med skyldig afsmitning til institutionen. Der er imidlertid en indbygget fare i alt for kommercialiseret en indstilling. Forskerens arbejde vurderes jo af jævnbyrdige kolleger, både hvad angår ansøgninger, manuskripter og præsentationer ved videnskabelige møder og senere ved den indflydelse arbejdet får på andre forskeres arbejde. Forskerens karriere er således gennem de gentagne tidsbegrænsede ansættelser og løbende evaluering af forskerens CV helt afhængig af resultaterne og det er vedkommendes overenskomstsmæssige indtjening også. Når forskningen kommercialiseres og efterhånden måske størstedelen af indtægten kommer fra bevillinger og løn og afkast fra erhvervslivet, får forskeren samme betingelser, som selvstændige erhvervsdrivende har, måske uden at vedkommende besidder det kommercielle forretningsgen eller en forretningsuddannelse. Men risici og fristelser er de samme som i erhvervslivet. For de få kommer der måske en stor økonomisk gevinst, for de fleste en stor skuffelse, når bevillingerne og indtægterne pludselig stopper. Fra forskning til Faktura og til Fup er der en glidebane, som flere opsigtsvækkende sager fra USA, Europa og nu sidst Sydkorea har vist [21]. I Sydkorea viste det sig, at den internationalt førende og højtprofilerede stamcelleforsker professor Woo Suk Hwang s artikel om patient-specifikke stamceller var baseret på forfalskede data [22]. Hwangs gruppe havde modtaget enorme forskningsmidler fra den koreanske regering, så gruppen havde store forventninger at leve op til [22]. I mangeårige tætte samarbejder mellem forskere og medicinalindustrien og tobaksindustrien har andre, uafhængige forskere og i nogle tilfælde retssager også påvist, at konklusionerne kan være til fals, så f.eks. videnskabelig information om risici manipuleres ved [23]: 1. Økonomisk støtte til forskning, som er i overensstemmelse med egen (industriens) holdning, 2. Publicering af forskning, som er i overensstemmelse 3. Undertrykkelse af forskning, som ikke er i overensstemmelse 4. Kritik af forskning, som ikke er i overensstemmelse 5. Revision af videnskabelige kriterier, så de bedre tjener eget formål, 6. Udsendelse af egne data og egen fortolkning af data til massemedier og beslutningstagere. I tobaksindustriens tilfælde har det vist sig, at så længe man kan påstå, at noget endnu ikke er bevist, kan man udskyde ethvert indgreb. Det var således tobaksindustrien, som indførte begrebet junk science, som betyder videnskab, man ikke kan lide [24]. Yderligere hævdede man i årevis, at helbredsrisici ved cigaretrygning ikke var bevist og at mere forskning er nødvendigt og statistiske beviser ikke er rigtige beviser. Da denne af industrien betalte forskning påviste kræftfremkaldende substanser i cigaretrøg, blev det ikke publiceret og resultaterne blev først opdaget, da virksomhedens arkiver blev åbnet under en retssag [24]. Også i lægemiddelindustrien har det vist sig, at der er problemer både med undersøgelsesdesign og rapportering af resultaterne [25]. Den nye stærke universitetsledelse Ved årsskiftet ramte en stor fusionsbølge den danske universitetsverden og sektorforskningsverden. Kæmpeinstitutter blev dannet, ofte på forskellige matrikler og fortætninger (læs: nedskæringer i Orwell s nysprog) blev startet. Samtidig blev en række stærke ledelser ansat med den sædvanlige repræsentation fra brugerne uden den store aktuelle viden om forskning. Hierarkierne indtog universiteterne. Forskningsministeren har bedyret, at forskningsfriheden og den frie debat ikke er truet [26], men allerede Helmuth Nyborg sagen viser, at truslen er reel, for hans institutleder, dekan og rektor lukkede munden på ham og bortviste ham indtil han igen fik oprejsning fra det nye UVVU [13-15]. Rektoren og en professor ved KVL delte bekymringen om den truede ytringsfrihed på universiteterne og brugte eksemplet med min (N.H.) offentlige kritik af fugleinfluenzaberedskabet og forsvaret af det fra fødevareministeren, som støttede sig på sine sektorforskere fra Danmarks Fødevareforskning, nu underlagt DTU [27]. Disse forfattere frygter, at en sådan berettiget offentlig kritik ikke vil kunne finde sted, når et sektorforskningsinstitut og et universitetsinstitut er placeret inden for samme område under samme fusionerede universitet (DTU), fordi en sådan kritik næppe vil blive tolereret hverken af ministeriet eller af ledelsen på DTU [27]. Præsidenten for Videnskabernes Selskab, professor Tom Fenchel, deler bekymringen og understreger, at videnskabelig frihed omfatter [28]: 1. Frihed til at vælge forskningsemne og -metode, 2. Frihed til at publicere sine resultater, 3. Frihed til offentligt at kritisere andre forskere og institutioner, også ens egen institution. Konklusion Politikeres natur er at elske magt og de kan lide at bruge magt, men de indrømmer det aldrig (Il principe di Niccholo Machiavello al Magnificio Lorenzo di Piero Medici, 1513). KVANT, september

5 Selvom rettergangen mod Galileo fandt sted for 374 år siden, er forholdene ikke radikalt ændret for forskerne. Forskning er skabelse af ny viden og viden er magt. Magtfulde interesser, det være sig religiøse, ideologiske, kommercielle og politiske, bruger og misbruger deres magt og indflydelse på forskningen, når lejligheden byder sig til det. Under de rette forhold vil også velestimerede forskerkolleger desværre fristes til at deltage i dette misbrug. Det eneste værn mod et sådant magtmisbrug er lovfæstet ytringsfrihed med ansættelsesretslige sanktioner mod dem, der måtte forsøge at knægte ytringsfriheden. Litteratur [1] Bronowski, J. The Ascent of Man. London: BBC, [2] Høiby; N. Lægevidenskaben og Pandoras æsker. I: Juul Jensen, U., Fink, H., Lystbæk, C.T. (red.) Humaniora og Sundhedsvidenskab. Aarhus: Philosophia, 2002, [3] Weyers, W. Death of Medicine in Nazi Germany. Dermatology and Dermatopathology under the Swastika. Philadelphia: Ardor ScribendiMadison Books; [4] Davidsen-Nielsen, H., Høiby, N., Danielsen, N.-B., Rubin, J. Værnet. Den danske SS-læge i Buchenwald. København: JP Bøger; [5] Medawar, J., Pyke, D. Hitler s Gift. Scientists Who Fled Nazi Germany. London: Richard Cohen Books; [6] Wiesenthal, S. Retfærdighed ikke hævn. København: Munksgaard, [7] Raahauge, A. Det nye jødehad. Jyllands-Posten 25. Maj [8] Lomborg, B. Verdens sande tilstand. København: Centrum; [9] Schneider, S., Holdren, J.P., Bongaarts, J., Lovejoy, T. Misleading math about the earth. Scientific American 286: 59-69, 2002 med svar: Lomborg, B. The sceptical environmentalist replies. Scientific American 286:9-10; [10] Frank, L. The sceptical environmentalist labeled dishonest Science 299:326; [11] Lando, D. UVVU truer den videnskabelige ytringsfrihed. Universitetsavisen 2:5; [12] Editorial. Skandalen. Jyllands-Posten, 19. December [13] Gjedde, A. Fund, forskere og fortolkninger. Jyllands- Posten. 15.september [14] Hundevadt, K. Universitet smækker døren bag professor. Jyllands-Posten 25. Janar [15] Lautrup, B. Ukorrekte ytringer. Jyllands-Posten 6. Juli [16] Kragh, C. Troende til fælles kamp mod videnskaben. Berlingske Tidende 27. Juni [17] Hall, O. Muslimsk offensiv mod Darwin. Jyllands- Posten 25. April [18] Hall, O. Allah og Skabelsen. Jyllands-Posten 29. April [19] Høiby, N. (red.). Råb op og sig stop. Lægers ytringsfrihed i krise. København: Gyldendal [20] Madsen, P.S. Afskeds-næse til Fyns Amt. Fyns Stiftstidende. 6. Januar [21] Ejsing, J. Videnskabens fiduser. Berlingske Tidende, 29. April [22] Cho, M.K., McGee, G., Magnus, D. Lessons of the stem cell scandal. Science 311:614-15; [23] Grandjean, P. Konklusioner til fals. Ugeskr. Læg. 168:1253; [24] Gilman, S.L. A smooking century. Lancet 369: ; [25] Johansen, H.K., Gøtzsche, P.C. Problems in the design and reporting of trials of antifungal agents encountered during meta-analysis. JAMA 1999;282: [26] Sander, H i universiteternes tegn. Jyllands-Posten 12. December [27] Andersen, P.H., Sandøe, P. Ytringsfriheden truet på universiteterne, Jyllands-Posten 6. November [28] Fenchel, T. Forskningsfrihed under pres. Universitetsavisen 4:14-15; Niels Høiby er professor, overlæge, dr. med. og chef for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Hans forskningsområde er de kroniske lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Han er ivrig deltager i den offentlige debat om det danske sundhedsvæsen og om offentligt ansattes ytringsfrihed og har publiceret en række debatbøger om emnerne. 22 Videnskab versus politisk korrekthed

Naturvidenskab og kristendom

Naturvidenskab og kristendom Naturvidenskab og kristendom Paul Gauguin (1897) www.pepke.dk Naturvidenskab og kristendom Program: To skabelsesberetninger To sammenstød (1543 og 1859) Ét langt samspil Sameksistens? I begyndelsen skabte

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Når der går værdier i videnskaben. Elias Gad Teknoantropologi

Når der går værdier i videnskaben. Elias Gad Teknoantropologi Når der går værdier i videnskaben Elias Gad Teknoantropologi Agenda 15.45-16.10 Videnskabelige normer Videnskabelige normer under pres? Hvilken rolle spiller videnskaben i vores samfund? Sociale mekanismer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den Forbudte Medicin.

Den Forbudte Medicin. Den Forbudte Medicin. Cannabis: Den Forbudte Medicin med sundhedsmæssige fordele du ikke hører om i nyhederne. Ja det kan jo ikke undre nogen, at medicinal industrien ikke fortæller folk om planten. De

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Videnskabsteori for naturvidenskab

Videnskabsteori for naturvidenskab Naturskab som fagligt kald Videnskabsteori for naturskab Fjerritslev Gymnasium Onsdag den 13. november 2013 Max Weber Tysk sociolog Munchens universitet 1918 Hvad er udsigterne for en student, der vælger

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede!

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede! VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Ateisterne Kristendommen møder modstand Gud er død! Gud er menneskets spejlbillede! Gud er menneskets sutteklud! Religion er opium for folket! Religion er undertrykkelse!

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag?

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag? Arbejdsspørgsmål til Staten af Platon side 1 Anvendt udgave Spørgsmålene nedenfor henviser til: Platon, Staten, Platonselskabets Skriftserie, Oversat af Otto Voss med et essay af Egil A. Wyller, Museum

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: REFORMATIONEN FRA TALLET REFORMATIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: REFORMATIONEN FRA TALLET REFORMATIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Mange var begyndt at stille spørgsmål til den katolske kirke og mente at paven i Rom gik for vidt, da han sendte sine afladshandlere ud for at skaffe midler til bygningen

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr. 10-8769 Videnskabsministeriet 9. december 2010 att. Helga Øregaard Dam heo@ubst.dk / ubst@ubst.dk Vedr. høring om ændring af Universitetsloven sagsnr. 10-088435

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Universitetet i New Orleans har IKKE fundet en kur mod Huntingtons Sygdom Forskningen Rhes striatum

Universitetet i New Orleans har IKKE fundet en kur mod Huntingtons Sygdom Forskningen Rhes striatum Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Universitetet i New Orleans har IKKE fundet en kur mod Huntingtons Sygdom Forskningen bag en

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven.

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven. 1 Fri udveksling af Jørgen Michaelsen Deltagerliste: Hekla Lee Madsen (forfatter og foredragsholder) Sten Graubølle (forfatter og foredragsholder) Søren Svold (forfatter og foredragsholder) Erik Gyldenbrød

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Forord. Guds hemmelighed et brev om den kristne åndeligheds grund og udtryk

Forord. Guds hemmelighed et brev om den kristne åndeligheds grund og udtryk Forord Guds hemmelighed et brev om den kristne åndeligheds grund og udtryk TEMAET ÅNDELIGHED MØDER os næsten hver dag i medierne. Nogle gange fortælles der, at nogen vender ryggen til åndeligheden og troen,

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Islam og Evolution Disposition Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Ayat føre til erkendelsen af Allah Sandlig i skabelsen af himlene og jorden (Universet) og i vekslenen

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Jeg er via min TR, fredag d. 7. marts, gjort bekendt med, at IUP s ledelse har noget at udsætte på mit virke, og at det er så

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN Bjørn Nygaard, idethandling Bjørn Nygaard Undervist i at styrke samarbejdet hos Dansk Metal og på mange virksomheder Studeret kulturmøder

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere