Center For Sexologisk Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center For Sexologisk Rådgivning"

Transkript

1 Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens forløb, en gennemgang af uddannelsens moduler, en beskrivelse af de løbende opgaver og en uddybelse af uddannelsens eksamination og certificering.

2 Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver uddannelse Den Sexologiske Rådgiver uddannelse varer 2 år og består af 4 semestre. Første Semester lægger vægt på deltagernes personlige udvikling. Andet Semester lægger vægt på metode. Tredje Semester lægger vægt på psykologi Fjerde Semester lægger vægt på sexologi. Overbygning Parterapeut Parterapeut-uddannelsen er en overbygning og varer 6 måneder. Det svarer til et semester. Her lægges der vægt på kommunikative redskaber og konkrete øvelser til parret. Overvejer du at tage en terapeutisk uddannelse? Og vil du være sikker på, at du efter endt uddannelse har en fuldkommen værktøjskasse med konkrete redskaber til dit kommende arbejde? Hos Center For Sexologisk Rådgivning er du sikret en uddannelse med et højt fagligt niveau, konkrete metoder til det terapeutiske arbejde, en grundig og seriøs introduktion til betydningsfulde begreber og en værdifuld indsigt i psykologiske og sexologiske faktorer. Her går vi ikke på kompromis. Derfor lægger vi stor vægt på deltagernes egen personlige udvikling, træning i metode, supervision og samtaleteknik. Centeret lægger vægt på at sikre at alle på uddannelsen oplever et godt og trygt studiemiljø, et åbent og sagligt debatforum, et godt sammenhold og en seriøs og faglig, teoretisk tilgang til uddannelsens mange emner og områder.

3 Første semester på Sexologisk Rådgiver uddannelsen Du skal med stort engagement indgå i ti individuelle sessioner hos en ekstern terapeut terapeuten har tavshedspligt, så du trygt kan åbne op for emner der er relevante for din personlige udvikling. Terapeuten støtter dig, så du får det størst mulige udbytte af din terapi og samtidig får øje på netop dine udviklingspunkter. Terapeuten skal afslutningsvis dokumentere, at du har gennemført dit individuelle forløb. I uddannelsens pris er medregnet ti individuelle samtaler. Dog skal du tage højde for, at du selv hæfter for tabte sessioner, i tilfælde af at du er udeblevet eller har aflyst senere end påkrævet. For at gå videre til andet semester er det et krav, at du har gennemført dit individuelle terapiforløb bestående af ti sessioner. Arbejdshæftet Den personlige rejse er ligeledes indeholdt i prisen. Arbejdshæftet sendes til dig pr. mail ved uddannelsens opstart. Hæftet skal være udfyldt ved det sidste møde i samtalegrupperne. Her vil hæftet blive gennemgået. Samtalegrupperne mødes hver femte uge. Samtalegrupperne finder sted hos deltagerne på uddannelsen, på skift mellem deltagerne i gruppen. Supervisoren følger den samme gruppe gennem semesteret, og vil fungere som kontaktperson på resten af uddannelsen. Første semester består af en personlig udviklingsrejse. Deltagerne gennemgår et individuelt terapeutisk forløb som består af 10 individuelle sessioner ved en ekstern terapeut. Målet med terapien er at støtte deltageren i at tage ansvar for egne udviklingspunkter, både gennem dette, men også gennem de kommende semestre på uddannelsen. Udover egenterapien skal deltageren arbejde målrettet med sit personlige arbejdshæfte Den personlige rejse. Hæftet skal støtte deltageren i at få en større bevidsthed omkring egne adfærdshandle- og reaktionsmønstre, strategier, tanker og forestillinger. Hæftet består af 86 sider med spørgsmål der har til hensigt at fremme refleksion og styrke deltagerens selvbevidsthed. Derudover skal deltageren indgå i fem samtalegrupper i løbet af første semester. Samtalegruppen varer tre timer per gang og består af maks. fem deltagere. Samtalegruppen varetages af en intern supervisor. Målet med samtalegruppen er, at skabe refleksion og debat i gruppesammenhæng og samtidig introducere supervisionens vigtighed.

4 Andet semester på Sexologisk Rådgiver uddannelsen Dette semester består af: Første modul: Introduktion til coaching, skyggearbejde og mindfulness. Gennemgang af de forskellige metoder og træning af metoderne i praksis. Andet modul: kognitiv terapi - Leveregler og automatiske tanker - Identifikation og aflæring - De 3 overordnede leveregler - Tankejournal og huskekort - Handling og omstrukturering af tankefejl - Adfærdseksperiment Tredje modul: Narrativ terapi - Problemmættede historier - Negativt definerede identitetskonklusioner - Eksternalisering og navngivning af problem - Det fraværende, men implicitte - Stilladsering, opbygning af samtaler - Bevidning og dokumentation Fjerde modul: Imagoterapi - Imago og Imagomach - De 4 kufferter - Spejling, validering og empati - Internaliserende helingsproces Modulerne ligger med 6 ugers mellemrum fra fredag til søndag i dagtimerne. Fredag er undervisningen netbaseret. Lørdag og søndag foregår undervisningen F2F. Andet semester er en introduktion til de metoder der er i fokus på uddannelsen. Det gælder kognitiv og narrativ terapi, Imagoterapi, coaching, skyggearbejde og mindfulness. På dette semester får du en stor viden om og forståelse for effekten af de forskellige metoder. De trænes igennem semesteret, bl.a. i cases der har afsæt i sexologiske problemstillinger og vil ligeledes være i fokus på tredje og fjerde semester, hvor metoderne sættes i forbindelse med de problemstillinger der præsenteres. Målet med dette semester er at give dig de bedste redskaber til det terapeutiske arbejde. Vi lægger vægt på, at du får en bred vifte af konkrete og anerkendte metoder, så du er godt klædt på til det terapeutiske arbejde. Dette semester sikrer altså, at du kan støtte kommende klienter i problemstillinger der rækker ud over de sexologiske problemstillinger. Det kan være sorg, svigt, skam, kriser, dysfunktionalitet, misbrug, afhængighed, overgreb, identitet m.m. Derudover består dette semester af otte videolektioner, ti træningsgrupper og tre samtalegrupper á tre timer.

5 Tredje semester på Sexologisk Rådgiver uddannelsen Dette semester består af: Første modul: Introduktion til psykologiens historie, de største grundlæggere og forskellige retninger. Andet modul: Personlighedspsykologi og socialpsykologi Tredje modul: Kognitionspsykologi og positiv psykologi Fjerde modul: Sundhedspsykologi og diagnoser Modulerne ligger med 6 ugers mellemrum fra fredag til søndag i dagtimerne. Fredag er undervisningen netbaseret. Lørdag og søndag foregår undervisningen F2F. Du skal forvente en del pensum til dette semester. Centeret har sit eget kompendium Psykologiens historie. Kompendiet er indeholdt i uddannelsens pris og vil blive tilsendt på mail ved semesterets opstart. Kan du dokumentere, at du har gennemført en uddannelse i psykologi på et niveau der ligger højere end HF/Gymnasiet, kan du søge om delvis fritagelse fra dette semester. Der skal være søgt om delvis fritagelse inden uddannelsens start. På tredje semester gennemgår vi flere forskellige psykologiske retninger, bl.a. personligheds-, social-, sundheds-, kognitions- og positiv psykologi. Her introduceres flere store psykologiske grundlæggere ligesom der lægges vægt på forskellige psykologiske begreber. Her kan nævnes identitet, læring, relationer, emotioner, sorg, kriser, selvværd, selvtillid, forsvarsmekanismer, stress, coping og meget mere. Derudover består dette semester af seks videolektioner to samtalegrupper á tre timer og fem træningsgrupper á 3 timer. Dette semester spiller en stor rolle og betydelig rolle på uddannelsen. Derfor skal semesteret afsluttes med en prøve, som deltageren skal bestå, for at kunne gå videre til fjerde semester. Prøven består af 2 dele. En multiple choice test og en case-del. Opgaverne er ikke de samme, hvorfor hver deltager vil få en individuel opgave stillet. Opgaven sendes via mail og deltageren har 5 timer til at besvare den og sende den retur.

6 Fjerde semester på Sexologisk Rådgiver uddannelsen Dette semester består af: Første modul: Sexologi som studium, sexologiens grundlæggere, sexologiens historie og introduktion til sexologiens begreber. Andet modul: Den seksuelle udvikling, livsfaser, onani og orgasme, prævention, kønssygdomme og seksualundervisning. Tredje modul: Dysfunktioner, normalitet, mangfoldighed og afvigelse, seksuelle kulturer og subkulturer, parafilier, porno og prostitution. Fjerde modul: Sex-, porno- og kærlighedsafhængighed, vold og seksuelle overgreb Du skal forvente en del pensum til dette semester. Centeret har sit eget kompendium Sexologiens historie. Kompendiet er indeholdt i uddannelsens pris og vil blive tilsendt på mail ved semesterets opstart. Modulerne ligger med 6 ugers mellemrum fra fredag til søndag i dagtimerne. Fredag er undervisningen netbaseret. Lørdag og søndag foregår undervisningen F2F. På fjerde semester gennemgås sexologi som studium, sexologiens grundlæggere og sexologiens historie. Derudover får du en grundig introduktion til seksualitet i forskellige livsfaser, seksuelle præferencer, mangfoldighed, overgreb og meget meget mere. På dette semester skal du påregne en del gruppearbejde. Mellem hvert modul skal deltagerne i grupper udarbejde skriftlige opgaver, der dokumenterer at deltageren har fået en teoretisk og praktisk viden og forståelse. Opgaverne skal dokumentere med navn, hvem der har skrevet de forskellige afsnit i opgaven. Derudover vil der på dette semester være fire studieture der ligger i forlængelse af undervisningsdagene. Formålet er at give deltagerne et indblik i seksualitetens mangfoldighed. Fjerde semester består desuden af seks videolektioner, fem træningsgrupper og tre samtalegrupper á tre timer. Efter fjerde semester skal du bestå en skriftlig og mundtlig eksamen. Den bedømmes af en intern og ekstern censor med bestået/ikke bestået.

7 Eksamination og Certificering Eksamen og Certificering Denne eksamen certificerer dig til Sexologisk Rådgiver, LifeCoach og Kognitiv terapeut. Ønsker du at supplere uddannelsen med en overbygning i parterapi, kan du enten gøre det når du søger om optagelse på den Sexologiske Rådgiver uddannelse eller når du har bestået din Sexologiske Rådgiver eksamen. Søger du om samlet optagelse på den Sexologiske Rådgiver og Parterapeut uddannelse, får du samtidig adgang til 2 gratis kursusdage i markedsføring, som ligger inden for 2 måneder efter den sidste eksamen. Kursets normalpris er 2499,- kr. Derudover får du adgang til et lukket forum, hvor du har mulighed for at sparre, hente inspiration til markedsføring og får adgang til en liste med relevante links og artikler. Du kan også bruge forummet til at finde studie-, netværks- og/eller supervisionsgrupper. Som Sexologisk Rådgiver og Parterapeut uddannet ved Center For Sexologisk Rådgivning får du desuden adgang til kurser, undervisnings- og temadage til nedsat pris. Center For Sexologisk Rådgivning er behjælpelig med opstart af egen virksomhed, udarbejdelse af hjemmeside, oplysning om skatteregler og meget mere. Efter fjerde semester skal alle deltagere bestå en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den består af en skriftlig og individuel hovedopgave som skal forsvares ved en mundtlig fremlæggelse. Den skriftlige opgave skal dokumentere at du har en teoretisk, analytisk og praktisk viden. Opgaven skal indeholde en tydelig kildehenvisning og litteraturliste. Emner til den skriftlige opgave vil blive gennemgået på det sidste modul. I forbindelse med den mundtlige eksamen vil deltageren desuden blive stillet en række relevante spørgsmål, der retter sig mod den skriftlige opgave. Eksamen evalueres med bestået/ikke bestået og vurderes af en intern og en ekstern censor. Alle deltagere skal være til stede ved de mundtlige fremlæggelser. Formålet er at give alle deltagere mulighed for at hente inspiration til deres kommende erhverv. Du vil modtage dit certifikat med posten efter ca. 2 uger. Har du ikke bestået, har du mulighed for at gå til re-eksamen uden beregning.

8 Overbygning - parterapeut Dette semester består af: Første modul: Forskellen på mænd og kvinder, maskulin og feminin essens, kønsroller, forelskelse og parforhold. Andet modul: Graviditet, familieforøgelse, jalousi, utroskab og skilsmisse. Tredje modul: Kærlighedssprog, kommunikation, det bevidste parforhold, grundlæggende værdier, traditioner og forventninger. Fjerde modul: Konflikthåndtering og konfliktløsning, de fire faresignaler, forsvar og angreb. Det dysfunktionelle forhold og medafhængighed. På dette semester skal deltagerne påregne at video-dokumentere 5 par-sessioner hvor der tages udgangspunkt i viden, samtalepraksis og metode, som deltageren er blevet undervist i, i løbet af semesteret. På dette semester vil deltagerne ligeledes få udleveret en work-book med forskellige øvelser der kan være relevante i arbejdet med par, ligesom deltageren vil få udleveret materiale der kan anvendes til afholdelse af parkurser. Overbygningen som Parterapeut giver dig konkrete redskaber til det parterapeutiske arbejde. Her undervises deltagerne i forskellen på mænd og kvinder, maskulin og feminin essens, kønsroller, parforhold, graviditet og familieforøgelse. Deltagerne får konkret viden om, grundlæggende værdier, jalousi, utroskab, skilsmisse med mere. Derudover vil deltagerne få udleveret brugbart materiale til arbejdet med par, bl.a. øvelser, hjemmeopgaver, artikler og materiale der kan anvendes ved afholdelse af parkurser. De fire Moduler ligger med 6 ugers mellemrum fra fredag til søndag i dagtimerne. Fredag er undervisningen netbaseret. Lørdag og søndag foregår undervisningen F2F. I løbet af semesteret skal deltageren i løbet af seks træningsgrupper, træne sine færdigheder. Der gives løbende feedback af gruppens supervisor. Gruppen mødes på skift hos gruppens medlemmer. Semesteret afsluttes med en skriftlig case-opgave der tager udgangspunkt i et parterapeutisk forløb. Den evalueres med bestået/ikke bestået.

9 Uddannelsens opgaver Første semester: Første semester tager udgangspunkt i den personlige udvikling. Det skal dokumenteres, at deltageren har gennemført et individuelt forløb og deltageren skal have udfyldt det personlige hæfte Den personlige rejse. Andet semester: På andet semester vil deltagerne løbende træne de metoder der præsenteres. Derudover skal deltagerne udarbejde en individuel opgave, der baserer sig på en case. I grupper skal der ligeledes præsenteres rollespil med udgangspunkt i konkrete metoder. Tredje semester: På tredje semester vil deltagerne arbejde med cases, analyser og problemformuleringer. Disse skal afleveres skriftlig og enkelte skal fremlægges i plenum. Afslutningsvis skal deltagerne bestå en delprøve. Fjerde semester: På fjerde semester vil deltagerne arbejde med cases, analyser og problemformuleringer. Disse skal afleveres skriftligt, og enkelte skal fremlægges i plenum. Femte semester: Femte semester baserer sig primært på videodokumentation og rollespil og afsluttes med en skriftlig case-opgave. Center For Sexologisk Rådgivning lægger stor vægt på deltagernes faglige engagement og teoretiske forståelse. For at sikre, at deltagerne får de nødvendige og forventede kompetencer og evnen til at omsætte den teoretiske viden i praksis, skal deltagerne løbende dokumentere deres viden gennem forskellige opgaver. Disse består både af individuelle og gruppebaserede skriftlige opgaver, som kan tage udgangspunkt i konkrete cases, dokumentar, obligatorisk litteratur med mere. Derudover vil deltagerne løbende træne de terapeutiske metoder gennem rollespil, både i undervisningen og i træningsgrupperne. Deltagerne får feedback på alle opgaver. Målet er at sikre, at alle deltagere får et stort udbytte af undervisningen og samtidig udviser både teoretisk og praktisk forståelse for de emner der undervises i undervejs på uddannelsen.

10 Sexologisk Rådgiver og Parterapeut uddannelse Center For Sexologisk Rådgivning Facebook: /centerforsexologiskrådgivning Ønsker du at søge om optagelse på den sexologiske Rådgiver uddannelse? Så send din ansøgning pr mail. I din ansøgning bør du komme omkring følgende: - Alder, status og motivation - Uddannelsesmæssig baggrund - Erhvervsmæssig baggrund - Mål med uddannelsen Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning har eksisteret siden 2009 og er et seriøst, fagligt og teoretisk funderet uddannelsescenter. Centeret lægger vægt på empiri, evidens og konkrete metoder. Vil du vide mere om uddannelsen? Så er du velkommen til at sende os en mail på Husk at du kan tage uddannelsen enten i Århus eller på Sjælland. Det gør uddannelsen mere fleksibel, da du kan flekse mellem holdene, afhængig af, hvilke datoer der passer dig bedst. Skriftlige opgaver kan ligeledes udarbejdes på tvært af holdene. Center For Sexologisk Rådgivning lægger vægt på kvalitet frem for kvantitet. Derfor starter uddannelsen kun op hvert andet år og optager maks. tyve deltagere pr. hold i henholdsvis Århus og på Sjælland. Vi ønsker nemlig at sikre, at alle deltagere føler sig højt prioriteret og bliver fulgt helt til dørs. De bedste hilsner Centerleder

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Din guide til konkrete terapeutiske metoder Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde,

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan Studieplan Gotvedskolen 2014 2016 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen... 4 Grundlag 4 Formål 4 Gotvedskolen 4 Gotvedskolens formål 5 Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog 5 Oversigt over uddannelsens

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere