Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din guide til konkrete terapeutiske metoder"

Transkript

1 Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde, PREP, The Work Kærlighedens 5 sprog, Hypnoterapi, Narrativ terapi og supervision. 1

2 Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm. Center For Sexologisk Rådgivning har Copyright på dette materiale. Det er derfor ikke tilladt at videregive, dele, publicere, udgive eller sælge det tilsendte materiale. Materialet er alene til privat brug. Tanja Rahm er Sexolog, Parterapeut, MasterCoach og hypnoterapeut og har desuden taget kurser i Enneagrammet, kognitiv terapi, Imagoterapi, The Work, medafhængighed, anatomi og fysiologi. Hun har ligeledes deltaget på kurser om den forstyrrede personlighed og forebyggelse af seksuelle overgreb. Hun er centerleder på Center For Sexologisk Rådgivning, hvor hun uddanner sexologiske rådgivere og parterapeuter. Vil du vide mere om centeret, så kan du læse mere på Tanja Rahm er desuden forfatter til bogen A-Z Kærlighed og Seksualitet og så har hun skrevet E-bøgerne Leveregler og Tankefejl, Seksuelle dysfunktioner og Hvad er vold. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Grundfølelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Selvværd og selvtillid... 4 The Work... 5 Coaching... 6 Coaching-teknik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kognitiv terapi... 7 Tankejournalen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Identifikation af basale antagelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Aflæring af leveregler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Huskekortet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Imago par- og relationsterapi... 8 PREP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Emner i PREP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tale-lytte-teknikken... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Faresignaler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hændelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Skyggearbejde... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vores medfødte selv og skyggen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. The Secret og Loven om tiltrækning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Visionboard... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Narrativ terapi... 9 Eksternalisering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Positionskort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bevidning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hypnoterapi... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Suggestion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tests... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Sessions- og klinikvejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Supervision... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3

4 Indledning Center For Sexologisk Rådgivning Denne E-bog er tænkt som en introduktion til forskellige metoder, der kan bruges i det terapeutiske arbejde. At læse E-bogen, gør dig ikke umiddelbart kompetent til at benytte metoderne, men kan være en guide, i forbindelse med de problemstillinger du møder i dit terapeutiske virke. Måske de tilmed kan inspirere dig, i forhold til efteruddannelse, kursusforløb eller workshops, således at du kan supplere dit arbejde med flere forskellige redskaber. Alle de beskrevne metoder udbydes som private kurser og uddannelser, og der kan være stor forskel på både længde, indhold og pris. Vær derfor varsom, når du vælger dit kursus- eller uddannelsessted. På uddannelsen til Sexologisk Rådgiver, Terapeutisk Behandler og Parterapeut ved Center For Sexologisk Rådgivning, introduceres og trænes følgende metoder: Kognitiv terapi, Narrativ terapi, Imagoterapi, PREP, The Work og skyggearbejdet. Vil du vide mere om uddannelsen? Så kan du læse meget mere på Som introduktion vil grundfølelserne blive gennemgået ligesom selvværd og selvtillid vil blive beskrevet. Sammen og hver for sig spiller de en stor rolle hos mennesket, hvorfor viden om disse er nødvendige. Ønsker du mere viden omkring menneskets udfordringer, så kan du læse E-bogen Leveregler og Tankefejl. Du kan downloade den på Som terapeut og behandler er sessions- og klinikvejledning desuden vigtige elementer, hvorfor disse kort vil blive gennemgået. Der introduceres du ligeledes til klientkontakten. Vil du læse flere E-bøger? Så kan du hente dem på God læselyst... 4

5 The Work Det første skridt i den personlige udvikling, er at lære at tage ansvar. Ansvar for de situationer vi står midt i, som vi møder i hverdagen og som udfordrer vores tanker og følelser. Når vi taler med os selv, har vi nemlig et personligt ansvar i, at vende de negative tanker til noget positivt, også selvom det i situationen kan virke urimeligt eller svært. Men at vende de negative tanker, er ikke altid lige nemt. Ofte placerer vi ansvaret på de mennesker det involverer, eller også taler vi nedsættende til og om os selv. Nogle situationer er vi herre over, og andre har vi ingen indflydelse på. Men uanset hvad årsagen er, kan vi lære at se det positive i ting. Det vil utvivlsomt være svært at se det positive i, at ens niece er uhelbredeligt syg, eller at ens nærmeste veninde bliver dræbt i en trafikulykke. Ligesom det er svært at tænke positivt, hvis vores børn bliver udsat for overgreb eller vold. I det tilfælde kan det være nødvendigt at søge hjælp til at håndtere sorg eller smerte, hvorfor én metode ikke altid er fyldestgørende. Men når vi skal lære at håndtere negative eller nedbrydende tanker, som tager udgangspunkt i selvværd, ansvar, skyld, skænderier eller konflikter med naboen, kollegaen eller partneren, er The Work 1 et virkningsfuldt redskab. The Work handler nemlig om, at vende de negative tanker, projektionerne og placeringen af ansvar, og på den måde kigge objektivt på de tanker, som ind imellem løber løbsk, og som derfor ikke altid har nogen forbindelse til virkeligheden eller som ofte får tanker og følelser til at eskalere. Og andre gange vil The Work have den effekt, at man må indse, at man ikke kan ændre den virkelighed man står i, men at en ændring af tankerne omkring virkeligheden, kan gøre tingene nemmere at overskue og handle på. At integrere The Work I den daglige tænkning, er en proces, som skal trænes og indøves. Men har man først forstået metoden og set fordelen ved at kunne bruge den, vil det få indflydelse på måden man håndterer forskellige situationer. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke bliver udfordret eller skal igennem svære situationer, konflikter eller tanker og følelser, men at kunne vende tanken og lære at se sin egen andel i situationen eller tanken, vil ofte gøre den efterfølgende handling mere objektiv og konstruktiv. 1 5

6 Coaching Coaching kan defineres på mange forskellige måder. Men generelt hviler der en antagelse om, at coaching ikke så meget behandler psykiske eller mentale problemstillinger, men mere retter sig mod konkrete målsætninger, hvor man gennem coaching arbejder både løsnings- og resultatorienteret. Samtidig gælder det, at den der coaches, er ressourcestærk og sammen med coachen, engagerer sig i at opstille mål, brainstorme, planlægge og handle aktivt. Coaching kan både bruges i privatlivet, som af medarbejdere, mellemledere og topledere. Coaching udspringer af flere forskellige aspekter, heriblandt terapi, filosofi, pædagogik, kommunikationsteori, vejledning og psykologi. Fra filosofien stammer traditionen og metoden ved at stille udfordrende og reflekterende spørgsmål. Fra gestaltterapien, at menneskesindet er aktivt og søger mening. Fra den humanistiske og klientcentrerede terapi, at klienten selv er ansvarlig for at forbedre sit liv. Fra kognitiv og løsningsorienteret terapi, at samarbejde, problemløsning og forandring afhænger af det enkelte menneskes tankesæt. Og fra pædagogikken, at ansvarliggøre individet i forhold til egen læring. (Gjerde, 2006:19-21) Selve ordet coaching er hentet fra engelsk, hvor en coach betyder et hestetrukket køretøj, som bringer passagerne fra det sted hvor de er, hen til det sted, hvor de gerne vil hen. Det udtryk giver god mening, når man taler om coaching, som netop handler om, at støtte mennesket fra et udgangspunkt til et andet. Coaching handler om at stille spørgsmål, der åbner op for ny indsigt. Som coach åbner man op for den enkeltes drømme og finder frem til potentialet for at realisere disse. Coaching kan bruges i mange forskellige sammenhænge dels i forbindelse med karriereudvikling men også i forhold til problemløsning, personlig udvikling og organisationsudvikling. Coaching er en form for personlig vejledning, der fokuserer på de positive ressourcer og målsætninger. Det handler om at finde en konkret og lettilgængelig strategi for at nå sine mål og håndtere de forhold, der hidtil har hindret vedkommende i at komme videre. En coach fungerer som vejleder, motivator og som inspirator. Som coach stiller man altså kvalificerede spørgsmål, som kan give indsigt og overblik og åbne nye muligheder. Coachen kan komme med forslag og idéer, men det er personen selv, der "mærker efter" og finder de svar, der gælder for denne. 6

7 Kognitiv terapi K ognitiv terapi udspringer af den kliniske psykologis teknikker. Det samme gør blandt andet adfærdsterapi, psykoterapi og familieterapi. Amerikaneren Aaron T. Beck introducerede den kognitive terapi tilbage i 1960 erne, og den er siden blevet videreudviklet af hans datter Judith S. Beck. Aaron brugte metoden som behandling mod depression, og slog i 1970 erne igennem med den, som en af de mest veldokumenterede metoder. I dag ses den ligeledes effektiv mod misbrug, angst og andre psykiske lidelser. Den kognitive model arbejder ud fra den tese, at måden vi tænker om os selv, verden og fremtiden på, har afgørende betydning og indflydelse på menneskets følelser og adfærd. En ubehagelig følelse vil nemlig resultere i en bestemt adfærd eller strategi, som er tillært, ud fra tidligere erfaringer eller forestillinger. Traditionelt kan det kognitive arbejde deles op i to arbejdsområder. Dels den handlemæssige del og dels den side, der undersøger og omstrukturerer tankemønstre. Den adfærdsmæssige del foregår ved at eksperimentere i det virkelige liv, kaldet eksponering. Her afprøver og træner klienten i små bidder nogle af de vanskeligheder vedkommende har i sin dagligdag, og som klienten har søgt behandling for. Tanken eller kognitionen er i reglen udgangspunktet i den kognitive terapi. Her undersøges tankerne og deres betydning i forhold til følelser og handlinger. I terapien arbejdes der primært med følgende 2 niveauer: På det første niveau undersøges tankerne og deres konsekvenser på følelser og adfærd med det formål, at ændre negative tanker ved at finde passende alternativer. Disse skulle gerne henlede til en mere ønsket adfærd. På det andet niveau undersøger man, om nogle af tankerne har en mere generel karakter, som bunder i grundlæggende basale antagelser eller leveregler. I 1988 fastslog man, at kognitiv terapi kunne bruges hos alle mennesker, uanset uddannelse, baggrund, erhverv, alder (fra førskole til ældre mennesker) og køn. De kognitive metoder er alle evidensbaserede, det vil sige baseret på videnskabelige undersøgelser. 7

8 Imago par- og relationsterapi Imago par- og relationsterapi er udviklet af psykologerne og ægteparret Helen Hunt og Harville Hendrix i USA op gennem 80-erne. Imago-metoden opstod som et resultat af både personlige erfaringer, men især mange års terapeutisk arbejde med tusindvis af par. I dag tilbydes Imago relationsterapi i en række lande udenfor USA og er et af de mere seriøse bud på en sammenhængende teori og metode indenfor parterapi. Teoretisk set bygger Imago relationsterapi på en syntese af et bredt udsnit af velkendte og velafprøvede teorier og metoder indenfor det terapeutiske felt. Det teoretiske fundament har således elementer fra blandt andet de psykodynamiske, kognitive, systemiske, kommunikationsteoretiske og objektrelationsteorier, der tilsammen udgør en sammenhængende dynamisk tænkning som udgangspunkt for forståelsen af parrelationen og relationer i øvrigt. 2 Metoden i Imago relationsterapi består af en række terapeutiske processer, teknikker og dialoger, der har til formål at bevidstgøre parterne, dels om deres eget forsvar, fortrængning og eventuelle følelsesmæssige blokeringer, og udvikling af nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre. Den grundlæggende proces er den bevidste dialog med sin faste struktur; Spejling (aktiv lytning) Validering (anerkendelse) Empati (indføling) Imago refererer til det billede vi har med hjemmefra. Det vil sige et billede, der rummer de tidligere erfaringer, følelser og forestillinger fra barndommen, og som repræsenterer det, vi netop på det ubevidste plan søger bekræftet og tilgodeset gennem vores partnervalg senere i livet. Imago er det latinske ord for billede og repræsenterer således indenfor Imago-teorien et indre, ubevidst og sammensat billede, der bliver vejledende for valget af ønskepartner. 2 8

9 Narrativ terapi Narrativ terapi blev grundlagt i Australien i starten af 80'erne. Metoden blev grundlagt af den nu afdøde socialrådgiver Michael White, der i nogle år havde samarbejdet med terapeuten David Epston omkring det terapeutiske arbejde med børn og deres familier. Sammen fandt de ud af, at den narrative metafor betoner det vi beskriver, ud fra den hverdagstænkning og det sprog vi bruger, som en direkte beskrivelse af virkeligheden. Disse beskrivelser defineres i det narrative som fortællinger, som for den enkelte i en given situation, giver en bestemt mening. Tynde og tykke konklusioner I Narrativ terapi taler man om tynde og tykke konklusioner. De tynde konklusioner handler om, at den enkelte kan have for få eller for tynde konklusioner om sin egen identitet. Arbejdet handler i sin enkelthed om, at tykne de foretrukne fortællinger, således at man giver den enkeltes identitet en højere mening. De foretrukne fortællinger skal altså gerne give genklang til den personlige udvikling og indsigt, således at historier, der kan skabe begrænsninger eller forhindringer, tildeles en anden tænkning, som ikke længere begrænser eller forhindrer den enkelte i at nå derhen, hvor vedkommende ønsker at være. Narrativ terapi handler ikke om, at benægte følelser der knytter sig til bestemte hændelser, men det handler om, at styrke de historier, som også kan knytte sig til bestemte situationer. En fortælling omkring et overfald, kan i den tynde konklusion bero på, at den enkelte føler sig som et offer, der ikke kan passe på sig selv, hvor det at tykne fortællingen, kan handle om, at vedkommende alligevel har fundet styrke til at gå ned og handle, tage bussen hen til terapeuten eller måske tilmed fandt ud af, at hændelsen har gjort hende mere opmærksom på sine omgivelser, som har haft den effekt, at hun fremover vil være mere opmærksom på at passe rigtig godt på sig selv. Samtidig kan man gå på opdagelse i andre fortællinger fra personens liv, hvor man taler om andre hændelser, hvor noget har overrasket vedkommende eller på andre måder har givet personen mulighed for at finde måder at tackle situationer, som han eller hun ikke selv var herre over. På den måde bliver flere historier trukket frem, som en afspejling af de erfaringer, som personen har gennemlevet. Målet er altså, at gøre historien til en fortælling der kan fortælles uden skyld, skam eller smerte, således at oplevelsen bliver konventionaliseret og gjort både menneskelig og normal. Vil du vide meget mere om de forskellige terapeutiske metoder? Så kan du bestille hele E bogen på 9

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle Konflikthåndtering Vores leder er konfliktsky! Det er bare for meget! Hvordan tackler jeg en illoyal medarbejder? Magtkampene i ledergruppen tager livet af mig? Der er bare nogle mennesker, der er besværlige.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Orion. Fra værdier til hverdag

Orion. Fra værdier til hverdag Orion Fra værdier til hverdag Et metodekatalog med fokus på de metoder som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere i Orion Metodekatalog marts 2014 1. udgave Fra værdier til

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere