Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider."

Transkript

1 Virksomheden Munkhof er en enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med implementering og optimering af eksisterende IT-løsninger samt projektering af fremtidige løsninger. Fokusområderne er rådgivning, netværksdesign, implementering, IT-drift og overvågning af kundens IT-løsning. Sikkerhed er en naturlig og integreret del af alle elementerne. Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider. Indhold Personen bag...2 Samarbejdspartnere...2 Kunder...2 Ydelser...3 Hvordan kommer vi igang?...3 Produkter...4 Starttjek...4 Helbredstjek Helbredstjek Driftsovervågning...5 Flyvende IT-chef...6 Projektløsninger...7 Projektdeltagelse...7 Projektstyring...7 Implementering...7 Netværksdesign og kapacitetsplanlægning...7 Sikkerhedsvurdering og -implementering...7 Konsulentrollen Side 1

2 Virksomhedens ydelser kan spænde fra afgrænsede projektforløb i en konsulentrolle - over den praktiske implementering af en løsning - til en form for flyvende IT-chef med ansvar for IT-driften og reference til og sparring med ledelsen. Munkhof er en naturlig partner for virksomheden, da disse forskellige roller dækker hele spektret af ITrelaterede opgaver, som virksomheder uden en dedikeret IT afdeling ofte har svært ved at opnå optimal kontrol over. Det er derfor ikke nødvendigt for virksomheden at bruge tid og penge på at introducere flere konsulenter og leverandører, fordi Munkhof kan dække alle facetterne af et IT-behov. Personen bag Henrik Munkhof Møller har gennem 25 år opnået erfaring fra mellemstore og store virksomheder som bl.a. systemkonsulent, supportchef, projektchef og IT-chef. Er oprindeligt uddannet elektroniktekniker og har gennem årene deltaget i talrige kurser, heriblandt IBM 3 x 3 lederuddannelse og DIEU IT projektlederuddannelse. Autorisationer: IBM Systemcenter Education. Er igang med at blive certificeret som Microsoft Certified Systems Engineer og CCNA Cisco Certified Network Architect. Samarbejdspartnere I de tilfælde, hvor fx en specialiseret viden eller ydelse er nødvendig, kan Munkhof tilbyde at stå for kontakten til relevante samarbejdspartnere eller underleverandører. Som et eksempel på dette kan nævnes, at Munkhof ikke leverer hardware. Vi har dog en mangeårig kontakt til leverandører, som kan udnyttes til virksomhedens fordel. Kunder Munkhof arbejder i øjeblikket med bl.a. drift af en komplet IT-løsning for et transportfirma, udarbejdelse af projektløsninger og varetagelse af specificerede opgaver for et ingeniørhus samt drift og vedligeholdelse af et internationalt gamer community med adskillige tusinder samtidige brugere. Derudover varetages en funktion som IT-chef for et innovationsfirma. Se referencer på Side 2

3 Ydelser Ydelserne kan inddeles i hhv. Produkter, Projektløsninger og Konsulentydelser, der beskrives nærmere på de følgende sider. Generelle betingelser Når der er tale om projektrelaterede opgaver eller andre længerevarende aftaler, indgåes skriftlige kontrakter. Projektydelser betales iht. aftalte milepæle for projektet. Driftsaftaler betales lb. måned forud. Øvrige opgaver iht. nærmere aftale. Kørsel afregnes til statens gældende takster + moms. Alle priser er eksl. moms og kørsel. Hvordan kommer vi igang? Vi starter med et uforpligtende møde, hvor virksomheden fremlægger eventuelle problemer eller spørgsmål til den nuværende IT-løsning samt ønsker til fremtidig funktionalitet. Udfra dette kan Munkhof fremkomme med et overordnet forslag til den fremtidige løsning. Dette inkluderer en vurdering af, om der er behov for ændringer eller helt nye løsninger. Vi kan kontaktes på en af følgende måder: Munkhof Tendrupvej Hornslet Telefon: Side 3

4 Produkter Ved du reelt, hvor godt virksomhedens netværk kører? Om der er problemer, som proaktivt kan minimeres eller fjernes, hvis der sættes ind nu? På denne måde kan du forebygge nedetid, som kan betyde driftstab og efterfølgende omkostninger i forbindelse med restaurering af netværket for at komme tilbage til udgangspunktet (normal drift). Et Helbredstjek kunne være første skridt i forebyggelse af dette. Starttjek Indhold: Indledende møde med udveksling af oplysninger, efterfulgt af overordnet, mundtlig vurdering af server opsætning og aktuel driftsstatus. Resultat: Et estimat over løsningens umiddelbare driftssituation og eventuelle problemområder. Kan bruges som oplæg til vurdering af, om yderligere undersøgelser er nødvendige. Pris: kr moms Helbredstjek 1 Indhold: 1) Indledende møde, herunder bl.a. kortlægning af netværksservere og server baserede programmer. Resultatet af mødet ligger til grund for den efterfølgende gennemgang og vurdering. 2) Gennemgang af overordnet netværkskonfiguration, kabelsystem og netværkskomponenter, servere (hardware- og softwarekonfiguration, backup samt virusbeskyttelse), generel sikkerhed og firewall. 3) Beskrivelse af evt. problemområder eller flaskehalse samt prioriterede forslag til forbedringer af servere og netværk. 4) Opfølgende møde med gennemgang af ovenstående. Resultat: Giver et overblik over firmaets netværksløsning og kan anvendes som grundlag for en beslutning om efterfølgende forbedringstiltag. Et værdifuldt redskab i vurderingen af den nuværende løsning set i forhold til fremtidige krav, hvis firmaet fx ekspanderer eller hvis forudsætningerne for anvendelsen af IT ændres. Pris: kr moms for netværk + 1 server. Kr moms for hver efterfølgende server Side 4

5 Helbredstjek 2 Indhold: 1) Indledende møde, herunder bl.a. kortlægning af netværksservere og serverbaserede programmer samt af virksomhedens brug af IT mhp. efterfølgende vurdering af installationen helt ud til den enkelte bruger. Resultatet af mødet ligger til grund for den efterfølgende gennemgang og vurdering. 2) Gennemgang af overordnet netværkskonfiguration, kabelsystem, netværkskomponenter, servere (hardware- og softwarekonfiguration, backup samt virusbeskyttelse), generel sikkerhed og firewall. 3) Gennemgang af samtlige arbejdsstationer mht. virustjek og opdateringer, automatiske programopdateringer, backup af data, brugen af og sikkerheden på bærbare computere såvel udenfor som indenfor firmaets netværk. 4) Vurdering af virksomhedens netforbindelser og sikkerheden omkring disse. 5) Beskrivelse af evt. problemområder eller flaskehalse samt prioriterede forslag til forbedringer af ITløsningen. 6) Opfølgende møde med gennemgang af ovenstående. Resultat: En dybdegående rapport om firmaets totale IT-løsning, der kan anvendes som grundlag for en beslutning om efterfølgende forbedringstiltag. Et værdifuldt redskab i vurderingen af den nuværende løsning set i forhold til fremtidige krav, hvis firmaet fx ekspanderer eller forudsætningerne for anvendelsen af IT ændres. Pris: kr moms for netværk + 1 server + 10 arbejdsstationer kr moms for hver efterfølgende server kr moms for hver 10 efterfølgende arbejdsstationer Driftsovervågning Indhold: Remote overvågning af driftsmiljø mhp. at sikre den daglige drift bedst muligt. Der tilbydes forskellige niveauer for at matche virksomhedens behov: Niveau Entry level Udvidet Managed Opgave Driftstatistik x x x Overvågning x x x Backup check x x Performance check x x Proaktiv drift x Side 5

6 Driftstatistik: Jævnlig status, der viser hvordan netværket har kørt i en aftalt periode. Kan indeholde forskellige målepunkter. Overvågning: Overvågning af netværkskomponenter og servere, der viser om løsningen kører stabilt, eller om der er grund til at foretage sig yderligere. Hvis ét eller flere elementer i netværket fejler/er nede, informeres kunden øjeblikkeligt. Backup check: Verificering af, at den daglige backup er foretaget. Performance check: Jævnlig check af løsningens ressourceforbrug. Proaktiv drift: Fuld kontrol af virksomhedens IT-løsning, der indebærer en løbende driftovervågning med mulighed for at reagere, FØR der sker fejl eller nedbrud. Resultat: En mulighed for løbende information om, hvordan IT-løsningen kører. Et værdifuldt redskab til at sikre sig mod overraskelser. Pris: Afhængig af overvågningsniveau, IT-løsningens kompleksitet samt med hvilken frekvens, status skal checkes. Flyvende IT-chef Indhold: Fast in-house konsulent én eller flere dage om ugen med varetagelse af funktionen som IT medarbejder/-chef i virksomheden. Funktionen kan indebære mange forskelligartede opgaver som fx: Ansvar for den daglige drift Fejlretning på netværk og servere Fejlretning på arbejdsstationer Løbende dokumentation Administration af online tjenester Indkøb og leverandørkontakt Styring af anlægsaktiver, mobiltelefoner Intern sparring både for ledelse og medarbejdere Strategi- og kapacitetsplanlægning Resultat: Virksomheden, der ikke har kapacitet til eller behov for en fuldtids IT-medarbejder, får på denne måde mulighed for at engagere en IT-ansvarlig, der kommer til at kende miljøet, kulturen og ikke mindst virksomhedens specifikke anvendelse af IT. Derudover kan funktionen tilføre virksomheden en række fordele i form af fx know-how, kompetence- og indkøbsrelationer. Det er dermed ikke en tung økonomisk belastning, men en fornuftig, fleksibel investering i sikkerhed. Pris: Fast pris aftales på baggrund af frekvens og indhold Side 6

7 Projektløsninger Skal virksomheden have nyt økonomisystem, eller skal samtlige arbejdspladser udskiftes. Projekterne i en virksomhed kan være mangeartede, store som små. Fælles for dem alle er, at de har en konsekvens for den daglige forretning. Derfor skal projektet varetages optimalt for at opnå en hurtig og gnidningsløs proces med det ønskede slutresultat. Et projekt kan være meget afgrænset, hvor selve implementeringen fx er overladt til en underleverandør. Alternativt kan Munkhof stå for alle faserne, hvor implementeringen er en naturlig opfølgning på projekteringen. Dermed kan Munkhofs projektløsning indeholde ét eller flere af følgende elementer: Projektdeltagelse Deltagelse i projekter i virksomheden, som kan involvere både virksomhedens egne medarbejdere og eksterne konsulenter. Projektstyring Ledelse af projekter i forhold til virksomhedens medarbejdere, eksterne leverandører og konsulenter. Dette kan inkludere mange forskellige opgaver, som fx opstilling af forudsætninger for tilbud fra leverandører, gennemgang af tilbud, kvalitetscheck af udførte opgaver og leverancer, vurdering af sikkerhedsmæssige og økonomiske forudsætninger samt naturligvis sikring af projektets slutresultat til planlagt tid. Implementering Deltagelse i implementeringen af projektløsningerne. Netværksdesign og kapacitetsplanlægning Sikring af et optimalt fungerende netværk i virksomheden med inddragelse af erkendte fremtidige behov og potentielle muligheder (fordrer kendskab til virksomhedens udviklingsplaner). Indebærer løbende opfølgning. Sikkerhedsvurdering og -implementering Sikkerhed er mange ting i relation til IT. Det er mennesker og deres omgang med data og regler, det er den rene IT mæssige sikkerhed, hvor man skal sikre sig imod indtrængen i virksomheden eller virus, og det er måden dette fungerer og opdateres på. Sidst men ikke mindst er det også den fysiske sikkerhed af udstyr samt redundans systemer, hvis uheldet er ude Side 7

8 Konsulentrollen Har din virksomhed brug for kvalificeret hjælp, til fx de almindelige driftsopgaver der har hobet sig op over en periode, eller skal I have installeret en masse udstyr og har ikke tid? Mindre opgaver, rådgivning etc. afregnes pr. time, med mindre der er indgået en fastprisaftale. Book et møde Vi starter med et uforpligtende møde, hvor virksomheden fremlægger eventuelle problemer eller spørgsmål til den nuværende IT-løsning samt ønsker til fremtidig funktionalitet. Udfra dette kan Munkhof fremkomme med et overordnet forslag til den fremtidige løsning. Dette inkluderer en vurdering af, om der er behov for ændringer eller helt nye løsninger. Vi kan kontaktes på en af følgende måder: Munkhof Tendrupvej Hornslet Telefon: Side 8

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015

IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015 Bilag 3-7 IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN 16. marts 2015 VALCON A /S. MANAGEMENT CONSULTANTS. CHRISTIANSHUSVEJ 187. DK 2970 HØRSHOLM. TEL +45 4580 2037. WWW.VALCON.DK INDLEDNING Hjerteforeningen arbejder

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit. Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche IT-chef Kim Hove Sørensen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Elektronisk

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere